piatok 7. septembra 2018

Novinka: Súťaž o tri roboty SCARA

Epson vkladá svoju najnovšiu technológiu do rúk budúcnosti: univerzít, stredných škôl a výskumných inštitúcií v celej oblasti EMEAR (Európa, Stredný východ a Afrika). 

Prečo zvolila spoločnosť vzdelávacie a výskumné inštitúcie? Aby podporila rast, rozvoj a konkurencieschopnosť priemyslu a automatizácie. Svoje žiadosti posielajte on-line na epson.eu/robots-contest. Ak odošlete svoj návrh pred 15. decembrom 2018, získate možnosť vyhrať 3 roboty  na podporu svojho projektu.

Žiadatelia budú hodnotení podľa zoznamu kritérií, medzi ktoré patrí inovatívnosť, príspevok k vzdelávaniu, rozvoj schopností, jedinečnosť využitia robotu a udržateľnosť. Pri postupe do užšieho výberu budú vyzvaní, aby predstavili svoju žiadosť pred panelom hodnotiteľov.

e-Školy: Piaty ročník otvorený

Grantový program e-Školy pre budúcnosť prichádza aj po piaty rok s hlavnou témou správne a bezpečné využívanie digitálnych technológií.

Príležitosť majú pedagógovia a mimovládne organizácie, ktoré majú dobrý nápad, ako zmysluplne zaradiť zodpovedné používanie digitálnych médií do vyučovacieho procesu. Nadácia Orange prerozdelí na jednotlivé projekty celkovo 50.000 €.

Grantový program je otvorený od  03. 09. 2018, uzávierka prijímania projektov je 3. 10. 2018 o 24:00 hod. Uchádzať sa o podporu so svojim projektom môžu pedagógovia a mimovládne organizácie prostredníctvom on-line prihlášky na stránke nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky grantového programu budú zverejnené po 26. októbri 2018.

Počas predchádzajúcich štyroch rokov grantového programu Nadácia Orange podporila 180 projektov z celkovo predložených 439 žiadostí.

SR: Zbankrotoval už aj tínedžer

V auguste zbankrotovalo 1.352 obyvateľov Slovenskej republiky. Je to o 74 prípadov viac ako v predchádzajúcom mesiaci. 

V medziročnom porovnaní bolo v auguste tohto rok vyhlásených až o 681 bankrotov viac. Od začiatku tohto roka do konca augusta bolo na Slovensku vyhlásených už 8.976 osobných bankrotov, čo je o 71% viac ako za celý minulý rok. Údaje vyplývajú z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

Najpočetnejšou skupinou dlžníkov boli tridsiatnici. A prvýkrát bol zaznamenaný osobný bankrot u tínedžera. Najviac osobných bankrotov bolo v auguste t.r. vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 318, najmenej v Bratislavskom kraji – 81.

štvrtok 6. septembra 2018

EU: Shazam súčasť Apple

Európska komisia schválila prevzatie aplikácie na rozpoznávanie hudby Shazam koncernom Apple. Podrobné skúmanie podľa komisie ukázalo, že akvizícia nenaruší konkurenciu na európskom trhu streamovania hudby.
     
Apple ohlásil prevzatie aplikácie koncom minulého roka a Európska komisia začala skúmanie transakcie v apríli tohto roka. Apple má akvizícia pomôcť lepšie konkurovať službe Spotify, ktorá je lídrom v oblasti streamovania hudby.
     
Aplikácia Shazam umožňuje prostredníctvom mikrofónu mobilného telefónu identifikáciu piesne, ktorá hrá v okolí.   

Upozorňujeme: Ďalšie nebezpečné výrobky

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré do systému Rapex nahlásili kontrolné orgány v Írsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a v Nemecku. 

Prvým je výrobok na vyrovnávanie vlasov Original Smoothing Solution značky Brazilian Blowout z USA. Obsahuje methylene glycolv ekvivalent formaldehydu vo vodnom roztoku. Ďalej chýbala adresa zodpovednej osoby, informačná zložka k výrobku a pre tento výrobok nebola vypracovaná ani správa o bezpečnosti kozmetického výrobku. Pásiky na bielenie zubov Crest Whitestrips značky Crest z USA obsahujú nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka. Vo farbe na tetovanie Dark Brown značky Intenze z USA bola zasa zistená prítomnosť ťažkých kovov arzénu, olova a niklu. V čiernej farbe na tetovanie Dark Sumy značky Panthera XP z Talianska bolo pri kontrole zistené prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov.
     
Vo výrobku pre deti s názvom Lait de toilette Hydralant pour Bé značky Pr Francoise Bedon z Francúzska je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Táto zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. Spotrebitelia si musia dať pozor aj v prípade výrobku na bielenie pokožky Whitening Body Cream z Toga z dôvodu vysokého obsahu látky hydrochinón, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie. Nebezpečný je tiež výrobok na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion značky BSQ/Caro bright+ kvôli vysokému obsahu látky kojic acid (kyselina kojová), ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.

Novinka: Art Selfie

Kultúrny inštitút Google spustil v rámci svojej aplikácie Google Arts & Culture novú funkciu. Art Selfie umožňuje používateľom vyhľadávať umelecké diela prostredníctvom selfie, čiže spárovať ich tvár s tvárou z obrazu. 

Využíva pritom technológiu počítačového videnia založeného na strojovom učení, ktorá porovnáva tvár používateľa s tisíckami historických umeleckých diel vo svojich databázach. Svet umenia môžete teraz objsviť aj cez svoju tvár na g.co/ArtSelfie, dostupné pre
iOS a Android. K dispozícii sú gify, obrázky a b-roll.

Ako Art Selfie funguje?
* Stiahnete si aplikáciu Google Arts and Culture (iOS,
Android).
* Otvorte Domovskú stránku aplikácie. Prejdite dole, až kým neuvidíte kartu s nápisom “Art Selfie”.
(Poznámka: karta sa nenachádza v menu, ale v strede obrazovky).
* Kliknite na tlačidlo „Začínáme“ (prípadne „Get started“ / podľa nastavenia jazyka). Urobíte si selfie, následne sa zobrazia výsledky, ktoré sa zhodujú s vašou fotografiou.
* Na stránke s výsledkami máte viacero možností: kliknutím na ikonu „Zdieľať“ môžete výsledok uverejniť prostredníctvom akejkoľvek aplikácie vo vašom telefóne, ktorá podporuje zdieľanie obrázkov, kliknutím na obrázok môžete zobraziť ďalšie podrobnosti o diele.

streda 5. septembra 2018

SR: Slovnaft má prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily

Rafinéria na bratislavskej Prístavnej ulici na svojej čerpacej stanici nainštalovala prvú elektronabíjačku v rámci projektu NEXT-E na Slovensku. Do konca roka by mali pribudnúť ďalšie štyri elektronabíjačku.

Zákazníci môžu nabíjať svoje elektromobily bezplatne pomocou konektoru so striedavým ako aj jednosmerným prúdom. Odhadovaný čas nabitia jedného elektromobilu je približne 30 minút pri nabití batérie na 80%.

Európska komisia vybrala NEXT-E na spolufinancovanie cez Nástroj na spájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF), v rámci ktorého sa nainštaluje 222 rýchlonabíjačiek a 30 ultranabíjačiek v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku. Konzorcium NEXT-E dostalo grant vo výške 18,84 milióna eur na rozvoj elektromobility. Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlonabíjacích a sedem ultranabíjacích staníc. Nainštalovanie všetkých elektronabíjačiek v šiestich krajinách bude realizované do konca roku 2020.

Trend: Drahšie potraviny

Potraviny sú na Slovensku stále drahšie. Od roku 2000 zdraželi už o 46%. Spolu s Rakúskom sme sa ocitli v strede európskeho rebríčka. 

Podľa Slovenského farmárskeho, družstva (SFD) si naša krajina v tomto roku pripisuje na svoje konto nelichotivé prvenstvo v Európskej únii, nakoľko ceny potravín a nealkoholických nápojov v SR rastú najvýraznejším tempom v rámci celej EÚ. Naopak jednoznačne najpomalší nárast cien potravín a nealkoholických nápojov v období rokov 2000 až 2017 evidovali v Írsku, a to o 7,6%. V prípade Portugalska od začiatku milénia narástli ceny potravín a nealko nápojov o 27,5%, vo Francúzsku a Holandsku zhodne o 31%. Absolútnym rekordérom s najrýchlejším nárastom cien potravín a nealkoholických nápojov (až o 185,6%) je Rumunsko. O vyše 120% vzrástli ceny potravín od roku 2000 aj v Maďarsku a Lotyšsku.
   
Za posledných 17 rokov ceny tovarov a služieb na Slovensku vzrástli celkovo o 64,1%. Najvýraznejší nárast sa pritom zaznamenal v prípade vzdelávania, a to o takmer 173%. Nasledovala kategória bývanie a energie s nárastom cien o takmer 140%. Iba nábytok a zariadenie domácností je lacnejšie ako na začiatku milénia, a to asi o 9%. Podľa údajov Štatistického úradu priemerné nominálne mzdy Slovákov zaznamenali od roku 2000 tiež nárast o 145%.

EU: Opatrenia proti solárnym panelom z Číny

Antidumpingové a antisubvenčné opatrenia EÚ týkajúce sa solárnych panelov dovážaných z Číny prestali platiť v pondelok o polnoci po takmer piatich rokov ich používania.
     
Európska komisia sa po zvážení potrieb výrobcov aj tých, ktorí používajú, alebo dovážajú solárne panely, rozhodla, že je v najlepšom záujme EÚ, aby upustila od uvedených antidumpingových a antisubvenčných opatrení. Toto rozhodnutie zohľadňuje tiež nové ciele únie v oblasti obnoviteľnej energie.
     
EÚ uložila antidumpingové a antisubvenčné opatrenia proti čínskym solárnym panelom v decembri 2013 na obdobie dvoch rokov. Tieto kroky boli obnovené v marci 2017, ale len na obdobie 18 mesiacov, na rozdiel od obvyklých piatich rokov. Rozšírenie ochranných opatrení len na obdobie 18 mesiacov znamenalo kompromis medzi konkurenčnými záujmami a postupné prispôsobovanie cien dovozu do EÚ cenám na svetových trhoch.
     
Podľa oznámenia eurokomisie sa situácia na trhu nezmenila do takej miery, že by bolo odôvodnené ďalšie predĺženie ochranných opatrení nad rámec plánovaných 18 mesiacov. Exekutíva EÚ preto odmietla žiadosť zo strany tohto výrobného odvetvia EÚ o nové preskúmanie ukončenia opatrení.

utorok 4. septembra 2018

EU: Ovocie, zelenina a mlieko do škôl

S novým školským rokom sa do škôl vracia aj program Európskej únie na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka na školách. 

Súčasťou školského programu EÚ, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky detí, bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť informovanosť žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny. Účasť na programe je dobrovoľná, no zapojiť sa rozhodli (či už do celého programu alebo len jeho časti) všetky členské štáty EÚ. V rámci programu sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Členské štáty majú možnosť financovať tento program nielen z prostriedkov EÚ, ale ho aj navýšiť z vlastných finančných zdrojov.

Vďaka čoraz vyššiemu počtu zúčastnených škôl malo v školskom roku 2017/2018 z tejto iniciatívy v oblasti zdravého stravovania osoh už viac ako 30 miliónov detí v celej EÚ. Pri výbere distribuovaných produktov sa zohľadňujú zdravotné a environmentálne hľadiská, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť. Členské štáty môžu podporiť nákup miestnych alebo regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.

Trend: Nákup tovaru zo zahraničných e-shopov

Lepšie ceny alebo produkty, ktoré nie sú dostupné na domácom trhu. To sú dôvody, pre ktoré sa ľudia rozhodnú nakúpiť zo zahraničného elektronického obchodu. Slováci napríklad uprednostňujú nákupy v českých e-schopoch, celkovo však rastie podiel dopravených zásielok z čínskych internetových obchodoch.

Podľa prieskumu E-shopper barometer (spoločnosť DPD na vzorke 24.871 respondentov z 21 európskych krajín a Ruska starších ako 18 rokov od 1. júna do 3. júla 2017) už 67% Európanov nakúpilo zo zahraničnej európskej stránky. Tretinu nákupov zrealizovali vo Veľkej Británii. Medzi produkty, ktoré zákazníci takto kupujú, patrí najmä móda, elektronika či kozmetika. Najmenej pritom nakupujú v zahraničí Nemci, Briti a Poliaci.

Dlhodobo rastie predovšetkým doručovanie tovaru z Číny, hlavne pre nižšie ceny produktov. Nákupom z tejto krajiny kraľujú Španieli, Holanďania a Poliaci. V prípadoch, že spotrebiteľ hľadá konkrétnu značku nedostupnú v Európe, smeruje jeho nákup predovšetkým do USA. Niektoré krajiny však stále uprednostňujú nákup u svojich susedov. Rakúski zákazníci napríklad nakupujú v Nemecku, Belgičania vo Francúzsku a Slováci z českých stránok. Jedným z dôvodov je aj to, že rozumejú jazyku danej krajiny a vedia sa tak orientovať v ponuke e-shopov.
     
V cezhraničných nákupoch dominujú podľa prieskumu najmä Lotyši a Portugalci. Aj Chorváti uprednostňujú medzinárodné stránky, je z nich takmer tretina ich on-line nákupov. Výraznejší rast v počte medzinárodných nákupov vidno v pobaltských krajinách, ale aj v Belgicku, Rakúsku či Maďarsku. Medzinárodné nákupy však stále svoj potenciál nevyčerpali. Podľa prieskumu budú noví nakupujúci pribúdať predovšetkým v Litve, Rusku či v Chorvátsku. Objem cezhraničných nákupov má rásť aj v Rumunsku a Poľsku.
     
Medzi bariéry, ktoré on-line zákazníci vnímajú, patria napríklad dlhý či komplikovaný proces vrátenia tovaru, alebo sklamanie z doručeného tovaru. Takmer 12% Európanov uvažuje o tom, že prestane nakupovať v zahraničí.

Novinka: Kampaň #ideminak

Ministerstvo dopravy štartuje kampaň na sociálnych sieťach s názvom #ideminak. Jej cieľom je znížiť počet áut na našich cestách využívaním verejnej osobnej dopravy, „carsharingu“ alebo alternatívnych dopravných prostriedkov. 

Do kampane sa zapojí aj minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, ktorý bude okrem iných spôsobov dopravy zdieľať vládne auto s ľuďmi idúcimi ráno do práce v hlavnom meste: „Ministerstvo dopravy robí viacero krokov na podporu verejnej osobnej dopravy, pozornosť venujeme najmä posilneniu vlakovej dopravy, ale kľúčová je v tomto smere podpora ľudí, ktorí každý deň chodia do práce. Preto som sa rozhodol, že aj osobným príkladom budem motivovať ľudí, že do práce sa dá ísť aj inak a každý môže zabojovať proti dopravnej zápche."

Do kampane #ideminak sa môže od septembra zapojiť každý, kto na cestu do práce alebo za povinnosťami využije alternatívu voči osobnej automobilovej doprave, kde vo väčšine prípadov sedí v jednom aute len jeden človek. Okrem zdieľaného cestovania je možné využívať aj vlaky, autobusy, bicykel a podobne. Stačí, ak sa počas tejto cesty každý, kto sa zapojí do kampane, odfotí a svoju fotku zverejní na sociálnej sieti s označením ministerstva dopravy a #ideminak. Okrem podpory dobrej veci sa niektorí vyžrebovaní zvezú do práce s ministrom dopravy.

Ak by sa do akcie zapojila polovica vodičov, ktorí denne jazdia po Prístavnom moste a namiesto jedného pasažiera by v aute sedeli traja, počet áut na tomto najvyťaženejšom cestnom úseku by sa zo súčasných 80.058 áut denne znížil o viac ako 26.000 áut, čím by sa významným spôsobom obmedzili dopravné zápchy v hlavnom meste.

pondelok 3. septembra 2018

EU: Škodliviny vo výfukových plynoch

Nová metóda merania škodlivín vo výfukových plynoch osobných áut presnejšie zisťuje ich skutočné množstvo s cieľom, aby sa od 1.9.2018 uvoľňovali do cestnej premávky v EÚ len vozidlá vyhovujúce norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).
     
Použitím novej metódy sa získavajú presnejšie údaje počas testov v laboratórnych podmienkach, ale aj počas prevádzky vozidiel. Metóda je spoľahlivejšia než jej predchodkyňa NEFZ, ktorá sa používala od začiatku 90. rokov minulého storočia. Od vypuknutia škandálu Dieselgate sa normy pre obsah škodlivín vo výfukových plynoch v únii výrazne sprísnili.
     
Metóda WLTP sa v mnohých bodoch odlišuje od svojej predchodkyne. Test v laboratórnych podmienkach trvá o 13 minút dlhšie než doteraz. Musí sa prekonať trasa 23,25 km, čo je raz toľko ako počas testu NEFZ. Meranie sa robí pri rýchlosti 131 km/h, kým doteraz bola rýchlosť 120 km/h.

Aktuálne: Prechod na LED osvetlenie

V rámci celoeurópskej snahy o prechod na LED osvetlenie dôjde k vyradeniu halogénových žiaroviek. Týka sa to halogénových lámp vrátane štandardných svetiel v tvare hrušky a sviečky a ide o ďalšiu fázu, ktorá nadväzuje na vyradenie halogénových reflektorov (GU10) z roku 2016. 

Signify pripravila v tejto súvislosti správu o energetických a finančných výhodách, ktoré prináša prechod na LED osvetlenie. Podľa nej halogénové žiarovky spotrebujú približne päťkrát viac energie ako LED svietidlá, čo znamená aj viac CO2 emisií. EÚ sa rozhodla pre zákaz halogénových svetiel v snahe znížiť uhlíkovú stopu. LED žiarovky majú v porovnaní s halogénovými až sedemnásobne dlhšiu životnosť a spotrebujú o 80% menej energie. V praxi to znamená, že ak sa nahradí 1 halogénová 42 W žiarovka 9 W LED žiarovkou, ročne môžno ušetriť viac ako 8 eur za náklady na energiu. Navyše LED žiarovky majú priemernú životnosť 15 rokov. Technologický vývoj ponúka veľkú variabilitu svetiel a dizajnov pre prispôsobenie ktorejkoľvek domácnosti.
     
Halogénová žiarovka nie je jediným predmetom, ktorý zmizne aj v slovenských domácnostiach a nebude ani posledným. Signify a profesorka Deborah Sugg Ryan z univerzity v Portsmouthe pripravili v súvislosti so zákazom halogénových žiaroviek zoznam 50 zastaraných predmetov v domácnostiach za niekoľko posledných dekád. Nasledujúcich 10 bolo dobre známych aj v slovenských domácnostiach: žhaviace žiarovky, vytáčací telefón, záznamník, fotoalbum, videorekordér, premietačka na diapozitívy, volkmen, písací stroj, disketa a dial-up modem. 

Nové pravidlá pre žiarovky

Od 1. septembra 2018 sa v celej Európskej únii prestali predávať nové energeticky nehospodárne halogénové žiarovky.

Zmeny v pravidlách EÚ sa týkajú štandardných halogénových žiaroviek s výnimkou tých, ktoré sa používajú v stolových lampách a svetlometoch. Halogénové žiarovky sa nahradia LED žiarovkami, ktoré sa vďaka inováciám stali bezpečnejšími, cenovo dostupnejšími a energeticky efektívnejšími. Nové opatrenia sa budú uplatňovať len na nové výrobky vyrobené v EÚ alebo dovážané do EÚ, teda nie na výrobky, ktoré už sú v predaji. Členské štáty a Európsky parlament pôvodne rozhodli o zmene pravidiel v roku 2009 a opätovne svoje rozhodnutie potvrdili v roku 2015. Ich zavedenie do praxe sa však odložilo o dva roky až do septembra 2018, aby sa zabezpečil dostatok cenovo dostupných alternatív.

Ide o súčasť pracovného programu EÚ v oblasti ekodizajnu s cieľom, aby bola energetická efektívnosť prioritou a aby EÚ zohrávala vedúcu úlohu pri prechode na čistú energiu. V júni tohto roku sa spoluzákonodarcovia v rámci balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov dohodli na novom cieli v oblasti energetickej efektívnosti na úrovni 32,5 % do roku 2030.