pondelok 19. augusta 2019

Upozorňujeme: Opäť nebezpečná kozmetika - aktualizované

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred novými nebezpečnými kozmetickými výrobkami, ktoré boli nahlásené do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) v Litve. Tieto výrobky sa však môžu nachádzať aj v iných krajinách.

Zdravie môže ohroziť koncentrovaný gél a balzam na nohy, ako aj telový gél značky Horse Health a telový gél Zolotoj Us z Ruska. Upozornenie sa týka aj dvoch druhov krémov na ruky značky Gratia z Poľska - harmančekového a s aloe vera. Vo všetkých týchto výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, ktorej použite je podľa predpisov Európskej únie možné len v zmývateľných výrobkoch. Nezmývateľné výrobky s týmito zložkami môžu u citlivých osôb spôsobiť alergickú reakciu.

Minulý týžden kontrolné orgány v Írsku a v Nemecku nahlásili ako nebezpečný výrobok na umývanie rúk Fast Orange Hand Cleaner z USA obsahujúci  methylisothiazolinone, ktorý je na zozname zakázaných látok. Výrobca už upravil zloženie svojho produktu a od 7. mája 2018 tento výrobok danú látku neobsahuje. Oznam sa teda netýka výrobkov, ktoré boli vyrobené po uvedenom dátume a v ich zozname zložiek nie je uvedená nebezpečná látka methylisothiazolinone. Ďalším nebezpečným produktom bol prípravok na bielenie pokožky Caro bright Lemon, pri ktorom nie je uvedený ani výrobca, ani krajina pôvodu. Zdravie môže poškodiť nadlimitné množstvo látky kojic acid, ktoré sa vo výrobku nachádza.

5G: Umelá inteligencia

Prechod na 5G a využitie potenciálu, ktorý siete piatej generácie ponúkajú, znamená obrovské investície pre poskytovateľov mobilných služieb. Umelá inteligencia môže operátorom pomôcť zabezpečiť rýchlejšiu návratnosť týchto investícií. Prieskum spoločnosti Ericsson, ktorý prebiehal medzi vedúcimi pracovníkmi 132 poskytovateľov mobilných služieb z celého sveta, sa zaoberal ich plány na začlenenie umelej inteligencie (AI) do ich sietí. 

Až 53% svetových poskytovateľov služieb očakáva, že do konca roka 2020 implementujú do svojich sietí niektoré aspekty umelej inteligencie. Časový horizont pre ich prijatie sa pre 19% z nich pohybuje od 3 do 5 rokov. Celkom 55% operátorov označilo za kľúčový faktor pre využitie umelej inteligencie zlepšenie zákazníckej skúsenosti a domnieva sa, že AI bude mať v tejto oblasti pozitívne dopady. Pre 68% je obchodným cieľom v najbližších troch rokoch práve posilnenie zákazníckych služieb. Poskytovatelia očakávajú, že umelá inteligencia pomôže zlepšiť kvalitu siete a zabezpečiť poskytovanie služieb na mieru.

„Pre prevádzkovateľa sietí bude umelá inteligencia viac a viac potrebná predovšetkým na efektívne plánovanie, optimalizáciu a riadenie 5G sietí. Vzhľadom na riadenie veľkého množstva 5G cloudových aplikácií v jadrové (Core) časti siete, OSS & BSS vrstvách, ktoré budú napr. V čase meniť svoje nároky na kapacitu, budú prechádzať upgradom, budú testované atď. Pri existencii stoviek aplikácií bude v historicky krátkom čase veľká časť prevádzkových krokov bez aspoň elementárne podpory AI pre ľudskú obsluhu skoro nemysliteľná", hovorí Jiří Rynt. Kľúčovými aspektmi, ktoré umelá inteligencia operátorom prináša, je zabezpečenie návratnosti investícií spojených s prechodom na 5G siete, nový zdroj príjmov a zníženie prevádzkových nákladov. S rozvojom 5G bude potrebné zvýšiť tiež kapacitu sietí. Poskytovatelia služieb sa zhodujú na tom, že AI pre nich tiež predstavuje účinný mechanizmus pre zber, štruktúrovanie a analýzu obrovských objemov dát, ktorý nevyhnutne potrebujú.

Bezpečnosť: Nárast DDoS útokov

V druhom štvrťroku 2019 vzrástol počet DDoS útokov v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka o 18 percent. Podľa správy Kaspersky – DDoS Q2 2019 report najdlhší DDoS útok trval až 509 hodín, čiže takmer 21 dní.  Ide o najdlhšie trvajúci zaznamenaný útok, odkedy spoločnosť od roku 2015 monitoruje aktivitu botnetov. Doposiaľ najdlhší útok trval 329 hodín a zaznamenaný bol v poslednom štvrťroku minulého roka.

Počet zaznamenaných útokov v druhom kvartáli roku 2019 bol oproti prvým trom mesiacom roka nižší o 44 percent. Tento pokles však nie je prekvapivý, nakoľko počet útokov koncom jari a v lete klesá. Znepokojujúcim faktom je, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli DDoS útoky v druhom štvrťroku o 18 % a v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2017 dokonca o 25 %. Sezónny pokles mal len zanedbateľný vplyv na počet útokov na aplikačnú vrstvu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa znížil len o 4 %. Tento typ DDoS útokov cieli najmä na určité funkcie a API aplikácií, aby zaťažili nielen sieť, ale zahltili aj samotný server. Takéto útoky sa ťažšie odhaľujú, no zároveň je aj ťažšie sa pred nimi chrániť, pretože zahŕňajú aj oprávnené žiadosti. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2018 sa počet týchto útokov zvýšil takmer o tretinu (32 %) a ich celkový podiel v druhom štvrťroku 2019 bol takmer polovičný (46 %). Oproti prvým trom mesiacom roka je to nárast o 9 % a v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka je to dokonca viac až o 15 %.

„Tí útočníci, ktorí realizujú DDoS útoky len tak pre zábavu, odchádzajú už tradične počas leta na dovolenky a tak sú aj ich škodlivé aktivity na prázdninách približne do septembra. Štatistiky za tento štvrťrok však ukazujú, že profesionálni útočníci, ktorí vykonávajú zložité DDoS útoky, pracujú tvrdo aj v letných mesiacoch. A práve tento trend je pre firmy znepokojujúci. Totiž mnoho firiem je dobre chránených pred zahltením siete v dôsledku veľkého množstva neoprávnených požiadaviek, ale DDoS útoky na aplikačnú vrstvu vyžadujú identifikáciu konkrétnych nelegitímnu aktivitu, aj keď je objem požiadaviek nízky. Preto firmám odporúčame, aby ich bezpečnostné riešenie proti DDoS útokom zahŕňalo aj ochranu schopnú takýmto komplexným útokom odolať“, komentuje aktuálnu situáciu Alexey Kiselev.

Na zvýšenie ochrany pred DDoS útokmi experti organizáciám odporúčajú:
- Uistiť sa, že váš web a IT zdroje dokážu uniesť vysokú návštevnosť.
- Používať profesionálne bezpečnostné riešenia na ochranu firmy pred útokmi.

piatok 16. augusta 2019

On-line: Nové podvody nielen na senioroch

Seniori sú v kybernetickom svete menej skúsení. Podvodníci preto od nich dokážu jednoduchšie získať dôveryhodné dáta. Všetci nepozorní alebo dôverčiví používatelia sa môžu nechať ľahko oklamať a údaje na podvrhnutých stránkach nechcene vydať do rúk podvodníkom.

„V poslednom čase sa vyskytuje veľa prípadov, keď na internete prostredníctvom reklám alebo rôznych emailov (phishing) podvodníci sľubujú, že ste niečo vyhrali a mali by ste sa dostaviť pre výhru“, uviedol IT expert Filip Mikuš. Keď však seniori prídu na dané miesto, väčšinou im chcú niečo predať, prípadne získať od nich peniaze podvodom. Ak teda dostanete e-mail od neznámeho, alebo ho nájde v spamovej schránke, odporúčame poštu neotvárať a neodpovedať na ňu. Neklikajte ani na žiadne odkazy či linky v takejto nevyžiadanej pošte, neotvárajte prílohy. Pošta môže obsahovať škodlivý vírus, ktorý môže poškodiť váš počítač.
 
Ako podozrivú požiadavku možno klasifikovať tiež žiadosť o prihlasovacie údaje do internetbankingu či informácie o platobných kartách. V žiadnom prípade tieto informácie neposkytujte a informujte o tom vašu banku. Predísť rizikám možno aj používaním silných hesiel. „Heslo by malo byť komplexné a malo by pozostávať z veľkých, malých písmen, čísel a špeciálnych znakov. Heslo by sa malo tiež pravidelne meniť aspoň raz ročne“, objasňuje expert. Na zvýšenie bezpečnosti podľa neho pomáha aj dvojfaktorová autentifikácia, pri ktorej používateľ po zadaní prihlasovacích údajov musí zadať aj kód z SMS správy. Prihlasovať sa do internetbankingu alebo iných služieb na verejných wifi sieťach predstavuje vždy riziko. Lepšou voľbou je zabezpečený počítač. „Operačný systém, antivírusový program a prehliadač je potrebné pravidelne aktualizovať, aby ste eliminovali riziko prieniku vírusom“, dodáva.
 
Pred prihlásením do internetbankingu sa odporúča skontrolovať tiež bezpečnosť webu. V prehliadači bezpečná webová stránka začína v tvare HTTPS a nešifrovaná HTTP. Web adresu sa odporúča zadávať ručne, vďaka čomu znižujete riziko návštevy podvodných web stránok.

Výzva: Bezplatné wifi zóny

V poradí piate hodnotiace kolo na žiadosti obcí a miest o dotácie na zriadenie bezplatných wifi zón oznámil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Z 10 miliónov eur vyčlenených na tento program je k dispozícii ešte viac ako 5,3 milióna eur a samosprávy môžu o príspevok v maximálnej výške 15.000 eur požiadať do 15. novembra. 

Na výzvu ÚPVII v predchádzajúcich štyroch kolách zareagovalo 408 žiadateľov. Schválených je 249 žiadostí a zmluvy už ÚPVII podpísal so 194 žiadateľmi v celkovom objeme 2,58 milióna eur. Na základe pravidiel financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa musia na spolufinancovaní projektu podieľať aj samotní žiadatelia, a to vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Zároveň musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku wifi zón. 

Úrad samosprávy informoval, že sa snažil prihlasovanie sa do výzvy čo najviac zjednodušiť. Ak starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS a prihlásia sa cez svoje identifikačné údaje, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pre záujemcov ÚPVII pripravil aj vyplnený vzor žiadosti a súťažné podklady na verejné obstarávanie. Výzva, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlasovať, je zverejnená na internetovej stránke úradu.

Radíme: Prerušenie poistenia

Poistenie nie je možné prerušiť iba na časť pracovného dňa, napríklad len na niekoľko hodín. Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, toto sa týka vždy celého pracovného dňa.

Dôvodom na prerušenie poistenia môže byť napríklad výkon verejnej funkcie, pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia zamestnanca, čerpanie rodičovskej dovolenky, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Poistenie sa prerušuje taktiež pri potrebe ošetrovania člena rodiny, ak trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní, alebo ak práceneschopnosť presiahne trvanie 52 týždňov. O neospravedlnenú neprítomnosť v práci, a teda o prerušenie poistenia, môže ísť tiež vtedy, keď sa zamestnanec zúčastní na nezákonnom štrajku a nezákonnosť štrajku je preukázaná právoplatným rozhodnutím súdu.

Začiatok aj koniec prerušenia sociálneho poistenia oznamuje zamestnávateľ v lehote osem kalendárnych dní prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, kde uvádza aj dôvod prerušenia. Ak ide o jednodňové prerušenie, stačí zaslať jeden Registračný list fyzickej osoby s uvedením začiatku, dôvodu a konca prerušenia.