piatok 11. decembra 2020

RAPEX: Nová nebezpečná kozmetika

Na základe hlásení z Francúzska, Nemeckej spolkovej republike a Fínska do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) sa rozšíril počet nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Predávajú sa aj cez internet. 

Prvým je výrobok na bielenie pokožky v sklenenom tégliku bez uvedenia názvu, značky, čiarového kódu aj výrobcu (výrobná dávka: 28) z Čínskej ľudovej republiky. Cez internet ho ponúka Wish. Obsahuje zakázanú látku ortuť (nameraná hodnota 0,38%), ktorá sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie ľadvín, mozgu, a nervového systému a môže mať vplyv aj na reprodukciu.

Farba na tetovanie, značka: Eternal Ink (typ výrobku/číslo výrobku: DARK BROWN, výrobná dávka: Batch 10.09.18, čiarový kód: neuvedený, výrobca: Eternal Ink, Inc 7987 Lochlin Drive) zo Spojených štátov amerických sa rovnako ponúka cez internetové stránky eternaltattoossupply.com a eternalinks.co.uk. Vo výrobku bolo prekročené maximálne povolené množstvo pre nečistoty niklu 8,75 (+/-2,02) mg/kg a arzénu 12,4 (+/-2,72) mg/kg.

Čistiaca pleťová maska Hyaluronic Acid Facial Sheet Mask, značky: Naturel (typ výrobku/číslo výrobku: 1784, výrobná dávka: neuvedené, čiarový kód: 6418940017844, výrobca: neuvedené) z Kórejskej republiky prekračuje povolený limit pre mikroorganizmy (110000KTJ/g). 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.

EU: Udržateľné batérie

Európska komisia predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov Európskej únie (EÚ) o batériách. Batérie, ktoré budú počas celého životného cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody a prispievajú k ambíciám nulového znečistenia, ktoré sú v nej zakotvené. Sú nevyhnutné pre zelenú dopravu, čistú energiu a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Návrh sa zaoberá sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi otázkami týkajúcimi sa všetkých druhov batérií.

Batérie uvádzané na trh EÚ by sa mali počas celého svojho životného cyklu vyznačovať udržateľnosťou, vysokým výkonom a bezpečnosťou. Mali by sa teda vyrábať s čo najnižším možným vplyvom na životné prostredie a s použitím materiálov získaných pri plnom dodržiavaní ľudských práv, ako aj sociálnych a ekologických noriem. Batérie musia byť trvácne a bezpečné a na konci svojej životnosti by sa mali dať použiť na iný účel, repasovať či recyklovať, pričom hodnotné materiály by sa mali vrátiť späť do hospodárstva. Komisia navrhla povinné požiadavky na všetky batérie (t. j. priemyselné, automobilové, na pohon elektrických vozidiel aj prenosné), ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ. Patrí sem siahanie po zodpovedne získaných materiáloch, obmedzené používanie nebezpečných látok, minimálny obsah recyklovaných materiálov, ale aj povinnosti týkajúce sa uhlíkovej stopy, výkonnosti a trvanlivosti či označovania a rešpektovanie cieľov v oblasti zberu a recyklácie. Zabezpečenie právnej istoty navyše pomôže uvoľniť rozsiahle investície a posilniť výrobnú kapacitu pre inovatívne a udržateľné batérie v Európe aj mimo nej s cieľom reagovať na rýchlo rastúci trh.

Aby sa kruh uzavrel a hodnotné materiály používané v batériách zotrvali v európskom hospodárstve čo najdlhšie, navrhli sa nové požiadavky a ciele týkajúce sa obsahu recyklovaných materiálov a zberu, spracúvania a recyklácie batérií na konci životnosti. S cieľom výrazne zlepšiť zber a recykláciu prenosných batérií používaných v domácnostiach by sa miera zberu, ktorá je v súčasnosti na úrovni 45 %, mala zvýšiť na 65 % v roku 2025 a 70 % v roku 2030. Priemyselné a automobilové batérie ako aj batérie na pohon elektrických vozidiel sa musia zbierať v plnom rozsahu. Všetky batérie sa musia recyklovať a musia sa dosiahnuť vysoké úrovne zhodnocovania, najmä pokiaľ ide o hodnotné materiály ako kobalt, lítium, nikel a olovo. V navrhovanom nariadení sa vymedzuje rámec, ktorý uľahčí zmenu účelu batérií z elektrických vozidiel tak, aby mohli mať druhý život, napríklad ako stacionárne systémy uskladňovania energie, prípadne aby sa dali začleniť do elektrizačnej sústavy ako zdroje energie. Na bezpečné zdieľanie údajov, zvýšenie transparentnosti trhu s batériami a vysledovateľnosti veľkých batérií počas celého ich životného cyklu budú využívané nové informačné technológie, najmä pas batérií a prepojený dátový priestor. Výrobcovia tak budú môcť vyvíjať inovatívne produkty a služby v rámci dvojakej zelenej a digitálnej transformácie.

Opatrenia Európskej komisie majú uľahčiť dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Lepšie a výkonnejšie batérie budú kľúčovým príspevkom k elektrifikácii cestnej dopravy, čím sa výrazne znížia jej emisie, zvýši využívanie elektrických vozidiel a uľahčí vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ. Komisia sa týmto návrhom zameriava aj na podporu obehového hospodárstva hodnotových reťazcov batérií a propagáciu efektívnejšieho využívania zdrojov s cieľom minimalizovať vplyv batérií na životné prostredie. Od 1. júla 2024 sa môžu na trh uvádzať iba dobíjateľné batérie priemyselných a elektrických vozidiel, v prípade ktorých bolo vydané vyhlásenie o uhlíkovej stope.

Vianoce 2020: Na darčeky sme si požičiavali viac

Takmer 92 % slovenských domácností obstaráva vianočné darčeky a financuje prípravy na Vianoce z bežných príjmov alebo úspor. Každý dvadsiaty Slovák si niekedy na Vianoce vzal pôžičku do 200 eur a o niečo menej ľudí (necelé 3 %) si na darčeky požičalo viac než 200 eur. Prieskum, ktorý nechala  vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) však ukázal, že Slováci si oproti minulým rokom požičiavajú na Vianoce o niečo častejšie. Napríklad v roku 2018 si na vianočné darčeky od niektorej finančnej inštitúcie alebo od príbuzných či priateľov požičali len 2 % Slovákov.

Pôžičky na Vianoce si prakticky rovnako často berú ženy i muži, najčastejšie vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov. V tejto vekovej kategórii si na darčeky niekedy požičalo 10 % respondentov prieskumu. Takmer vôbec si na Vianoce nepožičiavajú respondenti vo veku 18 až 24 rokov. „Z prieskumu tiež vyplýva, že na vianočné prípravy a darčeky si berú úver hlavne nezamestnaní respondenti: na Vianoce sa zadlží každý desiaty a každý siedmy respondent z priemyslu a stavebníctva. Zaujímavé je, že pre Vianoce sa ľudia zadlžujú rovnakou mierou bez ohľadu na vzdelanie a počet detí v domácnosti“, hovorí Jaroslava Palendalová.

Ľudia, ktorí si požičiavajú peniaze na vianočné darčeky, sú často už zadlžení a svoje záväzky nezvládajú splácať. Z tých, ktorí už majú nejaký úver, si ďalšiu pôžičku na Vianoce vezme viac než 11 % a z respondentov prieskumu, ktorí majú dlhy po splatnosti, si na vianočné prípravy a darčeky požičia takmer celá pätina (18 %). Vianočné darčeky na dlh si obstaráva aj každá desiata (10 %) domácnosť bez úspor. „Nie je dobrým znamením, že z respondentov, ktorým ich príjem nestačí ani na najlacnejšie jedlo a oblečenie, si desatina požičia peniaze na Vianoce. Okrem toho často ide o ľudí, ktorí majú aj ďalšie pôžičky a naviac záväzky po splatnosti. Na základe týchto zistení bude predĺžená bezplatná osvetová iniciatíva Deň bez dlhov, ktorej ôsmy ročník prebehol v novembri tohto roka, až do 23. decembra. Tí, ktorí bojujú so splácaním dlhov, sa môžu zdarma poradiť s odborníkmi na bezplatnej telefónnej linke 800 223 322, alebo sa opýtať prostredníctvom internetových stránok nasedlhy.sk. Na vyžiadanie im tiež bude zdarma poskytnutý výpis z Centrálnej evidencie exekúcií, teda informácie o tom, či sa proti nim aktuálne vedie exekúcia“, dodáva Jaroslava Palendalová.

Brexit: Prechodné obdobie končí

Podoba Európskej únie sa od začiatku januára 2021 definitívne zmení. Pre Spojené kráľovstvo sa končí prechodné obdobie a brexit definitívne zmení spôsob, akým prebieha tok tovarov. Rokovania o konečnej podobe dohody prebiehajú a stále nie je jasné, akú budú vyzerať nové pravidlá pre obchod s Britániou. Aké povinnosti čakajú zákazníkov aj podnikateľov od nového roka?

Na dohodu o finálnej podobe brexitu ostávajú už iba posledné dni. Či sa ju však podarí dosiahnuť alebo nie, Spojené kráľovstvo už od nového roka definitívne nebude súčasťou Európskej únie. „Na nové povinnosti by sa mali pripraviť nielen podnikatelia, ktorí do Spojeného kráľovstva tovar vyvážajú, ale aj zákazníci, ktorí zvyknú objednávať tovar z britských internetových obchodov“, upozorňuje Peter Pavuk.

Objednávky z britských e-shopov: Tovar dovážaný zo Spojeného kráľovstva bude podliehať colnému konaniu. Týka sa to aj objednávok z internetových obchodov, ak bude ich cena vyššia ako 22 eur. Ak je hodnota objednávky nižšia ako táto suma, pre príjemcu sa nič nemení. Ak však cena balíka prevyšuje sumu 22 eur, zásielka bude podliehať clu a platbe DPH podľa pravidiel EÚ. „Príjemca zásielky z Veľkej Británie dostane mail alebo SMS s požiadavkou na elektronické zaplatenie cla a DPH na účet preclievateľa. Po zaplatení colného dlhu bude balík doručený v priebehu 2 – 3 pracovných dní na jeho adresu“, vysvetľuje P. Pavuk. Ak sa zákazník rozhodne sumu neuhradiť, balík bude vrátený odosielateľovi.

Povinnosti pre firmy: Nové povinnosti však čakajú aj podnikateľov, ktorí do Spojeného kráľovstva tovar vyvážajú. Firmy, ktoré chcú plynulo pokračovať v obchodovaní s partnermi vo Veľkej Británii, by mali v prvom rade požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy . „Samotná aktivácia môže trvať až tri dni. Bez čísla EORI však bude tovar vyvážaný do Spojeného kráľovstva zadržaný“, upozorňuje P. Pavuk. Ak firma vyváža do Spojeného kráľovstva tovar, musí sa tiež zaregistrovať pre potreby platby dane z pridanej hodnoty na britskom colnom úrade HMRC (Her Majesty´s Revenue and Customs). Pri registrácií firma dostane jedinečné identifikačné údaje, ktoré bude pri zásielkach do Veľkej Británie využívať. Celý proces registrácie prebieha on-line na stránke britskej vlády www.gov.uk. „Po úspešnej registrácií zákazník oznámi identifikačné údaje kuriérskej spoločnosti a bude ich tiež uvádzať na faktúrach“, vysvetľuje P. Pavuk. Pre produkty, ktoré chcú firmy vyvážať mimo hraníc EÚ, sú potrebné HS kódy (s vyhľadávaním pomôže stránka https://ec.europa.eu/taxation_customs). Tieto kódy umožňujú colným orgánom identifikovať produkt a určiť, akú DPH alebo colnú sadzbu treba účtovať za tovar. Pri preprave tovaru mimo Európskej únie je tiež potrebné upraviť obchodnú alebo pro forma faktúru. Tá musí obsahovať informácie týkajúce sa tovaru, ktoré použijú colné orgány na určenie sumy ciel alebo daní.

Spojené kráľovstvo oficiálne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020 ako dôsledok referenda z roku 2016. Na konci decembra uplynie prechodné obdobie, počas ktorého by sa EÚ a Briti mali dohodnúť na nových pravidlách, ktoré by mohli zmierniť dopad brexitu na vzájomné obchodné vzťahy. Ak sa dohodu nepodarí uzavrieť, Spojené kráľovstvo sa od 1. januára 2021 zaradí medzi tzv. tretie krajiny a vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

štvrtok 10. decembra 2020

Radíme: Ako pracovať s e-schránkou

Pri práci s elektronickou schránkou pracujete s citlivými údajmi, a preto by ste  po prihlásení sa na portál 
nikdy nemali umožniť prístup neoprávneným osobám k otvorenému webovému prehliadaču, cez ktorý ste sa prihlásili. Odborníci taktiež neodporúčajú prihlasovať sa na zdieľaných počítačoch, pri ktorých nemáte kontrolu nad nainštalovaným softvérom.

Po skončení práce v elektronickej schránke alebo na portáli sa ďalej odporúča korektne sa odhlásiť a skontrolovať, či odhlásenie prebehlo úspešne a až následne zatvoriť webový prehliadač a vytiahnuť občiansky preukaz z čítačky čipových kariet. 

Zároveň by ste mali dbať na to, aby ste vaším správaním v čo najvyššej možnej miere predchádzali strate, krádeži alebo použitiu vášho občianskeho preukazu inými osobami. Ukladajte si ho preto na bezpečné miesto mimo dosahu iných osôb. Zabezpečte, aby vaše bezpečnostné kódy zostali pred ostatnými utajené a nikomu ich neoznamujte. Pokiaľ potrebujete mať bezpečnostné kódy zapísané, zápis nikdy neuchovávajte spolu s občianskym preukazom. Pri strate, odcudzení alebo podozrení zo zneužitia občianskeho preukazu ihneď informujte políciu a zabezpečte zrušenie uložených certifikátov buď pri osobnej návšteve oddelenia dokladov, alebo prostredníctvom elektronickej služby (len v prípade, že ste dávnejšie využili službu modifikácie kontaktných údajov a zadali tzv. diskrétny údaj).

EU: Digital4Development (D4D)

Nové centrum Digital4Development (D4D)  bude platformou, ktorá združí kľúčové zainteresované strany z členských štátov EÚ, zo súkromného sektora, občianskej spoločnosti a finančných inštitúcií v duchu Tímu Európa. Má niekoľko cieľov: zvýšiť investície do digitálnej transformácie partnerských krajín, presadzovať komplexný súbor hodnotových pravidiel pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť na celom svete a podporovať EÚ, aby sa intenzívnejšie a strategickejšie zapájala do medzinárodných digitálnych partnerstiev.

Okrem piatich hláv štátov a predsedov vlád Nemecka, Francúzska, Belgicka, Estónska a Luxemburska podpísalo vyhlásenie o zámere pripojiť sa k centru D4D šesť ďalších členských štátov EÚ (Fínsko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko), ako aj zástupcovia verejných inštitúcií, priemyslu, občianskej spoločnosti a akademickej obce. V rámci centra D4D AÚ – EÚ prebiehala už pred jeho otvorením intenzívna činnosť, keďže podporovalo európsku digitálnu reakciu na COVID-19. V súvislosti s globálnou reakciou Tímu Európa na COVID-19 sa vyše 60 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ presmerovalo na opatrenia okamžitej digitálnej reakcie, ktoré majú podporiť partnerské krajiny pri budovaní dlhodobej odolnosti ich sociálno-hospodárskych systémov.

Prvou funkčnou regionálnou zložkou je centrum D4D Africkej únie a Európskej únie, ktoré bude predstavené na stretnutí skupiny na vysokej úrovni venovanom partnerstvu Európskej únie a Africkej únie v oblasti digitálnej transformácie. Pôjde o strategický nástroj na podporu dialógu viacerých zainteresovaných strán, spoločných partnerstiev a investícií do afrického digitálneho hospodárstva. Keďže 20 % finančných prostriedkov z plánu obnovy Next Generation EU sa vyčlenilo na digitálnu transformáciu, v ďalšom viacročnom finančnom rámci EÚ zvýši investície do digitálnych partnerstiev s Afrikou. Účastníci stretnutia skupiny na vysokej úrovni venovaného partnerstvu Európskej únie a Africkej únie v oblasti digitálnej transformácie zdôraznili význam ochrany digitálnej a dátovej suverenity Afriky a uvítali hlavnú iniciatívu EÚ – AÚ v oblasti dát ako prelomový prvok rozvoja afrického dátového hospodárstva. Africko-európsky most digitálnej inovácie predstavuje kľúčový nástroj na prepojenie ekosystémov digitálnej inovácie, zintenzívnenie spolupráce a podporu výmen medzi týmito susediacimi kontinentmi.Vianoce 2020: Predvianočná nákupná sezóna

Druhá vlna pandémie od nás vyžaduje správať sa zodpovedne. Koronakríza sa dotkla aj našich vianočných nákupných zvyklostí a mnohí z nás dávajú tento rok prednosť e-shopom pred nákupnými centrami. Analýza Poštovej banky hodnotí, v ktorých obchodoch nechávame počas roka najviac peňazí a či bude záver roka pre obchodníkov najúspešnejším obdobím. 

Najúspešnejším obdobím z pohľadu maloobchodníkov je zvyčajne posledný kvartál roka. A najúspešnejším mesiacom v roku zvykne bývať december, počas ktorého sú tržby väčšiny obchodníkov vyššie ako po zvyšok roka. Hlavným dôvodom sú samozrejme vianočné sviatky, pred ktorými vrcholí nakupovanie potravín na štedrovečerný stôl a darčekov pod stromček. Posledný kvartál roka sa preto na celoročných tržbách maloobchodníkov podieľal vlani až 27 %. Nadpriemerné tržby počas posledného štvrťroka vlani zaznamenali všetky oblasti maloobchodu s výnimkou čerpacích staníc. Tie zaznamenávajú najvyššie tržby na jar a v lete, kedy vrcholí motoristická sezóna. Najciteľnejší nárast tržieb v závere roka sa prejavil u predajcov hračiek, športových potrieb a pod., ktorí v záverečnom štvrťroku zarobili až 31 % svojich celkových tržieb. Rovnaká je situácia aj v obchodoch s IKT (s elektronikou, počítačmi a telefónmi), kde na posledný kvartál taktiež pripadá až 30 % celoročných tržieb. Výraznejšie však v záverečných mesiacoch roka rástli aj tržby v obchodoch so zariadením do domácnosti, v obchodoch s oblečením, kozmetikou či šperkmi a taktiež aj tržby v supermarketoch. Záver roka prináša radosť aj internetovým predajcom. Práve e-shopy sú v súčasnosti rýchlo sa rozrastajúcich odvetvím a čoraz viac Slovákov prichádza „na chuť“ on-line nakupovaniu. Okrem toho, súčasná pandemická situácia ešte viac podporuje nakupovanie cez internet, nakoľko je bezpečnejšie než fyzická návšteva obchodov.

Za celý minulý rok dosiahli tržby maloobchodníkov na Slovensku vyše 22 mld. EUR. Pri prepočte na jedného obyvateľa každý z nás nechal vlani v obchodoch približne 4.100 EUR. Až 41 % z týchto peňazí sme nechali v supermarketoch či hypermarketoch. Za nimi nasledujú obchody s ostatným tovarom, akými sú predajne s oblečením, drogériou, šperkmi, či lekárne, kde smerovala pätina našich výdavkov. No a zhruba desatinu z našich minutých peňazí sme nechali pri tankovaní na benzínkach, desatinu sme minuli za tovar do domácnosti a rovnako desatina smerovala do e-shopov. Počas jarných mesiacov zrazila tržby obchodníkov smerom nadol prvá vlna pandémie. Tá sa najciteľnejšie dotkla aprílových tržieb, ktoré medziročne klesli až o viac než -14 %. Do zelených čísiel sa maloobchod opäť prehupol až v júli, kedy zaznamenal ale len mierny medziročný rast tržieb o 1,5 %. Odvtedy ale už naši maloobchodníci vykazujú rast tržieb, teda vyššie tržby ako pred rokom. Dokonca môžeme povedať, že v októbri obchodníci ešte druhú vlnu pandémie takpovediac nepocítili. Neplatí to ale rovnako pre všetky oblasti maloobchodu. Reštaurácie či hotely príliš veľa dôvodov na radosť nemajú. Rovnako ani oblasť cestovného ruchu, kultúry, zábavy či rekreácie. Naopak, darí sa hlavne supermarketom a e-schopom.

Rastúce tržby pred Vianocami súvisia s „nákupným ošiaľom“, ktorý je už akousi „tradíciou“ pred vianočnými sviatkami. Predvianočné nákupy sú v súčasnosti ešte viac podporované rôznymi akciami typu Black Friday, ktoré si aj u nás v posledných rokoch získali obrovský záujem. Pred sviatkami vrcholí nielen nakupovanie darčekov, ale vo väčšom množstve kupujeme  aj potraviny kvôli stretnutiam s rodinou a priateľmi. Tohtoročná sezóna bude ale jednoznačne iná než po minulé roky, kvôli pandémii totiž budeme musieť zmeniť mnohé naše zvyky a tradície. Párty s priateľmi si tento rok budeme musieť odoprieť a veľké rodinné stretnutia zrejme obmedzíme na pár najbližších príbuzných. Nie je preto vylúčené, že sa to odzrkadlí aj na menších nákupoch potravín a darčekov. Okrem toho, ekonomická situácia tiež nie je taká priaznivá ako po minulé roky. Tí, ktorí kvôli kríze prišli o prácu, sa budú musieť tieto Vianoce uskromniť. Šetrnejšie sa však budú správať aj ďalší Slováci, hlavne tí, u ktorých pretrvávajú obavy zo straty zamestnania či príjmu. Tento rok teda zrejme minieme menej na darčeky aj potraviny. Bude teda tohtoročný záver roka pre obchodníkov úspešný? Hoci pre mnohých maloobchodníkov býva posledný kvartál roka tým najúspešnejším, nemusí pre nich automaticky znamenať aj vyššie tržby ako pred rokom. Očakávame, že aj tohtoročné Vianoce budú pre našich obchodníkov úspešným obdobím roka a tržby im v porovnaní s predchádzajúcimi kvartálmi porastú. Ľudia budú ale zrejme viac šetriť ako v minulých rokoch, a preto je možné, že obchodníci dosiahnu nižšie tržby ako vlani.

Radíme: V kancelárii za hviezdu

Operačný systém Windows oslavuje 35. narodeniny. Momentálne funguje na viac než miliarde zariadení na celom svete. Nemusíte byť práve technický typ, aby ste z neho dokázali vyťažiť čo najviac. Zapamätajte si pár menej známych vychytávok a funkcií Windows 10 a nič vás, nielen v práci, nezastaví. 

Vybrali sme pre vás desať užitočných funkcií Windows 10
1. Snímka obrazovky ľahko a rýchlo: Potrebujete urobiť snímku celej obrazovky alebo jej časti? Niet väčšieho faux pas než spolu so screenshotom prezradiť aj to, že sledujete poslednú časť seriálu alebo miesto práce vyberáte dovolenku. Nemusíte sa spoliehať len na starý dobrý kláves PrtSc (PrintScreen) a následné orezávanie. Vo Windows 10 stačí stlačiť kombináciu klávesov Windows+Shift+S, potom stlačením a podržaním ľavého tlačidla myši a následným pretiahnutím ľahko vyberiete oblasť, ktorú potrebujete. Obrázok sa automaticky uloží a skopíruje do schránky, odkiaľ ho potom nie je problém vložiť (napr. stlačením klávesov Ctrl+V) do ľubovoľného dokumentu či e-mailovej správy. Kliknutím na notifikáciu o uložení výstrižku naviac môžete spustiť aplikáciu Nástroj na vystrihovanie, kde je možné snímku ďalej upravovať (pridať šípku alebo zakrúžkovať problematické miesto).

2. Nenechajte sa rušiť: Potrebujete sa poriadne sústrediť a rušia vás rôzne oznámenia a upozornenia? Vo Windows 10 ich môžete ľahko vypnúť. Slúži na to Asistent na lepšie sústredenie, ktorého nájdete v Centre akcií. Vypnúť môžete všetky oznámenia, alebo si ľahko nastaviť, ktoré z nich ne/chcete dostávať, alebo dokonca nastaviť dobu, kedy sa zobrazuje len niečo.

3. Kopírovanie medzi počítačmi: Aj keď v základe funguje funkcia Ctrl+C a Ctrl+V (teda Schránka) vo Windows 10 rovnako, vďaka cloudu a prehľadnej histórii je teraz ešte užitočnejšia. Najprv sa uistite, že je história cloudovej schránky aktívna (Nastavenia → Systém → Schránka), ak nie je, zapnite ju a prihlásením k svojmu účtu Microsoft zvoľte Synchronizáciu medzi zariadeniami. Všetok skopírovaný obsah teraz máte k dispozícii na všetkých vašich zariadeniach so systémom Windows 10. Kombináciou klávesov Win+V naviac ľahko kedykoľvek zobrazíte prehľadnú históriu všetkých skopírovaných položiek. Obľúbené položky potom môžete „pripnúť“ (kliknutím na symbol pripináčiku), aby ste ich mali kedykoľvek k dispozícii, pokojne aj po vymazaní histórie schránky alebo reštartu zariadenia.

4. Štart podľa seba: Nové Štart menu Windows 10 prepája obľúbené funkcie predchádzajúcich operačných systémov. Na pravej strane menu nájdete totiž prispôsobiteľnú „dlaždicovú“ časť. Do nej si 
môžete pridať dlaždice vašich obľúbených aplikácií, ku ktorým tak získate rýchlejší prístup. Novú dlaždicu pridáte pretiahnutím z ľavej strany ponuky Štart alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na vybranú aplikáciu a voľbou možnosti Pripnúť na úvodnú obrazovku. Meniť môžete aj rozmery a vzhľad dlaždíc, a to po pravom kliknutí na vybranú dlaždicu.

5. Ustrážte si deti: Koľko času môžu stráviť pri videách a kedy dostanú večierku? Bezpečnosť a aktivitu svojich detí na počítači môžete mať pod dozorom vďaka Rodičovskej kontrole. Po založení špeciálnych účtov pre jednotlivých členov rodiny môžete nastaviť aj ich právomoci. A možnosti sú skutočne široké, od zákazu nevhodného online obsahu po nastavenie časových limitov na používanie zariadení. Pri návšteve kontrolovaného obsahu musí dieťa poslať žiadosť o prístup, v prípade hier tak zase nespustí tituly, ktoré nezodpovedajú jeho veku. Medzi ďalšími funkciami je sledovanie aktivít na počítači, alebo napríklad možnosť spojiť sa kedykoľvek s členmi rodiny cez Skype.

6. Na heslá zabudnite: Ak máte k dispozícii čítačku odtlačkov prstov alebo kameru s 3D snímačom, vyskúšajte si Windows Hello (Štart → Nastavenia → Aktualizácia a zabezpečenie → Zabezpečenie
Windows → Ochrana účtu). Vďaka nemu už nebudete potrebovať heslo na prihlásenie do systému, namiesto toho môžete použiť odtlačok prsta, sken tváre alebo dokonca očných dúhoviek. To je rozhodne pohodlnejšie a bezpečnejšie, než mať niekde na papieriku napísané heslo (máte ho pod klávesnicou alebo dokonca prilepené na displeji?).

7. Žiadne rozsypané stránky: Prehliadač Microsoft Edge, ktorý máte vo Windows automaticky, v posledných rokoch prešiel výraznou optimalizáciou. V testoch Edge obstál veľmi dobre. Microsoft zapracoval predovšetkým na rýchlosti a kompatibilite, Edge je preto svižný aj na starších zariadeniach a
moderné stránky sa zobrazujú, ako majú. Vďaka na mieru šitým doplnkom a nástrojom si môžete jeho funkcie rozširovať a prispôsobovať, aby sa vám s ním pracovalo čo možno najlepšie.

8. Aby sa vám lepšie spalo: Obrazovky počítačov, mobilných telefónov, alebo tabletov vyžarujú modré svetlo. Naše telo to mätie, nepozná totiž, že sa blíži noc a prestane produkovať hormón melatonín, ktorý nám pomáha zaspať. Preto sa nemáme pozerať na displeje minimálne hodinu pred spaním. Nie vždy ale chceme zariadenia odložiť. Aby sme aj napriek tomu mohli dobre spať, môžeme si vo Windows 10 nastaviť nočné osvetlenie. Obrazovka začne používať teplejšie farby, ktoré neemitujú denné svetlo a tiež nezaťažujú oči. V ponuke Štart kliknite na Nastavenia → Systém → Displej → Nastavenie nočného osvetlenia. Môžete si aj vybrať, či vaše zariadenie spustí nočné osvetlenie od západu do východu slnka, alebo vo vami zvolenom časovom intervale.

9. Zamknite si počítač automaticky: V mnohých kanceláriách sa pracuje s citlivými dátami. Rozhodne nechcete, aby kolegovia zahliadli, koľko, kto berie, kto si prilepší, a to nehovoríme o dátach zákazníkov. Vychytávka menom Dynamický zámok zamkne váš počítač hneď, ako sa len trochu vzdialite. Počítač stačí spárovať cez Bluetooth s mobilným telefónom s OS Android. A po chlebe budú mať aj kancelárski vtipkári.

10. Zatraste si oknom: Už máte tých okien otvorených priveľa? Chcete zhodiť na lištu všetky, až na to aktívne? Uchopte ľavým tlačidlom myši hornú lištu vybraného okna a niekoľkokrát s ním rýchlo „zatraste“ (pohybom myší hore a dole).


streda 9. decembra 2020

Google: Vyhľadávanie v roku 2020

Pandémia koronavírusu úplne zmenila život ľudí po celom svete a samozrejme aj na Slovensku. Odrazom čoho sú aj tohtoročné rebríčky trendov na slovenskom Googli. Aplikácia na komunikáciu škôl a učiteľov so žiakmi a rodičmi dokonca predbehla vyhľadávanie aktuálnych informácií o koronavíruse na Slovensku. Rebríčky boli okrem toho do veľkej miery ovplyvnené aj jednou domácou a jednou zahraničnou udalosťou, pričom obe spája jedno – voľby. 

Na Slovensku sme sa zaujímali o výsledky parlamentných volieb, ktoré boli napínavé až do posledného hlasu. Avšak ešte väčší záujem vyvolali prezidentské voľby v USA, ktoré mali podobne napínavý priebeh sčítavania hlasov, najmä v niektorých štátoch USA. Prinášame vám rebríčky toho najzaujímavejšieho, čo hýbalo slovenským internetom v roku 2020.

TRENDY VO VYHĽADÁVAČI GOOGLE NA SLOVENSKU V ROKU 2020
1. Edupage
2. Koronavírus Slovensko
3. Bezkriedy
4. Voľby USA
5. Výsledky volieb 2020
6. Ministerstvo zdravotníctva
7. Joe Biden
8. Sociálna poisťovňa
9. Zoom
10. WocaBee
„Témy vo vyhľadávaní bývajú každoročne veľmi pestré, avšak rok 2020 sa na Slovensku nezvyčajne, no úplne pochopiteľne, odvíja od tej jedinej – pandémie koronavírusu. Trendom tohto roku sa stala aplikácia Edupage. V čase zatvorených škôl išlo o jeden zo základných nástrojov na komunikáciu učiteľov, žiakov, študentov a rodičov. V top trojke sa umiestnil aj vzdelávací portál Bezkriedy. No niečo predsa len zostalo „po starom“ v porovnaní s minulými rokmi. V hľadáčiku nášho záujmu zostali voľby, konkrétne prezidentské voľby v USA a takisto nás zaujímali aj výsledky domácich parlamentných volieb. Náš apetít vzrástol aj po onl-ine videokonferenciách a viac času sme zjavne venovali aj učeniu cudzích slovíčok pomocou aplikácie WocaBee“, komentuje tohtoročné trendy vo vyhľadávaní Martina Joneková.

Rebríčky slovenských ako aj zahraničných osobností zvyknú obsahovať veľa mien šoubiznisu či sveta celebrít, tento rok bol ale výnimkou aj v tejto oblasti. Zmeny vo vedení krajiny vnímame ako veľké udalosti, o čom svedčia aj prvé miesta v oboch rebríčkoch, ktorým dominujú novozvolení lídri Igor Matovič a Joe Biden. Domáci rebríček osobností je však bohatý aj na ďalšie mená politickej scény ako Boris Kollár, Branislav Gröhling či Roman Mikulec. Ten zahraničný zas neobchádza ani odchádzajúceho prezidenta USA Donalda Trumpa či novozvolenú viceprezidentku USA Kamalu Harrisovú.  Snáď najväčším tohtoročným šokom bola, a to nielen pre fanúšikov basketbalu, tragická nehoda legendy NBA Kobeho Bryanta, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí spolu so svojou dcérou. Rozosmutnila nás tiež správa z konca roka o odchode najznámejšieho Jamesa Bonda, herca Seana Conneryho. Spomedzi domácich osobností sme sa rozlúčili so slovenskou speváčkou a moderátorkou Andreou Fischer či slovenským moderátorom a publicistom Jozefom Kmeťom. Zbohom sme dali aj českému režisérovi Jiřímu Menzlovi, držiteľovi Oscara za film Ostře sledované vlaky.

Tohtoročné udalosti sa odrazili aj v otázkach, ktoré sme si kládli v súvislosti s Ako? a Kedy? Nedostatok na trhu nás donútil zisťovať ako ušiť rúško, ako založiť kvások či ako upiecť chlieb. Asi najpálčivejšou otázkou rodičov bolo kedy sa otvoria školy. V situácii, kedy bolo nutné prispôsobiť sa novým podmienkam, nás takisto zaujímalo, kedy sa otvoria hranice či kedy otvoria kaderníctva. Niekoľko otázok sa týkalo aj samotného koronavírusu, ľudí zaujímalo ako vírus vznikol, či ako sa prejavuje.

Trendy v kategórii „Slováci a Slovenky“
1. Igor Matovič
2. Otto Weiter
3. Barbora Piešová
4. Boris Kollár
5. Juraj Rizman
6. Branislav Gröhling
7. Roman Mikulec
8. Erika Judínyová
9. Daniela Kralevich
10. Michal Truban

Trendy v kategórii „Slovenská politická scéna“
1. Igor Matovič
2. Boris Kollár
3. Branislav Gröhling
4. Roman Mikulec
5. Michal Truban
6. Danica Mikovčáková
7. Marek Krajčí
8. Petra Krištúfková
9. Tomáš Drucker
10. Romana Tabák

Trendy v kategórii „Zahraničné osobnosti“
1. Joe Biden
2. Donald Trump
3. Drupi
4. Monika Bagárová
5. Kim Čong-un
6. Jacob Tremblay
7. Boris Johnson
8. Kamala Harris
9. Amber Heard
10. Addison Rae

Trendy v kategórii „Smutné odchody“
1. Kobe Bryant
2. Andrea Fischer
3. Chadwick Boseman
4. Sean Connery
5. Naya Rivera
6. Kelly Preston
7. Dagmar Teichmannová
8. Martin Havelka
9. Jozef Kmeťo
10. Jiří Menzel

Trendy s výrazom „Kedy?“
1. Kedy sa otvoria školy?
2. Kedy sa mení čas?
3. Kedy sa otvoria hranice?
4. Kedy je Halloween?
5. Kedy otvoria kaderníctva?
6. Kedy sadiť cibuľu?
7. Do kedy daňové priznanie?
8. Kedy je Deň matiek?
9. Kedy je Deň otcov?
10. Kedy sadiť cesnak?

Trendy s výrazom „Ako?“
1. Ako ušiť rúško?
2. Ako voliť
3. Ako založiť kvások
4. Ako vybrať kliešťa
5. Ako sa prejavuje koronavírus
6. Ako správne nosiť rúško
7. Ako upiecť chlieb
8. Ako vznikol koronavírus
9. Ako vyrobiť droždie
10. Ako vyčistiť žehličku


EU: Sexuálne zneužívanie detí on-line

Európsky parlament požaduje záruky, aby nástroje používané na zisťovanie a odstraňovanie sexuálneho zneužívania detí v on-line priestore rešpektovali základné ľudské práva. Webové komunikačné služby budú môcť pokračovať v dobrovoľnom zisťovaní sexuálneho zneužívania detí on-line. Na skenovanie prevádzkových údajov a obsahu sú potrebné špecifické technológie; zvuková komunikácia by ale mala byť vylúčená.

On-line materiál súvisiaci so sexuálnym zneužívaním detí sa zisťuje pomocou špecifických technológií, ktoré skenujú obsah, napríklad obrázky a text alebo prevádzkové údaje. Na detekciu materiálu a sexuálneho zneužívania detí by sa na obrázky a videá mohla použiť technológia hashovania a na analýzu textových alebo prevádzkových údajov a zisťovanie starostlivosti („solicitation“) sa môžu použiť klasifikátory a umelá inteligencia. Europoslanci, ktorí umožnili pokračovať v tomto postupe, súhlasili s tým, že tento materiál sa musí spracovávať pomocou technológií, ktoré najmenej zasahujú do súkromia. Poslanci Európskeho parlamentu požadujú, aby použitá technológia nebola schopná pochopiť podstatu obsahu, ale iba zistiť vzory. Spracované údaje by mala osoba predtým, ako ich nahlásia orgánom, analyzovať. Interakcie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, napríklad medzi lekármi a ich pacientmi, novinármi a ich zdrojmi alebo právnikmi a ich klientmi, by nemali byť ovplyvňované.

Uvedená legislatíva by sa nemala vykladať tak, že zakazuje, alebo oslabuje šifrovanie typu end-to-end, zdôrazňujú poslanci. Táto výnimka by sa nemala rozšíriť tak, aby zahŕňala aj zvukovú komunikáciu. Ak nebolo zistené žiadne pohlavné zneužívanie detí on-line, všetky údaje musia byť okamžite vymazané. Iba v potvrdených prípadoch je možné prísne relevantné údaje uložiť na použitie orgánmi činnými v trestnom konaní najviac tri mesiace.

SR: Pokles konkurzov a reštrukturalizácií

V novembri 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 15 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy v novembri 2019 bolo vyhlásených 31 konkurzov, sa ich počet v minulom mesiaci medziročne znížil o 51,61 % a počet reštrukturalizácií v novembri 2020 medziročne klesol až o 100 percent, kedy v novembri 2019 bola povolená jedna reštrukturalizácia.

„V novembri 2020 sme zaznamenali druhý najmenší počet vyhlásených konkurzov, menší bol len v roku 2008. Predpokladáme, že na viac ako 50-percentnom medziročnom poklese počtu konkurzov sa mohla prejaviť aj Dočasná ochrana podnikateľov - vládne opatrenie na pomoc podnikateľským subjektom v boji proti pandémii koronavírusu. V novembri 2020 bolo zároveň začatých 28 nových konkurzných konaní, čo je o viac ako 26 percent menej, než v novembri 2019, keď bolo začatých 38 nových konkurzných konaní“, uvádza analytička Ing. Jana Marková. Zároveň v novembri 2020 bolo pre nedostatok majetku zastavených 7 konkurzných konaní (17 v novembri 2019) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených rovnako 7 konkurzov (11 v novembri 2019).

V novembri 2020 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii G – veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (6) a v sekcii M – odborné vedecké a technické činnosti (4). Celkovo v novembri 2020 boli vyhlásené konkurzy podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v šiestich skupinách odvetví (graf č. 2).V sekcii G počet konkurzov medziročne klesol o 50 percent, v sekcii M naopak medziročne vzrástol – až o 300 percent. Najviac konkurzov súdy v novembri 2020 vyhlásili v Bratislavskom (6), Trnavskom (3) a Nitrianskom kraji (2). V Košickom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji bol vyhlásený jeden konkurz. A ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v novembri 2020 všetky konkurzy (100 %) vyhlásené na majetok podnikateľov - právnických osôb. Z nich bolo 14 konkurzov vyhlásených na majetok spoločností s ručením obmedzeným a jeden na majetok akciovej spoločnosti. Až 7 spoločností (46,67 percenta z celkového počtu), predstavujú spoločností bez zamestnancov. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, je spoločnosť Wirecard Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá poskytuje ostatné služby v oblasti informačných technológií a počítačov.

V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok, ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Trend: Nízke percento platieb načas, dlhá lehota splatnosti

Každá štvrtá faktúra neuhradená načas. V segmente B2C (smerom ku koncovým zákazníkom) trvá v priemere 26 dní, kým dôjde k úhrade faktúry po splatnosti; medzi biznis zákazníkmi až 39 dní. V stanovenom termíne bolo zaplatených len 76 percent faktúr. Také sú hlavné závery štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS týkajúce sa Slovenska, bilancujúce na konci roka ten minulý.

Slovenské spoločnosti čelili počas minulého roka nízkemu percentu úhrad faktúr načas (len 76 percent). V porovnaní so zvyškom východnej Európy sme skončili medzi najhoršími. Platby v stanovenom termíne boli medzi východoeurópskymi firmami v priemere uhrádzané do 80 percent, za celú Európu až 81 percent. V prípade nedobytných pohľadávok sme skončili na úrovni priemeru východoeurópskych krajín s tromi percentami. S digitalizáciou v rámci manažmentu pohľadávok boli naše spoločnosti pomerne spokojné. Viac ako jedna z dvoch firiem označila stupeň digitalizácie vo svojej vlastnej spoločnosti za veľmi pokročilý. 42 percent ho hodnotilo ako digitalizovaný z veľkej časti. 

Spoločnosti na Slovensku však mali tendenciu byť skeptické voči použitiu moderných technologických prostriedkov pri správe pohľadávok. Každá druhá sa dokonca domnievala, že to ohrozuje pracovné miesta. Namiesto využívania umelej inteligencie považovali za užitočnejšie zvýšenie ochrany údajov a individualizáciu procesu vymáhania pohľadávok. Peter Hetteš je presvedčený, že najmä v tejto pandemickej dobe je nutné myslieť aj na modernizáciu a inovácie v oblasti správy a inkasa pohľadávok. Pokiaľ je to možné, najvhodnejšie by bolo využívanie bezkontaktného platobného styku. Odporúča investovať do moderných platobných metód. 

Prieskum „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3.400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

utorok 8. decembra 2020

Vianoce 2020: Viac ako polovica Slovákov si na darčeky nešetrí

Takmer dve tretiny ľudí na Slovensku plánujú na kúpu vianočných darčekov pre svojich blízkych minúť sumu do 200 EUR. Viac ako polovica Slovákov (55%) uviedla, že si na kúpu vianočných darčekov pre svojich blízkych počas roka nesporí. Oproti minulému roku však záujem odkladať si peniaze mierne stúpol (+ 3%). Peniaze na vianočné darčeky si po celý rok odkladá 20% Slovákov a 25% opýtaných si šetrí niekoľko mesiacov pred Vianocami. Častejšie si na vianočné darčeky sporia najstarší opýtaní vo veku 50-60 rokov (54%).

Podľa prieskumu, ktorý pre mBank zrealizovala agentúra Focus (november 2020, on-line populácia SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 935) nakupovať vianočné darčeky plánuje tento rok až 94 % Slovákov. Podľa výsledkov prieskumu medziročne mierne pribudlo ľudí, ktorí do vianočných darčekov plánujú investovať viac. Sumu nad 200 EUR chce tento rok minúť 35 % respondentov, v roku 2019 to bolo 32 % oslovených. Až 62 % má v úmysle utratiť za darčeky pre svojich blízkych tieto Vianoce do 200 EUR (minulý rok to bolo 64 %). Necelá tretina opýtaných (31 %) sa s finančnými nákladmi na vianočné darčeky chce zmestiť do rozpočtu 100 EUR, 18 % plánuje minúť sumu 51 až 100 EUR, 14 % sa pohybuje v sume od 101 do 150 EUR a 17 % respondentov chce nakúpiť za 151 až 200 EUR.

Až 91 % opýtaných bude tohtoročné darčeky financovať z vlastných peňazí. Oproti minulému roku mierne narástol podiel tých, ktorí si na ne plánujú požičať peniaze – ráta s tým vyše 9 % respondentov (minulý rok to bolo 7 %). Na pôžičku majú v úmysle využiť pomoc od člena rodiny, priateľa či známeho (5 %), niektorí si požičajú od finančnej inštitúcie (4 %). Z tých, ktorí si na darčeky požičajú, si viac ako tretina (37 %) plánuje požičať sumu do 100 EUR, viac ako pätina (23 %) plánuje 101 až 200 EUR, štvrtina (24 %) viac ako 300 EUR a desatina sumu vyššiu než 500 EUR.

„Aj napriek relatívne ťažkej situácii spôsobenej pandémiou, ktorá sa negatívne premieta aj do rodinných rozpočtov väčšiny domácností, ľudia neplánujú pri nákupe vianočných darčekov pre svojich blízkych šetriť. Ich plány ohľadom množstva peňazí, ktoré chcú tento rok minúť na nákup vianočných darčekov dosahujú úroveň minulého roka, dokonca ju veľmi mierne prekračujú. Inak povedané, na Vianoce si chcú ľudia dopriať aspoň tak ako v minulosti a chvíľu nemyslieť na pandémiu a jej negatívne dôsledky“, konštatuje sociológ Martin Slosiarik.


SR: Bezplatný odvoz starých spotrebičov

ENVIDOM – Združenie výrobcov spotrebičov pre recykláciu prináša na Slovensko službu zberu elektroodpadu jedinečnú v celej Európe. Zadarmo vyzdvihne spotrebič priamo z adresy vášho bydliska. Následne ho odvezie priamo na ekologickú recykláciu k slovenským spracovateľom. 

Službu si pritom môžete pohodlne objednať on-line cez webovú stránku zberelektroodpadu.sk aktuálne v 10 mestách: vo všetkých 8 krajských mestách, teda v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline a v 2 okresných mestách – v Pezinku a v Považskej Bystrici. Termíny zberu sú jeden alebo dvakrát za mesiac, v závislosti od mesta. V on-line objednávke je potrebné poskytnúť údaje o druhu a množstve spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť a kontaktné údaje. V deň zberu treba vyložiť staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú, alebo zazvonia na zvonček, aby ste im vchod sprístupnili. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Je tiež dôležité nevykladať ich na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači. Tí ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí. Vytvárajú sa tak čierne skládky a z amatérsky rozobratých spotrebičov môžu do okolia uniknúť látky škodlivé pre životné prostredie (napr. chladivá z chladničiek).

Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. Pri ich odovzdávaní treba dbať aj na ďalšie ochranné opatrenia, akými sú používanie rúšok a rukavíc. Služba objednávania zberu ce zberelektroodpadu.sk je zameraná najmä na veľké a ťažké spotrebiče zo skupiny tzv. bielej techniky. Ekologicky, pohodlne a zadarmo sa tak môžete zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak do zberu nahlásite aspoň jeden takýto väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezieme aj iné menšie spotrebiče, napr. fén, holiaci strojček či hriankovač.

Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom zberu zatiaľ nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor. Ten môžete počas celého roka využiť pre všetok elektroodpad tiež v prípade, že nechcete čakať na termín tejto služby zberu elektroodpadu a viete si elektroodpad na zberný dvor dopraviť svojpomocne. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča, je hneď pri kúpe nového využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov.

EU: Ochrana pred COVID-19 počas zimy

Európska komisia prijala stratégiu udržateľného riadenia pandémie v nadchádzajúcich zimných mesiacoch, ktoré môžu priniesť riziko zvýšeného prenosu vírusu v dôsledku osobitných okolností, ako napríklad zhromaždenia ľudí v uzavretých priestoroch. V stratégii sa odporúča neustály dohľad a nepretržitá opatrnosť počas zimného obdobia až do roku 2021, kedy začne prebiehať distribúcia vakcín. 

Koordinovaný prístup na úrovni celej EÚ má kľúčový význam pre to, aby boli ľudia jasne informovaní a aby sa zabránilo opätovnému nárastu šírenia nákazy spojenému s obdobím sviatkov ku koncu roka. Akékoľvek uvoľnenie opatrení by malo zohľadňovať vývoj epidemiologickej situácie a dostatočnú kapacitu na testovanie, sledovanie kontaktov a liečbu pacientov.

V stratégii na ochranu pred COVID-19 počas zimy sa odporúčajú opatrenia s cieľom udržať pandémiu pod kontrolou, kým nebudú vakcíny široko dostupné. Zameriava sa na:
  • Dodržanie fyzického odstupu a obmedzenie sociálnych kontaktov, čo je kľúčové počas zimných mesiacov vrátane obdobia sviatkov. Opatrenia by mali byť cielené a mali by vychádzať z miestnej epidemiologickej situácie, aby sa obmedzil ich sociálny a hospodársky vplyv a zvýšila ich prijateľnosť zo strany ľudí.
  • Testovanie a sledovanie kontaktov nevyhnutné na zisťovanie klastrov a na prerušenie prenosu. Väčšina členských štátov má teraz vlastné aplikácie na sledovanie kontaktov. Európsky server pre sieťový priechod [European Federated Gateway Server (EFGS)], takzvaná brána, umožňuje cezhraničné sledovanie kontaktov.
  • Bezpečné cestovanie, ktoré si vyžaduje koordinovaný prístup vzhľadom na možným nárast cestovania počas sviatkov ku koncu roka. Musí sa na to pripraviť dopravná infraštruktúra a musia sa jasne komunikovať karanténne požiadavky, ktoré sa prípadne môžu uplatňovať, ak je epidemiologická situácia v regióne pôvodu horšia ako v cieľovej destinácii.
  • Kapacita zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personál: mali by sa zaviesť plány na zabezpečenie kontinuity činností zariadení zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo zvládnutie nárastu prípadov COVID-19 a aby sa zachoval prístupu pacientov k inej liečbe. Spoločným obstarávaním možno riešiť prípadný nedostatok zdravotníckeho vybavenia.
  • Pandemická únava a zhoršenie duševného zdravia sú prirodzenými reakciami na súčasnú situáciu. Členské štáty by sa mali riadiť usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sa týkajú oživenia verejnej podpory na riešenie pandemickej únavy. Mala by sa zintenzívniť aj psychosociálna podpora.
  • Národné stratégie vakcinácie. Komisia je pripravená v prípade potreby podporovať členské štáty pri nasadení vakcín podľa plánov nasadenia vakcín a vakcinácie jednotlivých štátov. Spoločným prístupom EÚ k potvrdeniam o očkovaní sa pravdepodobne posilnia opatrenia v oblasti verejného zdravia v členských štátoch, ako aj dôvera občanov v úsilie o vakcináciu.

On-line: Mapa 5G žiarenia

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR nechalo zmerať intenzitu elektromagnetického žiarenia 5G siete. Pilotné meranie prebehlo počas júla t. r. v Banskej Bystrici a neskôr v rámci celého Banskobystrického kraja v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa. 

Výsledky meraní sú vo forme interaktívnej mapy zverejnené na https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/inter aktivna-mapa-emp. Meranie zabezpečil Výskumný ústav spojov, n. o. a realizovalo sa vo vybraných lokalitách, v ktorých je umiestnených viacero základňových staníc od viacerých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, a teda je možné predpokladať, že v týchto miestach bude nameraná vyššia úroveň intenzity elektromagnetického poľa. Z doteraz nameraných hodnôt najvyššia nameraná predstavovala približne 15 % z prípustnej akčnej hodnoty stanovenej vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Táto hodnota bola nameraná vo vzdialenosti tri metre od základňovej stanice v hlavnom smere vyžarovania.

Siete 5G síce budú využívať hustú sieť vysielačov, vysielacie výkony sú však nižšie. MDV SR preto plánuje pokračovať v tomto projekte a systematicky mapovať intenzity úrovne elektromagnetického poľa na území SR, a to ako v čase pred zavedením, tak aj počas zavádzania sietí 5G do prevádzky.

pondelok 7. decembra 2020

SR: Prácu meníme najčastejšie pre nízke platy

Nízky plat, nevyhovujúce pracovné podmienky a príliš veľa nadčasov. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa Slováci rozhodnú pre zmenu zamestnania. Od zmeny zamestnania ich naopak najviac odrádzajú obavy z nestability nového pracovného miesta, strach z finančnej krízy, vyšší vek, nutnosť dochádzania za prácou mimo svojho regiónu či záväzky voči finančným inštitúciám a rodine.

Najčastejším dôvodom ukončenia pracovného pomeru je v našich končinách nespokojnosť s platom. Takúto odpoveď uviedla vyše tretina respondentov v prieskume pre Profesiu najčastejšie v každom jednom kraji na Slovensku. Na druhom mieste skončili nevyhovujúce pracovné podmienky. Viac ako desatina oslovených uviedla, že v predošlej práci sa nedokázali vysporiadať s príliš veľkým množstvom pracovných povinností a nadčasov, zlou dostupnosťou, nemožnosti kariérneho rastu či nevyhovujúcim nadriadeným. V roku 2020 sa drvivej väčšine zamestnancov nezmenil plat. Keď už k zmene došlo, bola skôr negatívna. Kým zvýšenie platu zažilo 8 percent ľudí, zníženie kvôli koronakríze až 13 percent. Desatina Slovákov pritom potvrdila, že k dodatočnej úprave stále nedošlo a stále pracuje za menej. Posledné zvýšenie platov zažila väčšina zamestnancov na Slovensku vlani. Takúto odpoveď uviedlo 28 percent respondentov, ďalších 13 percent uviedlo, že si platovo polepšili naposledy v roku 2018, 14 percent Slovákov zažila vylepšenie zárobku pred viac ako dvoma rokmi. 

O novoročnom predsavzatí zmeniť prácu uvažuje iba 11 percent ľudí. Naopak, až 87 percent potvrdzuje, že zmenu práce nemá v pláne ani v roku 2021. Málo pracovných príležitostí v ich regióne či nízke platové ohodnotenie v pracovných inzerátoch. Tieto dve veci uvádzali respondenti ako najviac frustrujúce pri hľadaní si nového uplatnenia. Viac ako 30 percent ľudí uviedlo, že častými nepríjemnosťami, s ktorými sa stretávajú, sú tiež nedostatok pracovných príležitostí v oblasti ich záujmu a chýbajúca reakcia zo strany zamestnávateľa na odoslaný životopis. Pri odpovediach o frustrácií pri hľadaní si práce cez internet môžeme vidieť pomerne rozličné odpovede v jednotlivých regiónoch. Uchádzači v Bratislavskom kraji považujú za najväčší problém nereagovanie zamestnávateľov na odoslanie životopisu, v Nitrianskom a Trnavskom kraji išlo o nízke platy v inzerátoch, v Trenčianskom a Žilinskom málo pracovných príležitostí v oblasti záujmu uchádzačov a respondenti v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji uvádzali najčastejšie nedostatok pracovných príležitostí v regióne.

Podľa prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Profesia (október 2020, 1.014 respondentov) priaznivú situáciu na zmenu práce vidí v roku 2020 len málokto. Kým vlani išlo o 35 percent ľudí, v roku, ktorý výrazne poznačila koronakríza, sa tento podiel znížil iba na šesť percent. Drvivá väčšina Slovákov nevidí dobrú príležitosť na kariérne zmeny. Aktuálnu situáciu hodnotí negatívne až 90 percent opýtaných.

Radíme: Výber svietidla

Najmä počas zimného obdobia trávime podstatnú časť dňa v priestoroch s umelým osvetlením. Nevhodné osvetlenie môže dlhodobo unanovať oči a kaziť zrak. Pri výbere vhodného svietidla
 sa odporúča zohľadniť blikanie, oslnenie, stroboskopický efekt, fotbiologickú bezpečosť, stmievateľnosť a ladenie ako aj podanie farieb.
 
Hoci by sa mohlo zdať, že  problém blikania je zanedbateľný, pretože ľudské oko nie je schopné efekt zachytiť, odborníci z Philips upozorňujú, že následkom by mohli byť nepríjemné dopady na zdravie. Niektoré LED svietidlá môžu tiež nepríjemne oslňovať, čo nemusí byť na prvý pohľad zreteľné kvôli svetelnému jasu. Nerovnomerné osvetlenie a oslnenie môže byť napríklad príčinou migrén. Ošetrenie proti stroboskopickému efektu zabezpečuje, aby sa viditeľný pohyb nejavil sekaný či spomalený, naopak napomáha jeho plynulosti. Vysoký index podania farieb a stmievateľnosť zabezpečia čo najvernejšie podanie farieb, aby farby osvetľovaného prostredia vynikli také, aké sú a nedošlo k ich skresľovaniu.
 
Pri inteligentných svietidlách si podľa potreby môžete upravovať teplotu chromatickosti – teda akou farbou (od teplej žltej až po studenú bielu) bude svietidlo svietiť – aj RGB farbu svetla. Veľkou prednosťou je funkcia stmievania, vďaka čomu si navolíte intenzitu svetla, aby vám bolo príjemné.

Výzva: Emisné inventúry

Od 7. decembra sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie skvalitnenia emisných inventúr a projekcií emisií a ako aj na vypracovanie metodík za účelom zabezpečenia skvalitňovania emisných inventúr a projekcií emisií. Alokácia je 2 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 2,35 mil. EUR.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva životného prostredia poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia. Oprávnené aktivity sú zamerané na:
1. Skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, ktoré sa vypracujú podľa:
a) § 4d zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 194/2018 Z. z. a zároveň
b) § 2a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 197/2018 Z. z.
Uvedené predpisy predstavujú transpozíciu smernice (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/80/ES. Ak v rámci realizácie projektu dôjde k zásahu do informačného systému verejnej správy, je žiadateľ povinný postupovať v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov.
2. Vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií
Metodiky pre výkon národných emisných inventúr musia zohľadňovať vyššie uvedené právne predpisy.

Prijímateľ je po ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu povinný zaslať výstupy projektu (emisné inventúry/projekcie emisií a vypracované metodické materiáli) Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, za účelom ich zverejnenia na webovej stránke tohto ústavu, aby k nim mala odborná aj laická verejnosť voľný prístup, a to v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídlewww.op-kzp.sk.

Výzva: Ochrana vôd a vodného hospodárstva

Od 1. decembra 2020 môžete v rámci novej vyhlásenej výzvy žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie tvorby koncepčných materiálov v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. Alokácia je 530 tis. EUR z Kohézneho fondu.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: Slovenský vodohospodársky podnik, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy ako aj štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,  obce a vyššie územné celky,  rozpočtové  a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom, špecializované združenia, neziskové organizácie a nadácie. Oprávnené aktivity sú zamerané na tvorbu koncepčných materiálov, ktoré podporia implementáciu Rámcovej smernice o vode ako aj ostatných smerníc v oblasti vôd na Slovensku. Riešiť majú problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov, a to v rámci tematických okruhov: zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, znečistenie vôd, revitalizácia vodných tokov, manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (povodne, sucho), využívanie vôd, rybárstvo a rieka Dunaj.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporí výlučne tie projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity. Prijímateľ je po ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu povinný zaslať vypracované materiály (výstupy projektu) MŽP SR za účelom ich zverejnenia na webovej stránke envirorezortu, aby k nim mala odborná aj laická verejnosť voľný prístup v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.