streda 12. mája 2021

Kyberútoky: V riadených službách

Dopyt po riadených službách zásadne ovplyvní najnovšie trendy kybernetických útokov vrátane vylepšených vydieračských taktík, malvérových techník a nových ciest na ohrozovanie firemných systémov. Od poskytovateľov IT a riadených služieb to bude podľa ZEBRA SYSTEMS vyžadovať posilnenie aktuálnej ponuky služieb tak, aby vyšli v ústrety dopytom zákazníkov v oblasti IT bezpečnosti.

Podľa zistení spoločnosti N-able patria medzi hlavné kybernetické riziká:
 • Ransomvér – Okrem už tradičného šifrovania dát napadnutých organizácií zdokonalili útočníci svoje vydieranie o hrozbu zverejnenia citlivých dát, ktoré by poškodili reputáciu či boli
 • predmetom vysokej pokuty za nedodržanie GDPR.
 • Nové vektory útokov – Emailová komunikácia naďalej zostáva hlavným distribučným kanálom malvéru, útočníci však stále viac využívajú otvorené internetové porty a RDP protokol,
 • predovšetkým v útokoch na vzdialených pracovníkov.
 • Bezsúborové útoky (Fileless attacks) – Pretože väčšina antivírusových programov skenuje iba súbory, útočníci ich obchádzajú pomocou techník, ktoré nevyužívajú súbory, ale zneužívajú
 • administračné nástroje ako PsExec alebo PowerShell.
 • Útoky na manažované služby – Stále viac útokov je cielených na poskytovateľov IT služieb a poskytovateľov IT bezpečnosti s cieľom preniknúť do systémov viacerých zákazníkov naraz. Aby ochránili svojich zákazníkov, potrebujú títo poskytovatelia zvýšiť úroveň vlastnej IT bezpečnosti alebo využiť služby externého MSSP (Managed Security Services Provider).
Kybernetickí útočníci neustále vylepšujú stratégie a techniky, ako obísť existujúcu obranu podnikov a organizácií a získať prístup k dátam, ktoré môžu speňažiť. Nielenže vylepšujú jednotlivé metódy útokov, ale tiež ich vzájomne kombinujú do komplexných, viacfázových útokov. Podmienkou úspešnej obrany proti takýmto napadnutiam je existencia viacvrstvového zabezpečenia.

EU: Budúcnosť únie

Dva dni pred zahájením Konferencie o budúcnosti Európy boli zverejnené kompletné výsledky prieskumu Eurobarometer zameraného na budúcnosť Európskej únie (EÚ). Prieskum, ktorého prvé výsledky boli zverejnené už 9. marca, si objednali spoločne Európsky parlament a Európska komisia.
 

Podľa celkových výsledkov:
· približne osem z desiatich Európanov (81%) súhlasí a viac ako tretina (38%) rozhodne súhlasí s tým, aby jedna z priorít Konferencie o budúcnosti Európy bolo zlepšenie zvládania kríz, akou je súčasná pandémia ochorenia COVID-19;
· dve tretiny respondentov (66%) sú presvedčené, že projekt EÚ ponúka európskej mládeži perspektívu do budúcnosti a podobný podiel opýtaných (65%) vníma Úniu ako priestor stability v nepokojnom svete;
· viac ako dve tretiny respondentov podporujú voľbu predsedu Európskej komisie prostredníctvom výberu z vedúcich kandidátov európskych politických strán v európskych voľbách, proti takémuto postupu je menej ako štvrtina (22%) opýtaných;
· možnosť hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu za kandidátov z nadnárodných listín podporilo približne dvakrát viac opýtaných (42%), ako ju odmietlo (19%).

Približne osem z desiatich Európanov (81%) súhlasí s tým, aby sa Konferencia o budúcnosti Európy prioritne zamerala na to, ako na úrovni EÚ zlepšiť zvládanie kríz podobných súčasnej pandémii. Rozhodne sa s touto myšlienkou stotožňuje viac ako tretina (38%) respondentov. Európania, ktorí sa chcú na konferencii aktívne zúčastniť, preferujú za týmto účelom najmä stretnutia v okolí svojho bydliska, ktoré môžu mať formu diskusií alebo zhromaždení občanov (44%). Do procesu zhromažďovania podnetov či ideí sa chcú občania zapojiť odpovedaním na otázky v prieskume (34%), ponúkaním nápadov a predkladaním návrhov európskym a vnútroštátnym politikom (31%), ako aj účasťou na online konzultáciách prostredníctvom diskusných platforiem (30%).

Viac ako osem z desiatich Európanov (83%) si myslí, že do konferencie by za účelom presadenia nových myšlienok mali byť špecificky zapojení mladí ľudia. Štyria z desiatich opýtaných (40%) sa s týmto tvrdením stotožňujú úplne. Dve tretiny respondentov (66%) sú presvedčené, že projekt EÚ ponúka mladým ľuďom v Európe perspektívu do budúcnosti. Podobný podiel opýtaných (65%) súhlasí s tvrdením, že EÚ predstavuje priestor stability v nepokojnom svete - v porovnaní s prieskumom v roku 2018 však ide o pokles o 11 percentuálnych bodov.

Eurobarometer sa zameral aj na európske voľby a súvisiacu voľbu predsedu Európskej komisie. Výsledky prieskumu naznačujú, že možnosť hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu za kandidátov na nadnárodných listinách podporuje ako dobrý krok približne dvakrát viac Európanov (42%), ako ju odmieta (19%). Žiadnu preferenciu nevyjadrilo pri tejto otázke 36% respondentov. Viac ako dve tretiny opýtaných podporujú proces voľby predsedu Európskej komisie založený na výbere z vedúcich kandidátov európskych politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu, proti je menej ako štvrtina respondentov (22%). Takýto postup by podľa takmer dvoch tretín opýtaných (64%) priniesol viac transparentnosti do procesu voľby predsedu Európskej komisie, podľa 61% respondentov by však dával zmysel iba v prípade možnosti hlasovať v európskych voľbách za kandidátov z nadnárodných listín. Väčšina opýtaných si tiež myslí, že takýto postup voľby šéfa exekutívy EÚ by posilnil legitimitu Európskej komisie (63%) a predstavoval by významný pokrok pre demokraciu v EÚ (62%).

Osobitný prieskum Eurobarometer s názvom Budúcnosť Európy (EB94.1) prebiehal od 22. októbra do 20. novembra 2020 v 27 členských štátoch EÚ formou osobných rozhovorov, kvôli pandémii bol však v nevyhnutných prípadoch doplnený rozhovormi on_line. Celkovo bolo uskutočnených 27.034 rozhovorov.

Trend: Rast priemyslu

Vo februári 2021 sa produkcia našich priemyselníkov zvýšila len mierne o 1 %, ale v marci t. r. podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR prudko medziročne vzrástla až o 24,5 %. Je teda o takmer štvrtinu vyššia než pred rokom, kedy došlo k vypuknutiu prvej vlny pandémie. K tomuto pozitívnemu výsledku samozrejme vo veľkej miere dopomohol bázický efekt, keďže vlani v marci výroba v našom priemysle klesla skoro o pätinu.

Smerom nahor ťahali náš priemysel v marci t. r. podľa analytičky Jany Glasovej hlavne automobilky, ktorých výroba medziročne vzrástla až o takmer 60 %. Ako exportne orientované odvetvie ťažia automobilové fabriky najmä z rastúceho dopytu z ázijských krajín a ešte nemuseli zastavovať výrobu kvôli nedostatku čipov. Čipová kríza vo svete ale už aktuálne dopadla aj na našich výrobcov. Druhým ťahúňom našej ekonomiky je výroba počítačov a elektroniky, ktorá bola v marci až o 21 % vyššia ako pred rokom. K priaznivému vývoju v priemysle dopomohla aj výroba strojov (rast o cca 26 %),výroba elektrických zariadení (rast o 23 %), produkcia vo farmaceutickom priemysle a taktiež výroba kovov (zhodne o cca 17 %). V marci sa výroba medziročne znížila už len v dvoch spomedzi sledovaných 15 priemyselných odvetví. Najvýraznejší pokles nastal v produkcii ropných výrobkov (o cca -12 %) a mierne sa znížila textilná výroba.

Očakávame, že podobne ako v marci, tak aj v apríli a máji t. r. dosiahne naša priemyselná produkcia vysoký medziročný rast. Bude to ale vo veľkej miere dané bázickým efektom, keďže vlani v týchto mesiacoch zaznamenali naši priemyselníci prudký prepad výroby kvôli pandémii. Stále ale platí, že prvý kvartál a aj úvod druhého kvartálu tohto roka sú ešte silno zasiahnuté koronakrízou v Európe. Okrem toho, riziko pre našu priemyselnú produkciu predstavuje hlavne čipová kríza v automobilovom priemysle. Dopyt po automobiloch bude aj naďalej silný, ale pre chýbajúce čipy musia automobilky robiť dočasné odstávky výroby. Očakáva sa, že práve tento nedostatok súčiastok bude v ďalších mesiacoch tlačiť nadol výrobu aj export v automobilovom priemysle.

Pandemická situácia sa u nás síce zlepšuje, koronakríza je tu ale ešte stále prítomná. Teda z pohľadu ekonomického rastu aj z pohľadu priemyselnej výroby bude prvý polrok tohto roka stále náročný. Výraznejšie zlepšenie očakávame až v 2. polroku, kedy ožije domáci aj zahraničný dopyt a priemyselníci budú môcť takpovediac „šliapnuť na plyn“.

Upozorňujeme: Nebezpečný kotol aj hrnce

Cez Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) bolo Úradu verejného zdravotníctva SR zaslané oznámenie z Nemecka o nebezpečnom elektrickom kotli na varené víno z Číny. Slovenská obchodná inšpekcia zasa upozornila na nebezpečné tlakové hrnce. S
potrebitelia by nebezpečné výrobky rozhodne nemali používať a môžu ich vrátiť späť v mieste zakúpenia.

Vo varnom kotli 6,8 l, značka: Monzana (výr. č.: 4250525304275, iné označ.: 100991, Order: DB0470050, Batch: J/22), výrobca: ZOKIN ELECTRICAL APPLIANCES MFG CO., LTD., Čína, dovozca: Deuba GmbH & Co. KG, Merzig, Nemecko, boli laboratórnou analýzou zistené prekročené odporúčané limity pre olovo a kadmium podľa európskej legislatívy. V Nemecku bolo už nariadené stiahnutie tohto výrobku z trhu. Výrobok bol dodaný aj do SR spoločnosti GammaHS s.r.o., Trenčín (v septembri a v októbri 2020 v celkovom počte 230 ks) a následne bol expedovaný konečným spotrebiteľom – fyzickým a právnickým osobám. 

Slovenská obchodná inšpekcia vyhodnotila za nebezpečné tlakový hrniec Berlinger Haus® BH/1080 6L TURBO PRESSURE COOKER a Berlinger Haus® BH/1081 8L TURBO PRESSURE COOKER. Predstavujú závažné riziko ohrozenia, preto ich okamžite prestaňte používať. Môžete ich vrátiť v ktorejkoľvek predajni DATART aj Hej.sk, alebo ich poslať na reklamačné oddelenie spoločnosti ELEKTROSPED. Kúpnu cenu za vrátené výrobky budú kompenzované v plnom rozsahu vrátane účelne vynaložených nákladov na dopravu výrobku späť. 

utorok 11. mája 2021

Radíme: Ako triediť kovy

Ako správne triediť kovové obaly? Odpad z kovov patrí do červených kontajnerov, ale na ich zber sa využívajú tiež žlté kontajnery spolu s plastami aj nápojovými kartónmi. Dôležitým pravidlom, najmä u nápojových plechoviek, je ich stláčanie. 

V priemernom kontajneri sa podľa Natur-Pack stláčaním nápojových plechoviek ušetrí aj vyše 25 percent obsahu. Zabráni sa tak preplneniu kontajnera aj nesprávnemu vyhadzovaniu týchto odpadov do susediacich, najčastejšie zmesových kontajnerov. Kovy totiž patria medzi často využívané materiály a ich výhodou je, že sú podobne ako sklo mimoriadne dobre a prakticky donekonečna recyklovateľné.

Do kontajnerov určených na zber kovových obalov patria najmä obaly od nápojových plechoviek, konzervy, kovové obaly od kozmetických výrobkov, hliníkové fólie a uzávery od rôznych nádob. Naopak, do kontajnerov na triedený zber nepatrí kovový šrot, zásadne nie ťažké ani ostré kovové predmety, ani elektronika. Tento odpad patrí na zberný dvor, prípadne do predajne elektrozariadení.

EU: Vývoj a dostupnosť liekov

Európska komisia dopĺňa stratégiu Európskej únie (EÚ) v oblasti vakcín o stratégiu liečby ochorenia COVID-19, ktorá má podporiť vývoj a dostupnosť nevyhnutných liekov proti koronavírusu vrátane liečby tzv. dlhodobého COVID-u. Navrhnutá stratégia pokrýva celý životný cyklus liekov: od výskumu, cez vývoj a výrobu až po ich obstarávanie a uvoľnenie do obehu. Komisia o. i. zostaví portfólio 10 potenciálnych liekov proti ochoreniu COVID-19 a do júna 2021 z nich vyberie päť najsľubnejších.

Stratégia EÚ ponúka opatrenia a ciele vrátane schválenia troch nových liekov proti koronavírusu do októbra 2021, prípadne ďalších dvoch do konca roka. 

Výskum, vývoj a inovácie
 • Investovať 90 miliónov eur do populačných štúdií a klinických skúšok, spoznať súvislosti medzi rizikovými faktormi a účinkami na zdravie a následne lepšie informovať tvorcov politiky v oblasti verejného zdravia a klinický manažment vrátane pacientov s dlhodobým COVID-om.
 • Do júla 2021 zriadiť tzv. katalyzátor inovácie liekov na podporu tých najsľubnejších liekov – od predklinického výskumu až po ich registráciu. Tento nástroj bude vychádzať zo súčasných iniciatív a investícií do vývoja liekov a úzko spolupracovať s Úradom EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) na prípravnej akcii týkajúcej sa mapovania liečivých prípravkov. Zabezpečí tak koordináciu všetkých výskumných projektov v oblasti liekov proti koronavírusu, podporí inovácie a zrýchli vývoj liekov.
Prístup ku klinickým skúškam a ich rýchle schválenie
 • Investovať 5 miliónov EUR z programu EU4Health do získavania lepších a hodnoverných údajov o bezpečnosti pri klinickom skúšaní lieku, a tým včas dosiahnuť spoľahlivé výsledky.
 • Poskytnúť krajinám EÚ finančnú podporu z pracovného programu EU4Health na rok 2021 vo výške 2 milióny eur na urýchlené a koordinované posudzovanie, ktoré uľahčí schvaľovanie klinických skúšok.
 • Zistiť, ako pomôcť ľuďom pracujúcim na vývoji liekov s budovaním kapacít na získavanie prvotriednych materiálov pre klinické skúšky.
Skenovanie potenciálnych liekov
 • Investovať 5 miliónov eur do zmapovania liekov a diagnostiky na analýzu vývojových fáz, výrobných kapacít a dodávateľských reťazcov, ako aj možných problémov.
 • Zostaviť širšie portfólio 10 potenciálnych liekov proti ochoreniu COVID-19 a do júna 2021 z nich vybrať päť najsľubnejších.
Dodávateľské reťazce a dodávky liekov
 • Financovať prípravnú akciu v hodnote 40 miliónov eur na podporu flexibilnej výroby a dostupnosti liekov proti ochoreniu COVID-19 v rámci projektu FAB EÚ, z ktorého sa tak neskôr stane dôležitý nástroj pre budúci Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA).
Flexibilita regulačného rámca
 • Do októbra schváliť najmenej tri nové liečivé prípravky, prípadne ďalšie dva do konca roka a vypracovať flexibilné regulačné postupy, ktoré urýchlia posudzovanie sľubných a bezpečných liekov proti koronavírusu.
 • Do konca roku 2021, v závislosti od výsledkov výskumu a vývoja, vykonať sedem priebežných preskúmaní sľubných liekov.
Spoločné obstarávanie a financovanie
 • Do konca roka pripraviť nové zmluvy na nákup povolených liekov.
 • Zabezpečiť rýchlejší prístup k liekom s kratšími administratívnymi lehotami.
Medzinárodná spolupráca
 • Zlepšiť zapojenie Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19 do liekového piliera.
 • Využiť iniciatívu „OPEN“ pre medzinárodnú spoluprácu.

SR: Pod dočasnou ochranou deväť spoločností

V apríli 2021 súdy Slovenskej republiky rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba jednému podnikateľskému subjektu, dvom spoločnostiam bola dočasná ochrana predĺžená o tri mesiace. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), do 30. apríla 2021 tak dočasnú ochranu využívalo deväť podnikateľských subjektov.

„Malý počet dlžníkov pod dočasnou ochranou je spôsobený zmenou legislatívy. Jej zámerom bolo, aby tento inštitút pomoci využili iba subjekty, u ktorých je predpoklad, že po uplynutí obdobia troch respektíve šiestich mesiacov pod ochranou budú schopní uhrádzať svoje záväzky”, pripomína analytička Ing. Jana Marková. Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, z deviatich spoločností, ktoré k 30. aprílu 2021 využívali dočasnú ochranu, štyri podnikajú v priemysle. Každý z ostatných subjektov pôsobí v inej oblasti: v administratíve a podporných službách; doprave a skladovaní; poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove; stavebníctve a v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Z hľadiska dosahovaného obratu sú najväčšími spoločnosťami Nexis Fibers s.r.o. z Humenného a FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“ so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keďže v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov.

Trend: Zodpovedné nakupovanie

Riešenie od slovenskej technologickej spoločnosti Vacuumlabs 2030 Calculator umožňuje firmám aj spotrebiteľom vypočítať uhlíkovú stopu produktov, čím sa snaží pomôcť ekologickejšiemu nakupovaniu. Navyše softvérový vývojársky nástroj umožňuje bankám a ďalším firmám integrovať do svojich aplikácií údaje o ekologickej stope každej aktivity ich zákazníkov.

Švédsky startup Doconomy sa dostal do povedomia svojou kreditnou kartou DO Black, ktorá ako prvá na svete limituje disponibilnú sumu na účte používateľov nie na základe finančného stropu, ale v závislosti od produkcie oxidu uhličitého spojeného s výrobou a používaním zakúpených produktov a služieb. Zákazníci podľa prognóz nebudú v budúcnosti porovnávať produkty len podľa ceny a kvality, ale aj na základ uhlíkovej stopy, čo bude predstavovať veľmi potrebný posun v spotrebiteľskom správaní.  S CO2 kalkulačkou reaguje aj na Emission Gap Report, ktorý v roku 2018 vydala OSN a odporúča v ňom na záchranu udržateľnosti a klímy znížiť produkciu oxidu uhličitého o 50 %. Vzhľadom na to, že vyše 60 % tvorby tohto skleníkového plynu je spojených s ľudskou spotrebou, spoločnosť sa rozhodla vytvárať nástroje, ktoré môžu pomôcť každému jednotlivcovi pochopiť tvorbu CO2 a aktívne znižovať svoju uhlíkovú stopu uprednostnením zodpovedných nákupov.

2030 Calculator je on-line nástroj, ktorý môže každá značka alebo výrobca použiť na rýchly výpočet uhlíkovej stopy svojich výrobkov. Obsahuje kompletne bezplatné informácie o emisiách produktu alebo služby od jeho výroby, cez prepravu až po predaj. Do výpočtu uhlíkovej stopy započítava materiál, obaly, prepravu aj energiu spotrebovanú pri výrobnom procese. Ide o súčasť globálneho vzdelávacieho programu a zároveň je súčasťou zastrešujúceho konceptu Planet Loyalty, ktorého cieľom je zaviesť označovanie produktov uhlíkovou stopou ako základ pre vedomú spotrebu. Podporujú ho nielen veľké značky ako Mastercard, ale aj vládne organizácie.