štvrtok 28. septembra 2023

dTest: Parené syry

Parené syry majú široké využitie, možno ich použiť na zapekanie, do šalátov, ako súčasť studených mís alebo napríklad na grilovanie. Spotrebiteľský časopis dTest sa tentokrát v testovaní zameral na oštiepky a syrové nite. Väčšina vzoriek 11 oštiepkov a 10 druhov syrových nití pochádzala priamo zo slovenskej produkcie.

Skúšky sa zamerali na najvýznamnejšie ukazovatele kvality každého syra, teda obsah tuku, sušiny a tuku v sušine. „Slovenská ani česká mliekarenská vyhláška sa o kvalite oštiepkov a syrových nití nezmieňuje, čiastočnou inšpiráciou preto pre nás bol výrobok predávaný pod chráneným zemepisným označením Slovenský oštiepok. Tento syr sa vyrába na Slovensku z ovčieho mlieka a musí obsahovať aspoň 38 % tuku v sušine a minimálne 48 % sušiny,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová. Medzi testovanými syrmi sa bohužiaľ žiadny chránený Slovenský oštiepok nenachádzal, pretože slovenské supermarkety v čase nákupov vzoriek na testy tento tradičný výrobok neponúkali. Obe predpísané čísla však pomohli porovnať syry medzi sebou. „Pri syrových nitiach sa žiadne porovnávacie čísla nenašli, pri hodnotení sme preto syry porovnávali iba medzi sebou. Vo všetkých prípadoch sme uprednostňovali výrobky s vyššou tučnosťou, sušinou a podielom tuku v sušine,“ upresňuje H. Hoffmannová.

A ako sa výrobkom v skúškach darilo? Väčšina oštiepkov sa zmestila do hodnôt vyžadovaných pre špeciálny Slovenský oštiepok. Rovnako údaje na obale oštiepkov zodpovedali nameraným hodnotám. Pri syrových nitiach bola situácia komplikovanejšia. „Výrobky často sľubovali vyšší podiel tuku, ako sa podarilo v laboratóriu namerať. Pri väčšine z nich bolo možné vysvetliť rozdiel úradnou toleranciou. Avšak v prípade výrobku Jurova špajza Syrové nite bola tučnosť nižšia o viac ako povolených 20 % z deklarovanej hodnoty. Tam už ide o klamanie zákazníkov,“ objasňuje H. Hoffmannová celkové nízke hodnotenie tejto značky. Obal výrobku uvádzal obsah tuku 19,8 g/100 g, zistených však bolo iba 13,4 g/100 g. Po skončení laboratórneho testovania ďalej posúdil parené syry senzoricky panel ôsmich hodnotiteľov. Vyložene nepodarený syr komisia nenašla. V celkovom súhrne padali veľmi dobré a dobré známky, pričom o niečo úspešnejšie boli oštiepky. Najväčší počet bodov zožal Kaufland / Z lásky k tradícii Polooštiepok údený. Pre zaujímavosť: syr vlastnej značky českej vetvy toho istého reťazca skončil za tým slovenským o pár bodov pozadu. Za obidvomi však stál rovnaký slovenský výrobca. Na záver boli syry podrobené mikrobiologickému vyšetreniu, kedy sa vždy v piatich rôznych baleniach jedného výrobku skúmala prítomnosť baktérie E. coli, salmonel, listérií a kvasiniek. Laboratórium nepreukázalo výskyt E. coli ani salmonel. V jednom balení oštiepka na grilovanie značky Zlatý syr sa našli baktérie listérií a tri vzorky ukázali aj nález kvasiniek. „V tejto situácii však nemožno hovoriť o porušení predpisov. Pre množstvo kvasiniek totiž neexistuje limit a hraničný je až stav, kedy ich prítomnosť negatívne ovplyvňuje vzhľad, chuť a vôňu výrobku, k čomu v tomto prípade vôbec nedošlo,“ uzatvára H. Hoffmannová.

streda 27. septembra 2023

EU: Stop pre mikroplasty

Ďalším významným krokom smerom k ochrane životného prostredia je prijatie opatrení na obmedzenie mikroplastov zámerne pridávaných do výrobkov v rámci legislatívy Európskej únie týkajúcej sa chemikálií (REACH). Novými pravidlami sa zabráni uvoľneniu približne pol milióna ton mikroplastov do životného prostredia. Zakáže sa predaj mikroplastov ako takých, ako aj výrobkov, do ktorých boli mikroplasty pridané zámerne a z ktorých sa tieto mikroplasty pri používaní uvoľňujú. V riadne odôvodnených prípadoch sa uplatňujú výnimky a prechodné obdobia, aby sa dotknuté strany mohli novým pravidlám prispôsobiť.

V prijatom obmedzení sa používa široké vymedzenie mikroplastov – vzťahuje sa na všetky syntetické polymérne častice menšie ako päť milimetrov, ktoré sú organické, nerozpustné a odolné voči degradácii. Účelom je znížiť emisie úmyselne používaných mikroplastov z čo najväčšieho počtu výrobkov. Niektoré príklady bežných výrobkov patriacich do rozsahu pôsobnosti obmedzenia sú:
 • granulovaný výplňový materiál používaný na umelých športových povrchoch – najväčší zdroj úmyselne používaných mikroplastov v životnom prostredí;
 • kozmetika, pri ktorej sa mikroplasty používajú na viaceré účely, ako je olupovanie (plastové mikročastice) alebo získavanie špecifickej textúry, vône či farby;
 • detergenty, zmäkčovače textílií, trblietavé častice, hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, hračky, lieky, zdravotnícke pomôcky a mnohé ďalšie.
Výrobky používané v priemyselných lokalitách alebo neuvoľňujúce mikroplasty počas používania sú zo zákazu predaja vyňaté, ale ich výrobcovia budú musieť vypracovať pokyny, ako sa príslušné výrobky používajú a likvidujú, aby sa zabránilo emisiám mikroplastov.

Prvé opatrenia, napríklad zákaz voľných trblietavých častíc a plastových mikročastíc, sa začnú uplatňovať, keď obmedzenie nadobudne účinnosť o 20 dní. V ostatných prípadoch sa zákaz predaja bude uplatňovať po uplynutí dlhšieho obdobia, aby sa dotknutým zainteresovaným stranám poskytol čas na vývoj alternatív a prechod na ne.

utorok 26. septembra 2023

Aktuálne: Finančný stres

Skĺbiť osobný a pracovný život nie je jednoduché, obzvlášť ak ste rodičmi. Tretina slovenských rodín považuje skĺbenie povinností za náročné a takmer polovica opýtaných žije vo finančnom strese. Pomôcť môžu firemná škôlka, príspevok pre prváka či deň voľna v prvý školský deň aj flexibilný pracovný pomer. Práca na skrátené úväzky sa však týka iba 6 % z celkového počtu ponúk. Najviac ponúk na skrátené úväzky nájdu uchádzači v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Z prieskumu portálu Kariéra.sk (4.325 respondentov) vyplynulo, že 31 % rodín má dobre štruktúrovaný denný režim, ktorý im umožňuje všetko efektívne zvládnuť. Len o jedno percento menej sú zastúpené rodiny, ktoré sa síce snažia zladiť všetky povinnosti, avšak považujú to za náročné. Pri posúdení náročnosti zvládania povinností s deťmi boli jednotlivé skupiny rodičov pomerne vyrovnané: 29 % opýtaných to považuje za mierne náročné, 24 % za stredne náročné a 18 % za veľmi náročné. Pre 22 % rodičov nie je zvládanie povinností týkajúcich sa detí náročné. Zladenie práce a starostlivosti o deti by mnohí rodičia nezvládli bez externej pomoci. Až 38 % respondentov priznalo, že sa spolieha na pomoc rodinných príslušníkov, 23 % využíva mimoškolské programy alebo krúžky a 10 % opýtaných má zaplatenú opatrovateľku. Len necelá tretina rodičov zvláda starostlivosť vo vlastnej réžii a nepotrebuje pritom pomoc od okolia.

Neustále zdražovanie, inflácia a nízke platy majú za dôsledok aj finančné problémy v slovenských rodinách. Len tretina opýtaných priznala, že starostlivosť o deti zvláda bez finančných problémov. Takmer polovica respondentov považuje situáciu síce za primeranú, avšak zvládajú ju s určitým finančným stresom. 14 % slovenských rodín má problém vychádzať s peniazmi a 6 % dokonca priznalo výrazné finančné ťažkosti. Medzi najčastejšie a finančne najnáročnejšie výdavky spojené so starostlivosťou o deti považuje takmer tretina opýtaných (26 %) mimoškolské aktivity a koníčky. Ďalej to je oblečenie a základné potreby (20 %), potraviny a bežné nákupy (19 %), výdavky na vzdelávanie (14 %), náklady na starostlivosť o dieťa alebo dennú starostlivosť (11 %), prípadne výdavky na lekárske ošetrenia a zdravotnú starostlivosť (6 %).

Ako to zvládať? Až 40 % rodičov sa snaží znižovať nepodstatné výdavky, aby im zostalo dostatok financií na tie dôležité a potrebné položky, 20 % respondentov hľadá popri hlavnom pracovnom pomere dodatočné zdroje príjmu. Niektorí sa zamestnávajú v druhej práci na čiastočný úväzok, prípadne vykonávajú inú vedľajšiu činnosť. Približne 16 % opýtaných spolieha na vytvorenie prísneho rodinného rozpočtu a 10 % rodičov využíva úspory alebo núdzové fondy, 6 % priznalo prijímanie finančnej podpory od členov rodiny alebo priateľov.

pondelok 25. septembra 2023

Smart zariadenia: Opätovný rast

Globálne dodávky nositeľných zariadení sa v druhom štvrťroku 2023 (2Q23) vrátili k rastu a zvrátili tak dva štvrťroky poklesu. Podľa International Data Corporation (IDC) vzrástol trh medziročne o 8,5 % s celkovým počtom 116,3 milióna dodaných zariadení. Tento rast prišiel na úkor celkovej trhovej hodnoty, keďže priemerné predajné ceny (ASP) klesli v dôsledku zvýšenej konkurencie a zliav zo strany maloobchodníkov, ktorí sa snažili znížiť nadmerné zásoby.

„Zatiaľčo sledovanie kondície, ako napr. prejdené kroky a prebehnuté vzdialenosti, pomohlo zaujať hlavné publikum, mnohí spotrebitelia sa teraz dožadujú holistickejšieho prístupu k sledovaniu zdravia, čím sa pripravuje pôda pre funkcie, akými sú monitorovanie spánku, metriky zotavenia, pripravenosť. skóre a sledovanie úrovne stresu,“ zhodnotil Jitesh Ubrani. Ide o miesto, kde si menšie značky, ako napríklad Oura, Whoop a Withings, dokázali vydobyť medzeru, hoci mnohé veľké značky a niektoré miestne spoločnosti pozorne sledujú tento priestor a očakáva sa, že v najbližších mesiacoch uvedú na trh produkty. 

IDC predpovedá, že v roku 2023 bude dodaných 520 miliónov nositeľných zariadení, čo je nárast o 5,6 % v porovnaní s rokom 2022. Slúchadlá budú top kategóriou s takmer 62 % nositeľných zariadení dodaných v tomto roku, po ktorých budú nasledovať inteligentné hodinky s takmer 32 % dodávok. Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že trh do konca roka 2027 vzrastie na 625,4 milióna, čo predstavuje 4,7% zloženú ročnú mieru rastu (CAGR). „Väčšina spotrebiteľov si v súvislosti s nositeľnými zariadeniami predstaví populárne značky ako Apple, Samsung a Fitbit. Hnacou silou rastu je však množstvo menších spoločností, ktoré možno nemajú globálne ambície ako lídri na trhu, ale namiesto toho sa zameriavajú na špecifické geografické oblasti, ako Čína a India, s plne vybavenými zariadeniami, ktoré spĺňajú cenové očakávania," dodal Ramon T. Llamas.

piatok 22. septembra 2023

SR: Zamestnanosť a mzda v júli 2023

Mzdy v júli 2023 na Slovensku podľa štatistického úradu vo väčšine odvetví odolali inflácii, zamestnanci tak dostali aj reálne vyššiu hodnotu za svoju prácu ako pred rokom. Zamestnanosť ale v slovenskom hospodárstve klesla aj počas júla 2023. Najväčší zamestnávateľ – priemysel mal medziročne nižší stav zamestnancov o 0,5 % (zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 17 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca). Medziročne klesla zamestnanosť aj vo vybraných trhových službách o 2,2 % a v maloobchode o 1,9 %. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o takmer 4 % zaznamenali činnosti reštaurácii a pohostinstiev a veľkoobchod.

Zamestnanosť na Slovensku medziročne vzrástla v stavebníctve o 1,9 %, informáciách a komunikácii o 2,2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %. Od začiatku roka stúpol počet zamestnancov viac ako 2 % v stavebníctve, informáciách a komunikácii a tiež v ubytovaní, do 1 % v predaji a oprave motorových vozidiel. Naopak medziročne zamestnanosť klesla do 1% v priemysle, doprave a skladovaní a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, výraznejšie, o viac ako 2 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode. Na úrovni júla 2022 zostala v maloobchode. 

Nominálne mzdy rástli v júli 2023 najrýchlejšie, o viac ako 12 %, vo veľkoobchode na 1.429 eur, v maloobchode na 1.086 eur a tiež v stavebníctve na 1.028 eur. Opäť najpomalšie rástli mzdy v odvetví s dlhodobo najvyššími zárobkami – v informáciách a komunikácii o 5,3 % na úroveň 2.288 eur. Nižším tempom do 10 % rástli mzdy v doprave na1.302 eur mesačne a v predaji a oprave motorových vozidiel na 1.375 eur. Nominálna mesačná mzda v súhrne od začiatku roka 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, pričom vo väčšine odvetví rástla dvojciferným tempom. Najviac sa zvýšila v odvetviach s najnižšími zárobkami: v ubytovaní o 17,2 % na 1.056 eur, v stavebníctve o 14 % na rovných 1.000 eur a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,8 % na 694 eur.

Mzdy vo väčšine sledovaných odvetví v júli 2023 odolali inflácii, teda tempo ich rastu bolo vyššie ako rast cien. O viac ako 2 % stúpli reálne mzdy vo veľkoobchode, maloobchode a v stavebníctve, o 1 % rástli v ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, vybraných trhových službách a tiež v priemysle. Reálny pokles miezd bol v informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a rovnako aj v predaji a oprave motorových vozidiel. Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili v ubytovaní o 3,7 %, miernejšie rástli aj v stavebníctve o 0,9 % a činnostiach reštaurácii a pohostinstiev o 0,7 %.  A naopak klesli od 0,4 % vo vybraných trhových službách do 5,6 % v informáciách a komunikácii.

 

štvrtok 21. septembra 2023

Radíme: Mobil pre školáka

Vstup do školského života predstavuje pre každého dieťa veľký krok smerom k nezávislosti a samostatnosti. Súčasná doba nám prináša nový aspekt tejto transformácie – mobilný telefón. Či už to vnímame s radosťou alebo s obavami, mobil sa stále častejšie stáva súčasťou povinnej školskej výbavy. Nie je to len z dôvodu monitorovania polohy dieťaťa či jednoduchého spojenia s ním, ale aj kvôli potenciálnemu vyrovnaniu sa s tlakom a šikanou spolužiakov, ktorí už svoje mobilné telefóny vlastnia. Vlastníctvo telefónu v takto útlom veku ale prináša aj výzvy. Na tie sme pre vás pripravili niekoľko rád a tipov.


Mobilný telefón môže byť skvelým nástrojom na upokojenie rodičov a zaistenie bezpečnosti dieťaťa. S možnosťou sledovania polohy možno rýchlo zistiť, kde sa dieťa práve nachádza. Vďaka tomu tiež môžete s dieťaťom jednoducho komunikovať a povedať mu napríklad, kedy presne pre neho do školy prídete, alebo že ho vyzdvihne iný člen rodiny, než býva bežné. Je si potreba však uvedomiť, že nejde o preteky v tom, kto má najnovší a najdrahší mobil. Kľúčové je zvoliť vhodný telefón podľa veku a potrieb dieťaťa. Ktoré funkcie sú skutočne potrebné a prospešné? Práve na to je potreba sa zamerať pri výbere. Rozhodujúca by mala byť aj cena, aby výber nezaťažil rodinný rozpočet nadmerne a či je možné nastaviť ho tak, aby bol pre detské používanie bezpečný, vrátane rôznych rodičovských obmedzení.
 
S príchodom mobilného telefónu do života dieťaťa je nevyhnutné zdôrazniť dôležitosť kyberbezpečnosti. Rodičia by mali venovať pozornosť tomu, akým spôsobom telefón nastaviť a zabezpečiť. Vyhýbať by sa mali napríklad párovaniu telefónu s neznámymi zariadeniami alebo jeho spárovaniu s platobnými kartami. Nevyhnutné je tiež stanoviť pravidlá pre používanie mobilného telefónu. Určite časové obmedzenie pre čas strávený pri displeji, nastaviť sa tiež dá automatické vypnutie telefónu v určitý čas. Praktické rady poskytuje aj Polícia SR, ktorá na svojich webových stránkach prináša tiež celý rad tipov. „Medzi základné pravidlá používania telefónov u detí patrí limitovanie času, kedy bude dieťa telefón používať na zábavu a zákaz jeho používania pred spaním. Vo chvíli, kedy bude chcieť nainštalovať nejakú aplikáciu, urobí to rodič, ktorý posúdi tiež jej vhodnosť. Veľký pozor by si rodičia mali dať aj na to, aby dieťa používalo telefón v škole v súlade s jej poriadkom a tiež na to, aby ho nikdy nepožičiavalo cudzím ľuďom alebo nevymieňalo za iné veci, ako to často deti robia v prípade hračiek. Hlavné je ale myslieť na to, že cieľom je naučiť dieťa využívať mobilný telefón k zmysluplným aktivitám, nie len mu zadovážiť hračku.“

Podporujte dieťa, aby trávilo čas aj inými aktivitami, akými sú hranie sa vonku, učenie, kreslenie alebo šport. Dôraz by mal byť tiež kladený na bezpečné správanie on-line, zvlášť pokiaľ sú deti už staršie a používajú sociálne siete. Dôležité je upozorniť na nebezpečie zdieľania osobných údajov, fotografií a na nutnosť rešpektovať pravidlá slušného správania na internete.

streda 20. septembra 2023

Inflácia: V auguste 8,9 %

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb na Slovensku si v auguste t. r. podľa štatistík zachovali priemernú júlovú úroveň. Medziročne pokračovalo ďalšie spomaľovanie tempa rastu cien potravín na hodnotu 13,6 %. Medziročná hodnota inflácie 8,9 % je najnižšiou od februára 2022. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 9,6 % a čistá inflácia hodnotu 8,4 %. Medzimesačne jadrová inflácia zostala na júlovej úrovni a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,4 %.

Najväčší vplyv na medzimesačný pokles inflácie mali v auguste potraviny, ktorých ceny klesli v priemere o 1,1 %: zeleniny o 4,6 %, ovocia o 2,8 %, mlieka, syrov a vajec o 0,8 %, chleba a obilnín o 0,9 %, mäsa o 0,2 %, olejov a tukov o 1,1 %, cukru a cukroviniek o 0,9 %. Podstatnejší vplyv mali tiež nižšie ceny v odbore bývanie a energie, najmä zlacnenie imputovaného nájomného o 0,5 % (pokles cien stavebných materiálov) a pevných palív o 1,7 %. K znižovaniu priemernej cenovej úrovne prispeli tiež nižšie ceny minerálnych vôd a štiav, piva, vína a sezónne výpredaje obuvi. Opačný, rastový trend zaznamenali najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s júlom zdraželi o 7,3 %. Vyššie ceny však august priniesol napríklad aj pri farmaceutických výrobkoch, ambulantných, stravovacích a ubytovacích službách. Drahšie boli aj organizované dovolenkové zájazdy a poistenie súvisiace s dopravou.

Medziročne dynamika rastu cien potravín spomaľovala už piaty mesiac, v auguste boli medziročne drahšie o 13,6 %. Rast cien nad 20 % zostal už iba pri položke cukor, džem a cukrovinky. Ďalší pokles zaznamenali ceny olejov a tukov, ktorých medziročné zníženie o 6,8 % bolo spôsobné predovšetkým ich prudkým zdražením v minulom roku. Rast cien v odbore bývanie a energie sa utlmil a klesol na úroveň 7,3 %, nižšia hodnota bola iba koncom roka 2021. Nad úrovňou 20 % sa však stále držali ceny pevných palív, tepelnej energie na 17 %, ceny údržby a opravy obydlia klesli na 15 %. Výraznejšiemu poklesu celkovej inflácie bránilo tiež zdražovanie v reštauráciách a hoteloch, zdravotníctve a vo vzdelávaní. Najvýznamnejšie boli posuny cien nahor pri farmaceutických výrobkoch a ambulantných službách, z toho najmä pri službách zubných lekárov, ktoré sa opäť priblížili k medziročnému navýšeniu o 20 %. Tovary a služby na bežnú údržbu domácností vzrástli oproti vlaňajšku o 17,9 %, primárne a predprimárne vzdelávanie je oproti vlaňajšku drahšie o 30,8 %. Ceny pohonných hmôt síce medzimesačne výrazne zdraželi, no oproti augustu 2022 sú nižšie o 4,5 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil a v domácnostiach dôchodcov klesol o 0,2 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 8,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 9,4 % a za domácnosti dôchodcov o 8,8 %. V súhrne za osem mesiacov roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 12,5 % (za domácnosti zamestnancov o 12,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,3 % a za domácnosti dôchodcov o 13,1 %).


utorok 19. septembra 2023

EU: Spotrebiteľské úvery

Cieľom novej smernice o spotrebiteľských úveroch je zabezpečiť hladké fungovanie úverových trhov a zároveň vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa pred pohľadávkami z kreditných kariet, prečerpaniami a nevhodnými úvermi. Právne predpisy sa budú vzťahovať na zmluvy o úvere do výšky 100.000 EUR. 

Členské štáty budú od veriteľa vyžadovať, aby pred uzavretím zmluvy o úvere vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa v jeho záujme a zabránil tak nezodpovedným postupom pri poskytovaní úverov a nadmernému zadlženiu. Posúdením by sa mala overiť schopnosť spotrebiteľa plniť si svoje povinnosti. Poslanci zabezpečili opatrenie chrániace osoby, ktoré sa vyliečili z rakoviny. Ak žiadajú o úver, na ktorý sa vyžaduje poistenie, majú „právo na zabudnutie“ po príslušnom časovom období, aby ich predchádzajúce ochorenie neovplyvňovalo sadzby poistenia. Nebankoví veritelia a sprostredkovatelia úverov (okrem mikropodnikov a malých a stredných podnikov) budú podliehať postupu udeľovania povolení a registrácii a dohľadu zo strany nezávislých vnútroštátnych orgánov.

Úverová reklama by mala vždy obsahovať jasné a zreteľné upozornenie, že požičiavanie peňazí stojí peniaze. Europoslancom sa tiež podarilo zahrnúť opatrenia, akými sú stropy poplatkov, s cieľom zabrániť zneužívaniu a zabezpečiť, aby spotrebiteľom nebolo možné účtovať nadmerné úrokové sadzby, ročné sadzby alebo poplatky za úvery alebo celkové úverové náklady. Vďaka možnostiam prečerpania a prekračovania výšky úverov, ktoré sú čoraz bežnejšie a nákladnejšie, budú tieto finančné produkty regulované s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľa a zabrániť nadmernému zadlženiu. Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby spotrebitelia mali právo odstúpiť od zmluvy o úvere bez akéhokoľvek dôvodu do 14 dní. Spotrebitelia budú mať právo na predčasné splatenie úveru a zníženie celkových nákladov na úver. Predzmluvné informácie by mali jasne špecifikovať, ako sa má táto náhrada vypočítať.


pondelok 18. septembra 2023

Trend: Virtuálne karty

Zatiaľčo ešte pred pár rokmi dominovali klasické plastové karty, v súčasnosti si stále viac ľudí zriaďuje aj virtuálne platobné karty. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit. Hlavnou výhodou digitalizovanej karty je rýchle zriadenie, bezpečnejšie platenie a taktiež znižovanie množstva plastového odpadu.

Zákazníci si o platobnú kartu môžu požiadať jednoducho aj v mobilnej aplikácii a behom pár sekúnd už môžu virtuálnu kartu začať používať. Virtuálnu kartu nikto nemôže vytiahnuť z peňaženky ako v prípade fyzickej karty. S virtuálnou kartou pridanou do mobilnej peňaženky sa ľahko zaplatí priložením mobilu alebo hodinkami k terminálu alebo sa jednoducho vyberú peniaze v bezkontaktnom bankomate. Túto kartu je možné používať aj pre on-line platby, kde je v mobilnej aplikácii v detaile karty uvedené jej číslo, ktoré sa zadá pri nákupe v e-shopoch. Dáta o karte sú k dispozícii iba v mobilnej aplikácii a zobrazia sa len po autentizácii používateľa, teda biometriou alebo bezpečnostným kódom.

Ako ďalej ukázali dáta Home Creditu, rozdiely v reálnom využívaní plastovej a virtuálnej karty nie sú príliš veľké, s jedinou výnimkou, a to je výber z bankomatov. Tam stále prevláda použitie fyzickej karty, čo je však ovplyvnené, najmä na Slovensku, veľmi nízkou dostupnosťou bezkontaktných bankomatov. To sa ale časom určite zmení. Postupná dominancia virtuálnych platobných kariet, ktoré sú stále populárnejšie na úkor tých plastových, je trendom, ktorý je v dnešnej dobe už nezastaviteľný. Okrem ekologického hľadiska v podobe znižovanie platového odpadu majú virtuálne karty totiž navrch vo viacerých ohľadoch.piatok 15. septembra 2023

EU: Ekologické lety

Europoslanci schválili nový zákon na zvýšenie využívania udržateľných palív, akými sú moderné biopalivá alebo vodík, v odvetví leteckej dopravy. Pravidlá v oblasti leteckej dopravy RefuelEU sú súčasťou balíka Fit for 55, plánu EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a zabezpečiť, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Ich cieľom je povzbudiť odvetvie leteckej dopravy, aby využívalo udržateľné letecké palivá s cieľom znížiť emisie. Po ich schválení Radou sa začnú uplatňovať od 1. januára 2024 a niektoré ustanovenia od 1. januára 2025.

Ambiciózny harmonogram poskytovania palivového mixu pre tryskové motory ukladá letiskám a dodávateľom palív v EÚ povinnosť zabezpečiť, aby od roku 2025 boli minimálne 2 % leteckých palív zelené, pričom tento podiel sa každých päť rokov zvýši: na 6 % v roku 2030, na 20 % v roku 2035, na 34 % v roku 2040 na 42 % v roku 2045 a na 70 % v roku 2050. Okrem toho špecifický podiel palivového mixu (1,2 % v roku 2030, 2 % v roku 2032, 5 % v roku 2035 a postupne dosahujúci 35 % v roku 2050) musí zahŕňať syntetické palivá, akým je e-kerozín.

Čo je zelené? Podľa nových pravidiel bude pojem „udržateľné letecké palivá“ zahŕňať syntetické palivá, určité biopalivá vyrobené z poľnohospodárskych alebo lesných zvyškov, z rias, biologického odpadu, použitého kuchynsého oleja alebo z niektorých živočíšnych tukov. Recyklované letecké palivá vyrobené z odpadových plynov a odpadového plastu sa tiež považujú za „zelené“. Palivá z krmných a potravinových plodín a palivo z palmových a sójových materiálov nebudú klasifikované ako ekologické, pretože nespĺňajú kritériá udržateľnosti. Ako súčasť udržateľného palivového mixu sa im podarilo zahrnúť aj vodík z obnoviteľných zdrojov, čo je sľubná technológia, ktorá by mohla postupne prispieť k dekarbonizácii leteckej dopravy.

Od roku 2025 bude existovať značka EÚ pre environmentálne parametre letov. Letecké spoločnosti budú môcť uvádzať svoje lety na trh s označením očakávanej uhlíkovej stopy na cestujúceho a očakávanej účinnosti CO2 na kilometer. To umožní cestujúcim porovnať environmentálne parametre letov prevádzkovaných rôznymi spoločnosťami na tej istej trase.

štvrtok 14. septembra 2023

Financie: Sporiť alebo investovať?

Takmer polovica rodičov si myslí, že deti potrebujú viac než 20 000 EUR, aby bezstarostne vyštudovali a dokázali sa osamostatniť. Až 77 % rodičov sa preto snaží deťom odkladať peniaze, pričom využívajú najmä sporiace účty alebo stavebné sporenie. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu, ktorý pre investičnú platformu Fondee pripravila agentúra Ipsos (august 2023, na vzorke 1 250 rodičov).

Najrozšírenejším spôsobom, ako rodičia pre svoje ekonomicky závislé deti odkladajú peniaze, sú sporiace účty (46 %). Druhým najčastejším spôsobom je stavebné sporenie (38 %). Oba produkty však spravidla neumožňujú prekonať infláciu, ktorá predstavuje 2 až 3 % ročne a v konečnom dôsledku tak deti dostanú menej, ako im rodičia počas niekoľkých rokov odkladali. „Keď rodič dieťaťu odloží 4000 EUR na bankový účet, za 18 rokov budú mať tieto peniaze až o takmer 40 % nižšiu hodnotu vplyvom inflácie. Princíp je rovnaký aj pri sporiacich účtoch, ktorých ročné úroky žiaľ nedosahujú výšku inflácie,” vysvetľuje Eva Hlavsová. Do investícií s cieľom finančného balíka pre deti, keď vyrastú, sa púšťa len zlomok rodičov. Akcie využíva približne 13 % z nich, termínované vklady, dlhopisy či ETF fondy využívajú jednotky percent rodičov.

Okrem nasporenia balíka financií chcú však rodičia deťom zaistiť predovšetkým podporu v súvislosti so vzdelávaním a dostatočnú finančnú gramotnosť, kým dosiahnú vek dospelosti. Na otázku, či budú deti pre úspešný vstup do dospelosti potrebovať viac peňazí ako ich rodičia, odpovedalo „áno“ až 81 %. Podľa 37 % opýtaných rodičov by malo deťom stačiť na úspešné osamostatnenie sa niekoľko tisícok EUR. Väčšina rodičov však hovorila o vyšších sumách. Vyše 20 000 EUR uviedlo 24 %, viac ako 40 000 EUR až 16 % a hranicu okolo 100 000 EUR uviedlo 5% rodičov. „Otázkou zostáva, koľkým z nich sa podarí tieto sumy pre svoje dieťa či deti zabezpečiť. Totožný prieskum sa totiž pýtal aj na to, koľko mesačne dávajú pre každé dieťa bokom. Dve z piatich rodín uviedli, že len niekoľko eur a jedna z piatich odkladá pár desiatok eur. Ak to dávajú na sporiace účty, ako prieskum naznačuje, tak sa k hodnote 20 000 EUR buď nedostanú alebo sa násobne viac nadrú,” dodáva Hlavsová.
streda 13. septembra 2023

Superodpočet: V roku 2022

Na základe prvého zverejneného zoznamu subjektov uplatňujúcich si superodpočet na výskum a vývoj v daňových priznaniach za rok 2022 ho na Slovensku využilo podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau zatiaľ 171 subjektov. Spoločne čerpali vyše 40 miliónov eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili takmer 8,5 miliónov eur.

Priebežné výsledky čerpania superodpočtu za rok 2022 tak počtom subjektov aj objemom uplatneného superodpočtu pripomínajú finálne výsledky roka 2017, kedy sadzba superodpočtu bola iba 25 %. Situácia v zozname je však podstatne iná: vtedy takmer polovica uplatneného superodpočtu pripadala na U. S. Steel Košice, ktorý v prvom zozname za rok 2022 zatiaľ nie je. Maximálny superodpočet z priebežných výsledkov roka 2022 má hodnotu iba 2,6 mil. eur.

V histórii superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj bude rok 2022 zaznamenaný ako rok návratu k 100-percentnej sadzbe. Po dvoch rokoch, v ktorých si daňové subjekty mohli v daňových priznaniach zo svojho výsledného daňového základu odpočítať ešte dvojnásobok všetkých nákladov, ktoré vynaložili na projekty vlastného výskumu a vývoja, v roku 2022 si mohli dodatočne znížiť daňový základ už len o sumu rovnajúcu sa vynaloženým výdavkom. Odpočet mohli aj v tomto roku navýšiť ešte o 100 percent kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach – táto možnosť zostala zachovaná bez zmeny. „Priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu naznačujú, že zníženie sadzby na polovicu ovplyvní nielen objem uplatneného superodpočtu, ale aj počet záujemcov o využitie tohto daňového nástroja podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja. Hoci najsilnejší býva zoznam z daňových priznaní odložených do konca júna, obávame sa, že finálne výsledky za rok 2022 neprekročia dosiaľ najúspešnejší rok 2021. Nedoriešené problémy daňovej istoty tohto nástroja a nemožnosť uplatniť si v rámci neho aj náklady na nakupované služby pre účely vlastného výskumu a vývoja v kombinácii s polovičnou sadzbou môžu pôsobiť demotivačne,“ uvádza autorka analýzy Jana Šnircová.

utorok 12. septembra 2023

GDPR: Cezhraničná spolupráca

Európska komisia cíti potrebu bližšieho výkladu mechanizmov spolupráce a konzistentnosti (tzv. one stop shop), a preto prichádza s nariadením, ktoré by malo posilniť spoluprácu pri cezhraničnom presadzovaní GDPR vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie. Nariadenie si bude podľa odborníkov na ochranu osobných údajov na Slovensku vyžadovať úpravu vnútroštátnych pravidiel.

V GDPR by sa mala po novom objaviť špecifická sťažnosť pre cezhraničné spracúvanie, čo by znamenalo, že aj slovenský Úrad na ochranu osobných údajov bude nútený vykladať, či ide alebo nejde o cezhraničné spracúvanie. „Zavedenie nových mechanizmov v zmysle nariadenia by si na Slovensku mohlo v praxi vyžadovať väčšiu mieru pozornosti a „záujmu“ zo strany dozorného orgánu a to predovšetkým pri posudzovaní spracúvania osobných údajov s cezhraničným prvkom. Drvivú väčšinu prípadov spracúvania osobných údajov (a to aj pri spracúvaní s cezhraničným prvkom) totiž v súčasnosti dozorný orgán rieši iba na lokálnej úrovni,“ hovorí Jakub Berthoty. Nové pravidlá prinesú aj novú, predpísanú formu sťažnosti, ktorej výsledkom bude jednotný vzhľad podania a jednotný prístup k potrebným informáciám na posúdenie sťažností. Malo by sa tiež zrýchliť riešenie prípadných sporov a strany sporu by mali byť lepšie pripravené na predpokladaný výsledok.

„Napriek tomu, že cieľom nariadenia nie je úprava vnútroštátnych pravidiel môžeme predpokladať, že prijatie nového nariadenia bude pre Slovensko znamenať úpravu zákona o ochrane osobných údajov a úpravu aj vnútroštátnych procesných pravidiel pri presadzovaní GDPR na národnej úrovni tak, aby sa zjednotili s nariadením a procesnými postupmi pri cezhraničnom spracúvaní namiesto aplikovania rozličných postupov. Veríme, že Slovensko zaujme k novému nariadeniu Komisie pozitívny prístup a za účelom riadneho zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich obyvateľov a zjednodušenia niektorých procesov implementuje nové prvky nielen do zákona o ochrane osobných údajov, ale predovšetkým do praxe,“ uzatvára advokát Berthoty.

pondelok 11. septembra 2023

SR: Najviac bankrotujú dlžníci na východe

V auguste 2023 zbankrotovalo 864 občanov Slovenska. Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím so 774 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 11,63 percenta. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júli zbankrotovalo 840 dlžníkov, ich v auguste bolo o 2,86 percenta viac. Od roku 2006 do konca augusta bolo na Slovensku vyhlásených celkom 74.138 osobných bankrotov.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v auguste, bolo 85 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách. Z nich bolo 58 mužov (68,24 percenta) a 27 žien (31,76 percenta). Celkovo ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje 9,94 percenta. Vzhľadom na bežný pomer z posledných mesiacov, ktorý dosahoval okolo 11 percent, je to nižšie číslo, avšak znepokojujúcim údajom je, že medzi týmito dlžníkmi boli traja muži vo veku sedemdesiat a viac rokov. Zároveň sme zaznamenali 15 bankrotujúcich manželských párov a 7 rodinných väzieb,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Vyhlásených bolo 855 konkurzov (98,96 percenta) a 9 dlžníkov (1,04 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v auguste 2023 ich bolo 77 (8,91 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 787 (91,09 percenta) na majetok nepodnikateľov. V auguste 2023 súdy zároveň zrušili 813 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 734 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 79 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Zároveň bolo vydané jedno uznesenie súdu o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer a z rovnakého dôvodu pribudol do Registra diskvalifikácií jeden dlžník. Piatim ľuďom sa lehota na diskvalifikáciu skončila.

Z osobných bankrotov vyhlásených v auguste 2023 ich pripadalo na mužov 534 a na ženy 330. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s augustom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 0,08 percentuálneho bodu (61,89 percenta v auguste 2022 vs. 61,81 percenta v auguste 2023). Pomer žien v auguste 2023 medziročne o 0,08 percentuálneho bodu vzrástol (38,11 percenta v auguste 2022 vs. 38,19 percenta v auguste 2023). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v auguste 2023, malo 4,31 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v auguste 2022 ich bolo 3,76 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,12 percenta dlžníčok (v auguste 2022 ich bolo 3,05 percenta). V auguste najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 30,15 percenta (v auguste 2022 s podielom 31,52 percenta) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 31,52 percenta (v auguste 2022 s podielom 28,81 percenta). Najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 187 a v Košickom kraji - 138, najmenej v Trnavskom – 62, rovnako v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji – 75. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v dvoch krajoch: v Banskobystrickom o 38,52 percenta a v Trnavskom o 10,14 percenta. Najviac, o 63,77 percenta počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Bratislavskom a o 43,85 percenta v Prešovskom kraji.

piatok 8. septembra 2023

Aktuálne: Pôžičky na školské potreby

Na školské potreby si potrebuje vziať pôžičku približne 5 % slovenských domácností. Prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika zistil, že rast cien školských pomôcok slovenské domácnosti zatiaľ spravidla zvládajú bez nutnosti vziať si úver. Cena nevyhnutnej školskej výbavy pre prváčika môže pritom tento rok presiahnuť aj 200 eur. Najviac rástli ceny výrobkov z papiera, ale medziročne zdraželi aj písacie a výtvarné potreby. 

Pôžičku na školské potreby pre deti si berú predovšetkým rodičia vo veku 25 až 34 rokov, a to spravidla nad rovnakou mierou vo výške nad 200 eur. Najčastejšie si na školské potreby museli požičať obyvatelia Prešovského a Košického kraja (zhodne 8 %). Oproti predchádzajúcemu prieskumu si častejšie potrebujú požičať rodičia s tromi a viac deťmi a tiež nezamestnaní, ktorí potrebujú finančnú výpomoc častejšie než rodičia na rodičovskej dovolenke. Trochu prekvapivým zistením prieskumu je, že okrem nezamestnaných a rodičov na rodičovskej dovolenke si na školské pomôcky požičiavajú vo veľkej miere aj zamestnanci z odboru informačných technológií a telekomunikácií, nasledovaní zamestnancami v priemysle a stavebníctve. Na výbavu do školy si tiež častejšie požičiavajú ľudia so základným vzdelaním alebo vyučení bez maturity a s osobným príjmom do 600 eur.

„Po nákupe základnej výbavy na začiatku školského roka čakajú na rodičov ďalšie výdavky spojené so školskými výletmi aj mimoškolskými aktivitami, ako sú rôzne záujmové krúžky. Rodiny, ktorým ich príjmy a úspory nestačia na nákup školských pomôcok pre deti, majú možnosť obrátiť sa na rôzne neziskové a charitatívne organizácie alebo kúpiť lacnejšiu výbavu z druhej ruky,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Súčasne štát vypláca rodičom prváčikov jednorazový zvýšený príspevok na dieťa 110 eur. Rodičia oň nemusia žiadať, štát ho posiela automaticky spolu s prídavkami na dieťa. Okrem príspevku od štátu pomáhajú rodičom s prváčikmi aj samotné obce alebo mestské časti, ale obec je nutné požiadať.

štvrtok 7. septembra 2023

SR: Mzdy v 2. štvrťroku 2023

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023 bola podľa štatistického úradu 1.419 eur. Pri medziročnom raste o 9,9 % v hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 128 eur viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Mzdy však stále ešte nedokázali odolať vysokej inflácii. Pokles reálnej mzdy pritom druhý kvartál výrazne spomalil, aktuálne sa medziročne znížil o 2 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2023 vzrástla o 2,5 %.

Relatívne najrýchlejšie vzrástli mzdy v oblasti nehnuteľností (o 15,4 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 13,8 %) a vo verejnej správe (o 13,6 %). Naopak najvýraznejší prepad reálnej mzdy od 3,6 % do 4,8 % pocítili zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, v odvetví informácie a komunikácia a predovšetkým v umení, zábave a rekreácii. Priemysel ako najväčší zamestnávateľ vykázal medziročný rast miezd na úrovni 9,8 % (na 1.518 eur), reálne však mzdy klesli o 2,1 %. V obchode, v ktorom pracuje druhý najväčší počet osôb v SR, nominálne mzdy vzrástli o 9,1 % (na 1.356 eur). Reálny pokles platov pracovníkov v obchode dosiahol 2,8 %, čo bolo viac ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu, na úrovni 2,4 tisíca eur a viac, mali v odvetví finančné a poisťovacie činnosti, dodávka elektriny, plynu a pary a informácie a komunikácia. V jedenástich z 19 odvetví ekonomiky bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu, ktorá nedosiahla ani tisíc eur, mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, ostatných činnostiach. Tretiu najnižšiu mzdu mali pracujúci v stavebníctve, ktorí sa ale prvýkrát dostali tesne nad hranicu tisíc eur.

Z územného hľadiska bola priemerná nominálna mesačná mzda vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR iba v Bratislavskom kraji (1.737 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 1.080 eur v Prešovskom kraji do 1.339 eur v Košickom kraji. Vo všetkých regiónoch bola priemerná mzda vyššia ako v 2. štvrťroku 2022, s najvyšším relatívnym prírastkom o 11 % v Nitrianskom kraji. Reálne mzdy klesli najmenej v Nitrianskom (o 1,1 %) a najviac v Košickom kraji (o 5,3 %).

V 1. polroku 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1.373 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,7 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 2 p. b. Reálna mzda klesla o 3,4 %. Tempu inflácie stačilo odolať, aj keď len minimálne, jedno odvetvie - stavebníctvo.

streda 6. septembra 2023

Trend: Útoky v štýle stavebníc

Štvrťročná správa HP Wolf Security Threat Insights Report ukazuje, ako útočníci zostavujú rôzne vzory útokov štýlom detskej stavebnice, aby sa vyhli detekcii. Vďaka izolácii hrozieb, ktorým sa podarilo obísť detekčné nástroje v počítačoch, má HP Wolf Security podrobný prehľad o najnovších technikách používaných kybernetickými zločincami v rýchlo sa meniacom svete počítačovej kriminality.

Na základe analýzy údajov z miliónov koncových zariadení chránených systémom HP Wolf Security 2 výskumníci dospeli k nasledujúcim zisteniam:
● Kyberzločinci zostavujú svoje útoky, ako keby sa hrali s detskou stavebnicou: Reťazec vedenia útoku často pozostáva z osvedčených, dobre prešliapaných ciest, ktorými sa dostanú k cieľu útoku. V kreatívnych kampaniach QakBot však útočníci použili rôzne stavebné prvky, z ktorých sa takéto útoky skladajú, na vytvorenie jedinečných útočných reťazcov. Striedaním rôznych typov súborov a techník dokázali obísť detekčné nástroje a bezpečnostné politiky. 32 % útočných reťazcov QakBot, ktoré spoločnosť HP analyzovala v druhom štvrťroku, bolo jedinečných.
● Poznajte rozdiel - blogger alebo keylogger: útočníci, ktorí stoja za nedávnymi kampaňami Aggah, infikovali populárnu blogovaciu platformu Blogspot škodlivým kódom. Keďže kód je skrytý v legitímnom zdroji, pre bezpečnostných expertov je ťažšie určiť, či používateľ číta blog alebo vykonáva útok. Útočníci potom využijú svoje znalosti systémov Windows na deaktiváciu určitých antimalvérových funkcií v počítači používateľa a spustia červa XWorm alebo trójskeho koňa AgentTesla Remote Access (RAT), aby sa zmocnili citlivých informácií.
● V rozpore s protokolom spoločnosť HP identifikovala aj ďalšie útoky Aggah, ktoré na infikovanie počítača škodlivým softvérom AgentTesla RAT využívali dotaz na záznam TXT DNS - textový záznam, ktorý sa zvyčajne používa na prístup k základným informáciám o názve domény. Pôvodcovia hrozby vedia, že protokol DNS často nie je monitorovaný alebo chránený bezpečnostnými tímami, čo veľmi sťažuje odhalenie takéhoto útoku.
● Viacjazyčný malvér: Útočníci v poslednom čase používajú viacero programovacích jazykov, aby sa vyhli odhaleniu. Najprv zašifrujú svoj škodlivý kód pomocou šifrovacieho programu napísaného v jazyku Go, čím znemožnia antivírusovému programu jeho skenovanie a inú detekciu. Útok potom pokračuje v jazyku C++, ktorý mu umožňuje komunikovať s operačným systémom obete a vykonávať škodlivý softvér napísaný v jazyku .NET v pamäti - pričom v počítači zanecháva minimálne stopy.

Správa podrobne opisuje, ako skupiny páchajúce počítačovú kriminalitu diverzifikujú metódy útokov s cieľom obísť bezpečnostné politiky a detekčné nástroje. Medzi hlavné zistenia patria:
● Už piaty štvrťrok po sebe boli archívy najobľúbenejším typom súboru na doručenie škodlivého softvéru, čo predstavuje 44 % prípadov analyzovaných spoločnosťou HP.
● V 2. štvrťroku došlo v porovnaní s 1. štvrťrokom k 23 % nárastu počtu hrozieb HTML, ktoré spoločnosť HP Wolf Security odstránila.
● Medzi 1. a 2. štvrťrokom sa počet hrozieb v podobe spustiteľných súborov zvýšil o 4 % zo 14 % na 18 %, najmä v dôsledku používania súboru PDFpower.exe, ktorý obsahoval škodlivý softvér na zneužitie zraniteľností prehliadača.
● V prípade škodlivého softvéru v súboroch Excel zaznamenala spoločnosť HP v 1. štvrťroku pokles o 6 percentuálnych bodov v porovnaní so 4. štvrťrokom (z 19 % na 13 %), keďže útočníci prestávajú používať súbory balíka Office, v ktorých sa makrá spúšťajú ťažšie.
● Jeden alebo viac skenerov mailových brán obišlo v 2. štvrťroku aspoň 12 % mailových hrozieb identifikovaných programom HP Sure Click.
● V 2. štvrťroku boli najčastejším zdrojom hrozieb maily (79 %) a stiahnuté súbory z prehliadača (12 %).

utorok 5. septembra 2023

Aktuálne: Koniec lineárnych žiariviek

Direktíva Európskeho parlamentu a rady 2011/65/EÚ, známa pod označením RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances), ktorá obmedzuje používanie nebezpečných látok, zasiahla bežných spotrebiteľov už niekoľkokrát. Naposledy vo februári 2023, kedy ukončila výrobu kompaktných a kruhových žiariviek. Najnovšie výroby lineárnych žiariviek T5 a T8. Dôvodom je, žeobsahujú nebezpečnú a zdraviu škodlivú ortuť. Zákaz uvádzania lineárnych žiariviek na trh vstúpil do platnosti 25. augusta 2023. Na Slovensku pritom približne 15,5-tisíc verejných budov stále používa lineárne žiarivky a potrebujú ich výmenu. 

Zákaz výroby a predaja neefektívnych svetelných zdrojov s obsahom nebezpečnej látky núti doterajších užívateľov žiariviek postupne siahať po modernejších riešeniach. Súčasný zákaz je podľa Pavla Góru ideálnou príležitosťou na zníženie emisií prostredníctvom modernizácie osvetlenia: „Správnym riešením sa dá prispieť ku schopnosti monitorovať a udržiavať nízko uhlíkové alebo dosiahnuť absolútne nulové emisie CO2. Nahradiť žiarivky za spoľahlivé a kvalitné osvetlenie však nie je také jednoduché. Zatiaľ čo žiarovky so závitovou päticou majú k dispozícii veľký výber náhrad, LED alternatívy pre lineárne a kompaktné žiarivky nie sú úplne bežné.“ Výmena len svetelného zdroja sa bez úpravy svietidla podľa neho nezaobíde. Táto zdanlivo jednoduchá výmena si vyžaduje technickú aj elektrickú úpravu komponentov. Zásah do výrobku pritom znamená stratu platnosti certifikátov a aj garancie bezpečnej prevádzky. Z tohto dôvodu je potrebné svietidlá nanovo otestovať v laboratórnych priestoroch a získať novú certifikáciu. „Netreba zabudnúť, že správne zvolené nové svietidlo podporuje zdravie a výkon človeka. A tak, hoci sa na prvý pohľad môže kompletná náhrada za LED svietidlo zdať drahšou alternatívou, je napokon, pri celkovom pohľade, predsa len výhodnejšia,“ skonštatoval P. Góra. Ako dodal, prostredníctvom inteligentného riadenia, doplneného senzormi denného svetla a pohybu, ktoré zabezpečia pružné prispôsobovanie intenzity osvetlenia aktuálnym potrebám, sa dá ušetriť až 30 percent energií. A to nad rámec 40 až 50-percetnej úspory, ktorú získame pri výmene svietidla so žiarivkou za LED svietidlo.

Keďže výroba jednotlivých svetelných zdrojov končí a zásoby sa budú zmenšovať, je včasné plánovanie nevyhnutné. Kvôli stúpajúcim cenám materiálov a pre zníženie nákladov za elektrickú energiu je skorý prechod na energeticky efektívne svietidlá viac ako prezieravý. Včasná príprava rekonštrukcie môže pomôcť zmierniť rastúce náklady. „Jednoducho povedané, tí, ktorí plánujú a implementujú prechod na energeticky účinnejšie alternatívy teraz, ušetria viac energie. Len prechodom na LED je možné znížiť spotrebu energie takmer o 50 % a získať návratnosť investície do dvoch rokov,“ uzatvára P. Góra.

pondelok 4. septembra 2023

Výzva: Podpora elektromobility

Ministerstvo hospodárstva SR otvorilo 28. augusta 2023 novú výzvu z Plánu obnovy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. Zámerom je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach na Slovensku. Cieľom výzvy je vybudovanie 800 AC verejne prístupných nabíjacích bodov a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30. septembra 2023.

Celkový vyčlenený objem prostriedkov na podporu budovania nabíjacích bodov je vo výške 6.084.500 eur bez DPH, najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov pre oprávnených žiadateľov, maximálne však do výšky 50 % z uvedených maximálnych jednotkových cien na jeden nabíjací bod. To znamená:
· na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1.500 eur z 3.000 eur bez DPH,
· na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14.500 eur z 29.000 eur bez DPH.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby definované podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 03I04-26-V02 sú dostupné na webovom sídle ministerstva v časti Plán obnovy, ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti: Výzva pre podporu budovania verejnej prístupnej nabíjacej infraštzruktúry pre právnické osoby.

piatok 1. septembra 2023

Radíme: Ako fotiť auto

Chystáte sa predať svoje auto? Aby vaša ponuka zaujala, je samozrejme dobré vozidlo odfotiť tak, aby čo najlepšie vynikli jeho prednosti: pokojne aj mobilom a z úrovne svetiel. Profesionálni fotografi pripravili užitočné rady pre čo najlepšie fotografie.

Ako sa na fotografovanie pripraviť
- Pokojne použite mobilný telefón, nie je potrebné používať fotoaparát. Nezabudnite handričkou dôkladne očistiť šošovku mobilu.
- Foťte zásadne umyté a potom osušené auto – mokré „fľaky“ po umývaní nevyzerajú dobre a lesknú sa, aj keď sú pod autom mláčky vody.
- Vždy vyčistite interiér, aspoň vysávačom na benzínke. Palubnú dosku utrite handrou od prachu.
- Vyberte vhodnú lokalitu vzhľadom na typ vozidla – nehodí sa napríklad fotiť „športiak“ v lese, offroad na sídlisku a podobne.
- Zamyslite sa nad smerom, odkiaľ svieti slnko; farba auta najlepšie vynikne, ak po ňom necháte svetlo „skĺznuť“. Ak by bol zdroj svetla proti fotografovi, farba a detaily by zanikli – nefoťte teda radšej proti svetlu (hoci skúsený fotograf takto môže vyrobiť zaujímavú snímku). Ideálne je fotiť pod mrakom, kedy je svetlo rozptýlené. Pozor na západ slnka - svetlo je síce mäkké, ale fotenie môžu komplikovať dlhé tiene, prípadne kombinácia teplého svetla a odraz modrého neba na aute.

Ako fotiť exteriér
- Auto vždy foťte na šírku. Fotky snímané mobilom na výšku sú inak zbytočne malé; tie si nechajte na Instagram.
- Nevyužívajte širokouhlý režim fotoaparátu – široký objektív totiž deformuje obraz. Navyše, je to väčšinou zbytočné, aj základné nastavenie mobilných fotoaparátov je dostatočne širokouhlé.
- Základná zásada: vždy odfoťte celé auto, nie výškovú či šírkovú polovicu; takýchto príšerných „polofotiek“ je plná inzercia. Auto umiestnite uprostred snímky, nie je potrebné vytvárať umelecký dojem.
- Vždy foťte z úrovne svetiel či z podhľadu, nikdy z úrovne ramien fotografa. Výnimku môžete urobiť u nízkych športových áut, kde to niekedy môže vyzerať dobre.
- Nafoťte auto zo všetkých štyroch rohov. Môžete experimentovať s uhlami – zabrať viac bok alebo naopak predok a zadok auta, pokiaľ budete správne kombinovať, získate dve fotky s prevahou bočnej časti a dve fotky s prevahou prednej a zadnej časti auta.
- Ďalšie fotky by mali obsahovať detaily prednej a zadnej časti vozidla, prípadné poškodenia a motorový priestor.
- Kolesá buď natočte k fotografovi, alebo ich nechajte rovno; nikdy nefoťte pneumatiku.
- Snažte sa, aby za autom bolo jednotné pozadie (múr, obzor) a aby zo strechy vozidla „netrčali“ napríklad značky alebo stĺpy.

Ako fotiť interiér
- Tiež vo vnútri foťte vždy na šírku. Aj tu je lepšie vyhnúť sa širokouhlému režimu, ktorý deformuje obraz a je citlivejší na množstvo svetla.
- Vyfoťte celok interiéru z pravého zadného sedadla – sklopte predné operadlá čo najviac dozadu, aby bolo vidieť sedadlá. Nezaberajte zbytočne veľa výhľadu z čelného okna (automatické vyvažovanie kontrastu by vám zvyšok fotky zbytočne stmavilo), zaberte viac práve sedadlá a stredový tunel.
- Vyfoťte celé vodičove sedadlo, najlepšie cez otvorené vodičove dvere s otvoreným oknom; prípadne aj ďalšie sedadlá podobným štýlom.
- Nezabudnite na nadštandardnú výbavu (ventilované sedadlá, adaptívny tempomat, prémiový audio systém, panoramatickú strechu a pod.). A tiež pridajte fotku batožinového priestoru.

štvrtok 31. augusta 2023

SR: Peniaze na zábavu

Takmer dve tretiny Slovákov (necelých 65 %) utratí za zábavu a svoje koníčky menej než desatinu mesačného rozpočtu svojej domácnosti. Ešte o rok skôr boli Slováci zvyknutí utrácať za zábavu viac – 45 % domácností uvádzalo útratu vyše 10 % svojho mesačného rozpočtu. Prieskum výdavkov slovenských domácností na zábavu a koníčky, vykonaný pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika priniesol aj ďalšie zaujímavé zistenia.

Rovnako ako v predchádzajúcom roku utrácajú Slováci najčastejšie za cestovanie a výlety (24 %, minulého roku necelých 23 % respondentov). S výrazným znížením (z 18 % na 13 %) nasledujú návštevy reštaurácií a potom výdavky za záhradkárčenie (12 %). Oproti predchádzajúcemu prieskumu tiež poklesol podiel slovenských domácností, ktoré za zábavu a koníčky neutrácajú vôbec – z minuloročných 32 % na súčasných 25 %. Investície do domácich maznáčikov (10 %) na štvrtej priečke vystriedali výdavky za šport a súvisiace vybavenie, ktoré sa medziročne mierne zvýšili (tohto roku necelých 8 %, minulého roku 6 %). Podiel domácností utrácajúcich najviac za kultúrne akcie sa v porovnaní s minuloročným prieskumom nezmenil (4 %). Za domácich maznáčikov utrácajú častejšie ženy, za šport a posedenie s priateľmi skôr muži. V ostatných kategóriách voľnočasových aktivít sú pomery medzi mužmi a ženami veľmi podobné.

„Zatiaľčo podiel domácností, ktoré z voľnočasových aktivít najviac utrácajú za cestovanie a výlety, zostáva už niekoľko rokov v rade stabilný, návštevy reštaurácií sa opäť medziročne prepadli. Posedenie v reštauráciách jasne vedie u mladších respondentov, u Slovákov od 35 rokov vyššie však už prevažujú útraty za cestovanie. Cestovanie preferujú takisto ľudia s vyšším vzdelaním a rodiny s jedným či dvoma deťmi. Podiel domácností utrácajúcich predovšetkým za cestovanie rýchlo rastie s ich čistým mesačným príjmom,“ hovorí Jaroslava Palendalová. S klesajúcim príjmom domácnosti sa rýchlo znižujú aj výdavky na zábavu a koníčky, pretože Slováci si na voľnočasové aktivity spravidla nepožičiavajú. Je však znepokojivé, že za cestovanie a zábavu utrácajú často aj ľudia s nesplatenými záväzkami. Za cestovanie utrácajú najviac ľudia pracujúci v odbore informačných a komunikačných technológií, ktorí zároveň najviac investujú aj do športu a súvisiaceho vybavenia. Najmenej, naopak, cestujú zamestnanci v odboroch poľnohospodárstvo a lesníctvo. Posedenie s priateľmi v reštaurácii je obľúbenou kratochvíľou u ľudí pracujúcich v odbore finančných služieb a poisťovníctva, ktorí súčasne najviac utrácajú za návštevy kultúrnych akcií. Ľudia zamestnaní v lesníctve a poľnohospodárstve sa najradšej venujú záhradkárčeniu a domácim maznáčikom.

streda 30. augusta 2023

e-commerce: Opäť rast

Na Slovensku je aktívnych približne 20.000 e-shopov. Podľa Shoptetu sa v slovenskom on-line priestore najviac darí obchodovaniu v kategóriách: šperky a hodinky, zábava, erotika a kozmetickým výrobkom s parfumami. Kto bude chcieť v konkurenčnom boji obstáť, mal by sa rozhodnúť pre automatizované procesy a smart prvky. V praxi to obchodníkom môže priniesť rast obratu od 20 do 40 percent.

Automatizácia e-commerce procesov prostredníctvom smart funkcií ERP systémov má zabezpečiť rýchly prenos komplexných informácií o potrebách zákazníkov. Vďaka dátam v reálnom čase môžu vlastníci e-shopov ekonomickejšie plánovať tak výrobu, ako aj dodávky alebo skladové zásoby. Vďaka nim majú tiež k dispozícii lepšie finančné analýzy. ERP systém znamená aj to, že všetky informácie, kategorizáciu a filtrovanie predávaných produktov spravujete z jedného miesta – v centrálnej on-line databáze. Dáta z on-line katalógu sa automaticky synchronizujú aj v e-shope, čím šetríte veľké množstvo času, ak by ste to robili priamo v e-shope a jednotlivo a zabraňujete aj chybám. Tieto smart systémy umožňujú veľmi jednoducho pracovať aj s cenami produktov.

Dáta potvrdzujú, že je päťkrát drahšie získať nového zákazníka než udržať si toho súčasného. Vďaka personalizácii služieb a automatizácii procesov môžu e-shopy poskytovať rýchlejšie a efektívnejšie služby, čo vedie k zvýšeniu lojality zákazníkov a opakovaných nákupov. „Nástroje a funkcie systémov ERP, ako sú analýzy dát, integrácia spoločne so CRM systémami alebo automatizované marketingové kampane, pomáhajú e-shopom lepšie porozumieť svojim zákazníkom, personalizovať ponuky a komunikáciu a zlepšiť tak celkovú zákaznícku skúsenosť. To následne pomáha udržať existujúcich zákazníkov a znižuje náklady na získavanie nových zákazníkov,“ dodal Martin Kudrna.

utorok 29. augusta 2023

Radíme: Ako si kúpiť auto

Nespoľahliví, často falošní predajcovia ponúkajú čoraz častejšie ojazdené vozidlá aj za polovicu reálnej ceny. Ľudia sa potom s vidinou výhodnej kúpy nechajú ľahšie oklamať. Podľa prieskumu VSTAG sa zároveň ukazuje, že väčšina kupujúcich by si históriu pôvodu vozidla neoverila, a to aj napriek tomu, keď auto kupujú u súkromných predávajúcich, kde je riziko najvyššie. Ako teda kúpiť dobré ojazdené vozidlo?

Britská spoločnosť VSTAG realizovala prieskum medzi viac než 2.000 kupujúcimi ojazdených automobilov vo Veľkej Británii a zistila, že takmer polovica z nich (47 %) by za vozidlo zaplatila vopred priamo zo svojho bankového účtu bez toho, aby si overili solventnosť predávajúceho. Vyše 20 % opýtaných uviedlo, že vzhľadom na rastúcu finančnú záťaž by si kúpili ojazdený automobil, ak by ho vyhodnotili ako „výhodnú ponuku", čo je pre podvodníkov na sekundárnom trhu ideálne. „Hoci Slováci sú viac nedôverčiví ako Briti, stále častejšie počúvame, že vidina nižšej ceny nakoniec „dobehla“ nejedného kupujúceho, ktorý sa rozhodol dôverovať neznámemu predajcovi na internete, namiesto toho, aby dôveroval rokmi preverenému veľkému predajcovi,“ upozornil Petr Vaněček.

Iba 37 % respondentov z tohto britského prieskumu uviedlo, že by si pred kúpou vozidla overili jeho históriu. Približne 32 % opýtaných potom vyhlásilo, že si neradi priplatia za kúpu vozidla od renomovaného predajcu, pretože si radšej kúpia lacnejšie vozidlo, aj keby pochádzalo od neznámeho predajcu. „Po kúpe bytu alebo domu je auto pravdepodobne najväčším nákupným výdajom v našom živote, preto by takú kúpu nemal žiadny kupujúci uponáhľať a nedať sa nalákať na prvú kvázi výhodnú ponuku. Jedna rada je zásadná: než za vozidlo zaplatíte, prezrite si ho naživo. Pokiaľ chce predávajúci zaplatiť za auto dopredu bez toho, aby ste ho videli, malo by to byť vážnym varovaním. V prípade ponuky renomovaného predajcu, ktorý ponúkané vozidlo vlastní, nie iba sprostredkováva, máte istotu, že preberá aj plnú zodpovednosť za jeho kvalitu a za auto tak ručí. Takýto automobil je možné tiež v priebehu niekoľkých dní vymeniť za iný a môžete získať aj poistenie proti elektrickým a mechanickým vadám a hlavne doživotnú záruku legálneho pôvodu vozidla," doplnil Petr Vaněček.

Pri kúpe vozidla sa tak stačí riadiť niekoľkými jednoduchými radami, ktoré zostavili odborníci z AAA AUTO, aby ste sa uistili, že vozidlo skutočne existuje, je v poriadku a dá sa dohľadať aj jeho história:
 • neposielajte peniaze za vozidlo, ktoré ste nevideli,
 • prehliadnite si auto pred zaplatením celej sumy,
 • pokiaľ musíte, zaplaťte len zálohu, o ktorej si myslíte, že by ste o ňu mohli prísť,
 • skontrolujte, či cena ojazdeného vozidla zodpovedá trhovej hodnote,
 • vyskúšajte si automobil počas dostatočne dlhej skúšobnej jazdy,
 • vždy si overte históriu ojazdeného vozidla.
Prieskum VSTAG tiež zistil, že podvody pri kúpe ojazdeného vozidla sú najčastejšie medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 24 rokov a obyvateľmi Londýna. Obeťou podvodu sa stal každý desiaty obyvateľ spomínaného mesta a 13 % mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto prieskumu.pondelok 28. augusta 2023

Facebook a Instagram: Nové funkcie

Digitálne platformy sa musia dodnes prispôsobiť Aktu o digitálnych službách (DSA). Používatelia v Európe podľa Nicka Clegga získali novú možnosť na Facebooku a Instagrame zobraziť si Stories a Reels iba od ľudí, ktorých sledujú, zoradené v chronologickom poradí, od najnovších po najstaršie. Budú si tiež môcť prezerať výsledky vyhľadávania iba na základe slov, ktoré zadajú, a nie prispôsobené konkrétne pre nich na základe ich predchádzajúcej aktivity a osobných záujmov.

Ešte viac má byť uľahčený prístup aj k špeciálnym nástrojom na nahlasovanie nelegálneho obsahu. Týka sa to tiež účtov, na ktoré sú uplatnené obmedzenia funkcií a obsahu z dôvodu porušenia miestnych zákonov. Rozšírená knižnica reklám bude archivovať všetky reklamy cielené na ľudí v EÚ, spolu s dátumami jej zobrazenia ako aj parametrami použitými na zacielenie (napr. vek, pohlavie, poloha...) počas jedného roka. Od februára t. r. už tínedžeri vo veku 13 až 17 rokov na celom svete nevidia reklamy založené na ich aktivite, napríklad sledovanie určitých príspevkov na Instagrame alebo stránok na Facebooku. Vek a poloha sú teraz jedinými informáciami o tínedžeroch, ktoré môžu inzerenti použiť na zobrazovanie reklám.

Uvoľnením 22 systémových kariet pre Facebook a Instagram poskytuje Meta prehľad, ako systémy umelej inteligencie hodnotia obsah. Sprístupnené sú dva nové nástroje pre výskumníkov – Meta Content Library a API. Knižnica obsahuje verejne dostupný obsah zo stránok, príspevkov, skupín a udalostí na Facebooku, ako aj verejne dostupný obsah z účtov tvorcov a firiem na Instagrame. Výskumníci budú môcť vyhľadávať, skúmať a filtrovať verejne dostupný obsah na grafickom používateľskom rozhraní (UI) alebo prostredníctvom programového rozhrania API. 

piatok 25. augusta 2023

Radíme: Ako sa nenechať oklamať

Podvodov, ktoré majú za cieľ vylákať peniaze spotrebiteľov na základe manipulatívnych telefonátov, mailov či textových správ, podľa dTest neustále pribúda. Podvodníci sa často vydávajú za iný subjekt, využívajú rafinované taktiky a niekedy až bizarné príbehy. Na čo si dať pozor a ako sa nenechať oklamať?

Aj na Slovensku sú časté podvodné textové správy zasielané v mene doručovateľských spoločností, napríklad Slovenskej pošty. Správa najprv informuje, že spoločnosť nemohla doručiť očakávaný balíček – nezastihla adresáta, bola uvedená neplatná adresa, alebo bola zásielka zo zahraničia pozastavená kvôli nezaplatenému colnému poplatku a ďalej vyzýva na otvorenie vloženého odkazu za účelom žiadosti o náhradné doručenie. Po rozkliknutí odkazu stránka nabáda spotrebiteľov na zadanie platobných údajov, čím sa spotrebiteľa snaží pripraviť o jeho peniaze na bankovom účte. Podobne podvodníci postupujú aj pri rozosielaní mailov. Tu sú navyše informácie doplnené o logo či grafiku dotknutej doručovateľskej služby, čo správe dodáva dôveryhodnosť a spotrebiteľa môže ľahko zmiasť.

dTest zaznamenal aj podvodné telefonáty. Volajúci často vystupujú ako banka a snažia sa príjemcu hovoru uviesť do omylu, že prišlo ku krádeži jeho platobných údajov alebo k zablokovaniu jeho účtu. Cieľom je vylákať skutočné bankové údaje alebo číslo platobnej karty. Podvodníci sa spoliehajú na moment prekvapenia a snažia sa vyvolať obavu zo straty finančných prostriedkov. A ľudia v strachu zo straty peňazí často podľahnú a prezradia informácie, ktoré si za normálnych okolností starostlivo strážia. Niekedy ide aj na prvý pohľad o bizarné scenáre. „V Česku sme sa stretli s prípadom, kedy telefonista presviedčal volaného, aby na overenie identity či platby urýchlene zakúpil napríklad voucher na nákup tovaru či služieb a obratom oznámil kódy, ktoré sú na voucheri uvedené. Takéto konanie má však opäť jediný cieľ – obohatiť sa na úkor volaného. Dá sa predpokladať, že s niečím podobným sa môžu stretnúť aj slovenskí spotrebitelia, preto by mali byť opatrní,“ dopĺňa Eduarda Hekšová.

Ako sa chrániť
 • Kto vás kontaktuje? Dbajte na to, aby sa vám osoba, ktorá s vami komunikuje, predstavila a povedala názov inštitúcie, ktorú zastupuje. Informáciu si prípadne nechajte aj zopakovať.
 • Existuje dôvod, prečo vás kontaktuje? Objednali ste si tovar, očakávate zásielku, nebola vám autorizovaná platba? Ak nie, doručovatelia či banka spravidla nebudú mať veľa dôvodov vás kontaktovať, buďte preto nedôverčiví a neoznamujte svoje citlivé údaje.
 • Prevezmite iniciatívu, pýtajte sa! Opýtajte sa volajúceho, ako informácie zistil, snažte sa overiť akými informáciami volajúci disponuje. Volajúci tvrdí, že vás s balíčkom nezastihol na vašej adrese? Opýtajte sa na názov ulice, kde vás nezastihol a podobne.
 • Dávajte si pozor na nezrovnalosti v oznamovaných informáciách. Všímajte si nezrovnalosti v hovore volajúceho, podvodníci sa vo svojom vlastnom príbehu môžu ľahko zamotať. V takom prípade rýchlo zistíte, že hovor môžete ukončiť.
 • Skôr, ako zavoláte späť na zmeškaný hovor, skúste číslo vyhľadať pomocou internetového vyhľadávača. Ak neočakávate hovor z neznámeho čísla, identitu volajúceho môžete skúsiť zistiť vyhľadaním telefónneho čísla na internete. Jednoducho je možné nájsť aj weby, kde si používatelia vymieňajú svoje skúsenosti s konkrétnymi volajúcimi, resp. s telefonátmi, ktoré boli iniciované z konkrétneho telefónneho čísla.
 • Informujte úrady či políciu. Aj keď podvodníka včas odhalíte, nenechajte si to pre seba a oznámte vašu skúsenosť polícii. Pokiaľ ide o menej závažné previnenie volajúceho, napríklad nevyžiadané či obťažujúce marketingové telefonáty, kontaktujte Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb alebo môžete podať podnet cez internetové stránky, napr. nevyziadanevolania.sk.

štvrtok 24. augusta 2023

Novinka: Na preklady reči aj textu

Meta uvádza multimodálny model umelej inteligencie (AI) na prekladanie reči aj textu. SeamlessM4T je podľa nej prvý viacjazyčný multimodálny model prekladu a transkripcie AI typu všetko v jednom. Dokáže vykonávať preklady reči na text, reči na reč, textu na reč aj textu na text až pre 100 jazykov v závislosti od úlohy. Jednotný systémový prístup znižuje chyby a oneskorenia, čím zvyšuje efektivitu a kvalitu procesu prekladu. To umožňuje ľuďom, ktorí hovoria rôznymi jazykmi komunikovať medzi sebou efektívnejšie.

SeamlessM4T konkrétne podporuje: 
 • Rozpoznávanie reči pre takmer 100 jazykov.
 • Preklad reči do textu pre takmer 100 vstupných a výstupných jazykov.
 • Preklad reči do reči s podporou takmer 100 vstupných jazykov a 36 výstupných jazykov (vrátane angličtiny).
 • Preklad textu do textu pre takmer 100 jazykov.
 • Preklad textu na reč s podporou takmer 100 vstupných jazykov a 35 (vrátane angličtiny) výstupných jazykov.
V súlade s prístupom spoločnosti otvorenej vedy verejne sprístupňuje SeamlessM4T na základe výskumnej licencie pre výskumníkov a vývojárov. Zverejnila tiež metadáta SeamlessAlign, doteraz najväčšieho otvoreného multimodálneho prekladového súboru údajov s 270.000 hodinami vydolovaných zarovnaní reči a textu.


streda 23. augusta 2023

Umelá inteligencia: Hrozba pre ženy

Nová štúdia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) tvrdí, že väčšina pracovných miest a odvetví je len čiastočne vystavená automatizácii a je pravdepodobnejšie, že bude doplnená, a nie nahradená najnovšou vlnou generatívnej AI, ako napr. chatGPT. Najviac ohrozeniu je administratíva. Potenciálne účinky generatívnej AI sa teda budú u mužov a žien výrazne líšiť, pričom automatizácia potenciálne ovplyvňuje viac ako dvojnásobný podiel zamestnanosti žien. V krajinách s nižšími príjmami sa niektoré úradnícke pracovné miesta nemusia nikdy objaviť
.

Celosvetová štúdia dokumentuje výrazné rozdiely v účinkoch na krajiny na rôznych úrovniach rozvoja, ktoré súvisia so súčasnými ekonomickými štruktúrami a existujúcimi technologickými medzerami. Zistilo sa, že 5,5 percenta celkovej zamestnanosti v krajinách s vysokými príjmami je potenciálne vystavených automatizačným účinkom technológie, zatiaľčo v krajinách s nízkymi príjmami sa riziko automatizácie týka len asi 0,4 percenta zamestnanosti. Na druhej strane, potenciál na rozširovanie je medzi krajinami takmer rovnaký, čo naznačuje, že so správnymi politikami by táto nová vlna technologickej transformácie mohla poskytnúť rozvojovým krajinám dôležité výhody.

Sociálno-ekonomické dopady generatívnej AI budú do značnej miery závisieť od toho, ako sa riadi jej šírenie. Je potrebné navrhnúť politiky, ktoré podporujú riadny, spravodlivý a konzultačný prechod. Hlas pracovníkov, odborná príprava zručností a primeraná sociálna ochrana budú kľúčom k zvládnutiu prechodu. V opačnom prípade hrozí, že z novej technológie bude profitovať len niekoľko dobre pripravených krajín a účastníkov trhu. Autori poznamenávajú, že výsledky technologického prechodu nie sú vopred určené. Sú to ľudia, ktorí stoja za rozhodnutím začleniť takéto technológie a sú to ľudia, ktorí musia riadiť proces prechodu.