piatok 15. decembra 2023

Bankroty: Muži bankrotujú stále častejšie

V novembri tohto roku zbankrotovalo 594 občanov Slovenska. Oproti minulému roku s 800 bankrotmi ide o pokles o 25,75 % a v medzimesačnom porovnaní, kedy v októbri zbankrotovalo 986 dlžníkov, ide o 39,76 % zníženie. Podľa analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca novembra t. r. bolo na Slovensku vyhlásených celkom 76.410 osobných bankrotov.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v novembri, bolo 84 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch či na virtuálnych adresách. Z nich bolo 71 % mužov a 29 % žien. Celkovo ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje až 14,4 %. Je to o 3 percentuálne body viac, než je dlhodobý priemer,“ uviedla analytička Jana Marková. Z vyhlásených 584 konkurzov sa 10 dlžníkov rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 91 % vyhlásených na majetok nepodnikateľov.

Najviac bankrotov počas minulého mesiaca bolo v Nitrianskom (108) a v Bratislavskom (98) kraji. Naopak najmenej bankrotov vyhlásili dlžníci v Košickom (25) a v Žilinskom (51) kraji. Najčastejšie bankrotovali tridsiatnici a štyridsiatničky. Na mužov pripadalo z osobných bankrotov v novembri 382 a na ženy 212. Stále viac bankrotujú muži, v medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 4,43 p. b. Naopak, pomer žien, ktoré zbankrotovali, v novembri medziročne klesol o 4,43 p. b. Zaznamenaných bolo aj 13 bankrotujúcich manželských párov a dve rodinné väzby.

štvrtok 14. decembra 2023

EU: Práva občanov

Pri príležitosti 30. výročia európskeho občianstva Európska komisia predkladá balík opatrení na posilnenie práv vyplývajúcich z občianstva EÚ. Komisia navrhuje zmenu pravidiel stanovených v smernici o konzulárnej ochrane tak, aby v čase krízy smernica poskytovala ochranu a podporu občanom EÚ v zahraničí. V rámci tohto balíka predkladá aj nové usmernenia o práve na voľný pohyb, príručku osvedčených volebných postupov pre občanov so zdravotným postihnutím, kompendium elektronického hlasovania, ako aj príručku k občianstvu EÚ.

Návrh zrevidovať smernicu o konzulárnej ochrane EÚ sleduje, aby zabezpečovala lepšiu a jednoduchšiu ochranu občanov EÚ v tretej krajine, v ktorej ich domovská krajina nemá konzulát ani veľvyslanectvo. Občania EÚ by tak mali možnosť získať jasnejšie informácie a uplatniť svoje právo na pomoc a ochranu. Návrh zahŕňa opatrenia, ktorých cieľom je: 
 • zjednodušiť postupy a čo najlepšie využiť sieť delegácií EÚ a veľvyslanectiev a konzulátov členských štátov po celom svete, aby mohli lepšie pomáhať občanom v núdzi,
 • posilniť kroky týkajúce sa pripravenosti a reakcie na krízy, napríklad vykonávaním pravidelných konzulárnych krízových cvičení a vypracovaním konzulárnych krízových plánov s posúdením možných rizík a odhadom počtu občanov EÚ prítomných v jednotlivých krajinách,
 • vysielať spoločné tímy konzulárnych expertov na posilnenie diplomatického a konzulárneho zboru v krízových situáciách.
Revidované usmernenia o voľnom pohybe majú pomôcť orgánom členských štátov a vnútroštátnym súdom správne uplatňovať pravidlá EÚ o voľnom pohybe. Predchádzajúca verzia usmernení z roku 2009 bola aktualizovaná, aby sa zohľadnil predovšetkým vývoj judikatúry Súdneho dvora s ohľadom na rozmanitosť rodín vrátane dúhových rodín. Nové usmernenia ponúkajú právny a praktický výklad kľúčových otázok týkajúcich sa práv na voľný pohyb a príklady.

V príručke osvedčených volebných postupov pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorá bola avizovaná v stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, sa uvádza súbor osvedčených volebných postupov z rôznych členských štátov, ktoré majú ďalej zlepšovať účasť zdravotne postihnutých občanov na volebnom procese. Predstavené kompendium elektronického hlasovania je zbierkou postupov elektronického hlasovania a iných informačno-komunikačných technologických postupov z rôznych členských štátov s cieľom ďalej podporovať uplatňovanie volebných práv v EÚ. Komisia predkladá aj príručku k občianstvu EÚ, ktorá poskytne občanom EÚ najdôležitejšie informácie o ich právach. Zameriava sa najmä na mladých ľudí a ľudí, ktorí občianstvo EÚ získali len nedávno.

streda 13. decembra 2023

Radíme: Zrak v zime

Pre zimu je typický úbytok prirodzeného svetla. Každý deň je zhruba o štyri minúty kratší ako ten predchádzajúci. Slnečné svetlo je však pre ľudský organizmus veľmi dôležité a pokiaľ ho nedostávame, hrozí nám v kombinácii s nedostatočným alebo nekvalitným osvetlením pocit únavy, podráždenia či bolesť hlavy. Trpieť môžu aj oči. Ako unavenému zraku v tomto prípade uľaviť? Odborník radí, aby sme zaradili aspoň trikrát denne tzv. očnú jógu alebo jednoduché cvičenia, čím sa  urýchli látková výmena v očnom okolí, čo má pozitívne účinky na zrak. Niekedy pomôže aj jednoduché pravidlo 20-6-20, teda robiť 20 sekundové prestávky s pohľadom na predmet vzdialený aspoň 6 metrov po 20 minútach práce s obrazovkou.

Hmla, dážď, skorý západ slnka ale aj oslňujúce svetlá protiidúcich áut. Tieto podmienky majú vplyv na skryté očné vady, o ktorých možno ani neviete. Nebezpečné je to obzvlášť u vodičov, ktorí môžu ohroziť nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov. Kvôli nepriaznivému počasiu majú ich oči málo svetla na rozlíšenie vzdialeností, detailov či kontrastných farieb. Dioptrické slnečné okuliare s fotochromatickými sklami sú vhodnou voľbou, nakoľko sa prispôsobia svetelným podmienkam. Pri zhoršenej viditeľnosti sa preto musia zorničky rozšíriť. Tým však do oka preniká tiež väčšie množstvo lúčov, ktoré naviac prechádzajú i periférnymi okrajmi šošovky. Prejavujú sa tak tzv. okrajové vady zraku, ktoré sú inak prirodzené. Patrí sem aj nočná myopia, ktorá môže zrak zhoršiť až o pol dioptrie. „Pokiaľ má človek podozrenie, že sa s touto vadou stretáva, mal by navštíviť očného lekára alebo optometristu. Dôležité je mať správnu korekciu dioptrií v okuliaroch alebo kontaktných šošovkách. Pomôžu aj špeciálne okuliare, ktoré majú tónovacie filtre a antireflexnú úpravu. Vhodné sú pre všetkých vodičov, pretože zvyšujú kontrast pozorovaných predmetov,“ opisuje Martin Slaný. S vykurovacou sezónou v zime súvisí tier suchý vzduch v miestnostiach, ktorý môže rovnako prispieť  k problémom s očami. „Pobyt vo vykurovaných priestoroch alebo presun z tepla do zimy môže spôsobiť tzv. syndróm suchého oka. Ten sa najčastejšie prejavuje pocitom suchých, podráždených a začervenaných očí, či opuchnutých viečok. Zaujímavé je tiež to, že aj keď môžu oči nadmerne slziť, ochorenie súvisí s nedostatkom slzného filmu, ktorý namiesto toho, aby oko zvlhčoval, odchádza v podobe sĺz,“ dodáva Slaný. Rýchlu úľavu preto prinesú tzv. umelé slzy, ktoré efektívne regenerujú spojivky a zabraňujú vysychaniu očí.

Zimné večery sú ako stvorené na to, aby sme sa zababušili do deky a so šálkou horúcej čokolády hltali riadky obľúbenej knihy. Problémové však býva osvetlenie. Zatiaľčo príliš ostré svetlo nie je vhodné pre večerné chvíle, pretože klame organizmus, že je ešte deň, čítanie v pološere vyžaduje väčšiu námahu zraku, aby oko mohlo vykonávať svoju funkciu. Výsledkom tak môže byť začervenanie očí alebo bolesť hlavy. Ideálne osvetlenie pri čítaní býva približne 300 lúmenov. Pre deti je lepšie zvoliť silnejšie svetlo, teda zhruba 500 lúmenov. Avšak bez ohľadu na to, či je svetlo tlmenejšie alebo jasnejšie, tým ako človek starne, najmä po 45. roku života trpí presbyopiou, teda očnou vadou, pri ktorej máme problém zaostriť na blízko. Riešením sú tzv. čítacie okuliare. „Pri výbere okuliarov sa zverte do rúk lekára či optometristu. Rozhodne neodporúčam kupovať dioptrickú pomôcku v obchodných reťazcoch, pretože tie nie sú vhodné na dlhodobé nosenie. Každé oko je odlišné a vyžaduje inú dioptriu a vycentrovanie šošovky,“ upozorňuje Martin Slaný.

Tým, že trávime viac času doma, krátime si voľné chvíľky aj na internete, sledovaním televízie či hraním počítačových hier. Displeje smart zariadení vyžarujú modré svetlo, ktoré je podobné tomu slnečnému. Vďaka nemu dochádza k vyplavovaniu hormónu serotonínu, ktorý nás udržuje aktívnymi. Narúša tým ale spánok aj celkový biorytmus človeka. „Okrem toho, že si na notebooku alebo mobilnom telefóne môžete nastaviť príjemnejšie žlté svetlo, oplatí sa investovať tiež do tzv. blue filtrov, ktoré sa jednoducho aplikujú ako povrchová úprava na okuliarové šošovky. Ďalšia možnosť sú potom úľavové kontaktné šošovky, ktoré odporúčame zákazníkom v produktívnom veku. Fungujú na princípe predĺženia zrakovej ostrosti pri striedaní pohľadu na stredné vzdialenosti a na blízko, čím, jednoducho povedané, uľavujú preostrovaniu medzi týmito dvomi vzdialenosťami,“ vysvetľuje Martin Slaný.

utorok 12. decembra 2023

EU: Krátkodobé prenájmy

Trh s krátkodobým prenájmom zaznamenal v posledných rokoch rýchly rozvoj, ktorý súvisí s rozširovaním on-line platforiem. A hoci rôznorodosť ubytovacích riešení, akými sú súkromné nehnuteľnosti prenajímané ako ubytovanie pre hostí, môže mať pozitívny vplyv na cestovný ruch, jeho exponenciálny rast spôsobil problémy. Nedostatok dostupného bývania v obľúbených turistických destináciách, zvýšené ceny prenájmu a celkový vplyv na obývateľnosť niektorých oblastí sú niektoré z negatívnych účinkov na miestne komunity.

V roku 2022 bolo v Európskej únii prostredníctvom štyroch veľkých on-line platforiem (Airbnb, Booking, Expedia Group a Tripadvisor) rezervovaných celkovo 547 miliónov nocí, čo znamená, že vyše 1,5 milióna ubytovaných hostí sa ubytovalo v krátkodobom ubytovaní. Najvyšší počet hostí v roku 2022 bol zaznamenaný v Paríži (13,5 milióna hostí), nasledovali Barcelona a Lisabon, kde sa ubytovalo viac ako 8,5 milióna hostí, a Rím s viac ako 8 miliónmi hostí. V reakcii na rastúci počet krátkodobých prenájmov zaviedlo niekoľko miest a regiónov miestne pravidlá na obmedzenie prístupu k službám krátkodobého prenájmu.

V novembri 2022 Európska komisia predložila návrh na zabezpečenie väčšej transparentnosti v oblasti krátkodobých prenájmov a podporu verejných orgánov pri podpore udržateľného cestovného ruchu. Parlament a Rada dosiahli dohodu o návrhu v novembri 2023. Medzi opatrenia patria v oblasti cestovného ruchu:
1. Registrácia hostiteľov: v dohode sa stanovuje jednoduchý proces online registrácie nehnuteľností určených na krátkodobý prenájom v krajinách EÚ. Po absolvovaní tohto procesu dostanú hostitelia registračné číslo, ktoré im umožní prenajímať ich nehnuteľnosť. To uľahčí identifikáciu hostiteľov a overenie ich údajov úradmi.
2. Väčšia bezpečnosť pre používateľov: od on-line platforiem sa bude vyžadovať, aby overovali správnosť údajov o nehnuteľnostiach, a rovnako sa od nich bude očakávať, že budú vykonávať náhodné kontroly. Orgány budú môcť v prípade potreby zastaviť registrácie, odstrániť nevyhovujúce ponuky alebo uložiť platformám pokuty.
3. Zdieľanie údajov: s cieľom získať od platforiem údaje o činnosti hostiteľov členské štáty zriadia jednotné digitálne vstupné miesto, ktoré pomôže miestnym orgánom pochopiť činnosti v oblasti prenájmu a zlepšiť cestovný ruch. Pre mikroplatformy a malé platformy s priemerným počtom do 4.250 ponúk sa však zavedie jednoduchší systém zdieľania údajov.

Pred nadobudnutím platnosti musí predbežnú dohodu prijať Rada a Parlament. Následne budú mať členské štáty 24 mesiacov na jej implementáciu. Parlamentný výbor pre vnútorný trh bude o predbežnej dohode hlasovať v januári 2024.

pondelok 11. decembra 2023

Upozorňujeme: On-line nákupy

Internetové obchody nás lákajú nižšími cenami aj svojou dostupnosťou. Netreba pritom ale zabúdať, že na nákupné „sviatky“ čakajú aj podvodníci. Kyberútočníci si vedia vyrobiť dokonalé podvodné stránky na nerozoznanie od pravých. Keby ste sa na nich rozhodli nakupovať, mohli by ste prísť nielen o svoje peniaze, ale aj o osobné či platobné údaje. Národný bezpečnostný úrad preto vyzýva, aby sme boli obozretní a nakupovali len na overených stránkach. Stále časté sú aj phishingové maily spojené s lákavými výpredajmi. Na ochranu pred novými typmi útokov sa odporúča pravidelná aktualizácia systému aj antivírusového softvéru.

Čo robiť, aby ste neminuli peniaze na podvodnej stránke?
 • Nakupujte od oficiálnych predajcov a čítajte recenzie. Ak sa k vám cez e-mail alebo sociálne siete dostane reklama na úžasný výpredaj, spomaľte. Prečítajte si recenzie na stránku a zamerajte sa najmä na negatívne recenzie. Pozitívne si mohol obchodník vytvoriť sám.
 • Ak je to príliš dobré, možno to nebude pravdivé. Láka vás stránka na ceny, ktoré nekorešpondujú s cenami u ostatných predajcov? Mali by ste sa jej vyhnúť. Aj počas Black Friday alebo Cyber Monday oficiálni predajcovia dodržiavajú podobnú cenovú politiku. Je preto nepravdepodobné, že na jednej stránke nájdete produkt oveľa lacnejší, ako na iných.
 • Pozor si dávajte na spôsob platby. Oficiálne on-line obchody ponúkajú spravidla viaceré možnosti platby (kartou, na dobierku, prevodom alebo pri osobnom prevzatí). Ak ponúkajú platbu kartou, uistite sa, že je zabezpečená a prebieha cez oficiálnu platobnú bránu banky alebo spoločnosti, ktorá môže takéto služby poskytovať. Pokiaľ je možné zaplatiť cez PayPal, zvoľte si túto možnosť.
 • Majte špeciálnu kartu na on-line nákupy – oplatí sa vám, ak nakupujete často. Na takejto karte by ste mali mať len obmedzenú výšku finančných prostriedkov a limit na platenie. Ešte lepším riešením je používanie jednorazových virtuálnych platobných kariet. Na ochranu finančných transakcií odporúča NBÚ aktivovať v banke overenie každej platby (3-D Secure). Bankové a platobné účty si treba pravidelne kontrolovať. Pre každú stránku by sa malo využívať iné silné heslo, aby incident na jednej neohrozil celú on-line identitu. Využívať môžete aj správcu hesiel. Ak je to možné, treba podľa úradu vždy aktivovať dvojfaktorovú autentifikáciu
 • Nevypĺňajte zbytočné osobné údaje. Seriózny on-line obchod od vás nežiada viac osobných údajov, ako je nevyhnutné na doručenie objednaných produktov. Ak od vás pri registrácii alebo platbe predajca žiada zadanie neštandardných údajov (rodné číslo, dátum narodenia, alebo číslo občianskeho preukazu), pravdepodobne pôjde o podvodné konanie s cieľom získať vaše osobné údaje.
 • Všímajte si odkaz stránky v prehliadači. Sústreďte sa na preklepy v ňom, ale aj na symbol zámku, ktorý by sa pri ňom mal nachádzať – ak sa nachádza, stránka má https protokol. Nespoliehajte sa však len na tento symbol, keďže zneužiť ho vedia aj útočníci.
 • Pozornosť venujte informáciám na stránke – a to napríklad obchodným podmienkam, fakturačným údajom a tomu, či sú na stránke uvedené kontakty na predajcu alebo jeho zákaznícky servis. Ak chýbajú, odíďte z nej.
 • Aká stará je doména? Ak bola doména registrovaná iba niekoľko dní pred tým, ako začala ponúkať produkty, môžete to považovať za podozrivé. Overiť si to môžete prostredníctvom voľne dostupných webových nástrojov, napríklad https://www.whois.net.

Ak pri nakupovaní nájdete podvodnú stránku, nahlásiť ju môžete Národnému bezpečnostnému úradu – konkrétne Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.