piatok 8. októbra 2021

COVID-19: Vplyv na deti

Podľa najnovších dát UNICEFu bolo celosvetovo aspoň 1 zo 7 detí priamo zasiahnuté lockdownom a viac ako 1,6 miliarde detí bol obmedzený prístup k vzdelaniu. Narušenie každodennej rutiny, vzdelávania, voľnočasových aktivít ako aj obavy o príjem rodiny a zdravie spôsobuje, že mnohí mladí ľudia pociťujú strach, obavy a úzkosť súvisiacu s ich budúcnosťou. 

Napríklad on-line prieskum v Číne na začiatku roka 2020 ukázal, že viac ako tretina respondentov cítila strach alebo úzkosť. Správa o situácii detí vo svete 2021: Na čo myslím – propagácia, ochrana a starostlivosť o psychické zdravie detí predpokladá, že viac ako 1 zo 7 dospievajúcich ľudí vo veku 10 – 19 rokov celosvetovo trpí nejakou už diagnostikovanou psychickou poruchou. Takmer 46.000 dospievajúcich ľudí umiera každoročne v dôsledku samovraždy, ktorá je jednou z piatich najčastejších príčin úmrtí v rámci tejto vekovej kategórii. Náklady na liečbu psychických ochorení celosvetovo tvoria však iba približne 2 % vládnych rozpočtov na zdravotníctvo. V Európe trpí duševnými poruchami 9 miliónov mladistvých vo veku 10 – 19 rokov.  Výskyt duševných porúch u chlapcov a dievčat v Európe vo veku 10 – 19 je 16,3 %, pričom inde vo svete je to 13,2 %. V tomto vekovom rozmedzí vyhasnú v Európe približne 3 ľudské životy denne v dôsledku samovraždy. V roku 2019 tvorili depresia a úzkosť u mladých ľudí vo veku 10 – 19 rokov 55 % všetkých duševných porúch.

Diagnostikované psychické ochorenia: ADHD, úzkosť, autizmus, bipolárna porucha osobnosti, poruchy v správaní, depresie, poruchy v jedení, mentálna zaostalosť a schizofrénia môžu vážne poškodiť zdravie detí a mladých ľudí, ich vzdelanie, smerovanie ich životov v budúcnosti aj schopnosti byť ekonomicky činnými. A kým dopad na životy detí je nevyčísliteľný, nová analýza Londýnskej ekonomickej školy v jej správe uvádza, že výpadky príjmov do ekonomík v dôsledku psychických ochorení vedúcich k pracovnej neschopnosti alebo smrti mladých ľudí sa odhadujú vo výške takmer 390 miliárd USD ročne. Ochranné faktory, akými sú láskyplní rodičia či osoby poskytujúce starostlivosť, bezpečné prostredie v škole a pozitívne vzťahy s rovesníkmi, redukujú vznik psychických ochorení. Správa však varuje, že významné prekážky ako stigmy a nedostatok finančných prostriedkov zabraňujú mnohým deťom dosiahnuť dobré psychické zdravie alebo dostať sa k pomoci, ktorú potrebujú. Aktuálna situácia vyžaduje: 
 • Bezodkladné investície do zlepšenia psychického zdravia detí a mladých ľudí vo všetkých sektoroch, nielen v zdravotníctve, podporovať celostný prístup v prevencii psychických ochorení, propagácii a starostlivosti. 
 • Integráciu a rozšírenie intervencií založených na dôkazoch v zdravotníctve, vzdelávaní a sektore sociálnej ochrany – zahŕňajúc programy pre rodičov zdôrazňujúce citlivú výchovu detí a podporujúce psychické zdravie rodičov a opatrovateľov; a tiež zabezpečiť podporu psychického zdravia na školách prostredníctvom kvalitných služieb a pozitívnych vzťahov.
 • Prelomenie ticha obklopujúceho psychické ochorenia riešením problémov stigmatizácie a propagáciou lepšieho porozumenia psychickému zdraviu, prikladaním zodpovedúcej dôležitosti skúsenostiam detí a mladých ľudí.
Odhady príčin úmrtí medzi dospievajúcimi ľuďmi vychádzajú z údajov WHO – Odhady svetového zdravia 2019. Odhady týkajúce sa diagnostikovaných psychických ochorení vychádzajú z údajov Inštitútu pre meranie a hodnotenie zdravia /IHME/ – Globálna štúdia o záťaži chorôb 2019. Výsledky prieskumu o pocitoch depresie a nezáujmu o dianie okolo seba sú časťou širšej štúdie uskutočnenej spoločne UNICEFom a Gallupom. Projekt Meniace sa detstvo telefonicky oslovil približne 20.000 ľudí v 21 krajinách. 

SR: Rast maloobchodu

Ústup pandémie so sebou priniesol aj zvýšenú chuť nakupovať, rastúcu spotrebu a teda aj rastúce tržby maloobchodníkov. Preto v apríli až júni tržby maloobchodu na Slovensku prudko rástli, v júli sa ale ich rast už zmiernil. A podľa najaktuálnejších augustových čísiel sa tržby našich maloobchodníkov taktiež zvýšili len mierne, o 2,2 %.

Napriek pomalšiemu rastu sú ale maloobchodné tržby vyššie ako pred pandémiou (august 2019), a to až o viac než 6 %. Predkrízové úrovne prekonali skoro všetky zo sledovaných oblastí maloobchodu – zaostáva už len predaj v stánkoch a na trhoch a špecializované predajne s potravinami, nápojmi a tabakom. Medziročný rast tržieb v našom maloobchode je výsledkom rastúcej spotreby našich obyvateľov po uvoľnení protipandemických opatrení. Bázický efekt už v letných mesiacoch v podstate odznel, keďže vlani v takomto čase sa už tržby našich obchodníkov zvyšovali. Preto je aktuálny rast maloobchodných tržieb už oveľa miernejší ako počas jarných mesiacov.

V medziročnom porovnaní boli najväčším ťahúňom maloobchodných tržieb e-shopy a predaj cez internet, kde tržby vzrástli o 7,2 %. Výrazne rástli v auguste aj tržby v obchodoch so zaradením pre domácnosť (o cca 6 %) a na čerpacích staniciach (o 5 %). Naopak, pokles tržieb zaznamenali supermarkety a hypermarkety, teda podielovo veľmi významná zložka maloobchodu. Ich tržby medziročne klesli o -2,5 %. O -9 % nižšie tržby ako vlani zaznamenali aj predajcovia v stánkoch a na trhoch a o zhruba -6 % menej zarobili špecializované obchody s potravinami, nápojmi a tabakom. Po silnom prepade tržieb došlo v auguste opäť k oživeniu tržieb v obchodoch s výpočtovou technikou a informačnými technológiami, ktoré medziročne zarobili viac až o takmer 20 %. Vývoj tržieb v týchto predajniach môže byť ovplyvnený aj nedostatkom niektorých výrobkom kvôli chýbajúcim čipom a surovinovej kríze.

Analytička Jana Glasová očakáva, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú tržby našich obchodníkov rásť, pričom v zime tomu budú dopomáhať aj nákupy pred vianočnými sviatkami. Karty bude ale miešať tretia vlna pandémie a jej dopad na ekonomiku a trh práce. Rovnako bude spotreba ovplyvňovaná aj materiálovou krízou vo svete, keďže niektoré výrobky môžu na pultoch obchodov chýbať alebo budú na ne dlhé čakacie doby. V ďalších mesiacoch bude rásť hlavne dopyt po elektronike a zariadení do domácnosti, oblečení, obuvy a športových potrebách.

EU: Stop pre rast cien energií

Europoslanci  diskutovali so zástupcami štátov Európskej únie a Európskej komisie o možnostiach, ako zmierniť následky prudkého rastu cien plynu na spotrebiteľov a podniky a prekonať aktuálnu krízu.

Európska únia musí reagovať rýchlo a koordinovane, vyhlásila v úvode rozpravy komisárka pre energetiku Kadri Simson. Vo svojom prejave sa zamerala na dostupné opatrenia, prostredníctvom ktorých môžu členské štáty už teraz pomôcť zraniteľným domácnostiam a malým a stredným podnikom. Oznámila tiež, že Európska komisia do konca roka predloží návrh na reformu trhu s plynom s cieľom zvýšiť jeho odolnosť voči rastu cien.

Poslanci počas rozpravy vyzvali na začatie vyšetrovania, ktoré by malo pomôcť určiť, aký vplyv mali na aktuálny nárast cien manipulácie s trhom zo strany štátnych aj neštátnych aktérov a špekulácie na trhu s uhlíkom. Mnoho zákonodarcov tiež požadovalo okamžité prijatie opatrení na ochranu najzraniteľnejších pred zvyšujúcimi sa účtami za energie. Viacero poslancov sa v rozprave zasadilo za posilnenie kapacít skladovania plynu. Požadovali tiež naštartovanie programov spoločného nákupu plynu, ktoré by mali byť inšpirované nedávnym spoločným obstarávaním vakcín. Európsku zelenú dohodu, známu tiež ako Európsky ekologický dohovor, je podľa časti poslancov potrebné využiť na zlepšenie energetickej bezpečnosti a posilnenie energetickej nezávislosti. Ďalší zákonodarcovia kritizovali trhový prístup k energetike a špekulácie na trhu, ktoré sú podľa nich spoločne zodpovedné za súčasnú krízu, a vyzvali na stanovenie cenového stropu energií.

On-line: Kalkulačka dôchodku

Aj tento rok je pre dôchodcov pripravená užitočná pomôcka on-line kalkulačka na výpočet 13. dôchodku. Rýchlo vypočíta, v akej výške dostanú tento dôchodok už v novembri 2021.

Kalkulačka je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Jej použitie je jednoduché. Zadáva sa suma dôchodku, resp. jednotlivých pobrežných dôchodkov. Po kliknutí na políčko Vypočítať sa zobrazí výška konkrétneho 13. dôchodku v roku 2021. Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet danej meny na euro (výška dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. septembra 2021.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2021 automaticky. Znamená to, že o tento dôchodok netreba žiadať. Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 bude 300 eur a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorí majú dôchodok v sume 218,06 eur a nižšej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 218,07 eur do 912,50 eur sa 13. dôchodok bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur. Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 912,51 eur a vyšší.

štvrtok 7. októbra 2021

EU: Vzťahy s USA

Európska únia musí posilniť svoju strategickú autonómiu, ale tiež sa vo vzťahu k Číne lepšie koordinovať s USA, aby sa v transatlantickom partnerstve neopakovalo napätie, aké vyvolal pakt AUKUS. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a USA, ktoré schválil v stredu Európsky parlament.

Poslanci privítali opätovné prihlásenie sa Spojených štátov amerických k multilateralizmu založenom na pravidlách. Tento krok podľa nich predstavuje príležitosť na obnovenie spolupráce EÚ a USA ako dvoch rovnocenných partnerov. EÚ by sa mala usilovať o prehĺbenie transatlantickej spolupráce a o partnerstvo s USA vo vedení. Zároveň by však mala posilňovať svoju strategickú autonómiu v oblasti obrany a hospodárskych vzťahov ako prostriedok na sledovanie vlastných legitímnych diplomatických, bezpečnostných a hospodárskych záujmov, dodáva schválený text. EÚ a USA musia podľa poslancov preskúmať možnosti spolupráce a lepšej koordinácie svojho postupu voči Číne s cieľom vyhnúť sa napätiu v transatlantických vzťahoch. Poukazujú pritom najmä na nedávnu trojstrannú bezpečnostnú dohodu medzi USA, Spojeným kráľovstvom a Austráliou známu ako AUKUS, ktorá bola uzavretá bez konzultácií so spojencami z EÚ. Parlament privítal nedávny pokrok v oblasti indicko-tichomorskej stratégie EÚ. Zdôraznil tiež, že lepšia koordinácia EÚ a USA vo vzťahu k Číne by sa mala zamerať na ochranu ľudských práv a práv menšín a zmiernenie napätia v oblastach Juhočínskeho a Východočínskeho mora, Hongkongu a Taiwanského prielivu.

Uznesenie vyjadruje poľutovanie nad násilným ovládnutím Afganistanu Talibanom po stiahnutí amerických a európskych síl. Parlament v tejto súvislosti vyzval na hlbokú transatlantickú reflexiu o ponaučeniach z misie v Afganistane s cieľom vyvodiť potrebné závery pre budúce úsilie zamerané na podporu stability, bezpečnosti a dobrej správy vecí verejných vo svete. Poslanci tiež apelujú na transatlantických partnerov, aby spolupracovali so všetkými krajinami susediacimi s Afganistanom a zohľadňovali pritom potrebu pomôcť afganským občanom, ktorí na území týchto krajín hľadajú útočisko. Parlament tiež požaduje intenzívnejšiu spoluprácu EÚ a USA zameranú na obnovenie strategického partnerstva vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva a k západnému Balkánu. Poslanci aj v tejto súvislosti pripomenuli svoj návrh na vytvorenie Transatlantickej politickej rady za účelom systematických konzultácií a koordinácie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Radu by mali viesť šéf diplomacie EÚ a minister zahraničných vecí USA, opierajúc sa pritom o pravidelný kontakt politických riaditeľov.
Radíme: Neuhradené faktúry

Nezaplatené faktúry sú realitou pre viaceré slovenské spoločnosti. Potvrdzujú to aj štatistické údaje z fakturačných systémov pre firmy a živnostníkov. Odborníčka radí, aby podnikatelia uhrádzali faktúry najneskôr 1 – 2 dni pred termínom splatnosti. Takto budú peniaze na účtoch obchodných partnerov včas.

V prvom polroku 2021 uhradilo podľa spoločnosti Solitea faktúry v termíne splatnosti 37 % slovenských podnikateľov. Do 7 dní po dátume splatnosti uhradilo faktúry takmer 12 % podnikateľov. Do 30 po splatnosti pohľadávky uhradilo 9 % Slovákov. Ak odberatelia nezaplatia do mesiaca od dátumu splatnosti, šanca dodávateľov získať peniaze štandardnou cestou sa veľmi znižuje, iba 4 % faktúr zaplatili odberatelia po tridsiatom dni od splatnosti. V Čechách bola v tomto období platobná disciplína podnikateľov o čosi lepšia. Včas faktúry zaplatilo takmer 52 % českých podnikateľov. V ďalších ukazovateľoch je situácia medzi oboma krajinami skoro zhodná. Do 7 dní po splatnosti uhradilo svoje záväzky 12 % Čechov, do 30 dní po splatnosti to bolo 10 % a po tomto období faktúry uhradili 4 % Čechov. Za dátami nie je ani pandémia koronavírusu, keďže tento trend je viacmenej stály od začiatku roka 2019 (priemerné údaje vychádzajú zo súhrnných dát za obdobie január 2019 až jún 2021), a to v oboch krajinách. Načas zaplatí svoje faktúry priemerne 38 % Slovákov a 50 % Čechov. Za toto obdobie nebolo nikdy uhradených 34 % faktúr vystavených slovenskými podnikateľmi. Odhaduje sa však, že približne tretina až polovica faktúr evidovaných ako nezaplatené je v skutočnosti uhradená. Slovenskí podnikatelia totiž vo fakturačnom systéme nezaznamenajú, že im peniaze prišli, a preto zostávajú tieto faktúry naďalej evidované ako nepreplatené.

Ako postupovať pri neuhradenej faktúre radí Radí Michaela Vetráková, odborná konzultantka:
1. V prvom kroku odporúčam upomienku. V praxi sa prvá upomienka posiela dlžníkovi približne 7 dní po dátume splatnosti. Dlžníka môžeme kontaktovať telefonicky, emailom alebo poštou. Je možné odoslať aj tzv. priateľskú upomienku, a to tesne pred termínom blížiaceho sa dátumu splatnosti. Je zbytočné posielať upomienku 1 – 2 po splatnosti faktúry, pretože dlžník mohol faktúru uhradiť a čaká sa iba na spracovanie platby bankou.
2. Výšku úroku z omeškania môžete stanoviť zmluvne alebo v objednávke. Ak to tak nemáte, výšku úroku stanovíte na základe zákona (Nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z.) a to:
- vo výške základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) platnej vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o 8 percent;
- vo výške základnej sadzby ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percent.
3. Ak sa rozhodnete časom vymáhať neuhradenú sumu súdne, nie je žiaden limit, pokiaľ ide o výšku vymáhanej sumy. Vymáhať môžete aj malé čiastky. Platí nepísané pravidlo, že pohľadávky v nižšej sume je možné vymôcť oveľa ľahšie ako dlžné sumy v desiatkach či stovkách tisícoch eur. Vymáhať môžete nielen úroky z omeškania, ale napr. aj zaplatenie zmluvnej pokuty, ak je to stanovené v zmluve alebo paušálnu náhradu.
4. Aby si podnikateľ zachoval dobré meno, dobré obchodné vzťahy i referencie na trhu, odporúčam stanoviť finančnú disciplínu ako jednu z najdôležitejších zásad a hodnôt pri podnikaní. Aby boli vaše úhrady na účtoch obchodných partnerov včas, odporúčam úhradu 1 – 2 pred dátumom splatnosti.

Inovácie: IT, bezpečnosť a vývoj

Firmy sa stále viac odlišujú tempom inovácií. Tie pritom vyžadujú, aby všetky technologické zložky - bezpečnosť, IT a vývoj - boli navzájom zladené. Bezpečnosť sa však stále vníma ako prekážka: 61 % IT tímov a 52 % vývojárov sa domnieva, že bezpečnostná politika ich pri inováciách brzdí. 

Štúdia Zbližovanie vývoja a bezpečnosti (Forrester Consulting, prieskumu medzi 1.475 manažérmi IT a bezpečnosti) zistila, že iba pätina (22 %) vývojárov rozhodne súhlasí s tvrdením, že chápu, ktorými bezpečnostnými politikami sa majú riadiť. Viac ako štvrtina (27 %) opýtaných sa nijako nepodieľa rozhodovaní o bezpečnostných politikách, hoci v mnohých ohľadoch významne ovplyvňujú ich prácu. V podnikoch, kde majú bezpečnostné a vývojové tímy pozitívne vzťahy, dokážu urýchliť cyklus vývoja softvéru o päť pracovných dní oproti tým, kde takéto vzťahy nefungujú. Priority interných tímov nie sú vždy zladené ani s potrebami zákazníkov. IT a bezpečnostné tímy označujú za svoju najvyššiu prioritu prevádzkovú efektivitu (52 %), zatiaľčo pre vývojárov je na prvom mieste zlepšovanie používateľskej skúsenosti (50 %), ktorá je však až na štvrtom mieste pre IT (43 %) a bezpečnostné tímy (40 %). Viac ako polovica (51 %) bezpečnostných tímov uvádza ako svoju druhú najvyššiu prioritu prevenciu narušenia zabezpečenia. Tímy, ktoré nemajú zjednotenej ciele, zaznamenávajú rast vzájomných bariér a zhoršenie spolupráce (60 %), zvýšenie rizika narušenia bezpečnosti (57 %) a pomalšie vydávanie nových aplikácií (40 %).

Existuje však povedomie o tom, že spoločné priority a angažovanosť tímov je cesta vpred. Viac ako polovica (53 %) respondentov očakáva, že do dvoch alebo troch rokov dôjde k zlúčeniu bezpečnostných a vývojových tímov. A 42 % respondentov očakáva, že sa v horizonte dvoch až troch rokov bezpečnosť viac začlení do procesu vývoja. Panuje tiež širšie zhoda na tom, že zosúladenie tímov pomáha v podniku odstraňovať bariéry medzi jednotlivými funkciami (71 %) a tvoriť bezpečnejšie aplikácie (70 %) a uľahčuje zavádzanie nových postupov a technológií (66 %).

SR: V septembri 20 nových konkurzov

V treťom štvrťroku 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 74 konkurzov na majetok dlžníkov a povolené boli tri reštrukturalizácie. Zároveň k 30. septembru dočasnú ochranu podnikateľov pred veriteľmi využívali už iba dva subjekty. Podľa analytickej spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 počet konkurzov narástol o 12,12 percenta a počet reštrukturalizácií klesol o 70 percent. V medziročnom porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 131,25 percenta (z 32 na 74) a počet reštrukturalizácií klesol o 50 percent (zo 6 na 3).

„Nárast počtu vyhlásených konkurzov ovplyvnilo postupné zastavenie rôznych druhov podporných opatrení zo strany štátu na zmiernenie dopadov pandemickej situácie. Niektorí dlžníci, na pokraji existencie už pred pandémiou, nemohli ďalej fungovať. Navyše sa opätovne vrátila pre dlžníkov povinnosť podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu bez zbytočného odkladu, ak sú predlžení“, vysvetlila analytička Jana Marková. V septembri tohto roku bolo vyhlásených 20 konkurzov na majetok právnických osôb, z toho 17 na majetok spoločností s ručením obmedzeným, jeden na majetok akciovej spoločnosti a jeden na v.o.s. Do konkurzu sa dostal aj jeden štátny podnik. Viac ako 55 percent dlžníkov, ktorí sa v septembri dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Druhú najväčšiu skupinu s podielom 25 percent predstavujú spoločnosti, v ktorých pracovalo od 10 do 99 zamestnancov. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, bol Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii (50 - 99 pracovníkov). Najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (6) a v stavebníctve (4). Najviac konkurzov súdy v septembri 2021 vyhlásili v Bratislavskom kraji (7). Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Trnavskom kraji a iba jeden konkurz bol vyhlásený na spoločnosť so sídlom v Trenčianskom kraji.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo na Slovensku vyhlásených 248 konkurzov, čo je o 29,17 percenta viac než v predchádzajúcom období so 192 konkurzmi. V období od októbra 2020 do septembra 2021 bolo povolených 22 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 25 povolenými reštrukturalizáciami menej o 12 percent. Od roku 2006 do konca marca 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4.486 konkurzov a bolo povolených 878 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov - dlžníkov. Od júna do konca septembra súdy rozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi dvom podnikateľským subjektom, z tohto v jednom prípade išlo o predĺženie tejto formy pomoci na ďalšie obdobie. Zároveň bola dočasná ochrana súdom ukončená jednému podnikateľskému subjektu, dvom sa skončila uplynutím jej doby a jednému bola zrušená po predĺžení lehoty. Do 30. septembra 2021 tak dočasnú ochranu využívali dva podnikateľské subjekty.


streda 6. októbra 2021

Trend: Kybernetický detox

Až 70 % ľudí podľa novej štúdie spoločnosti Kaspersky mení svoj postoj k sociálnym médiám kvôli ich potenciálnemu negatívnemu vplyvu na duševné zdravie. Nájsť rovnováhu medzi pozitívnymi a negatívnymi účinkami technológií a sociálnych médií je pretrvávajúcim problémom pre veľa ľudí: 39 % respondentov necíti, že majú veci pod kontrolou a neuvedomuje si svoje limity v oblasti sociálnych médií a 23 % respondentov zažíva negatívne emócie, ktoré môžu viesť k zvýšenej miere stresu a úzkosti. 

Digitálna pohoda by mala byť v záujme každého z nás. Preto Kaspersky v spolupráci s Neilom Tranterom, vyškolenom v oblasti redukcie stresu založenej na všímavosti (MBSR), spustili špeciálny kurz. Zahŕňa širokú paletu techník, ktoré používateľom pomôžu prehodnotiť ich vzťah k technológiám tak, aby si mohli naďalej užívať ich výhody, no zároveň našli lepšiu rovnováhu. Podľa prieskumu ľudia už podnikajú aktívne kroky na vytvorenie zdravších digitálnych návykov, pričom 38 % respondentov uviedlo, že obmedzujú alebo skracujú čas strávený na sociálnych sieťach. Ďalším dôležitým rastúcim trendom je používanie meditačných aplikácií. Podľa Insight Timer, bezplatnej meditačnej aplikácie s komunitou 19 miliónov používateľov, sa v marci 2020 počet stiahnutí tejto aplikácie celosvetovo zvýšil o 100 % a do konca roka sa počet meditačných minút oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o viac ako 30 % na 6 miliárd.

Cieľom meditačného kurzu Prekonávanie digitálneho stresu a závislosti od smartfónu je pomôcť ľuďom vytvoriť si zdravší vzťah k technológiám, osvojiť si praktické prístupy ako pracovať s túžbou po technológiách, ako aj s úzkosťou z odlúčenia od smartfónu a ponúknuť rady, ako vyplniť pauzy počas dňa všímavosťou miesto neustáleho kontrolovania zariadení. Kurz sa venuje aj využívaniu sociálnych médií a formovaniu našich návykov, bližšie rozoberá syndróm FOMO (strach, že niečo zmeškáme), tiež vysvetľuje, ako môže porovnávanie sa s ostatnými na sociálnych sieťach spustiť akéhosi „vnútorného kritika“ a nechýbajú ani techniky pre sebasúcit, ktoré pomáhajú vyrovnať sa s takýmito pocitmi. Obsahuje aj špeciálnu bonusovú lekciu venovanú výzvam práce z domu, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom vytvoriť si zdravé pracovné návyky a lepšie zosúladiť pracovný a súkromný život. Absolvovať ho môžete zadarmo na platforme Cyber Spa vlastným tempom s možnosťou vrátiť sa k jednotlivým lekciám.

EU: Digitálne zručnosti učiteľov

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov spustila Európska komisia nový on-line nástroj pre učiteľov, ktorý im pomôže zhodnotiť, ako pri svojich vzdelávacích činnostiach používajú digitálne technológie. SELFIEforTEACHERS im na základe série otázok môže pomôcť posúdiť ich digitálne kompetencie a zistiť, v ktorých oblastiach potrebujú ďalšiu odbornú prípravu a podporu. Dostupný je v angličtine, vo francúzštine, v nemčine a slovinčine. V najbližších týždňoch budú nasledovať verzie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie nie.

Na používanie sa môžu zaregistrovať všetci učitelia základných alebo stredných škôl. Odpovedia na sériu vyhlásení o vlastnom používaní technológií v šiestich rôznych oblastiach:
 • výučba a učenie sa,
 • vyhľadávanie, využívanie a vytváranie digitálnych zdrojov,
 • vzdelávanie prispôsobené individuálnym potrebám a zapojenie študentov do praktického vzdelávania,
 • hodnotenie a spätná väzba pre študentov,
 • komunikácia a spolupráca so študentmi, s rodinami a kolegami,
 • rozvoj digitálnych zručností študentov.
Učitelia potom dostanú automatizovanú správu s výsledkami (na škále od „začiatočníka“ po „inovátora“) a návrhmi, ako by si mohli zvýšiť úroveň. Použitie nástroja môže byť dobrým prvým krokom na identifikáciu silných stránok a na určenie oblastí, v ktorých je potrebný ďalší profesijný rozvoj a podpora. Každý učiteľ, ktorý absolvuje sebareflexiu, môže dostať certifikát a digitálny otvorený preukaz. Učitelia môžu nástroj používať buď individuálne alebo ako súčasť tímu. Takýto tím môže predstavovať skupina učiteľov v rámci jednej školy alebo tím učiteľov konkrétneho predmetu pôsobiacich v danom regióne alebo danej krajine. Nástroj tak môže pomôcť pri plánovaní v rámci školy, siete škôl, inštitúcie vzdelávania učiteľov alebo miestneho vzdelávacieho orgánu. Všetky odpovede na SELFIEforTEACHERS sú anonymné a žiadne osobné údaje sa nezdieľajú. Údaje nie sú určené na porovnávanie alebo posudzovanie výkonnosti učiteľov. Majú učiteľom pomôcť naučiť sa, ako môžu digitálne technológie účinne využívať vo svojej práci a ako môžu podporovať digitálne zručnosti svojich študentov.

Pilotnú verziu SELFIEforTEACHERS otestovalo na jar tohto roku vyše 4.000 učiteľov v piatich krajinách (Estónsko, Írsko, Taliansko, Litva a Portugalsko). Na základe pozitívnej spätnej väzby učitelia považovali nástroj za veľmi užitočný a relevantný. Komisia pracuje na rozvoji zdrojov a podporných materiálov pre učiteľov, ku ktorým prispieva zdieľanie postupov učiteľmi, ktorí použili nástroj na odborné vzdelávanie.

SR: Šetríme najmä na oblečení

Ak sa slovenské domácnosti ocitnú v ekonomických problémoch, najčastejšie ich riešia obmedzením nákupov oblečenia (61 % domácností), zrušením dovolenky (51 %) alebo obmedzením výdavkov na zábavu (46 %). Z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vyšlo tiež najavo, že Slováci obmedzia až na poslednom mieste výdavky na vzdelanie a záujmové krúžky pre deti (necelých 9 % respondentov).

Slováci sa pri nedostatku financií obmedzia tiež vo výdavkoch na jedlo (42 %) a športové aktivity (28 %) a budú sa snažiť ušetriť na spotrebe energií (24 %). Približne dve pätiny (39 %) respondentov prieskumu (väčšinou muži) uvádzajú medzi riešeniami finančnej krízy aj využitie úspor. Slováci sa len veľmi neradi vzdajú komfortu cestovania vlastným autom a prejdú na verejnú dopravu (14 % respondentov). Zistenia aktuálneho prieskumu do značnej miery zodpovedajú výsledkom prešetrovania medzi mladými ľuďmi (vo veku 18 až 30 rokov), ktoré spoločnosť KRUK uskutočnila v roku 2019. Aj mladí Slováci by najskôr obmedzili predovšetkým nadštandardné výdavky na dovolenky a nákupy, oveľa ochotnejšie by sa však vzdali cestovania vlastným autom v prospech verejnej dopravy. Až na poslednom mieste by redukovali výdavky na vzdelávanie a krúžky detí. Výdavky na zábavu by obmedzili predovšetkým najmladší ľudia vo veku 18 až 24 rokov. 

„Ak nedostatok financií súvisí aj so splátkami úverov, každý šiesty z opýtaných Slovákov by sa obrátil na veriteľa a pokúsil sa dohodnúť úpravu splátok. Komunikácia s veriteľmi je veľmi dôležitá a v zozname riešení ekonomických problémov domácností by mala stáť oveľa vyššie. Je chvályhodné, že pôžičkou by svoje aktuálne finančné problémy riešili len 2 % respondentov, zároveň však často ide o dlžníkov so záväzkami po splatnosti“, konštatuje Jaroslava Palendalová. Najväčší podiel respondentov, ktorí by sa snažili s veriteľmi dohodnúť na úprave splátok aktuálnych záväzkov, je vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. Úverom by svoje finančné problémy riešili hlavne ľudia s nižším vzdelaním, s čistým príjmom domácnosti do 600 eur a zamestnaním v poľnohospodárstve a lesníctve. „Spôsob riešenia ekonomických problémov veľmi úzko súvisí s dosiahnutým vzdelaním a finančnou gramotnosťou. Dôkazom je veľmi vysoké odhodlanie obmedziť sa v dovolenkách, zábave a nakupovaní u vysokoškolsky vzdelaných osôb a zamestnancov v oblasti finančných a IT služieb, ktorí naviac v žiadnom prípade nepripúšťajú riešenie svojich finančných problémov pomocou úverov“, dodáva Jaroslava Palendalová.

Aktuálne: Cloud alebo on-premise poštové servery?

Firmy v mnohých prípadoch preferujú on-premise poštové servery pred cloudovými variantmi. Napriek všeobecnému trendu migrácie smerom k poskytovaniu IT formou služieb je hlavne pre malé a stredné veľké spoločnosti (SMB) veľakrát výhodnejšia vlastná poštová infraštruktúra.

Hoci hlavnými hnacími motormi všeobecného prechodu na cloudové služby sú efektívnejšia správa a náklady, v prípade elektronickej pošty to tak jednoznačné podľa GFI Software nie je. Hlavne v menších spoločnostiach môže byť napríklad migrácia na Microsoft 365 celkovo finančne náročnejšia než vlastné riešenie. A keď sa k tomu pridajú komplikácie počas procesu migrácie a prípadné prevádzkové výpadky, s výsledkom prechodu na cloud nie sú veľakrát tieto firmy spokojné.

Prekážky pre voľbu firemnej pošty v cloude:
1. Vyššie celkové náklady – Priemerná cena mailboxu pre Microsoft 365 klesá s ich celkovým počtom, čo v prípade SMB firiem s niekoľkými schránkami nie je výhodné. Spolu s ďalšími nákladmi môžu tak pravidelné poplatky čoskoro prevýšiť celkové náklady na vlastný systém.
2. Obmedzená kontrola nad infraštruktúrou – Cloudová infraštruktúra je z princípu multitenantná, čo poskytovateľovi neumožňuje z bezpečnostných dôvodov dať klientovi plnú kontrolu nad prostredím, ktoré zdieľa s ďalšími klientmi. Ten tak nemôže konfigurovať poštu podľa svojich potrieb.
3. Nepružné škálovanie – Ak v rámci multitenantného prostredia jeden klient prudko zvýši svoju mailovú aktivitu, pre ostatných zostane menej a nebudú môcť zvýšiť výkon, kedykoľvek by ho potrebovali.
4. Problém s dodržaním štandardov – V cloudovom prostredí býva problém s požiadavkami na uloženie dát v danej krajine, prístupom k logom udalostí a so splnením niektorých GDPR nariadení.
5. Obavy z migrácie – Veľa menších organizácií má obavy z migrácie do cloudu, čo môže komplikovať nepodporovaný softvér, viac prevádzaných domén, bezpečnostné problémy a dodatočné náklady na migračné nástroje.
utorok 5. októbra 2021

LTE: Ako zapojiť router

LTE technológia sa odporúča pre miesta, kde nie je možné zaistiť pripojenie na internet káblom. Na aké kroky však nezabudnúť pri nastavení nového LTE routeru tak, aby všetci používatelia mali k dispozícii spoľahlivé a rýchle internetové pripojenie?

Aby ste mali istotu, že váš router funguje na maximum, Petr Koudelka odporúča realizovať dva jednoduché kroky. Pri nastavovaní routeru je v prvom rade dôležité myslieť na to, že router používa smerové antény, ktoré fungujú najlepšie, keď sú nasmerované priamo na najbližší vysielač mobilného operátora. Správne umiestenie routeru má zásadný dopad na jeho stabilnú a spoľahlivú prevádzku, a preto je dôležité mu venovať dôkladnú pozornosť. Po druhé sa uistite, že signál nie je blokovaný žiadnymi prekážkami, a to ani potenciálnymi alebo dočasnými. Trvalé prekážky ako okolné budovy, stromy a kríky zrejme neprehliadne nikto, napriek tomu šíreniu signálu môžu brániť tiež prekážky dočasné, napr. autá alebo vonkajší nábytok. V mnohých prípadoch je vhodné anténu umiestniť čo najvyššie, aby sa minimalizovalo riziko toho, že signálu bude v ceste stáť nejaká prekážka.

Pokiaľ pred spustením routeru realizujete vyššie popísané dva kroky, všetko by malo fungovať tak, ako má. Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytnú problémy s pripojením, vyskúšajte nasledujúce doporučenie. Najskôr skúste prepnúť prenosové pásmo. Na niektorých miestach bude možno signál 3G silnejší než 4G alebo napríklad 4G bude fungovať lepšie než 5G. K prepnutiu prenosového pásma slúži webové rozhranie routeru. Nezaškodí ani overiť, či váš poskytovateľ služieb nemá práve výpadok alebo iné technické problémy, a či nedochádza k nejakému nečakanému blokovaniu alebo rušeniu signálu. A zostáva aj možnosť kontaktovať svojho dodávateľa hardvéru.

EU: Kódex proti dezinformáciam

Téma dezinformácií je aj naďalej výzvou. Na poslednom valnom zhromaždení signatárov sa k revízii Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií pridalo osem nových potenciálnych signatárov. Kódex je prvým celosvetovým rámcom svojho druhu, v ktorom sa stanovujú záväzky platforiem a priemyslu v boji proti dezinformáciám.

Na zníženie toku škodlivých dezinformácií treba vynaložiť ešte značné úsilie. Aktuálny kódex bol prvým krokom správnym smerom, ale posúdenie Európskej komisie v roku 2020 odhalilo výrazné nedostatky. Patria k nim nejednotné a neúplne uplatňovanie kódexu na jednotlivých platformách a v členských štátoch, nedostatky v rozsahu pôsobnosti kódexu a spôsoboch monitorovania vrátane kľúčových ukazovateľov výkonnosti, nedostatočné záväzky, pokiaľ ide o prístup k údajom týkajúcich sa platforiem na účely výskumu v oblasti dezinformácií a obmedzená účasť relevantných strán, a to najmä z reklamného sektora. Komisia očakáva, že signatári budú pri revízii kódexu dôsledne dodržiavať usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby splnili očakávania na silný nástroj EÚ. Revízia kódexu vychádza z usmernení Európskej komisie z mája tohto roku. Uvádzajú sa v nich spôsoby posilnenia kódexu, ktoré by mali zaručiť ráznu reakciu na dezinformácie. Zoznam potenciálnych nových signatárov zahŕňa on-line video platformy ako Vimeo, nové typy sociálnych sietí ako Clubhouse a poskytovateľov reklamných technológií ako DoubleVerify, ako aj organizácie, ktoré poskytujú špecifické know-how a technické riešenia na boj proti dezinformáciám – napríklad Avaaz, Globsec, Logically, NewsGuard a WhoTargetsMe.

Komisia vyzýva všetky ostatné zainteresované strany, ktoré môžu prispieť k posilneniu kódexu a sú ochotné prijať záväzky týkajúce sa ich služieb, aby prejavili záujem stať sa signatárom posilneného kódexu a čo najskôr sa zapojiť do procesu vypracúvania návrhu. Táto výzva je určená najmä etablovaným a vznikajúcim platformám pôsobiacim v EÚ, príslušným zainteresovaným stranám v systéme on-line reklamy (napr. platformy na výmenu reklamy, poskytovatelia reklamných technológií, značky využívajúce reklamu, komunikačné agentúry), ďalším subjektom poskytujúcim služby, ktoré sa môžu použiť na speňaženie dezinformácií (napr. elektronické platobné služby, platformy elektronického obchodu, systémy kolektívneho financovania/darovacie systémy), súkromným službám zasielania správ. Vítané sú aj zainteresované strany, ktoré môžu k novému kódexu prispieť zdrojmi alebo odbornými znalosťami. Posilnený kódex by mal zahŕňať nové prispôsobené záväzky zodpovedajúce veľkosti a povahe služieb poskytovaných signatármi, pričom signatári by mali prijať príslušné záväzky týkajúce sa všetkých svojich služieb.

V rámci pravidelného monitorovania dezinformácií súvisiacich s ochorením COVID-19 uverejnila Európska komisia aj správy od spoločností Google, Facebook, Twitter, TikTok a Microsoft s opatreniami, ktoré platformy prijali v júli a auguste s cieľom znížiť výskyt dezinformácií súvisiacich s ochorením COVID-19 a vakcínami proti tomuto ochoreniu. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) svojimi odbornými znalosťami pomáha komisii s programom monitorovania v súvislosti s ochorením COVID-19. Očakáva sa, že správu o monitorovacom programe predloží skupina ERGA v nadchádzajúcich týždňoch.

On-line: Ochrana detí

Kontrola detí na internete sa môže zdať kontroverznou témou. Ako rodičia sa neustále pohybujeme na hranici medzi dôverou vloženou do svojho potomka a zároveň túžbou svoje dieťa preventívne chrániť pred všetkými nebezpečenstvami sveta. Čo je teda zlatou strednou cestou, kedy zachováme svojim deťom potrebnú mieru súkromia, ale zároveň ich môžeme stále chrániť?

Jedným z efektívnych spôsobov, ako môžete na svoje dieťa decentne dohliadať, ale zároveň si zachovať odstup, je rodičovská kontrola, pomerne obľúbená funkcia niektorých routerov alebo meshových systémov. Svojim ratolestiam priamo na sieťovej úrovni obmedzíte, alebo rovno zablokujete potenciálne škodlivý obsah. Obmedzenia už na sieťovej úrovni deti nemajú šancu obísť. Vy budete ten, kto určuje limity, ale zároveň svojmu dieťaťu poskytnete priestor, v ktorom sa môže na základe vlastných rozhodnutí slobodne pohybovať. Či už ide o sexuálny alebo násilný obsah, prípadne o obsah zameraný na drogy, tu sa asi všetci zhodneme, že také veci deťom pred oči nepatria. Úroveň blokovania obsahu jednoducho nastavíte pomocou mobilnej aplikácie alebo cez webové rozhranie, a zamerať sa môžete ako na nevhodné slová, tak aj domény.

Deťom môžete tiež obmedziť čas surfovania na internete. Áno, je pravda, že to dnes môžu celkom ľahko obísť dátovou tarifou na svojom smartfóne, ale to je záležitosť, ktorá by minimálne do určitej hranice veku dieťaťa mala spadať do vašej gescie. Každopádne k Wi-Fi sa deti napríklad po ôsmej večer nepripoja, ak to v rámci rodičovskej kontroly zakážete. Môžu prirodzene nastať výnimočné prípady, kedy váš potomok bude potrebovať byť on-line kvôli škole, ale to už je vecou dohody medzi vami a ním. Odporúčame zakázať Wi-Fi pripojenie aj na dobu spoločnej rodinnej večere, to totiž mávajú tendenciu „hľadieť do displejov“ nielen deti, ale aj samotní rodičia. Rodičovská kontrola tak môže byť skúškou disciplíny aj pre vás. Čas on-line navyše môžete „dávkovať“ aj ako odmenu za dobré správanie. Deti zároveň o predĺženie limitu môžu požiadať, je to len a len o spoločnej komunikácii. V takom prípade ale objektívne zhodnoťte dôvod, prečo vás dieťa o predĺženie limitu žiada. Sledovanie videí na YouTube by týmto dôvodom byť nemalo, teda pokiaľ nie sú edukatívne.

Napriek tomu si uvedomujeme, že najdôležitejšia je komunikácia a vzťah medzi rodičom a dieťaťom založený na dôvere a vzájomnej dohode. Menšie deti je prirodzene nutné kontrolovať aj v tomto prípade, nepoznajú totiž mieru a nemajú ešte úplne vyvinutý zmysel pre to, čo je dobré a čo zlé. Ale ak máte doma tínedžera, môžete sa s ním dohodnúť tak, že nakoniec celú rodičovskú kontrolu budete môcť úplne vypnúť.


Radíme: Ako neplytvať potravinami

Na Slovensku vyprodukujeme ročne podľa Free Food – Jedlo pre všetkých, o.z. vyše 860 tisíc ton potravinového odpadu, čo predstavuje približne 163 kíl na obyvateľa. Priemer v Európskej únii je ešte vyšší. Na jedného Európana pripadá ročne až 173 kíl a celkovo sa v Európskej únii podľa štatistík Rady Európskej únie vyhodí až 87,6 mil. ton potravín ročne. Polovica z tohto odpadu pritom pochádza z domácností. Aj preto sa členské štáty Európskej únie zaviazali znížiť potravinový odpad do roku 2030 na polovicu.

On-line prieskum OZV ENVI – PAK v septembri t. r. na vzorke 1.000 respondentov ukázal, že až 39 % obyvateľov Slovenska vyhadzuje potraviny najmenej raz do týždňa. Dokonca denne vyhadzuje potraviny 7 % ľudí. Len štvrtina (27 %) jedlom vôbec neplytvá a potraviny do koša nevyhadzuje. Jedlo vyhadzujú najmä mladší ľudia – od 18 do 39 rokov. A naopak, nevyhadzujú ho hlavne starší ľudia a obyvatelia z menších obcí (do 4.999 obyvateľov). Najčastejšie sa u nás vyhadzujú zvyšky uvareného jedla – tie vyhadzujú takmer dve tretiny (65 %) z tých respondentov, ktorí uviedli, že v domácnosti potraviny vyhadzujú. V koši však často končí aj chlieb a pečivo (vyhadzuje ich 35 %) a čerstvé ovocie či zelenina (20 %). Ľudia, ktorí vyhadzujú potraviny do odpadu, ich vyhadzujú hlavne preto, že sa jedlo pokazilo (68 %). Ďalšími dôvodmi, prečo potraviny končia v koši, je exspirácia dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti (32 %) či nadmerné množstvá jedla, ktoré následne nevládzeme zjesť (28 %).

Dobrou správou je, že dnes domácnosti neprodukujú viac potravinového odpadu, ako tomu bolo pred pandémiou. Viac ako polovica (54 %) ľudí vyhadzuje rovnaké množstvo potravín ako aj pred pandémiou a 43 % dokonca vyhadzuje menej potravín, ako tomu bolo v minulosti. Ľudia však do odpadu vyhadzujú aj potraviny, ktoré sú častokrát ešte dobré. Nerozumejú totiž informáciám uvedeným na obaloch. Veľmi často si mýlia dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby. Podľa údajov ministerstva životného prostredia je dátum minimálnej trvanlivosti dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná v neporušenom obale, uchová niektoré svoje špecifické vlastnosti. Môžu sa jesť aj po uplynutí tohto dátumu. Patria sem potraviny ako múka, suché strukoviny, ryža, nemletý mak, sušienky, čokoláda. Dátum spotreby/Spotrebujte do sa uvádza na potravinách, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze. Po uplynutí tohto dátumu ich už nejedzte, pretože môžu ohroziť vaše zdravie. Sem patria napríklad jogurty, majonézové šaláty, porciované mäso, mlieko.

Istému objemu potravinového odpadu sa však pravdepodobne vyhnúť nedá. Ten v minulosti končil v zmesovom komunálnom odpade. Od 1. januára do 30. júna 2021 mali všetky mestá a obce (s výnimkou Bratislavy, Košíc a Prešova) povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského odpadu a bioodpadu. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že zber kuchynského bioodpadu zníži mieru skládkovania, keďže práve tento odpad tvoril v minulom roku takmer polovicu zmesového komunálneho odpadu. Triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu môže v budúcnosti šetriť aj peňaženky, pretože sa prejaví v nižších poplatkochza komunálny odpad. Existuje veľa spôsobov, ako sa naučiť neplytvať jedlom a nevyhadzovať potraviny. Inšpirovať sa dá napríklad aj v gastronómii, kde sa varenie bez odpadu stáva trendom. „Veľká časť zeleniny, či už je to šupka, alebo vnútro s jadierkami, sa dá spracovať a dať napríklad do vývaru, ktorý nám dá dobrý základ do varenia, a má viac živín v porovnaní s vodou. Ak máme vývaru veľa, dá sa nasáčkovať a dať do mrazničky a môžeme ho spotrebovať v nasledujúcich mesiacoch“, radí Michal Konrád. Šéfkuchár rovnako radí rozmýšľať o výsledku už počas nakupovania, nenakupovať zbytočne veľa do zásoby alebo spracovať staršie, no použiteľné suroviny kreatívne. Suchý chlieb napríklad na bruschettu alebo hlúby z brokolice, či karfiolu na polievku.

Tipy a triky, ako neplytvať potravinami:
 • Svoje nákupy si vopred plánujme a nakupujme len to, čo potrebujeme – vopred si napíšme zoznam a radšej robme viac malých nákupov počas týždňa.
 • Nenakupujme potraviny, keď sme hladní – ťažšie odolávame viacerým potravinám, na ktoré práve máme chuť.
 • Nenakupujme do zásoby – nenakupujme zvýhodnené rodinné balenia a super výhodné akcie a ponuky.
 • Pri kúpe si na obaloch všímajme dátumy spotreby – potraviny s krátkym dátumom spotreby nakúpme len vtedy, ak ich chceme okamžite spotrebovať.
 • Naučme sa správne skladovať potraviny podľa odporúčaní na obale (hlavne ovocie a zeleninu) – ak takéto potraviny nevieme spotrebovať čerstvé, tak ich zamrazme, vysušme alebo konzervujme.
 • Vákuované potraviny predĺžia čerstvosť potravín – ak napríklad šalátovú uhorku spracujeme hneď, ako ju prinesieme domov, kúpme nebalenú uhorku. Ak potrebujeme, aby vydržala dlhšie, vyberme si balenú. Vydrží čerstvá aj dva týždne.
 • Varme také množstvo jedla, ktoré hneď aj spotrebujeme – nevarme si do zásoby na dva či tri dni.
 • V chladničke skladujme potraviny podľa teplotných zón – vrchné poličky sú určené pre syry, vajcia, maslo; v stredných poličkách skladujme mliečne výrobky, údeniny, polotovary a na spodných poličkách potraviny, ktoré sa rýchlejšie kazia (uvarené jedlo, mäso). Do dolných priehradok dávame ovocie a zeleninu (Ale pozor! Nie všetky druhy, do chladničky nepatria napr. paradajky, banány, citrusy či zemiaky.) a do dvierok chladničky dávame pochutiny a nápoje.
 • Otvorené potraviny (ako napríklad šunka, salámy) preložme do uzatvárateľných nádob, vhodné sú napríklad vákuové.
 • Pri varení využívajme svoju kreativitu – z potravín môžeme spotrebovať aj rôzne zvyšky a odrezky. Vieme z nich spraviť polievku, pridať ich do rizota alebo k cestovinám. Objavujme nové recepty (z hlúbikov zeleniny, zo šupiek či vňate). Prezreté ovocie a zeleninu použime na prípravu smoothies či do koláčov.

pondelok 4. októbra 2021

e-Test: Na jeseň aj test kritického myslenia

Elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov ponúka Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Oddnes, 4. októbra t. r. môžu školy na Slovensku s vhodným počítačovým vybavením prihlasovať svojich žiakov na jesenné e-testovanie. 
 
Pre základné školy NÚCEM pripravil v období od 11. októbra do 12. novembra v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Tieto testy sú určené pre žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl. Pre stredoškolákov (druhý až štvrtý ročník) sú v tomto období pripravené e-testy z matematiky, z anglického jazyka (úroveň B2), ako aj test overujúci čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie. U stredoškolákov sa bude pilotne overovať schopnosť kriticky myslieť, teda prijať, spracovať, vyhľadávať a sprostredkovať informácie, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, ale aj identifikovať chyby, protirečenia a dezinformácie nachádzajúce sa vo východiskových textoch. Pri tvorbe týchto úloh sa ústav inšpiroval testom a metodikou PISA.

Všetky testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva. Učitelia môžu výsledky testov využiť aj v rámci cieleného doučovania žiakov v tomto polroku. E-testy môžu žiaci absolvovať aj v domácich podmienkach počas dištančného vzdelávania. Predbežný výsledok testu sa žiaci dozvedia okamžite po ukončení testu. Výsledky testov poskytnú učiteľom spätnú väzbu, ktorá môže byť východiskom na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov po období dištančného vzdelávania.

EU: Misie programu Horizont Európa

Snahou piatich nových misií Európskej únie (EÚ) je riešiť veľké výzvy v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele.

Novinka programu Horizont Európa ako aj originálna koncepcia politiky EÚ, ktorá spája niekoľko útvarov Európskej komisie pod dohľadom deviatich členov kolégia – budú podporovať výskum s cieľom naplniť hlavné priority Európskej komisie a nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme: boj proti rakovine, adaptácia na zmenu klímy, ochrana oceánov, morí a vôd, život v ekologickejších mestách a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín. Ide o nový nástroj, ktorý zahŕňa súbor opatrení, akými sú projekty v oblasti výskumu a inovácií, politické opatrenia a legislatívne iniciatívy, zameraných na dosiahnutie konkrétnych cieľov s veľkým dosahom na spoločnosť v konkrétnom časovom rámci. 

Cieľom piatich misií bude priniesť riešenia kľúčových globálnych výziev do roku 2030:
 1. Adaptácia na zmenu klímy: podporiť aspoň 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali odolnými voči zmene klímy.
 2. Rakovina: spolu s európskym plánom na boj proti rakovine pracovať na zlepšení životov viac ako 3 miliónov ľudí do roku 2030 prostredníctvom prevencie, liečby a riešení umožňujúcich dlhší a lepší život.
 3. Obnoviť naše oceány a vody do roku 2030.
 4. 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030.
 5. Dohoda o pôde pre Európu: 100 živých laboratórií a tzv. majákov, ktoré budú stáť v čele prechodu k zdravým pôdam do roku 2030.
Misie EÚ teraz vstupujú do fázy, v ktorej sa začnú naplno realizovať. Prvý pracovný program programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022 uverejnený 16. júna obsahuje súbor opatrení, ktoré položili základy na realizáciu misií. Do konca roka sa zaktualizuje o úplný program výskumu a inovácií. Misie zároveň nadviažu kontakt so zúčastnenými regiónmi, mestami a organizáciami, ako aj s občanmi v členských štátoch.

Think Before U Click: Uvažuj skôr, než klikneš

Október je už od roku 2012 vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Organizátormi sú Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a Európska komisia s podporou členských štátov Európskej únie a stoviek partnerov z rôznych oblastí. Kampaňou sa snažia posilniť vnímanie bezpečnostných hrozieb a propagovať kybernetickú bezpečnosť na všetkých úrovniach.

Pandémia, digitalizácia, práca a vzdelávanie na diaľku a nepostačujúce digitálne zručnosti upriamujú pozornosť na kybernetickú bezpečnosť používateľov aj organizácií. Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo proste  nedbanlivosť používateľov.  Najčastejšími praktikami útočníkov sú manipulácia, vydieranie, nátlak alebo iné metódy sociálneho inžinierstva. Platí to na použitie výpočtovej techniky v domácom prostredí aj v práci. Najviac ohrození sú používatelia, ktorí majú najnižšiu úroveň digitálnych zručností: deti a seniori.

Na Slovensku sú pripravené dve desiatky aktivít: semináre pre profesionálov, konferencie pre podnikateľov, kyberbezpečnostná hra, súťaž, on-line tréningy aj webináre. Podujatia organizujú vzdelávacie agentúry, odborná komunita alebo tretí sektor. Ivan Makatura upozorňuje: „Za budovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti nesú zodpovednosť školy a zamestnávatelia. Na Slovensku im v tom však výrazne pomáhajú neziskové organizácie.“ Kampaň ENISA sa riadi heslom Think Before U Click – Uvažuj skôr, než klikneš. V roku 2021 sú hlavnými témami prvá pomoc a usmernenia, čo robiť, ak sa niekto stane obeťou kybernetického útoku, a návod, ako si zabezpečiť domov z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Praktické letáky a rady bude Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti distribuovať počas októbra ministerstvám, školám, manažérom kybernetickej bezpečnosti vo firmách aj obciam a mestám.

Upozorňujeme: Nebezpečný prášok, liek aj pohár - aktualizované

Pribudli dve nové upozornenia na výrobky ohrozujúce zdravie spotrebiteľov nielen na Slovensku. Ide o kakaový prášok a liek na odvolanie fajčenia. Predávať sa môžu aj v iných krajinách.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informovala o prekročení najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu- 42,7 µg/kg (max 5,0 µg/kg) a sumy PAU4- 233,3 µg/kg (max 30,0 µg/kg) v analyzovanie vzorke kakaového prášku so zníženým obsahom tuku, 100g, DMT 28.6.2022, krajina pôvodu Čína, distribútor Mánya s.r.o., 943 54 Svodín 1299. Inšpektori nariadili zákaz predaja výrobku a jeho okamžité stiahnutie z trhu.

Stiahnuť z trhu nariadil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) tiež liek Champix na odvykanie od fajčenia u dospelých. Dôvodom je prítomnosť nečistoty N-nitrózo-vareniklínu, ktorý je nad akceptovateľným limitom príjmu. Zdravotnícki pracovníci majú však upozorniť pacientov podstupujúcich liečbu týmto liekom, aby ju neukončili bez konzultácie s nimi a v prípade potreby s nimiprediskutovali akékoľvek otázky alebo obavy. Na konci liečby sa prejavilo vysadenie tohto lieku zvýšením podráždenosti, naliehavosťou fajčiť, depresiou či nespavosťou u troch percent pacientov.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na sklenený pohár Latte Macchiato „Coffee love“, v ktorom bol nameraný nadlimitný obsah kadmia. Prijímajú sa opatrenia na jeho stiahnutie z trhu ako nahlásenie do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF systém). Výrobok sa ešte môže nachádzať v obchodoch, preto sa odporúča, aby si ho spotrebitelia nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.