piatok 11. novembra 2022

EU: Prísnejšia kyberbezpečnosť

Poslanci Európskeho parlamentu schválili sprísnenie požiadaviek týkajúcich sa dohľadu a presadzovania pravidiel štátmi Európskej únie v oblasti kypernetickej bezpečnosti a harmonizáciu sankcií pri ich porušení. Novú smernicu musí po Európskom parlamente formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Následne bude zverejnená v Úradnom vestníku EÚ.


Nová právna úprava, na ktorej sa ešte v máji dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ, prináša prísnejšie požiadavky v oblasti riadenia rizík, podávania správ a poskytovania informácií. Požiadavky sa okrem iného týkajú reakcií na incidenty, bezpečnosti dodávateľského reťazca, šifrovania a zverejňovania informácií o zraniteľnosti. Opatrenia na svoju ochranu bude musieť na základe nových pravidiel prijať viac subjektov. Prísnejšie požiadavky sa budú vzťahovať na entity v takzvaných kľúčových odvetviach. Týka sa to sektorov energetiky, dopravy, bankovníctva a zdravotníctva, odvetvia digitálnej infraštruktúry, verejnej správy aj kozmického sektora.

Poslanci počas vyjednávaní o konečnom znení novej legislatívy presadzovali potrebu jasných a presných pravidiel pre podniky. Požadovali tiež, aby do pôsobnosti novej smernice patrilo čo najviac štátnych a verejných orgánov. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na tzv. dôležité odvetvia, medzi ktoré patria poštové služby, odpadové hospodárstvo, chemický a potravinársky priemysel, výroba zdravotníckych pomôcok, elektroniky, strojových zariadení a motorových vozidiel a poskytovatelia digitálnych služieb. Smernica sa bude vzťahovať na stredné a veľké podniky v týchto sektoroch. Schválená legislatíva tiež vytvára rámec na lepšiu spoluprácu a výmenu informácií medzi rôznymi inštitúciami a členskými štátmi. Ustanovuje aj takzvanú európsku databázu zraniteľností týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti.

dm drogerie markt: Vyšší obrat aj inovácie

Spoločnosť dm drogerie markt informovala na stretnutí s novinármi o hospodárskych výsledkoch za obchodný rok 2021/22. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 14,7 percenta, keď presiahol výšku 349 miliónov eur. Súhrnný obrat podskupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt dosiahol 3,66 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 13,4 percenta. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate podskupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavoval 71 percent. Percentuálny rast sa prejavil aj na súhrnnom obrate celej dm skupiny (zahŕňa 14 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti obchodnému roku 2020/21 zvýšil o 10,7 percenta na 13,581 mld. eur.


Celkový počet zákazníckych nákupov dosiahol v obchodnom roku 2021/22 výšku 23,68 milióna, čo oproti predošlému obchodnému roku prestavuje nárast o takmer 18 %. Zákazníci realizovali vo filiálkach nákupy vo vyššej frekvencii, no pri nižších hodnotách nákupov. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov vo filiálkach bol 64.851 a priemerný mesačný počet nákupov viac ako 1,973 milióna. V danom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške približne 18,7 milióna eur, z čoho najväčšia časť – 9,7 milióna eur – bola určená na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených 603-tisíc eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály139-tisíc eur a do centrálneho skladu slovenská pobočka dm drogerie markt investovala 8,3 milióna eur.

Od apríla t. r. spustila dm novú mobilnú nákupnú aplikáciu Moja dm. K benefitom patrí možnosť jej prepojenia so zákazníckym kontom v e-shope dm a s kontom active beauty, zobrazenie dostupnosti tovaru v obľúbenej predajni a následné využitie expresného vyzdvihnutia za 90 minút, možnosť uloženia obľúbených produktov do záložky Môj nákupný zoznam, personalizované odporúčania v záložke Moje produkty, praktický produktový skener, možnosť uplatnenia všetkých kupónov a extra kupónov pri nákupe cez aplikáciu, e-shop alebo v predajni. K pôvodným platobným metódam, akými sú platba kartou, prevodom, dobierka, a dvom populárnym mobilným platidlám GooglePay a ApplePay je pridaný od septembra 2022 aj nový platobný systém PayPal. V septembri 2022 pribudla v aplikácii nová inovatívna služba dmLIVE stream shopping, prostredníctvom ktorej experti, zástupcovia značiek a poradcovia z dm prinášajú informácie a rady na rôzne témy z oblastí, akými sú krása, starostlivosť, zdravá strava či celostné zdravie. Publikum má možnosť interagovať s moderátorkou a hosťami prostredníctvom chatu a navyše si počas vysielania môžu zákazníci objednať všetky predstavované produkty priamo v aplikácii. Sledujúcich čakajú počas každého livestreamu aj prekvapenia v podobe násobných bodov na vybrané značky či produkty, súťaže alebo produkty zadarmo. Tí, ktorí sa nemôžu na dmLIVE stream shoppingu zúčastniť počas živého vysielania, majú možnosť pozrieť si ho zo záznamu.

Trend: Kyberšikana aj v slovenských školách

Kyberšikana, strata pozornosti počas vyučovania, vysoké účty za aplikácie, či šírenie hoaxov sú riziká, ktorým čelia žiaci základných škôl používajúci smartfóny aj na Slovensku. Inteligentné telefóny s jednoduchým prístupom na internet sa dostávajú už aj k najmladším používateľom. Podľa prieskumu spoločnosti Xiaomi kupuje 23,4 % rodičov prvý smartfón deťom už pri nástupe na prvý stupeň základnej školy. Odborník na kybernetickú bezpečnosť upozorňuje, že používanie telefónov maloletými so sebou prináša aj riziká. 

,,Smartfóny prinášajú neobmedzené možnosti využitia, od hrania on-line hier, cez četovacie aplikácie, až po prístup na internetové stránky vrátane tých, ktoré sú pre deti nevhodné. Rodičia by preto mali byť obozretní a dohliadať na to, ako deti využívajú smarfóny. Samozrejme, dnes obe najrozšírenejšie mobilné platformy (Android a iOS) ponúkajú tzv. dohľadové aplikácie a v nich rôzne možnosti nastavenia, no ak edukáciu považujeme za základný stavebný kameň pri ochrane pred kybernetickými hrozbami, tak pri edukácii detí v školskom veku to platí dvojnásobne – na to nesmieme zabúdať,” vysvetlil Michal Srnec. Spôsobov, ako na deti dohliadnuť, je viacero, najrozšírenejšie sú takzvané rodičovské aplikácie. Tie umožňujú rodičom sledovať, ako dieťa využíva telefón, a vopred zablokovať prístup tam, kam by ho nemalo mať. Rodičia môžu v smartfóne dieťaťa nastaviť obmedzenia na prístup ku konkrétnym aplikáciám, stránkam, obsahu alebo zdieľaniu citlivých údajov tak, aby boli deti chránené systémovo. Moderné zariadenia tiež umožňujú nastaviť lokalizáciu, vďaka nej budeme mať prehľad o tom, kde sa dieťa nachádza. Vyžaduje to v smartfóne nastaviť pre seba rolu administrátora a pre dieťa rolu používateľa, aby dieťa nemalo možnosť meniť nastavenia.

Je potrebné sdeťmi otvorene komunikovať o nástrahách na internete a edukovať ich. ,,Deťom musíme vysvetliť rozdiel medzi reálnym životom a virtuálnym svetom. Čo sa dostane na internet, na internete zostane. Zdieľanie informácií zo súkromného života, svojich fotiek, či nevhodné komentáre môžu deti vystaviť riziku kyberšikany, ktorá je rozšírená”, tvrdí Srnec. Podľa prieskumu z minulého roku, ktorý zorganizovalo ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva na vzorke 1.112 základných a stredných skôr, zažilo kyberšikanu vyše 20 % žiakov. V prípade, ak deti radi hrajú hry, či často využívajú obľúbené aplikácie, rodič môže nastaviť aj limit používania známy ako ,,screen time“ na určený počet hodín denne tak, aby smartfón nerušil koncentráciu detí. Odborník na kybernetickú bezpečnosť tiež neodporúča spárovať bankovú kartu s telefónom dieťaťa, či hernou aplikáciou, ktorú dieťa používa. Sú známe prípady, kedy deti bez vedomia rodičov nakúpili rozšírenia hier za tisíce eur.

 

štvrtok 10. novembra 2022

EU: Návrh revidovaného oznámenia o definícii trhu

Verejnú konzultáciu o návrhu revidovaného oznámenia o definícii trhu otvorila Európska komisia. Vymedzenie trhu je dôležitým prvým krokom pri posudzovaní fúzií a väčšiny antitrustových prípadov. Zohľadňuje sa pritom významný vývoj v uplynulých rokoch, najmä digitalizácia a nové spôsoby ponúkania tovaru a služieb, a odráža prepojený a globalizovaný charakter obchodovania. Zainteresované strany môžu svoje pripomienky k návrhu oznámenia predložiť do 13. januára 2023.


Hlavným cieľom návrhu revidovaného oznámenia o definícii trhu je poskytnúť podnikom rozsiahlejšie usmernenie a väčšiu transparentnosť a právnu istotu s cieľom uľahčiť dodržiavanie predpisov, a to aj na základe konkrétnych príkladov. Rovnako je jeho cieľom prispieť k účinnejšiemu presadzovaniu dodržiavania predpisov, za ktoré je zodpovedná Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže.

Navrhované zmeny poskytujú nové alebo dodatočné usmernenia k rôznym kľúčovým otázkam definície trhu: 
 • vysvetlenia zásad definície trhu a spôsobu, akým sa na účely uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže používa definícia trhu,
 • väčší dôraz na necenové prvky, akými sú inovácia a kvalita produktov a služieb,
 • objasnenia týkajúce sa výhľadového uplatňovania definície trhu, najmä na trhoch, pri ktorých sa očakáva, že prejdú štrukturálnou transformáciou, napríklad technologickými alebo regulačnými zmenami,
 • nové usmernenia týkajúce sa definície trhu na digitálnych trhoch, napríklad pokiaľ ide o mnohostranné trhy a „digitálne ekosystémy“ (napr. produkty postavené na mobilnom operačnom systéme),
 • nové zásady týkajúce sa trhov náročných na inovácie, ktoré objasňujú, ako by sa mali posudzovať trhy v prípade, keď podniky súťažia v oblasti inovácií, a to aj prostredníctvom produktov v štádiu prípravy,
 • rozsiahlejšie usmernenia k definícii geografického trhu vrátane podmienok na definovanie globálnych trhov, prístupu k hodnoteniu dovozu, ako aj prístupu Euróspej komisie k miestnym trhom vymedzeným spádovými oblasťami (napr. pri maloobchodnom predaji spotrebného tovaru),
 • objasnenia, pokiaľ ide o kvantitatívne techniky, akým je napríklad malé, ale významné trvalé zvýšenie cien / test SSNIP, ktoré môže komisia použiť pri definovaní trhu,
 • rozšírené usmernenia k možným zdrojom dôkazov a ich dôkaznej hodnote na základe relevantných skúseností komisie a jej prístupu k definícii trhu založenej na faktoch.Aktuálne: Výmena občianskych preukazov

Do konca októbra t. r. požiadalo o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny v čipe už takmer 56-tisíc Slovákov. O nový občiansky preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov a nechať si ho doručiť na oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku či pracovisku, prípadne kuriérom do vlastných rúk. Koniec platnosti certifikátov na podpis sa týka len držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Nijako však neovplyvňuje ostatné digitálne funkcie dokladu – naďalej je možné prihlasovať sa ním do elektronickej schránky a používať e-služby, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie
.


Ak podpisujete zriedkavo, alebo len niektoré úkony, občiansky preukaz nie je potrebné meniť. Rezort informatizácie pripravil návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorá to umožní aj dokladmi vydanými do 20. júna 2021. Podrobnosti budú zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy.Občianske preukazy vydávané v súčasnosti sú vydávané s platnosťou do 3. augusta 2031, čiže so skrátenou dobou platnosti. Podľa európskeho nariadenia o posilnení bezpečnosti totiž od augusta 2031 musí každý doklad totožnosti vydaný v krajine Európskej únie obsahovať biometrické údaje obdobne, ako je to pri cestovných pasoch. Ministerstvo vnútra je po technickej i procesnej stránke pripravené začať s vydávaním biometrických bezkontaktných občianskych preukazov aj skôr ako od 1. januára 2023.

Nový typ občianskeho preukazu má odlišný dizajn s duálnym rozhraním s množstvom bezpečnostných prvkov. Okrem iných pribudli napríklad reliéfne štruktúry mnohých údajov, ktoré presahujú povinné súčasti dokladu, napríklad podobizeň držiteľa, čím výrazne prispievajú k obmedzeniu falšovania dokladu. Rovnako ako doteraz má nový občiansky preukaz jeden čip, ktorý možno použiť s pomocou čítačky, ale po novom aj bezkontaktne napríklad pomocou mobilného čítacieho zariadenia s funkciou NFC, čiže rovnako ako platobnú kartu. Je teda pripravený pre používanie e-služieb cez mobil. Čip je chránený mechanizmami aktívnej a pasívnej autentifikácie. Jeho držiteľ si s pomocou voľne prístupných aplikácií bude môcť sám prečítať základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe. Zaujímavý je pohľad na nový OP cez ÚV svetlo, kedy sa zobrazí voľným okom neviditeľný štátny znak vo farbách, alebo bezpečnostná grafika. Ministerstvo odporúča, ak je to možné, vyčkať na tento nový, najmodernejší typ dokladu.

Upozorňujeme: Nebezpečné parfumy a krém

Do systému Safety Gate / RAPEX (systém Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) oznámili kontrolné orgány v Českej republike a vo Švédsku nové nebezpečné kozmetické výrobky. Predávať sa môžu aj v iných krajinách či prostredníctvom internetu.


Crema Viso NUTRIENTE Avena & Cera D'Api - telový krém značky MARIE LAURENT ML (výrobná dávka: 00180600 190607 Exp. 06/2022, čiarový kód: 8016543020056) zo Španielska má v zozname zložiek uvedenú zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on) a Methylisothiazolinone (2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov. Môže tak spôsobiť u citlivých osôb alergické reakcie.

LPNF PINK - parfumovaná voda značky LAZELL®parfums (výrobná dávka: 27061730619 EXP. DATE 06/2022, čiarový kód: 5907814625298 z Poľska, Oud al shahamah - parfumovaná voda, Hawas for him a Emotrion - parfumy zo Spojených arabských emirátov ako aj Chastity por homme - parfum (výrobná dávka: R3022893, čiarový kód: 614514960011) zo Saudskej Arábie obsahujú zakázanú látku Butylphenyl methylpropional. Obdobne Ruh Alteeb - parfum (čiarový kód: 1451491001) zo Spojených arabských emirátov obsahuje nebezpečnú látku - Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC, Lyral), kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu.


streda 9. novembra 2022

EU: Ničivé požiare

Podľa výročnej správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2021 bolo minuloročné obdobie požiarov druhé najhoršie na území Európskej únie z hľadiska spálenej plochy (odkedy sa začali viesť záznamy v roku 2006) – hneď po roku 2017, kedy zhorelo vyše 10.000 km². V roku 2021 zhorelo vyše 5.500 km², čo je viac než dvojnásobok rozlohy Luxemburska, z toho 1.000 km² zhorelo v chránených oblastiach sústavy Natura 2000, ktorá funguje ako rezervoáre biodiverzity v EÚ. Tohtoročné požiare boli ešte ničivejšie než v roku 2021. V tomto roku už zhorelo 8.600 km² a deväť krajín zaznamenalo nové rekordy v rozlohe spálenej plochy. Od najhoršieho zaznamenaného obdobia požiarov v roku 2017 prírodné požiare zničili 35.340 km², čo je viac než rozloha Belgicka. Približne 35 % celkovej spálenej plochy, teda vyše 11.600 km², boli oblasti v sústave Natura 2000.

Hoci spálená plocha v roku 2022 dosiahla obrovské rozmery, počet ľudských obetí sa podarilo obmedziť vďaka preventívnym opatreniam v členských štátoch EÚ a v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany (UCPM). EÚ v roku 2021 ešte viac posilnila kapacitu tohto mechanizmu: navýšila prostriedky na hasenie požiarov zo vzduchu v snahe pomôcť krajinám počas obdobia požiarov. Túto podporu intenzívne využili krajiny zasiahnuté požiarmi v regióne Stredozemného mora v rokoch 2021 a 2022. Posilnenú kapacitu koordinuje Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie Európskeho úradu pre civilnú ochranu a humanitárnu pomoc. Spoločné výskumné centrum ponúka podporu v podobe včasných informácií o aktuálnych požiaroch. Pomáha nasadiť letecké hasičské prostriedky financované zo zdrojov EÚ tam, kde sú najviac potrebné.

Hlavné zistenia správy

 • V roku 2021 sa zaznamenali požiare v 22 z 27 členských štátov, ktoré zničili celkovo 500 566 hektárov. Znamená to, že zhorela väčšia plocha než v roku 2020 (približne 340 000 ha), ale oveľa menšia plocha než v roku 2017, keď požiare zničili 1 milión ha.
 • Za rok 2021 bolo podľa správy najhoršie zasiahnuté Taliansko, pokiaľ ide o zhorenú plochu. Za ním nasledujú Turecko, Portugalsko, Grécko, predovšetkým v mesiaci august, ako vyplýva z vnútroštátnych hlásení.
 • Prírodné požiare vážne zasiahli chránené oblasti v európskej sústave Natura 2000. Celkovo v nej v roku 2021 zhorelo 102 598 ha (približne 20 % celkovej plochy všetkých lokalít sústavy Natura 2000). Je to menej než za uplynulé dva roky a o čosi menej než priemer posledných desať rokov.
 • V roku 2021 pripadla takmer štvrtina zhorených oblastí v sústave Natura 2000 na Taliansko. Tesne za ním nasleduje Španielsko. Spoločne na tieto dve krajiny pripadá 45 % celkovej zasiahnutej plochy.
 • V južnej Európe, kde sledované obdobia trvajú dlhšie, sa rozloha spálenej plochy v porovnaní s rokom 2020 zdvojnásobila. Z hľadiska priemernej veľkosti požiarov to bol druhý najhorší rok od roku 1986. Celkový počet požiarov bol pritom najnižší doteraz, čo znamená, že bolo o mnoho menej, ale zato oveľa väčších požiarov.
 • Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany sa v roku 2019 rozšíril o nástroj rescEU. Ďalej sa tak posilnila jeho kapacita pomáhať krajinám v období požiarov v roku 2021. V roku 2022 sa platnosť nástroja predĺžila aj na obdobie požiarov v roku 2023.
 • Len tento rok sa mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany aktivoval jedenásťkrát. Šesť krajín požiadalo o lietadlá, vrtuľníky a hasičov. Ide o druhý rok počas desaťročia, keď mechanizmus UCPM zaregistroval viac žiadostí o pomoc než doteraz.

Diabetes: Koľko Slovákov má cukrovku?

Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií sa na Slovensku vlani liečilo vyše 355-tisíc diabetikov a do evidencie diabetológov pribudlo vyše 28-tisíc nových pacientov, prevažne s diabetes mellitus druhého typu. Dospelí pacienti sa najčastejšie liečili perorálnymi antidiabetikami (55,6 %), liečbu inzulínom podstúpilo 27,8 % pacientov a režimové opatrenia zahŕňajúce diétny režim či pohybové aktivity boli indikované u 16,5 % dospelých pacientov. Podávanie inzulínu bolo najčastejším spôsobom liečby (96 %) u detí a mladistvých do 18 rokov. Z chronických komplikácií a sprievodných chorôb sa u pacientov najčastejšie vyskytovali poruchy metabolizmu lipidov, nasledovala artériová hypertenzia, diabetická neuropatia a očné komplikácie. 


Konkrétne ku koncu minulého roka bolo v diabetologických ambulanciách systematicky sledovaných lekárom pre chronické ochorenie s rizikom jeho zhoršovania 355.819 pacientov s diabetes mellitus. V priebehu roka 2021 pribudlo 28.139 nových pacientov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka.  Z celkového počtu sledovaných osôb s cukrovkou malo 91,4 % osôb diabetes mellitus 2. typu. S diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7 % pacientov a 0,8 % pacientov bolo liečených na iné typy diabetes mellitus. Podiel 0,8 % predstavovali ženy s gestačným diabetes mellitus, ktorý vzniká v tehotenstve.

V roku 2021 bolo pre diabetes mellitus 2. typu sledovaných ných 325.084 osôb (5.981,6 prípadov na 100.000 obyvateľov). Medziročne vzrástol počet pacientov o 1,4 %, oproti roku 2009 to bolo o 7,2 %.  Diabetes mellitus 2. typu bol prvýkrát diagnostikovaný u 24.312 osôb (447,3 prípadov/100.000 obyvateľov), čo predstavuje najvyšší počet nových prípadov ochorenia od roku 2009. V porovnaní s rokom 2020 vzrástol počet novodiagnostikovaných osôb s týmto typom diabetu až o 31,3 %. Najviac nových prípadov ochorenia diabetes mellitus 2. typu bolo diagnostikovaných u seniorov vo vekovej skupine 75 až 79 rokov (1.156,9 prípadov na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a 70 až 74 rokov (1.111,1 prípadov/100.000). Diabetologické ambulancie evidovali tiež 25.007 pacientov s diabetes mellitus 1. typu (460,1 prípadov na 100.000 obyvateľov). V rámci pozorovaného obdobia rokov 2009 – 2021 to bolo najmenej dispenzarizovaných osôb s týmto typom diabetu. Oproti roku 2020 klesol ich počet o 4,4 %.  Z celkového počtu 1.611 nových pacientov s diabetes mellitus 1. typu ich najviac pribudlo vo vekovej kategórii 30 – 34- rokov (44,6 prípadov/100.000 obyvateľov v danom veku) a 25 – 29- rokov (43,0 /100.000).


 

Bankroty: V októbri 2022 zbankrotovalo 900 občanov Slovenska

V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 1.007 osobnými bankrotmi  počet aktuálnych bakrotov na Slovensku  klesol o 10,63 percenta, pričom počet osobných bankrotov medziročne klesá už štyri mesiace za sebou. Avšak v porovnaní so septembrom 2022, kedy zbankrotovalo 747 dlžníkov, ich v októbri bolo až o 20,48 percenta viac. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2022 bolo vyhlásených 66.055 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku do konca októbra zbankrotovalo 7.993 občanov.

„V októbri zbankrotovalo aj 82 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, ich podiel predstavoval 9,11 percenta, čo je menej ako v predchádzajúcich mesiacoch. Najčastejšie uvádzanou adresou bydliska zbankrotovaných osôb boli ulice sv. Cyrila a Metoda v Senici so šiestimi dlźníkmi a Poštárka v Bardejove so 4 zbankrotovanými osobami,“ doplnila Ing. Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 892 konkurzov (99,11 percenta) a 8 dlžníkov (0,89 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v októbri 2022 ich bolo 62 (6,89 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 838 (93,11 percenta) na majetok nepodnikateľov. V októbri 2022 súdy zároveň zrušili 819 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 731 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 88 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Do registra diskvalifikácií v októbri nepribudol žiadny občan, avšak trom osobám bolooddlženie zrušené pre nepoctivý zámer.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v októbri 2022 ich pripadalo na mužov 534 (59,33 precenta) a na ženy 366 (40,67 percenta). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v októbri 2022, malo 2,81 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v októbri 2021 to bolo 3,23 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malovysokoškolské vzdelanie 1,64 percenta dlžníčok (v októbri 2021 to bolo 3,09 percenta). V októbri sa najväčšou skupinou bankrotujúcich mužov stali tridsiatnici s podielom 29,21 percenta a medzi ženami štyridsiatničky s podielm 30,05 percenta. V októbri 2021 najväčšiu skupinu predstavovali štyridsiatnici – medzi mužmi s podielom 31,50 percenta a medzi ženami s podielom 30,41 precenta. V októbri 2022 zbankrotovali aj dve osemdesiatničky. V desiatom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Nitrianskom – 168 a vPrešovskom kraji – 148. Najmenej ich bolo v Žilinskom – 68 a v Košickom kraji – 83. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v piatich krajoch, najviac v Košickom -o 39,86 percenta a v Žilinskom kraji - o 38,18 percenta. V troch krajioch počet osobných bankrotovmedziročne vzrástol, najviac v Trnavskom kraji – o 33,72 percenta.

utorok 8. novembra 2022

EU: Krátkodobé prenájmy

Európska komisia prijala návrh nariadenia, na základe ktorého sa má zvýšiť transparentnosť krátkodobých prenájmov ubytovania, pokiaľ ide o identifikáciu a činnosť hostiteľov poskytujúcich krátkodobé ubytovanie, ako aj pravidlá, ktorými sa musia riadiť, a zjednodušiť sa má tiež registrácia hostiteľov. Noví pravidlá majú pomôcť vyriešiť aj súčasné roztrieštené poskytovanie údajov z on-line platforiem a v neposlednom rade predchádzať nezákonným ponukám.


Rezervácie krátkodobého ubytovania prinášajú hostiteľom a turistom výhody, avšak niektorým miestnym komunitám, ktoré si nemôžu dovoliť napríklad cenovo dostupné bývanie, spôsobujú vrásky na čele. Nové pravidlá majú zlepšiť zhromažďovanie a výmenu údajov medzi hostiteľmi a on-line platformami. To pomôže pri tvorbe účinných a proporcionálnych politík zameraných na riešenie výziev a možností súvisiacich s odvetvím krátkodobých prenájmov.

Nový navrhovaný rámec má tieto prínosy:

• Harmonizácia požiadaviek vnútroštátnych orgánov na registráciu hostiteľov a ich nehnuteľností ponúkaných na krátkodobý prenájom: registračné systémy budú musieť byť plne dostupné online a ľahko použiteľné. Mal by sa vyžadovať podobný súbor relevantných údajov o hostiteľoch a ich nehnuteľnostiach, čiže konkrétne „kto“, „čo“ a „kde“. Hostiteľ by mal po dokončení registrácie dostať jedinečné registračné číslo.

• Jasné pravidlá, ako zabezpečiť zobrazovanie a kontrolu registračných čísel: on-line platformy budú musieť uľahčiť hostiteľom zobrazovanie registračných čísel na svojich platformách. Takisto budú musieť náhodne kontrolovať, či sú hostitelia zaregistrovaní a uvádzajú správne čísla. Verejné orgány budú mať možnosť odobrať registračné číslo a požiadať platformy, aby vyradili ponuky hostiteľov, ktorí nedodržiavajú pravidlá.

• Efektívnejšia výmena údajov medzi on-line platformami a verejnými orgánmi: on-line platformy si budú musieť automaticky raz za mesiac vymieňať s verejnými orgánmi údaje o počte prenocovaní v prenájme a o počte hostí. V prípade malých platforiem a mikroplatforiem sa počíta s jednoduchšími možnosťami vykazovania. Verejné orgány budú môcť prijímať tieto údaje z „jednotných digitálnych kontaktných miest“ zriadených v každom štáte. To prispeje k cielenej tvorbe politík.

• Možnosť opakovaného použitia údajov v agregovanej forme: údaje získané na základe tohto návrhu v agregovanej forme prispejú k štatistikám o cestovnom ruchu, ktoré pripravuje Eurostat, a budú podkladom pre budúci európsky priestor pre údaje o cestovnom ruchu. Tieto informácie podporia rozvoj inovatívnych služieb súvisiacich s cestovným ruchom. 
 
• Vytvorenie účinného implementačného rámca: Členské štáty budú monitorovať vykonávanie tohto rámca transparentnosti a zavedú príslušné sankcie za nedodržanie povinností vyplývajúcich z nariadenia.

Poistenie: Najčastejšie chyby

Poistenie domácnosti má uzatvorené väčšina z nás, máme však správne vybraný produkt? Bez adekvátneho poistenia riskujeme veľké finančné straty a nemálo problémov. Akých najčastejších chýb sa dopúšťame pri poistení domu či bytu? 

1. Poistenie „pod cenu“: Kúpa bytu alebo domu je pre väčšinu ľudí ich najväčšou finančnou investíciou v živote. Ceny nehnuteľností v priebehu posledných rokov vzrástli o desiatky percent a v súčasnosti tak už nemusia reflektovať ich skutočnú hodnotu. Aby ste predišli rizika podpoistenia, aktualizujte si poistnú zmluvu, najmä, ak ste tak neurobili posledných päť rokov. Alebo si rovno uzatvorte nové poistenie nehnuteľnosti s tzv. automatickou indexáciou.
2. Podcenenie zariadenia bytu: Zatiaľčo cena nehnuteľností rastie, bežné zariadenie a vybavenie domácnosti sa opotrebovávajú a strácajú hodnotu. Aj preto si mnohí ľudia myslia, že ich poistiť netreba. Skontrolujte si, či naozaj máte uzatvorené poistenie domácnosti. Dobré poistenie vám v prípade poistnej udalosti garantuje vyplatenie takej poistnej sumy, ktorá pokryje náklady na nákup nových vecí.
3. Živly nechodia len po horách: Určite si ešte pamätáte udalosti zo začiatku leta v roku 2021, kedy juh Moravy postihlo ničivé tornádo. Živelné udalosti, aké sme donedávna poznali len zo záberov zahraničných televízií, sa pomaly stávajú realitou našich geografických šírok. Skontrolujte si poistnú zmluvu a limity krytia pre prípad živelných udalostí a v prípade potreby ich aktualizujte.
4. Nevidíte za múry svojho domova: Predstavte si, že z vašej strechy sa zosunie kus zľadovateného snehu rovno na susedovo auto. Alebo vytopíte byt pod vami či dokonca cukráreň vo vchode, ktorej majiteľ bude od vás žiadať ušlý zisk. Odporúča sa preto v rámci poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti uzatvoriť si aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku voči tretím osobám, ktoré chráni všetkých rodinných príslušníkov v spoločnej domácnosti. 
5. Myslíte si, že zvládnete všetko: Každý, kto zažil väčšiu poistnú udalosť súvisiacu s bývaním, vám potvrdí, že najťažšie boli chvíle bezprostredne po jej vzniku. Všetko treba zachraňovať, upratovať, odpratávať, opravovať… Dobré poistenie domova nie je len o náhrade vzniknutých škôd. Zahŕňať by malo aj asistenčné služby, ktoré oceníte už len v takých „triviálnych“ momentoch, akými sú zabuchnuté dvere.

Upozorňujeme: Nebezpečné kliešte

V systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá pribudlo oznámenie o nových nebezpečných výrobkoch. Ide o multifunkčné kliešte, značka FACKELMANN, 27 cm, 2 druhy, č.tovaru 230118-4, EAN kód 5903002301180 a č.tovaru 41118, EAN kód 4008033411189, obidva z Nemecka a dôvodom je  nevyhovujúci materiál na kontakt s potravinami.

V uvedených výrobkoch bola laboratórnou analýzou zistená migrácia primárnych aromatických amínov, čo je v rozpore s nariadením Európskej komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Výrobok bol na Slovensko distribuovaný spoločnosťou Fackelmann Polska Sp. z o.o., Poľsko do predajní Merkury Market. Predávať sa však môže aj v iných krajinách či prostredníctvom internetu.

Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove zabezpečuje stiahnutie uvedených výrobkov z slovenského trhu. Spotrebiteľom sa odporúča, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich späť v mieste predaja.

pondelok 7. novembra 2022

EU: 3 miliardy eur pre čisté technológie

Európska komisia zverejnila tretiu výzvu na predkladanie projektov veľkého rozsahu v rámci inovačného fondu EÚ. Výzvou na predkladanie projektov veľkého rozsahu v roku 2022, ktorej rozpočet sa vďaka zvýšeným príjmom z aukcií emisných kvót v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami zdvojnásobil na 3 miliardy eur, sa podporí zavádzanie priemyselných riešení na dekarbonizáciu Európy. Vďaka osobitnému zameraniu sa na priority plánu REPowerEU poskytne táto výzva dodatočnú podporu na ukončenie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív.


Z uvedenej výzvy sa budú financovať projekty zamerané na tieto témy
 • všeobecná dekarbonizácia (rozpočet: 1 miliarda eur): inovačné projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energeticky náročných priemyselných odvetví, uskladňovania energie alebo zachytávania, využívania a ukladania uhlíka, ako aj produktov nahrádzajúcich produkty s vysokými emisiami uhlíka (najmä nízkouhlíkové motorové palivá, a to aj v námornej a leteckej doprave);
 • vodík a inovatívna elektrifikácia v priemysle (rozpočet: 1 miliarda eur): inovačné projekty v oblasti elektrifikačných metód s cieľom nahradiť využívanie fosílnych palív v priemysle, ako aj výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo zavádzania vodíka v priemysle;
 • výroba čistých technológií (rozpočet: 700 miliónov eur): inovačné projekty v oblasti výroby komponentov a konečného vybavenia pre elektrolyzéry a palivové články, energie z obnoviteľných zdrojov, uskladňovanie energie a tepelné čerpadlá;
 • stredne veľké pilotné projekty (rozpočet: 300 miliónov eur): vysoko inovačné projekty v oblasti prevratných alebo prelomových technológií zamerané na hĺbkovú dekarbonizáciu vo všetkých oprávnených sektoroch tohto fondu. Projekty by mali preukázať inováciu v prevádzkovom prostredí, neočakáva sa však ich demonštrácia prípadne komerčná výroba vo veľkom.
Nezávislí hodnotitelia budú tieto projekty posudzovať na základe miery ich inovatívnosti, potenciálu zabraňovať emisiám skleníkových plynov, prevádzkovej, finančnej a technickej vyspelosti, ako aj potenciálu ich rozšírenia a nákladovej efektívnosti. Do výzvy sa môžu zapojiť projekty, ktoré sa zrealizujú v členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku, a to do 16. marca 2023. V prípade sľubných projektov, ktoré nie sú dostatočne zrelé na to, aby získali grant, môže pri ich vypracúvaní pomôcť Európska investičná banka. Projekty možno podávať cez portál financovania a ponúk EÚ, na ktorom sú k dispozícii podrobnejšie informácie o celom postupe. Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch hodnotenia v druhom štvrťroku 2023. Udelenie grantov a podpis projektov sa uskutočnia v štvrtom štvrťroku 2023.

Bankroty: V treťom štvrťroku 2022 zbankrotovalo 2.239 Slovákov

V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) s 2.663 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 15,92 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od apríla do júna 2022 zbankrotovalo 2.545 dlžníkov, ich v tretej štvrtine tohto roka bolo menej o 12,02 %, čo mohlo byť spôsobené dovolenkovým obdobím a tým aj znížením kapacít na Centre právnej pomoci a súdoch. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca septembra 2022 zbankrotovalo 65.155 obyvateľov Slovenskej republiky.

„V septembri zbankrotovalo 76 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, alebo mestských úradoch, z nich mužov bolo 50, čo predstavuje 65,79 %, a žien 26, teda 34,21 %. Celkovo ľudia bez domova predstavovali podiel až 10,30 % z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme medzi bankrotujúcimi dlžníkmi identifikovali 10 manželských párov a tri rodinné väzby. Od januára tohto roku sme už druhý krát zaznamenali relatívne vysoký výskyt zbankrotovaných žien vo veku od 70 do 89 rokov a predpokladáme, že výskyt osobných bankrotov u občanov vo vyšších vekových kategóriách sa bude zvyšovať“, upresnila uvádza Jana Marková. V septembri 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 747 osobných bankrotov. V porovnaní so septembrom 2021 s 955 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný pokles o 21,78 %. V porovnaní s augustom 2022, v ktorom zbankrotovalo 774 dlžníkov, ich v deviatom mesiaci 2022 bolo o 3,49 % menej. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 738 konkurzov (98,80 %) a 9 dlžníkov (1,20 %) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v septembri 2022 ich bolo 61 (8,17 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 686 (91,83 %) na majetok nepodnikateľov. V septembri 2022 súdy zrušili 834 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 750 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 84 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku. Zároveň súdy zrušili oddlženie pre nepoctivý zámer jednej dlžníčke.  

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v septembri 2022 ich pripadalo na mužov 444 a na ženy 303. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži. V medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 0,48 percentuálneho bodu (58,95 % v septembri 2021 vs. 59,44 % v septembri 2022). Podiel žien v septembri 2022 medziročne o 0,48 percentuálneho bodu klesol (41,05 % v septembri 2021 vs. 40,56 % v septembri 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v septembri 2022, malo 4,05 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v septembri 2021 ich bolo 3,20 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,97 % dlžníčok (v septembri 2021 ich bolo 1,28 %). V septembri sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi medzi mužmi stali štyridsiatnici s podielom 31,31 % (32,50 % v septembri 2021) a medzi ženami tridsiatničky s podielom 29,70 % (31,63 % v septembri 2021). V deviatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 134 a v Trnavskom kraji – 123, naopak najmenej v Bratislavskom kraji – iba 25. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov vzrástol v troch krajoch, najviac v Prešovskom – o 28,85 % (zo 104 na 134). Vo všetkých ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročnej klesol, najviac v Bratisalvskom kraji – o 64,79 % (zo 71 na 25).

On-line: 14. dôchodok v roku 2022

Kalkulačku na výpočet sumy tzv. 14. dôchodku (oficiálne nazvaný 13. dôchodok vyplatený v decembri 2022) pre poberateľov dôchodku zverejnila na svoje webovej stránke Sociálna poisťovňa. Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko „Vypočítať“ ihneď zistí, v akej sume mu patrí tzv. 14. dôchodok v tohtoročnom decembri.


Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro (suma dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. októbra 2022.

Sociálna poisťovňa vyplatí tzv. 14. dôchodok v decembri 2022 automaticky, o tzv. 14. dôchodok netreba osobitne žiadať. Maximálna suma 14. dôchodku v decembri 2022 bude 210 eur – a dostanú ju tí poberatelia, ktorí poberajú dôchodok v sume 234,42 eur a nižšie. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eur do 928,86 eur sa suma tzv. 14. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 35,01 eur. Najnižší tzv. 14. dôchodok v sume 35 eur dostanú poberatelia, ktorí poberajú dôchodok od 928,87 eur a vyššie.