piatok 23. septembra 2022

EU: Napomenutia kvôli legislatíve

Európska komisia oznámila balík právnych opatrení voči 24 členským štátom Európskej únie, ktoré neoznámili zavedenie desiatich smerníc EÚ do svojho vnútroštátneho práva v období medzi 1. júlom a 31. augustom 2022. Patrí k nim aj Slovensko. Všetky dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na formálnu výzvu a dokončili splnenie svojich povinností – v opačnom prípade im bude ako ďalší právny krok zaslané odôvodnené stanovisko.

Slovensko nezaviedlo do svojho práva smernicu EÚ z roku 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Poskytnúť má rozsiahlejšie a aktualizované pracovné práva a ochranu 182 miliónom pracovníkov v celej únii. Z nových pravidiel budú mať prospech najmä dva až tri milióny pracovníkov v neistých formách zamestnania. Komisia okrem Slovenska zaslala formálnu výzvu aj Belgicku, Cypru, Česku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku a Španielsku.

Druhá výzva pre Slovensko súvisí so smernicou EÚ z roku 2019 zahŕňajúcej ustanovenia o používaní digitálnych nástrojov a procesov v práve obchodných spoločností. Od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli on-line postupy na zakladanie určitých typov spoločností a na registráciu cezhraničných pobočiek a on-line predkladanie dokumentov v obchodných registroch. Všeobecným termínom pre členské štáty na transpozíciu tejto smernice bol 1. august 2021. Okrem Slovenska poslala Európska komisia formálne upozornenia aj Belgicku, Bulharsku, Cypru, Dánsku, Holandsku, Luxembursku, Poľsku, Slovinsku a Švédsku.

Tretia výzva pre Slovensko sa týka podpory rovnosti na trhu práce, konkrétne smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom z roku 2019. Tá má za cieľ zabezpečiť rovnosť v účasti na trhu práce podporou rovnakého rozdelenia opatrovateľských povinností medzi rodičov. Zaviedla otcovskú dovolenku, stanovuje minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky a päť pracovných dní ročne opatrovateľskej dovolenky pre každého pracovníka, ktorý poskytuje osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, a dáva pracujúcim rodičom detí vo veku najmenej osem rokov a všetkým opatrovateľom právo požiadať o flexibilné pracovné podmienky. Lehota na transpozíciu tejto smernice bola 2. augusta 2022. Komisia okrem Slovenska právne napomenula aj Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.

Sporiace účty: Väčšia dôvera

Najčastejšou formou sporenia peňazí slovenských domácností je využívanie sporiacich účtov. Túto formu sporenia má takmer 43 % Slovákov opýtaných v rámci prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Nasleduje ukladanie peňazí na bežný účet (25 % respondentov) a ukladanie úspor v hotovosti doma (18 %).

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa výrazne znížil počet slovenských domácností, ktoré majú svoje úspory uložené na bežnom účte v banke: z 53 % na 25 %. Podiel Slovákov, ktorí sa spoliehajú na ukladanie úspor v hotovosti doma, sa nezmenil. V predchádzajúcom aj súčasnom prieskume to bolo 18 % domácností. Takmer každý siedmy respondent (15 %) má aj nejakú formu dôchodkového sporenia. Mierne klesol podiel domácností s peniazmi v investičných fondoch: z 15 % na necelých 12 %. Okrem toho sa znížili investície do nehnuteľností (zo 7 % na 5 % respondentov), pravdepodobne v dôsledku neustáleho rastu cien nehnuteľností. Podiel domácností s investíciami do akcií a dlhopisov sa mierne zvýšil (zo 6 % na 7 %). „Slováci sú tradične veľmi konzervatívni, pokiaľ ide o úspory. Jednoznačne uprednostňujú istotu pred vyššou mierou potenciálneho zisku z investície. Nanešťastie, úspory s nízkou mierou výnosu budú minimálne v najbližšom roku zásadne znehodnotené vysokou infláciou. Spoľahlivou ochranou pred infláciou však nie sú ani akciové a komoditné trhy, ktoré sú v dôsledku súčasnej geopolitickej situácie silne rozkolísané,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová.

Medziročne sa podiel Slovákov investujúcich do kryptomien zvýšil len mierne (z 3 % na necelé 4 %) a podiel respondentov investujúcich do drahých kovov klesol (z 3 % na 2 %). Investície do luxusného tovaru alebo umenia uvádza už druhý rok po sebe menej ako 1 % respondentov. Podiel slovenských domácností, ktoré uvádzajú, že nesporia ani neinvestujú žiadne peniaze, klesol z 26 % na súčasných 23 %. „Muži investujú len o niečo častejšie ako ženy a v spôsobe investovania sa od žien výrazne nelíšia. V porovnaní so ženami muži častejšie investujú do investičných fondov, akcií a dlhopisov, kryptomien a drahých kovov. Najmladší ľudia najčastejšie investujú do kryptomien, ľudia vo veku 25 až 34 rokov využívajú investičné fondy a prekvapivo najčastejšie si držia peniaze v hotovosti práve mladšie ročníky. Svoje financie investujú predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním a vyššími príjmami,“ dodáva Jaroslava Palendalová. S rastúcim osobným príjmom alebo príjmom domácnosti sa zvyšuje aj ochota investovať. Najčastejšie svoje peniaze investujú pracovníci v oblasti IT, telekomunikácií, peňažných služieb a poisťovníctva.Facebook Marketplace: Raj podvodníkov?

Jedným z najpopulárnejších nástrojov na rýchly on-line predaj je Facebook so službou Marketplace. Niet sa čomu čudovať – je zadarmo a používateľom ponúka intuitívne prostredie, ktoré je prepojené priamo so sociálnou sieťou. Možnosť prezerať si profily predajcov či kupujúcich nám, navyše, môže prinášať väčší pocit istoty a bezpečia. Bohužiaľ, často môže ísť len o falošný pocit, za ktorým sa skrývajú čoraz rafinovanejšie podvody a to nielen zo strany predávajúcich, ale i kupujúcich.

Na Marketplace každý mesiac predáva a nakupuje viac než miliarda používateľov, čo vytvára priestor na najrôznejšie podvody. Aj napriek presvedčivosti niektorých podvodníkov sa dajú pozorovať niektoré varovné znaky, ktoré môžu k odhaleniu týchto podvodov pomôcť. Podvodníci môžu podviesť aj predajcov: V poslednom čase pribúdajú prípady, kedy sa podvodníci vydávajú za kupujúcich a usilujú sa získať od nič netušiacich predávajúcich platobné či iné citlivé údaje. Podvodník, skrývajúci sa za kupujúceho, navrhne vykonať platbu cez službu nejakého prepravcu, napr. s názvom „zabezpečená transakcia“. Podobne môže žiadať aj o zaplatenie dodatočného poistenia. Ide pritom len o fiktívnu službu. Podvodník pod zámienkou takejto platby vyzve predávajúceho, aby klikol na zaslaný on-line odkaz. Ten ho presmeruje na internetovú stránku vizuálne dôveryhodne napodobňujúcu stránku prepravnej spoločnosti. Predávajúcemu sa zobrazí formulár na registráciu platobnej karty kvôli prevodu čiastky a tiež vyplnenie adresy. Cieľom podvodníka je jediné – ukradnúť pomocou tohto odkazu bankové či iné citlivé informácie predávajúceho.

Podozrivý odkaz? Neklikať! „Ak vám kupujúci či predávajúci zasiela odkaz na uskutočnenie platby, vždy starostlivo zvážte, či nejde o podozrivé správanie,” upozorňuje Eduarda Hekšová. Napovedať môže napríklad aj jazyk, ktorým kupujúci či predávajúci komunikuje. Často ide o lámanú slovenčinu s množstvom gramatických a štylistických chýb, ktoré poukazujú na strojový preklad. Najlepšou ochranou je podozrivú komunikáciu, v ktorej ste vyzvaní zrealizovať platby cez internetový odkaz, bezodkladne vymazať, prípadne používateľa nahlásiť či zablokovať.

Platba cez kuriérske a prepravné spoločnosti? Najčastejšie sa pri tomto type podvodov objavuje odkaz napodobňujúci stránky známych kuriérskych či prepravných spoločností. Tieto spoločnosti však tretím stranám nikdy neposkytujú službu na sprostredkovanie platby vopred. So svojimi zákazníkmi v zásade nekomunikujú cez on-line platformy ako Facebook alebo Bazos.sk, ale výhradne z ich vlastných internetových domén. Pokiaľ teda natrafíte na URL adresy, napr. vo forme pozmeneného tvaru URL adresy konkrétnej kuriérskej alebo prepravnej spoločnosti, ide o falošnú stránku. „Aj v prípade, že narazíte na možnosť sprostredkovania platby dopravcom, pravidlom je, že príjemca nehradí nič vopred. Platí sa až v okamihu doručenia priamo kuriérovi platobnou kartou či v hotovosti. Dobrý nápad je spoločnosť, ktorá má túto platbu sprostredkovať, telefonicky kontaktovať a overiť tak dôveryhodnosť služby,” radí Eduarda Hekšová.

Preklepnite si facebookový profil! Pred nákupom či predajom na Facebook Marketplace sa odporúča profil predávajúceho či kupujúceho starostlivo skontrolovať. Niektorí podvodníci totiž zakladajú falošné účty, aby ľudí prinútili kúpiť falošné či neexistujúce položky. V okamihu predaja však miznú aj s peniazmi. Jedným z varovných signálov môže byť aj vek facebookového účtu. Ak ide o účet, ktorý má dohľadateľnú históriu len niekoľko týždňov či mesiacov dozadu, buďte obozretní. Pomôcť môže aj vyhľadanie mena kupujúceho či predávajúceho vo vyhľadávači. Užitočná môže byť tiež kontrola fotografií na profile, nakoľko podvodníci často profilové fotografie odcudzia iným osobám. Stačí jednoducho fotografiu z profilu stiahnuť, alebo si urobiť snímku obrazovky a potom vyhľadať fotografiu vo vyhľadávači, ktorý vyhľadáva pomocou obrázkov.

Odhalili ste podvodníka? Ak ste sa stretli s podvodníkom, odporúčame jeho účet nahlásiť Facebooku a následne ho zablokovať. Okrem toho odporúčame upozorniť na podvod aj svojich priateľov a blízkych. „Pokiaľ bol podvodník natoľko presvedčivý, že ste jeho praktiky odhalili až po zaplatení, odporúčame kontaktovať vašu banku, ktorá vám môže pomôcť situáciu vyriešiť v rámci tzv. chargebacku,” uzatvára Eduarda Hekšová, podľa ktorej sa to v on-line svete rafinovanými podvodníkmi len tak hemží a naletieť môže ktokoľvek. Nezostáva teda nič iné, ako byť viac opatrní a nenechať sa nachytať.

štvrtok 22. septembra 2022

EU: 5,2 mld. eur pre vodíkový projekt

Európska komisia schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácií – prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom hodnotovom reťazci. Projekt IPCEI Hy2Use spoločne oznámilo a pripravilo 13 členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Do 35 projektov sa zapojí celkom 29 aktívnych podnikov v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a startupov.

IPCEI Hy2Use pokrýva rozsiahlu časť vodíkového hodnotového reťazca, keďže bude podporovať i) budovanie vodíkovej infraštruktúry, najmä veľkokapacitných elektrolyzérov a dopravnej infraštruktúry, na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkeho hlíkového vodíka a ii) vývoj inovačných a udržateľnejších technológií na integráciu vodíka do priemyselných procesov, najmä tých, ktorých je dekarbonizácia vo viacerých odvetviach, ako sú výroba cementu a skla. Očakáva sa, že vďaka projektu IPCEI sa zvýši dodávka obnoviteľného a nízkeho hlíkového vodíka a zníži sa závislosť od dodávok zemného plynu. V blízkej budúcnosti sa očakáva realizácia niektorých projektov s tímom, že v rokoch 2024 – 2026 by malo byť v prevádzke viacerých veľkokapacitných elektrolyzérov v rokoch 2026 – 2027 zavedených viacero inovačných technológií. Dokončenie celého projektu sa plánuje na rok 2036, pričom časové harmonogramy vzájomnej závislosti od funkcií projektu a zúčastnených podnikov.

Do projektu IPCEI „Hy2Use“ sa ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru podieľajú aj Nórsko s dvoma individuálnymi projektmi. Za posudzovanie štátnej pomoci notifikovanej Nórskom je zodpovedný dozorný úrad EZVO. IPCEI Hy2Use rozširuje a dopĺňa prvý projekt IPCEI vo vodíkovom hodnotovom reťazci „Hy2Tech“, ktorý bol schválený 15. júla 2022 . Hoci oba spomínané projekty IPCEI sa týkajú vodíkového hodnotového reťazca, Hy2Use sa zameriava na projekty, na ktoré sa Hy2Tech vzťahuje, t. j. na vodíkovú infraštruktúru a priemyselné využitie vodíka (zatiaľ čo projekt Hy2Tech je zameraný na koncových používateľov v sektore mobility).

Trend: Hybridný model

Ak spoločnosť neponúka formu práce na diaľku či hybridný model, s veľkým predpokladom ju čaká odchod kvalifikovaných zamestnancov. Podľa Eurostatu v období medzi rokmi 2019 – 2021 došlo až k 150 % nárastu zamestnancov pracujúcich na home office v rámci Európskej únii. Firmy sa presvedčili, že takýmto spôsobom sa dá veľmi efektívne pracovať, no množstvo z nich má aj naďalej obavy pred touto formou pracovného pomeru. A to aj napriek tomu, že podľa prieskumu OECD hodnotí približne 63 percent manažérov a 74 % pracovníkov prácu na diaľku počas covidu celkovo pozitívne a väčšina z nich by chcela takto pracovať aj naďalej.

Významnými zmenami prešli najmä odvetvia maloobchodu, e-commerce, kreatívnych profesií, IT, podnikových služieb, médií, telemedicíny aj vzdelania. Veľký posun nastal tiež v pozíciách, pri ktorých sa zvýšila flexibilita rôznych rolí v rámci kontaktných miest a asistenčných útvarov, akými sú administratíva, podpora klientov, predaj, financie a účtovníctvo či nábor a HR oblasť. Podľa štúdie KPMG z tohto roka až 89 % spoločností zaviedlo, alebo aspoň zvažuje istý typ práce na diaľku. Môže ísť o rôzne typy pracovných úväzkov zahŕňajúcich home office – či už je to virtuálna pozícia, pri ktorej pracuje zamestnanec v inej krajine, najímanie talentov v inom štáte, napríklad ak firmy nevedia nájsť dostatok kvalifikovaných pracovníkov na mieste svojho pôsobenia, no tiež hybridná práca. „Práve tento typ pracovného úväzku sa stáva v poslednej dobe preferovaným a to najmä z dôvodu udržania si alebo nájdenia špičkových odborníkov z iných krajín, ktorých firmy potrebujú. Aj keď sa im niektoré tradičné spoločnosti stále bránia, výhody tohto modelu sú nielen na strane pracovníkov, no prospech z nej majú tiež zamestnávatelia,“ hovorí Martin Malo. Viacero štúdií potvrdzuje, že práca na diaľku poskytuje zamestnancom lepšiu možnosť zladiť svoj pracovný a súkromný život, vďaka čomu sú celkovo spokojnejší aj produktívnejší. 

Tento typ rovnováhy a pracovnej flexibility sa pretavuje aj do väčšej lojality smerom k zamestnávateľovi, tiež do rozvoja radu mäkkých zručností (soft skills) ako prispôsobivosť, odolnosť, sebamotivácia, komunikácia a spolupráca. Všetky tieto faktory vedia následne pracovníci využiť vo svojej práci a pre prospech zamestnávateľa. Hybridná práca s dochádzaním do zamestnania na 2 či 3 dni počas pracovného týždňa tiež vedie k úspore času a väčšiemu sústredeniu sa na pracovné úlohy bez vyrušovania kolegami. Samozrejme, hybridná práca je pre niektoré odvetvia výhodnejšia, ako pre iné. Najväčšie predpoklady na úspešnú prácu na diaľku či v hybridnej forme majú podľa štúdie spoločnosti McKinsey sektory finančníctva a poisťovníctva (86 %), manažmentu (78 %), IT a telekomunikácií (75 %), veľkoobchodu (52 %) a nehnuteľností (44 %). Za najvýznamnejšie pre zamestnávateľov považuje výskum spoločnosti Yougov pre Barclays tieto výhody:
  • úspora nákladov o 32 percent z hľadiska plochy kancelárií aj prevádzkových nákladov,
  • vyššia pravdepodobnosť udržania si zamestnancov o 34 %,
  • o 46 % vyššia flexibilita pre firmy aj pracovníkov,
  • skrátenie doby dochádzania o 41 %,
  • zvýšenie produktivity o 30 percent.
„Podniky, ktoré prejdú na hybridný model práce, okrem toho získajú väčšiu atraktivitu pri nábore nových kolegov, čo je pri nedostatku kvalifikovaných pracovníkov skutočne výhodné. Naše skúsenosti tiež ukazujú, že zamestnanci skôr siahnu po práci, ktorá im ponúka väčšiu flexibilitu, pretože sú v nej spokojnejší,“ objasňuje M. Malo.


Aktuálne: Zdravotné poisťovne a ich benefity

Porovnávač benefitov zdravotných poisťovní tretí rok po sebe zrealizoval prieskum o spokojnosti slovenských poistencov s ich zdravotnou poisťovňou. Súkromné poisťovne sú spontánne vnímané pozitívnejšie ako štátna, najviac totiž uvažujú o zmene poisťovne poistenci Všeobecnej štátnej zdravotnej poisťovne (VŠZP), a to až 16 % z nich. Pri súkromných poisťovniach je to takmer o 50 % menej (ZP Dôvera 8 %, ZP Union 10 %). Oproti minulému roku tak počet poistencov VŠZP uvažujúcich o zmene stúpol dvojnásobne (8 % v roku 2021).

Najčastejším dôvodom zmeny sú pre poistencov štátnej zdravotnej poisťovne VŠZP atraktívne výhody a benefity v inej poisťovni (48 %). Ďalšími významnými dôvodmi celkovo pre všetkých poistencov je snaha mať celú rodinu poistenú v jednej poisťovni (16 %) a odporúčania priateľov a známych (12 %). O-line dotazník v prieskume pre porovnávač Asisto.sk vyplnilo v septembri 2022 takmer 1.300 respondentov. Priemerne 37 % poistencov deklaruje, že v tomto roku využilo benefity a výhody zdravotných poisťovní. V porovnaní s rokom 2020 (50 %) má využívanie benefitov prekvapivo klesajúcu tendenciu, aj keď sa ich ponuka u všetkých poisťovní rozširuje a vylepšuje. Nadpriemerne využívajú benefity poistenci Dôvery, niektorý z benefitov využil takmer každý druhý z nich. U štátnej VŠZP je to len jedna tretina, podobne ako u poisťovne Union. Zisťoval sa aj názor poistencov na náročnosť podmienok na uplatnenie benefitov. Ako extrémne náročné na uplatnenie ich deklarujú poistenci VŠZP, naopak za jednoduché na uplatnenie ich považujú poistenci Unionu a Dôvery. Medzi najvyužívanejšie u všetkých troch poisťovní patria už tradične zubný benefit, vrátenie doplatku za lieky, dodatočné zľavy na zľavových portáloch, benefity pre deti (baby box, okuliarové rámy pre deti, zubný benefit pre deti) a preventívne prehliadky nad rámec zákona.

Pri zisťovaní spontánneho vnímania jednotlivých zdravotných poisťovní mali respondenti uviesť 2 slová, ktoré ich spontánne napadnú pri názve jednotlivých zdravotných poisťovní. Najviac slov s negatívnou konotáciou sa vyskytlo u štátnej VŠZP (9), v prípade súkromnej poisťovne Dôvera to boli len 2 slová a pri poisťovni Union dokonca len jedno. Naopak pri slovách s pozitívnou konotáciou, ktoré uvádzali poistenci, bola najpozitívnejšie vnímaná Dôvera, Union a následne VŠZP. Štát aktuálne chystá prostredníctvom novely zákona o zdravotných poisťovniach viaceré zmeny, ktoré sa majú dotknúť aj procesu prepoistenia. Podľa aktuálneho návrhu poistenec, ktorý sa rozhodne pre zmenu poisťovne, bude musieť požiadať svoju pôvodnú o akceptačný list a svoj podpis na novej prihláške notársky overiť, čo je spoplatnená služba. Až 40 % respondentov považuje tieto pripravované zmeny za zbytočnú byrokraciu a 25 % za vyťahovanie peňazí od poistencov. Len asi jedna štvrtina respondentov zmeny akceptuje. V podobnom duchu sa vyjadrili aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR, či jednotlivé súkromné poisťovne, ktoré tieto kroky považujú za obmedzenie práv pacientov na zmenu zdravotnej poisťovne.

streda 21. septembra 2022

EU: Nový prístup k odhaľovaniu rakoviny

V roku 2020 bola v Európskej únii diagnostikovaná rakovina odhadom u 2,7 milióna ľudí. Počas života aktuálne ochorie na rakovinu každý druhý občan EÚ a len polovica všetkých pacientov prežije. Európska komisia predstavila nový prístup, ktorým chce podporiť členské štáty pri zvyšovaní miery využívania skríningu rakoviny. Je súčasťou systému skríningu rakoviny v EÚ, ktorý sa má predložiť v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine. Cieľom je zvýšiť počet skríningov, ktoré zahrnú viac cieľových skupín a viac typov rakoviny, pričom dôraz sa bude klásť na odhaľovanie rakoviny v počiatočnom štádiu.

Odporúčanie, ktoré vychádza z najnovšieho dostupného vedeckého vývoja a dôkazov, podporí členské štáty s cieľom zabezpečiť, aby bol skríning do roku 2025 ponúknutý 90 % obyvateľov EÚ, ktorí spĺňajú podmienky na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka. V novom odporúčaní sa takisto rozširuje organizovaný populačný skríning rakoviny tak, aby zahŕňal rakovinu pľúc, prostaty a za určitých okolností rakovinu žalúdka. Na zavádzanie nových odporúčaní je k dispozícii finančná podpora. Približne 38,5 milióna eur je vyčlenených v rámci programu EU4Health a 60 miliónov eur v rámci programu Horizont Európa. Okrem toho navrhne Komisia dodatočné financovanie skríningu rakoviny v rámci programu EU4Health v roku 2023. Ďalšia podpora môže byť poskytnutá aj z európskych regionálnych, kohéznych a sociálnych fondov.

S cieľom uľahčiť cielenejší a menej invazívny skríning sa v odporúčaní:
• rozširuje cieľová skupina pre skríning rakoviny prsníka na ženy vo veku od 45 do 74 rokov (v porovnaní so súčasnou vekovou skupinou od 50 do 69 rokov),
• odporúča, aby sa testovanie na ľudský papilomavírus (HPV) vykonávalo u žien vo veku od 30 do 65 rokov každých 5 alebo viac rokov s cieľom zistiť rakovinu krčka maternice, pričom sa zohľadní stav očkovania proti HPV,
• vyzýva na vykonávanie triediacich testov na rakovinu hrubého čreva a konečníka u ľudí vo veku od 50 do 74 rokov prostredníctvom imunochemického testu stolice s cieľom indikovať potenciálne následné endoskopické alebo kolonoskopické vyšetrenie.

Na základe najnovších dôkazov a metód sa v odporúčaní organizovaný skríning rozširuje na ďalšie tri druhy rakoviny:
• testovanie na rakovinu pľúc u ťažkých fajčiarov a bývalých fajčiarov vo od veku od 50 do 75 rokov,
• testovanie mužov vo veku do 70 rokov na rakovinu prostaty na základe vyšetrenia prostatického špecifického antigénu (PSA) a zobrazovacej magnetickej rezonancie (MRI) ako následného vyšetrenia,
• skríning na zistenie prítomnosti baktérie Helicobacter pylori a sledovanie prekanceróznych lézií žalúdka v oblastiach s vysokou incidenciou rakoviny žalúdka a vysokou úmrtnosťou.

V odporúčaní sa osobitná pozornosť venuje rovnakému prístupu ku skríningu, potrebám konkrétnych sociálno-ekonomických skupín, osôb so zdravotným postihnutím a ľudí žijúcich vo vidieckych alebo odľahlých oblastiach, aby sa skríning rakoviny stal realitou v celej EÚ. Rovnako dôležité je zabezpečiť primerané a včasné diagnostické postupy, liečbu, psychologickú podporu a následnú starostlivosť. V odporúčaní sa ďalej zavádza pravidelné a systematické monitorovanie skríningových programov vrátane rozdielov prostredníctvom európskeho informačného systému o rakovine a registra nerovností v oblasti onkologických ochorení. Na podporu jeho vykonávania sa vypracujú usmernenia EÚ o skríningu rakoviny a jej liečbe s finančnou podporou z programu EU4Health v oblasti rakoviny pľúc, prostaty a žalúdka. Existujúce usmernenia EÚ týkajúce sa rakoviny prsníka, hrubého čreva a konečníka a rakoviny krčka maternice sa budú pravidelne aktualizovať.

Trend: Dovolenka navyše

Dovolenkové dni nad rámec zákona sú stále rozšírenejšie aj na Slovensku. Podľa analýzy portálu Platy.sk sa zvýšil podiel zamestnancov, ktorí majú od svojho zamestnávateľa extra dovolenkové dni. Tento benefit je najpopulárnejší v bankách a firmách, ktoré sa zameriavajú na finančníctvo.

Takmer 16 percent, to je aktuálny podiel pracovníkov na Slovensku, ktorým zamestnávateľ poskytuje dovolenkové dni nad rámec zákona. Potvrdzuje to najnovšia analýza portálu Platy.sk. K výraznejšiemu nárastu v rozšírenosti tohto benefitu došlo najmä v posledných dvoch rokoch. Oproti roku 2020 dnes má extra dovolenku o zhruba dve percentá viac Slovákov. Dovolenka navyše je najviac rozšírená v hlavnom meste a okolí. V týchto končinách ju má k dispozícií viac než 22 percent zamestnancov a zamestnankýň. Na druhom mieste je región na druhej strane Slovenska. V Košickom kraji je to zhruba 17 percent. Najnižší podiel ľudí s týmto benefitom možno vidieť v Prešovskom kraji. K dispozícii ho tu má iba 8 percent pracovníkov a pracovníčok.

Kde pracuje najväčšia časť zamestnancov a zamestnankýň, ktorí majú k dispozícii platenú dovolenku navyše? Na vrchole rebríčka sú zamestnávatelia v oblasti bankovníctva a finančníctva. Tento benefit má k dispozícii až 46 percent ľudí, ktorí pracujú pre firmy, čo pôsobia v tejto sfére. Na ďalších miestach skončili firmy podnikajúce v oblasti dodávky elektriny a plynu, poisťovníctva, či štátnej a verejnej sfére. Na úplnom spodku rebríčka skončili reštaurácie, bary a jedálne. Štatistiky v tomto prípade prezrádzajú, že takýto benefit je pri tomto type zamestnávateľov skôr výnimočný. K dispozícii ho má iba 1,55 percenta pracovníkov a pracovníčok. Extra voľno nad rámec zákona nie je ako benefit častý ani vo firmách, ktoré sa zameriavajú na predaj či opravu automobilov a motocyklov či výrobu kovov, textilu alebo papierenských výrobkov.

Upozorňujeme: Krypto a investičné podvody

Podvodníci sa opäť snažia vylákať od Slovákov peniaze, dokonca rovno prístup k ich účtu. Podľa Slovenskej sporiteľne vo veľkom pribúdajú krypto alebo investičné podvody. Začína to reklamou parazitujúcou na domácej alebo svetovej celebrite chváliacou sa zbohatnutím vďaka investovaniu. Ak na ňu kliknete a registrujete sa, podvodníci vás kontaktujú s ponukou na výhodné investovanie. Sám tak dobrovoľne prevediete peniaze na rôzne krypto burzy, prípadne vám podvodník pomáha zrealizovať „obchod“ cez vzdialený prístup.

Peniaze však v skutočnosti neprevádzate na svoj krypto účet na burze, ale na účet podvodníka. Ak si chcete neskôr vybrať svoje financie, nielenže žiadne nedostanete, ale môžete prísť aj o ďalšie úspory. Scenárov je viacero. Buď útočníci žiadajú od klienta ďalšie peniaze na zaplatenie daní či na iné poplatky, alebo ak doteraz nemali možnosť vzdialeného prístupu, vyžiadajú si ho dodatočne, napríklad pod zámienkou prepojenia bankového účtu s burzou a podobne. Pribúdajú tiež telefonáty klientom, ktorých hlasový automat vyzýva na stlačenie čísla jeden, vďaka čomu ich dokáže prepojiť na osobu žiadajúcu od klienta bankové údaje. Na tieto prípady upozorňuje aj Polícia SR. „Vieme o takých, kde osoba na druhej strane linky naviguje klienta na stiahnutie aplikácie Bitpanda, do ktorej si majú podvedení zaregistrovať platobnú kartu. Ak klient potvrdí platbu mobilnou aplikáciou alebo SMS kľúčom, v podstate urobí nákup kryptomien pre podvodníkov,“ upozorňuje Ján Adamovský.

Napriek tomu, že banka robí maximum na ochranu peňazí svojich klientov, v tomto prípade nemá na ne takmer žiadny dosah. „Ak aj platbu odchytíme ako podozrivú a klient ju potvrdí vo všetkých krokoch, musíme mu povoliť jej zrealizovanie. Okrem toho je pre nás takmer nemožné rozoznať, či si klient posiela peniaze na svoj krypto účet alebo bol zmanipulovaný,“ vysvetľuje Ján Adamovský. Nejde pritom o maličkosť, zvyčajne sa takto „investované“ sumy pohybujú v tisícoch až desiatkach tisíc eur. Slovenská sporiteľňa eviduje aj prípady podvodných telefonátov informujúcich o zablokovaní alebo zneužití identity klienta či dokonca spáchaní trestného činu. Podvodné telefonáty sa usilujú vylákať prístup k bankovému účtu či zneužiť osobné údaje, ktoré môžu viesť napríklad až k úverovému podvodu.

utorok 20. septembra 2022

EU: Nové pravidlá kybernetickej bezpečnosti

Návrh nového aktu Európskej komisie o kybernetickej bezpečnosti na ochranu spotrebiteľov a podnikov pred produktmi s nedostatočnými ochrannými prvkami je prvým právnym predpisom tohto druhu na úrovni Európskej únie, ktorým sa zavádzajú povinné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť výrobkov s digitálnymi prvkami počas ich celého životného cyklu. Digitálne produkty, akými sú bezkáblové aj káblové výrobky a softvér, by tak mali byť pre spotrebiteľov v EÚ bezpečnejšie. Z sa má tiež zodpovednosť výrobcov, nakoľko budú povinní poskytovať podporu pri zabezpečení a softvérovej aktualizácii na riešenie zraniteľností, a spotrebiteľom tak zaručia dostatok informácií o kybernetickej bezpečnosti produktov, ktoré si kupujú a používajú.

Každých 11 sekúnd zasiahnu niektorú organizáciu na svete ransomvérové útoky. Odhadované celosvetové ročné náklady v dôsledku kyberkriminality dosiahli v roku 2021 5,5 bilióna eur (podľa Cybersecurity Ventures v správe Spoločného výskumného centra 2020: „Kybernetická bezpečnosť – naša digitálna opora, európska perspektíva“). Zabezpečenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti a zníženie zraniteľnosti digitálnych produktov, ktorá je jednou z hlavných príčin úspešnosti útokov, sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Pretože máme stále viac inteligentných a prepojených produktov, kybernetický incident v jednom produkte môže ovplyvniť celý dodávateľský reťazec, čo môže vážne narušiť hospodárske a sociálne aktivity na celom vnútornom trhu, ohroziť bezpečnosť či dokonca aj životy.

Opatrenia v dnešnom návrhu vychádzajú z nového legislatívneho rámca pre právne predpisy EÚ o výrobkoch a stanovujú:
a) pravidlá uvádzania produktov s digitálnymi prvkami na trh s cieľom zaručiť ich kybernetickú bezpečnosť;
b) základné požiadavky na navrhovanie, vývoj a výrobu produktov s digitálnymi prvkami a povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti s týmito produktmi;
c) základné požiadavky na procesy riešenia zraniteľnosti zavedené výrobcami s cieľom zaručiť kybernetickú bezpečnosť produktov s digitálnymi prvkami počas celého životného cyklu a povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti s týmito procesmi. Výrobcovia budú takisto musieť nahlasovať aktívne využívané zraniteľné miesta a incidenty;
d) pravidlá dohľadu nad trhom a ich presadzovanie.

Zodpovednosť sa má presunúť na výrobcov, ktorí musia zaručiť súlad produktov s digitálnymi prvkami na trhu EÚ s bezpečnostnými požiadavkami. Pravidlá tak majú byť prínosom pre spotrebiteľov a občanov aj pre podniky využívajúce digitálne produkty, pretože sa vďaka nim zvýši transparentnosť bezpečnostných vlastností, podporí dôvera v produkty s digitálnymi prvkami a zaručí lepšia ochrana základných práv ako ochrana súkromia a údajov. Navrhované nariadenie sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú priamo alebo nepriamo pripojené k inému zariadeniu alebo sieti. Existujú určité výnimky pre produkty, u ktorých sú už požiadavky na kybernetickú bezpečnosť stanovené v platných pravidlách EÚ týkajúcich sa napr. zdravotníckych pomôcok, letectva alebo automobilov.

Návrh aktu o kybernetickej bezpečnosti teraz preskúmajú Európsky parlament a Rada. Keď sa prijme, hospodárske subjekty a členské štáty budú mať dva roky, aby sa prispôsobili novým požiadavkám. Výnimkou z tohto pravidla je povinnosť výrobcov nahlasovať aktívne využívané zraniteľné miesta a incidenty, ktorá by sa uplatňovala už jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti, pretože si vyžaduje menej organizačných úprav než ostatné nové povinnosti. Komisia bude akt o kybernetickej bezpečnosti pravidelne revidovať a informovať o jeho uplatňovaní.
e-Podpis: Zdarma pre školy

Slovenské školy môžu získať zdarma licenciu na elektronickú podpisovú aplikáciu. Pomocou nej môžu jednoducho vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať s využitím kvalifikovaných a mandátnych certifikátov, ktoré im boli vydané.

Ročná licencia na desktopovú podpisovú aplikáciu je pripravená zdarma pre všetky školy a školské zariadenia na Slovensku. Zámerom poskytovateľa bolo upriamiť pozornosť na alternatívy v elektronickom podpisovaní, ktorými sú práve desktopové aplikácie. Ich výhodou je, že používatelia si v nich môžu elektronické dokumenty pripraviť a podpísať postupne, a následne elektronicky odoslať. Zároveň si môžu skontrolovať, či vyhotovili elektronický podpis správne.

Myšlienka ukázať školám možnosti desktopového podpisovania vznikla na základe ich dopytovania sa. Častokrát totiž nemali informácie o inom spôsobe elektronického podpisovania ako na štátnych webových portáloch. O licenciu produktu Disig Desktop Signer môžu školy požiadať do konca októbra 2022. Každá škola má nárok na jednu licenciu.

Radíme: Zmena zdravotnej poisťovne

Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne na Slovensku je možné aj tento rok podať najneskôr do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa občan stáva od 1. januára 2023. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou opakovane apeluje na poistencov, aby boli obozretní. Pokiaľ uvažujete o prepoistení kvôli lákavým benefitom, dôkladne si preštudujte konkrétne podmienky.

Úrad v uplynulom období prijal viacero podnetov, v ktorých poistenci poukazovali na skutočnosť, že napriek splneniu všetkých zdravotnou poisťovňou stanovených podmienok im benefit nebol vyplatený. Jedným z najčastejších dôvodov je, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevykázal výkony zdravotnej poisťovni. Častým dôvodom zamietnutia preplatenia benefitu tiež býva nedodržanie stanovených termínov a postupu zo strany poistenca.

V poslednom prepoisťovacom období, teda za minulý rok, úrad eviduje množstvo podnetov týkajúcich sa neoprávneného prepoistenia zo strany poistencov. Osoby, ktoré s nimi prihlášku spísali, poskytli zavádzajúce či nepravdivé informácie, prípadne boli informovaní o spísaní ankety o ponúkaných benefitoch, či prieskume spokojnosti so zdravotnou poisťovňou, nie o podaní prihlášky. Prihlášku podpísali v rýchlosti, bez domyslenia dôsledkov, poistenci poskytli svoje osobné údaje, avšak namietali, že prihlášku nepodpísali, že podpis na prihláške bol sfalšovaný a pod. V záujme ochrany poistencov úrad navrhol legislatívnu zmenu v prepoisťovaní, ktorá by mala zabrániť nekalým praktikám pri nábore poistencov. Pri podávaní prihlášky bude poistenec komunikovať so zamestnancom zdravotnej poisťovne ako garancia, že potenciálnym poistencom nebudú podávané nekvalifikované, zavádzajúce či nepravdivé informácie.

Ak si poistenec nie je vedomý, že prihlášku podal, pravdepodobne ide o podvodne alebo neoprávnene prepoistenú osobu. V prvom kroku by mal kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol prepoistený a v prípade, že s vybavením svojej žiadosti nie je spokojný, môže podať podnet na úrad, príp. obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ak sa domnieva, že boli zneužité jeho osobné údaje. Poistenec, ktorý podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Späťvzatie musí byť poistencom podané písomne tej zdravotnej poisťovni, do ktorej sa chcel prepoistiť od nasledujúceho kalendárneho roka.

pondelok 19. septembra 2022

EU: Základné práva

Najnovšie hodnotenie stavu základných práv v Európskej únii v rokoch 2020 – 2021, ktoré vypracoval Európsky parlament, konštatuje viaceré slabiny a žiada členské štáty o obranu európskych hodnôt. Poslanci identifikovali problematické oblasti a navrhli spôsoby účinnejšej ochrany slobody, rovnosti a právneho štátu.

Poslanci Európskeho parlamentu sú znepokojení vplyvom opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 na demokraciu a základné slobody vrátane práv osôb aktívnych v právnom systéme, v presadzovaní práva a väzňov. Vyjadrujú tiež poľutovanie nad pretrvávajúcim porušovaním zásad právneho štátu v niektorých štátoch EÚ a opätovne uvádzajú, že právny štát, demokracia a základné práva sú neoddeliteľne prepojené. S cieľom chrániť tieto hodnoty EÚ a spravodlivé a zákonné rozdeľovanie finančných prostriedkov EÚ parlament vyzýva Európsku komisiu, aby využila mechanizmus podmienenosti rozpočtu EÚ. Poslanci odsúdili Poľsko a Maďarsko za to, že nedodržiavajú rozsudky Európskeho súdneho dvora, a v reakcii na to žiadajú inštitúcie EÚ o konkrétne kroky. Parlament opätovne zdôrazňuje význam ochrany novinárov pred pokusmi o využívanie právneho systému na ich umlčanie (tzv. strategické žaloby proti verejnej účasti) a pred zastrašovaním, útokmi a násilím. Poslanci sú znepokojení rastúcim počtom štátnych orgánov, ktoré používajú špionážny softvér ako je Pegasus v rozpore s hodnotami EÚ.

Poslanci opätovne odsúdili rodovo motivované násilie a žiadajú Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko, ako aj samotnú EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor. Vyjadrili tiež obavy z protirodových a antifeministických hnutí, ktoré systematicky napádajú práva žien a LGBTIQ+ osôb, a odsúdili ich odmietavý postoj k právam žien (vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia). V tomto kontexte zdôraznili najmä vývoj v Poľsku, na Slovensku, v Chorvátsku a v Litve. Vítajú súbor rozhodnutí týkajúci sa prípadov nesplnenia povinnosti z júla 2021 proti Maďarsku a Poľsku, teda právne kroky komisie voči členským štátom, ktoré nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Bolo to vôbec po prvýkrát, kedy komisia spustila tento mechanizmus s cieľom chrániť práva LGBTIQ komunity. Parlament tiež požaduje dôsledné vykonávanie Rámcového rozhodnutia EÚ o boji proti rasizmu a xenofóbii a víta návrh komisie zaradiť trestné činy z nenávisti/nenávistné prejavy do zoznamu trestných činov EÚ. Podľa poslancov je potrebné, aby členské štáty riešili aj pretrvávajúci štrukturálny rasizmus (vrátane policajného násilia voči Rómom). Zároveň požadujú zlepšenie v oblasti trestného súdnictva, vzdelávania, bývania a zamestnanosti. Parlament dôrazne odsudzuje odopieranie vstupu a násilie voči migrantom na hraniciach a kriminalizáciu humanitárnych pracovníkov a aktivistov. Aby agentúra Frontex nebola spoluúčastná na týchto aktivitách, poslanci žiadajú pozastavenie jej činnosti v členských štátoch, v ktorých k nim dochádza.

Mobil: Pravidlá v škole

Na základe novej vyhlášky o základnej škole, ktorá nadobudla účinnosť v júli t.r., si pravidlá používania mobilných telefónov v škole od nového školského roka určuje každá škola sama vo svojom školskom poriadku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nezakazuje ani inak neurčuje obmedzovanie mobilných telefónov počas vyučovania, keďže situácia s ich využívaním v jednotlivých školách je odlišná.

Niektoré školy podľa MŠVVaŠ aktívne využívajú mobilné telefóny žiakov počas vyučovania a vedú žiakov k osobnej disciplinovanosti a zodpovednosti, iní majú ich prísny zákaz cez prestávky, ale cez vyučovacie hodiny s nimi žiaci pracujú alebo opačne. Rovnako ako pri ostatných pravidlách (formy obliekania sa žiakov, používanie edukačných publikácií, nosenie nebezpečných predmetov do školy, počet neospravedlnených hodín na zníženie známky zo správania atď.) si ich školy nastavujú vo svojom školskom poriadku v zmysle školského zákona.

V predchádzajúcej verzii vyhlášky o základnej škole z roku 2018 sa uvádzalo, že počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Po novom teraz platí, že pravidlá správania sa žiaka vrátane pravidiel používania mobilných telefónov, obliekania, používania edukačných publikácií a bezpečnosti a ochrany zdravia upravuje školský poriadok.

Upozorňujeme: Podvodné kryptomenové faktúry

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) upozorňuje na faktúry, ktoré sú v jeho mene (s jeho identifikačnými údajmi) vystavené za služby spojené s kryptomenou. Centrálny depozitár cenných papierov nie je vystavovateľom žiadnej takejto faktúry, ide o podvodné konanie.

Na faktúrach poslaných v mene CDCP sú uvedené viaceré nesprávne údaje. Účet, na ktorý majú byť poukázané platby nie je účtom Centrálneho depozitára cenných papierov SR. Faktúry sú vystavené za služby spojené s kryptomenou, tieto služby však CDCP vôbec neposkytuje. Na jednej z faktúr je nesprávne aj logo v hlavičke, nejde o logo CDCP. „Domnievame sa, že neznáma osoba sa zneužitím údajov CDCP pokúša prostredníctvom podvodných faktúr vylákať od ľudí peniaze, pričom suma na faktúrach je pomerne vysoká. Preto chceme upozorniť občanov, aby takúto faktúru neuhrádzali, jej pravosť si môžu overiť priamo u nás na adrese faktura@cdcp.sk,“ doplnila hovorí Dagmar Kopuncová.

Centrálny depozitár cenných papierov SR považuje toto konanie za poškodzovanie dobrého mena spoločnosti. Okrem toho všetko nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin. CDCP preto podal na Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I. trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

piatok 16. septembra 2022

Videohry: Najočakávanejšie vydania pre rok 2023

Hry patria k životu, a presúvajú sa čoraz viac do virtuálneho sveta. S viac než 75 novými hrami ohlásenými pre rok 2023 odborníci z Top10Casinos.com analyzovali celosvetové údaje o trendoch vyhľadávania na Google, aby zistili, ktoré vydania nových hier v budúcom roku sú najviac očakávané.

Na prvom mieste je Hogwarts Legacy, ktorý má vyjsť vo februári 2023 a má takmer 1,2 milióna mesačných priemerných vyhľadávaní na celom svete. Toto akčné / dobrodružné vydanie založené na franšíze Harryho Pottera zaznamenalo niekoľko oneskorení, ale počiatočný trailer získal od roku 2020 vyše 30 miliónov zobrazení. Druhou najočakávanejšou hrou je Starfield s takmer 500.000 priemerných vyhľadávaní / mesiac a budúci rok sa bude dať hrať na PC aj Xbox. Hra bola ohlásená v roku 2018 a bude prvým originálnym herným vesmírom Bethselda Studios po 25 rokoch, čo možno súvisí s jej vysokým objemom vyhľadávania. Na treťom mieste je Diablo IV, ktoré bude od budúceho roka dostupné na všetkých platformách Xbox a PlayStation aj na PC a dosahlo viac než 300.000 celosvetových priemerných mesačných vyhľadávaní. Hra bola ohlásená v roku 2019 na Blizzcone a jej trailer odvtedy zaznamenal vyše 11 miliónov zobrazaní.

Na štvrtom a piatom mieste sú Sons of the Forest ( 253.000 ) a Baldurova brána 3 (236.000). Šieste miesto patrí S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl s 225.000 vyhľadávaniami. Na siedmom mieste je Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s 210.000 vyhľadávaniami. Oznámené bolo len 13. septembra 2022 a už sa umiestnilo v top 10. Fanúšikovia čakali mesiace na dátum vydania tohto veľmi očakávaného pokračovania veľmi populárneho Breath of the Wild z roku 2017. Rebríček TOP 10 najočakávanejších hier uzatvára podľa priemerného počtu vyhľadávaní za mesiac na ôsmom mieste The Day Before (200.000), na deviatom Forspoken ( 178.800) a na desiatom mieste Ark II (165.000).

Najpopulárnejším žánrom hier založeným na objemoch globálneho vyhľadávania sú hry „Akčné / Dobrodružstvo / Roleplay“. V roku 2023 sa očakáva vydanie 20 akčných hier, vrátane Diablo IV a Baldur's Gate 3. Ďalšími najobľúbenejšími kategóriami sú hry „Horor“ a „Stratégia“. Rok 2023 bude pre RPG hry veľkým rokom, pričom 70 % z 10 najlepších hier spadá do tejto kategórie.

EU: Ceny energií

Pokiaľ ide o prudký nárast cien energií, Európska komisia predloží členským štátom opatrenia na zníženie ich spotreby a navrhne strop príjmov spoločností, ktoré vyrábajú elektrickú energiu s nízkymi nákladmi s cieľom získať vyše 140 miliárd EUR na zmiernenie krízy pre občanov. Predsedníčka komisie Ursula von der Leyen oznámila tiež reformu trhu s elektrickou energiou. České predsedníctvo Rady počas diskusie informovalo, že Rada sa bude snažiť schváliť nadchádzajúce návrhy Európskej komisie počas mimoriadneho zasadnutia už koncom septembra t. r.

Európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla, že komisia navrhne opatrenia na zníženie dopytu po elektrickej energii v čase špičky s cieľom dosiahnuť väčšiu rovnováhu na trhu. Zavedie sa tiež celoúnijný limit odmeny za nízkouhlíkovú energiu, aby sa príjmy presahujúce tento strop použili na pomoc členským štátom pri podpore zraniteľných spotrebiteľov. Komisia bude spolupracovať s regulačnými orgánmi na trhu s elektrinou na riešení problémov s likviditou na trhu.

Poslanci Európskeho parlamentu počas diskusie zdôraznili, že je potrebné zabezpečiť, aby reakcia EÚ vychádzala zo solidarity a aby sa zisky energetických spoločností využívali na ochranu spotrebiteľov. Mnohí požadovali ďalšie posilnenie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj cezhraničných energetických prepojení, najmä medzi Francúzskom a Španielskom. Nemecko by za súčasných okolností nemalo zatvoriť svoje zostávajúce jadrové elektrárne. Iní poslanci požadovali opatrenia proti špekuláciám na trhu s plynom a na zníženie dopytu po elektrine v špičke, zatiaľčo niektorí poslanci považovali elektrickú energiu za verejný statok, s ktorým by sa nemalo obchodovať na akciovom trhu.

5G: Čo prinesie budúcnosť?

5G má predpoklady byť skutočne revolučnou technológiou, ktorá môže zásadne zmeniť podnikanie, priemyselné odvetvia aj každodenný život. V porovnaní s technológiou 4G, ktorá kraľovala mobilnej ére, 5G prináša takmer exponenciálne zvýšenie výkonu, o čom svedčí jej približne 100x vyššia sieťová rýchlosť a nárast počtu podporovaných zariadení zo štyroch tisíc na približne jeden milión na kilometer štvorcový.

Martin Bratičák dodal: „Z pohľadu bežného používateľa môže mať 5G značné výhody pre moderný životný štýl náročný na dáta, pretože znižuje tlak na prenosovú kapacitu v domácnostiach a uľahčuje náš stále bežnejší život na sieťach. Hlavný prínos, ktorý sa začína prejavovať, má technológia 5G v podnikaní a v priemysle, pričom sme presvedčení, že z jej zavedenia bude stále viac ťažiť celá ekonomika.“ Jej počiatočný prínos môže byť pomerne nízky a plné využitie potenciálu, ktorý propagujú výrobcovia, bude vyžadovať širší a prepojený prístup. S jej rozširovaním je patrné, ako sa jej teoretické výhody stávajú realitou, čo následne podnecuje ďalší rozvoj a väčšiu inovatívnosť.

Rozmach technológie 5G bude veľkým prínosom pre automobilové odvetvie. Moderné autá už dnes predstavujú prepojený systém, ktorého súčasťou sú okrem iného lokalizačné služby, monitoring údržby a riadenie výkonu vozidla. Vďaka prechodu z technológie 4G na 5G budú vozidlá spoľahlivejšie, inteligentnejšie a lepšie prepojené. Zariadenia na monitoring jazdy v reálnom čase, t. j. ekvivalent čiernej skrinky v lietadle, dokážu detekovať a nahlásiť nehodu, šoféra upozorniť na nevyhnutnú opravu, alebo všetky závady nahlásiť priamo automobilke. Schopnosť v reálnom čase a presne sledovať a monitorovať tisíce vozidiel je celkom kľúčová v prípade správy veľkých vozových parkov.

Obrovský prínos technológie 5G sa začína prejavovať v priemysle, kde sa predpokladá, že vyššia rýchlosť, nižšia latencia a väčšia prenosová kapacita prinesú vo výrobe značný dodatočný ekonomický rast. Automatické výrobné linky vyžadujú presné načasovanie a spoľahlivú konektivitu. Rozmach 5G môže byť umieračikom pre neflexibilné analógové výrobné linky. Okrem automatizácie inteligentných tovární, ktorá zlepší fungovanie výrobných liniek, 5G navyše výrobcom umožňuje prepojiť ich interiérové siete so skladmi a vonkajšími priestorami. Tento krok poskytuje neoceniteľnú väzbu medzi výrobou a všetkými logistickými činnosťami a umožňuje kompletnú synchronizáciu týchto operácií. Mnohé výrobné spoločnosti dnes trápia problémy plynúce z rozdielnych a protichodných potrieb ich kancelárskych a továrnych sietí a z toho, že kancelárske a výrobné priestory používajú vlastné káblové a bezdrôtové siete WLAN. Technológia 5G tieto problémy rieši vytvorením ucelenej siete, ktorá je nielen bezpečnejšia, výkonnejšia, efektívnejšia a udržateľnejšia, ale tiež menej náročná na údržbu.

Aj v prípade technológie 5G existuje celý rad riešení dostupných pre rôzne objekty, či už ide o vonkajšie zábavné areály, rozsiahle výrobné závody alebo napríklad kancelárske budovy. Okrem toho je možné produkty 5G lokalizovať, nastaviť a spravovať centrálne pomocou cloudových platforiem, ktoré vedľa spomenutých funkcií tiež zlepšujú zabezpečenie a uľahčujú integráciu zariadení do siete, čo je obzvlášť dôležité pri ich prevádzke na pracovné účely. Súčasný rozmach vzdialenej práce zamestnancom umožňuje pracovať odkiaľkoľvek, čo znamená, že vždy a všade potrebujú spoľahlivé pripojenie. V dôsledku tohoto vývoja sa rapídne zvýšili nároky kladené na firemné siete. 5G riešenia, ktoré sú centrálne spravované v cloude, ich prevádzkovateľom umožňujú poskytovať špičkové sieťové pripojenie na veľkých plochách, akými sú továrne areály, a v zariadeniach nachádzajúcich sa na rôznych miestach, či už ide o zamestnanca pracujúceho doma alebo napríklad o flotilu nákladných vozidiel.


štvrtok 15. septembra 2022

EU: Primerané minimálne mzdy

Minimálne mzdy vo všetkých krajinách Európskej únie by mali umožňovať dôstojné životné a pracovné podmienky a členské štáty by mali podporovať kolektívne vyjednávanie o mzdách. Poslanci Európskeho parlamentu prijali novú legislatívu o primeraných minimálnych mzdách v EÚ. Rada by mala dohodu formálne schváliť ešte v septembri. Členské štáty budú mať potom dva roky nato, aby dosiahli súlad so smernicou.

Cieľom právneho predpisu, dohodnutom v júni s Radou, je zlepšiť pracovné a životné podmienky všetkých pracujúcich v únii a podporiť ekonomický a sociálny pokrok. Stanovuje preto minimálne požiadavky na primeranosť zákonných minimálnych miezd určených vnútroštátnym právom a/alebo kolektívnymi zmluvami. Takisto zefektívňuje prístup pracujúcich k ochrane minimálnej mzdy. Nová smernica sa bude týkať všetkých pracujúcich v EÚ, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo sú v pracovnoprávnom vzťahu. Členské krajiny, v ktorých je už minimálna mzda chránená výlučne prostredníctvom kolektívnych zmlúv, nebudú musieť zaviesť tieto pravidlá ani zabezpečiť všeobecnú platnosť týchto zmlúv. Pre členské štáty EÚ sa zavádza povinnosť vytvoriť systém presadzovania pravidiel vrátane spoľahlivého monitorovania, kontrol a inšpekcií v teréne. Cieľom je zabezpečiť ich dodržiavanie a riešiť problémy, ako sú zneužívanie subdodávok, nepravá samostatná zárobková činnosť, neevidované nadčasy či zvýšená intenzita práce.

Stanovenie minimálnej mzdy zostáva v právomoci členských štátov. Tie však budú musieť zaručiť, aby ich minimálne mzdy umožňovali pracujúcim viesť dôstojný život, a to aj vzhľadom na životné náklady a všeobecnú mzdovú úroveň. Členské štáty môžu kvôli posúdeniu primeranosti svojich platných zákonných minimálnych miezd vytvoriť kôš tovarov a služieb v reálnych cenách alebo ho stanoviť na 60 % mediánu hrubej mzdy a 50 % priemernej hrubej mzdy. Kolektívne vyjednávanie na odvetvovej a medziodvetvovej úrovni je jedným z kľúčových faktorov na dosiahnutie primeraných minimálnych miezd a podľa schválených nových pravidiel ho preto treba náležite podporovať a posilňovať. Krajiny, v ktorých sa kolektívne vyjednávanie týka menej ako 80 % pracujúcich, budú musieť v spolupráci so sociálnymi partnermi stanoviť akčný plán na zvýšenie tohto podielu.Inflácia: Spotrebiteľské ceny v auguste 2022

Inflácia sa na Slovensku v auguste vyšplhala na rovných 14 %, rastie nepretržite už devätnásty mesiac za sebou. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 13,8 % a čistá inflácia 11,6 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,9 % a čistá inflácia 0,7 %. V súhrne za osem mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 11,6 % (za domácnosti zamestnancov o 11,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,7 %, za domácnosti dôchodcov o 12,6 %).

Spotrebiteľské ceny na Slovensku v auguste 2022 medzimesačne vzrástli o 0,8 % najmä vplyvom rastúcich cien potravín (1,4 %). Okrem cien zeleniny, ktoré medzimesačne klesli o 1,2 %, zdraželi všetky ostatné potravinové položky. Vyššie boli hlavne ceny olejov a tukov o 2,7 %, mlieka, syrov, vajec a mäsa zhodne o 1,7 %, chleba a obilnín o 1,5 % a tiež cukru, čokolády a cukroviniek o 1,8 %. Zvýšenie cien v odbore bývanie a energie o 0,9 % ovplyvnil najmä rast nákladov na skutočné nájomné o 1,4 % a na imputované nájomné o 1,1 %. Prudko sa medzimesačne zvýšili ceny pevných palív o 5,6 %. Vzrástli aj ceny služieb mobilných operátorov, rekreačných a kultúrnych služieb, ubytovacích služieb, osobnej starostlivosti, sociálnych služieb a výrazne vzrástli ceny poistenia. Naopak, ceny v reštauráciách a v hoteloch rástli pomalšie ako v predošlých mesiacoch. Tlmiaci efekt na infláciu aj v auguste malo zníženie cien pohonných hmôt o 5,9 %, čo stiahlo celú skupinu tovarov v odbore doprava do mierneho mínusu. Celkovo ale ceny pohonných hmôt v prvom polroku medzimesačne rástli v priemere o 4,6 %. Okrem poklesu cien v doprave boli nižšie aj ceny odevov a obuvi. Ceny v odbore vzdelávania sa medzimesačne nezmenili.

Medziročná hodnota inflácie sa zvýšila v auguste 2022 na 14 %. Je to najvyššia úroveň inflácie za posledných vyše 22 rokov. K rastu cien na medziročnej úrovni prispeli predovšetkým potraviny (o 21,6 %) a nealkoholické nápoje (o 14 %). Najviac infláciu ovplyvnili vyššie ceny chleba a obilnín (o 24,5 %), mäsa (o 21,8 %), mlieka, syrov a vajec (o 22,9 %), ovocia (o 11,8 %) a zeleniny (o 15,9 %). Oleje a tuky zdraželi medziročne o viac než polovicu. Výrazný vplyv na ďalej rastúcu infláciu malo zdražovanie v odbore bývanie a energie (o 16,3 %). Rast cien energií zo začiatku roka potiahli v auguste ešte vyššie ceny pevných palív s medziročným nárastom o 28,5 %. Imputované nájomné bolo drahšie o 19,4 %. V odbore doprava boli ceny vyššie o 18,1 %. Tempo rastu v tomto sektore ovplyvnili pohonné látky, ktoré zlacňujú už druhý mesiac za sebou. Medziročne však boli aj napriek tomu drahšie takmer o tretinu. Ceny v reštauráciách a hoteloch počas augusta stúpli o 19,9 %. Zdraželi aj tovary a služby v skupine osobná starostlivosť (napr. kadernícke služby), ktoré boli medziročne vyššie o 11,8 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach, v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,8 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 13,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 14,4 %, za domácnosti dôchodcov o 15,1 %.

Upozorňujeme: Telefonáty z Interpolu

Polícia SR upozornila na nové podvodné volania na sociálnej sieti, kde sa venuje hoaxom a podvodom. Ide o údajné telefonáty z Interpolu či polície, pričom ale tieto inštitúcie s občanmi takto nekomunikujú. Ako to prebieha?

Podvodníci volajú zo slovenského čísla. Polícia zistila, že ich je viacero, preto nie je možné kontakt jasne špecifikovať. V telefóne sa po zodvihnutí ozve monotónny hlas, ktorý často rozpráva lámavou angličtinou. Predstaví sa ako príslušník Slovak Police Force alebo Interpolu a tvrdí, že sa niekto s vaším občianskym preukazom dopustil trestného činu, alebo že s vašou ID kartou evidujú problém. Pritom sa vyhráža, že ak nebudete spolupracovať, zabavia vám všetok majetok do 45 minút. Podvodník zároveň zavádza, že je na vás vydaný zatykač. Hovory majú podľa polície rôzne verzie, každopádne, žiadna z nich nie je pravdivá. Podvodníci môžu pri hovoroch využívať automat. To znamená, že budú telefonovať aj z čísla niekoho, koho má človek uloženého v zozname a ten o tom ani nemusí vedieť, spraví to zaňho robot.

Ak vám podvodník zatelefonuje, polícia radí hovor ihneď zložiť a ďalej s nimi nekomunikovať. Osobám na druhej strane linky netreba poskytovať ani svoje osobné údaje. V prípade, že podvodník volá viackrát z toho istého čísla, polícia odporúča číslo zablokovať. Vyzýva tiež, aby ľudia o podvodníkoch povedali svojim známym. Ak sa stanete obeťou trestného činu, ihneď kontaktujte políciu. Polícia daný podvod monitoruje a rovnako sa ním aj zaoberá.

streda 14. septembra 2022

EU: Zmena klímy

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že v rokoch 1990 až 2020 zaniklo v dôsledku odlesňovania 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako Európska únia. Spotreba v EÚ predstavuje približne 10 % globálneho odlesňovania. Palmový olej a sója tvoria viac ako dve tretiny. V októbri 2020 Európsky parlament využil svoju právomoc stanovenú v zmluve a požiadal Európsku komisiu, aby predložila právne predpisy na zastavenie globálneho odlesňovania spôsobeného EÚ.

V boji proti celosvetovej zmene klímy a strate biodiverzity europarlament požaduje, aby obchodníci zabezpečili, že výrobky predávané v Európskej únii nebudú pochádzať z odlesnenej alebo znehodnotenej pôdy. Plenárne zasadnutie prijalo svoju pozíciu k návrhu komisie na nariadenie o výrobkoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu. Novým zákonom by sa obchodným spoločnostiam uložila povinnosť overiť (tzv. „náležitá starostlivosť“), či tovar predávaný v EÚ nebol vyrobený na odlesnenej alebo znehodnotenej pôde kdekoľvek na svete. Tým by sa spotrebiteľom zaručilo, že výrobky, ktoré kupujú, neprispievajú k ničeniu lesov vrátane nenahraditeľných tropických lesov, a tým by sa znížil príspevok EÚ k zmene klímy a strate biodiverzity. Poslanci tiež chcú, aby obchodníci overili, či sa tovar vyrába v súlade s ustanoveniami medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a či rešpektuje práva pôvodného obyvateľstva.

Návrh komisie sa vzťahuje na hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmový olej, sóju a drevo vrátane výrobkov, ktoré obsahujú, ktorými boli kŕmené alebo ktoré boli použité na ich výrobu (napr. koža, čokoláda a nábytok). Parlament chce zahrnúť aj bravčové mäso, ovce a kozy, hydinu, kukuricu a gumu, ako aj drevené uhlie a výrobky z potlačeného papiera. Poslanci tiež trvajú na tom, že výrobky sa nesmú vyrábať na pôde odlesnenej po 31. decembri 2019, teda o rok skôr, ako navrhla komisia. Parlament si tiež želá, aby sa na finančné inštitúcie vzťahovali dodatočné požiadavky s cieľom zabezpečiť, že ich činnosti nebudú prispievať k odlesňovaniu. Hoci žiadna krajina alebo komodita nebudú zakázané, spoločnosti, ktoré uvádzajú výrobky na trh EÚ, by boli povinné vykonávať náležitú starostlivosť s cieľom vyhodnotiť riziká vo svojom dodávateľskom reťazci. Môžu napríklad využívať nástroje satelitného monitorovania, audity v teréne, budovanie kapacít dodávateľov alebo testovanie izotopov s cieľom skontrolovať, odkiaľ výrobky pochádzajú. Orgány EÚ by mali prístup k relevantným informáciám, ako sú zemepisné súradnice. Anonymizované údaje by boli prístupné verejnosti.

Na základe transparentného posúdenia by komisia musela do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia klasifikovať krajiny alebo ich časti na tie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom. Výrobky z nízkorizikových krajín budú podliehať menšiemu počtu povinností.

SR: Zamestnanosť a mzdy v júli

Nominálne mesačné mzdy v júli 2022 na Slovensku podľa Štatistického úradu SR medziročne rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, no v dôsledku inflácie prišlo reálne k ich poklesu. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla, ale v najväčšom sektore z hľadiska počtu zamestnancov, v priemysle, klesol počet zamestnancov už piaty mesiac za sebou. Predbežné údaje o zamestnanosti, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v júli 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 9 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky.

Počet osôb zamestnaných v ubytovaní v júli 2022 narástol o 12,4 %, čo bol najvyšší nárast zamestnanosti na Slovensku. V reštauráciách a pohostinstvách počet zamestnaných osôb stúpol o 8,3 % a v odvetví informácií a komunikácie o 5,5 %. Nižší nárast zamestnanosti (do 5 %) bol v maloobchode, v predaji a oprave motorových vozidiel, doprave a skladovaní, vo veľkoobchode, stavebníctve a vo vybraných trhových službách. V priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí, poklesla zamestnanosť o 1,1 %. V súhrne za sedem mesiacov tohto roka zamestnanosť medziročne vzrástla v 9 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 11 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %. Mierny úbytok sa prejavil len v priemysle, o 0,5 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v júli 2022 medziročne vzrástla vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Dvojciferne rástli mzdy v stavebníctve (o 11,3 % na 915 eur) a v ubytovaní (o 10,8 % na 971 eur). Najpomalšie rástli mzdy zamestnancov pracujúcich v reštauráciách a pohostinstvách (o 1,5 % na 622 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 7 % na 1.327 eur. Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácie) spôsobil vo všetkých odvetviach pokles reálnych miezd. Najvýraznejší, o takmer 11 % bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálna mzda sa znížila o viac než 8 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode, o viac ako 6 % v informáciách a komunikácii a predaji a oprave motorových vozidiel. V priemysle klesla o 5,8 %. V priemere za sedem mesiacov roka 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 22,3 % (dosiahla 901 eur). Dvojciferne rástli nominálne mzdy aj v maloobchode o 11,4 %, stavebníctve a predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 10,6 %. Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,7 % (1 220 eur). V dôsledku vysokej inflácie od začiatku roka 2022 reálna mzda vzrástla veľmi mierne v maloobchode (o 0,1 %) a výraznejšie v ubytovaní (o 9,9 %). Sektor ubytovania má však dlhodobo nízke mzdy a aktuálne rieši nedostatok pracovnej sily. Ostatné sledované odvetvia zaznamenali pokles reálnej mzdy, najvýraznejší, viac ako 5 %, mali vybrané trhové služby a informácie a komunikácia.

Aktuálne: Školské pomôcky

Slovenské rodiny si na školské potreby nepožičiavajú, tento rok si však výrazne priplatili. Napriek rastúcim cenám drvivá väčšina slovenských domácností nakúpila školské potreby pre deti v rámci bežných výdavkov alebo úspor, teda bez toho, aby si musela požičiavať. Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) zistila, že na výbavu do školy potrebuje úver len 6 % slovenských rodín.

Ženy si na školské potreby pre deti požičiavajú rovnako ako muži. Najčastejšie ide o pôžičky v rámci širšej rodiny. Požičiavajú si najmä ľudia v strednom veku (25 až 34 rokov a 45 až 54 rokov) a tí, ktorí žijú vo viacčlenných domácnostiach. Rodičia, ktorí potrebujú pôžičku na školské pomôcky pre svoje deti, sú zvyčajne zamestnaní a žijú na východnom Slovensku. „Inflácia sa samozrejme nevyhla ani cenám školských potrieb. Ceny základných pomôcok pre žiakov prvých ročníkov sa medziročne zvýšili približne o 15 %. V našom prieskume sme však zistili, že niektoré rodiny si na školskú výbavu pre svoje deti musia požičať viac ako 200 eur. Absolútna väčšina slovenských rodičov však obstará školské potreby pre svoje deti bez pôžičky, nanajvýš s menšou pomocou širšej rodiny,“ uvádza Jaroslava Palendalová.

Na školské pomôcky si najčastejšie požičiavajú rodičia pracujúci v poľnohospodárstve a lesníctve alebo zamestnanci v zdravotníctve. Na výbavu do školy si požičiavajú najmä ľudia so základným vzdelaním alebo vyučení bez maturity. „Potreba pôžičky na školské potreby pre deti samozrejme súvisí s čistým príjmom domácnosti. Na školské pomôcky si teda požičiavajú najmä rodičia, ktorí uvádzajú, že ich rodinný rozpočet často nepokrýva ani najlacnejšie potraviny a oblečenie. Rodiny, ktoré potrebujú pôžičku na tento účel, sú často bez úspor a majú aj iné záväzky po splatnosti,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Aj keď rodičia boli veľmi sporiví, za výbavu pre prváčika zaplatili minimálne 175 až 200 eur. Ďalšie výdavky zahŕňajú školské výlety, exkurzie alebo povinné kurzy, ako aj krúžky a iné mimoškolské aktivity. Rodiny, ktorých príjmy a úspory nestačia na nákup školských pomôcok pre deti, majú možnosť obrátiť sa na rôzne neziskové a charitatívne organizácie alebo si kúpiť lacnejšiu výbavu z druhej ruky. Zároveň štát vypláca rodičom prvákov jednorazový zvýšený príspevok na dieťa vo výške 106,33 eura. Rodičia oň nemusia žiadať, štát ho posiela automaticky spolu s prídavkami na dieťa.

utorok 13. septembra 2022

EU: Environmentálna prax

Európska komisia uverejnila tretie preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, kľúčový nástroj na podávanie správ, ktorým sa podporuje presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zvyšuje informovanosť o význame vykonávania environmentálnych pravidiel. Preklenutie priepasti medzi tým, o čom sa rozhoduje na úrovni únie, a tým, čo sa vykonáva v praxi, je nevyhnutné na to, aby sa zabezpečili dobré výsledky v oblasti životného prostredia pre občanov a aby sa zachovali rovnaké podmienky pre podniky a zároveň vytvárali príležitosti pre hospodársky rozvoj.

Súčasný stav v hlavných oblastiach environmentálnej politiky
• Biodiverzita v EÚ naďalej klesá. Medzi biotopy, ktorých stav patrí k najhorším v celej EÚ, sa zaraďujú poloprírodné trávne porasty, rašeliniská, močiare a mokrade. Lesy sú pod obrovským tlakom a väčšina členských štátov musí zintenzívniť úsilie o dokončenie svojich sústav Natura 2000.
• Voda: cesta k dosiahnutiu dobrého stavu vodných útvarov je pomalá a niektoré členské štáty meškajú s prijatím kľúčových nástrojov na riešenie tohto problému, najmä plánov manažmentu povodí. Podobne sa od členských štátov vyžaduje, aby včas prijali svoj plán manažmentu povodňového rizika s cieľom lepšie riadiť povodňové riziká vo svojej krajine. Okrem toho vykonávacie predpisy týkajúce sa pitnej vody v niektorých krajinách naďalej vyvolávajú obavy. Vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa dusičnanov a úpravy komunálnych odpadových vôd bolo z dôvodu nedostatočného plánovania a infraštruktúry pomalé, a to aj napriek dostupnosti finančných prostriedkov EÚ.
• Obehové hospodárstvo: hoci väčšina členských štátov má zavedené vnútroštátne stratégie a akčné plány obehového hospodárstva, medzi mierami produktivity zdrojov a využívania obehových materiálov členských štátov sú značné rozdiely. Mierou produktivity sa meria, ako efektívne hospodárstvo využíva zdroje vo výrobe, zatiaľ čo mierou obehového využívania materiálov sa meria podiel materiálov, ktoré sa zhodnocujú a vracajú do hospodárstva. Na zlepšenie potenciálu recyklovateľnosti plastov, stavebných materiálov a textílií treba prijať ďalšie opatrenia. Významným problémom vo všetkých členských štátoch zostáva predchádzanie vzniku odpadu a v niektorých krajinách je stále potrebné riešiť nevyhovujúce skládky.
• Znečisťovanie ovzdušia predstavuje pre Európanov stále veľký zdravotný problém. Členské štáty musia systematicky a konzistentne plniť požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia, aby bolo možné lepšie presadzovať čisté ovzdušie na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Dosiahnutie súladu si vyžaduje prísne opatrenia, najmä prechod na udržateľnú mobilitu poháňanú obnoviteľnými zdrojmi energie, zavedenie nízkoemisných poľnohospodárskych techník, a to aj v prípade chovu hospodárskych zvierat a hospodárenia s hnojom a hnojivami.
• Klíma: celkovo existuje dobrá úroveň vykonávania právnych predpisov v oblasti klímy v celej EÚ; teraz je dôležité dohodnúť sa na balíku opatrení na splnenie cieľa – 55 % stanoveného v právnom predpise v oblasti klímy na rok 2030 a vykonávať ho. Úsilie o adaptáciu na zmeny klímy v každom členskom štáte a na úrovni EÚ sa však musí zintenzívniť, aby bolo možné zvládnuť tvrdú realitu narastajúcich klimatických vplyvov. Primerané opatrenia na prevenciu a/alebo minimalizáciu škôd spôsobených zmenou klímy prinášajú významné hospodárske, environmentálne a sociálne prínosy.

Mnohé členské štáty musia zabezpečiť, aby bolo k dispozícii viac finančných prostriedkov na pokrytie investičných potrieb v rámci environmentálnych cieľov a priorít. V rámci tohto preskúmania sa po prvýkrát v prípade každého členského štátu porovnávajú dostupné finančné prostriedky na vykonávanie environmentálnych právnych predpisov s investičnými potrebami. Investičné potreby v EÚ na splnenie environmentálnych cieľov predstavujú 110 miliárd eur ročne. Takmer dve tretiny nedostatku environmentálnych investícií súvisia s riešením všeobecného znečistenia a ochranou vodných útvarov a hospodárenia s nimi.

Prispôsobenie a posilnenie administratívnych kapacít členských štátov má pre zabezpečenie dodržiavania a vykonávania právnych predpisov EÚ zásadný význam a zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti na vnútroštátnej úrovni je nevyhnutné na vykonávanie environmentálnych právnych predpisov. Ide o piliere environmentálnej správy. Vo väčšine členských štátov je stále priestor na zlepšenie prístupu verejnosti k súdom v súvislosti s napadnutím rozhodnutí, úkonov alebo opomenutí, a to najmä v oblastiach plánovania týkajúcich sa vody, prírody a/alebo kvality ovzdušia. Väčšina členských štátov takisto musí lepšie informovať verejnosť o jej právach na prístup k spravodlivosti.

RUZ: Novela obchodného registra

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzvali koaličných poslancov, aby posunuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín. Doplnenie údajov malo prebehnúť automaticky, avšak napokon sú nútené realizovať podania na obchodný register tisícky štatutárov a spoločníkov, čo spôsobuje zbytočné finančné, administratívne a časové náklady podnikateľom aj štátu samotnému.

Novelou zákona o obchodnom registri (č. 403/2021 Z. z.) sa zaviedol mechanizmus automatického doplnenia identifikačných údajov (tzv. stotožnením) osôb v určitom právnom postavení (štatutár, spoločník atď.) do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov. Prax však ukázala, že identifikačné údaje (napríklad rodné čísla) v mnohých prípadoch automaticky doplnené neboli, a to aj vtedy, keď takáto identifikácia možná bola. Ide o situácie, kedy rovnaká fyzická osoba figuruje na viacerých pozíciách v spoločnosti, napr. ako spoločník a konateľ zároveň. V takýchto prípadoch bola osoba stotožnená v postavení konateľa, v postavení spoločníka však stotožnenie tej istej fyzickej osoby neprebehlo. V prípadoch, kde automatizované doplnenie identifikačných údajov neprebehlo správne, sú spoločníci tieto údaje nútení obchodnému registru dodatočne oznámiť najneskôr do 30. 9. 2022, pričom návrh je nutné podať výhradne elektronicky. Naviac tým, ktorí si túto povinnosť v stanovenej lehote hrozí pokuta do výšky 3.310 eur. „Komplikovanosť a ťažkopádnosť elektronickej komunikácie so štátom spolu s krátkou lehotou na realizáciu oficiálneho podania vytvárajú enormný tlak na podnikateľov, čo predstavuje pre nich významnú administratívnu a finančnú záťaž“, uviedol Jozef Špirko.

Doplnenie údajov totiž vyžaduje personálne kapacity ako aj adekvátne odborné znalosti. Prílohou návrhu na zápis zmeny musí byť množstvo dokumentov, aj úradne overených. Malí a strední podnikatelia, ktorí častokrát nedisponujú požadovanými odbornými znalosťami na vyplnenie zmenového formulára sú tak nútení obrátiť sa so zápisom jedného identifikačného údaju na advokátske kancelárie, čím sa tento zdanlivo jednoduchý úkon zásadne predražuje, hoci sám o sebe je bez poplatku. „Vyzývame preto koaličných poslancov, aby rýchlou novelou zákona o obchodnom registri posunuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov štatutárov a spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín“, dodáva Jozef Špirko. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zároveň apelujú na zodpovedné rezorty (vnútra a spravodlivosti), aby v budúcnosti nezaťažovali podnikateľov administratívnymi povinnosťami, ktoré i v zmysle zákona proti byrokracii (č. 117/2018) vedia zabezpečiť sami.

Zlý priestor - vyššia miera absencií

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je hluk druhá najčastejšia environmentálna príčina zdravotných problémov na svete, ihneď po znečistení ovzdušia. Švédska spoločnosť Ecophon odhaduje, že na Slovensku má kvalitne vyriešenú priestorovú akustiku len menej ako pätina kancelárií. Vhodná priestorová akustika nie je samozrejmosťou ani v novších kancelárskych priestoroch. Početné štúdie pritom poukazujú na negatívny vplyv hluku a nevhodnej akustiky na výkonnosť, mieru absencií a celkový well-being zamestnancov.

Štúdia Oxford Economic potvrdila, že zo všetkých faktorov pracovného prostredia je pre zamestnancov najdôležitejší práve pokoj. Až tri štvrtiny opýtaných v prieskume uviedlo, že v práci má problém sústrediť sa. Potvrdili, že prostredie bez hluku a vyrušovania zvyšuje ich produktivitu (uviedlo to až 64 % opýtaných), znižuje chybovosť (52 %) a umožňuje im plne sa venovať pracovným úlohám. Zlepšenie priestorovej akustiky tak podľa štúdie ponúka významný potenciál na zvýšenie spokojnosti zamestnancov a ich produktivity.

Najhoršie sú na tom veľkorozmerné otvorené kancelárie (open-space), kde pracujú v jednej miestnosti často až desiatky zamestnancov. Veľký priestor má svoje výhody, ale bez kvalitnej priestorovej akustiky sa môže premeniť na nočnú moru. Vhodným riešením môžu byť akustické panely. Akustické stropy zlepšujú akustický komfort, ktorý sa prejavuje v lepšej zrozumiteľnosti reči bez zvýšenia hlasu a menšej ozvene v miestnosti. Prispieva to k príjemnejšej komunikácii a väčšej pohode vo firemných priestoroch. Podľa štúdie CBRE budú pri navrhovaní kancelárií budúcnosti popri flexibilite a dostatku spoločných priestorov na stretnutia kľúčové kvalita prostredia a udržateľnosť.