štvrtok 29. marca 2018

Radíme: Alkohol za volant nepatrí ani počas sviatkov

Ak polícia zistí u vodiča prítomnosť alkoholu, môže mu odobrať vodičský preukaz a uložiť pokutu. Pri vysokom promile môže dokonca previnilca súd poslať za mreže. Horšie však je, ak vodiča polícia nezastaví a ten spôsobí dopravnú nehodu. 

Negatívny vplyv môže mať aj zvyškový alkohol. „Ak teda plánujete počas veľkonočných sviatkov ísť na pondelkovú šibačku, kde sa nevyhnete konzumácii alkoholu, naplánujte si vopred spôsob, ako sa budete bezpečne premiestňovať. Využite MHD, taxík, alebo choďte pešo. Ak ide na šibačku partia autom, je dobré dopredu sa dohodnúť, kto bude šoférovať", odporúča Jana Shepperd zo združenia, ktoré s políciou spolupracuje na preventívnej akcii zameranej proti alkoholu za volantom. Sankcie za nezodpovedné správanie sa môžu vyšplhať až na 1.216,5 eur. Suma zahŕňa nielen pokutu, ale aj poplatok za potvrdenie od psychiatra, odborné poradenstvo u psychológa a skúšku na dopravnom inšpektoráte. Zároveň môže polícia vodičovi zadržať vodičský preukaz až na tri roky. Ak alkohol nameraný v dychu presiahne jedno promile, previnilcovi hrozí dokonca väzenie.

Trvalé následky na zdraví či dokonca strata života sa však nedajú vyčísliť. Riaditeľ odboru dopravnej polície Ján Ignaták dopĺňa, že takmer štvrtinu dopravných nehôd počas veľkonočných sviatkov zavinia vodiči pod vplyvom alkoholu. Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR vysvetľuje, aký vplyv má alkohol na schopnosti vodiča: spôsobuje stratu sebakontroly a veľa vodičov sa vtedy mylne domnieva, že jazdí bezpečne. Alkohol zhoršuje reakčný čas vodiča, jeho koordináciu a motoriku. Znižuje ostrosť zraku, zužuje videnie a spôsobuje tak rozostrené vnímanie situácie na ceste, čím vážne ohrozuje životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Alkohol zároveň spôsobuje impulzívnejšie a riskantnejšie správanie, obzvlášť u mladých vodičov.

Na odbúranie alkoholu z 3 veľkých pív potrebuje muž vážiaci 85 kg asi 8 hodín. Žena vážiaca 60 kg potrebuje na odbúranie alkoholu z 2 veľkých pív približne 9 hodín. Podľa BECEP s koncentráciou alkoholu v krvi sa zvyšuje aj pravdepodobnosť dopravnej nehody. Pri 0,5 promile je táto pravdepodobnosť o 100% vyššia ako u vodiča, ktorý nepil a pri 0,8 promile je to až o 400%. 

Veda: Podpora spolupráce Slovenska a Nemecka

Slovenskí diplomanti, doktorandi, postdoktorandi aj vedci, ktorí realizujú vedecké projekty v Nemecku, môžu získať od januára 2019 príspevok na cestovné a pobyt v tejto krajine. Platí to recipročne aj pre nemeckých výskumníkov pracujúcich na Slovensku.

Táto forma podpory sa bude realizovať ako spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN. Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci neho sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do Nemecka, resp. na Slovensko; základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Žiadosť o príspevok je potrebné podať do 30. júna 2018, pričom samotné financovanie sa začne realizovať od 1. januára 2019. Podrobné informácie sú zverejnené na webe ministerstva školstva.

e-Bezpečnosť: Podnikové siete

Podnikové siete v 56% lokálnych malých a stredne veľkých spoločností (SMB) stále nie sú dostatočne chránené.  

Potvrdil to prieskum GFI Software, ktorý sa uskutočnil vo februári tohto roku medzi českými a slovenskými predajcami riešení GFI a Kerio. Viac ako polovica predajcov registruje záujem o riešenie firewallu, ktoré je aktuálne po ochrane elektronickej pošty druhým najžiadanejším riešením.

Hlavné zistenia prieskumu:
· 56% SMB podnikov je ohrozovaných nechránenými podnikovými sieťami, 41% neaktualizovaným softvérom, 26% infikovanými webovými stránkami a 21% používaním neautorizovaných prenosných médií (hlavne USB).
· Dopyt po riešení firewallu aktuálne registruje 53% predajcov riešení GFI a Kerio.
· Spoločne so správou prístupu, šifrovaním dát a zabezpečením mailov patrí firewall k najčastejšie využívaným nástrojom na zaistenie požiadaviek GDPR.
· Podľa predajcov je na požiadavky GDPR pripravených z väčšej časti iba 19% firiem, 65% skôr nie a 16% ich zatiaľ vôbec nerieši. Stopercentne nie je pripravený na GDPR nikto.

Podcenenie bezpečnosti siete je zdrojom významných bezpečnostných rizík pre podnikové dáta a chod celej spoločnosti, a od mája navyše tiež hrozba nedodržania predpisov GDPR. 

streda 28. marca 2018

Radíme: Elektronické listy dôchodkového poistenia

Podľa Sociálnej poisťovne si zamestnávatelia stále neplnia svoju povinnosť zasielať jej elektronicky evidenčné listy dôchodkového poistenia(e-ELDP). A robia aj veľa chýb, ktoré sťažujú včasné a riadne vybavenie žiadostí o jednotlivé dávky. 

Zamestnávatelia sú od 1. januára 2017 povinní zasielať elektronické e-ELDP prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Neplatí to len pre veľmi špecifickú a úzku skupinu zamestnávateľov, ktorí majú udelenú výnimku. Zamestnávatelia vyplňujú e-ELDP buď využitím manuálneho vstupu, alebo môžu odoslať XML súbor vygenerovaný z ich mzdového systému. Podrobné informácie o správnom vypĺňaní e-ELDP sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Elektronické služby.

Najčastejšie chyby v e- ELDP:
·  nesprávne uvedené údaje o vymeriavacom základe, období dôchodkového poistenia, dátume vzniku či dátume zániku pracovného vzťahu,
·  uvádzanie údajov o viacerých pracovných vzťahoch na jednom evidenčnom liste dôchodkového poistenia,
·  nesprávny zápis údajov, ak mal zamestnanec prerušené dôchodkové poistenie,
·  nesprávny zápis údajov, ak zamestnankyňa / zamestnanec čerpali rodičovskú dovolenku,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca s nepravidelným príjmom,
·  nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za žiaka alebo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za fyzickú osobu s odvodovou úľavou,
·  nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50% alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %, alebo za zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia, ak zamestnanec nepodlieha slovenským právnym predpisom,
·  nesprávne/chýbajúce údaje o zamestnancovi.

Podrobné informácie o chybách sú zhromaždené na socpoist.sk v časti Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia. 

slovensko.sk: Pokuta vyše 225 tisíc eur

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) si uplatňuje ďalšie sankcie voči dodávateľovi služieb za spomalenie prevádzky. V prvých týždňoch septembra 2017 došlo k oneskoreným doručovaním rozhodnutí po potvrdení doručenky používateľmi. 

Prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, konzorcium spoločností SWAN a GlobalTel bude musieť štátu najnovšie uhradiť sankciu vo výške 225.543 eur bez DPH. O jej udelení sa rozhodlo na zasadnutí 20. marca 2018 po tom, čo sa nepodarilo preukázať, že k problémom nedošlo zavinením dodávateľa. „Veríme, že v budúcnosti nevzniknú dôvody na uplatnenie ďalších sankcií a systém bude fungovať bez toho, aby používatelia pocítili akýkoľvek nekomfort. V prípade ťažkostí spôsobených dodávateľom si však budeme dôsledne uplatňovať nároky vyplývajúce z prevádzkovej zmluvy“, uviedol Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.

Po zmene vedenia agentúry v októbri 2017 ide už o piatu sankciu udelenú dodávateľovi systému. NASES si doteraz uplatnil sankcie v celkovej výške 271.403,41 eur bez DPH. Spolu tak dodávateľ za svoje pochybenia v roku 2017 vyplatí štátu 496.946,41 eur bez DPH.

SR: Kvalita vody

Aj tento rok odhalili kontroly nevyhovujúcu pitnú vodu v súkromných studniach na Slovensku. Bezplatné kontroly pri príležitosti Svetového dňa vody boli zamerané na prítomnosť dusičnanov a dusitanov, ktoré sú v nadmernom množstve zdraviu škodlivé.  

Úrady verejného zdravotníctva SR minulý týždeň v laboratóriách preverili 317 vzoriek, z ktorých 77 nevyhovelo, a to v ukazovateli dusičnany 74 a dusitany 3 vzorky. Ale ani vyhovujúce výsledky v týchto ukazovateľoch nie sú dostatočné na preukázanie, či je voda z individuálneho zdroja pitná a zdravotne bezpečná. „Je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru", upozorňuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Kvalitu vody zo studne môže spoľahlivo potvrdiť len analýza v akreditovanom laboratóriu. Odber vzorky pitnej vody na rozbor si môže v niektorých prípadoch urobiť majiteľ studne aj sám, musí však rešpektovať pravidlá hygienikov, ktorí ho poučia a poskytnú mu aj vlastné špeciálne vzorkovnice. Rozbory vody by sa podľa hygienikov mali robiť raz či dva razy ročne (v rôznom ročnom období). Ak sa kvalita vody v studni minimálne tri roky nezmenila, interval vyšetrení je možné predĺžiť. Mimoriadne rozbory je vhodné vykonať napríklad po záplavách a po opravách a čistení studní.

Novinka: Inteligentné hodinky s Braillovým písmom

Zaujímavý výrobok juhokórejskej firmy sa objavil vlani na veľtrhu v Honkongu. Na Slovensku a v Čechách by mohli byť tieto inteligentné hodinky dostupné už od mája t.r. 

Dot Watch tvorí špeciálny 4-riadkový dotykový displej s hliníkovými bodmi, ktoré zobrazujú Braillovo písmo. Okrem zobrazovania času fungujú tiež ako stopky, budík a vďaka prepojeniu cez Bluetooth dokážu používateľa jemným vibrovaním informovať aj o prichádzajúcich hovoroch, SMS, aktuálnom počasí či upozornení zo sociálnych sietí. Cez mobilnú aplikáciu sú kompatibilné s operačným systémom iOs i Android a na jedno nabitie vydržia až týždeň.

Ovládanie hodiniek je jednoduché a intuitívne, pričom ich najväčšou výhodou je súkromie. Potvrdil to aj nevidiaci Zdeněk Rybák, ktorý novinku testoval. Predtým musel na čítanie SMS používať hlasového asistenta, čo napr. pri cestovaní v MHD nebolo veľmi komfortné. Teraz si môže zistiť čas a ďalšie informácie kdekoľvek a kedykoľvek bez toho, aby to ktokoľvek počul, alebo by to niekoho rušilo.

Ak Úřad práce v ČR schváli tieto hodinky ako pomôcku, mohli by na ne zrakovo postihnutí čerpať aj štátny príspevok. Alza zároveň vyvíja inhouse českú verziu Braillovho písma s háčikmi a čiarkami, ktoré zatiaľ hodinky nepoznajú. Dostupné budú v SR a ČR formou predobjednávok, a to za cenu 388,90 EUR/9.999 Kč. 

utorok 27. marca 2018

EKS: Vyše 85.000 kontraktov

Podľa portálu Elektronický kontraktačný systém (EKS) vstupná cena doteraz zrealizovaných kontraktov bola vyše 1,21 miliardy eur a konečná zmluvná cena 1,007 miliardy eur. Doterajšie úspory tak predstavujú vyše 210 miliónov eur.

Elektronické trhovisko bolo zriadené 1. júla 2014 a v plnej prevádzke funguje od 1. februára 2015. Cez elektronické trhovisko povinne nakupujú štát, obec, vyšší územný celok aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené. Za uplynulé tri roky pribúdali do EKS viaceré nové funkcie. Od 1. marca 2018 je to možnosť predkladať spolu s cenovou ponukou aj vlastný návrh plnenia. Objednávatelia získali možnosť vyžadovať od dodávateľov aj konkrétny návrh plnenia, ktorý sa po zazmluvnení zákazky s víťazným dodávateľom stane súčasťou zmluvy zverejňovanej aj v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Okrem elektronického trhoviska pribudnú ďalšie dva nástroje: dynamický nákupný systém, ktorý má zabezpečiť, aby sa do verejných súťaží mohlo zapojiť čo najviac dodávateľov a elektronická podpora procesov, teda poskytovanie informácií, vysvetľovanie či publikovanie dobrej praxe. 

EU: On-line predplatné so sebou

Od apríla sa začne uplatňovať nariadenie EÚ o zaistení cezhraničnej prenosnosti on-line obsahových služieb. 

Nové pravidlá znamenajú, že ak si doma platíte on-line predplatné na filmy, seriály, športové prenosy, hry alebo elektronické knihy, budete môcť tieto služby využívať aj na cestách v rámci celej Európskej únie. Nariadenie dopĺňa nové roamingové pravidlá, ktoré platia od minulého leta a umožňuje občanom EÚ cestovať so svojím on-line predplatným bez toho, aby sa museli obávať  vysokých poplatkov alebo zmeškali nejakú epizódu svojho obľúbeného seriálu.

Nariadenie schválil Európsky parlament  14. júna 2017, je súčasťou väčšieho balíka návrhov na modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti autorského práva. Ide o prvý nástroj týkajúci sa autorských práv, ktorý nadobudne účinnosť v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu.

GDPR: Tlač firemných dokumentov s osobnými údajmi

Nová európska legislatíva o ochrane osobných údajov (nariadenie GDPR) sa dotkne aj tlače dokumentov, ktoré také informácie obsahujú. Na čo by sa firmy aj úrady mali zamerať?

Medzi bezpečnostné riziká pri tlači patrí napríklad stav, kedy sa osobné dáta prenášajú cez sieť v nešifrovanej forme, alebo sa ukladajú nešifrované na tlačových serveroch a pevných diskoch tlačiarní. Ďalším potenciálnym rizikom je, ak sa tieto dáta uchovávajú aj po vykonaní tlačovej úlohy a nie sú bezpečne odstránené. Typickým bežným problémom je tiež situácia, ak dokumenty obsahujúce osobné údaje skončia v nesprávnych rukách, pretože zostanú ležať bez dozoru na výstupnom zásobníku tlačiarne. Môže tak ľahko dôjsť k ich strate alebo neoprávnenému a nekontrolovanému prístupu k citlivým informáciám. Moderné riešenia na riadenie tlače poskytujú funkcie, ktoré zaistia dostatočné zabezpečenie aj plnenie regulačných predpisov a pritom nie sú náročné na implementáciu ani cenovo nákladné.

Odporúčania OKI na zabezpečenie GDPR pri tlači
Do interných firemných predpisov pre tlač a nakladanie s tlačovými súbormi je v súvislosti s GDPR vhodné zvážiť doplnenie nasledujúcich pravidiel:
·         Zabezpečená tlač a vyzdvihnutie výtlačkov výhradne po autentizácii cez PIN alebo čipovú kartu.
·         Bezpečné mazanie HDD tlačiarne a časovo definované mazanie tlačových súborov.
·         Šifrovanie prenosu tlačových dát medzi zariadením a tlačiarňou.
·         Bezpečné ukladanie skenovaných úloh a zabezpečenie obsahu skenovaných súborov.
·         Bezpečné uchovávanie vytlačených dokumentov s osobnými údajmi.
·         Bezpečné skartovanie či iný spôsob likvidácie tlačených dokumentov s osobnými údajmi.
·         Zvážiť umiestnenie malých inteligentných multifunkčných tlačiarní priamo v oddelení, kde sa vo zvýšenej miere pracuje s osobnými údajmi (napr. mzdové, personálne, marketingové, obchodné oddelenie).

Upozorňujeme: Nezabudnite si vymeniť certifikát

Od januára je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a tiež ich zástupcov. Ak stále využívate občiansky preukaz s čipom, potrebujete platný certifikát.  

Na elektronickú komunikáciu je najskôr potrebné registrovať sa na portáli finančnej správy. Právnické osoby (konateľ alebo ním splnomocnená osoba), ktoré nie sú stále zaregistrované, tak musia spraviť okamžite. Registruje sa osoba (teda konateľ alebo ním splnomocnená osoba), nie samotná spoločnosť. Potrebujete na to elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis, keďže po 1. januári 2018 už právnické osoby nemôžu s daňovým úradom uzatvárať tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. V eID je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1. novembri 2017. Dovtedy platné certifikáty boli Ministerstvom vnútra SR zneplatnené. Výmenu je možné realizovať v klientskych centrách okresných úradov aj v oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).

Po registrácii je ešte potrebné elektronicky požiadať o autorizáciu – teda pridelenie prístupových práv k dátam daňového subjektu (konkrétnej spoločnosti). Autorizácia správcom dane trvá približne 3 dni. Samozrejme, v prípade väčšieho počtu žiadostí o autorizácie to môže trvať aj dlhšie, preto finančná správa odporúča vybaviť nevyhnutné kroky okamžite.

Fyzické osoby podnikatelia budú povinne komunikovať s finančnou správou až od 1. júla 2018. Informácie o elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti Registrácia a autorizácia pomocou eID karty. 

pondelok 26. marca 2018

Europass: Ľahší prístup na európsky pracovný trh

Europass uľahčuje zamestnávateľom v celej Európe ľahšie pochopiť odborné zručnosti a schopnosti žiadateľov o zamestnanie. Aktualizácia digitálnej verzie bude prístupnejšia. 

Europass je štandardizovaná koncepcia profesijných dokumentov, akým je napr. životopis, ktorá uľahčuje pochopenie kompetencií a kvalifikácií v rámci celej EÚ. Tým sa každoročne uľahčí odchod za prácou, školou, či za dobrovoľníckymi aktivitami asi milión Európanom. Od roku 2005 na bolo webe Europassu zaznamenaných viac ako 126 miliónov návštev a bolo vytvorených asi 60 miliónov životopisov. Vďaka tomu je Europass jednou z najznámejších iniciatív EÚ. Zámerom aktualizácie je zjednodušiť prístup k Europassu aj pre telesne postihnutých. Zabezpečiť by to mali rôzne technické úpravy na platforme.

V súčasnosti portfólio Europassu pozostáva z piatich dokumentov: životopis, jazyk, pas, sekcia pre certifikáty, sekcia pre diplom a mobilita. Po úprave legislatívy by mala pribudnúť nová funkcia, tzv. e-portfólio, ktoré by zahŕňalo všetky informácie o konkrétnej osobe na jednom mieste. Proces prijímania sa uľahčí vďaka jednoduchému prístupu k informáciám o uchádzačoch v systéme, ktorý zvýši transparentnosť a prehľad v kompetenciách a kvalifikáciách v celej Európe. Internetová platforma počíta aj s ochranou údajov.

Po formálnom odsúhlasení v parlamente potrebujú nové prvky dostať zelenú od  Rady Európskej únie. Rozhodnutie nadobudne platnosť 20 dní po zverejnení v oficiálnom vestníku.

Smart City: Voda a odpad

Po manažmente dopravy a digitalizácii verejnej správy mesta prichádza v druhom kole na rad manažment vody a odpadu. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil ďalšie dve výzvy na podporu experimentálneho vývoja a inovácií.

Obe výzvy v druhom kole sú spoločné so súkromnými partnermi. Pri výzve na tému manažment odpadov sa ÚPVII spojil so spoločnosťou Parzlich s. r. o. – členom holdingovej skupiny NWT (New World Technologies USA) a pri výzve k manažmentu vôd spolupracuje so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou – členom francúzskej nadnárodnej skupiny Veolia a s Priemyselným inovačným klastrom, ktorý združuje lídrov slovenského priemyslu. Obe dohody o partnerstve sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Výzvy sú určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, ktoré využijú grant na finalizáciu svojich riešení. Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta. Transparentnosť výberu podporených projektov zaručujú aj medzinárodní hodnotitelia, pričom osobitne sa bude hodnotiť ekonomické a technické riešenie.

Prihlasovacie termíny:Manažment odpadov – do 30.4.2018, 14:00 hod.Manažment vôd – do 30.4. 2018, 14:00 hod. 

SR: Najvyšší výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka

Zhubný nádor kolorekta je na Slovensku druhým najčastejším zhubným nádorom - vo výskyte aj v počte úmrtí na toto ochorenie. Počet novozistených prípadov stále stúpa a odhad pre rok 2018 je 5.004 nových prípadov.  

Rakovine hrubého čreva sa pritom dá predísť prevenciou a ak sa zistí včas, je dobre liečiteľná. Podľa pacientskej organizácie Europacolon je  zarážajúce, že napriek tomuto alarmujúcemu stavu Slovensko stále nemá národný skríningový program! Žiaľ, až 25% pacientov s kolorektálnym karcinómom je diagnostikovaných v štádiu metastatického ochorenia, s päťročným prežívaním predstavujúcim 10%. Úmrtnosť pacientov zostáva alarmujúca.

Liečba kolorektálneho karcinómu (KRK) závisí od umiestnenia nádoru, jeho veľkosti, prítomnosti metastáz, celkového stavu pacienta, veku a ďalších faktorov. Je to ale najlepšie liečiteľný typ rakoviny tráviaceho systému. Vo všeobecnosti sa používa chirurgická liečba, rádioterapia, konvenčná chemoterapia a cielená terapia. Za hlavné príčiny poklesu úmrtnosti pacientov liečených v 1. a 2. línii v posledných 15 rokoch sa považuje zavedenie nových chemoterapeutík, biologickej terapie, personalizovaný prístup pri výbere jednotlivých liečebných možností a tiež zavedenie multidisciplinárneho prístupu k liečbe.

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová chemoterapeutická liečba s dokázanou účinnosťou, so zlepšením celkového prežívania a oddialením progresie ochorenia u pacientov v pokročilých (tretia, štvrtá) líniách metastatického kolorektálneho karcinómu, ktorí sú už často rezistentní na predchádzajúcu chemoterapiu. Pacientom v 3. a 4. Línii môže priniesť zníženie rizika úmrtia o 32% a zníženie rizika progresie ochorenia o 52%! Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova. V r. 2018 bude však na Slovensku podliehať prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia. 

On-line: Stredná pre mňa

Termín podávania prihlášok na stredné školy je do 10. apríla 2018. Možnosti štúdia na župných stredných školách v Bratislavskom kraji nájdete aj na novej webstránke.  

Novinka strednapremna.sk prináša prehľadnejší zoznam stredných škôl a ich jednotlivých odborov, ktoré Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 54 stredných škôl ponúka. Návštevníci stránky tam v budúcnosti nájdu aj možnosti ubytovania na internátoch či porovnanie priemerných miezd absolventov po ukončení strednej školy. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia na stredných školách, môžu rodičia a žiaci zasielať svoje otázky priamo cez webstránku.

K novému webu sú pripojené aj účty na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktoré budú slúžiť ako podpora propagácie župných stredných škôl v Bratislavskom kraji. Či už pôjde o špeciálne akcie škôl, Dni otvorených dverí alebo to budú informácie z bežného života študentov.