piatok 25. septembra 2020

IT: Koľko by zarobili deti za pomoc?

Veľa rodičov stále zápasí s technológiami pri riešení on-line úloh pri práci aj v osobnom živote. Spoločnosť Prolifics Testing uskutočnila prieskum u 2.664 tínedžerov (vo veku 13-18 rokov), pri ktorých on-line úlohách od nich rodičia žiadajú pomoc najviac a ako často im pomáhajú. Zistené údaje následne analyzovala na základe hodinovej sadzby pre profesionálnych poradcov, čo umožnilo vypočítať, koľko by deti zarobili, ak by svojim rodičom účtovali za IT pomoc. 

Hlavné zistenia: 
· Rodičia by mali deťom platiť 4.567,91 EUR ročne za všetku IT podporu, ktorú im poskytujú. 
· V uplynulom roku strávili tínedžeri 32 hodín pomáhaním svojim rodičom so sociálnymi sieťami a mali by im za pomoc vložiť vreckové vo výške 562,56 EUR. 
· Je zaujímavé, že 71% tínedžerov pripúšťa, že ich rodičia požiadajú o riešenie „technických problémov“ namiesto kontaktovania zamestnávateľa pri práci z domu. 
· 67% tínedžerov pomohlo svojim rodičom pri zorganizovaní stretnutia pomocou aplikácie Zoom alebo Skype 
· 52% pomohlo svojim rodičom pri uskutočňovaní skupinového videohovoru Whatsapp a 43% pri nastavovaní skupinového chatu Whatsapp 

Poradenstvo v oblasti sociálnych médií: Najvyhľadávanejšou podporou v oblasti IT bolo poradenstvo v sociálnych sieťach. Odhadom strávili dospievajúci učením svojich rodičov, ako ovládať sociálne médiá 32 hodín! Pri cene za poradenstvo do sociálnymi sieťami 16,22 GBP za hodinu tak priemernému tínedžerovi rodičia dlžia zhruba 519 GBP. Ak by sa tínedžeri mohli zamestnať na plný úväzok, dostávali by ročný plat zhruba 30.785 libier. 

Emailové poradenstvo: Väčšina rodičov sa podľa prieskumu nevie zorientovať ani v mailoch. V priemere tínedžer poskytoval mailové rady svojim rodičom a zákonným zástupcom zhruba 29 hodín. Mailové poradenstvo sa zvyčajne účtuje v priemere 23,92 libry za hodinu, rodičom tak zanecháva u svojich detí dlh 693,68 libier. Tínedžeri, ktorí by sa tejto úlohe neskôr venovali na plný úväzok, by mohli inkasovať priemerný ročný plat 45.400 libier. 

Strih videa: Pri tretej najpopulárnejšej IT asistencii, ktorú rodičia požadovali, dospievajúci strávili priemerne 27 hodín. Podľa ceny okolo 24,13 libier za hodinu od nezávislých poradcov by tínedžeri mohli za svoje strihové schopnosti získať 651,78 libier! Ich schopnosti by sa mohli hodiť aj neskôr, pričom priemerný plat za prácu na plný úväzok pre video editora sa odhaduje na 45.817 libier. S takýmito číslami môžu byť dospievajúci na začiatku veľmi lukratívnej kariéry. 

Copywriting: Štvrtou najžiadanejšou pomocou v oblasti IT bol copywriting. Rodičia vyžadovali od dospievajúcich 25 hodín podpory, pokiaľ ide o titulky na sociálnych sieťach, popisy obsahu na YouTube a všeobecné úlohy pri písaní textu. Ak copywriterom platili priemerný hodinový plat 18,86 libier, dospievajúcim tak blízki dlžia 471,50 libier za ich vedenie. S copywritermi na plný úväzok s priemerným ročným platom 35.796 libier sa zdá, že túto zručnosť vyhľadávajú nielen rodičia ale aj pracovný trh! 

Zadávanie dát: Tínedžeri strávili v priemere 24 hodín pomocou rodičom pri zadávaní údajov. Pri hodinovej sadzbe na trhu práce v priemere 10,56 libier, deti poskytovali rodičom vedomosti a poradenstvo v hodnote zhruba 253 libier - to by im vynieslo priemerný plat pri plnom úväzku zhruba 20.000 libier ročne. 

Grafický dizajn a fotografia: Napriek tomu, že boli šiestou najvyhľadávanejšou IT podporou, dospievajúci by za túto podporu získali 590,92 libier za cca 22 hodín pri priemernej sadzbe 26,86 libier za hodinu. Ak by to mali dospievajúci neskôr vykonávať na pozícii zamestnanca na plný úväzok, dostanú priemerný ročný plat 50.980 GBP! 

Počítačová bezpečnosť: Nie je prekvapením, že podpora počítačovej bezpečnosti patrila medzi pomoc, ktorú rodičia požadujú najviac! Dospievajúci strávia v priemere 20 hodín výučbou a úpravami možností zabezpečenia v mene rodičov. S hodinovým platom 26,41 libry medzi pracovníkmi v oblasti bezpečnosti by mohli byť tínedžeri bohatší o 528 libier, ak by si pomoc rodičom účtovali! 

Poradenstvo pre Microsoft Word / Excel: Dospievajúci odhadujú, že úlohám v tejto oblasti strávia 19 hodín. Za tento druh poradenstva si pracovníci účtujú približne 15 libier za hodinu, čo znamená, že tínedžeri by zarobili zhruba 293,93 libier, ak by za túto pomoc účtovali svojim rodičom. Tínedžeri, ktorí by to neskôr využili na svoju kariéru, by priemerne zarobili ročný plat 29.363 GBP. 

Poradenstvo pri predaji on-line: Rodičia tínedžerom zabrali 18 hodín na pomoc pri on-line predaji. Priemerná hodinová sadzba účtovaná za túto prácu sa blíži k 12 GBP, deti by mohli byť na tom o 211,86 GBP lepšie, keby si účtovali svoje vedomosti a čas! Priemerný plat na plný úväzok pre túto pozíciu je 22.339 GBP ročne – čo je pomerne dobrý nástupný plat pre tínedžerov.

EU: Digitálne vzdelávanie pre všetkých

Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad „vážnymi rozdielmi“ v učení počas celej výluky v celej Európskej únii (EÚ), kedy 32 % žiakov v niektorých členských štátoch nemalo niekoľko mesiacov prístup k vzdelávaniu. Obávajú sa, že to zníži budúce úrovne príjmov pre celú generáciu a negatívne ovplyvní produktivitu práce a konkurencieschopnosť pre EÚ ako celok.

Odstránenie digitálnej priepasti preto musí byť „okamžitou prioritou“, pričom Európska komisia uprednostňuje investície do digitálnej infraštruktúry a vybavenia najmä v odľahlých a vidieckych oblastiach. „Primárnym poučením z krízy“ je, že začlenenie a rovnaké príležitosti musia byť stredobodom budúcich politík EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Ďalšou kritikou je chýbajúca koordinácia a výmena najlepších postupov počas krízy. EÚ by mala hrať aktívnejšiu koordinačnú úlohu. Očakávané návrhy „vzdelávacieho balíka“ by mali transformovať Európsky vzdelávací priestor „z voľnej vízie zásad na konkrétny pracovný program“, ktorý tiež zabezpečí automatické vzájomné uznávanie kvalifikácií, diplomov a študijných pobytov v zahraničí najneskôr do roku 2025. Očakávaný akčný plán digitálneho vzdelávania musí stanovovať plnohodnotnú stratégiu digitálnych zručností a vzdelávania. Poslanci zároveň zdôrazňujú, že vysoko kvalitné vzdelávacie systémy sú základom globálnej konkurencieschopnosti EÚ, a kritizujú navrhované škrty v dlhodobom rozpočte. v programoch ako Erasmus +, Horizon Europe a Európsky sociálny fond Plus. Preto opakujú svoju požiadavku, aby sa rozpočet programu Erasmus + strojnásobil v porovnaní s VFR na roky 2014 - 2020.

O uznesení Európskeho parlamentu sa má hlasovať počas druhého plenárneho zasadnutia v októbri t. r. Európska komisia prisľúbila, že do konca tohto mesiaca príde s novým „vzdelávacím balíkom“ - oznámením o európskom vzdelávacom priestore a revidovaným akčným plánom digitálneho vzdelávania.

Radíme: Čo preveriť pred kúpou auta

Ponuka ojazdených vozidiel sa podľa AAA AUTO v dôsledku pandémie značne zúžila. Niektorí majitelia v predstave rýchlo získaných peňazí predávajú svoje auto aj so skrytými vadami, na stránkach dokonca inzerujú aj neexistujúce vozidlá. Problémom sa stal aj predaj dovezených automobilov zo zahraničia, kedy veľa predajcov ponúka autá v horšom stave. Vozidlá od súkromných osôb ako aj z menších autobazárov nemusia byť vždy riadne preverené, preto si treba dávať väčší pozor jednak na technický stav auta aj na stočený tachometer. Ďalším častým rizikom je kúpa automobilu, ktorý sa nachádza v exekúcii.

Automobilov so stočeným tachometrom sa u nás objavuje stále veľké množstvo. Autá s nižším počtom najazdených kilometrov sú na trhu ojazdených áut logicky hodnotnejšie ako tie, ktoré majú najazdených kilometrov viac. Najčastejšie býva manipulované s tachometrom pri dovážaných autách zo zahraničia. Stočený tachometer môžeme rozpoznať aj voľným okom, napríklad, ak sa pod sklom prístrojovej dosky nachádzajú odtlačky prstov alebo iné nečistoty. Ďalšou možnosťou je kontrola pomocou internetových databáz, kde vám na kontrolu stačí zadanie VIN kódu. Okrem počtu najazdených kilometrov vám systém skontroluje aj ďalšie záležitosti, či nebolo auto kradnuté alebo či nie je majetkom lízingovej spoločnosti. 

Ďalším vážnym problémom by mohla byť kúpa automobilu, ktorý je v exekúcii. Dlžníci sa snažia auta zbaviť skôr, než si ho zoberie exekútor. V takejto situácii môžete skončiť bez auta, aj bez vrátenia peňazí, ktoré ste do kúpy vozidla investovali. Praktické skúsenosti sú také, že až 90 % ľudí si pred kúpou vozidlo nepreverí. Exekúcia sa vždy vzťahuje len na majiteľa auta, nie na automobil. Ak má majiteľ exekúciu, vozidlo je na dopravnom inšpektoráte blokované a nedá sa prepísať na nového majiteľa. „Skoro každý týždeň nám telefonujú podvedení ľudia, ktorí riešia tento problém. Žiaľ, vozidlo si vopred neoverili a až na dopravnom inšpektoráte im oznámili, že sa nedá prepísať na novú osobu“,  informuje Asociácia overovateľov vozidiel. Ak nastane situácia, pri ktorej sa exekútor nevie dopátrať k vozidlu, príde na rad polícia, ktorá vám auto zadrží. Ak je motorové vozidlo blokované a predávajúci túto skutočnosť pri podpise zmluvy zamlčí, musíte si podľa podľa paragrafov 596 – 597 Občianskeho zákonníka vymáhať právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je totiž povinný kupujúceho upozorniť na akékoľvek vady predávanej veci. . 

štvrtok 24. septembra 2020

Trend: Kedy je budova smart?

V súčasnosti sa vďaka technológiám zvyšuje kvalita aj efektívne využitie priestoru na život či prácu v budovách. Trend tzv. inteligentných budov preniká aj na Slovensko a predstavuje nadstavbu oproti zeleným budovám. Diskutovalo sa o tom aj v rámci tohtoročného Týždňa zelených budov. 

Okrem zamerania na životné prostredie a zdravie používateľov podľa Milana Bogára pomocou nových SMART technológií vo zvýšenej miere riešia:
  • sociálnu udržateľnosť, ktorá je dosiahnuteľná zlepšenými vzťahmi jej používateľov, správcov jednak medzi sebou a jednak k budove samotnej, tzn. ich lepšou skúsenosťou,
  • ekonomickú udržateľnosť, ktorú zabezpečujú zvýšenou úspornosťou, produktivitou a využiteľnosťou priestoru.
Cieľom Európskej únie je, aby bol do roku 2030 podiel obnoviteľnej energie minimálne na úrovni 32 %. Sektor, ktorý má najväčší potenciál zohrať významnú úlohu v rámci prechodu na zelenú energiu je práve optimalizácia energetiky budov. Súčasná legislatíva umožňuje získať štátnu podporu v oblastiach, akými sú nízkouhlíkové hospodárstvo, obnova už existujúcich stavieb, výstavba energeticky hospodárnych budov a podobne. Na Slovensku ale chýbali technológie, ktoré by odstraňovali známe problémy obnoviteľných zdrojov a batériových úložísk použiteľné v praxi. Novinkou je napr. inovatívne riešenie, ktoré pomocou umelej inteligencie zabezpečuje SMART riadenie nabíjania a vybíjania batérie, reguluje prevádzku lokálneho zdroja energie a zároveň optimalizuje energetickú hospodárnosť budovy. Výsledkom tohto prístupu je zníženie celkových nákladov na elektrinu pre zákazníka, zefektívnenie dodávky elektriny a finančne výhodná produkcia obnoviteľnej energie. Práve vďaka moderným technológiám tak máme možnosť použiť už existujúcu distribučnú sieť, znížiť závislosť na fosílnych palivách a tak splniť ciele, ku ktorým sme sa ako Európa a svet zaviazali. 

Častou otázkou je, ako efektívne spojiť technológie pre správu energetiky a bezpečnosti budov do integrovaného systému. Výsledkom automatizácia riadenia údržby budov a SMART technológií na prevádzku je podstatné zvýšenie efektivity prevádzky a údržby technológií budov, šetrenie životného prostredia elimináciou výjazdov servisných technikov, elektronizáciou dokumentov, zvýšenie flexibility a on-line dostupnosti dokumentov. Prediktívna údržba dokáže zabezpečiť rýchle odstavenie zariadenia a spustenie údržby skôr ako dôjde k fatálnemu poškodeniu, ktoré bude vyžadovať náročnú a najmä drahšiu opravu. Príkladom zavedenia SMART riešenia je aj zavedenie SMART komunikácie pre vstupy do domov, ktoré ponúkajú nasledovné možnosti:
  • jednoduché a spoľahlivé komunikácie od vstupných dverí či vjazdu do garáže priamo s navštevovaným používateľom (mobilným telefónom) alebo s jeho bytom, recepciou či kanceláriou, 
  • nasadzovanie čítačiek pre pohodlný a bezpečne kontrolovaný vstup oprávnených osôb s viacerými spôsobmi identifikácie od PIN kódu, cez odtlačky prstov až po bezkontaktné karty, bluetooth technológiu či mobilné telefóny; možnosť ovládania aj výťahov,
  • integrácie riešení do iných bezpečnostných a správcovských systémov, pričom veľmi dobre spolupracuje s domácimi systémami automatizácie aj s komplexnými systémami riadenia veľkých budov.
EU: Ochrana pred karcinogénnymi chemikáliami

Každoročne sa v Európskej únii (EÚ) objaví zhruba 120.000 prípadov rakoviny z povolania v dôsledku vystavenia karcinogénom v práci, čo vedie každý rok zhruba k 80.000 úmrtiam. Na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rakovinou Európska komisia navrhla ďalšie obmedzenie expozície karcinogénnym chemikáliám. Podľa odhadov bude vďaka novým pravidlám lepšie chránených vyše 1,1 milióna pracovníkov v rôznych sektoroch. 

Smernica o karcinogénoch a mutagénoch sa pravidelne aktualizuje na zohľadnenie nových vedeckých dôkazov a technických údajov. V troch predošlých aktualizáciách sa riešilo vystavenie pracovníkov 26 chemikáliám. Štvrtý návrh pridáva nové alebo revidované expozičné limity v pracovnom prostredí pre tieto látky: akrylonitril (nový limit), zlúčeniny niklu (nový limit), benzén (znížený limit). Zavedenie nových alebo revidovaných expozičných limitov akrylonitrilu, niklových zlúčenín a benzénu v pracovnom prostredí bude pre pracovníkov jasným prínosom. Predíde sa prípadom rakoviny a iných závažných chorôb z povolania, zlepší sa ich zdravie i kvalita života. Návrh však prináša pozitíva aj pre podniky, keďže sa znížia náklady v dôsledku zlého zdravotného stavu a rakoviny z povolania vyplývajúce z absencií a platieb v rámci poistenia. O návrhu bude teraz rokovať Európsky parlament a Rada.

Návrh je prvou iniciatívou záväzku Európskej komisie bojovať proti rakovine v rámci pripravovaného európskeho plánu na boj proti rakovine. Komisia sa zaviazala zintenzívniť boj proti rakovine a do konca roka 2020 predstaví európsky plán na boj proti rakovine. Ten podporí členské štáty pri zlepšovaní prevencie, diagnostiky, liečby a riešenia rakoviny v EÚ a zmierni nerovnosti v otázkach zdravia v rámci členských štátoch i medzi nimi. Ďalšie posilňovanie ochrany pracovníkov pred rakovinou z povolania je o to dôležitejšie, že podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je rakovina hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním v EÚ: 52 % ročných úmrtí v dôsledku pracovných podmienok sa v súčasnosti pripisuje rakovinovým ochoreniam z povolania, zatiaľ čo na ochorenia obehovej sústavy pripadá 24 %, na iné choroby 22 % a zranenia predstavujú 2 %.

5G: Pätina Slovákov má stále obavy

V oblasti telekomunikácií je pojem 5G dlhodobo diskutovanou témou. Označuje novú 
mobilnú dátovú sieť, ktorá má nahradiť súčasné riešenie 4G. Poznajú Slováci význam 5G a majú z neho obavy? 

V prieskume spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke päťsto respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov tri štvrtiny opýtaných deklarovalo, že v poslednom čase zaznamenali pojem 5G a 59 % zároveň vedelo už pred výskumom, čo 5G znamená. Väčšie povedomie o tomto termíne aj o jeho význame majú muži než ženy. Tých, ktorí pojem zatiaľ nezaznamenali, je v slovenskej internetovej populácií 12 % a ďalších 12 % si nie je istých.

Rôzne média prinášajú rôzne názory na tému 5G – diskutovaná je ich bezpečnosť, vplyv na zdravie a pod. Na otázku, či sa respondenti obávajú príchodu 5G na Slovensko, ale viac než polovica odpovedala, že nie (29 % skôr nie a 27 % určite nie). Zďaleka najmenej sa sieti novej generácie bojí najmladšia veková skupina 15–24 ročných. Obavy potom vyjadrila len o niečo viac než pätina opýtaných, pričom konkrétne táto skupina spomínala predovšetkým obavy v súvislosti so zdravím. 22 % respondentov zatiaľ nevie, či sú obavy z príchodu 5G na mieste alebo nie.

streda 23. septembra 2020

EU: 8 miliárd eur do ďalšej generácie superpočítačov

V rámci plánu pre digitálne desaťročie podniká Európska komisia ďalšie kroky na posilnenie digitálnej suverenity Európy. Pripravila nové nariadenie o spoločnom podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku, pričom bude podporovať výskumné a inovačné činnosti v oblasti nových superpočítačových technológií, systémov a produktov, ako aj rozvíjať potrebné zručnosti na využívanie infraštruktúry a formovať základ pre ekosystém svetovej úrovne v Európe.

Superpočítačové technológie sa považujú za strategickú investičnú prioritu. Podporujú celú digitálnu stratégiu, od analýzy veľkých dát a umelej inteligencie až po cloudové technológie a kybernetickú bezpečnosť. Komisia okrem toho v prijatom odporúčaní vyzýva členské štáty, aby podporili pripojiteľnosť k ultrarýchlym sieťam a zostavili spoločnú koncepciu zavádzania 5G. Cieľom je aktualizovať predchádzajúce nariadenie Rady, ktorým sa v októbri 2018 zriadil spoločný podnik EuroHPC. Umožní Európe udržať si popredné miesto v technologických pretekoch smerom k ďalšiemu míľniku, a to najmä:
  • k exaflopovým superpočítačom, ktoré dokážu vykonať viac ako miliardu miliárd (1018) operácií za sekundu,
  • ku kvantovým počítačom a hybridným počítačom, ktoré kombinujú prvky kvantovej a klasickej výpočtovej techniky a dokážu vykonávať operácie, ktoré v súčasnosti nedokáže vykonávať žiadny superpočítač.
Spoločný podnik EuroHPC sprístupní existujúce európske superpočítačové a kvantové výpočtové zdroje všetkým používateľom v celej Európe vrátane verejného sektora a priemyselných používateľov, najmä malým a stredným podnikom (MSP), a to bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. O novom rozpočte sa v súčasnosti rokuje – podpora bude z programov Horizont Európa, Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy.

Superpočítačová infraštruktúra by sa mohla využívať vo viac než 800 európskych vedeckých, priemyselných a verejných aplikáciách. V sektore zdravotníctva (vrátane boja proti pandémii koronavírusu) už superpočítače pomáhajú pri hľadaní liečby, modelovaní a prognózovaní šírenia infekcie a pri podpore rozhodovania o opatreniach na zamedzenie šírenia nákazy. V júni konzorcium Exscalate4CoV financované zo zdrojov EÚ oznámilo, že raloxifén – už registrovaný generický liek používaný na liečbu osteoporózy – by mohol byť účinný pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19, ktorí majú mierne príznaky. Tento liek je teraz pripravený na klinické skúšanie a projekt pokračuje v práci na ďalších sľubných molekulách. Superpočítače takisto pomôžu európskym vedcom lepšie pochopiť ľudský metabolizmus a imunitný systém a povedú k značnému pokroku v oblastiach, ako je genomika, navrhovanie a testovanie nových liekov a pomoc v boji proti závažným chorobám vrátane rakoviny a vírusových infekcií. Okrem toho táto superpočítačová infraštruktúra pomôže realizovať iniciatívu EÚ „Destinácia Zem“ a prinesie významné zlepšenia v predpovedaní počasia, mestskom a vidieckom plánovaní, odpadovom a vodnom hospodárstve a modelovaní životného prostredia v oceánoch, mori a zamrznutej pevnine. To podporí ekologickú transformáciu v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a pomôže pri príprave na zásadné zhoršovanie životného prostredia a katastrofy, ako aj pri ich zvládaní.


Digitalizácia: Podpora Google pre slovenské firmy

Technológie a on-line nástroje ponúkajú veľký potenciál rastu a digitalizácia by mohla oživenie ekonomiky urýchliť. Avšak nie každý disponuje digitálnymi zručnosťami. A práve tu vidí Google možnosť, ako slovenskú spoločnosť podporiť. Do konca roka 2021 sa spoločnosť zaväzuje pomôcť ďalším 50-tisíc slovenským firmám a jednotlivcom lepšie využívať internet na rast svojho podnikania, nájdenie práce či na rozvoj kariéry.

Pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a jej platformou Inovujme.sk, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Slovak Business Agency a Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku chce Google v prvej fáze pomôcť malým a stredným podnikom oživiť svoj biznis pomocou on-line nástrojov a podporiť tak ekonomiku v rámci dlhodobej iniciatívy Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť. Nový vzdelávací program reaguje na potreby firiem v súvislosti s pandémiou. Cieľom je poskytnúť firmám praktické návody, ako využiť internet pre rast svojho biznisu. Samotná osnova programu vychádza z kvalitatívnej štúdie spoločnosti Ipsos zameranej na vplyv pandémie na malé a stredné podniky v regióne strednej a východnej Európy. Ľudia pôsobiaci v malých a stredných firmách sú často odborníkmi v oblasti svojho podnikania, ale chýbajú im odborné znalosti v iných oblastiach.

Bezplatný 10-týždenný program SMB Academy bude prebiehať od začiatku októbra do decembra 2020. V rámci programu sa firmy naučia ako byť dohľadateľný on-line, získajú praktické návody, ako predávať on-line, expandovať do zahraničia a efektívne spolupracovať. Jednotlivé lekcie budú na firmy distribuovať samotní partneri programu a v upravenej forme budú publikované na portáli Podnikajte.sk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom registračného formulára, alebo môžu navštíviť nový web Google pre malé a stredné firmy, ktorý im poskytne všetky praktické návody na jednom mieste, vrátane ponúk od externých partnerov. Ďalším nosným projektom pomoci slovenským firmám je spustenie programu, ktorý je určený pre pokročilejších podnikateľov so zameraním na akceleráciu ich biznisu Business Academy. Okrem vzdelávania získajú zapojené firmy aj individuálne biznis konzultácie s odborníkmi a po jeho ukončení obdržia certifikát o absolvovaní. Tento bezplatný 8-týždenný program pre 30 vybraných firiem z Česka a Slovenska bude prebiehať od 1. októbra do 19. novembra 2020 a firmy sa do programu môžu prihlásiť do 26. septembra 2020. 

Trendy vo vyhľadávaní Google naznačujú zmeny správania ľudí a ich záujem o vybrané služby. Najviac utrpeli odvetvia ako cestovný ruch (letenky, hotely), ale aj gastro prevádzky ako reštaurácie. Na druhej strane významne vzrástol vo vyhľadávaní záujem o záhradné či športové vybavenie (bicykle). Napríklad v apríli t. r. rekordne vzrástol záujem vo vyhľadávaní po donáške potravín – o 248 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, medziročne zaznamenali výrazný nárast aj fitness doplnky a športové vybavenie (121 %) a takisto aj donáška jedla (99 %). V auguste t. r. boli vo vyhľadávaní stále populárne výrazy z kategórie „záhrada, terasa“, vyhľadávanie vzrástlo o 46 % v medziročnom porovnaní, rast si udržali aj vyhľadávania v kategórii „fitness“ (o 29 %). V auguste pretrvával významný pokles v kategórii „last minute cestovanie“ (87 % pokles) a tiež „letecká doprava“ (44 % pokles).

Aktuálne: Súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri

Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia Slovenskej republiky poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby písomný súhlas so zápisom/výmazom do/z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. 

Registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným preverí sám v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, či sa voči osobe zakladateľa eviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, a preto sa udeľovanie súhlasu Sociálnej poisťovne so zápisom alebo výmazom spoločnosti stane nadbytočné. Do 30. septembra 2020 Sociálna poisťovňa vydáva na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby súhlas so zápisom/výmazom do/z obchodného registra v tých prípadoch, ak je fyzická alebo právnicka osoba ku dňu udelenia súhlasu uvedená v zozname dlžníkov, avšak len z dôvodu, že zoznam ešte nebol aktualizovaný a osoba nebola po úhrade dlhu zo zoznamu odstránená.

Pri zániku spoločnosti sa od 1. októbra 2020 nebude vyžadovať preverenie evidovaného nedoplatku na poistnom na sociálne poistenie. Evidovaným nedoplatkom na poistnom na sociálne poistenie pritom bude aj suma nižšia ako 5 eur. Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, hľadí sa na neho, ako keby mal evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie.

utorok 22. septembra 2020

AI: Nový projekt pre nemocnice

Softvérové systémy určené pre nemocnice riešia čiastkové úlohy a navzájom nekomunikujú. Spôsobuje to neefektívne využívanie zdrojov a zbytočné predlžovanie liečby pacientov. Práve to sa rozhodli zmeniť programátori a IT špecialisti v novom projekte Patient Journey Management, ktorý pomôže nemocniciam lepšie využívať vlastné zdroje. Pre pacientov sa plánuje nová mobilná aplikácia.

Návšteva nemocnice by pre pacienta bola omnoho kratšia a efektívnejšia, ak by tok informácií prebiehal tak, ako má a alokácie potrebných zdrojov by boli urobené dopredu na základe dát a predikcií. Výhody nového projektu majú pocítiť aj lekári a nemocničný personál, a to v lepšej organizácii práce aj optimalizácii činností napríklad pri objednávaní pacientov či plánovaní služieb a operácií. Nový systém taktiež myslí na efektívne manažovanie pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a náhle zmeny súvisiace s pandémiou koronavírusu. Samotným nemocniciam môž
e systém podľa odhadov ušetriť až 30 % nákladov. Pre programátorov a IT špecialistov je dôležitá aj spokojnosť pacienta. Mal by byť informovaný, čo sa s ním bude diať od momentu, kedy vstúpi do nemocnice, aké vyšetrenia a zákroky ho ešte čakajú a kedy sa predpokladá, že bude môcť ísť domov. Všetky potrebné informácie o svojej diagnóze, priebehu liečby a pobyte v nemocnici bude mať k dispozícii v mobilnej aplikácii.

Spoločnosť Siemens Healthineers sa rozhodla vyvíjať tento produkt na Slovensku najmä kvôli dobrým skúsenostiam so slovenským tímom z minulosti. Malo by sa na ňom podieľať približne 50 softvérových inžinierov a testerov, ktorí budú spolupracovať so špičkovými tímami v Nemecku. Programátori budú v úzkom kontakte aj priamo so zdravotníckymi zariadeniami. Do spolupráce bude zapojených približne desať nemocníc v Európe a Spojených štátoch, vítaná by bola aj niektorá zo slovenských nemocníc. Tím softvérových inžinierov začína aplikáciu vyvíjať doslova v „bode nula“, v pilotnej fáze by však mohla začať slúžiť nemocniciam už na konci budúceho roka. Projekt je dlhodobý pre celosvetový trh. Prvé nasadenie do prevádzky sa plánuje na koniec roka 2021. Predpokladá sa, že vývoj bude pokračovať ďalších najmenej 10 rokov.

COVID-19: EÚ musí zaistiť dostupnosť liekov

Európsky parlament vyzval na posilnenie sebestačnosti Európskej únie (EÚ) v oblasti liekov a zdravotníckeho vybavenia s cieľom zaistiť občanom nepretržitý prístup k cenovo dostupnej liečbe. Poslanci sa v nelegislatívnom uznesení zamerali na príčiny nedostatku liekov v EÚ. 

Parlament privítal návrh nového európskeho programu v oblasti zdravia EU4Health a vyzval Európsku komisiu, aby sa v budúcej liekovej stratégii EÚ zaoberala aj zvýšením prístupnosti bezpečných a cenovo dostupných liekov. Exekutíva EÚ by tiež podľa poslancov mala hľadať možnosti, ako obnoviť farmaceutickú výrobu v únii. Uznesenie tiež vyzýva Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh vo forme smernice, ktorá by stanovila minimálne normy pre kvalitné systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch.

EÚ by sa mala prioritne zamerať na podporu domácej výroby základných a strategických liekov a účinných látok. Poslanci pripomínajúc, že podiel liekov na trhu EÚ, ktoré boli vyrobené za hranicami únie, predstavuje v súčasnosti až 40 %. Mimo EÚ sa vyrába aj približne 60 % až 80 % chemicky účinných látok, a to najmä v Číne a Indii. Parlament vyzval, aby sa preverovali priame zahraničné investície do zariadení farmaceutickej výroby, ktoré sú súčasťou kritickej zdravotníckej infraštruktúry v Európe. Podporil tiež zavádzanie finančných stimulov, ktoré by motivovali farmaceutické spoločnosti vyrábať svoje lieky a účinné látky v Európe. Poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali členské štáty na vzájomnú výmenu osvedčených postupov v oblasti vytvárania a spravovania zásob. Zákonodarcovia tiež presadzujú vytvorenie koordinovaných stratégií v oblasti zdravia, ktorých súčasťou by malo byť intenzívnejšie využívanie spoločného obstarávania liekov na úrovni EÚ.

Parlament tiež vyzval Európsku komisiu, aby podľa vzoru mechanizmu rescEU vytvorila európsku rezervu liekov strategického významu pre zdravotníctvo. Mala by tak vzniknúť akási európska pohotovostná lekáreň, ktorá by prostredníctvom mechanizmu spravodlivej distribúcie pomáhala riešiť nedostatok liekov v členských štátoch. Na uľahčenie obehu liekov medzi členskými štátmi požadujú poslanci spružnenie pravidiel týkajúcich sa formátov balenia, postupov opätovného využitia a expiračných lehôt liekov, ako aj používania veterinárnych liekov.

Aktuálne: Mladí Slováci a dlhy

Mladí Slováci všeobecne považujú dlžníkov s dlhmi po splatnosti za ľudí, ktorí majú v živote smolu (59 %) a neúspech (43 %). Napriek tomu sú pevne presvedčení, že sa dlžníci snažia svoje záväzky včas uhradiť (80 %) a väčšinou za svoje dlhy nemôžu (47 %). Za nedôveryhodných ľudí považuje dlžníkov 26 % mladých Slovákov.

Až 86 % mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov s nejakým dlhom potvrdilo, že svoje záväzky spláca bez problémov a včas. Ďalších 14 % respondentov uvádza, že záväzky síce splácajú včas, ale s väčšími či menšími problémami. Z prieskumu, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vypracovala agentúra STEM/MARK tiež vyplýva, že s veľkým meškaním a po častých upomienkach veriteľa splácajú svoje dlhy 4 % mladých dlžníkov. Len jednotky percent mladých Slovákov sú na tom so splácaním dlhov tak zle, že im hrozí exekúcia, alebo dokonca už sú v exekúcii či insolvencii. Do problémov so splácaním záväzkov sa dostávajú predovšetkým dlžníci vo veku 23 až 26 rokov, ďalej ľudia s nižším vzdelaním (prípadne ešte študujúci) a dlžníci s nižšími príjmami. „Schopnosť splácať záväzky svedčí o zodpovednom prístupe mladých ľudí k úverom či hypotékam, dôkladnom plánovaní osobných financií a celkovej finančnej gramotnosti mladých Slovákov. Necelá desatina respondentov nášho prieskumu uvádza, že má aj záväzky po splatnosti“, hovorí Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK. 

V prípade k neschopnosti splácať dlhy je 48 % mladých Slovákov pripravených kontaktovať veriteľa a dohodnúť sa na splácaní formou splátkového kalendára. Najviac sú takémuto riešeniu naklonení muži vo veku 27 až 30 rokov, ktorí sú nezamestnaní. Viac ako štvrtina mladých ľudí si v takejto situácii nájde ďalšiu prácu na zvýšenie príjmov (28 %). Viac peňazí na splácanie záväzkov by takto získali predovšetkým vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Každý desiaty respondent si požičia peniaze od rodiny či priateľov. „Hlavné preferované riešenia neschopnosti splácať záväzky sú zaiste správne, stále však máme medzi mladými ľuďmi 20 % respondentov, ktorí by si na splácanie aktuálneho úveru vzali ďalšiu pôžičku, a 9 % mladých ľudí, ktorí by problém ignorovali. Tento veľmi problematický spôsob riešenia neschopnosti splácať dlhy, ktorý často vedie do dlhovej pasce, by zvolili predovšetkým najmladší respondenti vo veku 18 až 22 rokov“, dodáva Jaroslava Palendalová.


pondelok 21. septembra 2020

Upozorňujeme: Podvodné maily

Na Slovensku sa šíria falošné emaily so zdeformovaným logom Slovenskej pošty, ktoré žiadajú poplatok za doručenie zásielky. Pošta upozorňuje, že nie je ich odosielateľom, ide o podvod a klienti by nemali na takéto maily reagovať. 
 
Slovenská pošta nikdy nepýta prostredníctvom emailov peniaze. Za zásielku zaplatí klient buď pri objednávaní tovaru, teda priamo e-shopu, alebo na dobierku, teda pri prevzatí zásielky – a to hotovosťou alebo kartou. Adresát zaplatí za zásielku kuriérovi, pri priehradke na pobočke alebo v BalíkoBOXe. Pošta uvádza vo svojich emailoch ako "trackovacie" číslo podacie číslo zásielky, ktoré pozostáva z prefixu (dve písmená), deviatich čísel a sufixu (dve písmená na konci, ktoré označujú kód krajiny).

Ak dostanete e-mail, pošta odporúča vždy kontrolovať aj odosielaciu adresu a nereagovať na podozrivé emaily, obzvlášť, ak žiadajú peniaze. V prípade, že ste na podvodné maily už zareagovali a uhradili požadovanú sumu, čím im bola spôsobená škoda, pošta odporúča obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

COVID-19: Harmonizácia testovania, hodnotenia rizík a prijímaných opatrení

Európsky parlament prostredníctvom prijatého nelegislatívneho uznesenia kritizoval členské štáty za prijatie rozdielnych nekoordinovaných opatrení v reakcii na nedávny nárast počtu nových prípadov COVID-19 v celej Európskej únii (EÚ). Podľa poslancov sa vlády krajín EÚ nepoučili z prvej vlny pandémie a opakujú tú istú chybu ako na začiatku krízy.

Uznesenie si všíma, že dodnes neexistuje harmonizovaná metodológia zberu a hodnotenia počtu infikovaných osôb, v dôsledku čoho sú údaje o nakazených osobách interpretované v jednotlivých členských štátoch veľmi rozdielne. Tieto údaje však úzko súvisia s hodnotením rizika a môžu viesť k protiopatreniam, medzi ktoré patrí aj obmedzenie voľného pohybu.

Parlament vyzval členské štáty na:
• prijatie jednotnej definície pozitívneho prípadu COVID-19, úmrtia na COVID-19 a vyliečenia z infekcie;
• vzájomné uznávanie výsledkov testov vo všetkých krajinách EÚ;
• skrátenie neprimeraných čakacích lehôt na testy;
• stanovenie jednotnej dĺžky trvania karantény;
• koordináciu nevyhnutných cestovných obmedzení v súlade s návrhom Európskej komisie;
• diskusiu o čo najskoršom návrate k plne funkčnému schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) by podľa poslancov malo na základe informácii z členských štátov pravidelne vyhodnocovať riziko šírenia vírusu a uverejňovať týždenne aktualizovanú mapu rizika pre jednotlivé regióny s použitím spoločného farebného označenia. Finančné a ľudské zdroje ECDC by mali byť za týmto účelom okamžite posilnené.

Uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila harmonizovaný formulár na lokalizáciu cestujúcich v snahe zvýšiť dôveru v celoúniový monitorovací systém. Parlament tiež podporil využívanie aplikácií na sledovanie kontaktov, ktorých interoperabilita na úrovni EÚ umožňujúca vyhľadanie kontaktov v celej Únii by mohla byť zabezpečená už v októbri. Tieto aplikácie však musia fungovať v súlade s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Novinka: e-tarify na nabíjanie elektrických vozidiel

Na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave sa uskutočnili stretnutie so zástupcami združenia SEVA (Slovenská asociácia pre elektromobilitu) o podpore využívania elektromobilov na Slovensku.

Združenie SEVA otvorilo diskusiu o ich návrhu na zavedenie dvoch nových e-taríf pre nabíjanie elektrických vozidiel: 1. jednozložková distribučná tarifa na VN strane a 2. špecifická distribučná tarifa na NN strane. Každá z nich má cieľ uľahčiť spotrebiteľom využívanie elektromobilov a tiež vlastníkom infraštruktúry výstavbu/prevádzku nabíjacích staníc, ako aj ich možné využitie pre ovplyvňovanie koncovej spotreby (demand side management). „Som presvedčený, že obe tarify idú v duchu podpory inteligentného využívania elektromobilov v synergii s distribučnou sústavou a napĺňajú literu novej európskej legislatívy, najmä Smernice EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou“, uviedol Patrik Križanský.

ÚRSO podporuje inovatívne riešenia v oblasti energetiky, najmä keď im predchádza širšia odborná diskusia, v tomto prípade, aj so zástupcami distribučných spoločností. Predseda ÚRSO Andrej Juris zdôraznil: „Dôležité bude, ako na iniciatívu SEVA zareagujú distribučné spoločnosti. Každopádne úrad bude návrhy SEVA analyzovať, uvidíme čo nám v tomto prípade dovoľuje platná legislatíva. ÚRSO určite podporuje rozvoj využívania elektromobilov na Slovensku, samozrejme možné zavedenie nových taríf nesmie mať negatívny dopad na ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov.“