piatok 21. septembra 2018

LED: Budúcnosť osvetlenia Zeme


Univerzitu Komenského v Bratislave navštívil nositeľ Nobelovej ceny za fyziku profesor Hiroshi Amano s prednáškou o vysvietení Zeme pomocou LED svetiel.

Hoci prvé červené LED diódy boli vyvinuté už v roku 1962 a zelené LED diódy v roku 1974, objav modrých LED diód v roku 1993 bol kľúčový. „Iba modré diódy sú schopné zobraziť bielu farbu“, priblížil prof. Amano názornou ukážkou. Pri ich objave vyzdvihol svojho školiteľa prof. Isamua Akasakiho, ktorý bol presvedčený o význame nitridu gália (GaN) pre technológiu LED svetiel. Práve on ho motivoval a povzbudzoval vo výskume.

Polovodiče typu nitridov, ako napr. nitrid boritý (BN), nitrid hliníka (AlN), nitrid gália (GaN) či nitrid india (InN) zohrajú kľúčovú úlohu vo vývoji osobných informačných systémov a sociálnych infraštruktúr budúcej generácie. „Do roku 2020 bude viac ako 70 % systémov verejného osvetlenia v Japonsku, ktoré tradične tvorili klasické alebo fluorescenčné lampy, nahradené LED lampami, čím sa celková spotreba elektriny zníži o približne 7 %“, dokumentoval prof. Hiroshi Amano.

Jeden z najvýznamnejších japonských fyzikov a vynálezcov v oblasti polovodičových technológií prof. Hiroshi Amano získal v roku 2014 Nobelovu cenu spolu s Isamu Akasakim a Shuji Nakamurom za vynález efektívnych diód emitujúcich modré svetlo, čo umožnilo vytvoriť jasné a energeticky úsporné zdroje bieleho svetla.

SR: 30 voľných frekvencií pre terestriálne vysielanie


Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Žiadosti je potrebné podať do 12. októbra t.r.

V jesennom výberovom konaní je zaradených 30 rozhlasových frekvencií, pričom na 19 z nich v súčasnosti vysiela Rádio Anténa Rock na základe licencie držiteľa GES Slovakia, s. r. o., platnej do júla 2020 a na šiestich Rádio SiTy na základe licencie držiteľa Sity Media s. r. o., ktorá je platná do mája budúceho roka. Vzhľadom na zákonné lehoty musí RVR tieto frekvencie zaradiť do výberového konania v predstihu. Obaja vysielatelia ich totiž v nasledujúcom roku budú využívať už 16. rok, čo je maximálne obdobie, počas ktorého zákon umožňuje držať licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby jednému subjektu. Po jej uplynutí musí vysielateľ požiadať o novú licenciu, o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia. Viaceré z frekvencií je vzhľadom na technické parametre možné prideliť len spoločne.

Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj frekvenciu 93,9 MHz Michalovce, pôvodne pridelenú Rozhlasu a televízii Slovenska na účely vysielania Rádia Patria, ktorú však verejnoprávnemu vysielateľovi RVR na jeho vlastnú žiadosť v apríli tohto roka odňala. Dve frekvencie – 88,2 MHz Námestovo a 96,3 MHz Stará Turá, sú individuálne koordinované, zvyšné dve frekvencie boli zaradené už v skorších výberových konaniach, neboli však pridelené. 

EU: Konanie voči Amazonu


Európska komisia zahájila predbežné protimonopolné konanie voči Amazonu zamerané na to, ako internetový gigant zaobchádza s menšími predajcami na svojich stránkach. Špeciálne chce preskúmať, ako používa dáta, ktoré získa prostredníctvom transakcií na jeho platforme vrátane tých, ktoré sa týkajú konkurenčných predajcov.

Kľúčová otázka sa teda týka dát. Vyšetrovanie sa má sústrediť na to, či sa dáta získané na legitímne účely nepoužívajú na to, aby Amazon získal konkurenčnú výhodu voči menším predajcom tým, že koncernu umožňujú zistiť, aké veci si ľudia chcú kúpiť (spoločnosť okrem toho, že predáva vlastné produkty, umožňuje ďalším predajcom, aby ponúkali svoje produkty prostredníctvom jeho stránky).
      
Komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová upresnila, že protimonopolné vyšetrovanie obchodných praktík Amazonu ešte vo veľmi rannej fáze. Dodala, že regulačné orgány Európskej únie začali zhromažďovať informácie týkajúce sa záležitosti a zaslali obchodníkom a ďalším stranám dotazníky.

štvrtok 20. septembra 2018

Trend: Dnes neprídete do práce? Okej, žiadny problém


Aj šéfovia na Slovensku sa otvárajú novým trendom a zamestnancom nechávajú viac slobody. Až 57 % manažérov malých a stredných firiem verí svojim podriadeným, že budú efektívne pracovať aj mimo kancelárie. A iba pre 6 % opýtaných je takýto typ práce nepredstaviteľný. Podobne sú na tom aj ich kolegovia v Európe, kde práci na diaľku plne dôveruje 58 % manažérov.

Dôvodom rastu dôvery manažérov práci na diaľku je, že flexibilita je v súčasnosti pre záujemcov o prácu čoraz dôležitejšia. Podľa prieskumu portálu Platy.sk je dokonca možnosť manažovať si čas a prácu po svojom najdôležitejším pracovným benefitom pre polovicu uchádzačov o prácu z generácie mileniálov (cca do veku 35 rokov).

Slobodu výberu miesta na prácu či už v kancelárii, doma, v kaviarni či v zdieľaných priestoroch  podporuje dlhodobo aj Microsoft. Spoločnosť už šiesty rok po sebe vyhlasuje Deň spolupráce odkiaľkoľvek, ktorý tento rok pripadá na štvrtok 20. septembra. Cieľom iniciatívy je inšpirovať firmy aj organizácie na zvýšenie flexibility v práci. IT spoločnosť zaviedla flexibilné pracovné prostredie pred piatimi rokmi a efektom sú nielen spokojnejší zamestnanci, ale aj vyšší výkon, viac inovácií aj lepšie fungujúca tímová práca a nižšie náklady.

Dôverujete zamestnancom, že pracujú na diaľku efektívne?
Slovensko:
Európa (19 krajín):
Úplne dôverujem/skôr dôverujem
57 %
58 %
Mám malú dôveru
28 %
22 %
Vôbec nedôverujem
6 %
8 %
    Neviem
8 %
12 %
                    Zdroj: Prieskum Microsoftu (december 2016 – január 2017)

Podľa prieskumu už viac než tretina Slovákov využíva na prácu domov, zhruba pätina pracuje pravidelne aj v zdieľaných kanceláriách. Obľúbenými miestami sú aj prestávky počas cestovania či kaviarne. 

Prieskum Slovenské firmy – moderné či zaostalé? prebehol v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka od decembra 2016 do januára 2017. Celkový počet respondentov bol 12 804. Respondenti boli z mikrofiriem (1 – 9 pracovníkov), malých (do 49 pracovníkov) a stredných (do 250 pracovníkov) firiem. Prieskum bol realizovaný v spolupráci s Ipsos Mori. 

Trend: Pripojenie k internetu má čoraz viac slovenských domácností


Podľa najnovších údajov európskeho štatistického úradu Eurostat ich bolo na Slovensku vlani viac ako 80%. Najviac internetových pripojení majú na západnom Slovensku, najmenej na strednom. Ešte pred desiatimi rokmi malo internet doma 58% domácností.

Postupne na Slovensku narastá aj digitálna gramotnosť. „Ľudí, ktorí majú základné digitálne vedomosti, pribúda. Vlani ich bolo podľa Eurostatu na Slovensku takmer 60%. Medzi základné digitálne vedomosti patrí okrem vyhľadávania informácií online pomocou vyhľadávača aj schopnosť komunikovať s ostatnými pomocou mobilného telefónu, emailu alebo chatu. Títo ľudia vedia takisto vytvoriť jednoduchý digitálny obsah ako texty, tabuľky, obrázky, zvukové súbory", spresnila analytička Lenka Buchláková.

Najdigitálnejší sú Luxemburčania, Švédi, Nóri či Dáni. Práve v týchto krajinách má takmer každá domácnosť aj pripojenie k internetu. Najmenej domácností s internetom je v Bulharsku (67%), kde je aj jedna z najnižších digitálnych gramotností ľudí (29%). „Na Slovensku zaostávame v prípade mobilného internetu, pričom vlani ho využívalo 60% Slovákov vo veku 16 až 74 rokov, čo je mierne pod priemerom v rámci krajín Európskej únie (63%). Za posledné roky však ide o nárast, keďže ešte v roku 2012 využívala internet v mobile na Slovensku štvrtina Slovákov", poznamenala Buchláková. K využívaniu internetu v mobile viac inklinujú mladšie vekové kategórie a ľudia s vyšším dosiahnutým vzdelaním. Najviac využívajú internet v mobile Švédi a Holanďania (zhodne 84%), Nóri (82%) či Dáni (80%). 

Radíme: Hučiace letné pneumatiky


Najčastejšie sa s hlukom pri jazde stretávame po najazdení 10-15 tisíc kilometrov. Hluk zapríčiňuje niekoľko faktorov - zvuky motora, odpor vzduchu, ale aj kontakt pneumatík s vozovkou a interakcie plášťov s podvozkom vozidla. Redukciou hlučnosti pneumatík na svojom vozidle môžete zvýšiť komfort jazdy pre seba aj svoje okolie a to predovšetkým na dlhých cestách. Ale zvýšená hlučnosť môže byť tiež signálom nejakého väčšieho problému. 

Príčinou zvýšenej hlučnosti pneumatiky však nemusí byť len jej nedostatočná kvalita. Často ju spôsobuje aj nesprávne prezutie. „Na väčšine pneumatík je vyrazená šípka, alebo nápis „rotation“ ktoré naznačujú, ktorým smerom sa má koleso s pneumatikou otáčať. Zistíte tak či je pneumatika nasadená v správnej pozícii“, radí Aleš Langer. Dôvodom môže byť tiež strata pôvodných jazdných vlastností plášťov v súvislosti s nedostatočným tlakom v pneumatike, ako aj ich nepravidelným opotrebovaním, ktoré je obvykle spôsobené interakciou daného vozidla s pneumatikou. Každý model vozidiel má inak nastavený podvozok, zriadenú geometriu a to ovplyvňuje pravidelné alebo nepravidelné opotrebovanie jednotlivých pneumatík a následne aj hlučnosť pláštov.

Hlučnosť a vibrácie môžu indikovať aj zlý stav ložiska, ktoré sa postupom času opotrebuje natoľko, že pri jazde začne vydávať nepríjemné zvuky a vibrácie. Ak teda registrujete pri jazde zvýšenú hlučnosť a ste si istí, že vaše pneumatiky sú v poriadku, ložiská sú prvá vec, ktorú by ste si mali nechať v autoservise skontrolovať. Nadmernú hlučnosť spôsobuje aj opotrebenie tlmičov, keďže v takomto prípade sa pneumatiky zvyknú ojazdiť nerovnomerne a na pneumatike sa môžu objaviť takzvané „plošky“. Netreba zabúdať, že vplyv na hlučnosť jazdy má aj celkové riešenie karosérie a interiéru vozidla.

Pneumatiky, ktoré sú zrazu hlučnejšie než predtým môžu signalizovať aj vážne poškodenie podvozku. Na príčine môže byť opotrebený čap spojovacej tyči stabilizátora. Ten má za úlohu vyrovnávať sily, ktoré pôsobia na kolesá jednej nápravy a zmierňovať tak nežiaduce vertikálne pohyby kolies. Existuje už aj špeciálna technológia na zníženie hluku pneumatík. Pneumatiky sú vybavené vnútorným pohlcovačom, špeciálnou polyuretánovou penou, ktorá je prilepená k vnútornému povrchu pneumatiky. Ďalej pomáhajú znížiť vnútorný hluk vozidla až o 9 dB (A), v závislosti od typu vozidla, jeho rýchlosti a povrchu vozovky. Jazdné vlastnosti nie sú ovplyvnené a neexistuje žiadny negatívny vplyv na dojazd a maximálnu rýchlosť.

streda 19. septembra 2018

Aktuálne: Mobilná aplikácia VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sprístupňuje nové služby svojej mobilnej aplikácie. Pribudnú tak upozornenia na liekové interakcie, opakovaný recept pre chronicky chorých, hodnotenie návštevy lekára či pridanie si lekárov, ktorých klienti navštevujú, do SOS karty prvej pomoci.

Mobilná aplikácia VšZP bude odteraz poistencov upozorňovať na liekové interakcie, teda na kombinácie liekov, ktorých paralelné užívanie môže byť rizikové. Aplikácia na to poistenca upozorní push správou a rovnaké upozornenie bude mať poistenec aj v sekcii Moje zdravie a Do lekárne. Upozornenie na interakcie dostane ešte pred výberom lieku z lekárne, takže bude môcť prípadnú zmenu konzultovať. Opakovaný recept môže lekár predpísať pacientovi s chronickým ochorením, ktorý pravidelne užíva konkrétny liek. Ak napríklad poistenec užíva lieky na vysoký tlak, lekár mu ich cez opakovaný recept môže predpísať na rok dopredu s tým, že pacient si každé tri mesiace bude môcť vybrať tri balenia bez toho, aby kvôli tomu musel ísť k lekárovi. V mobilnej aplikácii si nájde poistenec tieto recepty aj s dôležitými informáciami ako je doba platnosti opakovaného receptu, frekvencia výberov v lekárni a dátum najbližšieho výberu tohto lieku.

VšZP rozširuje mobilnú aplikáciu aj o možnosť ohodnotiť návštevu lekára. Mieru spokojnosti so spôsobom poskytnutia zdravotnej starostlivosti počas konkrétnej návštevy lekára môže poistenec vyjadriť v sekcii Do lekárne alebo Moje zdravie. Ohodnotiť bude môcť návštevu lekára v škále od jedna do päť hviezdičiek, pričom nehodnotí poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale spôsob jej poskytnutia. Popri hodnotení hviezdičkami bude mať poistenec možnosť pridať aj podrobnejšie písomné hodnotenie návštevy lekára. Tieto hodnotenia nebudú verejné. V sekcii Moji lekári a prevencia k informáciám o preventívnych prehliadkach pribudne aj zoznam lekárov, s ktorými má poistenec podpísanú dohodu. Zoznam svojich ošetrujúcich lekárov si poistenec môže pridať do SOS karty, ktorá sa zobrazuje aj na displeji zamknutého telefónu. Poisťovňa vylepšila aj služby týkajúce sa preukazov poistenca. Ak sa blíži koniec platnosti preukazu poistenca alebo európskeho preukazu zdravotného poistenia, aplikácia formou push správy na to poistenca upozorní. Rovnako ho upozorní na to, že má hotový nový preukaz pripravený na prevzatie.

VšZP sprístupnením mobilnej aplikácie umožnila svojim poistencom prístup k veľkej časti informácií a služieb elektronicky. Pre tých poistencov, ktorí naďalej potrebujú navštevovať kontaktné miesta, poisťovňa zabezpečila vo viac než 30 svojich kontaktných miestach službu bezplatnej wifi a v krátkom čase postupne pribudne aj v ďalších kontaktných miestach. Poistenci si tam môžu bezplatne stiahnuť mobilnú aplikáciu VšZP a zamestnanci im ju obratom môžu aktivovať. Zoznam kontaktných miest s bezplatnou wifi je na webovej stránke https://www.vszp.sk/kontaktne-miesta/  

ŠÚ SR: Spotrebiteľské ceny v auguste medziročne stúpli o 2,8%


V auguste 2018 v porovnaní s augustom 2017 sa spotrebiteľské ceny podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) v úhrne zvýšili o 2,8%. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 8,2%, potraviny a nealkoholické nápoje o 3,6%, reštaurácie a hotely o 3,5%, za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,2%, zdravotníctvo, rozličné tovary a služby zhodne o 2,1%, alkoholické nápoje a tabak o 2%, rekreácia a kultúra o 1,9%, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3%, odevy a obuv, vzdelávanie zhodne o 0,9%, pošty a spoje o 0,6%.

Spotrebiteľské ceny v auguste v porovnaní s júlom v úhrne vzrástli o 0,2%. Zvýšili sa ceny v odboroch pošty a spoje o 2,7%, doprava o 2%, rozličné tovary a služby o 0,4%, alkoholické nápoje a tabak, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2%, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti zhodne o 0,1%. Klesli ceny odevov a obuvi o 1,1%, potravín a nealkoholických nápojov o 0,4%, rekreácie a kultúry o 0,2%. Na júlovej úrovni zostali ceny v odboroch zdravotníctvo, vzdelávanie.
      
Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,3%, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2%. Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2018 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9%, za domácnosti dôchodcov o 2,8%, za nízkopríjmové domácnosti o 2,7%. 

V priemere za osem mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6%. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6%, za domácnosti dôchodcov o 2,7%, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5%. 

Trend: Mobilné technológie vytvárajú „neviditeľné“ vzorce práce mimo kancelárie


Mobilné technológie menia vzorce správania sa v pracovnom aj osobnom živote zamestnancov, pracovný čas, miesta, z ktorých pracujeme aj zvyklosti, ktoré považujeme na európskom pracovisku za „bežné“.

Rovnako ako po nástupe emailov nahradil tradičný pracovný čas od 9 do 17 hod. trend vybavovania pracovných záležitostí aj v čase pracovného voľna, otvárajú pokročilé mobilné technológie nové možnosti aj pre miesto, kde pracujeme. Vstupujeme tak do nového veku „neviditeľnej“ práce, kedy zamestnanci pracujú na diaľku mimo kancelárie a mimo pevne určený pracovný čas. Stierajú sa rozdiely medzi „pracovným“ časom a „voľnom“ a poňatie pracovného dňa je oveľa flexibilnejšie. Nemecko sa môže pochváliť najväčším počtom pracovníkov začínajúcich pracovať skoro ráno, 21% ľudí tu začína vybavovať svoje pracovné záležitosti (prostredníctvom emailu alebo telefónu) medzi 6. a 7. hod. ráno – čo im dáva veľký náskok oproti 36% pracovníkov v ďalších európskych krajinách, ktorí začínajú svoj pracovný deň medzi 8. a 9. hodinou. Naopak najneskôr začínajú pracovať zamestnanci v Španielsku a Taliansku, medzi 9. a 10. hodinou rannou, zostávajú však v práci najdlhšie, 41-47% z nich končí po 18. hod.

Flexibilita, ktorú prinášajú mobilné technológie, taktiež umožňuje ľuďom pracovať mimo kancelárie a skúšať nové prostredia. Napríklad v priebehu dochádzania do práce pracujú ľudia najviac vo Švajčiarsku, priemerne 1,9 hodiny týždenne strávia kontrolou emailov a vybavovaním cez telefón. Veľká Británia a Francúzsko zase hlásia najviac ľudí pracujúcich z domu, v oboch krajinách ľudia takto pracujú vyše 8 hodín týždenne, čo je o viac než 2 hodiny dlhšie, než aký je európsky priemer. Zamestnanci prispôsobujú svoj život novému mobilnému spôsobu práce, ale názory na to, do akej miery je tento spôsob účinný a efektívny, sa líši. Aj keď 58% európskych respondentov uvádza, že flexibilná a mobilná práca umožňuje ľuďom dosiahnuť vyššiu produktivitu, takmer tri štvrtiny (73%) zároveň uvádzajú, že sú najproduktívnejší, keď sú na pracovisku fyzicky prítomní. Najväčšími zástancami mobilnej práce sú Francúzsko, Švajčiarsko a Veľká Británia, kde 67–68 % ľudí nesúhlasí s tvrdením, že k produktivite je potrebná fyzická prítomnosť na pracovisku.

Firmám po celej Európe môže flexibilnejšia pracovná sila pracujúca na diaľku pomôcť zvyšovať mieru inovácií a efektivity a otvoriť novú éru rastu. Podniky a ich zamestnanci si osvojujú nové vzorce mobilného správania. Je však potrebné sa zamyslieť nad dopadom, aký môže mať na používanie dát, bezpečnosť a ochranu súkromia a zaviesť náležitú infraštruktúru na zabezpečenie ich ochrany. V súvislosti s nariadením GDPR potrebujú mať podniky istotu, že dokážu ochrániť osobné údaje pracovníkov a zabezpečiť ich bezpečnosť, bez ohľadu na to, kde a kedy zamestnanci používajú mobilné telefóny.

Podľa štúdie Blurred World v rámci prieskumu spoločnosti Samsung zameraného na novú mobilnú ekonomiku, ktorá skúma vzorce ľudského správania sa v súvislosti s využívaním technológií na moderných pracoviskách (viac než 5.000 respondentov z celkovo 10 európskych krajín).

utorok 18. septembra 2018

RIS: Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky


Zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení je cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Podľa zákona budú školy údaje o počte žiakov či zamestnancov zasielať od septembra 2018 už len elektronicky.
      
Zber údajov sa bude realizovať v období od 15. do 30. septembra 2018. Po spracovaní sa údaje stanú podkladom na financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len Rezortný informačný systém. Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS prostredníctvom svojich školských informačných systémov a riadia sa pritom Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov zverejneným na webstránke http://crinfo.iedu.sk. Inštruktážne video, ako si skontrolovať správnosť zaslaných údajov a odoslanie výsledných protokolov, bude v najbližších dňoch k dispozícii na úvodnej stránke. Ak predstavitelia škôl zistia akýkoľvek nesúlad údajov, alebo budú potrebovať s niečím pomôcť, môžu sa obrátiť na operátorov kontaktného centra na mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Úlohou RIS je tiež priniesť dôležité informácie a štatistiky, ktoré budú mať neskôr využitie v praxi. Ak napríklad na strednú školu nastúpi nový žiak, škola si informácie o ňom nebude musieť získavať sama. Stačí, ak do systému zadá špecifické EDUID žiaka a údaje o ňom získa automaticky. Informácie z RIS-u pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny môžu v budúcnosti nahradiť súčasné potvrdenia o návšteve školy. To ušetrí čas nielen samotným školám, ale aj žiakom a ich rodičom.

EU: Nové pravidlá na odstránenie teroristického obsahu z internetu


Predseda Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Európskej únie za rok 2018 predstavil nové pravidlá, podľa ktorých sa bude teroristický obsah odstraňovať z internetu do jednej hodiny. Nové pravidlá sú predstavené pred neformálnym stretnutím v Salzburgu, na ktorom by sa lídri EÚ mali venovať otázkam bezpečnosti.

Teroristický obsah sa na internete naďalej šíri a pre európsku spoločnosť predstavuje reálnu hrozbu. Len v januári 2018 bolo zaznamenaných takmer 700 nových prípadov oficiálnej online propagandy Dá'iš. Európska komisia na dobrovoľnom základe pracuje s niekoľkými kľúčovými zainteresovanými stranami v rámci internetového fóra EÚ vrátane on-line platforiem, členských štátov a Europolu, aby sa obmedzila prítomnosť teroristického obsahu na internete. V marci spoločnostiam a členským štátom odporučila niekoľko opatrení na ďalšie zintenzívnenie tejto práce. Napriek tomu, že toto úsilie prinieslo pozitívne výsledky, celkový pokrok nebol dostatočný.

Novými pravidlami navrhnutými Európskou komisiou (EK) sa pomôže zabezpečiť, aby sa teroristický obsah z internetu rýchlo odstránil:
- Pravidlo jednej hodiny: teroristický obsah je z dôvodu rýchlosti, akou sa šíri, najškodlivejší v prvých hodinách výskytu on-line. Preto EK navrhuje právne záväznú jednohodinovú lehotu, v ktorej sa má obsah na základe príkazu od príslušných vnútroštátnych orgánov odstrániť.
- Jasná definícia teroristického obsahu ako materiálu, ktorý podnecuje na páchanie teroristických trestných činov alebo ich obhajuje, propaguje činnosti teroristickej skupiny alebo poskytuje technické inštrukcie na páchanie teroristických trestných činov.
- Povinnosť náležitej starostlivosti pre všetky platformy, aby sa zabezpečilo, že sa nezneužívajú na šírenie teroristického obsahu na internete. V závislosti od rizika šírenia teroristického obsahu prostredníctvom ich platforiem budú poskytovatelia služieb povinní podnikať aj iniciatívne opatrenia, napríklad využívať nové nástroje, aby lepšie chránili svoje platformy a svojich používateľov pred zneužívaním teroristami,
- Intenzívnejšia spolupráca: návrhom sa zriaďuje rámec posilnenej spolupráce medzi poskytovateľmi hostingových služieb, členskými štátmi a Europolom. Od poskytovateľov hostingových služieb a od členských štátov sa bude žiadať, aby zriadili kontaktné miesta, ktoré budú k dispozícií nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a tým zjednodušili ďalšie spracovanie príkazov na odstránenie nelegálneho obsahu a hlásení.
- Silnejšie záruky: poskytovatelia obsahu sa budú môcť spoľahnúť na účinné mechanizmy podávania sťažností, ktoré budú musieť zaviesť všetci poskytovatelia služieb. Ak odstránenie obsahu nebude opodstatnené, od poskytovateľa služieb sa bude očakávať, že ho čo najrýchlejšie obnoví. Vnútroštátne orgány budú poskytovať účinné súdne prostriedky nápravy a poskytovatelia platforiem a obsahu budú mať právo napadnúť príkaz na odstránenie. V prípade platforiem, ktoré využívajú automatizované detekčné nástroje, by mal byť zavedený osobný dohľad a malo by sa využívať manuálne overovanie, aby sa zabránilo chybným odstráneniam.
- Väčšia transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa: transparentnosť a dohľad sa zaručí prostredníctvom každoročných správ o transparentnosti vyžadovaných od poskytovateľov služieb a členských štátov, v ktorých sa uvedú spôsoby boja proti teroristickému obsahu, ako aj pravidelné hlásenia o podniknutých iniciatívnych opatreniach.
- Silné a odstrašujúce finančné sankcie: členské štáty budú musieť zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nedodržanie príkazov na odstránenie teroristického obsahu z internetu. Ak sa budú pravidelne nedodržiavať príkazy na odstránenie takéhoto obsahu, môžu sa poskytovateľovi služieb uložiť peňažné sankcie až do 4% jeho celkového obratu za posledný obchodný rok.

Na boj proti ďalším formám nezákonného obsahu, akými sú napríklad nenávistné prejavy na internete, sa významné IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat a Dailymotion) zaviazali dodržiavať kódex správania. Zaviazali sa bezodkladne vyhodnocovať a v prípade potreby odstraňovať nezákonný xenofóbny a rasistický obsah (väčšinu do 24 hodín), pomáhať používateľom oznamovať nezákonné nenávistné prejavy a zlepšiť podporu občianskej spoločnosti, ako aj koordináciu s vnútroštátnymi orgánmi.

Bezpečnosť: Takmer každý tretí únik firemných dát končí výpoveďou

Podľa správy Kaspersky Lab a B2B International takmer každý tretí (31%) únik údajov v minulom roku viedol k tomu, že ľudia prišli o svoju prácu. A nehovoríme len o IT zamestnancoch. V 29% prípadov v malých a stredných podnikoch a 27% prípadov vo veľkých podnikoch prišli o prácu predstavitelia na vyšších senior pozíciách mimo IT.

Správa Od dátového vzostupu až po dátový pád: Riziká a odmeny súvisiace s ochranou osobných údajov zistila, že 43% podnikov na celom svete malo za posledný rok aspoň jednu zlú skúsenosť s únikom údajov, z čoho až v dvoch pätinách prípadov došlo k zásahu do osobných identifikačných údajov zákazníka, tzv. PII (41% prípadov v malých a stredných podnikoch a 40% vo veľkých podnikoch). Pokiaľ ide o zodpovedných zamestnancov, nie vždy sa im po incidente podarilo udržať svoje pracovné miesta, a týkalo sa to dokonca aj tých na top manažérskej úrovni. Výpoveď kvôli úniku dát môže podľa prieskumu postihnúť skutočne kohokoľvek bez ohľadu na pozíciu, ktorú vo firme zastáva. V roku 2017 mal dopad na širokú škálu ľudí, ktorí boli zo zamestnania prepustení: od generálnych riaditeľov až po rádových zamestnancov, ktorí vystavili zákaznícke dáta riziku. Samozrejme, pre podniky to znamená oveľa viac ako len stratený talent: 45% malých a stredných podnikov a 47% veľkých podnikov muselo zaplatiť odškodnenie postihnutým zákazníkom, viac ako tretina – respektíve 35% malých a stredných podnikov a 38% veľkých podnikov zaznamenali problémy prilákať nových zákazníkov a viac ako štvrtina (27%) malých a stredných podnikov a 31% veľkých podnikov museli zaplatiť pokuty.

V moderných firmách sa uchovávaniu citlivých osobných údajov prakticky nedá vyhnúť: 88% spoločností zhromažďuje a ukladá osobné identifikačné údaje svojich zákazníkov (PII) a 86% zhromažďuje a ukladá takýto typ informácií o svojich zamestnancoch. Navyše nové predpisy, ako napríklad GDPR, znamenajú, že uchovávanie osobných údajov prináša aj riziká spojené s neplnením regulačných požiadaviek. Riziko je priam hmatateľné vzhľadom na skutočnosť, akým spôsobom firmy uchovávajú dáta. Približne 20% citlivých zákazníckych a korporátnych údajov sú uchovávané mimo firmy: v externom cloude, v súkromných zariadeniach zamestnancov (BOYD) alebo v tzv. SaaS aplikáciách, čo spôsobuje, že kontrola dátového toku a ich bezpečné uchovanie sú pre podniky skutočnou výzvou.

Podľa prieskumu má 86% firiem zavedenú aspoň nejakú formu zabezpečenia údajov a takisto zavedené pravidlá, ktorými je zabezpečené dodržiavanie platnej legislatívy. Samotné pravidlá ochrany osobných údajov však nie sú zárukou, že s údajmi sa bude skutočne zaobchádzať správnym spôsobom. Existuje preto potreba nasadenia bezpečnostných riešení, ktoré dokážu chrániť údaje naprieč celou infraštruktúrou – vrátane cloudu, zariadení, aplikácií a ďalších. Je potrebné zvýšiť povedomie o kyberbezpečnosti, no nielen medzi IT pracovníkmi, ale všetkými zamestnancami, keďže čoraz viac oddelení vo firme pracuje s údajmi a teda im musí byť jasné, ako ich uchovávať v bezpečí. Zatiaľ čo únik údajov môže byť pre firmu ako takú zničujúce, môže mať tiež nemalý vplyv na životy ľudí – či už sú to zákazníci alebo zamestnanci, ktorí pochybili. Treba mať neustále na pamäti, že kybernetická bezpečnosť má dosah v reálnom živote a mala by zaujímať naozaj každého. Keďže dáta dnes už prechádzajú cez viaceré zariadenia a cloudové úložiská a s reguláciami, ako je GDPR, ktoré sú už v platnosti, je dôležité, aby firmy venovali ešte väčšiu pozornosť svojim stratégiám na ochranu údajov,hovorí Dmitry Aleshin.

pondelok 17. septembra 2018

SR: Dlhy u mobilných operátorov

Mladí ľudia na Slovensku majú najviac dlhov, ktoré nedokážu splácať, u mobilných operátorov. Ich podlžnosti za telefonovanie a prenos dát, ktoré sú po lehote splatnosti, dosahujú niekoľko miliónov eur.

Podľa evidencie EOS KSI Slovensko tlekomunikačným spoločnostiam dlhuje peniaze až 12.000 Slovákov do 28 rokov. V tejto vekovej skupine je ich najviac a spolu majú zaplatiť vyše 5,3 milióna eur. Ide o nesplácané pohľadávky v ťažkej delikvencii s omeškaním splácania aj jeden rok. Najvyšší dlh jednotlivca pritom dosahuje 8.580 eur. K takejto vysokej sume sa môžu dopracovať ľudia, ktorí mali napríklad extrémnu spotrebu na prenose dát doma, ale ešte pravdepodobnejšie v zahraničí. Alebo prekročili predplatené balíky tým, že telefonovali na neznáme čísla do iných krajín.
     
Okrem telekomunikačných spoločností dlhujú mladí ľudia do 28 rokov aj bankám a nebankovkám. V týchto odvetviach je dlžníkov menej, len takmer 6.000, ale dlhujú omnoho vyššie sumy, spolu vyše 19 miliónov eur. Opäť ide o záväzky po lehote splatnosti, ktorých neúspešné vymáhanie banky a nebankovky presunuli na inkasnú spoločnosť EOS KSI. Ďalšie záväzky majú mladí ľudia v poisťovniach či lízingových spoločnostiach. Vyše 1,2 milióna eur dlhujú napríklad za škody, ktoré spôsobili nepoistenými autami.

EU: Platby za využívanie diel umelcov a novinárov


Európsky parlament schválil svoj mandát na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o reforme digitálneho autorského práva únie. Súčasťou textu sú záruky chrániace malé podniky a slobodu prejavu.

Cieľom parlamentných pozmeňujúcich návrhov k pôvodnému textu Európskej komisie je zaistiť odmenu pre umelcov, najmä hudobníkov, interpretov a scenáristov, ako aj vydavateľov a novinárov za ich diela, ktoré využívajú platformy ako YouTube, Facebook či Google News. Parlamentom schválený text sprísňuje Európskou komisiou predložený návrh smernice, ktorý prenáša zodpovednosť za porušovanie autorských práv na on-line platformy a agregátory správ. Toto pravidlo by sa malo vzťahovať aj na úryvku, ktoré boli prevzaté z novinových článkov. V praxi to znamená, že tieto platformy budú musieť za nimi sprístupňovaný a ponúkaný materiál zaplatiť držiteľom autorských práv. Parlament tiež požaduje, aby aj samotní novinári, nie iba vydavatelia, mali nárok na podiel z príjmu za využívanie ich diel. Poslanci zároveň v snahe o podporu začínajúcich podnikov presadzujú vyňatie malých a mikroplatforiem z pôsobnosti smernice.

Súčasťou poslancami schváleného textu sú aj ustanovenia, ktoré by mali zaistiť, že uplatňovanie autorského práva EÚ v on-line prostredí nepovedie k nespravodlivému obmedzeniu slobodu prejavu, ktorá dnes do značnej miery definuje internet. Parlament preto presadzuje, aby sa na šírenie jednoduchých hypertextových odkazov, ktoré sú doplnené „samostatnými slovami,‟ nevzťahovali ustanovenia chrániace autorského práva. Kroky on-line platforiem zamerané na kontrolu súladu nahratého obsahu s autorským právom nesmú viesť k zneprístupneniu diel, ktorými sa žiadne práva neporušujú. Platformy budú tiež zodpovedné za zavedenie systému rýchlej nápravy - prevádzkovaného jej personálom, nie počítačovým algoritmom - ktorý dokáže na základe sťažností reagovať na prípadné neoprávnené odstránenie obsahu.

Parlamentom schválený text tiež uvádza, že nekomerčné nahrávanie obsahu do internetových encyklopédií, akou je napríklad Wikipédia, alebo platformy na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, napríklad GitHub, budú oslobodené od povinnosti dodržiavať ustanovenia smernice súvisiace s autorským právom.

Poslanci tiež presadzujú posilnenie vyjednávacích práv autorov a interpretov, ktorí by mali mať možnosť nárokovať si dodatočnú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými priamymi či nepriamymi príjmami danej strany. Parlamentom schválený text zároveň umožňuje autorom a interpretom zrušiť práva na ich dielo alebo ukončiť exkluzivitu vyplývajúcu z licenčnej zmluvy, pokiaľ zmluvná strana dané dielo nevyužíva.

SR: Najviac rastie priemerná mzda v IT


Priemerná nominálna mesačná mzda sa podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšila v júli 2018 oproti júlu 2017 najviac v priemysle o 10,8% (na 1.128 eur), ďalej v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8% (1.816 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,5% (470 eur), maloobchode o 8,1% (738 eur), stavebníctve o 7,8% (732 eur), veľkoobchode o 7,5% (975 eur), ubytovaní o 7,4% (738 eur), vybraných trhových službách o 7,3% (948 eur), doprave a skladovaní o 6,2% (965 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,5% (1.000 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v júli 2018 medziročne vzrástla v priemysle o 8%, informačných a komunikačných činnostiach o 7%, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9%, maloobchode o 5,5%, stavebníctve o 5,1%, veľkoobchode o 4,9%, ubytovaní o 4,8%, vybraných trhových službách o 4,6%, doprave a skladovaní o 3,5% a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,9%.

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v informačných a komunikačných činnostiach o 7%, ubytovaní o 5,5%, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,3%, priemysle o 4,5%, veľkoobchode o 4,4%, maloobchode o 4,3%, stavebníctve o 3,7%, vybraných trhových službách o 2,5%, doprave a skladovaní o 2,2% a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7%.

V priemere za sedem mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8% (na 1.884 eur), ubytovaní o 8,1% (710 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9% (462 eur), priemysle o 7,2% (1.090 eur), veľkoobchode o 7% (952 eur), maloobchode o 6,9% (713 eur), stavebníctve o 6,4% (695 eur), vybraných trhových službách o 5,2% (929 eur), doprave a skladovaní o 4,9% (935 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,3% (989 eur).