piatok 5. augusta 2022

EU: Očakávania spotrebiteľov

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila výsledky prieskumu spotrebiteľských očakávaní (CES) jún 202. Ide o mesačný on-line prieskum, ktorý zbiera aktuálne informácie o vnímaní a očakávaniach spotrebiteľov v eurozóne, ako aj o ich ekonomickom a finančnom správaní. CES v súčasnosti vychádza z približne 14.000 opýtaných spotrebiteľov vo veku 18 a viac rokov zo šiestich krajín eurozóny: Belgicka, Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska a Holandska. Tieto krajiny predstavujú 85 % celkového HDP eurozóny a 83,8 % celkovej populácie eurozóny.

V porovnaní s májom spotrebitelia teraz očakávajú, že o 12 mesiacov:
 • Inflácia bude vyššia.
 • Rast príjmov zostane nezmenený, zatiaľ čo nominálne výdavky porastú podstatne viac ako príjmy.
 • Ekonomický rast bude zápornejší a nezamestnanosť porastie.
 • Rast cien nehnuteľností bude o niečo nižší a úrokové sadzby hypoték budú naďalej rásť.
Inflácia: Inflácia vnímaná spotrebiteľmi za posledných 12 mesiacov sa výrazne zvýšila, rovnako ako ich očakávania týkajúce sa budúcej inflácie. Stredná vnímaná miera inflácie za posledných 12 mesiacov vzrástla na 7,2 % zo 6,6 % v máji, zatiaľčo stredná očakávaná inflácia na 12 mesiacov dopredu len mierne vzrástla na 5,0 %. Inflačné očakávania na tri roky dopredu sa tiež výrazne zvýšili na 2,8 % z 2,5 % v máji. Neistota spotrebiteľov ohľadom inflácie sa od marca po náraste v predchádzajúcich mesiacoch stabilizovala. 

Príjem a spotreba: Očakávania rastu nominálnych príjmov na 12 mesiacov dopredu zostali nezmenené na úrovni 0,9 %. Zostávajú vyššie u spotrebiteľov vo veku 18 – 34 rokov (na úrovni 1,8 %) a u spotrebiteľov s veľmi nízkymi príjmami. Vnímanie rastu nominálnych výdavkov za posledných 12 mesiacov od apríla 2021 neustále rástlo a dosiahlo 5,0 %. Spotrebitelia s podpriemernými príjmami naďalej vnímali najvyšší rast nominálnych výdavkov. Čo sa týka budúceho rastu nominálnych výdavkov, očakávania respondentov na 12 mesiacov dopredu mierne vzrástli na 3,9 %. 

Trh práce a ekonomický rast: Očakávania hospodárskeho rastu na 12 mesiacov dopredu boli o niečo negatívnejšie ako v máji na úrovni -1,3 % a boli široko založené na príjmových a vekových skupinách. Očakávania spotrebiteľov sa v marci 2022 zmenili na negatívne a klesli na minimum -1,8 %, no očakávaný pokles sa odvtedy zmiernil. V súlade s nižšími očakávaniami hospodárskeho rastu sa očakávania miery nezamestnanosti na 12 mesiacov dopredu zvýšili na 11,5 %, čo je blízko k úrovniam zaznamenaným na začiatku roka. V apríli 2022 štvrťročné údaje ukazujú, že respondenti, ktorí sú nezamestnaní, znížili svoje očakávania nájsť si prácu počas nasledujúcich troch mesiacov z 26,7 % v januári na 23,8 %. Očakávaná pravdepodobnosť straty zamestnania počas nasledujúcich troch mesiacov tiež klesla na 9,5 % z 10,3 % v januári. 

Prístup k bývaniu a úverom: Očakávania spotrebiteľov o raste cien ich domov na 12 mesiacov dopredu mierne klesli na 3,3 %. Po určitej vzostupnej dynamike v roku 2021 sa očakávania od októbra toho istého roku vyrovnávajú. Očakávania úrokových sadzieb na hypotéky v nasledujúcich 12 mesiacoch sa naďalej posúvali až o 4,0 % z ich januárového minima 3,3 %. Spotrebiteľmi vnímané podmienky prístupu k úverom sa za posledných 12 mesiacov mierne sprísnili a očakávania na 12 mesiacov dopredu zostali v podstate nezmenené. Podiel spotrebiteľov, ktorí uvádzajú, že požiadali o úver počas posledných troch mesiacov, ktorý sa zisťuje na štvrťročnej báze, ďalej klesol z 13,7 % v januári na 12,7 % v apríli 2022.

AI: Röntgenové snímky

Nástroje umelej inteligencie (AI) sa budú najnovšie využívať aj v rámci klasifikácie röntgenových snímok pri normálnych aj mimoriadnych vyšetreniach. Prvé riešenie bude nasadené a vyskúšané v Spojenom kráľovstve s cieľom zvýšiť kapacitu a optimalizovať rádiologický pracovný proces.

Röntgenové vyšetrenie hrudníka s podporou AI pomôže pri triedení prichádzajúcich prípadov a skráti čas na čítanie bežných röntgenových snímok o 25 až 50 %. Pomôže identifikovať prípady, pri ktorých nie sú žiadne klinicky relevantné nálezy a umožní ich tak rádiológom odhaliť ešte skôr, než sa vôbec začnú prípadom zaoberať. V približne 50 % prípadov sú röntgenové snímky hrudníka bez nálezu a treba ich rýchlo vybaviť, aby sa rádiológom uvoľnila kapacita a mohli sa sústrediť na vyšetrenia s relevantnými nálezmi.

Špeciálny softvér dokáže na röntgenových snímkach hrudníka za menej než minútu odhaliť viaceré pľúcne abnormality. Dokáže presne posúdiť rádiologické nálezy, ktoré naznačujú celý rad pľúcnych ochorení, vrátane zápalu pľúc, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, tuberkulózy či zlyhania srdca a ďalších.

Sociálne inžinierstvo: 5 najčastejších techník

Techniky sociálneho inžinierstva sú podľa niektorých odhadov príčinou až 98 % úspešných kybernetických útokov a bez adekvátnej ochrany hrozí predovšetkým malým a stredným firmám (SMB) vysoké riziko napadnutia, strata dát a prevádzkové výpadky. Sociálne inžinierstvo využíva – často zákerným spôsobom – ľudské emócie na dosiahnutie pochybných cieľov, či už na získanie fyzického prístupu do kancelárií alebo on-line prístupu k firemným systémom.

Podľa prieskumu spoločnosti PurpleSec sa v uplynulom roku stretlo s útokom, ktoré boli založené na metódach sociálneho inžinierstva 43 % IT profesionálov, 21 % existujúcich či bývalých zamestnancov využíva sociálne inžinierstvo na získanie finančných výhod, kvôli odplate, iba zo zvedavosti alebo pre zábavu. Až 43 % takýchto útokov mieri na SMB firmy.

Najčastejšie tieto techniky sociálneho inžinierstva:
 • Vyvolanie strachu. Potenciálna obeť dostane napríklad e-mail oznamujúci exekúciu, ak finančnému úradu nezaplatí vymyslený dlh na dani pomocou priloženého odkazu.
 • Brnkanie na strunu chamtivosti. Tou je napríklad e-mail či správa na Facebook Messengeri oznamujúca výhru v lotérii či nový iPhone za poskytnutie osobných informácií a údajov k bankovému účtu.
 • Vzbudenie zvedavosti. Príkladom sú falošné maily od prepravných spoločností typu DHL či FedEx s oznámením chybnej adresy a odkazom na jej opravu, ktorý používateľa zavedie na infikované stránky.
 • Žiadosť o pomoc. Poslaná z ukradnutého účtu známeho na sociálnej sieti s prosbou o rýchle zaslanie finančných prostriedkov na priložený účet.
 • Zneužitie empatie či súcitu. Sociálne inžinierstvo nekvitne iba on-line, ale jeho obeťou sa človek môže stať aj v reálnom svete, ak napríklad vyhovie prosbám neznámej osoby o vpustenie do budovy s výhovorkou, že si zabudla vstupnú kartu.
Vzhľadom na prirodzenú dôverčivosti ľudí nie je možné útoky založené na sociálnom inžinierstve nikdy úplne eliminovať, ale je možné ich úroveň pomocou technických prostriedkov aspoň minimalizovať. Odborníci odporúčajú kombináciu nástrojov kybernetickej ochrany, akými sú anti-malware, firewall, filtrovanie emailov, viacfaktorové overovanie a včasné softvérové aktualizácie. Ideálne proti technikám sociálneho inžinierstva sú integrované riešenia, ktoré umožňujú ochrániť systémy, aplikácie a dáta organizácií pomocou uceleného súboru bezpečnostných nástrojov.

štvrtok 4. augusta 2022

EU: Rovnováha medzi prácou a súkromím

Členské štáty Európskej únie sú povinné uplatňovať celoeurópske pravidlá na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov prijaté v roku 2019. Stanovujú minimálne normy pre otcovskú, rodičovskú dovolenku a dovolenku pre opatrovateľov a stanovujú ďalšie práva, ako napr. požadovať flexibilné pracovné podmienky, ktoré pomôžu rozvíjať kariéru a rodinný život bez toho, aby sme jedno museli obetovať. Tieto práva, ktoré dopĺňajú existujúce práva na materskú dovolenku, boli dosiahnuté v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a sú kľúčovým míľnikom smerom k vybudovaniu únie rovnosti.

Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom má za cieľ zvýšiť (i) účasť žien na trhu práce a (ii) čerpanie dovolenky z rodinných dôvodov a flexibilné pracovné podmienky. Celkovo je miera zamestnanosti žien v EÚ o 10,8 percentuálneho bodu nižšia ako miera zamestnanosti mužov. Okrem toho iba 68 % žien s opatrovateľskými povinnosťami pracuje v porovnaní s 81 % mužov s rovnakými povinnosťami. Smernica umožňuje pracovníkom odísť, aby sa mohli starať o príbuzných, ktorí potrebujú podporu, a celkovo znamená, že rodičia a opatrovatelia sú schopní zosúladiť pracovný a súkromný život.
 • Otcovská dovolenka: Pracujúci otcovia majú nárok na najmenej 10 pracovných dní otcovskej dovolenky približne v čase narodenia dieťaťa. Otcovská dovolenka musí byť kompenzovaná aspoň vo výške nemocenského.
 • Rodičovská dovolenka: Každý rodič má nárok na minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky, z toho dva mesiace sú platené a neprenosné. Rodičia môžu požiadať o čerpanie dovolenky flexibilnou formou, buď na plný úväzok, na čiastočný úväzok alebo na segmenty.
 • Opatrovateľská dovolenka: Všetci pracovníci, ktorí poskytujú osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, majú právo na najmenej päť pracovných dní opatrovateľskej dovolenky ročne.
 • Flexibilné pracovné podmienky: Všetci pracujúci rodičia s deťmi do veku najmenej osem rokov a všetci opatrovatelia majú právo požiadať o skrátený pracovný čas, flexibilný pracovný čas a flexibilitu v mieste výkonu práce.
Komisia zabezpečí úplnú implementáciu smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, čo pomôže priviesť viac žien na trh práce a pomôže bojovať proti chudobe detí. Členské štáty bude podporovať pri uplatňovaní nových pravidiel, a to aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu+ s cieľom zlepšiť kvalitu a dostupnosť systémov vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Členské štáty sú povinné transponovať smernicu do vnútroštátneho práva do 2. augusta 2022. V ďalšom kroku Európska komisia posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených každým členským štátom a v prípade potreby prijme opatrenia.

On-line: #EndHumanTrafficking

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi začala kampaň modrého srdca so zameraním na dvojtvárnosť využívania technológií #EndHumanTrafficking. Témou je Používanie a zneužívanie technológií, ktoré môžu brániť, ale rovnako tak napomôcť obchodovaniu s ľuďmi.

Značná časť nášho života sa aj vplyvom pandémie Covid-19, digitalizácii, rýchlo rastúcemu využívaniu moderných technológií presunula do on-line virtuálneho sveta, kde sa zločin obchodovania s ľuďmi rozrastá. On-line platformy totiž ponúkajú obchodníkom s ľuďmi množstvo nástrojov s vyššou rýchlosťou, nákladovou efektívnosťou a anonymitou na: nábor, zneužívanie a kontrolu obetí; organizovanie dopravy a ubytovanie; oslovenie potenciálnych klientov; komunikáciu medzi páchateľmi; skrývanie výnosov z trestnej činnosti. Zločinci profitujú z chaosu, zúfalstva a odlúčenia ľudí – najmä žien a detí – od podporných systémov a rodinných príslušníkov. Na druhej strane moderné technológie môžu byť aj nápomocné pri odhaľovaní a odstraňovaní obchodovania s ľuďmi, napr. v prípadoch získavania digitálnych dôkazov s cieľom podpory obetí v trestnom konaní, alebo pri poskytovaní podporných služieb obetiam.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu prináša rady a tipy, ako sa vyhnúť obchodovaniu:
 • Prísne nastavenia ochrany osobných údajov - ak sú vaše účty sociálnych médií verejné, vaše fotografie, príspevky a ďalšie informácie môže vidieť ktokoľvek. Obchodníci s ľuďmi používajú tieto informácie na nábor obetí. Zvážte nastavenie svojich účtov ako „súkromné“ a vypnite zdieľanie polohy v príspevkoch.
 • Dajte si pozor na zvláštne žiadosti o priateľstvo - obchodníci s ľuďmi oslovujú neznámych ľudí, aby si „pokecali“ prostredníctvom sociálnych sietí, čím pomaly pracujú na budovaní dôvery u potenciálnej obete.
 • Nikdy nezdieľajte osobné informácie, ako je vaše telefónne číslo, adresa alebo aktuálna poloha online - pamätajte, že všetko, čo umiestnite online (napr. fotky, texty) je vo verejnej sfére. Už nemáte úplnú kontrolu nad tým, ako sa to zobrazuje alebo zdieľa. Obchodníci s ľuďmi používajú fotografie a osobné údaje ľudí, aby ich mohli vydierať, kontaktovať, upravovať, monitorovať alebo inak zlákať.
 • Dajte si pozor na reklamy, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé - obchodníci s ľuďmi často používajú pútavý jazyk v on-line pracovných inzerátoch a sľubujú vysoké mzdy za jednoduchú prácu alebo možnosť stať sa modelkou. Obchodníci s ľuďmi budú často zavádzajú.
 • Nahláste podozrivé stránky/aktivity. Neváhajte zrušiť priateľstvo, zablokovať alebo nahlásiť niekoho, kto vás obťažuje alebo sa s vami rozpráva spôsobom, ktorý sa vám nepáči. Urobte si snímky obrazovky správ alebo príspevkov, môžu byť užitočné neskôr pri vyšetrovaní.
 • Poznajte varovné signály obchodovania s ľuďmi – buďte v on-line prostredí ostražití. Uvedomenie si varovných signálov obchodovania s ľuďmi vám môže pomôcť rozpoznať, kedy vám alebo vášmu blízkemu hrozí online nábor.
 • Získajte pomoc - mnohé krajiny majú bezplatné, dôverné linky pomoci pre tých, ktorí boli alebo sú vystavení riziku obchodovania s ľuďmi. Na Slovensku je to Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi dostupná na telefónnom čísle 0800 800 818.

Dáta: Základ inovácií

Až 70 % podnikov má kvôli neefektívnemu využívaniu dát problém s inováciami. Medzi hlavné prekážky patrí príliš veľké množstvo dát (83 %), problémy s prístupom k správnym dátam (74 %) a technické obmedzenia (60 %). Veľkým problémom je tiež suverenita dát.

Takmer tri štvrtiny (70 %) firiem nedokážu vyťažiť maximálny úžitok zo svojich dát – čo má priamy vplyv na ich schopnosť inovovať, ukázal prieskum medzi 100 vrcholovými manažérmi globálnych firiem pôsobiacich v Európe, ktoré sa umiestnili na rebríčku Forbes Top 2000. Skoro tretina (30 %) manažérov označila za svoj primárny strategický cieľ znižovanie nákladov, ale vzhľadom na hroziacu recesiu by lepšie využitie dát mohlo podporiť krátkodobé aj dlhodobé inovácie. Pritom 59 % opýtaných verí, že firmy, ktoré uprednostňujú rozhodovanie založené na dátach, získavajú podiel na trhu na úkor konkurencie a 58 % sa obáva, že za svojimi rivalmi zaostanú, pokiaľ svoje dáta nebudú využívať efektívnejšie. Neschopnosť dostatočne rýchlo premieňať nápady na nové produkty, služby a stratégie stále vystavuje podniky riziku neúspechu.

Nedostatočná schopnosť realizácie inovácií - ako ju prvýkrát popísala štúdia Inovácie v exponenciálnej ekonomike, ktorú spoločne spracovala londýnska ekonomická škola Cass Business School a spoločnosť VMware, je naďalej prepojená s ťažkostiam efektívneho využitia dát. Podľa oslovených manažérov štyri zo siedmich hlavných strategických obchodných cieľov na nasledujúce dva roky vyžadujú presné, relevantné a včasné dáta ako podklad pre rozhodovanie, od informácií o pracovnej sile a produktivite po kvalitu zákazníckej skúsenosti. K väčšej inovatívnosti a hľadaniu nových spôsobov, ako uvádzať na trh produkty, služby a stratégie motivuje svoje tímy 52 %. Medzi bariéry týkajúce sa dát, na ktoré poukazujú manažéri, patrí príliš veľké množstvo dát (83 %), problémy s prístupom k správnym dátam (74 %) a technické obmedzenia (60 %). Veľkým problémom je aj suverenita dát, kedy ukladané alebo zhromažďované dáta podliehajú zákonom na ochranu osobných údajov alebo iným predpisom na úrovni štátu, odvetvia alebo podniku, pričom národné (76 %) a odborové (67 %) predpisy sú zdôrazňované ako významné prekážky využitia potenciálu dát.

streda 3. augusta 2022

EU: Dovolenka so zvieratmi

Chystáte sa vycestovať na dovolenku do zahraničia aj s domácim zvieratkom? Nezabudnite, že musíte rešpektovať prísne pravidlá. V Európskej únii totiž existujú pre cestovanie s domácimi zvieratami jednotné pravidlá.

Vášho psa, mačku či fretku nemusíte počas dovolenky nechávať doma či v zvieracom hoteli, ale môžete si ich vziať so sebou. Vo všeobecnosti máte právo zobrať so sebou maximálne päť zvierat. 

Vaše zvieratko musí mať platný pas s potvrdením od zverolekára, že bolo očkované proti besnote a je spôsobilé cestovať. Okrem toho musí mať mikročip alebo viditeľné tetovanie. Psy cestujúce do Fínska, Írska, Nórska alebo na Maltu musia byť okrem toho aj odčervené.

Upozorňujeme: Zápis rodných čísiel

Štát nezvládol automatický zápis rodných čísel do obchodného registra. Ak nedôjde k zmene, firmy podnikajúce na Slovensku čaká zbytočná byrokracia, mnohých dokonca opakovane. Novela obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020 totiž priniesla zmenu - povinnosť zapísať do obchodného registra rodné čísla spoločníkov a konateľov. Po vlne kritiky zo strany podnikateľského prostredia došlo v minulom roku k novele, ktorej cieľom bolo odbremeniť firmy a tam, kde je to možné zapísať tieto údaje automaticky.

„Po minuloročnej novele mali podnikatelia nádej, že ich nečaká opakované „branné cvičenie“ a nebudú musieť robiť poštárov medzi štátnymi inštitúciami, aby im oznámili údaje, ktoré už majú,“ konštatuje Ján Solík. V máji uplynul termín na automatický zápis a mnohé firmy čakalo nepríjemné prekvapenie. Štát si informácie o nich doplnil len čiastočne. „Absurdnosť nezvládnutého procesu automatických zápisov najlepšie ukazujú početné príklady firiem, pri ktorých sa podarilo doplniť údaje o konateľoch, no o spoločníkoch nie, hoci ide o rovnaké osoby,“ dodáva Solík. Firmám, ktorým bola automaticky zapísaná iba časť údajov vlaňajšia novela nijako nepomohla, pretože sa byrokracii nevyhnú.

Podnikatelia, ktorí chcú predísť pokute, majú na splnenie tejto povinnosti čas do 30. septembra. „Tisíckam podnikateľom zostáva len dúfať, že tí, ktorí sú za tento stav zodpovední využijú leto na jeho vyriešenie. Ak sa nechcú spoliehať na druhý reparát štátu, nezostáva im nič iné len sa pustiť do vypĺňania formulárov. Mali by to však urobiť až potom, čo si vymenia občiansky preukaz za nový, inak si byrokratický kolotoč zopakujú, keď budú nahlasovať nové číslo občianskeho preukazu,“ uzatvára Solík.

Káva: Počas tehotenstva?

Väčšina slovenských žien pije kávu aj počas tehotenstva. Hlavným dôvodom pritom nie sú povzbudzujúce účinky kofeínu, ale že ženy milujú chuť kávy (71 %) a jej pitie považujú za príjemný rituál a chvíľku oddychu (70 %). Vyplýva to z výsledkov prieskumu Káva v tehotenstve, ktorý sa v prvej polovici roka 2022 zrealizoval na vzorke vyše 8.000 tehotných a dojčiacich žien z regiónu strednej Európy.

Podľa prieskumu (2.549 žien zo Slovenska, najväčšiu skupinu tvorili tehotné ženy vo veku 29 až 38 rokov) si takmer dve tretiny Sloveniek myslia, že počas tehotenstva a dojčenia je vhodné príjem kofeínu obmedziť a až 70% uvádza ako bezpečnú hranicu iba 1 kávu denne. V praxi si však takmer polovica opýtaných dopraje denne 2 a viac káv.

Bezkofeínová káva je podľa prieskumu najčastejšou náhradou klasickej kávy, po ktorej tehotné ženy a dojčiace mamičky siahajú. A hoci z prieskumu vyplýva, že ženy pri jej výbere považujú za najdôležitejší faktor práve chuť, väčšina si bezkofeínovú kávu kupuje v supermarkete, v podobe kapsulovej alebo instantnej kávy. Prieskum ďalej odhalil, že väčšina žien nevie, akým spôsobom sa z kávovníkových zŕn odstraňuje kofeín, a to aj napriek tomu, že takmer polovica opýtaných považuje metódu dekofeinizácie za podstatnú.

utorok 2. augusta 2022

EU: Nové pracovné podmienky

Členským štátom Európskej únie vypršala lehota na transpozíciu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach do vnútroštátneho práva. Smernica má 182 miliónom pracujúcim v EÚ viac pracovných práv a ochrany, aby zodpovedali aktuálnym podmienkam. Komisia teraz posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených jednotlivými členskými štátmi a v prípade potreby podnikne náležité kroky.

Vďaka týmto novým pravidlám budú môcť pracujúci lepšie poznať svoje pracovné podmienky, napríklad náplň práce a pracovný čas. Rovnako budú mať právo na včasné a podrobnejšie informácie o základných aspektoch svojej práce, ktorými sú miesto výkonu práce a plat. Ide o dôležitý krok smerom k silnej sociálnej Európe, ktorý tak prináša ľuďom v celej EÚ konkrétne výhody z Európskeho piliera sociálnych práv.

Pracovné práva a ochrana sa rozširujú a aktualizujú tak, aby odrážali nový svet práce. Na základe smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach budú mať pracujúci v EÚ právo:
 • byť podrobnejšie, včas a písomne informovaní o základných aspektoch svojho zamestnania;
 • na obmedzenie dĺžky skúšobnej lehoty pri nástupe do zamestnania na šesť mesiacov;
 • prijať ďalšiu prácu od iného zamestnávateľa; akékoľvek obmedzenie tohto práva sa musí objektívne zdôvodniť;
 • byť v primeranom časovom predstihu informovaní o povahe vyžadovanej práce, najmä ak ide o pracujúcich s nepredvídateľným pracovným časom a v prípade práce na vyžiadanie;
 • na účinné opatrenia, ktoré zabránia zneužívaniu pracovných zmlúv s nestanoveným pracovným časom;
 • dostať písomnú odpoveď na žiadosť o preradenie na inú, bezpečnejšiu pracovnú pozíciu;
 • absolvovať bezplatné zaškolenie na dané pracovné miesto, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť.
Predpokladá sa, že právo na informácie o podmienkach zamestnania, ako aj novú formu ochrany v podobe práva na väčšiu predvídateľnosť pracovného času tak odteraz dostanú ďalšie 2 až 3 milióny pracujúcich v neistých a neštandardných formách zamestnania vrátane práce na čiastočný úväzok, dočasnej práce a práce na vyžiadanie. Zároveň sa v smernici rešpektuje flexibilnosť atypickej formy zamestnania tak, aby jej výhody ostali zachované pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Smernica prináša výhody aj zamestnávateľom, keďže zaručuje, že ochrana pracovníkov bude vždy zodpovedať najnovším trendom na trhoch práce, znižuje byrokratické prekážky pre zamestnávateľov. Obsahuje napríklad možnosť poskytovať informácie elektronicky a vytvára rovnaké podmienky pre zamestnávateľov v EÚ v záujme spravodlivej hospodárskej súťaže založenej na rovnakej minimálnej úrovni pracovných práv.

Superodpočet: Vzrastajúci záujem

Aj za rok 2021 si daňové subjekty na Slovensku mohli zo svojho výsledného daňového základu odpočítať dvojnásobok všetkých nákladov, ktoré vynaložili na projekty vlastného výskumu a vývoja. Odpočet mohli navýšiť ešte o 100 percent kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. To všetko za predpokladu, že na tieto projekty nevyužívali dotačné prostriedky z iného domáceho alebo európskeho verejného zdroja.

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2021 využilo zatiaľ 211 subjektov. Spoločne čerpali takmer 68 miliónov eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili vyše 14 miliónov eur. Tieto závery sú uskutočnené nad prvým zoznamom subjektov zverejneným 15. júna 2022, priebežné výsledky budú dopĺňané ešte o daňové priznania odložené do konca júna a septembra. Doteraz preukázané čerpanie superodpočtu za rok 2021 pri zachovaní jeho sadzby 200 % vynaložených výdavkov predstavuje už prekročenie polovice z počtu subjektov predchádzajúceho roka a jeho objem sa blíži k 40 % objemu predchádzajúceho roka. „Pri porovnaní čerpania na základe prvých zoznamov, teda v daňových priznaniach podaných k 31. marcu, môžeme skonštatovať, že počet subjektov uchádzajúcich sa o superodpočet medziročne vzrástol o viac ako polovicu a objem čerpaného superodpočtu aj predpokladaná daňová úspora už dosahuje takmer 80-percentné navýšenie oproti prvému zoznamu za rok 2020,“ hodnotí Jana Šnircová. K subjektom, ktoré už v minulosti superodpočet na výskum a vývoj využili, pribudlo v tomto roku ďalších 49 nováčikov. Zaujímavosťou je aj 33 subjektov, ktoré po pauze v roku 2020 obnovili čerpanie superodpočtu. Dôvodom prerušenia v uplatňovaní si superodpočtu bola minimálne u tretiny z nich absencia daňového základu, lebo v pandémiou silnejšie zasiahnutom roku 2020 dosiahli daňovú stratu. U ďalších troch bola suma splatnej dane za rok 2020 zanedbateľná. V prvom zozname za rok 2021 sa objavil aj takmer 13-miliónový superdopočet. Až 113 subjektov si uplatnilo superodpočet viac ako 100 tisíc eur, čím sa už dosiahol počet z finálnych výsledkov za rok 2018 pri 100-percentnej sadzbe. Podiel superodpočtov nad 100 tisíc eur sa už prehupol nad polovicu, čo sa v minulom roku stalo až po zverejnení kompletného zoznamu čerpateľov superodpočtu. Ich celkový objem sa pritom takmer zdvojnásobil oproti sadzbou porovnateľnému roku 2020 a pripadá na ne takmer 94 % z celkového objemu uplatneného superodpočtu. V prvom zozname uplatnených superodpočtov za rok 2020 sa nachádzalo 69 superodpočtov nad 100 tisíc eur, čo predstavovalo necelú polovicu z ich celkového počtu a necelých 93 % z objemu superodpočtu. 21 týchto veľkých superodpočtov si uplatnili nováčikovia. Vzrástla aj priemerná výška superodpočtu o takmer 20 % a dosahuje hodnotu viac ako 320 tisíc eur, čo poukazuje na zvyšovanie objemu investícií do výskumu a vývoja u slovenských daňových subjektov. Pritom v prvom zozname čerpateľov superodpočtu za predchádzajúci rok bola iba tretina celkového počtu čerpateľov a iba 20 % celkového objemu superodpočtu (tabuľka 3). Na čelo rebríčka sa postavil tohtoročný nováčik – zvolenský KRONOSPAN, s. r. o.,ktorý si na svoje dva projekty z oblasti drevárskej výroby hneď v prvom roku uplatnil superodpočet takmer 13 mil. eur, čo predstavuje viac ako 10 % jeho ročných tržieb aj prevádzkových nákladov. Aj ostatné priečky v TOP 10 patria výlučne miliónovým superodpočtom a prevažujú reprezentanti priemyslu (tabuľka 4). Na rozdiel od predchádzajúcich rokov s nižšou sadzbou sú už ich objemy uplatneného superodpočtu, a teda aj investované prostriedky do výskumu a vývoja, významné – až u piatich z nich presahujú 10 % ich ročných tržieb, u jedného je to dokonca takmer tretina. Spolu na TOP 10 subjektov pripadá necelých 44 % celkového objemu superodpočtu.

O štátnu podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu sa zatiaľ najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Priemyselné podniky v roku 2021 stále dosahujú najlepšie výsledky v podieli na počte subjektov aj v podieli na objeme superodpočtu: na získanie viac ako 57-percentného podielu na objeme čerpaného superodpočtu im stačí zastúpenie na počte subjektov len 38 %. V oboch pozíciách si ale pohoršili oproti situácii spred roka. Naopak, reprezentanti IT sektora si v zásade udržali takmer tretinový podiel na počte subjektov a podstatne zvýšili svoj podiel na objeme uplatneného superodpočtu (z 21 % na 29 %). Presne opačná situácia je však v radoch nováčikov, kde 34-percentné zastúpenie priemyselnej sekcie na počte subjektov umožnilo získať až 82 % objemu superodpočtu nováčikov, kým IT sektor klesol o 2 percentuálne body v početnosti a v objeme čerpania z vyše 21 % až na 7 %. Predpokladáme však, že doplňujúce zoznamy ešte v tejto odvetvovej štatistike superodpočtu spôsobia zmeny. Zaujímavosťou v regionálnom rozmiestnení čerpania superodpočtu je posilnenie Banskobystrického kraja. Je to však spôsobené jediným subjektom – nováčikom s uplatneným superodpočtom takmer 13 mil. eur. Počtom subjektov tak tento kraj naďalej zostáva na poslednom mieste, hoci podielom na objeme superodpočtu sa už významne priblížil k najsilnejšiemu Bratislavskému kraju. „Vo firmách zahraničných vlastníkov sa zhromažďuje relatívne viac uplatneného superodpočtu ako v subjektoch s domácim kapitálom. Ich podiel na počte je aj tento rok necelá štvrtina, ale podiel na objeme až 42 %. Môže to svedčiť o významnejšom objeme ich investícií do výskumu a vývoja, ale môže to byť „len“ dôsledok väčšej odvahy intenzívnejšie využívať tento nástroj podpory bez strachu z rizika daňových kontrol posudzujúcich nárok na superodpočet, opierajúc sa o skúsenosti ich zahraničných matiek,“ konštatuje Jana Šnircová. Medzi subjektmi, ktoré sa uchádzajú o podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu, sú zastúpené aj najmenšie veľkostné kategórie. Podľa kritéria počtu zamestnancov mikropodniky do 10 zamestnancov síce mierne znížili svoje zastúpenie (z 26 % na 23 %), ale podľa kritéria obratu subjekty s obratom do 2 mil. eur si svoj podiel na počte subjektov posilnili zo 42 % až na takmer 47 %. Pritom na ne pripadá 15 % z objemu čerpaného superodpočtu.Aktuálne: Svetový týždeň dojčenia

Prieskum Iniciatívy 1000 dní v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou ukázal, že na Slovensku je vo veku šesť mesiacov dojčených 53 % detí. Aj keď je dojčenie najlepší možný spôsob výživy dojčiat, 55 % z nich zároveň od 4. mesiaca ochutnáva pevnú stravu. Vďaka tomu sa deti stretávajú s potenciálnymi alergénmi v období tzv. imunologického okna, čo je obdobie, kedy organizmus dieťaťa najlepšie toleruje alergény v strave a vytvára si tak lepšiu imunitu a odolnosť voči alergénom do budúcna.

„Imunologické okno nastáva zhruba medzi 17. až 24. týždňom života dieťaťa. Ide o jedinečné obdobie, kedy môžu dojčatá začať ochutnávať pevnú stravu. Najnovšie vedecké poznatky preukázali, že tento postup pomáha správne utvárať ich imunitné reakcie a znižuje neskoršiu precitlivenosť na alergény. V žiadnom prípade nejde ešte o náhradu dojčenia či mliečnej stravy, ale o ochutnávanie malého množstva základných potravín: ovocia, mäsa a zeleniny. Dieťa by sa malo stretnúť, vo vhodnej forme, aj s potenciálnymi alergénmi, ktoré sme deťom v tomto veku kedysi neodporúčali,“ vysvetľuje doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. Tohtoročný prieskum ukázal, že situácia v oblasti dojčenia sa na Slovensku od minulého roka výrazne nezmenila. Po prepustení z pôrodnice je dojčených priemerne 81 % detí a vo veku 6 mesiacov ešte asi polovica z nich, čo sú veľmi podobné výsledky ako v roku 2021 (80 % dojčených detí pri prepustení z pôrodnice, 53 % v šiestich mesiacoch). Najviac detí je v pol roku dojčených v Banskobystrickom (58 %) a Bratislavskom (64 %) kraji. Slovenské deti v percentuálnom vyjadrení dojčenia zaostávajú za českými, kde pri odchode z pôrodnice je dojčených 90 % a v šiestich mesiacoch 63 % detí. 

Rodičia by si mali dať záležať na správnom zložení stravy dieťaťa a zároveň sa vyvarovať častým chybám, ktorých sa dopúšťajú najmä z nevedomosti. Medzi najčastejšie nedostatky v stravovaní, s ktorými sa slovenskí pediatri stretávajú, sú napríklad neochota podávať odporúčané špeciálne mlieka, ak nie je dieťa dojčené, alebo nerozumné striedanie mliek (18 %), podávanie nevhodnej stravy či nezdravých potravín (solené, údené, polotovary, konzervované) a to v príliš ranom veku (18 %), príliš skoré zavádzanie príkrmov (12 %) alebo podávanie sladkostí a sladených nápojov (12 %). Najnovšie svetové vedecké poznatky potvrdili, že počas imunologického okna detský organizmus lepšie toleruje alergény v strave, čím si proti nim vytvára väčšiu odolnosť. Práve v 17. až 24. týždni veku dieťaťa je vhodné organizmus postupne vystavovať malému množstvu potenciálnych alergénov. Príliš skoré, ale aj veľmi neskoré zavádzanie alergénov do stravy dieťaťa môže zvýšiť riziko výskytu potravinovej alergie a rozvoj ďalších alergických ochorení. Je potrebné mať na pamäti, že ochutnávka ešte nie je plnohodnotným príkrmom a nemôže tak byť považovaná za náhradu mliečnej dávky. Ideálne je, ak matka v tomto období dieťa ešte dojčí. Materské mlieko so svojimi nutričnými, antibakteriálnymi, imunologickými a protizápalovými funkciami totiž pomáha a podporuje rozvoj tolerancie potenciálnych alergénov.


pondelok 1. augusta 2022

EU: e-Government Benchmark 2022

Správa Európskej komisie porovnala, ako vlády v celej Európe poskytujú digitálne verejné služby. Zhodnotili sa poskytovanie služieb e-Governmentu v 35 krajinách Európy, 27 členských štátoch Európskej únie a na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku, Albánsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku a Turecku. Občania zo zúčastnených krajín hodnotili digitálne vládne služby, pričom navštívili vyše 14.000 webových stránok.

Malta sa stala krajinou s najvyšším ohodnotením e-Governmentu so skóre 96 %, za ňou nasledovalo Estónsko, Luxembursko, Island, Holandsko, Fínsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Španielsko a Portugalsko. Priemerné percentuálne ohodnotenie v krajinách EÚ dosiahlo 68 %. Hoci administratívy v celej Európe vo veľkej miere zrýchlili transformáciu digitálnych služieb tvárou v tvár výzvam spojeným s pandémiiou koronavírusu, správa navrhuje tri kľúčové odporúčania zamerané na zlepšenie poskytovania elektronickej verejnej správy:
 • Uprednostniť dizajn zameraný na používateľa, aby sa zabezpečilo, že služby elektronickej verejnej správy budú inkluzívne pre používateľov v celej ich rozmanitosti vrátane používateľov so slabými digitálnymi zručnosťami alebo ľudí so zdravotným postihnutím.
 • Racionalizovať poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy tak, aby používatelia mali prístup ku všetkým službám súvisiacim s ich životnou udalosťou prostredníctvom jediného kontaktného miesta.
 • Zefektívniť interoperabilitu medzi rôznymi vrstvami a útvarmi vlády s cieľom poskytnúť koherentnejšie a menej ťažkopádne skúsenosti.

Štyri kritériá použité na hodnotenie digitálnych verejných služieb boli:
 1. Orientácia na používateľa – do akej miery sú služby poskytované on-line? Do akej miery sú vhodné pre mobilné zariadenia? A aké on-line line mechanizmy podpory a spätnej väzby sú zavedené?
 2. Transparentnosť – Poskytujú orgány verejnej správy jasné, otvorene oznamované informácie o spôsobe poskytovania svojich služieb? Sú transparentné, pokiaľ ide o tvorbu politiky a procesy navrhovania digitálnych služieb, ako aj o spôsobe, akým sa spracúvajú osobné údaje ľudí?
 3. Kľúčové prostriedky – Aké technologické prostriedky umožňujú poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy?
 4. Cezhraničné služby – Ako ľahko môžu občania zo zahraničia pristupovať k on-line službám a využívať ich? A aké on-line mechanizmy podpory a spätnej väzby sú zavedené pre cezhraničných používateľov?

Úvery: Ako splatiť úver

Počas vysokej inflácie a stále rastúcich životných nákladov ľudia nebudú schopní splácať svoje úvery. Traja z desiatich Slovákov by za takýchto okolností požiadali o odklad alebo zníženie splátky, na druhej strane až štvrtina nevie, ako by v takomto prípade postupovali. Podľa prieskumu pre Home Credit (máj 2022) by si chýbajúce peniaze na splátky pôžičky 17 % opýtaných skúsilo požičať od príbuzných či priateľov a každý desiaty by obmedzil svoju spotrebu a životné náklady. Súčasná vysoká inflácia je zároveň jedným z kľúčových faktorov, ktorý odrádza Slovákov od toho, aby si zobrali hypotéku na kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Už niekoľko mesiacov po sebe ľuďom stúpajú životné náklady spojené s rastúcimi cenami tovarov a služieb, čo mnohým prakticky môže skomplikovať splácanie ich súčasných pôžičiek. V takomto prípade by časť z nich postupovala zodpovedne a situáciu by sa aktívne snažili riešiť, no je aj nemálo takých, ktorí sú bezradní a nevedia, čo by si si počali. Na otázku čo by ste robili v situácii, keby ste nemali pre rastúce životné náklady na splátku pôžičky či úveru, odpovedalo najviac, 28% opýtaných, že by sa pokúsili o dohodnutie odkladu splátok alebo ich zníženie. Druhou najpočetnejšou skupinou ľudí (25 %) sú však tí, čo v danej situácii netušia, ako by postupovali, alebo to nechcú povedať. Ďalších 17 % respondentov by hľadalo finančné zdroje v rámci pôžičky v rodine alebo od priateľov, 12 % by sa pokúsilo nájsť si dodatočnú prácu či brigádu, aby si zvýšili svoje príjmy a 9 % by sa snažilo obmedziť svoju spotrebu a životné náklady. Je tu ale aj 7 % respondentov, ktorí by sa svoju nepriaznivú finančnú situáciu snažili zvládnuť predajom časti svojho majetku či vybavenia domácnosti. Ďalšou pôžičkou alebo refinancovaním by to riešilo 6 % ľudí.

„Ak sa človek dostane do problémov so splácaním úveru, odporúčame mu, aby sa okamžite obrátil na veriteľa. Pokiaľ sa neoneskorí so splátkou a aktívne hľadá riešenie, existuje viacero možností, ako mu pomôcť. Jednou z alternatív je konsolidácia, ak má viacero pôžičiek. Najhoršie je nereagovať, pritom treba myslieť na to, dlh nikdy nezmizne, naopak, časom sa bude zvyšovať,“ radí ombudsman Miroslav Zborovský. Súčasná ekonomická situácia zároveň mnohých Slovákov odrádza od toho, aby momentálne riešili otázku svojho bývania prostredníctvom hypotekárneho úveru. Jednak majú obavy z toho, či dokážu v súčasnej neistej dobe hypotéku splácať, ale samozrejme prekážkou sú aj vysoké ceny nehnuteľností a v neposlednom rade vyššie úrokové sadzby v porovnaní s minulosťou. Ako ovplyvňujú súčasné vysoké ceny rozhodovanie, či si zobrať hypotekárny úver? Výsledky prieskumu ukázali, že je to kľúčový dôvod, aby si hypotéku nevzali, až pre sedem z desiatich opýtaných.


Dark web: Kradnuté prihlasovacie údaje sú veľmi lacné

Tím pre výskum kybernetických hrozieb HP Wolf Security spolupracoval so skupinou forenzných analytikov Forensic Pathways na trojmesačnej analýze hrozieb na dark webe, pri ktorej analyzovali vyše 35 miliónov príspevkov na internetových trhoviskách a fórach využívaných kybernetickými zločincami, aby lepšie pochopil, ako pracujú, získavajú dôveru a budujú si reputáciu. Využívajú malwarové sady typu „plug and play“, ktoré im umožňujú útočiť ľahšie ako kedykoľvek predtým. Zločinné skupiny pri svojich útokoch na firmy spolupracujú s amatérskymi útočníkmi, spoločne teda ohrozujú on-line svet.

Hlavné zistenia The Evolution of Cybercrime: Why the Dark Web is Supercharging the Threat Landscape and How to Fight Back (Vývoj kyberzločinu: Dark web ako zdroj bezpečnostných hrozieb a ako sa hrozbám brániť):
 • Malware je lacný a ľahko dostupný – Viac ako tri štvrtiny (76 %) inzerovaného malwaru a 91 % exploitov (tj. kódov, ktoré útočníkom ponúkajú ovládnuť počítačové systémy zneužitím chýb v softvéri) sa predáva za menej než 10 dolárov. Priemerná cena kompromitovaných údajov na prístup prostredníctvom protokolu pripojenej na vzdialenú plochu predstavuje iba 5 dolárov. Predajcovia ponúkajú svoje produkty v balíčkoch, pričom dostupnosť malwarových sád typu „plug-and-play“, malwaru ako služby, návodov a poradenských služieb znižujú nároky na potrebné technické znalosti a skúsenosti útočníkov, a umožňujú aj neskúseným používateľom využívať komplexné cielené útoky. Skúsení programátori sú v dnešnej dobe pôvodcami iba 2–3 % vedených útokov.
 • Irónia „cti medzi kybernetickými zlodejmi“ – Podobne ako je to vo svete legálneho on-line maloobchodu, je aj obchodovanie s produktmi na kybernetické útoky postavené na budovaní dôvery a dobrej povesti predajcu: 77 % analyzovaných trhovísk, z ktorých sa obchoduje s produktmi na kybernetické útoky, vyžaduje od predajcu zloženie zálohy, resp. získanie licencie na predaj, ktorá môže stáť až 3.000 dolárov. Až 85 % z týchto trhovísk uvoľní predajcovi platbu až po úspešnom dokončení transakcie a 92 % ponúka službu na riešenie sporov medzi kupujúcim a predávajúcim. Tiež umožňuje používateľom hodnotiť každého jednotlivého predajcu. Kyberzločinci sa snažia byť hoci aj o krok vpred pred orgánmi činnými v trestnom konaní a už získanú reputáciu možno medzi stránkami s webovými tržnicami prenášať – priemerná životnosť webových stránok trhoviska na dark webe, ktoré sú dostupné prostredníctvom protokolu Tor, však platí iba 55 dní.
 • Kyberzločinci zneužívajú na prienik do systémov obľúbené softvérové produkty –Zameriavajú sa na hľadanie chýb v softvéri, ktoré im umožnia vykonať útok a prevziať kontrolu nad systémami. Cielene pri tom využívajú známe chyby a zraniteľnosť v obľúbených softvérových produktoch. Príklad reprezentuje operačný systém Windows, kancelársky balík Microsoft Office, systémy na správu webového obsahu a webové a poštové servery. Za najvyššiu cenu (obvykle v rozmedzí 1.000 až 4.000 dolárov) sa predávajú sady zneužívajúce zraniteľnosti v špecializovaných systémoch. Tzv. Zero Days (teda zraniteľnosti, ktoré doteraz neboli zverejnené) sa na trhoviskách na dark webe predávajú za desaťtisíce dolárov.
„Stať sa kybernetickým zločincom je dnes, bohužiaľ, jednoduchšie ako v minulosti. Komplexné útoky predtým vyžadovali značné zručnosti, znalosti a zdroje. Teraz sú potrebné technológie a návody k dispozícii za cenu pár litrov benzínu. Či už ide o únik dát vašich firemných zákazníkov, oneskorenie dodávok alebo dokonca nutnosť zrušiť plánovaný zákrok v nemocnici, rozmach kyberkriminality má vplyv na nás všetkých. Jadrom tohto problému je ransomware, ktorý vytvoril nový ekosystém kyberzločinu, ktorý odmeňuje podielom na zisku aj menších hráčov. Vzniká tak továreň na kybernetickú kriminalitu produkujúca útoky, proti ktorým sa dá len veľmi ťažko brániť. A na muške sa kvôli tomu ocitajú podniky, na ktoré sa všetci spoliehame,“ dodáva Alex Holland. Spoločnosť HP sa poradila s odborníkmi z oblasti kybernetickej bezpečnosti a akademickej obce, vrátane bývalého hackera Michaela „Mafia Boy“ Calcea a autora kriminologických štúdií dr. Mikea McGuirea, aby zistila, ako sa kybernetická kriminalita vyvíja a čo môžu podniky urobiť na lepšiu ochranu pred hrozbami. Obaja upozorňujú, že by sa podniky mali pripraviť na deštruktívne útoky, ktorých cieľom je odoprieť prístup k dátam, tiež na stále cielenejšie kybernetické kampane a na kyberzločincov využívajúcich nové technológie, napríklad umelé inteligencie, aby narušili integritu podnikových dát.

Rady na ochranu pred súčasnými aj budúcimi hrozbami:
 • Osvojte si základné pravidlá, aby ste znížili šance kyberzločincov: Dodržujte osvedčené postupy ako viacfaktorové overovanie a správa opráv; obmedzte možnosti útokov vedených prostredníctvom hlavných vektorov, ktorými sú e-mail, prehliadanie webu a sťahovanie súborov; a dávajte prednosť samoopravnému hardvéru, aby ste zvýšili svoju odolnosť.
 • Zamerajte sa na víťazstvo: Pripravte sa na najhoršie; obmedzte riziko, ktoré predstavujú vaši ľudia a partneri, zavedením procesov zameraných na preverovanie bezpečnosti dodávateľov a zvyšovanie povedomia pracovníkov o postupoch sociálneho inžinierstva; orientujte sa na procesy a nacvičujte reakcie na útoky, aby ste mohli identifikovať problémy, vykonať zlepšenie a byť lepšie pripravení.
 • Počítačová kriminalita je tímový šport. Tímová spolupráca je dôležitá aj pri kybernetickej bezpečnosti: Hovorte so svojimi kolegami a zdieľajte informácie o aktuálnych hrozbách a zisteniach v reálnom čase; využívajte informácie o hrozbách a buďte proaktívni pri skenovaní potenciálnych hrozieb sledovaním otvorených diskusií na undergroundových fórach; spolupracujte s bezpečnostnými službami tretích strán, aby ste odhalili slabé miesta a kritické riziká, na ktoré je potrebné reagovať.