piatok 3. apríla 2020

Radíme: Ako byť šťastný (aj) počas pandémie


Odborníci na šťastie majú viacero receptov, ktoré je možné využívať nielen v nečase pandémie, ale pre ktoré si práve v týchto dňoch môžeme nájsť viac času. Karanténa môže byť našou cestou k sebe, blízkym a domovu, v ktorom trávime viac času. 

Nikola Kallová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV odporúča pomáhať iným.  Prispievanie na charitu je vhodným spôsobom, ako nielen pomôcť slabším, znevýhodneným a ohrozeným, ale aj cítiť sa šťastnejšími. Internet ponúka dostatok charitatívnych organizácií, ktoré sú ochotné sprostredkovať našu pomoc. Pomôžme, darujme, prispejme a budeme odmenení.

Tí z nás, ktorí sú aj dnes obklopení hŕstkou blízkych ľudí, disponujú najvyššou hodnotou umožňujúcou ľudské šťastie. Práve teraz sa môžeme orientovať na skvalitnenie komunikácie a spoločné trávenie času. Výskumy v oblasti pozitívnej psychológie poukazujú, že obyčajný „list vďačnosti“ nás robí šťastnejšími.  Zamyslime sa nad tými, ktorým máme za čo poďakovať, urobme tak a budeme sa cítiť lepšie.

Záznam troch dobrých vecí, ktoré nás daný deň postretli, môže človeka priblížiť k uvedomeniu, vďačnosti, naplnenosti a radosti z bežnej reality. Tri dobré veci môžu znamenať veľké udalosti, a rovnako môžu byť symbolizované maličkosťami ako úsmev, priaznivé počasie či chutné jedlo. Rozvoj všímavosti (anglicky mindfulness) moderná psychológia tiež často spája s cestou za šťastím, pričom radí, že dopracovať sa k nej môžeme napríklad praktizovaním meditácie či jogy.

Ku šťastiu prispievajú aj rôzne produktívne aktivity. Mysliteľné aktivity pre nastávajúce dni sa však neukrývajú vonku, ale v našich domácnostiach. Okrem pohybových, edukačných a umeleckých aktivít, domácich aj ručných prác a starostlivosti o domáce zvieratá sa môžeme angažovať vo zveľaďovaní domova – záhradkárčení, dekorácii, organizácii a zariaďovaní domácnosti.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli nové upozornenia z  Litvy, Talianska a Írska o nebezpečnej kozmetike.

Výrobok na čistenie pokožky Muravjinij spirt (ants spirits, výrobná dávka: 80419, čiarový kód  4603373001092) z Ruskej federácie prekročil povolenú koncentrácia konzervačnej látky kyseliny mravčej, čím môže vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu.

Farba na tetovanie RED CHERRY značka INTENZE (Article: ST1083RC, Ref: 1036C08318D05140476, výrobná dávka: Batch: RD76B90IMX40, Exp: 30/04/2023, Lot. SS271) z USA obsahuje nepovolenú látku o-anisidine (104,4 mg.kg-1 ).

Farba na tetovanie Viola - Plum značka ETERNAL INK (výrobná dávka: Expiration date 10/04/2021, Prod. 11/04/2018, LOT 10/04/18) z USA prekročila maximálne povolené množstvo stanovené pre nečistoty niklu a medi.
Výrobok na bielenie pokožky Lightening Body Lotion z
načka Biocarrot (typ výrobku: With Carrot Oil, výrobná dávka: L221, F 12.18 E: 12.20 (CI), čiarový kód 6181100380385) obsahuje nepovolený kortikosteroid – Clobetasol propionate (0,06%).

Aktuálne: Slováci budú cez víkend hackovať koronakrízu

Slovensko sa cez víkend 3. – 5. apríla 2020 zapája do globálneho boja proti pandémii COVID-19 aj na špeciálnom virtuálnom podujatí Hack the Crisis Slovakia. 

Podujatie bude prebiehať 48 hodín cez stránku hackthecrisis.sk. Platforma aktuálne zbiera konkrétne výzvy od ľudí a inštitúcií a hľadá tiež odborníkov. Riešitelia spolu s mentormi počas 48 hodín prídu s konkrétnymi nápadmi na riešenie. Všetci účastníci sa budú môcť zapojiť do globálneho Hackathonu a najlepšie riešenia sa budú môcť zúčastniť medzinárodného 6-týždňového akcelerátora. V ňom môžu pre svoj nápad vyvinúť prototyp, získať investora a globálny dosah. Úvodný webinár sa spustí v piatok 3. apríla o 17:00, avšak ďalší záujemcovia sa môžu pridať aj počas hackathonu. Výsledky budú jednotlivé pracovné skupiny prezentovať v nedeľu o 18:00.

Možnosť zapojiť sa majú nielen technologickí ľudia, ale hocikto s nápadom a chuťou riešiť problémy – od developerov, manažérov, dizajnérov, medikov, sociálnych pracovníkov až po inžinierov alebo účtovníkov. Celá komunikácia prebieha on-line, čiže aj samotný hackathon. Na hackthecrisis.sk môžu záujemcovia predložiť návrh problému, zaregistrovať sa ako účastník (riešiteľ problému), prihlásiť sa ako mentor či sponzor.

Problémy sa budú riešiť v štyroch oblastiach:
Výzva 1: Pomôž zdravotníctvu
Odborný garant: Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotníckej politiky pri MZ SR
Výzva 2: Pomôž mestám
Odborná garantka: Petra Dzurovčinová, Chief Innovation Officer, Bratislava – hlavné mesto SR
Výzva 3: Pomôž ekonomike
Garant bude upresnený
Výzva 4: Pomôž komunitám
Garant bude upresnený
Celý Hackathon sa bude odohrávať cez aplikáciu Slack, na ktorú sa môžu účastníci pripojiť.

štvrtok 2. apríla 2020

SR: Pozastavené výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR zrušilo aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dočasne pozastavilo tiež dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu. 

Aukciu vyhlásil rezort na začiatku februára t.r. Bola súčasťou reformy podpory obnoviteľných zdrojov energie. Vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu bolo prijaté rozhodnutie o jej zrušení, aby nebol znevýhodnený žiadny záujemca. Prioritou je totiž čo najnižšia ponuka, a to aj pre jej následné prenesenie do koncovej ceny elektriny. K aukcii sa ministerstvo vráti po skončení koronakrízy vzhľadom záväzky, ktoré má v tejto oblasti Slovensko voči Európskej únii.

Pri projekte na podporu kúpy elektromobilov doteraz podpísané zmluvy s vyše stovkou úspešných žiadateľov zostávajú v platnosti, ich žiadosti o vyplatenie dotácie vybavuje MH SR priebežne. V prípade ďalších žiadostí pokračuje proces ich administratívneho spracovania, projekt bude pokračovať po skončení krízy. 

Rezort hospodárstva zároveň rozhodol o zrušení druhého kola výzvy na budovanie nabíjacích staníc, ktoré malo byť vyhlásené v apríli t.r. Súčasná kríza zasiahla aj automobilový priemysel, časť podnikov pozastavila výrobu, čo môže spôsobiť nedostatok elektrických vozidiel na trhu. Obstaranie vozidla do 12 mesiacov od podpísania zmluvy je pritom zmluvnou podmienkou na poskytnutie dotácie. Zároveň rezort hospodárstva prihliadal aj na fakt, že jeho prípadné úplné zrušenie by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 


5G: Výberové konanie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie. 

Zverejnením výzvy začína výberové konanie na frekvencie 5G na Slovensku. Záujemcovia musia ponuku do výberového konania doručiť do podateľne úradu  osobne alebo poštou najneskôr do 25.05.2020 do 13:30 hod.

Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie vo formáte SMRA. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz bude úspešný účastník výberového konania môcť používať od 1.7.2020 do 31.12.2040. Frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz do 31.12.2025.

EU: Nový testovací materiál pre COVID-19

Vedci zo Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré je pod správou exekutívy EÚ, navrhli nový kontrolný materiál, ktorý môžu laboratóriá použiť na kontrolu správneho fungovania koronavírusových testov a na zabránenie falošných negatívnych výsledkov.

Nový kontrolný materiál má potenciál zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na pandémiu koronavírusu a zabrániť neefektívnemu testovaniu s plytvaním hodnotných zdrojov. Materiál pozitívnej kontroly zaručuje, že laboratórne testy fungujú správne. Pomáha vyhnúť sa tomu, že test uvedie negatívny výsledok, ak má kontrolovaná osoba pozitívny nález.

Kontrolný materiál navrhnutý strediskom JRC je syntetická, neinfekčná časť vírusu. Už dnes je 3.000 vzoriek kontrolného materiálu pripravených na odoslanie do skúšobných laboratórií v celej EÚ, pričom umožnia skontrolovať až 60 miliónov testov v celej EÚ. Vzorky sú vysoko koncentrované a na kontrolu jedného testu je potrebné len veľmi malé množstvo materiálu. To znamená, že na jedno laboratórium postačí jedna skúmavka nového materiálu na kontrolu až 20.000 testov.