streda 28. septembra 2022

EU: Jednotný trh

Európska komisia uverejnila správu o vykonávaní smernice o transparentnosti jednotného trhu (STMD), podľa ktorej sa členské štáty stávajú transparentnejšími pri prijímaní vnútroštátnych technických predpisov pre produkty a služby informačnej spoločnosti. Zintenzívnili aj spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou pri riešení potenciálnych výziev, ktoré z nich vyplývajú, s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu.

Podľa správy o vykonávaní smernice o transparentnosti jednotného trhu, ktorá sa vzťahuje na obdobie rokov 2016 – 2020, členské štáty počas tohto obdobia oznámili celkovo 3.500 vnútroštátnych návrhov nariadení týkajúcich sa technických produktov a IT služieb. Najvyšší podiel z nich sa týkal odvetvia stavebníctva, po ktorom nasledovali pravidlá týkajúce sa poľnohospodárskych produktov, rybolovu, akvakultúry a iných potravín. V správe sa zároveň konštatuje, že členské štáty majú čoraz väčší záujem o preskúmanie takýchto návrhov pravidiel, pričom zaznamenali takmer štvornásobný nárast názorov členských štátov na oznámenia iných členských štátov medzi rokmi 2016 a 2020.

Komisia zároveň zorganizovala aj stretnutie pracovnej skupiny na presadzovanie jednotného trhu. Predstavilo niekoľko osvedčených postupov členských štátov, ktoré zjednodušujú administratívne požiadavky pre poskytovateľov cezhraničných služieb, napríklad využívanie moderných elektronických nástrojov na výmenu dokumentov a zníženie administratívnej záťaže pre podniky. Členské štáty sa dohodli, že preskúmajú rôzne osvedčené postupy a zistia, ktoré by pre nich mohli fungovať. Pracovná skupina stručne informovala aj o výsledkoch súčasných projektov, akými sú predbežné kontroly a požiadavky na dokumenty na uznávanie odbornej kvalifikácie a povolenia na nasadenie obnoviteľnej energie.

Aktuálne: Ako ušetriť v IT

Obavy z ekonomickej krízy nútia firmy intenzívne premýšľať, kde všade by mohli ušetriť. V oblasti informačných technológií môžu ísť úspory od stovák až k tisíckam eur podľa toho, aké služby daná firma využíva. Pri firemných systémoch vidí odborník tri hlavné trendy, ktoré úzko súvisia s možnosťou prevádzkových úspor: prechod na cloudové riešenia, poskytovanie softvéru ako služby a automatizácia čoraz väčšieho počtu procesov. Je aj jedna vec, na ktorej by sa nemalo šetriť vôbec.

1. Plaťte len za to, čo potrebujete: Niekedy sa firme môže hodiť možnosť obmedzenia či prerušenia využívania služby, pokiaľ nie je potrebná, napríklad pri sezónnych výkyvoch alebo v závislosti od vývoja trhu. To je jednoznačná výhoda modelu „softvér ako služba“ (software as a service - SaaS). „Ten sa dá dobre uplatniť hlavne pri menších systémoch. Pri väčších systémoch to stále býva komplikovanejšie, napríklad prerušenie využívania zavedeného ERP nie je pre podniky z praktických dôvodov úplne reálne. Avšak aj tu sa budeme určite viac stretávať s pružnejšou možnosťou využívania konkrétnych funkcionalít či počtu aktívnych používateľov, ktorí v priebehu mesiaca systém používajú. Platba je potom naviazaná na skutočne využité služby,“ vysvetľuje Martin Kudrna. Praktický je aj cenový model pay-as-you-go (PAYG). Vo všeobecnosti znamená, že používatelia platia podľa toho, koľko spotrebujú a nie naopak: paušál bez ohľadu na spotrebu. Model s priebežnými platbami má nízke počiatočné náklady, takže je u zákazníkov veľmi obľúbený. Zároveň majú pod kontrolou priebežné platby. Tie sú ideálne pre firmy, ktoré nebudú produkt alebo službu používať konzistentne každý mesiac. Pokiaľ ide, napríklad o emailovú platformu, môže zákazník zaplatiť jeden mesiac za odoslanie 5.000 emailov a ďalší mesiac, teoreticky, nezaplatiť nič, ak žiadny neodošle.

2. Skúste prenájom miesto kúpy: Ak kupujete nový IT systém, skúste cloudové riešenie, kedy je softvér spravovaný a dodávaný prostredníctvom vzdialených serverov. Potom platíte len za funkčnosť a konkrétne zdroje, ktoré potrebujete. Jednotliví používatelia si môžu svoje cloudové riešenie prispôsobiť pridaním ďalších zdrojov alebo odobratím tých, ktoré už nepoužívajú. Reč je takto o ERP systémoch v cloudovej verzii, ktoré pomáhajú manažovať vašu firmu veľmi komplexne. „Cloudové riešenia a systémy sú oveľa flexibilnejšie a škálovateľnejšie v porovnaní s tzv. on-premise riešeniami, ktoré musí podnikateľ či firma uviesť do života lokálne, na svojej IT infraštruktúre,“ upozorňuje M. Kudrna.

3. Stavte na automatizáciu: Vhodný softvér umožňuje firme usporiť náklady na zamestnancov tým, že zaistí plne automatickú či poloautomatickú prevádzku veľkej časti biznis procesov. Tým je možné ušetriť na stále drahšej pracovnej sile, ktorá môže byť efektívne využitá inde, prípadne tak hneď vyriešite problém s nedostatkom ľudí na trhu práce.

4. Počkajte s nákupom hardvéru: Problémy s dodávateľskými reťazcami spôsobili aktuálny nedostatok hardvéru, prípadne jeho obmedzenú dostupnosť, čo sa prejavilo na zvýšení cien. Ťažko dostupné sú momentálne, napríklad servery alebo skladové čítačky. S investíciou do týchto a ďalších zariadení sa teda oplatí radšej počkať.

5. Nezabúdajte na spotrebu: Môže to znieť ako fráza, ale peniaze ušetríte aj dôsledným vypínaním všetkých spotrebičov, ktoré práve nie sú potrebné. V kanceláriách a firmách sa ponúka vypínať, napríklad všetky monitory, tlačiarne, skenery a iné zariadenia, ktoré sú v stand-by režime, čo permanentne spotrebováva energiu.

6. Na jednej veci za však nemá šetriť vôbec: kyberbezpečnosť. V tejto oblasti je potrebné naopak investovať a veľmi dôkladne zabezpečiť kritickú infraštruktúru a systémy. „Z vlastnej skúsenosti vieme, že firmy čelia každodenným útokom a pokusom o prienik do vnútorného prostredia a systémov. V najhorších scenároch to môže viesť k zablokovaniu či zničeniu prevádzkových aj produkčných systémov, stratám dát či poškodeniu reputácie. Nehovoriac o finančných stratách, ktoré môžu byť aj likvidačné,“ uzatvára M. Kudrna.

Upozorňujeme: Podozrivá výhra

V uplynulých dňoch sa na Slovensku začali šíriť nové podvodné emaily, ktoré majú v ľuďoch vzbudiť falošný dojem, že vyhrali veľkú sumu peňazí. Podvodníci vystupujú ako zamestnanci spoločnosti TIPOS a svoje obete kontaktujú už aj telefonicky. Aj takýmto spôsobom sa pravdepodobne snažia od Slovákov dostať k ich osobným údajom.

„Spoločnosť TIPOS takéto telefonáty neuskutočňuje, rovnako ani podobné emaily neodosiela a apeluje na všetkých, aby na ne nereagovali, neklikali na priložené hypertextové odkazy a v žiadnom prípade neposkytovali svoje údaje,“ informovala Adriana Podobová. Vo všeobecnosti platí odporúčanie, že v prípade, ak Vám niekto volá z čísla, ktoré nepoznáte, pri zdvihnutí sa mu nepredstavujte menom.

Telefonicky, mailom alebo v inej správy nikdy neposkytujte žiadne údaje – napríklad adresu bydliska, e-mail, číslo účtu, platobnej karty alebo rodné číslo. Ak od vás niekto prostredníctvom telefónu, emailu alebo inej správy vyžaduje poskytnutie takýchto údajov, rozlúčte sa s volajúcim a položte a v prípade emailu alebo inej správy na tieto nereagujte.

utorok 27. septembra 2022

EU: Inovačná výkonnosť

Z európskeho prehľadu výsledkov inovácií za rok 2022 vyplýva, že inovačná výkonnosť Európskej únie (EÚ) od roku 2015 narástla o približne 10 %. V porovnaní s rokom 2021 sa celková výkonnosť zlepšila v 19 členských štátoch a v ôsmich sa koncentruje. V porovnaní s priemerom EÚ majú svetoví konkurenti ako Austrália, Kanada, Kórejská republika a Spojené štáty, naďalej výkonnostný rozdiel. EÚ sa však od roku 2021 darí rozdielu oproti týmto krajinám vyrovnať a medzičasom predbehlo Japonsko.

Správa sa týka členských štátov EÚ a niekoľkých ďalších krajín v Európe a na svete. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tohtoročné vydanie zahŕňa tri nové krajiny: Albánsko, Čile a Mexiko. Na základe počtu bodov sa členské štáty delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri (výkonnosť presahuje 125 % priemeru EÚ), silní inovátori (100 % až 125 % priemer EÚ), mierni inovátori (70 % až 100 % priemer EÚ) a začínajúci inovátori (menej než 70 % priemeru EÚ). Najlepšie výsledky v EÚ stále Švédsko. Ďalšími lídrami sú Belgicko, Dánsko, Holandsko a Fínsko. V porovnaní s minulým rokom postúpili do inej výkonnostnej skupiny tri krajiny. Holandsko dosiahlo priečku lídra inovácií, Cyprus priečku silného inovátora a Estónsko mierneho inovátora, konkrétne:
 • Nemecko, Írsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko a Rakúsko sú silní inovátori s výkonnosťou presahujúcou priemer EÚ.
 • Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Litva, Malta, Portugalsko a Slovinsko sú miernymi inovátormi.
 • Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko sú začínajúcimi inovátormi.
Rovnako ako v predchádzajúcich verziách európskeho prehľadu výsledkov inovácie sa v snahe vychádzať z najaktuálnejších údajov pri viacerých ukazovateľoch použili predbežné údaje. Zloženie výkonnostných skupín by sa mohlo zmeniť, keby boli pri výpočtoch dostupné konečné údaje, a to najmä v prípade krajín s hodnotami blízko prahov výkonnostných skupín. Rozdiely v inováciách v EÚ pretrvávajú. Pre výkonnostné skupiny je typické, že sa sústreďujú v jednej zemepisnej oblasti – inovační lídri a silní inovátori sú krajiny v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a začínajúcich inovátorov sú krajiny v južnej a vo východnej Európe. Komisia prijala v júli 2022 nový európsky inovačný program, ktorý má za cieľ preklenúť rozdiely v inovácii v EÚ a urobiť z Európy svetového lídra inovácie.

e-Shopping: Prínos aj pre kamenné predajne

Popularita internetového nakupovania sa v posledných rokoch rýchlo zvyšuje a stáva sa bežnou súčasťou života ľudí aj na Slovensku. Z jeho rozvoja však môžu ťažiť aj lokálne kamenné prevádzky. Zákazníci internetových obchodov totiž stále častejšie využívajú na vyzdvihnutie objednaného tovaru sieť odberných miest. Aj samotní obchodníci tak môžu získať nových zákazníkov.

Podľa kuriérskej spoločnosti DPD sa počet zákazníkov, ktorí navštívia obchod po zriadení odberného miesta Pickup sa zvýši v priemere približne o 15 percent. Diverzifikácia služieb sa ukázala ako dobrá stratégia najmä počas obdobia pandémie. Menšie obchody, ktoré museli v období lockdownu ostať zatvorené, mali možnosť fungovať ako výdajné miesta. Obchodník pritom nie je obmedzený iba na spoluprácu s jednou doručovateľskou službou. Ak má priestor a možnosti, môže u seba zriadiť odberné miesto aj pre viacero kuriérskych spoločností. Z mnohých menších prevádzok, napríklad na sídliskách, sa aj vďaka tomu stali obľúbené miesta, ktoré pravidelne navštevujú ľudia z okolia.

Podľa prieskumu E-shopper barometer využíva doručenie objednaného tovaru do odberných miest až 41 percent pravidelných zákazníkov internetových obchodov. Po doručovaní na domácu adresu je to v súčasnosti druhý najobľúbenejší spôsob, akým si ľudia na Slovensku vyzdvihujú tovar z internetových obchodov. Tento spôsob preberania zásielok využívajú napríklad ľudia, ktorí sa nechcú viazať na príchod kuriéra, ale objednávku si chcú vyzdvihnúť v čase a na mieste, ktoré im najviac vyhovuje. Odberné miesta tiež pravidelne využívajú zákazníci, ktorým sa zmení program a plánovaný čas príchodu kuriéra im nevyhovuje. Zásielku si dokážu presmerovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Upozorňujeme: OvereneSpolocnost.sk

Slovenská advokátska komora (SAK) na svojom webe upozorňuje na aktivity od „OverenaSpolocnost.sk“, ktorý podvodným spôsobom vymáha od občanov aj firiem peniaze za neobjednané služby tzv. „účtovného auditu“, pri ktorých zároveň dochádza k zneužívaniu dobrého mena komory a jej rozhodcovského súdu. SAK preto vyzýva firmy a občanov, ktorí dostali takéto faktúry za nevyžiadané služby, aby ich neuhrádzali, a prípadne sa obrátili s podnetom na orgány činné v trestnom konaní.

Súčasťou týchto podvodných výziev na úhradu faktúr je poukazovanie na rozhodcovské doložky Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory (RS SAK). Ide o hrubé zneužívanie dobrého mena rešpektovaného súdu a komory ako takej. SAK sa preto voči takémuto konaniu dôrazne ohradzuje, a na ochranu dobrého mena podnikne potrebné právne kroky. Konanie okolo stránky „OverenaSpolocnost.sk“ môže podľa nášho názoru zároveň napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu a zneužitia účasti na hospodárskej súťaži. 

SAK je zriaďovateľom Rozhodcovského súdu SAK, ktorý ponúka dôveryhodnú alternatívu na riešenie obchodných sporov. Doložky RS SAK sú široko používané v podnikateľskom prostredí; súd zároveň tvoria profesionáli s dobrou povesťou a dlhodobou praxou.

pondelok 26. septembra 2022

EU: Prvé ekologické ocenenia

Európska komisia zverejnila mená ôsmich víťazov, ktorí získali prvé ekologické ocenenie EÚ v histórii. Sú medzi nimi poľnohospodári, ale i zástupcovia sektoru reštaurácií. Ocenenia poputujú do Belgicka, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Švédska a Talianska. Ich nositelia predstavujú rast a inovácie odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby a hodnotového reťazca a jeho príspevok k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na klímu a životné prostredie.

Keďže predpokladom stimulácie ekologickej výroby je rastúci dopyt spotrebiteľov po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby, Komisia sa snaží propagovať vlastnosti a prínosy ekologickej poľnohospodárskej výroby. Ekologické ocenenia EÚ sú ocenením rôznych aktérov z celého ekologického hodnotového reťazca, ktorí vyvinuli inovačný, udržateľný a podnetný projekt, ktorého výsledkom je skutočná pridaná hodnota pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu. Spoločne ich organizujú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov a organizácie COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe za účasti Európskeho parlamentu a Rady v porote pre udeľovanie ocenení.

Udelilo sa osem ocenení:
 1. Ocenenie najlepšia ekologická poľnohospodárka dostala Nazaret Mateos Álvarez zo Španielska. Pani Mateos Álvarez prevádzkuje ekologickú výrobnú prevádzku húb na severe Španielska. Vyvinula jedinečnú metódu pestovania, vďaka ktorej možno dosiahnuť maximálnu kvalitu pri minimálnych vstupoch a výrazne nižšej spotrebe vody.
 2. Ocenenie najlepší ekologický poľnohospodár bolo udelené Davidovi Pejićovi z Chorvátska. Pán Pejić prevádzkuje najstaršiu ekologickú farmu neďaleko Záhrebu v Chorvátsku. Pestuje na nej viac ako 60 rôznych plodín. Farma sa zapája do rôznych vzdelávacích a poradenských činností a jej súčasťou je aj pekáreň a reštaurácia.
 3. Ocenenie najlepší ekologický región poputuje do francúzskeho regiónu Occitanie. Ekologická poľnohospodárska výroba je pre rozvoj regiónu Occitanie na juhu Francúzska prioritou. V súčasnosti sa ekologické poľnohospodárstvo rozprestiera na 19 % celkovej poľnohospodárskej pôdy a zahŕňa tak 608 285 hektárov a 13 265 poľnohospodárskych podnikov. Cieľom tohto regiónu je dosiahnuť, aby do roku 2030 ekologické poľnohospodárstvo pokrývalo 30 % jeho celkovej poľnohospodárskej pôdy. Uplatňuje sa tu komplexný prístup, ktorého súčasťou je inkluzívne regionálne riadenie a úplný hodnotový reťazec od výroby až po spotrebu.
 4. Ocenenie najlepšie ekologické mesto sa udelilo rakúskemu mestu Seeham. Seeham je mesto na severozápade Rakúska, ktoré je členom organizácie Organic Cities Network Europe (sieť ekologických miest v Európe). Vo verejných kantínach, v škôlkach a školách sa varia a ponúkajú iba stopercentné biopotraviny. Vďaka intenzívnej spolupráci s infraštruktúrou cestovného ruchu sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby dostávajú aj do gastronómie a hotelov.
 5. V kategórii najlepší ekologický eko-obvod dostal ocenenie taliansky obvod Associazione Bio-Distretto Cilento . Ekologický obvod Cilento investuje do udržateľnej a miestnej výroby potravín, ktorá je prepojená s iniciatívami v oblasti cestovného ruchu, ako sú biologické pláže a biologické turistické trasy. Tento trend je prínosný pre vytváranie pracovných miest, sociálnu súdržnosť a revitalizáciu oblasti.
 6. Najlepším ekologickým malým a stredným podnikom sa stáva podnik Goodvenience.bio v Nemecku. Má desať zamestnancov a vyznačuje sa domácou výrobou organických bujónov, polievok, omáčok, korenín a olejov. Kladie veľký dôraz na udržateľnú, obehovú a inovačnú výrobu a podporuje zdravé stravovanie prostredníctvom blogu venovaného receptom a videí o varení.
 7. Titul najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby si vybojoval podnik La ferme à l'arbre de Liège v Belgicku. V tomto maloobjemovom supermarkete, ktorý sa nachádza na farme, sa od roku 1978 predávajú výrobky ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako je mäso a múka, z celého regiónu. S výrazným zameraním na udržateľnú a obehovú výrobu podnik využíva aj zelenú energiu, vyhýba sa obalovým materiálom a obmedzuje emisie z dopravy tým, že sa sústredí na miestne obstarávanie.
 8. Ocenenie najlepšia ekologická reštaurácia bolo udelené reštaurácii Lilla Bjers vo Švédsku. Podnik združuje reštauráciu a ekologickú farmu na ostrove Gotland v Baltskom mori a funguje na princípe „od semienka na stôl“. Na farme sa pestuje 300 rôznych plodín. Zachováva sa tu biodiverzita a nepoužívajú sa fosílne palivá. Reštaurácia sa stala centrom odbornej prípravy pre mladých ekologických poľnohospodárov a šéfkuchárov.

Phishing: Podvodné mailové útoky

Ľudský faktor je pravdepodobne jedným z najslabších článkov bezpečnostného reťazca každej organizácie. Hekeri si to veľmi dobre uvedomujú a stále častejšie používajú klamlivé taktiky, aby zneužili nič netušiacich zamestnancov. Tí sa môžu nevedomky stať obeťou phishingového útoku jediným kliknutím a toto jedno malé kliknutie môže pritom zničiť celú firmu.

„Prvé, čo je dobré každému zamestnancovi odporučiť, je porozmýšľať nad tým, ako počítač používa a či nemá tendenciu občas klikať a sťahovať bezmyšlienkovite čokoľvek , čo naňho „ vyskočí“. Avšak to úplne najjednoduchšie, čo môže každý zamestnanec urobiť sám, je zvoliť si unikátne a silné heslá pre služby, do ktorých sa prihlasuje,“ radí Jana Večerková. Phishingový e-mail sa tvári, akoby pochádzal z dôveryhodného zdroja (napr. od vašej banky, iného zamestnanca alebo známej spoločnosti). Akonáhle však používateľ klikne na škodlivý odkaz alebo prílohu, bude vyzvaný na zadanie dôverných informácií. Odkaz môže tiež do zariadenia zamestnanca stiahnuť malvér ( škodlivý program). Zamestnanci by tak mohli hekerom odovzdať presne to, čo potrebujú na získanie prístupu k dôležitým firemným účtom bez toho, aby sa dozvedeli, čo sa stalo. „Predtým sa väčšina podobných podvodných emailov dala spoznať už len podľa štýlu a zlej gramatiky, ale dnes tieto emaily vyzerajú úplne legitímne. Preto je dobré skontrolovať doménu, z ktorej email prišiel a či presne sedí s doménou služby, za ktorú sa vydáva,“ dopĺňa Večerková.

Nestačí zamestnancom posielať emaily s upozornením na phishing. Zamestnanci potrebujú školenia cielené na rozšírenie povedomia, bezpečnosť a simulované phishingové testy, ktoré vyhodnotia a zmerajú ich náchylnosť k phishingovým útokom. Dôraz by sa mal klásť na vzdelávanie v oblasti kybernetických bezpečnostných hrozieb a hľadanie spôsobov, ako zlepšiť školenie zamestnancov, aby podvodníci nemohli prejsť cez váš personál. Vytvorenie povinného celopodnikového bezpečnostného školenia je pre ochranu firemných dát veľmi dôležité. Implementujte toto školenie pri nástupe u nových zamestnancov s následnými pravidelnými opakovacími kurzami. Školenie by sa malo týkať osvedčených postupov, ale nemali by ste pri tom skončiť. Zaistite, aby zamestnanci vedeli, čo majú robiť, ak si všimnú niečo podozrivé, a aké kroky majú podniknúť, aby na problém upozornili vedenie. Keď spustíte phishingové testy, niektorí ľudia v nich nevyhnutne zlyhajú. Musíte sa rozhodnúť, ako s výsledkami naložíte. Ak zamestnanec neustále zlyháva v testoch kybernetickej bezpečnosti, zhodnoťte riziko spojené s týmto užívateľom a až potom sa rozhodnite, aké opatrenia podniknete.

Príkladom faktorov, podľa ktorých zhodnocovať vážnosť situácie, môžu byť:
· Má dotyčný prístup k citlivým dátam?
· Má možnosť pristupovať k finančným prostriedkom alebo spracovávať bankové prevody ?
· Ak klik nie na skutočný, reálny phishingový odkaz, čo najhoršieho sa môže stať?
· Ak si stiah nie vírus, ako by to ovplyvnilo zvyšok organizácie?

V jednom extréme máte napríklad zamestnanca na základnej úrovni, ktorý pracuje v časti siete chránenej firewallom a nemá prístup k ničomu inému ako k internetu – to je situácia s nižším rizikom. Na druhom konci máte zamestnanca na vyššej úrovni, ktorý je "miestnym administrátorom" a má priamy prístup k databáze - situácia s vyšším rizikom. Vašu pozornosť je lepšie zamerať na zamestnancov s vyšším rizikom. Táto osoba môže potrebovať individuálny koučing alebo úpravu prístupu. Preskúmanie vyššie uvedených faktorov môže tiež odhaliť niektoré technické kontroly, ktoré by malo oddelenie IT zaviesť. „Najlepšie je nikdy nekonať unáhlene a pod časovým tlakom. Mnoho podvodných emailov stavia aj na výhodné časovo obmedzené ponuky, výhry v súťažiach a podobné. Keď niečo vyzerá tak, že je to príliš dobré na to, aby sa tomu dalo veriť, tak to viac-menej vždy je preto, že to tak je,“ hovorí J. Večerková. Bohužiaľ, kyberzločinci sú stále inteligentnejší. Začínajú tiež používať veľmi sofistikované techniky, takže pre ľudí bez účinných antispamových filtrov je veľmi ťažké rozlíšiť legitímne a nelegitímne e-maily. Pokiaľ ste sa chytili do tejto pasce a klikli na phishingový odkaz, je na čase rýchlo konať a chrániť seba aj svoje dáta.

Užitočné rady:
 • Snažte sa nepanikáriť! - Ľahšie sa to povie, ako urobí, ale zachovanie pokoja vám pomôže uvažovať logicky a konať prakticky. Pamätajte – jednoduché otvorenie phishingového emailu vás pravdepodobne neohrozí. Pokiaľ ste e-mail otvorili, ale neklikli ste na žiadny odkaz, ani ste si nestiahli žiadnu prílohu, je pravdepodobnosť, že sa zločinci stojaci za útokom dostanú k vašim informáciám, veľmi malá. V takom prípade nahláste odosielateľa a presuňte e-mail do zložky s nevyžiadanou poštou.
 • Odpojte zariadenie od siete – Ak ste však v emaili klikli na podvodný odkaz, je tento ďalší krok veľmi dôležitý. Odpojenie od internetu pomôže zabrániť kyberzločincom zodpovedným za phishingový útok v prístupe k dôležitým a citlivým údajom. To môžete vykonať odpojením Wi-Fi alebo ethernetového kábla.
 • Skontrolujte, či ste stiahli prílohu – Kliknutím na phishingový odkaz sa často spustí sťahovanie zložiek alebo súborov obsahujúcich škodlivý malvér. Vzhľadom na to by ste mali skontrolovať zložku stiahnutých súborov, či do vášho zariadenia nebola stiahnutá príloha – ale neotvárajte ju. Ak môžete, odstráňte prílohu bez toho, aby ste ju otvorili.
 • Zmeňte svoje osobné údaje – Ak ste v rámci phishingového útoku zadali svoje osobné prihlasovacie údaje k webovej stránke, je na čase ich aktualizovať. Ľudia stojaci za podvodným mailom teraz môžu mať prístup k vášmu používateľskému menu a heslu, ktoré môžu byť použité na rozlúštenie prihlasovacích údajov k ďalším webom a účtom.

Šetríme: Voda v domácnosti

Na Slovensku sme tento rok zažili jedno z najhorúcejších a zároveň najsuchších liet za posledné desaťročia. Viaceré mestá a obce museli prejsť na úsporný režim, obyvateľom tiekla voda len v obmedzených hodinách. Kde nám v domácnosti odteká najviac vody a čo môže urobiť každý z nás, aby mali aj naše deti v budúcnosti dostatok vody?

Sprcha viackrát denne, kúpanie vo vani, „veľké“ splachovanie či poloprázdna práčka. Toto sú najväčšie objemy vody, ktorú púšťame len tak dolu odtokom. Odsledovali ste si niekedy čas strávený pod sprchou? Tak schválne, skúste si raz počas večernej či rannej rutiny zapnúť rádio a spočítajte, koľko pesničiek si vypočujete. A teraz prichádza výzva! Čo keby ste si dali čas na sprchovanie iba v trvaní jednej pesničky? Dobrú službu urobí aj výmena sprchovej hlavice za nízko prietokovú, ušetrí nám to až polovicu odtečenej vody. Ak sa už nevieme zbaviť kúpeľa, dávajme si ho naozaj len za odmenu, povedzme raz za mesiac. Nech nás hreje pri srdci, že sprcha nás vyjde o 60 litrov vody menej ako kúpeľ.

Hektolitre vody dokážeme vyplytvať aj v kuchyni. V prípade, že plánujeme variť zo zmrazených potravín, myslime na to včas a dajme ich rozmraziť večer pred prípravou do chladničky. Ak sme na to zabudli, radšej dajme mäso do misky s vlažnou vodou, ako ho rozmrazovať pod prúdom tečúcej vody. A keď už začneme s varením, vyberajme si hrnce vhodných veľkostí. Niekedy stačí cestoviny uvariť v menšom hrnci, čím logicky minieme menej vody. A voda, ktorá nám ostane, poslúži po vychladnutí napríklad na poliatie kvetov. Rovnako by sme mohli zeleninu a ovocie umývať v miske s vodou a nie pod tečúcou.

A čo taká bežná každodenná aktivita, akou je umývanie riadu? Prvou podstatnou otázkou je, či riad umývame ručne alebo máme umývačku. Vedeli ste, že ak riad umývame ručne, spotrebujeme aj 90 litrov vody? Naopak, umývačka riadu potrebuje v priemere len 10 litrov na jeden cyklus, dokonca ak zapneme eko-program, tak len 7. Ešte viac vody vieme ušetriť, ak použijeme vysokokvalitné kapsuly. Riad pred vložením do umývačky tak nebude potrebné opláchnuť, aby sa zbavili hrubej nečistoty.

piatok 23. septembra 2022

EU: Napomenutia kvôli legislatíve

Európska komisia oznámila balík právnych opatrení voči 24 členským štátom Európskej únie, ktoré neoznámili zavedenie desiatich smerníc EÚ do svojho vnútroštátneho práva v období medzi 1. júlom a 31. augustom 2022. Patrí k nim aj Slovensko. Všetky dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na formálnu výzvu a dokončili splnenie svojich povinností – v opačnom prípade im bude ako ďalší právny krok zaslané odôvodnené stanovisko.

Slovensko nezaviedlo do svojho práva smernicu EÚ z roku 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Poskytnúť má rozsiahlejšie a aktualizované pracovné práva a ochranu 182 miliónom pracovníkov v celej únii. Z nových pravidiel budú mať prospech najmä dva až tri milióny pracovníkov v neistých formách zamestnania. Komisia okrem Slovenska zaslala formálnu výzvu aj Belgicku, Cypru, Česku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku a Španielsku.

Druhá výzva pre Slovensko súvisí so smernicou EÚ z roku 2019 zahŕňajúcej ustanovenia o používaní digitálnych nástrojov a procesov v práve obchodných spoločností. Od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli on-line postupy na zakladanie určitých typov spoločností a na registráciu cezhraničných pobočiek a on-line predkladanie dokumentov v obchodných registroch. Všeobecným termínom pre členské štáty na transpozíciu tejto smernice bol 1. august 2021. Okrem Slovenska poslala Európska komisia formálne upozornenia aj Belgicku, Bulharsku, Cypru, Dánsku, Holandsku, Luxembursku, Poľsku, Slovinsku a Švédsku.

Tretia výzva pre Slovensko sa týka podpory rovnosti na trhu práce, konkrétne smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom z roku 2019. Tá má za cieľ zabezpečiť rovnosť v účasti na trhu práce podporou rovnakého rozdelenia opatrovateľských povinností medzi rodičov. Zaviedla otcovskú dovolenku, stanovuje minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky a päť pracovných dní ročne opatrovateľskej dovolenky pre každého pracovníka, ktorý poskytuje osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, a dáva pracujúcim rodičom detí vo veku najmenej osem rokov a všetkým opatrovateľom právo požiadať o flexibilné pracovné podmienky. Lehota na transpozíciu tejto smernice bola 2. augusta 2022. Komisia okrem Slovenska právne napomenula aj Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.

Sporiace účty: Väčšia dôvera

Najčastejšou formou sporenia peňazí slovenských domácností je využívanie sporiacich účtov. Túto formu sporenia má takmer 43 % Slovákov opýtaných v rámci prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Nasleduje ukladanie peňazí na bežný účet (25 % respondentov) a ukladanie úspor v hotovosti doma (18 %).

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa výrazne znížil počet slovenských domácností, ktoré majú svoje úspory uložené na bežnom účte v banke: z 53 % na 25 %. Podiel Slovákov, ktorí sa spoliehajú na ukladanie úspor v hotovosti doma, sa nezmenil. V predchádzajúcom aj súčasnom prieskume to bolo 18 % domácností. Takmer každý siedmy respondent (15 %) má aj nejakú formu dôchodkového sporenia. Mierne klesol podiel domácností s peniazmi v investičných fondoch: z 15 % na necelých 12 %. Okrem toho sa znížili investície do nehnuteľností (zo 7 % na 5 % respondentov), pravdepodobne v dôsledku neustáleho rastu cien nehnuteľností. Podiel domácností s investíciami do akcií a dlhopisov sa mierne zvýšil (zo 6 % na 7 %). „Slováci sú tradične veľmi konzervatívni, pokiaľ ide o úspory. Jednoznačne uprednostňujú istotu pred vyššou mierou potenciálneho zisku z investície. Nanešťastie, úspory s nízkou mierou výnosu budú minimálne v najbližšom roku zásadne znehodnotené vysokou infláciou. Spoľahlivou ochranou pred infláciou však nie sú ani akciové a komoditné trhy, ktoré sú v dôsledku súčasnej geopolitickej situácie silne rozkolísané,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová.

Medziročne sa podiel Slovákov investujúcich do kryptomien zvýšil len mierne (z 3 % na necelé 4 %) a podiel respondentov investujúcich do drahých kovov klesol (z 3 % na 2 %). Investície do luxusného tovaru alebo umenia uvádza už druhý rok po sebe menej ako 1 % respondentov. Podiel slovenských domácností, ktoré uvádzajú, že nesporia ani neinvestujú žiadne peniaze, klesol z 26 % na súčasných 23 %. „Muži investujú len o niečo častejšie ako ženy a v spôsobe investovania sa od žien výrazne nelíšia. V porovnaní so ženami muži častejšie investujú do investičných fondov, akcií a dlhopisov, kryptomien a drahých kovov. Najmladší ľudia najčastejšie investujú do kryptomien, ľudia vo veku 25 až 34 rokov využívajú investičné fondy a prekvapivo najčastejšie si držia peniaze v hotovosti práve mladšie ročníky. Svoje financie investujú predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním a vyššími príjmami,“ dodáva Jaroslava Palendalová. S rastúcim osobným príjmom alebo príjmom domácnosti sa zvyšuje aj ochota investovať. Najčastejšie svoje peniaze investujú pracovníci v oblasti IT, telekomunikácií, peňažných služieb a poisťovníctva.Facebook Marketplace: Raj podvodníkov?

Jedným z najpopulárnejších nástrojov na rýchly on-line predaj je Facebook so službou Marketplace. Niet sa čomu čudovať – je zadarmo a používateľom ponúka intuitívne prostredie, ktoré je prepojené priamo so sociálnou sieťou. Možnosť prezerať si profily predajcov či kupujúcich nám, navyše, môže prinášať väčší pocit istoty a bezpečia. Bohužiaľ, často môže ísť len o falošný pocit, za ktorým sa skrývajú čoraz rafinovanejšie podvody a to nielen zo strany predávajúcich, ale i kupujúcich.

Na Marketplace každý mesiac predáva a nakupuje viac než miliarda používateľov, čo vytvára priestor na najrôznejšie podvody. Aj napriek presvedčivosti niektorých podvodníkov sa dajú pozorovať niektoré varovné znaky, ktoré môžu k odhaleniu týchto podvodov pomôcť. Podvodníci môžu podviesť aj predajcov: V poslednom čase pribúdajú prípady, kedy sa podvodníci vydávajú za kupujúcich a usilujú sa získať od nič netušiacich predávajúcich platobné či iné citlivé údaje. Podvodník, skrývajúci sa za kupujúceho, navrhne vykonať platbu cez službu nejakého prepravcu, napr. s názvom „zabezpečená transakcia“. Podobne môže žiadať aj o zaplatenie dodatočného poistenia. Ide pritom len o fiktívnu službu. Podvodník pod zámienkou takejto platby vyzve predávajúceho, aby klikol na zaslaný on-line odkaz. Ten ho presmeruje na internetovú stránku vizuálne dôveryhodne napodobňujúcu stránku prepravnej spoločnosti. Predávajúcemu sa zobrazí formulár na registráciu platobnej karty kvôli prevodu čiastky a tiež vyplnenie adresy. Cieľom podvodníka je jediné – ukradnúť pomocou tohto odkazu bankové či iné citlivé informácie predávajúceho.

Podozrivý odkaz? Neklikať! „Ak vám kupujúci či predávajúci zasiela odkaz na uskutočnenie platby, vždy starostlivo zvážte, či nejde o podozrivé správanie,” upozorňuje Eduarda Hekšová. Napovedať môže napríklad aj jazyk, ktorým kupujúci či predávajúci komunikuje. Často ide o lámanú slovenčinu s množstvom gramatických a štylistických chýb, ktoré poukazujú na strojový preklad. Najlepšou ochranou je podozrivú komunikáciu, v ktorej ste vyzvaní zrealizovať platby cez internetový odkaz, bezodkladne vymazať, prípadne používateľa nahlásiť či zablokovať.

Platba cez kuriérske a prepravné spoločnosti? Najčastejšie sa pri tomto type podvodov objavuje odkaz napodobňujúci stránky známych kuriérskych či prepravných spoločností. Tieto spoločnosti však tretím stranám nikdy neposkytujú službu na sprostredkovanie platby vopred. So svojimi zákazníkmi v zásade nekomunikujú cez on-line platformy ako Facebook alebo Bazos.sk, ale výhradne z ich vlastných internetových domén. Pokiaľ teda natrafíte na URL adresy, napr. vo forme pozmeneného tvaru URL adresy konkrétnej kuriérskej alebo prepravnej spoločnosti, ide o falošnú stránku. „Aj v prípade, že narazíte na možnosť sprostredkovania platby dopravcom, pravidlom je, že príjemca nehradí nič vopred. Platí sa až v okamihu doručenia priamo kuriérovi platobnou kartou či v hotovosti. Dobrý nápad je spoločnosť, ktorá má túto platbu sprostredkovať, telefonicky kontaktovať a overiť tak dôveryhodnosť služby,” radí Eduarda Hekšová.

Preklepnite si facebookový profil! Pred nákupom či predajom na Facebook Marketplace sa odporúča profil predávajúceho či kupujúceho starostlivo skontrolovať. Niektorí podvodníci totiž zakladajú falošné účty, aby ľudí prinútili kúpiť falošné či neexistujúce položky. V okamihu predaja však miznú aj s peniazmi. Jedným z varovných signálov môže byť aj vek facebookového účtu. Ak ide o účet, ktorý má dohľadateľnú históriu len niekoľko týždňov či mesiacov dozadu, buďte obozretní. Pomôcť môže aj vyhľadanie mena kupujúceho či predávajúceho vo vyhľadávači. Užitočná môže byť tiež kontrola fotografií na profile, nakoľko podvodníci často profilové fotografie odcudzia iným osobám. Stačí jednoducho fotografiu z profilu stiahnuť, alebo si urobiť snímku obrazovky a potom vyhľadať fotografiu vo vyhľadávači, ktorý vyhľadáva pomocou obrázkov.

Odhalili ste podvodníka? Ak ste sa stretli s podvodníkom, odporúčame jeho účet nahlásiť Facebooku a následne ho zablokovať. Okrem toho odporúčame upozorniť na podvod aj svojich priateľov a blízkych. „Pokiaľ bol podvodník natoľko presvedčivý, že ste jeho praktiky odhalili až po zaplatení, odporúčame kontaktovať vašu banku, ktorá vám môže pomôcť situáciu vyriešiť v rámci tzv. chargebacku,” uzatvára Eduarda Hekšová, podľa ktorej sa to v on-line svete rafinovanými podvodníkmi len tak hemží a naletieť môže ktokoľvek. Nezostáva teda nič iné, ako byť viac opatrní a nenechať sa nachytať.

štvrtok 22. septembra 2022

EU: 5,2 mld. eur pre vodíkový projekt

Európska komisia schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácií – prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom hodnotovom reťazci. Projekt IPCEI Hy2Use spoločne oznámilo a pripravilo 13 členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Do 35 projektov sa zapojí celkom 29 aktívnych podnikov v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a startupov.

IPCEI Hy2Use pokrýva rozsiahlu časť vodíkového hodnotového reťazca, keďže bude podporovať i) budovanie vodíkovej infraštruktúry, najmä veľkokapacitných elektrolyzérov a dopravnej infraštruktúry, na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkeho hlíkového vodíka a ii) vývoj inovačných a udržateľnejších technológií na integráciu vodíka do priemyselných procesov, najmä tých, ktorých je dekarbonizácia vo viacerých odvetviach, ako sú výroba cementu a skla. Očakáva sa, že vďaka projektu IPCEI sa zvýši dodávka obnoviteľného a nízkeho hlíkového vodíka a zníži sa závislosť od dodávok zemného plynu. V blízkej budúcnosti sa očakáva realizácia niektorých projektov s tímom, že v rokoch 2024 – 2026 by malo byť v prevádzke viacerých veľkokapacitných elektrolyzérov v rokoch 2026 – 2027 zavedených viacero inovačných technológií. Dokončenie celého projektu sa plánuje na rok 2036, pričom časové harmonogramy vzájomnej závislosti od funkcií projektu a zúčastnených podnikov.

Do projektu IPCEI „Hy2Use“ sa ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru podieľajú aj Nórsko s dvoma individuálnymi projektmi. Za posudzovanie štátnej pomoci notifikovanej Nórskom je zodpovedný dozorný úrad EZVO. IPCEI Hy2Use rozširuje a dopĺňa prvý projekt IPCEI vo vodíkovom hodnotovom reťazci „Hy2Tech“, ktorý bol schválený 15. júla 2022 . Hoci oba spomínané projekty IPCEI sa týkajú vodíkového hodnotového reťazca, Hy2Use sa zameriava na projekty, na ktoré sa Hy2Tech vzťahuje, t. j. na vodíkovú infraštruktúru a priemyselné využitie vodíka (zatiaľ čo projekt Hy2Tech je zameraný na koncových používateľov v sektore mobility).

Trend: Hybridný model

Ak spoločnosť neponúka formu práce na diaľku či hybridný model, s veľkým predpokladom ju čaká odchod kvalifikovaných zamestnancov. Podľa Eurostatu v období medzi rokmi 2019 – 2021 došlo až k 150 % nárastu zamestnancov pracujúcich na home office v rámci Európskej únii. Firmy sa presvedčili, že takýmto spôsobom sa dá veľmi efektívne pracovať, no množstvo z nich má aj naďalej obavy pred touto formou pracovného pomeru. A to aj napriek tomu, že podľa prieskumu OECD hodnotí približne 63 percent manažérov a 74 % pracovníkov prácu na diaľku počas covidu celkovo pozitívne a väčšina z nich by chcela takto pracovať aj naďalej.

Významnými zmenami prešli najmä odvetvia maloobchodu, e-commerce, kreatívnych profesií, IT, podnikových služieb, médií, telemedicíny aj vzdelania. Veľký posun nastal tiež v pozíciách, pri ktorých sa zvýšila flexibilita rôznych rolí v rámci kontaktných miest a asistenčných útvarov, akými sú administratíva, podpora klientov, predaj, financie a účtovníctvo či nábor a HR oblasť. Podľa štúdie KPMG z tohto roka až 89 % spoločností zaviedlo, alebo aspoň zvažuje istý typ práce na diaľku. Môže ísť o rôzne typy pracovných úväzkov zahŕňajúcich home office – či už je to virtuálna pozícia, pri ktorej pracuje zamestnanec v inej krajine, najímanie talentov v inom štáte, napríklad ak firmy nevedia nájsť dostatok kvalifikovaných pracovníkov na mieste svojho pôsobenia, no tiež hybridná práca. „Práve tento typ pracovného úväzku sa stáva v poslednej dobe preferovaným a to najmä z dôvodu udržania si alebo nájdenia špičkových odborníkov z iných krajín, ktorých firmy potrebujú. Aj keď sa im niektoré tradičné spoločnosti stále bránia, výhody tohto modelu sú nielen na strane pracovníkov, no prospech z nej majú tiež zamestnávatelia,“ hovorí Martin Malo. Viacero štúdií potvrdzuje, že práca na diaľku poskytuje zamestnancom lepšiu možnosť zladiť svoj pracovný a súkromný život, vďaka čomu sú celkovo spokojnejší aj produktívnejší. 

Tento typ rovnováhy a pracovnej flexibility sa pretavuje aj do väčšej lojality smerom k zamestnávateľovi, tiež do rozvoja radu mäkkých zručností (soft skills) ako prispôsobivosť, odolnosť, sebamotivácia, komunikácia a spolupráca. Všetky tieto faktory vedia následne pracovníci využiť vo svojej práci a pre prospech zamestnávateľa. Hybridná práca s dochádzaním do zamestnania na 2 či 3 dni počas pracovného týždňa tiež vedie k úspore času a väčšiemu sústredeniu sa na pracovné úlohy bez vyrušovania kolegami. Samozrejme, hybridná práca je pre niektoré odvetvia výhodnejšia, ako pre iné. Najväčšie predpoklady na úspešnú prácu na diaľku či v hybridnej forme majú podľa štúdie spoločnosti McKinsey sektory finančníctva a poisťovníctva (86 %), manažmentu (78 %), IT a telekomunikácií (75 %), veľkoobchodu (52 %) a nehnuteľností (44 %). Za najvýznamnejšie pre zamestnávateľov považuje výskum spoločnosti Yougov pre Barclays tieto výhody:
 • úspora nákladov o 32 percent z hľadiska plochy kancelárií aj prevádzkových nákladov,
 • vyššia pravdepodobnosť udržania si zamestnancov o 34 %,
 • o 46 % vyššia flexibilita pre firmy aj pracovníkov,
 • skrátenie doby dochádzania o 41 %,
 • zvýšenie produktivity o 30 percent.
„Podniky, ktoré prejdú na hybridný model práce, okrem toho získajú väčšiu atraktivitu pri nábore nových kolegov, čo je pri nedostatku kvalifikovaných pracovníkov skutočne výhodné. Naše skúsenosti tiež ukazujú, že zamestnanci skôr siahnu po práci, ktorá im ponúka väčšiu flexibilitu, pretože sú v nej spokojnejší,“ objasňuje M. Malo.


Aktuálne: Zdravotné poisťovne a ich benefity

Porovnávač benefitov zdravotných poisťovní tretí rok po sebe zrealizoval prieskum o spokojnosti slovenských poistencov s ich zdravotnou poisťovňou. Súkromné poisťovne sú spontánne vnímané pozitívnejšie ako štátna, najviac totiž uvažujú o zmene poisťovne poistenci Všeobecnej štátnej zdravotnej poisťovne (VŠZP), a to až 16 % z nich. Pri súkromných poisťovniach je to takmer o 50 % menej (ZP Dôvera 8 %, ZP Union 10 %). Oproti minulému roku tak počet poistencov VŠZP uvažujúcich o zmene stúpol dvojnásobne (8 % v roku 2021).

Najčastejším dôvodom zmeny sú pre poistencov štátnej zdravotnej poisťovne VŠZP atraktívne výhody a benefity v inej poisťovni (48 %). Ďalšími významnými dôvodmi celkovo pre všetkých poistencov je snaha mať celú rodinu poistenú v jednej poisťovni (16 %) a odporúčania priateľov a známych (12 %). O-line dotazník v prieskume pre porovnávač Asisto.sk vyplnilo v septembri 2022 takmer 1.300 respondentov. Priemerne 37 % poistencov deklaruje, že v tomto roku využilo benefity a výhody zdravotných poisťovní. V porovnaní s rokom 2020 (50 %) má využívanie benefitov prekvapivo klesajúcu tendenciu, aj keď sa ich ponuka u všetkých poisťovní rozširuje a vylepšuje. Nadpriemerne využívajú benefity poistenci Dôvery, niektorý z benefitov využil takmer každý druhý z nich. U štátnej VŠZP je to len jedna tretina, podobne ako u poisťovne Union. Zisťoval sa aj názor poistencov na náročnosť podmienok na uplatnenie benefitov. Ako extrémne náročné na uplatnenie ich deklarujú poistenci VŠZP, naopak za jednoduché na uplatnenie ich považujú poistenci Unionu a Dôvery. Medzi najvyužívanejšie u všetkých troch poisťovní patria už tradične zubný benefit, vrátenie doplatku za lieky, dodatočné zľavy na zľavových portáloch, benefity pre deti (baby box, okuliarové rámy pre deti, zubný benefit pre deti) a preventívne prehliadky nad rámec zákona.

Pri zisťovaní spontánneho vnímania jednotlivých zdravotných poisťovní mali respondenti uviesť 2 slová, ktoré ich spontánne napadnú pri názve jednotlivých zdravotných poisťovní. Najviac slov s negatívnou konotáciou sa vyskytlo u štátnej VŠZP (9), v prípade súkromnej poisťovne Dôvera to boli len 2 slová a pri poisťovni Union dokonca len jedno. Naopak pri slovách s pozitívnou konotáciou, ktoré uvádzali poistenci, bola najpozitívnejšie vnímaná Dôvera, Union a následne VŠZP. Štát aktuálne chystá prostredníctvom novely zákona o zdravotných poisťovniach viaceré zmeny, ktoré sa majú dotknúť aj procesu prepoistenia. Podľa aktuálneho návrhu poistenec, ktorý sa rozhodne pre zmenu poisťovne, bude musieť požiadať svoju pôvodnú o akceptačný list a svoj podpis na novej prihláške notársky overiť, čo je spoplatnená služba. Až 40 % respondentov považuje tieto pripravované zmeny za zbytočnú byrokraciu a 25 % za vyťahovanie peňazí od poistencov. Len asi jedna štvrtina respondentov zmeny akceptuje. V podobnom duchu sa vyjadrili aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR, či jednotlivé súkromné poisťovne, ktoré tieto kroky považujú za obmedzenie práv pacientov na zmenu zdravotnej poisťovne.

streda 21. septembra 2022

EU: Nový prístup k odhaľovaniu rakoviny

V roku 2020 bola v Európskej únii diagnostikovaná rakovina odhadom u 2,7 milióna ľudí. Počas života aktuálne ochorie na rakovinu každý druhý občan EÚ a len polovica všetkých pacientov prežije. Európska komisia predstavila nový prístup, ktorým chce podporiť členské štáty pri zvyšovaní miery využívania skríningu rakoviny. Je súčasťou systému skríningu rakoviny v EÚ, ktorý sa má predložiť v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine. Cieľom je zvýšiť počet skríningov, ktoré zahrnú viac cieľových skupín a viac typov rakoviny, pričom dôraz sa bude klásť na odhaľovanie rakoviny v počiatočnom štádiu.

Odporúčanie, ktoré vychádza z najnovšieho dostupného vedeckého vývoja a dôkazov, podporí členské štáty s cieľom zabezpečiť, aby bol skríning do roku 2025 ponúknutý 90 % obyvateľov EÚ, ktorí spĺňajú podmienky na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka. V novom odporúčaní sa takisto rozširuje organizovaný populačný skríning rakoviny tak, aby zahŕňal rakovinu pľúc, prostaty a za určitých okolností rakovinu žalúdka. Na zavádzanie nových odporúčaní je k dispozícii finančná podpora. Približne 38,5 milióna eur je vyčlenených v rámci programu EU4Health a 60 miliónov eur v rámci programu Horizont Európa. Okrem toho navrhne Komisia dodatočné financovanie skríningu rakoviny v rámci programu EU4Health v roku 2023. Ďalšia podpora môže byť poskytnutá aj z európskych regionálnych, kohéznych a sociálnych fondov.

S cieľom uľahčiť cielenejší a menej invazívny skríning sa v odporúčaní:
• rozširuje cieľová skupina pre skríning rakoviny prsníka na ženy vo veku od 45 do 74 rokov (v porovnaní so súčasnou vekovou skupinou od 50 do 69 rokov),
• odporúča, aby sa testovanie na ľudský papilomavírus (HPV) vykonávalo u žien vo veku od 30 do 65 rokov každých 5 alebo viac rokov s cieľom zistiť rakovinu krčka maternice, pričom sa zohľadní stav očkovania proti HPV,
• vyzýva na vykonávanie triediacich testov na rakovinu hrubého čreva a konečníka u ľudí vo veku od 50 do 74 rokov prostredníctvom imunochemického testu stolice s cieľom indikovať potenciálne následné endoskopické alebo kolonoskopické vyšetrenie.

Na základe najnovších dôkazov a metód sa v odporúčaní organizovaný skríning rozširuje na ďalšie tri druhy rakoviny:
• testovanie na rakovinu pľúc u ťažkých fajčiarov a bývalých fajčiarov vo od veku od 50 do 75 rokov,
• testovanie mužov vo veku do 70 rokov na rakovinu prostaty na základe vyšetrenia prostatického špecifického antigénu (PSA) a zobrazovacej magnetickej rezonancie (MRI) ako následného vyšetrenia,
• skríning na zistenie prítomnosti baktérie Helicobacter pylori a sledovanie prekanceróznych lézií žalúdka v oblastiach s vysokou incidenciou rakoviny žalúdka a vysokou úmrtnosťou.

V odporúčaní sa osobitná pozornosť venuje rovnakému prístupu ku skríningu, potrebám konkrétnych sociálno-ekonomických skupín, osôb so zdravotným postihnutím a ľudí žijúcich vo vidieckych alebo odľahlých oblastiach, aby sa skríning rakoviny stal realitou v celej EÚ. Rovnako dôležité je zabezpečiť primerané a včasné diagnostické postupy, liečbu, psychologickú podporu a následnú starostlivosť. V odporúčaní sa ďalej zavádza pravidelné a systematické monitorovanie skríningových programov vrátane rozdielov prostredníctvom európskeho informačného systému o rakovine a registra nerovností v oblasti onkologických ochorení. Na podporu jeho vykonávania sa vypracujú usmernenia EÚ o skríningu rakoviny a jej liečbe s finančnou podporou z programu EU4Health v oblasti rakoviny pľúc, prostaty a žalúdka. Existujúce usmernenia EÚ týkajúce sa rakoviny prsníka, hrubého čreva a konečníka a rakoviny krčka maternice sa budú pravidelne aktualizovať.

Trend: Dovolenka navyše

Dovolenkové dni nad rámec zákona sú stále rozšírenejšie aj na Slovensku. Podľa analýzy portálu Platy.sk sa zvýšil podiel zamestnancov, ktorí majú od svojho zamestnávateľa extra dovolenkové dni. Tento benefit je najpopulárnejší v bankách a firmách, ktoré sa zameriavajú na finančníctvo.

Takmer 16 percent, to je aktuálny podiel pracovníkov na Slovensku, ktorým zamestnávateľ poskytuje dovolenkové dni nad rámec zákona. Potvrdzuje to najnovšia analýza portálu Platy.sk. K výraznejšiemu nárastu v rozšírenosti tohto benefitu došlo najmä v posledných dvoch rokoch. Oproti roku 2020 dnes má extra dovolenku o zhruba dve percentá viac Slovákov. Dovolenka navyše je najviac rozšírená v hlavnom meste a okolí. V týchto končinách ju má k dispozícií viac než 22 percent zamestnancov a zamestnankýň. Na druhom mieste je región na druhej strane Slovenska. V Košickom kraji je to zhruba 17 percent. Najnižší podiel ľudí s týmto benefitom možno vidieť v Prešovskom kraji. K dispozícii ho tu má iba 8 percent pracovníkov a pracovníčok.

Kde pracuje najväčšia časť zamestnancov a zamestnankýň, ktorí majú k dispozícii platenú dovolenku navyše? Na vrchole rebríčka sú zamestnávatelia v oblasti bankovníctva a finančníctva. Tento benefit má k dispozícii až 46 percent ľudí, ktorí pracujú pre firmy, čo pôsobia v tejto sfére. Na ďalších miestach skončili firmy podnikajúce v oblasti dodávky elektriny a plynu, poisťovníctva, či štátnej a verejnej sfére. Na úplnom spodku rebríčka skončili reštaurácie, bary a jedálne. Štatistiky v tomto prípade prezrádzajú, že takýto benefit je pri tomto type zamestnávateľov skôr výnimočný. K dispozícii ho má iba 1,55 percenta pracovníkov a pracovníčok. Extra voľno nad rámec zákona nie je ako benefit častý ani vo firmách, ktoré sa zameriavajú na predaj či opravu automobilov a motocyklov či výrobu kovov, textilu alebo papierenských výrobkov.

Upozorňujeme: Krypto a investičné podvody

Podvodníci sa opäť snažia vylákať od Slovákov peniaze, dokonca rovno prístup k ich účtu. Podľa Slovenskej sporiteľne vo veľkom pribúdajú krypto alebo investičné podvody. Začína to reklamou parazitujúcou na domácej alebo svetovej celebrite chváliacou sa zbohatnutím vďaka investovaniu. Ak na ňu kliknete a registrujete sa, podvodníci vás kontaktujú s ponukou na výhodné investovanie. Sám tak dobrovoľne prevediete peniaze na rôzne krypto burzy, prípadne vám podvodník pomáha zrealizovať „obchod“ cez vzdialený prístup.

Peniaze však v skutočnosti neprevádzate na svoj krypto účet na burze, ale na účet podvodníka. Ak si chcete neskôr vybrať svoje financie, nielenže žiadne nedostanete, ale môžete prísť aj o ďalšie úspory. Scenárov je viacero. Buď útočníci žiadajú od klienta ďalšie peniaze na zaplatenie daní či na iné poplatky, alebo ak doteraz nemali možnosť vzdialeného prístupu, vyžiadajú si ho dodatočne, napríklad pod zámienkou prepojenia bankového účtu s burzou a podobne. Pribúdajú tiež telefonáty klientom, ktorých hlasový automat vyzýva na stlačenie čísla jeden, vďaka čomu ich dokáže prepojiť na osobu žiadajúcu od klienta bankové údaje. Na tieto prípady upozorňuje aj Polícia SR. „Vieme o takých, kde osoba na druhej strane linky naviguje klienta na stiahnutie aplikácie Bitpanda, do ktorej si majú podvedení zaregistrovať platobnú kartu. Ak klient potvrdí platbu mobilnou aplikáciou alebo SMS kľúčom, v podstate urobí nákup kryptomien pre podvodníkov,“ upozorňuje Ján Adamovský.

Napriek tomu, že banka robí maximum na ochranu peňazí svojich klientov, v tomto prípade nemá na ne takmer žiadny dosah. „Ak aj platbu odchytíme ako podozrivú a klient ju potvrdí vo všetkých krokoch, musíme mu povoliť jej zrealizovanie. Okrem toho je pre nás takmer nemožné rozoznať, či si klient posiela peniaze na svoj krypto účet alebo bol zmanipulovaný,“ vysvetľuje Ján Adamovský. Nejde pritom o maličkosť, zvyčajne sa takto „investované“ sumy pohybujú v tisícoch až desiatkach tisíc eur. Slovenská sporiteľňa eviduje aj prípady podvodných telefonátov informujúcich o zablokovaní alebo zneužití identity klienta či dokonca spáchaní trestného činu. Podvodné telefonáty sa usilujú vylákať prístup k bankovému účtu či zneužiť osobné údaje, ktoré môžu viesť napríklad až k úverovému podvodu.

utorok 20. septembra 2022

EU: Nové pravidlá kybernetickej bezpečnosti

Návrh nového aktu Európskej komisie o kybernetickej bezpečnosti na ochranu spotrebiteľov a podnikov pred produktmi s nedostatočnými ochrannými prvkami je prvým právnym predpisom tohto druhu na úrovni Európskej únie, ktorým sa zavádzajú povinné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť výrobkov s digitálnymi prvkami počas ich celého životného cyklu. Digitálne produkty, akými sú bezkáblové aj káblové výrobky a softvér, by tak mali byť pre spotrebiteľov v EÚ bezpečnejšie. Z sa má tiež zodpovednosť výrobcov, nakoľko budú povinní poskytovať podporu pri zabezpečení a softvérovej aktualizácii na riešenie zraniteľností, a spotrebiteľom tak zaručia dostatok informácií o kybernetickej bezpečnosti produktov, ktoré si kupujú a používajú.

Každých 11 sekúnd zasiahnu niektorú organizáciu na svete ransomvérové útoky. Odhadované celosvetové ročné náklady v dôsledku kyberkriminality dosiahli v roku 2021 5,5 bilióna eur (podľa Cybersecurity Ventures v správe Spoločného výskumného centra 2020: „Kybernetická bezpečnosť – naša digitálna opora, európska perspektíva“). Zabezpečenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti a zníženie zraniteľnosti digitálnych produktov, ktorá je jednou z hlavných príčin úspešnosti útokov, sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Pretože máme stále viac inteligentných a prepojených produktov, kybernetický incident v jednom produkte môže ovplyvniť celý dodávateľský reťazec, čo môže vážne narušiť hospodárske a sociálne aktivity na celom vnútornom trhu, ohroziť bezpečnosť či dokonca aj životy.

Opatrenia v dnešnom návrhu vychádzajú z nového legislatívneho rámca pre právne predpisy EÚ o výrobkoch a stanovujú:
a) pravidlá uvádzania produktov s digitálnymi prvkami na trh s cieľom zaručiť ich kybernetickú bezpečnosť;
b) základné požiadavky na navrhovanie, vývoj a výrobu produktov s digitálnymi prvkami a povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti s týmito produktmi;
c) základné požiadavky na procesy riešenia zraniteľnosti zavedené výrobcami s cieľom zaručiť kybernetickú bezpečnosť produktov s digitálnymi prvkami počas celého životného cyklu a povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti s týmito procesmi. Výrobcovia budú takisto musieť nahlasovať aktívne využívané zraniteľné miesta a incidenty;
d) pravidlá dohľadu nad trhom a ich presadzovanie.

Zodpovednosť sa má presunúť na výrobcov, ktorí musia zaručiť súlad produktov s digitálnymi prvkami na trhu EÚ s bezpečnostnými požiadavkami. Pravidlá tak majú byť prínosom pre spotrebiteľov a občanov aj pre podniky využívajúce digitálne produkty, pretože sa vďaka nim zvýši transparentnosť bezpečnostných vlastností, podporí dôvera v produkty s digitálnymi prvkami a zaručí lepšia ochrana základných práv ako ochrana súkromia a údajov. Navrhované nariadenie sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú priamo alebo nepriamo pripojené k inému zariadeniu alebo sieti. Existujú určité výnimky pre produkty, u ktorých sú už požiadavky na kybernetickú bezpečnosť stanovené v platných pravidlách EÚ týkajúcich sa napr. zdravotníckych pomôcok, letectva alebo automobilov.

Návrh aktu o kybernetickej bezpečnosti teraz preskúmajú Európsky parlament a Rada. Keď sa prijme, hospodárske subjekty a členské štáty budú mať dva roky, aby sa prispôsobili novým požiadavkám. Výnimkou z tohto pravidla je povinnosť výrobcov nahlasovať aktívne využívané zraniteľné miesta a incidenty, ktorá by sa uplatňovala už jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti, pretože si vyžaduje menej organizačných úprav než ostatné nové povinnosti. Komisia bude akt o kybernetickej bezpečnosti pravidelne revidovať a informovať o jeho uplatňovaní.
e-Podpis: Zdarma pre školy

Slovenské školy môžu získať zdarma licenciu na elektronickú podpisovú aplikáciu. Pomocou nej môžu jednoducho vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať s využitím kvalifikovaných a mandátnych certifikátov, ktoré im boli vydané.

Ročná licencia na desktopovú podpisovú aplikáciu je pripravená zdarma pre všetky školy a školské zariadenia na Slovensku. Zámerom poskytovateľa bolo upriamiť pozornosť na alternatívy v elektronickom podpisovaní, ktorými sú práve desktopové aplikácie. Ich výhodou je, že používatelia si v nich môžu elektronické dokumenty pripraviť a podpísať postupne, a následne elektronicky odoslať. Zároveň si môžu skontrolovať, či vyhotovili elektronický podpis správne.

Myšlienka ukázať školám možnosti desktopového podpisovania vznikla na základe ich dopytovania sa. Častokrát totiž nemali informácie o inom spôsobe elektronického podpisovania ako na štátnych webových portáloch. O licenciu produktu Disig Desktop Signer môžu školy požiadať do konca októbra 2022. Každá škola má nárok na jednu licenciu.