piatok 3. apríla 2020

Radíme: Ako byť šťastný (aj) počas pandémie


Odborníci na šťastie majú viacero receptov, ktoré je možné využívať nielen v nečase pandémie, ale pre ktoré si práve v týchto dňoch môžeme nájsť viac času. Karanténa môže byť našou cestou k sebe, blízkym a domovu, v ktorom trávime viac času. 

Nikola Kallová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV odporúča pomáhať iným.  Prispievanie na charitu je vhodným spôsobom, ako nielen pomôcť slabším, znevýhodneným a ohrozeným, ale aj cítiť sa šťastnejšími. Internet ponúka dostatok charitatívnych organizácií, ktoré sú ochotné sprostredkovať našu pomoc. Pomôžme, darujme, prispejme a budeme odmenení.

Tí z nás, ktorí sú aj dnes obklopení hŕstkou blízkych ľudí, disponujú najvyššou hodnotou umožňujúcou ľudské šťastie. Práve teraz sa môžeme orientovať na skvalitnenie komunikácie a spoločné trávenie času. Výskumy v oblasti pozitívnej psychológie poukazujú, že obyčajný „list vďačnosti“ nás robí šťastnejšími.  Zamyslime sa nad tými, ktorým máme za čo poďakovať, urobme tak a budeme sa cítiť lepšie.

Záznam troch dobrých vecí, ktoré nás daný deň postretli, môže človeka priblížiť k uvedomeniu, vďačnosti, naplnenosti a radosti z bežnej reality. Tri dobré veci môžu znamenať veľké udalosti, a rovnako môžu byť symbolizované maličkosťami ako úsmev, priaznivé počasie či chutné jedlo. Rozvoj všímavosti (anglicky mindfulness) moderná psychológia tiež často spája s cestou za šťastím, pričom radí, že dopracovať sa k nej môžeme napríklad praktizovaním meditácie či jogy.

Ku šťastiu prispievajú aj rôzne produktívne aktivity. Mysliteľné aktivity pre nastávajúce dni sa však neukrývajú vonku, ale v našich domácnostiach. Okrem pohybových, edukačných a umeleckých aktivít, domácich aj ručných prác a starostlivosti o domáce zvieratá sa môžeme angažovať vo zveľaďovaní domova – záhradkárčení, dekorácii, organizácii a zariaďovaní domácnosti.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli nové upozornenia z  Litvy, Talianska a Írska o nebezpečnej kozmetike.

Výrobok na čistenie pokožky Muravjinij spirt (ants spirits, výrobná dávka: 80419, čiarový kód  4603373001092) z Ruskej federácie prekročil povolenú koncentrácia konzervačnej látky kyseliny mravčej, čím môže vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu.

Farba na tetovanie RED CHERRY značka INTENZE (Article: ST1083RC, Ref: 1036C08318D05140476, výrobná dávka: Batch: RD76B90IMX40, Exp: 30/04/2023, Lot. SS271) z USA obsahuje nepovolenú látku o-anisidine (104,4 mg.kg-1 ).

Farba na tetovanie Viola - Plum značka ETERNAL INK (výrobná dávka: Expiration date 10/04/2021, Prod. 11/04/2018, LOT 10/04/18) z USA prekročila maximálne povolené množstvo stanovené pre nečistoty niklu a medi.
Výrobok na bielenie pokožky Lightening Body Lotion z
načka Biocarrot (typ výrobku: With Carrot Oil, výrobná dávka: L221, F 12.18 E: 12.20 (CI), čiarový kód 6181100380385) obsahuje nepovolený kortikosteroid – Clobetasol propionate (0,06%).

Aktuálne: Slováci budú cez víkend hackovať koronakrízu

Slovensko sa cez víkend 3. – 5. apríla 2020 zapája do globálneho boja proti pandémii COVID-19 aj na špeciálnom virtuálnom podujatí Hack the Crisis Slovakia. 

Podujatie bude prebiehať 48 hodín cez stránku hackthecrisis.sk. Platforma aktuálne zbiera konkrétne výzvy od ľudí a inštitúcií a hľadá tiež odborníkov. Riešitelia spolu s mentormi počas 48 hodín prídu s konkrétnymi nápadmi na riešenie. Všetci účastníci sa budú môcť zapojiť do globálneho Hackathonu a najlepšie riešenia sa budú môcť zúčastniť medzinárodného 6-týždňového akcelerátora. V ňom môžu pre svoj nápad vyvinúť prototyp, získať investora a globálny dosah. Úvodný webinár sa spustí v piatok 3. apríla o 17:00, avšak ďalší záujemcovia sa môžu pridať aj počas hackathonu. Výsledky budú jednotlivé pracovné skupiny prezentovať v nedeľu o 18:00.

Možnosť zapojiť sa majú nielen technologickí ľudia, ale hocikto s nápadom a chuťou riešiť problémy – od developerov, manažérov, dizajnérov, medikov, sociálnych pracovníkov až po inžinierov alebo účtovníkov. Celá komunikácia prebieha on-line, čiže aj samotný hackathon. Na hackthecrisis.sk môžu záujemcovia predložiť návrh problému, zaregistrovať sa ako účastník (riešiteľ problému), prihlásiť sa ako mentor či sponzor.

Problémy sa budú riešiť v štyroch oblastiach:
Výzva 1: Pomôž zdravotníctvu
Odborný garant: Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotníckej politiky pri MZ SR
Výzva 2: Pomôž mestám
Odborná garantka: Petra Dzurovčinová, Chief Innovation Officer, Bratislava – hlavné mesto SR
Výzva 3: Pomôž ekonomike
Garant bude upresnený
Výzva 4: Pomôž komunitám
Garant bude upresnený
Celý Hackathon sa bude odohrávať cez aplikáciu Slack, na ktorú sa môžu účastníci pripojiť.

štvrtok 2. apríla 2020

SR: Pozastavené výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR zrušilo aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dočasne pozastavilo tiež dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu. 

Aukciu vyhlásil rezort na začiatku februára t.r. Bola súčasťou reformy podpory obnoviteľných zdrojov energie. Vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu bolo prijaté rozhodnutie o jej zrušení, aby nebol znevýhodnený žiadny záujemca. Prioritou je totiž čo najnižšia ponuka, a to aj pre jej následné prenesenie do koncovej ceny elektriny. K aukcii sa ministerstvo vráti po skončení koronakrízy vzhľadom záväzky, ktoré má v tejto oblasti Slovensko voči Európskej únii.

Pri projekte na podporu kúpy elektromobilov doteraz podpísané zmluvy s vyše stovkou úspešných žiadateľov zostávajú v platnosti, ich žiadosti o vyplatenie dotácie vybavuje MH SR priebežne. V prípade ďalších žiadostí pokračuje proces ich administratívneho spracovania, projekt bude pokračovať po skončení krízy. 

Rezort hospodárstva zároveň rozhodol o zrušení druhého kola výzvy na budovanie nabíjacích staníc, ktoré malo byť vyhlásené v apríli t.r. Súčasná kríza zasiahla aj automobilový priemysel, časť podnikov pozastavila výrobu, čo môže spôsobiť nedostatok elektrických vozidiel na trhu. Obstaranie vozidla do 12 mesiacov od podpísania zmluvy je pritom zmluvnou podmienkou na poskytnutie dotácie. Zároveň rezort hospodárstva prihliadal aj na fakt, že jeho prípadné úplné zrušenie by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 


5G: Výberové konanie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie. 

Zverejnením výzvy začína výberové konanie na frekvencie 5G na Slovensku. Záujemcovia musia ponuku do výberového konania doručiť do podateľne úradu  osobne alebo poštou najneskôr do 25.05.2020 do 13:30 hod.

Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie vo formáte SMRA. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz bude úspešný účastník výberového konania môcť používať od 1.7.2020 do 31.12.2040. Frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz do 31.12.2025.

EU: Nový testovací materiál pre COVID-19

Vedci zo Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré je pod správou exekutívy EÚ, navrhli nový kontrolný materiál, ktorý môžu laboratóriá použiť na kontrolu správneho fungovania koronavírusových testov a na zabránenie falošných negatívnych výsledkov.

Nový kontrolný materiál má potenciál zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na pandémiu koronavírusu a zabrániť neefektívnemu testovaniu s plytvaním hodnotných zdrojov. Materiál pozitívnej kontroly zaručuje, že laboratórne testy fungujú správne. Pomáha vyhnúť sa tomu, že test uvedie negatívny výsledok, ak má kontrolovaná osoba pozitívny nález.

Kontrolný materiál navrhnutý strediskom JRC je syntetická, neinfekčná časť vírusu. Už dnes je 3.000 vzoriek kontrolného materiálu pripravených na odoslanie do skúšobných laboratórií v celej EÚ, pričom umožnia skontrolovať až 60 miliónov testov v celej EÚ. Vzorky sú vysoko koncentrované a na kontrolu jedného testu je potrebné len veľmi malé množstvo materiálu. To znamená, že na jedno laboratórium postačí jedna skúmavka nového materiálu na kontrolu až 20.000 testov. 

streda 1. apríla 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné jahody

Kontrola Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) zistila v  obchodnom reťazci Billa na Slovensku  konzervované jahody s nepovoleným farbivom. 

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa, Laborecká 68, 066 01 Humenné odobratá vzorka Giana Jahody v sladkom náleve, 820 g, DMT: 31. decembra 2022, výrobná dávka PRO: 2019/04/12, 3400/01038 620, krajina pôvodu Čína, distribútor: Goral, s.r.o., 913 11 Veľké Bierovce 276. V analyzovanej vzorke sa podľa ŠVPS zistila prítomnosť syntetického farbiva E 124 – Ponceau 4R / košenilová červená A, v množstve 58,6 mg/kg. Uvedené farbivo E 124 nie je povolené na použitie do daného druhu potraviny, výrobok sa preto sťahuje z trhu.

Spoločnosť Goral sa podľa ŠVPS rozhodla stiahnuť z trhu aj balenie Giana Jahody v sladkom náleve, 2650 g, DMT: 31. decembra 2022, výrobná dávka PRO: 2019/04/12, 3400/01038 620. 

EU: Cezhraničná mobilita

Európska komisia (EK) v pondelok vydala nové praktické rady, ktorými chce zabezpečiť, aby sa mobilní pracovníci v rámci EÚ, najmä tí, ktorých povolania sú "kriticky dôležité" v boji proti pandémii nového koronavírusu, mohli dostať na pracovisko. 

V usmerneniach EK sa vymedzuje zoznam pracovníkov, ktorí vykonávajú kriticky dôležité povolania a u ktorých sa nepretržitý voľný pohyb v rámci EÚ považuje za nevyhnutný. Sú medzi nimi odborní pracovníci v zdravotníctve, pracovníci starajúci sa o deti a starších ľudí, vedci v zdravotníckych odvetviach, personál potrebný na inštaláciu kriticky dôležitých zdravotníckych pomôcok, hasiči a policajti, pracovníci v doprave, ako aj ľudia pracujúci v potravinárskom odvetví či rybári. Komisia členské štáty EÚ naliehavo vyzýva, aby zaviedli osobitné bezprekážkové a rýchle postupy na zabezpečenie hladkého presunu takýchto cezhraničných pracovníkov a aby zaviedli ich primeraný zdravotný skríning.

V usmerneniach EK sa tiež uvádza, že členské štáty by vo všeobecnosti mali cezhraničným pracovníkom prekročenie hraníc povoliť, ak je práca v danom odvetví v hostiteľskom členskom štáte stále povolená. Členské štáty by mali k cezhraničným pracovníkom pristupovať rovnako ako k vnútroštátnym. Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, najmä v odvetví poľnohospodárstva, členským štátom sa v záujme riešenia problému s nedostatkom pracovníkov v dôsledku krízy odporúča, aby si vymieňali informácie o svojich konkrétnych potrebách na technickej úrovni a zaviedli osobitné postupy na zabezpečenie hladkého prechodu týchto pracovníkov cez hranice. EK pripomenula, že sezónni pracovníci v agrosektore vykonávajú v niektorých prípadoch kriticky dôležité činnosti výsadby, šľachtenia a zberu úrody. V takejto situácii by s nimi mali členské štáty zaobchádzať ako s kriticky dôležitými pracovníkmi a ich zamestnávateľov by mali upovedomiť o tom, že je potrebné zabezpečiť týmto pracovníkom primeranú ochranu zdravia a bezpečnosti.

Komisia bude pokračovať v identifikácii najlepších postupov, ktoré sa môžu rozšíriť na všetky členské štáty, aby mohli pracovníci vykonávať kritické povolania bez zbytočných prekážok.

Výzva: Pre malé a stredne veľké spoločnosti

Slovak Investment Holding (SIH)  zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“. 

Finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v malých a stredne veľkých spoločnostiach (MSP) aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. SIH tak na seba preberie časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Na SIH antikorona záruku sú v súčasnosti alokované finančné prostriedky vo výške 38 miliónov eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia Vlády SR sa predpokladá výrazné navýšenie finančných prostriedkov na tento nástroj.

utorok 31. marca 2020

Aktuálne: Pandemické ošetrovné

Od 27. marca 2020 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá zaviedla tzv. pandemické ošetrovné. Ako sa to premietlo do praxe?

Podľa Sociálnej poisťovne sa upravujú procesy pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí nasledovne:
* Pediatri nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné.

* Pediatri nepotvrdzujú rodičom zdravých detí (t. j. detí bez akútneho zhoršenia zdravotného stavu) s dlhodobo nepriaznivým stavom do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné.

* Pediatri potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa (bez ohľadu na vek) nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení, pričom pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo), na II. diel potvrdenia uvedie, dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie a oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom.

* Pediatri potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov + 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnostimu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická, ale musí ju indikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2, pričom za celé obdobie od 9. marca 2020, kedy sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča (už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť). Pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo), na II. diele potvrdenia neuvedie, dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie a oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni pediater (rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky). Každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie. Ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie prestriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné.

On-line: Postup pri vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) odporúča postupovať pri vyučovaní on-line podľa štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu pre príslušný ročník a pri plnení výkonových a obsahových štandardov sa zamerať prioritne na základné učivo. 

Učiteľom sa odporúča klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Zároveň sa navrhuje využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto situácii podľa ŠPÚ prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale môže ich presunúť do vyššieho ročníka. Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, si môžu ďalej zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch. 

Na webe ŠPÚ sa nachádzajú tiež viaceré odporúčania, napríklad ako môžu rodičia a učitelia uľahčiť vyučovanie detí v domácom prostredí či námety na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

EU: Ako rozpoznať dezinformácie o koronavíruse

Od pôvodného tvrdenia, že vírus sa na ľudí preniesol z netopierej polievky po správy o tom, že krajiny EÚ navzájom bojujú o zdravotnícke pomôcky, dezinformácie o koronavíruse sú všade. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že „falošné informácie sa šíria rýchlejšie ako vírus“ a nazvala to „infodémiou planetárnych rozmerov.  Ako tieto falošné správy rozpoznať a ako pomôcť zastaviť ich šírenie? 
 
Európska únia má vlastnú webovú stránku, kde sú najnovšie informácie o tom, čo robí, alebo plánuje robiť proti koronavírusu. Už čoskoro tam bude aj prehľad najčastejších mýtov a poloprávd, ktoré sa vynorili spoločne s epidémiou. Odborníci a politici z EÚ a jej členských štátov organizujú videokonferencie o dezinformáciách aj o tom, ako čo najlepšie informovať ľudí o rizikách a spôsoboch ich riešenia. Existuje tiež tlak na on-line platformy, aby prijali opatrenia proti on-line podvodom.

Prečo ľudia úmyselne dávajú do obehu nepravdivé informácie? Niektorí to robia pre peňažný profit. Môže im to pomôcť predávať výrobky, alebo zvyšovať návštevnosť webových stránok, a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia môžu sledovať svoje politické ciele. Podľa správy špeciálneho tímu EÚ, ktorý bojuje proti dezinformáciám, mnohé takéto správy pochádzajú od americkej alternatívnej pravice, z Číny alebo Ruska, pričom ich zámerom je oslabiť EÚ, alebo vyvolávať politické zmeny. Veľa ľudí však zdieľa falošné informácie preto, lebo im jednoducho veria a nerobia to preto, že by chceli niekomu zámerne ublížiť.
 
Dezinformácie prežívajú vďaka ľuďom, ktorí im veria a zdieľajú ich. A naletieť je niekedy veľmi ľahké. Ak narazíte na správu, ktorá vo vás vyvoláva silnú reakciu, alebo vyzerá príliš dobre alebo príliš zle, aby to bola pravda, preverte si ju, aby ste nezdieľali niečo zavádzajúce. Najjednoduchším spôsobom je overiť si na internete, či o tom píšu viaceré dôveryhodné zdroje. Dezinformácie môžete tiež nahlásiť na sociálnej platforme, kde ste ich našli. Veľa internetových spoločností sa zaviazalo proti dezinformáciám o koronavíruse podnikať konkrétne kroky. Nebojte sa porozprávať s osobou, ktorá tieto informácie šíri. Ľudia si niekedy ani neuvedomujú, že môžu rozširovať klamstvá. Výskumníci hovoria, že ľudí, ktorí veria na konšpiračné teórie, najlepšie presvedčíte, ak im preukážete empatiu, budete apelovať na ich kritické myslenie a nebudete ich zosmiešňovať.

pondelok 30. marca 2020

Radíme: Spomalenie COVID-19

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR ochorenie COVID-19 je možné spomaliť vedomým úsilím udržiavania fyzickej vzdialenosti od ostatných ľudí.

Sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť šírenie choroby. Na spomalení šírenia ochorenia sa tak môže podieľať každý svojou trpezlivosťou a spoluprácou. Je potrebné vyhýbať  sa preplneným miestam aj nepodstatnému zhromažďovaniu sa, obmedzovať kontakt s ľuďmi s vyšším rizikom ochorenia COVID-19, teda najmä seniormi a ľuďmi so zlým zdravotným stavom, či udržiavať vzdialenosť najmenej dva metre. Pozdraviť sa v čase nového koronavírusu môžu ľudia miesto objatia, potrasenia ruky či bozku aj zamávaním. 

Odborníci rovnako odporúčajú nakupovať a používať verejnú dopravu v čase mimo špičky, stretávať sa virtuálne. Ak je to možné, využívajte donáškové služby potravín alebo on-line nakupovanie. Cvičenie možno vykonávať doma alebo vonku, no izolovane od ostatných ľudí na dva metre. Najvhodnejšie je pracovať z domu.

EU: Repatriácia občanov z tretích krajín

Európska komisia (EK) navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur na pomoc členským štátom EÚ, ktoré hľadajú spôsoby, ako dopraviť domov svojich štátnych príslušníkov z tretích krajín, v ktorých uviazli po vypuknutí pandémie koronavírusu. Komisia rovnako navrhla zvýšenie rozpočtu rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU.

Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizujú prostredníctvom mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany a ktoré spolufinancuje EÚ, bolo od prepuknutia pandémie späť do Európy prepravených už 2.312 osôb z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Gruzínska, Filipín a Kapverd. V najbližších dňoch sa plánuje ďalších vyše 80 repatriačných letov. EÚ v rámci svojho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany a na základe zásady solidarity prispieva na náklady na lety, ktoré zo zahraničia späť do únie prepravujú štátnych príslušníkov viac než jedného členského štátu.

Vďaka piatkovému návrhu EK dôjde aj k zvýšeniu rozpočtu historicky prvej rezervy zdravotníckeho vybavenia (ventilátorov, ochranných rúšok a základných zdravotníckych potrieb) v rámci systému rescEU na celkovo 80 miliónov eur.

Komisia s cieľom zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na tieto operácie predkladá návrh opravného rozpočtu – teda návrh na reorganizáciu časti výdavkov EÚ na daný rok v súlade s najnovšími prioritami. V návrhu opravného rozpočtu sa počíta s nasledovnými položkami: pomoc Grécku vo výške 350 miliónov eur na riadenie migrácie (zvýšenie k pôvodnej sume núdzovej pomoci za 350 miliónov eur); 3,6 milióna eur pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb na posilnenie jeho schopnosti identifikovať, posudzovať a oznamovať hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z prenosných ochorení a zvýšiť odbornú kapacitu v súvislosti s koronakrízou; 100 miliónov eur na pomoc Albánsku na rekonštrukciu po zemetrasení z 26. novembra 2019; dodatočné finančné prostriedky vo výške 3,3 milióna eur pre Európsku prokuratúru (EPPO) na zvýšenie jej rozpočtu na rok 2020.

On-line: G Suite pre vzdelávanie

Google sprístupnil špeciálnu webstránku growwithgoogle.sk/preskoly pre slovenské školy a vzdelávacie inštitúcie. Poskytuje informácie, ako je možné prostredníctvom bezplatných nástrojov začať vyučovať a komunikovať so žiakmi a študentmi na diaľku.
 
Bezplatná služba G Suite pre vzdelávanie obsahuje súbor 11 nástrojov, vrátane Učebne Google. Táto služba je vhodná pre základné, stredné aj vysoké školy a na jej používanie stačí počítač či smartfón s pripojením k internetu. Školy musia len preukázať, že majú neziskový štatút a sú uznané štátom. Nástroje dostupné v rámci služby umožňujú zadávať žiakom a študentom úlohy, ich kontrolu a známkovanie, umožňujú tiež spoluprácu na tabuľkách a prezentáciách a v neposlednom rade aj komunikáciu so žiakmi a študentmi prostredníctvom videokonferenčných hovorov, chatu alebo emailu.

Kompletný balík služieb G Suite pre vzdelávanie je pre školy dostupný úplne zadarmo pre neobmedzený počet študentov, pričom zahŕňa aj videohovory a zdieľané súbory. Táto platforma je k dispozícii celosvetovo a je lokalizovaná aj do slovenčiny. Funguje kompletne on-line vo webovom prehliadači. Na jej využívanie na počítači nie sú nutné žiadne zložité inštalácie a takisto funguje aj na mobiloch s operačnými systémami Android aj iOS.

Možnosti G Suite pre vzdelávanie:
*Spojiť sa so žiakmi prostredníctvom emailu, chatu alebo videokonferencie.
*Vytvárať virtuálne triedy, zadávať úlohy a testy, odovzdávať výučbové materiály.
*Spolupracovať na dokumentoch, tabuľkách a prezentáciách v reálnom čase, hodnotiť a známkovať.
*Vytvárať zoznamy úloh, zasielať upozornenia, zvolávať virtuálne stretnutia.

O bezplatný balík môžu požiadať:
- školy, ktoré preukážu, že nie sú prevádzkované za účelom zisku,
- školy evidované v sieti škôl a školských zariadení prvého a druhého stupňa ako aj stredné školy,
- formálne akreditované vysoké školy.