piatok 20. augusta 2021

EU: Dopady globalizácie na zamestnanosť

Globalizácia môže pomáhať pri vytváraní pracovných miest, no takisto môže mať na svedomí ich stratu kvôli presúvaniu výroby do krajín s lacnejšou pracovnou silou. Riadenie globalizácie je pre EÚ jednou z jej priorít, takisto sa snaží o vybudovanie sociálnej Európy, v rámci ktorej poskytuje pomoc pre ľudí, ktorí prišli o prácu.

Počet pracovných miest, ktoré priamo alebo nepriamo závisia od exportu mimo EÚ, neustále rastie. Kým v roku 2000 bolo takýchto pracovných miest 21,7 milióna, v roku 2017 sa ich počet vyšplhal na 36 miliónov. Každá miliarda z exportu mimo EÚ udržuje v priemere 13 tisíc pracovných miest. Nejde pritom len o pracovné miesta v samotných vyvážajúcich firmách, ale aj o miesta v podnikoch, ktoré im dodávajú svoje tovary a služby. Rastie tu aj pomer pracovných miest, ktoré si vyžadujú vysokú kvalifikáciu. Pracovné miesta závisiace na exporte sú aj lepšie platené - v priemere o 12% viac. Vďaka exportu zo Slovenska do tretích krajín má na Slovensku prácu 282 tisíc ľudí. Ďalších 122 tisíc pracovných miest existuje vďaka exportu z iných členských krajín mimo EÚ. Dokopy to činí 17 percent všetkých pracovných miest na Slovensku. Vývoz to Slovenska do tretích krajín okrem toho udržuje pri živote 96 tisíc pracovných miest v ostatných krajinách EÚ.

Aj keď liberalizácia medzinárodného obchodu má z celkového hľadiska skôr pozitívne výsledky, na niektoré sektory má veľmi negatívne dopady. Globalizáci zvyšuje konkurenciu medzi firmami na celom svete, čo môže viesť k zatváraniu výrobných prevádzok, presúvaniu výroby do iných krajín a prepúšťaniu zamestnancov, ktorým može trvať veľmi dlho, aby si našli novú prácu. V Európe jej negatívne dopady najviac badať v sektoroch, kde sa nevyžaduje vysoká kvalifikácia, napríklad textilná výroba, obuvnícky a kožiarsky priemysel, výroba kovov alebo iné výrobné odvetvia. Tu najviac hrozí presúvanie výroby do krajín s lacnou pracovnou silou. Presúvanie výroby bolo kedysi viac problémom pre krajiny západnej Európy, dnes mu čelia viac krajiny strednej a východnej Európy, odkiaľ sa výroba presúva do Ázie alebo severnej Afriky. Počas koronakrízy sa ukázalo, aké dôležité je zachovať v EÚ kľúčové sektory, ako je napríklad výroba liekov.

V roku 2006 vytvorila EÚ Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, z ktorého sa poskytuje pomoc pre ľudí, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku globalizácie. Môžu sa z neho spolufinancovať projekty zamerané na pomoc pri hľadaní práce alebo začatí podnikania pre pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku reštrukturalizácie. Ide napríklad o projekty vrátane týchto opatrení:
 • pomoc pri hľadaní práce,
 • kariérne poradenstvo,
 • vzdelávanie, odborná príprava a rekvalifikácia,
 • mentorstvo a školenia,
 • podnikanie a založenie podniku.
V roku 2009 bol fond rozšírený na pomoc ľuďom, ktorí prišli o právu v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien prameniacich z hospodárske a finančnej krízy. V apríli 2021 sa poslanci dohodli na aktualizácii pravidiel, aby bolo možné fond použiť na pomoc viac ľuďom. Fond EGF sa môže využiť vtedy, ak rozhodnutím jednej spoločnosti príde o prácu viac ako 250 pracovníkov (vrátane dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov), alebo ak dôjde k prepusteniu veľkého počtu pracovníkov v špecifickom odvetví či viacerých susediacich regiónoch. Poskytuje aj jednorazové investície vo výške 22 tisíc eur na rozbehnutie podnikania alebo prebratie zamestnancov a takisto aj benefity ako napríklad prídavky na deti, ak si ich rodič hľadá prácu alebo sa zúčastňuje školenia. Od roku 2007 bolo z neho použitých 640 miliónov eur pre 150 tisíc prepustených pracovníkov. Fond už poskytol napríklad 3,35 milióna eur pre zamestnancov zatvoreného callcentra v Taliansku, 6,4 milióna eur pre zamestnancov zbankrotovaných supermarketov v Grécku a 2,6 milióna eur pre 821 bývalých zamestnancov Nokie vo Fínsku.

Aplikácia: Stav pokožky a menštruácia

Spoločnosť L'Oréal oznámila začiatok spolupráce so spoločnosťou Clue, ktorá vyvinula aplikáciu na sledovanie ženského cyklu. Získala už 12 miliónov používateľov v 190 krajinách. Spoločnosť patrí k lídrom v oblasti tzv. Femto, technológií určených pre ženy. Cieľom je prehĺbenie povedomia o spojitosti medzi zdravím pokožky a menštruačným cyklom. 

V rámci spolupráce sa prepoja poznatky dermatológov, endokrinológov a gynekológov. Zámerom je zvýšiť povedomie o kožných problémoch spojených s hormonálnymi cyklami a lepšie tak porozumieť potrebám žien a pomôcť im získať zdravšiu pokožku. Zmeny na pokožke patria spolu s načasovaním a príznakmi menštruácie v aplikácii Clue k najsledovanejším kategóriam, z čoho je zrejmé, že táto téma je pre používateľky veľmi dôležitá. Mali by získať nové užitočné informácie o tom, ako môže ženský cyklus ovplyvniť stav pokožky a vďaka vedeckým poznatkom a technológiám informovane rozhodovať o vlastnom tele a pokožke ako jeho najväčšom orgáne.

Spolupráca predstavuje kombináciu dlhoročných skúseností spoločnosti L'Oréal v oblasti starostlivosti o pleť a jej ambíciou využiť nové technológie s vedúcim postavením spoločnosti Clue v oblasti reprodukčných technológií a technológií založených na dátach. Okrem toho bude spoločnosť Clue spolupracovať s divíziou aktívnou kozmetiky spoločnosti L'Oréal a jej klinickými odborníkmi na tvorbe nového vedecky podloženého obsahu ohľadom menštruačného cyklu a zdravia pokožky pre reprodukčnú encyklopédiu spoločnosti Clue dostupnú na adreseHelloclue.com.

Trend: Metaaplikácie

Desaťročia plánovaná digitalizácia sa vplyvom pandémie, kedy sa stalo nevyhnutným rýchlo presunúť časť nášho života do on-line priestoru, napokon zrýchlila. Len za niekoľko týždňov sa všetko takmer cez noc stalo digitálnym - vzdelávanie, medicína, nakupovanie, zábava atď. Podľa štúdie spoločnosti McKinsey bol tento krok k digitalizácii taký silný, že spoločnosti dosiahli vývoj 20 až 25-krát rýchlejšie, než sa očakávalo.

Popri rýchlom výbuchu digitálnych služieb sa ukázalo, že jednou z najväčších výziev ľudstva je poskytnúť každému dostupný prístup k internetovému pripojeniu a užitočným zariadeniam. Až 3 miliardám ľudí na celom svete chýba zmysluplné pripojenie. Je to výzva, ale aj nevyhnutný krok pre technologické spoločnosti, aby spojili svoje sily a prekonali túto nerovnosť v mene ľudského pokroku. Podľa spoločnosti Rakuten Viber je dôležité pozerať sa dopredu. Riešenie problémov, ktoré sa počas krízy stali prekážkou, je dôležitým krokom pre lepšiu digitálnu budúcnosť. To vytvára veľkú zodpovednosť pre veľké technologické spoločnosti na svete. Spôsoby, akými sa náš život počas pandémie zmenil, tiež zmenili správanie a očakávania spotrebiteľov. V nasledujúcich rokoch budú formovať budúcnosť digitálnych technológií najmä tri trendy.

Plne digitálne cesty: Nové spotrebiteľské správanie ukázalo potrebu nového typu aplikácie, ktorú nazývame Meta Apps. Vo svete, kde je digitalizácia pokročilá a platformy sa zvyčajne spájajú, jednoúčelová aplikácia jednoducho svoju prácu nesplní. Meta Apps bude agregovať rôzne služby od rôznych špecialistov, poskytovateľov, dodávateľov atď. Používatelia nájdu všetko na  jednom mieste - identifikácia, tvorba obsahu, správy, platby atď. Základom metaaplikácií budú zjednotené rozhrania a intuitívne skúsenosti používateľov, vďaka ktorým bude všetko pre používateľov pohodlnejšie. Jedným z najdôležitejších sa môže stať fintechový priemysel podporujúci platby a finančné nástroje, ktoré rastú v dôsledku rastu elektronického obchodu. Celosvetovo používa mobilné platby viac ako miliarda ľudí a do roku 2024 trhová hodnota mobilných platieb dosiahne viac ako 3,08 bilióna dolárov.

Posilnené sebavyjadrenie: Je jedným z najväčších výdobytkov prepojeného sveta a pandémia ho ešte umocnila. Ľuďom chýbalo sebavyjadrenie a komunikácia, preto došlo k výbuchu kreativity. V budúcnosti budú technológie ako AR a VR dosahovať ešte väčší vplyv. Spoločnosti ako Snapchat a TikTok aj dnes vložili do rúk miliónov používateľov nástroje, ktoré boli predtým prístupné iba profesionálom pri tvorbe obsahu. Tento vývoj bude pokračovať, pretože takmer každý chce byť tvorcom obsahu. Vzrušujúcou, ale aj veľmi desivou súčasťou tohto trendu sú technológie ako deepfakes: syntetické videá alebo obrázky, na ktorých je osoba nahradená podobou inej osoby, môžu byť nástrojom nevídanej kreativity. Dajú sa však použiť aj zlomyseľnými spôsobmi!

Zabezpečenie, ochrana osobných údajov a transparentnosť údajov: Neustále nahrávame fotografie a videá on-line, zdieľame svoje polohy, ukladáme údaje o kreditnej karte a robíme mnoho ďalších vecí, ktoré vyvolávajú obavy o naše údaje. Najlepším a najbezpečnejším spôsobom zabezpečenia údajov je ich nezdieľanie a neukladanie. Spotrebitelia však od zariadení a služieb, ktoré používajú, očakávajú pohodlie, ktoré je možné poskytnúť iba ukladaním niektorých údajov. Z tohto dôvodu budúcnosť vyžaduje, aby spoločnosti boli striktné vo svojich zásadách zberu a ukladania údajov a boli v tejto záležitosti transparentné. Je dôležité, aby používatelia vedeli, čo a prečo spoločnosti skladujú. Technológia blockchain, ktorá sa stala populárnou vďaka použitiu ako základu kryptomien, bude dôležitou súčasťou tohto trendu. Blockchain sa môže stať riešením pre dlhodobé ukladanie údajov, akými sú dokumenty a zmluvy. V neposlednom rade sa naša každodenná komunikácia odohráva on-line a musíme sa uistiť, že je chránená. Šifrovanie typu end-to-end dáva istotu, že to, čo zdieľame, zostane medzi nami a ľuďmi, s ktorými zdieľame, a nikým iným. 


IT: Podcenené útoky na webové systémy

So stále väčšou závislosťou organizácií na webových aplikáciách, portáloch a e-shopoch rastú aj následky výpadkov, či už spôsobené technickými chybami alebo zámernými kybernetickými útokmi. V tomto roku boli u nás zaznamenané napríklad útoky na stránky magistrátov či športových klubov, v júli tiež nastal globálny výpadok desiatok tisíc webov v dôsledku zlyhania správcu DNS služieb. Prerušením prevádzky bývajú najviac postihnuté e-shopy, aerolínie, banky, prevádzkovatelia herných platforiem a pod., ktorých straty potom môžu rásť do miliónov dolárov.

Na základe prieskumu Zebra Systems medzi svojimi partnermi takmer dve tretiny organizácií by v prípade výpadku webových systémov pocítili vážne prevádzkové následky už po 5 hodinách nefunkčnosti webov. Aj napriek tomu nechránené firemné weby považuje za hlavnú hrozbu pre firemnú bezpečnosť iba 9 % IT administrátorov. 

Najzaujímavejšie údaje prieskumu medzi českými a slovenskými predajcami:
 • Aby boli webové systémy mimo prevádzky bez vážnych následkov na fungovanie firmy, uviedlo 36 % IT správcov maximálny výpadok do 24 hodín, 41 % správcov do 5 hodín, 18 % do 1 hodiny a 5 % uviedlo, že nesmú vypadnúť vôbec.
 • 59 % respondentov uviedlo, že ochranu webových systémov rieši ich hostingová služba, 27 % využíva firewall pred webovým serverom, 18 % využíva cloudové riešenia a 14 % zabezpečenie webového serveru. 5 % respondentov nechráni web vôbec.
 • Iba 9 % respondentov uviedlo ochranu webových systémov ako svoju hlavnú prioritu.
„Podľa správy Cloudflare z tohtoročného prvého štvrťroku sa množí počet prípadov, kedy kybernetickí útočníci žiadajú za zastavenie DDoS útoku na webovú infraštruktúru tučné výkupné. Ide o stále častejší typ ransomvérového útoku, a hlavne IT správcovia v organizáciách, ktoré sú veľmi citlivé na výpadky webových systémov, by mali prijať adekvátne opatrenia“, upozorňuje Michal Hebeda. 

štvrtok 19. augusta 2021

EU: Kedy mladí odchádzajú od rodičov

V roku 2020 mladí ľudia v Európskej únii opustili domácnosť rodičov priemerne vo veku 26,4 rokov. Tento priemer sa však podľa Eurostatu medzi rôznymi členskými štátmi EÚ líši. Najstarší priemerný vek, 30 a viac rokov, bol zaznamenaný v Chorvátsku (32,4), na Slovensku (30,9), na Malte a v Taliansku (30,2) a v Portugalsku (30,0 roka). Naopak najnižší priemerný vek menej než 22 rokov zaznamenali Dánsko (21,2 roka), Luxembursko (19,8) a Švédsko (17,5).

Vo väčšine severných a západných krajín mladí ľudia odchádzali z rodičovského domova v priemere na začiatku dvadsiateho až dvadsiateho roku života, zatiaľčo v južných a východných krajinách bol priemerný vek na konci dvadsiatych alebo na začiatku tridsiatych rokov. Muži v priemere opustili domácnosť rodičov  vo veku 27,4 rokov a ženy vo veku 25,4 rokov. Tento trend bol pozorovaný vo všetkých krajinách, t. z. mladé ženy sa sťahovali od rodičov v priemere skôr ako mladí muži. Jedinou miernou výnimkou bolo Švédsko, kde ženy odišli v priemere o 0,1 roka neskôr ako muži.

Najväčšie rodové rozdiely boli zistené v Rumunsku, kde mladí muži odchádzali vo veku 30,0 rokov a ženy vo veku 25,5 rokov (4,5-ročný rozdiel medzi pohlaviami), nasledovalo Bulharsko (4,2-rodový  rozdiel) s tým, že muži sa sťahovali vo veku 32,0 rokov a ženy vo veku 27,8 rokov. V Chorvátsku sa mladí muži aj ženy vysťahovali v EÚ najneskôr (vo veku 34,0 rokov a 30,9 rokov v uvedenom poradí), čo predstavuje tretí najširší rodový rozdiel 3,1 roka. Švédsko, Luxembursko a Estónsko zaznamenalo najmenšie rodové rozdiely s 0,1, 0,4 a 0,5 ročným rozdielom medzi mladými mužmi a ženami opúšťajúcimi rodičovský domov. Rodový rozdiel bol výraznejší v krajinách, kde mladí ľudia odišli z rodičovského domu neskôr a menej výrazný v krajinách, kde odišli skôr.

Aktuálne: Občianske preukazy bez fotografie

Dospelým osobám nad 65 rokov ako aj občanom do 15 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom, začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre. Ministerstvo vnútra SR tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb. Takýto občiansky preukaz má slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Nie je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa). Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska, v poštovej schránke zanechá oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte (žltý lístok s adresou odosielateľa Ministerstvo vnútra SR). Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť následne prevziať na oddelení dokladov polície podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov a pri prihlásení občana mladšieho než 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občiansky preukaz bez podoby tváre bude mať platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného preukazu s fotografiou. Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov. Ak dospelý občan požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.

Ministerstvo odhaduje, že pre projekt Zdravie bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov nad 65 rokov.

SR: V konkurze najmä firmy bez zamestnancov

V júli 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 23 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a bola povolená jedna reštrukturalizácia. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 23,33 percenta (z 30 na 23) a počet reštrukturalizácií klesol o 75 percent (zo 4 na 1). V medziročnom porovnaní s júlom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 64,29 percenta (zo 14 na 23) a počet reštrukturalizácií klesol o 50 percent (z 2 na 1).

V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 15 konkurzných konaní (10 v júli 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 5 konkurzov (6 v júli 2020). Zároveň sa začalo 31 nových konkurzných konaní (19 v júli 2020). „V júli sa medzi spoločnosťami v konkurze vyskytla aj jedna spoločnosť, ktorá využívala inštitút dočasnej ochrany. Ide o Team ENERGO SK s.r.o. so sídlom v Banskobystrickom kraji, ktorá podnikala v oblasti dodávky pary a rozvodu studeného vzduchu”, dodala analytička Ing. Jana Marková. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v júli 2021 bolo 23 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb, pričom z nich 20 (86,96 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 3 (13,04 percenta) akciové spoločnosti. Až 60,87 percenta spoločností nemalo zamestnancov a 21,74 percenta podnikov ich malo menej ako 10. V júli 2021 bola povolená reštrukturalizácie jednej „eseročke“ (100 percent), spoločnosti D&J Design s.r.o., výrobcovi ostatného nábytku, ktorá zamestnávala 150 – 199 zamestnancov. Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v júli 2021 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť SWOF s.r.o., výrobca ostatných odevov a doplnkov a spoločnosť POTRUBIE, a.s., ktorá sa zaoberala inštaláciou kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení. Obe spoločnosti zamestnávali 10 – 19 pracovníkov.

Aj v júli 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (7). Najviac konkurzov súdy v júli 2021 vyhlásili v Bratislavskom (9), v Banskobystrickom (5) a v Košickom kraji (4). Spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou pôsobí v sekcii priemyselná výroba a sídli v Banskobystrickom kraji. V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 215 konkurzov, čo je o 0,46 percenta menej než v predchádzajúcom období (216 konkurzov). V období od augusta 2020 do júla 2021 bolo povolených 24 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (23 reštrukturalizácií) je o 4,35 percenta viac. Od roku 2006 do konca júla 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 435 konkurzov a bolo povolených 876 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.

Upozorňujeme: Nebezpečné sérum

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásil kontrolný orgán v Maďarsku nový nebezpečný kozmetický výrobok - sérum na rast rias, ktorý sa predáva aj cez internet.

Sérum s názvom 4 LONG LASHES, SERUM PRZYSPIESZAJACE WZROST RZES/EYELASH SERUM značky OCEANIC je vyrobené v Poľsku (výrobca: SONIA SP. Z. O. O.). V zozname jeho zložiek je uvedená látka Bimatoprost, ktorá je viazaná na lekársky predpis. Používanie tohto výrobku tak môže vyvolať zápal očí a alergickú reakciu. 

Nahlásené sérum nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

streda 18. augusta 2021

Aktuálne: Tretia etapa pomoci cestovnému ruchu

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustilo od utorka 17. 8. 2021 tretiu etapu pomoci cestovnému ruchu v rámci schémy de minimis. Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzky boli zatvorené aj počas mája a apríla tohto roka, o pomoc bude možné žiadať aj spätne za tieto mesiace. 

Žiadatelia tak už môžu podávať on-line žiadosti o pomoc, pričom podmienky zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcich etapách od apríla minulého roka do marca tohto roka. Základnou podmienkou zostáva pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rokom 2019 a percento získanej pomoci závisí od výšky poklesu tržieb. K dispozícii budú naďalej konzultácie pracovníkov ministerstva aj cez infolinku. Popri tzv. malej schéme de minimis do 200.000 eur funguje aj veľká schéma, ktorá sa týka väčších prevádzok so sumou pomoci do 1 milióna eur.

Podľa údajov MDV SR doteraz z malej schémy vybavili vyše 13.000 žiadostí a vyplatili viac než 111 miliónov eur. Pri veľkej schéme zatiaľ prijali 124 žiadostí v celkovom objeme 10 miliónov eur, z toho je v procese vyplácania 17 žiadostí v objeme 3,5 milióna eur a ďalších 100 žiadostí je v procese vybavovania.

EU: Záruky na syntetické sekuritizačné tranže

Na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci schválila Európska komisia zavedenie nového produktu vo forme záruk na syntetické sekuritizačné tranže v rámci Európskeho záručného fondu, ktorý je pod správou skupiny Európskej investičnej banky (zloženej z Európskej investičnej banky – EIB a Európskeho investičného fondu – EIF), na podporu podnikov zasiahnutých pandémiou koronavírusu v 22 zapojených členských štátoch. Nový produkt s predpokladaným rozpočtom 1,4 mld. eur by mal zmobilizovať najmenej 13 miliárd eur na nové úvery pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých činnosť ovplyvnila pandémia. Ide o významný príspevok k celkovému cieľu Európskeho záručného fondu zmobilizovať v 22 zúčastnených členských štátoch dodatočné finančné prostriedky do výšky 200 miliárd eur.

V súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci oznámilo 22 zúčastnených členských štátov Európskej komisii vytvorenie nového produktu syntetickej sekuritizácie, ktorý sa má realizovať v rámci fondu. Definitívne oznámenie spolu s formálnymi oznámeniami od neskôr zapojených členských štátov bolo doručené 9. augusta 2021. Syntetická sekuritizácia je finančná technika, pri ktorej východiskový subjekt (napr. banka) identifikuje skupinu existujúcich aktív (napr. portfólio úverov), ktoré má vo svojej súvahe, vytvorí z nej tranže s rôznymi profilmi rizika/výnosov a následne prevedie časť rizika v danej skupine aktív nákupom zábezpeky na konkrétnu tranžu (napríklad záruky na príslušnú rizikovú tranžu) od predajcu zábezpeky. Ako protihodnotu zaplatí východiskový subjekt predajcovi zábezpeky poistnú sumu. V rámci nového nástroja tak skupina EIB ako predajca zábezpeky poskytne finančnému sprostredkovateľovi ochranu vo forme záruky na konkrétnu rizikovú tranžu v danom portfóliu existujúcich aktív pod podmienkou, že toto portfólio spĺňa určité požiadavky z hľadiska maximálnej veľkosti a obsahuje len tzv. výkonné expozície. Za poskytnutie záruky bude skupina EIG účtovať finančnému sprostredkovateľovi dotovaný záručný poplatok.

Finančný sprostredkovateľ bude musieť v maximálnej možnej miere postúpiť finančnú výhodu z tejto transakcie konečným používateľom nového nástroja, t. j. na MSP, ktoré získajú nové úvery. Finančný sprostredkovateľ bude musieť na vytvorenie nového portfólia úverov na uspokojenie potrieb likvidity MSP použiť vlastné zdroje, ktoré sa uvoľnia z novej skupiny aktív (napr. z úverového portfólia), a pritom dodržať určité podmienky súvisiace s rizikovosťou, objemom a splatnosťou nových úverov. Okrem toho budú podmienky každej transakcie slúžiť finančnému sprostredkovateľovi aj ako stimul pre ďalšie nové úvery. Účelom nového produktu je pomôcť vytvoriť nové, rizikovejšie úvery poskytované finančnými sprostredkovateľmi pre MSP. Cieľom je uvoľniť úverovú kapacitu finančných sprostredkovateľov a predísť tomu, aby sa ich zdroje namiesto do úverov pre MSP presúvali do aktív s nižším rizikom. Riziko takéhoto presunu vyplýva z hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu, ktorá môže viesť k zníženiu ratingu súčasných úverových kníh finančných sprostredkovateľov, a tým k zvýšenému dopytu týchto sprostredkovateľov po vlastných zdrojoch.

SR: Ekonomika v druhom štvrťroku 2021 prudko zrýchlila

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v druhom štvrťroku 2021 medziročne vzrástol podľa Štatistického úradu SR o 9,6 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 10,2 % a medzikvartálne o 2 %. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2021 vytvoril HDP v objeme 23.977,2 mil. eur, čo predstavuje medziročne nárast o 11,8 %.

Slovenská ekonomika tak rástla najvýraznejšie od posledného štvrťroku 2007. Vysoký rast možno pripísať najmä nízkej porovnávacej základni, pretože v 2. štvrťroku 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spôsobené radikálnymi opatreniami počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Napriek tomu medziročný ekonomický vývoj významne posúva hodnoty HDP takmer na úroveň v predkrízovom období roku 2019 (medziročný prepad HDP v 2. štvrťroku 2020 bol až 10,9 %). Silný rast pridanej hodnoty v aktuálnom štvrťroku do veľkej miery vykompenzoval prepad spôsobený pandémiou v 2. štvrťroku 2020. Zvýšená produkcia sa prejavila v kľúčových odvetviach ekonomiky, predovšetkým však v odvetviach priemyslu a to najmä vo výrobe motorových vozidiel a základných kovov. Rast pridanej hodnoty je podporený zahraničným dopytom, ale na rozdiel od predchádzajúcich štvrťrokov k rastu významne prispel aj domáci dopyt, kde sme zaevidovali rast spotrebiteľského aj investičného dopytu.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2.373,8 tisíca osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 sa znížila o 0,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť klesla oproti druhému štvrťroku 2020 o 0,4 % a oproti prvému štvrťroku 2021 vzrástla o 0,8 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a doplnený začiatkom septembra t.r.

Trend: Digitalizácia financií

Účtovné a fakturačné aplikácie využívajú malé firmy a živnostníci z roka na rok viac. Podľa štatistík spoločnosti Solitea ich neobmedzila ich ani pandémia. Rastú počty používateľov aj počty vystavených faktúr. Ľudia sú však opatrní v tom, aké vysoké sumy míňajú. On-line fakturačné služby sú nielen o efektivite či poriadku, ale v súčasnosti aj o bezpečnej komunikácií na diaľku. Odborník predpokladá, že za zvýšeným záujmom je aj lepšia technologická vyspelosť slovenského podnikateľského prostredia.

V medziročnom porovnaní rovnakého obdobia (január až júl) 2020 a 2021 bolo rastúce tempo používateľov digitálnych fakturácií, a to o 17 %. Ide pritom o takmer dvojnásobný nárast, ak by sme porovnali rovnaké obdobie predpandemického roka 2019 a roka 2020, kedy u nás naplno vypukla pandémia koronavírusu. Vtedy medziročne počet používateľov on-line fakturačnej služby rástol o 9 %. Porovnaním januára a júla tohto roka digitalizovalo svoje podnikanie v oblasti fakturácie o 15 % živnostníkov a malých firiem viac. Z dát fakturačnej služby od spoločnosti Solitea vyplýva, že prvá vlna pandémie v 2020 sa podpísala na správaní živnostníkov a malých firiem, ktorí mali tendenciu skôr vyčkávať a neprechádzať na on-line fakturačné služby. To sa zmenilo až v nasledujúcich letných mesiacoch, kedy prišli prvé uvoľňovania a pretrváva to prakticky do teraz. Dalo by sa povedať, že počas prvej vlny pandémie sa podnikatelia zľakli a vyčkávali, čo sa bude diať, no následne dopyt po digitalizácii stúpol. „Z dát tiež vyplýva, že slovenskí podnikatelia sú technologicky zdatnejší a postupne nabiehajú na trend digitalizácie svojho podnikania. A to hneď z viacerých dôvodov. Vedia si zvážiť efektivitu takýchto riešení v zmysle poriadku a prehľadu v dokladoch v reálnom čase. Okrem toho preferujú väčšiu flexibilitu aj mobilitu, pretože on-line fakturácia sa dá riešiť kdekoľvek, kde je internetové pripojenie a najmä kedykoľvek. A v neposlednom rade je pre nich atraktívna aj znížená chybovosť pri fakturácii a úspora času, ktorý môžu venovať iným aktivitám v podnikaní. Z našich dát vyplýva, že inovovanie podnikania v tomto smere pandémia negatívne neovplyvnila. Teda až na prvé mesiace prvej vlny pandémie, kedy nikto nevedel, čo nás čaká a ako v takejto nečakanej situácii reagovať. No aj napriek rôznym obmedzeniam živnostníci a malé firmy boli motivovaní hľadať funkčné riešenia na správu svojich financií či bezpečnú vzdialenú komunikáciu so svojimi účtovníkmi“, dodal Ján Kriváň.

Paradoxom je práve to, že v rokoch 2020 a 2021 podnikatelia vystavovali oveľa viac faktúr, ako to bolo v predpandemickom roku 2019. V roku 2020 mal objem vyfakturovaných súm stále stúpajúcu tendenciu, citeľný rozdiel nastal v roku 2021. „Napriek tomu, že bol rok 2020 pre podnikateľov kritický z dôvodu viacerých obmedzení a lockdownov, priemerný používateľ našej služby vyfakturoval o 16 % viac faktúr, ako tomu bolo v roku 2019. Čo sa týka objemu vyfakturovaných súm, v roku 2020 bol trend vyfakturovanej čiastky stále rastúci, zlom nastal až v roku 2021, kedy ľudia začali byť v porovnaní s minulými rokmi zdržanlivejší, a teda míňali nižšie sumy“, komentuje Ján Kriváň zo Solitey. Najvyšší objem prefakturovali podnikatelia v pandemickom roku 2020 v mesiaci november, naopak, najnižší v apríli.

utorok 17. augusta 2021

On-line: Informácie o udržateľnosti finančných služieb

V súvislosti s novým globálnym rámcom udržateľného rozvoja Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (nariadenie SFDR). Stanovuje harmonizované pravidlá pre účastníkov finančného trhu na zvýšenie transparentnosti v súvislosti so začlenením ESG rizík, ktoré ohrozujú udržateľnosť.

V súlade s nariadením SFDR sa okrem iného vyžaduje, aby účastníci finančného trhu v predzmluvných informáciách a na svojich webových sídlach zverejňovali informácie o vplyve investičných rozhodnutí na udržateľnosť. V prípade finančných produktov s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami nariadenie SFDR stanovuje pravidlá, ktoré majú účastníci finančného trhu pri týchto produktoch dodržiavať. Prístup k informáciám o udržateľnosti pomôže klientom sprehľadniť politiku finančných inštitúcii a umožní porovnávanie ponuky produktov na trhu z hľadiska ESG kritérií.

Národná banka Slovenska na svojom webe informuje, že vykonáva dohľad nad dodržiavaním požiadaviek stanovených nariadením SFDR a bude postupovať v súlade so stanoviskom, ktoré vydal Spoločný výbor troch európskych orgánov dohľadu (EBA, ESMA, EIOPA) a ktoré bude zároveň v súlade s návrhmi vykonávacích predpisov k nariadeniu SFDR - Regulačných technických štandardov (RTS) obsahujúce vzory predzmluvných informácií a pravidelných správ o investičných produktoch.

Európske orgány dohľadu sprístupnili na svojich webových sídlach dokument na verejnú konzultáciu, ktorý sa týka návrhu regulačných technických predpisov súvisiacich so zverejňovaním informácií o finančných produktoch a ich environmentálnych investičných cieľoch. Ekonomické aktivity, ktoré prispievajú k environmentálnym investičným cieľom, sú definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. Pripomienky je možné zaslať do 12. mája 2021.

EU: Systém zálohovania a recyklácie plastových fliaš

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom ReturnthePlastics: A Citizen's Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles (Iniciatíva občanov na zavedenie celoúnijného systému zálohovania a recyklácie plastových fliaš).

Organizátori iniciatívy vyzývajú Európsku komisiu, aby predložila návrh na:
 • zavedenie celoúnijného systému zálohovania a recyklácie plastových fliaš,
 • motivovanie všetkých členských štátov EÚ k tomu, aby supermarkety (obchodné reťazce), ktoré predávajú plastové fľaše, inštalovali výkupné automaty na recykláciu plastových fliaš po ich kúpe a použití spotrebiteľom, a
 • zabezpečenie, aby spoločnosti vyrábajúce plastové fľaše platili dane z plastov za recykláciu a zálohovanie plastových fliaš (podľa zásady „znečisťovateľ platí“).
Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prípustná, pretože spĺňa potrebné podmienky. V tejto fáze neskúmala podstatu iniciatívy. Po oznámenej registrácii môžu organizátori začať zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Európska komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí odôvodniť.

Digitalizácia: Dôvod na radosť

Aj napriek náročnému pandemickému obdobiu sú Slováci stále opatrní optimisti, viac ako 51 % sa teší na budúcnosť: hlavným dôvodom je rodina (62 % opýtaných), nasleduje bývanie (42 %) a prekvapivo digitalizácia (39 %). Na budúcnosť sa podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne (od 16.7. do 10.8. na vzorke 1.727 dospelých respondentov) najviac tešia mladí, vzdelaní, slobodní ľudia, pričom muži sú optimistickejší než ženy.

Vplyv pandémie je cítiť a takmer 40 % respondentov sa budúcnosti obáva viac ako predtým. Pandémia mala o niečo horší vplyv na ženy a starších ľudí. Očkovanie je však pre väčšinu respondentov (55 %) dôvodom, prečo sa tešiť na budúcnosť. Pozitívny vplyv očkovania očakávajú skôr ľudia z Bratislavy, bonitnejší, vzdelanejší a starší ľudia. Pre 39 % ľudí je dôvodom tešenia sa na budúcnosť digitalizácia . Za hlavné benefity považujú zrýchlenie a zefektívnenie komunikácie a prístup k informáciám (39 %), menej byrokracie na úradoch (32 %) či úspora času a energie (21%).

Viac ako z Covidu máme obavy z našej politickej situácie (až 66 %), stavu životného prostredia (56 %) či geopolitickej situácii vo svete (50 %). Ľudia, ktorí sa kvôli finančnej situácii netešia na budúcnosť, uviedli, že ich názor by zmenil vyšší príjem a finančná rezerva. Podľa prieskumu by pesimisti potrebovali mesačný plat aspoň 1.300 eur a úspory 20 tisíc eur. Realita je však taká, že priemerná mzda na Slovensku dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka 1.124 eur a úspory na účte bežnej domácnosti sa pohybujú v rozmedzí 2 až 3 tisíc eur.

Start Path: Nové kolo programu

V ďalšom kole programu pre start-upové spoločnosti Start Path sa spoločnosť Mastercard zameriava na podporu rýchlo sa rozvíjajúcich firiem v oblastiach digitálnych aktív, blockchainu a kryptomien. Zatiaľ sa prihlásilo sedem firiem: GK8, Domain Money, Mintable, SupraOracles, STACS, Taurus a Uphold. Akcelerácia a čo najširšie uplatňovanie technologických inovácií v oblasti digitálnych aktív sleduje cieľ uľahčovať jednotlivcom aj inštitúciám nákup, predaj a držanie kryptomien a ďalšieho majetku v digitálnej forme.

Jedným z účastníkov nového kola programu je spoločnosť Mintable zo Singapuru, ktorá prevádzkuje trh s tzv. nezameniteľnými tokenmi (non-fungible token, NFT). Na trhu spoločnosti môžu používatelia vytvárať, kupovať a predávať digitálne aj fyzické aktíva zabezpečené technológiou blockchain. Môže ísť o digitálne zberateľské predmety, neobvyklé umelecké diela a dokonca aj hudbu. Platforma spoločnosti obsahuje množstvo pokročilých funkcií, napríklad vytvorenie tokenu NFT bez potreby blockchainovej transakcie (gasless minting) alebo nákupy hradené kreditnou kartou. Spoločnosť GK8 z Izraela prevádzkuje platformu, ktorá slúži na úschovu kryptografických a blockchainových dát úplne oddelene od internetu (air-gapped cold vault). Platforma spoločnosti je schopná vytvárať, podpisovať a odosielať blockchainové transakcie bez potreby vstupu prostredníctvom internetu, čím eliminuje možnosti napadnutia. Taurus zo Švajčiarska poskytuje infraštruktúru podnikovej úrovne, ktorá prostredníctvom jedinej platformy umožňuje správu akýchkoľvek digitálnych aktív, ako sú krypto-aktíva, digitálne meny alebo aktíva v podobe tokenov. Súčasťou ponuky je vydávanie, úschova, obsluha a obchodovanie s takými aktívami.

Na účasť v tomto kole programu Start Path boli prizvané ďalšie startupové firmy a spoločnosti pôsobiace v rýchlo rastúcich odboroch digitálnych aktív a blockchainu:
Domain Money (USA) usiluje o vytvorenie investičnej platformy novej generácie, ktorá drobným investorom umožní preklenúť rozdiely medzi digitálnymi aktívami a tradičnými financiami.
SupraOracles (Švajčiarsko) prevádzkuje výkonný blockchainový informačný a rozhodovací systém (Oracle), ktorý firmám umožňuje prevádzať dáta z reálneho sveta do verejných aj súkromných blockchainových systémov. To umožňuje automatizáciu, zjednodušovanie a zabezpečovanie finančných trhov pomocou interoperabilných chytrých zmlúv (smart contracts).
STACS (Singapur) poskytuje blockchainovou infraštruktúru, vďaka ktorej môže finančný sektor poskytovať efektívne a udržateľné financovanie. Medzi klientov a partnerov firmy sa radia globálne bankové domy, národné burzy cenných papierov a správcovia aktív.
Uphold (USA) je prevádzkovateľom platformy vytvorenej špeciálne pre obchodovanie s kryptomenami. Platforma poskytuje investičné a platobné služby jednotlivcom aj firmám na celom svete. Jedinečná schopnosť platformy Uphold, zmeniť „čokoľvek na čokoľvek“, umožňuje uskutočňovať obchody priamo medzi jednotlivými kategóriami aktív a poskytuje tak prístup k finančným službám pre každého.

Firmy zapojené do programu Start Path hľadajú spôsoby, ako vyriešiť existujúce problémy, napríklad v oblastiach tokenizácie aktív, presnosti dát, digitálnej bezpečnosti či hladkého prepojenia tradičnej a digitálnej ekonomiky. Bez ohľadu na to, akým konkrétnym problémom sa jednotlivé spoločnosti zaoberajú, všetky ťažia z odborných znalostí a podpory spoločnosti Mastercard. Program je otvorený tiež pre start-upy zaoberajúce sa technológiami kryptomien zo Slovenska. Hlásiť sa do nej môžu na stránkach spoločnosti aj priamo cez slovenské zastúpenie Mastercard.

pondelok 16. augusta 2021

SR: Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2021

Medziročná inflácia v júli t. r. na Slovensku stúpla podľa Štatistického úradu SR na 3,3 %, najvyššiu hodnotu za posledných osem rokov.  Výrazne ju ťahali hore vyššie ceny za dopravu, okrem palív aj nákup áut a cestná osobná doprava a opäť dynamickejšie rastúce ceny potravín.

Rast cien potravín na medziročnej báze zrýchlil na úroveň 2,8 %, čo je najviac za posledný rok. Prvých päť mesiacov tohto roka pritom boli potraviny lacnejšie ako pred rokom a v júni mali tempo rastu o polovicu nižšie. Vybrané položky potravín hýbali infláciou aj v medzimesačnom porovnaní, oproti júnu sa zvýšili najmä ceny chleba a obilnín, ako aj mlieka, syrov a vajec. K rastu inflácie dopomohlo tiež pokračujúce zvyšovanie cien stavebných materiálov prejavujúce sa v raste imputovaného nájomného a podobne ako predošlé mesiace neustávajúci rast cien pohonných hmôt.

V porovnaní s júnom 2021 medzimesačne ceny vzrástli o 0,5 %, tempo rastu oproti predošlému mesiacu sa zmiernilo (v júni dosahoval medzimesačný rast cien 0,6 %). Spomedzi 12 odborov spotrebného koša ceny vzrástli vo všetkých okrem odevov a obuvi, v ktorom bol zaznamenaný pokles o 0,3 %. Najvýraznejší vplyv na celkový rast mali vyššie ceny v troch zložkách (odboroch) – v doprave, v bývaní a energiách a aj v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny v odbore doprava medzimesačne vzrástli o 2,7 %. Vplyv na to mali už niekoľko mesiacov sa zvyšujúce ceny pohonných hmôt (palív), aktuálne medzimesačne vzrástli o 3,5 %. Výrazné zvýšenie cien zaznamenali tiež dopravné služby, predovšetkým cestná osobná doprava o 2,4 % ako aj kombinovaná osobná doprava o 16,7 %. V odbore bývanie a energie boli ceny medzimesačne vyššie o 0,4 %. Vplyv na to mali najmä vyššie ceny v zložke (skupine) - imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 0,8 %, i keď rast bol miernejší ako v predošlých dvoch mesiacoch. Toto zvýšenie naďalej ovplyvňovali drahšie stavebné materiály. Pokračoval rast cien potravín, oproti júnu sa zvýšili o 0,5 %. Celkovo vyššie ceny malo päť z deviatich sledovaných zložiek (tried), najmä však chlieb a obilniny o 1,2 %, mlieko, syry a vajcia o 1 %, ako aj mäso o 0,5 %. Vplyv letnej sezóny sa prejavil v znížení cien ovocia a zeleniny a aj rýb. Ceny nealkoholických nápojov ako minerálky a šťavy vzrástli, ale klesli ceny kávy, čaju a kakaa. K medzimesačnému výsledku prispeli aj vyššie ceny v odbore nábytok, bytové zariadenia bežná údržba, hlavne rast cien nábytku, zariadenia aj podlahovín o 1,4 %. Letná sezóna sa prejavila aj v predaji organizovaných dovolenkových zájazdov v rámci odboru rekreácia a kultúra, ktoré rástli výraznejšie druhý mesiac po sebe, v júli o 3,9 % (v júni o 2,6 %).

Medziročná hodnota inflácie v júli 2021 stúpla na 3,3 %, naďalej bola ovplyvnená odbormi s nižšou váhou v spotrebnom koši. Ceny boli oproti júnu 2020 vyššie vo všetkých odboroch. Najvýraznejšie ceny palív a mazadiel (medziročne o 20,3 %) patriace do odboru doprava. Okrem rastúcich jednotkových cien je tento rast podporený aj bázickým efektom, teda nižším minuloročným porovnávacím základom, pretože pred rokom, pod vplyvom prvej vlny pandémie, palivá zlacňovali. Citeľne vyššie boli aj ceny za nákup dopravných prostriedkov o 3,1 % a cestná osobná doprava o 6 %. Piaty mesiac po sebe ovplyvňuje infláciu v medziročnom porovnaní aj rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 16,5 %) a v júli tiež vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov a piva. Ceny v najsledovanejšom odbore spotrebného koša potraviny a nealkoholické nápoje, ktorý je druhý najvýznamnejší z hľadiska podielu výdavkov domácností, boli medziročne vyššie o 2,6 %. V raste bolo všetkých deväť sledovaných zložiek (tried) v rámci skupiny potraviny, najvýraznejšie sa zvýšili ceny olejov a tukov o 7,5 % a zeleniny o 12,8 %. Medziročne platili spotrebitelia viac aj za chlieb a obilniny, mlieko, syry a vajcia aj za mäso. V odbore bývanie a energie, ktorý predstavuje najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností, sa rast cien zdynamizoval na 1,5 %. Tlmiaci účinok zlacnenia energií od začiatku roka aktuálne prerušil pokračujúci rast cien stavebných materiálov, ktorý sa odrazil vo zvýšení imputovaného nájomného o 7 % (v júni to bolo 6,3 %). Nad hodnotu 6 % medziročne vzrástli aj ceny za údržbu a opravu obydlia. Vplyv na celkovú úroveň inflácie mali tiež rastúce ceny v rámci odboru rekreácia a kultúra, najmä zdynamizovanie rastu cien za noviny, knihy a kancelárske potreby o 6,4 %, aj za dovolenkové zájazdy o 4,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,5 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,4 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov aj za domácnosti dôchodcov zhodne o 3,3 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3,1 %. V súhrne za sedem mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny v priemere zvýšili o 1,9 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 1,7 % a za domácnosti dôchodcov o 1,6 %.


EU: Zmiešané učenie

Európska komisia uverejnila návrh odporúčania Rady o zmiešanom učení s cieľom podporovať vysokokvalitné a inkluzívne primárne a sekundárne vzdelávanie. Zmiešané učenie vo formálnom vzdelávaní a odbornej príprave je termín pre situáciu, keď škola, pedagóg alebo vzdelávajúca sa osoba zaujme k vzdelávaciemu procesu viac ako jeden prístup. Môže ísť o kombináciu vzdelávania v škole a ďalších prostrediach (spoločnosti, školiace strediská, dištančné vzdelávanie, vzdelávanie vonku, návštevy kultúrnych pamiatok atď.) alebo kombináciu rôznych vzdelávacích nástrojov, ktoré môžu byť digitálne či nedigitálne. 

Komisia navrhuje krátkodobé opatrenia na riešenie najnaliehavejších nedostatkov, ktoré prehĺbila pandémia COVID-19 ako aj ďalší postup pri kombinovaní vzdelávacích prostredí a nástrojov v oblasti primárneho a sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu pomôcť vybudovať odolnejšie systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Zmiešané učenie môže pomôcť zlepšiť inkluzívnosť vzdelávania, najmä vďaka svojej pružnosti. Môže to znamenať lepšie poskytovanie vzdelávania v odľahlých a vo vidieckych oblastiach a pre tých, ktorí sú súčasťou kočovných komunít, alebo ktorí bývajú v nemocniciach a opatrovateľských strediskách, ako aj tých, ktorí sa zúčastňujú na vrcholovej športovej príprave. Všetky prostredia a nástroje by mali byť rovnako prístupné pre menšinové skupiny, deti so zdravotným postihnutím alebo zo sociálno-ekonomicky znevýhodnených prostredí a nemali by viesť k diskriminácii ani segregácii.

Členské štáty EÚ by mali:
 • Poskytovať ďalšie možnosti vzdelávania a cielenú podporu vzdelávajúcim sa osobám, ktoré čelia vzdelávacím ťažkostiam, majú osobitné vzdelávacie potreby, sú zo znevýhodnených skupín, alebo sú inak postihnuté narušením vzdelávania. Mohlo by to zahŕňať napríklad zvýšenú individualizovanú podporu, systémy mentorstva, ďalší čas na učenie sa počas školského roka a/alebo prázdnin, prístup k ďalším vzdelávacím prostrediam, ako sú verejné knižnice a spoločenské priestory, a do mimoškolských zariadení s pedagogickou podporou. V tejto súvislosti Európska komisia odporúča mobilizáciu alebo prijímanie ďalších zamestnancov s cieľom poskytnúť viac času na individuálnu podporu činností v škole a mimo nej.
 • Uprednostňovať fyzickú a duševnú pohodu vzdelávajúcich sa osôb a ich rodín, ako aj učiteľov a školiteľov. Mohlo by to zahŕňať vypracovanie usmernení pre duševné zdravie a zahrnutie politík týkajúcich sa dobrých podmienok pre študentov a učiteľov a boja proti šikanovaniu do školských cieľov.
 • Podporovať rozvoj digitálnych kompetencií vzdelávajúcich sa osôb, ich rodín, učiteľov a školiteľov a podporovať investície na úrovni škôl a komunít do dostupných zariadení a pripojiteľnosti.
 • Podporovať účinné partnerstvá v oblasti infraštruktúry a zdrojov medzi rôznymi poskytovateľmi vzdelávania, napríklad z podnikania, umenia, kultúrneho dedičstva, športu, prírody, vysokoškolského vzdelávania a výskumných ústavov, odvetvia vzdelávacích zdrojov (vrátane technológií, vydávania a iného vybavenia pre učebné osnovy) a pedagogického výskumu.
 • Plne využívať finančné prostriedky a praktické alebo odborné znalosti EÚ na reformy a investície do infraštruktúry, nástrojov a pedagogiky na zvýšenie odolnosti a pripravenosti škôl pripravených na budúcnosť, najmä program Erasmus+, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Európsky sociálny fond plus, Európsky fond regionálneho rozvoja, program Digitálna Európa, rámcový program Horizont Európa a Nástroj technickej podpory.
Komisia je pripravená podporiť vykonávanie odporúčania uľahčením vzájomného učenia a výmen medzi členskými štátmi a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na fórach pre dialóg zriadených v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru a akčného plánu digitálneho vzdelávania a na svojich on-line platformách a komunitách pre vzdelávanie a odbornú prípravu: School Education Gateway a eTwinning. Súčasťou pravidelných správ o pokroku týkajúcich sa európskeho vzdelávacieho priestoru a akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 bude zameranie na rozvoj metódy zmiešaného učenia v primárnom a sekundárnom školskom vzdelávania. Komisia vyzýva členské štáty, aby dnešný návrh na odporúčanie Rady urýchlene prijali.

Malvér: Odpočúvanie vlád aj útoky na platby

Výskumníci spoločnosti ESET objavili skupinu 10 doposiaľ nezdokumentovaných rodín malvéru, ktoré sú implementované ako škodlivé rozšírenia pre softvér webového servera Internet Information Services (IIS). Táto rôznorodá skupina škodlivého kódu odpočúva a manipuluje s komunikáciou servera. Cielená je na vládne mailové schránky, transakcie kreditnými kartami na internetových obchodoch, ako aj na pomoc pri distribúcii malvéru. Podľa výskumu spoločnosti sa v roku 2021 šírilo najmenej päť IIS backdoorov prostredníctvom zneužitia mailových serverov Microsoft Exchange.

Medzi obeťami sú vlády v juhovýchodnej Ázii a desiatky spoločností z rôznych priemyselných odvetví, ktoré sa nachádzajú najmä v Kanade, Vietname a Indii, ale aj v USA, na Novom Zélande, v Južnej Kórei a ďalších krajinách. Tieto zistenia pochádzajú zo štúdie Anatomy of native IIS malware. IIS malvér je rôznorodá skupina hrozieb využívaných na kybernetickú kriminalitu, špionáž a SEO podvody. Vo všetkých prípadoch je však jeho hlavným cieľom zachytenie HTTP požiadaviek prichádzajúcich na kompromitovaný IIS server a ovplyvnenie jeho reakcií na niektoré požiadavky.

ESET identifikoval päť hlavných režimov IIS malvéru:
 • IIS backdoory umožňujú ich operátorom na diaľku ovládať napadnutý počítač s nainštalovaným IIS.
 • IIS infostealery umožňujú svojim operátorom zachytiť pravidelný prenos medzi napadnutým serverom a jeho legitímnymi návštevníkmi a ukradnúť napríklad prihlasovacie údaje či platobné informácie.
 • IIS injektory upravujú HTTP reakcie odoslané legitímnym návštevníkom tak, aby slúžili škodlivému obsahu.
 • IIS proxies robia z napadnutého servera bez vedomia používateľa súčasť príkazovej a riadiacej infraštruktúry pre inú rodinu škodlivých kódov.
 • IIS malvér zameraný na SEO podvody upravuje obsah slúžiaci vyhľadávacím nástrojom tak, aby manipuloval so SERP algoritmami a zlepšoval hodnotenie iných webových stránok, ktoré zaujímajú útočníkov.
„Je stále dosť zriedkavé, aby sa bezpečnostný softvér používal aj na ochranu IIS serverov, čo útočníkom uľahčuje dlhodobé nepozorované fungovanie. To by malo byť znepokojujúce pre všetky seriózne webové portály, ktoré chcú chrániť dáta svojich návštevníkov vrátane informácií o autentifikácii a platbách. Pozor by si mali dať aj organizácie, ktoré používajú aplikáciu Outlook na webe, pretože závisí od IIS a mohla by byť zaujímavým cieľom špionáže,“ vysvetľuje Zuzana Hromcová.

Výskumníci spoločnosti odporúčajú niekoľko opatrení, ktoré môžu pomôcť zmierniť útoky na IIS web server. Medzi ne patrí používanie jedinečných, silných hesiel a viacfaktorovej autentifikácie na administráciu IIS serverov, aktualizácia operačného systému, používanie brány firewall pre webovú aplikáciu či nasadenie endpoint bezpečnostného riešenia pre server. Riziko zníži aj pravidelná kontrola konfigurácie IIS servera s cieľom overiť, či sú všetky nainštalované rozšírenia legitímne.

On-line: Návšteva pápeža

Oficiálna registrácia účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka na Slovensku bola spustená mesiac vopred. Na internetovej stránke navstevapapeza.sk je možné prihlásiť sa do Šaštína, Prešova aj Košíc.

Podmienkou je vyplnenie registračného formulára s niekoľkými osobnými údajmi a mailovou adresou, na ktorú bude po skontrolovaní údajov zaslaný lístok umožňujúci vstup na podujatia. Obsahuje jedinečný QR kód, ktorý sa nedá kopírovať. Na registračnom formulári sa uvedú tiež informácie o zdravotných hendikepoch a potrebe asistenta: organizátori sa budú snažiť týmto potrebám vychádzať v ústrety. Budú na ňom aj informácie týkajúce sa logistiky, časov, miest, pravidiel, ktoré treba na mieste zachovať, atď. Účastníkov organizátori prosia, aby si tento lístok vytlačili a priniesli so sebou, spolu s občianskym preukazom, pre zahraničných s pasom. Po kontrole lístka a osobného dokladu bude účastník vpustený na podujatie. V prípade záujmu o viaceré podujatia je potrebné sa registrovať na každé zvlášť.

Na podujatí sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, ktorí zároveň spĺňajú podmienku plnej zaočkovanosti:
* Očkovaní v dvojdávkovej schéme, ak uplynulo 14 dní po podaní druhej dávky.
* Očkovaní v jednodávkovej schéme, ak uplynulo 21 dní po podaní jednej dávky (ide o vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson).
*Očkovaní prvou dávkou, ak uplynulo 14 dní po podaní prvej dávky, a zároveň predtým prekonali COVID (v intervale maximálne do 180 dní).
Túto podmienku zaočkovanosti organizátor overí na základe rodného čísla komunikáciou s NCZI, a potom každému zašle lístok.

Bližšie informácie je možné získať aj na infolinke +421 2 2220 0075 (pon - pia 08:30 - 16:30) a mailovej adrese: registracia@navstevapapeza.sk.