piatok 9. februára 2018

Smartfóny: S väčšou uhlopriečkou inšpirovali na nákupy

Celosvetový predaj smartfónov dosiahol vo štvrtom kvartáli 2017 (4Q17) 397 miliónov kusov (medziročný nárast o 1%). Zaslúžili sa o to predovšetkým krajiny Stredného východu a Afriky (8% rast) a krajiny strednej a východnej Európy (7% rast). Priemerná predajná cena sa zvýšila medziročne o 10% na 363 USD a hodnota predajov sa zvýšila o 11%.  

V 4Q17 dosiahol dopyt po smartfónoch v západnej Európe 37,0 miliónov kusov, čo znamená medziročný pokles o 3%. Napriek tomuto zníženiu počtu predaných kusov sa hodnota predaja zvýšila o 17%, najmä vďaka Veľkej Británii, kde došlo k jej zvýšeniu o 24% a vďaka Francúzsku, kde hodnota predaja stúpla o 19%. V roku 2017 dosiahla hodnota predaja v západnej Európe celkovo 56 miliárd USD (o 5% viac ako v roku 2016). Avšak predaj počtu predaných telefónov na trhu klesol o 4% na 125,6 miliónov predaných kusov. Výhľad na rok 2018 je pre tento región pozitívny, pretože sa očakáva nárast dopytu o jedno percento na celkových 126,4 milióna kusov.

Oživenie dopytu v strednej a východnej Európe pokračovalo a predaj smartfónov dosiahol v 4Q17 celkovo 25,2 milióna kusov, čo je medziročný nárast o 7%. Podobne ako v západnej Európe hodnota predajov vzrástla medziročne o významných 28%. V roku 2017 zaznamenal región predaj 85,2 milióna smartfónov, to je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 9%. A očakáva sa, že v roku 2018 bude rast pokračovať; GfK predpovedá 6% nárast dopytu, najmä vďaka jeho posilneniu v Rusku a na Ukrajine.

Podľa finálnych dát výskumu GfK Point of Sales uskutočneného v októbri a novembri 2017 a z odhadov založených na týždenných decembrových dátach.

Trend: Spolupráca medzi ľuďmi a strojmi

Až 82% z 3.800 manažérov z rôznych odvetví očakáva, že stroje a ľudia budú pracovať v spoločných tímoch už do piatich rokov. Prieskum Dell Technologies zisťoval odpovede na otázky typu: budú mať ľudia viac času, alebo budú produktívnejší a spokojnejší ako dnes? 

Manažéri zo 17 krajín mali odlišné názory. Kým polovica z nich sa domnieva, že automatizované systémy ľuďom ušetria čas, druhá polovica si myslí opak. A zatiaľčo 42% respondentov očakáva, že ľudia dokážu na stroje delegovať niektoré nezáživné úlohy a práca prinesie väčšie uspokojenie, 58% s tým nesúhlasí. Naopak zhodu našli v tom, že digitálna transormácia je nevyhnutná a partnerstvo ľudí a strojov je neodvratné. Iba 27% opýtaných však verí, že robia všetko pre to, aby sa ich organizácia na tento trend pripravila. Väčšina manažérov si uvedomuje, že firmy sa musia v najbližších rokoch zmeniť a že ich neminie digitálna transformácia. Napríklad 90% z nich očakáva, že do piatich rokov budú dnešné produkty predávať ako služby, 80% si myslí, že zákaznícku skúsenosť dokážu obohatiť o virtuálnu realitu a 81% predpokladá využívanie umelej inteligencie pri spracúvaní požiadaviek klientov.

Prieskum tiež ukázal, že viaceré podniky nekonajú dostatočne rýchlo a razantne, aby prekonali prekážky, ktoré im bránia v digitalizácii podnikania. Stať sa úspešným digitálnym hráčom firmám bráni najmä chýbajúca digitálna vízia a stratégia (61%), slabo pripravení zamestnanci (61%), technologické obmedzenia (51%) a nedostatok času a peňazí (37%). 

EU: Európska únia si viac posvieti na pesticídy

V reakcii na obavy z rizika používania herbicídu glyfosát zriadil Európsky parlament osobitný výbor na preskúmanie povoľovacieho postupu EÚ pre pesticídy.

„Musíme jasne a trasparentne prešetriť riziko glyfosátu a postup pri udeľovaní licencie. Kým sa spoľahlivo nevyvráti potenciálna hrozba, nemôže byť povolené jeho ďalšie používanie. Sme pripravení dôkladne to prešetriť", uviedol slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik, člen výboru. Hoci podľa niektorých vedeckých štúdií môže mať glyfosát karcinogénne účinky, Európska komisia vlani v novembri predĺžila platnosť jeho licencie o ďalších päť rokov. Nový výbor má celú situáciu transparentne posúdiť. Mikolášik pri hlasovaní v októbri minulého roka podporil úplný zákaz herbicídov na báze glyfosátu do decembra 2022. Veľa umelých hnojív v pôde dnes podľa neho zaťažuje životné prostredie, preto „potrebujeme rozumný mix priemyselných hnojív a biohnojív".

Novozriadený výbor po prvýkrát zasadne v marci a za deväť mesiacov vypracuje správu o faktických zisteniach a odporúčaniach v súvislosti s používaním glyfosátu. Následne o nej bude hlasovať Európsky parlament. Správa má vychádzať z nezávislého zhodnotenia, či pri posudzovaní glyfosátu nedošlo ku konfliktu záujmov na rôznych úrovniach schvaľovania. Výbor sa pokúsi zistiť, či sa nadnárodná spoločnosť Monsanto, ktorá stojí za výrobou glyfosátu, pokúsila ovplyvniť nezávislý vedecký výskum, a teda aj legislatívu EÚ. Hodnotiť bude aj postupy zavádzania všetkých pesticídov v EÚ, pričom skúmať sa má použitá metodika a jej vedecká kvalita, nezávislosť postupu od výrobného odvetvia a transparentnosť rozhodovacieho procesu a jeho výsledkov. Posúdiť sa má tiež úloha agentúr v rámci tohto procesu. 

Digitálna koalícia: Hodnotenie záväzkov

V Bratislave rokoval výkonný výbor Digitálnej koalície za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR Petra Pellegriniho. 

Medzi splnenými záväzkami s významným dosahom na zlepšovanie digitálnych zručností Slovákov sú záväzky Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zaradilo Digitálnu koalíciu do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, ale aj spoločnosti T-Systems, ktorá pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie: na troch fakultách sa do nich prihlásilo 78 študentov. Spoločnosť zároveň do škôl dodala 210 notebookov. Vďaka Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku sa vyše 1.900 študentov a 121 škôl zapojilo do projektu Mladý digitálny Európan a v roku 2017 zastúpenie podporilo projekty Junior Internet, IT Fitness Test a Aj ty v IT.  Aktuálny počet študentov Sieťových akadémií s odbornou garanciou Cisco Systems Slovakia je takmer 16.000 ( v roku 2016 to bolo 5.500) študentov. V Študentskom trénerskom centre Microsoft, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, sa podarilo pripraviť 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov splnila záväzok spracovať strategický materiál Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociáciou Slovenska spustila s univerzitou v Charkove historicky prvý spoločný študijný program so zameraním na IT, ktorý umožní ukrajinským študentom doštudovať a súčasne získať prax v IT firmách na Slovensku. 

štvrtok 8. februára 2018

SR: Väčšina ľudí s duševnými chorobami na Slovensku sa nelieči

Na Slovensku žijú stovky tisíc ľudí, ktorí majú príznaky depresie, úzkostných porúch a závislostí, no neliečia sa. 

„Až 67% ľudí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou trpia depresiou, sa v súčasnosti nelieči. Spomedzi ľudí s príznakmi závislosti od alkoholu sa nelieči až 80% z nich. Pri ľuďoch, ktorí majú s veľkou pravdepodobnosťou príznaky úzkostných porúch, dosahuje počet neliečených dokonca až 84%“, upresnila doc. Alexandra Bražinová. Dnes pritom existuje účinná liečba, ktorá by im pomohla a zlepšila kvalitu ich života. Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne: nevedomosť, spoločenská stigma a predsudky, nedostupnosť starostlivosti, chýbajúca prevencia či chýbajúca komunitná starostlivosť.

Najhorším možným dopadom duševnej poruchy je samovražednosť. Viaceré systematické prehľady epidemiologických štúdií samovražednosti ukazujú, že až v 90% dokonaných samovrážd dotyčný predtým trpel duševnou poruchou. Podľa výskumu miera samovražednosti na Slovensku je niekoľkonásobne vyššia u mužov a stúpa s narastajúcim vekom. „Najvyššia miera samovražednosti je u najstarších mužov. Je potrebné, aby sa tomu venovala pozornosť – aby sa praktický lekár pri prehliadke pacienta pýtal aj na to, ako sa cíti a v prípade potreby ho odporučil k odborníkovi. Odchod do dôchodku, strata náplne života, zníženie finančného príjmu, nezhody v rodine, strata partnera – to všetko prispieva k tomu, že sa starší človek môže začať cítiť opustený, sám, že nezvláda život“, ozrejmila A. Bražinová.

Aj riziko samovražednosti u mladých mužov je u nás až 9-násobne vyššie oproti ženám. Muži vo veku od 20 do 40 rokov majú na Slovensku podľa výskumu A. Bražinovej až 9-násobne vyššie riziko samovražednosti v porovnaní so ženami! Slovensko je pritom jednou z mála vyspelých krajín, ktorá sa samovražednosťou vôbec nezaoberá: nemáme národný program na prevenciu samovražednosti, žiadnu krízovú linku, kde by mohol človek v psychickej kríze zavolať. Ide pritom o úmrtia, ktorým sa dá do veľkej miery predchádzať.  

Radíme: Pôžičky pre pedagógov

Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci v školstve, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (interní doktorandi) a zamestnanci vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti dosiahnu vek najviac 35 rokov žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. 

Na poskytovanie pôžičiek pre pedagógov na kalendárny rok 2018 sú vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2.400.000 eur. Po prvýkrát budú rozdelené medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku:
- do 28. februára 2018  vo výške 600.000 eur,
- do 30. júna 2018  vo výške 600.000 eur,
- do 31. októbra 2018  vo výške 1.200.000 eur.
Výška úrokovej sadzby je stanovená na 3% a pedagógovia si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 1.000 eur do 15.000 eur, pričom pôžičky do 3.000 eur sa poskytujú bez nutnosti ich zabezpečenia ručiteľom.

Podrobné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek a tlačivá sú zverejnené na webovom sídle fondu fnpv.sk. 

EU: Geografické blokovanie a automatické presmerovanie končia

Nákupy na webe sa stali súčasťou nášho života: kupujeme tak oblečenie, elektroniku aj  nábytok. Minulý rok nákup na internete uskutočnilo 57% Európanov. Slováci európsky priemer dokonca o čosi prevyšujú - na internete ich nakupovalo 59%.   

Hoci si tretina týchto zákazníkov objednala tovar z inej krajiny, aj on-line nakupovanie má svoje hranice a bariéry. Už čoskoro im však môže byť koniec. V utorok 6. februára europoslanci odsúhlasili návrh nariadenia, ktoré by malo znamenať koniec geografického blokovania. Európskym obchodníkom ukladá povinnosť, aby umožnili prístup k svojim tovarom a službám z celej EÚ a za rovnakých podmienok pre všetkých.

Geografické blokovanie alebo geoblokovanie je akékoľvek obmedzovanie on-line zákazníkov na základe ich národnosti, bydliska alebo miesta pripojenia. V praxi funguje tak, že po výbere nákupu webstránka oznámi, že budete presmerovaní na lokálnu verziu, kde vybraný tovar nie je. Alebo ste automaticky presmerovaní na lokálnu verziu ihneď na začiatku, aj keď ste zadali adresu webu s koncovkou inej krajiny. Niektoré on-line obchody zasa neakceptujú zahraničné platobné karty, neumožnia zaregistrovať sa na nich s vašou adresou, alebo majú pre každú krajinu iné ceny. V decembri 2015 Európska komisia uskutočnila rozsiahly prieskum, kde skúmala tisícky webstránok z celej únie. A dospela k veľmi zaujímavému výsledku - len v 37% prípadov si mohli kupujúci vyhliadnutý tovar aj naozaj zakúpiť. Tí ostatní sa stretli s rozličnými obmedzeniami.

Európsky parlament chce s touto diskrimináciou skoncovať. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na širokú škálu tovarov a služieb vrátane:
- fyzických tovarov (oblečenie, nábytok alebo elektronika),
- on-line služieb (webhosting alebo cloud služby),
- zábavy (lístky do kina či na koncert).
Do platnosti by mali vstúpiť už koncom tohto roka. Z nariadenia sú vyňaté produkty, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, ako sú napríklad e-knihy alebo filmy. Komisia by však mala do dvoch rokov zhodnotiť uplatňovanie novej legislatívy a preskúmať možnosti zahrnúť do nej aj tieto produkty. 

Upozorňujeme: Sociálne odvody v roku 2018

Od 1. januára 2018 sa výška poistného na sociálne odvody (po prvý raz splatná do 8.2.2018) mení len tým samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí platili poistné z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu.  

Dochádza iba k zmene minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu (menia sa vždy k 1. januáru kalendárneho roka), nie k určeniu nového vymeriavacieho základu. Živnostníci a SZČO, ktorí platia poistné z vymeriavacieho základu vyššieho ako je minimálny a zároveň z nižšieho ako je maximálny (t. j. platia poistné viac ako 151,16 eur a zároveň menej ako 2 116,29 eur), odvádzajú poistné naďalej v rovnakej výške. Nový vymeriavací základ Sociálna poisťovňa určí opäť k 1. júlu 2018 podľa daňových priznaní za rok 2017 (ak daňové priznanie SZČO podá v predĺženej lehote, tak k 1. októbru 2018).

Minimálny vymeriavací základ je od 1. januára 2018 stanovený vo výške 456 eur (minimálne poistné 151,16 eur), maximálny vo výške 6.384 eur (maximálne poistné 2.116,29 eur). Ak SZČO platili poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a už za január 2018 zaplatili poistné ešte v starej výške, odporúčame doplatiť do 8.2.2018 rozdiel. Pritom je potrebné špecifickým symbolom 012018 alebo 201801 určiť, že ide ešte o doplatok za január. 

streda 7. februára 2018

SR: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Poslanci NR SR schválili návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hlavným cieľom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Za najdôležitejšie zmeny sa považuje zníženie limitu pre zaradenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z 15.000 eur na 10.000 eur, povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod a to, či klient nie je politicky exponovanou osobou sa mení na obligatórnu. Ďalšie dôležité zmeny:
- zaradenie osôb, ktorým bola zverená významná verejná funkcia medzi politicky exponované osoby, a to bez ohľadu na miesto trvalého pobytu,
- vykonávanie zvýšenej starostlivosti vo vzťahu k politicky exponovaným osobám najmenej 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie,
- zavedenie povinnosti dotknutých osôb identifikovať svojho konečného užívateľa výhod,
- ustanovenie povinnosti vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu a určenie roly gestora zodpovedného za koordináciu tohto procesu.

Návrh zákona obsahuje aj novely súvisiacich predpisov: zmeny zákonov upravujúcich vedenie registra neinvestičných fondov, registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, registra nadácií a obchodného registra, na základe ktorých sa budú do týchto registrov zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod. Údaje z nich budú prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného štatistickým úradom a následne budú poskytované vymedzeným orgánom verejnej moci a povinným osobám za účelom splnenia si zákonnom ustanovenej povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod.

Zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa navrhujú s účinnosťou od 1. marca 2018, zmeny ostatných novelizovaných predpisov od 1. júla 2018.

Aktuálne: Nový web železníc

Železnice Slovenskej republiky spustili testovaciu prevádzku nového webového sídla. Doterajší web nebol prispôsobený používaniu cez mobilné telefóny, ani nespĺňal požiadavky na prehliadanie obsahu pre slabozrakých a nevidiacich.  

Informácie na webe, ktoré prezentuje do externého prostredia, sú rôzneho charakteru pre bežného návštevníka aj pre odbornú verejnosť. ŽSR sa zamerali najmä na tri aspekty webu:
Dizajn – použité farby, fonty písma, rozloženie a celkový vizuálny dojem z webu, a predovšetkým jeho prispôsobenie mobilným zariadeniam.
Použiteľnosť webu – jeho funkcionality a využitie pre používateľa, dojem z jeho obsahu a funkčnosti, prehľadné a zrozumiteľné zaradenie jednotlivých úrovní.
Technické riešenie webu – aktuálnosť, kvalita, stabilita a bezpečnosť použitých  technológií.
Najväčší dôraz bol kladený na cieľového používateľa webu. Analýzou zozbieraných dát (Google Analytics) bola identifikovaná cieľová skupina používateľov v základnom delení do dvoch kategórií: Verejnosť/Médiá a Dopravcovia. Dôležitým kritériom bola jednoduchá a prehľadná navigácia a štruktúra webstránky.

Po schválení nového dizajnu a technického riešenia nasledovala migrácia dát zo starého webu a aktualizáciou obsahu, testovanie obsahu, funkčnosti a bezpečnosti (duálna prevádzka, kedy bežal starý aj nový web) a školenia správcov obsahu stránok, nasadenie do produkčnej prevádzky. Počas testovania ešte môže dôjsť k drobným úpravám.

SR: Do konca roka 2020 by mali byť všetky obce pokryté vysokorýchlostným internetom

Zaviazali sa k tomu operátori v memorande o spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.  

Podpredseda vlády SR Peter Pellegrini zdôraznil, že prístup k internetu a moderným technológiám musia mať všetci obyvatelia Slovenska bez ohľadu na to, z ktorej časti krajiny alebo sociálnej vrstvy pochádzajú. Prioritou je tak dostať vysokorýchlostný internet aj do menších obcí či riedko osídlených oblastí, ktoré nie sú na prvý pohľad komerčne zaujímavé pre poskytovateľov internetových služieb. Tzv. NGA biele miesta Slovenska sú obce, pre ktoré doteraz neexistovala možnosť a ani plán pokrytia internetom s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. Nemajú tak dotiahnuté dostatočné pripojenie vo forme regionálnych sietí z kostrových sietí, prípadne tam operátori neposkytujú služby s dostatočnými parametrami, teda vysokorýchlostný internet. V roku 2015 napočítala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) až 1808 takýchto miest a obcí. Od vzniku ÚPVII v lete 2016 do konca roka 2017 sa konali štyri verejné konzultácie, vďaka ktorým sa postupne našli riešenia pre všetky z nich.

Vysokorýchlostný internet sa považuje za nevyhnutný predpoklad životaschopnosti a rozvoja regiónov. Umožňuje totiž ľuďom prácu z domu a investorom budovanie pracovísk s modernými technológiami, ktoré vyžadujú kvalitné pripojenie. Je tiež prioritou Európskej komisie - ide o jeden zo základných pilierov, ktorý má prispieť k efektívnemu fungovaniu jednotného digitálneho trhu. Podľa údajov Európskej komisie v roku 2016 bolo Slovensko v pokrytí domácností vysokorýchlostným internetom na úrovni 75,5%, pričom kopírovalo priemer EÚ a spomedzi krajín V4 bolo na druhom mieste pred Českom a Poľskom. Ak sa podarí naplniť tento záväzok operátorov, Slovensko bude v pokrytí vysokorýchlostným internetom patriť v roku 2020 medzi európskych lídrov.

Novinka: Web pre zriedkavé choroby

Zriedkavými chorobami trpia na Slovensku státisíce ľudí s genetickými, autoimunitnými poruchami či ojedinelými druhmi rakoviny. Typické sú nejednoznačné príznaky, čo sťažuje samotnú diagnostiku.  

Nový portál zriedkavechoroby.sk zhromažďuje cenné informácie o viacerých diagnózach zriedkavých ochorení. Obsahuje tiež zoznamy odborníkov a špecializovaných pracovísk či linky na overené zahraničné platformy. Možno na ňom nájsť aj databázu reálnych pacientskych príbehov s opismi príznakov chorôb a webovými linkami, kde sa možno s pacientmi spojiť. Web ale neslúži na samodiagnostiku, každé ochorenie je potrebné riešiť s lekárom!

Ministerstvo zdravotníctva plánuje cez národný program na roky 2015 až 2020 o.i. zlepšiť informovanosť verejnosti, rozšíriť vzdelávanie odborníkov či vytvoriť chýbajúci register pacientov so zriedkavým ochorením. Počíta sa aj s rozvojom národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby, ktoré majú poskytovať diagnostiku, liečbu, ale aj manažment pacienta a rodiny.

V Európskej únii sa choroba považuje za zriedkavú, keď postihuje menej ako päť osôb zo 100.000. Na Slovensku trpí zriedkavým ochorením približne 300.000 pacientov. Ide o chronické, progresívne, degeneratívne choroby, ktoré pacienta dlhodobo obmedzujú, invalidizujú až ohrozujú jeho život. Približne 80% z nich je dedičných. Vyše 95% zriedkavých chorôb je neliečiteľných, lekári zmierňujú ich prejavy a ťažkosti pri postupe ochorenia.

utorok 6. februára 2018

Úver: Začínajúci podnikatelia

Vďaka Európskemu investičnému fondu (EIF) a programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) si môžete požičať do 25.000 eur so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok.  

Záujemcom, ktorí chcú rozbehnúť vlastný biznis a nemajú predchádzajúce podnikateľské skúsenosti, poskytuje v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky ako jediná komerčná banka financovanie a aj bezplatné konzultácie, mentoring či rôzne networkingové príležitosti Slovenská sporiteľňa. Zmluva, ktorú uzatvorila s EIF, umožňuje žiadateľom získať úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez potreby zakladať majetok. Je to vďaka záruke prostredníctvom programu Zamestnanosť a sociálna inovácia EaSI a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu, ktorá je financovaná Európskou úniou. Jej realizáciou Európska komisia poverila Európsky investičný fond.

Zvýhodnené úvery sú určené začínajúcim aj existujúcim podnikateľom, slobodným povolaniam a mikropodnikom, ktoré sú vo fáze start-up, rozbehu alebo rozvoja podnikania a spĺňajú tieto podmienky: zamestnávajú menej ako 10 ľudí, ich ročný obrat je nižší ako1 mil. eur, majú sídlo v SR, nemajú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácie či záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám, začínajúci podnikatelia  predložia perspektívny biznis plán (s jeho prípravou bezplatne pomôžu špecialisti banky).
Podmienky financovania:
- výška splátkového úveru do 25 tisíc eur,
- splatnosť 3 mesiace až 6 rokov s možnosťou odkladu splátky istiny až do 6 mesiacov,
- ročná úroková sadzba zvýhodnená o 1,5 – 3 percentuálne body,
- bez ručenia nehnuteľnosťou či iného zabezpečenia (okrem právnických osôb, kde majoritní vlastníci spoločnosti pristupujú k záväzku).

Záruka EaSI bude platná pre zmluvy schválené do 14. decembra 2020, celkový objem úverov môže dosiahnuť až 20 miliónov eur. Európska komisia po prvýkrát podporuje aj sociálne podniky formou investícií do výšky 500.000 EUR. 

Radíme: Kúrenie s rozumom

Pri kúrení je dôležité rozumné nastavanie, vhodné palivo a správny kotol. Informácie pre domácnosti poskytne nový web Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Každý jeden stupeň Celzia tepla v domácnosti navyše zvýši ročné náklady na kúrenie o šesť percent. Agentúry odporúča konzultovať nastavenie tepelného výkonu s odborníkom a využívať akumulačnú nádrž. Dôležité je tiež spaľovať len drevo predpísané výrobcom, ideálne čo najsuchšie. SAŽP varuje pred spaľovaním odpadu, pri ktorom sa skracuje životnosť spaľovacieho zariadenia a do ovzdušia sa vypúšťa veľké množstvo škodlivín. Navyše je takéto konanie protizákonné.

Modernizáciou kotla môže domácnosť ušetriť stovky eur ročne, znížiť negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň si uľahčiť prácu. Napríklad vďaka prechodu z prehorievacieho kotla na splyňovací minie na energie za desať rokov o 3.500 eur menej a zabráni vypusteniu 10.000 ton oxidu uhoľnatého do ovzdušia. 

MobilTest: Dostupný aj v anglickom jazyku

Aplikáciu na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia, bezplatne dostupná na meracinternetu.sk, používajú aj organizácie. Z telekomunikačných operátorov najviac O2 Slovakia.

Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR) aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Od mobilných operátorov požadovali v kľúčových lokalitách ŽSR plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových a dátových služieb 2G, 3G, 4G alebo vyššou, poskytovanou prostredníctvom najvyššej technológie v danej lokalite. Pokrytie sieťou dátových služieb malo byť minimálne na úrovni 3G, vrátane pokrytia vo vnútorných priestoroch prevádzok a pracovísk ŽSR. A práve na overenie tohto pokrytia ŽSR realizovali merania kvality siete prostredníctvom meracieho systému MobilTest. V kľúčových lokalitách ŽSR (spolu 42 pracovísk po celej Slovenskej republike) zrealizovali merania kvality v dvoch etapách od 6.8.2017 do 11.8.2017 a od 21.8.2017 do 24.8.2017. V každej z lokalít sa pre každého operátora zrealizovali 3 merania, ktoré sa zaznamenali do protokolu o vykonaní merania.

Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú k dispozícii na meracinternetu.sk. Toto webové rozhranie umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Používateľ mobilnej aplikácie si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania nájde na mape a môže ich následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Aplikácia je užitočná aj pri plánovaní dovoleniek alebo výletov po Slovensku.

MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a smartfóny s Android aj iOS. Umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k používateľovi), rýchlosť odosielania dát (od používateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom RU MobilTest.  

SR: 10 miliónov eur na internáty a 30 miliónov eur pre poľnohospodárov

Vláda SR vyčlení dodatočné financie na rekonštrukcie internátov a poskytne aj podporu slovenským poľnohospodárom. Ak sa krajine bude dariť, vláda je pripravená ísť nad rámec programového vyhlásenia a ponúkať ďalšie projekty.  

„Slovenským poľnohospodárom chceme pridať cez systém tzv. zelenej nafty 30 miliónov eur. Táto suma bude použitá mimoriadne užitočne, lebo chceme ísť do podpory tých častí poľnohospodárstva, kde pôjde o vytváranie nových pracovných miest,“ zdôraznil predseda vlády SR Robert Fico. O túto pomoc sa podľa neho bude zaujímať Európska komisia, ale vláda pozná mechanizmy, ktoré tieto prostriedky ponúknu tak, že nebudú považované za neoprávnenú štátnu pomoc, budú legitímne a poľnohospodári ich budú môcť využiť.

Na jeseň 2017 Európska komisia rozhodla, že pokiaľ sa na Slovensku budú uskutočňovať špeciálne zatepľovacie práce na verejných budovách, tak tieto výdavky nepôjdu do dlhu a ani do deficitu. „Je to revolučné rozhodnutie. Tí, čo majú k dispozícii verejné budovy budú môcť urobiť verejné obstarávanie, v rámci ktorého sa súkromné firmy budú uchádzať o zatepľovanie verejných budov. Do tohto budú spadať aj internáty a študentské domovy. Predtým sa urobí energetický audit, kde sa odhadne, aké budú úspory v prípade zateplenia. Rozdiel medzi súčasnými platbami a tým, čo budú platiť za verejné budovy v budúcnosti, sa použije na splatenie tých výdavkov, ktoré súkromné firmy dajú do zateplenia verejnej budovy,“ vysvetlil premiér a dodal, že toto opatrenie nebude mať vplyv na verejné výdavky, štátny rozpočet, deficit a ani na verejný dlh. Kapacita tohto opatrenia je 2 miliardy eur. „Rezort financií sa bude prihovárať za to, aby sa pri tomto opatrení prihliadalo aj na Bratislavu, keďže Bratislava nemohla v minulosti využívať európske fondy“, povedal minister financií Peter Kažimír. 

pondelok 5. februára 2018

Aktuálne: Počítačové múzeum ako praktický doplnok vyučovania

Štátny pedagogický ústav bude spolupracovať s múzeom výpočtovej techniky v marci až apríli tohto roka na pracovných dielňach pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré budú zamerané na prezentáciu predmetov a dokumentov dokladujúcich výskum, vývoj, výrobu a aplikácie informačno-komunikačných technológií na Slovensku.

V súčasnosti možno pozorovať zníženie záujmu o štúdium prírodovedných a technických vied, čo sa prejavuje aj postupným poklesom vedomostí z matematiky a fyziky, ktoré sú veľmi úzko prepojené s informačnými technológiami. Znalosti z IT technológií pomáhajú aj pri štúdiu niektorých humanitných vied, ktoré vyžadujú logické a kauzálne uvažovanie. Spojenie vyučovania matematiky, fyziky ale napríklad aj chémie s informatikou by mohlo dosiahnuť synergický efekt v zvýšení záujmu a zároveň úrovne vyučovania týchto predmetov. „Jednou z možností, ako podporiť tento trend, je vzdelávať učiteľov informatiky formou jednorazových seminárov alebo pracovných dielní priamo v múzeu výpočtovej techniky, kde by sa mohli prakticky a názornou formou oboznámiť s vývojom informatiky a tieto vedomosti a zručnosti použiť nielen počas exkurzie ale aj v predmete ako takom", podčiarkol Ľudovít Hajduk, riaditeľ ŠPÚ.

Maximálne 20-členné skupiny učiteľov pod vedením odborného lektora absolvujú detailnú  prehliadku exponátov múzea spojenú s výkladom tematických okruhov o kódovaní informácií, o pojme algoritmus s príkladmi výpočtov, logických obvodoch, spínacích prvkoch, vývoji archivačných médií a o operačných pamätiach. Záujemcovia o túto formu štúdia IT v rámci projektu Počítačové múzeum sa môžu prihlásiť na martin.sperka@savba.sk. 

EU: Monitorovacie stredisko a fórum pre technológiu blockchainu

Cieľom európskeho monitorovacieho strediska a fóra je upozorňovať na kľúčové trendy rozvoja technológie blockchainu, podporovať európskych aktérov a posilňovať európsku spoluprácu s rôznymi partnermi v sektore blockchainu. 

Technológie blockchainu, pri ktorých sa uchovávajú bloky údajov distribuovaných v celej sieti, sa považujú za významný prelom, pretože ponúkajú vysokú mieru vysledovateľnosti a bezpečnosti v ekonomických transakciách prebiehajúcich on-line. Očakáva sa, že budú mať vplyv na digitálne služby a zmenia podnikateľské modely vo viacerých oblastiach, napríklad v zdravotníctve, poisťovníctve, vo finančníctve, v energetike, logistike, správe práv duševného vlastníctva alebo službách verejnej správy.

Ako partner, ktorý bude monitorovaciemu stredisku pomáhať pri šírení informácií v Európe, bola na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej minulý rok vybraná spoločnosť ConsenSys. V blockchainovej komunite sa bude usilovať o realizáciu pevného záväzku v oblasti rozvoja technológií blockchainu, vysokú odbornosť a úzke prepojenia s globálnym blockchainovým ekosystémom, ako aj o podnikateľský prístup vo vzťahu k zainteresovaným stranám a expertom v EÚ a na celom svete.

Európska komisia financuje projekty týkajúce sa technológie blockchainu od roku 2013 v rámci výskumných programov Európskej únie RP7 a Horizon 2020. Do roku 2020 poskytne na projekty, ktoré by mohli podporiť technológie blockchainu sumu až 340 miliónov EUR. 

Novinka: Bankový účet na diaľku

Aj na Slovensku umožní novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zriadiť si bankový účet bez fyzickej prítomnosti v banke. Finančné domy si budú overovať identitu klienta prostredníctvom e-ID karty spolu s ďalšími bezpečnostnými prvkami. 

Legislatíva doteraz umožňovala bankám poskytovať prvotné služby klientom, len ak prídu do pobočky osobne a preukážu sa občianskym preukazom. To sa však zmení. V súčasnosti je už možné napr. prostredníctvom eID karty, bezpečnostného kódu a zaručeného elektronického podpisu napr. previesť budova, alebo zbaviť sa motorového vozidla. Nové opatrenie posilní podľa výkonnej riaditeľky Slovenskej bankovej asociácie Mileny Koreňovej konkurencieschopnosť slovenského bankového sektora v rámci EÚ.

V praxi si samotné banky zvolia vlastný spôsob, ako budú identifikovať klientov elektronicky. „Je veľká pravdepodobnosť, že banky sa budú uberať tým systémom, aký funguje v západnej Európe, teda klient sa dostane do technického rozhrania príslušnej banky, potom pomocou videohovoru a biometrického pasu alebo občianskeho preukazu dokáže banka spárovať a potvrdiť identitu klienta”, doplnila M. Koreňová. Ďalším spôsobom môže byť využitie elektronického podpisu.

Upozorňujeme: Nebezpečná konvica aj poháre

Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe informuje o dvoch výrobkoch, ktorých používanie môže ohroziť naše zdravie.

Kanvica na mlieko s vekom a rukoväťou 1,5 l (ART NO: 220635, EAN: 4009977931979, výrobca: neuvedený, vyrobené pre Nemecko v Indii) nevyhovela senzorickému vyšetreniu:napriek dôkladnému vyčisteniu kanvice horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na riad ostávalo na bielej handričke viditeľné čierne zafarbenie. Rovnaké znečistenie ostávalo na handričke aj v mlieku po treťom čistení. Výrobok sa predával v Slovenskej republike v predajniach Kaufland. Predajca už dobrovoľne stiahol nepredané výrobky z trhu.
Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) bolo zaslané varovné oznámenie č. 2018.0023 – migrácia kadmia a olova zo setu pohárov z Číny: sklenený pohár s obrázkom (čiarový kód 8 591022 129890, dodávatelia: Vetro-Plus a.s., Hradec Králové Česká republika; Vetro-Plus Slovakia s.r.o., 010 01 Žilina, Slovensko; Vetro-Plus Polska Sp. z.o.o., Ciezsyn, 43-400- Poľsko).

Spotrebiteľom sa odporúča, aby tieto výrobky nekupovali, nepoužívali a vrátili ich späť do predajne.