piatok 24. marca 2023

Radíme: Jarná starostlivosť o auto

Prichádza obdobie, kedy by ste po náročnom zimnom období mali
svojmu autu dopriať potrebnú starostlivosť. Okrem prezutia pneumatík sú tu aj ďalšie dôležité úkony, na ktoré sa oplatí určitemyslieť. Po zime ide napríklad o kontrolu batérie, a to tak v prípade áut so spaľovacím motorom ako aj pri elektromobiloch.

Každý motorista na prelome sezón určite myslí na výmenu zimných pneumatík za letné. Skôr než po 31. marci vymeníte autu obutie, skontrolujte, či sú vaše letné gumy v poriadku. „Dôležitá je kontrola tlaku a hĺbka dezénu, ktorá musí byť zo zákona minimálne 1,6 mm po celej šírke behúňa pneumatiky. Starostlivosť o ich kondíciu má svoje opodstatnenie, pretože kvalitné letné pneumatiky skracujú brzdnú dráhu, auto je s nimi v teplom období lepšie ovládateľné, a navyše znižujú spotrebu,“ hovorí Petr Vaněček. Pri prezúvaní je ideálny čas aj na kontrolu geometrie a pre všetky prípady si nechajte skontrolovať aj brzdové obloženie, na ktorom sa zima mohla negatívne podpísať. Dôležité je preveriť všetky prevádzkové kvapaliny. S príchodom jari je potrebné kúpiť letnú zmes do ostrekovačov a hlavne skontrolovať prevádzkové kvapaliny, akými sú olej, chladiaca a brzdová kvapalina, v prípade nutnosti ich treba doplniť. Snehom, ľadom a mrazom cez zimu trpia aj stierače, nastáva tak ideálny čas na ich kontrolu a prípadnú výmenu.

Zimný posyp, soľ, blato, kamienky a všetky ďalšie nečistoty dávajú autu v zimných mesiacoch zabrať a urýchľujú nástup korózie auta. „Základom je po zime vziať vozidlo do auto-umývačky a ideálne ho umyť ručne tak, aby ste ho zbavili zvyškov soli a všetkých nečistôt, a to aj na zle dostupných miestach. Zabudnúť by ste nemali ani na podvozok a disky kolies,“ dopĺňa Petr Vaněček. Čistotu a poriadok si vaše vozidlo zaslúži aj vo vnútri. Premažte pánty pri dverách, ošetrite gumové tesnenia, povysávajte  interiér, z kufra vyberte všetky nepotrebné predmety, ako napr. snehové reťaze alebo lopata, a vojdite do jarnej sezóny s čistým štítom.

Jedno z priorít je kontrola batérie. Nízke zimné teploty sú náročné pre akumulátor, ktorý sa oplatí nechať skontrolovať v servise a pokiaľ je to nutné, nechať si ho vymeniť. Predídete problémom so štartovaním a nebezpečenstvu, že vás auto niekde nechá v štichu. Batéria je veľká téma aj v prípade elektromobilov. Aby mala dlhú životnosť a čo najlepšie vlastnosti, odborníci odporúčajú nabíjať ju priebežne niekoľko hodín, napr. pred cestou a po návrate späť. Dôležité je nechávať si batériu pravidelne kontrolovať autorizovaným servisom, ktorý ju bude vedieť v prípade potreby repasovať. Batériu si môžete nechať opraviť v rámci obvyklej niekoľkoročnej záruky, ktorú väčšinou poskytuje výrobca, prípadne v rámci záruky viazanej na prejazdené kilometre.

štvrtok 23. marca 2023

Zdravie: Pozor na znečistený vodovod!

Trpíte častými bolesťami brucha, hlavy, ochoreniami pľúc či problémami so srdcovo-cievnym systémom? Zdrojom týchto zdravotných problémov môže byť aj znečistené vodovodné potrubie.  Nachádzajú sa v ňom nielen nánosy ílu, pieskov či železa, ale aj tzv. biofilm s premnoženými baktériami a vírusmi, ale tiež chemické nečistoty ako oxidy železa, vápnika, horčíka či mangánu. Dôležitý je preto pravidelný laboratórny rozbor vody, ktorý každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca poskytujú niektoré vodárenské spoločnosti alebo regionálne úrady zdravotníctva zadarmo.

„Pre ľudské zdravie sú najnepríjemnejšie baktérie a vírusy. Baktérie, ktoré sa nachádzajú vo vodovodnom systéme a spôsobujú najväčšie problémy, sú legionella, koliformné baktérie (Escherichia coli) a pseudomonas. Tieto baktérie môžu spôsobiť problémy so zažívaním, s dýchacou sústavou či so srdcovo-cievnym systémom. Čo sa týka zažívacích problémov, koliformné baktérie spôsobujú hnačky, pri pľúcnych problémoch ide o rôzne pľúcne plesne. Legionella si vie tiež ,sadnúť‘ na pľúca a na celý dýchací aparát,“ hovorí Tomáš Sleziak. Podľa merania sa legionella vo väčšom množstve nachádzala najmä v objektoch, ktoré sa relatívne málo používajú, alebo sú veľmi rozsiahle a nestíha sa minúť objem teplej vody, ktorá je pripravená. Dôvodom je, že legionella sa najčastejšie vyskytuje v teplej vode alebo v zásobníkoch teplej vody, v rozvodoch teplej vody, v cirkulácii.

Nie je pravidlom, že najviac znečistené sú staršie potrubia: „Íly a piesky sa najčastejšie vyskytujú v starších potrubiach alebo v nových potrubiach, kde nebol dostatočne dodržaný technologický postup, napríklad pri rôznych výkopoch. Biologické znečistenia sa vyskytujú aj v nových, aj v starých rozvodoch vody. Záleží na tom, aký čas prebehol od kolaudácie objektu, ako dlho sa voda používa, prípadne nepoužíva a akým spôsobom je pripravovaný ohrev teplej vody,“ dodáva Tomáš Sleziak. Ako zistím, že mám zanesené potrubie bez rozboru vody? Dobrým ukazovateľom je napríklad tlak vody. Keď sa v potrubí nachádzajú mechanické nečistoty, tak tie postupne zmenšujú priemer potrubia. Potom začínajú domácnosti mať problémy s tlakom vody. Následne majú problém so zanášaním, znečistením a znehodnotením konečných spotrebičov – práčok, umývačiek riadu a vodovodných batérií. Najväčší problém je s nánosom – tzv. biofilmom, lebo sa v ňom nachádzajú baktérie, ktoré sa držia na zanesených stenách potrubí.

Výmena potrubia pri znečistení nie je nutnosťou. Kvalitný proces čistenia dokáže odstrániť väčšinu mechanických, chemických a biologických nečistôt do niekoľkých hodín. Unikátny ekologický systém čistenia nevyžaduje žiadne chemikálie či iné prísady, pracuje šetrne k akýmkoľvek typom potrubí iba na báze pulzného tlaku a malého množstva vody.  Šetrí nielen prírodné zdroje, ľudské zdravie, peniaze, ale aj čas – denne dokáže vyčistiť 1,5 kilometra potrubia. Pravidelné a správne čistenie vodovodného potrubia chráni nielen zdravie, ale aj peňaženku. Potrubia v nových budovách by podľa normy STN 806-4 vždy po inštalácii a novej inštalácii alebo po inštalácii a úprave by mali byť prepláchnuté a dezinfikované. O dezinfekcii sa následne vystavuje protokol, ktorý sa spolu s protokolom o rozbore vody dodáva k stavebnému konaniu.


streda 22. marca 2023

EU: Minimálny príjem

Poslanci Európskeho parlamentu chcú riešiť súčasnú krízu vysokých nákladov prostredníctvom nového zákona na modernizáciu a posilnenie vnútroštátnych systémov minimálneho príjmu v krajinách Európskej únie. Európska komisia 28. septembra 2022 navrhla odporúčanie Rady o primeranom minimálnom príjme. Stanovuje, ako môžu krajiny EÚ modernizovať svoje systémy minimálneho príjmu tak, aby boli účinnejšie a aby sa znížil počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v EÚ.


Minulý týždeň v stredu 15. marca 2023 plénum europarlamentu prijalo uznesenie, podľa ktorého by smernica EÚ o primeranom minimálnom príjme zvýšila dostupnosť a účinnosť tohto systému. Viedla by tiež k tomu, že ľudia, ktorí sú v súčasnosti mimo trhu práce, by sa doň začlenili. Krajiny EÚ by mali pravidelne hodnotiť svoje vnútroštátne systémy a v prípade potreby ich aktualizovať, pričom by mali zabezpečiť primeranú úroveň podpory, ktorá odráža vnútroštátnu prahovú hodnotu rizika chudoby (AROPE), s cieľom vytvoriť záchrannú sociálnu sieť zaručujúcu minimálnu životnú úroveň.

Poslanci chcú tiež zvýšiť informovanosť o týchto systémoch a zlepšiť ich dostupnosť, najmä pre znevýhodnené skupiny, ktorými sú napr. ľudia bez domova. Navrhujú opatrenia na riešenie rozsiahlych problémov v krajinách EÚ, ako nedostatočné využívanie týchto systémov a digitálna priepasť.

utorok 21. marca 2023

Aktuálne: Inflácia ďalej rastie

Inflácia na Slovensku vo februári tretíkrát v priebehu posledných štyroch mesiacov dosiahla podľa Štatistického úradu SR najvyššie číslo posledných rokov 15,4 %. Medziročne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 16,6 % a čistá inflácia hodnotu 13,1 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,1 % a čistá inflácia hodnotu 0,9 %. Medziročné zdražovanie potravín sa ustálilo na hodnote pod úrovňou 29 %, medzimesačne ich ceny spomalili rast pod 2 %. Mieru zdražovania nákladov na bývanie bude po celý rok 2023 ovplyvňovať tiež januárová úprava cien energií, najmä tepla a plynu, ktoré však boli utlmené výraznou pomocou od štátu.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb boli vo februári 2023 medzimesačne vyššie o 1,1 %. Najväčší vplyv na infláciu mali rastúce ceny potravín, ktoré vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 1,7 %. Ceny chleba a obilnín vzrástli o 2 %, zeleniny o 9,9 %, cukru a cukroviniek o 2,4 %, mlieka, syrov a vajec o 0,8 % (vzrástli ceny mlieka a syrov, klesli ceny masla). Ceny ovocia klesli o 1,5 % a opäť viac vzrástli ceny nealkoholických nápojov o 3,5 %. Druhý najväčší vplyv na infláciu mal rast cien v odbore bývanie a energie o 0,5 %, pri zvýšení cien tepelnej energie o 0,7 %, dodávky vody o 1,3 %, odvádzania odpadových vôd (stočné) o 1,1 %, zberu smetí o 1,3 %, údržby a opráv obydlia o 2,3 % a pevných palív o 0,6 %. Imputované nájomné, ako druhá najvýznamnejšia položka v tomto odbore, sa zvýšilo len mierne (o 0,3 %). Medzimesačne sa zvýšili ceny pohonných látok o 1,8 % a cestnej osobnej dopravy o 10 %. Pokračoval rast cien piva, služieb zubných lekárov a kúpeľnej starostlivosti, vzdelávania, rekreačných služieb a kultúry, stravovacích a ubytovacích služieb, tovarov a služieb osobnej starostlivosti a sociálnych služieb.

Medziročne sa ceny tovarov a služieb zvýšili na hodnotu 15,4 %, čo je mierne vyššia hodnota ako bola v januári. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú nepretržite rastúce ceny potravín v tandeme so zvýšením cien nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu, tepla, vody a tepelných energií. Ide totiž o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, ktoré súhrnne tvoria polovicu výdavkov domácností. Ceny potravín nepretržite rastú už tretí rok, vo februári boli podobne ako v predošlom mesiaci medziročne vyššie o 28,6 %. Opätovne výrazne drahšie boli najmä mlieko, syry a vajcia o 37,1 %, k úrovni 30 % sa priblížil aj rast cien chleba a obilnín aj mäsa. Zelenina bola drahšia o štvrtinu a nealkoholické nápoje takmer o pätinu. Druhý najväčší vplyv na výdavky domácností mal rast cien v odbore bývanie a energie o 14,3 %. Ide o vplyv zvýšenia cien energií vždy v januári, ktorý sa následne prejavuje počas nasledujúcich 12 mesiacov. Drahšie o viac ako 20 % bola tepelná energia, ako aj materiály a služby spojené s údržbou obydlia. Imputované nájomné, do ktorého sa premieta rast cien stavebných materiálov, utlmilo medziročný rast pod 15 %. V odbore doprava ceny vzrástli medziročne o 8,3 %, aj vzhľadom na zvýšenie cien nákupu dopravných prostriedkov a najmä dopravných služieb, kde sa vo februári prejavil medziročný nárast cien autobusovej dopravy o 18 %. Ceny pohonných látok však vo februári boli medziročne vyššie len o 3,7 %, čo je najnižšia úroveň zdraženia naposledy evidovaná v marci 2021. Vyššie o pätinu boli tiež ceny služieb stravovania (najmä závodného), výrobkov a služieb osobnej starostlivosti, či tovary pre domácich miláčikov aj sociálnych služieb. O viac ako 17 % narástli aj ceny za služby kúpeľnej starostlivosti a u zubných lekárov.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári oproti januáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 1,1 %, v domácnostiach dôchodcov o 1 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 15,3 %, za nízkopríjmové domácnosti a za domácnosti dôchodcov zhodne o 16,3 %. Spolu za dva mesiace roku 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 15,3 % (za domácnosti zamestnancov o 15,2 %, za nízkopríjmové domácnosti, za domácnosti dôchodcov zhodne o 16,2 %).

pondelok 20. marca 2023

EU: Digitálna identita

Od začiatku pandémie Covid-19 sa viac verejných a súkromných služieb zdigitalizovalo. Táto zmena si vyžaduje bezpečné a spoľahlivé systémy digitálnej identifikácie. Počas plenárneho zasadnutia v polovici marca Európsky parlament prijme pozíciu k navrhovanej aktualizácii európskeho rámca pre digitálnu identitu. Zlepšené pravidlá týkajúce sa európskej digitálnej identity (tzv. eID) pomôžu ľuďom využívať verejné služby a vykonávať on-line transakcie v celej Európskej únii.

Európska digitálna identita (eID) umožňuje vzájomné cezhraničné uznávanie vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie. Umožňuje európskym občanom identifikovať sa a autentifikovať sa on-line bez toho, aby sa museli obracať na komerčných poskytovateľov. Digitálna identita umožňuje občanom prístup k on-line službám iných členských štátov EÚ pomocou ich národného elektronického preukazu totožnosti.

Aké sú výhody európskej digitálnej identity? Európska digitálna identita sa môže využívať v nasledovných oblastiach: 

  • Verejné služby, akými sú žiadosť o rodné listy, lekárske potvrdenia, nahlásenie zmeny adresy.
  • Otvorenie bankového účtu.
  • Podávanie daňových priznaní.
  • Podanie žiadosti o štúdium na vysokej škole doma alebo v inej krajine EÚ.
  • Uloženie lekárskeho predpisu, ktorý možno použiť kdekoľvek v Európe.
  • Preukázanie veku.
  • Požičanie auta pomocou digitálneho vodičského preukazu.
  • Registrácia v hoteli.

V nariadení o elektronickej identifikácii, autentifikácii a dôveryhodných službách (eIDAS) z roku 2014 sa od členských krajín EÚ vyžaduje, aby vytvorili vnútroštátne systémy elektronickej identifikácie, ktoré spĺňajú určité technické a bezpečnostné štandardy. Tieto národné systémy sú potom prepojené, čo občanom umožňuje používať ich národný elektronický občiansky preukaz na prístup k on-line službám v iných krajinách EÚ. V roku 2021 Európska komisia predložila návrh vychádzajúci z rámca eIDAS, ktorého cieľom je umožniť do roku 2030, aby aspoň 80 % občanov využívalo digitálnu identitu na prístup ku kľúčovým verejným službám vrámci EÚ. Správa o navrhovanej aktualizácii, ktorú prijal Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Európskeho parlamentu zdôrazňuje, aby vnútroštátne systémy navzájom spolupracovali, aby sa jednoducho používali a aby občania mali kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.