utorok 25. februára 2020

Trend: Bezhotovostné platby

Viac ako 70 percent slovenských zákazníkov platí v kamenných obchodoch radšej kartou alebo mobilom. Za nákupy v internetových obchodoch platí bezhotovostne aspoň niekedy 66 percent. Pokiaľ by to bolo možné, každý druhý zákazník by najradšej platil výhradne bezhotovostne. 

Podľa prieskumu GfK Czech uskutočneného pri príležitosti vyhlásenia súťaže Mastercard Obchodník roka 2019 (v januári 2020 na reprezentatívnej vzorke 1.000 respondentov internetovej populácie na Slovensku) bezhotovostné platby uprednostňujú častejšie ľudia s vyšším vzdelaním a príjmom, ktorí žijú v mestách nad 20 tisíc obyvateľov, najviac vo vekovej skupine nad 25 rokov. V kamenných obchodoch platí bezhotovostne 70 percent opýtaných, pritom jednoznačne dominujú platby kartou. Mobil využíva 10 percent respondentov. Výhradne hotovosťou platia len 4 percent zákazníkov. Aj pri on-line nákupoch ubúda používania hotovosti. Polovica opýtaných odpovedala, že platia za objednaný tovar zásadne vopred, a to kartou, mobilom, elektronickou peňaženkou alebo bankovým prevodom. Tretina platí vždy až pri prevzatí tovaru, ale aj vtedy veľa z nich používa platobnú kartu alebo mobil. Platby až pri dodaní sa viac týkajú e-shopov, kde ľudia nakupujú prvýkrát alebo ich považujú za menej dôveryhodné. Hotovosť uprednostňujú častejšie starší ľudia a horšie situovaní zákazníci, ale aj mladí ľudia, ktorí nemajú možnosť bezhotovostnej úhrady. 

Účastníci prieskumu, ktorí uprednostňujú bezhotovostné platby, sa zhodujú, že je to pre nich rýchlejšie a jednoduchšie. Oceňujú, že nemusia nosiť peniaze, respektíve príliš veľké čiastky a myslieť na to, či majú dostatok prostriedkov pre momentálnu potrebu. Používanie platobných kariet je podľa nich tiež bezpečnejšie. Naopak skalní zástancovia hotovostných platieb argumentujú, že majú lepšiu kontrolu nad svojimi financiami. Zákazníci, ktorí platby striedajú, dávajú prednosť hotovosti pri menších sumách, napríklad pri nákupe potravín v malom. Hotovosť je podľa nich tiež vhodnejšia pri úhrade účtu v reštauračných zariadeniach. Ako dôvod uvádzajú možnosť dať sprepitné priamo personálu. Bezhotovostné platby potom častejšie volia, pokiaľ ide o vyššie čiastky. 

Podľa prieskumu majú účastníci pomerne malé povedomie o tom, kde sa platí iba bezhotovostne. Menujú zvyčajne e-shopy, samoobslužné pokladne u rôznych obchodníkov alebo čerpacie stanice. Žiadne konkrétne miesto nebolo zmienené viac ako raz. Informovanejší sú ľudia do 40 rokov a obyvatelia hlavného mesta. Tí, ktorí takéto miesta poznajú, z jednej tretiny uvádzajú, že im to úplne vyhovuje, ostatní sú s princípom výhradnej bezhotovostnej platby skôr oboznámení.

pondelok 24. februára 2020

e-Government: Návrhy na zlepšenie


Nahlasovanie podnetov je jedna z aktivít, ktorá má pomôcť zlepšiť elektronické služby štátu na Slovensku. Aj preto sa Slovensko.Digital v spolupráci s členom, spoločnosťou EEA, rozhodli pripraviť on-line projekt Lepšiesluzby.sk, kde môžete upozorniť na problémy elektronických služieb štátu, prípadne zaslať podnety vo forme návrhov na ich zlepšenie.

Jednotlivé podnety môžu používatelia zaradiť do kategórii podľa životných situácií v súlade s rozdelením ÚPVS slovensko.sk. Každý podnet je odborne analyzovaný a posunutý zodpovedným úradom ako aj správcov elektronických služieb. Prvé podnety sú už uverejnené v časti Zadané podnety, kde zároveň získať aj prehľad o stave ich riešenia. Prihlásený používateľ má navyše možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie.

Od spustenia portálu lepsiesluzby.sk v decembri 2019 je zatiaľ nahlásených takmer 30 podnetov. Viaceré z nich už boli úspešne doriešené vďaka spolupráci s pracovníkmi Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a Sekcie informatiky Finančného riaditeľstva SR.

On-line: Pomoc obetiam sexuálneho zneužívania

Psychológovia z on-line linky dôvery IPčko.sk spustili novú webovú stránku na pomoc detským a tínedžerským obetiam sexuálneho zneužívania, vydierania a manipulácie (grooming) na internete. Zámerom je tiež motivovať obeť nezostávať s traumatickými skúsenosťami osamote. Prináša užitočné rady a informácie aj pre rodičov a odborníkov.

„V minulom roku nás kontaktovalo až 2.875 mladých ľudí s myšlienkami na samovraždu, z toho 550 bolo v akútnej krízovej situácii. Psychológovia na IPčko.sk však v týchto kontaktoch o myšlienkach na smrť až v 719 prípadoch postrehli aj skúsenosti s on-line groomingom, a teda so sexuálnym vydieraním a násilím na internete", uviedol Marek Madro. Web Stalosato.sk má priniesť jednoduchú, ale cielenú pomoc obetiam „sexuálnych predátorov" na internete. Sprevádza mladého človeka možnosťami, ako zastaviť on-line grooming špecifickú formu sexuálneho zneužívania a manipulácie. Popisuje konkrétne možnosti, ako o týchto nepríjemných skúsenostiach otvoriť rozhovor s rodičom či s blízkym dospelým, ako povedať „predátorovi“ nie, ako sa na internete chrániť. A tiež ako požiadať o pomoc linku dôvery a ďalších odborníkov a ako kontaktovať políciu. 

IPčko.sk pripravuje aj osvetovú kampaň a v najbližších týždňoch predstaví metodický materiál pre učiteľov, psychológov, ako s témou on-line groomingu pracovať v školách. Na príprave webu spolupracovali viacerí odborníci aj z iných organizácií a inštitúcií, ktorí sa téme groomingu a násilia venujú. Za najdôležitejší spôsob ochrany detí a mladých ľudí pred rizikami aj na internete psychológovia naďalej považujú dobrú komunikáciu a kvalitné vzťahy v rodine. Plánujú preto pripraviť návod aj pre rodičov, ako o začínajúcej sexualite hovoriť v rodine.

Radíme: Aj jeden liek môže spôsobiť nežiaduce účinky

Najmä seniori veľmi často sa zbytočne užívajú veľké množstvo liekov, ktoré môže navzájom spôsobovať nežiadúce účinky. Problémom môže byť aj samotné užívanie lieku, pretože starší pacienti majú často problémy jednak s prečítaním informácií o lieku alebo tiež porozumením, ako ich správne užívať. 

„Preto sme pripravili návrhy, ako tieto problémy riešiť. Je to napríklad používanie liekov v nižších dávkach. Pripravili sme aj zoznamy liekov, ktoré by mali starší pacienti užívať s opatrnosťou", uviedla profesorka Magdaléna Kuželová z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto zoznamy sa v zahraničí bežne používajú, teraz sú adaptované na slovenské podmienky. Vznikla tak publikácia Bezpečná farmakoterapia seniorov, ktorá je súčasťou kampane Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Vek nie je len číslo. Dôležitou je tiež téma liekov bez lekárskeho predpisu. „Situácia je alarmujúca, a to nielen v domovoch dôchodcov, ale aj v nemocniciach. Máme aj údaje z lekárskych predpisov, z ktorých jasne vidíme, že v tejto oblasti je potrebné sa viac angažovať. Vidím tu práve veľké pôsobenie farmaceutov, ktorí pracujú v nemocniciach na pozíciách klinických farmaceutov", upozornila M. Kuželová. Aby lieky starším ľuďom čo najviac pomohli, odporúča pripraviť si nielen celý ich zoznam, ale aj zoznam všetkých výživových doplnkov, ktoré pacient užíva. Za rovnako dôležité považuje aj to, aby pacient vedel, ako ich má užívať. Je dôležité, aby pacienti oznámili lekárovi aj farmaceutovi všetky lieky, výživové doplnky aj rastlinné produkty, pretože môžu reagovať s inými liekmi. 

Lieky by mali ich užívajúci skladovať v originálnych obaloch. V prípade, že sa pacientovi točí hlava, má hnačky, zakopáva alebo má poruchy spánku, je potrebné tento stav konzultovať s lekárom alebo lekárnikom. Vhodnou pomôckou je dávkovač liekov, aby mal senior prehľadne pripravené lieky na celý deň, prípadne aj na celý týždeň. Za nevhodné sa považuje svojvoľné dávkovanie či zmenu liekovej formy, ako otváranie a vysýpanie kapsúl či drvenie tabliet. Raz ročne je potrebné zvážiť kontrolu všetkých využívaných liekov a výživových doplnkov lekárom alebo lekárnikom. „Práve farmaceuti v lekárňach sú na to, aby mohli pacienti konzultovať liečbu. Farmaceuti môžu prípadne upozorniť lekárov na to, ktoré lieky by mali byť vynechané z terapie. Veľmi dôležité je, aby pacienti náhle neprerušili liečbu", zdôraznila M. Kuželová. Poukázala aj na to, že seniori mávajú slabší zrak a nevedia si prečítať písomnú informáciu pre používateľov, preto by sa do liečby mali zapájať aj členovia rodiny.