piatok 1. októbra 2021

Aktuálne: Medzinárodný deň kávy

Káva sa stala neoddeliteľnou súčasťou života aj Slovákov. Každý obyvateľ Slovenska bez rozdielu veku vlani podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR skonzumoval v priemere až 2,7 kilogramu kávy. Podľa statista.com sa v rokoch 2020/2021 na celom svete spotrebovalo vyše 166,6 miliónov vriec kávy (jedno vrece je 60 kg) pri miernom medziročnom náraste o 1,3 %. Európske krajiny patria medzi najväčších konzumentov. Vlani mali podľa odhadu statista.com najväčšiu spotrebu na obyvateľa v Holandsku (8,3 kg), Fínsku (7,8 kg) a Švédsku (7,6 kg).

„Dlhodobo sa spotreba na Slovensku pohybuje na úrovni 3,04 kilogramu (kg) na obyvateľa. Ide o 10-ročný priemer, pričom najvyššiu spotrebu kávy dosiahlo Slovensko v roku 2014, a to 3,6 kg tejto plodiny na obyvateľa. Najmenej (1,4 kg) kávy skonzumovali obyvatelia Slovenska v roku 1990“, uviedol Róbert Vlačuha. Kým pred desiatimi rokmi 250 gramov praženej kávy stálo v slovenských obchodoch v priemere 2,01 eura, vlani sme zaplatili už 3,02 eura. Cena 100-gramového balenia instantnej kávy s kofeínom vzrástla z 3,7 eura v roku 2010 na minuloročných 4,1 eura. Vlani bolo možné objednať si šálku kávy espresso (7g) v kaviarňach na Slovensku v priemere za 1,3 eura.

Na Slovensko sa doviezlo vlani 40,4 tisíca ton kávy v hodnote 158,4 milióna eur. Medziročne sa dovezený objem znížil o necelé percento a v porovnaní s päťročným priemerom o 3,8 %. Najviac kávy dovezenej na Slovensko za posledných päť rokov pochádzalo z Nemecka, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Talianska. Celkový vývoz kávy zo Slovenska dosiahol vlani 29,1 tisíca ton, čo predstavovalo takmer 135 miliónov eur. Medziročne množstvo vyvezenej kávy kleslo približne o 9 % a v porovnaní s päťročným priemerom bolo nižšie o 8 %. Krajinou číslo jeden, kam smerovalo v priebehu posledných päť rokov zo Slovenska najviac praženej i nepraženej kávy, bolo Maďarsko, nasledovalo Rakúsko, Česká republika, Poľsko a Rumunsko.

Podľa údajov Eurostatu sa v Európskej únii v roku 2020 vyrobilo 1,9 milióna ton kávy. Spomedzi členských štátov najviac praženej kávy vyrobilo Taliansko (615,6 tis. ton, čo je 31,7 % z celkovej produkcie EÚ), za ním je Nemecko (571,1 tis. ton; 29,4 %) a Francúzsko (148,7 mil. ton; 7,7 %). Tieto tri krajiny vyrobili viac ako dve tretiny z celkovej produkcie kávy v EÚ.


EU: Ocenenia za bezpečnosť výrobkov

Jedenásť spoločností z ôsmich rôznych krajín získalo uznanie za svoje inovácie a investície na ochranu spotrebiteľov. V druhom ročníku sa ocenenie zameriavalo na dva aspekty: ochranu zraniteľných skupín spotrebiteľov a používanie nových technológií na zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľov, pričom ocenenia sa udeľovali oddelene pre malé a stredné podniky (MSP) a pre veľké spoločnosti.

Ocenenie za bezpečnosť výrobkov síce nie je peňažné, no víťazom prináša rozsiahle uznanie. Poukazovaním na najlepšie postupy chce Európska komisia inšpirovať aj ostatné podniky na lepšiu ochranu spotrebiteľa. Cieľom ocenenia je zároveň zvýšiť povedomie spotrebiteľov, že majú právo nachádzať na trhu len bezpečné výrobky.

Víťazi ocenenia za bezpečnosť výrobkov za rok 2021
Zlaté, strieborné a bronzové ocenenie bolo udelené šiestim malým a stredným podnikom (MSP) a piatim veľkým podnikom, ktoré vynikajú buď ochranou zraniteľných skupín spotrebiteľov, alebo kombináciou bezpečnosti a nových technológií. 

OCHRANA BEZPEČNOSTI ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN SPOTREBITEĽOV
MSP
VÍŤAZ ZLATÉHO OCENENIA: T.FIRST POOL SAFETY LTD (Cyprus) za podporu bezpečnosti pri bazénoch pomocou radu cenovo dostupných, bezpečných a ľahko použiteľných oplotení.
VÍŤAZ STRIEBORNÉHO OCENENIA: ONANOFF EUROPE BV (Holandsko) za ochranu sluchu mládeže inovatívnymi bezpečnostnými funkciami slúchadiel a vzdelávanie o návykoch bezpečného počúvania.
VÍŤAZ BRONZOVÉHO OCENENIA: BESAFE (Nórsko) za ešte bezpečnejšie autosedačky vďaka šikovnému a jednoduchému systému zapínania pomocou pásov.

Veľké spoločnosti
VÍŤAZ ZLATÉHO OCENENIA: IKEA OF SWEDEN AB (Švédsko) za špecializovaný rad cenovo dostupných výrobkov do domácnosti na podporu bezpečnosti zraniteľných spotrebiteľov.
VÍŤAZ STRIEBORNÉHO OCENENIA: MAXI-COSI - DOREL JUVENILE (Holandsko) za kombináciu bezpečnosti detskej autosedačky s pohodlím nosiča.
VÍŤAZ BRONZOVÉHO OCENENIA: TAMPAX - PROCTER & GAMBLE (Francúzsko) za inovácie výrobkov a vzdelávacie kampane propagujúce bezpečné používanie tampónov mladými tínedžerkami.

KOMBINÁCIA BEZPEČNOSTI A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ
MSP
VÍŤAZ ZLATÉHO OCENENIA: TERRAINQ SOLUTIONS (Nemecko) za zlepšenie bezpečnosti výrobkov na on-line trhoch prostredníctvom systému, ktorý automaticky kontroluje technickú dokumentáciu.
VÍŤAZ STRIEBORNÉHO OCENENIA: v SPREAD & COLE (Francúzsko) za kolaboratívnu platformu na rýchlejšie a účinnejšie riešenie odstraňovania nebezpečných výrobkov z trhu.
VÍŤAZ BRONZOVÉHO OCENENIA:  LUDO PLAYGROUNDS (Grécko) za zvýšenie bezpečnosti ihrísk pomocou inteligentnej technológie na zisťovanie problémov s bezpečnosťou.

Veľké spoločnosti
VÍŤAZ ZLATÉHO OCENENIA: TO.TEM (Taliansko) za podporu bezpečnej a ekologickej mobility integrovaním technológie varovania pred kolíziou do elektrických kolobežiek.
VÍŤAZ STRIEBORNÉHO OCENENIA: POSITEC (Nemecko) za automatizované kosačky na trávu bezpečnejšie pre deti a zvieratá pomocou inteligentnej a prelomovej technológie.

Zálohovanie: Prvá pomoc

Podľa prieskumu spoločnosti Blackblaze sa percento používateľov, ktorí zálohujú svoje dáta, zvýšil zo 65 % v roku 2008 na 80 % v roku 2021. Avšak skoro polovica používateľov, ktorí zálohujú svoje dáta, sa spolieha na zálohovanie s frekvenciou 1 rok a viac. Časový úsek pri ročnom zálohovaní dát je taký významný, že v prípade potreby obnovy dát je takáto záloha väčšinou nepoužiteľná. I keď je možné sledovať neprestávajúci pozitívny trend, až 20 %, čo je vlastne každý piaty používateľ, riskuje kompletnú stratu svojich dát.

Bez ohľadu na to či ide o súkromné dáta, alebo ste majiteľom malej firmy, zálohovanie dát poskytuje pomoc v nasledujúcich situáciách:
 1. Zlyhanie alebo poškodenie disku - Aj keď moderné zariadenia používajú dátové úložiská, ktoré majú dlhú životnosť, stále ide o zariadenia, ktoré sú extrémne mechanicky alebo tepelne namáhané, čo môže byť príčinou ich zlyhania. Prieskumy ukazujú, že až 51 % používateľov zažilo zlyhanie interného alebo externého úložiska (disku). Iba pre zaujímavosť, v USA týždenne zlyhá až 140.000 dátových úložísk (diskov). Prvým príznakom, že niečo nie je v poriadku, môže byť spomalenie prístupu k dátam na disku, časom nie je možné niektoré súbory už ani načítať a každým ďalším čítaním z disku sa situácia zhoršuje. Nakoniec sa údaje na disku stanú nepoužiteľné a pokiaľ nemáme urobenú zálohu, tak sú pravdepodobne aj nenávratne stratené. Toto platí rovnako pre klasické rotačné disky ako aj moderné čipové SSD disky.
 2. Prírodné katastrofy - Prírodné katastrofy sa mohli donedávna zdať ako vzdialená možnosť, ale zmeny počasia nám čoraz častejšie prinášajú nielen silné búrky alebo povodne, ale dokonca aj silné veterné smršte a tornáda. A to na poškodenie alebo zničenie nášho zariadenia stačí aj obyčajná búrka. Blesk a následné predpätie v elektrických rozvodoch môžu naše zariadenie poškodiť do takej miery, že je neopraviteľné a samozrejme dáta neobnoviteľné pokiaľ ich nemáte zálohované na bezpečnom mieste. „V prípade prírodnej katastrofy rozsahu povodne alebo tornáda je možné považovať za bezpečné miesto pre uloženie zálohovaných dát také, ktoré nie je zasiahnuté rovnakou prírodnou katastrofou. Z tohto pohľadu je cloudové on-line úložisko optimálnym riešením“, vysvetľuje Daniel Suchý.
 3. Malware - Štatistiky ukazujú, že až 61 % používateľov počítačov nahlásilo bezpečnostný incident. Určite už každý z nás mal skúsenosť s nejakou formou škodlivého softvéru (malware) či už v práci alebo súkromí. V priebehu posledných rokov sa do popredia dostáva ransomware. Najčastejšie sa šíri v emailoch prostredníctvom odkazov na škodlivé stránky. Ide o typ malwaru, ktorý po napadnutí počítačového systému zabráni používateľovi prístupu k dátam tým, že ich zašifruje a zväčša požaduje zaplatenie finančnej čiastky za navrátenie tohto prístupu. Veľakrát sa však stáva, že prístup k dátam sa nepodarí obnoviť ani po zaplatení požadovanej sumy. V takejto situácii pomôže iba obrátiť sa na odborníkov a mať aktuálnu zálohu dát.
 4. Krádež alebo strata - Krádež alebo strata zariadenia, či už ide o smartfón, tablet alebo počítač je nepríjemná a stresujúca záležitosť. Väčšinou však ide iba o zariadenie, ktoré viete viac či menej nahradiť novým alebo záložným zariadením. V súčasnosti existujú aj možnosti poistenia si zariadenia pre prípad poškodenia, straty alebo krádeže. Takže ani ekonomická strata nie je výrazná. Avšak dáta uložené na ukradnutom alebo stratenom zariadení sú nenávratne stratené, ak ste ich teda nemali pravidelne zálohované na on-line úložisku alebo inom zariadení, napríklad na externom disku alebo sieťovom úložisku dát NAS.

Podľa prieskumu až 76 % používateľov počítačov potvrdilo, že náhodne zmazali svoje dáta. Ako ukazuje aj tento prieskum, nikto z nás nie je neomylný. V súčasnom uponáhľanom svete sa veľakrát stane, že v návale pracovných úloh náhodne prepíšete, alebo zmažete dôležitý súbor, ktorý používate napríklad ako vzor pri vytváraní rôznych správ alebo ekonomických kalkulácií. Rovnako sa to môže týkať aj rôznych školských alebo súkromných dokumentov, ktoré by sa našli na každom domácom alebo študentskom počítači. V takom prípade nám nezostáva nič iné iba sa vrátiť k pôvodnej verzii a pracne ju upravovať, alebo dokonca vytvoriť daný súbor od nuly, čo je časovo náročne. Taktiež sa môže stať, že pri čistení disku si môžeme náhodne zmazať aj to, čo sme nechceli, nielen súbor ale dokonca aj celý adresár. V prípade pravidelného zálohovania by sme si takýto zmazaný súbor alebo adresár obnovili z našej zálohy v priebehu niekoľkých sekúnd. Pravidelné zálohovanie dát či už z počítačov alebo našich prenosných zariadení nie je potrebné, ale nutné. Najlepšie je ak sa takéto zálohovanie deje automaticky bez nutnosti zásahu zo strany používateľa a na pravidelnej báze. V prípade malých firiem je vhodné zálohovať denne a v prípade súkromných zariadení v závislosti od charakteru dát ako aj dynamiky používania zariadenia.

Radíme: Ako skontrolovať auto pred zimou

Tohtoročné leto nám dalo poriadne zabrať a vysoké teploty sa mohli podpísať aj na našich autách, preto je mimoriadne dôležité pripraviť vozidlo na chladnejšie mesiace. Pripravili sme pre vás rady, podľa ktorých môžete skontrolovať vaše auto a na nič nezabudnúť.

Letné mesiace plné horúcich slnečných lúčov vedia ohroziť nielen našu pokožku, ale aj karosériu vozidla. Pred slnkom tak musíme chrániť aj náš automobil. „Najväčšie riziko hrozí karosérii, ale aj niektorým častiam interiéru auta. Ak je vozidlo často vystavované priamemu slnku môžeme vo výsledku čakať problémy, ako je vyblednutie farby karosérie, ošupovanie laku alebo stvrdnutie a rýchlejšie starnutie plastových častí interiéru a exteriéru auta. Skúsenejší vodiči už vedia, že lak vozidla treba chrániť prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla vhodným zaclonením, no nemusí ich to ochrániť pred drobnými škodami“, upozorňuje Petr Vaněček. Vysoké denné teploty či veľké teplotné rozdiely v priebehu dňa môžu taktiež viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Hodnotu odporúčanú pre konkrétne vozidlo zvyčajne nájdete na vnútornej strane viečka palivovej nádrže, prípadne na B-stĺpiku po otvorení dverí vodiča. Po letných horúčavách je najdôležitejšie vykonať kontrolu tlaku v pneumatikách, doplniť prevádzkové kvapaliny, dôkladne vyčistiť a potom ošetriť všetky namáhané povrchy auta. To sa týka nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.

S príchodom chladnejších mesiacov nastane čas, kedy by sme mali odstrániť z auta aj hrubé nečistoty. Pri umývaní vozidla si dávajte pozor na to, aké prostriedky použijete. „Odporúčam sa vyhnúť agresívnym saponátom alebo kefám, ktoré majú drsný povrch, aby sme pri umývaní vozidla nepoškodili jeho povrchové časti. V tomto prípade je určite lepšia umývacia bezkontaktná linka (wapka), ktorá vaše auto umyje šetrnejšie. Po umytí auta by ste nemali zabudnúť na navoskovanie, ktoré vám zaručí predĺženie životnosti laku. Vosk vám taktiež uľahčí umývanie vozidla, keďže na navoskované auto sa nečistoty až tak nelepia“, informuje Petr Vaněček. Dobre je naplánovať si aj cestu do overeného autoservisu na dôkladné preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny. Návštevu servisu by ste mali využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť, hlavne po lete, kedy bola klimatizácia vo vašom vozidle využívaná maximálne.

štvrtok 30. septembra 2021

COVID-19: Zdravý životný štýl

Na záver odporúčaní, ako si chrániť zdravie v čase šírenia koronavírusu, Úrad verejného zdravotníctva SR pripomína hlavné zásady zdravého stravovania, zdôrazňuje potrebu každodenného pravidelného pohybu aj dostatok spánku.

Zdravý životný štýl
Konzumujte vyváženú zdravú stravu, najmä u detí zaraďujte do jedálnička ovocie a zeleninu (obsahujú dôležité vitamíny a minerály), mliečne výrobky (obsahujú vitamín D), orechy (obsahujú zinok), strukoviny, celozrnné potraviny obsahujúce vlákninu. Strava má byť pravidelná a pestrá, snažte sa priebežne obmieňať jedlá na vašom jedálničku.
Príjem kuchynskej soli je potrebné obmedzovať do 5 g denne, čo je približne jedna čajová lyžička. Vhodné je obmedziť potraviny s vysokým obsahom soli, napríklad údeniny, konzervované potraviny, slané oriešky, lupienky. Hotové jedlá odporúčame neprisáľať. Vyšší príjem soli v strave môže súvisieť so zvýšenými hodnotami krvného tlaku a s výskytom hypertenzie.
Pitný režim treba dodržiavať aj v chladnejších mesiacoch, hoci pocit smädu nie je taký výrazný ako v lete. Najvhodnejším nápojom je pitná voda, ochutiť si ju môžeme nakrájaným ovocím alebo bylinami. Vyhýbajte sa nápojom s pridaným cukrom, pitný režim si dopĺňajte nesladeným čajom alebo minerálnou vodou.
Pilierom zdravého životného štýlu je tiež pravidelný pohyb, venujte mu každý deň aspoň polhodinu, najlepšie na čerstvom vzduchu, ak je počasie priaznivé. Fyzická aktivita má význam v prevencii mnohých rozšírených chronických ochorení a priaznivo vplýva aj na obranyschopnosť organizmu. Pozitívne účinky fyzickej aktivity na zdravie sa prejavujú najmä za predpokladu, že je vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo.
Aj menšie úpravy životosprávy však majú svoj význam - doprajte si ráno krátku rozcvičku, pri telefonovaní sa prechádzajte, častejšie choďte namiesto výťahom po schodoch, vymeňte aspoň v niektoré dni obvyklú prepravu autom alebo hromadnou dopravou za prechádzku, alebo sa presuňte bicyklom.
Spomeňte si na pohybovú aktivitu, ktorá vás v minulosti bavila a ktorá je adekvátna aj vzhľadom na vaše súčasné fyzické možnosti. Snažte sa využívať a rozhýbať svalstvo, pri pohybe by sa vám mal aspoň mierne zrýchliť pulz a dych.
Pobyt v prírode podporuje psychické a fyzické zdravie a posilňuje imunitný systém. Pobytom v prírode dodáme telu množstvo kyslíka, ktorý je pre zachovanie dlhodobo dobrého zdravia veľmi dôležitý.
Dodržiavajte vhodný spánkový režim, nakoľko dlhodobý nedostatok spánku môže viesť k vzniku úzkosti. Vedľajším účinkom pri nedostatku spánku je tiež znížená obranyschopnosť tela. Ak spíme málo, sme zraniteľnejší.

EU: Veda, výskum a inovácie

Z nového prieskumu Eurobarometra o poznatkoch a postojoch európskych občanov k vede a technike vyplýva, že 9 z 10 občanov EÚ (86 %) považuje celkový vplyv vedy a techniky za pozitívny. Očakávajú, že škála technológií, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú, bude mať pozitívny vplyv na náš spôsob života v nasledujúcich 20 rokoch: ide najmä o slnečnú energiu (92 %), vakcíny a boj proti infekčným chorobám (86 %) a umelú inteligenciu (61 %).

Výsledky okrem toho poukazujú na vysoký záujem o vedu a techniku (82 %) a zvedavosť občanov dozvedieť sa o nej viac na miestach, akými sú mestské úrady, múzeá a knižnice (54 %). V mnohých oblastiach sa v posledných rokoch zvýšil záujem občanov EÚ, ich očakávania aj angažovanosť v oblasti vedy a techniky. V odpovedi na otázku, v ktorých oblastiach môže výskum a inovácia priniesť zmenu, respondenti najčastejšie uvádzajú zdravotnú a lekársku starostlivosť a boj proti zmene klímy. Tieto výsledky sú v súlade s rastúcim záujmom o nové lekárske objavy, ktorý sa od roku 2010 zvýšil z 82 % na 86 %.

Prieskum Eurobarometra tiež odhaľuje výzvy v oblasti výskumu a inovácií. Mnohí občania EÚ si myslia, že veda a technika väčšinou pomáhajú zlepšovať život tým, ktorí už kvalitnejší život majú (57 %), a nevenujú dostatočnú pozornosť rozdielom medzi potrebami žien a mužov (23 %). Viac ako polovica si myslí, že výskumní pracovníci v Číne (58 %), USA (57 %) a Japonsku (54 %) sú vo vedeckých objavoch ďalej ako výskumní pracovníci v EÚ. Veľké rozdiely medzi rôznymi skupinami spoločnosti sú aj v úrovni vedeckých poznatkov. Občania EÚ majú pozitívny názor na vedcov a ich typické vlastnosti, akými sú inteligencia (89 %), spoľahlivosť (68 %) a schopnosť spolupracovať (66 %). Viac ako dve tretiny Európanov (68 %) sa domnievajú, že vedci by mali zasahovať do politických diskusií, aby sa zabezpečilo, že sa pri rozhodovaní budú zohľadňovať vedecké dôkazy.

Väčšina občanov EÚ získava informácie o vývoji vedy a techniky v televízii (63 %), po nej nasledujú on-line sociálne siete a blogy (29 %) a on-line alebo tlačené periodiká (24 %). Prevažná väčšina (85 %) sa domnieva, že záujem mladých ľudí o vedu je nevyhnutný pre budúcu prosperitu. Okrem toho sa väčšina domnieva, že zapojením nevedeckých odborníkov do výskumu a inovácií sa zabezpečí, aby veda a technika reagovali na potreby a hodnoty spoločnosti (61 %). Takmer tri štvrtiny (72 %) respondentov si myslia, že vlády by mali zabezpečiť, aby nové technológie boli prínosom pre všetkých, a viac ako tri štvrtiny (79 %) si myslí, že vlády by mali do boja proti zmene klímy povinne zapojiť súkromné podniky.

On-line: Čo zaujalo detí

Leto je pre deti najlepším časom na oddych a zábavu. A keďže počas prázdnin nemusia chodiť do školy či robiť domáce úlohy, majú viac času na konzumáciu rôzneho on-line obsahu, sledovanie obľúbených blogerov, hranie on-line hier či chatovanie s priateľmi. Spoločnosť Kaspersky analyzovala anonymizované údaje, akými sú vyhľadávacie dotazy a najobľúbenejšie Android aplikácie, ako aj kategórie webových stránok, ktoré dobrovoľne poskytli používatelia služby Kaspersky Safe Kids, aby preskúmala, ako sa zmenili záujmy a potreby detí počas leta 2021.

Deti, ktoré používajú zariadenia so systémom Android, strávili najviac času na YouTube (32,9 %) . Toto leto sa na druhom mieste umiestnil TikTok (19 %), ktorý tak predbehol WhatsApp (16 %) na treťom mieste. Ide o zmenu trendu pozorovaného od novembra 2020 do apríla 2021, kedy podiel používania TikToku bol na úrovni 14,9 %, zatiaľ čo WhatsAppu na 18,1 %. Deti, ktoré sledovali videá a YouTube, sa zaujímali najmä o otázky týkajúce sa videohier (32,3 %), s ktorými úzko súvisia tzv. Let's Play videá (ide o videozáznam priebehu hrania videohry). Medzi najobľúbenejšie "Let's Players" patrili anglicky hovoriaci SSundee a MrBeast Gaming. Najobľúbenejšou hrou bol počas leta Minecraft (25,9 %), a hre Brawl Stars (4,9 %) sa podarilo predbehnúť hru Roblox (4,6 %).

Druhým kľúčovým trendom medzi deťmi bola hudba. Takmer pätina všetkých internetových vyhľadávaní na videoplatforme YouTube (18,4 %) bola venovaná interpretom a klipom. Najobľúbenejšou skladbou tohto leta bola skladba Astronaut In The Ocean v podaní kapely Masked Wolf, zatiaľčo najpopulárnejšími interpretmi sa stali Ariana Grande a Lil Nas X. Zaujímavosťou je, že medzinárodná pesničková súťaž Eurovízia sa stala populárnou aj medzi deťmi a teenagermi. Tohtoroční víťazi, talianska skupina Måneskin, sa stali jednou z najpopulárnejších tínedžerských skupín na celom svete. Na YouTube deti najčastejšie vyhľadávali ich piesne Beggin', I WANNA BE YOUR SLAVE, ako aj víťaznú pieseň Eurovízie ZITTI E BUONI. Z ďalších on-line trendov je dôležité spomenúť prudký nárast popularity nových hračiek Simple Dimple a Pop It. Vznikajú k nim aj hudobné skladby, zaznamenali virálne šírenie na TikToku, a takisto sa aj na YouTube objavilo množstvo recenzií na tieto hračky.

„Z analýzy vyplýva, že deti nemenia svoje preferencie tak často a naďalej sledujú rovnaký typ obsahu, zmeny však možno pozorovať vo výmene hlavných aktérov. Napríklad talianski rockeri Måneskin nahradili BTS a hra Friday Night Funkin' predbehla Among Us. Čísla tiež ukazujú, že hudba zaujíma moderné deti viac ako šport. Ich pozornosť nedokázali upútať ani také globálne udalosti, akým bolo Euro 2020 či Letné olympijské hry v Tokiu“, komentoval Miroslav Kořen.

Ak chcete deťom zabezpečiť pozitívne on-line zážitky, spoločnosť Kaspersky odporúča:
• Spolu surfujte po internete a učte sa spoločne. Zistite, kde v on-line priestore trávia deti svoj čas a preskúmajte, ako ich čo najlepšie ochrániť.
• Zvážte stiahnutie aplikácií rodičovskej kontroly a porozprávajte sa s deťmi o tejto téme, aby ste im vysvetlili, ako tieto aplikácie fungujú a prečo ich potrebujú, aby boli v on-line priestore v bezpečí.
• Venujte viac času komunikácii s deťmi o on-line bezpečnostných opatreniach. Povedzte svojim deťom, čo nesmie byť za žiadnych okolností zverejnené na internete a prečo.

Očkovanie: Sezóna 2021/2022

Jeseň sa spája aj s očkovaním proti chrípke. Ako postupovať v období ďalšej vlny koronavírusu, proti ktorému pokračuje tiež vakcinácia? Odborné usmernenie pre potreby ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých za účelom správneho postupu pri očkovaní v sezóne 20221/2022 vydala Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

1/ Očkovanie proti chrípke možno začať v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých od 1.10.2021
V SR sú v očkovaní proti chrípke k dispozícii tetravalentné vakcíny, čo rozširuje možnosti ochrany očkovanej osoby. Očkovanie proti sezónnej chrípke predstavuje overený, účinný a bezpečný nástroj v prevencii chrípky a jej komplikácií v bežnej populácii ako aj v špecifických ohrozených skupinách pacientov – seniori, pacienti s chronickými ochoreniami, polymorbídni pacienti a podobne. Viaceré práce ukázali ochranný efekt tohto očkovania pred komplikovaným priebehom COVID-19 ako aj negatívnu asociáciu s mortalitou na COVID-19. Očkovanie proti chrípke uhrádzajú všetky zdravotné poisťovne.

2/ Očkovanie proti COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých sa uskutočňuje na základe zmluvy s MZ SR
Ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, ktoré očkujú proti COVID-19, očkujú 1. dávkami a 2. dávkami očkovacej látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Rozostup medzi oboma dávkami by mal byť 4 týždne. Pokiaľ bolo nutné podanie 2. dávky odložiť, treba ju podať čo najskôr po pôvodne stanovenom termíne. MZ SR vydalo usmernenie k podávaniu 3. dávky vakcíny. Odporúča ju podať najskôr po 8 mesiacoch od 2. dávky. SVLS odporúča počkať s podávaním 3. dávky vakcíny do vyjasnenia všetkých súvislostí zo strany MZ SR. SVLS minulý týždeň požiadala MZ SR o riešenie softvérových, zmluvných a legislatívnych súvislostí. Na konkrétnu odpoveď sa zatiaľ čaká. Následne bude možné začať s očkovaním 3. dávkou očkovacej látky proti COVID-19 indikovaným skupinám obyvateľov v odporúčanom časovom intervale. 

3/ Súčasné podávanie vakcíny Comirnaty (koncentrát na injekčnú disperziu mRNA očkovacia látka proti COVID-19) s inými inaktivovanými alebo živými vakcínami
Vakcíny proti chrípke a proti COVID-19 sa podľa súčasne platných odborných odporúčaní nepodávajú súčasne. Od podania vakcíny Comirnaty by nemali byť podané žiadne iné živé alebo neživé vakcíny v intervale najmenej 7 dní, ideálne aspoň v intervale 14 dní. Vakcína proti COVID-19 sa nesmie miešať v jednej injekčnej striekačke so žiadnymi inými vakcínami alebo liekmi. Je potrebné počkať na výsledky štúdií, ktoré overia bezpečnosť a účinnosť súbežného podávania vakcíny Comirnaty s vakcínami proti chrípke alebo pneumokokom. 

4/ Očkovanie pri postexpozičnej profylaxii (tetanus, besnota, hepatitíde B a podobne)
Očkovanie je potrebné vykonať hneď, ako je to možné a nie je potrebné dodržiavať žiadne intervaly od podania vakcín proti COVID-19, najmä v prípade rizika z omeškania. 

streda 29. septembra 2021

COVID-19: Prevencia vo voľnom čase

Ako si chrániť svoje zdravie v čase šírenia koronavírusu? Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil základné odporúčania, z ktorých vyberáme užitočné rady pre nakupovanie, návštevu parku, ihriska, športoviska aj knižnice.

Návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času.
Snažte sa vyhýbať špičke a nakupujte najmä v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať menej ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín, ak je v danom okrese v platnosti.
Seniorov nad 65 rokov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím prosíme, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas pre nich vyhradený, ak je v danom okrese v platnosti.
S personálom a inými zákazníkmi komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.
Noste správne nasadené rúško alebo respirátor, prekryté majte ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte rukavice.
Rešpektujte pokyny zamestnancov predajne a sledujte značenie, ktoré napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.
Nenarúšajte osobný priestor iných ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar neskôr.
Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý plánujete kúpiť.
Kým si neumyjete/nedezinfikujete ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.
Pri nákupe použite samoobslužné skenery, ak je to možné.
Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.
Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfikujte ruky.
Ak budete nútení využiť toaletu v obchode (nákupnom centre), snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte ruky.

Parky a detské ihriská
Navštevujte parky, ktoré sú v okolí vášho bydliska. Ak to nie je nutné, nepresúvajte sa za rekreáciou pomocou hromadnej dopravy.
Dodržiavajte odstup od iných rodičov a detí.
Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi natoľko, že je náročné zachovávať aspoň dvojmetrové rozostupy, zvoľte si na rekreáciu menej zaplnené miesto.
Športujte samostatne alebo s ľuďmi z vašej spoločnej domácnosti.
Každú návštevu detských ihrísk zvážte do dôsledkov. Ak sa predsa len vyberiete na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia.
Nedeľte sa o predmety (napríklad hračky, športové náčinie) s osobami mimo vašej domácnosti.

Knižnice
Uprednostnite digitalizované tituly pred tlačovinami.
Vždy, keď je to možné, využite online rezervácie titulov a do knižnice si ich príďte už len vyzdvihnúť.
Snažte sa využiť všetky dostupné možnosti, ktoré minimalizujú priamy kontakt s personálom alebo inými návštevníkmi knižnice – napríklad výdaj objednaných kníh cez „okienko“ alebo boxy na vrátenie kníh.
Pred prevzatím a vrátením kníh si umyte alebo dezinfikujte ruky a počas návštevy knižnice majte po celý čas riadne nasadené rúško alebo respirátor.
EU: Roaming za domáce ceny

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku schválil finálnu podobu nových pravidiel tzv. voľného roamingu v Európskej únii. V krajinách EÚ by sme sa tak pri využívaní roamingu už nemali pocítiť akúkoľvek diskrimináciu či obmedzenia. Európania možnosť využívať roamingu za domáce ceny od roku 2017. Roam like ať home (RLAH) končí v júni 2022 a pripravovaná revízia upravuje pravidlá na najbližších 10 rokov.

Na vnútornom trhu EÚ by malo byť samozrejmosťou využívať mobilné služby, vrátane čerpania dát za domáce ceny bez obmedzení. Europoslanec Róbert Hajšel počas vyjednávaní nástojil na zabezpečení rovnakej kvality služieb v celej EÚ: „Okrem predĺženia tzv. voľného roamingu som trval na uplatnení princípu rovnakej kvality služieb, bezplatnom sprístupnení núdzových liniek a odstránení akejkoľvek formy diskriminácie, s ktorou sa aj Slováci stretávajú, keď cestujú po štátoch EÚ. Som tiež rád, že sa nám podarilo otvoriť diskusiu o rozšírení roamingu pre tretie krajiny, napríklad vo vzťahu so susednou Ukrajinou alebo so Srbskom, odkiaľ k nám prichádzajú za prácou tisíce osôb.”

Vyjednávač za sociálnych demokratov v Európskom parlamente si osobitne pochvaľuje, že sa mu podarilo presadiť veľmi jasné znenie paragrafu zakazujúceho uplatňovanie horšej kvality pripojenia pre používateľov roamingu v porovnaní s domácimi klientami. Podľa neho treba postupne zrušiť aj zásadu tzv. korektného využívania roamingu, ktorá umožňovala operátorom trestať ľudí fungujúcich napríklad z pracovných dôvodov viac v zahraničí ako doma. 


Radíme: Potvrdenie na získanie 2 % daní

Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré potrebujú potvrdenie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. 

Ak by notársky úrad nevedel získať údaje priamo v portáli oversi.gov.sk, Sociálna poisťovňa potvrdenie na požiadanie vydá. O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Vydané potvrdenie potom Sociálna poisťovňa prioritne doručí do elektronickej schránky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou.

Klientom, ktorí sa v tejto veci chcú obrátiť na Sociálnu poisťovňu sa odporúča, aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali ku koncu roka, resp. na poslednú chvíľu. Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % dane z príjmu slúži ako podklad, že dané občianske združenie či nezisková organizácia nemá evidované nedoplatky v sociálnom poistení. Nemá byť staršie ako 30 dní. Posledný termín na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2021.

On-line: Osobné údaje detí

Internet je pre deti nebezpečné miesto. Diskusia okolo ochrany osobných údajov a súkromia detí sa však u nás rozvíja len veľmi pomaly. Kým slovenský regulátor nevenuje ochrane osobných údajov detí prakticky žiadnu pozornosť, krajiny západnej Európy berú problematiku veľmi vážne.

Pozitívnymi príkladmi v ochrane osobných údajov detí na internete sa stali Veľká Británia a Francúzsko. Vo Veľkej Británii platí od 2. septembra detský kódex, ktorého cieľom je vytvorenie bezpečnejšieho internetu pre deti pri spracúvaní ich osobných údajov. Spoločnosti ho boli povinné implementovať v priebehu tohto roka a britský dozorný orgán sa plánuje proaktívne zamerať na sociálne médiá a platformy na streamovanie videí a hranie hier. Francúzsky dozorný orgán CNIL v auguste vydal 8 podrobných odporúčaní na zvýšenie ochrany detí on-line, ktorými povzbudzuje deti využívať digitálne práva, no upozorňuje aj na potrebu získavania súhlasu rodičov pre deti mladšie ako 15 rokov. Vyžadovanie súhlasu aspoň jedného rodiča je v krajinách EÚ už bežnou praxou a stretávame sa s ňou aj na Slovensku. V Nemecku je však napríklad pri zverejňovaní fotografií detí potrebný súhlas oboch rodičov, keďže „ide o vec značného významu pre budúcnosť detí“. V odporúčaniach sa CNIL venuje aj podpore rodičovskej kontroly, pričom sa snaží poukázať na dôležitosť nastavenia jej vhodnej miery, aby kontrola nevyústila do nesamostatnosti dieťaťa. Ideálne je deti do procesu rozhodovania zahrnúť.

„Ochrana osobných údajov naberá pri deťoch nové rozmery. Opakované použitie alebo zdieľanie osobných údajov môže mať vážne dôsledky na súkromie detí, fyzickú a psychickú integritu, rodinný život a sociálno-profesionálnu budúcnosť a dokonca môže spôsobiť riziko diskriminácie a vylúčenia. Je zarážajúce, že téme ochrany osobných údajov detí úrady u nás nevenujú väčšiu pozornosť. Výsledkom je nízka informovanosť rodičov, ktorí nepoznajú možnosti ochrany svojich detí v online priestore“, dodal Jakub Berthoty. Správcovia on-line služieb by podľa advokáta mali dodržiavať základné pravidlá. Dieťaťu musia byť všetky informácie poskytnuté zrozumiteľne, jasne a príťažlivo, teda detskou rečou. Rozhodujúcu rolu hrá aj vek a vyspelosť dieťaťa, ktoré patrí do cieľovej skupiny danej služby. Zároveň musia mať rodičia stále možnosť zrušiť účet svojho dieťaťa, ak to považujú za nevyhnutné na ochranu jeho najlepších záujmov. Na Slovensku ide o nedostatočne spracovanú tému, no máme prax zo zahraničia, ktorou sa môžeme inšpirovať.

utorok 28. septembra 2021

COVID-19: Prevencia v domácnosti

Ako si chrániť svoje zdravie v čase šírenia koronavírusu? Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil základné odporúčania, z ktorých vyberáme užitočné rady pre domácnosti a bytové domy vrátane používania výťahu či návštev.

Spoločné bytové priestory a výťah
V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným rúškom alebo respirátorom, ktorý prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny.
Používanie výťahu odporúčame obmedziť v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.
Neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností.
V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné minimum času.
Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.

Stretnutia s členmi iných domácností
Ak sa u vás objavili akékoľvek príznaky ochorenia, ostaňte doma v izolácii a kontaktujte vášho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.
Zvážte nevyhnutnosť stretnutia s osobami mimo spoločnej domácnosti.
Vopred si vyjasnite pravidlá, ktorými počas stretnutia znížite riziko prenosu vírusu a trvajte na ich dodržaní.
Vždy uprednostnite stretnutie v exteriéri s dodržaním dostatočných odstupov. Snažte sa vyhýbať miestam, kde sa stretávajú ľudia z viacerých domácností, o ktorých režime a aktivitách nemáte dostatok informácií. Minimalizujte riziko, že nákazu zanesiete medzi inak neprepojené skupiny ľudí. Medzi stretnutiami nechajte uplynúť aspoň niekoľko dní.
Po návrate zo zahraničia využite kontakt na diaľku, aspoň na pár dní minimalizujte osobné stretnutia.
Ak ste spolu v jednej miestnosti s osobou z inej domácnosti, majte naďalej nasadené rúško alebo respirátor a dodržujte dostatočné rozostupy - a to aj vtedy, ak máte negatívny výsledok testu alebo ste po očkovaní.

Opravy a servis v domácnosti
Do svojej domácnosti vpúšťajte iba pracovníkov s riadne nasadeným rúškom alebo respirátorom, nasaďte si ho aj vy.
Požiadajte technikov, aby si hneď po vstupe do bytu umyli alebo vydezinfikovali ruky. Ak použijú vašu kúpeľňu, na vysušenie rúk im dajte jednorazové papierové utierky, priestor potom vydezinfikujte.
Nekontrolované časti bytu uzavrite a v čase návštevy požiadajte ďalších členov domácnosti, aby v nich zotrvali počas kontroly či údržby – najmä rizikové osoby.
Nepribližujte sa k technikom, ak to nie je nevyhnutné. V priestoroch výkonu práce zabezpečte prítomnosť len jednej osoby z rodiny (ak je to možné), ktorá podľa možností bytu dodržuje 2-metrový odstup od technikov.
Zabezpečte priebežné vetranie v priestore, kde sa nachádzajú technici.
Obmedzte komunikáciu iba na najnutnejšie informácie.
Po vykonaní prác dôkladne vyvetrajte priestory, v ktorých sa zdržiavali pracovníci, a vydezinfikujte dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, ktorých sa technici dotýkali; odporúčame krátkodobé, ale účinné a opakované vetranie priestoru interiéru bytu.

EU: Digitálne a mediálne právne predpisy

Európska komisia podniká právne kroky voči 19 členským štátom, ktoré ignorovali právne predpisy Európskej únie v oblasti audiovizuálnych médií a telekomunikácií. Bezodkladne musia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách a európsky kódex elektronických komunikácií. Pôvodný termín bol koniec roka 2020.

Cieľom smernice o audiovizuálnych mediálnych službách je zabezpečiť spravodlivý jednotný trh pre vysielacie služby, ktorý bude držať krok s technologickým vývojom. Smernica bola preto v roku 2018 revidovaná s cieľom vytvoriť regulačný rámec vhodný pre digitálny vek, ktorý zabezpečí bezpečnejšie, spravodlivejšie a rozmanitejšie audiovizuálne prostredie. Koordinuje právne predpisy platné v celej EÚ, ktoré sa týkajú všetkých audiovizuálnych médií vrátane tradičných televíznych vysielateľov aj poskytovateľov video služieb na požiadanie a stanovuje základné ochranné opatrenia, pokiaľ ide o obsah zdieľaný na platformách na zdieľanie videí. V dôsledku oneskorenej transpozície sa občania a podniky v Česku, Estónsku, Írsku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na Cypre, v Slovinsku a aj na Slovensku nemôžu spoľahnúť na to, že sa uplatňujú všetky ustanovenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá:
 • vytvára rovnaké podmienky pre rôzne typy audiovizuálnych mediálnych služieb,
 • zaručuje nezávislosť vnútroštátnych mediálnych regulačných orgánov,
 • zachováva kultúrnu rozmanitosť napríklad tým, že sa od poskytovateľov služieb videa na požiadanie požaduje, aby 30 % ich ponuky tvorili európske diela,
 • chráni deti a spotrebiteľov stanovením pravidiel na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom v online prostredí vrátane ochrany týkajúcej sa služieb videa na požiadanie a
 • bojuje proti rasovej, náboženskej a inej nenávisti prostredníctvom posilnenia pravidiel na boj proti podnecovaniu k násiliu alebo nenávisti a na boj proti verejnému podnecovaniu k páchaniu teroristických činov.                                
Európsky kódex elektronických komunikácií modernizuje súčasné telekomunikačné predpisy EÚ pre digitálny vek. V dôsledku oneskorenej transpozície môžu byť spotrebiteľom a podnikom v Estónsku, Španielsku, Chorvátsku, Írsku, Taliansku, Litve, Luxembursku, Malte, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a vo Švédsku upierané prínosy jeho ustanovení, ktoré zabezpečujú:
 • jasné a inkluzívne pravidlá týkajúce sa práv koncových používateľov: v celej Európe platia rovnaké pravidlá s cieľom vytvoriť inkluzívny jednotný trh,
 • služby vyššej kvality: kódex zabezpečuje vyššiu rýchlosť pripojenia a vyššie pokrytie pre spotrebiteľov, keďže podporuje hospodársku súťaž v oblasti investícií, a to najmä investícií do vysokokapacitných sietí vrátane sietí 5G,
 • harmonizáciu pravidiel: kódex zlepšuje regulačnú predvídateľnosť, a to aj pri prideľovaní rádiového spektra,
 • ochranu spotrebiteľa: kódex prináša výhody a chráni spotrebiteľov bez ohľadu na to, či koncoví používatelia komunikujú prostredníctvom tradičných služieb (volania, textové správy) alebo služieb založených na aplikáciách,
 • fair play: kódex zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými subjektmi v odvetví telekomunikačných služieb, či už ide o tradičné alebo webové subjekty.
Spotrebitelia by mali mať prospech najmä zo silnejšej ochrany vďaka pravidlám, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť zmluvných informácií, kvalitu služieb a ľahšie zmeny poskytovateľa medzi sieťami, čo bude stimulovať spravodlivejšie maloobchodné ceny. Pre prevádzkovateľov a poskytovateľov môžu byť prínosom pravidlá na podporu investícií, ako pravidlá na stimuláciu spoločných investícií do vysokokapacitných a výlučne veľkoobchodných sietí, alebo regulačná a investičná predvídateľnosť, a to aj v rámci postupov prideľovania rádiového spektra.

Výzva: e-Školy pre budúcnosť

S cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností aj pri zvládnutí dištančného vzdelávania počas mimoriadnej pandemickej situácie sa otvára ďalší ročník programu e-Školy pre budúcnosť.

V 8. ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť budú podporené inovatívne projekty základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií zamerané na tri oblasti:
 1. Rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi.
 2. Rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov.
 3. Rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v on-line priestore, prevencie rôznych rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým.
Na program je vyčlenená celková suma 80.000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 1.500 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v max. výške 3.000 EUR. Projekty je možné predkladať do 3. novembra 2021. Výsledky grantového programu budú vyhlásené 25. novembra 2021.

Upozorňujeme: Nebezpečný výživový doplnok

Na základe skúšok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pribudlo upozornenie na ďalší nebezpečný výživový doplnok, ktoré bolo nahlásené aj do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF).

Ide o výživový doplnok KŘEMELINA, prášok, 400 g, značky „vitatrend“ (dátum min. trvanlivosti: 10/2024, č. šarže: 201001, výrobca: VITATREND s.r.o., Pod stránkou 259, Turnov, ČR, krajina pôvodu: USA), ktorý bol odobratý v obchodnej sieti. Odborníci v ňom zistili obsah ortuti (0,95 mg/kg) nad maximálne povolenou hodnotou pre ortuť pre danú kategóriu potravín podľa EÚ predpisu - nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 – 0,1 mg/kg.

Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku už zabezpečili stiahnutie predmetného výrobku z domáceho trhu. Napriek tomu sa však ešte tento výživový doplnok môže nachádzať v obchodnej sieti nielen na území Slovenskej republiky! Spotrebiteľom sa odporúča, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť v mieste predaja.

pondelok 27. septembra 2021

COVID-19: Prevencia v práci, škole a doprave

Ako si chrániť svoje zdravie v čase šírenia koronavírusu? Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil základné odporúčania, z ktorých vyberáme užitočné rady pre pobyt na pracovisku, služobné cesty, školy a verejnú dopravu.

Pobyt na pracovisku
V žiadnom prípade nechoďte na pracovisko po rizikovom kontakte či s akýmikoľvek príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
Ak sa u vás objavia príznaky, až keď ste v práci, okamžite o tom informujte nadriadeného a izolujte sa od kolegov či klientov.
Ak nemôžete byť na pracovisku či v kancelárii sami, majte v spoločnosti kolegov správne nasadené rúško alebo respirátor, neseďte tvárami oproti sebe a majte dostatočné odstupy, ak to priestor dovoľuje. Rúško alebo respirátor si nesnímajte na miestach, kde je zvýšený pohyb osôb (napríklad chodby, toalety, kuchynka).
Používanie výťahov obmedzte v maximálnej možnej miere. Odporúčame, aby sa kapacita výťahov znížila aspoň na štvrtinu maximálne povoleného počtu osôb.
Čo najviac obmedzte fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) napríklad využívaním on-line technológií alebo telefonickej komunikácie.
Porád, ktoré prebiehajú prezenčne, by sa mali zúčastňovať iba tie osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná.
Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza k nadbytočnému zhromažďovaniu pracovníkov v spoločných priestoroch.
Zvážte, či je nevyhnutné spoločne sa stravovať v kuchynke, kantíne, jedálni alebo inom priestore.
Často a dôkladne vetrajte. Pri vstupe do miestnosti odporúčame otvoriť okná na cca 15 minút, a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo viacero ľudí.
Nevstupujte do osobnej zóny kolegov a nedotýkajte sa predmetov (myš, klávesnica, písacie či kancelárske potreby, iné pracovné nástroje), ktoré používajú iné osoby. Dbajte na dezinfekciu dotykových a často používaných plôch.
Nepodceňujte častú a dôkladnú hygienu rúk. Po vstupe na pracovisko alebo do budovy, kde máte pracovisko, si vydezinfikujte ruky, najmä ak ste predtým použili prostriedok verejnej dopravy.

Služobná cesta
Pracovné cesty vykonávajte iba v prípadoch, kedy je vaša osobná účasť skutočne nevyhnutná. Vždy uprednostňujte komunikáciu na diaľku.
Prestávky počas cesty si robte na málo frekventovaných miestach a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi.
Ak musíte prenocovať v hoteli alebo v ubytovni, overte si, že prevádzkovateľ nevystavuje hostí zbytočnému riziku, dodržiava protiepidemické opatrenia a zvýšil hygienický štandard.
Mimo izby, v ktorej ste ubytovaní, majte vždy riadne nasadené rúško alebo respirátor.
Obmedzte kontakt s plochami, ktorých sa dotýka väčší počet ľudí; ak sa ich dotknete, čo najskôr si umyte/dezinfikujte ruky.
Zvážte využívanie doplnkových služieb hotelov, pri ktorých môžete prichádzať do kontaktu s ďalšími ľuďmi. V akýchkoľvek spoločných priestoroch hotela trávte iba nevyhnutný čas.
Namiesto výťahov radšej choďte po schodoch, resp. nenastupujte do výťahu s cudzími osobami.

Škola
Kým dieťa odíde z domu do školského kolektívu, uistite sa, že nemá príznaky infekčného ochorenia. Ak sa objavia, malo by preventívne zostať doma.
Medzi príznaky, ktoré treba sledovať, patria zvýšená teplota alebo horúčka, pocit plného nosa, výtok tekutých hlienov z nosa, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, únava, bolesti hlavy, bolesti svalov, nevoľnosť či vracanie, hnačka, nechutenstvo, náhla strata čuchu či chuti, bolesti brucha či zápal spojiviek.
Odporúčame, aby dieťa preventívne zostalo doma v prípade, že je podozrenie na ochorenie COVID-19 u niektorého z členov rodiny.
Deti je potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku.
Pribaľte do školskej tašky aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do ktorého dieťa odloží použité jednorazové či látkové vlhké rúško.
Upozornite dieťa, aby v prípade smädu nevyužívalo priamu konzumáciu pitnej vody z vodovodného kohútika. Zároveň pri napúšťaní vody do fľaše zamedzte priamemu kontaktu hrdla fľaše s kohútikom. Pred plnením odporúčame nechať vodu odtiecť.

Verejná doprava
Ak je to možné, cestovné lístky si zabezpečte vopred, v prípade pravidelných ciest využívajte predplatné lístky. Ak je nevyhnutné kupovať si lístok u vodiča, využite bezkontaktnú platbu, ak to dopravca umožňuje.
Snažte sa cestovať v čase mimo špičky, ak je to možné.
Na zastávkach udržujte čo najväčší odstup od ostatných ľudí.
V uzavretých priestoroch autobusových a železničných staníc sa zdržiavajte len na nevyhnutný čas.
Vo vozidlách verejnej dopravy (MHD, prímestské a diaľkové autobusy, vlaky) noste správne nasadené rúško alebo respirátor, prekryté majte ústa aj nos.
Snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov vnútri vozidiel. Usádzajte sa čo najďalej od iných pasažierov, ak je to možné.
Po vystúpení z vozidla verejnej dopravy si čo najskôr vydezinfikujte alebo umyte ruky, aby ste predišli prenosu infekcie náhodnými dotykmi seba alebo predmetov, ktoré používate.
Obmedzte diskusiu so spolucestujúcimi, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti.
Minimalizujte čas strávený vo vozidle MHD.
Najmä na kratších vzdialenostiach odporúčame nejesť a nepiť. V prípade dlhších ciest si pred občerstvením vydezinfikujte ruky. Rúško či respirátor si nasaďte ihneď po tom, ako dojete či dopijete.

SUV: Najviac inzerátov

Počet ponúkaných áut v tomto roku klesol podľa analýzy trhu s jazdenými vozidlami AURES Holdings vo všetkých kategóriách. Najnižší pokles je v prípade vozidiel SUV, ktorých slovenskí inzerenti ponúkajú najviac, a to 29,4 %. Zatiaľčo ich ponuka medziročne klesla o 4 %, dopyt vzrástol o 18 %. Spolu s tým sa zvyšuje vek a počet najazdených kilometrov. Vozidlá SUV zostarli o vyše 12 %, pričom mladšie sú len viacmiestne vozidlá.

Najvýraznejšie sa prepadla ponuka viacmiestnych automobilov (25,3 %), sedanov (19,7 %) a hatchbackov (13,2 %). Spolu s klesajúcou ponukou automobilov sa zvyšuje ich vek a počet najazdených kilometrov. Najvyšší medziročný nárast veku inzerovaných áut na slovenskom trhu možno pozorovať pri sedanoch, kde autá zostarli o 32,2 % na 7,8 roka. Spolu s tým sa rapídne zvýšila aj hodnota kilometrov na tachometri, ktorá je najčastejšie 151.868 km. 

Sedany však nepatria medzi celkovo najojazdenejšie vozidlá v ponuke. Toto nie príliš pozitívne prvé miesto patrí vozidlám MPV, ktoré majú najčastejšie 10,7 roka a viac ako 180 000 kilometrov. Naopak, najmenej ojazdené bývajú, trochu paradoxne, pick-upy. 

Najčastejšie inzerované modely áut na Slovensku podľa karosérie v roku 2021

 KombiHatchbackSUV 
1.Škoda Octavia9 614Škoda Fabia1 869VW Tiguan2 137
2.VW Passat5 166Škoda Octavia1 861Kia Sportage1 876
3.Škoda Fabia3 902VW Golf1 853Toyota RAV 41 764
4.Škoda Superb3 545Škoda Rapid1 249BMW X51 736
5.VW Golf2 577Audi A3861VW Touareg1 590


EU: Univerzálna nabíjačka

Európsky parlament už viac ako desať rokov žiada Európsku komisiu, aby predložila návrh vedúci k univerzálnej nabíjačke, ktorá by pomohla znížiť objem elektronického odpadu a uľahčila spotrebiteľom bežný život.

Európsky parlament a jeho Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) už roky presadzuje zavedenie univerzálnej spoločnej nabíjačky a opakovane - prostredníctvom uznesení aj v rozpravách - vyzýval Európsku komisiu, aby konala. Poslanci sa za zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny zasadzovali aj v roku 2014 počas rokovaní s členskými štátmi o novelizácii pravidiel o rádiových zariadeniach. Zákonodarcovia odvtedy prostredníctvom priamych či nepriamych iniciatív opakovane požadovali štandardizáciu mobilných nabíjačiek. Plénum Európskeho parlamentu napríklad 30. januára 2020 schválilo uznesenie, v ktorom vyzvalo Európsku komisiu na urýchlene prijatie normy pre univerzálnu nabíjačku mobilných rádiových zariadení.

Parlament aj v tomto roku v uznesení z 10. februára 2021 týkajúcom sa nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo opäť vyzval Európsku  komisiu, aby urýchlene zaviedla univerzálnu nabíjačku pre smartfóny a všetky malé a stredné elektronické zariadenia s cieľom čo najlepšie zabezpečiť štandardizáciu, kompatibilitu a interoperabilitu možností nabíjania. Zákonodarný zbor tiež exekutívu EÚ požiadal, aby vypracovala stratégiu pre oddelenie nákupov nových mobilných zariadení od nákupov nabíjačiek a zaviedla harmonizované označovanie.
Upozorňujeme: Nebezpečný krém aj obrúsky

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli z Rakúska a Cypru oznámenia o nových nebezpečných kozmetických produktoch na  spotrebiteľskom trhu. Je možné, že sa predávajú aj v iných krajinách.

Opaľovací krém Sonnencreme SolarTea Bio SPF 30 100 ml značky SolarTea (výrobná dávka: 6273, čiarový kód: 8010047194534) z Talianska obsahuje nižší faktor slnečnej ochrany (SPF 4,3), ako sa uvádza na obale výrobku (SPF 30). Neposkytuje teda vysokú ochranu a nie je vhodný pre ľudí s citlivou a svetlou pokožkou. Takíto ľudia sú obzvlášť citlivý na spálenie od slnka a preferujúci výrobky s vysokou alebo veľmi vysokou úrovňou ochrany. Používateľ tak nemusí byť dostatočne chránený proti UV žiareniu, čím sa zvyšuje riziko spálenia alebo rakovina kože. Výrobky na ochranu proti slnečnému žiareniu by mali poskytovať minimálnu ochranu pred UVB žiarením vo forme slnečného ochranného faktora najmenej 6.

Viaceré druhy vlhčených utierok značky Optimal z Albánska obsahujú v rozpore s európskou legislatívou nedovolené konzervačné látky, konkrétne:
 • Wet Wipes Levender  (výrobná dávka: Lot 330, čiarový kód: 5304000204389) zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00090%) a Methylisothiazolinone (MI 0,00050%),
 • Wet Wipes Chamomile (výrobná dávka: Lot 009 Dátum výroby: 9/1/2021, Dátum spotreby: 9/1/2024, čiarový kód: 5304000204396) zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00007%) a Methylisothiazolinone (MI 0,00004%),
 • Wet Wipes Aloe Vera (výrobná dávka: Lot 042 Dátum výroby: 11/02/2021,
 • čiarový kód: 5304000204372)  zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00010%) a Methylisothiazolinone (MI 0,00004%).
Tieto konzervačné látky nie sú uvedené ani v zozname zložiek na obale výrobkov. Ich zmes sa navyše môže používať len v zmývateľných výrobkoch. Inak môžu spôsobiť u citlivých osôb alergickú reakciu.