piatok 31. mája 2019

Výzvy: Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v piatich doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Všetkých päť dopytovo-orientovaných výziev je naplánovaných v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. Hlavným zámerom výziev je podporiť nové alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci projektov. Plánovanými oprávnenými žiadateľmi bude podnikateľský sektor - podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj. Partnerstvo bude povinné. Každá inštitúcia sa bude môcť zúčastniť iba na 1 projekte, či už ako žiadateľ alebo ako partner – to znamená, že každá predkladaná žiadosť o NFP bude musieť byť skladbou žiadateľ/partner/partneri unikátna v rámci všetkých 5 výziev. 

Alokácie vyčlenené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre jednotlivé výzvy sú uvedené v rámci zverejneného Indikatívneho harmonogramu výziev OPVaI (VA) na rok 2019, verzia 2.
Výzvy budú uzavreté a potenciálni žiadatelia budú mať čas 3 mesiace na predloženie projektov. Miestom realizácie projektov budú všetky kraje Slovenskej republiky, mimo Bratislavského kraja. Všetky potrebné informácie o výzvach je možné nájsť na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie opvai.sk.

Šifrovanie: Nové príležitosti pre hekerov

Počítačoví hekeri začínajú pri svojich podvodných a kriminálnych aktivitách vo veľkom zneužívať šifrovanie internetových dát, ktoré má paradoxne zvýšiť bezpečnosť internetovej komunikácie a transakcií. 

Jedinou na prvý pohľad viditeľnou známkou zabezpečenej a zašifrovanej komunikácie s webom je malá ikona visiaceho zámku pred adresou v internetovom prehliadači. Objem takejto komunikácie v internete narástol v posledných troch rokoch zhruba o polovicu, na súčasných 80 %. Čoraz viac zašifrovaných webových stránok a využívanie prísnejších šifrovacích protokolov  zároveň otvárajú nové možnosti pre 'pašovanie' vírusov a iného malvéru do počítačových sietí firiem a verejnej správy.
Ponemon Institute odhaduje, že zašifrovaná komunikácia v súčasnosti slúži na rozširovanie malvéru pri polovici hekerských útokov. Útočníci sa snažia využívať neschopnosť firiem a verejných organizácií takúto zakódovanú prevádzku preverovať. Odhaliť prítomnosť škodlivého kódu v zašifrovaných dátach bude v budúcnosti ešte ťažšie aj v súvislosti s nástupom nových bezpečnostných protokolov.

Google, Apple, Microsoft a Mozilla po spoločnej dohode ukončia začiatkom budúceho roku v internetových prehliadačoch podporu starších verzií bezpečnostných protokolov označovaných skratkou TLS (Transport Layer Security) vo verziách 1.0 a 1.1. Urýchlia tým prechod na najnovšiu verziu TLS 1.3, ktorú vlani po štyroch rokoch vývoja a pripomienok definitívne schválila organizácia Internet Engineering Task Force (IETF), ako nový moderný štandard pre bezpečnosť internetovej prevádzky. 

Šifrovanie bude prínosom ale iba vtedy, keď zároveň dokážeme prenosy dát v počítačových sieťach efektívne monitorovať", zdôrazňuje Roman Čupka. V praxi to znamená, že firmy aj verejná správa musia začať preverovať výskyt škodlivého kódu v šifrovaných dátach, čo nedokážu bez nástrojov schopných identifikovať hrozby aj bez dekódovania dát. Popritom budú tiež musieť dbať na kontrolu sily šifrovania a identifikovať v komunikácii certifikáty, ktoré nie sú aktuálne alebo kompatibilné s vnútornou bezpečnostnou politikou, prípadne obsahujú chyby.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do systému Rapex (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku a vo Francúzsku nové nebezpečné kozmetické výrobky.

Prvým z nich je farba na tetovanie Green day - tattoo pigment výrobcu World Famous Tattoo Ink z USA. V tejto farbe boli zistené látky o-toluidin a anisidine v rozpore s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up.

Druhým výrobkom je gél Shampoo & Bath Gel značky Disney gréckeho výrobcu Delkamu, v ktorom bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu a prekročený povolený limit pre mikroorganizmy. To je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.

Tretím nebezpečným výrobkom je lotion na bielenie pokožky Purifying and skin tone lotion Rapid' Clair od talianskeho výrobcu Oviesse international. Obsahuje látku hydrochinón určenú len na profesionálne použitie, ktorá sa môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok tak môže spôsobiť kožné alergie a je v rozpore s prílohami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

štvrtok 30. mája 2019

eZdravie: Prístup do elektronickej zdravotnej knižky poistencov

Od 1. júna 2019 získajú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne novú zákonnú právomoc. Na základe novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú ešte na sklonku minulého roka schválila Národná rada SR, budú môcť nahliadať aj do elektronickej zdravotnej knižky poistencov.

Táto právna norma reaguje na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe a z hľadiska výkonu lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne uľahčí posudkovým lekárom prístup k zdravotnej dokumentácii poistencov na účely výkonu ich činnosti podľa zákona o sociálnom poistení.
Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré spravuje Národný zdravotnícky informačný systém, v spolupráci so Sociálnou poisťovňou v súčasnosti intenzívne pracuje na prípravách prepojenia informačných systémov, ktoré umožní uplatnenie tejto právomoci v praxi. V súčasnosti posudkoví lekári v rámci svojej činnosti využívajú len papierovú formu zdravotnej dokumentácie.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne okrem posudzovania zdravotného stavu poistencov na účely nároku na invalidný dôchodok, resp. zisťovania nárokov na úrazové dávky vykonávajú aj dvojakú kontrolnú činnosť – kontrolu liečebného režimu dočasne práceneschopných poistencov a kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom (tzv. opodstatnenosť vypísania pracovnej neschopnosti).

Radíme: Ako zostať bdelý aj bez kofeínu

Vôňa čerstvej kávy je omamná a vábeniu šálky kvalitne pripraveného nápoja podliehajú milióny ľudí. Je celkom jednoduché si svoju novú záľubu odôvodniť: nízky tlak, nedostatok energie, ospalosť… A nakoniec sú tu tiež štúdie, ktoré potvrdzujú, že káva je silný antioxidant, odďaľuje nástup diabetu 2. stupňa, podporuje funkciu pečene, stimuluje výkon a odolnosť a v neposlednom rade podporuje metabolizmus a chudnutie!

KOFEÍN JE NEUROTOXÍN - Káva je len zdanlivým riešením problémov s únavou a metabolizmom a v konečnom dôsledku tieto problémy môže skôr zhoršiť. Káva a kofeín sú totiž pomerne výrazným zásahom do hormonálneho hospodárenia organizmu. Kofeín je neurotoxín a tiež výrazne znevýhodňuje funkciu nadobličiek, ktoré sa snažia vyrovnať so stresom, ktorému podliehame. „Káva sama o sebe pravdepodobne nezvyšuje produkciu stresového hormónu kortizolu, ale sťažuje jeho odbúravanie. Tým umelo zvyšuje vnútorný stres, podporuje úzkostlivosť a nie je vhodná pre nikoho trpiaceho chronickým stresom, preťaženosťou a akýmikoľvek neurologickými či hormonálnymi problémami“, vysvetľuje Bc. Petra Húsková.

DVE KÁVY DENNE - Odporúča sa tak konzumáciu kávy zásadne obmedziť, a to na maximálne 2 kávy denne vypité najlepšie do 14. hodiny popoludní. Do tohto času je totiž vyššia hladina kortizolu v tele žiaduca a nedochádza tým k výraznému kríženiu oboch funkcií. Obmedziť svoje návyky nie je ľahké, je to ale možné. Niekomu pri vysadzovaní kofeínu pomôže z kávy presedlať na čaj, ktorý síce tiež obsahuje kofeín, ale zároveň aj upokojujúci teanín, ktorý nie je v káve prítomný. Čaj má tiež nižší obsah teofylínu, ktorý stimuluje srdce. Je tiež vhodnejším mierne stimulujúcim nápojom počas dňa a to vzhľadom na podporu mentálnych funkcií.

Pre tých z vás, ktorí sa snažia s kofeínom vyrovnať úplne, sú tu ďalšie tipy:
1. ZDRIEMNITE SI - Krátky spánok od 5 do 25 minút 6 až 7 hodín pred ľahnutím do postele je skvelý spôsob, ako dobiť baterky. Štúdia z roku 2008 zistila, že popoludňajší spánok je lepší než kombinácia dlhšieho spánku v noci kombinovaná s popíjaním kávy počas dňa k udržaniu bdelosti. Iná štúdia preukázala, že spánok zlepšuje učenie, pamäť a kreatívne myslenie a dokonca i krátky šesťminútový spánok pomáha ľuďom udržať informácie lepšie, než keby nespali vôbec.

2. JEDZTE ZDRAVÝ OLOVRANT - Nízka hladina cukru v krvi môže spôsobiť ťažkosti s udržaním pozornosti a koncentrácie k riešeniu problémov. Ťažké jedlá majú rovnaký účinok, pretože ich trávenie odoberie voľnú energiu. Maskovanie tohto stavu sladkosťami a kávou je neefektívne. Štúdie vykazujú najlepšie udržanie výkonu raňajkami s veľkým podielom vlákniny a kvalitnou bielkovinou. 

3. PITE VODU - Dehydratácia spôsobuje únavu, mentálny zmätok a dokonca aj srdcové odozvy. Univerzitná štúdia z roku 2009 preukázala, že aj mierna dehydratácia so stratou 1 – 2 % vody z tela, spôsobí únavu a zmätok. Organizmus vodu používa k prenosu kyslíka a živín do celého tela a to vrátane mozgu.

4. SLEDUJTE ZVIERATÁ ON-LINE - Vedci zisťujú vysokú efektivitu sledovania zvierat, a to dokonca aj on-line, na zvýšenie úrovne bdelosti a hladiny energie, minimalizáciu negatívnych emócií a zlepšenie nálady. Tieto aktivity zvyšujú oxytocín, neurotransmiter, ktorý podporuje dôveru a pozitívne emócie a znižujú kortizol spájaný so stresom.

5. CHOĎTE VON - Ak trávite celý deň v kancelárii, potom len krátky pobyt na vonkajšom slnku môže byť všetko, čo potrebujete k dobitiu vašich bateriek. Štúdie ukazujú, že vystavenie sa modrému dennému svetlu prirodzenému, ale aj umelému z modrých obrazoviek laptopov, chytrých telefónov či LED žiaroviek, bezprostredne zvyšuje pozornosť a výkon. Na udržanie výkonu počas celého dňa však potrebujeme viac než neustály pohľad na plochu počítača. Trvalé vystavenie sa umelým modrým svetlám môže byť problematické pre pokojné nočné spanie. Preto je pobyt na prirodzenom svetle dôležitou súčasťou zdravých zmien. Jasné svetlo tiež aktivuje hypotalamus, časť mozgu, ktorá má na starosti prirodzený rytmus.

6. DÝCHAJTE ZHLBOKA - Hlboké dýchanie posilňuje váš imunitný systém, udržiava vás zdravými a silnými. Znižuje totiž hladinu stresu a úzkosti. Dýchanie prináša viac kyslíka do rôznych častí tela, ktoré sa vám odvďačí zásielkou vyššej hladiny energie. Fantastickým cvičením na podporu dýchania, odbúranie stresu a získanie ohybnosti je napríklad joga.

7. POČÚVAJTE HUDBU - Počúvanie vašej obľúbenej melódie uvoľňuje celý rad pozitívnych chemikálií, ktoré vás doslova „nakopnú“. Štúdia z roku 2011 poukazuje na to, že 15-minútové počúvanie obľúbenej hudby zaplaví mozog dopamínom, mozgovou chemikáliou, ktorá vyvoláva potešenie a pocit odmeny. Ďalej je aktivovaná i hladina serotonínu a oxytocínu. Čím viac je hudba rozmanitejšia, tým je viac stimulujúca.

8. ŽUVAJTE ŽUVAČKU - Zamestnávaním svojich úst udržujete svoju myseľ bdelú. Niektoré štúdie dokazujú, že žuvanie žuvačky môže byť efektívnym spôsobom k redukcii dennej ospalosti, pretože žuvanie stimuluje obeh a aktivuje určité partie mozgu. Nedávne štúdie ďalej hovoria o redukcii úzkosti, zvýšenej koncentrácii študentov a zvýšení porozumenia čítaného textu.

9. TANCUJTE, ALEBO BEŽTE NA RÝCHLU PRECHÁDZKU - Niekedy stačí aj vyjsť po schodoch v administratívnej budove, kde pracujete, aby ste sa udržali bdelí. Vstať a hýbať sa znamená dovoliť endorfínom, aby kolovali. Tieto pozitívne neurotransmitery pomáhajú uvoľniť stres a únavu a uvoľňujú pocity eufórie.

10. DÍVAJTE SA MIMO OBRAZOVKU - Pozerať sa dlhší čas na jeden cieľ, napr. na obrazovku počítača, môže vaše oči poškodiť a môžete zápasiť s tým, aby ste ich vôbec udržali otvorené. Príliš mnoho času pri počítačovej obrazovke oči dráždi, spôsobuje suchosť, napätie, rozmazaný alebo dvojitý pohľad, bolesti hlavy a krku. Poškodenie môžete minimalizovať znížením úrovne žiarenia z obrazovky, častým žmurkaním, zmenou a úpravou polohy, v ktorej sedíte, krátkym cvičením a pohľadom na vzdialený objekt každých 20 minút.

Upozorňujeme: Počet bankových malvérov stúpa

Experti zo spoločnosti Kaspersky Lab odhalili znepokojujúci nárast škodlivého softvéru, ktorého cieľom je ukradnúť prihlasovacie údaje a peniaze z bankových účtov používateľov. Svoje zistenia prezentujú v správe o vývoji hrozieb v 1. štvrťroku 2019, keď objavili takmer 30.000 súborov, ktoré obsahovali tento typ malvéru, pričom v poslednom štvrťroku 2018 ich bolo 18.500. Celkovo bolo zaznamenaných viac ako 300.000 útokov na používateľov.

Trójske kone zamerané na mobilné bankovníctvo sú jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich, flexibilných a nebezpečných typov malvéru. Zvyčajne kradnú finančné prostriedky priamo z bankových účtov mobilných používateľov, avšak niekedy je ich cieľom krádež iného typu poverení. Takýto malvér väčšinou vyzerá ako legitímna aplikácia banky, keď sa však obeť snaží prihlásiť do svojej skutočnej bankovej aplikácie, získajú k nej prístup aj útočníci.
Používatelia čelili rôznym typom bankového malvéru, no jeden bol obzvlášť aktívny: nová verzia škodlivého softvéru Asacub predstavovala až 58,4 % všetkých bankových trojanov, ktoré napadli používateľov. Asacub sa prvýkrát objavil v roku 2015. Útočníci strávili dva roky zdokonaľovaním jeho distribučnej schémy, v dôsledku čoho malvér dosahoval svoj vrchol v roku 2018, keď zaútočil v priemere na 13.000 používateľov denne. Odvtedy sa miera jeho šírenia zastavila, ale naďalej zostáva veľkou hrozbou. Podľa zistení v 1. štvrťroku 2019 cielil Asacub priemerne na 8200 používateľov denne.

streda 29. mája 2019

EU: Hasičská letecká flotila

V posledných rokoch Európa zažila ničivé prírodné katastrofy, ako aj katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. Lesné požiare, záplavy, búrky a zemetrasenia viedli k stratám na životoch – v roku 2018 ich bolo viac ako sto. Systém rescEU teraz v záujme lepšej ochrany občanov v núdzi posilňuje kolektívnu schopnosť únie predchádzať katastrofám, ktoré ovplyvňujú naše spoločnosti, pripraviť sa a reagovať na ne.

V rámci prípravy na hroziace lesné požiare počas nadchádzajúceho leta Európska komisia uvádza do obehu prvú flotilu hasičských lietadiel v rámci nového systému rescEU na riešenie prírodných katastrof. Počas počiatočného prechodného obdobia bude flotilu rescEU tvoriť zatiaľ sedem hasičských lietadiel a šesť vrtuľníkov. Svoje lietadlá a vrtuľníky poskytlo dočasnej flotile rescEU na rok 2019 už päť členských štátov EÚ, ktoré boli v posledných rokoch často postihnuté lesnými požiarmi. K počiatočnému vybaveniu, ktorým flotila disponuje, patria: 2 lietadlá z Chorvátska, 1 lietadlo z Francúzska, 2 lietadlá z Talianska, 2 lietadlá zo Španielska a 6 vrtuľníkov zo Švédska. Dlhodobým cieľom je pridať ďalšie kapacity a vybavenie a vybudovať stabilnejšiu rezervu rescEU. Komisia spolupracuje so zúčastnenými krajinami na doplnení ďalšieho vybavenia už v nadchádzajúcich týždňoch.

Európska komisia okrem vytvorenia leteckej flotily rescEU posilňuje svoje kapacity v oblasti monitorovania a koordinácie s cieľom pripraviť sa na obdobie lesných požiarov.
- Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, sa počas leta posilní o podporný tím pre lesné požiare tvorený odborníkmi z členských štátov.
- ERCC bude počas leta organizovať pravidelné videokonferencie s členskými štátmi, ktorých cieľom bude vymieňať si informácie o rizikách požiaru v celej Európe.
- Riziká výskytu lesných požiarov budú monitorované satelitným systémom EÚ Copernicus.
- Všetky členské štáty EÚ a partnerské krajiny sa zúčastnili na každoročnom stretnutí v Bruseli venovanom lesným požiarom, aby sa pripravili na nadchádzajúce obdobie lesných požiarov.
- V posledných mesiacoch sa uskutočnilo niekoľko požiarnych cvičení v teréne zameraných na lesné požiare. Patrili k nim aj modulové cvičenia MODEX v teréne zamerané na civilnú ochranu a lesné požiare, ktoré sa konali od 7. do 10. apríla 2019 na chorvátskom ostrove Cres za účasti odborníkov a záchranných tímov z rôznych krajín EÚ. Ďalšie cvičenia sa uskutočnili v chorvátskom Splite a vo francúzskom Aix-en-Provence.

Radíme: Ako nepremeškať úložné lehoty počas dovolenky

Veľa podnikateľov zabúda na to, že elektronická komunikácia medzi nimi a štátom prebieha aj počas ich neprítomnosti v práci. Vyhnite sa preto noseniu počítača na pláž či do hôr a užite si dovolenku. 

V prípade dlhodobej absencie v prostredí e-schránky môžete: 
- oprávniť vierohodnú osobu (kolega, zamestnanec, rodinný príslušník...) na prístup a disponovanie s vašou e-schránkou, 
- nastaviť sebe a oprávnenej osobe notifikácie oznamujúce prijatie elektronickej správy do vašej e-schránky. O aktivite vo vašej elektronickej schránke tak bude okrem vás vedieť aj vami oprávnená osoba, ktorá za vás môže prevziať dôležité rozhodnutie. V zmysle zákona o e-Governmente sa považuje rozhodnutie do vlastných rúk za doručené aj v prípade, ak ho adresát neprevezme.

ĎALŠIE TIPY PRED VYCESTOVANÍM: 
 Skontrolujte si aktuálnu situáciu v krajine, kam sa chystáte 
 Registrujte sa v online systéme MZV SR, v prípade nebezpečenstva budete vopred upozornení 
 Skontrolujte si potrebu víz a potrebnú dobu platnosti cestovného dokladu 

Trend: Televízií pripojených k internetu pribúda

S pojmom HbbTV sa už na Slovensku stretla takmer tretina respondentov a skoro dve tretiny internetových používateľov už má svoju televíziu pripojenú k internetu. Čo o HbbTV ale Slováci vedia a ako k nemu pristupujú?

Podľa prieskumu Nielsen Admosphere ( na vzorke 500 respondentov starších než 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela) počet televízií pripojených k internetu mierne vzrastá: dnes ju má doma už nadpolovičná väčšina, 69 % respondentov (minulý rok to bolo 64 %, o 5 % menej). Avšak miera využívania funkcií, ktoré tieto smart TV ponúkajú, zostáva takmer rovnaké. Z tých, ktorí majú televíziu s internetovým pripojením, využíva smart funkcie 33 % opýtaných často (raz za týždeň) a 30 % veľmi často (skoro každý deň).

Najviac opýtaných využívajúcich smart TV používa na tomto zariadení YouTube (84 %), čo taktiež zodpovedá minuloročným údajom. Na druhom mieste je potom internetový prehliadač (46 %), aplikácie pre sledovanie filmov z archívu alebo požičovne filmov (33 %), a taktiež aplikácie pre prehrávanie/streamovanie hudby (20 %). Poradie funkcií, ktoré používatelia používajú najviac zostalo teda totožné s údajmi z minulého roka.

Čo sa týka znalosti pojmu HbbTV, t.j. hybridnej televízie, uviedli internetoví Slováci, že prevažne nevedia, čo to znamená (71 %). Toto číslo zostáva v porovnaní s minulým rokom takmer rovnaké. Neznalosť sa aj tento rok týkala viac žien než mužov. Percento divákov, ktorí HbbTV poznajú a na svojej televízií ho aj využívajú, zostalo tiež rovnaké (5 %). Za najviac prínosné služby, ktoré ponúkajú funkcie HbbTV, považujú internetoví používatelia prístup do video archívu televíznych relácií jednotlivých staníc (63 %), pohodlnejší prístup k internetovému obsahu (YouTube, Facebook a ďalšie webové služby) a online službám televíznych staníc (53 %) a exkluzívny obsah doplňujúci a rozširujúci klasické televízne vysielanie (28 %).

utorok 28. mája 2019

Radíme: Očkovanie pred exotickou dovolenkou

Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia pred cestou do exotických krajín patrí očkovanie, informovanie sa o epidemiologickej situácii, ale aj overenie si hygienických podmienok v cieľovej oblasti. 

Úrad verejného zdravotníctva SR ďalej odporúča vybaviť sa do oblastí so zvýšeným výskytom komárov prípravkami proti tomuto hmyzu, čiže repelentmi a vhodným oblečením, akým je napríklad košeľa s dlhým rukávom a dlhé nohavice, predovšetkým za súmraku. Je tiež dôležité venovať pozornosť hygiene rúk a často si ich umývať rovnako hygiene potravín a vody. Potraviny je potrebné  konzumovať čisté a dostatočne tepelne spracované, neodporúča sa jesť neumytú surovú zeleninu a ovocie. Vhodné je piť balenú vodu. V rámci pobytu na slnku sa odporúča nosiť pokrývku hlavy za účelom predchádzania úpalu a používať opaľovacie prípravky podľa citlivosti pokožky. Deti mladšie než jeden rok by sa nemali vôbec vystavovať priamemu slnečnému žiareniu!

Medzi očkovania, ktoré sa môžu vyžadovať pri vstupe do niektorých krajín, patria podľa hygienikov očkovanie proti žltej zimnici, meningokokovým nákazám a poliomyelitíde. Žltá zimnica sa vyskytuje najčastejšie vo vybraných krajinách Afriky a Latinskej Ameriky. Očkovania proti meningokokovým nákazám sa napríklad vyžadujú pri vstupe do Saudskej Arábie, najmä pri pútnických cestách. Očkovanie proti poliomyelitíde môžu niektoré krajiny vyžadovať najmä od osôb, ktoré prichádzajú z endemických oblastí. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A a B, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu, besnote, cholere a iným infekčným ochoreniam preventabilných očkovaním sú viac-menej odporúčané. Cestovatelia by si mali pozrieť na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najaktuálnejšie rizikové oblasti pre jednotlivé druhy očkovania preventabilných infekčných chorôb a tiež zoznam krajín s povinným alebo odporúčaným očkovaním proti žltej zimnici. Úrad považuje rovnako za vhodné kontaktovať centrá pre cudzokrajné choroby v SR, ktoré poskytujú nielen informácie o očkovaní, ale aj samotné očkovanie a komplexné zdravotné služby pred vycestovaním. Centrá pre cudzokrajné choroby zamerané výlučne na komplexné služby pred cestou do zahraničia sa nachádzajú v niekoľkých mestách v rámci Slovenska, a to v Bratislave, Nitre, Žiline, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach.

Tvorba protilátok po aplikovaní očkovania trvá určitý čas, väčšinou je to 10 dní. Cestovateľom ochrancovia verejného zdravia odporúčajú navštíviť lekára za účelom očkovania hneď, ako sa rozhodne cestovať. Niektoré druhy môžu vyžadovať viac dávok očkovacej látky s určitým časovým odstupom. Očkovanie cestovateľov nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Aktuálne: Vypni telku, zapni seba!

Do kampane Vypni telku, zapni seba! sa od pondelka zapojí viac ako 4000 detí. Výzvu nepozerať týždeň televíziu, nehrať hry na mobile a počítači a nahradiť virtuálne četovanie za osobné zážitky prijali deti z celého Slovenska. 

Podľa organizátora eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí skupiny tvoria členovia 110 detských skupín a školských kolektívov z celého Slovenska. Kampaň je zameraná na aktívne prežívanie voľného času. Dobrovoľníci pripravili pre deti v tomto týždni zážitkové programy ako alternatívu k pasivite za obrazovkami.
 
Hlavno u témou tohto ročníka je heslo Vysielame naživo. Túto tému rozvíjajú animátori a pedagógovia tvorivým spôsobom podľa pripraveného metodického materiálu a navrhnutého harmonogramu týždňa. V pondelok išlo o tému hráme sa naživo, v utorok tvoríme naživo, v stredu budú zapojené deti športovať naživo, vo štvrtok sa budú naživo rozprávať. Koniec pracovného týždňa bude patriť téme spievame a tancujeme naživo a cez víkend oslávia zúčastnení Medzinárodný deň detí.

Deti budú počas tohto týždňa na znak svojho záväzku nosiť náramok s logom kampane. Každý účastník dostal dva náramky. Jeden pre seba a druhý pre kamaráta.
Takýmto spôsobom sa počet účastníkov môže navýšiť až na 8000.

Novinky: 100- a 200-eurové bankovky

Národná banka Slovenska (NBS) spolu s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny začne od utorka 28. mája 2019 vydávať do obehu posledné dve nominálne hodnoty zo série Európa, a to 100- a 200-eurové bankovky.

Bankovky 100 a 200 eur prvej série nie je potrebné vymieňať v bankách, sú aj naďalej platné zákonné platidlo a ich výmena podobne ako predchádzajúcich nominálnych hodnôt prebehne postupne v rámci normálneho peňažného cyklu. NBS bude spolu s novými bankovkami vydávať do obehu aj zostávajúce zásoby 100- a 200-eurových bankoviek prvej série, a to až do vyčerpania ich zásob. Uvedené bankovky sú najvyššie nominálne hodnoty série Európa a 500-eurová bankovka v tejto sérii vydaná nebude. Doteraz vydané 500-eurové bankovky aj naďalej zostávajú zákonným platidlom a môžu sa používať v peňažnom obehu. NBS a ani ostatné centrálne banky Eurosystému ich však už do obehu nevydávajú.

Celkovo bolo vytlačených 2,3 miliardy kusov 100-eurových a 0,7 miliardy nových 200-eurových bankoviek. Nové bankovky majú vynovený vzhľad, zdokonalené ochranné prvky a zjednotenú výšku na výšku 50-eurovej bankovky. Ľudia si pravosť bankoviek môžu overiť, a to hmatom, pohľadom a naklonením. Vyznačujú sa vyspelými bezpečnostnými prvkami, okrem iného satelitným hologramom, hologramom s portrétom mytologickej Európy, vystupujúcou tlačou a mnohým ďalším.  Ich pravosť sa dá podľa NBS bezpečne skontrolovať v priebehu niekoľkých sekúnd.

pondelok 27. mája 2019

Upozorňujeme: Podozrivý internetový predaj

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky upozornil na internetový predaj kozmetického výrobku, ktorý nespĺňa zákonné povinnosti. V ponuke viacerých internetových obchodov je označený rôznymi názvami, napr. Perle Bleue Visage Care Moisturise, Perle Bleue Active Age.

Pri on-line predaji zároveň chýba kontak na prevádzkovateľa obchodu aj obchodné podmienky. Hlavný hygienik SR Ján Mikas tak poukazuje na fakt, že takýmito obchodnými praktikami dochádza k porušeniu spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie. Domény sú pravdepodobne registrované v Poľsku, teda mimo kontrolných kompetencií ÚVZ SR.

Spotrebiteľom sa aj v tomto prípade odporúča zvážiť rozhodnutie o kúpe prostredníctvom stránok nespĺňajúcich dodržiavanie spotrebiteľských práv.

EU: Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci

Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení spolupráce výrobcov Európska komisia (EK) predkladá tretí návrh na zlepšenie spravodlivosti v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorým sa zavádza väčšia transparentnosť v súvislosti so spôsobom informovania o cenách v rámci reťazca.

Na základe návrhu EK sa sprístupnia kľúčové informácie o spôsobe určovania cien agropotravinových výrobkov v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely v nákupnej a predajnej cene môžu poskytnúť informácie o nákladoch na jednotlivých stupňoch (ako sú doprava, poistenie, uskladnenie atď.) medzi predávajúcim a kupujúcim. Väčšia transparentnosť môže viesť k lepším obchodným rozhodnutiam a prehĺbiť dôveru v čestné obchodovanie v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca. Prístup k včasným a ľahko dostupným informáciám o vývoji na trhu je kľúčový aj z hľadiska efektívnej hospodárskej súťaže na svetových trhoch.

Hoci je k dispozícii veľké množstvo informácií o vývoji na poľnohospodárskych trhoch (ceny, objemy výroby, zásoby atď.), neexistujú takmer žiadne trhové informácie o ostatných kľúčových trhoch v agropotravinovom dodávateľskom reťazci, konkrétne o spracovateľských a maloobchodných trhoch existujúcich medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi. V dôsledku tejto informačnej asymetrie medzi poľnohospodármi a ostatnými aktérmi v potravinovom reťazci majú poľnohospodári značne nevýhodné postavenie na trhu a narúša sa dôvera v čestné obchodovanie. Uvedený nedostatok informácií o vývoji na trhu od spracovateľov a maloobchodníkov sa označuje za „čiernu skrinku“ agropotravinového dodávateľského reťazca a dnešným návrhom sa táto skrinka odomyká.

Navrhované opatrenia sa budú týkať sektora mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, plodín pestovaných na ornej pôde, cukru a olivového oleja. Vychádzajú z existujúcich systémov a postupov zberu údajov, ktoré už sú zavedené v praxi a prostredníctvom ktorých prevádzkovatelia a členské štáty poskytujú EK informácie o trhu, no teraz by mali mať širšie uplatnenie. Za zber údajov o cenách a trhu bude zodpovedný každý členský štát. Komisia odporúča členským štátom, aby v snahe znížiť administratívnu záťaž zvolili nákladovo najefektívnejší prístup a nezamerali sa na malé a stredné podniky. Členské štáty oznámia tieto údaje EK, ktorá ich následne sprístupní na svojom portáli pre agropotravinové údaje a na webovom sídle stredísk EÚ pre monitorovanie trhov. Je nevyhnutné, aby členské štáty včas poskytovali presné informácie.

V súlade s postupmi EK týkajúcimi sa lepšej tvorby práva sa jej návrh uverejňuje na účely 4-týždňovej verejnej konzultácie. Následne ho Európska komisia prijme a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti je šesť mesiacov po prijatí.

Radíme: Ako správne držať volant

Mnohí si ešte pamätajú poučku z autoškoly, že správne držanie volantu je v polohe „o desať dve“. Toto pravidlo platilo pri starých autách s podstatne väčším volantom a bez posilňovača riadenia. Pri súčasných vozidlách je držanie volantu vďaka jeho tvaru, veľkosti a celkovému riešeniu iné.

Kedysi všade odporúčané držanie volantu v polohe „o desať dve“ malo svoj dôvod pri starších automobiloch s obrovskými vencami volantov bez airbagov, kedy bolo treba mať na zatáčanie poriadnu silu. „Význam polohy o desať dve stráca zmysel predovšetkým v tom, že ruky nevedú volant presne a nestabilizujú sa. Pri náhlom manévri potom nemôžete otočiť volantom o taký uhol, ako je potrebné. Preto u dnešných menších volantoch s posilňovačmi riadenia a airbagmi je jediná správna poloha držania v polohe trištvrte na tri“, vysvetľuje Petr Vaněček. Inak v kritickej situácii nebudete mať dostatok času volant správne uchopiť a vykonať potrebný manéver. A hrozí, že pokiaľ dôjde ku kolízii, tak vám ruky, ktoré smerujú priamo cez volant, môže vystrelený airbag vážne zraniť. Rovnako dôležité je uvoľnené držanie volantu. Predídete tak únave a nepríjemným kŕčom v rukách, pričom budete zároveň oveľa lepšie „cítiť“ informácie, ktoré vám automobil prostredníctvom volantu z cesty posiela.

Za zmienku stojí tiež správne sedenie za volantom. Za volantom by sa nemalo ležať, ale ani sa hrbiť s nosom prilepeným na čelnom skle. Oba prípady sú totiž pre samotného vodiča veľmi nebezpečné. „Nastavte si sedadlo tak, aby nohy boli pri zašliapnutí pedálov mierne pokrčené v kolenách a pritom ste sa dotýkali operadla celou plochou chrbta. Vďaka tomu budete prirodzene vnímať polohu vozidla za jazdy a včas ucítite prípadný prichádzajúci šmyk na ceste. Pokiaľ je vodič opretý a natiahne pred seba ruku, volant by mal byť na úrovni hodiniek na vašom zápästí“, radí P. Vaněček.