piatok 30. novembra 2018

Radíme: Nový notebook

Či už vám starý notebook jednoducho doslúžil, alebo bude tento rok nový notebook vianočným darčekom, budete musieť pred výberom konkrétneho modelu zvážiť viacero parametrov.

Ak vám stačí obyčajný notebook, prakticky len náhrada za klasický stolný počítač a nechcete doň príliš investovať, ani od neho nečakáte zázraky, môžete sa dostať aj na cenu nižšiu ako 400 Eur. „Všímajte si však kvalitu notebooku, hmotnosť a rozloženie klávesnice. Fanúšikovia seriálov tiež určite využijú HDMI vstup a notebook by mal mať minimálne tri USB porty, aby ste v prípade potreby mohli rozšíriť jeho kapacitu", odporúča Iva Pavlousková. Pre študentov je vhodný predovšetkým ľahký, tenký a odolný notebook, ktorý sa ľahko prenáša. Ak notebook denne využívate v práci, oceníte ultrabook čiže tenký notebook s kompaktným rozmerom, vysokým výkonom, úsporným procesorom a s dobrou výdržou batérie (minimálne 5 hodín).

„V móde sú tiež konvertibilné notebooky, teda dva v jednom - vyzerajú ako bežný notebook, ale majú dotykový displej a fungujú ako tablet a notebook zároveň. Niektoré umožňujú displej rôzne otáčať alebo úplne oddeliť a používať samostatne", upresňuje Iva Pavlousková. Manažéri podľa nej vyhľadávajú buď práve tieto 2v1 notebooky s Full HD rozlíšením, alebo 14palcové notebooky, ktoré majú procesor Intel Core i5 alebo Core M, 8 GB RAM a SSD alebo hybridný disk. A vážia pod 1,5 kg.

EU: Klimaticky neutrálna Európa do roku 2050


Európska komisia prijala dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 - Čistá planéta pre všetkých.

Stratégia ukazuje, ako môže Európa viesť úsilie o klimatickú neutralitu investíciami do realistických technologických riešení, posilňovaním postavenia občanov a zosúlaďovaním činností v oblastiach, akými sú priemyselná politika, financie či výskum a zároveň sa postarať to, aby bol tento prechod spravodlivý aj zo sociálneho hľadiska. Vízia o klimaticky neutrálnej budúcnosti sa zameriava na takmer všetky politiky EÚ a je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať nárast teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v snahe neprekročiť 1,5 °C. Byť lídrom v oblasti klimatickej neutrálnosti pre EÚ znamená dosiahnuť ju do roku 2050.

Výsledky najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra (z 11/2018):
·         93 % Európanov myslí, že zmena klímy je spôsobená ľudskou činnosťou,
·         85 % súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energie môžu viesť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Európe.

Cesta ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu si vyžaduje spoločné opatrenia v 7 strategických oblastiach (energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čistá, bezpečná a prepojená mobilita, konkurencieschopný priemysel a obehové hospodárstvo, infraštruktúra a energetické prepojenia, biohospodárstvo a prírodné záchyty uhlíka i zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého na riešenie zostávajúcich emisií). Členské štáty do konca roka 2018 predložia Európskej komisii svoje návrhy národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Aktuálne: Diaľničných známok sa predá viac


Príjem z predaja diaľničných známok v tomto roku opäť už v novembri prekonal hranicu celoročného príjmu z ich predaja v predchádzajúcom roku: podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa tak stalo 12. novembra tohto roka, kedy počet predaných diaľničných známok na Slovensku dosiahol takmer 4,3 miliónov  kusov za viac ako 72,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.
      
Najobľúbenejšie zostávajú u motoristov desaťdňové diaľničné známky s vyše 59 % podielom na trhu, nasledujú ročné diaľničné známky s 28 % podielom a zvyšných 13 % tvoria 30 - dňové diaľničné známky. Tradične najviac, a to 49 % nakupujúcich, tvoria vodiči so slovenským evidenčným číslom vozidla, 36 % tvoria autá z okolitých krajín a nakoniec motoristi s vozidlami z iných krajín predstavujú 15 % podiel na trhu v počte kusov predaných elekronických diaľničných známok. NDS tak potvrdila každoročný rastúci trend v príjme z predaja diaľničných známok, čo znamená nárast o takmer 5,3 % oproti minulému roku.

Ceny elektronických diaľničných známok na Slovensku patria podľa NDS k jedným z najnižších v regióne. Povinnosť platiť za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje na všetky dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony. Ročná diaľničná známka stojí 50 eur, 30-dňová 14 eur a desaťdňová 10 eur.

štvrtok 29. novembra 2018

EU: Nové pravidlá pre liehoviny


Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu za účasti Európskej komisie dospeli k politickej dohode o nových pravidlách výroby a označovania liehovín a tiež registrácie a ochrany liehovín s chráneným zemepisným označením.

Dohoda predstavuje záruku, že liehoviny v celej EÚ budú jasnejšie a jednotne označované. Vytvorenie registra kontrolných orgánov členských štátov tiež uľahčí prácu vnútroštátnych orgánov dozoru, aby sa k spotrebiteľom dostávali originálne výrobky. Liehoviny s chráneným zemepisným označením, akými sú napríklad Koňak, Irish Cream, Genever alebo Ouzo budú taktiež lepšie chránené proti zneužitiu ich prísad a proti registrácii podobných ochranných známok.

Hlavné prínosy nového nariadenia:
-          objasnenie pravidiel výroby a označovania pre väčšinu kategórií liehovín, vrátane vymedzenia maximálnych limitov sladenia pre niekoľko kategórií na úrovni EÚ,
-          zlepšenie pravidiel označovania, ktoré sa uplatňujú v prípade, že sa lieh kombinuje s inými výrobkami vrátane iných liehovín;
-          vytvorenie registra kontrolných orgánov členských štátov;
-          zvýšenú ochranu zemepisných označení: ak sa používajú ako zložky, keď sú v rozpore s ochrannými známkami a tiež s tovarom v tranzite na území EÚ;
-          ďalšie zjednodušenie postupov so zemepisným označením: kontrola Európskej komisie, ktorá sa zameria len na prvky európskeho významu, jasnejšie definície zmien a doplnení na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, plne rešpektujúc zásadu subsidiarity, aj skrátenie lehoty na vybavovanie žiadostí.

On-line: Až 85 % Slovákov je na internete


V súčasnosti má prístup k internetu 85 % obyvateľov Slovenska a takmer 99 % z nich ho aj denne používa. Na porovnanie v roku 2000 ich bolo na internete iba 9 %.

Podľa prieskumu United Consultants v spolupráci s MARK BBDO a Pricewise, ktorý mapuje správanie 2.000 Slovákov na internete, je dnes internet bežná dennodenná záležitosť, bez ktorej by si mnohí nevedeli predstaviť svoj život a rozhodovanie. Počas 18 rokov sa stal internet súčasťou skoro každej domácnosti. Takmer polovica (46 %) všetkých on-line používateľov sa pripája prostredníctvom mobilného telefónu a v každej digitálnej domácnosti sa nachádza 5,69 zariadení pripojených k internetu. Slováci používajú internet pri hľadaní informácií, potom na komunikáciu s ľuďmi, ktorých nemajú nablízku, prípadne si vypĺňajú voľný čas. Práca je až na štvrtom mieste.

Podľa internetových aktivít rozdelili výskumníci digitálnych spotrebiteľov do ôsmich kategórií. Najväčšie zastúpenie majú fajnšmekri, za nimi nasledujú sliediči, nadšenci a prvú štvoricu uzatvára skupina robinson. Piatou kategóriou sú surferi, v ktorých sa nachádza najviac mladých ľudí vo veku v priemere 31 rokov. Poslednú trojicu uzatvárajú pragmatici, pozorovatelia a odpadlíci. Najzdatnejší používatelia internetu sú surferi a fajnšmekri s priemerným vekom okolo 40. Práve fajnšmekri sú najvzdelanejšou a najbonitnejšou skupinou digitálnych spotrebiteľov. Segment robinson(iek) je svetom žien na rozdiel od pragmatikov, kde je väčšina mužov. Robinsonky sú ženy z menších miest a obcí, ktorých príjem klesol v dôsledku materskej dovolenky. Je to často ich jediné okno do sveta. Bez internetu si nevedia predstaviť život nie preto, že by sa nudili, ale preto, že by bez neho nestihli nič urobiť, stratili by kontakt s ľuďmi, na ktorých im záleží a nevedeli by, čo sa deje tam vonku. Pre nadšencov je predstava byť offline úplne nepredstaviteľná, internet je pre nich nemennou a pevnou súčasťou života. Sliedičov charakterizuje porovnávanie cien a výber najlepšieho produktu za čo najnižšiu cenu. Poslednú skupinu odpadlíkov charakterizuje to, že technológiám príliš nedôverujú a keby zanikol internet, ani by si to nevšimli.


STEMI: Pomáha zachrániť viac ľudských životov 
Technológia STEMI vo vozidlách záchrannej zdravotnej služby v SR zjednodušila a skvalitnila manažment záchrany života pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMS). Aplikácia zobrazuje polohu sanitky, čas dojazdu a ďalšie potrebné informácie. Nemocnica sa tak dokáže pripraviť na prijatie pacienta.

Podstatou STEMI je podľa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) záchranárov s pacientom hneď nasmerovať na pracovisko, ktoré je na starostlivosť oňho adekvátne vybavené a eliminovať zbytočné prevozy. Pri náhlej cievnej mozgovej príhode, ale napríklad aj infarkte myokardu, totiž ide o sekundy. MZ SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s mozgovou príhodou intravenóznu trombolýzu, teda rozpustenie zrazeniny v cieve, vykonať CT mozgu a mozgových ciev. Tiež deviatich špecializovaných pracovísk nepretržite vykonávajúcich mechanickú trombektómiu alebo trombosukciu.

Existujú dva typy cievnej mozgovej príhody a oba si vyžadujú okamžitú liečbu. Asi 85 % z nich predstavujú prípady nedokrvenia mozgu kvôli zúženej alebo upchatej cieve a 15 % sú prípady krvácania do mozgu. Podľa odborníkov je veľmi dôležité, aby si ľudia dokázali všímať príznaky CMS. „Najčastejšie je to poklesnutý ústny kútik, slabosť končatín alebo to, že pacient nevie správne rozprávať. Mnoho pacientov si pri slabosti končatín myslí, že možno zle ležalo a po čase to prejde", uviedla prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzana Gdovinová.

streda 28. novembra 2018

Upozorňujeme: Opatrne aj pri používaní platobných kariet


Platobné karty sa stali súčasťou každodenného života. Ich prostredníctvom sú k dispozícii finančné prostriedky nepretržite a vďaka internetu možno za tovar či služby zaplatiť kedykoľvek. Banky zdôrazňujú, aby ľudia pri nakupovaní v on-line prostredí boli opatrní a ostražití. Nakupovať by mali na vopred overených stránkach a sledovať aj recenzie.

„Niektorí poskytovatelia ponúkajú spotrebiteľom prvý mesiac využívania danej služby zdarma, avšak pri registrácii musíte zadať číslo platobnej karty. A tu môže vzniknúť problém, kedy po uplynutí bezpoplatkového obdobia si už príslušné služby neželáte využívať, neoznámite to poskytovateľovi služby, a tak poplatok za ďalšie obdobie je automaticky stiahnutý z vášho účtu. Je potrebné si vždy dôkladne prečítať zmluvné podmienky s dôrazom na podmienky ukončenia využívania služieb", radí Diana Brodnianska zo Slovenskej bankovej asociácie. Podľa nej v prípade objednávania vstupeniek na koncerty a športové podujatia cez internet vždy treba venovať pozornosť celkovej sume vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, a to napriek časovému stresu, ktorý vďaka niektorým ponukám typu „platí už len 5 minút“, vzniká.

„Ak máte v mobilnom zariadení v stiahnutých aplikáciách zaregistrované platobné karty pre platby za využívanie ponúkaných služieb, deti môžu v nevedomosti odkliknúť vyskakujúce okná s ďalšími súvisiacimi ponukami a službami. Venujte pozornosť nastaveniam a automatické zobrazovanie ponúk v tomto prípade radšej blokujte", zdôrazňuje Brodnianska.

Radíme: Bolí vás hlava?


Pulzujúce bolesti a migrénu nemusia mať na svedomí len počasie či nízky tlak. Príčinou môže byť aj stuhnutý krk. Či ide o bežnú bolesť hlavy, alebo je problémom krčná chrbtica, spoznáte podľa niekoľkých príznakov.

BOLESŤ SA NESTUPŇUJE, JE KONŠTANTNÁ. Pri typickej migréne je bolesť stále horšia. Začne to úplne nenápadne, ale čoskoro máte pocit, že vám hlava praskne. Pozitívne je, že cítite, kedy prichádza a viete sa na ňu pripraviť: či už tým, že užijete tabletku, aby ste to zastavili, alebo si pôjdete zašportovať, aby ste okysličili mozog, prípadne si pospíte. V tom je jeden z rozdielov medzi migrénou a bolesťou hlavy spôsobenou krčnou chrbticou. Ak je pôvod vašich bolestivých stavov v krku, nepríjemné pocity nekulminujú, ale tak ako začnú, tak aj pretrvávajú a to stále v rovnakej intenzite.

NEUĽAVÍ SA VÁM ANI NA DRUHÝ DEŇ. Počas migrény sa cítite, ako by ste boli po „opici“, alebo sa náhle zmenilo počasie. Mimochodom, jej spúšťačom môže byť aj alkohol, ktorý vám cievy rozšíri a spôsobí pulzujúcu bolesť. Tá môže postupovať aj cez rameno, trápezový sval, ľavú alebo pravú časť hlavy a vyústi až v oku. Vždy je orientovaná na jednu časť tela, pravú alebo ľavú. Ak ju zastavíte včas, zbavíte sa jej do pár hodín.  Ak je však problémom krk, na úľavu si musíte počkať aj pár dní. Zmizne až vtedy, ak sa stuhnutý krk uvoľní.

TABLETKY POMÔŽU LEN NA CHVÍĽU. Lieky proti bolesti sú len dočasným riešením. Správna cesta je uvoľnenie krčnej chrbtice cvičením, ktoré vám odporučí fyzioterapeut. Keďže stuhnuté svalstvo je spôsobené aj nesprávnou polohou tela pri chôdzi či sedení, v rámci prevencie by ste sa mali zamerať na to, aby vaše krčné svaly neochabovali. Najvhodnejšie je vzpriamené telo – pri chôdzi, ale aj v spomínanom sede. Keď chodíte, je to trochu jednoduchšie, avšak pri sedení, hlavne, ak ním strávite osem hodín v práci, je to náročnejšie. Ak neviete nepretržite strážiť svoj chrbát a dávať pozor, aby ste sa nehrbili, vyskúšajte napr. stoličku s pohyblivým sedákom. Tá vďaka pružine, ktorá podopiera sedák, pomáha nielen aktivovať ochabnuté chrbtové svaly, ale pomôže aj pri uvoľnení šije a krčnej chrbtice.

OBMEDZENÁ POHYBLIVOSŤ KRKU: Sprievodným javom oboch problémov je pískanie v uchu, rozmazané videnie, pocity nevoľnosti a závraty. Ak však bolesť hlavy sprevádza aj obmedzená pohyblivosť krku, mali by ste sa zamerať práve na túto partiu.  Niekedy sa tiež môže stať, že migréna spôsobí bolesť krku, alebo naopak bolesť v krku spôsobí migrénu. Nervový systém je prepojený a aj  lekári sa často sporia o to, čo čomu predchádza. Či už to je tak, alebo onak, nezanedbajte uvoľnenie šije, krku a záhlavia, radí Centrum zdravého sedenia. Pamätajte, že za „bežnou“ bolesťou hlavy môže byť aj stuhnutá krčná chrbtica, ktorá vám týmto dáva najavo, že s ňou nie je niečo v poriadku.

SR: Tretí antibyrokratický balíček


Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) predstavilo tretí antibyrokratický balíček, ktorý obsahuje 36 opatrení na znižovanie administratívneho zaťaženia, podporu podnikania a digitalizáciu. Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok. Do konca budúceho roka by malo byť zavedených do praxe 32 opatrení, zvyšné sa zrealizujú počas roku 2020. 

Ministerstvo hospodárstva predložilo tretí antibyrokratický balíček na pripomienkové konanie, následne by o ňom mala rokovať vláda. Opatrenia prinášajú jednotné pravidlá pre tie inštitúcie na Slovensku, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní rôznych prevádzok: stavebné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva, inšpektoráty práce a inšpektoráty SOI, ktoré majú regionálne rôzny prístup a požiadavky na podnikateľov. Príslušné úrady vypracujú a zverejnia kontrolné zoznamy povinností (tzv. checklist) pre začínajúcich podnikateľov, ktoré doteraz chýbali. Všetky úrady by mali postupne zverejniť aj vzory požadovaných tlačív. 

Podnikateľom majú zmeny ušetriť v prvom roku 72,5 milióna eur, následne až 76 miliónov eur. Napríklad nebudú musieť vykonať povoľovacie konanie pri otváraní prevádzok s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na zdravie zamestnancov (napr. kancelárie), ale pošlú iba oznámenie. Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky bude jednotná pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva, zverejní sa na webe a nebudú sa vyžadovať nepotrebné prílohy. Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR sa primárne zameriavajú na zjednodušenie stavebného konania - napríklad vytvorenie novej kategorizácie nebytových priestorov zjednotí postupy stavebných úradov, zverejní sa jednotný vzoru žiadosti o zmenu účelu užívania stavby. Súčasný právny stav totiž spôsobuje odlišné prístupy stavebných úradov k podnikateľským subjektom. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude môcť napríklad pri porušení menej závažných pravidiel využiť kompetenciu, kedy podnikateľ dostane „druhú šancu". Ak urobí nápravu v prospech spotrebiteľov, môže sa mu znížiť, alebo úplne odpustiť hroziaca sankcia. SOI súčasne nebude musieť viesť správne konanie a môže sa sústrediť na iné aktivity. Po novom by mala SOI pri výške pokuty zohľadňovať aj obrat podniku.

Prvý balíček antibyrokratických opatrení obsahoval 35 opatrení a vláda ho schválila v júni 2017. Druhý balíček, ktorý obsahuje 23 opatrení a päť úloh, platí od mája t.r.

utorok 27. novembra 2018

Google Pay: Už aj v slovenských e-shopoch


Na Slovensko prichádza možnosť on-line platieb prostredníctvom Google Pay. Kým platenie mobilom v obchodoch prostredníctvom tejto platobnej metódy si slovenskí používatelia už osvojili a obľúbili, na internete bola služba Google Pay dostupná len na globálnych platformách. Vďaka partnerstvu spoločnosti Google s PayU a Global Payments Europe bude po novom možné prostredníctvom tlačidla GPay zaplatiť aj v lokálnych  e-shopoch firiem ako napríklad Nay, Datart, Mall či Regiojet. Najväčšou výhodou tohto riešenia je úspora času, keďže používateľ už nebude musieť zakaždým vypĺňať dlhé formuláre s platobnými údajmi.

Poskytovatelia technológií pre bezhotovostné transakcie Global Payments Europe (GPE) a PayU integrovali platobnú metódu GPay priamo do svojej platobnej brány. Vďaka tomu môžu stovky internetových obchodov ponúkať svojim zákazníkom platenie cez tlačidlo GPay, teda bez nutnosti zadávať akékoľvek ďalšie platobné údaje. A prostredníctvom Google Pay je momentálne možné platiť aj na vyše 43 tisíc predajných miestach na Slovensku. Systém mobilných platieb do svojej aplikácie zaradili napríklad aj európsky autobusový dopravca FlixBus či globálna služba AirBnB.

Google Pay umožňuje platiť v obchodoch, na internete ako aj v mobilných aplikáciách. Zákazník tak so sebou nemusí nosiť ani peňaženku, pri platení v obchode len priloží mobil k bezkontaktnému terminálu, pri platení on-line nemusí znovu a znovu vypĺňať formuláre s platobnými údajmi. Okrem platobných kariet je možné v službe Google Pay ukladať a využívať aj vernostné a darčekové karty. Pri platbe v obchode, e-shope či v aplikáciách pritom nezdieľa Google Pay dáta o vašej platobnej karte s obchodníkom. V prípade straty alebo krádeže telefónu môžu používatelia najprv zistiť polohu telefónu vďaka funkcii Nájdi moje zariadenie. Potom ho môžu na diaľku buď uzamknúť novým heslom, alebo ho celý vymazať so všetkými údajmi. V každom prípade nie je nutné deaktivovať platobnú kartu, pretože jej údaje sa v telefóne nenachádzajú.

Trend: Pravidelný stres na pracovisku

Takmer polovica zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, prípadne takmer každý deň. Vyplýva to z on-line prieskumu Paylab Data Research, do ktorého sa zapojilo takmer 3.000 respondentov. Až 49 % z nich pritom priznalo, že stres na pracovisku zažijú minimálne niekoľkokrát za týždeň. 

Viac ako pätina Slovákov pritom potvrdila, že stresové situácie považuje za takmer bežnú každodennú vec. Najčastejším faktorom, ktorý nám spôsobuje stres v zamestnaní, je nadmerné množstvo práce. Túto odpoveď označilo až 45 % respondentov. Ako ďalšie dôvody uviedli Slováci príliš vysoké očakávania nadriadených, zlé pracovné podmienky, ale aj zanedbávanie súkromného života.
     
Výsledky prieskumu ukázali, že kvalifikovaní technickí zamestnanci pociťujú v porovnaní so zamestnancami s iným pracovným zaradením najmenej stresu. Naopak najviac stresu zažívajú vrcholoví manažéri. Až 73 % z nich priznáva, že zažíva stresujúce situácie minimálne niekoľkokrát za týždeň. Top manažérom spôsobuje najviac stresu nadmerné množstvo práce a zanedbávanie súkromného života. Pri nižších a stredných manažéroch sú to popri nadmernom množstve práce tiež vysoké očakávania nadriadených.

„Všetci zamestnanci označili za najväčší problém nadmerné množstvo práce okrem pomocných zamestnancov. Tí označovali najčastejšie zlé pracovné podmienky. Ukazuje sa, že v prípade prvého miesta je množstvo stresu priamo úmerné výške platu. Práve zamestnanci, ktorí zažívajú najviac stresu, majú tiež najvyšší celkový priemerný plat. Podľa Platy.sk je priemerný plat top manažéra na Slovensku 3.440 eur v hrubom", uviedla Nikola Richterová. Toto pravidlo porušujú len kvalifikovaní netechnickí zamestnanci, ktorí podľa prieskumu majú na pracovisku najmenej stresu. Ich celkový priemerný plat je však tretí najvyšší. Je to 1.386 eur v hrubom.

#GivingTuesday: Nezištná pomoc


Dni nákupného šialenstva strieda sviatok štedrosti, darovania a dobrovoľníctva. Myšlienka Giving Tuesday, ktorý konkuruje nákupným sviatkom ako Black Friday či Cyber Monday, je až šokujúco prostá. Aj preto sa do jednej z najväčších celosvetových filantropických aktivít každý rok zapájajú tisícky ľudí, inštitúcií, ale aj firiem. Na Slovensku budeme „darovací utorok“ sláviť už druhý rok, a to 27. novembra.

Hnutie #GivingTuesday jedinečným spôsobom spája rôznych partnerov – neziskové organizácie, firmy, ale aj rodiny a jednotlivcov. Všetkým ide o to isté – podporovať a rozširovať malé skutky láskavosti. Pre neziskové organizácie je darovací utorok príležitosťou osloviť svojich podporovateľov a známych, aby im pomohli tam, kde naozaj treba. Firmy môžu zapojiť svojich zamestnancov a pomôcť dobrej veci, v ktorú veria. Do oslavy darovania #GivingTuesday sa zapája vyše 120 krajín, viac než 50.000 organizácií a milióny ľudí. Na Slovensku získalo podporu tiež od 5 osobností, ktorí sú ambasádormi tohto ročníka  – herečka Táňa Pauhofová, športovec Matej Tóth, moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval, youtuber Expl0ited a spevák Miro Jaroš. Počas dňa budú hovoriť o tom, čo si nekúpili, aby namiesto toho kúpili dar niekomu inému.

Slovensko sa stalo súčasťou celosvetového hnutia minulý rok prostredníctvom Nadácie Pontis. V roku 2017 si tak aj Slováci mohli po prvýkrát užiť radosť z pomáhania a prispeli viac ako 83.000 eurami, vyše 12-timi tonami oblečenia a iných potrebných vecí, nespočetnými dobrovoľníckymi hodinami a dobrými skutkami. Už v prvom roku sa podarilo prepojiť svet biznisu s tým občianskym. Zamestnanci firmy Eset dostali možnosť podporiť niektorý z vybraných neziskových projektov cez portál DobraKrajina.sk. Nadácia Eset následne každý dar zdvojnásobila. Vyzbieralo sa spolu 4.989 eur. Firma Disig potešila svojich zákazníkov i zamestnancov ručne vyrobenými drobnosťami z Dobrého obchodu. Podporili tým slovenské neziskové organizácie, ktoré na Sashe.sk ponúkajú výrobky svojich zdravotne či mentálne znevýhodnených klientov. Okrem firiem sa do #GivingTuesday zapojilo aj tisíce ľudí z radov bežnej verejnosti. Napríklad v nízkoprahovom centre Kaspian v Petržalke získali vďaka darcom finančnú podporu na zariadenie novej poradenskej miestnosti. Mladí zo sídliska Kopčany v Bratislave naštartovali vďaka asistentom z centra Ulita vlastný sociálny projekt. Vytvorili značku oblečenia a počas #GivingTuesday získali od darcov dostatok financií na výrobu prvej série oblečenia.

pondelok 26. novembra 2018

Upozorňujeme: Nezaradenie do registra NBÚ môže ohroziť bezpečnosť

Pokiaľ sa firmy či inštitúcie, ktorým to ukladá zákon, neprihlásia do registra Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), môžu tak v konečnom dôsledku ohroziť bezpečnosť Slovenska. Vybraným spoločnostiam to prikazuje zákon o kybernetickej bezpečnosti.

NBÚ upozorňuje, že podľa zákona majú prevádzkovatelia služieb povinnosť skúmať prekročenie identifikačných kritérií svojej prevádzkovanej služby. Na základe pozitívnej identifikácie majú títo prevádzkovatelia potom zákonnú povinnosť nahlásiť túto skutočnosť úradu. Inštitúcie sa môžu dostať do registra aj z podnetu ústredného orgánu, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti vo svojom segmente pôsobnosti. Úrad môže zaradiť prevádzkovateľov do registra aj na základe vlastného zistenia. Ide teda o zaradenie priamo zo zákona, kedy je konkrétnemu subjektu úradom doručované oznámenie o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb. Takýto uvedený postup však v žiadnom prípade nezbavuje prevádzkovateľa služby povinnosti hlásiť úradu prekročenie identifikačných kritérií, ani v žiadnom prípade neumožňuje vyhnúť sa prípadnému príslušnému sankčnému mechanizmu.

Spoločnostiam a inštitúciam, ktoré sa do potrebných registrov nezahlásia, hrozí podľa NBÚ pokuta. Podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti môže úrad uložiť pokutu až do sumy 300.000 eur tomu, kto si nesplní svoju nahlasovaciu (samoidentifikačnú) povinnosť. Nezaradenie sa do systému môže viesť až k vzniku závažného kybernetického incidentu a tým k narušeniu kybernetickej bezpečnosti Slovenska, respektíve bezpečnosti ako takej. Pri bezpečnostnom zlyhaní konkrétneho prevádzkovateľa základnej služby môže dôjsť ku škodám aj u samotných používateľov koncových služieb. Preto je nevyhnutné, aby si každý, kto prevádzkuje službu uvedenú v zákone a vo vyhláške identifikoval svoje informačné systémy a zapojil sa do koordinovaného a korigovaného systému kybernetickej bezpečnosti.

Aktuálne: Najčastejšie sú vo firmách blokované erotické stránky, sociálne siete a herné servery


Podľa lokálneho prieskumu o IT bezpečnosti GFI Software takmer tri štvrtiny opýtaných českých a slovenských IT administrátorov (73 %) trápia návštevy firemných užívateľov na nezabezpečených webových stránkach. Možnosť nákazy z webu považujú za najväčší problém pri surfovaní internetom v pracovnom čase, a to aj v porovnaní s ďalšími sprievodnými javmi, ako sú nižšia produktivita práce, zahltenie kapacity či únik citlivých dát.

Prieskum, ktorý sa uskutočnil medzi českými a slovenskými predajnými partnermi GFI a Kerio v septembri tohto roku potvrdil, že v oblasti IT bezpečnosti je ochrana webového pripojenia druhou najpodceňovanejšou, hneď za ochranou elektronickej pošty. Infikované webové stránky sú podľa oslovených správcov IT taktiež druhým najčastejším kanálom, ktorým do podnikových sietí preniká škodlivý softvér vrátane ransomvéru.

Hlavné zistenia prieskumu:
§  Zabezpečenie firemného webového prístupu je podceňované podľa 37 % opýtaných IT administrátorov.
§  IT správcov najviac trápi prístup používateľov na nezabezpečené webové stránky (73 %), nižšia produktivita (33 %), zahltenie kapacity (20 %) a únik citlivých dát (13 %).
§  Z dôvodu ochrany najviac blokujú prístup na erotické stránky (74 %), sociálne siete (68 %) a herné stránky (55 %). Naopak, iba minimálne blokujú spravodajské servery (3 %) a žiadne stránky neblokuje 19 % administrátorov.
§  Podľa 81 % IT správcov najviac ohrozuje firemnú bezpečnosť neopatrnosť užívateľov, ďalej nedostatočné zabezpečenie IT nástrojmi (52 %), kybernetické útoky (35 %) a zlyhanie IT (29 %).

„Pre štyri pätiny našich partnerov sú najväčšiu hrozbu IT bezpečnosti neopatrní používatelia“, povedal Zdeněk Bínek: „Ak už firmy umožnia svojim pracovníkom prístup k podnikovému webovému pripojeniu, mali by sa zaistiť viacerými bezpečnostnými nástrojmi.“

EU: Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018


Európska komisia a OECD spoločne uverejnili správu prezentujúcu analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti zdravotníctva v 28 členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Správa je prvým krokom v dvojročnom cykle, ďalej bude v roku 2019 nasledovať vypracovanie zdravotných profilov všetkých členských krajín EÚ, z ktorých vyplynú osobitné charakteristiky a posledným je séria diskusií v jednotlivých štátoch. „Priemerná dĺžka života v EÚ je jednou z najvyšších na svete, ale nemali by sme zaspať na vavrínoch. Veľa životov sa môže zachrániť zvýšením úsilia na podporu zdravého životného štýlu", uviedol Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Priemerná dĺžka života v krajinách EÚ stabilne rastie, ale od roku 2011 sa spomalila. Veľké rozdiely v priemernej dĺžke života pretrvávajú nielen medzi pohlaviami, ale aj v rámci sociálno-ekonomického postavenia.

Na Slovensku bola v roku 2016 predpokladaná dĺžka života 77 rokov, pričom európsky priemer je 81 rokov. Veľké rozdiely v priemernej dĺžke života pretrvávajú nielen medzi pohlaviami, ale aj v rámci sociálno-ekonomického postavenia: na Slovensku môže 30 ročný muž s vysokou úrovňou vzdelania očakávať, že bude žiť o 15 rokov viac v porovnaní s tým, keby dosiahol len nízku úroveň vzdelania a 30 ročná vzdelaná žena môže očakávať dlhší život o 7 rokov v porovnaní so ženou s nízkou úrovňou vzdelania. Najčastejšou príčinou úmrtia sú na Slovensku sú ochorenia obehového systému a rakovina.

Ďalšie zistenia zo správy, ktorá varuje aj pred rizikovými faktormi ako fajčenie, alkohol či obezita, vyžaduje univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti a posilnenie zdravotného systému:
·         Výsledky z viacerých krajín ukazujú, že 20 % výdavkov na zdravotníctvo by mohlo byť rozdelených lepšie.

·         V roku 2015 zomrelo v  dôsledku duševných chorôb viac ako 84.000 ľudí. Celkové výdavky na boj proti nim sa odhadujú na 600 miliárd eur ročne. Duševné choroby nemajú len sociálny, ale aj ekonomický dopad.
·         Skoro 40 % mladých zažilo v predchádzajúcom mesiaci najmenej jednu udalosť s nadpriemernou konzumáciou alkoholu (tzv. binge drinking). Napriek tomu, že celková spotreba alkoholu sa znížila, naďalej ostáva zníženie jeho konzumácie prioritou.