piatok 16. novembra 2018

Milan Rúfus, Peter Brenkus: Poézia v Krojoch / Kroje v poézii


Fantastické vystúpenie Lúčnice, prednes veršov Milana Rúfusa v podaní Štefana Bučka či dojímavé slová kňaza Jána Sucháňa o osobnosti a tvorbe nášho veľkého básnika sme si vypočuli na uvedení exkluzívnej publikácie v limitovanej edícii pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa. Atmosféru slávnostného večera umocňovali ľudia oblečení v krojoch, ktorí pricestovali z viacerých kútov Slovenska.

Slovenské autentické kroje sú úchvatné umelecké diela. Dokazujú nielen výnimočné estetické cítenie, ale aj majstrovskú zručnosť našich predkov. Tradičný slovenský odev je často plný vizuálne zaujímavých detailov a pútavých farebných kombinácií, ktoré dávajú vyniknúť ženskej kráse, mužskému šarmu i detskej roztopaši. Známy slovenský fotograf Peter Brenkus, ktorého vášňou je fotografovanie tanca, aktérov vážnej hudby a folklóru, to plasticky dokumentuje na každej fotografii v knihe. Sila jeho umeleckej výpovede je umocnená veršami jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej poézie, básnika Milana Rúfusa, ktorý už celé desaťročia oslovuje čitateľov geniálnou jednoduchosťou a pokorou, s akou písal o večných témach: pravde, kráse, domove a láske.

Výsledkom je originálne knižné dielo, ktoré možno právom označiť za pýchu vydavateľstva Ikar. V knihe je 108  fotografií, na ktorých je zobrazených 156 rôznych krojov podľa účelu použitia: sviatočné, slávnostné, pracovné aj smútočné. Väčšina krojov a ich súčastí sú pôvodné originály. Iba niekoľko z nich sú novšie kópie spracované a ušité podľa originálu.  Kroje v knihe pochádzajú z 22 tradičných regiónov Slovenska, spolu z 50 obcí a z 2 obcí z Vojvodiny. Modelmi sa pre Petra Brenkusa stali nielen mladí, ale aj vekom ošľahaní starší ľudia, v tvárach ktorých sa zračí múdrosť a životná skúsenosť.  Kniha obsahuje vyše 100 básní alebo úryvkov básní Milana Rúfusa. Ku každej knihe sú pribalené dva plagáty:  Sviatočný kroj mladej ženy z Očovej (480 x 700  mm) a Vydatá žena v tekovskom kroji s čepcom ( 700 x 480 mm), exkluzívny nástenný kalendár Poézia v krojoch / Kroje v poézii na rok 2019 (480 x 445 mm) s motívmi z knihy a biele rukavice.

On-line: Nová kalkulačka pre budúcich dôchodcov


Sociálna poisťovňa pripravila poistencom kalkulačku na určenie dôchodkového veku pre tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek po 31. decembri 2018 - ročníky 1957 až 1960.

Prístupná je na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca → Výpočet dôchodkového veku → Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Ak ide o poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. alebo II. kategórii funkcií, alebo o ženu, ktorej sa zohľadňuje počet vychovaných detí, teda nový spôsob určenia dôchodkového veku sa na neho nevzťahuje, po zadaní potrebných údajov sa na účely výpočtu dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti.

Aktuálne: Ceny elektriny a plynu narastú


Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov na Slovensku v blízkom období narastú. Náklady zdražejú pre všetky kategórie zákazníkov, vrátane domácností. Potvrdilo to Združenie dodávateľov energií (ZDE).

Ak veľkoobchodná nákupná cena komodít rastie, neznamená to, že dodávateľ elektriny a plynu môže zarobiť viac, ako sú stropy pre zisk. Maximálne hodnoty zisku v eurách za megawatthodinu (MWh), ktoré dodávateľ nemôže prekročiť, sú stanovené regulačnými vyhláškami (z dodávky elektriny domácnostiam 3 eurá/MWh a z dodávky plynu domácnostiam 2 eurá/MWh). Maximálne ceny pre dodávku elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom sa vypočítavajú podľa vzorca uvedeného v príslušných cenových vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Hoci sa zdraženie elektriny aj plynu dotkne všetkých domácností bez ohľadu na to, od ktorého dodávateľa elektrinu alebo plyn odoberajú, nie všetci dodávatelia musia automaticky navrhnúť svojim zákazníkom úpravu výšky zálohovej platby.

Úprava cien je výsledkom konaní, v ktorých ÚRSO vychádza z pravidiel určených vo svojich cenových vyhláškach. Cena komodity je len jednou zo zložiek celkovej koncovej ceny – v prípade elektriny tvorí orientačne podiel jednej tretiny a pri plyne dve tretiny na celkovej koncovej cene. Ostatnú časť ceny tvoria tarify za distribúciu energií, prenos elektriny alebo prepravu plynu a ďalšie regulované položky, medzi nimi najmä náklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hornonitrianskeho hnedého uhlia alebo náklady spojené s nákupom podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.

štvrtok 15. novembra 2018

EU: Nižšie ceny, vyššia rýchlosť a väčšia bezpečnosť smarftónov

Európsky parlament schválil balík telekomunikačných pravidiel, ktoré obmedzia ceny cezhraničných hovorov v rámci Európskej únie, umožnia prechod na 5G siete a zavedú systém núdzového varovania.

Nová legislatíva zavádza od 15. mája 2019 cenový strop na hovory do iných členských štátov EÚ na úrovni 19 centov za minútu, cena cezhraničnej textovej (sms) správy v rámci EÚ by mala byť maximálne 6 centov. Parlamentom schválené predpisy majú zvýšiť ochranu používateľov smartfónov a webových služieb, akými sú Skype či WhatsApp a posilniť bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iného týkajú šifrovania. Zavedú tiež právo ponechať si telefónne číslo počas jedného mesiaca po ukončení kontraktu, právo na refundáciu nevyužitého predplateného kreditu po vypovedaní zmluvy, ako aj kompenzáciu v prípade oneskorenia alebo zneužitia v procese zmeny poskytovateľa.

Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na rýchlejší prechod na 5G siete, vrátane vyčlenenia vhodného frekvenčného spektra do roku 2020. Cieľom tohto opatrenia je v súlade s plánom EÚ do roku 2020 zabezpečiť, aby bola 5G sieť dostupná aspoň v jednom väčšom meste v každom členskom štáte EÚ. Nová legislatíva ukladá členským štátom povinnosť zaviesť do 42 mesiacov po nadobudnutí jej účinnosti systém spätnej komunikácie využívajúci linku 112 - takzvaný systém reverzného čísla 112. Ten by mal v prípadoch bezprostrednej mimoriadnej situácie alebo prírodnej katastrofy umožniť varovanie občanov nachádzajúcich sa v danej oblasti, a to prostredníctvom textovej správy alebo mobilnej aplikácie.

Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych predpisov. Cenové stropy na cezhraničné hovory v rámci EÚ by mali nadobudnúť účinnosť už 15. mája 2019.

Trend: Inteligentné predajne


Je to už 20 rokov, čo bol otvorený prvý NAY Elektrodom na Zlatých Pieskoch v Bratislave a teraz sa v tejto predajni zavádzajú viaceré technologické inovácie. Pozornosť určite vzbudia elektronické cenovky.

Takmer v celej predajni nájdete elektronické cenovky v rôznej forme, avšak najzaujímavejšia verzia je pri mobilnom príslušenstve. Nie je jednoduché pri množstve obalov, skiel a ďalšieho príslušenstva, ktoré výrobcovia k smartfónom chrlia, nájsť rýchlo to správne. Zákazník tu má k dispozícii dotykovú obrazovku, na ktorej si nájde model svojho telefónu a na stene sa mu rozsvietia cenovky s tým príslušenstvom, ktoré je určené pre jeho smartfón. Užitočné môžu byť tiež pri organizovaní rôznych akcií. Veľký priestor je venovaný smart produktom pre domácnosť. Na prezentáciu vyše 2.000 smart produktov v 16 kategóriách vznikol modelový byt, kde si môžete vyskúšať, ako fungujú smart senzory, videozvončeky na dvere, smart audio, svetlá, práčky, či chladnička, do ktorej môžete nazrieť hoci aj zo supermarketu.

„Zákazníckych ciest ako sa dopracovať k vytúženému produktu je veľa – cez mobil, aplikáciu, e-shop, kamennú predajňu. Sú tu rezervácie, objednávky s vyzdvihnutím v predajni, dovozy domov, balíkomaty, platby mobilom. Možností pribúda a zákazníci ich vyžadujú stále viac a rôzne ich kombinujú. Aj ten istý zákazník, podľa času, počasia, či nálady, používa rôzne cesty“, popísal východiská pri tvorbe predajne Martin Ohradzanský. „Našou snahou je neohýbať tieto cesty, ale, podľa možnosti, ich všetky dobre pokryť, aby fungovali čo najlepšie. Ak by sme však mali dnes pomenovať typického zákazníka, tak zvyčajne začne nákup niekde na internete a skončí v drvivej väčšine v predajni.“ Nová predajňa sa rozšírila o samostatný priestor venovaný osobným vyzdvihnutiam objednávok a rezervácií z e-shopu. Zákazník má možnosť zaplatiť v platobnom kiosku a vo výdajnom mieste si rýchlo prevziať vybraný tovar. Tu je umiestnený aj nonstop balíkomat, ktorý môže ešte viac urýchliť nakupovanie pre tých ktorí, chcú len vbehnúť do predajne a prevziať si zásielku aj uprostred noci. Nová aplikácia s funkciou Zaplať a vyzdvihni umožní vlastným smartfónom naskenovať v predajni vybrané produkty a rovno ich aj zaplatiť, prípadne platbu vykonať v platobnom kiosku.

Zelená domácnostiam: Podmienky registrácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila podmienky na registráciu zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v národnom projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Osobitnú pozornosť si vyžiadajú najmä kotly na biomasu a tepelné čerpadlá, pri ktorých boli upravené technické podmienky, aby zohľadňovali zmeny legislatívy a zmeny na trhu. Aby mohli byť čerpadlá a kotly do zoznamu zaregistrované, je potrebné doručiť žiadosť vrátane príloh preukazujúcich splnenie technických podmienok. Poukážku je možné vydať iba pre registrované zariadenia. Niektoré zo zariadení nie sú už dostupné z dôvodu ukončenia výroby a sú aj prípady, kedy výrobca zanikol. Aj zoznamy ďalších druhov zariadení je preto potrebné aktualizovať. Pri slnečných kolektoroch, fotovoltických paneloch a veterných turbínach zostávajú technické podmienky rovnaké. Slnečné kolektory a fotovoltické panely, ku ktorým bola podaná žiadosť o poukážku alebo boli registrované v roku 2018, budú automaticky prenesené do nového zoznamu. Ostatné sú navrhnuté na vymazanie. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie je zverejnený na webstránke zelenadomacnostiam.sk. K návrhom na vymazanie konkrétnych zariadení sa možno písomne vyjadriť počas 30 dní od zverejnenia návrhu.

Pred spustením pokračovania projektu je vhodné aktualizovať aj technické parametre zariadení využívajúcich slnečnú energiu, napríklad pri podporovaných solárnych kolektoroch, ktoré musia každých 10 rokov absolvovať recertifikáciu parametrov. To môže byť dôvodom na podanie žiadosti o vymazanie zariadenia a následne na podanie žiadosti o novú registráciu. Nové podmienky registrácie umožňujú kedykoľvek počas projektu požiadať o vymazanie zo zoznamu oprávnených zariadení. K žiadosti je nutné predložiť potvrdenie výrobcu s uvedením dôvodu pre vymazanie zariadenia. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie na základe žiadostí bude priebežne aktualizovaný, k návrhom sa možno v lehote vyjadriť. Zmeny v technických podmienkach kotlov na biomasu vyplývajú z aktuálnych európskych požiadaviek na ekodizajn. Po novom sa súčasťou technických podmienok stali aj maximálne limity pre oxidy dusíka a vyžadované je aj preukázanie minimálnej sezónnej energetickej účinnosti. Novou podmienkou registrácie tepelných čerpadiel je preukázanie splnenia minimálnej hodnoty sezónneho výkonového čísla (SCOP) a menovitého tepelného výkonu pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu. 

Registrácia zariadení sa riadi dokumentom Podmienky registrácie do zoznamu zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti súvisiace s registráciou je nutné predkladať písomne. Podrobnejšie informácie k registrácii aj k vymazávaniu zariadení je možné získať na stránke projektu v sekcii zariadenia, prípadne na emailovej adrese zariadenia@siea.gov.sk.

streda 14. novembra 2018

Výzva: Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziuMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo novú dopytovo orientovanú výzvu s alokáciou 20 mil. eur (zdroj z Európskeho sociálneho fondu).
 
Cieľom tejto výzvy je podpora projektov, ktoré zvýšia kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. O finančné prostriedky môžu žiadať gymnáziá z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, ak sú zriadené v zmysle školského zákona a sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Aktivity výzvy sú zamerané na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Žiadatelia musia v projekte podporiť obe cieľové skupiny. Škola si môže vybrať, či bude realizovať v projekte mimoškolskú činnosť (na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy), alebo zaradí do svojho vyučovacieho procesu aj extra hodiny. Na podporu pedagogických a odborných zamestnancov je určené vzdelávanie, a to kontinuálne vzdelávanie podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ako aj neakreditované vzdelávanie. Rovnako môže škola vytvoriť pedagogické kluby s cieľom výmeny skúseností medzi pedagógmi, do týchto môže zapojiť aj pedagógov z inej školy. Uvedené aktivity sa môžu realizovať v rozmedzí od 18 do 36 mesiacov.
    
Minimálna výška žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 100.001 eur, maximálna 300.000 eur. Štátne základné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad, majú 0 % spolufinancovanie projektu. Školy, ktorých zriaďovateľom je cirkev, obec či mesto alebo mimovládne neziskové organizácie, sa podieľajú na spolufinancovaní projektu vo výške 5 %. Súkromné školy majú spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 10 %. Oproti minulosti sa podstatne znížila administratívna náročnosť spojená s predkladaním projektov, nakoľko sa významne znížil rozsah požadovaných potvrdení (napr. školy nemusia predkladať zriaďovaciu listinu či potvrdenia, že nemajú nedoplatky na daňovom, zdravotnom, sociálnom poistení). Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude dňa 31. januára 2019. MŠVVaŠ SR zároveň poskytne žiadateľom k danej výzve metodickú pomôcku – vzorový projekt a vzorový rozpočet, ako aj odpovede na často kladené otázky.

K výzve sa uskutočnia aj informačné semináre. Informácie o nich budú zverejnené na stránke minedu.skludskezdroje.gov.sk. Link na výzvu a všetky súvisiace dokumenty nájdete rovnako na webovom sídle ministerstva.

Aktuálne: Deň bez dlhov 2018


Organizátor podujatia, spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) nadviazala spoluprácu so starostami piatich slovenských obcí s vysokým podielom zadlžených obyvateľov. V obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja sa v stredu 14.11., vo štvrtok 15.11. aj v stredu 28. novembra otvoria kontaktné miesta, na ktorých sa môžu ľudia zápasiaci so splácaním dlhov zdarma poradiť s odborníkmi, ako riešiť náročnú finančnú situáciu. 

Medzinárodný Deň bez dlhov začala spoločnosť organizovať už pred desiatimi rokmi v Poľsku. Postupne sa rozšíril do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko. Na Slovensku sa podujatie koná už šiestykrát. „Na kontaktných miestach v Košiciach, Rimavskej Sobote, Hodejove, Abranovciach a Hosticiach budú pripravení odborníci, ktorí zhodnotia finančnú situáciu zadlžených ľudí s ohľadom na ich príjmy a záväzky, ktoré musia splácať. Výsledkom bude konkrétny plán, ako krok za krokom postupovať, kde obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. Základom je však vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti", zdôrazňuje Jana Žaludová.

V priebehu novembra tiež prebehne školenie terénnych sociálnych pracovníkov neziskovej organizácie Človek v ohrození na tému finančnej gramotnosti a zmien v legislatíve týkajúcej sa oddlženia ich klientov. Medzi partnerov Dňa bez dlhov patrí Asociácia slovenských inkasných spoločností a spoločnosť LogiCall Slovensko.

utorok 13. novembra 2018

Trend: Úvery na čoraz drahšie ojazdené autá


Slovenskí motoristi využívajú priaznivú ekonomickú situáciu, rastúce mzdy, ako aj široké možnosti financovania vozidiel. Za posledných päť rokov vzrástla priemerná cena jazdenky financovanej z úveru o tretinu na aktuálnych vyše 8.800 eur. Na druhej strane akontácia, čiže podiel ceny vozidla zaplatený priamo kupujúcim, klesla o 6 %. Motoristi sú v roku 2018 ochotní si zobrať úver  o viac ako polovicu vyšší  ako pred piatimi rokmi.

Vplynulo to z analýzy predajov AAA AUTO. Priemerná cena jazdenky, na ktorú si slovenskí motoristi berú úver, je 8.835 eur. Ak ju porovnáme so stavom pred piatimi rokmi, ide o 32 % nárast. V prípade zánovných áut, ktoré charakterizuje nízky nájazd kilometrov a vek, je tento nárast ešte vyšší. Kým pred piatimi rokmi bola priemerná cena zánovného vozidla financovaného na úver 9.455 eur, dnes to je 14.100 eur. Motoristi si teda berú úver až na o 50 % drahšie vozidlá ako pred piatimi rokmi. Každým rokom tiež rastie aj výška úveru, ktorý si motoristi na jazdenky berú. Kým v roku 2013 bola priemerná výška úveru 4.667 eur, dnes to je 7.285 eur. Ešte vyššie úvery sú si kupujúci ochotní vziať na zánovné vozidlá, v tomto roku je jeho priemerná výška 10.576 eur. Je to o 72 % viac ako pred piatimi rokmi. „V oboch prípadoch – jazdeniek aj zánovných, áut, každoročne klesá výška akontácie. Za posledných päť rokov išla nadol o vyše šesť percent pri jazdenkách a o desať percent pri zánovných vozidlách“, vysvetľuje Karolína Topolová.

Kupujúci sa vzhľadom na dobrú ekonomickú situáciu a rastúce príjmy neboja investovať do drahších jazdeniek. „Už u nich nehrá prím nízka cena, ale kladú dôraz na bezpečnosť vozidiel. Viac sa zaoberajú aj vekom a nájazdom kilometrov, preto sa stále častejšie rozhodujú pre zánovné vozidlá, ktoré sú trendom posledných pár rokov. Za posledných päť rokov vzrástol počet obchodov, v rámci ktorých zákazníci využili financovanie zánovných áut o 83 %. To je skutočne vysoké číslo, ktoré je okrem iného spôsobené aj širokými možnosťami financovania, ktoré sú konkurencieschopné  financovaniu nových áut. Klienti môžu teda pri nákupe zánovného auta usporiť až 40 % oproti novému vozidlu a zároveň majú servis a podmienky financovania ako pri novom vozidle. Zákazníci u nás tiež oceňujú, že si môžu na jednom mieste vybrať vozidlo a zaistiť si výhodné financovanie“, doplnila Karolína Topolová.

Výška mesačnej splátky, ktorú motoristi v priemere platia za ojazdené vozidlo, je aktuálne 161 eur. Za posledných päť rokov vzrástla iba o 12 eur. V prípade zánovných vozidiel je splátka o niečo vyššia. Majitelia v priemere platia 230 eur. Oproti roku 2013 tak uhrádzajú za úver o 25 eur viac. Priemerná doba financovania je päť rokov.

Upozorňujeme: Ľudia strácajú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi


Naše emailové adresy, telefónne čísla, dátumy narodenia, či kde pracujeme a ešte oveľa viac. V online svete sa vyskytuje až alarmujúce množstvo informácií o nás. Európania vrátane Slovákov stratili prehľad, čo sa v online svete deje s ich dátami, ktoré spoločnosti alebo platformy majú informácie o ich identite alebo dokonca o ich vlastných deťoch. Stručne povedané, príliš veľa ľudí v Európe stratilo kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

Spoločnosť Kaspersky Lab v rámci európskeho prieskumu (vo Veľkej Británii 2002 rozhovorov, v Španielsku 1004, v Nemecku 1002 rozhovorov, vo Francúzsku to bolo 1001 rozhovorov, v Taliansku 1000, v Českej republike 501 a na Slovensku 500, celkovo bolo realizovaných 7010 rozhovorov medzi respondentmi vo veku 18 rokov alebo starších, pričom sa uplatňovali národné reprezentatívne kvóty podľa pohlavia, veku a regiónu) zistila, že strata kontroly nad osobnými údajmi je niečo, čo má dopad na väčšinu ľudí v Európe. Existuje veľa dôvodov, prečo sme v tejto situácii, pričom zistenia na základe prieskumu napríklad ukazujú, že až 49 % Slovákov netuší, kde všade v online svete sú ich osobné údaje uložené. Celoeurópske výsledky sú ešte alarmujúcejšie, keďže túto informáciu nemá až 64 % Európanov. Výsledky tiež ukázali, že 17 % slovenských rodičov a dokonca až 39 % európskych nevie, aké osobné údaje zdieľajú ich deti online. Pritom slovenskí aj európski spotrebitelia sa zaujímajú o osud svojich údajov: 80 % Slovákov (88 % Európanov) zaujíma, ak sú ich údaje použité nezákonne. Navyše 67 % (resp. 57 %) by vydesilo (alebo aspoň poriadne vystresovalo), ak by boli ich osobné finančné údaje hacknuté. Iba 31 % respondentov zo Slovenska dôveruje veľkým spoločnostiam, že sa postarajú o ich údaje a len 27 % verí, že ich údaje sú na stránkach sociálnych médií v bezpečí.

Napriek tomu spotrebitelia nepodnikajú potrebné kroky v súvislosti s ochranou svojich údajov a až znepokojivé percento ľudí nezvláda ani jednoduché úkony. Jeden zo šiestich (16 %) slovenských používateľov internetu si nezabezpečuje svoju Wi-Fi sieť heslom, 28 % Slovákov súhlasilo s tvrdením „Nikdy som neaktualizoval možnosti zabezpečenia na mojom Wi-Fi routri“ a 30 % nechráni svoje zariadenia pomocou bezpečnostného softvéru. Samozrejme, firmy aj spotrebitelia robia aspoň nejaké opatrenia na ochranu údajov, no ich správanie môže mať za následok, že aj tieto opatrenia sú zbytočné. Firmy, ktoré dôkladne chránia osobné údaje, nemajú ako zabrániť používateľom v nezodpovednom správaní, ako napríklad pri používaní rovnakého hesla pre viacero účtov, zdieľaní hesiel s inými osobami, v používaní jednoduchých hesiel alebo zanedbávaní zabezpečenia routra, ktorý používajú.

Očkovanie: Dôležité aj pre tehotné ženy


Pred tehotenstvom by mala žena absolvovať všetky povinné očkovania. S živými vakcínami, obsahujúce oslabené vírusové alebo bakteriálne častice, by sa mali nechať zaočkovať najneskôr mesiac pred plánovaným otehotnením, pričom najväčší význam má očkovanie proti ovčím kiahňam v prípade, že ich žena neprekonala.

Neživé vakcíny, s usmrtenými vírusovými alebo bakteriálnymi časticami, môžu byť podané aj tesne pred otehotnením a v prípade potreby aj počas tehotenstva. Každá tehotná žena by sa mala nechať zaočkovať proti chrípke (od októbra do decembra) i záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (v 28. – 37. týždni tehotenstva). Význam pre matku a dieťa má očkovanie aj po pôrode, pričom je bezpečné nechať sa zaočkovať aj v prípade, že žena dojčí. Zaočkovaná matka znižuje riziko, že nakazí svoje dieťa. Žena, ktorá neabsolvovala očkovanie proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu počas tehotenstva, by mala byť zaočkovaná ihneď po pôrode, ak ju neočkovali posledných päť rokov.

Komplikácie v tehotenstve môže spôsobiť napríklad chrípka. Priamy prenos chrípky z matky na plod počas tehotenstva je napríklad príčinou zamĺknutého potratu v prvom trimestri. Vírus chrípky spôsobuje rázštepy neurálnej trubice a materskú chrípku tiež spájajú so štyrikrát vyšším výskytom nádorov plodu. Deti matiek s prekonanou chrípkou zaostávajú v raste počas vnútromaternicového života.

pondelok 12. novembra 2018

SR: Nové školenia pre daňovníkov


Finančná správa vyhlásila ďalšie termíny školení k elektronickej komunikácii. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. 
      
Blíži sa totiž koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Školenia na tému elektronickej komunikácie sa budú konať už začiatkom decembra (3. – 5. decembra) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V prípade väčšieho záujmu zo strany klientov rozšíri finančná správa školenia aj na ďalšie termíny. Cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Finančná správa preto zjednodušila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku a zároveň vyhlasuje školenia, na ktorých sa klienti dozvedia všetko potrebné.

Na vyhlásené školenia je potrebné sa prihlásiť čo najskôr (najneskôr do 26.11.) prostredníctvom zaslania prihlášky na emailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. Maximálny počet účastníkov v jednom termíne školenia je 50, v prípade väčšieho počtu záujemcov môže finančná správa termíny aj rozšíriť. Akceptované sú vždy všetky prihlášky až do naplnenia kapacít. Školenia sa začínajú o 9.00 hod., v prípade veľkého záujmu následne aj o 13.30 hod. Každému účastníkovi je k dispozícii internetové pripojenie prostredníctvom siete wifi, lektori im poskytujú technickú podporu.

Výzva: Vyše 100.000 eur na regionálny rozvoj


Úrad vlády SR vyhlásil na svojom webovom sídle druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov  Michalovce a Stropkov do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018. Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129.625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
      
Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR vlada.gov.sk. Žiadosti so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja alebo poštou na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením. Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.

Očkovanie: Povinné vo vybraných profesiách


Na Slovensku sú napríklad lekári, laboratórni pracovníci či pracovníci azylových zariadení povinne očkovaní proti tuberkulóze, zatiaľ čo epidemiológovia, vojaci, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže či hasiči proti hepatitíde A.

Proti hepatitíde B sú očkovaní zase učitelia na zdravotníckych školách, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí či sociálnej kurately. Zamestnanci virologických laboratórií, kde sa pracuje s vírusom besnoty, asanačných podnikov a šarhovia sa musia nechať zaočkovať proti besnote. Proti kliešťovému zápalu mozgu musia podstúpiť očkovanie zamestnanci virologických laboratórií, kde sa  pracuje s s vírusom kliešťového zápalu mozgu.

Povinné očkovania musia absolvovať aj skupiny ľudí, ktorí sú, alebo boli vystavení zvýšenému riziku nákazy. Sú to napríklad osoby, ktoré prišli do kontaktu s chorými na tuberkulózu, meningitídu či vírusovú hepatitídu A, osoby žijúce v domácnosti s človekom chorým na hepatitídu B a ľudia, čo prišli do kontaktu s besným zvieraťom. V domoch sociálnych služieb sa povinne očkuje proti pneumokokovým infekciám.