piatok 22. septembra 2017

Trend: Mrazom sušené ovocie 
Lyofilizácia, sušenie hlbokým mrazom pri extrémnom znížení atmosférického tlaku, je šetrné nielen na krehkú stabilitu kyseliny askorbovej - vitamínu C a ďalších antioxidantov, ale aj fytoterapeuticky účinných polyfenolových zlúčenín - flavonoidov a ďalších substancií.  

MUDr. Karol Mika upresňuje: „Lyofylizované ovocie je koncentrát všetkých biochemických súčastí plodov. V prepočte vždy toľkonásobne koľko vody sa z nich sublimovalo. Jeho účinnosť a efektívnosť je niekoľkonásobne vyššia ako pred spracovaním. Takéto plody sú bez pridaných konzervantov, cukru alebo akýchkoľvek aditív. Organolepticky, vôňou, chuťou, vzhľadom sú skoro rovnocenné s čerstvým ovocím. Naopak, pre koncentráciu substrátov môžu mať výraznejšiu chuť a farbu. Z hygienického hľadiska netreba takéto ovocie umývať ani nijako čistiť. Stabilita produktov je bezpečná najmenej do dvoch rokov.“      

Účinky ovocia:
Čierne ríbezle – zaženú bolesti hrdla, vláknina pomáha tráveniu a slúžia aj ako prevencia proti osteoporóze.
Višne – vďaka melatonínu sú vhodné na dobrý spánok, znižujú objem kyseliny močovej v krvi a pomáhajú k správnej funkcii štítnej žľazy.
Čučoriedka lesná – viaže na seba tuky, čím podporuje chudnutie, zrýchľuje procesy hojenia rán, podporuje liečbu diabetu.
Slivky – normalizujú hladinu cukru v krvi, podporujú tvorbu a pevnosť kostného tkaniva, spevňujú vlasy a nechty a tiež podporujú trávenie.
Arónia – dokáže odstrániť ťažké kovy z tela, pomáha pri chudokrvnosti, zlepšuje pamäť, zvyšuje imunitu a je prírodným antibiotikom.
Marhule – napomáhajú k správnej funkcii svalov a nervov, znižujú následky ožarovania a chemoterapie.
Malina – má odvodňujúce účinky, reguluje krvný cukor a vďaka vysokej koncentrácii rutínu spevňuje cievy v očiach.
Černice – napomáhajú k správnej funkcii svalov a nervov, znižujú následky ožarovania a chemoterapie.
Jahody – pomáhajú pri detoxikácii čriev, posilňujú imunitu a podporujú krvotvorbu.    
Upozorňujeme: Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť len do konca septembra
Zdravotnú poisťovňu môžeme zmeniť jedenkrát do roka. Prihlášku do novej poisťovne je potrebné odovzdať najneskôr do konca septembra a zmena začne  platiť od 1. januára nasledujúceho roka. 

Výberu zdravotnej poisťovne je potrebné venovať dostatok času. „Poistenci by si mali nájsť dostatok času na porovnanie benefitov, ktoré im jednotlivé zdravotné poisťovne môžu ponúknuť“, odporúča prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Mária Lévyová. Poisťovne ponúkajú rôzne benefity, od skracovania čakacích termínov na plánované vyšetrenia a operácie, doplatky nad rámec zákona, rozšírené preplácanie preventívnych prehliadok, telefonické konzultácie, špecifické benefity pre individuálne skupiny poistencov až po preplácanie inovatívnej liečby. Najjednoduchšie je pozrieť si služby poisťovní na ich internetových stránkach. „Zároveň by sme si mali skontrolovať, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o ktorého služby máme záujem, má zmluvu s poisťovňou, do ktorej sa ideme prepoistiť“, dodáva M. Lévyová.

Ak chcete urobiť zmenu a prepoistiť sa, musíte si podať správne vyplnenú a podpísanú prihlášku do novej zdravotnej poisťovne. Prihláška je dostupná v každej pobočke poisťovne aj na jej webovej stránke. Môžete tiež využiť zákaznícke centrum vybranej poisťovne, ktoré s vyplnením prihlášky pomôže. Prihlášku potom musíte ešte do novej poisťovne doručiť, či už osobne, poštou alebo elektronicky. Dôležité je dodržať termín do konca septembra t.r. Ak odovzdáte prihlášku neskôr, poistencom novej poisťovne sa stanete až od 1.1.2019, teda o rok neskôr.

Zmena zdravotnej poisťovne platí najskôr od 1.1.2018, dovtedy používate zdravotný preukaz svojej súčasnej poisťovne. Poistenec, zamestnanec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť túto zmenu svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní.     
Cenné papiere: CFI a FISN kódy
V súlade s aktualizovanými normami ISO 10962 a ISO 18774 prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) od júla tohto roku všetkým aktívnym cenným papierom, ktoré sú registrované v Slovenskej republike, upravené kódy CFI a FISN.  

Medzinárodné normy ISO využívajú na označenie cenných papierov tri rôzne kódy: ISIN – základný identifikátor emisie, FISN – krátky názov a CFI – kód slúžiaci na detailnejšiu klasifikáciu. Identifikačné kódy CFI a FISN prinášajú jednotné, presnejšie a tiež detailnejšie definovanie jednotlivých cenných papierov a finančných nástrojov.

Investori a sprostredkovatelia obchodu s cennými papiermi sa vďaka aktualizovaným kódom dozvedia okrem obdobia splatnosti napríklad aj výšku fixnej úrokovej sadzby či spôsob zabezpečenia, čo môže byť dôležitou informáciou pri rozhodovaní o plánovanej investícii. Kľúč na presné dekódovanie číselných označení nájdu účastníci obchodu s cennými papiermi v príslušných aktualizovaných normách ISO 10962 pre kódy CFI a ISO 18774 pre FISN.   
EU: Kybernetická bezpečnosť
Medzi riziká digitálnej doby patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv sa len za posledné štyri roky späťnásobil. A keďže digitalizácia sa šíri do všetkých oblastí nášho života, bude tento vplyv len narastať. 

Len v minulom roku došlo každý deň k vyše 4.000 útokom vydieračského softvéru (ransomware) a 80% európskych podnikov zaznamenalo aspoň jeden kybernetický incident. V prieskumoch až 87% respondentov považuje počítačovú kriminalitu za dôležitú výzvu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie.

Európska komisia navrhuje opatrenia na princípe troch O:
•       ODOLNOSŤ -  rozsiahly súbor opatrení zameraných na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Patrí medzi ne Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá má pomáhať členským štátom pri zvládaní kybernetických útokov aj nový európsky certifikačný systém na zaručenie bezpečnosti produktov a služieb v digitálnom svete.
•       OBRANA - Európske stredisko výskumu a kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť (pilotný projekt v 2018) pomôže v spolupráci s členskými štátmi vyvíjať a zavádzať nástroje a technológie potrebné na to, aby sme mohli držať krok s neustále sa meniacimi hrozbami a aby naše obranné mechanizmy boli rovnako moderné ako zbrane v rukách páchateľov počítačovej trestnej činnosti. Vznikne aj koncepcia, vďaka ktorej Európa a členské štáty budú môcť rýchlo, operatívne a jednotne reagovať na rozsiahle kybernetické útoky. Zintenzívni sa medzinárodná spolupráca.
•       ODRADENIE - efektívne odrádzať páchateľov výraznejšou reakciou orgánov presadzovania práva s dôrazom na odhaľovanie, sledovanie a stíhanie páchateľov takýchto zločinov. V tejto oblasti komisia navrhuje nové opatrenia na boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov. Rozšíri sa rozsah deliktov týkajúcich sa informačných systémov na všetky platobné transakcie vrátane transakcií vo virtuálnych menách. Začiatkom roka 2018 budú predložené aj návrhy na uľahčenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.

štvrtok 21. septembra 2017

Radíme: Prečo písať rukou
Poznámky, ktoré sme si zvykli písať ručne do diárov a poznámkových blokov, vystriedali smartfóny poskytujúce rôzne aplikácie a funkcie.

Aj napriek častejšiemu využívaniu klávesníc by sme však nemali zabudnúť na písanie rukou. Cibrí sa ním jemná motorika a celkový rozvoj osobnosti, čo potvrdzujú viaceré výskumy a štúdie. Počas písania rukou sa nám dokonca v mozgu vytvárajú nervové spojenia, ktoré pôsobia na jednoduchší proces učenia sa.

Vedci však prišli aj k poznatku, že je rozdiel či rukou píšeme tlačené písmo alebo písané. V mozgu sa tak aktivujú rôzne spojenia. Zároveň sa zistilo, že študenti, ktorí poznámky na prednáškach zaznamenávali rukou, sa učia lepšie. Písanie rukou však formuje aj osobnosť človeka a taktiež sa dokázalo, že súvisí s tvorbou kreatívnych nápadov.

Aktuálne: Lepšia ochrana zvierat 
Zlepšenie ochrany zdravia zvierat prostredníctvom podávaných veterinárnych prípravkov a technických pomôcok je cieľom navrhovaného zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach, ktorý pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Veterinárne prípravky a veterinárne technické pomôcky nie sú liekmi ani liečivami, obchodovanie s nimi preto nespadá do pôsobnosti zákona o liekoch. Väčšinou ide o prípravky a pomôcky dovážané zo zahraničia, aj preto je potreba ich riadnej registrácie. Na základe nového zákona budú musieť byť všetky prípravky riadne zaregistrované, odskúšané, upravia sa podmienky ich schválenia a uvedenia na trh, ako aj požiadavky na zaobchádzanie s nimi. „Ide o rôzne vitamíny, minerály, bielkoviny, kolagén, dezinfekčné prostriedky, šampóny či krémy na výživu pokožky. Dotkne sa teda všetkých účastníkov obchodného reťazca – dovozcov prípravkov, distribútorov, lekární, veterinárnych lekárov aj samotných chovateľov“, spresnila ministerka Gabriela Matečná. Zákon upraví aj podmienky používania veterinárnych technických pomôcok a ich uvádzanie na trh. V praxi môže ísť o rôzne prístroje určené na vyšetrenie zvieraťa, na diagnózu, sledovanie ochorenia a poranenia, zdravotného postihnutia či o umelú končatinu.

Preventívne schvaľovanie a registráciu bude zabezpečovať Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. Nad dodržiavaním zákona bude dohliadať Štátna veterinárna a potravinová správa SR, za jeho porušenie bude udávať sankcie. Samostatný právny predpis na národnej úrovni je dôležitý aj preto, že táto problematika nie je harmonizovaná na úrovni Európskej únie. Problematiku schvaľovania veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok majú na národnej úrovni upravené tiež iné členské štáty - Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Poľsko, Francúzsko, Rumunsko, Belgicko. Zákon by mal byť účinný od 1. marca 2018.    
Interreg SE: Nová výzva so 60 miliónmi eur 
V rámci 3. výzvy programu Interreg Stredná Európa (Interreg SE) bude možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. 

Výzva bude otvorená pre väčšinu špecifických cieľov programu, pričom podporené budú napríklad nové mechanizmy zavádzania inovácií na trh, zlepšenie regionálnych systémov verejnej dopravy, logistika šetrná k životnému prostrediu, udržateľné využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov či kultúrny a kreatívny priemysel.

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod organizuje v utorok 26. septembra o 9.30 h v Hoteli Bôrik Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 až 2020. Na podujatí budú poskytnuté informácie o aktuálnom stave implementácie programu, detaily o tretej výzve, príklad realizácie úspešného projektu - ENTER-TRANSFER, prezentácie špecifických cieľov ako aj tipov na rozvoj projektov vrátane usmernenia, ako tvoriť ich rozpočet.  
EU: Investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu 
Európska komisia predstavila tretí balíček legislatívy. Ide o novú stratégiu pre priemyselnú politiku únie, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej. 

Európsky priemysel si vo viacerých odvetviach udržiava na svetovom trhu vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu Európskej únie a zamestnáva 32 miliónov ľudí. Aby si však priemysel udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať.

K najdôležitejším novým prvkom stratégie pre priemyselnú politiku EÚ patria:
-          Komplexný súbor opatrení na posilnenie kybernetickej bezpečnosti nášho priemyslu.
-          Návrh nariadenia o voľnom pohybe iných ako osobných údajov, ktorým sa umožní voľný cezhraničný pohyb údajov.
-          Nový súbor opatrení týkajúci sa obehového hospodárstva vrátane stratégie zameranej na plasty a opatrení na zlepšenie výroby obnoviteľných biologických zdrojov a ich premeny na biovýrobky a bioenergiu.

Stratégia neobchádza ani práva duševného vlastníctva, zlepšenie fungovania verejného obstarávania v EÚ či rozšírenie programu v oblasti zručností na nové kľúčové odvetvia, akými sú stavebníctvo, oceliarstvo, papierenský priemysel, ekologické technológie a energie z obnoviteľných zdrojov.

streda 20. septembra 2017

GDPR: Firmám často chýba dostatok odborných znalostí 
Smernica GDPR prináša povinnosť využívať najmodernejšie technológie, ktoré si dokážu poradiť s najnovšími bezpečnostnými rizikami. Iba 34% firiem však implementovalo pokročilé funkcie na identifikáciu útočníkov, 33% investovalo do technológií na prevenciu proti únikom dát a 31% využíva nejakú formu šifrovania.

Podľa najnovšieho prieskumu Trend Micro firmy tiež presne nevedia, kto je zodpovedný za prípadný únik dát podliehajúcich GDPR v prípade, že využívajú poskytovateľov služieb na území Spojených štátov amerických. Len 14% respondentov správne identifikovalo, že zodpovednosť leží v takejto situácii na oboch stranách. Nadpolovičná väčšina (51%) sa domnieva, že sankcie sú výlučne záležitosťou európskej firmy, zatiaľ čo o výhradnej zodpovednosti amerického poskytovateľa je presvedčených 24% respondentov.

Organizácie nemajú celkom jasno ani v tom, kto vo firme by mal byť za zaistenie súladu s GDPR zodpovedný: 31% opýtaných si myslí, že toto zaistenie je v gescii generálnych riaditeľov, zatiaľčo riaditeľom pre zabezpečenie IT a ich bezpečnostným tímom túto rolu prisúdilo 27% respondentov. Lenže riadiacu pozíciu, ktorá by bola za GDPR skutočne zodpovedná, má v súčasnosti obsadenú iba 21% firiem. Na IT oddelení sa z tohoto pohľadu spolieha 65% spoločností, na vrcholový manažment alebo na ďalších vedúcich pracovníkov len 22% firiem.

Prieskum sa realizoval od 22. mája do 28. júna 2017 formou 1.132 on-line zisťovaní medzi IT pracovníkmi vo firmách s vyše 500 zamestnancami v 11 krajinách: Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Švédsku, Rakúsku a Švajčiarsku. Respondenti zastávali vrcholové alebo stredné manažérske pozície, a to v rôznych odvetviach vrátane maloobchodu, finančných služieb, verejnej správy, médií a stavebníctva.
Upozorňujeme: Nebezpečné súťaže na Facebooku
Falošné súťaže zneužívajú dôverčivosť ľudí. Obete môžu prísť o peniaze, keď správcovia týchto súťaží od nich vymámia osobné údaje, číslo platobnej karty, dátum je platnosti a CVC/CVV číslo zo zadnej strany karty. Sú to údaje na online transakcie s platobnou kartou obete. 

Facebookové stránky sľubujú vyhrať luxusné autá, mobilný telefón alebo práčku. „Na účasť v týchto falošných súťažiach stačí lajkovať celú facebookovú stránku, alebo zdieľať a komentovať príspevok, čiže šíriť podvod medzi svojich facebookových priateľov“, vysvetľuje Lukáš Štefanko, analytik škodlivého kódu. Štatisticky vychádza, že takýto podvodný status niekto na Facebooku zdieľa aj každé dve minúty. Princípom súťaží je, že „každý“ je víťazom. Účastníkovi sa cez Facebook správu následne ozve falošný vyhlasovateľ súťaže a vyžiada si od neho osobné údaje a informácie o platobnej karte. Dôvodom má byť overenie identity.

Internetoví surferi môžu potenciálnym obetiam pomôcť tak, že stránky ako Vyhraj to, Vyherny den a Rossa Fashion nahlásia priamo Facebooku ako podvodné. Všetky sú prepojené na webovou stránkou Modernevyhry.sk, ktorú ESET označil za nebezpečnú. Aj nová vlna RayBan podvodu sa šíri tiež cez Facebook, tento raz ide o lokalizovanú verziu v slovenčine, ktorá zbiera údaje o platobných kartách používateľov. Útočník zneužíva meno známeho výrobcu a spoločnosť Ray Ban a ani jej distribútori nie sú tvorcom falošnej zľavy, ktorá má byť až vo výške 90%!

Používatelia Facebooku, ktorí tieto weby propagujú, tom vôbec netušia. Útočník alebo škodlivý kód do albumov obetí vloží niekoľko fotografií z podvodných webov spolu s linkom na ne a zároveň pri nich otaguje niekoľko kontaktov daného používateľa. Samotné prezeranie týchto webov nie je škodlivé. Problém nastáva pri platbe za zľavnený tovar, ktorý zákazníkovi vôbec nemusí prísť. ESET má podozrenie, že útočník tak získa všetky informácie potrebné k tomu, aby uskutočnil finančný prevod z danej karty. Informácie o platobnej karte totiž idú majiteľovi webových stránok, ktorých servery sa väčšinou nachádzajú v Číne, v nešifrovanej podobe.
Aktuálne: Energetické audity
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlásilo druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji. V priebehu niekoľkých týždňov majú byť vyhlásené výzvy aj pre projekty v ostatných regiónoch. 

V rámci výzvy pre podniky v BSK sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270.000 EUR. Podnikatelia môžu získať podporu až 85% z celkových oprávnených výdavkov na audit, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10.000 EUR. Audity je možné realizovať do 31. januára 2018. Žiadosti je možné podať do 31. októbra 2017 a je v nich potrebné uviesť stručnú informáciu o predmete a harmonograme auditu, doterajšej spotrebe a nákladoch na energiu, pridanej hodnote podniku, ako aj predpokladané oprávnené náklady na audit, z ktorých vyplynie výška dotácie.

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré chcú realizovať projekty v mimobratislavských regiónoch, sa budú môcť zapojiť do inej výzvy vyhlásenej v najbližších týždňoch zameranej na realizáciu energetických auditov aj opatrení z nich vyplývajúcich. Na výzvu je vyčlenených 40 miliónov EUR. Minimálna výška podpory bude 20.000 EUR, maximálna 200.000 EUR. Pre veľké podniky SIEA pripravuje výzvu zameranú len na realizáciu opatrení vyplývajúcich z auditov, samotné audity musia veľké podniky realizovať z vlastných prostriedkov, keďže tieto sú pre nich povinné. Výzva by mala byť vyhlásená v najbližších mesiacoch s celkovou sumou 50 miliónov EUR. Obe výzvy sa pripravujú v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.    
Trend: Nákupy v zahraničí
Téma dvojitej kvality produktov pri rýchloobrátkovom tovare vo východnej a západnej Európe je stále aktuálna. Výdavky domácností na zahraničné nákupy FMCG, t. j. potravín a drogérie, tvoria na Slovensku 1,1%. Čo nakupujeme v zahraničí najčastejšie?   

Podľa analýzy GfK za posledných päť rokov si potraviny a drogériu v zahraničí kúpilo aspoň raz 14 - 15% domácností. Rýchloobrátkový tovar v zahraničí si Slováci kúpia v priemer 9-krát za rok. Ak sa domácnosť rozhodne ísť nakúpiť do zahraničia, zvyčajne pri jednom nákupe minie 3-krát viac než pri priemernom nákupe doma, čo indikuje zásobovacie nákupné zámery. V nákupoch slovenských domácností prevláda „viac západoeurópska krajina“ – Rakúsko, kde je hlavným dôvodom vnímaná vyššia kvalita tovaru v porovnaní so Slovenskom.  

A čo vlastne nakupujeme v zahraničí? V košíkoch slovenských domácností nakupujúcich v zahraničí nadpriemerne prevažujú cukrovinky (bonboniéry, čokolády alebo cukríky), ďalej pracie prostriedky a produkty osobnej starostlivosti (dezodoranty, sprchové gély či zubné pasty). Vo väčšej miere sa nakupujú tiež papierové produkty, najmä detské plienky.

Podľa kontinuálneho monitoringu nákupného správania domácností GfK Consumer Panel Services za rok 2016, ktorý sleduje nákupy rychloobrátkového tovaru na reprezentatívnej vzorke 1500 slovenských a tiež zo štúdie Shopping Monitor 2017.     

utorok 19. septembra 2017

GDPR: Aké osobné údaje musia byť chránené?
Firmy z celého sveta by sa mali dôkladne pripravovať na všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré má vstúpiť do platnosti 25. mája 2018.  

Najnovší prieskum Trend Micro potvrdil veľmi dobré povedomie o princípoch GDPR, pričom celých 95% vedúcich predstaviteľov firiem vie o povinnosti toto nariadenie dodržovať a 85% respondentov sa už s požiadavkami nového právneho predpisu na ochranu osobných údajov oboznámilo. Až 79% firiem je presvedčených, že ich dáta sú chránené najlepším možným spôsobom. Analytická firma Gartner ale predpovedá, že do konca roka 2018 nedosiahne úplný súlad s GDPR viac ako 50% spoločností a odporúča, aby sa začali pripravovať čo najskôr.

Pritom stále existujú nejasnosti v tom, aké osobné údaje musia byť chránené. Napríklad 64% opýtaných nevedelo, že medzi osobné údaje patrí aj dátum narodenia zákazníka. Podobne 42% netušilo, že to platí aj pre marketingové databázy s emailovými adresami. Fyzickú adresu ako osobný údaj nevníma 32% respondentov a emailovú adresu 21% respondentov. Firmy teda nie sú pripravené alebo zabezpečené tak dobre, ako sa ich manažment domnieva. V skutočnosti majú hekeri v uvedených informáciách všetko potrebné na to, aby mohli zákazníkov celkom jednoznačne identifikovať a akejkoľvek firme, ktorá tieto údaje dostatočne nechráni, hrozia vysoké pokuty.

Prieskum sa realizoval od 22. mája do 28. júna 2017 formou 1.132 on-line zisťovaní medzi IT pracovníkmi vo firmách s vyše 500 zamestnancami v 11 krajinách: Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Švédsku, Rakúsku a Švajčiarsku. Respondenti zastávali vrcholové alebo stredné manažérske pozície, a to v rôznych odvetviach vrátane maloobchodu, finančných služieb, verejnej správy, médií a stavebníctva.
e-Schránka: Aktualizácia aplikácií pre elektronický podpis
Na portáli slovensko.sk bola v sekcii Na stiahnutie sprístupnená aktualizovaná verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS 1.0.5 určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pre systém MS Windows. 

Nová verzia odstraňuje chybu zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii webového prehliadača Firefox a pridáva kontrolu času vytvorenia podpisu voči času z časovej pečiatky pre XAdES_ZEP 1.0 a 1.1. V aplikácii D.Viewer .NET opravuje chybu aplikácie v prípade, že sa v CRL nenachádza extension CRLNumber.

Komponenty pre platformu Java a aplikácia D.Launcher na ich použitie v operačných systémoch MS Windows, Mac OS X a GNU/Linux zostávajú bez zmeny. 
ETM: Zdieľanie vás dostane ďalej!
Aj tento rok prebieha od 16. do 22. septembra Európsky týždeň mobility. Cieľom je zaviesť a podporovať opatrenia udržateľnej mestskej mobility a využívať multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel.  

Mottom tohtoročného Európskeho týždňa mobility je čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca aj spoločnosť ako v prípade použitia súkromného vozidla.

Celoeurópske podujatie je vynikajúcou príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Tým otvára cestu na zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii. Miestnym orgánom sa odporúča organizovať aktivity na zvýšenie povedomia v rámci daných tém a zaviesť trvalé opatrenia, ktoré zlepšia situáciu udržateľnej dopravy v meste.

Dopravné podniky v slovenských mestách už pravidelne ponúkajú počas Európskeho týždňa mobility možnosť bezplatného využitia mestskej hromadnej dopravy. 
Aktuálne: Dátové prepojenie verejnej správy
Verejné vypočutie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu Dátovej integrácie jednotlivých systémov verejnej správy zdôraznilo nevyhnutnosť zdieľania údajov a dát medzi úradmi a ich registrami. Zníži sa tak administratívna záťaž, ušetria čas a náklady ľuďom aj štátu. 

Projekt je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre princíp „Jeden krát a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov. Podstatou je prepojenie informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy. Úlohou štúdie uskutočniteľnosti bolo zhodnotiť súčasný stav dátovej integrácie, posúdiť možné alternatívy, z nich vybrať a rozpracovať tú, ktorá zaručí zásadný posun v tejto oblasti. Vypracoval ju Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý bude realizovať národný projekt Dátová integrácia a bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II.). Štúdia uskutočniteľnosti preto obsahuje aj ekonomickú finančnú analýzu (tzv. CBA), posudzuje ziskovosť projektu s ohľadom na oprávnenosť použitia NFP.

Výsledkom národného projektu Dátovej integrácii bude :
• Naplnenie „kritickej masy“ orgánov verejnej moci (OVM) s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu.
• 39 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta.
• 31 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa.
• 216 nových objektov evidencie registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov.
• 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie.
• Vytvorený Dátový model pre zapojené OVM v zmysle pravidla “1x a dosť”, ktorého dátové prvky budú postavené na centrálnom modeli údajov verejnej správy.
• Aktualizovaný Centrálny model údajov verejnej správy, ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov.
• Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS OVM, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v systéme MetaIS.

Dátová integrácia taktiež poskytne služby súvisiace s realizáciou projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (nové centrálne služby), ktorý je súčasťou schváleného realizačného zámeru UPVII „Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy“.   

pondelok 18. septembra 2017

EU: Dostupnejšie služby 
Istým stupňom zdravotného postihnutia trpí v únii približne 80 miliónov ľudí. Európsky parlament schválil smernicu, ktorá im uľahčí prístup k dôležitým zariadeniam a službám.  
Vzťahovať by sa mala aj na osoby s dočasnými alebo trvalými funkčnými obmedzeniami - vrátane starších osôb, tehotných žien a osôb cestujúcich s batožinou. Očakáva sa, že v roku 2020 bude aj v dôsledku starnutia populácie trpieť viacnásobným alebo menej závažným zdravotným postihnutím až 120 miliónov ľudí. Návrh Európskeho aktu o prístupnosti (EEA) stanovuje požiadavky na zlepšenie dostupnosti viacerých zariadení a služieb: automatov na cestovné lístky či palubné vstupenky, bankomatov, počítačov a operačných systémov, telefónnych a televíznych zariadení a ich softvéru, bankových služieb, elektronických kníh, elektronického obchodovania a dopravy - vrátane verejnej mestskej dopravy, ako je metro, železnica, električka, trolejbus a autobus a súvisiacich služieb. Poslanci chcú zoznam rozšíriť o platobné terminály, čítačky elektronických kníh, služby poskytované audiovizuálnymi médiami prostredníctvom webových stránok či mobilných zariadení a služby cestovného ruchu. Smernica ale nevnucuje detailné technické riešenie, prevádzkovatelia by tak mali mať priestor na inovatívny prístup.

Požiadavky na väčšiu prístupnosť by sa podľa poslancov mali týkať aj takzvaného zastavaného prostredia, teda samotných budov či dopravnej infraštruktúry, v ktorých sú dané služby poskytované. Vzťahovať sa však budú iba na novovybudovanú alebo obnovenú infraštruktúru, pokiaľ je súčasťou obnovy podstatná renovácia existujúcej infraštruktúry, aby bolo osobám so zdravotným postihnutím umožnené využívať toto prostredie v čo najväčšej miere.

Mikropodniky zamestnávajúce menej než desať osôb s ročným obratom alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 2 milióny eur, by mali byť z pôsobnosti smernice vzhľadom na ich veľkosť, zdroje a povahu vyňaté. Ochranná doložka by mala zabrániť neprimeranej záťaži podnikov. Poslanci však zdôrazňujú, že nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí sa nemôžu považovať za legitímne dôvody pre využitie ustanovení o neprimeranej záťaži.   
112: Už aj cez SMS
Európske číslo tiesňového volania 112 bude dostupné aj prostredníctvom krátkych textových správ - SMS. Rozšírenie služieb upravuje návrh zákona o elektronických komunikáciách (č. 351/2001 Z.z.), ktorý schválila Vláda SR.  

Od 1. januára 2018 by malo mať možnosť privolať si pomoc na európskom čísle 112 aj približne 80 tisíc sluchovo postihnutých občanov na Slovensku. Textovú žiadosť o pomoc však môže poslať každý, kto sa ocitne v tiesni či inej život ohrozujúcej situácii, kedy nemôže, alebo nedokáže hovoriť.

V súlade s európskou legislatívou sa zavádza aj fungovanie tzv. eCall, t.j. automatického zaslania dátovej vety o polohe vozidla pri dopravnej nehode na príslušné stredisko integrovaného záchranného systému. Jeho využitie má veľký význam napr. pri nehodách na odľahlých cestách či pri bezvedomí vodiča.

Technológia eCall bude povinne inštalovaná v každom aute vyrobenom v Európskej únii od 1. marca 2018. Zároveň ju bude možné doinštalovať aj do výbavy vozidla.  
SR: Dopravné nehody kvôli alkoholu
Alkohol za vollant nepatrí. Pre koho to ale na Slovensku stále neplatí? Pripravili sme výber aktuálnych údajov zo štatistiky Policajného zboru.  

Počas prvých 8 mesiacov tohto roka bolo zaevidovaných 9.007 dopravných nehôd (DN), z ktorých bolo pod vplyvom alkoholu zavinených 964 DN (za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 930 DN). Vinníkmi dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu sú predovšetkým vodiči motorových vozidiel (86%), 7% tvoria opití cyklisti a 5% opití chodci (2% ostatní). Najviac opitých vodičov sadá za volant v čase od 16 hodiny poobede do približne tretej hodiny ráno, najmä v čase od 22.00 – 24.00 hod. Najrizikovejším mesiacom zostáva december.

To, že aj menšie množstvo alkoholu spôsobuje horšiu koordináciu, motoriku a koncentráciu potvrdzuje, že v prípade viac ako polovice (54%) nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu narazí vodič do pevných prekážok (napr. zaparkované alebo odstavené vozidlo, stĺp, strom, plot). V 26% sa opití vodiči zrazili s idúcim vozidlom. Z hľadiska príčiny dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu sa v 49% prípadoch vodiči nedostatočne venovali riadeniu vozidla (otáčanie sa v aute, telefonovanie, zábava so spolujazdcami a pod.) a v 26% prípadoch bola príčinou neprimeraná rýchlosť jazdy.    
Radíme: Možno aj vy jazdíte autom s pozmeneným rokom výroby
Tento problém sa odhadom týka až 20% automobilov na slovenských cestách. Zákaz predaja áut so stočeným odometrom firmami a podnikateľmi presunul tieto vozidlá ku fyzickým osobám, ktoré do zákazu zahrnuté neboli.  

Združenie SOVA pripravilo aktualizovanú príručku popisujúcu triky a neférové postupy predajcov a metódy, ako ich odhaliť. Dôkladné overenie technického stavu vozidla je základom, kupujúci by však nemali zabudnúť skontrolovať aj všetky identifikátory počnúc VIN kódom, cez rok výroby a končiac typom a výrobným číslom motora. Podľa identifikátorov zistia, či kupujú vozidlo s parametrami uvedenými v technickom preukaze a či skutočne kupujú vozidlo, ktoré je v ňom uvedené. Nestačí pri tom iba kontrola na štítkoch a nášivkách v aute, mala by nasledovať aj kontrola cez systémy na internete a opomenutá by nemala byť ani odborná kontrola, napr. zistenie hrúbky laku. Nevyhnutná je taktiež kontrola potenciálnych právnych nezrovnalostí - nesplatený lízing či notárska úschova.

Testovacia jazda nie je len o tom, aby kupujúci zistil, či mu auto vyhovuje, ale tiež o preverení jazdných vlastností a technického stavu auta. Záujemca pri nej napríklad zistí, či má auto plynulý chod motora, ako sa správa prevodovka, či nie sú opotrebované ložiská kolies, alebo auto nemá závadu výfuku či katalyzátora. Príručku SOVA redistribuovala na stanice technickej kontroly a dopravné inšpektoráty. Elektronickú verziu si môžete stiahnuť z webovej stránky združenia zdruzenie-sova.sk.

„V zásade platí, že pri kúpe jazdenky je potrebné vyčleniť dostatok času, nenechať sa ovplyvniť emóciami, ak je to možné, zobrať si so sebou odborníka, alebo nechať vozidlo prehliadnuť v servise a nakupovať len u predajcov s overeným zázemím. Záujemcom odporúčame uprednostniť veľkých predajcov, ktorí automobily vlastnia a nie sú sprostredkovateľmi. Ocenia to hlavne v prípade problémov“, radí Július Petrus.