streda 23. decembra 2020

Vianoce 2020: Tradície na Slovensku

Vianočné tradície a rodinné zvyky ako štedrovečerná kapustnica, kapor, vianočný stromček, cesnak s oblátkou či hádzanie orechov do kútov môžu byť pre nás tento rok ešte významnejšie. Podľa odborníkov nám práve vianočné zvyklosti pomáhajú nielen čo najkrajšie osláviť vianočné sviatky, ale zároveň zvýrazňujú našu spolupatričnosť s ostatnými či pocit rodinnej pohody.

Význam vianočných tradícií – vrátane obľúbených pokrmov – potvrdzuje sociologička Silvia Porubänová, a to najmä v súčasnom neľahkom období: „Je viac než pravdepodobné, že vplyvom koronakrízy – vrátane jej perspektívnych, existenčných, komunikačných dosahov a následkov – sa ľudia budú s ešte väčšou nádejou pozerať na istotu v podobe vianočných sviatkov. V akýchkoľvek dobrých aj zlých časoch nám Vianoce symbolizujú nespochybniteľnú stabilitu, tradíciu, nádej, vzájomnosť. Najvýznamnejšie sviatky roka v každom z nás už od detstva evokujú rodinnú blízkosť, pokoj, mier a bezpečie. Nemožno sa preto čudovať, že v závere roku 2020, po skúsenosti s novým typom ohrozenia, budeme intenzívnejšie a autentickejšie hľadať odpovede na zásadné životné otázky a nachádzať a potvrdzovať si ich v spomínaných pozitívnych hodnotách Vianoc.“ 

Hodnota spočíva aj v pestrosti a často aj „netradičnosti“ našich vianočných zvyklostí. Tradíciou môže byť teda čokoľvek, čo rodinu spojí na Vianoce – napríklad aj netradičná štedrovečerná polievka. Podľa minuloročného prieskumu Tesca, do ktorého sa zapojilo 15 tisíc zákazníkov, je napríklad na západnom Slovensku najmenej tradičnou vianočnou polievkou rybacia polievka – halászlé a na východe Slovenska zase slepačí vývar. Tradičná vianočná večera je totiž iná v každom regióne.

Východné Slovensko
Ak ste z východného Slovenska, nemala by na vašom štedrovečernom stole chýbať kapustnica s klobásou, údeným mäsom a hubami. Hlavné jedlo večera je ako v mnohých iných regiónoch vyprážaná ryba alebo bravčový rezeň a zemiakový šalát. Túto večeru si môžete pripraviť aj v alternatívnej podobe vyprážaného kapra v rúre a zemiakového šalátu bez majonézy. Sladká pochúťka bobáľky s makom (tie sa jedia už na obed) a oblátky s medom.

Severné Slovensko
Aj v tomto kúte Slovenska sa jedáva ryba (tá je zároveň symbolom kresťanstva), častejšie ako vyprážaný kapor sa na severe pripravuje kapor na masle. Pripraviť si ho môžete ešte sviatočnejšie, napríklad na orechoch a mandľovom masle. Ako dezert sa na severnom Slovensku pripravujú oblátky s medom a obľúbené sú tiež makové opekance. Okrem kapustnice si ľudia na severnom Slovensku zvyknú variť aj hrachovú polievku. Vyskúšať môžete tiež moderné recepty, ktoré zachutia aj deťom. Medzi ne patrí napríklad hráškovo-pórová polievka alebo svieži hráškový krém s mozzarellou.

Južné a západné Slovensko
Okrem klasiky v podobe ryby zvyknú obyvatelia západného či južného Slovenska jedávať aj hubovú polievku či šošovicovú alebo kapriu polievku. 

Stredné Slovensko
Časť Slovenska, kde je zvykom jesť na vianočnú večeru pečenú hydinu namiesto ryby. Sviatočná kačka je na vianočný stôl ako stvorená.

Najznámejšie vianočné tradície na Slovensku: 
 • počas Štedrého dňa sa nemá jesť, ak to vydržíme, uvidíme zlaté prasiatko, ktoré nám splní naše priania,
 • pred samotnou štedrovečernou večerou sa zje oblátka s medom, aby sa od ľudí odohnali choroby,
 • rozkrajovanie jabĺčka pred večerou, aby sa ukázal jadrovník v tvare peknej hviezdy a symbolizoval tak zdravie rodiny,
 • počas večere nesmie nikto odísť od stola okrem gazdinej, ktorá nosí jedlo. Inak by to znamenalo, že rodina by budúci rok nebola pohromade,
 • kapria šupina pod obrusom na štedrovečernom stole má priniesť do rodiny hojnosť a bohatstvo a cesnak na štedrovečernom stole prinesie členom rodiny zdravie.

Radíme: Vianočné problémy

Veľa ľudí odmieta jesť ryby zo strachu a kostí. Účinnou prvou pomocou pri uviaznutej kostičke v krku je kúsok suchého chleba, ktorý ju obalí. V žalúdku ju potom rozpustia žalúdočné kyseliny. Máme užitočné rady aj pri problémoch s trávením a alkoholom.

Ak  kosť uviazne tak, že spôsobuje bolesť, prípadne aj pri dýchaní, dôležité je nepodľahnúť panike a dýchať nosom. V takom prípade je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, alebo volať na tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako postupovať, dodala Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. K typickým príznakom tráviacich ťažkostí patrí pocit plného brucha, nevoľnosť, až bolesti v oblasti brucha. Vyskytnúť sa môže aj napínanie na zvracanie, prípadne zvracanie. Pri ľahšej forme postačí diéta – ideálny je nesladený čierny čaj, staršie pečivo alebo sucháre. Pri úpornom, dlhotrvajúcom zvracaní je potrebné vyhľadať lekársku pomoc, alebo volať na linku 155.

Pri ľahšej forme v rámci otravy alkoholom je ideálne vyspať sa, piť veľa tekutín a pomôže aj pohyb na čerstvom vzduchu. Pri ťažšej forme až otrave alkoholom je potrebné uložiť osobu do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami, a pravidelne ju kontrolovať. V prípade, že sa nepreberá a má sťažené dýchanie, je potrebné zavolať na linku tiesňového volania 155 a riadiť sa pokynmi operátora. Ak nedýcha, okamžite začneme s oživovaním a ak postup neovládame, operátor nám poradí.

EU: Testovanie na COVID-19

Najspoľahlivejšou metodikou testovania na ochorenie COVID-19 sú v súčasnosti RT-PCR testy. Vzhľadom na ich zvýšené používanie, ktoré vedie k nedostatku testov, ako aj na pomerne vysoké náklady, ktoré sú s nimi spojené, a dlhý čas potrebný na získanie výsledku sa však čoraz častejšie odporúča, aby sa v konkrétnych prostrediach doplnkovo používali rýchle antigénové testy.

V súvislosti s používaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom Európskej únie odporúča, aby:
 • používali rýchle antigénové testy na ďalšie posilnenie svojej celkovej testovacej kapacity, keďže testovanie zostáva kľúčovým pilierom pri zvládaní a zmierňovaní prebiehajúcej pandémie COVID-19,
 • zabezpečili, že rýchle antigénové testy bude vykonávať vyškolený zdravotnícky personál alebo prípadne iní vyškolení pracovníci, a to v súlade s vnútroštátnymi špecifikáciami, pri prísnom dodržiavaní pokynov výrobcu a pod podmienkou kontroly kvality,
 • investovali do odbornej prípravy a prípadne certifikácie zdravotníckeho personálu a ďalších pracovníkov, ktorí vykonávajú odber vzoriek a testovanie, čím zabezpečia dostatočné kapacity a zaistia odber kvalitných vzoriek,
 • zvážili použitie rýchlych antigénových testov najmä v týchto situáciách a prostrediach: diagnostika ochorenia COVID-19 u symptomatických prípadov, kontaktov potvrdených prípadov, v klastroch nákazy a pri skríningu vo vysokorizikových oblastiach a v uzavretých prostrediach,
 • používali rýchle antigénové testy na plošné testovanie obyvateľstva v epidemiologických situáciách alebo oblastiach s vysokým alebo veľmi vysokým podielom pozitívnych testov,
 • zabezpečili zavedenie stratégií, na základe ktorých bude jasné, kedy je potrebné potvrdiť výsledok rýchleho testu prostredníctvom RT-PCR testu alebo druhého rýchleho antigénového testu,
 • naďalej monitorovali a posudzovali potreby v oblasti testovania v súlade s epidemiologickým vývojom.
V súvislosti s validáciou a vzájomným uznávaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom  Európskej únie odporúča, aby:
 • sa dohodli na spoločnom zozname rýchlych antigénových testov, ktoré sú v súlade s ich stratégiami v oblasti testovania a sú vhodné pre uvedené situácie, ktoré sú označené značkou CE, spĺňajú požiadavky na minimálnu citlivosť a špecifickosť stanovené Európskou komisiou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a ktoré validoval aspoň jeden členský štát, a aby tento zoznam aktualizovali a poskytli Európskej úniekomisii,
 • sa dohodli, že tento spoločný zoznam rýchlych antigénových testov sa bude pravidelne aktualizovať, a to najmä vtedy, keď budú sprístupnené nové výsledky z nezávislých validačných štúdií a pri vstupe nových testov na trh,
 • sa dohodli na vzájomnom uznávaní výsledkov vybraných testov zahrnutých v spoločnom zozname,
 • preskúmali potrebu a možnosť vytvorenia digitálnej platformy, prostredníctvom ktorej by sa dala overiť pravosť certifikátov o teste na COVID-19.

BREXIT: Platnosť dokumentov A1

Vystavené dokumenty A1 ostávajú v platnosti aj po 31. 12. 2020, a to až do konca obdobia, na ktoré boli vystavené, resp. do dňa ukončenia činností, na ktoré boli vystavené (ak takýto deň predchádza poslednému dňu obdobia, na ktorý boli vystavené). Zamestnávatelia, zamestnanci, resp. SZČO postupujú v situáciách, ktoré vznikli pred 1. januárom 2021 rovnako ako doteraz.

Naďalej tak platia právne predpisy Európskej únie, vrátane určovania uplatniteľnej legislatívy a vystavovania dokumentov A1. Platnosť dokumentov je v súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a dohodnutou úpravou postupov medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Dokumenty A1 potvrdzujú, že poistné na sociálne zabezpečenie zamestnanca alebo SZČO, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí, sa naďalej odvádza na Slovensku. Súvisí to s európskou legislatívou, podľa ktorej občan môže byť poistený na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom členskom štáte Európskej únie.

utorok 22. decembra 2020

COVID-19: Cestovanie zo zahraničia

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo väčšine krajín, zapríčinenú pandémiou nového koronavírusu, sa slovenským občanom neodporúča cestovať do zahraničia. Ako však postupovať, ak ste už na ceste?

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pripomína, že uvoľnený hraničný režim platí v súčasnosti pri návrate z Austrálie, Číny, Fínska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru a Taiwanu. Po príchode na Slovensko z iných krajín je povinnosť registrácie a absolvovania izolácie v domácom prostredí do získania výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. V prípade príchodu z krajiny EÚ neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je podľa MZVEZ SR možné ukončiť izoláciu aj bez vykonania laboratórneho testovania. A to pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej desiateho dňa. 

Pri návrate z krajín EÚ okrem Fínska a Írska, taktiež okrem Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je možné vyhnúť sa karanténnym a registračným povinnostiam preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. Pri návrate z Rakúska a Česka stačí negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú v SR trvalý alebo prechodný pobyt a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré zároveň za posledné tri mesiace pred vstupom na územie SR prekonali ochorenie COVID-19. Pri vstupe do SR musia byť ale schopné preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia. Neplatí to pre osoby vracajúce sa zo Spojeného kráľovstva!

EU: Viacročný finančný rámec

Európskemu parlamentu sa počas vyjednávaní so zástupcami členských štátov podarilo zaistiť 16 miliárd eur nad rámec sedemročného rozpočtu dohodnutého hlavami štátov a vlád EÚ počas júlového samitu Európskej rady. Približne 15 miliárd eur by sa malo prostredníctvom vyššej podpory kľúčových programov EÚ vynaložiť na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na rozšírenie príležitosti pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt. 

Poslancom sa tak podarilo okrem iného dosiahnuť strojnásobenie rozpočtu pre program EU4Health, zaistiť ekvivalent ďalšieho ročného rozpočtu pre program Erasmus+ či presadiť pokračovanie navyšovania prostriedkov pre výskum. Pritom sa 4 miliardy eur získajú presunmi prostriedkov a využitím rezerv v rámci VFR a 1 miliarda eur sa vyčlení ako flexibilná rezerva využiteľná napríklad v prípade budúcich kríz či na dofinancovanie kľúčových programov EÚ.

Plán zavádzania nových vlastných zdrojov financovania EÚ počíta od roku 2021 s poplatkom za plasty, ktorý sa bude odvíjať od množstva nerecyklovaného plastového odpadu v danom členskom štáte. Predpokladá tiež zavedenie zdroja príjmu založeného na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a pravdepodobne prepojeného s mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (od roku 2023), digitálnej dane (od roku 2023) a vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií, ako aj príspevku spojeného s podnikovým sektorom alebo nového spoločného základu dane z príjmov právnických osôb (od roku 2026). Až 11 miliárd eur dodatočných výdavkov by malo byť pokrytých najmä príjmami z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú ukladané spoločnostiam porušujúcim pravidlá EÚ. Tento prístup zodpovedá dlhodobej požiadavke EP, aby prostriedky získané na úrovni Únie zostali v rozpočte EÚ. Tieto prostriedky postupne navýšia celkový strop VFR, stanovený na 1,0743 biliónov eur v cenách roku 2018, až na 1,0853 biliónov eur.

Zákonodarcovia chcú zlepšiť monitorovanie vývoja v oblasti biodiverzity a klímy a zaistiť, aby sa na podporu klimatických cieľov EÚ vynaložilo aspoň 30 % celkového rozpočtu EÚ a fondu obnovy EÚ pre budúce generácie. Ciele v oblasti biodiverzity by mali byť od roku 2024 financované sumou zodpovedajúcou 7,5 % ročných výdavkov EÚ, od roku 2026 by malo ísť až o 10 % rozpočtu EÚ na daný rok. Ďalšou horizontálnou prioritou dlhodobého rozpočtu EÚ bude podpora a uplatňovanie rovnosti žien a mužov, a to aj prostredníctvom hodnotenia dopadov opatrení na rodovú rovnosť a s tým súvisiace monitorovanie programov.

BREXIT: Zdravotné poistenie po 31. decembri 2020

Rokovania o ďalšej dohode o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou a Severným Írskom naďalej pokračujú, avšak je čoraz reálnejšie, že do 31. decembra 2020 nebude podpísaná žiadna ďalšia dohoda.  Ministerstvo zdravotníctva SR preto zverejnilo na svojich webových stránkach usmernenie o  čerpaní zdravotnej starostlivosti v novom roku 2021.

Práva a nároky vyplývajúce z koordinačných nariadení (teda aj nárok na účasť na systéme zdravotného zabezpečenia) ostávajú zachované a naďalej sa uplatňujú aj po skončení prechodného obdobia, teda po 31. decembri 2020, pokiaľ sa osoby pokryté koordinačnými nariadeniami, nachádzali v cezhraničnej situácii zahŕňajúcej tak Veľkú Britániou a Severné Írsko, ako aj jeden zo štátov EÚ, a v tejto situácii zotrvávajú „bez prerušenia“.

Plná ochrana v oblasti zdravotného zabezpečenia trvá iba dovtedy, kým bez prerušenia trvá cezhraničná situácia osoby. O prerušenie nejde pokiaľ:
 • dôjde k zmene kategórie osoby (študent sa stane pracovníkom, rodinný príslušník sa stane závislým a pod.),
 • dôjde k prechodu medzi cezhraničnými situáciami (napr. vyslaný pracovník sa zamestná v štáte vyslania),
 • zmena medzi jednotlivými situáciami nastane v krátkom časovom období (strata práce - 1 mesiac - nová práca).
Keďže nárok na zdravotnú starostlivosť po 31. decembri 2020 sa týka len vyššie určených skupín osôb, nebude už na území Veľkej Británie a Severného Írska po tomto dátume platný existujúci Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Obdobne tak na území SR nebude platný doposiaľ používaný britský EHIC, ale iba špeciálny britský EHIC s novým vizuálom. Konkrétne príklady sú rozpísané na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

COVID-19: Úrazový príplatok

V súvislosti s ochorením COVID-19 upozorňuje Sociálna poisťovňa  zamestnávateľov aj poškodených zamestnancov, že dávku úrazový príplatok je možné priznať len z jedného úrazového poistenia.

Poškodený má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba z úrazového poistenia toho zamestnávateľa, u ktorého k tomuto ochoreniu došlo. Zamestnávateľ pritom musí potvrdiť, že zamestnancovi ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Prakticky ani technicky nie je možné, aby k ochoreniu COVID-19 poškodeného došlo súčasne u viacerých zamestnávateľov v tom istom čase, potvrdené testom z toho istého dňa. Nárok na úrazový príplatok tak nemôže poškodenému vzniknúť súčasne z viacerých úrazových poistení zamestnávateľov.

Zároveň Sociálna poisťovňa informuje, že túto dávku nie je možné priznať samostatne zárobkovo činnej osobe, pretože táto skupina poistencov nie je krytá úrazovým poistením (neplatí poistné na úrazové poistenie)

pondelok 21. decembra 2020

Upozorňujeme: Nebezpečný hrnček aj utierky

Úrad verejného zdravotníctva SR informuje na svojich webových stránkach o nových nebezpečných výrobkoch: hrnčeku z bambusu a vlhčených obrúskoch.
 
Hrnček GEO 240 ml (materiál: bambus, označenie: Art. Number: 91474, EAN kód: 5902643322547, iné označenie: HTBB2547, www.mondex.pl, výrobca: MONDEX A. i J. Affek Sp.J, Olsztyn, Poľsko, bol odobratý v obchodnej sieti (predajňa typu „Ľudovka“). Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade testovaný hrnček v parametri obsah formaldehydu v 3. výluhu vzorky do 3% kyseliny octovej za podmienok testu I. (2h, 70°C – najhoršie predvídateľné podmienky) a II. (2 h, 50°C – teplota zvolená v súlade so značením na výrobku) nespĺňa požiadavky nariadenia Európskej komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v parametri obsah formaldehydu – limitná hodnota 15 mg/kg, nameraná hodnota za podmienok testu I. (198 ± 14) mg/kg a (170 ± 12) mg/kg, nameraná hodnota za podmienok testu II. (22,6 ± 3,1) mg/kg a (23,1 ± 3,1) mg/kg.

Wet Wipes Aloe Vera–vlhčené utierky značka: Optimal (výrobná dávka: Lot 143 Manufacturing Date 22/5/2020, Expiry Date 22/5/2023, (3MAO) a
Lot 252 Manufacturing Date 8/9/2020, Expiry Date 8/9/2023, (3MAO), čiarový kód: 5304000204372, krajina pôvodu: Albánska republika) obsahujú zmes látok- Methylisothiazolinone (MI) a Methylchloroisothiazolinone (MCI), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Všetkým spotrebiteľom odporúčame, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do predajní.

EU: Rozpočet na roky 2021 - 2027

Dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ) na obdobie 2021 – 2027 bol schválený a nadobúda 1. januára 2021 účinnosť. Prijímateľom financovania z prostriedkov EÚ tak bude v priebehu nasledujúcich siedmich rokov k dispozícii suma 1,074 bilióna eur (v cenách roku 2018).

Pokračuje tiež úsilie o finalizáciu nástroja NextGenerationEU, dočasného nástroja obnovy, ktorý bol vytvorený s cieľom podporiť obnovu Európy po kríze spôsobenej koronavírusom. Po prijatí bude tento balík s celkovým objemom 1,8 bilióna eur (v cenách roku 2018) vôbec najväčším balíkom, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Tento balík má pomôcť prebudovať Európu po pandémii ochorenia COVID-19 tak, aby bola ekologickejšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj budúce výzvy.

Európska komisia bude môcť začať prideľovať prostriedky na základe nasledujúceho finančného rámca od 1. januára 2021. Podmienkou je, aby Európsky parlament a Rada prijali príslušné sektorové právne predpisy, ako aj rozpočet na rok 2021. Na to, aby si komisia mohla začať požičiavať prostriedky v rámci nástroja NextGenerationEU, a teda aby sa tento nástroj začal využívať, je potrebné, aby všetky členské štáty ratifikovali nové rozhodnutie o vlastných zdrojoch v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.
 

Aktuálne: Rast nezamestnanosti

V novembri 2020 dosiahla na Slovenskú podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR miera evidovanej nezamestnanosti 7,38 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne stúpla o 2,46 p. b. Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol v novembri 201.948 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 667 osôb (o 0,33 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v novembri na úrovni 8,14 %. Medzimesačne vzrástla o 0,02 p. b., medziročne vzrástla o 2,13 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 222.976 ľudí bez práce, čo je o 734 osôb viac ako v októbri. Celkovo bolo v novembri 2020 z evidencie vyradených 16.047 uchádzačov o zamestnanie, 13.100 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 242 ľudí, ďalších 2705 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov - starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne.

Aj v novembri t. r. počet voľných pracovných miest prekonal hranicu 70.000, konkrétne ku koncu mesiaca ich úrady práce evidovali 71.037. V medzimesačnom porovnaní ide o pokles o 3.884 miest, pričom najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 20.508 miest (podiel 28,87 %), najmenej v Košickom kraji 3903 (podiel 5,49 %). Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení a kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov.

COVID-19: Pandemická PN

Sociálna poisťovňa (SP) opäť upozorňuje žiadateľov o pandemické nemocenské, aby po uznaní práceneschopnosti (PN) lekárom nezabudli odoslať do poisťovne elektronickú žiadosť o túto dávku.  

Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, treba si vybrať jeden variant podľa zaužívaného postupu poistenca, a to na základe toho, či má, alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz. Postup pri vybavení pandemickej PN je nasledovný: lekár zašle do evidencie SP potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ktorú uznal z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec si následne sám vyplní elektronickú žiadosť o pandemické nemocenské a ihneď ju odošle. 

Cieľom tohto postupu je podľa poisťovne snaha urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie "péenky" poistencovi. Je to najrýchlejší spôsob vybavenia pandemickej PN, a to bez rizikového osobného kontaktu aj bez ďalšej telefonickej komunikácie.