piatok 26. októbra 2018

On-line: Knižný kompas


Vrátiť ľudí späť ku knihám a k čítaniu s pozitívnym vplyvom na náš život - to je základné motto zaujímavej akcie. Knižný kompas priniesol naraz, v jeden deň na pulty slovenských kníhkupectiev 28 noviniek zahraničných aj domácich autorov, akými sú Paulo Coelho, EL James, Jozef Karika, Andrea Coddington, Arpád Soltész, Kristína Tormová a ďalší.

Vydavateľstvo Ikar a kníhkupci z celého Slovenska vrátane Panta Rhei a Martinus sa spojili a pripravili ďalšiu akciu: v dvoch vlnách predstavia 35 pôvodných aj prekladových titulov od osvedčených autorov. Zámerom Knižného kompasu je upriamiť pozornosť ľudí opäť na čítanie a jeho pozitívne účinky na ľudskú psychiku: zvyšuje inteligenciu, zlepšuje pamäť, redukuje stres a prispieva k vyššej empatii. Kto z nás to nepotrebuje?        

Súčasťou akcie budú tiež besedy spisovateľov po celom Slovensku či súťaž o 166 kníh podľa vlastného výberu. Pripravených je ďalej takmer 110.000 špeciálnych súťažných záložiek, aj autorských záložiek s ich citátmi. A ako darček ku každej zakúpenej knihe z ponuky Knižného kompasu môžete do konca novembra t.r. získať Motivačný zápisník iba za euro! Viac informácií získate na internetových stránkach kniznykompas.sk.

Auto: V budúcom roku sa predá rekordných 100 miliónov kusov


Automobilový priemysel dosiahne v budúcom roku ďalší míľnik – na celom svete sa zaregistruje vyše 100 miliónov nových vozidiel. Prispejú k tomu najmä Čína a India, kde je po autách najväčší dopyt. V porovnaní s minulými rokmi sa však rast trhu spomalí.

Podľa analýzy automobilového priemyslu od Euler Hermes sa v roku 2019 očakáva 101,6 milióna nových registrácií, kým v roku 2018 ich bude 99,7 milióna. Stúpajúci trend má v budúcnosti pokračovať a každý rok majú pribudnúť 2 až 3 milióny nových registrácií.V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa však tempo rastu spomalí. V roku 2017 trh stúpol o 3,1 percenta, v roku 2018 o 3,0 a v roku 2019 narastie o 1,9 percenta. „Napriek pomalšiemu rastu sú vyhliadky priaznivé. Nové registrácie budú pribúdať, a to napriek niektorým prekážkam, ktoré vo svete rezonujú. Je to napríklad spomaľovanie ekonomického rastu v Európe či Ázii, prísnejšie poskytovanie úverov alebo zachovávanie veľkých cenových rozdielov medzi starými a novými vozidlami“, komentuje Peter Mucina.

Na celom svete v súčasnosti jazdí 1,3 miliardy áut, medzi krajinami však existujú veľké rozdiely. Napríklad v Indii vychádza na 1000 obyvateľov len 25 áut, v Číne 120 a v Brazílii 210. Vo vyspelých západných krajinách je to niekoľkonásobne viac, v Severnej Amerike je na 1000 obyvateľov vyše 800 áut a v západnej Európe 600. „Rozvíjajúce sa trhy predstavujú obrovskú príležitosť, pretože dokážu v najbližších rokoch prijať milióny nových áut. Napríklad k prekročeniu 100-miliónovej hranice najviac prispejú Čína a India, pretože tam je po autách najväčší dopyt“, hovorí Mucina. K rastu však prispejú aj vyspelé trhy, kde stúpa záujem o inovácie a nové technológie. Vidieť to napríklad na komerčnom úspechu športových vozidiel SUV alebo čoraz väčšej popularite elektrických áut. V posledných rokoch sa zároveň zvyšuje tlak na regulácie a normy, ktoré majú chrániť životné prostredie, čo pri vývoji a záujme o nové modely tiež zohrá dôležitú úlohu.

EU: Vylepšený Schengenský informačný systém


Poslanci Európskeho parlamentu schválili tri nariadenia reformujúce Schengenský informačný systém (SIS), ktorý je najčastejšie využívaným systémom v oblasti bezpečnosti a ochrany hraníc v Európe.

Nová legislatíva prináša nasledujúce zmeny:
- nové upozornenia na neznáme osoby, ktoré sú hľadané v súvislosti so závažnou trestnou činnosťou a terorizmom;
- povinnosť vnútroštátnych orgánov podeliť sa o detaily súvisiace s teroristickými trestnými činmi so všetkými členskými štátmi;
- preventívne upozornenia týkajúce sa detí, ktorým hrozí únos, a to najmä zo strany jedného z rodičov, a upozornenia týkajúce sa ohrozenia zraniteľných osôb;
- nové upozornenia týkajúce sa rozhodnutí o návrate, ktoré by mali uľahčiť členským štátom navrátenie občanov tretích krajín nezákonne sa zdržiavajúcich na území EÚ do krajín ich pôvodu.

V súčasnosti majú k Schengenskému informačnému systému prístup orgány na kontrolu hraníc, polícia, ako aj colné, justičné a migračné orgány. Na základe novej legislatívy získa prístup ku všetkým upozorneniam a záznamom aj Europol. Prístup získa aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, avšak iba k záznamom a upozorneniam, ktoré sa týkajú jej činnosti.

Schengenský informačný systém bol vytvorený v roku 1995 - po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Vylepšená verzia systému, známa tiež pod skratkou SIS II, vznikla formálne v roku 2006, funkčná je však od roku 2013. Aktuálny SIS využíva 30 krajín v celej Európe. V roku 2017 zaznamenal systém päť miliárd nahliadnutí zo strany vnútroštátnych orgánov.

štvrtok 25. októbra 2018

Trend: Mobilný prístup k firemným mailom


Podľa prieskumu uskutočneného v septembri t.r. medzi českými a slovenskými IT administrátormi riešení GFI a Kerio zostávajú v oblasti elektronickej pošty najväčším problémom spamy a vírusy.  Hneď za nimi sa objavuje prístup k elektronickej pošte z nedostatočne zabezpečených BYOD zariadení, ktoré stále viac pracovníkov používa na prístup k firemným mailom a zvyšujú tak ohrozenie podnikových sietí.

Útoky na mobilné zariadenia a hlavne na mobilné telefóny sú čím ďalej častejšie a účinnejšie. Ešte v čerstvej pamäti je napadnutie zavírenou mobilnou aplikáciou Android, ktorá bola stiahnutá z Google Play a ktorá umožnila prístup k bankovým účtom používateľov. Infikované mobilné zariadenia pripájajúce sa bez akejkoľvek ochrany k firemným sieťam sa potom stávajú hrozbou aj pre podnikové dáta.

Hlavné zistenia prieskumu GFI & Kerio:
- Popri zálohovaní dát (63 %) je podľa opýtaných IT administrátorov podceňovaná hlavne ochrana elektronickej pošty (43 %), zabezpečenie webového prístupu (37 %) a zabezpečenie koncových bodov (30 %).
- V oblasti ochrany mailovej infraštruktúry v SMB spoločnostiach registruje najviac IT administrátorov (77 %) problémy so spamami a vírusmi, 42 % sa stretáva s prístupom z mobilných zariadení, 32 % hľadaním stratených mailov a 23 % nedostatočnou kapacitu mailového úložiska.
- Viac ako polovica používateľov využíva mobilné zariadenia ako primárny prístup k elektronickej pošte v 45 % SMB firiem.

Vzhľadom na množiacie sa útoky na mobilné zariadenia, ktoré na rozdiel od osobných počítačov spravidla nemajú ani základnú antivírusovú ochranou, raste hrozba napadnutia aj mailových systémov, ku ktorým tieto zariadenia pristupujú. Elektronická pošta je kľúčovou komunikačnou infraštruktúrou pre všetky SMB firmy, ktoré by mali vziať do úvahy trend presunu k mobilnému prístupu k pošte a adekvátne posilniť ochranu v tejto oblasti.

EU: Lepšia kvalita vody z kohútika a menej plastového odpadu


Európsky parlament schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery vo vodu z vodovodu, ktorá je výrazne lacnejšia a k životnému prostrediu šetrnejšia ako balená voda. Sprísnia sa tak limity pre niektoré znečisťujúce látky vrátane olova (o polovicu), niektorých endokrinných disruptorov (napríklad polyfluóralkylovaných látok, PFAS) či škodlivých baktérií. Zavedie tiež povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov prítomných vo vode.

Členské štáty by podľa poslancov mali prijať opatrenia na zabezpečenie univerzálneho prístupu k čistej vode v celej EÚ a zároveň uľahčiť prístup k vode v obciach a vo verejných budovách - napríklad budovaním bezplatných pitných fontánok, kde je to technicky realizovateľné a primerané. Parlament tiež presadzuje, aby reštaurácie, jedálne a poskytovatelia stravovacích služieb ponúkali svojim klientom vodu zadarmo alebo len za malý servisný poplatok.

V nadväznosti na občiansku iniciatívu Right2Water (Právo na vodu) poslanci zopakovali svoju požiadavku, aby sa členské štáty zamerali aj na potreby zraniteľných a marginalizovaných skupín. Schválený text od vnútroštátnych orgánov požaduje, aby identifikovali osoby bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode, zvážili možné riešenia ich situácie a informovali ich o možnostiach pripojenia sa na rozvodnú sieť alebo o alternatívnych možnostiach prístupu k pitnej vode.

Parlament EÚ začne rokovať o konečnom texte novej legislatívy s Radou v momente, keď sa ministri dohodnú na svojej rokovacej pozícii. Podľa Európskej komisie by nižšia spotreba balenej vody mohla domácnostiam v EÚ ušetriť viac ako 600 miliónov eur ročne. Novela smernice o pitnej vode je tiež dôležitá na plnenie stratégie EÚ pre plasty z januára 2018.

Upozorňujeme: Investičné podvody cez internet


Polícia upozorňuje na podvody, ktoré sa môžu šíriť aj prostredníctvom internetu. Opakovaný nevyžiadaný telefonát, prísľub rýchlej návratnosti financií, časovo neobmedzená a údajne lukratívna ponuka sú častými znakmi práve investičných podvodov.
     
Ak sa už v minulosti niekto stal obeťou investičného podvodu, môže sa ňou stať znova. Podľa polície totiž podvodníci mohli predať informácie o obeti iným páchateľom. Policajný zbor SR spolu s Europolom upozorňuje na rôzne formy investičných podvodov. Skôr než peniaze niekomu dáte či investujete, je potrebné sa poradiť. Podvodníci sa obete často snažia presvedčiť, že ponuka je určená len im a nemajú o nej veľmi rozprávať svojim známym.
      
Jedným z opatrení prevencie môže byť aj to, že oslovená potenciálna obeť nebude reagovať na neštandardné telefonáty ohľadom investičných príležitostí. Pozor si treba podľa polície dávať aj na ponuky, ktoré sľubujú bezpečné investovanie, garantovanú návratnosť a veľký zisk. V tejto súvislosti polícia pripomína, že svoje podozrenie na podobné formy podvodu môžete nahlásiť, a tým pomôcť zabrániť ich šíreniu.

streda 24. októbra 2018

EU: Na čiastočný úväzok pracuje tretina žien


Na Slovensku vlani pracovalo na čiastočný úväzok podľa analýzy Slovenskej sporiteľne na základe údajov Eurostatu len 8 % žien a 4 % mužov. V porovnaní s Európskou úniou (EÚ) Slovensko zaostáva, keďže v rámci nej čiastočný úväzok využilo 32 % žien a 9 % mužov. 
     
Zosúladenie pracovného a rodinného života vedie mnohé ženy v rámci 28 krajín EÚ k tomu, aby sa zamestnali na čiastočný úväzok. „Najvyšší podiel pracujúcich žien na čiastočný úväzok bol v Holandsku (76 %), nasleduje Rakúsko (47 %) a Nemecko (46 %). V prípade Holandska je aj najvyšší podiel mužov pracujúcich na čiastočný úväzok v rámci EÚ, a to na úrovni 16 %", priblížila Lenka Buchláková. Najmenej ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok bolo v Bulharsku, kde na čiastočný úväzok pracovali len 2 % žien aj mužov. Z okolitých krajín majú výrazný podiel skrátených pracovných úväzkov Rakúšania, v prípade žien ide takmer o polovicu. 
     
Čiastočný pracovný úväzok alebo skrátený pracovný čas má svoje výhody aj nevýhody. V mnohých európskych krajinách ho ľudia využívajú, pretože majú viacero pracovných aktivít naraz. Pre ženy je neraz výhodou to, že sa môžu viac venovať rodine a deťom. Na druhej strane, pracovať na čiastočný úväzok znamená aj nižšiu mesačnú mzdu. „Často sa ľudia zamestnajú na čiastočný úväzok aj nedobrovoľne, pretože si nedokážu nájsť pozíciu na plný úväzok. Nezamestnanosť žien na Slovensku dosiahla za rok 2017 úroveň 8,4 %, u mužov to bolo 7,9 %", doplnila Buchláková. Mnoho mužov si v prípade čiastočného úväzku popri práci dopĺňa vzdelanie.
   
Vlani bola v EÚ miera nezamestnanosti žien na úrovni 7,9 % a u mužov 7,4 %. V 13 členských štátoch bola miera nezamestnanosti vyššia u žien, v 12 krajinách u mužov a v Belgicku, Luxembursku a Poľsku bola rovnaká. Štatistiky ukázali, že nezamestnanosť je stále vyššia u žien ako u mužov. Pozorovať to možno v Grécku či v Španielsku. Najväčšie rozdiely v opačnom prípade, teda, že nižšia miera nezamestnanosti bola u žien ako u mužov, boli v Litve a v Lotyšsku.

On-line: Inovatívne riešenie náboru IT odborníkov


Na slovenskom pracovnom trhu dlhodobo chýbajú tisícky odborníkov z oblasti informačných technológií. Navyše počet absolventov študijných odborov v oblasti informačných a komunikačných technológií v poslednom čase klesá. S pribúdajúcou robotizáciou, prepojenosťou ekonomiky a bežného života tak dopyt po IT odborníkoch niekoľkonásobne presahuje ponuku. Špecializovaná platforma na nábor IT odborníkov pomáha získať potrebných špecialistov a na druhej strane IT odborníkom pomáha zorientovať sa v záplave ponúk.

Firmy, ktoré majú problém s náborom IT odborníkov, sa môžu obrátiť na špecializovanú platformu Techloop. Platforma stavila na diskrétnosť a prepojenie iba tých firiem a expertov, ktorí sa na základe svojich predstáv a požiadaviek s najväčšou pravdepodobnosťou dohodnú. Zakladateľom Techloopu sa nepáčila doterajšia prax, keď IT vývojárom chodia denne desiatky pracovných ponúk od personálnych agentúr. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v IT a personalistike sa preto rozhodli pre úzku špecializáciu náboru v oblasti IT. Dôraz kladú na zachovanie anonymity uchádzačov a od firiem vyžadujú, aby uviedli informácie o plate pri každej inzerovanej pozícií. Ich databáza každodenne narastá a v súčasnosti v nej Techloop má približne 52.000 registrovaných používateľov, z toho je viac ako 16.000 overených. Úspešných uchádzačov o prácu Techloop odmeňuje bonusom vo výške 500 Eur a firmám umožňuje využívať svoju databázu bezodplatne.

„V dnešnej dobe je pre komerčné firmy, ale aj pre verejné inštitúcie veľmi zložité získať nových IT odborníkov. Je to spôsobené pretlakom ponúk, v ktorých sa odborníci nedokážu zorientovať. Práve preto im ponúkame jednoduchú a efektívnu platformu, kde si v pár krokoch vyplnia svoj profil. Na základe kritérií, ktoré uvedú umožníme firmám, ktoré zodpovedajú ich požiadavkám a predstavám, aby ich priamo kontaktovali. Priemerne u nás trvá celý takýto proces, od registrácie po podpísanie zmluvy, 2,5 mesiaca“, hovorí João Duarte. Počas leta prešla platforma výraznými vylepšeniami, ktoré pocítia firmy aj záujemcovia o prácu. Tí len stručne zhrnú svoje skúsenosti a niekoľkými klikmi sa zaregistrujú. Firmám bude stačiť iba jedno kliknutie, aby sa im zobrazil anonymizovaný profil. Vhodného uchádzača tak budú môcť v databáze Techloopu nájsť oveľa rýchlejšie. „V predošlých mesiacoch nám prišlo množstvo pripomienok a tipov od našich používateľov, ktorí sa s nami podelili o ich používateľskú skúsenosť. Na základe spätnej väzby a požiadaviek sme zrealizovali veľa vylepšení, vďaka ktorým sa vyhľadávanie v databáze urýchli, celá webová stránka bude prehľadnejšia a celkovo užívateľský priateľskejšia“, dopĺňa Duarte.

Podľa Eurostatu sektor ICT na Slovensku predstavuje 2,8 % zo všetkých zamestnaných ľudí vo všetkých dostupných sektoroch. V roku 2017 zamestnávali 20 % všetkých firiem s 10 a menej zamestnancami ICT špecialistu. Treba však dodať, že to nezahŕňa finančný sektor. V roku 2017 sa 6 % spoločností na Slovensku pokúšalo nájsť špecialistu v sektore ICT a viac ako polovica (51 %) mala problém nájsť vhodného kandidáta.

Trend: Klesajúce náklady a nové technológie zvyšujú dopyt po obnoviteľnej energii


Hoci slnečná a veterná energia už patria medzi najlacnejšie zdroje energie na celom svete, ešte stále neukázali svoj plný potenciál. Prekážky, ktoré dlhšiu dobu bránili rozsiahlejšiemu zavádzaniu obnoviteľných zdrojov, sa strácajú.

Upozorňuje na to nová správa Deloitte Global s názvom Globálne trendy v obnoviteľnej energii (Global Renewable Energy Trends). „V prípade zavedenia obnoviteľných zdrojov energie vo veľkom meradle si už nekladieme otázku či vôbec, ale kedy. Veľké krajiny už dosiahli cenovú paritu pre určité obnoviteľné zdroje. Keďže ceny aj naďalej klesajú, rozvinuté aj rozvíjajúce sa trhy majú schopnosť integrovať obnoviteľné zdroje do svojich sieťových systémov, aby si zabezpečili konkurenčnú výhodu. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov by mala podporiť integráciu obnoviteľných zdrojov na trhu s elektrickou energiou a spustiť reformu súčasného modelu podpory na Slovensku, ktorý sa považuje za prekonaný“, uviedol Ján Bobocký. Obnoviteľné zdroje energie, najmä slnečná a veterná, sa cenou a výkonom vyrovnávajú bežným zdrojom energie. Slnečná a veterná energia môžu konkurovať tradičným zdrojom energie svojou cenou pri dosiahnutí rovnakého výkonu vďaka trom hlavným faktorom: porovnateľná cena a výkon, integrácia do siete a technológie. Je pravdepodobné, že ceny budú aj naďalej klesať a dostupnosť sa zlepší, keďže moderné technológie ako blockchain, umelá inteligencia (UI) a 3D tlač ešte posilňujú zavádzanie obnoviteľných zdrojov.

„Dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie v posledných rokoch ohromne vzrástol. Vlády, komunity, rozvíjajúce sa trhy a korporácie si čoraz viac uvedomujú, že obnoviteľné zdroje energie sú udržateľné a dostupné, a chcú ich zahrnúť do svojich súčasných aj budúcich obstarávacích plánov“, doplnil Bobocký. Veterná a slnečná energia sa dnes považujú za riešenie vyvažovania siete, ktoré bolo v minulosti považované za prekážku. Preukázali schopnosť posilniť odolnosť a spoľahlivosť siete a ponúkajú základné sieťové služby. Tieto energie dokážu zvýšiť výkon oveľa rýchlejšie ako bežné elektrárne, pomáhajú stabilizovať sieť dokonca aj po západe slnka a počas bezvetria. V prípade slnečnej fotovoltiky je tiež možná vyššia presnosť odozvy než pri akomkoľvek inom zdroji. Automatizácia a moderná výroba zlepšujú produkciu a prevádzkovanie obnoviteľných zdrojov znižovaním nákladov a času zavedenia systémov obnoviteľnej energie.

utorok 23. októbra 2018

Novinka: Smart TV 8K


Na Slovensku sa začal predávať nový televízor Samsung s inteligentnými funkciami a špičkovou technológiou QLED. Podporuje optimalizáciu zvuku podľa analýzy scény v reálnom čase a obraz prispôsobí podľa aktuálneho jasu vo vašej miestnosti.

Televízor s natívnym 8K rozlíšením má rozlíšenie 7680 × 4320 bodov. To znamená až 33 177 600 pixelov na ploche s uhlopriečkou 75“. Je vybavený procesorom Quantum 8K s umelou inteligenciou. Už dnes je obsah 4K a bude pribúdať. Tento displej je 4× jemnejší ako doterajšie 4K (UHD) displeje s rozlíšením 3840 × 2160 px.

Procesor umožní automatické upscalovanie (prepočítanie) do rozlíšenia 8K aj keď si budete púšťať video v nižšom rozlíšení. Obraz, ktorý bude procesorom vytvorený v reálnom čase, sa vďaka tomu bude podobať na natívny 8K obraz.

Radíme: Bezplatné vyšetrenie pre ľudí so psoriázou


Pri príležitosti Svetového dňa psoriázy pripravuje 27 dermatovenerologických ambulancií na Slovensku v piatok 26. októbra pre pacientov trpiacich týmto ochorením Deň otvorených dverí.  

Psoriáza, chronické zápalové ochorenie imunitného systému, postihuje v rovnakej miere ženy aj mužov. Väčšinou vzniká na vonkajšej strane lakťov, kolien či na hlave, no môže sa objaviť aj inde. Spozornieť by ste mali, ak si všimnete výskyt striebristých šupiniek, ktoré môžu svrbieť, páliť či pichať. Veľa ľudí tieto prejavy prisudzuje iným kožným ochoreniam, najčastejšie atopickému ekzému. „Prejavujú sa podobne, výrazne svrbivými šupinkami na koži, mokvaním a chrastami, no nejde o to isté. Ku liečbe psoriázy pristupujeme inak, ako k liečbe atopického ekzému. Správna diagnóza je kľúčová“, upozorňuje prof. MUDr. Juraj Péč CSc. Väčšina pacientov psoriázu dostáva medzi 15. až 35. rokom života. Podľa doktora Péča za ochorením stojí najmä genetika. „Ak majú psoriázu obaja rodičia, pravdepodobnosť výskytu u ich dieťaťa je dokonca až 41 %,“ vysvetľuje. Gény však vznik psoriázy iba predurčujú. Spúšťačom býva najčastejšie stres. U niekoho je to maturitná skúška, u iných štúdium na univerzite, zamestnanie, svadba či narodenie dieťaťa. Stresovým situáciám sa však neviete vždy vyhnúť. Najlepšou prevenciou je preto zdravý životný štýl. Obezita, fajčenie či alkohol totiž zhoršujú symptómy a zvyšujú pravdepodobnosť vzniku psoriázy. 
Psoriáza je tiež častým pôvodcom iných zdravotných ťažkostí. „Až u 69 % pacientov môže napríklad dôjsť ku zmene štruktúry nechtov, k ich drobeniu či oddeleniu od nechtového ložiska. U 34 % pacientov sa súčasne so psoriázou vyvinie aj psoriatická artritída, teda zápal kĺbov, vedúci k ich poškodeniu. U 10-tich až 15-tich % z týchto pacientov je práve psoriáza prvou manifestáciou psoriatickej artritídy,“ vysvetľuje odborník. To však nie sú jediné problémy, ktoré ochorenie prináša. Môže vás zasiahnuť aj po emocionálnej stránke. Doktor Péč vraví, že v prípade psoriázy sú psychické problémy bežné: „Ľudia s týmto ochorením veľakrát cítia úzkosť, nedostatok sebadôvery a môžu dokonca upadnúť do depresií. Často odídu z práce, rozpadnú sa im vzťahy.“ Preto myslite na to, že nie je hanba vyhľadať popri dermatologickej liečbe aj pomoc psychológa. 
Zákerné kožné ochorenie sa prejavuje postupne. Na začiatku si nemusíte nič všimnúť. Nezanedbajte preto prevenciu, vďaka ktorej môžete ochorenie zachytiť už v začiatkoch. Príležitosťou spraviť prvý krok je deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa psoriázy. Zdarma a bez výmenného lístka vás 26. októbra od 8:00 do 15:00 vyšetria na jednej z 27 dermatovenerologických ambulancií.  Stačí si len rezervovať termín na webovej stránke derma.sk.

EU: Slovensko by si malo nechať zimný čas


V súvislosti s plánovaným zrušením striedania zimného a letného času v EÚ by bolo na Slovensku podľa ministerstva práce optimálne trvalo uplatňovať súčasný zimný štandardný čas. Konečné rozhodnutie bude výsledkom vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, diskusie so sociálnymi partnermi a v konečnom dôsledku samozrejme najmä koordinácie na európskej úrovni.

Pri tvorbe predbežného stanoviska vychádzalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ako gestor danej problematiky z odborných podkladov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Keďže zmena času môže mať vplyv na zdravie, dopravnú infraštruktúru, ekonomiku, ozbrojené a záchranné zložky, rezorty súhlasili s ukončením sezónnych zmien času. Ministerstvo zdravotníctva SR odporučilo ustálenie štandardného tzv. zimného času, ktorý sa v našich zemepisných šírkach dlhodobo uplatňoval a rešpektuje fyziológiu populácie na našom území. Takýto návrh preto predbežne posunulo MPSVR SR do diskusie v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa končí 25. 10. 2018. Po jeho ukončení vyhodnotí zaslané pripomienky s dotknutými ministerstvami. Danú problematiku má záujem rezort práce prerokovať aj so sociálnymi partnermi. Následne predloží výsledný návrh riadneho predbežného stanoviska SR k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES Výboru NR SR pre európske záležitosti.
      
Dôležité v celom procese budú najmä rokovania na európskej úrovni. Keďže členské štáty EÚ majú na ustanovenie letného alebo štandardného, tzv. zimného času rozdielne názory, očakáva sa, že rokovania k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady sa v pracovnej skupine pre pozemnú dopravu predĺžia. O problematike by mali na neformálnom stretnutí koncom októbra v rámci rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ rokovať ministri dopravy. Pre Slovensko je prirodzene kľúčové, aby boli zmeny času v jednotlivých krajinách EÚ prijaté koordinovane a jednotne. Nekoordinované zmeny môžu poškodiť vnútorný trh, zvýšiť náklady na cezhraničné obchodovanie, skomplikovať prepravu, komunikáciu i cestovanie, pričom by sa znížila produktivita na vnútornom trhu s tovarmi a službami. Práve pripravované stretnutie ministrov dopravy v rakúskom Grazi by malo bližšie naznačiť, aký čas preferujú susedné štáty.

pondelok 22. októbra 2018

Novinka: Platenia faktúr cez PAY by square kód

Slovenskí spotrebitelia môžu využiť novú službu - platenie faktúr prostredníctvom PAY by square kódu. Ide o novinku, ktorú zavádza do praxe Slovenská pošta. 

Nový druh platby je možný na vyše 1.500 pracoviskách Slovenskej pošty. PAY by square kód predstavuje štandardizovaný platobný QR kód, ktorý platiteľovi umožňuje zaplatenie faktúry bez nutnosti prepisovania platobných údajov do príkazu na úhradu. Ak faktúra kód PAY by square neobsahuje, môže si ho zákazník vytvoriť vo svojom mobilnom zariadení pomocou mobilnej aplikácie bysquare. Je možné ho naskenovať aj z displeja mobilného zariadenia, a to na vybraných 1.167 priehradkách označených príslušnou nálepkou.

 
Rýchlosť pripísania prostriedkov na účet prijímateľa je pri tomto spôsobe v režime zrýchlenej platby. To znamená, že finančné prostriedky sú na účet prijímateľa pripísané ešte v ten istý pracovný deň, ak bola služba realizovaná do 10.00 hod. V opačnom prípade je platba pripísaná nasledujúci pracovný deň. Faktúry môžu ľudia na poštách zaplatiť aj v hotovosti, Poštovou kartou alebo Poštovou kartou – Komerčnou.

EU: Úroveň vzdelávania

Európska komisia uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty spravili ďalší pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným na rok 2020. Aj naďalej však pretrvávajú rozdiely medzi krajinami a v rámci nich, čo ukazuje, že sú potrebné ďalšie reformy.

Platí to najmä pre základné zručnosti, kde treba vynaložiť väčšie úsilie na to, aby sa mladí ľudia naučili riadne čítať, písať a počítať – to je základným predpokladom toho, aby sa stali aktívnymi a zodpovednými občanmi. Podiel žiakov, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku bez diplomu sa v roku 2017 znížil na 10,6 %, čo je veľmi blízko cieľa vo výške menej ako 10 % do roku 2020. To však stále znamená, že viac ako jeden z desiatich žiakov nemá dobré vyhliadky na ďalšie vzdelávanie alebo na istý vstup na trh práce, čo je dané aj obmedzenejšími možnosťami na vzdelávanie dospelých. Percentuálny podiel osôb, ktoré ukončili terciárne vzdelávanie, sa zvýšil na 39,9 %, čo znamená, že sa skoro dosiahol dohodnutý cieľ 40 % do roku 2020. Do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa zapojilo 95,5 % detí vo veku štyri a viac rokov, čo je o niečo viac ako cieľ aspoň 95 % detí.

V monitore sa sleduje aj to, aké sú výdavky členských štátov na vzdelávanie, ktoré predstavujú dôležitú investíciu do hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Verejné financovanie vzdelávania sa zvýšilo v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 0,5 % v reálnom vyjadrení. Mnohé členské štáty však ešte stále investujú do vzdelávania menej než pred hospodárskou krízou a trinásť z nich v skutočnosti vynakladá menej prostriedkov.

Vyberáme z údajov o Slovensku:
·         Priepastné rozdiely v úrovni dosiahnutého vzdelania: výsledky študentov výrazne ovplyvňuje sociálno-ekonomické prostredie.

·         Napriek neustálemu hospodárskemu rastu sú investície do vzdelávania hlboko pod priemerom krajín OECD a EÚ. Nedávno bola navrhnutá nová stratégia vzdelávania a zvýšenie financovania školstva.

·         Vysokoškolské vzdelávanie treba zmodernizovať, aby získalo medzinárodnejší rozmer.

·         Hoci sa postavenie učiteľov a školiteľov postupne zlepšuje, stále je pomerne nevýhodné, najmä pokiaľ ide o ich platové podmienky. Hoci sa mzdy učiteľov nedávno zvýšili, ich úroveň konkurencieschopnosti je stále veľmi nízka na západnom Slovensku a najmä v Bratislave.

·         V školách by sa mohol dať väčší priestor občianskej výchove.

·         Pri testovaní žiakov základných škôl (piatakov) v matematike a v slovenskom jazyku sa  potvrdili veľké rozdiely medzi najviac a najmenej rozvinutými regiónmi Slovenska. Najhoršie výsledky boli zaznamenané  v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Naopak, najlepšie výsledky dosiahli žiaci z Bratislavy. Žiaci zo sociálne znevýhodnených skupín dosiahli približne o polovicu menej bodov ako ich rovesníci zo sociálne priaznivého prostredia (MŠ, 2017).

Radíme: Lepšia práca s e-schránkou


Chcete mať prehľad v elektronickej pošte, ktorú dostávate od štátu do svojej schránky na slovensko.sk? Či už posielate, alebo dostávate úradné dokumenty, je dôležité sa v nich vyznať. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pre vás pripravila niekoľko užitočných tipov.

Vyberte si vhodný webový prehliadač: Portál slovensko.sk si môžete prezrieť na akomkoľvek bežnom webovom prehliadači. Služby niektorých úradov však môžu byť dostupné len prostredníctvom špecifických prehliadačov. Pred využitím akejkoľvek služby odporúčame prečítať si kompletný popis, čo potrebujete na jeho úspešné ukončenie a odoslanie. Niektoré podania totiž zrealizujete iba cez vybrané webové prehliadače.

Ideálne vlastnosti príloh: Pozor dávajte aj na prílohy, ktoré zasielate. Tie by nemali presiahnuť veľkosť 200 dpi. Ak skenujete, odporúča sa skenovať v odtieňoch šedej. V prípade, ak súbor pomenujete, vynechajte diakritiku.

Jednoduché ako Outlook: Svoju poštu si viete roztriediť podľa pravidiel do podpriečinkov. Môžete si napríklad vytvoriť nový priečinok na e-poštu zo súdov či napríklad priečinok na všetky potvrdenia, ktoré prídu do e-schránky k vášmu vozidlu. Funguje to jednoducho, tak, ako vo vašom Outlooku.

Čo ste o možno nevedeli: Nechce sa vám chodiť do vašej e-schránky každý deň? Žiadny problém! V nastaveniach e-schránky si viete nastaviť notifikácie formou sms alebo emailom. Okrem toho si viete nastaviť aj pracovný kalendár, kde si viete zaškrtnúť v akom čase chcete dostávať upozornenia.

Na e-komunikáciu nepotrebujete e-schránku: Svoje podania môžete cez slovensko.sk poslať aj vtedy, keď nemáte svoju elektronickú schránku ako súkromná osoba aktivovanú. Úrady vám potom odpoveď pošlú poštou. V prípade, že komunikujete z elektronickej schránky, ktorú ste si aktivovali na doručenie, úrady predpokladajú, že chcete komunikovať elektronicky a poštuú vám zašlú do e-schránky.

Rozmyslite si deaktiváciu e-schránky: Svoju elektronickú schránku viete aj deaktivovať. Avšak ak sa niekedy v budúcnosti rozhodnete predsa len komunikovať elektronicky, budete musieť o to dodatočne požiadať. Za následné znovuobnovenie zaplatíte  5 eur.

Vyriešte svoj problém, máte sa na koho obrátiť: Ak si neviete rady s elektronickou schránkou, alebo si potrebujete overiť správnosť postupu pri posielaní elektronického podania úradom či iným úkonom, môžete kontaktovať vyškolených operátorov Ústredného kontaktného centra Slovensko.sk, ktorí vám ochotne poradia v pracovné dni od 8.00 do 18.00 a v stredy dokonca až do 21.00 na telefónnom čísle 02 35 803083. Svoj prípad viete napísať aj elektronicky cez kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke slovensko.sk. Nezabudnite pripojiť aj číslo vašej elektronickej schránky, prípadne identifikačné číslo správy, ktorú ste dostali alebo prijali.