piatok 2. septembra 2022

Ransomver: Do roku 2023 spôsobí škody za 30 miliárd dolárov

Najnovšia správa Acronis Cyberthreats Report analyzovala na základe informácií a prehľadoch získaných v rámci Acronis Cyber Protection Operation Centers trendy kybernetických hrozieb v prvom polroku 2022. Správa konštatuje, že najväčšou aktuálnou hrozbou pre veľké a stredné firmy a organizácie je aj naďalej ransomvér s celkovými odhadovanými škodami 30 miliárd dolárov do roku 2023.

Hoci hlavným nebezpečenstvom je ransomvér, ničivé sú aj phishingové útoky, útoky na kryptomeny či falošné obchodné emaily (BEC):
 • Ransomvérový gang požadoval od kostarickej vlády výkupné 10 miliónov dolárov a zverejnil 672 GB ukradnutých dát.
 • 58 % všetkých škodlivých emailov boli phishingové pokusy, ďalších 28 % obsahovalo malvér.
 • V posledných 12 mesiacoch v dôsledku kyberútokov na kryptomenové a DeFi (decentralized finance) platformy zmizli kryptomeny v hodnote 44 miliárd dolárov.
 • Iba v roku 2021 boli falošnými obchodnými emailami (BEC) spôsobené škody vo výške 2,4 miliardy dolárov.
 • Kyberútoky boli v roku 2021 zodpovedné za 36 % všetkých prevádzkových výpadkov.

SR: Úrazy, pády, nehody

Obmedzená mobilita obyvateľov počas pandémie COVID-19 v roku 2021 sa pravdepodobne premietla do nižšieho počtu hospitalizovaných pacientov s úrazmi. Oproti poslednému roku pred pandémiou (2019) klesol vlani počet hospitalizácií spôsobených úrazmi podľa Národného centra zdravotníckych informácií až o 25,2 %. Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti.

V roku 2021 ústavné zdravotnícke zariadenia na Slovensku nahlásili 58.909 hospitalizácií spôsobených úrazmi, čo bolo o 10,7 % menej ako v roku 2020. Oproti poslednému roku pred pandémiou COVID-19 (2019) klesol v roku 2021 počet hospitalizácií na následky úrazu až o 25,2 %. Hospitalizovaní pacienti mali až v 67,1 % prípadov diagnostikované poranenia následkom pádu (39.531 osôb). Pomerne často dochádzalo aj k hospitalizáciám osôb, ktoré utrpeli úraz vyplývajúci z vonkajších príčin náhodného poranenia okrem pádov (5.365) alebo v dôsledku dopravnej nehody (3.405). Bližšie neuvedené dôvody úrazu boli hlásené u 6.299 hospitalizovaných. Priemerný ošetrovací čas pri úrazových hospitalizáciách predstavoval 5,9 dňa. Najviac hospitalizovaných osôb po úraze bolo vo veku 65 a viac rokov (21.622 osôb; 2.307 hospitalizácií na 100.000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a 45 – 64-ročných (15.356 osôb; 1.039/100.000). Na následky úrazu zomrelo vlani v ústavnom zdravotníckom zariadení 1.044 osôb, pričom až 74,9 % (782) týchto úmrtí zapríčinili úrazy vzniknuté pri páde.

V rámci úrazov zapríčinených pádom bolo v roku 2021 evidovaných 39.531 hospitalizácií, čo bolo o 2.517 hospitalizácií menej ako rok predtým. Pády v domácom prostredí boli príčinou takmer polovice (48,3 %) hospitalizácií spôsobených pádom. Po páde na ulici a ceste hospitalizovali 8,8 % pacientov. V 30,3 % prípadoch nebolo špecifikované miesto udalosti pádu. Pri pádoch často dochádzalo k poraneniam bedra a stehna (7.970 osôb), hlavy (7.113), kolena a predkolenia (6.898), poraneniam v oblasti pleca a ramena (4.244), úrazom lakťa a predlaktia (3.886) ale aj k poraneniam brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (3.188).

V roku 2021 bolo hlásených 3.405 hospitalizovaných osôb na následky úrazu pri dopravných nehodách. Hospitalizácie mužov (2.323) takmer 2 násobne prevyšovali hospitalizácie žien (1.182). Oproti roku 2020 klesol počet hospitalizácií o 133 prípadov. Z hľadiska veku hospitalizovaných pripadlo najviac hospitalizácií na osoby vo vekovej skupine 25 až 44 rokov (1.061 hospitalizácií; 65,6 prípadov/100.000) a 45 až 64 rokov (937 hospitalizácií; 63,4/100.000). Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti (1.004 hospitalizovaných osôb). Nasledovali cestujúci v osobnom automobile (813 osôb), chodci (528) a motocyklisti (447 osôb). U zranených cyklistov najčastejšie dochádzalo k traumatickým vnútrolebkovým poraneniam (199 osôb), fraktúre pleca a ramena (119 osôb), zlomenine lebky a tvárových kostí (92) alebo zlomenine predlaktia (82 osôb). Hospitalizovaní pacienti so zraneniami pri dopravnej nehode osobného automobilu utrpeli najmä vnútrolebkové poranenie (143 pacientov), zlomeninu rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice (84) a zlomeninu driekovej chrbtice a panvy (84). V roku 2021 zomrelo v ústavnom zdravotníckom zariadení na následky dopravnej nehody 64 osôb.

Svetový deň elektromobilov: Symboly na palubnej doske

Blížiaci sa Svetový deň elektrických vozidiel (9. september) je príležitosťou na propagáciu dôležitého spôsobu zníženia uhlíkovej stopy motoristov. Čo sa však vodiči stále snažia márne pochopiť? Ide o niektoré symboly na prístrojovej doske, napríklad „upozornenie na chodcov “ alebo „iba elektrický režim“ u hybridných vozidiel - 5 z 10 najčastejšie nepochopených symbolov.

„Elektrická porucha“ bol najčastejšie nesprávne interpretovaný symbol na prístrojovej doske, pričom 4 z 5 (80 %) vodičov v Európskej únii nedokážu rozpoznať jej ikonu. Vyplýva to z nedávnej štúdie Confused.com (vyše 2.000 motoristov v celej EÚ) s cieľom určiť najmätúcejšie symboly / ikony na palubnej doske auta. Vyskytuje sa iba v elektromobiloch, signalizuje poruchu batérie, motora alebo kabeláže. Ikona bola nesprávne interpretovaná o 12 percentuálnych bodov viac ako „pripravený na jazdu“, ďalší mätúci symbol na prístrojovej doske v elektromobiloch. Najčastejšie ho rozpoznali talianski motoristi, takmer 7 z 10 (69 %) opýtaných vodičov. Na druhej strane vodiči v Luxembursku poznali tento symbol najmenej, len niečo vyše 1 z 10 (12 %). 

Takmer 4 z 5 vodičov v EÚ (77 %) nevedeli rozpoznať druhú najviac mätúcu ikonu „ukazovateľ automatického sklzu“. Umožnenie hybridným vozidlám zachovať si rýchlosť bolo najpresnejšie interpretované v Poľsku (34 %). Symbol bol najviac mätúci v hybridných autách; o 17 percentuálnych bodov viac ako „iba elektrický režim“ (60 %) a o 23 % viac ako „upozornenie na chodcov“ (53 %). „Pripravený na jazdu“ obsadil tretiu pozíciu, pričom dve tretiny (68 %) vodičov v EÚ tomuto symbolu nerozumejú. Informuje vodiča, že vozidlo je pripravené, čo je nevyhnutné kvôli notoricky tichým motorom elektromobilov. Ikone s najväčšou pravdepodobnosťou rozumeli belgickí vodiči s 39% správnych odpovedí. To je o 18 percentuálnych bodov viac ako u vodičov na Malte, kde bol symbol rozpoznaný najmenej (79 % nesprávnych odpovedí). „Protiblokovací systém bŕzd“ bol najviac nepochopeným symbolom na palubnej doske v benzínovom aute, pretože viac ako tretina (35 %) vodičov v EÚ ho nerozpoznala. štvrtok 1. septembra 2022

EU: Spoločná poľnohospodárska politika 2023 – 2027

Európska komisia schválila prvý balík strategických plánov novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pre sedem krajín: Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko. Ide o dôležitý krok pre implementáciu novej SPP od 1. januára 2023 ako prechod k udržateľnému, odolnému a modernému európskemu poľnohospodárskemu sektoru. V rámci reformovanej politiky sa financie spravodlivejšie rozdelia medzi malé a stredné rodinné farmy, ako aj medzi mladých farmárov. Okrem toho budú farmári podporovaní pri zavádzaní nových inovácií. Nová SPP môže byť základným kameňom pre potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárske komunity v Európskej únii.

Krajiny EÚ zavedú národné strategické plány SPP, ktoré budú spájať financovanie podpory príjmov, rozvoja vidieka a trhových opatrení, pričom by mali riešiť špecifické potreby a miestne podmienky. Komisia posúdi, či každý plán vychádza z desiatich kľúčových cieľov SPP, ktoré sa týkajú spoločných environmentálnych, sociálnych a ekonomických výziev. Plány budú preto v súlade s právnymi predpismi EÚ a mali by prispievať ku klimatickým a environmentálnym cieľom EÚ vrátane dobrých životných podmienok zvierat.

SPP bude na obdobie rokov 2023 – 2027 využívať finančné prostriedky vo výške 270 miliárd EUR. Sedem dnes schválených plánov predstavuje rozpočet vo výške viac ako 120 miliárd EUR vrátane vyše 34 miliárd EUR určených výlučne na environmentálne a klimatické ciele a ekologické schémy. Sú určené na podporu postupov prospešných pre pôdu, napríklad na zlepšenie vodného hospodárstva a kvality trávnych porastov. SPP môže podporovať aj zalesňovanie, predchádzanie požiarom, obnovu a adaptáciu lesov. Poľnohospodári zapojení do ekologických schém môžu byť odmenení okrem iného za zákaz alebo obmedzenie používania pesticídov a za obmedzenie erózie pôdy. 86 % až 97 % národnej využívanej poľnohospodárskej plochy by malo byť obhospodarovaných v dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienkach. Značné finančné prostriedky podporia aj rozvoj ekologickej výroby, pričom cieľom väčšiny krajín je zdvojnásobiť alebo dokonca strojnásobiť svoju poľnohospodársku plochu. Oblasti s prírodnými obmedzeniami, napríklad v horách alebo na pobreží, budú naďalej využívať osobitné financovanie na udržanie poľnohospodárskej činnosti.

Európska komisia vyzvala členské štáty, aby využili všetky príležitosti vo svojich strategických plánoch SPP na posilnenie odolnosti svojho poľnohospodárskeho sektora s cieľom podporiť potravinovú bezpečnosť. To zahŕňa zníženie závislosti od syntetických hnojív a zvýšenie výroby obnoviteľnej energie bez podkopania výroby potravín, ako aj podporu udržateľných výrobných metód. Generačná výmena je jednou z hlavných výziev. Je nevyhnutné, aby si poľnohospodársky sektor udržal konkurencieschopnosť a zvýšil atraktivitu vidieckych oblastí. V každom schválenom pláne je na poprednom mieste špecifická podpora pre mladých farmárov s viac ako 3 miliardami EUR, ktoré sa priamo dostanú k mladým farmárom v siedmich krajinách. Fondy rozvoja vidieka podporia tisíce pracovných miest a miestnych podnikov vo vidieckych oblastiach a zároveň zlepšia prístup k službám a infraštruktúre, ako je širokopásmové pripojenie. V súlade s dlhodobou víziou pre vidiecke oblasti EÚ budú potreby vidieckych občanov riešené aj inými nástrojmi EÚ, ako je nástroj na obnovu a odolnosť (RRF) alebo Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).


Inflácia: Vplyv aj na vreckové

Aktuálna vysoká inflácia postihuje aj deti. Podľa prieskumu UniCredit Bank (on-line panel IPSOS, 834 respondentov zo Slovenska, júl 2022) až 91 % detí bude dostávať od rodičov menej vreckového, pretože domácnosť musí šetriť, alebo budú dostávať rovnakú sumu, ale nebudú si za ňu kupovať rovnaké veci ako predtým. Len 9 % rodičov plánuje deťom vreckové zvýšiť.

Takmer tri štvrtiny rodičov (72 %) plánujú dať svojim deťom rovnaké vreckové ako predtým, ale jeho reálna hodnota v dôsledku inflácie klesá. Každý piaty rodič (19 %) dokonca zníži svojim deťom vreckové. Šesť z desiatich detí dostáva vreckové aspoň čiastočne automaticky, buď bez akýchkoľvek podmienok, alebo má dvojzložkové vreckové, kde časť dostáva automaticky a časť po splnení podmienky. Štyri z desiatich detí potom musia splniť určitú podmienku, napríklad sa podieľať na chode domácnosti.

Výška vreckového sa potom líši podľa veku dieťaťa a jeho potrieb. Zatiaľčo mladšie deti si podľa skúseností banky kupujú najmä sladkosti a hračky, žiaci stredných škôl používajú vreckové aj na nákup videohier alebo oblečenia, ktoré mladším deťom kupujú rodičia. Keďže však kúpna sila vreckového klesá, deti sa budú musieť vzdať niektorých vecí alebo sa pokúsiť získať vyššie vreckové. Na druhej strane sú rodičia, ktorí v reakcii na inflácii deťom vreckové zvýšia, urobí tak však len 9 % z nich. Deti týchto rodičov sa potom môžu tešiť na vyšší vreckové, ktoré sa im s najväčšou pravdepodobnosťou zvýši v priemere až o 10 EUR (51 % detí). Tretina slovenských detí dostane zvýšenie až o 5 EUR. (Celkovo 83 % detí získa zvýšenie až o maximálne 10 EUR). Avšak dvakrát viac detí (19 %) bude teraz dostávať nižšie vreckové. Viac ako polovica z nich až o 5 EUR a tretina o 5 až 10 EUR.

Podľa odhadu analytikov UniCredit Bank bude priemerná inflácia pre Slovensko od septembra 2022 do júna 2023, teda behom nasledujúceho školského roku 11,5 %. Zjednodušene by výdavky mali rásť o 11,5 %, avšak je treba upozorniť, že štruktúra spotreby rodín s žiakmi / študentmi je iná ako domácnosti bez nich. Žiaci / študenti totiž neplatia poplatky za chod domácnosti, nekupujú benzín, ale majú vyššie výdavky na potraviny a zábavu, prípadne ubytovanie na internáte, cestovanie, knihy a ďalšie študijné materiály.

Upozorňujeme: Nebezpečný pohár

Prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá bolo zaslané nové varovné oznámenie z Poľska o nevyhovujúcom výrobku. Ide o sklenený pohár Jungle Summer, 250 ml, EAN kód: 41247001011000000200 z Číny. Predávať sa môže aj v iných krajinách!

V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Nemecká spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund dodala výrobok aj do predajní TEDi na Slovensku.

Úrad verejného zdravotníctva SR overuje stiahnutie uvedeného výrobku zo slovenského trhu. Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať v predajniach, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, prípadne už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich v mieste predaja.

streda 31. augusta 2022

Výzva: Pre zaostávajúce regióny

Zaostávajúce okresy na Slovensku sa môžu uchádzať o nový regionálny príspevok vo výške 19,1 milióna eur. Peniaze sú určené napríklad na projekty na podporu pracovných miest, vzdelávania, služieb, priemyslu či cestovného ruchu v regiónoch.

V súčasnosti patria k najmenej rozvinutým okresy Kežmarok, Sabinov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov, Svidník, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov a Stará Ľubovňa. Ich zoznam vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe miery evidovanej nezamestnanosti. Práve pre nich je určený regionálny príspevok za rok 2022 v sume 19,1 milióna eur. Výzvy s podmienkami pre žiadateľov zverejňujú postupne jednotlivé okresné úrady. 

O príspevok sa môžu uchádzať napríklad projekty na podporu vytvárania pracovných miest, podporu miestnej ekonomiky a inovácií, vzdelávania, cestovného ruchu, ale aj projekty na zlepšenie infraštruktúry a dostupnosti služieb pre obyvateľov týchto regiónov. Medzi žiadateľmi môžu byť vyššie územné celky, neziskové organizácie a občianske združenia, cirkevné a náboženské organizácie, školy a školské zariadenia, regionálne rozvojové agentúry, ale aj obchodné spoločnosti a podnikatelia. Všetky výzvy spolu s termínmi na predkladanie žiadostí nájdete na https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-nro-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku-na-rok-2022/index.html.

Aktuálne: Tínedžeri nevedia rozlíšiť skutočnosť

Slovenskí vedci skúmali, či vedia mladí ľudia odlíšiť pravdivé zdravotnícke informácie od nepravdivých. Len 48 % tínežderov verilo pravdivým zdravotníckym správam viac než nepravdivým. Na druhej strane 41 % účastníkov výskumu považovalo nepravdivé správy za rovnako dôveryhodné ako pravdivé. Zvyšných 11 % dokonca menej dôverovalao pravdivým zdravotníckym správam ako nepravdivým.

Informácie a dezinformácie z oblasti zdravotníctva predstavujú vážnu obavu z pohľadu verejného zdravia. V posledných rokoch sa vo zvýšenej miere šíria hlavne na sociálnych sieťach. Predošlé výskumy ukazujú, že zdravotnícke správy v on-line priestore sú často nekompletné a nesprávne a obsahujú potenciálne škodlivú zdravotnícku informáciu. Takéto správy môžu viesť k zlým rozhodnutiam v oblasti starostlivosti o zdravie, riskantnému správaniu či strate dôvery v lekárske autority.

Vedci Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied v rámci spoločného výskumu zistili, že tínedžeri nepovažovali ani jazykové nedostatky v správach za znak nedôveryhodnosti. Pri posudzovaní on-line informácií si všímajú štruktúru stránky, jazyk a vzhľad. Viac dôverujú spoľahlivým organizáciám, overeným značkám alebo stránkam so serióznym jazykom. Vedci na vzorke 300 stredoškolákov vo veku 16 až 19 rokov testovali, ako vnímali dôveryhodnosť siedmich krátkych správ o benefitoch ovocia a zeleniny na zdravie. Správy boli rôzne: nepravdivé, pravdivé s neutrálnym nábojom a pravdivé s pridanými elementmi (superlatívy, clickbait, gramatické chyby, s potvrdením autority, tučné písmo). Výskum poukazuje na dôležitosť vzdelávania mladých ľudí v oblasti práce s informáciami z oblasti zdravotníctva a mediálnu gramotnosť, ako aj analytické myslenie a vedecké uvažovanie.

Reinvent the Toilet: Toaleta nového typu

V rámci výzvy Reinvent the Toilet vytvorili Samsung Electronics a nadácia Bill & Melinda Gates Foundation prototyp bezpečného záchodu na domáce využitie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a UNICEF je zhruba 3,6 miliardy ľudí nútených využívať hygienicky nevyhovujúce sociálne zariadenie. V dôsledku toho zomiera ročne pol milióna detí pod päť rokov na črevné choroby, spôsobené problémami s prístupom k čistej vode a nedostatočnou hygienou. Cieľom výzvy z roku 2011 je vývoj prevratnej toaletnej technológie, ktorá by dokázala bezpečne a efektívne spracovávať odpad z toaliet v domácnostiach.

Výskumné a vývojové centrum Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) spolupracuje na „toalete nového typu“ s nadáciou manželov Gatesových už od roku 2019. Nedávno dokončili vývoj základných technológií, na ktorých má záchod fungovať, a úspešne vyrobili a otestovali jeho prototyp. Keď sa projekt rozbehne na bežnej komerčnej báze, chce Samsung ponúknuť bezplatné licencie k projektovým patentom rozvojovým krajinám. Zároveň bude aj naďalej s nadáciou Bill & Melinda Gates Foundation spolupracovať formou konzultácií, aby sa spoločne vyvinuté technológie mohli presadiť v sériovej výrobe. Spoločne budú hľadať partnerov, ktorí zdokonalia sériovú výrobu a následne technológiu dovedú do komerčnej fázy.

Počas trojročného výskumu a vývoja sa inštitút SAIT venoval predovšetkým základnej realizácie toaliet a vývoju modulárnej technológie, čo bolo základom pre úspešný vývoj prototypu na domáce využitie. Toaleta je šetrná k prírodným zdrojom a umožňuje čistenie odpadovej vody, preto vyhovuje požiadavkám nadácie Bill & Melinda Gates Foundation na komerčné využitie toalety nového typu pre domácnosti. Medzi základné technológie patrí tepelné spracovanie a bioprocesy, ktoré ničia patogény v biologickom odpade a upravujú odpadovú vodu aj pevný odpad tak, aby boli bezpečné pre životné prostredie. Vyčistenú vodu je možné v kompletnom množstve recyklovať. Pevný odpad sa chemicky dehydruje, usuší a spáli na popol, kvapalný odpad sa spracuje biologickým čistením.


utorok 30. augusta 2022

EU: Prevoz pacientov

Začiatkom augusta Európska únia úspešne koordinovala prvých 1.000 lekárskych evakuácií ukrajinských pacientov prostredníctvom svojho mechanizmu civilnej ochrany, aby im poskytla špecializovanú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach v celej Európe.

Keďže počet zranených ľudí na Ukrajine zo dňa na deň rastie, miestne nemocnice sa snažia udržať krok s dopytom. Poľsko, Moldavsko a Slovensko zároveň požiadali o podporu operácií na evakuáciu lekárov (MEDEVAC) zo svojich krajín vzhľadom na veľký prílev ľudí. Aby sa uvoľnil tlak na miestne nemocnice, EÚ od 11. marca koordinuje presuny pacientov do iných európskych krajín, ktoré majú dostupné nemocničné kapacity. Pacienti boli prevezení do 18 krajín: Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Dánsko, Švédsko, Rumunsko, Luxembursko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Rakúsko, Nórsko, Litva, Fínsko, Poľsko a Česko. Nedávne operácie zahŕňajú prevoz dvoch pacientov do Česka 3. augusta a 15 pacientov evakuovaných do Nemecka, štyroch pacientov do Holandska a 2 pacientov do Nórska 4. augusta.

Lekárske evakuácie sú finančne a prevádzkovo podporované mechanizmom civilnej ochrany EÚ. Schéma presunu MEDEVAC podporuje presun pacientov, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti, či už sú chronicky chorí alebo zranení vojnou. Mechanizmus umožňuje Európskej komisii informovať ukrajinské orgány o tom, kde do krajín EÚ/EHP boli pacienti premiestnení. Pre bezpečný prenos údajov o pacientoch sa zdravotné záznamy pacientov zdieľajú pomocou systému včasného varovania a reakcie (EWRS).

SR: Hospitalizácie v roku 2021

V roku 2021 boli v slovenských nemocniciach liečení pacienti najčastejšie s chorobami obehovej sústavy, nádorovými ochoreniami a chorobami dýchacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili podľa Národného centra zdravotníckych informácií priemerne 6,5 dňa. Oproti predchádzajúcim rokom vzrástol podiel hospitalizácií ukončených úmrtím. 

V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2021 ukončených 942.376 hospitalizácií (173,2 hospitalizácií na 1.000 obyvateľov). Do tohto počtu sú zahrnuté nielen hospitalizácie chorých osôb, ale aj hospitalizácie rodičiek a novorodencov, alebo aj zdravé osoby sprevádzajúce chorého počas hospitalizácie. Hospitalizácie osôb s trvalým pobytom mimo SR boli zaznamenané v 2.297 prípadoch a predstavovali 0,2 % z celkového počtu hospitalizácií. V porovnaní s rokom 2020 prišlo k poklesu počtu hospitalizácií na 1.000 obyvateľov o 3,39 %, v porovnaní s priemerom rokov 2015 – 2019 dokonca k poklesu až o 21,40 %. Priemerný ošetrovací čas bol 6,5 dňa. Najdlhší ošetrovací čas si vyžadovali pacienti s duševnými poruchami a poruchami správania“ (28,9 dňa) a najkratší ošetrovací čas pacienti s chorobami oka a očných adnexov (3,5 dňa). Aj v roku 2021 boli pacienti najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy (14,6 % z celkového počtu hospitalizácií; v počte 137.673 osôb). Nasledovali hospitalizácie na nádory (10,2 %; v počte 95.664) a choroby dýchacej sústavy (9,8 %; v počte 91.975). Z hľadiska veku boli najčastejšie hospitalizovaní pacienti vo vekovej skupine 55 – 74-ročných (321.287 hospitalizácií; 34,1 %), 35 – 54-ročných (178.977; 19,0 %) a 75 a viacročných (161.949; 17,2 %).

Najviac hospitalizácií podľa sídla zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti evidovali nemocnice v Bratislavskom kraji (16,3 % zo všetkých 942.376 hospitalizácií; v počte 153.802 hospitalizácií), nasledoval Košický (15,8 %; v počte 149.027) a Žilinský kraj (14,9 %; v počte 140.287). Najmenej hospitalizácií zaznamenali v zariadeniach patriacich do Trnavského kraja (7,2 %; v počte 68.167). Najvyšší podiel hospitalizácií podľa územia trvalého pobytu pacienta bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (16,0 %; v počte 150.938 hospitalizácií), nasledoval Košický (14,8 %; v počte 139.564) a Žilinský kraj (14,6 %; v počte 137 347). Najnižší podiel tvorili hospitalizácie osôb s trvalým pobytom v Trnavskom kraji (9,2 %; v počte 85.819).

Ukončenie hospitalizácie úmrtím nastalo v 42.411 prípadoch (45,0 zomretých na 1.000 hospitalizácií), čo je o 35,7 % viac ako v roku 2020. Z počtu 942.376 hospitalizácií bolo až 4,5 % ukončené úmrtím pacienta. V predchádzajúcom roku bol tento podiel 3,2 %. Najviac úmrtí v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti prepočítaných na 1.000 hospitalizácií bolo evidovaných pri hospitalizáciách osôb s diagnózami kódy na osobitné účely (224,0 osôb/1.000 hospitalizácií), kam boli priebežne zaradené diagnózy súvisiace s ochorením COVID-19. Nasledovali úmrtia pri hospitalizáciách s chorobami dýchacej sústavy (150,0/1.000 hospitalizácií).


Vývojári: Nízky dopyt po obchodných zručnostiach

Aplikácie sú kľúčovou hnacou silou digitálnej ekonomiky a majú zásadný význam pre rozvoj firiem. Podľa celoeurópskej analýzy najčastejších ponúk pracovných miest pre vývojárov, ktorú spracovali VMware  a Textkernel  (platforma Jobfeed), však iba štvrtina (26 %) z hlavných požadovaných zručností uvedených v pracovných ponukách pre vývojárov súvisí s obchodom a vyše 49 % všetkých ponúk neuvádza ani jednu obchodnú zručnosť medzi desiatimi hlavnými požiadavkami.

Obchodné zručnosti, akými sú financie (5 %), riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami (6 %) alebo projektové riadenie (7 %), ktoré sú kľúčové pre prezentáciu a vysvetlenie obchodného opodstatnenia aplikácií najvyššiemu vedeniu, sa medzi hlavnými zručnosťami, ktoré zamestnávatelia hľadajú u budúcich talentovaných vývojárov, objavujú len zriedka. Vedenie podnikov hľadá talentovaných vývojárov s obchodnými znalosťami, ktorí pomôžu urýchliť zavádzanie aplikácií a poskytovanie konzistentne vysokej kvality služieb používateľom. Napriek tomu sa v ponukách pozícií front-endových vývojárov väčšinou nevyskytujú požiadavky na odborné znalosti z oblasti obchodu. Iba 23 % ponúk na pozície front-endových vývojárov a 22 % ponúk na pozície vývojárov pre systém Android uvádza v prioritných požiadavkách kľúčové obchodné zručnosti, oproti 39 % ponúk na pozície softvérových inžinierov a 63 % na pozície dátových architektov. Najmä u front-endových vývojárov nie je medzi najčastejšími požiadavkami na zručnosti uvedené ani riadenie projektov, ani riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami, hoci od začiatku roku 2021 bolo v celej Európe inzerovaných viac než 130.000 takýchto pozícií.

Vzhľadom na to, že počet voľných pracovných miest stále rastie, je potrebné sa pri nábore zamerať najmä na vývojárov, ktorí dokážu vedeniu podniku priblížiť celkový prínos aplikácií. Od prvého štvrťroka 2021 do rovnakého obdobia roku 2022 vzrástol dopyt po vývojárskych pozíciách v celej Európe medziročne o 38 %, pričom počet ponúk práce vzrástol v Španielsku o 173 % a v Taliansku o 106 %, zatiaľčo iné krajiny zaznamenali nárast miernejší – Holandsko o 3 %, Belgicko o 19 % a Spojené kráľovstvo o 22 %. Konkurenčný boj o dátovo orientované pozície je obzvlášť silný napríklad v Španielsku, kde vzrástla potreba dátových inžinierov o 305 %. Medziročný nárast dopytu po dátových architektoch o 210 % zaznamenal aj taliansky trh práce, čo je jasným dôkazom toho, že aplikácia a množstvo dát, ktoré produkujú, ovplyvňuje nábor zamestnancov. Nedostatok obchodného ducha vedie niektoré firmy k tomu, že sa zameriavajú na vývojárov s obchodným know-how, investujú do špecifických školení a spolupracujú s partnermi na rozvoji komunikačných zručností vývojárov i zamestnancov na iných pozíciách. 

pondelok 29. augusta 2022

EU: Hotelové ubytovania

Európska komisia uverejnila výsledky externej štúdie trhu o postupoch distribúcie hotelového ubytovania v Európskej únii. Štúdia sa realizovala v roku 2021 a vzťahuje sa na roky 2017 až 2021. Zamerala sa na reprezentatívnu vzorku šiestich členských štátov (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Poľsko, Španielsko a Švédsko).

Výsledky štúdie trhu nenaznačujú, že by v oblasti distribúcie hotelového ubytovania v EÚ došlo v porovnaní s rokom 2016 k zásadnej zmene stavu hospodárskej súťaže. Konkrétne: 
 • až 44 % ubytovania v nezávislých hoteloch sa predáva prostredníctvom online cestovných agentúr, čo oproti roku 2016 predstavuje mierny nárast,
 • Booking.com a Expedia zostávajú hlavnými online cestovnými agentúrami, pokiaľ ide o hotelové rezervácie, a nič nenaznačuje, že by došlo k významným zmenám trhových podielov takýchto agentúr alebo že by na trh vstúpila nová online agentúra,
 • výška provízií, ktoré hotely platia online cestovným agentúram, sa podľa všetkého nezmenila alebo sa mierne znížila,
 • rozdiely v cenách a dostupnosti izieb, ktoré hotely uplatňujú vo vzťahu k rôznym online agentúram, ako aj rozdiely medzi vlastnými webovými sídlami hotelov a webovými sídlami online agentúr sa znížili,
 • niektoré online cestovné agentúry podľa všetkého využívajú obchodné opatrenia, ako je lepšia/menšia viditeľnosť na svojom webovom sídle, aby motivovali hotely k poskytnutiu najlepších cien izieb a najvýhodnejších podmienok,
 • relatívny význam hotelových predajných kanálov (online/off-line, priame/nepriame) sa v jednotlivých členských štátoch do určitej miery líši, ale zdá sa, že v podmienkach hospodárskej súťaže medzi online cestovnými agentúrami neexistujú žiadne významné rozdiely,
 • rakúske a belgické zákony, ktoré online cestovným agentúram zakazujú používanie doložiek o širokom a úzkom paritnom záväzku v hotelovom sektore, zrejme neviedli k zásadným zmenám v postupoch distribúcie hotelového ubytovania v porovnaní s ostatnými členskými štátmi, ktoré sú predmetom štúdie.
Komisia konzultovala návrh štúdie trhu a neskôr aj jej výsledky s vnútroštátnymi orgánmi EÚ na ochranu hospodárskej súťaže. Výsledky štúdie zohľadnia pri svojich súčasných aktivitách v oblasti monitorovania a presadzovania v sektore distribúcie hotelového ubytovania.

Vplyv na hospodársku súťaž v sektore distribúcie hotelového ubytovania môže mať aj akt o digitálnych trhoch, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť na jeseň. Cieľom tohto aktu je zabezpečiť schopnosť súťaže na trhoch online platforiem a zaistiť, aby platformy, ktoré sú tzv. strážcami prístupu, ponúkali komerčným používateľom spravodlivé podmienky. Akt o digitálnych trhoch zakazuje strážcom prístupu používať doložky o širokom alebo úzkom paritnom záväzku v maloobchode alebo podobné obchodné opatrenia. Proces určenia platforiem za strážcov prístupu sa začne, keď sa akt o digitálnych službách začne uplatňovať, teda šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

Aktuálne: Podvody na senioroch

Podvodov páchaných na senioroch na Slovensku neubúda. V septembri a októbri 2022 bude Ministerstvo vnútra SR aj prostredníctvom partnerov v každom kraji Slovenska distribuovať seniorom balík opatrení a aktivít zameraný najmä na internetovú bezpečnosť a klasické podvody v teréne.

Seniori a ich blízki sa na rezort vnútra môžu obrátiť aj v prípade reálneho alebo potenciálne hroziaceho problému: v prípade, že sa stali obeťou trestného činu alebo majú pocit, že by sa ňou mohli stať. Pre tento účel bolo v rokoch 2019 až 2021 vytvorených 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov. Ich pracovníci dlhodobo sprostredkúvajú priamu pomoc klientom rôznych cieľových skupín a rôznych vekových kategórií. Fakt, že seniori sú jednou z najzraniteľnejších skupín, potvrdzujú aj štatistické údaje Policajného zboru. Z hľadiska informačných kancelárií tvoria osoby nad 60 rokov takmer 17 % všetkých klientov.

Pomoc obetiam trestných činov zahŕňa okrem komunikácie s klientmi aj pravidelné terénne aktivity. Pracovníci odboru prevencie kriminality získali na spoluprácu vyše 330 štátnych aj mimovládnych partnerov / inštitúcií, v ktorých majú svoje zastúpenie aj seniorské zariadenia. Vďaka spolupráci so zástupcami miest / obcí či jednotlivých organizácií sa stretávajú na besedách s množstvom seniorov. Účastníci sa neraz na prednáškach zapájajú do diskusie, prinášajú vlastné skutočné príbehy s podvodníkmi a sú vďační za vzájomnú komunikáciu a dôležité rady a odporúčania. Ministerstvo sa tiež v rámci prevencie kriminality zameriava aj na školenie odborných pracovníkov.

Upozorňujeme: Nebezpečná nabíjačka

Aj na slovenskom trhu sa predávala nebezpečná USB nabíjačka OnePlus model A6175 z Číny. Pri jej používaní hrozí podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie úraz elektrickým prúdom z dôvodu nedostatočnej elektrickej pevnosti. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Ide o cestovný adaptér s USB konektorom čiernej farby má na spodnej strane označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol separovaného zberu, technické údaje a krajinu pôvodu. Výrobok je balený v papierovo-plastovom obale. Bezpečnostné inštrukcie sú uvedené na papierovej etikete prilepenej na obale výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia umožnila prijať kontrolovanej osobe nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľom, aktorí si tento výrobok už zakúpili sa odporúča, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, majú právo na vrátenie kúpnej ceny.