piatok 12. októbra 2018

Radíme: Chrípka či prechladnutie?

Chrípku si netreba pomýliť s prechladnutím, pripomínajú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR. V októbri sa začala chrípková sezóna, ktorá potrvá až do konca apríla. Niekedy je však náročné rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií a ľudia si ju mýlia so silným prechladnutím.
     
Chrípka má náhly nástup príznakov a sprevádza ju vysoká teplota - 38 stupňov celzia. Na začiatku ochorenia je typická bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy a bolesť svalov. Chrípka sa prejavuje suchým a dráždivým kašľom, zimnicou a triaškou. Po 48 hodinách môže prísť nádcha a bolesť hrdla. Ak sa choroba neskomplikuje, tieto príznaky po troch až piatich dňoch odznejú, hoci únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. K úplnému uzdraveniu zväčša dôjde po dvoch až štyroch týždňoch od prvých príznakov. Prechladnutie sprevádza nádcha, kýchanie, slzenie očí a podráždené hrdlo. Prechladnutie je obmedzené na horné dýchacie cesty, nie je sprevádzané vysokou teplotou, bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka.
     
Chrípku treba vyležať a liečba je symptomatická. Spočíva v zmierňovaní príznakov podávaním liekov na zníženie teploty, proti kašľu, bolesti hlavy a zápalu dýchacích ciest. Ide o vírusové ochorenie, preto sa nelieči antibiotikami. Antibiotiká sa používajú, iba ak je chrípka komplikovaná sekundárne bakteriálnou infekciou, napríklad zápalom ucha, prínosových a čelových dutín, nosa, priedušiek a pľúc. Dôležité je prijímať tekutiny a vitamíny, obmedziť kontakt s  ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov, aby sa zabránilo nákaze, a používať jednorazové papierové vreckovky. Pri prechladnutí sa podľa ÚVZ SR stačí pár dní zdržiavať doma, tiež piť veľa tekutín, najlepšie teplého čaju, prípadne užívať voľne dostupné lieky, ktoré odporučí lekárnik. Ak ochorenie trvá dlhšie ako tri dni, teplota sa zvyšuje a príznaky neustupujú, odborníci radia kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi, či ide o vírusovú alebo bakteriálnu infekciu a rozhodne o vhodnej liečbe. 

Aktuálne: Nové projekty informatizácie na Slovensku

Lepšie parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí, kratšie konania na Najvyššom súde či open data z inšpektorátov práce a z úradov verejného zdravotníctva má priniesť realizácia 7 projektov informatizácie verejnej správy, ktoré schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OPII – PO7). 

Projekty sa zrealizujú vďaka eurofondom:
Redizajn siete GOVNET za 7.321.890,45 eura – Bezpečnosť nadrezortnej siete Govnet sa zásadne zvýši vďaka tzv. IPSec tunelu. Sieť sa navyše dostane plne do rúk štátu. Projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) ďalej umožní v Govnete uskutočňovať šifrované videokonferencie.
     
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce (5.803.061 eur) - Okrem toho, že projekt zlepší pracovné podmienky pracovníkov inšpektorátu, prinesie aj elektronické služby pre verejnosť, skráti lehoty správnych konaní a umožní publikovanie otvorených údajov.
     
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (17.982.240 eur) – Projekt elektronizuje správne procesy a zrýchli výkon kontrol, ktoré vykonáva 37 úradov verejného zdravotníctva. V súlade s princípom jedenkrát a dosť budú kontroly menej byrokratické a viac zamerané na vecnú náplň. Údaje o kontrolovanom subjekte nebudú už znova vyžadované. Toto zefektívnenie sa prejaví aj na 50 % znížení poplatkov. Vzniknú nové interaktívne služby, ktoré zmenia spôsob komunikácie s klientmi a znížia administratívnu záťaž. Údaje budú navyše transparentne zverejňované vo forme open data.
     
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu (5.432.245 eur) -  Práca sudcov a kancelárie sa vďaka informačnému systému zrýchli a priemerná dĺžka konania by sa mala znížiť z 214 dní v roku 2016 na 150 v roku 2022. Transparentnosť Najvyššieho súdu bude posilnená publikovaním otvorených údajov (open data) a možnosťou dohodnúť si termín nahliadnutia do spisu online.
     
Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (5.038.375 eur) –  Projekt rezortu financií zefektívni, zrýchli a zautomatizuje prijatie a spracovanie faktúr. Prínosom bude úspora za tlač, poštovné, doručovanie a spracovanie faktúr, ako aj menšia chybovosť.
     
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (9.133 014,62 eura) - Zdravotne postihnutí ľudia ľahšie nájdu voľné parkovacie miesto, systém im ukáže obsadenosť zvoleného parkoviska a bude ich navigovať na vhodné miesto. Projekt DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) okrem toho zamedzí zneužívaniu parkovacích preukazov aj neoprávnenému parkovaniu na miestach vyhradených pre ŤZP.
     
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (9.688.014 eur) - Priestorové údaje sú dáta s priamym alebo nepriamym odkazom na polohu alebo geografickú oblasť, ktoré slúžia napríklad na tvorbu dokumentácie pri územnom plánovaní, či na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Cieľom projektu ministerstva životného prostredia je sprístupňovanie harmonizovaných priestorových údajov a služieb od orgánov verejnej moci. Zlepší to rozhodovacie procesy vo verejnej správe, pričom sa zároveň zvýši využitie týchto údajov a služieb. Občania, podnikatelia, ale aj úradníci získajú, resp. overia si priestorové údaje rýchlejšie a jednoduchšie ako doteraz.

EU: Nová stratégia biohospodárstva

Európska komisia predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva. Novou stratégiou biohospodárstva sa usiluje oživiť tvorbu pracovných miest, hospodársky rast a investície. 

Cieľom je zefektívniť trvalo udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov a prispieť tým k riešeniu
globálnych i miestnych problémov. Biohospodárstvo dokáže premeniť riasy na pohonné hmoty, recyklovať plasty, z odpadu vytvoriť nový nábytok či oblečenie a z priemyselných vedľajších produktov biohnojivá. Vzťahuje sa na všetky odvetvia a systémy, ktoré využívajú biologické zdroje. Ide o jedno z najväčších a najdôležitejších odvetví Európskej únie. Jeho ročný obrat dosahuje približne 2 miliardy eur a zamestnáva približne 18 miliónov ľudí.  Do roku 2030 by biohospodárstvo mohlo vytvoriť milión nových ekologických pracovných miest.

Na vytvorení udržateľného obehového biohospodárstva sa ale musia spoločne podieľať verejné orgány aj priemyselný sektor. Na podporu zavedie komisia v budúcom roku 14 konkrétnych opatrení zameraných na tri hlavné ciele:
1. Rozšíriť a posilniť priemyslové odvetvia založené na biotechnológiách.
2. Rýchlo rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe.
3. Chrániť ekosystém a pochopiť ekologické obmedzenia biohospodárstva.

Na obdobie 2021 – 2027 navrhla Európska komisia vyčleniť z programu Horizont Európa 10 miliárd eur, ktoré sa použijú na potraviny a prírodné zdroje vrátane biohospodárstva.

štvrtok 11. októbra 2018

Trend: Vek singularity

Ľudia už nie sú dominantným druhom na Zemi. Podľa údajov z digitálnej analýzy GSMA Intelligence počet mobilných elektronických zariadení v roku 2014 prekročil počet ľudí. Ak zahrnieme počítače, ktoré nie sú mobilné, počet zariadení pripojených k internetu do roku 2020 dosiahne 34 miliárd.

Podľa futuristu a vynálezcu Raya Kurzweila potrvá iba 12 rokov, kým počítače dosiahnu úroveň ľudskej inteligencie. Tento pojem známy ako technologická singularita sa vo futurológii, kybernetike, modernej mytológii a vedecko-fantastickej literatúre používa na označenie hypotetického stavu, keď sa obvykle pomocou umelej inteligencie alebo pomocou prepojenia ľudského mozgu s počítačom vytvoria entity s inteligenciou prevyšujúcou ľudskú, ktoré rapídne urýchlia technologický pokrok ďaleko za schopnosť ľudí zmysluplne sa na ňom zúčastňovať. Kurzweil tvrdí, že sa tak stane už v roku 2029. Tento časový rámec predpokladá nástup singularity oveľa skôr, ako ho očakával napríklad britský teoretický fyzik Stephen Hawking, ktorý sa nazdával, že nastane v roku 2045.

V súčasnosti musia počítače prejsť niečím ako Turingovým testom (vyvinutý známym britským informatikom Alanom Turingom), aby sa zistilo, či sa stroj dokáže správať spôsobom ekvivalentným človeku alebo nerozoznateľným od človeka. Napriek tomu, že mnohí vrátane Stephena Hawkinga, generálneho riaditeľa spoločností Tesla a SpaceX Elona Muska aj dokonca zakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa, varovali pred vekom strojového učenia a umelej linteligencie, Kurzweil sa ho neobáva. V súvislosti s otázkou o možnej existencii jednej umelej inteligencie, ktorá potenciálne zotročí ľudstvo, vyhlásil, že je to nereálne.Podľa Muska sa ľudia budú musieť priblížiť počítačom alebo riskovať, že sa stanú irelevantnými: „Umelá inteligencia nás robí múdrejšími. Možno ešte nie je súčasťou nášho tela, ale okolo roku 2030 budeme pripájať svoj neokortex, časť mozgu, ktorou myslíme, ku cloudu." 

SR: Osobný bankrot v 3. štvrťroku

Od júla do konca septembra t.r. bolo na Slovensku vyhlásených 1.940 nových osobných bankrotov. Ide o vysoký nárast tak voči predchádzajúcemu štvrťroku, ako aj voči predchádzajúcemu roku.

V treťom kvartáli sa prejavili pozitívne účinky novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré zjednodušila proces osobného bankrotu. Za celý rok do konca septembra zbankrotovalo celkom 2.775 obyvateľov Slovenska. „Úprava zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017, výrazným spôsobom zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb, čo sa najvýraznejšie prejavuje v medziročnom porovnaní. Kým pred rokom v 3. štvrťroku zbankrotovalo iba 181 ľudí, v rovnakom období tohto roka je to desaťnásobne viac", upresňuje Jana Marková. Novela sprístupnila osobný bankrot väčšiemu okruhu ľudí. Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, po novele tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia.

Oddlženie formou konkurzu v treťom štvrťroku 2017 využilo 1.l922 občanov Slovenska, možnosť splátkového kalendára si zvolilo 18 dlžníkov. Z celkového počtu osobných bankrotov v 3. štvrťroku pripadalo 1215 na mužov a 725 na ženy. Z pohľadu veku tvoria najväčšiu skupinu dlžníkov so 605 osobnými bankrotmi tvoria ľudia vo veku 40 až 49 rokov. Takmer osem percent dlžníkov má vysokoškolské vzdelanie. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 514 a Žilinskom kraji – 382 a najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji – v oboch rovnako 132.

EU: Opatrenia voči CMR

Európska komisia prijala nové obmedzenia na 33 chemických látok používaných pri výrobe odevov, obuvi a iných textilných výrobkov, o ktorých je známe, že majú rakovinotvorné účinky a spôsobujú problémy pre reprodukčné zdravie. 

Nové opatrenia sú zamerané na ochranu zdravia európskych občanov tým, že obmedzujú ich vystavenie chemikáliám CMR, čiže látkam klasifikovaným ako karcinogénne, mutagénne a toxické z pohľadu reprodukcie. Tie môžu byť obzvlášť škodlivé v prípade častého kontaktu s ľudskou kožou. Stanovujú maximálne koncentračné limity pre používanie látok CMR v odevoch a textíliách a zakazujú umiestňovanie výrobkov, ktoré prekračujú tieto limity, na trh EÚ bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.
     
Obmedzenia boli vypracované na základe vedeckých a technických odporúčaní Európskej chemickej agentúry (ECHA) z Helsínk a po rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami. Nové limity pre chemikálie CMR začnú platiť 24 mesiacov po zverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ.

streda 10. októbra 2018

Upozorňujeme: Neplatný LEI kód nedovolí uzavrieť obchod

Pri vydaní emisie zaknihovaných cenných papierov aj pri realizácii a oznamovaní určitých finančných transakcií majú subjekty povinnosť identifikovať sa Legal Entity Identifier (LEI) kódom. Na Slovensku ho prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP). 

LEI kód je jediný dátový údaj, ktorý umožňuje jedinečnú a trvalú identifikáciu subjektov aktívnych na finančných trhoch, a to v globálnom rozsahu. Využitie LEI kódu sa zároveň neustále rozširuje. V súčasnosti sa pripravuje prepojenie LEI kódu s medzinárodným kódom ISIN, ktorý označuje finančný nástroj. Cieľom má byť zlepšenie transparentnosti vystavenia sa riziku investovania do cenných papierov prepojením emitenta s vydanými cennými papiermi. Subjekty, ktoré budú identifikované LEI kódom a informácie o tom, ktoré cenné papiere konkrétny subjekt vydal budú zverejnené na webstránkach Asociácie národných číslovacích agentúr ANNA a nadácie GLEIF.

Ak sa zistí, že LEI kód je exspirovaný, je potrebné vykonať jeho obnovu. Odporúča sa požiadať o pravidelnú obnovu LEI kódu ešte pred jeho exspiráciou. Na uplynutie platnosti kódu CDCP upozorní 6 týždňov pred uplynutím platnosti LEI, a to zaslaním inštrukcie na obnovu platnosti kódu na kontaktnú emailovú adresu. CDCP umožňuje subjektom spravovať svoj LEI kód on-line. Prostredníctvom účtu v sekcii webovej stránky CDCP vyhradenej LEI kódu si subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód môže obnoviť jeho platnosť. Účet sa klientovi zriaďuje automaticky pri podaní žiadosti o pridelenie LEI kódu. S pridelením a obnovou LEI kódu sú spojené poplatky. Za obnovu LEI kódu si CDCP účtuje poplatok 45 EUR; obnovený LEI kód je platný jeden rok.

slovensko.sk: Nové e-schránky

Od sprístupnenia nového vizuálu elektronických schránok uplynul už takmer rok a pol. V poslednom období vykonala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) viacero dizajnových a funkčných zmien a na vylepšovaní elektronických schránok plánuje pokračovať aj v budúcnosti.

Prechodné obdobie, počas ktorého je dostupná duálna verzia schránok, t. j. starý a nový vizuálvizuál, trvá od 1. júla 2017. Cieľom paralelného fungovania oboch verzií je, aby mali používatelia dostatočný čas na osvojenie si práce v novom prostredí elektronických schránok. NASES plánuje v najbližších mesiacoch toto prechodné obdobie ukončiť a starý (červený) vizuál elektronických schránok úplne vypnúť.

Tí používatelia, ktorí ešte stále pracujú so starými schránkami, by sa mali čím skôr oboznámiť s novým vizuálom. Ak sa vám nový vizuál elektronickej schránky nezobrazuje korektne, aktualizujte si verziu vášho internetového prehliadača. V prípade, že pri práci v novom vizuáli elektronickej schránky nenájdete funkciu, ktorú ste predtým v starej schránke využívali, svoje podnety a postrehy môžete adresovať priamo na mailovú adresu lepsieschranky@nases.gov.sk. 

EU: This time I am voting/Tentoraz idem voliť

Európsky parlament spustil iniciatívu, do ktorej sa môžu zapájať dobrovoľníci z celej Európskej únie. Rozbehla sa začiatkom leta a dnes je v nej zapísaných takmer 68.000 ľudí z celej Európy. Slovensku zatiaľ patrí v európskom rebríčku 7. miesto.

3.046 dobrovoľníkov zo Slovenska patrí medzi najaktívnejších v celej Európe. Dvaja z nich už boli aj v Štrasburgu, keďže sa im podarilo umiestniť v prvej desiatke tých, ktorí pre iniciatívu získali najviac  prihlášok. Najaktívnejší Slovák Šimon Podešva zapojil do iniciatívy až 139 ďalších ľudí.

Európania čelia mnohým výzvam, od migrácie po zmenu klímy, od nezamestnanosti  mladých ľudí po ochranu osobných údajov. Referendum o Brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný
projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá sa, že je stále viac ohrozená, a to tak vo svojom myšlienkovom základe ako aj v praxi.

Preto začal Európsky parlament budovať komunitu priaznivcov, ktorí by pomohli podporiť vyššiu účasť na európskych voľbách.  Iniciatívu plánujeme podporiť aj prostredníctvom vplyvných ľudí / influencerov, ktorí dokážu osloviť mladú generáciu, aby sa postavila za európske myšlienky. Do iniciatívy Tentoraz idem voliť sa symbolicky zaregistroval aj známy moderátor SAJFA.
Viac info a registrácie na thistimeimvoting.eu.

utorok 9. októbra 2018

On-line: Rezervácia návštevy v Sociálnej poisťovni

Termín návštevy sociálnej poisťovne si môžete vopred dohodnúť už aj cez internet - zatiaľ v najväčšej pobočke na Slovensku v Bratislave a vo všetkých jej pracoviskách. Do konca roku 2018 by to malo fungovať pre všetky pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku.

Termín návštevy v pobočke Bratislava je možné objednať si cez webovú stránku www.socpoist.sk v časti Objednajte si termín návštevy v pobočke. Používateľ si prostredníctvom jednoduchej aplikácie vyberie agendu, ktorú potrebuje vybaviť. Následne zadá názov svojej obce (trvalé bydlisko) a systém mu ponúkne najbližšie pracoviská, ktoré môže navštíviť. Po zadaní dátumu a presného času systém vygeneruje potvrdenie termínu návštevy a meno pracovníka, ktorý bude s poistencom danú vec riešiť. Súčasťou rezervačného systému je aj poučenie, ktoré doklady si treba priniesť.
   
Rezervačný systém možno využiť na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov, riešenie dlhu poistenca a zamestnávateľa, zamestnania a práce SZČO v EÚ a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Zavedenie rezervácie termínu návštevy nijako neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne bez vopred dohodnutého termínu. Neohlásení poistenci budú vybavovaní priebežne podľa poradia, ako prichádzajú. Tak ako doteraz, v platnosti zostáva aj možnosť objednať si termín návštevy prostredníctvom telefonického hovoru.

Trend: Slováci si stále nedostatočne uvedomujú dôležitosť III. piliera

Dôchodkové sporenie nie je šikovný marketingový ťah finančných inštitúcií. Predstavuje logiku, ktorú v sebe skrýva slovenský dôchodkový systém a jeho perspektíva vzhľadom na niekoľko dôležitých faktorov.

Dobrým príkladom je pôrodnosť, ktorá bude podľa štatistík a odhadov naďalej klesať. To spôsobí, že súčasný systém nebude v budúcnosti schopný zabezpečiť ľuďom v penzijnom veku dostatočný dôchodok. Týka sa to najmä tých občanov, ktorí sú dnes v produktívnom veku, tzv. generácia mileniálov.

Podľa prieskumu, ktorý začiatkom tohto roka zrealizovala agentúra NMS Media Research na vzorke  1.149 respondentov, je finančná gramotnosť slovenských mileniálov nízka a na dôchodok veľmi nemyslia. Výsledky odhali, že starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) má založených:
10 % mladších mileniálov (15 – 25 rokov),
30 % starších milenálov (26 – 35 rokov),
26 % príslušníkov generácie X (36 – 55 rokov).

Novinka: Slovenská batériová aliancia

Nová aliancia je impulzom pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akadémiou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom reťazci batérií v Európe. Môže prispieť aj k širšej ambícii Slovenska rozvinúť svoj potenciál do regionálneho inovačného údolia, takzvaného Danube Valley. 

Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom mení priemysel. Výsledkom sú nové technológie a inovatívne ekosystémy. Batérie – ako strategická technológia pre prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu – predstavujú jej neodmysliteľnú súčasť.
Slovensko, líder vo výrobe automobilov na obyvateľa, si uvedomuje nevyhnutnosť kráčať s uvedenými trendami a spoluurčovať ich. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a ďalšie pracovné miesta.   

Hodnota trhu s batériami sa odhaduje na 250 miliárd EUR ročne od roku 2025 a Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už pochopili kľúčový význam batérií. Pod strechou Európskej batériovej aliancie (EBA) – združujúcej približne 120 priemyselných hráčov a inovátorov – preto podniká zásadné kroky smerom k masovej produkcii batérií v Európe. Predpokladá sa úzka spolupráca aj so slovenskou alianciou.

Účastníci inauguračného stretnutia vyjadrili odhodlanie napredovať v danej oblasti a využiť platformu Slovenskej batériovej aliancie na vzájomné prepájanie sa a mobilizovanie zdrojov – aby sa na Slovensku etabloval inovatívny a konkurencieschopný batériový ekosystém, ktorý posilní rodiaci sa batériový ekosystém Európskej únie.  

pondelok 8. októbra 2018

On-line: Doprava v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj spustil anonymný dotazníkový prieskum k doprave. Vyplniť ho môžu domácnosti aj jednotlivci z celého Bratislavského kraja. Takto zozbierané údaje by mali následne poslúžiť ako podklad pre spracovanie Plánu udržateľnej mobility. 

Pôjde o základný nástroj na plánovanie dopravného systému v regióne a zároveň podmienku čerpania eurofondov na rozvoj regionálnej a mestskej verejnej dopravy. Získané údaje a strategický dokument majú poslúžiť na vypracovanie hodnovernej analýzy a modelu súčasného stavu. Ten má byť podľa kraja kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja. Samotný dokument Plán udržateľnej mobility by mal byť predstavený koncom budúceho roka.
     
Anketový dotazník je zverejnený na webovej stránke: https://www.surveygizmo.com/s3/4587315/dotaznikovy-prieskum-dopravneh o-spravania. Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

EU: Jednoduchší systém DPH

Európsky parlament podporil komisiou predložený návrh reformy predpisov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty. Poslanci navrhli niekoľko zmien, vrátane zavedenia maximálnej sadzby DPH.

Parlament hlasoval o dvoch legislatívnych návrhoch, ktoré sú súčasťou väčšieho balíka opatrení zameraných na reformu systému DPH a sprehľadnenie cezhraničných pravidiel. Cieľom prvej smernice je uľahčiť najmä malým a stredným podnikom obchodovanie na jednotnom trhu a znížiť rozsah podvodov s DPH. Druhá smernica by mala viesť k vytvoreniu jednotnejšieho systému sadzieb DPH.
Poslanci zároveň navrhli zavedenie maximálnej sadzby DPH na úrovni 25%, ustanovenie mechanizmov na riešenie sporov, zriadenie systému automatickej notifikácie zmien v pravidlách týkajúcich sa DPH v rôznych členských štátoch a spustenie informačného portálu, ktorý by poskytoval rýchle a presné informácie o sadzbách DPH naprieč EÚ.

Parlamentom schválenými zmenami sa teraz bude zaoberať Rada (ministrov) EÚ, ktorá musí rozhodnúť o konečnom znení novej legislatívy. Podľa nedávnej štúdie členské štáty prichádzajú pri cezhraničných podvodoch s DPH až o 50 mld. eur.

LoJax: Prvý škodlivý kód, ktorý infikuje UEFI

Bezpečnostná spoločnosť ESET analyzovala prvý škodlivý kód, ktorý infikuje UEFI, teda náhradu BIOS-u v novších počítačoch. Ide o firmware základnej dosky počítača. 

UEFI hrozby sú obzvlášť nebezpečné v tom, že slúžia ako kľúč do celého počítača a zároveň dokážu prežiť viaceré bezpečnostné protiopatrenia, napríklad reinštaláciu operačného systému alebo výmenu pevného disku. Kompletné odstránenie UEFI hrozby si vyžaduje výrazné technické zručnosti napríklad v tom, ako preflashovať firmware zariadenia.

Na základe viacerých znakov sa spoločnosť domnieva, že za škodlivým kódom je skupina Sednit. Tá je podľa amerického ministerstva spravodlivosti za útokom na organizáciu Demokratickej strany krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Skupina má byť taktiež za únikom emailov Svetovej antidopingovej agentúry a za útokom na globálnu televíznu sieť TV5 Monde. V tomto prípade skupina útočila na vládne ciele na Balkáne a v strednej a východnej Európe.