piatok 5. marca 2021

On-line: Informácie o liečbe COVID-19

Ministerstvo zdravotníctvo SR  zareagovalo na pandémiu COVID-19 vytvorením viacerých štandardov pre špecifickú liečbu a dodržiavanie protiepidemických opatrení. Metodické usmernenia sú dostupné aj pre širokú verejnosť priamo na stránke ministerstva health.gov.sk ako aj na webstránke standardnepostupy.sk. Pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníkov a študentov bola zriadená webstránka covidvnemocniach.sk.

Lekári nájdu v štandardných postupoch, metodických usmerneniach presný rozsah potrebných vyšetrení a liečby. Rezort vydáva aj odporúčané postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je pomôcť poskytovateľom pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prioritne poskytujú oporu v rozhodovaní a taktiež prispievajú k právnej istote. Tieto usmernenia reflektujú na najnovšie poznatky v medicínskej praxi a zabezpečujú prepojenie postupov klinickej liečby vo všetkých formách poskytovania zdravotnej starostlivosti, čím sa zabezpečia rovnaké postupy na celom území Slovenska.

Pokyny pre pacientov a ich príbuzných pri ochorení COVID-19 poskytujú jednoduchý návod, ktorý prispeje k liečbe ochorenia v domácom prostredí. Uvádza sa čím by mala byť vybavená domácnosť, ako používať pulzný oxymeter, tlakomer či teplomer. Zároveň tento dokument popisuje lieky je vhodné užívať a čím podporiť imunitný systém. V neposlednom rade sú v materiáli aj informácie kedy je nutné kontaktovať svojho lekára a kedy záchrannú zdravotnú službu.

Názorný prehľad nájdete aj na našom FB profile: https://www.facebook.com/SvetKomun/EU: Európsky pilier sociálnych práv

Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv je príležitosťou aktualizovať  súbor sociálnych pravidiel a zároveň úspešne absolvovať transformáciu, ktorú vyžaduje nový spoločenský, technologický a hospodársky vývoj a socio-ekonomické dôsledky pandémie. Európska komisia už v roku 2020 navrhla iniciatívy týkajúce sa napríklad podpory zamestnanosti mladých ľudí a primeranej minimálnej mzdy. 

V akčnom pláne sa stanovujú tri hlavné ciele pre EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:
  • Malo by byť zamestnaných najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov.
  • Na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastniť najmenej 60 % všetkých dospelých osôb.
  • Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.
Jedným z konkrétnych krokov v rámci štvrtej zásady piliera je odporúčanie Európskej komisie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE). Členským štátom EÚ poskytuje konkrétne usmernenia k politickým opatreniam, ktoré môžu byť financované EÚ, aby mohli postupne prejsť od mimoriadnych opatrení prijatých na zachovanie pracovných miest v súčasnej kríze k novým opatreniam potrebným na oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest. Odporúčanie podporuje vytváranie pracovných miest a zmeny pracovného miesta smerom z upadajúcich do rozvíjajúcich sa odvetví, najmä digitálnych a ekologických. Tieto nové opatrenia by mali obsahovať tri prvky: stimuly na prijímanie zamestnancov a podnikateľská podpora, možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, rozšírená podpora zo strany služieb zamestnanosti. Na pomoc členským štátom pri financovaní ich opatrení EASE sú k dispozícii finančné prostriedky EÚ vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Európskeho sociálneho fondu plus.

On-line: Čo sme hľadali cez Google

Uplynulý rok bol jedným z najťažších, ktoré väčšina z nás musela prežiť. Naše fyzické a duševné zdravie sa stáva prioritou a našťastie sú tu technológie, ktoré nám pomáhajú. Špecialisti z OnBuy sa pozreli na produkty, ktoré ľudia vyhľadávali na vyrovnanie sa s drastickými zmenami života 
najčastejšie.

Každý produkt bol analyzovaný pomocou AHREFS, aby sa určil počet globálnych vyhľadávaní Google od marca 2020 (prvý lock-down) do januára 2021 (posledný dátum pre dostupné údaje). Na prvom mieste nájdeme inteligentné prstene s neuveriteľnými 396.000 globálnymi vyhľadávaniami. Tieto zariadenia majú viac funkcií od sledovanie zdravotného stavu až po bezkontaktné platby a sú navrhnuté tak, aby uľahčovali život. Niet divu, že bol o ne najvyšší záujem. Druhým najvyhľadávanejším produktom bol monitor kvality ovzdušia (104.500 vyhľadávaní), za ktorým nasleduje inteligentný teplomer na treťom mieste (približne 72.600 vyhľadávaní). A pretože sú športoviská väčšinou zatvorené, ľudia prešli na zlepšenie fyzičky v domácnostiach a štvrté miesto tak obsadili elektrické svalové stimulátory (50.600 vyhľadávaní). Pretože veľa párov musí karanténu tráviť osobitne, riešením boli pre nich párové vibrátory (38.500 vyhľadávaní). 

Na Google sa hľadali  aj monitory plodnosti, čo z nich urobilo šiesty najvyhľadávanejší produkt (16.500 vyhľadávaní). S cieľom odbúrať stres sa veľa ľudí obrátilo na nákup rozprašovačov hmly (13.200 vyhľadávaní) a terapeutických lámp (9.900 vyhľadávaní), ktoré zaujali siedme a ôsme miesto. Práca v kancelárii sa stala pre veľa ľudí minulosťou, ale pri práci z domu majú ľudia tendenciu pracovať dlhšie. Možno to je dôvod, prečo sa cez Google hľadali masážne pomôcky (9.900) ako prvá pomoc pri problémoch s chrbtom. Možno to nie je také vzrušujúce, ale stále populárne a užitočné: na desiatom mieste sa ocitol  hrnček udržiavajúci teplotu nápoja (4.400 vyhľadávaní).KPMG: Technologické trendy v roku 2021

Žijeme v období, kedy je fyzický svet neoddeliteľný od digitálnej zložky. Kto nebude dostatočne digitálny, vypadne z obrovskej časti reálneho sveta. Kto nepochopí riziká digitálnej reality, vypadne z nej tiež. Kto nedokáže v súčasnej situácii pracovať na diaľku, je existenčne ohrozený. Zároveň však ten, kto pracuje z domu a nevie sa chrániť pred útokmi, je taktiež existenčne ohrozený... 

Prehľad aktuálnych technologických trendov pripravil Pavol Adamec:   
Pracovať prostredníctvom digitálnych technológií budeme aj naďalej
Rýchle zavedenie on-line nástrojov boli reakciou na lock-down. Kvôli práci z domu budovali organizácie virtuálne priestory, ktoré pomáhajú ľuďom zostať v spojení. S pribúdajúcimi novými funkciami musia byť organizácie pripravené na vývoj takéhoto digitálneho pracoviska v extrémne rýchlom tempe, aby boli schopné poskytnúť najmodernejšiu používateľskú skúsenosť, akú ľudia očakávajú.

Potreba cloudových riešení
Veľká časť našich životov sa presunula on-line. Nápor v práci na diaľku, on-line obchody a nekonečné streamovanie obsahu z pohodlia našich gaučov podnietili väčšiu potrebu cloudových riešení, čo viedlo k dvojcifernému tempu rastu. Tieto riešenia pomáhajú podnikom zvýšiť produktivitu, efektivitu a inovovať.

Cyber security zostane top prioritou
Podvodné emaily a textové správy nám prichádzajú v čoraz väčšom množstve. Nezastavili sa ani počas pandémie. Prieskum CIO Harvey Nash / KPMG 2020 zistil že, 41 % organizácií zaznamenalo v tomto období zvýšený počet incidentov, ide najmä o phishing a útoky škodlivého softvéru, ktoré sa zameriavajú na zamestnancov pracujúcich z domu. Zabezpečenie sietí teda zostáva naďalej najvyššou prioritou pre väčšinu firiem a je spojené so vzdelávaním zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Technológia, ktorá prináša udržateľnosť
Štúdia CEO KPMG 2020 potvrdzuje, že lídri uznávajú témy ESG nielen ako globálnu výzvu alebo regulačný problém, ale aj ako príležitosť na prebudovanie svojej organizácie. Podporujú tak udržateľné hospodárstvo, vytvárajú konkurenčnú výhodu, ovplyvňujú rozhodnutia kupujúcich a priťahujú nové talenty do firiem. Až 71 % respondentov prieskumu tvrdí, že chce pozitívne zmeniť a nezaťažovať životné prostredie, ktoré sa počas pandémie výrazne zlepšilo. Vďaka technológii dnes už vieme predpovedať a analyzovať náš vplyv na životné prostredie a optimalizovať procesy tak, aby sme dosiahli zníženie odpadu aj úsporu energie.

štvrtok 4. marca 2021

Práca: Až tretina zametnancov uvažuje o zmene

Napriek globálnej pandémie koronavírusu uvažuje až 35 % zamestnancov o zmene zamestnania v nasledujúcich 12-tich mesiacoch. Vyplýva to zo správy spoločnosti Kaspersky pod názvom „ Securing the Future of Work “ (Zabezpečiť si pracovnú budúcnosť). Dve najsilnejšie motivácie na zmenu kariéry sú za aktuálnych okolností prirodzené a pochopiteľné: ašpirácia na získanie vyššieho platu (49 %) a udržanie si primeranej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom (41 %).

Napriek neistote na trhu práce majú ľudia stále svoje ambície. Aj keď takmer každý druhý človek by radšej zostal na svojej súčasnej pozícii (48 %), veľa zamestnancov stále cíti potrebu zmeniť svoje pracovné povinnosti tak, aby lepšie zapadli do ich osobného života. Uprostred opatrení ohľadom obmedzenia pohybu ľudí a práce z domu mali respondenti viac času zamyslieť sa nad svojou budúcou kariérou, zvyšovaním kvalifikácie alebo učením sa niečomu novému. Bez ohľadu na to, aký smer si zvolia, ich najväčšou motiváciou smerom k novému zamestnaniu je dosiahnutie lepšieho platu (49 %). Druhým najčastejším dôvodom je lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, ktorá motivuje 41 % respondentov. Ľudia sa v rámci pandémie prirodzene tešia z toho, že trávia viac času doma s rodinou ako aj nad osobnými záujmami a záľubami. Zamestnanci sa týchto radostí pravdepodobne nebudú chcieť v budúcnosti vzdať.

Tretina ľudí tiež túži po užitočnej a zmysluplnejšej práci (35 %). Je možné, že udalosti roku 2020 umožnili zamestnancom prehodnotiť svoju súčasnú prácu a uvedomiť si hodnotu svojho času ako aj spôsobu, ako ho chcú tráviť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako bude vyzerať budúcnosť trhu práce, môžete si zahrať novú dobrodružnú videohru od spoločnosti Kaspersky „ Own Your Future“. Hráčov prevedie povinnosťami vybranej profesie v rámci jedného pracovného dňa a zobrazí návyky a rozhodnutia, ktoré pomôžu zamestnancom vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk.

EU: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Cieľom Stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 je zabezpečiť ich plnú účasť na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach získali lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu, rekreačným aktivitám a mohli sa väčšmi zapojiť do politického života, stále pretrvávajú viaceré prekážky.

Nová stratégia vychádza z predchádzajúcej európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 a prispieva k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, ku ktorému Európska komisia prijme akčný plán určujúci smerovanie politík zamestnanosti a sociálnych politík v Európe. Zároveň podporuje vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ a jej členských štátov, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

V novej desaťročnej stratégii sa stanovujú kľúčové iniciatívy týkajúce sa troch hlavných tém:
  • Práva v EÚ: Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo presťahovať sa do inej krajiny, alebo sa zúčastňovať na politickom živote ako ostatní občania EÚ. Na základe skúseností z pilotného projektu prebiehajúceho v ôsmich krajinách Európska komisia do konca roka 2023 navrhne preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím. Mal by platiť pre všetky krajiny EÚ a uľahčiť vzájomné uznávanie postavenia osoby so zdravotným postihnutím medzi členskými štátmi, a tým pomôcť zdravotne postihnutým osobám využívať právo na voľný pohyb. Komisia bude takisto úzko spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účasť osôb so zdravotným postihnutím na volebnom procese v roku 2023.
  • Nezávislosť a samostatnosť: Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť nezávisle a vybrať si, kde a s kým chcú žiť. Na podporu nezávislosti a začlenenia do spoločnosti Európska komisia vypracuje usmernenie a začne uskutočňovať iniciatívu na zlepšenie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Cieľom stratégie je chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred akoukoľvek formou diskriminácie a násilia. Zároveň má zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti, vzdelávaniu, kultúre, športu a cestovnému ruchu, ako aj rovnaké príležitosti v týchto oblastiach. Rovnaký prístup treba zabezpečiť aj vo vzťahu ku všetkým službám zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu.
Ak niekoho fyzické alebo virtuálne prostredie nie je prístupné, nemôže sa zapojiť do spoločnosti rovnako ako ostatní. Vďaka pevnému právnemu rámcu EÚ (napr. Európsky akt o prístupnosti, smernica o prístupnosti webových sídiel, práva cestujúcich) sa prístup zlepšil, aj keď viaceré oblasti stále nie sú upravené pravidlami EÚ a existujú rozdiely v prístupnosti budov, verejných priestranstiev a niektorých druhov dopravy. Európska komisia preto v roku 2022 zriadi európske stredisko zdrojov AccessibleEU s cieľom vybudovať vedomostnú základňu informácií a osvedčených postupov v oblasti prístupnosti naprieč všetkými sektormi.

Krajiny EÚ sú kľúčovými aktérmi pri vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Európska komisia zriadi platformu pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá bude združovať vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie dohovoru, organizácie osôb so zdravotným postihnutím a Komisiu v záujme podpory vykonávania stratégie a posilnenia spolupráce a výmeny pri vykonávaní dohovoru. Táto platforma bude mať komplexné on-line zastúpenie a bude zabezpečovať kontinuitu činností počas celého roka. Osoby so zdravotným postihnutím budú súčasťou dialógu a procesu vykonávania Stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Komisia začlení otázky zdravotného postihnutia do všetkých politík a hlavných iniciatív EÚ.

Výzva: Granty na boj proti pandémii

Novú grantovú výzvu v celkovej sume 30.000 eur pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť, vyhlásila Nadácia ESET. Požiadať o grant je možné do 31. marca 2021 na webstránke nadácie.

Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť.

Výzva je otvorená prioritne pre projekty so zameraním:
Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid‑19:
- výskum metód prevencie ochorenia COVID‑19,
- výskum postojov a správania – pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie.
Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia pandémie COVID‑19:
- dátové analýzy populácie pri šírení nákazy COVID‑19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácie medzi okresmi a pod.,
- analýzy dezinformácií k pandémii COVID.
Odborné diskusie na tému dopad pandémie

O grant môžu požiadať výskumné pracoviská vysokých škôl, neziskové organizácie a občianske združenia, verejné výskumné organizácie a podnikateľské subjekty, ak ide o nekomerčné projekty. Výzva je otvorená do 31. marca 2021. Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na nadaciaeset.sk.

COVID-19: Nežiadúce účinky vakcín

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ku konci februára t. r. eviduje 1.612 hlásení podozrení na nežiaduce účinky, z ktorých ústav prijal 1.589 hlásení a 23 hlásení bolo zaslaných do európskej databázy. V mesiaci december 2020 boli na Slovensku prijaté prvé 3 hlásenia, v januári 2021 bolo zaslaných 452 a vo februári 2021 išlo o 1.157 hlásení. Z uvedeného počtu bolo 44 hlásení vyhodnotených ako závažné (2,7 %). Na Slovensku bolo k 28.2.2021 podľa údajov NCZI podaných 444.765 dávok vakcín na prevenciu COVID-19, z toho 378.400 vakcíny Comirnaty, 44.054 COVID-19 Vaccine AstraZeneca a 22.152 COVID-19 Vaccine Moderna.

Zo súčasne používaných vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 sa vakcíny Comirnaty (od konzorcia Pfizer a BioNTech) týka 1.007 hlásení, vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca 578 hlásení a vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna 22 hlásení (u 5 hlásení zatiaľ nebol typ vakcíny špecifikovaný). Počet prijatých hlásení závisí od počtu dostupných vakcín a následne zaočkovaných osôb jednotlivými vakcínami, dĺžky obdobia používania jednotlivých vakcín a subjektivity odosielateľa hlásenia. Niektorí zaočkovaní pristupujú ku vzniknutým reakciám zodpovednejšie a hlásia vyššie percento nežiaducich účinkov na rozdiel od takých, ktorí miernejšie reakcie považujú za bežné a očakávané a nenahlásia ich. Výskyt nežiaducich účinkov takisto súvisí s celkovým zdravotným stavom pacienta, vekom a tým, či ide o podanie prvej alebo druhej dávky. Je preto nesprávne považovať vakcínu s vyšším počtom hlásení za menej bezpečnú.

Pri vakcíne Comirnaty zaevidoval štátny ústav v mesiaci február 555 hlásení. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli lokálne v mieste aplikácie vakcíny (bolestivosť, opuch a začervenanie), regionálne (opuch a bolesť lymfatických uzlín v podpazuší) a celkové reakcie (zvýšenie telesnej teploty, zimnica, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, únava a celková slabosť). Celkom 578 hlásení bolo zaevidovaných v súvislosti s očkovaním po COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Najčastejšie nežiaduce reakcie boli horúčka, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava, ktoré väčšina odosielateľov popisovala ako príznaky podobné chrípke. Hlásené boli aj gastrointestinálne ťažkosti ako sú nauzea, vracanie a hnačka. V prípade vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna bolo zaevidovaných 19 hlásení. Nahlásené nežiaduce reakcie sú rozložené rovnomerne medzi lokálne, regionálne a celkové reakcie. 

Ústav zaevidoval 23 podozrení na závažné nežiaduce účinky, akými sú krátkodobá strata vedomia, paréza tvárového nervu, trombóza a pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi. Vo väčšine prípadov reakcie odzneli spontánne a nevyžadovali si lekárske ošetrenie, niektoré viedli k hospitalizácii a vyžadovali si lekársku intervenciu. V posledných týždňoch venuje ŠÚKL zvýšenú pozornosť hláseniam v súvislosti s očkovaním vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, ktorá si vo viacerých prípadoch vyžadovala pokojový režim, prípadne prerušenie pracovnej činnosti. V nadväznosti na danú skutočnosť je vhodné po akomkoľvek očkovaní obmedziť fyzickú aktivitu.