piatok 7. decembra 2018

Slovensko.sk: Prihlasovanie pre zahraničných používateľov


Portál slovensko.sk (ÚPVS) má nový dizajn prihlasovania umožňujúci prihlasovanie nielen slovenským občanom ale aj obyvateľom členských krajín Európskej únie. Prihlasovanie pre zahraničných používateľov je dostupné cez slovenskú aj anglickú verziu portálu, pričom je používateľ presmerovaný na prihlasovací portál pre občanov EÚ - eIDAS Node.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (nariadenie eIDAS) majú členské štáty EÚ povinnosť uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte EÚ na účely prístupu k službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, a to v prípade, ak sú splnené potrebné podmienky. Prihlasovanie zahraničných osôb na portál je momentálne umožnené iba osobám s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku.

Po úspešnom prihlásení obyvateľa inej krajiny EÚ bude tento občan presmerovaný na portál slovensko.sk, kde v pravom hornom rohu (v prihlasovacom paneli) uvidí možnosť vstupu do elektronickej schránky. Schránka sa mu zriadi na základe prvého prihlásenia. Nový vizuál prihlasovania bol vytvorený na základe pravidiel Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb (ID-SK). Dizajn graficky rozlišuje prihlasovanie so slovenským občianskym preukazom a prihlasovanie pre obyvateľov členských krajín EÚ a je dostupný v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Výzva: Odborní hodnotitelia na projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie


Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pokračuje v zvyšovaní transparentnosti a v zapájaní verejného sektora do svojich procesov. Vyhlasuje ďalšiu výzvu na zapojenie odborných hodnotiteľov do rozhodovania o projektoch financovaných z verejných a európskych zdrojov.

Uchádzači, ktorí majú záujem stať sa odbornými hodnotiteľmi, musia spĺňať všeobecné, odborné aj osobnostné kritériá. Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dokladovaná prax v danej oblasti, znalosť posúdenia vhodnosti, účelnosti a navrhovaného spôsobu realizácie projektu, znalosť posúdenia administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o poskytnutie pomoci a v neposlednom rade znalosť moderných technologických trendov v daných oblastiach. Odborní hodnotitelia majú možnosť rozhodnúť, na ktoré z projektov poputujú finančné prostriedky.

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti na zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie v písomnej forme v slovenskom jazyku do 31. januára 2019. Bližšie informácie a podmienky výzvy sú zverejnené na webe vicepremier.gov.sk. Výzva pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie je pokračovaním piatich výziev ÚPVII na pomoc malým a stredným podnikom s inovatívnym potenciálom.

Eurostat: Letecké služby EÚ využila viac než miliarda cestujúcich


V roku 2017 v priestore Európskej únie (EÚ) využilo možnosti leteckej dopravy 1,043 miliardy cestujúcich, čo je sedempercentný nárast voči roku 2016 a nárast o 39 percent v porovnaní s rokom 2009.
      
Podľa správy Eurostatu osobná letecká doprava vo vnútri EÚ predstavovala vlani takmer polovicu (47 %) celkovej osobnej leteckej dopravy a počet leteckých pasažierov mimo únie bol na úrovni 36 %, zatiaľ čo vnútroštátna letecká preprava cestujúcich predstavovala len 17 % podiel. Najväčší počet cestujúcich v leteckej doprave bol vlani zaznamenaný v Spojenom kráľovstve (265 miliónov), Nemecku (212 miliónov), Španielsku (210 miliónov), Francúzsku (154 miliónov) a v Taliansku (144 miliónov). Na Slovensku v roku 2017 letecké služby využilo 2,4 milióna pasažierov (menší počet bol zaznamenaný iba v Slovinsku), čo je nárast o 11,3 % voči predošlému roku. Lety zo SR do iných krajín únie využilo 1,792 milióna cestujúcich, 586.000 pasažierov letelo mimo krajín EÚ a len 24.000 osôb využilo vnútroštátne lety. Počet leteckých pasažierov v roku 2017 vzrástol vo všetkých členských štátoch EÚ v porovnaní s rokom 2016. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v Slovinsku (+ 20 %), Luxembursku, Estónsku, Bulharsku a Českej republike (+ 19%), potom v Rumunsku, Chorvátsku a na Malte (+ 18%). Celkovo sa počet cestujúcich v leteckej doprave medziročne zvýšil o 70,5 milióna (+ 7%).  

Aj vlani bolo najvyťaženejším letiskom v EÚ londýnske letisko Heathrow (78 miliónov cestujúcich). Skupinu piatich najrušnejších európskych letísk dopĺňajú Paríž / Charles de Gaulle (69), Amsterdam / Schiphol (68), Frankfurt / Main (64) a Madrid / Barajas (52). Tesne za nimi nasledovali letiská Barcelona / El Prat (47 miliónov), Londýn / Gatwick (46), Mníchov (45) a Rím / Fiumicino (41). Podľa Eurostatu každé z najväčších 30 európskych letísk zaznamenalo vlani nárast počtu cestujúcich s výnimkou letísk Tegel v Berlíne (pokles o 4 %) a Rím / Fiumicino (- 2%). Najvyšší nárast cestujúcich spomedzi 30 najväčších európskych letísk zaznamenala Varšava (+ 23%), potom Lisabon a Praha - Ruzyně (+ 19%), Miláno / Malpensa a Brusel (+ 14%). Bratislavské letisko bolo v roku 2017 druhé najslabšie z hľadiska počtu prepravených cestujúcich - 1,92 milióna. Horšiu pozíciu získalo iba letisko v Ľubľane (1,68 milióna cestujúcich). na druhej strane však Letisko M. R. Štefánika zaznamenalo 10,5 % nárast cestujúcich voči predošlému roku. Najviac pasažierov (1,40 milióna) letelo do iných krajín EÚ, 509.000 osôb cestovalo mimo EÚ a 17.000 ľudí využilo prepravu na iné slovenské letiská.

štvrtok 6. decembra 2018

Aktuálne: Prečo IT špecialisti menia zamestnanie


Najčastejším dôvodom, pre ktorý slovenskí IT odborníci uvažujú o zmene zamestnávateľa, nie sú peniaze a už vôbec nie benefity. Ak sú otvorení novým pracovným ponukám, je to hlavne preto, že hľadajú zaujímavejšiu pracovnú náplň (86 %) a možnosť naučiť sa niečo nové (78 %).

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mentor Partners a portálu robime.it., do ktorého sa počas 3 týždňov na prelome októbra a novembra zapojilo 617 slovenských itečkárov a itečkáriek. Vyšší plat býva pre IT odborníkov až tretím najčastejším dôvodom pre zmenu zamestnávateľa. Ide o dôležité, ale zďaleka nie jediné ani rozhodujúce kritérium. Má iba o málo vyššiu váhu ako technológie, s ktorými by na novom mieste pracovali. Benefity sú až na ôsmej priečke. Iba menšinu pri zvažovaní novej pracovnej príležitosti zaujíma, aká je firma veľká a či tam už majú známych alebo kamarátov.

Poznanie, čo itečkári pri zvažovaní nových pracovných príležitostí chcú a čo im naopak vadí, je pre zamestnávateľov mimoriadne dôležité, keďže na slovenskom pracovnom trhu chýba podľa odhadov IT Asociácie Slovenska (ITAS) dlhodobo viac ako 10 tisíc itečkárov. Chronický nedostatok IT ľudí zintenzívňuje bitku firiem o odborníkov a podporuje veľkú fluktuáciu. Za posledný rok na Slovensku v oblasti IT zmenilo prácu vyše 40 % respondentov, pričom tri štvrtiny z nich si vyberali z dvoch až piatich ponúk. Jedným z najčastejších zdrojov frustrácie itečkárov na trhu práce sú HR pracovníci, ktorým chýba prehľad v IT, alebo nie sú dostatočne informovaní o prezentovanej firme, náplni práce či plate. Až 87 % kandidátov od recruitera očakáva orientáciu v IT a 75 % by privítalo aj schopnosť vyhodnotiť IT kompetencie uchádzača o prácu. Takmer 50 % respondentov si myslí, že recruiterom na nich nezáleží, nemajú dostatok informácií o prezentovanej firme a náplni práce.

Upozorňujeme: Podvodný e-mail z asistent@zse.sk

Západoslovenskú energetiku (ZSE) kontaktovalo už viacero spotrebiteľov z radov podnikateľov, ktorí dostali e-mail v mene ZSE z adresy asistent@zse.sk. Spoločnosť odporúča túto správu neotvárať, s vysokou pravdepodobnosťou môže ísť o hekerský útok.

Email, ktorého predmetom je údajná upomienka, obsahuje prílohu s príponou ".exe", ktorá môže po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. Spoločnosť ZSE vyhlasuje, že neprevádzkuje emailové konto asistent@zse.sk a nie je odosielateľom predmetnej správy. Prílohu preto odporúča neotvárať, keďže sa nemôže vylúčiť, že zámerm odosielateľa môže byť hekerský útok škodlivým softvérom v prílohe emailu. Spoločnosť analyzuje možné kroky na ochranu dobrého mena a obrátila sa tiež na Národný bezpečnostný úrad, s ktorým situáciu konzultuje.

Zákazníci ZSE majú možnosť overiť si úhradu svojich pohľadávok na Zákazníckej linke 0850 111 555 aj prostredníctvom on-line Zákazníckej zóny na stránke zse.sk.

EU: Neopodstatnené geografické blokovanie skončí


Európsky parlament, Rada a Európska komisia dosiahli politickú dohodu o ukončení neopodstatneného geografického blokovania pre spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť produkty alebo služby on-line v rámci Európskej únie.

Pre občanov to znamená, že budú môcť rovnako ako doma on-line nakupovať nový elektrický tovar, prenajímať autá alebo kupovať vstupenky na koncert aj v inom členskom štáte únie. Zabezpečí sa tým, že už nebudú vystavení prekážkam, ako napríklad požiadavke, aby platbu uhradili debetnou alebo kreditnou kartou vydanou v inej krajine. V prípade podnikov to znamená väčšiu právnu istotu pre cezhraničnú činnosť.

Novými pravidlami sa vymedzujú tri osobitné situácie, pri ktorých sa od začiatku vylučujú odôvodnenia a objektívne kritériá rozdielneho prístupu k zákazníkom z rôznych členských štátov EÚ:
· Predaj tovaru bez fyzickej dodávky. Príklad: Belgický zákazník má záujem o nákup chladničky a najlepšiu ponuku nájde na nemeckej internetovej stránke. Zákazník bude mať právo objednať si výrobok a vyzdvihnúť si ho v priestoroch podnikateľského subjektu alebo zorganizovať doručenie výrobku do svojho bydliska.
· Predaj elektronicky poskytovaných služieb. Príklad: Bulharská spotrebiteľka si chce kúpiť hostingové služby pre svoju internetovú stránku od španielskej spoločnosti. Teraz bude mať prístup k tejto službe, môže sa zaregistrovať a kúpiť si túto službu bez toho, aby musela platiť dodatočné poplatky v porovnaní so španielskym spotrebiteľom.
· Predaj služieb poskytovaných na určitom fyzickom mieste. Príklad: Talianska rodina si môže priamo kúpiť lístky do zábavného parku vo Francúzsku bez presmerovania na taliansku stránku.

Nariadením sa neukladá povinnosť predať a neharmonizujú sa ním ceny. Rieši však diskrimináciu v oblasti prístupu k tovaru a službám v prípadoch, kde to nie je možné objektívne odôvodniť (napr. povinnosťami týkajúcimi sa DPH alebo rozdielnymi právnymi požiadavkami). Nové pravidlá priamo nadobudnú účinnosť deväť mesiacov od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa najmä malé hospodárske subjekty mohli prispôsobiť.

Prieskum Európskej komisie odhalil praktiky geografického blokovania v 63 % všetkých posudzovaných internetových stránok. V roku 2015 menej než 40 % internetových stránok umožňovalo nákup cezhraničným zákazníkom. V máji 2016 sa v rámci práce na digitálnom jednotnom trhu na základe dohody troch európskych inštitúcií v spoločnom vyhlásení začiatkom tohto roka identifikovalo nariadenie o ukončení neopodstatneného geografického blokovania ako legislatívna priorita v roku 2017. Toto nariadenie je súčasťou balíka o elektronickom obchode spolu s legislatívnym návrhom o službách cezhraničného dodávania balíkov a legislatívnym návrhom, ktorého cieľom je posilniť presadzovanie práv spotrebiteľov.

streda 5. decembra 2018

Mikuláš: Vhodný balíček


Rodičia by si mali dať záležať na zložení a kvalite mikulášskeho balíčka pre deti. Podľa Úradu pre verejné zdravotníctvo (ÚVZ) SR by mal obsahovať viaceré druhy ovocia, orieškov, čokoládu s vyšším obsahom kakaa či zdravšie druhy keksov.

Detský organizmus potrebuje aj rýchle kalórie. „Sladkosti nemusíte deťom úplne zakazovať, vyhnite sa však radšej čokoládovým napodobeninám, v ktorých je namiesto kakaového masla lacný palmový tuk. V mikulášskom balíčku by malo byť viac ovocia a tzv. zdravých sladkostí, menej tradičných mliečnych čokolád a cukríkov. Tie by mali tvoriť iba minimálnu časť. Pre deti je vhodná aj zmes rôznych orechov a orieškov v prirodzenom stave, teda nesolené, nesladené a nepražené. Do balíčka vložte dva - tri kúsky z každého druhu, môžete ich skombinovať s rôznymi druhmi sušeného ovocia, napríklad s hrozienkami, marhuľami alebo s iným sušeným ovocím, najlepšie v bio kvalite, ktoré nebolo chemicky ošetrené. Stačí 50 až 100 gramov podľa veku dieťaťa", radí Jana Hamade. Vhodné sú najmä vlašské orechy, lieskovce, mandle a para orechy.
      
V mikulášskom balíčku by podľa hygienikov nemalo chýbať ovocie - jedno, dve jablká, pomaranče, mandarínky, hrušky či banány. Exotické druhy ovocia pridajte iba ak máte istotu, že dieťa nie je na ne alergické! Podľa ÚVZ SR deti, ktoré obľubujú med v mikulášskom balíčku, poteší tzv. medový medvedík, teda med v obale tvaru macíka. Med je zdravšou alternatívou sladkostí s vysokým obsahom cukru.

Radíme: Darčeky on-line nakupujte čo najskôr

Podľa prieskumu Peldon Rose až  54 % zamestnancov cíti v práci silný predvianočný stres. A to nielen z množstva povinností, ale tiež z nakupovania a doručenia darčekov – súkromných aj firemných.  
      
Podiel darčekov nakúpených on-line každoročne rastie. „Najmä pri menších internetových obchodoch je časová rezerva na doručenie nevyhnutná. Ich prevádzkovatelia nemajú skladové zásoby, baleniu a odosielaniu tovaru sa často venujú popri hlavnom zamestnaní", upozorňuje výkonný riaditeľ Asociácie eshopov Peter Papan. „Vzhľadom na pondelkový termín Štedrého dňa odporúčam, aby sa zákazníci, ktorí plánujú vianočné darčeky nakúpiť cez internet, venovali tento rok vianočným nákupom trochu skôr. Slováci by mali posledné darčeky cez internetové obchody objednávať najneskôr v utorok 18. decembra. Odporúčam ale overiť si, či má e-shop daný tovar na sklade a bude ho vedieť obratom odoslať", radí Peter Pavuk. Podľa neho každý dobrý e-shop uvádza pri objednávke aj termín doručenia. Obchodník k nim môže pripočítať aj počet dní, ktoré potrebuje na spracovanie objednávky. 

„Ak posielate darček rodine či známym, myslite na balenie darčeka. Balík je potrebné pripraviť na cestu tak, aby sa nepoškodil. Či už pri pohybe na valčekových dráhach v skladoch, v automatických triediacich linkách alebo v kuriérskom aute. Ak zásielka vyžaduje špeciálnu manipuláciu, označte ju doplnkovými štítkami 'Krehké' a 'Neklopiť'", zdôrazňuje Pavuk. Kuriérske spoločnosti fungujú, rovnako ako väčšina spoločností na Slovensku, v štandardných pracovných hodinách. V predvianočnom období sa síce doručovacie hodiny predlžujú, ale aj tak kuriéri doručia drvivú väčšinu zásielok počas pracovného času, preto ak zákazník trávi tento čas v práci, je dobré nechať si zásielky doručiť na firemnú adresu. Preprava zásielok zo zahraničia trvá dlhšie, z krajín mimo EÚ to môže byť 4 až 11 dní. Ak objednávate napríklad z USA, alebo Číny, musíte počítať tiež so zdržaním spôsobeným colným konaním.

SR: V roku 2019 zaplatíme za energie viac


Koncová cena elektriny pre domácnosti sa od 1. januára 2019 medziročne zvýši v priemere o 5,66 %, cena plynu stúpne priemerne o 5,67 % a cena tepla vzrastie o 4,70 %. Vodné a stočné sa zvýši priemerne o 1,70 %.

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa tak napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1 (malé byty s typickou spotrebou do 1000 kilowatthodín, kWh) v roku 2019 zvýšia priemerné náklady v rámci celej SR približne o 0,70 eura mesačne. V sadzbe DD2 (domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2300 kWh) bude priemerný nárast ceny v rámci celého Slovenska asi dve eurá mesačne. Pri plyne ide o celoslovenský priemerný nárast ceny pre domácnosti o 5,67 %. Napríklad v tarife D2 (charakter odberu plynu na varenie a ohrev vody pri priemernej ročnej spotrebe 14.000 kWh) si domácnosť priplatí približne 0,90 eura mesačne. Cena za dodávku tepla pre domácnosti sa podľa predsedu ÚRSO zvýši priemerne o 4,70 %, čo znamená, že náklady domácností tak budú v roku 2019 vyššie v priemere o 1,85 eura za mesiac.  Cena vodného a stočného sa zvýši priemerne o 1,70 %, čo pre priemernú trojčlennú rodinu znamená nárast výdavkov asi o 0,30 eura mesačne.
      
Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) pre rok 2019 klesne z hodnoty 26,9880 eura/megawatthodinu (MWh) na hodnotu 25,9880 eura/MWh. Pokles je podľa ÚRSO spôsobený poklesom tarify pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) a kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) z dôvodu rastu ceny elektriny, teda klesá náklad na doplatok. Výška podpory výroby elektriny z domáceho uhlia sa podľa regulačného úradu od 1. januára 2019 nemení. V cenovom rozhodnutí úrad nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla či vody pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorá sa nemôže prekročiť. Nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však podľa ÚRSO môžu ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií. 

utorok 4. decembra 2018

Radíme: Platby v ambulanciách


Podľa generálnej riaditeľky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubice Hlinkovej nie je dôvod na to, aby poistenci v ambulanciách lekárov platili. Každému poistencovi VšZP bude preplatená zdravotná starostlivosť s liekmi aj s výkonmi. Verejný prísľub platí do 31. decembra tohto roka.

Ak by sa pacient dostal do situácie, že mu lekár účet vystaví, tak by poistenec podľa Hlinkovej mal navštíviť ktorúkoľvek pobočku štátnej zdravotnej poisťovne. Tá mu do 30 dní finančné náklady preplatí. Poisťovňa v súčasnosti prehodnocuje nové žiadosti o zazmluvnenie od poskytovateľov na zabezpečenie tzv. verejnej minimálnej siete. V pondelok sa dohodla s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS), že podľa potreby poskytnú poistencom VšZP zdravotnú starostlivosť aj v ich poliklinikách.

VšZP sa dohodla na podmienkach úhrad s ostatnými členmi ambulantného sektora okrem Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). V rámci ZAP už má podpísané dodatky s takmer polovicou členov. Zvyšným zástupcom lekárov združených v ZAP poisťovňa nemieni ponúknuť iné podmienky, aké ponúkla ostatným, pokiaľ nedeklarujú, že to bude na úkor lepšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. 

EU: Nové pravidlá pre dočasné kontroly na vnútorných hraniciach


Kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru by mali byť umožnené maximálne na obdobie jedného roka namiesto súčasných dvoch rokov. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktorý schválil Európsky parlament.

Nariadenie novelizuje takzvaný Kódex schengenských hraníc, ktorý členským štátom umožňuje zaviesť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku či vnútornej bezpečnosti. Schválený návrh predstavuje vyjednávaciu pozíciu EP pred rokovaniami s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nariadenia. Ministri členských štátov sa na svojom mandáte na rokovania s EP dohodli už v júni.

Poslanci okrem iného presadzujú:
•     skrátenie počiatočného obdobia výkonu hraničných kontrol po ich prvotnom zavedení zo súčasných šiestich mesiacov na dva mesiace;
•     obmedzenie celkovej maximálnej doby výkonu hraničných kontrol po ich prvotnom zavedení, teda vrátane akýchkoľvek následných predĺžení, zo súčasných dvoch rokov na maximálne jeden rok.

Aj dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach má podľa poslancov dosah na voľný pohyb osôb v rámci schengenského priestoru, a preto by tieto kontroly mali byť využívané iba vo výnimočných prípadoch a ako posledná možnosť. V prípade predĺženia dočasne obnovených kontrol na vnútorných hraniciach nad rámec počiatočných dvoch mesiacov by členské štáty mali podľa poslancov predložiť správu obsahujúcu detailné posúdenie rizík. Po šiestich mesiacoch od zavedenia pohraničných kontrol by akékoľvek ďalšie predĺženie ich trvania malo podľa zákonodarcov podliehať schváleniu Rady (ministrov) EÚ, pred ktorým by Európska komisia mala uviesť, či je takéto predĺženie v súlade so zákonnými požiadavkami. Parlament by zároveň mal byť do tohto procesu intenzívnejšie zapojený a o jeho priebehu lepšie informovaný.

Novinka: Second Canvas


SNG má novú mobilnú aplikáciu. Umožňuje objaviť a preskúmať majstrovské diela z expozície starého umenia Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vo vysokom rozlíšení.

Výber diel zahŕňa vzácne maľby talianskych a nizozemských majstrov zo 16. a 17. storočia a tiež dve ikonové maľby pôvodom z pravoslávnych a gréckokatolíckych komunít severovýchodného Slovenska. Vybrané diela sú vystavené v sálach Zvolenského zámku.
Aplikácia prezradí viac o príbehoch obrazov, ich pôvode, autoroch, výtvarných technikách, ikonografii, symboloch či reštaurovaní. Priblíži pozadie vzniku diela, rozličné motívy a upriami pozornosť na detaily, ktoré by mohli ostať nepovšimnuté a tiež neosvetlené – umožní teda doslova „čítať“ diela. Všetky texty sú dostupné v slovenskom aj v anglickom jazyku. Do aplikácie bude postupne pribúdať ďalší obsah – zvukové stopy, alternatívne pohľady na diela, podrobnosti z reštaurovania a pod.

Aplikácia bola vytvorená v spolupráci so španielskym štúdiom Madpixel Factory, ktoré vytvorilo rozhranie aplikácie a ponúka ho významným múzeám v Európe – ako Museo del Prado v Madride alebo Štátne múzeum v Kodani. Dostupná je zdarma pre Android, Iphone, Ipad a Apple TV:
https://itunes.apple.com/us/app/sc-zvolen-castle-sng/id1439577885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secondcanvas.zvolencastle

pondelok 3. decembra 2018

HIV: Prenos vírusu z matky na dieťa sa darí zastaviť až v 98% prípadoch


Podľa aktuálnych informácií Svetovej zdravotníckej organizácie žilo v roku 2017 na celom svete približne 36,9 milióna ľudí infikovaných vírusom HIV. Viac ako dve tretiny z nich v subsaharskej Afrike. V najviac postihnutých krajinách je vírusom infikovaný každý tretí dospelý človek. V minulom roku sa podľa WHO na svete každý deň nakazilo 5.000 ľudí.

Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Humanitárna zdravotnícka organizácia MAGNA začala už v roku 2002 ako jedna z prvých organizácií liečiť pacientov s HIV a pomáha tak zastaviť epidémiu HIV/AIDS v Kambodži. Detským pacientom zabezpečila život zachraňujúce antiretrovirálne lieky (ARV) a prístup ku kvalitnej liečbe. Následne rozšírila HIV/AIDS programy do ďalších kriticky postihnutých krajín, akými sú napríklad Vietnam, Keňa, Kongo či Nikaragua. Drvivá väčšina detí žijúcich s vírusom HIV sa nakazila od svojej matky počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. A pritom prevencia prenosu vírusu z matky na dieťa pomocou liečby ARV môže znížiť prenos na menej ako 2%.

Svetový deň boja proti AIDS je celosvetovo významný deň vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako príležitosť k osvete o tomto smrteľnom ochorení. Zároveň slúži na vyjadrenie podpory ľuďom žijúcim s HIV. Prvýkrát bol celosvetovo vyhlásený v roku 1988 a tento rok tak oslavuje 30 výročie. V roku 1996 vznikol program OSN pre boj proti HIV a AIDS a prevzal organizáciu a propagáciu Svetového dňa boja proti AIDS. Medzinárodným symbolom boja proti AIDS a vyjadrením solidarity a spoluúčasti s ľuďmi nakazenými vírusom HIV je od roku 1991 červená stužka – používa sa priamo v logu Svetového programu boja proti AIDS.

DiscoverEU: Ďalších 12.000 cestovných poukazov


Európska komisia spúšťa druhé kolo súťaže. Do utorka 11. decembra (12:00 SEČ) majú mladí ľudia, ktorí dovŕšili 18 rokov, možnosť získať cestovný poukaz na cestovanie po Európe na budúce leto. Každému členskému štátu Európskej únie bol pridelený určitý počet cestovných poukazov na základe podielu obyvateľstva danej krajiny v porovnaní s celkovým obyvateľstvom únie.

Do druhého kola sa môže zapojiť občan Európskej únie (EÚ) narodený medzi 1. januárom 2000 a 31. decembrom 2000. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez stránku Európskeho portálu pre mládež, kde sa musia zaregistrovať a uviesť svoje cestovateľské plány. Uchádzači budú vybraní na základe odpovedí na 5 kvízových otázok s voliteľnými odpoveďami o európskej kultúre a rozmanitosti, o iniciatívach EÚ v oblasti mládeže, ako aj o nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu a 1 dodatočnej otázky na tému týkajúcu sa druhého kola.

Úspešní uchádzači musia vycestovať medzi 15. aprílom a 31. októbrom 2019 na 1 až 30 dní.
Komisia vyzýva najmä ľudí so špecifickými potrebami alebo sociálnymi problémami, aby sa do tohto kola súťaže zapojili. Poskytne im informácie a tipy a pokryje všetky náklady na osobitnú pomoc (napr. sprevádzajúca osoba alebo vodiaci pes pre osoby so zrakovým postihnutím). Úspešní uchádzači môžu vycestovať sami alebo v skupine (maximálne 5 ľudí v jednej skupine, ktorí dovŕšili 18 rokov). Odporúča sa, aby cestovali vlakom. Aby im však nič nebránilo vo voľnom pohybe po celom kontinente, budú môcť v prípade potreby využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, akými sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Vďaka tomu sa budú môcť zúčastniť aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ.

Výzva: Jazyková stáž v Rusku


Učitelia ruského jazyka, pedagógovia predmetov vyučovaných v ruskom jazyku v základných, stredných a jazykových školách a učitelia pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk sa môžu zapojiť do výzvy na dvojtýždňový jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2019/2020.

Cieľom stáže je poskytnúť učiteľom možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní ruského jazyka v rámci jeho kulturologického aspektu, umožniť im získať prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby ruského jazyka na primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ponúknuť im skúsenosť s vyučovaním ruského jazyka ako cudzieho jazyka vo vybranej vzdelávacej inštitúcii v Rusku.

Výzvu vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-poradenské centrum. Úspešným uchádzačom o stáž prijímajúca ruská strana poskytne bezplatné štúdium, ubytovanie vo vysokoškolských internátoch za úhradu a vysielajúca slovenská strana uhradí výdavky spojené s vycestovaním do miesta štúdia a späť. Ukončenie prijímania prihlášok na dvojtýždňovú stáž v Ruskej federácii je 10. januára 2019.