piatok 19. mája 2017

Trend: Inteligentné parkovanie
Podľa prieskumu PosAm by 82% ľudí využívalo parkovaciu aplikáciu na vyhľadanie miesta a úhradu parkovného. A 74% majiteľov parkovacích miest by ich zdieľalo v čase, kedy ich nevyužívajú. Navigáciu do cieľa cesty pri šoférovaní už dnes pravidelne využívajú tri štvrtiny vodičov.

Obce a mestá by už v blízkej budúcnosti mohli namiesto parkovacích služieb a automatov využívať mobilnú aplikáciu a senzory obsadenosti parkovacích miest. Na 28. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bol predstavený pilotný parkovací systém založený na princípe internetu vecí (IoT). Jeho hlavnými časťami sú mobilná aplikácia pre vodičov a správcovská aplikácia pre prevádzkovateľa parkoviska, napríklad obec. Systém ďalej využíva bezdrôtové senzory obsadenosti parkovacieho miesta.

V reálnom čase dostupné informácie o obsadenosti parkovacieho miesta umožnia jeho efektívnejšie využívanie, kontrolu aj spoplatňovanie. Vodiči si budú môcť zarezervovať voľné miesto, navigovať sa naň a prostredníctvom mobilnej aplikácie komfortne za parkovanie zaplatiť. Systém umožní zdieľať parkovacie miesta v čase, kedy nie sú ich majiteľmi obsadené. Okrem skrátenia času, ktorý dnes vodiči strácajú pri hľadaní parkovacieho miesta, sa obmedzia emisie, zvýši sa dostupnosť parkovacieho priestoru a zníži sa množstvo nevyužívaných parkovacích miest. Systém dokáže čiastočne nahradiť aj služby parkovacích služieb a automatov. Využívanie mobilnej aplikácie by mohlo pomôcť zvýšiť platobnú disciplínu vodičov, ktorá sa dnes pohybuje v rozmedzí iba 40 až 60%.
Novinka: 4K HFR
SES a LG Electronics predviedli špičkovú HFR technológiu určenú pre vysielanie v 4K rozlíšení na OLED TV.

HFR je novou technológiou v oblasti vysielania. Zvyšuje kvalitu prenosu 4K Ultra HD obsahu zvýšením počtu snímok za sekundu (FPS) až na 120. Táto hodnota predstavuje maximálnu možnú úroveň pre vysielaný obsah v porovnaní so súčasnými technológiami, ktoré podporujú obvykle len úroveň do 50 FPS. Zvýšená frekvencia snímok je dôležitá najmä pri zobrazení rýchleho pohybu, napríklad pri športe. Zobrazuje prirodzený živý obraz a zároveň eliminuje degradáciu obrazu súvisiacu s pohybom, ktorá sa vyskytuje na bežných televíznych prijímačoch.

Okrem výrobcov displejov sa globálni vysielatelia a poskytovatelia obsahu pripravujú na spustenie druhej fázy Ultra HD vysielania využívajúc špecifikáciu DVB UHD-1 Phase 2, vrátane technológie 4K HFR. Štandard UHD-1 Phase 2 takisto zahŕňa aj ďalšie špičkové technológie, akými sú vysoký dynamický rozsah (HDR) a nová generácia zvuku (NGA).
Financie: Slováci majú nesplatené záväzky najmä voči bankám a mobilným operátorom
Len tretina slovenských respondentov (36%) európskeho prieskumu MillwardBrown pre KRUK uviedla, že mala väčšie či menšie omeškanie so splátkami dlhu alebo platbami za iné záväzky.

Zodpovednejší pri splácaní sú len Španieli (29% dlžníkov s omeškaním platieb). Najhoršia situácia je v Poľsku, kde omeškanie s platbami záväzkov priznalo viac než 57% respondentov. Záväzky po splatnosti má však len 14% opýtaných Slovákov, v prípade Nemcov je to takmer tretina (viac ako 29%). V Poľsku ide o menej než 12% respondentov. Omeškanie platieb slovenských dlžníkov sa týka najčastejšie splátok úverov (32%) a účtov za mobilné telefóny (21%). Zatiaľčo Slováci majú nesplatené záväzky predovšetkým voči bankám a mobilným operátorom, v Taliansku a Rumunsku dlžia ľudia hlavne za elektrinu či plyn. V Španielsku majú dlžníci najväčší problém so splácaním hypoték a v Poľsku s nájmom.
       
Zo slovenských respondentov prieskumu má aktuálne nejakú pôžičku viac ako 51% a ďalších 15% plánuje vziať si úver v priebehu nasledujúceho roka. Najzadlženejší sú ľudia v Rumunsku, kde má pôžičku viac ako 60% respondentov a ďalších viac ako 33% sa plánuje zadlžiť v nasledujúcom roku. Najmenej pôžičiek splácajú respondenti z Nemecka (menej než 38%), kde sa tiež najmenej ľudí plánuje zadlžiť (menej než 10%).

štvrtok 18. mája 2017

Radíme: Ransomware WannaCry
WannaCry/Wcry je relatívne nová rodina ransomvéru, ktorá sa objavila koncom apríla. Doteraz sa šírila prostredníctvom URL adries programu Dropbox posielaných emailom. Nové varianty sa však už šíria prostredníctvom nedávno objavenej zraniteľnosti Windows Server Message Block (SMB).

Výsledkom je jeden z najvážnejších útokov ransomvéru na používateľov po celom svete.
Ransomvér žiada výkupné vo výške 300 dolárov v mene Bitcoin, čo je menej ako pri skorších útokoch. Doteraz bolo zasiahnutých približne 70 krajín na celom svete, najviac útokov bolo zaznamenaných v Európe, konkrétne vo Veľkej Británii. Podľa výskumov Trend Micro sú najpoužívanejšími variantmi pri útokoch RANSOM_WANA.A a RANSOM_WCRY.I.  

Základné informácie a odporúčania
1. Prečo sa WannaCry rozšíril tak rýchlo?
Na základe analýzy sa zistilo, že malvér hľadá otvorený port 445 v lokálnej sieti a na internete a využíva zraniteľnosť na umiestnenie a spustenie kópie seba samého.

2. Je moja organizácia ohrozená/zasiahnutá?
Svoj systém si môžete skontrolovať aj s pomocou bezplatného nástroja TU.  

3. Čo je potrebné urobiť?
Všetky aktuálne odporúčania pre správcov sietí/administrátorov vychádzajú z nasledujúcich troch scenárov: zariadenia sú v režime stand-by (sleep mode), zariadenia sa pripravujú na „prebudenie“ a škodlivé súbory sa už nachádzajú v systéme. Konkrétne kroky pre všetky scenáre nájdete TU.
EU: Potraviny naše každodenné
Potravinový odpad v únii za jeden rok dnes dosahuje približne 88 miliónov ton, čo je asi 173 kg na obyvateľa. V dôsledku produkcie a likvidácie potravinového odpadu dochádza zároveň k uvoľňovaniu 170 miliónov ton emisií CO2 a spotrebe 26 miliónov ton zdrojov. Dokážeme to zmeniť?  

Nové uznesenie Európskeho parlamentu vyzýva prijať opatrenia na zníženie potravinového odpadu v EÚ do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50% v porovnaní s úrovňou z roku 2014 (legislatívny návrh o odpadoch, o ktorom parlament hlasoval v marci). Vnútroštátne orgány a všetky zainteresované organizácie musia klásť väčší dôraz na vzdelávanie spotrebiteľov. Zamerať by sa pritom mali na vysvetľovanie rozdielu medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby s cieľom obmedziť zbytočné plytvanie potravín. Komisia by tiež mala zhodnotiť, či je možné odstrániť niektoré spotrebiteľov mätúce dátumy z obalov výrobkov, avšak iba v prípade, že z toho pre konzumentov či životné prostredie nebudú vyplývať žiadne riziká.

Podľa poslancov je dôležité iniciovať zmeny v smernici o DPH, prostredníctvom ktorých by sa výslovne povolili daňové výnimky na darovanie potravín. Parlament tiež žiada, aby sa Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) využíval vo väčšej miere aj na financovanie nákladov spojených so zberom, dopravu, skladovaním a distribúciou darovaných potravín.
Financie: Slováci sa stále zadlžujú
V medzinárodnom prieskume Slováci potvrdili, že sa aktívne zajímajú o finančné záležitosti, s peniazmi vychádzajú prevažne dobre, ale pomerne často sa zadlžujú. Platobná morálka dlžníkov je nadpriemerná – len každý siedmy respondent mal v čase prieskumu nejaký záväzok po splatnosti.

Podľa európskeho prieskumu MillwardBrown pre KRUK bankový účet a on-line bankovníctvo využíva viac než 93%, resp. 76% Slovákov. Napríklad v Nemecku je to len 87%, resp. 74% ľudí. Slováci tiež veľmi vysoko hodnotia svoju finančnú gramotnosť: len necelé 4% respondentov prieskumu priznávajú veľmi nízku alebo žiadnu znalosť bankových produktov, zatiaľčo v Taliansku je to viac než 18% opýtaných. Výbornú alebo veľmi dobrú znalosť bankových produktov deklaruje 40% Slovákov, čo je najviac zo všetkých krajín, v ktorých prieskum prebiehal.

Slováci hodnotia nadpriemerne aj svoju finančnú situáciu. Celých 37% respondentov prieskumu uviedlo, že si môže dovoliť všetko, čo potrebuje, že sporí a dokáže pokryť aj neplánované výdavky. Podobne sú na tom Česi a najlepšie hodnotia svoju finančnú situáciu Nemci (43% respondentov má dostatok peňazí, môže sporiť a nezaskočia ich náhle výdavky). Najhoršie hodnotili svoju finančnú situáciu respondenti v Taliansku a Rumunsku: viac než 17% z nich priznáva, že často nemá prostriedky ani na najnutnejšie potreby. Dve tretiny Poliakov (64%) uvádzajú, že majú dostatok peňazí na bežné potreby, ale nečakané výdavky im spôsobujú problémy. V rovnakej situácii je polovica (51%) Slovákov.
GDPR: Nové povinnosti, práva aj tvrdé pokuty
Nový predpis GDPR o ochrane osobných údajov znamená pre firmy absolvovať proces preskúšania vnútorných kyberbezpečnostných procedúr. Umožní tiež regulačným orgánom efektívne konať a fyzickým osobám právo „byť zabudnutý“.

Nedodržiavanie zásad už nebude možné a spoločnosti, ktoré by brali nové povinnosti na ľahkú váhu, postihne tvrdý trest. Aby tomuto firmy predišli, musia v nasledujúcich mesiacoch spracovať a zaviesť do praxe zodpovedajúce stratégie kybernetickej bezpečnosti. Podľa prieskumu Trend Micro a agentúry Ipsos zatiaľ iba približne jedna z 10 oboznámených firiem však správne rozumie potenciálnej výške pokút za porušenie predpisu. Takáto pokuta môže dosiahnuť až 4% z celkového ročného obratu spoločnosti, o čom však vie iba 8% českých a slovenských spoločností.

Nariadenie GDPR tiež priznáva fyzickým osobám právo „byť zabudnutý“, teda právo na okamžité vymazanie osobných údajov. To znamená, že organizácii musí na základe oprávnenej žiadosti vymazať všetky príslušné osobné údaje tak, aby ich tretia strana už nemohla ani vystopovať. Pre firmy je teda dôležité, aby implementovali zodpovedajúce procedúry, resp. nasadili príslušné technológie. Podľa prieskumu nie je celých 41% opýtaných firiem schopných uplatniť toto právo byť zabudnutý.

streda 17. mája 2017

Novinka: Prepojenie obchodného registra s ďalšími evidenciami
Národná rada SR schválila novelu zákona o obchodnom registri, ktorá nadobudne účinnosť 15. júna 2017. Legislatívnu zmenu vypracovalo ministerstvo spravodlivosti ako reakciu na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Cieľom novely je prepojenie systému Obchodného registra SR s inými obchodnými evidenciami v rámci Európskej únie a zavedenie povinnosti zverejňovať informácie o zapisovaných údajoch a poskytovať uložené listiny prostredníctvom tohto systému v elektronickej forme. Novela ďalej zavádza možnosť vykonať výmaz podniku zahraničnej osoby alebo jej organizačnej zložky na základe oznámenia zahraničnej obchodnej evidencie cez systém prepojenia centrálnych registrov. Systém prepojenia centrálnych registrov umožní aj zverejňovanie informácií o nadobudnuté účinnosti pri cezhraničnom zlúčení alebo splynutí, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť.

Zároveň sa ruší súdny poplatok vo výške 0,33 eura za zaslanie elektronickej formy listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami a za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis alebo listina nie je.
GDPR: Firmy sa najviac obávajú náhodnej straty údajov zamestnancov
Väčšina firiem na Slovensku a v Českej republike nad 100 zamestnancov už vie o  novom nariadení GDPR. Podľa prieskumu Trend Micro a agentúry Ipsos je to takmer 8 z 10 firiem, pričom jeho znalosť je o niečo vyššia na Slovensku (89%) ako v Českej republike (69%).
 
Presne 25. mája 2018 začne platiť nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov. Novú úpravu budú musieť aplikovať všetky subjekty, ktoré spracovávajú či zbierajú osobné údaje osôb žijúcich na území EÚ. Každý prípad narušenia bezpečnosti, únik dát či neoprávnená manipulácia s nimi musí byť oznámený klientom firmy aj príslušnému regulátorovi.

Za najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť údajov uvádzajú firmy na prvom mieste náhodnú stratu údajov zamestnancov (29%), nasleduje možnosť kyberzločinu (24%) a úmyselné odcudzenie údajov zamestnancov (23%). Kvôli zladeniu s GDPR plánujú oboznámené firmy predovšetkým zintenzívniť školenia zamestnancov o ochrane údajov (69%), navýšiť investície do bezpečnosti IT (50%), alebo zvyšovať poistenie pre prípad narušenia bezpečnosti (23%).
Online: Čo Slováci najčastejšie nakupujú na internete?
Trend online nakupovania naďalej rastie rovnako ako suma, ktorú Slováci míňajú na internete. Vlani sme utratili v e-shopoch 815 miliónov eur. Za aký tovar sú ochotní zaplatiť väčšiu sumu a aké sú súčasné trendy v nakupovaní online?

Z údajov porovnávača cien Heureka vyplýva, že najviac financií každoročne utrácame práve za segment elektroniky. Kým priemerná cena objednávky predstavuje v rámci čiernej techniky 209 eur, za bielu utratí zákazník o 32 eur menej. Významný nárast záujmu sa objavil aj v kategóriách hobby, kozmetika a zdravie či oblečenie a móda. Najväčší posun sa však objavil pri potravinách, nápojoch a podobných produktoch,  kde sa zaznamenal najväčší medziročný rast. Podľa rebríčka porovnávača cien Slováci najčastejšie vkladajú do virtuálneho košíka kvalitný alkohol, kapsulovú alebo zrnkovú kávu, prírodné sladidlá, zdravé múky, maslá, semienka či oleje. Za tieto nákupy utratia síce nižšie hodnoty, no v konečnom dôsledku sa po spokojnosti s daným produktom radi vrátia a nakúpia opäť.

A v nakupovaní tovaru prostredníctvom mobilných telefónov predbiehame aj Čechov, u ktorých má online nakupovanie väčšiu tradíciu aj rozsah. Až 43% slovenských používateľov využíva výhody mobilného nakupovania, pričom najčastejšie siahajú po elektronike. Ľudia používajú telefón aj na porovnávanie parametrov jednotlivých produktov či na čítanie recenzií. Rast trendu mobilných nákupov je zjavný, a to aj napriek tomu, že nákupy zákazníci ešte často dokončia na počítači.
 

utorok 16. mája 2017

e-Podpis: Aktualizácia aplikácií pre ZEP
Na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie sú aktualizované aplikácie na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Konkrétne ide o aktualizáciu všetkých komponentov pre platformu .NET, aplikácie D.Launcher vrátane podpory prehliadača Google Chrome od verzie 58, knižníc D.Bridge JS a Java verzií všetkých aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis.
e-schránka: Pre daňové a colné úrady
Elektronické schránky majú oficiálne zriadené ďalšie úrady Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Môžete ich teda už využívať na komunikáciu cez portál slovensko.sk.   

Na Ústrednom portáli verejnej správy pribudli samostatné elektronické schránky pre daňové úrady, colné úrady aj Kriminálny úrad finančnej správy. Svoje podania určené uvedeným organizačným útvarom Finančného riaditeľstva SR tak môžete od 22. apríla 2017 adresovať priamo do e-schránok jednotlivých úradov.
Affiliate marketing: Obrat e-shopov rastie
Český a slovenský trh affiliate marketingu je na vzostupe. Inzerenti z e-komerce firiem tvrdia, že z affiliate marketingu pochádza 12 až 20% ich príjmov a potvrdzujú, že tento spôsob propagácie funguje lepšie než iné formy online aj offline reklamy.

V roku 2016 sprostredkovala najväčšia československá affiliate sieť VIVnetworks.com vyše milióna transakcií v celkovej hodnote viac než 55 miliónov eur. V porovnaní s rokom predchádzajúcim šlo o 36% rast. Podobný vývoj očakáva spoločnosť aj tohto roku a plánuje prekonať hranicu 74 miliónov eur. Celkový objem trhu online affiliate marketingu e-shopov v SR a ČR bol v roku 2016 podľa odhadov VIVnetworks.com 74 – 92 miliónov a tohto roku by mal atakovať hranicu 111 miliónov. Rast slovenského trhu v tejto oblasti presahuje 41%.

Kolískou tohto odboru je pritom USA, kde v roku 2016 dosiahli affiliate predaje hodnotu 4,5 miliardy dolárov. Affiliate marketing tu ovplyvnil 14% všetkých internetových nákupov, čo predstavuje 39 miliárd z celkových 279 miliárd dolárov tržieb realizovaných v online prostredí. E-mailové newslettery pritom zodpovedajú v USA podľa rovnakých štatistík za 17 % a organické vyhľadávanie za 19 % internetových objednávok.
EU: Obmedzenia pre elektronický obchod III
Výsledky prieskumu Európskej komisie potvrdzujú, že je nevyhnutné, aby poskytovatelia digitálneho obsahu mali k dispozícii licencie od držiteľov autorských práv na tento obsah; zároveň je to určujúci faktor miery trhovej konkurencie.

Správa poukazuje na niektoré licenčné praktiky, ktoré môžu komplikovať nástup nových online obchodných modelov a služieb. Pri každom hodnotení týchto licenčných praktík z hľadiska pravidiel EÚ pre hospodársku súťaž však treba zohľadniť povahu daného odvetvia. Jedným z kľúčových zistení odvetvového prieskumu je, že takmer 60% poskytovateľov digitálneho obsahu, ktorí sa doň zapojili, sa s držiteľmi práv zmluvne dohodlo na geografickom blokovaní. 

Poskytovatelia obsahu môžu mať na geografické blokovanie objektívne opodstatnené dôvody – napríklad otázky DPH alebo určité zákonné ustanovenia o verejnom záujme. Komisia už navrhla legislatívu na zaistenie toho, aby spotrebitelia, ktorí si chcú kúpiť výrobky a služby v inej krajine EÚ (či už cez internet alebo osobne) neboli diskriminovaní z hľadiska dostupnosti cien, predajných alebo platobných podmienok, pokiaľ na to nie je určitý objektívny dôvod. Komisia takisto predložila návrhy na modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti autorského práva, najmä s cieľom zlepšiť cezhraničný prístup k online audiovizuálnemu obsahu, pričom sa zohľadňuje význam roly, ktorú územné využívanie audiovizuálneho obsahu zohráva v modeli financovania európskeho audiovizuálneho priemyslu. O oboch návrhoch sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade.

pondelok 15. mája 2017

Aktuálne: Zákon o odpadoch sa mení
Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch.

Ministerstvo životného prostredia SR ju predloží do legislatívneho procesu na pripomienkovanie. Zmeny odbremenia zhruba 2.500 menších podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, po novom odpadne povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Musia sa len jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu, či skutočne vyprodukovali deklarované množstvo odpadu a tieto údaje ročne ohlasovať. Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti. Aplikačnou novelou preto rezort zavedie dozorný orgán v organizácii, kde bude zastúpený štát a samotní výrobcovia. Zavedú sa aj sankcie pre OZV v prípade, že pre obce, ktoré poctivo separujú, nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber.

V marci už parlament odhlasoval zákon, ktorým sa spoplatnia ľahké plastové tašky. Envirorezort odštartoval aj iniciatívu Bez igelitových tašiek, ku ktorej sa vo februári pripojili prvé obchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland, ako aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu. V parlamente schválili tiež novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vďaka nej nebudú môcť niektorí prevádzkovatelia skládok umelo predlžovať proces ich uzatvárania.
Kmeňové bunky: Nádej pre chorých
Poškodenie mozgu napr. infekciami alebo nedostato
čným krvným obehom predstavuje u predčasne narodených detí veľké nebezpečenstvo. Kmeňové bunky z vlastnej pupočníkovej šnúry by pritom mohli tieto deti chrániť počas celého života.

Možnosť liečby pri vzniku vývojových porúch bola úspešne testovaná v Ženskej nemocnici v Berne. So súhlasom rodičov boli izolované kmeňové bunky z tkaniva pupočníka dojčiat. Tie vedci kultivovali vo výskumných laboratóriách prenatálnej medicíny vo Fakultnej nemocnici v Berne a vyrobili z nich transplantát. Kmeňové bunky získané týmto spôsobom boli podávané pokusným zvieratám vo forme nosového spreja. Preukazalo sa, že kmeňové bunky touto neinvazívnou metódou samé od seba putujú priamo pozdĺž čuchového ústrojenstva do poškodených oblastí mozgu a stimulujú jeho regeneráciu. Nasledovať budú ďalšie potrebné modelové štúdie pred možnou aplikáciou u novorodencov.

Veľký potenciál kmeňových buniek z tkaniva a pupočníkovej krvi na terapeutické použitie je už dlho známy a využíva sa okrem iného aj pri ochoreniach rakoviny. Celosvetovo sa používajú transplantácie kmeňových buniek aj na liečbu ochorení cievneho systému, autoimunitných ochorení alebo osteoartritídy, ako uvádzajú viaceré klinické štúdie. Poprední vedeckí pracovníci vychádzajú z predpokladu, že v blízkej budúcnosti bude každý siedmy človek počas svojho života potrebovať terapiu na báze kmeňových buniek. Už dnes je zrejmé, že vlastné (autológne) kmeňové bunky sú výhodnejšie než darcovské (alogénne) kmeňové bunky, nakoľko prispievajú k zníženiu odmietavých reakcií organizmu.
EU: Obmedzenia pre elektronický obchod II
Vzostup elektronického obchodu za posledné desaťročie, najmä cenová transparentnosť a konkurencia online, zásadne vplýva na distribučné stratégie firiem a správanie spotrebiteľov.

Konečné výsledky odvetvového prieskumu Európskej komisie poukazujú na trhové trendy. Veľká časť výrobcov sa v poslednom desaťročí rozhodla predávať svoje produkty priamo spotrebiteľom vo vlastných online retailových obchodoch, takže čoraz viac konkurujú vlastným distribútorom. Intenzívnejšie využívanie selektívnych distribučných systémov, v ktorých môžu produkty predávať iba vopred určení autorizovaní predajcovia, umožňuje výrobcom lepšiu kontrolu nad ich distribučnou sieťou – najmä z hľadiska kvality distribúcie, ale aj ceny. Nárast v uplatňovaní zmluvných obmedzení na lepšiu kontrolu distribúcie produktov. V závislosti od obchodného modelu a stratégie môžu mať tieto obmedzenia rôznu formu – od cenových obmedzení cez zákaz určitých predajných kanálov (platforiem), obmedzení využívania nástrojov na porovnávanie cien, až po vylúčenie čisto online aktérov z distribučných sietí.

Niektoré z týchto praktík môžu byť opodstatnené – napríklad v záujme zvýšenia kvality distribúcie produktov. Iné však môžu spotrebiteľovi nenáležite obmedzovať možnosti voľby a brániť v lacnejšom nakupovaní online, takže zásah komisie na zaistenie dodržiavania pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je opodstatnený.