piatok 22. apríla 2022

EU: Úspora energie, pomoc Ukrajine aj planéte

Medzinárodná agentúra pre energetiku a Európska komisia navrhli konkrétne odporúčania pre občanov Európskej únie zamerané na úsporu energetických zdrojov, ktoré majú znížiť závislosť od ruských palív a pomôcť tak Ukrajine: napríklad práca z domu, cestovanie verejnou dopravou, stlmenie kúrenia či obmedzenie využívania klimatizácie. Zároveň je to cesta k čistejšej a udržateľnejšej planéte.

Ak by sa odporúčanými krokmi riadili všetci občania EÚ, ušetrilo by sa množstvo ropy potrebné na naplnenie 120 ropných tankerov a toľko zemného plynu, čo by stačilo na vykúrenie takmer 20 miliónov príbytkov. Bežná domácnosť v EÚ by mohla ročne ušetriť v priemere takmer 500 eur, ak by dodržala dané odporúčania. Výška ušetrených zdrojov by sa však líšila od veľkosti domácnosti, lokality a tiež napríklad od prístupu k verejnej doprave. Ak by všetci občania EÚ dodržiavali odporúčania doma aj na pracovisku, dokázalo by sa ušetriť 220 miliónov barelov ropy ročne a približne 17 miliárd metrov kubických zemného plynu.

Návrhy, ktorých cieľom je okrem iného znížiť množstvo emisií skleníkových plynov,
počítajú aj s tým, že vlády jednotlivých štátov EÚ by mohli poskytovať finančné stimuly, ktoré by znížili cestovné náklady na vlaky a autobusy a podporili by inštaláciu solárnych panelov, zlepšili izolácie obytných budov či umožnili prechod na iné vykurovacie palivá. Zamestnávatelia by mali zase namiesto letov na krátke vzdialenosti podporovať cesty vlakmi.

Home - office: Work - life balance

Práca z domu si nás získala - až 52 % ľudí, ktorí majú možnosť pracovať z domu, ju využíva štyri až päťkrát do týždňa. Zmena spoločenskej situácie v posledných dvoch rokoch sa postarala o rast dopytu po špeciálne vyhradených miestach určených na prácu – či ide o hybridný pracovný model (kombinácia práce z domu a z kancelárie) alebo o trvalý home - office. 

Spoločnosť VELUX sa podieľala na globálnom prieskume 15.504 respondentov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Belgicka, Holandska, Spojeného kráľovstva, Írska, Dánska, Švédska, Francúzska, Španielska, Talianska, Českej republiky, Poľska, USA a Austrálie. Podľa svetovej štúdie Skúsenosť s prácou z domu, 2021 / The Work from Home Experience, 2021 sa väčšina respondentov domnieva, že ich súčasné časové rozdelenie práce medzi kanceláriou a domovom je buď dobre vyvážené, alebo by dokonca chceli pracovať z domu častejšie kvôli profesionálnym výhodám home office:
 • 56 % respondentov cíti, že šetrí čas dochádzania do práce,
 • 47 % šetrí peniaze za stravu, oblečenie a dopravu,
 • 47 % uviedlo, že vďaka práci z domu sú ich pracovné dni flexibilnejšie.
Pokiaľ ide o osobnú stránku, tak:
 • 75 % respondentov súhlasilo s tým, že práca z domu im dáva pocit väčšej slobody,
 • 70 % uviedlo, že vďaka nej majú viac voľného času
 • a 70 % súhlasilo, že zlepšuje celkovú kvalitu ich života.
Práca z domu a hybridné pracovné riešenia s nami z dlhodobého hľadiska s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú. My však môžeme už teraz vidieť ich vplyv na každú časť nášho života, vrátane spôsobu, akým navrhujeme, zariaďujeme a vylepšujeme naše domovy. Nachádzame sa v období, kedy trávime v interiéroch najviac času a pracovné podmienky sú preto prioritou. Respondentom preto záleží aj na:
 • dennom svetle, o ktorom 6 z 10 ( 59 %) respondentov uviedlo, že je pre nich veľmi alebo mimoriadne dôležité,
 • na čerstvom vzduchu (56 %)
 • a izbovej teplote (58 %).
A aj napriek tomu, je len 49 % spokojných s množstvom denného svetla vo svojom súčasnom pracovnom priestore. Vyhradené pracovné miesto napomáha sústredeniu sa, motivácii a dobrým pracovným výkonom. Tomu môže pomôcť aj väčšie množstvo denného svetla, čerstvého vzduchu a jeho oddelenie od ďalších častí domova. Okrem vyhradenia osobitného miesta na prácu existuje veľa vylepšení, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu dokonalého home-office prostredia:  nový nábytok alebo zariadenie, maľovanie, ale tiež inštalácia alebo výmena strešných okien.

Práca z domu bola najväčším trendom v priebehu posledných pár rokov a ako ukazujú dáta, ostane v našich životoch. Trend, ktorého cieľom je prispôsobiť naše domovy pre prácu, nájsť work - life balance a zároveň pracovať produktívne a efektívne, však práve teraz začína. Keďže najbližšie roky pravdepodobne strávime pracujúc z domu, je v našom najlepšom záujme venovať zdravý a motivujúci priestor v našom dome práci.

Trend: Rast platov

V prvom štvrťroku rástol nielen počet pracovných ponúk, ale aj inzerovaný mesačný plat. Podľa  analýzy  Profesia.sk najviac rástla ponúkaná mzda v odvetviach prekladateľstvo a tlmočníctvo, v obchode, ale aj v technike. Naopak, priemerný plat najvýraznejšie klesol v oblasti lízingu.

Priemerný plat v ponukách práce, ktoré zamestnávatelia zverejnili počas januára až marca tohto roku na portáli Profesia.sk, predstavoval hrubú mzdu 1.298 eur. Oproti priemeru zo štvrtého kvartálu minulého roka je to o 30 eur viac. Priemerná mzda, ktorú aktuálne ponúkajú zamestnávatelia, je prvýkrát vyššia ako v prvom štvrťroku 2021. Ponúkané platy sa zvyšovali vo väčšine sektorov. Zo 40 odvetví na portáli Profesia.sk ponúkaná mzda pre uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie narástla v 27 oblastiach. Najviac, o 10 percent, sa inzerovaná mzda zvýšila v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Záujemca alebo záujemkyňa o zamestnanie si tak na pracovnom pohovore mohli vypýtať minimálny plat vo výške 1.304 eur v hrubom, čo je o 118 eur viac oproti predchádzajúcemu kvartálu. Zamestnávatelia od začiatku roka ponúkali vyššiu mzdu aj v obchode. V tomto sektore zadávaná hrubá mesačná mzda priemerne predstavovala 1.116 eur, čo je 74 eur viac v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Viac firmy ponúkli uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie aj v odvetví technika a rozvoj, v oblasti manažmentu kvality, v bezpečnosti, v strojárenstve či v drevospracujúcom priemysle.

V tretine odvetví však ponúkaná mzda v priemere aj klesla. V 13 sektoroch totiž zamestnávatelia ponúkali uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie oproti predchádzajúcemu štvrťroku nižší garantovaný plat. Najviac, o 11 percent, ponúkaný základný plat klesol v oblasti lízingu, a to o 163 eur. Firmy však ponúkali o 152 eur menej oproti predchádzajúcemu štvrťroku aj k pracovným miestam v oblasti vodohospodárstva, lesníctva a životného prostredia. Mzdový prepad oproti štvrtému kvartálu zaznamenala Profesia v oblasti školstva, v kultúre, v chemickom priemysle. Nižší priemerný plat majú garantovaný aj uchádzači a uchádzačky, ktorí sa zaujímajú o pracovné pozície vo vrcholovom manažmente.

Spomedzi 519 pracovných pozícií evidovaných na portáli Profesia.sk medzikvartálne narástol plat v 298 prípadoch. V prvom kvartáli tohto roku sa percentuálne najvýraznejšie zdvihli platy na pozícii optometrista. Uchádzačom alebo uchádzačkám o zamestnanie, ktorí ovládajú obsluhovanie oftalmologických prístrojov a vedia zákazníkovi poradiť pri výbere kontaktných šošoviek či okuliarových rámov, firmy ponúkali mzdu o 77 percent vyššiu ako predchádzajúci štvťrok, čo predstavovalo nárast 625 eur. Markantne sa zvýšila základná ponúkaná mzda aj pre sadrokartonistov. Oproti predchádzajúcemu trojmesačnému obdobiu sa zvýšila o 734 eur a priemerný mesačný hrubý plat tak predstavoval 2.374 eur. O 33 percent si medzikvartálne polepšili aj kandidáti na pozíciu asistent/asistentka učiteľa/učiteľky. Školy takýmto uchádzačom a uchádzačkám v priemere ponúkali mzdu 1577 eur. Výrazne vyššie boli ponúkané aj platy pre výpravcov/výpravkyne, revíznych lekárov/lekárky alebo tlmočníkov/tlmočníčky.


Upozorňujeme: AXE Capital Group SE

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na svojom webe na spoločnosť AXE Capital Group SE, ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom internetových stránok instagram.com/axe.capital.group/ a facebook.com/AxeCapitalGroup/. Spoločnosť má sídlo na Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto.

Činnosť uvedenej spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS. Finančné prostriedky investované prostredníctvom tejto spoločnosti nie sú kryté Fondom ochrany vkladov ani Garančným fondom investícií.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť priamo na internetovej stránke NBS.

štvrtok 21. apríla 2022

EU: Zacielené na Pegasus

Európsky parlament zriadil vyšetrovaciu komisiu v súvislosti so škandálom okolo softvéru Pegasus, ktorý využívali viaceré vlády členských krajín Európskej únie na špehovanie politikov, diplomatov, novinárov, poslancov a ďalších osobností. 

Za predsedu vyšetrovacej komisie bol zvolený holandský europoslanec Jeroen Lenaers a tromi podpredsedami sa stali Sándor Rónai (Maďarsko), Diana Riba i Ginerová (Španielsko) a Moritz Körner (Nemecko). Podľa Lenaersa je špehovanie novinárov a právnikov obrovský problém pre demokraciu a právny štát. Vyšetrovací tím zhromaždí informácie o používaní programu Pegasus a iných podobných softvérov a zistenia pretransformuje do odporúčaní.

Cieľom vyšetrovacej komisie bude zistiť, či používanie softvéru Pegasus neporušuje právo Európskej únie a základné ľudské práva. Očakáva sa, že správa o vyšetrovaní bude prijatá v priebehu jedného roka.

Upozorňujeme: Nebezpečné utierky aj sprchové gély

V Európskej únii nahlásili kontrolné orgány v Nórsku a vo Francúzsku do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) ďalšie nebezpečné výrobky. Ponúkať sa môžu aj na internete.

Čistiace utierky Oasis bedbath, Unperfumed (typ výrobku/číslo výrobku: 107537, 107595,109422) zo Spojeného kráľovstva, ponúkané cez internet: www.oasis.no, predstavujú mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený výskyt nepovoleného patogénneho mikroorganizmu - Pseudomonas aeruginosa.  Môžu tak spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným imunitným systémom.

V sprchovým gélom Gel Douche Pomme d'Amour OUD DUBAI EL Saphir analýza zistila prekročené množstvo konzervačnej látky Methylisothiazolinone v koncentrácii (0,00245 %),. Prekročená povolená koncentrácia tejto konzervačnej látky môže vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu u citlivých osôb. Ďalej vo výrobkoch bola zistená prítomnosť látok - Chlorphenesin a Phenoxyethanol, ktoré nie sú uvedené v zozname zložiek. Na výrobkoch s vôňou (bubble gum, tahara, vanilla, coconut) neboli uvedené ani niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby, výrobná dávka, zoznam zložiek).

Novinka: Správy Google

Na Slovensku odštartoval licenčný program výber Správ Google (z angl. Google News Showcase). Slovensko je len 3. krajinou v regióne strednej a východnej Európy a 9. krajinou v Európe, kde je tento produkt uvedený na trh. Zmluvy sú uzatvorené s prvými šiestimi slovenskými vydavateľstvami, ktorým sa budú pravidelne platiť licenčné poplatky za dodaný obsah.

Konkrétne ide o mediálne domy C.E.N., FPD Media, SITA, N Press, Petit Press a Zoznam a ich tituly TA3.com, Cas.sk, Webnoviny.sk, DennikN.sk, SME.sk a Topky.sk. Vďaka službe uvidia používatelia Správ Google a kanála Discover spravodajské panely, ktoré pre tieto platformy vyberajú a pripravujú samotné redakcie. Získajú tiež prístup k niektorým plateným článkom na webových stránkach vybraných spolupracujúcich médií, čím sa vydavateľom otvoria ďalšie možnosti, ako osloviť nové publikum a potenciálnych predplatiteľov.

Výber Správ Google poskytuje médiám väčšiu kontrolu nad tým, ako sú ich správy prezentované na platformách spoločnosti Google, ale aj možnosť presmerovať čitateľov na texty článkov v plnom znení na svojich stránkach. Okrem príjmov, ktoré vydavatelia získajú vďaka rozšíreniu svojich správ na nové publikum, budú od Google dostávať aj pravidelné licenčné poplatky. Čitatelia zase dostanú možnosť prečítať si od vybraných vydavateľov bezplatne aj určitý počet článkov, ktoré sú bežne spoplatnené. Vydavatelia tak majú možnosť povzbudiť týchto čitateľov, aby sa stali predplatiteľmi.

Od spustenia programu Google News Showcase v roku 2020 sa jeho súčasťou stalo vyše 1.200 spravodajských titulov z celého sveta. Produkt sa už používa v 15 krajinách, vrátane Českej republiky, Austrálie, Kanady, Írska, Poľska, Nemecka, Talianska a Spojeného kráľovstva, pričom v zahraničí ho využívajú médiá ako britské Financial Times a The Telegraph či nemecké FAZ a Der Spiegel.

SR: Dohoda mobilných operátorov

Vyše 8 rokov trvajúci nevyhovujúci stav rozdelenia frekvencií na Slovensku sa podarilo vďaka úspešným, aj keď nie jednoduchým, rokovaniam odstrániť a napokon došlo medzi operátormi Orange, Slovak Telekom, O2 Slovensko a SWAN k dohode. Už v druhom kvartáli roku 2022 tak budú mať operátori rovnaké frekvenčné prídely a navyše usporiadané do súvislých blokov. 

Pre verejnosť to znamená skvalitnenie služieb v podobe vytvorenia podmienok pre čo najefektívnejšie využívanie frekvencií, pre zavádzanie ďalších nových technológií, služieb a pre maximálnu podporu hospodárskej súťaže. Kým doteraz mali operátori prídely vo frekvenčnom spektre roztrúsené, touto dohodou sa frekvencie preusporiadajú tak, aby každý z nich mal svoj súvislý blok. Blok bude mať šírku u každého operátora na troch štvrtinách Slovenska 20 Mhz a na jednej štvrtine 15 MHz. 

Za potrebou preusporiadania je zmena využitia daného spektra v pásme 1800MHz. V minulosti sa totiž využívalo na hlasové služby, ktoré vyžadovali len 0,2 MHz-ové súvislé kanály, no dnes prevažujú služby dátové, ktoré už vyžadujú súvislé spektrum, ktorého šírka musí byť násobkom 5 MHz.

streda 20. apríla 2022

EU: Prínosy kryptoregulácie

Pri obchodovaní s kryptoaktívami sa na ľudí nevzťahujú pravidlá Európskej únie o ochrane spotrebiteľa a často nie sú dobre informovaní o rizikách, v dôsledku ktorých môžu prísť o peniaze. Rozšírené používanie kryptoaktív bez regulácie môže viesť k finančnej nestabilite, manipulácii s trhmi aj finančnej trestnej činnosti. V dôsledku vojny na Ukrajine krajiny EÚ obmedzili obchodovanie s kryptoaktívami na použitie v Rusku alebo s ruskými subjektami.

Európska únia pracuje na nových pravidlách Trhy s kryptoaktívami (MiCA) s cieľom zvýšiť potenciál kryptoaktív a obmedziť vyplývajúce hrozby. Poslanci Európskeho parlamentu preskúmali a zmenili návrh Európskej komisie a v marci 2022 sa rozhodli začať rokovania o konečnej forme nových pravidiel s členskými krajinami v Rade. Týkajú sa transparentnosti, zverejňovania informácií, povoľovania a dohľadu nad transakciami. Europoslanci chcú, aby na vydávanie niektorých tokenov dohliadal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre bankovníctvo. Podniky obchodujúce s kryptoaktívami budú musieť lepšie informovať spotrebiteľov o rizikách, nákladoch a poplatkoch. Reguláciou verejných ponúk kryptoaktív by pravidlá zabezpečili finančnú stabilitu, zatiaľčo ďalšie opatrenia by riešili manipuláciu s trhom, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné trestné činnosti.

Technológia kryptomien využíva obrovské množstvo elektrickej energie, čo má za následok významný dopad na životné prostredie. Podľa odhadov sa spotreba energie bitcoinu rovná spotrebe energie malej krajiny. S cieľom znížiť vysokú uhlíkovú stopu kryptomien europoslanci žiadajú Európsku komisiu, aby pripravila nové pravidlá, ktoré by do systému klasifikácie udržateľných činností zahrnuli všetky činnosti súvisiace s ťažbou kryptoaktív, významne prispievajúcim ku klimatickým zmenám.Upozorňujeme: Darujte 2 - 3 % daní

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, ustriehnite si termín. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné  najneskôr v pondelok 2. mája 2022. Finančná správa pripomína, že vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je možné podať len na predpísanom tlačive.

Daňovník - fyzická osoba, ktorej vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, je povinná podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive v štruktúrovanej forme, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. Je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Poukázať môže podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O vykonávaní dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. 

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 31. júla 2022. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, platba sa musí zrealizovať najneskôr 29. júla 2022. Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov Notárskej komory SR a dostupný je na internetovej stránke notar.sk.

IT: Stratili ste svoje dáta?

Používatelia majú najväčšie obavy z krádeže citlivých dát, phishingových útokov a ransomvéru. Výsledky pravidelného prieskumu Cyber Protection Week poukazujú na množiace sa počty prípadov straty osobných či pracovných dát, ale tiež rastúcu popularitu cloudového zálohovania. Už takmer tri štvrtiny IT používateľov muselo niekedy obnovovať svoje dáta zo zálohy a viac ako polovica v roku 2021 nenávratne stratila svoje dáta, či už z dôvodu ľudskej chyby, zlyhania systému, straty zariadenia alebo malvérového útoku. 

Obavy bežných používateľov z kybernetických útokov vlani vzrástli, hoci ich zálohovacie návyky sa príliš nezmenili. Napríklad iba jeden z desiatich zálohuje každý deň, pričom celých 34 % iba raz mesačne a 41 % zálohuje nepravidelne alebo vôbec. Zistenia Acronis, ktoré vyplývajú z odpovedí na otázky položené viac než 6.200 IT používateľom a IT manažérom z 22 krajín celého sveta, tiež popisujú medzery v oblasti IT bezpečnosti. Napríklad 43 % z nich aktualizuje svoje systémy najskôr po týždni od ich vydania. Takmer polovica si nie je istá, či ich bezpečnostné nástroje ich ochránia pred súčasnými hrozbami. Hoci sa správne obávajú phishingových a ransomvérových útokov, dostatočnú pozornosť nevenujú ďalším hrozbám, ako napríklad DDoS alebo cryptojackingu.

Najzaujímavejšie dáta prieskumu:
 • Až 56 % bežných používateľov (alebo ich rodinní príslušníci) stratilo v roku 2021 nenávratne svoje dáta, z toho 30 % raz, 21 % viac ako raz až 5-krát a 5 % dokonca viac ako 5-krát. Len 44 % bežných užívateľov vlani nestratilo svoje dáta vôbec.
 • Už 39 % používateľov muselo niekedy obnovovať svoje dáta, 33 % viackrát a len 28 % nemuselo zatiaľ obnovovať vôbec.
 • Obnovou dát strávilo 6 % používateľov viac než celý deň, 15 % menej než deň, 46 % menej ako polovicu dňa a 33 % menej než hodinu.
 • Iba 10 % používateľov zálohuje svoje počítače či mobilné zariadenia každý deň, 37 % pravidelne a celých 43 % nepravidelne či vôbec.
 • Ak ide o úložiská, už 54 % používateľov zálohuje do cloudu, čo je dvojnásobok údaja z roku 2019, t. j. pred pandémiou. Úmerne s tým sa na takmer polovicu znížilo využívanie lokálnych úložísk (na 33 %) a najviac odporúčané hybridné zálohovanie robí 12 % používateľov.
 • Používatelia sa najviac obávajú krádeže dát kreditných kariet, identity a hesiel (65 %), malvérových útokov (59 %), phishingu (49 %) a ransomvéru (42 %). Naopak, nemajú dostatočnú predstavu o hrozbách cryptojackingu (iba 26 %), DDoS rizikách (20 %) a útokoch na domáce a IoT zariadenia (19 %).

SR: Ceny elektriny a zemného plynu v roku 2023

Trhové ceny energií sú v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné, čo vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií. Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví regulované ceny elektriny a plynu v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti, v prípade tepla až o vyše 40 %. Zlacnená elektrina z Memoranda so Slovenskými elektrárňami môže minimalizovať dopady trhových cien pre domácnosti v prípade elektriny, avšak v prípade plynu obdobný cenovo primeraný zdroj zemného plynu absentuje.

Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien elektriny a plynu budú regulované ceny pre zraniteľných odberateľov výrazne vyššie ako v súčasnosti. Priemerná trhová cena elektriny s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je 148 Eur/MWh, čo je cca 2,4 násobok oproti trhovej cene elektriny, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena elektriny ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup elektriny pre regulovaných odberateľov na budúci rok je júl až september 2022. Trhové ceny elektriny majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup elektriny na dodávku, straty v elektrizačných sústavách, a prevádzku systému, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny elektriny na rok 2023 mohli vzrásť o viac ako 80 %. Implementácia nedávno uzatvoreného Memoranda so Slovenskými elektrárňami má za cieľ minimalizovať vplyv trhových cien a stabilizovať regulované ceny elektriny pre cieľové skupiny odberateľov pre nasledujúce dva roky.

Priemerná trhová cena plynu s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je 61,7 Eur/MWh, čo je 2,7 násobok oproti trhovej cene plynu, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena plynu ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup plynu pre regulovaných odberateľov na budúci rok potrvá až do septembra 2022 a cena plynu veľmi intenzívne reaguje na otázky okolo dodávok ruského plynu do EÚ. Trhové ceny plynu majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup plynu na dodávku a na straty v plynárenských sieťach, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny plynu na budúci rok mohli vzrásť aj o viac ako 100 %. Tento vývoj ovplyvní aj regulované ceny plynu pre bytové kotolne a ďalších regulovaných odberateľov, ktorí majú možnosť si zvoliť dodávku plynu za regulované ceny od roku 2023.

Ceny zemného plynu ako dominantného paliva pre výrobu tepla v SR (viac ako 50 %) prirodzene ovplyvnia aj regulované ceny tepla vyrobeného a dodaného v systémoch centrálneho zásobovania tepla (CZT). Odhadovaný dopad na priemernú regulovanú cenu tepla vyrobeného zo zemného plynu v roku 2023 je v rozpätí 40 – 50 % oproti súčasnosti, avšak dopady v konkrétnej lokalite budú veľmi rôznorodé v závislosti od palivového mixu, súčasných nákupných cien palív, objemov dodaného tepla, a pod. Popri náraste trhových cien plynu úrad eviduje aj nárast cien iných palív používaných v CZT, napr. biomasy.

utorok 19. apríla 2022

EU: Na obnovu oceánov

Na konferencii Náš oceán v Palau predstavila Európska únia zoznam 44 prísľubov na roky 2020 – 2022 v celkovej hodnote 1 miliardy eur. V súčasnosti tiež aktualizuje svoj program medzinárodnej správy oceánov, do ktorého chce vyčerpávajúcim spôsobom zahrnúť nedávne príležitosti, ktoré priniesla Európska zelená dohoda.

V rokoch 2021 – 2023 poputuje na výskum, vývoj a inovácie takmer 500 miliónov eur v podobe počiatočného financovania (t. j. finančných prostriedkov na zakladanie podnikov) v rámci misie programu Horizont „Obnoviť naše oceány a vody do roku 2030“. Táto misia bude zameraná na oceány a vody ako celok a zohrá kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality a obnove prírody. Pomôže dosiahnuť ciele Európskej únie chrániť 30 % morských oblastí členských štátov, ako aj obnoviť morské ekosystémy, znížiť množstvo plastového odpadu v moriach, znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov, a tak zabrániť znečisťovaniu a odstrániť ho, a pomôcť ďalej rozvíjať udržateľné a obehové modré hospodárstvo.

Európska únia oznámila ďalej príspevok 55 miliónov eur počas dvoch rokov na posilnenie monitorovania morského prostredia a zmeny klímy prostredníctvom svojho programu satelitného monitorovania Copernicus a služby WEkEO, ktorá medzinárodnej výskumnej obci prostredníctvom jednotného kontaktného miesta umožňuje prístup ku všetkým produktom opisujúcim minulosť, súčasnosť a budúcnosť zemského systému spolu s on-line nástrojmi pre vedu o životnom prostredí zaoberajúcu sa zariadeniami pre cloud computing.


SR: Zamestnanosť a mzdy vo februári 2022

Medziročne mzdy na Slovensku vo februári 2022 rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, v niektorých však pomalšie než inflácia. Najdynamickejšie sa dvihli v ubytovaní (o viac ako štvrtinu) a v predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode. Viac osôb ako pred rokom pracovalo vo všetkých odvetviach s výnimkou predaja a opráv motorových vozidiel.

Zamestnanosť vo februári 2022 podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne vzrástla v 9 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Vysoký rast bol zaznamenaný najmä v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, v ubytovaní o 5,4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,1 %. Mierne sa zvýšila v doprave a skladovaní o 1,4 %, v stavebníctve a maloobchode zhodne o 1,1 %. Rast zamestnanosti nepresiahol 1 % vo veľkoobchode (o 0,5 %), ako aj v priemysle (o 0,2 %), ktorý zamestnáva najviac osôb spomedzi sledovaných odvetví. Pokles bol zaznamenaný len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 %.

Priemerná mesačná mzda vo februári 2022 v medziročnom porovnaní nominálne vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných činnostiach. Najvýraznejšie v ubytovaní viac ako o štvrtinu (o 26,7 % dosiahla úroveň 821 eur) a dvojciferný rast bol zaznamenaný aj v predaji a oprave motorových vozidiel (o 14,3 % na 1.158 eur), v maloobchode o 12,2 % (899 eur), aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,4 % (588 eur). Vysoký rast bol zaznamenaný aj v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie mzdy v SR, v informačných a komunikačných činnostiach o 9,9 % (2.137 eur). O niečo nižší rast o 6,3 % (1.214 eur) bol v priemysle, ktorý zamestnáva najviac ľudí v SR. Aj vo februári efekt zvýšenia miezd eliminovala vyššia inflácia, pokračovalo otváranie nožníc medzi nominálnou a reálnou mzdou. Priemerná mesačná mzda reálne vzrástla v 6 z 10 sledovaných odvetví, v 4 odvetviach vykázala medziročný pokles. Reálna mzda klesla najviac v doprave o 4,1 %, vo vybraných trhových službách o 3,8 %, v stavebníctve o 3,7 % a v priemysle o 2,5 %.

V súhrne za dva mesiace roku 2022 v porovnaním s rovnakým obdobím roku 2021 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 5,8 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3 %. Vo väčšine ostatných sledovaných odvetví rast zamestnanosti nepresiahol úroveň 1 %. Úbytok zamestnancov medziročne nastal v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 %. Nominálna mesačná mzda sa medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 26 % (818 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 3,7 % (1.174 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda ešte reálne vzrástla v 6 odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní (o 15,9 %). Pokles reálnej mzdy nastal vo vybraných trhových službách o 4,6 %, stavebníctve o 2,8 %, doprave o 2 % a v priemysle o 1,4 %.

SR: Dopady zdražovania

Polovica Slovákov kupuje lacnejšie potraviny, tretina už má problém so splácaním účtov. Obyvatelia vnímajú väčší stres tak u seba ako aj vo svojom okolí. Z prieskumov Slovenského národného panela zo začiatku apríla 2022 medzi obyvateľmi Slovenska vyplýva, že takmer všetci zaznamenali zdražovanie potravín a pohonných hmôt. Viac ako polovica ľudí si všimla aj zvýšenie cien v platbách za účty za domácnosť a drogérie, takmer polovica aj za služby ako kaderníctvo, kozmetika a reštaurácie. Tretia ľudí zaznamenala nárast cien oblečenia.

Zvýšenie cien ovplyvnilo výber potravín, ktoré obyvatelia všetkých vekových kategórií pravidelne nakupujú. Polovica Slovákov sa kvôli zdražovaniu rozhodla kupovať lacnejšie potraviny a 38 % Slovákov sa rozhodlo nakupovať menšie množstvo potravín. Pokleslo aj využívanie stravovacích služieb, takmer štvrtina respondentov uviedla, že menej využíva reštauračné služby a 28 % obyvateľov uviedlo, že viac varia doma. Z ľudí, ktorí dokážu ušetriť, viac ako štvrtina tvrdí, že v poslednej dobe šetrí menej. Tretina respondentov uviedla, že mali v poslednej dobe problém so splácaním niektorých účtov. „Pravdou ostáva, že 67 % obyvateľov Slovenskej republiky uviedlo, že nemajú problém s financiami a splácaním účtov. Zdá sa, že na základe toho sa rozhodli zatiaľ nerobiť veľké zmeny, pokiaľ ide o zvýšenie svojho životného štandardu a nehľadali cesty, ako zvýšiť svoj príjem, aj keď zaznamenali zdražovanie. To sa môže časom meniť“, komentuje Zdenko Ružbacký.

Podľa výsledkov sa totiž zdá, že Slováci zatiaľ nemajú veľké plány, čo sa týka zvýšenia svojho životného štandardu – 65 % z nich nezareagovalo snahou zvýšiť svoj príjem. Necelých 20 % respondentov si našlo brigádu, no boli to najmä mladí ľudia vo veku 15-24 rokov. A 60 % Slovákov ani do budúcna neplánuje zvyšovať si príjem kvôli zdražovaniu, ale veľká časť z nich nejaké zmeny vo svojom živote plánuje urobiť. „Uvidíme, či sa plány zmenia na realitu, ale dnes si takmer pätina Slovákov plánuje nájsť brigádu, pätina odísť z práce kvôli vyššiemu platu, 16 % chce požiadať o pôžičku v banke, a zhruba rovnaká časť požiadať o zvýšenie platu. Týka sa to vo väčšej miere žien“, dodáva Ružbacký.

Zdražovanie malo vplyv na psychickú pohodu obyvateľov Slovenska, mnoho z nich uviedlo, že sa zdražovanie odráža na ich psychickom stave - 43 % z nich cíti väčší stres, a vo väčšej miere sú to ženy než muži, u všetkých vekových kategórií. Tretina respondentov uviedla, že na ich psychický stav sa nezmenil, ale vnímajú, že sa to odrazilo na psychickom stave ľudí v ich okolí. Ďalšie výsledky: 40 % Slovákov, ktorí majú auto, sa rozhodli používať ho menej, viac chodiť pešo, využívať verejnú dopravu alebo bicykel. Avšak 60 % Slovákov, ktorí majú auto, ním cestuje stále rovnako. Takmer polovica Slovákov, ktorí chodia na dovolenku, v nej urobila zmeny. Štvrtina si vybrala lacnejší variant dovolenky a 21 % ju úplne zrušilo.

Aktuálne: Svetový deň pečene

O pečeni sa hovorí ako o nenahraditeľnom orgáne v ľudskom tele. Prečo je taká dôležitá? Pečeň je ústredným orgánom látkovej premeny – metabolizmu, odbúrava telu nepotrebné splodiny, pričom ich zároveň recykluje na ďalšie využitie. Nezdravý životný štýl nemá rada ani pečeň. A už aj nepatrné zvýšenie pečeňových parametrov v rámci preventívnych prehliadok môže byť prejavom závažnej choroby.

Posledné dva roky počas pandémie sa odzrkadlili aj na našom životnom štýle – zmeny stravovania, menej pohybu, viac stresu... Nastaviť si správny stravovací režim je dôležité aj pre pacientov s metabolickým syndrómom a stukovatenou pečeňou - musia sledovať nielen počet jedál denne, ale dôležité sú taktiež biologicky hodnotné bielkoviny, ktoré obsahujú fosfolipidy. „Okrem obmedzenia na tri denné pokrmy sú dôležité najmä biologicky hodnotné bielkoviny obsahujúce fosfolipidy ako sója a produkty z nej, vajcia, imunomodulačné huby ako shiitake, ale aj chudé hydinové, králičie či teľacie mäso a ryby. Zo zeleniny uprednostníme druhy bohaté na horké látky urýchľujúce pocit sýtosti a produkciu tráviacich štiav ako čakanku, rukolu, cigóriu, ružičkový kel, brokolicu a artičoky. Práve na jar sú to i jemné lístky divokých rastlín ako púpava, žihľava, žerucha a podobne“, radí Katarína Grich. Rovnako je potrebná zvýšená fyzická aktivita a komplexná zmena životného štýlu.

Na určenie diagnózy metabolického syndrómu slúži päť kritérií. Hlavným je obvod pása, ktorý by nemal presiahnuť 94 cm u mužov a 80 cm u žien (definícia WHO určuje príslušné maximá na 102 a 88 cm). Metabolický syndróm je prítomný, ak dosahuje koncentrácia triglyceridov v sére nad 1,7 mmol/l, krvný tlak vyšší ako 130/85 mmHg, koncentrácia glukózy v krvi nalačno nad 5,6 mmol/l (alebo predtým rozpoznaná cukrovka), HDL-cholesterol menej ako 1,0 mmol/l u mužov a menej ako 1,3 mmol/l u žien. Výskyt tukovej choroby pečene u ľudí s normálnou hmotnosťou je 3 %. Ale nealkoholovú tukovú chorobu pečene má 66 % ľudí s BMI medzi 25 a 40, a 91 % ľudí s BMI nad 40. U pacientov s diabetes mellitus 2. typu je incidencia 50 %. Každý druhý pacient s týmto ochorením má preto stukovatenú pečeň. Takáto pečeň je v svojej činnosti limitovaná, zhoršená je látková premena tukov spolu so schopnosťou redukovať hmotnosť.

Stukovatenie pečene môže nadobudnúť agresívnu formu, ktorou je nealkoholová steatohepatitída, môže spôsobiť fibrózu pečene a v konečnom dôsledku aj cirhózu pečene a rakovinu. Pečeň postihnutá steatózou ťažšie odoláva iným útokom, ako je poškodenie alkoholom, toxickými látkami, vírusmi či autoimunitou,