piatok 13. marca 2020

Trend: Home office

Čoraz viac firiem aj úradov pre rastúce obavy zo šírenia koronavírusu zamestnancom umožňuje, odporúča, alebo prikazuje pracovať z domu. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat však doteraz túto možnosť využívalo pravidelne iba 3,6 % Slovákov, čo je výrazne menej ako v niektorých iných krajinách Európskej únienie.

Väčšina firiem ani úradov preto na model vzdialeného fungovania nie je technicky pripravená a neposkytuje svojim zamestnancom ani základné pokyny, ktorými by sa mali riadiť, aby obmedzili kybernetické riziká. Podľa Flowmon Networks organizácie, ktoré náhle posielajú pracovať ľudí z domu, by mali dbať na tri základné veci. V prvom rade by mali zabezpečiť, aby sa zamestnanci pripájali na diaľku cez dobre zabezpečenú a šifrovanú sieťovú komunikáciu. V praxi to znamená vytvoriť virtuálnu privátnu sieť (VPN), ideálne s dvojfaktorovou autentifikáciou, aby zamestnanci nepristupovali k dátam do firemnej siete z internetu. „Niektoré menšie firmy nemajú žiadnu virtuálnu privátnu sieť a mnohých väčším podnikom zase chýba dostatočný počet licencií, takže nedokážu zvládnuť náhly zvýšený objem komunikácie zo vzdialených lokalít", hovorí Roman Čupka. Druhým dôležitým krokom pri práci z domu je informovať ľudí o potrebe dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. „Niektorí zamestnanci sa môžu napríklad rozhodnúť pracovať z kaviarne alebo z iných verejných priestranstiev, kde sa pripojením na verejnú wi-fi sieť vystavujú zvýšeným rizikám, že sa im hekeri nabúrajú do poštovej schránky, získajú údaje kreditnej karty alebo firemné prihlasovacie údaje“, vysvetľuje R. Čupka. Lepšie je preto podľa neho pripájať sa na verejných miestach cez hotspot mobilného telefónu, najlepšie v kombinácii s využitím VPN.

Zamestnanci, ktorí nie sú zvyknutí pracovať z domu, môžu tiež byť ľahším terčom phishingových kampaní. Po svete sa už šíria manipulatívne emaily s odkazmi alebo priloženými súbormi, ktoré majú obsahovať dôležité alebo prevratné informácie o novom koronavíruse, prípadne sľubujú grafické znázornenie aktuálnych informácií. Mnohé však slúžia na šírenie malvéru pre odchytávanie hesiel alebo ransomvéru, ktorý umožňuje útočníkom zašifrovať dáta napadnutej firmy a pýtať od obetí výkupné. „Zamestnávatelia by mali svojich ľudí varovať pred klikaním na odkazy z emailov alebo zo sociálnych sietí, hoci vyzerajú na prvý pohľad dôveryhodne a taktiež pred inštaláciou neznámeho softvéru“, pripomína R. Čupka. V rámci osvety je tiež vhodné zdôrazniť zamestnancom potrebu posilniť a pravidelne meniť prístupové heslá. Jedna zo základných prevencií proti hekerom je používať dlhšie a zložitejšie heslá, ktoré okrem písmen obsahujú aj číslice a špeciálne znaky. „V tomto prípade sa však málokto vyhne používaniu správcu hesiel. Alternatívne sa dajú heslá koncipovať napríklad ako úryvky piesní a inak zrozumiteľného textu. Ideálne je ich tiež čo najčastejšie meniť, čo môže byť v prípade prihlasovania do firemných systémov pokojne aj každý mesiac", radí R. Čupka.

Tretím krokom pri zavádzaní home officu by mala byť neustála kontrola a monitoring prebiehajúcich pripojení zamestnancov. „S nárastom počtu ľudí pracujúcich z domu a vyššou vyťaženosťou sietí sa budú organizácie častejšie potýkať s rozličnými funkčnými a bezpečnostnými problémami, ktoré budú musieť IT oddelenia riešiť“, dodáva odborník na kybernetickú bezpečnosť.

Covid-19: Obchodné straty

Epidémia koronavírusu (Covid-19) bude podľa expertov z Euler Hermes znamenať pre rok 2020 hlavnú prekážku vo svetovom obchode. Odhadujú, že straty v obchode s tovarom a službami by mohli predstavovať 282,3 miliárd eur (320 miliárd USD), a to len za prvý štvrťrok.

„Po tom, ako znížil spor medzi USA a Čínou v minulom roku rast svetového obchodu na najpomalšie tempo od roku 2009 (+1,2%), očakávame, že v roku 2020 bude práve epidémia koronavírusu Covid-19 hlavnou trhovou bariérou", uviedol Peter Mucina. Prebiehajúce ochranné opatrenia v reakcii na Covid-19 sú podľa analýz Euler Hermes už rovnocenné s +0,7% dodatočných ciel na tovar. Inými slovami, obchod už v prvom kvartáli 2020 utrpel ekvivalent celoročnej obchodnej vojny medzi USA a Čínou v roku 2019.

Pokiaľ ide o tovar, experti Euler Hermes vo svojich predpokladoch zohľadňujú blokády v Číne a Taliansku a ochranné opatrenia v iných krajinách. „Očakávame, že obnovenie podnikateľskej činnosti bude postupne prichádzať v apríli. Vývozné straty pri tovaroch by mali dosiahnuť celkom 161 miliárd USD, pretože dopyt z Číny a Európy bude do konca apríla naďalej výrazne obmedzený“, podotkol Peter Mucina. V prípade služieb odborníci rátajú s výrazne nižším počtom turistov v Číne, Taliansku a všeobecnejšie v rámci Európy, ku ktorým pridávajú výrazné spomalenie dopravných služieb. Očakávajú, že návrat k normálnym hodnotám bude veľmi pozvoľný a spôsobí straty na globálnom cestovnom ruchu na úrovni 125 miliárd USD a 33 miliárd USD na dopravných službách. Tento obchodný šok je už podľa analýzy Euler Hermes viditeľný v rámci prvých ukazovateľov, ktoré signalizujú objemovú recesiu v Q1 (-2,5%) aj v Q2 (-1%) tohto roka. Po miernom oživení v Q4 2019 o + 1,6% sa očakáva, že svetový obchod sa v Q1 zníži o 2,5% (medziročne) a podobne to bude aj v Q2. Index Trade Momentum skutočne ukazuje, že objem obchodu sa v januári 2020 znížil a vo februári po správach o ťažkej situácii v Číne ešte klesol. Rovnako tak negatívne ovplyvnil nové vývozné objednávky inde, najmä v Európe a Ázii.

Údaje o preprave tovaru sú podobné. Inštitúcia International Chamber of Shipping odhaduje, že rozšírenie Covidu-19 spôsobilo v celosvetovom obchode pokles o viac ako 350.000 kontajnerov. Podľa Európskej komisie došlo v Číne za posledné štyri týždne k poklesu plavieb o 49 %. Experti Euler Hermes pripomínajú, že prognózovaný pokles globálnej lodnej dopravy o 20-25 % bude mať na odvetvie prístavných terminálov zásadný vplyv. Dodávajú, že scenár oživenia (V-shape) dnes ukazuje na zotavenie až v druhom polroku 2020, a teda prognóza svetového objemu obchodu je + 0,4% na celý rok 2020.

Upozorňujeme: Opäť nebezpečné výrobky

Aj na slovenský trh boli určené nové nebezpečné kozmetické výrobky,  ktoré oznámili do RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a v Spojenom kráľovstve. 

Ide o dva výrobky z Pakistanu, High Class Red Henna Powder – henna (značky Special Nadra, čiarový kód 030051549771, výrobca S Khan Products, Rawalpindi, Pakistan) s prekročeným povoleným limitom pre mikroorganizmy (85 000 KTJ/g) a Henna Powder, Special For Golden Brown Hair & Hands – henna 
značky Special Nadra, výrobca S Khan Products, Rawalpindi, Pakistan) s prekročeným povoleným limitom pre mikroorganizmy (76 000 KTJ/g).

Tretím nebezpečným produktom je odstraňovač laku na nechty Gel Polish Remover, Magic Remover (značky ibcccnd, čiarový kód sz010092, výrobca Guangzhou Sizhu Network Technology Co, People's Republic of China) obsahujúci zakázanúl átku – dichloromethane.

Kompletná databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm.


štvrtok 12. marca 2020

EU: Zlá úhrada faktúr

Stále viac firiem vo východnej Európe má obavy, či dokáže prežiť v dôsledku meškajúcich úhrad faktúr, resp. neplatenia vôbec. Podľa štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS to potvrdila každá šiesta spoločnosť (16 %). 

Na Slovensku pocítilo existenciálne hrozby pre zlú platobnú disciplínu v roku 2019 až 12 % respondentov. Rok predtým to bolo 9 %. Celkovo malo vo východnej Európe v roku 2018 obavy o vlastnú existenciu pre problémy s dlžníkmi 14 % oslovených spoločností, t. j. o dve percentá menej než vlani. Východoeurópske krajiny s najhoršími číslami v roku 2019 boli Chorvátsko (26 %), Bulharsko (24 %), Grécko (20 %) a Maďarsko (19 %).

Diametrálne odlišné situácie odhalila štúdia pri respondentoch pochádzajúcich zo západnej Európy. V Nemecku necítia vôbec žiadnu hrozbu pre zlú platobnú disciplínu, v Dánsku len malú (2 %), no vo Francúzsku 22 % a vo Veľkej Británii sa až 23 % respondentov bojí o vlastné prežitie. Celkovo každá siedma spoločnosť mala v roku 2019 obavy (14 %), rok predtým to bolo 15 %.

EU: Obehové hospodárstvo

Európska komisia (EK) prijala nový akčný plán obehového hospodárstva s cieľom prostredníctvom opatrení zameraných na celý životný cyklus výrobkov zabezpečiť, aby sa hospodárstvo Európskej únie (EÚ) prispôsobilo ekologickej budúcnosti, posilnila sa konkurencieschopnosť a zároveň chránilo životné prostredie a aby spotrebitelia dostali nové práva.

Akčný plán obehového hospodárstva predstavuje viacero opatrení.
*Komisia navrhne právne predpisy, aby výrobky uvedené na trh EÚ vydržali dlhšie, jednoduchšie sa opätovne použili, opravili a recyklovali a aby sa recyklovaný materiál používal čo najdlhšie namiesto primárnej suroviny. Jednorazové použitie bude obmedzené a zakáže sa ničenie nepredaného tovaru dlhodobej spotreby.
*Posilní sa postavenie spotrebiteľov, ktorí budú mať prístup k spoľahlivým informáciám o oprave a trvanlivosti výrobkov. Spotrebitelia budú využívať skutočné "právo na opravu".
*Komisia sa chce zamerať na odvetvia, ktoré využívajú najviac zdrojov a kde je vysoký potenciál recyklácie. Konkrétne akcie sa budú týkať: sektorov elektroniky a informačných technológií (IKT); batérií a vozidiel; baliaceho materiálu (s obmedzením nadmerného balenia); plastov, s osobitnou pozornosťou pre mikroplasty a biologicky rozložiteľné plasty; textilného priemyslu; stavebníctva a budov a v neposlednom rade aj potravín.
*Celkovo je cieľom nového akčného plánu vyprodukovať menej odpadu v EÚ. Dôraz sa bude klásť na predchádzanie plytvania a premene odpadkov na vysoko kvalitné sekundárne zdroje, z čoho bude ťažiť dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami. Komisia preskúma vytvorenie harmonizovaného modelu pre separovaný zber odpadu a označovanie v celej EÚ. V akčnom pláne sa uvádzajú aj opatrenia na minimalizáciu vývozu odpadu z EÚ a na boj proti nelegálnym prepravám odpadovej suroviny.

Podľa odhadov EK obehová ekonomika bude mať čistý pozitívny prínos pre rast HDP a tvorbu pracovných miest. Uplatnenie ambicióznych opatrení obehového hospodárstva v EÚ môže do roku 2030 zvýšiť HDP EÚ o ďalších 0,5 % a vytvoriť okolo 700.000 nových pracovných miest.

Upozorňujeme: Falošné internetové obchody

Bezpečnostná spoločnosť ESET opätovne varuje pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú koronavírus. Podvodné on-line obchody so zdravotnými rúškami a infrateplomermi sú už aj v slovenčine a češtine.

Zámerom je ukradnúť osobné údaje ľudí, ktorí si chcú zakúpiť nedostatkový tovar. Tvorcovia webstránok pritom zjavne dobre ovládajú slovenčinu, keďže neobsahujú preklepy ani zjavné prekladové chyby.  Odkazy na podvodné on-line obchody sa šíria prostredníctvom spamových mailov. 

Útočníci na zvýšenie svojej kredibility na stránku umiestnili aj falošné recenzie používateľov z celej republiky. Objednávkový formulár (vyžaduje meno, adresu a kontaktné údaje) je umiestnený v spodnej časti každej podstránky a nie je šifrovaný. Osobné informácie tak okrem podvodníkov môžu odchytiť aj ďalší útočníci. 

Zistené e-shopy v súčasnosti spoločnosť ESET blokuje. Ich obsah sa teda nezobrazí na zariadeniach, ktoré sú chránené akýmkoľvek bezpečnostným riešením spoločnosti, ktoré obsahuje anti-phishing.

streda 11. marca 2020

SR: Mladí predpokladajú rast cien

Takmer 90 % mladých Slovákov (18 až 30 rokov) očakáva, že v tomto roku dôjde k rastu cien. Podľa prieskumu pre KRUK Česká a Slovenská republika sa zároveň dve tretiny (67 %) domnievajú, že Slovensku nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo hospodárskej krízy. Dojem prichádzajúcej krízy vyvolávajú predovšetkým masovokomunikačné prostriedky (52 %).

Mladí Slováci sa tiež zhodnú na tom, že majú budúcnosť vo svojich rukách (87 %). Presvedčenie o vlastnom vplyve na budúcnosť rastie s klesajúcou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Medzi stredoškolákmi sa na vlastné úsilie spolieha plných 94 % opýtaných mladých ľudí. Viac ako tretina (35 %) respondentov prieskumu v tomto roku očakáva zníženie svojej životnej úrovne.  „Názory opýtaných mladých ľudí tiež potvrdzujú teóriu, že už samotné očakávanie hospodárskej krízy môže krízu vyvolať, respektíve prinajmenšom akcelerovať jej nástup. Zníženie svojej životnej úrovne v tomto roku očakávajú skôr respondenti z východného Slovenska s príjmom do 600 eur", uvádza Jaroslava Palendalová.

Mladí ľudia si tiež rozhodne nemyslia, že by Slovenská republika mala dobrú vládu, schopnú riešiť problémy. Súčasnej vláde dôveruje len asi každý šiesty (16 %) mladý Slovák, prakticky bez ohľadu na pohlavie, vek a vzdelanie. Spoločne s príjmom domácnosti rastie aj nedôvera voči vláde. Podobný názor majú mladí Slováci na využívanie daní, len 18 % z nich je presvedčených o optimálnom využití peňazí vybraných štátom. O správnom využívaní daní sú najmenej presvedčení ľudia s príjmom nad 1.000 eur (87 %) a vysokoškoláci (85 %).

Radíme: Dokedy platí recept na lieky

Výber lieku na recept by sme nemali zbytočne odkladať. Papierový recept aj elektronický recept majú totiž obmedzenú platnosť. 

Podľa Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) recepty vystavené na pohotovosti platia 24 hodín, recepty na antibiotiká a chemoterapeutiká 3 dni a recepty na lieky s obsahom omamných a psychotropných látok 5 dní. Sedem dní platia štandardné recepty na väčšinu klasických liekov. Po uplynutí lehoty platnosti je elektronický recept zo systému odstránený. Lekárnik vás nebude vedieť informovať, aký liek vám bol predpísaný, kto ho predpísal, či aké dávkovanie vám lekár odporučil. V takomto prípade je potrebné lekára požiadať o vystavenie nového ereceptu.

Erecept umožňuje vidieť históriu pacientovej liečby, lieky, ktoré aktuálne užíva a zabraňuje duplicitnému predpisovaniu liekov, teda liekov s rovnakou účinnou látkou. Tak podľa odborníkov zvyšuje bezpečnosť liečby. Systém lekára pred odoslaním ereceptu upozorní, že daný liek už bol predpísaný. Pre lekárnika sú to hodnotné informácie najmä v prípade, že si plánujete zakúpiť aj iné voľnopredajné lieky či výživové doplnky. Prehľad vašich liekov umožní odporučiť najideálnejšiu kombináciu liekov bez toho, aby nastali neželané interakcie, teda vedľajšie účinky vyplývajúce z nesprávnej kombinácie liekov. Ak si však neželáte, aby mal lekárnik prístup k týmto záznamom, môžete lekára požiadať aj o vydanie papierového receptu. ElEktronický a papierový recept musia byť totožné, inak môže lekárnik odmietnuť liek vydať. 

Prechodné obdobie, kedy sa môžu používať obe formy receptov, papierový aj elektronický, bude trvať do začiatku roka 2022. Po tomto termíne papierové recepty úplne zaniknú.

Upozorňujeme: Nebezpečná práčka

Nové bezpečnostné upozornenie sa týka spredu plnených práčiek Bosch WAT28490BY. Dôvodom je riziko vážneho zranenia spôsobeného poškodením uchytenia bubna.

Podľa výrobcu ide v Českej republike a na Slovensku celkovo o 12 práčok značky Bosch, model WAT28490BY, s výrobným číslom FD 9902, ktoré boli vyrobené vo februári 2019. Možné poškodenie uchytenia vnútorného bubna práčky odhalili spätné kontroly kvality. Výrobca odporúča navštíviť internetovú stránku washingmachinesafety.sk a skontrolovať si, či sa upozornenie vzťahuje na konkrétnu práčku. Zákazníci môžu tiež volať na číslo 00421 238 106 115.

Práčky s poškodeným uchytením budú bezplatne vymenené za nové. A ak vlastníte práve práčku, ktorú je potrebné vymeniť, nezapínajte ju na viac než 800 otáčok za minútu, pokiaľ nebude vymenená za novú.

utorok 10. marca 2020

Aktuálne: Koronavírus na Slovensku

Na základe opatrení krízového štábu zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR viacero vyhlášok so zámerom obmedziť šírenie koronavírusu na Slovensku.

Po návrate z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu musí každý obyvateľ s trvalým aj prechodným pobytom na Slovensku povinne ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára. Lekári môžu pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť, potvrdenia sa budú priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Podstúpiť 14-dňovú karanténu musia aj rodinní príslušníci osôb, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1.650 eur. Toto opatrenie platí od utorka až do odvolania. 

Výnimkou sú vodiči nákladnej dopravy, ktorí cez spomínané štyri krajiny prechádzajú. Opatrenie sa ich netýka, ani ak tam vykladajú, alebo nakladajú tovar, musia však používať respirátory FFP2 či FFP3, obmedziť priamy kontakt s personálom a mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a antibakteriálnym gélom. Do karantény nepôjdu ani záchranárske posádky prevážajúce pacienta a piloti dopravných lietadiel. Podmienkou je, aby neopustili palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov. V prípade, že sa u takýchto osôb rozvinú akékoľvek príznaky chrípkového ochorenia, majú telefonicky alebo mailom ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Zároveň od utorka 9. marca t. r. začal platiť zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca t. r.

Radíme: Koronavírus a jeho dôsledky

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom prinášame užitočné rady Štěpána Štarhu z advokátskej kancelárie Havel&Partners, ako postupovať v prípade zrušených podujatí, čo môže a nemôže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi v súvislosti s koronavírusom a čo je už považované za diskrimináciu.

1. Majú účastníci zrušených podujatí  nárok na vrátenie vstupného? Prípadne za akých okolností si môžu žiadať vrátiť peniaze?
H&P: Nárok na vrátenie vstupného sa riadi úpravou v podmienkach podujatia alebo vo všeobecných obchodných podmienkach organizátora. Uvedené platí rovnako pre prípady, kedy je celé podujatie zrušené v  súvislosti s koronavírusom, ako aj v prípade, ak svoju účasť na podujatí zruší sám účastník, pričom podujatie sa koná. V praxi však väčšina organizátorov má v obchodných podmienkach upravené, že v prípade zrušenia podujatia sa vstupné vracia.

2. A čo napríklad letenky či zarezervované pobyty ubytovacích zariadeniach? Môže si klient žiadať vrátiť peniaze za ubytovanie, ak letecká spoločnosť zruší lety?
H&P: Vyššie uvedené platí rovnako aj pre pobyty v ubytovacích zariadeniach. Vrátenie poplatku/zálohy za ubytovanie sa vracia podľa toho, ako to má upravené samotné ubytovacie zariadenie vo svojich zmluvách a všeobecných obchodných podmienkach. Nárok na vrátenie peňazí za ubytovanie, ak letecká spoločnosť zruší let nie je daný automaticky, zo zákona. Je to na vôli a obchodných podmienkach majiteľa ubytovacieho zariadenia.

3. Koronavírus ovplyvňuje aj mnohých dodávateľov materiálov, tovarov a služieb. Za akých okolností sa spoločnosť, ktorá nedodala objednaný tvora včas, môže odvolať na epidemiologickú situáciu a v dôsledku nej zatvorenú továreň, reps. vis major?
H&P: Vo všeobecnosti platí, že v prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru alebo služieb, vznikne objednávateľovi nárok na náhradu škody a nárok na odstúpenie od zmluvy. Zbaviť sa zodpovednosti za škodu by dodávateľ mohol, iba ak by preukázal, že zatvorenie továrne pre koronarívus nemohol žiadnym spôsobom predvídať, čo v súčasnosti môže byť náročne preukázať, nakoľko koronavírus je rozšírený už vo väčšine krajín a zatvorenie továrni je možné v niektorých krajinách predvídať už teraz (napr. Čína, Taliansko). Z uvedeného dôvodu preto odporúčame, v prípade uzatvárania nových dodávateľských zmlúv, doplniť priamo do zmluvy, že dodávateľ nezodpovedá za škodu a nie je možné ho žiadnym spôsobom sankcionovať, ak tovar nedodá z dôvodu zatvorenia továrne v súvislosti s koronavírusom.

4. Môže zamestnávateľ postihovať finančne (nariadené neplatené voľno) svojich zamestnancov za to, že vycestovali do zahraničia, resp. z hľadiska koronavírusu do rizikových oblastí?
H&P: Zamestnávateľ nemôže nariadiť neplatené voľnom svojim zamestnancom z dôvodu pobytu v zahraničí. Zamestnanca, ktorý bol v rizikovej oblasti môže z dôvodu opatrnosti poslať domov na určitý čas, napr. 14 dní, či sa u neho neprejavia symptómy, avšak zamestnávateľ je povinný mu počas tejto doby platiť náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Ide o takzvané prekážky na strane zamestnávateľa. Rovnako to platí aj v prípade, ak zamestnávateľ zavrie továreň alebo svoju prevádzku, je povinný uhrádzať zamestnancom v čase zatvorenia jeho náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

5. Môže zamestnávateľ zakázať svojím zamestnancom vycestovať vo svojom voľnom čase do zahraničia, reps. do rizikových oblastí?
H&P: Nie, zamestnávateľ nemôže zakázať cestovať svojim zamestnancom. Po návrate z dovolenky im však môže nariadiť, aby neprišli do práce, avšak je povinný im počas tejto doby platiť náhradu mzdy vo výške ich priemerného zárobku.

6. Ak pri oficiálnych stretnutiach niekto odmietne akýkoľvek osobný kontakt s človekom z Talianska, Číny ( alebo inej krajiny, kde je rozšírený koronavírus) aj napriek tomu, že títo ľudia nie sú chorí, možno to v situácii s epidémiou koronavírusu považovať za diskrimináciu, reps. zásah do ľudských práv?
H&P: V prípade, že akákoľvek osoba odmietne osobný kontakt s človekom z krajiny, kde je rozšírený koronavírus, je to jej slobodné rozhodnutie a nepôjde o zásah do ľudských práv toho človeka. O diskrimináciu však môže ísť v prípade, ak orgán verejnej moci alebo nejaká verejne prístupná prevádzka odmietne osobný kontakt s človekom, ktorý pochádza z krajiny, kde je rozšírený koronavírus, napr. odmietnutie obslúženia v potravinách, na úrade atď. Takéto odmietnutie by už znamenalo diskrimináciu a zásah do ľudských práv toho konkrétneho človeka.

Upozorňujeme: Podvody s koronavírusom

Podvodné správy o COVID-19 sa usilujú od používateľov vylákať peniaze, alebo sa pokúšajú infikovať ich zariadenia. Cez e-mail a sociálne siete sa taktiež šíria hoaxy o tom, ako sa bude nákaza vyvíjať a čo na ňu „zaručene“ pomáha. 

ESET odporúča takéto správy nepreposielať ďalej a riadiť sa oficiálnymi pokynmi. Metódy útočníkov sa výrazne nelíšia od iných spamov alebo phishingov, ktoré často zneužívajú aktuálne situácie a témy. Základom je vždy obsah, ktorý má u obeti vyvolať silnú emóciu, napríklad strach. Pod jeho vplyvom je potom obeť náchylnejšia kliknúť na nebezpečný link, alebo stiahnuť si do svojho zariadenia škodlivú prílohu. Napríklad v Českej republike šírený spam s tematikou Corona vírusu obsahuje škodlivý kód známy ako Fareit, ktorý z infikovaného zariadenia odchytáva heslá uložené v internetových prehliadačoch. Zachytené boli  viaceré typy takýchto správ. Útočníci väčšinou odosielajú tieto maily v mene známej a dôveryhodnej inštitúcie, napríklad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Škodlivá správa následne navádza používateľov na phishingovú webovú stránku, ktorej cieľom je vylákať od obetí osobné alebo citlivé údaje, prípadne ich zariadenia infikovať škodlivým kódom. Môže sa tak stať napríklad prostredníctvom fiktívneho on-line obchodu s ochrannými a dezinfekčnými pomôckami. Ďalšie typy podvodných webov obsahujú rady, ako sa chorobe vyhnúť.

Medzi ďalšie príklady škodlivých správ zneužívajúcich Corona vírus patrí e-mail apelujúci na ľudí, aby pomohli obetiam v postihnutých regiónoch. Adresáti boli vyzvaní na darovanie peňazí v kryptomene Bitcoin. Tento finančný dar mal pomôcť rozšíriť medzi obete údajnú vakcínu. Tá však doteraz neexistuje. V južnej Amerike ESET zaznamenal podvodnú stránku s článkami o Corona víruse. Malo sa na nej nachádzať aj video z výstavby novej nemocnice v Číne. Pri snahe o jeho stiahnutie si však obeť do svojho zariadenia nainštalovala bankový malvér.

pondelok 9. marca 2020

Trend: Autonómne roboty

Investície do mobilných robotov podľa prieskumu medzi americkými podnikmi zvažuje v priebehu nasledujúcich dvoch rokov až 78 % respondentov. Prieskum Mobile Industrial Robots (MiR) sa uskutočnil medzi podnikmi z odvetvia automotive, elektrotechniky, FMCG a 3PL logistiky. 

Najväčšími optimistami v oblasti integrácie AMR robotov do logistiky z pohľadu jednotlivých odvetví sú automobilové spoločnosti. Až 88 % z nich zvažuje implementáciu robotov počas nasledujúcich dvoch rokov. Z elektrotechnických spoločností vidí možnosť nasadenia robotov v priebehu ďalších dvoch rokov až 60 %, ďalších 30 % od troch do piatich rokov. O zavádzaní AMR robotov v priebehu dvoch rokov uvažuje 58 % podnikov v segmente rýchloobrátkového tovaru (FMCG). K tomuto percentu sa približujú aj nezávislí poskytovatelia špedičných služieb (3PL).

Nasadenie autonómnych robotov poskytuje významné obchodné prínosy, od optimalizácie pracovných a prevádzkových nákladov, až po zvýšenie produktivity, presnosti dodacích termínov a efektivity. Veľký potenciál vidia opäť hlavne firmy z odvetvia automotive, kde 64 % spoločností považuje nasadenie AMR technológií za prínosné pre celkové náklady, bezpečnosť a kvalitu. A 16 % automobilových podnikov navyše považuje AMR za konkurenčnú výhodu. V prípade FMCG segmentu vidí výhody v oblasti nákladov, bezpečnosti a kvality dokonca 79 %, na druhej strane je o tom istom presvedčených 43 % elektrotechnických podnikov a iba 25 % poskytovateľov 3PL špedície.

Vyše 50 % respondentov, tak z automotive ako aj špedície uviedlo, že najväčšiu prekážku pokročilých automatizačných projektov predstavuje nedostatok kvalifikovaného personálu. V elektrotechnickom segmente sa rovnako vyjadrilo 35 % respondentov a v odvetví FMCG 30 % respondentov. Viac ako polovica respondentov zo všetkých odvetví sa tiež vyjadrila, že investície do ich automatizačných projektov majú pomalú návratnosť. Takmer 40 % FMCG a elektrotechnických podnikov navyše tvrdí, že ich procesy sú predmetom častých zmien, či nie sú natoľko masové, aby ich bolo možné automatizovať.

Umelá inteligencia: Ľahšia diagnostika

Mamografické snímky sú pre bežného človeka iba zhlukom odtieňov čiernej, bielej a šedej farby. Rádiológ v nich hľadá štruktúry, ktoré môžu byť nebezpečné a z ktorých sa môže vyvinúť zhubný nádor. 

Aplikácie využívajúce metódy umelej inteligencie a strojového učenia poskytujú zdravotníckym pracovníkom informácie, ktoré im umožňujú ľahšie sa rozhodovať a zjednodušujú prácu s veľkým množstvom informácií. „Umelá inteligencia dokáže podať lekárom informáciu, ktorú by v opačnom prípade museli pracne hľadať. Diagnostika a čítanie snímok sú tak pre nich omnoho jednoduchšie, rýchlejšie. Môže znížiť možnosť prehliadnutia lézií, alebo vylúčiť potrebu bolestivej biopsie," hovorí Martin Kavec.

3D modelovanie, ktoré sa používa pri vyšetrení počítačovým tomografom alebo magnetickou rezonanciou, sa pri mamografii nedalo doteraz využiť. Tieto algoritmy vedia pracovať s orgánmi, ktorých štruktúra je jasne vymedzená, ako napríklad srdce, jeho komory a chlopne. „Ak ale použijete rovnaký postup pri vyšetrení prsníka, všetko čo vidíte, je nezreteľný obraz, v ktorom sa strácajú mikroštruktúry a ostrosť,“ vysvetľuje Anna Jerebko. Postup, ktorý vedkyňa vyvinula, dokáže teraz zobraziť tkanivo prsníka tak, ako to nikdy predtým nebolo možné. Lekár tak vidí vzájomne prekrývajúce sa vrstvy a dokáže analyzovať aj veľmi malé zmeny tkaniva (100-200 mikrónov), ktoré môžu viesť k rakovine. Softvér Insight3D dokáže rozoznať zmeny tkaniva omnoho skôr, ako sa stanú zhubnými.

Radíme: Špehovanie cez Stalkerware

Špeciálny komerčný špionážny softvér je nainštalovaný na mobilné zariadenie bez súhlasu jeho majiteľa a slúži na tajné streamovanie osobných informácií, vrátane obrázkov, videí, komunikácie, údajov o polohe, aby boli zneužité na emocionálnu alebo finančnú ujmu. 

Podľa analýzy spoločnosti Kaspersky globálny počet mobilných používateľov, ktorí boli napadnutí stalkerwarom v minulom roku, vzrástol o 67 %, zo 40.386 používateľov mobilných zariadení v roku 2018 na 67.500 v roku 2019. Výskum  potvrdzuje, že ženy sa častejšie ako muži stávajú obeťami on-line sexuálneho obťažovania a kybernetického prenasledovania, pričom dopady týchto foriem násilia sú pre obete traumatizujúcejšie: 5 % žien žijúcich v Európskej únii uvádza, že od veku 15 rokov zažili jeden či viac prípadov prenasledovania.

5 znakov, ktoré môžu poukazovať na prítomnosť stalkerwaru na vašom zariadení:
* Zvýšená spotreba dát: Špionážne aplikácie vyžadujú prístup k internetu, aby mohli prenášať zaznamenané údaje. Ak dôjde k nevysvetliteľnému zvýšeniu spotreby dát, existuje možnosť, že smartfón bol infikovaný stalkerwarom.
* Slabá batéria a výkon telefónu: V dôsledku neustálej aktivity na pozadí vyžadujú aplikácie stalkerwaru dosť pamäte, zaťažujú procesor aj batériu. Preto pravidelne kontrolujte, ktoré z vašich aplikácií využívajú zdroje vášho smartfónu.
* Neznáme aplikácie: Venujte pozornosť aplikáciám, o ktorých si nepamätáte, že ste ich inštalovali. Môže ísť o sledovací softvér nainštalovaný do zariadenia bez vášho súhlasu.
* Podozrivý hluk na pozadí: Ak počas hovoru počujete zvláštne zvuky na pozadí, nemusí to byť vždy iba zlým spojením. Niektoré stalkerwarové aplikácie môžu zaznamenávať telefonické hovory. Ak sa tento problém vyskytuje často, venujte mu aspoň malú pozornosť.
* Ľudia poznajú informácie z vášho súkromia: Ak ľudia, ktorým ste nedali prístup k vašim súkromným údajom alebo účtom, vedia niečo o vašich nedávno urobených fotografiách, navštívených miestach alebo iných osobných údajoch, mohli mať k týmto údajom prístup aj prostredníctvom stalkerwaru.

Tipy spoločnosti Kaspersky pre tých, ktorí sa už stali obeťou stalkerwaru:
* Ihneď kontaktujte organizácie ako je sk, Zastavmenasilie.gov.sk či Linku dôvery, ktoré poskytujú profesionálnu pomoc, prípadne zavolajte na bezplatnú non-stop linku 0800 212 212 určenú pre ženy zažívajúce násilie.
* Navštívte webovú stránku polície, alebo stránku Koalície proti stalkerwaru. Kontaktujte ich, aby vám poradili, pomohli.
* Obnovenie továrenských nastavení zariadenia zvyčajne pomáha, ale osoba, ktorá do vášho telefónu nainštalovala stalkerware o tom bude takisto informovaná.
* Zmeňte všetky heslá pre všetky svoje on-line účty a vytvorte si aj nové emailové adresy, s ktorými vaše účty prepojíte.

Tipy na minimalizáciu rizika, aby ste sa nestali obeťou stalkerwaru:
* Zablokujte inštaláciu programov z neznámych zdrojov v nastaveniach svojho smartfónu, aby ste sa chránili pred stalkerwarom a malvérom.
* Používajte spoľahlivé heslo, ku ktorému by nemal mať nikto iný prístup – a to ani v prípade, že ide o rodinných príslušníkov alebo ľudí, ktorým dôverujete.
* Neukladajte neznáme súbory alebo aplikácie na osobné zariadenia, pretože by to mohlo narušiť vaše súkromie.
* Ak mal váš bývalý partner prístup k vašim osobným zariadeniam, okamžite po ukončení vzťahu zmeňte nastavenia zabezpečenia na všetkých zariadeniach.
*Z času na čas skontrolujte všetky svoje aplikácie a zistite, či neboli nejaké podozrivé programy nainštalované bez vášho súhlasu. Odstráňte nepoužívané aplikácie.
* Použite spoľahlivé bezpečnostné riešenie, ktoré vás informuje napríklad aj o pokuse o inštaláciu spywaru.