piatok 20. septembra 2019

Aktuálne: Globálny klimatický štrajk

Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Slovenská akadémia vied sa pridávajú ku globálnemu klimatickému štrajku. Vyzývajú všetkých študentov, pedagogických a vedeckých zamestnancov a širokú verejnosť na účasť na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční v piatok 20. septembra 2019 o 10.00 hod. v Bratislave.

Inštitúcie poukazujú na to, že napriek sústavnému naliehaniu vedeckej obce, hnutí či mimovládnych organizácií neprijali politickí predstavitelia štátov ani po desaťročiach kroky nevyhnutné na riešenie klimatickej krízy na medzinárodnej úrovni. Ich úlohou bude preto okrem iného aj odhaľovať pravdu v systéme konšpiračných teórií. Demaskovaním niektorých neprávd politikov, ktorí do značnej miery ovplyvňujú verejnú mienku, a odpoveďami podloženými exaktnými, empirickými a verifikovanými faktami chcú postupne zmeniť zmýšľanie ľudí a pohľad na danú vec.

Globálny klimatický štrajk organizuje iniciatíva Fridays for Future, bude sa konať v tisíckach miest po celom svete. Uskutoční sa pred samitom OSN o klimatickej kríze v New Yorku 23. septembra.

Trend: Home office či coworking

Pracovať len v priestoroch zamestnávateľa je čoraz menej atraktívne pre Slovákov. Možnosť pracovať flexibilne aj mimo kancelárie ako pracovný benefit vyžadujú najmä mileniáli (v prieskume od 16 do 34 rokov), ktorí potrebujú mať pocit voľnosti a slobody.

Najčastejšie na prácu odkiaľkoľvek mileniáli využívajú tzv. home office a pracujú z domu (32 %). V Európe mimo kancelárie z domu pracuje občas 27 % mileniálov. Aj podľa portálu Profesia.sk sú zamestnanecké benefity spojené s väčšou voľnosťou pracovného života čoraz rozšírenejšie. Postupne sa zvyšuje podiel pracovníkov na Slovensku, ktorí majú k dispozícii možnosť pracovať z domu. Kým v roku 2015 malo home office 12 percent zamestnancov, v súčasnosti je to už 19 percent. 

Druhým najobľúbenejším miestom mileniálov na prácu na diaľku sú zdieľané kancelárie, ktoré na Slovensku niekedy využíva 15 % ľudí do 34 rokov (17 % v Európe). Coworkingy využíva zhruba pätina ľudí na Slovensku a z toho 15 % mileniálov. Zvýšený záujem o ne potvrdzujú aj zamestnanci korporácií, ktorí sa nevedia sústrediť v open space, alebo nemajú svoje stále pracovné miesto. Mileniáli využívajú na prácu na diaľku aj kaviarne či cestovanie. 

Kde mileniáli najčastejšie pracujú na diaľku?Slovensko:Európa (19 krajín):
1. Z domu32 %27 %
2. V zdieľaných kanceláriách15 %17 %
3. Pri cestovaní13 %13 %
4. V kaviarni9 %5 %
5. V start-up huboch1 %2%

Zdroj: Prieskum Microsoftu prebehol v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka od decembra 2016 do januára 2017. Celkový počet respondentov bol 12 804. Respondenti boli z mikrofiriem (1 – 9 pracovníkov), malých (do 49 pracovníkov) a stredných (do 250 pracovníkov) firiem. Prieskum bol realizovaný v spolupráci s Ipsos Mori.


Behom a chôdzou: Spoločne za zdravším srdcom

Pri príležitosti Svetového dňa srdca (29. septembra 2019) sú pre verejnosť pripravené preventívne vyšetrenia krvného tlaku, cukru, obvodu pása, BMI a tuku v tele. Preventívne merania budú realizované 20. septembra 2019 od 10:00 – 20:00 hod. počas podujatia s názvom Srdcový festival dobrého života. 

V tento deň sa bude konať o 17:00 aj štart sprievodnej aktivity Beh srdca – Aby vaše srdce nezlyhalo pri OC Eurovea, od sochy M.R. Štefánika. Nechať si skontrolovať vybrané kardiovaskulárne parametre, bude možné aj počas konania behu. Okrem meraní bude poskytované aj poradenstvo k „srdcovým otázkam“ zabezpečené odborníkmi pre kardiovaskulárnu oblasť a na festivale budú prítomné aj rehabilitačné sestry. Pre návštevníkov sú takisto pripravené aj ukážky prvej pomoci, ktoré zabezpečí Slovenský červený kríž, či zábavno-kreatívny kútik pre najmladších „srdcových“ priaznivcov.

Sprievodnej aktivity Beh srdca. Aby vaše srdce nezlyhalo sa budú môcť zúčastniť aktívni nadšenci behu ako všetci tí, ktorí majú chuť si len symbolicky odkráčať označený úsek. Hlavným cieľom behu je podporiť fyzickou aktivitou a vyzvať tak aj širokú verejnosť, aby sa viac starala o zdravie svojho srdca. Nejde o tempo ani rýchlosť, ide o podporu zdravia nášho-vášho srdca. Vstup na srdcový festival, absolvovanie meraní a sprievodné aktivity budú bezplatné. Pre bežcov sú pripravené dve oficiálne dĺžky tratí a to 4 alebo 7 km. Pre prvých 150 návštevníkov srdcového festivalu a záujemcov o preventívnu kontrolu kardiovaskulárnych parametrov, sú pripravené aj symbolické darčeky na pamiatku tohto osvetového podujatia (dáždnik, pero, kľúčenka ako aj hodnotné informačné brožúry). Vítaní sú návštevníci všetkých vekových kategórií, od najmladších po najstarších, ktorí spolu pobežia za zdravším srdcom. Tešíme sa na Vás.

Podrobný harmonogram nájdete na webových stránkach presrdce.eu a tvojesrdce.sk. ako aj na Facebooku Slovenskej nadácie srdca a Únie pre zdravšie srdce.

štvrtok 19. septembra 2019

Aktuálne: Európske spoločnosti považujú kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov za hlavné témy budúcnosti

Ak sa spýtate veľkých európskych spoločností na trendy v oblasti manažmentu pohľadávok v nasledujúcich dvoch rokoch, väčšina uvedie tému bezpečnosti, bez ohľadu na ich krajinu. 52 % pripisuje veľký význam ochrane údajov a 49 % kybernetickej bezpečnosti.

Bol to jeden z poznatkov z prieskumu European Payment Practices 2019, ktorý v mene EOS oslovil 3.400 spoločností v 17 európskych krajinách. Je prekvapujúce, že hoci sa kybernetická bezpečnosť považuje za trend v oblasti manažmentu pohľadávok, iba 28 % európskych spoločností zúčastnených na prieskume prijalo v tejto oblasti akékoľvek opatrenia. V západnej Európe sa každá tretia spoločnosť aktívne venuje tejto téme (33 %), zatiaľčo vo východnej Európe je to len jedna zo štyroch (25 %). Spoločnosti si vedú o trochu lepšie v zlepšovaní ochrany údajov. Napriek všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2018, sa však touto témou aktívne zaoberá iba 67 % západoeurópskych a 55 % východoeurópskych spoločností.

„Z prieskumu vyplýva, že mnohí finanční výkonní pracovníci stále zanedbávajú otázku kybernetickej bezpečnosti. Je to nedbanlivosť a môže to viesť k významným ekonomickým stratám. V tejto oblasti je obrovská potreba investícií“, hovorí Gunnar Woitack. Štúdia manažmentu spoločnosti Accenture odhalila, že v dôsledku kybernetických útokov by v nasledujúcich piatich rokoch spoločnosti na celkom svete mohli prísť o 5,2 bilióna USD. S cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti údajov vo viac ako 60 spoločnostiach EOS v 26 krajinách si Woitack pravidelne najíma špecializovaných hekerov mimo spoločnosti, ktorí vyhľadávajú slabé stránky virtuálnej obrany spoločnosti EOS: „Prirodzene, na začiatku je to bolestivé, keď sa vonkajším odborníkom podarí prekonať našu obranu v tzv. prienikových testoch. Je to však jediný spôsob, ako odhaliť naše potenciálne zraniteľné miesta a zablokovať ich skôr, ako môže dôjsť ku krádeži údajov.“

EU: Viac peňazí pre výskum a mobilitu mládeže

Poslanci Európskeho parlamentu schválili zvýšenie prostriedkov pre výskum a mobilitu mládeže o 100 miliónov eur. Program Horizont 2020 by si mal polepšiť o 80 miliónov eur a Erasmus+ o 20 miliónov eur.

Navýšenie prostriedkov pre programy Horizont 2020 a Erasmus+ spolu o 100 miliónov eur, na ktorom sa v decembri 2018 dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ, schválilo plénum EP pomerom hlasov 614 (za): 69 (proti): 10 (zdržalo sa hlasovania). Z celkovej sumy sa 80 miliónov eur vynaloží na výskum a 20 miliónov eur na mobilitu mládeže.

Poslanci tiež hlasovaním rozhodli o vrátení prebytku minuloročného rozpočtu Európskej únie v objeme 1,8 miliardy eur členským štátom prostredníctvom zníženia ich aktuálnych príspevkov. Ide o každoročnú rozpočtovú procedúru týkajúcu sa financií, ktoré Európska komisia získala z úrokov z omeškania a pokút či ušetrila v prípadoch, keď pôvodne vyčlenené prostriedky na jednotlivé programy neboli vyčerpané v plnej výške.

Upozorňujeme: Sociálne odvody v roku 2020

Sociálna poisťovňa oznámila nové vymeriavace minimálne aj maximálne základy odvodov, ktoré vstúpia do platnosti od januára budúceho roku 2020.  

Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 bude 506,50 eur. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude mesačne 167,89 eura. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7.091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2.350,66 eura.

Sociálna poisťovňa zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. SZČO dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia vo februári 2020. Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia, ktoré je SZČO povinná uhrádzať.

Rozšírená realita: Ďalšia úroveň gamingu

Až 66 % používateľov zaujíma v oblasti gamingu rozšírená realita. Medzi nimi je aj 35 %, ktorí inak hry nehrajú. Pre takmer 50 % respondentov by bolo zaujímavé zapojenie virtuálne objektov do reálneho sveta. A 43 % používateľov láka využitie rozšírenej reality v športe.

Správa ConsumerLab spoločnosti Ericsson zameraný na oblasť hranie hier, teda tzv. gaming, sa sústredil na aspekty, ktoré so sebou prináša rozšírená realita. Gaming zaznamenáva veľký nárast, ktorý poháňa predovšetkým mobilný gaming. Hranie hier tvorí až 26 % hodín celkovej spotreby médií. Avšak spôsob, akým k nemu ľudia pristupujú, sa líšia na základe veku a životné fázy, v ktorej sa nachádzajú. Prekvapivé je, že tínejdžeri neprikladajú hraniu hier takmer žiadnu dôležitosť a berú ich skôr ako nástroj, ako si skrátiť dlhú chvíľu. Report odhalil, že hranie hier je najdôležitejšia pre osoby vo veku 25 - 34 rokov, ktoré žijú v manželstve a majú deti. Najviac sa hry hrajú doma, hlavne v podvečerných a večerných hodinách. Jeden z piatich hráčov však na týždennej báze hrá hry aj počas cestovania.

Existujú štyri hlavné zariadenie, na ktorých je možné hrať hry - smartfóny, tablety, počítače a herné konzoly a takmer tretina hráčov využíva všetky z nich. Pre jedného z troch užívateľov sú však súčasné platformy AR gaming nepohodlné a do budúcnosti neakceptovateľné. Rozšírená realita je zaujímavá nielen pre používateľov, ktorí pravidelne hrajú hry. Záujem o ňu prejavuje tiež 35 % respondentov, ktorí nie sú pravidelnými hráčmi. Pre šesť z desiatich súčasných hráčov je najväčšou motiváciou na hranie práve pohlcujúci herný zážitok. Zároveň sa však hráči zhodujú na tom, že hranie hier v rozšírenej realite sa stane ešte zaujímavejším s prístupom k lacnejším AR okuliarom a k lepším batériám.

Celkom 43% používateľov sa domnieva, že potenciál rozšírenej reality tkvie aj v oblasti športu. Polovica opýtaných sa zhoduje na tom, že by pre nich boli veľmi zaujímavé virtuálne športy pre viac hráčov s ľudským protivníkom. Pre takmer polovicu respondentov by bolo tiež lákavé zapojenie virtuálne objektov do reálneho sveta a každodenného života. Objekty by zostali tam, kde je pri hre umiestnili. Predstava vytvoriť digitálnu sochu, digitálne dekorovanie izby alebo dokonca navrhovanie digitálneho domu či interiéru láka aj tých, ktorí hry nehrajú. Dve tretiny hráčov sa domnievajú, že využitie rozšírenie reality bude v nasledujúcich piatich rokoch stále narastať.

streda 18. septembra 2019

e-Government: Novela zákona proti byrokracii

Od 1. septembra 2019 sa stala účinnou novela tzv. zákona proti byrokracii. V rámci hesla jedenkrát a dosť už od vás úrady nemôžu žiadať predloženie niektorých ďalších potvrdení. Portál OverSi spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1. septembra 2018.
Novela č. 221/2019 prináša od 1. septembra 2019 zmenu vo vyžadovaní týchto potvrdení:
- Potvrdenie o návšteve školy – úrady si tieto potvrdenia dohľadajú prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.
- Odpis z registra právnických osôb – k službe sa pridáva register nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových fondov a organizácií s medzinárodným prvkom.

Od 1. decembra 2019 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:
- potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
- potvrdenie o nedoplatkoch na daniach,
- potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení.

Od 1. januára 2021 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:
- potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia,
- potvrdenie o dôchodkových dávkach.

Radíme: Nikdy nekončiace svrbenie

Atopická dermatitída (AD) alebo atopický ekzém je chronické, imunitne sprostredkované ochorenie, ktoré je systémové, nevyliečiteľné, viditeľné na koži a môže výrazne zhoršovať kvalitu života nielen samotných pacientov, ale aj ich rodín. Nevyvolávajú ju mydlá či pracie prostriedky a najlepším liekom nie je med. Rovnako sa proti atopii nedá zaočkovať a nevylieči ju ani kokosový olej.  

Pri tomto imunologickom ochorení veľmi citlivý imunitný systém reaguje aj na tie najmenšie alergény alebo dráždivé látky a táto reakcia spôsobuje spustenie zápalových procesov. Okrem nerovnováhy imunitného systému zohrávajú pri vzniku AD úlohu aj environmentálne faktory. Až u 72% osôb so stredne ťažkou a ťažkou AD sa vyskytujú astma, potravinové alergie, alergická nádcha, nosové polypy, chronické zápaly prínosových dutín či alergické konjuktivitídy. Symptómy zahŕňajú suchú pokožku, začervenanie, svrbenie, napätú a popraskanú kožu, tvorbu chrást a mokvanie rán na pokožke. Do značnej miery ovplyvňuje AD aj psychiku pacienta. Pacienti majú čato pre nočné svrbenie problémy so spánkom, poukazujú na zníženú výkonnosť v práci, vyhýbajú sa spoločenským aktivitám. Bývajú často neurotickí, vykazujú známky hypochondrie a zvyknú mať problémy s ovládaním hnevu. Deti s AD môžu mať kvôli zameškanej školskej dochádzke zhoršený prospech a nevyhnú sa ani šikane pre svoj vzhľad.

Vývoj nových systémových liekov už cielene zasahuje do zápalového procesu, ktorý sa podieľa na vývoji tohto ochorenia. Biologická liečba už od tretieho dňa významne redukuje svrbenie, následne  lézie s pretrvávajúcou dlhodobou kontrolou ochorenia počas viac ako 52 týždňov. Pre pacientov so závažným chronickým ochorením je okrem liečby veľmi nápomocné, keď si vymieňajú svoje skúsenosti, stretávajú sa, diskutujú a navzájom sa podporujú. Na Slovensku sa pacienti s AD a ich blízki môžu obrátiť na Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR (www.spae.sk) a na OZ Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením (www.bodkacik.sk).


Trend: Ako môžu predajcovia ťažiť z nových technológií

Nové technológie predajcom pomáhajú dosiahnuť zisk a pozitívne zapôsobiť na zákazníkov. Zákazníci potenciál nových technológií rýchlo rozpoznajú. Predajcovia môžu dialógom so zákazníkmi určiť ich potreby a získať informácie, aby dokázali navrhnúť a poskytnúť riešenie, ktoré tieto potreby skutočne spĺňa. Predajcovia ale musia reagovať rýchlo, čo znamená pracovať na diaľku a v cloude.

Pre tých, ktorí sú pripútaní k tradičnému sieťovému riešeniu vyžadujúcemu lokálnu správu a manuálne zapojenie nového hardvéru, je každá vlna novej technológie výzvou. Vrásky na čele predajcom pridávajú napríklad výjazdy k zákazníkom, plánované odstávky a nutnosť problémy riešiť priamo na mieste inštalácie. Petr Koudelka zdôrazňuje, že predajcovia, ktorí ponúkajú správu na báze cloudu, sú oveľa lepšie pripravení na to, aby pomocou nových technológií mohli svojim klientom poskytovať lepšiu pridanú hodnotu, a to najmä z dvoch dôvodov:
a) títo predajcovia dokážu nové riešenia lepšie prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníkov a zavádzať ich spôsobom, ktorý oveľa menej naruší prevádzku v organizácii zákazníka, 
b) rastúca obľuba cloudu znamená, že vývoj nových a inovatívnych technológií stále častejšie vychádza z predpokladu, že správcovia sietí pracujú práve v cloude.
A to nie je všetko, pretože schopnosť implementovať nové technológie rýchlo a s minimálnym narušením chodu organizácie zákazníka umožňuje predajcom cloudových systémov s istotou riešiť požiadavky a návrhy klientov tak, aby klientovi prinášali skutočnú hodnotu. Táto výhoda potom predajcom pomáha budovať so svojimi zákazníkmi pevné, prínosné a dlhodobé vzťahy.

Umelá inteligencia (AI), kybernetická bezpečnosť, internet vecí (IoT), inteligentné zariadenia, robotika, kvantové počítače a blockchain: to všetko sa do značnej miery spolieha na cloud, pričom niektoré z týchto položiek nedokážu mimo cloud vôbec fungovať. A to isté stále častejšie platí tiež pre IT prvky, ktoré doposiaľ bývali offline, čo odráža celkový prechod k diaľkovej správe a prístupu. Spomeniete si ešte, kedy ste si naposledy kúpili softvér na CD a nie on-line? Technológie všeobecne, a nielen tie nové, prechádzajú na cloud a vychádzajú z cloudu. Pre niektorých predajcov a mnohých z ich klientov však tento prechod nie je jednoduchý. Kvôli tradičnej infraštruktúre, nedostatku zdrojov, nedôvere k novým technológiám alebo ich neznalosti sa niektorí predajcovia a klienti nechcú rozlúčiť so starými riešeniami. Ďalším faktorom, ktorý niektorých ľudí odrádza od cloudu, sú pretrvávajúce obavy z kybernetickej kriminality.

Hoci sú všetky tieto dôvody pochopiteľné, stoja na vratkých základoch. Pokiaľ kybernetická kriminalita prichádza z cloudu (čo je fakt), potom proti nej potrebujeme cloudové riešenie, ktoré využíva umelú inteligenciu a hrozby rieši v reálnom čase. V dnešnej dobe už proste nie je praktické držať všetko iba na lokálnych serveroch. Ľudia túžia po nových technológiách a sú stále viac zvyknutí na praktickosť, kreativitu, presnosť a možnosť voľby, ktorú im technológie poskytujú v
osobnom živote. Väčšina z nás chce mať presne tie isté výhody mať aj v pracovnom prostredí a bolo by hlúpe, aby im v tom predajcovia bránili. Nové technológie totiž majú celý rad hľadísk, ktoré môžu pre klientov byť veľmi praktické, a tým predajcom, ktorí myslia na budúcnosť, umožňujú podstatne
zvýšiť hodnotu nimi ponúkaných riešení.

utorok 17. septembra 2019

SR: Počet materských dávok otcov stúpa

Od začiatku tohto roka do 31. augusta 2019 Sociálna poisťovňa vypláca mužom 14.373 dávok materské. Je to už o 1,5 tisíc dávok viac ako za celý rok 2018, kedy ju poberalo 12.836 mužov. Potvrdzuje sa tak rýchlo rastúci trend poberania dávky materské v tejto skupine poistencov. V roku 2016 Sociálna poisťovňa dávku priznala a vyplácala 3.076 mužom a v roku 2017 ich bolo 6.553. 

Dávku materské Sociálna poisťovňa zatiaľ v tomto roku nepriznala pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo podmienky súčasného nepoberania rodičovského príspevku matkou v 265-tich prípadoch. V ďalších 51 prípadoch dávka nebola priznaná z dôvodu nesplnenia potrebnej podmienky nemocenského poistenia 270 dní.  Vlani predstavoval počet všetkých nepriznaných dávok (z oboch dôvodov) 240. Zamietnutých žiadostí z tohtoročného celkového počtu je 1,8 %.

V auguste 2019 v tejto súvislosti dostala Sociálna poisťovňa aj informáciu z Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorá preverovala tri podnety poistencov a ktorá konštatovala, že ani v jednom prípade nebolo preukázané porušenie základných práv a slobôd.

Trend: Seniori a úvery

Životný štýl sa v posledných rokoch výrazne mení aj u seniorov. Zatiaľčo kedysi sa ľudia vo veku 55 a viac považovali za starých, dnes väčšina z nich žije aktívnym životom a viacerí si plánujú aj zmenu bývania. 

Za desať rokov sa zvýšil podiel seniorov, ktorí sú plne zamestnaní. „Podiel plne zamestnaných ľudí sa zvýšil z viac ako 22 % takmer na 32 % a naopak podiel dôchodcov sa znížil z vyše 72 % na viac ako 64 %", upresnil Július Filo. Zamestnaní seniori a dôchodcovia tak prirodzene aktívne riešia aj svoje bývanie. Podľa Ondrej Brosku sa v praxi stretávajú so staršími ľuďmi, ktorí sa sťahujú z bytov v mestách do menších rodinných domov mimo miest alebo do satelitov, a teda riešia vybavenie hypotekárneho úveru. Nemenej významná je aj skupina ľudí, ktorí si chcú zrekonštruovať svoje bývanie. „Starší klienti sú práve tí, ktorí spravidla bývajú v starších nehnuteľnostiach. Byty a domy, ktoré majú 20 až 30 rokov, už rozhodne potrebujú rekonštrukciu, nielen z dôvodu komfortu, ale aj bezpečnosti bývania", zdôrazňuje Kamil Timura.

Aktivitu seniorov v oblasti bývania dokazujú aj prieskumy. Ľudia vo veku 55 a viac rokov v súčasnosti využívajú častejšie úvery na bývanie, na rekonštrukciu alebo vybavenie domácnosti oproti tej istej vekovej skupine spred desiatich rokov. Zatiaľčo v roku 2008 využívalo nejaký typ úveru na zlepšenie bývania len 3,5 % starších ľudí nad 55 rokov, dnes je táto istá veková skupina zadlžená až v 14,8 % prípadoch. Najväčší nárast pritom zaznamenal spotrebný úver na účely vybavenia domácnosti, signifikantne narástlo aj využívanie hypotekárneho úveru.

Aktuálne: Digitálne technológie menia odvetvie zdravotnej starostlivosti

Digitálne technológie prinášajú do zdravotníctva rozsiahlu transformáciu. Zmena sa týka aj biofarmaceutických spoločností, ktoré vďaka digitalizácii môžu inovovať vývoj výrobkov a služieb, lepšie komunikovať so spotrebiteľmi a zefektívniť svoje činnosti. 

Podľa analýzy Deloitte samotné spoločnosti považujú digitálnu transformáciu za možnosť výrazne inovovať výrobky a služby, zvýšiť zaangažovanosť zákazníkov a zlepšiť vykonávanie súvisiacich činností. Biofarmaceutické spoločnosti by preto mali byť pripravené transformovať svoje prevádzkové a obchodné modely. „Aby boli biofarmaceutické spoločnosti konkurencieschopné, je potrebné využiť digitalizáciu v čo najväčšej možnej miere. Digitálne technológie sú zdrojom obrovských zmien v odvetví zdravotnej starostlivosti. Postupom času môžeme očakávať rozmach digitálnej diagnostiky a liečby, väčšiu orientáciu na pacienta, vzájomne prepojené údaje a intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti regulácie“, vysvetľuje Ľubica Dumitrescu.

V oblasti výskumu a vývoja má digitálna transformácia potenciál výrazne zlepšiť produktivitu pomocou umelej inteligencie a matematickej biológie pri objavovaní a vývoji liekov a zefektívňovaní klinického skúšania. Pacient pocíti dopady transformácie hlavne pri samotnej liečbe, ktorá bude lepšia a efektívnejšia vďaka cielenému zaangažovaniu pacienta a uplatňovaniu zásad behaviorálnej vedy. Ako ďalej konštatuje štúdia, individualizovaný marketing pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by mohol viesť k väčšiemu povedomiu o trhu. Digitálne dodávateľské siete zároveň môžu viesť k lepšej viditeľnosti výrobkov, sledovateľnosti a kontrole zásob.

„Každá biofarmaceutická spoločnosť by si mala zvoliť vlastný smer a nastaviť si ciele. Výskum naznačuje, že na digitálnu transformáciu je potrebných päť kľúčových kompetencií. Patrí sem rozširovanie vedeckých poznatkov prostredníctvom prístupu k novým zdrojom dát a uplatňovanie zásad behaviorálnej vedy na zlepšenie výsledkov liečby. Ďalej je to vytvorenie štruktúry podnikovej architektúry, rozvoj prediktívnej analytiky a kapacít umelej inteligencie a umožnenie zmeny kultúry“, vymenúva Dumitrescu. 

pondelok 16. septembra 2019

EU: Týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (ETM) prebieha každý rok od 16. do 22. septembra. Umožňuje vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy, akými sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika.

Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU! Tento rok je počas ETM kladený dôraz na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a osobný bankový účet. Mestá, ktoré podporujú pešiu chôdzu či jazdu na bicykli sú vnímané ako atraktívnejšie, s nižšími emisiami, menším preťažením a vyššou kvalitou života pre svojich obyvateľov.

Do kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín, v roku 2018 sa zapojilo celkom 54 krajín s počtom 2.792 zaregistrovaných samospráv. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku.

Výzva: Výskum a vývoj vedy a techniky

Nová verejná výzva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (AAPV) na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky bude otvorená do 12. novembra 2019. 

Žiadatelia môžu predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s obdobím trvania maximálne 48 mesiacov. Výzva nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť na stránke apvv.sk.

Základnou snahou APVV je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Radíme: Nebezpečné baktérie vo vašom aute

V interiéri bežne využívaného osobného auta je veľa baktérií a mikróbov, ktoré môžu veľmi nepriaznivo vplývať na zdravie cestujúcich. Veľká časť sa tam dostane na podrážkach topánok, časť si prinesieme na neumytých rukách a ďalšiu skupinu si v interiéri sami vypestujeme tým, že v aute konzumujeme rozličné jedlá a nápoje. Omrvinky, zvyšky potravín a rozliate nápoje vytvárajú doslova živnú pôdu pre baktérie a rôzne druhy plesní. Netreba zabúdať ani na to, že stav a čistota auta výrazne vplývajú aj na cenu pri jeho ďalšom predaji.

„Viaceré výskumy ukázali, že nielen nečistená klimatizácia môže byť zdrojom vážnych ochorení. Celková pravidelná dezinfekcia automobilu výrazne prispieva k lepšiemu komfortu jazdy. V aute sa bežne nachádzajú nebezpečné mikróby a baktérie, ktoré môžu vyvolávať napríklad nepríjemné črevné problémy“,  vysvetľuje Petr Vaněček. Až tri pätiny motoristov vo vozidle pravidelne konzumujú jedlo a nápoje. Nedojedené zbytky jedál, roztrúsené omrvinky alebo vyliate nápoje sa potom stávajú živnou pôdou pre rôzne druhy plesní a baktérií. Niektorí ľudia si v aute doslova zriadia odpadkový kôš, a to rovno v priestore pod sedadlom. Samostatnou kapitolou sú štvornohí maznáčikovia, ktorí sú vo vozidle často prevážaní. Výsledkom je, že v interiéri automobilu sa spúšťajú hnilobné procesy a zo zárodkov sa množia baktérie, ktoré môžu výrazne ovplyvniť zdravie cestujúcich. Veľa ženských vodičiek naviac využíva svoje auto aj ako „kozmetický salón“, kde sa stihnú upraviť a namaľovať. Nánosy make-upu a ostatných líčidiel sa potom objavujú aj na volante, riadiacej páke, ručnej brzde či na dverách. Práve make-up zanecháva na materiáloch interiéru viditeľné škvrny, ktoré sa veľmi ťažko odstraňujú. Stopy líčidiel možno nájsť v aute takmer každej ženy.

Podľa odborníkov stav auta výrazne ovplyvňujú jeho hodnotu pri ďalšom predaji. Určite za vozidlo dostanete viac peňazí, pokiaľ bude mať zachovalý interiér čistý a nebude zapáchať. Detailné čistenie vždy odhalí omrvinky a iné zvyšky jedla pod sedadlom, medzi sedačkami či na iných ťažko dostupných miestach. Tak, ako aj svoju domácnosť udržiavame pravidelne čistú a staráme sa o poriadok, aj vnútorný priestor nášho vozidla by mal byť pravidelne čistený a dezinfikovaný. Nestačí len povysávať raz za 3 mesiace a nie je dobré ani šetriť na tepovaní a odbornom vyčistení autosedačiek, najmä pokiaľ vozíte často deti. Je nutné auto pravidelne zbaviť nečistôt a dbať aj na funkčnosť a nezávadnosť klimatizácie, z ktorej vzduch posádka dýcha.

Udržať čistotu a poriadok vo vozidle môže pomôcť aj dodržiavanie niektorých jednoduchých zásad. Používajte na odpadky igelitové vrecko, nehádže odpadky na podlahu. Občas pretrite volant, kľučky dverí a riadiacu páku dezinfekčnými utierkami. Ak sa vám stane, že v aute rozlejete nejaký sladký nápoj, použite čo najskôr na vyčistenie aspoň čistú vodu a povrch vysušte. Pri jedení používajte servítku, aby ste minimalizovali množstvo omrviniek všade okolo. Auto pravidelne vysávajte. Celkový stav vozidla je vizitkou jeho majiteľa a pri prípadnom predaji sa vám vaša snaha zúročí.

e-Platby: Dvojstupňové overovanie

Pri elektronických platbách začali platiť nové podmienky podľa európskej smernice o platobných službách, tzv. PSD 2. Od 14. septembra t.r. nadobudlo účinnosť aj delegované nariadenie o silnej autentifikácii zákazníka a bezpečnej komunikácii. 

Cieľom je priniesť viac možností, ako využívať základné platobné služby. Smernica umožňuje prístup k platobným účtom klientov aj .tzv. tretím stranám, ktoré prešli prísnym licenčným procesom a sú uverejnené v registri poskytovateľov týchto služieb. Môžu ponúkať predovšetkým služby informovania o účte a služby súvisiace s vykonaním platby. Ich prínos ocenia majitelia viacerých bankových účtov. Vďaka jednej aplikácii budú mať napríklad prehľad o celkovom disponibilnom zostatku. Jeden centralizovaný prístup sprehľadní finančné aktíva klientov a má ukázať cestu k efektívnejšej správe majetku. 

Podľa odborníkov sa však zvýši potreba obozretnejšieho narábania s telefónom a jeho zabezpečenia. Novinkou je prihlásenie sa minimálne v dvoch stupňoch pomocou PIN kódov. Platobný terminál môže vyzvať zákazníka na zadanie PIN kódu k fyzickej karte aj v prípade, že sa platba realizuje bezkontaktne mobilom, ak klient pri opakovanej bezkontaktnej platbe dosiahne sumu 150 eur, alebo pri každej piatej platbe bez PIN kódu za 24 hodín. PIN kód môže byť pri určitých bezkontaktných platbách vyžiadaný aj pri nižšej sume ako 20 eur. Banky preto odporúčajú mať pri sebe fyzickú platobnú kartu (nie iba virtuálnu kartu v mobilnom telefóne) a v prípade problémov realizovať platbu jej vložením do platobného terminálu. 

Takéto overenie bude povinné aj pri on-line bankingu či transakciách na webe. Ak sa používatelia prihlasovali do internet bankingu heslom, a nie použitím aplikácie na generovanie prihlasovacích kódov, banka môže zaslať klientovi jednorazový prihlasovací kód cez SMS správu. Je preto dôležité skontrolovať si telefónne číslo zadané v nastaveniach internet bankingu.