piatok 30. augusta 2019

SR: Vyššia bezpečnosť ihrísk

Bezpečnosť detských ihrísk by sa mala zvýšiť na základe novej legislatívy, ktorá jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, definuje povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje systém kontroly. 

Podľa kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) je počet detských ihrísk s nedostatkami stále vysoký a až približne 70 % nedostatkov súvisí s bezpečnosťou detí. Nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení. V návrhu sú definované aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného sa navrhuje systém na monitorovanie úrazov na detských ihriskách. Novinkou by mala byť povinná vstupná kontrola v prípade nových detských ihrísk, ako aj pravidelné ročné kontroly. Legislatíva stanovuje aj požiadavky na odbornú spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čím by sa malo zamedziť pôsobeniu rôznych podvodných kontrolórov. Návrh počíta aj so sankciami v prípade nedodržiavania stanovených pravidiel.

Nová legislatíva síce stanovuje administratívne povinnosti pre vlastníkov ihrísk, tie by však mali byť minimálne a jasne stanovené. Účinnosť zákona je navrhovaná od januára 2020. V prípade, že normu podporí aj parlament, prevádzkovatelia ihrísk budú mať lehotu 18 mesiacov, aby ihriská pripravili podľa nových podmienok a bol čas aj na školenie inšpektorov.

Výzva: Atlas pasívnej infraštruktúry

Cieľom národného projektu je zmapovať pasívnu infraštruktúru so zakreslením súčasnej aj plánovanej infraštruktúry na Slovensku. Atlas pasívnej infraštruktúry bude obsahovať umiestnenie telekomunikačných vedení a zariadení (pre mobilné a pevné), ale aj kanalizačné a postupne elektroenergetické siete, plynové distribučné siete (plynovody, prípojky, technické stanice), ako aj rozvody tepla teplárenských spoločností. 

Podľa princípu „jedenkrát a dosť“ bude atlas poskytovať informácie o fyzickej infraštruktúre prevádzkovateľom sietí aj všetkým inštitúciám štátnej a verejnej správy, ktorým legislatíva stanovuje povinnosť spracovávať informácie o fyzickej infraštruktúre v rámci svojich aktivít. Národní regulátori majú právo získať relevantné informácie o umiestnení, kapacite a dostupnosti sietí a ďalších prístupových prvkov infraštruktúry. Systém bude zahŕňať dáta približne 2.000 prevádzkovateľov sietí s cieľom, aby vzájomne v tomto smere spolupracovali a táto spolupráca bola zo strany štátu centrálne koordinovaná. „Národný projekt z dielne rezortu životného prostredia je podporným nástrojom v rámci európskej politiky Digitálna Agenda pre Európu a hlavný prínos očakávame v oblasti budovania širokopásmového internetu, keďže do oblasti digitálneho hospodárstva budú smerovať výrazné investície EÚ. Ak operátori budú mať informácie, kde sa plánujú položiť siete, bude pre nich lacnejšie, ak si doložia svoje káble v rámci jednej rozkopávky a skôr sa im vrátia investície. Bude tak možné položiť siete aj v menej investične návratných oblastiach a pokryť ich internetom“, uviedol Jaroslav Kmeť.

Atlas bude prepojený s informačným systémom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ale aj s tými geografickými systémami, ktoré využívajú geografické údaje o fyzickej infraštruktúre.Systém bude budovaný na medzinárodnom štandarde INSPIRE a jeho realizácia je podmienená smernicou Európskej únie, podľa ktorej by mali mať príslušné orgány každej krajiny najmä
z environmentálnych dôvodov možnosť ukladať a spoločne využívať jednotlivé prvky siete, ako napríklad káblovody, rúry, stožiare, vstupné šachty, rozvodné skrine, antény, veže a iné nosné zariadenia, budov alebo vstupov do nich, ako aj lepšie koordinovať rozkopávky.

Ministerstvo životného prostredia SR realizuje národný projekt Atlas pasívnej infraštruktúry v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN. Celková hodnota projektu predstavuje sumu 18.186.306 EUR. Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach vicepremier.gov.sk a partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 25.10.2019.

Trend: Inteligentná domácnosť

Smart prvky sa stávajú bežnou súčasťou našich domácností. Z dôvodu úspory energií sú inteligentné riešenia nielen súčasťou novostavieb, ale zavádzajú sa tiež pri rekonštrukciách. A nejde pritom už iba o zapínanie či vypínanie spotrebičov na diaľku. 

Dnes je inteligentné riadenie možné medzi všetkými spotrebičmi: ovládanie svietidiel, žalúzií, vykurovanie interiéru, obsluha zabezpečovacieho a kamerového systému. Pri zriaďovaní inteligentných domácností sa najčastejšie využívajú dva systémy – drôtový a bezdrôtový. „Pri prvom riešení je potrebné prispôsobiť celú kabeláž v domácnosti Ak ide o novostavbu, rozhodne odporúčame drôtový systém, je to istota, nie je tam potrebné meniť batérie ani celý systém pravidelne kontrolovať. Bezdrôtový systém používame tam, kde už máme hotovú elektroinštaláciu a chceme z klasickej domácnosti urobiť inteligentnú. Ide teda hlavne o staršie stavby. Toto riešenie je v týchto prípadoch lepšie z hľadiska financovania, dá sa rozširovať, resp. je možné pridávať ďalšie funkcie aj postupne“, vysvetľuje Pavol Ruják. Pri stavbe domu sa dnes odporúča využiť tzv. hybridnú kabeláž, ktorá umožní v budúcnosti prerobiť domácnosť na inteligentnú oveľa jednoduchšie. 

V súčasnosti je veľkým hitom ovládanie domu hlasom. Tento systém zatiaľ funguje na anglické príkazy. Napríklad pri príchode domov poviete „Hello” a stiahnu sa žalúzie, zapne sa svetlo, napustí sa vaňa či zapne sauna. Všetky funkcie sa programujú vopred a klient si môže pokyny kedykoľvek ľahko zmeniť. Pre viaceré domy je videovrátnik už bežnou súčasťou moderného bývania. Novinkou však je, že môže byť prepojený s tzv. domácou inteligenciou. Kamera býva umiestnená pred domom. Ak nie ste doma, zvonček sa neozýva v dome, ale na telefóne cez internet ako videohovor. Vy tak automaticky vidíte, kto vás chce navštíviť. Ak ide o vítaného hosťa, môžete na diaľku otvoriť vstupnú bránu alebo vchodové dvere. Keď ste na dovolenke, vďaka inteligentnej domácnosti si dnes už viete skontrolovať a prispôsobiť na diaľku aj teplotu vášho domu.

V každej domácnosti je možné ušetriť na energiách 20 až 30 percent: v lete na chladení, v zime na kúrení. Závisí to od počtu využívaných komponentov inteligentnej domácnosti. Môžete napríklad počas celého dňa natáčať žalúzie podľa denného svetla, aby sa dom zbytočne neprehrieval a klimatizácia nešla naplno. Šetrí sa aj na kúrení, inteligentná domácnosť umožňuje nastaviť teplotu v každej miestnosti individuálne. Ak váš dom vie, že ste prišli domov, zapne teplotu napríklad na 23 stupňov a keď odchádzate, teplotu zníži. Ak chodievate domov o 16:00 hodine, dom začne prikurovať na 23 stupňov ešte pred vaším príchodom domov. 


streda 28. augusta 2019

Aktuálne: Zastarané operačné systémy

Viacerí spotrebitelia aj veľa organizácií sa stále spoliehajú či už na nepodporované operačné systémy, alebo na operačné systémy s končiacou sa životnosťou. Až 41 % používateľov podľa prieskumu Kaspersky pracuje s nepodporovaným či s podporou končiacim desktopovým operačným systémom, napríklad Windows XP, Windows 7, a to napriek tomu, že sú k dispozícii ich nové a aktualizované verzie. 

Koniec životného cyklu operačného systému vo väčšine prípadov znamená, že výrobca k nemu nevydáva žiadne ďalšie aktualizácie, teda ani aktualizácie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Výskumní pracovníci v oblasti bezpečnosti ako aj kyberútočníci však môžu v týchto systémoch nájsť dovtedy neobjavené zraniteľné miesta. Používateľ je tak pred útokom prakticky bezmocný, nakoľko jeho systém už nedostane bezpečnostnú záplatu, ktorá by ho chránila pred novoobjavenými zraniteľnosťami.

Experti zistili, že štyria z desiatich spotrebiteľov stále používajú zastarané systémy, vrátane aj tých mimoriadne starých, napríklad Windows XP či Windows Vista. Pri pohľade na konkrétne verzie zastaraných operačných systémov, dve percentá spotrebiteľov a jedno percento pracovných staníc využívaných menšími firmami sa stále spolieha na Windows XP. Ide pritom o produkt, ktorý nie je výrobcom podporovaný už desať rokov. Menej než pol percenta používateľov (0,3 %) a veľmi malých firiem (0,2 %) stále uprednostňuje systém Windows Vista, ktorého hlavná podpora skončila pred siedmimi rokmi. Je pozoruhodné, že niektorí spotrebitelia (1 %) a firmy (1 %) zmeškali bezplatnú aktualizáciu operačného systému Windows 8.1 a naďalej používajú systém Windows 8, ktorý spoločnosť Microsoft nepodporuje od januára 2016.
Podľa expertov rovnako veľký podiel používateľov, a to ako firiem, tak jednotlivcov, stále používa pracovné stanice so zastaraným operačným systémom, alebo s operačným systémom, ktorý je takmer na konci životného cyklu. Mimoriadne rozšírené používanie verzie Windows 7 vzbudzuje obavy, pretože o menej ako šesť mesiacov už tento operačný systém nebude mať podporu od výrobcu. Avšak, takýto starý a nezaplátaný systém predstavuje kyberbezpečnostné riziko, nakoľko náklady v prípade kybernetického incidentu môžu byť oveľa vyššie, než náklady na aktualizáciu operačného systému.

Radíme: Klimatizáciu si nastavte správne a udržiavajte v čistote

Nevhodne nastavená klimatizácia spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie imunity a celého organizmu, angínové bolesti, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice či svalov, vysvetľujú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri - bez ohľadu na vonkajšiu, môže uškodiť najmä deťom a seniorom. 

Ak je chladný prúd vzduchu nasmerovaný do tváre, vysušuje kožu, oči a prispieva k opakovaným zápalom očí, uší, prínosových dutín, aj k bolestiam zubov a trojklaného nervu. Pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus. Klimatizáciu si preto nastavte tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia.

Klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové prieduchy odporúča ÚVZ SR udržiavať v čistote, inak sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. Celý klimatizačný systém si dajte raz ročne skontrolovať v servise. Súčasťou bežnej údržby je aj pravidelná dezinfekcia výparníka klimatizačnej jednotky. 

Nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. Najmä pri dlhších cestách, veľmi negatívny vplyv má najmä na alergikov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôznymi druhmi baktérií. Okrem ochorení dýchacích ciest, bolestí hlavy alebo prechladnutia chrbtice môže nesprávne používanie klimatizácie v aute spôsobiť zápal stredného ucha, spojiviek a iných ochorení očí a uší.
Klimatizácia v aute sa odporúča pustiť na 10 – 15 minút za hodinu a prúd chladného vzduchu smerovať tak, aby nefúkal priamo na posádku - najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. Aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri päť až sedem stupňov Celzia. Ak sa z auta často vystupuje a nastupuje, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je výborná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú. Zlikvidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Energie: Maloobchodní dodávatelia čelia existenčnej hrozbe

Podniky sieťových odvetví na celom svete čakajú veľké zmeny. Ak chcú maloobchodní dodávatelia energie prežiť a konkurovať v tomto turbulentnom prostredí, musia prehodnotiť svoj postoj k inováciám. 

Podľa štúdie Deloitte, ktorá sa venuje maloobchodnému sektoru energetiky, zvyky a očakávania zákazníkov sa vyvíjajú a nové technológie rýchlo menia trhy. Prekážky pri vstupe na trh sa postupne odbúravajú, vznikajú nové obchodné modely, a maloobchodní dodávatelia energie čelia existenčnej hrozbe. Základom ich úspešného fungovania tak bude inovačná činnosť. Napríklad rýchle inovácie v oblasti technológií na zvyšovanie výdrže batérií vedú k vzniku nových obchodných modelov. Batérie agregujú kapacity u odberateľa a umožňujú poskytovať širokú škálu služieb podnikom sieťových odvetví, prevádzkovateľom sietí a odberateľom energie.

Novou výzvou sú aj siete podporované umelou inteligenciou, technológiou blockchain a predikatívnou analytikou. Tie môžu podnikom sieťových odvetví a vývojárom poskytnúť väčšiu flexibilitu. Pre domácnosti, komerčných a priemyselných odberateľov zase prinesú širšiu možnosť voľby. Aby maloobchodní dodávatelia energie držali krok s s týmto vývojom, budú musieť viac investovať. „Inovácie maloobchodných dodávateľov energie by sa mali sústrediť na expanziu do súvisiacich segmentov a obchodných činností, alebo vývoj úplne nových produktov a služieb pre trhy. Jednostranný prístup k inováciám už zavedených produktov a služieb môže spôsobiť, že sa vystavia riziku rozvratu zo strany ostatných hráčov na trhu alebo nových obchodných modelov existujúcich konkurentov. Maloobchodní dodávatelia energie tak musia venovať viac pozornosti vytváraniu nových príležitostí na podnikanie a rozširovaniu trhov“, vysvetlil Milan Garbiar.

Jednostranný prístup maloobchodných dodávateľov energie k inováciám ich môže ohroziť v niekoľkých oblastiach. Patria sem aj kybernetické hrozby, ktoré sa stavajú stále komplikovanejšími.„Niektorí dodávatelia podceňujú opatrenia na elimináciu takto vznikajúcich rizík. Kedže maloobchodný sektor energetiky postupne zavádza inteligentné technológie, využíva internet vecí a digitalizuje administratívne systémy, je potrebné, aby tomu zodpovedalo aj tempo vývoja inovácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti“, povedal Milan Garbiar. Ako dodal, maloobchodní dodávatelia energie majú dve možnosti – buď zmenu trhu prijmú, alebo ich pohltí. Rozširovaním inovačných stratégií za pomoci technológií sa však organizácie môžu vyhnúť nepríjemným prekvapeniam, a zároveň nájsť nové spôsoby pre svoj rast.

utorok 27. augusta 2019

Workshop: Výchova k podnikaniu a kreativite

Národný projekt inovujme.sk pokračuje v realizácii inovačných workshopov na stredných a vysokých školách. Cieľom päťhodinového programu je zlepšiť kreatívne myslenie študentov a motivovať ich k vlastnému podnikaniu. Aktuálne je otvorená výzva na prihlasovanie sa na termíny v nasledujúcom školskom roku 2019/2020.

Inovačný workshop je jednou z činností národného projektu inovujme.sk, realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra. „S nástupom digitalizácie vo všetkých oblastiach je čoraz dôležitejšie rozvíjať u mladých ľudí vlastnosti, ktoré stroje nikdy nenahradia. Medzi kľúčové charakterové črty budúcnosti patrí kreativita, flexibilita, kritické myslenie či komunikačné zručnosti. Práve tie sú predmetom inovačného workshopu pre študentov stredných a vysokých škôl“, hovorí Alexandra Velická. Okrem teórie, hier, kvízu a testov sa počas workshopu študenti učia techniku, prostredníctvom ktorej prichádzajú na nové nápady na určenú tému. Tú zadáva zástupca mesta, obce, kraja, podnikateľ, úspešný absolvent či dokonca raper. Počas uplynulých dvoch rokov študenti poskytli podnikateľom stovky nápadov, ako zvýšiť predaj produktu, zlepšiť komunikáciu podniku či motiváciu zamestnancov. V prípade miest a obcí ponúkli primátorom a županom nové idey pre zatraktívnenie mesta, rekreačnej oblasti, jazera alebo pre separovanie odpadu.

Národný projekt zrealizoval program už na sto slovenských stredných a vysokých školách pre spolu 2.069 študentov. Študenti a pedagógovia, ktorí majú záujem o zrealizovanie inovačného workshopu na svojej škole, nájdu všetky informácie na webovej stránke inovujme.sk. Prihlásiť sa naň môžu emailom na inovujme@siea.gov.sk. Program nevyžaduje žiadne technické zabezpečenie, pre zapojenú školu je bezplatný. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. 

Upozorňujeme: Podvodné volania najmä z Afriky

Polícia SR upozornila verejnosť prostredníctvom sociálnej siete na neznáme čísla, ktoré Slovákom volajú z Afriky a iných krajín. Na podozrivé čísla zo zahraničia, hlavne zo Stredoafrickej republiky, upozornili políciu obyvatelia Slovenska.

Aj v tejto novej vlne podozrivých volaní zostávajú rady rovnaké: nikdy takéto čísla nedvíhajte, ani nikdy nevolajte späť na zmeškaný hovor. Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené. Ak by sa niekto chcel so Slovákmi spojiť zo zahraničia, napríklad známy či vzdialená rodina, tak by pravdepodobne poslali aj SMS správu, ak na volanie nebude žiadna reakcia.

Polícia zároveň upozorňuje, že v prípade podvodných čísiel hrozí, že sa občanom navýši faktúra za telefonovanie o vysokú sumu. Ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní. Preto ich hovory ignorujte. Skoro už každý telefón umožňuje blokáciu čísel, preto tak urobte", dodala polícia s tým, že by mali zároveň o týchto číslach upovedomiť aj svojho operátora. Ak ani to nepomôže, je potrebné oznámiť to polícii.

Aktuálne: Čo sa deje s IT bezpečnosťou?

Iba štvrtina (25%) manažérov v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) dôveruje  bezpečnosti IT. Výskum VMware v spolupráci s Forbes Insights, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 650 firiem v regióne EMEA, odhalil alarmujúci trend pomalého a neefektívneho boja s najnovšími kybernetickými hrozbami - hoci podľa údajov Európskej únie narástli ekonomické dopady kyberzločinu od roku 2013 päťnásobne.

Tri štvrtiny (76%) manažérov a pracovníkov v oblasti bezpečnosti IT sa domnievajú, že bezpečnostné riešenia v ich podnikoch sú zastarané. Pritom 42% opýtaných uvádza, že v minulom roku zaobstarali nové bezpečnostné nástroje ako opatrenie proti potenciálnym bezpečnostným problémom. Viac ako polovica respondentov (54%) plánuje zvýšiť investície do detekcie a odhaľovania útokov a takmer tretina (29%) udáva, že ich podnik má nainštalované 26 alebo viac bezpečnostných produktov. Hoci podniky zvyšujú výdavky na kybernetickú bezpečnosť, takmer tretina (31%) respondentov z radov pracovníkov v tejto oblasti tvrdia, že riešenie bezpečnostného problému trvá až týždeň. Takáto pomalá reakcia predstavuje závažný problém v čase, kedy sú dáta spracovávané v reálnom čase, denne pribúda viac než milión nových používateľov internetu a prostredníctvom aplikácií prebieha každú sekundu nespočetne veľa obchodných transakcií. Obzvlášť znepokojujúce je skutočnosť, že podniky neustále investujú do rovnakého spôsobu riešenia kyberbezpečnostní krízy - 83% oslovených podnikov plánuje v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať investície do nákupu a zavádzanie nových bezpečnostných produktov.

Výsledkom súčasného prístupu k bezpečnosti je strata dôvery v bezpečnostné opatrenia. Iba štvrtina (23%) opýtaných vyjadruje silnú dôveru v zabezpečenie svojich cloudových implementácií a menej ako pätina (18%) je presvedčená o pripravenosti a schopnostiach pracovníkov riešiť bezpečnostné problémy. Vo vnímaní pokroku a spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti panuje zásadný rozpor medzi podnikovými manažérmi a bezpečnostnými špecialistami. Iba 21% IT tímov považuje svojich podnikových manažérov (najvyššie vedenie) za veľmi ochotných spolupracovať v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Sami manažéri v 27% prípadov uvádzajú, že významným spôsobom spolupracujú na riešení kyberbezpečnostních problémov, zatiaľ čo to isté tvrdí len 16% pracovníkov v IT bezpečnosti.

Sylvain Cazard upozorňuje: Bláznovstvo podľa Einsteinovej definície znamená opakovane vykonávať tú istú činnosť a očakávať odlišné výsledky. Presne to sa deje pri IT bezpečnosti, kde investície do tradičných bezpečnostných riešení sú neporovnateľne nižšie ako ekonomické vplyvy prípadného narušenia systémov. Dnes žijeme v komplikovanejším svete so zložitejšími interakciami, väčším počtom pripojených zariadení a senzorov, cloudu a práca na diaľku. To všetko otvára podstatne väčší priestor pre možné útoky. Tým sa zmenila celá situácia. Moderné zabezpečenia vyžaduje, aby sa investície posunuli od snahy za každú cenu zabrániť napadnutiu smerom k integrácii zabezpečenia do všetkého - aplikácií, siete a všetkých ostatných prvkov, ktoré sú pripojené a prenáša dáta. Dôležité však je aj budovanie povedomia o bezpečnosti a kultúry spolupráce medzi všetkými oddeleniami a tímami. Obchodné zložky podniku, prevádzku IT a bezpečnosť musia hovoriť rovnakým jazykom a chápať, čo je v stávke. Jedine investíciami do správnych ľudí, ktorí budú zabezpečovať najlepšie kyberbezpečnostní praxi, dokážu podniky obstáť vo svete sofistikovaného kyberzločinu."

pondelok 26. augusta 2019

EU: Vyše polovica Európanov, ktorí využívajú internet, nakupuje a rezervuje dovolenky on-line

Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat využívajú on-line formu nákupu a rezervácie dovoleniek najčastejšie Luxemburčania (73 %), Fíni (65 %) a Nemci (64 %).

Možnosť kupovať letenky, rezervovať si ubytovanie, alebo objednať dovolenku cez internet využili vlani najčastejšie ľudia vo veku 25 až 34 rokov, a to až 55 % Európanov v tejto vekovej kategórii. Naopak, najmenej sa to deje u starších ľudí vo veku 65 až 74 rokov, tam je to necelých 47 %. Najmenej obľubujú túto formu mladí vo veku 16 až 24 rokov, a to len niečo vyše 41 %. Na Slovensku využívajú online nakupovanie a booking dovoleniek najčastejšie mladí ľudia vo veku 25 až 34 rokov. Za posledné roky ich vďaka väčšej dostupnosti internetu pribúda. Aktuálne túto formu využíva 51 % ľudí v tejto vekovej kategórii", uviedla analytička Lenka Buchláková.

Slováci sa postupne doťahujú na priemer Európskej únie. Vlani až 18 % Slovákov využilo zdieľané ubytovanie doma či v zahraničí. V Čechách iba 5 % ľudí využíva túto formu ubytovania. Podobne ako v Česku sú na tom ľudia na Cypre, iba 3 % ľudí využíva zdieľané ubytovanie, v Litve (7 %), Grécku, Rumunsku a Slovinsku (všetky 8 %), či v Bulharsku (9 %). Slováci prostredníctvom internetu nielen čoraz viac bankujú, ale aj nakupujú. On-line obchody využívajú na nákup oblečenia, obuvi či rôznych doplnkov 56 % Slovákov, zhodne 56-percentný podiel zaznamenala elektronika ako TV, počítače, tablety či smartfóny. Najmenej nakupujeme prostredníctvom internetu jedlo (16 %). Až 54 % Slovákov si nevie predstaviť, že by si práve jedlo objednávali on-line. Vyše polovica Slovákov nakupuje cez internet letenky, alebo platí za hotel, či iné cestovné položky", dodala analytička.

Trend: Zdieľanie automobilov

Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie automobilov. Slováci si ale na myšlienku zdieľania vlastných vozidiel zatiaľ veľmi nezvykli. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať že carsharing je na Slovensku ešte len na začiatku. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko stoviek zdieľaných áut, väčšina z nich ale patrí firmám, ktoré ich za peniaze prenajímajú ľuďom.

Zdieľané vozidlá by mali byť receptom na efektívnejšiu dopravu. Vo väčšine áut totiž jazdí šofér sám. Zdieľaním by teda mohlo dôjsť k zníženiu počtu áut na cestách a parkoviskách. Mnoho miest v zahraničí carsharing podporuje a ponúka im bezplatné a neobmedzené parkovanie v centre. K zdieľaniu vozidiel zatiaľ dochádza len vo väčších mestách. V Bratislave je to okolo 50 automobilov, v Košiciach zhruba 20 elektromobilov, do desať zdieľaných áut ponúkajú aj Trnava a Nitra.

Či carsharing skutočne pomáha výraznejšie znížiť premávku v mestách, podľa odborníkov zatiaľ nie je isté. Podľa teórie môže jedno zdieľané auto nahradiť 10 až 15 vozidiel. Carsharingové firmy na Slovensku ale podrobné dáta a využívanie nezverejňujú. Ani v zahraničí prakticky neexistujú výskumy, ktoré by potvrdili, že zdieľanie vozidiel pomohlo znížiť počet áut v mestách", hovorí Stanislav Gálik. Dôvod, prečo sa zdieľanie vozidiel u nás zatiaľ veľmi nepresadilo, vidí hlavne vo zvyklostiach obyvateľov. Podľa neho predstava, že auto, v ktorom jazdia, pred nimi používali stovky ľudí, je väčšine Slovákom nepríjemná. Než by sa zbavili svojho auta a namiesto toho si požičiavali zdieľané, tak to si radšej nechajú svoje vlastné.

Radíme: Ste osamelý rodič?

Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou mierou chudoby spomedzi krajín Európskej únie, v roku 2018 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 16,1 % nášho obyvateľstva (863.000 ľudí). Za hranicu chudoby u nás sa v minulom roku považoval hrubý mesačný príjem 373 € v prípade 1-člennej domácnosti, 485 € v prípade domácnosti s 1 dospelým a 1 dieťaťom, 587 € pre 1 dospelého a 2 deti a 671 € v domácnosti s 2 dospelými a 1 dieťaťom (podľa Štatistického úradu SR).

Medzi rizikové skupiny, ktorých finančná stabilita môže byť na tenkom ľade, patria vdovy/vdovci, rodičia ťažko chorých detí, ľudia so závažnou diagnózou či ľudia po päťdesiatke, ktorí majú relatívne ďaleko do dôchodku. Patria sem aj osamelí rodičia (matky alebo otcovia), ktorí žijú bez partnera v spoločnej domácnosti s jedným dieťaťom či viacerými deťmi a v praxi to znamená, že sú jediným živiteľom neúplnej rodiny. Mať deti je nádherné a niekedy náročné zároveň, a to zvyčajne najmä po finančnej stránke. Počas prvých rokov života dieťaťa vám pomôže niekoľko druhov štátnych sociálnych dávok - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR) poskytuje matke/otcovi pri splnení všetkých podmienok jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, následne materské vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu, ktoré má právo poberať do 34. týždňa života dieťaťa a nakoniec mesačný rodičovský príspevok vyplácaný opäť MPSVR až do dovŕšenia 3. roku života dieťaťa. Od dovŕšeného 3. roku života do maximálne 25. roku života dieťaťa má však jeho matka/otec od MPSVR nárok iba na prídavok na nezaopatrené dieťa, čo momentálne predstavuje sumu 24,34 € mesačne.

Finančne náročnejšie obdobie nastáva s nástupom dieťaťa do predškolského zariadenia. Ak vám dieťa neprijmú do štátneho zariadenia, budete pravdepodobne odkázaný na súkromné jasle či škôlku. Tá vás napr. v hlavnom meste môže stáť mesačne približne 400 € + stravné. Deti v predškolskom veku však bývajú často choré, pretože ich imunita sa iba buduje. Ak si teda nemôžete dovoliť byť často na OČR, či nemáte poruke flexibilnú babičku, služby opatrovateľky vás môžu vyjsť v priemere 5 € za hodinu.

V roku 2018 bolo na Slovensku 46.386 domácností, v ktorých žije jedno alebo viacero detí iba s jedným z rodičov. Za daný rok bol celkový počet obyvateľov v tomto type domácností 109.907 (podľa Štatistického úradu SR). Ak jeden z rodičov ostane z akéhokoľvek dôvodu bez partnera/partnerky, stáva sa finančná situácia neúplnej rodiny náročnejšia. Okrem toho, že máte nárok na materské v trvaní 37 týždňov (oproti bežným 34), žiadne špeciálne štátne sociálne dávky, ktoré by ste si z titulu svojho sociálneho statusu mohli uplatniť, neexistujú. Výška štátom poskytovaných sociálnych dávok určená rodičovi je jednotná pre všetkých bez ohľadu na rodinnú situáciu. Vytvoriť si za daných okolností finančnú rezervu je teda pre mnohých takmer nemožné. Naopak, mnoho osamelých rodičov horko-ťažko vyjde z jedného mesačného príjmu.