piatok 10. júna 2022

Novinka: e-Služba dočasného útočiska

Bezplatná elektronická služba na overenie pravosti dokladu o udelení dočasného útočiska, ktorú ministerstvo vnútra spustilo 24. apríla tohto roka, je najnovšie rozšírená o možnosť vytlačiť doklad vo formáte, v akom ho vydáva cudzinecká polícia. Služba je k dispozícii v ukrajinskom, slovenskom a anglickom jazyku.

Štátni príslušníci tretej krajiny s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky (tzv. odídenci), ktorí sa počas tolerovaného pobytu presťahujú napríklad kvôli práci či zmene ubytovania, tak môžu získať doklad s aktuálnymi údajmi o adrese, na ktorej sa zdržiavajú. Aktuálne údaje na doklade o tolerovanom pobyte v súlade s informačným systémom cudzineckej polície sú dôležité napríklad pri uzatváraní zmluvy o ubytovaní či pracovnej zmluvy.

Postup pri overení pravosti a tlači dokladu:
1. Naskenujte QR kód (uvedený v pravej dolnej časti dokladu);
prípadne zadajte stránku
2. Zadajte identifikátor a rodné číslo cudzinca uvedené na predloženom doklade.
Po vyplnení sa zobrazia údaje z Potvrdenia o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky.
3. Pred tlačou treba zvoliť príkaz „ZOBRAZIŤ V PDF“ a následne vytlačiť.

Odídenci v súčasnosti hlásia zmenu adresy svojho pobytu na obciach a mestách. Cudzineckej polícii to vo významnej miere znižuje objem agendy, samosprávam uľahčuje administratívu napríklad pri príprave sumarizačných formulárov zasielaných na ministerstvo vnútra v súvislosti s príspevkom na ubytovanie.

EU: Nulové emisie pre vozidlá

Európsky parlament podporil revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktorá je súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030. Na plenárnom zasadnutí poslanci schválili uznesenie k navrhovaným pravidlám na revíziu emisných noriem CO2 a sú pripravení začať rokovania s členskými štátmi Európskej únie.

V prijatom texte uznesenia poslanci podporili návrh Európskej komisie na dosiahnutie cestnej mobility s nulovými emisiami do roku 2035 (cieľ pre celý vozový park EÚ znížiť emisie z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel o 100 % v porovnaní s rokom 2021). Priebežné ciele znižovania emisií do roku 2030 boli stanovené na 55 % pre osobné automobily a 50 % pre dodávky.

Európska komisia predložila 14. júla 2021 v rámci balíka Fit for 55 legislatívny návrh na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Cieľom návrhu je prispieť k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050, priniesť občanom výhody prostredníctvom širšieho zavádzania vozidiel s nulovými emisiami (lepšia kvalita ovzdušia, úspory energie a nižšie náklady na vlastníctvo vozidla), ako aj stimulovať inovácie v oblasti technológií s nulovými emisiami.
SR: Zamestnanosť v 1. štvrťroku

Podľa Štatistického úradu SR  zamestnanosť na Slovensku v 1. štvrťroku 2022 medziročne rástla už tretí štvrťrok za sebou, rast dosiahol 2,8 % a počet pracujúcich sa zvýšil na 2 milióny 572 tisíc osôb. Celková zamestnanosť sa po sezónnom očistení oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížila o 0,2 % na 2 milióny 589 tisíc pracujúcich. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 2,9 percentuálneho bodu (p. b.) na 75,9 %.

V priemysle počet pracujúcich medziročne stúpol o 2,4 % na 696 tis. pracujúcich. V rovnakom období pred rokom však zaznamenal v rámci možných prepočtov pri zásadnej zmene metodiky medziročný výraznejší úbytok pracujúcich. Pracujúci pribudli začiatkom roka 2022 aj v stavebníctve, ich počet vzrástol o 4,4 % na 247 tisíc osôb. V službách, ktoré najviac ovplyvnili dôsledky pandémie, pracovalo na začiatku roka 2022 o 2,1 % ľudí medziročne viac ľudí (1 milión 559 tisíc osôb). Celkovo služby dávali prácu vyše 60 % pracujúcich. Pribúdalo pracujúcich vo viacerých stredne veľkých alebo malých odvetviach služieb. Absolútne najvýraznejší rast - o štvrtinu - sa prejavil v ubytovaní a stravovacích službách. Toto odvetvie však pred rokom trpelo najsilnejšími dopadmi pandémie s viac ako 30 % prepadom počtu pracujúcich. Z ďalších odvetví služieb, ktoré zamestnávajú nad 150-tisíc ľudí sa dynamickejší rast o 9,9 % prejavil vo vzdelávaní a nižší rast v doprave a skladovaní o 1,7 %. Celkovo vyššiemu tempu rastu počtu pracujúcich zabránil pokračujúci pokles vo veľkoobchode a maloobchode aktuálne o 3,2 %. Pracujúcich strácali aj ďalšie počtom pracujúcich významnejšie odvetvia služieb ako zdravotníctvo a sociálna pomoc (o 7 %) či verejná správa (o 1,1 %).

Pozitívny trend bol viditeľný aj v krajoch Slovenska, počet pracujúcich, ako aj miera zamestnanosti medziročne vzrástli vo všetkých ôsmich krajoch SR. Počet pracujúcich najvýznamnejšie stúpol v Bratislavskom kraji o 8,3 %, ďalej v Žilinskom kraji o 4,3 % a v Nitrianskom kraji o 3,8 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti pod 70 % mal už len Prešovský kraj, naopak v Bratislavskom kraji sa miera zamestnanosti priblížila k úrovni takmer 83 %. Najvýraznejšia zmena nastala v Žilinskom kraji, miera zamestnanosti sa zvýšila o 4,2 p. b. na hodnotu 78 %, významné zvýšenie zaznamenal aj Košický kraj o 3,8 p. b., pričom počet pracujúcich bol nad hranicou 70 % obyvateľov kraja.

Za prácou do zahraničia odchádzalo v 1. štvrťroku tohto roka spolu 110 tis. osôb, čo bol rovnaký počet ako pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve (36,5 tis. osôb), priemysle (27,8 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (13,3 tis. osôb). V rámci európskych krajín pracovali najmä v Nemecku, Rakúsku a v Česku. Absolútne najviac tých, čo dochádzali za prácou do zahraničia pochádzalo z Prešovského kraja (25,1 tis. osôb) a zo Žilinského kraja (20,4 tis. osôb). Najvyšší nárast približne o šestinu pri dochádzaní za prácou bol v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

IDC: Odbyt osobných počítačov aj tabletov klesne

Podľa novej prognózy spoločnosti International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker globálne dodávky počítačov klesnú v roku 2022 medziročne o 8,2 % na 321,2 milióna kusov. Podobne sa znížila predpoveď celosvetových dodávok tabletov na 158 miliónov kusov, čo je 6,2 % pokles v porovnaní s rokom 2021.

Napriek nižšej tohtoročnej predpovede sa očakáva, že dodávky počítačov zostanú výrazne nad úrovňami pred pandémiou, keďže nadchádzajúce aktualizácie zariadení, silný komerčný dopyt a nárast na rozvíjajúcich sa trhoch budú naďalej hnacím motorom odvetvia. Podľa IDC sa dodávky vrátia k pozitívnemu ročnému rastu v roku 2023 a neskôr. V rokoch 2021 až 2026 však vykáže odbyt osobných počítačov priemerný ročný pokles o 0,6 %.

V prípade tabletov dosiahne priemerný ročný pokles v rovnakom období 2 %. Na dopyt bude mať naďalej negatívny vplyv konkurencia, ktorej tieto prístroje čelia zo strany osobných počítačov aj smartfónov.

štvrtok 9. júna 2022

Dovolenka 2022: Tretina Slovákov nepôjde nikam

Dovolenka doma alebo v cudzine? Podľa aktuálneho prieskumu pre Home Credit plánuje stráviť rodinnú dovolenku na Slovensku presná štvrtina Slovákov, 27 % pôjde do zahraničia. Najpočetnejšia je však skupina tých, ktorí na dovolenku nepôjdu nikam (32 %). Stále je tu ešte približne pätina ľudí (21%), ktorí vo svojich dovolenkových plánoch nemajú ešte jasno a teda nevedia, kam pôjdu (respondenti mohli kladne odpovedať na viacero otázok súčasne).

Mnohí sa musia aj pre výrazné zdražovanie tovarov a služieb v tomto roku uskromniť. Takmer polovica Slovákov (47 %) chce spolu za všetkých členov domácnosti za dovolenku minúť do 800 eur. Približne štvrtina (26 %) má v pláne utratiť od 801 do 1.200 eur. Len 4 % hodlajú zaplatiť za letnú dovolenku spolu vyše 3 tisíc eur. Polovica respondentov plánuje za letnú dovolenku minúť viac ako tomu bolo pred rokom. Výrazne viac ako minule sa chystá utratiť 18 %, trochu viac 32 % opýtaných. Na druhej strane 14 % Slovákov plánuje zaplatiť menej ako v roku 2021, z toho trochu menej 8 % a výrazne menej 6 %. No je tu však ešte aj viac ako tretina ľudí (36 %), ktorí chcú minúť približne rovnako ako vlani.

Z akých zdrojov chcú letnú dovolenku Slováci financovať? Najčastejšie je to z vlastných úspor (72 %) a z bežnej výplaty (23 %). Požičať si chcú na ňu len 4 % ľudí. Najviac dovolenkujúcich bude ubytovaných v penziónoch a hoteloch – takmer polovica (presne 49 %). Ďalšia pätina sa chystá bývať v dovolenkových domoch či apartmánoch, podobné množstvo na chalupách, 11 % sa chystá do kempov. (respondenti mohli kladne odpovedať na viacero otázok súčasne)

Aplikácia: Lekár v telefóne 24/7

Viaceré prieskumy poukazujú na fakt, že približne 20 až 30 % osobných návštev u lekára je úplne zbytočných a dali by sa nahradiť komunikáciou s lekárom cez telefón. Telemedicína sa vďaka Covid 19 výrazne posunula aj na Slovensku. Vymieňať si citlivé informácie o našom zdravotnom stave cez bežný telefonát, chat alebo e-mail však môže predstavovať aj bezpečnostné riziko. Navyše spojiť sa telefonicky so svojim vyťaženým lekárom je neraz skúška trpezlivosti.

Spojiť sa s lekárom 24 hodín denne, 7 dní v týždni a to kdekoľvek, v práci, doma, či na dovolenke ponúka Smart aplikácia MEDDI app – Ordinácia bez hraníc pre záujemcov všetkých poisťovní. Stiahnutie aplikácie je zadarmo, poplatok za rozšírenú verziu sa pohybuje na úrovní platieb za lepšiu streamovaciu alebo internetovú televíziu. Rodičia a zákonní zástupcovia si môžu na jeden účet pridať až štyri deti. Lekári majú prístup zadarmo. Na rozdiel od niektorých existujúcich medicínskych „konzultačných“ aplikácií prostredníctvom MEDDi app používateľ komunikuje s reálnym lekárom, v reálnom čase a nie chatbotom (konverzačným robotom). „MEDDI app umožňuje prepojiť pacienta s lekárom okamžite. Môžete si vybrať, či s ním budete komunikovať telefonicky, prostredníctvom chatu alebo priamo cez videohovor. Aplikácia umožňuje preposielať si potvrdenia, lekárske správy, fotky zranení, užívaných liekov, výsledky CT, MR, či RTG vyšetrení. Výsledkom komunikácie je riadna lekárska správa, umožňuje viesť archív prípadov, e-kartotéku atď. Rovnako, ak chcete získať druhý názor lekára, nemusíte na neho čakať niekoľko dní či týždňov. Funkčnosti aplikácie neustále rozširujeme,“ hovorí Jiří Pecina. Smart apku dnes už využíva takmer 5.000 lekárov a viac než 200.000 používateľov v Česku, na Slovensku, v Maďarsku aj v Latinskej Amerike.

Do vývoja aplikácie bolo doposiaľ preinvestovaných vyše 10 miliónov EUR ( cca 250 mil. Kč). Funkčnosti neustále rozširuje samostatný tím vývojárov. Aj vďaka nim MEDDI app spĺňa nielen dôležité kvalitatívne, ale bezpečnostné kritéria. Aplikácia zabezpečuje s lekárom šifrovanú komunikácia, spĺňa všetky ustanovenia GDPR a medzinárodné normy HL7 (Health Level 7) pre zdravotníctvo. Celá komunikácia a údaje podliehajú 2048-bitovému šifrovaniu. Bezpečnostná architektúra aplikácie je v súlade s požiadavkami Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť ČR a EÚ. Údaje používateľov sa nikdy a s nikým nezdieľajú. Aplikácia jednoducho absolútne rešpektuje lekárske tajomstvo.

EU: Jedna nabíjačka

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie prijali návrh Európskej komisie o spoločnom riešení nabíjania zo septembra 2021. Od roku 2024 tak musia byť všetky nové mobilné telefóny, tablety, digitálne fotoaparáty, ručné herné konzoly, slúchadlá alebo slúchadlá s mikrofónom, prenosné reproduktory, elektronické čítačky, klávesnice, myši, mobilné navigačné systémy a slúchadlá do uší vybavené nabíjacím portom typu USB-C. V prípade notebookov treba zmeny vykonať do roku 2026.

Tieto nové, dlho očakávané pravidlá majú prispieť k úspore zdrojov aj emisií CO2 a zároveň umožnia technologickú inováciu. Dohoda, ktorú dosiahli spoluzákonodarcovia, potvrdzuje a rozširuje návrh komisie:
• Nabíjacie porty a technológia rýchlonabíjania sa budú harmonizovať: štandardným nabíjacím portom bude USB-C, ktorý spotrebiteľom umožní nabíjať zariadenia tou istou nabíjačkou USB-C bez ohľadu na značku zariadenia. Harmonizácia technológie rýchlonabíjania zároveň pomôže zabrániť tomu, aby rôzni výrobcovia neoprávnene obmedzovali rýchlosť nabíjania, a pomôže zabezpečiť, aby bola rýchlosť nabíjania rovnaká pri používaní akejkoľvek kompatibilnej nabíjačky na zariadenie. Tieto pravidlá sa teraz budú vzťahovať na celý sortiment spomenutých elektronických zariadení. Je možné, že po pravidelnom posúdení jednotného trhu komisiou budú v budúcnosti do zoznamu pridané aj ďalšie zariadenia.
• Predaj nabíjačky sa oddelí od predaja elektronického zariadenia: spotrebitelia si budú môcť kúpiť nové elektronické zariadenie bez novej nabíjačky. Tým sa obmedzí počet nedobrovoľne zakúpených či nepoužívaných nabíjačiek. Priebežne sa budú posudzovať dosiahnuté výsledky a možné rozšírenie tohto opatrenia aj na kábel.
• Zabezpečí sa lepšia informovanosť spotrebiteľov: výrobcovia budú musieť poskytnúť relevantné informácie o účinnosti nabíjania vrátane informácií, koľko energie si zariadenie vyžaduje a či podporuje rýchle nabíjanie. Spotrebitelia tak ľahšie zistia, či ich existujúce nabíjačky spĺňajú požiadavky nového zariadenia, alebo im to pomôže pri výbere kompatibilnej nabíjačky.
• Vytýči sa ďalší postup harmonizácie riešení bezdrôtového nabíjania: vzhľadom na to, že technológia sa vyvíja rýchlo a treba obmedziť možnosť budúceho rozdrobenia trhu, komisia posúdi rôzne dostupné technológie so zreteľom na ich možnú budúcu harmonizáciu a požiada európske normalizačné organizácie, aby vhodné riešenie premietli do harmonizovanej normy.

V roku 2020 bolo v EÚ predaných približne 420 miliónov mobilných telefónov a iných prenosných elektronických zariadení. Viac ako tretina spotrebiteľov však uvádza, že sa stretáva s problémom nezlučiteľnosti nabíjačiek dostupných na trhu, pričom ročne sa minie približne 2,4 miliardy eur na ďalšie samostatné nabíjačky. Vyhodené a nepoužité nabíjačky zároveň každoročne predstavujú približne 11.000 ton elektronického odpadu.


SR: Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2022

Na Slovensku sa v 1. štvrťroku 2022 podľa údajov štatistického úradu dokončilo 4.078 bytov, medziročne však ich počet klesol o 9,1 %. Aj v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, ktorý bol minimálne zasiahnutý pandémiou, bolo aktuálne dokončených o 10 % menej bytov. Prvé tri mesiace roka 2022 priniesli naštartovanie výstavby začatých bytov o 6,1 %, ale tiež prehĺbenie úbytku počtu dokončených bytov o vyše 9 %.

Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch bola situácia vo výstavbe bytov v krajoch značne rozkolísaná. V štyroch z ôsmich krajov Slovenska došlo medziročne k úbytku dokončených bytov, pričom poklesy do 15 % boli zaznamenané v Žilinskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Vysoký, takmer tretinový prepad výstavby sa prejavil v Bratislavskom kraji, ktorý patril dlhodobo k regiónom ťahajúcim rast výstavby. Pokles výstavby v regióne okolo hlavného mesta sa prejavuje už dlhodobejšie. Náskok Bratislavského kraja v počte dokončených bytov pred ostatnými regiónmi sa tak výrazne znížil. Zatiaľčo v predošlých rokoch každý štvrtý dokončený byt bol práve v Bratislavskom kraji, aktuálne je to len každý šiesty byt, čo bol podiel porovnateľný s Trnavským krajom. Naopak, až tretinový nárast počtu skolaudovaných bytov zaznamenal Banskobystrický kraj, dvojciferné prírastky dosiahol aj Košický (o 12,6 %) a Trenčiansky kraj (o 11,8 %). Tri štvrtiny zo všetkých dokončených bytov boli rodinné domy.

Počet začatých bytov počas prvého štvrťroka 2022 zaznamenal oživenie. Celkovo sa začalo stavať 4.351 bytov, čo bolo o 6,1 % viac ako pred rokom. Aktuálny počet začatých bytov však stále nenabral rekordné hodnoty z 1. štvrťroka 2020. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 65 %. Počet začatých bytov v rodinných domoch však nekopíroval celkovú tendenciu a bol medziročne nižší. Rast rozbehu výstavby tak išiel celý na vrub vyššieho počtu začatej výstavby bytov v bytových domoch. Súčasne bolo ku koncu marca 2022 na Slovensku rozostavaných vyše 80-tisíc bytových jednotiek, čo bolo o 6 % viac ako pred rokom.

streda 8. júna 2022

Upozorňujeme: IKEA METALLISK

IKEA vyzýva všetkých zákazníkov, aby prestali používať kanvicu METALLISK na prípravu espressa na varnú dosku s  objemom 0,4 l s  bezpečnostným ventilom z nehrdzavejúcej ocele (číslo výrobku 703.602.25), dátumovými pečiatkami medzi 2040 a 2204 (rrtt). Dôvodom stiahnutia je zvýšené riziko prasknutia výrobku počas používania. 

Riziko sa zvýšilo po zmene materiálu a konštrukcie bezpečnostného ventilu, preto sú do stiahnutia z predaja zahrnuté len výrobky s bezpečnostným ventilom z nehrdzavejúcej ocele (striebornej/sivej farby). Toto stiahnutie z  predaja sa nevzťahuje na žiadne ďalšie výrobky tohto produktového radu.

Kanvicu METALLISK na prípravu espressa s  bezpečnostným ventilom z nehrdzavejúcej ocele, dátumovými pečiatkami medzi 2040 a 2204 (rrtt), môžete vrátiť do ľubovoľného obchodného domu IKEA a získať plnú náhradu. Dátumovú pečiatku nájdete na spodnej strane produktu. Doklad o kúpe (pokladničný blok) nie je nutné predložiť.


EU: Minimálna mzda

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie sa dohodli na smernici o primeraných minimálnych mzdách, ktorú Európska komisia navrhla v októbri 2020. Politickú dohodu dosiahnutú Európskym parlamentom a Radou teraz formálne schvaľujú spoluzákonodarcovia. Po uverejnení v úradnom vestníku nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení a členské štáty budú musieť do dvoch rokov transponovať nové prvky smernice do vnútroštátneho práva.

Ochrana minimálnej mzdy existuje vo všetkých členských štátoch EÚ, a to buď prostredníctvom zákonných minimálnych miezd a kolektívnych zmlúv, alebo výlučne prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Zabezpečenie primeraných miezd je nevyhnutné na zlepšenie ich životných a pracovných podmienok, ale tiež na budovanie spravodlivých a odolných ekonomík a spoločností. Niektorí pracovníci sú však ovplyvnení nízkou primeranosťou a/alebo medzerami v pokrytí ochrany minimálnej mzdy. Cieľom novej smernice je tento problém vyriešiť vytvorením rámca EÚ na zlepšenie primeranej ochrany minimálnej mzdy pri plnom rešpektovaní národných tradícií a kompetencií ako aj autonómie sociálnych partnerov. Od členských štátov nevyžaduje, aby zaviedli zákonné minimálne mzdy, ani nestanovuje spoločnú úroveň minimálnej mzdy v celej EÚ.

Hlavné prvky
Rámec na stanovenie a aktualizáciu zákonom stanovených minimálnych miezd: Členské štáty so zákonom stanovenými minimálnymi mzdami budú musieť zaviesť spoľahlivý rámec riadenia na stanovovanie a aktualizáciu minimálnych miezd, čo zahŕňa:
  • jasné kritériá pre stanovenie minimálnej mzdy (vrátane: kúpnej sily zohľadňujúcej životné náklady; úrovne, rozdelenia a miery rastu miezd; a národnej produktivity);
  • používanie orientačných referenčných hodnôt na usmernenie hodnotenia primeranosti minimálnych miezd, pričom smernica uvádza možné hodnoty, ktoré by sa mohli použiť;
  • pravidelné a včasné aktualizácie minimálnych miezd;
  • zriadenie poradných orgánov, v ktorých sa budú môcť zúčastňovať sociálni partneri;
  • zabezpečenie toho, aby zmeny a zrážky zákonom stanovenej minimálnej mzdy rešpektovali zásady nediskriminácie a proporcionality vrátane sledovania legitímneho cieľa; a
  • efektívne zapojenie sociálnych partnerov do stanovovania a aktualizácie zákonnej minimálnej mzdy.
Podpora a uľahčenie kolektívneho vyjednávania o mzdách: 
Smernica vo všetkých členských štátoch podporuje kolektívne vyjednávanie. Je to preto, že krajiny s vysokým pokrytím kolektívnym vyjednávaním majú tendenciu mať nižší podiel pracovníkov s nízkymi mzdami, nižšiu mzdovú nerovnosť a vyššie mzdy. Okrem toho smernica žiada členské štáty, v ktorých je pokrytie kolektívneho vyjednávania menšie ako 80 %, aby vypracovali akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania.

Lepšie monitorovanie a presadzovanie ochrany minimálnej mzdy: 
Členské štáty budú musieť zbierať údaje o pokrytí a primeranosti minimálnej mzdy a zabezpečiť, aby pracovníci mali prístup k riešeniu sporov a mali právo na nápravu. Dodržiavanie pravidiel a účinné presadzovanie sú nevyhnutné na to, aby pracovníci skutočne využívali prístup k ochrane minimálnej mzdy a podporovali konkurenčné prostredie založené na inováciách, produktivite a dodržiavaní sociálnych noriem

Aktuálne: Najviac šetríme na oblečení, dovolenke a zábave

Výhľad slovenskej ekonomiky nie je priaznivý. Dozvuky pandémie, vojna na Ukrajine, inflácia, problémy v dodávateľských reťazcoch - všetky tieto problémy budú nútiť ľudí, aby hľadali spôsob, ako sa vyrovnať s vyššími nákladmi. Prvou možnosťou úspor v prípade straty zamestnania alebo iných ekonomických problémov je pre väčšinu Slovákov obmedzenie výdavkov na oblečenie (59 %). Pritom ženy šetria na oblečení častejšie (62 %) ako muži (56 %). 

Výsledky prieskumu KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) sa vo veľkej miery zhodujú so zisteniami z predchádzajúceho roka. Aj vtedy nasledovali po úsporách na oblečení škrty vo výdavkoch na dovolenku a zábavu či kultúru. Respondenti mohli pritom vždy uviesť viac možností úspor. Až ako poslednú možnosť pri finančných problémoch Slováci volia snahu ušetriť na vzdelaní a záujmových krúžkoch svojich detí. Túto možnosť si rovnako ako pred rokom vybralo 9 % respondentov, častejšie muži ako ženy. Len 16 % Slovákov by namiesto vlastného auta častejšie využívalo verejnú dopravu. Rovnaký počet respondentov by šetril na výdavkoch spojených so zdravím, akými sú lieky, vitamíny, masáže či rehabilitácia. „Slováci si v prípade výpadku príjmov najčastejšie odoprú nákupy, služby a zážitky, ktoré nie sú nutné. Zároveň je dôležité zistenie, že len minimálny podiel respondentov nášho prieskumu by svoju nepriaznivú finančnú situáciu riešil pôžičkou od rodiny, priateľov alebo finančných inštitúcií. Iba 15 % respondentov by však v takejto situácii informovalo svojich veriteľov, aby sa pokúsili dohodnúť na úprave splátok svojich záväzkov. Pritom by to mal byť jeden z prvých krokov, ktorým sa dá predísť ďaleko zásadnejším finančným problémom," upozorňuje Jaroslava Palendalová.

Takmer 45 % žien, ale len 37 % mužov by v prípade finančnej núdze začalo nakupovať iba najnutnejšie potraviny. Muži (38 %) by zasa častejšie ako ženy (33 %) využili nasporené peniaze. Kultúru a dovolenku by si najčastejšie odpustili mladí ľudia, menej však už bezdetní Slováci. Najviac sa na svoje úspory spoliehajú ľudia zamestnaní v sektore IT a telekomunikácií a ďalej v zdravotníctve a finančníctve. Najmenšiu možnosť využitia úspor majú zamestnanci v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva. Najväčšiu tendenciu neobmedzovať sa pri nedostatku financií, ale požičať si od rodiny či priateľov, majú nezamestnaní a ženy v domácnosti. Takéto riešenie však nepochybne nie je vhodné pre osoby bez príjmu. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa zvýšil podiel nezamestnaných, ktorí by svoje finančné problémy riešili pôžičkou.

SR: Mzdy v 1. štvrťroku

Priemerné hrubé zárobky na Slovensku na začiatku roka 2022 medziročne vzrástli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva, reálny rast miezd však dosiahlo iba sedem z nich. Slovenské mzdy v mnohých odvetviach tak nestačili stúpajúcej inflácii.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas prvých troch mesiacov roka 2022 dosiahla podľa štatistického úradu 1.212 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástla o 7,8 %. Mzdy rastú vyšším tempom už niekoľko štvrťrokov, aktuálna hodnota prekonala rast v poslednom štvrťroku minulého roka. Okrem miezd však rástli dynamicky aj spotrebiteľské ceny, preto reálna mzda očistená o vplyv inflácie dosiahla pokles o 1,4 %. Ľudia tak mohli za svoje príjmy nakúpiť v priemere menej tovaru a služieb ako pred rokom. Naposledy sme zaznamenali pokles reálnej mzdy v 2. štvrťroku 2020. Zatiaľčo vtedy bola príčinou poklesu pandémia, začiatkom tohto roka sa na znížení reálnych miezd podpísala zrýchľujúca sa inflácia. Sezónne očistená priemerná mzda medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2021) vzrástla o 1,4 %.

Počas 1. štvrťroka 2022 relatívne najdynamickejšie v medziročnom porovnaní rástli mzdy vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 19,8 %), ako aj v ostatných činnostiach (o 16,1 %). Tretí najvyšší rast sa prejavil v ubytovacích a stravovacích službách (o 14,6 %), ktoré boli najviac zasiahnuté dopadmi pandémie. Súčasne dlhodobo ide o odvetvie s najnižšou priemernou mzdou v hospodárstve SR, aktuálne na úrovni 659 eur mesačne. Celkovo až 11 odvetví ekonomiky malo mzdu nižšiu ako bol priemer hospodárstva SR a 8 odvetví patrilo k nadpriemerným. Najvyššie priemerné hrubé platy sú dlhodobo v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (aktuálne v 1. štvrťroku tohto roka 2.527 eur). Nad 2.000 eur mesačne aktuálne zarábali v priemere aj zamestnanci v odvetví informácie a komunikácie a v dodávke elektriny, plynu a pary. Podobne aj odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí si pripísali vysoké medziročné prírastky miezd, priemysel o 8,1 % (na úroveň 1 272 eur) a obchod o 11,9 % (na 1.132 eur). Obchod si udržal reálne mzdy v raste, v priemysle však reálna mzda klesla. Podobne rast miezd nestačil tempu inflácie aj v ďalších 11 odvetviach ekonomiky. Najviac reálne platy klesli pracujúcim v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 8,3 %).

Z územného hľadiska vyššiu priemernú mesačnú mzdu ako celé hospodárstvo SR mal opäť len Bratislavský kraj (1.546 eur). V ostatných krajoch sa mzdy v priemere pohybovali od 919 eur v Prešovskom do 1.128 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda medziročne vyššia s najvyšším relatívnym prírastkom v Žilinskom kraji 8,9 % a v Trnavskom kraji 8,7 %. Po odpočítaní vplyvu inflácie však priemerný zárobok v reálnom vyjadrení vo všetkých krajoch Slovenska klesol. Najmenej v Žilinskom (o 0,4 %) a najviac v Prešovskom kraji (o 2,9 %).

utorok 7. júna 2022

Bankroty: Opäť rastú

V máji 2022 zbankrotovalo na Slovensku podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau  (CRIF SK) 935 občanov. V medziročnom porovnaní s májom 2021 s počtom 596 osobných bankrotov to predstavuje nárast o 56,88 percenta. A pri porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli 2022 zbankrotovalo 748 dlžníkov, ich v minulom mesiaci bolo o rovných 25 percent viac. 

„Opäť vzrástol aj počet osobných bankrotov ľudí bez vlastného domova – v máji ich bolo 132, čo predstavuje až 14,30 percenta z celkového počtu vyhlásených konkurzov. Medzi nimi boli 2 manželské páry (pričom celkovo zbankrotovalo 25 manželských párov), identifikovali sme 2 príbuzenské väzby a 8 osôb malo uvedenú virtuálnu adresu. Ešte nikdy sme nezaznamenali taký malý rozdiel medzi počtom bankrotov mužov a žien bez vlastného domova – mužov bolo 75 a žien 57,“ upresnila Ing. Jana Marková. Zároveň žiadnemu dlžníkovi nebolo zrušené oddlženie pre nepoctivý zámer a ani do registra diskvalifikácií nepribudol žiadny dlžník.

Z dlhodobých štatistík CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2022 bolo vyhlásených 62.054 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky. V prvých piatich mesiacoch tohto roka bolo vyhlásených 3.992 osobných bankrotov.

EU: Sú elektrické autá naozaj ekologickejšie?

V roku 2019 doprava zodpovedala už za štvrtinu všetkých emisií oxidu uhličitého v Európskej únii, pričom podľa Európskej environmentálnej agentúry sa na týchto emisiách podieľala cestná doprava 71,7 %. Ako súčasť úsilia o zníženie emisií CO2 a dosiahnutia cieľa, aby Európa dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050 v súlade s plánom Európskej zelenej dohody, je potrebné do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy o 90 % v provnaní s úrovňami z roku 1990.

Doprava je však jediným sektorom, v ktorom sa emisie skleníkových plynov počas troch posledných dekád zvýšili, a to o 33,5 % v období 1990 až 2019. Výrazné zníženie emisií CO2 z dopravy nebude jednoduché aj preto, že tempo znižovania emisií sa spomalilo. Podľa súčasných prognóz sa emisie z dopravy do roku 2050 znížia len o 22 %, čo je stále ďaleko od stanovených ambícií. Osobná cestná doprava tvorí až pätinu celkových emisií v EÚ, emisie CO2 z osobnej dopravy sa významne líšia od zvoleného spôsobu dopravy. Osobné autá sa zaraďujú medzi najväčších emitentov CO2, na celkových emisiách vytvorených v doprave sa podieľajú až 60,6 %. Vzhľadom na priemerný počet pasažierov v jednom aute, ktorý v roku 2018 tvoril 1,6 osoby, môžu napomôcť k zníženiu emisií aj aleternatívne spôsoby, akými sú zdieľanie áut, využívanie verejnej dopravy, doprava bicyklom alebo chôdza.

Snahy obmedziť emisie CO2 sa vydávajú dvomi cestami: jednou je zvyšovanie účinnosti spaľovacích motorov a druhou prechod na iné palivá a pohony. V roku 2019 väčšina cestnej dopravy (66,7 %) v EÚ využívala naftu ako palivo, benzín ako palivo tvoril štvrtinu (24,55 %). Využívanie elektrických áut rastie, v roku 2020 tvorili elektrické osobné autá už 11 % všetkých registrácií. Predaj elektrických vozidiel (elektrické vozidlá na batérie a plug-in hybridné elektrické vozidlá) od roku 2017 prudko vzrástol a strojnásobil sa v roku 2020, kedy začali platiť súčasné ciele týkajúce sa emisií CO2. Elektrické dodávky tvorili v roku 2020 2,3 % podielu na trhu nových registrovaných dodávok.

V debate o ekologickejšej doprave však nesmieme zabúdať na otázku, koľko skleníkových plynov vypustí automobil nielen počas premávky, alebo nakoľko znečisťuje životné prostredie jeho výroba a likvidácia. Faktom zostáva, že výroba a likvidácia elektrických áut zaťažuje životné prostredie viac, ako je tomu u bežných áut. Úroveň emisií závisí od toho, akým spôsobom je vyrábaná elektrina, na ktorú jazdia. Vzhľadom na energetický mix v Európe sa elektrické vozidlá ukázali byť čistejšie ako autá so spaľovacím motorom na benzín. Ak sa v budúcnosti zvýši podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov, tak by elektromobily mohli byť ešte šetrnejšie k životnému prostrediu. K tomu môžu tiež prispieť opatrenia EÚ, ktoré by mali zabezpečiť to, aby boli batérie udržateľnejšie.

Výzva: Pre autobusovú dopravu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre tzv. segment BUS, čiže pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej aj príležitostnej dopravy. Ide o opravnú výzvu za obdobie od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby, alebo ju nestihli včas podať. Podnikatelia môžu posielať žiadosti do piatka 17. júna 2022.

Výzva je podľa ministerstva dopravy určená pre tých prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej - zájazdovej dopravy, ktorým poklesli tržby oproti referenčnému obdobiu minimálne o 30 %. Pokles tržieb sa porovnáva s rovnakými mesiacmi v roku 2019. 

Primárne je výzva určná pre žiadateľov, ktorí podali žiadosť o finančný príspevok nesprávne a bola im v zmysle stanovených podmienok schémy minimálnej pomoci zamietnutá. Maximálna výška príspevku je súhrnne do 200.000 eur. Podrobné informácie o tejto schéme pomoci sú zverejnené aj na webovej stránke ministerstva dopravy.

EasyPark: Už aj na Slovensku

Na slovenský trh bola uvedená aplikácia EasyPark s dostupnosťou v 3.200 mestách Európy, Veľkej Británie, USA a Austrálie. Prvým slovenským mestom, kde bude fungovať, je Bratislava. Okrem štandardných funkcií, akými sú spustenie a predĺženie parkovacej relácie, umožní využívať aj parkovacie karty na bezplatné alebo zvýhodnené parkovanie.

EasyPark ponúka na celom svete niekoľko funkcií. Okrem spustenia, predĺženia a ukončenia parkovania umožňuje zaplatiť za nabíjanie elektromobilov, nájsť ulice s dobrou dostupnosťou voľných parkovacích miest a vopred si parkovacie miesta rezervovať. Aplikácia je prispôsobená aj na operačné systémy vo vozidlách, ako napríklad Apple CarPlay a Android Auto.

Spoločnosť ponúka tiež softvérové riešenia určené na pomoc mestám a prevádzkovateľom parkovísk s využitím poznatkov na zlepšenie plánovania miest. Vďaka optimalizovanému parkovaciemu ekosystému sa napríklad skracuje čas hľadania voľného parkovacieho miesta, čo má pozitívny vplyv na zážitok z jazdy aj na životné prostredie v meste.pondelok 6. júna 2022

Výzva: Kontajnerové stanovište

Hlavné mesto Slovenska Bratislava informuje na sociálnej sieti o spustení novej dotácie na kontajnerové stanovištia. Výška príspevku je pre tento rok 5000 eur. Žiadosti sa budú prijímať do 30. septembra 2022. Dotáciu je možné použiť na: nákup materiálov na vybudovanie kontajnerového stanovišťa, stavebné a konštrukčné práce ako aj na vytvorenie vegetačnej strechy, príp. inej vegetačnej plochy.

Pri podaní žiadosti je potrebné splniť podmienky, dodržať manuál a preukázať vzťah k pozemku, na ktorom sa má kontajnerové stanovište vybudovať, respektíve upraviť. Spoločenstvo vlastníkov bytov musím mať pozemok vo svojom vlastníctve, resp. v nájme od mestskej časti/mesta. O nájom mestského pozemku môžete jednoducho požiadať na webe https://bit.ly/dotacia_na_stanovistia.

Zberné nádoby na odpad tvoria významnú časť verejného priestoru. Ich vzhľad a kvalita ovplyvňujú kvalitu nášho okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto môže byť riešením sústrediť ich na jedno miesto a oddeliť od okolia vytvorením kontajnerového stanovišťa.

Výhody kontajnerových stanovíšť:
prístup majú výhradne obyvateľky a obyvatelia bytového domu,
zabraňujú zhromažďovaniu často nesprávneho odpadu z okolia,
zabraňujú rozfúkaniu odpadu do okolia,
vďaka zelenej streche, či stenám môžu dokonca skrášliť okolie doplnením zelene,
môžete (no nemusíte) pritom využiť jednu z projektových dokumentácií, ktoré sú už pripravené.


EU: Voda na kúpanie

V posledných desaťročiach sa kvalita európskej vody určenej na kúpanie zlepšuje. Potvrdzuje to aj výročná správa o vode na kúpanie, podľa ktorej v roku 2021 splnilo najprísnejšie normy Európskej únie na „výbornú“ kvalitu vody takmer 85 % európskych lokalít na kúpanie. Správu vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou na základe monitorovania 21.859 lokalít na kúpanie v členských štátoch EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku, ktoré boli monitorované počas celého roka 2021.

Zo správy vyplýva, že kvalita pobrežných oblastí, ktoré tvoria dve tretiny všetkých lokalít určených na kúpanie, je celkovo lepšia ako kvalita vnútrozemských lokalít. V roku 2021 sa klasifikovalo ako oblasti vynikajúcej kvality 88 % pobrežných oblastí EÚ na kúpanie v porovnaní so 78,2 % vnútrozemských lokalít. Od prijatia smernice o vode na kúpanie v roku 2006 sa podiel „výborných“ lokalít zvýšil a v posledných rokoch sa stabilizoval na úrovni približne 88 % v pobrežných a 78 % vo vnútrozemských oblastiach.

V roku 2021 boli minimálne normy kvality vody splnené v 95,2 % lokalít. V Rakúsku, na Malte, v Chorvátsku, Grécku, na Cypre, v Dánsku a Nemecku spĺňa „výbornú“ normu kvality minimálne 90 % vôd na kúpanie. Podiel lokalít nízkej kvality od roku 2013 klesol. V roku 2021 predstavovali nekvalitné vody na kúpanie 1,5 % všetkých lokalít v EÚ v porovnaní s 2 % v roku 2013. Nízku kvalitu často spôsobuje krátkodobé znečistenie. V správe sa zdôrazňuje, že kvalita vody sa môže zvýšiť, ak zlepšíme posudzovanie zdrojov znečistenia a zavedieme integrované hospodárenie s vodou.

EEA spolu s tohtoročnou správou o vode na kúpanie uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktuálne správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o uplatňovaní smernice.

dTest: Pozor na autosedačky

V pravidelnom teste autosedačiek pre najmenšie deti, batoľatá, predškolákov i školákov boli objavené nebezpečné výrobky. Pri nezávislých testoch autosedačiek dTest dlhodobo spolupracuje s nemeckým autoklubom ADAC. Aktuálne testovali 20 výrobkov, z ktorých je väčšina dostupná aj na Slovensku.

V kategórii sedačiek pre deti do 1 roku veku aj pri výrobkoch určených od narodenia do zhruba 1,5 roku laboratória udelili vysoké známky. Aj v kategórii pre deti od narodenia do 4 rokov veku (cca 105 cm), v ktorej sa objavila aj prvá pultíková sedačka s integrovaným airbagom na trhu, prebehli nárazové skúšky úspešne. V prípade výrobku Lionelo Antoon RWF však laboratóriá odhalili prítomnosť zdraviu škodlivých látok. V textilnom poťahu sedačky boli objavené spomaľovače horenia TCPP a TDCP, ktoré sú považované za potenciálne karcinogénne.

Pri tzv. rastúcich sedačkách už crashtesty odhalili nedostatky v ochrane detí. Myšlienka prestavby jednej sedačky spoločne s tým, ako rastie dieťa, je určite lákavá, ale môže to so sebou prinášať aj obmedzenia a potrebné kompromisy v závislosti od možných váhových konfigurácií. To sa potvrdilo pri modeli Joie i-Spin Grow, ktorý je určený pre deti od narodenia do približne 6 rokov. Do zhruba jedného metra vzrastu dieťaťa, teda približne do 4 rokov veku, sa inštaluje proti smeru jazdy a pripevňuje isofixom a popruhom top tether. Vzhľadom na menší priestor pre nohy väčších detí pri inštalácii sedačky proti smeru hrozí, že ju používatelia príliš skoro otočia v smere jazdy. Pri inštalácii proti smeru jazdy boli zistené pomerne vysoké sily pôsobiace na testovaciu figurínu. Problémy tiež predstavoval fakt, že pri čelnom náraze hrozil kontakt hlavy s predným sedadlom vozidla. Ďalší model Kinderkraft Comfort Up úplne prepadol v bočnom crashteste. V hodnotení bezpečnosti získal 0 %! Do sedačky je možné usadiť deti od 1 až do 12 rokov, ale od hmotnosti 22 kg dieťaťa musí byť zo sedačky vybratá chrbtová opierka. Zo sedačky sa bez opierky stáva obyčajný podsedák bez dostatočnej ochrany pri bočnom náraze. Práve podsedáky dTest spoločne s ADACom už niekoľko rokov kritizuje, pretože v prípade bočného nárazu deťom neposkytujú žiadnu ochranu.

GDPR: Žaloby od združení

Majú spotrebiteľské združenia právo podávať žaloby aj podľa GDPR? Odpoveďou je rozhodnutie Súdneho dvora EÚ: spotrebiteľské združenia majú napriek špecifickej úprave podľa GDPR právo podávať žaloby za porušovanie GDPR bez poverenia udeleného na tento účel a nezávisle od porušenia konkrétnych práv dotknutých osôb, ak tieto porušenia zasahujú aj do práv na ochranu spotrebiteľa a tieto ich práva reguluje vnútroštátna úprava. Podľa odborníkov ide o dôležité rozhodnutie, ktoré môže urýchliť zlepšovanie ochrany práv spotrebiteľov aj vymáhanie GDPR v celej Európskej únii, vrátane Slovenska.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ výraznou mierou posilňuje práva občanov EÚ, či už sú v postavení spotrebiteľa alebo dotknutej osoby. Porušenie pravidla týkajúceho sa ochrany osobných údajov totiž môže podľa odborníka viesť k porušeniu pravidiel týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov. „V praxi sa teraz môže stať, že obchodníkovi bude za jedno konanie uložená pokuta za porušenie GDPR a súčasne mu bude hroziť aj pokuta za porušenie pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ak teda úrady na ochranu osobných údajov v EÚ nebudú efektívne vymáhať povinnosti podľa GDPR, môžu nápravu niektorých porušení vyriešiť spotrebiteľské združenia. Napríklad v situácii, kedy nedostatok súhlasu či profilovanie spôsobí aj vznik agresívnej obchodnej praktiky. Je preto potrebné, aby spoločnosti precízne kontrolovali svoje obchodné podmienky aj z pohľadu ochrany osobných údajov,“ upozorňuje Jakub Berthoty.
Európska únia už postavenie združení upravuje v smernici č. 2020/1828 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, na základe ktorej majú združenia možnosť žalovať porušenia podľa GDPR. Implementácia novej smernice má termín do 25. decembra 2022 a vnútroštátne opatrenia majú nadobudnúť účinnosť až od 25. júna 2023. Spotrebiteľské združenia budú následne môcť podávať kolektívne žaloby za porušenia GDPR aj podľa spomínanej smernice. Vďaka rozsudku Súdneho dvora EÚ však majú spotrebiteľské združenia právo konať v prípade porušení GDPR, prekrývajúcom sa s ochranou spotrebiteľa už dnes.