piatok 14. decembra 2018

Radíme: Nový smartfón

Rovnako ako pri notebooku aj pri výbere nového inteligentného telefónu musíte zohľadniť viaceré parametre. V prvom rade je dôležité si ujasniť, na čo všetko má nový mobil slúžiť.

„Pri mobiloch vyžadujú zákazníci čoraz väčší displej. Smartfón im často nahrádza notebook - je bežné, že ľudia si cez neho vybavujú maily, čítajú správy, surfujú po sociálnych sieťach alebo s ním fotia. Plus s ním samozrejme telefonujú", upozorňuje Iva Pavlousková. Ak vám ale stačí na telefonovanie a esemeskovanie, vystačíte si pokojne s klasickým tlačidlovým telefónom. Cenovo dostupný smartfón vám potom ponúkne podstatne zaujímavejšiu výbavu - napríklad podporu LTE, lepší dizajn displeja, funkciu NFC pre mobilné platby, aspoň štvorjadrový procesor, 2+ GB RAM, 16 alebo 32 GB priestoru pre dáta aj obstojný fotoaparát.

Telefóny strednej triedy ponúkajú ešte sofistikovanejšie funkcie, napríklad duálne fotoaparáty, moderný port USB-C s obojstrannou konštrukciou, 3+ GB RAM, 32+ GB priestoru pre dáta, výkonnejší procesor, novšie verzie systému alebo napríklad zvýšenú odolnosť proti vode. Veľký dôraz sa v tejto triede kladie aj na dizajn. „Zákazníci samozrejme riešia aj dizajn telefónu a farebné prevedenie. Ženy väčšinou siahnu po modeloch v zlatom, ružovom alebo červenom odtieni, muži dávajú prednosť šedým a modrým farbám", dodala Iva Pavlousková. Telefóny z najvyššej triedy mávajú tú najlepšiu možnú výbavu, bezdrôtové nabíjanie, stále menšie rámčeky, najvyšší možný výkon, rýchlosť a funkcie, ale napríklad aj ukážkovú podporu alebo nadštandardné služby.

Zero waste: Memorandum o neplytvaní potravinami


Maximálne využívanie potravín, znižovanie odpadu a ešte väčšia zodpovednosť voči zákazníkom. To je obsahom memoranda, ktoré v stredu v Bratislave slávnostne podpísali veľkoobchod METRO a Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, ku ktorému sa môžu prihlásiť ďalší podporovatelia rešpektujúci filozofiu zero waste. Odborným garantom memoranda je Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Memorandum sa snaží upozorniť na to, ako ľudia zaobchádzajú s potravinami. Napríklad, ročne obyvatelia Slovenska vyprodukujú až takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, pričom až 45 % z neho by sa mohlo skompostovať. Vyhadzovanie potravín sa stalo bežnou súčasťou životov. Preto memorandum vytýčilo päť základných princípov, ktoré sú pri zmene dôležité: rešpektovanie človeka a jeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie s potravinami vrátane recyklácie a kompostovania. Súčasťou memoranda je aj záväzok, že sa k nemu počas najbližšieho roka pripojí minimálne 100 podporovateľov nielen z radov HORECA profesionálov. Pridať sa k nemu bude čoskoro možné na internetovej stránke metro.sk. Zoznam signatárov sa bude priebežne aktualizovať. 

METRO už teraz chystá ďalšie aktivity na podporu udržateľnosti. Postupne pridáva do predajní nový ekologický sortiment, čapovanú drogériu či kompostovateľný riad. Jeho predstavitelia sa budú takisto zúčastňovať rôznych podujatí a hovoriť o dôležitosti princípov zero waste.

EU: Poslanci žiadajú okamžité kroky na ochranu fondov


Európska komisia by mala pozastaviť vyplácanie všetkých finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) podnikateľskému impériu českého premiéra Andreja Babiša a vymôcť všetky neoprávnene vyplatené prostriedky. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament.

Prijatý text vyzýva Európsku komisiu, aby zverejnila všetky dokumenty, ktoré sa týkajú možného konfliktu záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Exekutíva EÚ by tiež mala uviesť, aké kroky plánuje podniknúť na nápravu situácie. Uznesenie si všíma, že podľa zverejnených odhalení je Andrej Babiš konečným užívateľom výhod spoločnosti Agrofert, ktorá má pod kontrolou rovnomennú skupinu. Spoločnosti skupiny Agrofert získavali v rokoch 2013-2020 ročne z európskych štrukturálnych a investičných fondov čiastky pohybujúce sa v rozmedzí od 42 miliónov eur až do 82 miliónov eur, konštatuje prijatý text. Podľa vyhlásenia o príjmoch, ktoré podávajú českí verejní činitelia, mal Andrej Babiš v prvom polroku 2018 zo skupiny Agrofert prostredníctvom svojich trustových fondov príjem vo výške 3,5 milióna eur. Poslanci upozorňujú, že český premiér je zároveň aj predsedom českej Rady pre európske štrukturálne a investičné fondy.

Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby na základe nového finančného nariadenia EÚ, teda právnej normy upravujúcej nakladanie s rozpočtom únie, ktorá zakazuje konflikt záujmov, uplatňovala pri jeho výskyte politiku nulovej tolerancie. Parlament v tejto súvislosti vyjadril poľutovanie nad dlhodobou pasivitou Európskej komisie, pričom už od roku 2014 existujú silné indície, že u Andreja Babiša ako ministra financií a neskôr premiéra dochádza ku konfliktu záujmov. Uznesenie pripomína, že Európsky parlament poukazoval na možný konflikt záujmov Andreja Babiša už počas predchádzajúcich procedúr súvisiacich s udeľovaním absolutória. Poslanci preto požiadali komisiu, aby v plnej miere preskúmala zákonnosť všetkých dotácií EÚ vyplatených skupine Agrofert od vstupu Andreja Babiša do českej vlády. Komisia by tiež mala zriadiť kontrolné mechanizmy na riešenie problému konfliktu záujmov v členských štátoch. Tie by mali zároveň umožniť rozhodný zásah v prípadoch, keď vnútroštátne orgány nebudú konať v záujme zabránenia konfliktu záujmov svojich najvyšších predstaviteľov.

štvrtok 13. decembra 2018

Google: Čo vyhľadávame najčastejšie


Na slovenskom Googli sme tento rok najviac vyhľadávali šport, no svoje miesto si vybojovali aj spoločenské udalosti ako komunálne voľby či slovenský seriál. Duch doby vo vyhľadávaní nielenže rekapituluje uplynulý rok, ale zároveň umožňuje nahliadnuť na trendy, ktoré v roku 2018 hýbali slovenskou spoločnosťou. 

K stálym témam ako Majstrovstvá sveta v hokeji či Tour de France sa pridali aj Zimné olympijské hry, kde si hokej dokonca vybojoval aj svoju vlastnú priečku. Top Trendom roka kraľujú Majstrovstvá sveta vo futbale, kde paradoxne slovenský tím absentoval. Popri športových udalostiach sa v Trendoch roka hlásia k slovu aj spoločensky významné domáce udalosti, druhú priečku obsadili komunálne voľby, mimoriadny záujem bol aj o slovenský seriál Oteckovia, ktorý si vybojoval 5. priečku, nasleduje spravodajský portál Aktuality.sk a rebríček na 10. mieste uzatvára spevácka súťaž SuperStar.

Rebríček Slovákov a Sloveniek bol formovaný viacerými spoločenskými aj športovými udalosťami. Kráľovnou rebríčka sa stala Anastasia Kuzminová, zlatá medailistka zo Zimných olympijských hier. Vo vyhľadávaní tiež vzrástol záujem o Alenu Zsuzsovú, podnikateľku z Komárna a údajnú objednávateľku vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ďalej o Máriu Troškovú, bývalú hlavnú štátnu radkyňu, ktorá pôsobila v Kancelárii predsedu vlády Slovenskej republiky (v rebríčku figuruje na 7. mieste). V rámci komunálnych volieb sa Slováci zaujímali aj o jednotlivých kandidátov. Rebríček zahraničných osobností vedie Meghan Markle. Princ Harry (na 8. mieste rebríčka) našiel tú pravú, pričom práve svadba princa Harryho s Meghan bola jednou z ostro sledovaných spoločenských udalostí roka.
      
Trendovými otázkami roka sa stali ako znížiť horúčku a kedy je Valentín. To, že Slováci sú športovým a najmä hokejovým národom dokazuje otázka kedy hráme hokej, ktorá sa prebojovala na 6. priečku. Okrem tradičných sviatkov sa mnohí zaujímali kedy sa mení čas či kedy je spln. Do trendových otázok sa prebojovali aj ako voliť v komunálnych voľbách, ako dlho sa varí kukurica či pragmaticky ako zarobiť peniaze.

EU: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v Európe

Európsky parlament, Rada a Európska komisia dospeli k politickej dohode v súvislosti s právnym aktom o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa posilňuje mandát agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (Agentúra EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ENISA). Agentúra tak môže lepšie podporovať členské štáty pri riešení kybernetických hrozieb a útokov. Týmto aktom sa vytvára aj rámec EÚ pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, čím sa posilní kybernetická bezpečnosť on-line služieb a spotrebiteľských zariadení.

Akt o kybernetickej bezpečnosti bol navrhnutý v roku 2017 ako súčasť rozsiahleho súboru opatrení na riešenie kybernetických útokov a budovanie silnej kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii. Zahŕňa tieto body:
- stály mandát pre Agentúru EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) nahrádzajúci jej obmedzený mandát, ktorý by vypršal v roku 2020, ako aj viac zdrojov pre agentúru, aby mohla naplniť svoje ciele a
- pevnejšie postavenie agentúry ENISA v novom certifikačnom rámci, aby mohla pomáhať členským štátom účinne reagovať na kybernetické útoky a mohla posilniť svoju úlohu v rámci spolupráce a koordinácie na úrovni únie.
ENISA okrem toho pomôže zvýšiť kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti na úrovni EÚ a podporí budovanie kapacít a pripravenosť. ENISA bude pôsobiť ako nezávislé odborné stredisko, ktoré bude pomáhať zabezpečovať vysokú informovanosť občanov a podnikov o problematike, a zároveň bude pomáhať inštitúciám EÚ a členským štátom pri tvorbe a vykonávaní politík.

Aktom o kybernetickej bezpečnosti sa takisto vytvára rámec európskych certifikátov kybernetickej bezpečnosti pre produkty, procesy a služby, ktoré budú platiť v celej EÚ. Ide o prelomový vývoj, keďže ide o prvý právny akt v oblasti vnútorného trhu, ktorý sa prostredníctvom týchto certifikátov zaoberá problematikou zvyšovania bezpečnosti pripojených produktov, zariadení internetu vecí, ako aj kritickej infraštruktúry. Vytvorením certifikačného rámca kybernetickej bezpečnosti sa bezpečnostné prvky budú zohľadňovať už v počiatočných štádiách technického návrhu a vývoja (bezpečnosť už v štádiu návrhu). Používatelia sa vďaka nemu môžu uistiť o úrovni bezpečnosti a zabezpečí sa ním nezávislé overenie bezpečnostných prvkov.


Nové pravidlá prispejú k budovaniu dôvery ľudí k zariadeniam, ktoré každodenne používajú. Môžu si vybrať spomedzi výrobkov, ako napr. zariadenia internetu vecí, ktoré sú kyberneticky bezpečné. Certifikačný rámec bude centrálnym kontaktným miestom pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, vďaka ktorému spoločnosti významne ušetria náklady. Týka sa to najmä malých a stredných podnikov, ktoré by inak museli požiadať o viaceré certifikáty v niekoľkých krajinách. Jednotnou certifikáciou sa odstránia aj potenciálne prekážky vstupu na trh. Okrem toho to spoločnosti motivuje investovať do kybernetickej bezpečnosti svojich výrobkov, čo môžu premeniť na svoju konkurenčnú výhodu.

Radíme: Bezpečná cesta na zimnú dovolenku bez pokút


Pred cestou do zahraničia je dôležité nielen skontrolovať vozidlo po technickej stránke, ale sa aj zoznámiť s predpismi týkajúcimi sa výbavy vozidla. Napríklad v Nemecku nemusia stačiť plášte s označením M + S, na Ukrajine je minimálna predpísaná hĺbka dezénu šesť milimetrov. Odlišné sú aj ďalšie požiadavky, napr. v Rakúsku a v Taliansku sú v mnohých horských oblastiach povinné snehové reťaze.

Na Slovensku platí, že ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s hĺbkou dezénu minimálne 3 mm. „Na zimné pneumatiky odporúčame prezúvať v čase, keď teploty dlhodobo neprekračujú 7 °C. Zimná pneumatika má rozdielne zloženie a je konštruovaná na jazdu v nižších teplotách, kedy má lepšie jazdné vlastnosti a kratšiu brzdnú dráhu ako pneumatika letná", hovorí Aleš Langer. Najčastejšie navštevovanou destináciou slovenských motoristov pre zimnú dovolenku zostáva Rakúsko. Tu je zimné obutie vozidla povinné od 1. novembra do 15. apríla a rovnako ako u nás záleží na vonkajších podmienkach alebo dopravnom značení. Druhou najpopulárnejšou lokalitou, kam Slováci vyrážajú za zimnými radovánkami, je Taliansko. Nariadenie ohľadom použitia zimných pneumatík sa tu líši podľa regiónu. V oblasti Val d'Aosta na švajčiarsko-francúzskych hraniciach sú zimné plášte povinné od 15. októbra do 15. apríla. V ostatných regiónoch sa začína sezóna 1. novembra. Zimné plášte musia mať vzorku s hĺbkou minimálne 4 milimetre, čo platí aj mimo zimného obdobia. Nie je teda možné v lete „dojazďovať" zimné pneumatiky na 1,6 mm, ako to zvyknú robiť niektorí slovenskí vodiči. V Nemecku platia nové pravidlá značenia pneumatík. Ich použitie je rovnako ako u nás povinné, nestačí však mať plášte označené M + S (Mud + Snow). Pneumatiky musia byť po novom označené tzv. Alpským symbolom - snehové vločky v horskom masíve. Táto povinnosť platí pri pneumatikách vyrobených v roku 2018 a novších. Vek pneumatík si ľahko overíte podľa štvormiestnej - tzv. DOT - na bočnici plášťa. Najväčšiu hĺbku dezénu pri zimných pneumatikách potrebujete na Ukrajine: minimálne šesť milimetrov. Rovnakú hodnotu vzorky potrebujete aj v Macedónsku pri jazde vo vozidle s pohonom všetkých štyroch kolies. Pri kontrole pneumatík nezabudnite tiež na tlak. V nedávnom prieskume Continental viac ako 63% vodičov priznalo, že tlak pneumatík nekontrolujú vôbec alebo len náhodne. Pritom správne nahustenie je veľmi dôležité, obzvlášť pred dlhou cestou. „Na nesprávne nahustených pneumatikách sa vozidlo horšie ovláda a má dlhšiu brzdnú dráhu. Naviac sa nesprávny tlak prejavuje aj na spotrebe, ktorá sa v dôsledku vyššieho valivého odporu výrazne dvíha", dopĺňa Aleš Langer.

Automobil je potrebné doplniť aj o ďalšiu výbavu. Medzi to najdôležitejšie patria snehové reťaze. Podobne ako na Slovensku aj v zahraničí platí ich použitie na označených úsekoch za povinné a v horských oblastiach v Rakúsku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku alebo v Taliansku sa bez nich prakticky nezaobídete. Ak vojdete na vozovku bez snehových reťazí v úseku, kde sú povinné, vystavujete sa riziku vysokej pokuty. Tá môže hroziť aj v prípade použitia tekutých snehových reťazí, ktoré nie sú v niektorých krajinách tolerované. „Snehové reťaze si zaobstarajte podľa rozmeru pneumatík a typu pohonu, pretože musia byť nasadené na kolesách hnacej nápravy. Pri voľbe zlého rozmeru reťazí sa môže stať, že nebudete mať dostatočný záber a zapadnete. Uvoľnený reťaz môže tiež poškodiť bicykel alebo automobil", varuje Aleš Langer. Úplnú nutnosť predstavuje použitie nemrznúcej zmesi do ostrekovačov, ktorá je navyše napríklad v Nemecku v zimných mesiacoch súčasťou povinnej výbavy. Pribaľte si aj škrabku a metlu, pretože u nás aj v niektorých okolitých štátoch hrozí pokuta, ak na cestu vyjdete so snehovou „čapicou" na svojom voze. Odporúča sa aj rozmrazovač na zamrznuté zámky a gumové tesnenia. Zabaľte si tiež dostatočný počet reflexných viest, pretože napríklad v Poľsku a vo Francúzsku sú povinné pre každého cestujúceho vo vozidle.

streda 12. decembra 2018

On-line: Bezpečnosti zvládlo iba 38 % mladých ľudí


Ovládanie základných zásad bezpečnosti v digitálnej ére nie je medzi mladými na Slovensku stále samozrejmosťou. V priemere len štyria z desiatich opýtaných študentov si vedeli poradiť s otázkami v teste digitálnej inteligencie, ktorý bol súčasťou edukatívneho projektu ČSOB. V ďalšom kroku banka testovala znalosti študentov priamo na stredných školách a ich úspešnosť sa pohybovala okolo 50 %. 
      
Až 72 % mladých ľudí nevie, ako si nastaviť silné heslo na svoje on-line účty a v priemere len 14 % z nich vie, ako sa chrániť pred on-line hrozbami počas streamovania. Pomerne neznámymi pojmami pre túto vekovú skupinu zostávajú napríklad phishing alebo recurring, ktoré poznala len polovica opýtaných. To, že podozrivý mail treba ihneď zmazať a neotvárať, vedela tretina mladých. Na druhej strane však až 72 % mladých vie, ako sa chrániť na verejnej wifi a až 93 % vie, ako bezpečne platiť na internete. Dokonca až 84 % vie, čo sú EXif dáta vyskytujúce sa pri digitálnych záberoch. 
      
Vyplynulo to z výsledkov testovania digitálnej inteligencie, v ktorom mladí vyplnili viac ako 10.000 testov. ČSOB v boji proti zneužívaniu peňazí na internete a snahe edukovať mladých zapojila aj slovenských YouTuberov Expl0iteda a Yablka. Prvú fázu tohto projektu tvoril seriál on-line videí s názvom Hack Pranks, v ktorých technologický YouTuber Yablko rôznymi spôsobmi hackoval Expl0iteda. Tieto pranky u mladých ľudí vyvolali ohlas, pretože videá mali dokopy viac ako milión zhliadnutí. Hack Pranks smerovali mladých ľudí na stránku digitalnainteligencia.sk, na ktorej si mohli prostredníctvom zmieňovaného vedomostného testu zmerať svoj digitálny kvocient a vyhrať smartfón či antivírus, teda ceny, ktoré korešpondujú s témou kampane. V druhom kroku sa do testovania mohli zapájať priamo stredné školy a súťažiť. Najúspešnejšia škola, ktorá získala najvyššie skóre vo vedomostnom teste, mohla získať nové vybavenie pre počítačovú triedu a exkurziu v priestoroch spoločnosti ESET v hlavnom meste. V týždni od 5.11 do 12.11.2018 sa do testovania zapojilo až 4.382 slovenských študentov zo 63 stredných škôl a 349 tried z celého Slovenska. 

Priemerná úspešnosť správneho zodpovedania otázok bola len  50 %. Najviac problematická sa ukázala otázka, ako sa správať na verejnej WIFI sieti (iba 2,4 % správnych odpovedí). Rovnako tak mladým chýbali informácie o tom, ako dbať o internetovú bezpečnosť počas streamovania a ako sa najlepšie chrániť pred ransomware, ktorý blokuje alebo obmedzuje prístup používateľov k počítaču či súborom. Naopak, veľmi dobré skóre žiaci získali pri otázkach týkajúcich sa zverejňovania fotografií alebo postupu v prípade, ak wifi podmieňuje pripojenie aktualizáciou softvéru.

Upozorňujeme: Škodlivé kódy napádajú české banky


Bezpečnostná spoločnosť ESET objavila novú vlnu kampane cielenú na českých používateľov, ktorá zneužíva škodlivé prílohy emailov. S ich pomocou dokážu útočníci zmeniť údaje platobného príkazu a odcudziť finančné sumy až do výšky 200.000 českých korún (7.732 eur).

Útočníci sa nezameriavajú na špecifickú skupinu ľudí, obeťou je široká verejnosť. „Pomocou škodlivého kódu, ktorý ESET deteguje ako BlackSwap, menia platobné príkazy internetového bankovníctva napadnutých používateľov a obchádzajú tak dvojfaktorovú autentifikáciu. Na účet takzvaného bieleho koňa posielajú sumy od 60.000 do 200.000 českých korún. Tie následne vyberajú cez bankomaty komplici útočníkov", vysvetľuje Robert Šuman. Kampaň, ktorá je momentálne zacielená na používateľov internetbankingu v Českej republike, je opakovane a dlhodobo aktívna v Poľsku a v Španielsku. 

Hrozba sa šíri prostredníctvom prílohy elektronickej pošty. Jej aktuálny názov je VydanaFaktura.zip a obsahuje súbor VydanaFaktura2010091pdf.jse. Identifikácia sa však môže v priebehu času meniť. Výskumníci spoločnosti na základe analýzy škodlivého kódu už identifikovali banky, na ktorých používateľov je kampaň zameraná a priebežne informujú ich zástupcov.

OverSi: Nová služba


Úrady si okrem listu vlastníctva a výpisov zo živnostenského a obchodného registra od polovice novembra môžu vyhľadať na portáli aj kópiu katastrálnej mapy.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v deň spustenia tejto služby na portáli pridelil prístup približne 6.000 používateľom, ktorí najviac využívajú kópie z katastrálnej mapy, akými sú napríklad Pozemkové a lesné odbory okresných úradov a Ministerstvo vnútra SR. Doposiaľ pritom úrady žiadali od občanov a podnikateľov kópiu z katastrálnej mapy pri dedičskom konaní, pri preukázaní vlastníctva k pozemku či nehnuteľnosti, ale aj pri oprávnení montáže plynového zariadenia, či pri žiadaní o príspevok na zateplenie rodinného domu.
      
Portál OverSi za tri mesiace od spustenia podľa ÚPVII využíva 19.251 úradníkov, ktorí cezeň získali už viac ako 40.000 výpisov. Úrady si cez OverSi vyžiadali od 1. septembra výpisy v hodnote viac ako 240.000 eur, tie však zostali v peňaženkách občanov a podnikateľov. Za list vlastníctva platili občania 7,90 eura, za výpis zo živnostenského a obchodného registra 4,50 eura.

utorok 11. decembra 2018

Radíme: Aj pri nákupe cez internet je možné získať peniaze späť


Nákupy cez internet sa tešia čoraz väčšej popularite. V prípade, že tovar nebol dodaný a platili ste platobnou kartou, je možné využiť službu chargeback.

„Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty, ktorý pre používateľov platobných kariet predstavuje určité zvýhodnenie oproti platbám v hotovosti alebo na dobierku. Na platbu prevodom sa chargeback nevzťahuje", vysvetľuje Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Službu môže využiť v podstate každý držiteľ platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka, ktorý napríklad nedodal tovar a služby, prípadne dodal tovar v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo ak odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy. „V prvom rade je potrebné kontaktovať obchodníka za účelom uplatnenia reklamácie. S reklamáciou zbytočne neotáľajte, aby ste dodržali lehoty na jej uplatnenie a zároveň, aby ste sa nepripravili o možnosť spätnej úhrady. S obchodníkom komunikujte výlučne písomnou formou alebo emailom. Doklad o uplatnení reklamácie ako aj komunikáciu zo strany obchodníka si odložte. Ak odmieta komunikovať, alebo nemá záujem reklamáciu vybaviť, bezodkladne kontaktujte vydavateľa platobnej karty, teda banku a požiadajte o spätnú úhradu", radí Ďatelinková.

Nákupy cez internet by sa mali realizovať výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, teda má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a pravidelne obnovovaný antivírusový program. Je dobré si dôveryhodnosť internetového obchodníka vždy vopred overiť. Nakupujte výlučne cez zabezpečené a autorizované internetové obchody. Citlivé údaje o platobnej karte nikomu neoznamujte, nikam neposielajte, vystavili by ste sa riziku ich zneužitia a porušili by ste bezpečnostné predpisy banky. Než pristúpite k záväznej objednávke, dôkladne si prečítajte obchodné podmienky.

EU: Spolupráca na vývoji európskej umelej inteligencie


Európska komisia (EK) v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie z apríla 2018 predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe.

Plán obsahuje spoločné opatrenia v záujme užšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, Nórskom, Švajčiarskom a Komisiou v 4 kľúčových oblastiach: zvýšenie investícií, sprístupnenie väčšieho objemu údajov, podpora talentov a zabezpečenie dôvery. Ako prioritné boli označené oblasti verejného záujmu, akou je zdravotná starostlivosť, doprava a mobilita, bezpečnosť či energetika. 

Dohodli sa na viacerých bodoch:
1. Maximalizácia investícií vďaka partnerstvám
Príklady spoločných akcií:
·  Národné stratégie v oblasti umelej inteligencie (do polovice roka 2019 by všetky členské štáty mali mať zavedené vlastné stratégie s investičnými úrovňami a vykonávacie opatrenia).
·  Nové európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti umelej inteligencie (podpora spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom v Európe a vymedzenie spoločného strategického výskumného programu v oblasti umelej inteligencie).
·  Nový fond na rozširovanie podnikov zameraných na umelú inteligenciu (EK podporí začínajúce podniky a inovátorov v oblasti umelej inteligencie a technológie blockchain).
·  Rozvoj a spájanie špičkových centier pre umelú inteligenciu.

2. Tvorba európskych dátových priestorov
Komisia spolu s európskymi krajinami vytvorí spoločné európske dátové priestory, aby cezhraničná výmena údajov bola bezproblémová a zároveň v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

3. Podpora talentov, zručností a celoživotného vzdelávania
Podpora pokročilých študijných programov v oblasti umelej inteligencie, rozvoj digitálnych zručností a celoživotného vzdelávania v rámci celej spoločnosti (Stratégia pre umelú inteligenciu).

4. Rozvoj etickej a dôveryhodnej umelej inteligencie
Európska skupina odborníkov zastupujúca akademickú obec, podniky a občiansku spoločnosť pracuje na etických usmerneniach pre vývoj a používanie umelej inteligencie. Prvá verzia bude uverejnená do konca roka 2018, experti predložia konečnú verziu v marci 2019.

Aktuálne: Takmer každá šiesta firma na Slovensku má virtuálne sídlo


Podľa najnovších zistení Bisnode až 39.890 slovenských podnikov využíva výhody virtuálnych sídiel. Viac než polovica firiem s virtuálnym sídlom podniká v službách, obchode, alebo v oblasti nehnuteľností. 

„Záujem o virtuálne sídla medziročne narastá, čo potvrdila aj naša analýza. Pozreli sme sa bližšie na roky založenia firiem s virtuálnym sídlom. Ukázalo sa, že najviac z týchto spoločností založili podnikatelia v posledných troch rokoch, kedy počet podnikov s virtuálnym sídlom zakaždým presiahol hranicu 3000. Na porovnanie, napríklad v roku 2014 využívalo výhody virtuálneho sídla len 1.765 firiem", uviedla analytička Petra Štěpánová. Zároveň dodáva, že firma s virtuálnou adresou môže predstavovať zvýšené riziko v rámci obchodného styku. 

Z virtuálneho sídla svoj biznis riadi aktuálne 38.206 spoločností s ručením obmedzeným a 1.684 akciových spoločností. Od začiatku tohto roka pribudlo 3.363 podnikov s adresou vo virtuálnom sídle, vlani to bolo 3.557 a v roku 2016 založili podnikatelia 3.494 firiem s virtuálnym sídlom. Najobľúbenejšími medzi virtuálnymi sídlami sú bratislavské adresy ako Karpatské námestie v Rači (1.675 firiem) a Kopčianska ulica, kde papierovo podniká 1.472 firiem.

pondelok 10. decembra 2018

Radíme: Ani pred Vianocami sa zbytočne nezadlžujte


Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje, aby sme sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali. Neuvážené dlhy môžu viesť k dlhodobým finančným problémom, ktoré sa môžu skončiť až exekúciou. Problémom môže byť už aj ručenie za pôžičku.

Vianočné obdobie je nabité emóciami, ktoré niekedy môžu ovplyvniť racionálnu úvahu občana, či zvládne splácanie nového záväzku. Navyše, masívne reklamy bánk i pôžičkových spoločností predstavujú pôžičku pred Vianocami ako niečo prirodzené, čo k sviatkom priam patrí. Nie je to však tak - Vianoce a túžba obdarovať svojich najbližších by nemali byť dôvodom, pre ktorý sa ľudia zadlžujú. Ak človek neodhadne svoje schopnosti splácať riadne dlhy, prípadne mu to znemožní neočakávaná životná udalosť, môže sa dostať do takzvanej dlhovej špirály, keď splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To však neraz môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady. U exekútora však nemusí skončiť len samotný dlžník, ale aj ručiteľ. Ľudia neraz podceňujú záväzky, ktoré na seba preberajú v prípade ručenia za pôžičku. Vnímajú to ako priateľskú či rodinnú službu, viac formalitu ako hrozbu skutočného záväzku. Ostanú potom prekvapení, keď od nich veriteľ začne reálne požadovať splatenie dlhu za nesplácajúceho dlžníka.

Ak sa už rozhodnete vziať na seba pred Vianocami nové záväzky, vyberte si tú alternatívu, ktorá vás čo najmenej finančne zaťaží. Určite je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankových spoločností, ktoré majú nastavené menej prísne kritériá na bonitu klientov, no neraz podstatne horšie podmienky pre dlžníka. Pri akomkoľvek úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale takzvaná ročná percentuálna miera nákladov, ktorá odráža všetky náklady na úver, vrátane rôznych poplatkov či poistenia. Pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratšiu dobu splácania si zvolí. Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia, inak sa môže úrok blížiť až k 20 %.

EÚ: Intenzívnejšie proti dezinformáciám


V záujme ochrany svojich demokratických systémov a verejných diskusií, ako aj vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 a viaceré vnútroštátne a miestne voľby, ktoré sa budú v členských štátoch konať do roku 2020, vznikol akčný plán EÚ, na základe ktorého sa intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami.

Európska komisia zhodnotila doterajší pokrok a v nadväznosti na výzvu európskych lídrov z júna 2018, aby sa zabezpečila ochrana demokratických systémov Európskej únie, stanovili konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám. Ich súčasťou je vytvorenie systému včasného varovania a podrobné sledovanie dodržiavania kódexu postupov, ku ktorému sa zaviazali online platformy. V akčnom pláne sa počíta aj so zvýšením prostriedkov vyčlenených na túto problematiku. Zameriava sa na štyri oblasti, ktoré majú kľúčový význam pre efektívne budovanie kapacít EÚ a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ.

Lepšie odhaľovanie: osobitné skupiny pre strategickú komunikáciu, stredisko EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ako aj delegácie EÚ v susedných krajinách budú posilnené o ďalších špecialistov a nástroje na analýzu údajov. Očakáva sa, že rozpočet ESVČ na strategickú komunikáciu zameranú na boj proti dezinformáciám a zvyšovanie informovanosti o ich škodlivom vplyve sa viac ako zdvojnásobí – z 1,9 milióna EUR v roku 2018 na 5 miliónov EUR v roku 2019. Členské štáty EÚ by mali tieto opatrenia doplniť posilnením vlastných prostriedkov na boj proti dezinformáciám.

Koordinovaná reakcia: zriadi sa osobitný systém včasného varovania medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, ktorý uľahčí výmenu údajov a hodnotení dezinformačných kampaní a umožní zasielať varovania pred dezinformáciami v reálnom čase. Inštitúcie EÚ a členské štáty sa zamerajú aj na proaktívnu a objektívnu komunikáciu o hodnotách a politikách únie.

On-line platformy a odvetvie: subjekty, ktoré podpísali kódex postupov, by mali urýchlene a účinne plniť záväzky prijaté v rámci tohto kódexu. Mali by sa pritom zamerať na opatrenia, ktoré treba urýchlene vykonať vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Ide najmä o zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, zintenzívnenie úsilia o zrušenie aktívnych falošných účtov, označovanie nehumánnych interakcií (teda správ šírených automaticky internetovými „botmi“) a spoluprácu s overovateľmi faktov a akademickými výskumnými pracovníkmi s cieľom odhaľovať dezinformačné kampane a zviditeľniť a šíriť overený obsah. Komisia s pomocou európskej skupiny regulačných orgánov pre oblasť služieb audiovizuálnych médií zabezpečí podrobné a nepretržité sledovanie plnenia týchto záväzkov.

Zvyšovanie informovanosti a posilnenie postavenia občanov: popri cielených informačných kampaniach budú inštitúcie EÚ a členské štáty prostredníctvom osobitných programov podporovať mediálnu gramotnosť. Podporu získajú aj vnútroštátne multidisciplinárne tímy nezávislých overovateľov informácií a výskumných pracovníkov, ktoré budú odhaľovať dezinformačné kampane na sociálnych sieťach a poukazovať na ne.

Európska komisia predložila aj správu o pokroku, ktorý sa dosiahol v boji proti dezinformáciám na internete od predloženia jej oznámenia z apríla 2018.

Umelá inteligencia: Zmeny aj pre finančný trh


Rozvoj umelej inteligencie radikálne transformuje fungovanie dnešných finančných inštitúcií a prežijú len najsilnejšie, na technológiu špecializované spoločnosti. Vyplýva to zo záverov štúdie The New Physics of Financial Services, ktorú spoločne pripravili Svetové ekonomické fórum (WEF) a Deloitte.

Budúcnosť finančných inštitúcií bude podľa štúdie závisieť na rozsahu dát a schopnosti využívať ich, pričom prevádzkovú efektívnosť zvyšuje práve využitie umelej inteligencie. Doterajšie atribúty ako cena, rýchlosť alebo dostupnosť služby strácajú účinnosť a vznikajú nové konkurenčné faktory. Z tých bude profitovať klient, pretože služby budú optimalizované na jeho potreby a budú si konkurovať na základe pridanej hodnoty a nie iba ceny. Vznik ekosystémov, ktoré budú zhromažďovať dáta od spotrebiteľov, korporátnych klientov a tretích strán, tak umožní finančným inštitúciám ponúknuť diferencované, personalizované poradenstvo, lepší výkon a pozitívnu zákaznícku skúsenosť. „Umelá inteligencia v úlohe asistenta zmení poskytovanie finančného poradenstva, ktoré už nebude všeobecné, neosobné a závislé na subjektívnom odporúčaní poradcov. Klient bude komunikovať iba s jednou platformou či agentom, ktorí budú vyhľadávať, porovnávať a odporúčať najvhodnejšie produkty rôznych poskytovateľov. Umelá inteligencia tak zautomatizuje väčšinu rutinného rozhodovania klientov“, vysvetľuje Michal Kopanič.

K zmenám prispeje aj využívanie zdieľaných dátových súborov. To zvýši prevádzkovú efektivitu a bezpečnosť finančného systému. Zdieľanie dát prostredníctvom umelej inteligencie pomôže v prevencii podvodov a v boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú dnes často vykonávané neefektívne a neúčinne. Predpisy upravujúce ochranu a prenosnosť osobných údajov významne ovplyvnia možnosti finančných inštitúcií využívať umelú inteligenciu. Zavedenie si vyžiada prehodnotenie princípov a techník dohľadu s cieľom nájsť riešenie pre etické „šedé zóny" aj regulačné nejasnosti. „Nové otázky ohľadom ochrany spotrebiteľa a systémových rizík zostanú aj naďalej v kompetencii regulačných orgánov. Schopnosť efektívne na tieto výzvy reagovať si bude vyžadovať spoluprácu zainteresovaných strán z verejného aj súkromného sektora. Cieľom je vyriešiť regulačné neistoty a riadiť riziká a príležitosti umelej inteligencie. Na ceste k pochopeniu a riadeniu prínosov umelej inteligencie a potrebe zabezpečiť globálnu ekonomickú, sociálnu a politickú stabilitu sa vyskytnú prekážky, preto bude kľúčová spolupráca zainteresovaných strán“, uzavrel Kopanič.