piatok 17. augusta 2018

EU: Ako dlho žijeme a akého veku sa dožívame zdraví


Najnovší prieskum Poštovej banky porovnal očakávanú dĺžku života žien na Slovensku a v Európskej únii. A zistil tiež, ktorí obyvatelia si užijú najviac rokov v zdraví.

Slovenky sa dožívajú 81, Slováci 74 rokov: Očakávaná dĺžka života žien pri narodení je u nás necelých 81 rokov. Na prvý pohľad veľmi pekné číslo, až kým si v „rebríčku“ nevšimneme, že patrí medzi najnižšie v EÚ. Nižšia odhadovaná dĺžka života ženskej populácie je len v 5 krajinách únie. Najnižšia je v Bulharsku, a to 78,5 roka. V západných krajinách únie sa obyvatelia dožívajú vyššieho veku. Najvyšší očakávaný vek dožitia je v Španielsku na úrovni cca 86 rokov. Spomedzi susedov nás predbehlo Rakúsko (o 3,5 roka), ale aj Česko a Poľsko (zhruba o 1,5 roka).

Je všeobecne známe, že muži žijú o niečo kratšie ako ich nežnejšie polovičky. Neplatí to len na Slovensku, ale vo všetkých európskych krajinách. Očakávaná dĺžka života slovenských mužov je o zhruba -7 rokov kratšia ako v prípade žien. Priemerný rozdiel medzi oboma pohlaviami v EÚ je 5,4 roka. Predpokladaná dĺžka života slovenských mužov pri narodení predstavuje necelých 74 rokov. V tomto prípade je krajinou s najnižším odhadovaným vekom dožitia Litva, a to len 69,5 roka. Naopak najdlhší život sa očakáva u talianskych mužov, a to rovných 81 rokov. Rozdiel medzi týmito dvoja krajinami, nachádzajúcimi sa na opačných koncoch rebríčka, tak predstavuje až 11,5 roka. A ako je to u našich susedov? Najvyššieho veku sa dožívajú muži v Rakúsku (79 rokov) a v ČR (76 rokov). Takmer rovnako ako my sú na tom Poliaci a za nami sa umiestnili Maďari (73 rokov).

Žijeme „z roka na rok“ dlhšie a dlhšie: Očakávaná dĺžka života sa u nás za ostatné desaťročie predlžila o 2,3 roka v prípade žien a o 3,4 roka v prípade mužov. Zaraďujeme sa tak medzi TOP 10 krajín únie, v ktorých došlo za obdobie 2006 až 2016 k najvýraznejšiemu predlženiu života. Na čele rebríčka sa umiestnilo Estónsko, kde sa od roku 2006 vek dožitia žien predlžil až o 3,6 roka a mužov dokonca o takmer 6 rokov. Na opačnom konci nájdeme Švédsko, kde sa život žien predlžil len o 1 rok a mužov o necelé 2 roky. Podobne je na tom aj napríklad Nemecko, Holandsko či Francúzsko. Medzi krajiny, v ktorých sa život obyvateľov za ostatných 10 rokov najviac zvýšil, patria práve tie menej vyspelé krajiny únie – okrem Estónska aj ďalšie pobaltské štáty, Rumunsko, Slovinsko, Poľsko, Malta, Cyprus a aj Slovensko.

Akého veku sa dožívame v zdraví? Zaujímavý pohľad na kvalitu života obyvateľov nám poskytuje ukazovateľ „healthy life years“ (roky života v zdraví). Aj z tohto hľadiska sa nachádzame na konci európskeho rebríčka. Slovenky sa v zdraví dožívajú len 57 rokov. Pod nami sa umiestnili už iba 2 krajiny – Fínsko (rovnako ako my 57 rokov) a Lotyšsko (necelých 55 rokov). Z najvyššieho počtu zdravých rokov sa tešia Švédky, a to až 73 rokov. Nad 70 rokov je to ešte na Malte a mierne pod touto hranicou v Írsku a na Cypre. Zaujímavé je, že rebríček „života v zdraví“ nie je tak striktne rozdelený na vyspelé krajiny únie a nové členské krajiny. Príkladom je Bulharsko, ktoré síce v očakávanej dĺžke života žien je na úplnom konci rebríčka, ale v rebríčku „healthy life years“ patrí medzi TOP 5 krajín. Výrazne vyššiu úroveň „zdravých rokov“ ako my dosahujú aj naši susedia – Poľsko a ČR (cca 64 rokov). Podobný je vývoj indexu „healthy life years“ aj v prípade mužov. U nás je to niečo vyše 56 rokov. V rebríčku pod nami sa umiestnili len pobaltské krajiny.
Rovnako ako v prípade očakávanej dĺžky života aj pri rokoch života v zdraví platí jedno pozitívum, a tým je, že aj náš vek zdravého života sa predlžuje. Za ostatných 10 rokov Slovenky žijú v zdraví o cca dva a pol roka dlhšie a Slováci o takmer 2 roky dlhšie.

Ideme vlakom: Pilotné testovanie

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa pilotnú prevádzku vlastnej mobilnej aplikácie pre prvých 500 dobrovoľníkov. Budú môcť vyskúšať on-line nákup cestovných dokladov prostredníctvom svojich smartfónov a poskytnúť ZSSK spätnú väzbu.  

Záujemci, ktorí sa chcú zapojiť do pilotnej prevádzky mobilnej aplikácie, musia splniť dve podmienky: mať mobilný telefón s operačným systémom Android a prístupom do Google Play Store a zároveň musia vyplniť registračný formulár na webe ZSSK. Vybraným uchádzačom bude potom do 24 hodín zaslaný e-mail s inštrukciami na stiahnutie aplikácie.
      
Mobilná aplikácia je v prvej fáze dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android. Používatelia si môžu prostredníctvom nej vyhľadať spojenie vrátane voľby rozšírených parametrov vyhľadávania: napríklad počet prestupov, čas na prestup, trasovanie cesty, radenie špeciálnych typov vozňov, možný je aj výber podľa jednotlivých kategórií vlakov. Aplikácia zobrazí zároveň informácie o ceste, zoznam spojov, detail trasy, znázornenie trasy na mape či ponuku služieb vo vlaku. Cestujúci si môže prostredníctvom nej kúpiť jednorazové cestovné doklady, čiže cestovné lístky a rezervácie miesta, na vnútroštátnu prepravu a na vybrané medzištátne vlaky do Českej republiky. Platiť môžu kartou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie MasterCard Mobile. Aplikácia ponúka tiež grafické znázornenie rezervácie miesta pri vlakoch InterCity a vo vybraných rýchlikoch, prehľad všetkých kúpených cestovných dokladov či vrátenie cestovných dokladov, vyhľadávanie odchodov a príchodov vlakov z jednotlivých staníc a lokálny používateľský profil.

V ďalších fázach chce ZSSK postupne priniesť rozšírenie o systém IOS, informácie o aktuálnej polohe a meškaní vlaku, prístup do zákazníckeho konta, systém notifikácií či prepojenie s aplikáciou na kúpu SMS lístkov. Zároveň ZSSK plánuje spustiť v horizonte dvoch mesiacov inovovaný e-shop a pokračovať v rozvoji mobilnej aplikácie. Plánuje sa rozširovanie o lifestyle funkcie, služby sociálnych médií, vernostný program, synchronizáciu cestovných dokladov či informácie o výlukách alebo o videostreaming a aj spätná väzba.

Výzvy: Podpora výskumu a vývoja na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) vyhlásilo 5 prvých výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja spolu s 2 výzvami na podporu mobilizácie RIS3 tímov a 1 výzvou na podporu nadnárodných centier excelentnosti. Celková alokácia 8 vyhlasovaných výziev je 349,5 mil. EUR.  

Z dôvodu lepšieho zacielenia finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ich koncentrácie na konkrétne témy namiesto jednej všeobecnej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sa vyhlasuje 5 tematicky orientovaných výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v 5 doménach inteligentnej špecializácie: Dopravné prostriedky pre 21. storočie (63.072.000 eur), Priemysel pre 21. storočie (107.712.000 eur), Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel  (47.520.000 ), Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (33.696.000 eur), Zdravé potraviny a životné prostredie (36.000.000 eur). Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je 288 mil. EUR.

Žiadatelia musia dbať o to, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska.

Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste. Následne bol prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty. Nový systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie prešiel úspešne validáciou zo strany Orgánu auditu Ministerstva financií SR, o čom bola informovaná Európska komisia dňa 30. 7. 2018.

On-line: Prepojenie Európy a Latinskej Ameriky


Konzorcium BELLA (Building Europe Link to Latin America), ktorého hlavným investorom je Európska komisia, podpísalo dohodu so súkromným konzorciom EllaLink o prepojení Európy a Latinskej Ameriky podmorským optickým káblom. Prepojenie by malo výrazne podporiť spoluprácu v obchode a vo vzdelávacej, vedeckej, ako aj v kultúrnej oblasti.
      
Takzvaná digitálna diaľnica by mala byť spustená v roku 2020. Podmorský kábel povedie po dne Atlantického oceána z Brazílie do Portugalska a v prvej fáze tak prepojí tieto dve krajiny. Neskôr by mal projekt umožniť prepojenie aj ďalších krajín v Južnej Amerike a v rámci Európskej únie.

Európska komisia investuje do projektu približne 26,5 milióna eur. Z toho väčšiu časť v rámci programu Horizon 2020 a časť v rámci programu Copernicus.

štvrtok 16. augusta 2018

Upozorňujeme: Každý mesiac zmizne až 23.000 mobilných zariadení


Podľa spotrebiteľského prieskumu Kaspersky Lab každý piaty dovolenkár (18%) tvrdí, že fotografie a videá z ich ciest sú to najdôležitejšie, čo vo svojich mobilných zariadeniach majú uložené. V podobnom prieskume spoločnosti sa až 28% respondentov vyjadrilo, že keby svoje zariadenia stratili, alebo im ich ukradli, prišli by navždy o vzácne fotografie z dovolenky.
      
Podľa štatistík Kaspersky Lab je funkcia Anti-Theft, súčasť Kaspersky Internet Security pre Android, spustená približne 1,5-krát za minútu a v priemere 23.000 Android zariadení je mesačne nahlásených ako stratených alebo ukradnutých. Používateľom sa preto odporúča, aby dbali na ochranu svojich zariadení a dát uložených v nich počas celej letnej sezóny.

V opačnom prípade sa ich mobily a fotografie v nich uložené môžu zaradiť medzi tie stratené či ukradnuté. Napokon 4% ľudí na celom svete už má nepríjemnú skúsenosť so stratou alebo krádežou mobilného telefónu. Viac ako polovicu (57%) tvorili zariadenia Android, nasledujú prenosné počítače (29%) a iPhony (21%). Prostredníctvom jednoduchých a účinných nástrojov na ochranu pred krádežou majú spotrebitelia v prípade straty zariadenia možnosť zapnúť budík, alebo zablokovať či lokalizovať ich zariadenie na diaľku. V prípade krádeže môžu dokonca zlodeja mobilom tajne odfotiť.

Napriek riziku a dostupnosti bezpečnostných riešení výskum Kaspersky Lab ukázal, že len 22% používateľov v súčasnosti využíva výhody ochrany proti krádeži, ktoré pomáhajú chrániť ich zariadenia.

e-Government: Finančná správa rozširuje elektronickú komunikáciu


Finančná správa rozposlala ďalšie softwarningové (priateľské) upozornenia približne 100.000 subjektom, ktorých upozornila na daňové nedoplatky. Zároveň zrýchľuje proces vymáhania nedoplatkov.

Novým druhom softwarningu finančná správa zároveň vyzvala daňové subjekty na jeho zaplatenie a uviedla informácie o správnom označení platby a o postupe pre správny spôsob úhrady dane. Softwarningové upozornenia fungujú už od konca minulého roka. Do elektronických schránok na portáli finančnej správy sú napríklad pravidelne zasielané upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH za konkrétne obdobie, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na nepodania daňového priznania k dani z príjmov a najnovšie už aj na daňový nedoplatok. Pripravujú sa tiež upozornenia aj za oblasť spotrebných daní - na podanie daňového priznania či upozornenia na pohľadávky, ukončenie platnosti bankovej záruky a pod. V daňovej oblasti napríklad aj na správny spôsob ukladania účtovných dokumentov, najmä výročných správ, do registra účtovných závierok.

Finančná správa od augusta t.r. komunikuje elektronicky prostredníctvom osobitného informačného systému s 23 bankami združenými pod Slovenskou bankovou asociáciou. Bankám zašle cez elektronickú aplikáciu EKB (elektronická komunikácia s bankami) rozhodnutie, banka jeho prevzatie potvrdí a rozhodnutie vykoná. Účty dlžníkov sú tak blokované v reálnom čase a proces vymáhania nedoplatkov sa stáva efektívnejším, rýchlejším a hospodárnejším.

V roku 2017 finančná správa (daňové a colné úrady spolu) začala približne 29.000 daňových exekučných konaní tohto typu, v tomto roku zatiaľ približne 14.000 konaní.

EU: Podpora pre Nordlink


Projekt diaľkového elektrického vedenia Nordlink medzi Nemeckom a Nórskom získal ďalšie financie. Európska investičná banka (EIB) kúpila za 100 miliónov eur dlhopisy Tennetu, prevádzkovateľa nemeckej rozvodnej siete. Už vlani schválila na projekt úver 650 miliónov eur.

Elektrické vedenie s dĺžkou vyše 600 kilometrov cez Severné more umožní, aby si obe krajiny vymieňali elektrickú energiu vyrobenú vo vodných a veterných elektrárňach. Tým sa dosiahne stabilizácia rozvodných sieti, čo posilní pozitívne zmeny v nemeckej energetike. Vedenie sa má uviesť do prevádzky v roku 2020. Začalo sa budovať v roku 2016.
      
Nórsko vyrába veľa elektrickej energie v hydroelektrárňach, ktorá sa dá v porovnaní s elektrinou z veterných zdrojov dobre akumulovať. Nemecko bude po sprevádzkovaní vedenia dodávať prebytok energie vyrobenej vo svojich veterných parkoch do Nórska v čase, keď bude nedostatok vody pre hydroelektrárne. Z neho ju bude dostávať, ak výkon veterných parkov v dôsledku slabého prúdenia vzduchu bude nízky.

SR: Kontroly potravín v prvom polroku


Za šesť mesiacov t.r. uskutočnili potravinoví inšpektori na Slovensku 25.000 kontrol potravín. Nedostatky zistili v 2363 prípadoch (9,4%) a výška udelených pokút prevyšuje 3 milióny eur. Skôr boli vyplatené menšie, blokové pokuty, ktorých bolo udelených 842 v celkovej výške 29.059 eur.

Ako problematické sa ukázalo podobne ako vlani ovocie a zelenina. Najviac pochybení si pripísali jablká, paprika, paradajky, hrozno, kapusta či kel. Ale tiež vo vajíčkach a mechanicky separovanom hydinovom mäse našli nebezpečné baktérie salmonely. Popularita slovenských potravín narastá, na čom sa snažia priživiť špekulanti. Potravinoví inšpektori napríklad zistili zamlčaný alebo sfalšovaný pôvod v prípade mrkvy a petržlenu z Poľska a Holandska a paradajok zo Španielska či Talianska, alebo Turecka. Zistené nedostatky sa budú podľa ministerstva poľnohospodárstva riešiť v správnom konaní, pričom pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 100.000 eur. 

Zároveň sa našli pochybenia pri pôvode ovocia a zeleniny aj pri veľkých dodávateľoch, ktorí dodávajú tovar do maloobchodných reťazcov. Preukázateľne sa potvrdilo, že dodali viacej ovocia a zeleniny, ako sú schopní na svojich výmerách dopestovať. Dokonca niekedy ponúkali plodiny v čase, kedy na Slovensku nedozrievajú. Agrorezort sa dohodol aj s maloobchodnými reťazcami, že tieto spoločnosti budú „delistované", teda nebudú môcť dodávať potraviny do reťazcov.

streda 15. augusta 2018

Novinka: Orange TV aj cez satelit a internet

Orange rozširuje na Slovensku možnosti sledovania svojej televízie: od štvrtku 16. augusta t.r. spúšťa televíziu cez satelit a cez internet.

Zákazníci majú pri inštalácii satelitnej televízie od Orangeu viacero možností. Využiť môžu nielen nové zariadenia a novú infraštruktúru (set-top box/CA-modul, parabola, satelitný konvertor), ale aj svoje doterajšie zariadenia a infraštruktúru. Ak sú zákazníkmi iného satelitného operátora, nový obsah tak môžu získať ešte rýchlejšie a bez investícií do nových zariadení. K dispozícii je aj kombinovaná možnosť – zákazník môže využiť kombináciu nových zariadení od Orangeu a svojej existujúcej infraštruktúry, alebo použiť vlastné zariadenia a nechať si zriadiť novú infraštruktúru. Inštaláciu Orange TV cez satelit zabezpečí inštalačný technik (pri službe s viazanosťou poplatok 19,90 € pri najnižšom variante Home Basic TV, pri ostatných variantoch služby bezplatne), ale dostupná je prípadne aj samoinštalácia.

K dispozícii sú 3 druhy služieb Orange TV cez satelit:
Home Basic TV
Home Optimal TV
Home Premium TV
Viac ako 16 TV staníc
Viac ako 30 TV staníc
45 TV staníc
6 € mesačne
10 € mesačne
15 € mesačne
*Ceny sú uvedené pri 24-mesačnej viazanosti.
Pre tých, ktorí nemajú zavedenú optiku, alebo nemôžu využiť satelitný príjem signálu, operátor zároveň spustil novú službu Orange TV cez internet. Zákazník ju môže využívať prostredníctvom set-top boxu (Arris VIP 4302) a sledovať ju na svojom televíznom prijímači. Ale vysielanie môže sledovať aj cez aplikáciu v tablete a smartfóne, alebo prostredníctvom internetového prehliadača (Chrome) vo svojom notebooku či počítači.

Služba Orange TV cez internet ponúka dve úrovne, a to Basic a Optimal.
GO Basic TV
GO Optimal TV
Viac ako 16 TV staníc
Viac ako 30 TV staníc
6 € mesačne
10 € mesačne
*Ceny sú uvedené pri 24-mesačnej viazanosti.

Upozorňujeme: Nezdravé opaľovanie


Slnenie dodáva telu vitamín D, potrebný pri výstavbe kostných štruktúr, pomáha pri liečbe akné, znižuje pocit únavy a zlepšuje náladu. No nadmerné opaľovanie môže byť spúšťačom vzniku rakoviny kože. Môže spôsobiť aj alergickú reakciu, rýchlejšie starnutie pokožky či poškodenie vrchnej vrstvy s následným zápalom a vznikom pľuzgierov.

Kým v roku 1930 bolo riziko vzniku rakoviny kože v pomere 1:1500, v súčasnosti je to už 1:100. Rakovina kože sa úzko spája so znamienkami. „Asi štvrtina najagresívnejšieho nádoru kože – melanómu - vzniká z takzvaného materského znamienka, ktoré sa, aj pod vplyvom nadmerného slnečného žiarenia, môže zvrhnúť na rakovinu kože", vysvetlila lekárka Jana Holešovská. Každé znamienko, ale aj akýkoľvek novovzniknutý útvar na koži, ktorý sa začne zväčšovať, prípadne meniť farbu, vyvoláva pocit svrbenia, začne krvácať, alebo sa z neho začne vylučovať tekutina, prípadne sa jednoducho začne správať abnormálne, by mal skontrolovať kožný lekár. „V dnešnej dobe evidujeme veľmi veľa rôznych modifikácií nádorov kože. Každé podozrivé znamienko by preto malo byť skontrolované dermatoskopom, podľa potreby chirurgicky odstránené a odoslané na histologické vyšetrenie“, upozornila Holešovská.
      
Nie z každého znamienka však musí vzniknúť zhubný nádor. Jeho vznik ovplyvňuje aj samotný typ pokožky. Čím viac pigmentu pokožka obsahuje, tým je odolnejšia voči slnečnému žiareniu a naopak. Riziko vzniku zhubných nádorov rastie aj so zvyšujúcim sa vekom, zníženou funkciou imunitného systému. Existuje úzke prepojenie s dedičnosťou a rodinnou anamnézou. Ohrození sú ľudia s mnohopočetnými znamienkami na koži a tiež ľudia, ktorí sa nechránia pred vplyvom UV žiarenia na pokožku. Priame slnko je najškodlivejšie najmä počas obeda, a to aj za zamračeného počasia. UV žiarenie totiž preniká aj cez oblaky, rovnako sa odráža od vodnej hladiny.

Dôležitý je výber kvalitného opaľovacieho krému s ohľadom na správny fototyp. Ideálne je natrieť sa aspoň 30 minút pred odchodom z domu, opaľovanie by malo byť postupné a je potrebné chrániť si aj exponované miesta ako pery, ušnice, kolená. Krém musí byť aplikovaný aspoň každé dve hodiny a po opaľovaní treba ošetriť pokožku hydratačným krémom.

Trend: Slováci si chcú vyskúšať život digitálneho nomáda


Smartfóny, tablety či inteligentné hodinky sa stali za posledné desaťročie dominantou technologického sveta a využívajú ich aj Slováci.

Samsung Electronics Czech and Slovak a Ipsos zrealizovali v závere júla t.r. na vzorke 800 respondentov vo veku od 18 do 65 rokov prieskum, ako Slováci vnímajú mobilné technológie. Až 67,9% by si radi vyskúšali život digitálneho nomáda, resp. by chceli kombinovať prácu z kancelárie a z domu a boli tak flexibilnejší, ak by mali k dispozícii ideálne prístroje na prácu. Viac ako 16% uviedlo, že sú radi flexibilní a moderné technológie bežne využívajú na prácu odkiaľkoľvek. Len 16,1% odpovedalo, že sú spokojní s prácou v kancelárii, na ktorú sú zvyknutí. Takmer polovica (48,7%) pracuje okrem kancelárie aj doma, prípadne v reštauračných zariadeniach a kaviarňach (14,6%), či v parku (8,9%).

Ak sme mimo kancelárie, na prácu si vystačíme len so smartfónom, a to až 29,7% z nás. Pre 31,4% opýtaných je potrebný spoľahlivý notebook a smartfón používajú len ako doplnok. Smartfón a notebook na prácu potrebuje, ale v prípade naozaj kvalitného telefónu by prácu robili len na ňom až 22,9% respondentov. Pri práci však využívame aj kombináciu smartfónu a tabletu v sete s klávesnicou. V prípade naozaj kvalitného telefónu by si vedelo prácu robiť len na ňom a plne nahradiť tablet 13,5% Slovákov.

Prieskum tiež zisťoval, ako využívame smartfóny. Vyše 90% uviedlo, že na telefonovanie, 88,8% na fotografovanie, 86,2% na SMS-kovanie a až 81,2% na surfovanie po internete – čítanie správ či na sledovanie sociálnych sietí. Ďalej nasledovalo chatovanie (70%), počúvanie hudby (61%), tvorba a úprava dokumentov (55,6%) a sledovanie videí a filmov. Len 7,7% uviedlo, že nevlastní smartfón. Slováci sa nebránia ani tzv. stylusu. Ak by mal smartfón vo výbave dotykové pero, najčastejšie si vieme predstaviť jeho vyžitie na klasické ovládanie namiesto prsta (41,8%), ale aj na písanie (25,1%), kreslenie (17,6%) či editáciu dokumentov a úpravu fotografií (15,5%).  

Inteligentné hodinky využíva len 17% Slovákov. Ak by ich však vlastnili, alebo aj vlastnia, 59,3% opýtaných by ich využívalo na monitoring telesných funkcií a aktivít, akými sú šport, chôdza, spánok. A 24,4% by chcelo prostredníctvom nich telefonovať aj bez mobilného telefónu, prípadne by chceli byť stále on-line aj bez mobilného telefónu (23,2%). Takmer polovica Slovákov by inteligentné hodiny chcela využívať na telefonovanie aj bez mobilného telefónu, alebo byť zároveň on-line. 

Rovnaký prieskum bol realizovaný aj v Českej republike a výsledky sú až na minimálne odchýlky rovnaké.

EU: Najlepšie start-upy v zdravotníctve

Takmer neviditeľný radar, ktorý bez bolesti zmapuje hrubé črevo pacienta, oblečenie, ktoré „počúva" ľudské telo či náučná hra pre deti s diabetom prvého typu. To sú tri zo 44 zdravotníckych startupov, ktoré sa uchádzajú o podporu 100.00 eur. Do boja o ňu sa pôvodne zapojilo 188 startupov z celej Európy vrátane dvoch projektov zo Slovenska.

Projekty zastrešuje zdravotnícka iniciatíva EIT Health podporovaná Európskou komisiou a Európskym inštitútom pre inovácie a technológie. Do konca roku 2018 ich realizuje v rámci tréningových a súťažných programov InnoStars Awards, European Health Catapult a HeadStart Funding. V troch programoch bolo vybraných 19 startupov do jesenného finále a 25 startupov začalo tréning v Inštitúte Pedra Nunesa pre biznis inkubátory v portugalskej Coimbre (IPN). Do tréningu EIT Health InnoStars bolo začlenených 25 tímov s rôznorodým zameraním projektov: od zariadenia pre detekciu Parkinsonovej choroby, cez cloudové riešenie pre zdravotné záznamy, až po oblečenie vnímajúce biosignály. Tímy z Talianska, Portugalska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Grécka či Albánska boli vybraté z radov mikropodnikov, malých firiem, spin-off firiem a startupov, ktoré už vytvorili prototyp alebo model produktu. Zúčastnia sa sústredenia na podporu biznisu pod záštitou IPN. Prvá fáza prebehla v júli, druhá sa uskutoční v septembri a finále v priebehu novembra v Budapešti, kde dostanú tri najlepšie tímy odmenu v celkovej výške 60.000 eur. Víťazi získajú 25.000 eur, tím na druhom mieste 20.000 eur a tretí tím 15.000 eur na podporu rozvoja svojho produktu.
            
EIT Health vybralo šesticu najlepších startupov, ktoré postúpili do semifinále programu European Health Catapult v kategóriách: Biotech, MedTech a Digital Health. Majú rôzne zameranie - v kategórii Biotech je to od nových viacfunkčných liečiv cez liečenie Parkinsonovej choroby a ďalších ochorení mozgu, až po injekčné medicínske produkty pre zefektívnenie magnetickej rezonancie. Kategóriu Medtech zastupuje nákladovo efektívny PET skener a biodegradovateľný močovodný sten, ktorý znižuje náklady o 60% a zamedzuje vzniku bakteriálnej infekcie. V kategórii Digital Health ide o použitie moderných digitálnych prístrojov pri liečení vývojových a neurokognitívnych porúch, akými sú autizmus alebo Alzheimerova choroba, až po umelú inteligenciu na identifikovanie príznakov ochorení či neurodegeneratívnych porúch. Tieto startupy získajú tréning v modelovaní biznis plánu, vyjednávaní zmlúv a zjednoduší sa im prístup k najlepším investorom. Program bude pokračovať dvoma tréningami. Jeden je organizovaný iniciatívou EIT Health a zameriava sa na prípravu tímov na EIT Health Summit v poľskom meste Lodž v závere roka. Druhý má pod záštitou InnoStars a prebehne v Lisabone so zameraním na novembrové InnoStars finále. Najlepších 5 nápadov postúpi do ďalšej fázy na spoluprácu s expertmi EIT Health. Projekt prehltnuteľnej kapsuly s radarom menším ako jeden milimeter, ktorá dokáže zmapovať povrch hrubého čreva a detekovať črevné polypy, je jedným z piatich finalistov. Rovnako tiež zariadenie Point-of-Care-Testing na zisťovanie prítomnosti E.coli v moči. Šancu na výhru majú aj menštruačné kalíšky so vstavaným senzorom na zisťovanie rakoviny prsníkov či technológia na identifikovanie lepších biomarkerov signalizujúcich výskyt rakoviny a autoimunitných ochorení. V hre je aj nápad na vzdelávaciu hru, ktorá pomáha deťom s diabetom typu 1 typu zvládnuť ich ochorenie.

utorok 14. augusta 2018

Slovensko.sk: Inštalácia aplikácií


Ak chcete využívať svoj občiansky preukaz s čipom (eID kartu) na elektronickú komunikáciu, okrem bezpečnostného osobného kódu BOK, nahratých certifikátov a čítačky čipových kariet, potrebujete vo vašom počítači aj príslušné softvérové vybavenie.

Ovládače k čítačkám čipových kariet Gemalto, Bit4id, aplikáciu na prihlásenie eID klient a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis D.Suite/eIDAS si už môžete stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru, ktorý je najnovšie dostupný v sekcii „Na stiahnutie“ (zatiaľ pre operačný systém MS Windows).

V prípade, že nemáte záujem o využitie inštalácie všetkých aplikácií prostredníctvom jedného inštalačného súboru, môžete si uvedené aplikácie aj naďalej stiahnuť a nainštalovať jednotlivo.

Výzva: Nové projekty Európskeho zboru solidarity


Nová výzva na predkladanie projektov je prvou zo série výziev, vďaka ktorým sa do konca roku 2020 môže do Európskeho zboru solidarity zapojiť až 100.000 mladých ľudí z EÚ aj mimo nej.

Zainteresované strany môžu svoje návrhy predkladať do 16. októbra 2018 a až do 18. februára 2019 sa môžu zapojiť dobrovoľnícke tímy. Na financovanie vybraných projektov je z rozpočtu EÚ k dispozícii 44 miliónov EUR. Okrem projektov týkajúcich sa dlhodobých individuálnych dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest v oblasti solidarity budú oprávnené aj nasledovné aktivity:
·         Organizácie budú môcť tímom dobrovoľníkov ponúknuť krátkodobé projekty (od dvoch týždňov do dvoch mesiacov).
·         O financovanie sa môžu uchádzať aj verejné a súkromné subjekty so sídlom nečlenských štátoch EÚ. Mladí ľudia zaregistrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity si budú môcť vytvárať skupiny najmenej piatich účastníkov a sami realizovať činnosti v oblasti solidarity.

Niektoré projekty Európskeho zboru solidarity v oblasti dobrovoľníctva sú otvorené aj organizáciám z krajín mimo EÚ – z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Turecka, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ale aj z iných partnerských krajín.

Európsky zbor solidarity vznikol v decembri 2016. Odvtedy sa na jeho portáli zaregistrovalo 72.000 mladých ľudí a približne 7.000 z nich sa už angažuje v činnostiach v oblasti solidarity.

Novinka: Petržalská samospráva spustila SMS notifikáciu


Služba je určená pre všetkých, ktorí majú záujem dostávať informácie z tejto mestskej časti formou SMS správy z 10 kategórií: aktuality z kultúry, športu či zo života v samospráve alebo informácie o verejných vyhláškach, prípadne verejnom obstarávaní a iné.

Podmienkou využívania SMS notifikácie je registrácia na webovej stránke samosprávy a prihlásenie sa na odber vybraných SMS správ. Informácie budú následne prichádzať automaticky na zvolené číslo mobilného telefónu podľa zvolených kategórií vo forme textu s odkazom. Po otvorení linku internetový prehliadač presmeruje používateľa na webovú stránku Petržalky, kde si môže článok či oznam prečítať celý.

Služba SMS notifikácia je skvelou možnosťou, ako sa rýchlo a pohodlne dostať k informáciám bez toho, aby ste ich museli prácne vyhľadávať na stránke, či denne sledovať, čo sa v mestskej časti deje. Navyše, tieto informácie sú pre obyvateľa doslova „šité na mieru“. Mestská časť pripravuje ďalšie vylepšenia, ktoré jej obyvateľom zjednodušia a skvalitnia kontakt so samosprávou.

Zelená domácnostiam: Kotly na biomasu


V predposlednom, 26. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam (otvorené 7. augusta 2018) Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 268 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v hodnote viac ako 400.000 eur.

Zostávajúce prostriedky z tohto kola, ďalšie presunuté z iných rozpočtových položiek, ako aj uvoľnené prostriedky po nevyužitých poukážkach z predchádzajúcich kôl boli presunuté do nasledujúceho, posledného 27. kola projektu. Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov eur. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií zariadení na využívanie OZE. Doteraz bolo preplatených 14.858 poukážok v celkovej hodnote takmer 33 miliónov eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra už pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne.

pondelok 13. augusta 2018

Trend: Neplatenie faktúr

Slovenské firmy neveria, že sa zlepší oneskorená úhrada faktúr. V súčasnosti im každá štvrtá platba prichádza neskoro, alebo nie je zaplatená vôbec.

Oproti ostatným európskym krajinám je to privysoké číslo, ktoré okrem možného ohrozenia biznisu prináša firmám aj skepticizmus. O ich očakávaniach hovorí aktuálna štúdia spoločnosti EOS KSI s názvom European Payment Practices 2017. Keď sa slovenských firiem v roku 2016 pýtali, ako sa podľa nich zmení platobná disciplína ich koncových zákazníkov a obchodných partnerov, takmer 28% očakávalo výrazné zlepšenie a zhruba 16% výrazné zhoršenie. O rok neskôr už odpovedali inak, v zlepšenie verí len 26% firiem, v zhoršenie 17%. Podobné očakávania majú aj firmy v ostatných východoeurópskych krajinách. S veľkým zlepšením ráta zhruba 24% firiem, rok predtým to však bolo vyše 29%.

K pesimizmu môžu prispievať aj ďalšie skutočnosti, ktoré štúdia ukázala. Firmy vo východnej časti Európy musia na zaplatenie faktúr čakať dlhšie (37 dní) ako tie na západe (33 dní). Vyšší majú aj podiel oneskorených alebo úplne nezaplatených platieb (25%), kým na západe je to 20%. „Príčinou môže byť to, že firmy na západe sú v lepšej kondícii, keďže často pracujú za vyššie marže a v lepších podmienkach. Okrem toho tam môže byť nižší podiel špekulantov, ktorí cez účelovo založené firmy objednávajú tovar, aby nemuseli zaplatiť dodávateľovi“, dodal Peter Hetteš.Inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2017 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu European Payment Practices (3.200 spoločností v 16 európskych štátoch). Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

SR: Nové nabíjacie stanice pre elektromobily


Po spustení prvých dvoch nabíjacích elektrostaníc pre zákazníkov v roku 2016 zriadila BILLA Slovensko ďalších päť. Nabíjacie stanice sú k dispozícii zadarmo a naraz ich využijú dva elektromobily.

Okrem Bratislavy a Žiari nad Hronom je tak možné nabiť si bezplatne elektromobil počas nákupu už aj v Záhorskej Bystrici, Veľkom Mederi, Senci, Galante a v Malackách. Miesta pre elektromobily sa nachádzajú na parkovisku a sú označené zelenou farbou a nálepkou s titulom „Jazdíte na zeleno? Tu si môžete dobiť svoj elektromobil“. Naraz je možné nabíjať dva elektromobily, pričom každá nabíjacia stanica disponuje dvoma nabíjacími portami s výkonom 22 kW. Ide o systém Plug&Charge bez nutnosti autentifikácie.

„V januári 2018 sme zverejnili výzvu na zasielanie tipov na lokality, kde by používatelia elektromobilov uvítali nabíjaciu stanicu. Dostali sme množstvo spätnej väzby na lokality, kde by naši zákazníci uvítali nové stanice. Do budúcnosti preto počítame s vybudovaním nových nabíjacích staníc v mestách na strednom a východnom Slovensku“, uviedla hovorkyňa spoločnosti Kvetoslava Kirchnerová. Rozširovanie nabíjacích miest pre elektromobily podporuje ich predaj a využívanie v našej krajine, čím sa druhotne prispieva k znižovaniu produkcie škodlivých emisií CO2 do ovzdušia a podporuje ochranu životného prostredia. Okrem toho BILLA už od roku 2009 zbiera na svojich predajniach použité batérie, ktoré ďalej odovzdáva na recykláciu. Taktiež sa zaviazala dlhodobo znižovať spotrebu elektrickej energie o 20% a emisií CO2 o 30% do roku 2022.

Radíme: Defekt bez rezervy


Súčasná legislatíva umožňuje pri väčšine moderných automobilov odstránenie rezervy a jej nahradenie pneumatikami s možnosťou núdzového dojazdu alebo tzv. lepiacou sadou.

Automobil teda nemusí byť vybavený zdvihákom, kľúčom na matice alebo na skrutky kolies a náhradným kolesom, ak má na všetkych kolesách pneumatiky so špeciálnou konštrukciou umožňujúcou núdzové dojazdenie alebo sadu na opravu pneumatík. Pri všetkých riešeniach je povinné / odporúča sa mať vo vozidle systém sledovania tlaku v pneumatikách. Vnútorná lepivá viskózna tesniaca vrstva všetky drobné defekty okamžite sama zacelí bez nutnosti zastavovať vozidlo a riešiť opravu. Jazda môže pokračovať, pretože funkcia plášťa zostáva zachovaná. Avšak pozor, na poškodených pneumatikách nie je možné jazdiť donekonečna, aj ony musia byť v prípade defektu opravené v pneuservise.

Vďaka zosilneným bočniciam pri pneumatikách s ďalšou technológiou nedôjde po defekte k deformácii plášťa medzi vozovkou a ráfikom, a nehrozí tak nebezpečné zvlečenie plášťa, poškodenie ráfika či celej nápravy. Dojazd nenahustenej pneumatiky so zosilnenými bočnicami je 80 km. Na použitie takýchto pneumatík je nutné mať opäť v aute inštalovaný systém sledovania tlaku v plášťoch, najlepšie v kombinácii s elektronickou stabilizáciou (ESC). Novinkou pre letnú sezónu 2018 je zdokonalenie technológie, pri ktorej sú na behúni pneumatiky rovnako ako na koži žraloka „šupinky" optimalizujúce prietok vody. Potláčajú vodné turbulencie a prispievajú k rýchlemu odvodu vody, čím sa minimalizuje riziko vzniku aquaplaningu.

Pre vodičov, ktorí nechcú voziť v aute rezervné koleso, ale ani kupovať novú sadu pneumatík, je alternatívou sada na opravu plášťov. V balení sa nachádza kompresor napájaný z 12V zásuvky, fľaša so špeciálnou tesniacou kvapalinou, rukavice a návod. Po aplikácii tesniaceho prostriedku sa s opravenou pneumatikou dá prejsť až 200 km maximálnou rýchlosťou 80 km/hod.

e-Shopping: Väčšia dôvera


Zákazníci na Slovensku stále väčšmi dôverujú on-line nakupovaniu. Oceňujú široký výber, pohodlné prezeranie z domu, alebo smartfónu a tiež lepšie ceny než v kamenných obchodoch.

Z obrovskej konkurencie vyše 11 000 e-shopov pôsobiacich na slovenskom trhu profituje zákazník. Navyše dnes už do on-line retailu vstúpili takmer všetky kamenné siete, ktoré musia prispôsobovať svoj biznis model dravému trhu e-commerce. Darí sa tým, ktorí dodržiavajú sľuby dané zákazníkom. Samozrejmosťou pri úspešných e-shopoch sú používateľsky prívetivý dizajn, viac spôsobov platby a dopravy a kvalitná zákaznícka podpora“, uvádza Alexander Jančo. Podľa prieskumu SAEC a Nielsen Admosphere (realizovaný v období 28.5.2017 – 4.6.2018) až 94% respondentov, ktorí za posledný rok nakúpili na internete, malo s nákupom pozitívnu skúsenosť. Okrem ceny a kvality ponúkaného tovaru (služby) 15% opýtaných považuje za rozhodujúci faktor pri nákupe rýchlosť a čas dodania.

Dôkazom stúpajúcej dôvery v e-commerce je výška útraty. Tohtoročné nákupy v e-shopoch sú najčastejšie v rozmedzí 201-500€, ale až 25% respondentov minulo vyše 500€ (v minulom roku to bolo 21%). Kvalifikovaný odhad vychádzajúci z údajov cenových porovnávačov hovorí, že celkové tržby on-line za rok 2017 atakovali hranicu jednej miliardy eur. Prejavom určitej opatrnosti nakupujúcich je platba na dobierku. Hoci stále predstavuje 40% platieb za on-line nákupy, podľa SAEC medziročne postupne klesá. Osobný odber využívajú trojnásobne viac zákazníci vo veľkých mestách oproti slovenskému priemeru.

Iba 33 respondentov z celkového počtu 944 uviedlo, že s on-line nakupovaním nemali pozitívnu skúsenosť, pričom je to menej ako minulý rok. Najčastejším dôvodom bola podľa SAEC zlá kvalita tovaru, nedostatočné informácie o vadách a rizikách výrobku či neschopnosť dodať výrobok v uvedenom termíne. Dve tretiny opýtaných (67%) uviedli, že poznajú, že je internetový obchod seriózny a dôveryhodný podľa skúseností a odporúčaní iných používateľov. Vplyv na zvýšenie dôveryhodnosti určite bude mať aj nová legislatíva o ochrane osobných údajov známa pod skratkou GDPR, rôzne certifikáty a pečate kvality od nezávislých autorít. Základom reputácie e-shopu by mali byť kvalitne spracovaný web s kontaktnými údajmi, transparentnosť a serióznosť pri nákupe a reklamáciách a dostatočný výber spôsobov platby a doručenia.