piatok 10. januára 2020

Upozorňujeme: Nebezpečná henna

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásil kontrolný orgán v Rakúsku novú nebezpečnú farbu na vlasy. Môže sa však predávať aj v iných krajinách.

Konkrétne ide o Henna Hair Color – henna - farbu na vlasy značky Henna Vital, typ výrobku: Black/Siyah Henna (výrobná dávka/čiarový kód: B.N°.001, Mfg Date. AUG.2018, Exp Date.JUL.2021, 8906043560117) z Indie. V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje látky p-phenylenediamine (PPD) a sodium perborate. Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje bór v koncentrácii 1,7% a PPD s koncentráciou 7,3%. Pri zmiešaní výrobku na aplikáciu dochádza k reakcii, pri ktorej sa množstvo PPD môže ešte zvýšiť.

Výrobok tak nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

RAPEX  je dostupný na webovej stránke Európskej komisie:http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm

USB pamäte: Najrizikovejší spôsob zdieľania pracovných súborov

Podľa lokálneho prieskumu medzi účastníkmi konferencií Acronis Roadshow v Prahe, Ostrave a Bratislave považuje najviac organizácií (42 %) za najrizikovejší spôsob zdieľania dokumentov ich ukladanie a zdieľanie na USB pamäti. K ďalším aktivitám, ktoré ohrozujú firemné dáta, sa radí využívanie verejných WiFi sietí, prístup z BYOD zariadení a ukladanie do verejných úložísk typu Dropbox.

S prudkým rozvojom mobility a internetu vecí (IoT) sa rozširuje počet kanálov, prostredníctvom ktorých je možné preniknúť k citlivým firemným dátam. Tie potom môžu útočníci zneužiť na ransomvérové útoky, na napadnutie pomocou podvrhnutých emailov (BEC) či sfalšovanie dokumentov, ako napr. zmlúv či faktúr. Napríklad taliansky futbalový klub Lazio Rím prišiel o 1,75 miliónov libier, keď zaslal peniaze za kúpu hráča na nesprávny bankový účet uvedený v podvodnom emaile.

Závery prieskumu:
- Z pohľadu prístupu k firemným dokumentom je podľa účastníkov najrizikovejšie ukladanie na USB (42 %), využívanie verejných WiFi (30 %), prístup z BYOD zariadení (17 %) a ukladanie do verejných úložísk typu Dropbox (11 %).
- Z firemných dát je medzi útočníkmi najväčší záujem o heslá (74 % účastníkov), finančné dáta (32 %), e-maily (30 %) a personálne údaje (28 %).
- K hlavným požiadavkám na riešenie zdieľania firemných dokumentov patrí zabezpečenie (78 %), prístup odkiaľkoľvek (70 %) a jasné verzovanie dokumentov (31 %).
Požiadavky na silne zabezpečený a pritom komfortný prístup k firemným dátam je možné podľa bezpečnostných špecialistov zaistiť iba s uceleným riešením kybernetickej ochrany

Trend: Nakupujeme podľa kvality aj ceny

Kvalita obstarávaných produktov dlhodobej spotreby je veľmi dôležitá až rozhodujúca pre 96 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov bez ohľadu na to, či ide o mužov alebo ženy. Podľa prieskumu, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vypracovala agentúra STEM/MARK až 94 % mladých ľudí sa pri nákupoch rozhoduje podľa ceny a bezmála 82 % mladých spotrebiteľov dbá na technickú dokonalosť obstarávaných produktov.

Mladí ľudia príliš neriešia, či bol kupovaný produkt vyrobený v Slovenskej republike a nezaujíma ich ani veľkosť balenia. O tieto vlastnosti sa nestará okolo 59 % nakupujúcich vo veku 18 až 30 rokov. Názory mužov a žien sa líšia, pokiaľ ide o značky a inovácie produktov, rovnako ako dosah ich výroby a spotreby na životné prostredie. Zatiaľčo 55 % mužov chce, aby bol obstarávaný produkt nový a moderný, táto vlastnosť je dôležitá a rozhodujúca len pre 45 % žien. Značkové produkty preferuje 53 % mužov, ale len 43 % žien. Pre ženy je tiež dôležité, aby bol produkt ekologický (rozhoduje u 65 % žien, ale len u 54 % mužov). „Medzi prekvapivé závery nášho prieskumu patrí iste vnímanie značiek, resp. ich dôležitosti pri nákupe produktov dlhodobej spotreby. Ukázalo sa, že podľa značiek vyberajú skôr muži, a tiež, že značkový tovar je atraktívny predovšetkým pre ľudí vo veku 23 až 30 rokov. Mladší spotrebitelia sa podľa značiek pri výbere tovaru rozhodujú menej. Potešujúci je záujem o ekologické produkty, rovnako ako produkty šetrné k zdraviu", komentuje prieskum Jaroslava Palendalová.

Obľuba Slovákov v nakupovaní v zľavách sa nevyhýba ani mladšej generácii. Zľavy sú dôležité až rozhodujúce pre 68 % respondentov – podobnou mierou pre študentov aj zamestnancov, prekvapivo menej sa o ne zaujímajú osoby nezamestnané alebo v domácnosti. Podľa Palendalovej mladí Slováci sa rýchlo učia hospodáriť s peniazmi, a zatiaľ čo napríklad pôžičky na vlastné bývanie schvaľujú a využívajú, napríklad na vianočné darčeky si požičiavajú len celkom výnimočne. Predchádzajúci prieskum spoločnosti ukázal, že viac než desatina mladých šetrí na vianočné darčeky celý rok a skoro tretina si na Vianoce odkladá peniaze niekoľko mesiacov.

štvrtok 9. januára 2020

Bankrot: Rok 2019 bol rokom osobných bankrotov

Rok 2019 môžeme považovať aj za rok osobných bankrotov, nakoľko vlani na Slovensku zbankrotovalo historicky najviac dlžníkov 16.167. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) počet osobných bankrotov v minulom roku v porovnaní s rokom 2018 s 13.848 osobnými bankrotmi medziročne narástol o 16,75 percenta.

Zvýšený nárast záujmu ľudí o osobné bankroty zaznamenalo v roku 2019 aj Centrum právnej pomoci (ďalej CPP), ktoré agendu osobných bankrotov zo zákona zastrešuje. Kým v roku 2018 pracovníci CPP poskytli 106.251 konzultácií o osobných bankrotoch, v minulom roku počet konzultácii medziročne vzrástol o 8,90 percenta na 115.713. Podobne vzrástol aj počet podaných žiadostí na oddlženie – zatiaľčo v roku 2018 CPP na príslušné súdy podalo 15.876 takýchto žiadostí, v roku 2019 ich podalo 16.961, čo je medziročne o 6,83 percenta viac. „Najhlavnejším dôvodom vysokého počtu osobných bankrotov v minulom i predchádzajúcom roku bola vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov, ktorú umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017 a služby CPP. Aj keď predpokladáme, že aj v roku 2020 bude počet osobných bankrotov naďalej vysoký, pravdepodobne sa v porovnaní s rokom 2019 zníži. Od 1. januára 2020 sa zmenila konkurzná legislatíva, ktorá okrem iného sprísnila jednu z podmienok, za ktorých je možné žiadať o oddlženie formou konkurzu, nakoľko exekúcia musí trvať aspoň jeden rok. Zároveň nadobudol účinnosť aj zákon upravujúci postup ukončenia tzv. starých exekúcií“, uviedla analytička Ing. Jana Marková.

V roku 2019 tvorili v súhrne najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov (30,92 %), za nimi nasledovali tridsiatnici (26,50 %). Z celkového počtu 16.167 osobných bankrotov pripadalo na mužov 9. 568 (59,18 %) a na ženy 6.599 (40,82 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov (30,92 %), za nimi nasledovali tridsiatnici (26,50 %). V roku 2019 zbankrotoval v auguste aj jeden nedospelý tínedžer. Medzi 9.568 mužmi malo 3,92 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi 6.599 ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,59 percenta dlžníčok.

Zároveň v roku 2019 súdy vydali 13.664 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 93,54 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani jedno euro z dlhov. Iba 6,46 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov. Zo 16.167 osobných bankrotov si oddlženie formou konkurzu zvolilo 16.073 dlžníkov (99,42 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 94 dlžníkov (0,58 %). V roku 2019 bolo 15.136 (93,62 %) osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 1.031 (6,38 %) zbankrotovaných dlžníkov predstavovali podnikajúce fyzické osoby. Zároveň v roku 2019 súdy vydali 13.664 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 93,54 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani euro z dlhov. Iba 6,46 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.

Ako v roku 2018, tak aj v roku 2019 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 3.585, čo z celkového počtu 16.167 osobných bankrotov predstavuje podiel 22,17 %. S výrazným odstupom nasleduje Košický kraj s 2.329 osobnými bankrotmi (podiel 14,41 %), Prešovský kraj s 2.103 osobnými bankrotmi (podiel 13,01 %) a Žilinský kraj s 2.045 osobnými bankrotmi (podiel 12,65 %). Najmenej osobných bankrotov bolo v roku 2019 vyhlásených v Bratislavskom kraji – 1.050 osobných bankrotov, čo predstavuje podiel len 6,49 percenta z ich celkového počtu, a v Trnavskom kraji – 1.182 osobných bankrotov a podiel 7,31 percenta na ich celkovom počte. V medziročnom porovnaní s rokom 2018 počet osobných bankrotov v roku 2019 narástol vo všetkých krajoch, najviac – až o 48,87 percenta v Trnavskom kraji, o 35,68 percenta v Prešovskom kraji. Najmenší medziročný nárast osobných bankrotov bol v Banskobystrickom kraji – len o 1,64 percenta.
Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2019 zbankrotovalo už 38.172 obyvateľov Slovenskej republiky. Podobne v CPP vzrástol aj počet podaných žiadostí na oddlženie – zatiaľčo v roku 2018 CPP na príslušné súdy podalo 15.876 takýchto žiadostí (z toho formou konkurzu 15.669 a splátkovým kalendárom 207), v roku 2019 ich podalo 16.961 (konkurz – 16.780, splátkový kalendár – 181), čo je medziročne o 6,83 percenta viac. 

EU: Nové pravidlá na posilnenie ochrany spotrebiteľa

Zámerom nových pravidiel Európskej únie (EÚ) na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie súčasných pravidiel v súlade s vývojom v digitálnej oblasti. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby smernicu transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečili spotrebiteľom EÚ silnejšie ochranné opatrenia.

Pri tejto príležitosti podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Nové pravidlá posilnia ochranu spotrebiteľov v digitálnom svete, ktorú si oprávnene zaslúžia. EÚ tiež ODMIETA výrobky, ktoré sa predávajú ako identické v iných členských štátoch, i keď tomu tak zjavne nie je. Tieto nové pravidlá však neochránia spotrebiteľov pred nečestnými obchodníkmi či internetovými podvodníkmi, pokiaľ sa riadne neuplatnia v praxi. Dôrazne vyzývam všetky členské štáty, aby zabezpečili bezodkladné zavedenie nových pravidiel.“ Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „Dnes obchodníkov jasne upozorňujeme, aby pravidlá dodržiavali a neobchádzali ich. Pri rozsiahlom porušení spotrebiteľských pravidiel EÚ môže byť spoločnosti udelená pokuta vo výške najmenej 4 % ročného obratu. Bude to dostatočne odstrašujúca a účinná sankcia, ktorá zabráni nečestným obchodníkom podvádzať. Vítam tieto nové právne predpisy, pretože stanovujú skutočné európske normy v oblasti ochrany spotrebiteľa.“ 

Nové pravidlá okrem iného zabezpečia väčšiu transparentnosť on-line trhov: ujasní sa, či výrobky predáva obchodník alebo súkromná osoba a predloženie falošných recenzií či potvrdení bude zakázané. Okrem toho predajcovia nebudú môcť propagovať falošné zníženia cien a na stránkach, ktoré porovnávajú ceny, budú musieť uviesť kritéria porovnania pre spotrebiteľov. Nové pravidlá posilnia aj práva spotrebiteľov: zabezpečením odškodnenia obetiam nekalých obchodných praktík a ukladaním sankcií v prípade „hromadnej škody“ postihujúcej spotrebiteľov v rámci celej EÚ. 

Trend: Vyše 40 % používateľov by chcelo zmeniť svoj digitálny životný štýl

Minulý rok vzrástlo v porovnaní s rokom 2019 odcudzenie hesiel o 60 %, odcudzenie prístupových údajov bolo takisto na vzostupe – najmä v prípade stránok pre dospelých išlo o vyše 100-percentný nárast. Viac ako polovica používateľov internetu (56 %) si tak myslí, že dosiahnutie pocitu úplného súkromia v modernom digitálnom svete je nemožné a jeden z troch ľudí (32,3 %) si nie je istý, ako môže plne ochrániť svoje on-line súkromie. 

Nie je preto prekvapením, že až 42,3 % ľudí si v Novom roku dáva radšej digitálne novoročné predsavzatia než tie tradičnejšie ako „chcem schudnúť“ či „chcem žiť zdravšie“ a pod. Prieskum Kaspersky ukázal, že ľudia volia zodpovednejší prístup k svojmu on-line správaniu, aby si zlepšili svoje on-line zdravie a zabezpečili súkromie a preto si dávajú predsavzatia ako „budem využívať silnejšie heslá“ alebo „znížim hladinu kybernetického stresu“. Digitálne predsavzatia sú však najmä o vlastných sľuboch, že budeme chrániť naše digitálne súkromie v roku 2020. Prieskum ukázal na viacero oblastí, v ktorých by sme sa chceli zlepšiť – napríklad znížiť čas za obrazovkou si predsavzalo 29,1 % respondentov a 18,3 % používateľov by zas nechcelo zaspávať so smartfónom v ruke. Z týchto výsledkov možno predpokladať, že digitálna očista, resp. detox, je stále na vzostupe. Štvrtina respondentov by chcela pravidelnejšie zálohovať svoje dáta či mať väčší poriadok na stole pri počítači. Každý desiaty respondent by si chcel upratať svojich priateľov na Facebooku a vymazať tých, ktorých v živote nestretol.

Miroslav Kořen pridáva niekoľko rád, ako ochrániť svoje digitálne súkromie:
1. Zabezpečte všetky svoje zariadenia, ktoré využívate na realizáciu on-line transakcií, ako internet banking, on-line nakupovanie či socializáciu a nezabudnite ich pravidelne aktualizovať spolu s bezpečnostným riešením.
2. Používajte unikátne a zložité heslá pre všetky svoje on-line účty.
3. Dôkladne skontrolujte svoje nastavenia súkromia a bezpečnosti a obmedzte čo môže byť viditeľné a zdieľané.
4. Ak aplikácie alebo funkcie práve nepoužívate, majte ich vypnuté.
5. Vypnite služby, ktoré sledujú vašu aktivitu a polohu a pravidelne mažte cookies.
6. Na pravidelnú kontrolu toho, či váš účet nebol náhodou kompromitovaný, môžete napríklad využiť službu Have I Been Pwned.

Prieskum realizovala nezávislá agentúra Arlington Research na vzorke 2.000 Európanov vo veku staršom ako 18 rokov s ohľadom na národné reprezentatívne kvóty týkajúce sa pohlavia, veku a regiónu (december 2019).

streda 8. januára 2020

Cloud: Každá štvrtá firma zažila vlani bezpečnostný incident

Najčastejšie išlo o únik dát a infekciu malvérom. Napriek tomu spoločnosti aj verejná správa zintenzívnia podľa Flowmon Networks v tomto roku presúvanie IT do cloudov.


Presun IT do cloudov v nastávajúcej dekáde vystaví firemné a verejné dáta novým hrozbám. Bezpečnostných rizík sa v súvislosti s využívaním verejných cloudov obáva až 93 % organizácií. Obavy sú pritom podľa konzultanta Romana Čupku na mieste. Pri presúvaní IT do cloudu totiž organizácie prichádzajú o viditeľnosť do siete, na ktorú sú zvyknutí pri využívaní svojich vlastných interných serverovní. Preto je pre nich zložitejšie mať pod kontrolou výkon aplikácií a služieb. Okrem straty viditeľnosti do sieťovej prevádzky organizácie je v súvislosti s využívaním cloudu najviac znepokojujúce dodržanie požiadaviek legislatívy a regulátorov. „Hoci poskytovatelia cloudových služieb ponúkajú čoraz robustnejšiu ochranu, v konečnom dôsledku sú za zabezpečenie dát zodpovední zákazníci“, pripomína Čupka.

Výdavky na cloudové služby v strednej a východnej Európe porastú podľa analytikov agentúry IDC do roku 2023 každoročne zhruba o 20 %, hoci celkové rozpočty na IT majú stagnovať, alebo iba mierne rásť. Najčastejším dôvodom presúvania hardvéru a aplikácií do veľkých dátových centier externých poskytovateľov je pritom podľa zverejnených informácií snaha o zvýšenie flexibility a efektívnosti vrátane úspory nákladov na prevádzku vlastných serverov a dátových úložísk.

.

Práca: Najnižší počet on-line ponúk za posledné tri roky

Počet ponúk na pracovnom portáli Profesia.sk medziročne klesol. Rekordným zostáva rok 2017, kedy zamestnávatelia hľadali nových ľudí v takmer 275-tisícoch pracovných inzerátov. Treba však zdôrazniť, že v 22-ročnej histórii portálu Profesia.sk je rok 2019 stále tretím najúspešnejším. Priniesol vyše 262-tisíc ponúk a zamestnávateľov môže tešiť aj stúpajúci počet reakcií na voľné pracovné miesta.

Kým ponuka voľných pracovných miest sa za posledné mesiace zužovala, opačný vývoj vidíme pri počte reakcií na ponuky. V roku 2019 na jeden pracovný inzerát zareagovalo priemerne približne 17 uchádzačov, čo je viak než v roku 2016, kedy bolo na Profesia.sk menej ponúk. 

Kde je hľadanie práce najjednoduchšie? Pri pohľade na mapu Slovenska je jasné, že počet pracovných príležitostí v hlavnom meste je výrazne vyšší ako v hociktorom inom regióne. Ponuky v Bratislavskom kraji tvoria až 42 percent z celkového počtu pracovných príležitostí. Hľadať prácu na západnom Slovensku je tak výrazne rozdielne ako inde. Keď spočítame všetky kraje na západe, môžeme vidieť, že v tejto časti našej krajiny je takmer 67 percent ponúk na Profesia.sk. Spomedzi krajov bol v roku 2019 najnižší počet ponúk v Prešove a okolí.

Rok 2019 priniesol najviac pracovných príležitostí v obchode, výrobe, administratíve, IT a doprave. Keď sa však pozrieme, ktoré sektory rástli v počte ponúk medziročne najviac, išlo najmä o telekomunikácie a poisťovníctvo. O viac ako desatinu rástol tiež počet ponúk v zákazníckej podpore a vrcholovom manažmente. Naopak, na spodku rebríčka skončili zamestnávatelia v textilnom, kožiarskom a odevnom priemysle. Počet pracovných ponúk tu na rozdiel od spomínaných výrazne poklesol. Medziročne išlo o viac ako 46 percent. O viac ako pätinu klesol tiež počet ponúk v manažmente kvality, chemickom priemysle, strojárstve a automobilovom priemysle.

On-line: Nová kalkulačka na dôchodok

Sociálna poisťovňa pripravila pre poistencov novú kalkulačku na určenie dôchodkového veku. K dispozícii je na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Pomocou novej kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý poistenec, ktorý už dosiahol, prípadne dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2020 a zároveň aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred uvedeným termínom. Kalkulačkou je možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu rokov odpracovaných v I. pracovnej kategórii alebo I. a/alebo II. kategórii funkcií.

Sociálna poisťovňa pripomína, že od 1. januára 2020 je dôchodkový vek poistenca (muža aj ženy) stanovený tabuľkami, ktoré sú prílohami zákona o sociálnom poistení. V prehľadnej podobe ich nájdete na jej webovej stránke socpoist.sk: Dôchodkový vek od roku 2020.

utorok 7. januára 2020

Inovácie: Hybná sila aj v potravinárstve

Kedysi si stanovovali stratégie nových výrobkov spoločnosti samé a na základe prieskumu trhu rozhodovali, aké výrobky a novinky prinesú, dnes sú do procesu prípravy nového výrobku zapojení aj samotní spotrebitelia. Tí čoraz viac vyhľadávajú potraviny „pre tento moment“ či výrobky pre zvláštnu výživu, napríklad ak trpia potravinovými intoleranciami. 

Inovácie sú podľa prof. Ing. Jozef Goliana, Dr. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pre rozvoj spoločnosti potrebné z viacerých hľadísk. V prvom rade je to nutričné hľadisko, kde je potrebné meniť potraviny tak, aby boli po zdravotnej stránke bezpečnejšie, nutrične vyrovnanejšie vo vzťahu k súčasných nutričným potrebám a životnému štýlu. Zároveň vo vzťahu k uhlíkovej stope, znižovaniu plastov a znižovaniu zaťaženia životného prostredia: „Na tieto aspekty sa v minulom období až tak výrazne neprihliadalo a teraz zisťujeme, aký to má dopad na ľudstvo. Zabúdať by sme nemali ani na využívanie domácich surovín a zdrojov. Aj znížením dovozov dokážeme chrániť životné prostredie, znižovať emisie, dlhodobo potraviny skladovať a tak postupne naučiť našich spotrebiteľov, aby uprednostňovali domáce výrobky, kvalitné, čerstvé, kontrolované pred výrobkami konzervovanými.“

Zapojenie spotrebiteľa do procesu prípravy nového výrobku a dokonca aj predaja je dnes v porovnaní s minulosťou jednoduchšie aj vďaka digitalizácii a automatizácii. Čo sa týka preferencií spotrebiteľa, aj tu dochádza podľa odborníkov k zásadným zmenám. Riaditeľka potravinárskej komory Slovenska JUDr. Jana Venhartová tvrdí, že v súvislosti s generáciou miléniálov je v posledných rokoch hlavným ťahúňom inovácie zážitok, potešenie z jedla a zaujímavé kombinácie chutí: „Populárne sú potraviny pre tento moment – potraviny, ktoré šetria čas, potraviny do ruky, na šport a podobne.“

Spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú výrobky pre zvláštnu výživu, napríklad ak trpia potravinovými intoleranciami. Rozmach tak zažívajú mlieka rastlinného pôvodu či bezlepkové múky. Na druhej strane sú in aj výrobky, ktoré sú obohatené o zdraviu prospešné látky. Ďalšou kategóriou sú potraviny s takzvanými čistými obalmi, teda výrobky, v ktorých neboli použité konzervačné látky, farbivá či GMO zložky. Spotrebitelia podľa Ing. Jána Durca, PhD zároveň hlásajú návrat k prírode a výrobkom, ktoré sú clean label a obsahujú len prírodné látky a vodu.

V spotrebiteľoch začína čoraz viac rezonovať aj dopad na životné prostredie, zaujímajú sa o podmienky chovu zvierat, o uhlíkovú stopu výrobku alebo o to, či boli suroviny získané z plantáží, kde sú dodržiavané ľudské práva. Žiť v harmónii s prírodou a chrániť životné prostredie sa pre spotrebiteľov postupne stávajú prioritou. Aj samotní výrobcovia apelujú na to, aké je nevyhnutné používať trvalo udržateľné zdroje a vrátiť tak surovinové a materiálové zdroje späť do prírody. „Sú to tie zdroje, ktoré sa po použití premenia na hnojivo pre nasledujúci rast nového materiálu. Je treba obmedziť používanie fosílnych zdrojov, zavádzať do života technológie na zachytávanie CO2, vysádzať stromy a rastliny, ktoré sú schopné spotrebovávať CO2“, vysvetľuje Ing. Ján Durec, PhD.

On-line: Potvrdenía o nedoplatkoch

Od 1. decembra 2019 bolo v rámci novely zákona proti byrokracii na Slovensku zrušené predkladanie ďalších troch potvrdení: o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, o nedoplatkoch na sociálnom poistení a o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu.

Podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si slovensķésloúrady od septembra 2018 do polovice decembra 2019 stiahli prostredníctvom portálov OverSi a DCOM vyše 600-tisíc potvrdení a občanom a podnikateľom tak ostalo v peňaženkách takmer 9,3 milióna eur. Ďalšie tisíce potvrdení si získali úrady priamou integráciou systémov. Kým v roku 2018 si úrady stiahli 85-tisíc potvrdení, za rok 2019 ich bolo viac ako 517-tisíc. V roku 2018 občania a podnikatelia ušetrili na poplatkoch aj čase 948-tisíc eur, v tomto roku je ich úspora niekoľkonásobne vyššia, predstavuje sumu 8,3 milióna eur.

Od 1. decembra 2019 je rovnako zrušená povinnosť predkladať papierové potvrdenia o návšteve školy za účelom daňového bonusu. V tomto prípade si potrebné dáta na uplatnenie nároku získa Finančná správa SR priamou integráciou systémov.

Úrad podpredsedu už zrušil spolu 13 potvrdení, a to v rámci prvej a druhej vlny boja proti byrokracii. Vláda tiež schválila druhú novelu Zákona proti byrokracii, ktorá počíta so zrušením ďalších ôsmich potvrdení/ výpisov a predpokladanou úsporou vyše 18 miliónov eur ročne.

Bitcoín: Vplyv geopolitického napätia

Zvyšujúce sa napätie medzi USA a Iránom zvýši cenu bitcoinov. Názory Nigela Greena prichádzajú v období, kedy Teherán hrozí pomstou USA za vraždu Qassema Soleimaniho, veliteľa iránskych elitných síl Quds. 

N. Green poznamenáva: „Bitcoin, najväčšia kryptomena na svete podľa trhovej kapitalizácie, vyskočil o 5 percent, keď sa v piatok objavili správy o štrajkoch po celom svete. Súčasne sa zvýšila aj cena zlata." V čase zvýšeného geopolitického napätia sme zaznamenali prudký nárast ceny bitcoinov, napríklad v auguste m.r., kedy sa globálne zásoby zakolísali devalváciou čínskeho jüanu počas obchodnej vojny s USA. Bitcoin si udržuje povesť tzv. digitálneho zlata. Považuje sa za odolný voči inflácii a v budúcnosti by potencionálne mohol odsunúť zlato, keďže svet sa čoraz viac digitalizuje. 

S eskaláciou geopolitickej turbulencie, ktorá zvyčajne narúša tradičné trhy, možno očakávať, že rastúci počet investorov sa rozhodne zvýšiť svoju expozíciu voči decentralizovaným, nezávislým a bezpečným menám. Vážne obavy vyvolané geopolitickými otázkami, ako je napríklad problém medzi USA a Iránom, pravdepodobne zvýšia počet inštitucionálnych a retailových investorov, aby diverzifikovali svoje portfóliá a zaistili sa proti týmto rizikám investovaním do kryptomeny. To zvýši cenu bitcoinov. Na druhej strane v dôsledku vplyvu bitcoinu na trhu vzrastie tiež hodnota ďalších digitálnych mien. 

pondelok 6. januára 2020

Upozorňujeme: Na nové IoT zariadenie útok už 5 minút od pripojenia

Organizácie využívajú stále viac IoT zariadení na zvýšenie svojej produktivity, napríklad senzory posielajúce dáta do výrobných MES systémov, kamerové systémy, systémy dverí v hoteloch či kancelárskych budovách alebo práve zdravotnícke zariadenia. Podľa Gartner je k internetu pripojených 14 miliárd IoT zariadení, pričom do roku 2025 ich bude viac ako 25 miliárd. Podľa iného prieskumu je každé nové IoT zariadenie predmetom útoku v priemere 5 minút od svojho pripojenia k firemnej sieti.

IoT zariadenia sú v podstate počítače alebo zariadenia, ktoré ich obsahujú, a ako také sú zraniteľné, rovnako ako akékoľvek iné systémy obsahujúce operačný systém a softvérové aplikácie. Najviac sú IoT zariadenia v podnikových sieťach ohrozené DoS útokmi spôsobujúcimi spomalenie až nedostupnosť firemnej siete vedúce k finančným stratám a poškodeniu reputácie. Ransomvér zase dokáže zmeniť či úplne vyradiť funkčnosť zariadenia (napríklad lekárske prístroje), kým organizácia nezaplatí výkupné. Alebo sa takéto IoT zariadenie môže stať súčasťou botnetu páchajúceho kybernetické útoky. 

Podľa GFI Software existuje niekoľko všeobecne užitočných odporúčaní na bezpečné využívanie IoT:
Zvoliť správne zariadenie – vyvarujte sa produktov, ktoré neumožňujú konfiguráciu bezpečnostného nastavenia, šifrovanú komunikáciu a nemajú zaistenú podporu softvérových aktualizácií od výrobcu.
Izolovanie od produkčných systémov – IoT zariadenia by mali bežať v inej sieti chránenej firewallom než sú produkčné stroje a systémy s cieľom odtieniť kritické aplikácie.
Pravidelná aktualizácia – ihneď inštalujte aktualizácie softvéru či firmféru, keď sú dostupné – ak nie je k dispozícii automatizovaný patch management, tak aktualizáciu urobte aspoň manuálne.
Pravidelné zálohovanie s aktívnou ochranou – aby bolo v prípade napadnutia možné využiť čisté, funkčné zálohy na čo najrýchlejšiu obnovu kritických systémov.

Pôžičky: Ako a na čo si požičiavame

Väčšina Slovákov si požičiava peniaze od silných tradičných finančných inštitúcií a len necelá polovica ľudí (46 %) si myslí, že požičanie peňazí na slovenskom je pre nich ľahké.

Zhruba 16 % si myslí, že je to veľmi jednoduché a cez 30 % tvrdí, že je to celkom jednoduché. Cez 18 % ľudí sa domnieva, že je to ťažké a 36 % tvrdí, že nie je ani ľahké, ani ťažké. Podľa Barometra finančnej prosperity PayU: Vnímanie prosperity na trhoch s vysokým rastom je pre Slovákov požičiavanie peňazí jednoduchšie v porovnaní s Maďarmi, z ktorých 55 % tvrdí, že požičanie peňazí je ťažké. Ľudia z Česka a Poľska sú naopak optimistickí a požičiavanie peňazí je pre nich jednoduchšie. V Česku tvrdí 70 % ľudí, že požičanie peňazí je pre nich ľahké, v Poľsku tento názor zastáva 62 % ľudí.

Slováci si požičiavajú peniaze hlavne na to, aby si mohli dovoliť základné potreby v ťažkých časoch (25 %), aby mohli investovať do budúcnosti (22 %) a aby mohli dosiahnuť svoje osobné ciele (21 %). Iba 15% ľudí si požičiava peniaze na spravovanie každodenných výdavkov.

Barometer globálnej finančnej prosperity: Vnímanie prosperity na trhoch s vysokým rastom bol vykonaný v roku 2019. Spoločnosť PayU sa opýtala vyše 10.500 dospelých respondentov na 25 trhoch v Afrike, Ázii, Európe, Južnej Amerike a na Strednom východe, s rovnomerným rozdelením naprieč pohlavím a vekom. Respondenti boli oslovení prostredníctvom on-line prieskumu.