piatok 22. januára 2021

Zisk: Ako Elon Musk

Inovatívne projekty SpaceX a Tesla prispeli k tomu, že sa z juhoafrického podnikateľa Elona Muska  stal najbohatší človek na svete s ohromujúcou výškou čistého zisku 151.206.600.000 EUR.

AddictiveTips.com sa snažil zistiť, ako dlho by Európanom v 22 rôznych krajinách trvalo, kým by nadobudli to, čo Elon Musk za jednu minútu (775.418 EUR ):
 • Bulharom by to trvalo v  Európe najdlhšie - 88 rokov a 9 mesiacov, kedy by zarobili 775.418 EUR.
 • Na druhom mieste je Slovensko, pretože Slováci by museli pracovať 77 rokov a 8 mesiacov, aby zhromaždili to, čo Musk, za minútu.
 • Litve patrí tretie miesto, pretože Litovčanom bude trvať 69 rokov, kým nadobudnú 775.418 eur každú pracovnú minútu.
 • Maďarsko (56 rokov a 6 mesiacov), Rumunsko (56 rokov a 6 mesiacov), Estónsko (51 rokov a 9 mesiacov), Chorvátsko (51 rokov a 9 mesiacov) a Poľsko (51 rokov a 9 mesiacov) sú ďalšími európskymi krajinami, kde  by občania museli vynaložiť vyše 50 rokov na to, aby za minútu vygenerovali 775 418 EUR.
 • Na druhej strane by obyvateľom Luxemburska trvalo najmenej času získať jednominútové bohatstvo Elona Muska, a to za 12 rokov a 8 mesiacov, ďalej by to boli obyvatelia Rakúska - 14 rokov a 5 mesiacov a Dáni - 14 rokov a 10 mesiacov.
Zo všetkých európskych krajín zahrnutých do porovnania by Európanom trvalo priemerne 27 rokov, kým by nadobudli aktuálny Muskov zisk za jednu minútu.

EU: Rýchlejšia pomoc pre najodkázanejších

Európsky parlament schválil vo štvrtok 21.1.2020 uvoľnenie dodatočných prostriedkov na potraviny a základné potreby pre najodkázanejšie osoby v Európskej únii (EÚ) v rokoch 2021 a 2022. Plénum prijalo novelu nariadenia o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), na znení ktorej sa poslanci v decembri dohodli so zástupcami členských štátov v Rade (ministrov) EÚ.

Nové pravidlá umožnia krajinám EÚ v rokoch 2021 a 2022 naďalej podporovať ľudí v núdzi aj prostredníctvom dodatočných zdrojov z iniciatívy REACT-EU, ktoré sú určené na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Členské štáty sa tak môžu rozhodnúť navýšiť prostriedky na potravinovú pomoc a základné potreby pre najodkázanejšie osoby.

V snahe zmierniť aktuálny tlak na vnútroštátne rozpočty nebude táto forma pomoci financovaná zo zdrojov REACT-EU podliehať povinnému spolufinancovaniu zo strany členských štátov. Umožnené bude tiež predbežné financovanie Európskou komisiou, vďaka ktorému by sa mala pomoc dostať k adresátom rýchlejšie.

Starostlivosť: Predčasné narodené deti

Na Slovensku sa ročne narodí 5.000 detí predčasne. Súčasťou starostlivosti po predčasnom pôrode by mala byť aj prítomnosť rodičov pri dieťati, zapojenie rodiča do starostlivosti o jeho bábätko či psychologická podpora rodiny v jednom z najnáročnejších období ich života. 

Víziou združenia Malíček je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti. K naplneniu tohto cieľa mal prispieť aj prieskum Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu, podľa ktorého sú rodičia s poskytovanou starostlivosťou spokojní vo viacerých oblastiach, napr. 72 % rodičov je informovaných o stave svojho dieťaťa bezprostredne po pôrode, 77 % rodičov považovalo za dostatočnú edukáciu o význame a prínose materského mlieka pre predčasne narodené dieťa, až 81 % opýtaných rodičov považovalo za dostatočnú informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa a až 88 % rodičov uviedlo, že boli dostatočne zaškolení do starostlivosti o ich dieťa pred prepustením do nemocnice domov. 

Vyše 51 % rodičov uviedlo, že boli informovaní o dôležitosti zapojenia sa do starostlivosti o dieťa od prvého okamihu, avšak väčšinu aktivít či úkonov mohli so svojim predčasne narodeným dieťaťom vykonávať až niekoľko týždňov po pôrode. Taktiež viac ako 54 % dotazovaných rodičov uviedlo, že im počas hospitalizácie ich dieťaťa na neonatologickom oddelení nebola poskytnutá takmer žiadna forma podpory a psychologickú podporu dostalo len 11 % opýtaných. Až 70 % rodičov uviedlo, že v situácii po predčasnom pôrode by im veľmi pomohla podporná skupina, psychologická či rodičovská pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou. Vakcína: Motor ekonomického rastu

Rastúci počet zaznamenaných prípadov nákazy a ďalšie série národných lockdownov viedli ku koncu posledného kvartálu roku 2020 k poklesu globálnej ekonomickej aktivity. Tá v kvartálnom porovnaní spomalila na + 0,1 % oproti + 7,3 % z tretieho štvrťroka minulého roku. Dve vlny ekonomických prepadov v Európe spoločne s citeľným spomalením trhu v Spojených štátoch sú predpokladom markantného prepadu tesne pred zlepšením celej situácie. 

Aktuálny pokrok vo vývoji vakcín prinútil analytikov Euler Hermes ku korekcii prognózy rastu globálnej ekonomiky na rok 2021 na + 4,6 % (+0,2 percentuálneho bodu) a na +3,8 % na rok 2022. Rok 2023, kedy sa krajiny vrátia blízko k pôvodným číslam potenciálneho rastu, potom ukáže, kto krízu využil a kto premárnil. Navzdory určitým ťažkostiam spojených s produkciou a distribúciou vakcíny sa zdá, že riziko obmedzenej výrobnej kapacity je, aspoň sa čo týka vyspelých ekonomík, pomerne nízke. Množstvo štátov už objednalo dostatočné množstvo vakcín, ktoré bude stačiť k vytvoreniu tzv. kolektívnej imunity. Trochu problematický môže byť záujem obyvateľov o očkovanie (tzv. vakcinačný skepticizmus), ktorý sa líši v závislosti od stupňa všeobecnej akceptácie očkovania v jednotlivých krajinách. To, ako sa štáty vysporiadajú s odlišnými postojmi k vakcinácii vo svojej populácii, bude hrať kľúčovú rolu pri dosahovaní kolektívnej imunity. Dopyt po vakcíne totiž determinuje ochota obyvateľstva nechať sa očkovať.

Očakáva sa, že v polovici roku 2021 bude ukončená vakcinácia zraniteľného segmentu populácie (20 – 40 % z celkového počtu obyvateľov) v rozvinutých krajinách a na veľkých rozvojových trho mich. Výrazne sa tak uľaví preťaženým zdravotným systémom a dôjde k značnému uvoľňovaniu reštrikcií spojených s ochorením Covid-19. Vakcinačná ekonomika je synonymom dôvery v reštart ekonomiky služieb a obnovenie korporátnych investícií (návrat na predkrízovú úroveň už dosiahol obchod s tovarom, služby a turizmus by mali nasledovať v roku 2022). Ekonomiky s obmedzeným prístupom k očkovacím látkam, najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, môžu ale zaostávať. Analytici Euler Hermes pri uvedení vakcíny na trh očakávajú, že cyklické odvetvia (vrátane energetiky, obchodu s kovmi a automobilového priemyslu) by sa mohli vrátiť do „normálu“ v 2. štvrťroku 2021. Sektory citlivé na dôsledky koronakrízy ako ubytovanie, stravovacie služby a doprava by sa mohli začať zotavovať v druhej polovici tohto roka. Napriek priaznivej dynamike sa však jazvy z roku 2020, ktoré sa týkajú obratu a ziskovosti, budú musieť najskôr zahojiť. Odborníci predpokladajú, že väčšina sektorov sa vráti na predkrízové úrovne obratu a ziskovosti až začiatkom roku 2022.

Podľa prognózy Euler Hermes sa HDP Eurozóny v roku 2020 prepadlo o -7,5%, ale v rokoch 2021 a 2022 už dôjde k jeho nárastu o 4,3%. Začiatok tohto roka ho ešte vo viacerých krajinách ovplyvňuje predĺžený druhý lockdown, očakáva sa ale výrazné oživenie ekonomiky z dôvodu rýchlejšej vakcinácie. Návrat na predkrízovú úroveň HDP sa očakáva v prvej polovici roku 2022. Rozdiely medzi krajinami však zostanú zreteľné a zaostávajúce krajiny, vrátane napr. Španielska a Talianska, budú potrebovať na zotavenie ešte jeden ďalší rok.

štvrtok 21. januára 2021

Banky: Výber podľa poplatkov

Slováci si svoju banku vyberajú najmä na základe výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najkľúčovejší faktor pri rozhodovaní ho považujú takmer tri štvrtiny z nich (73 %). Respondenti na svojej banke rovnako najviac oceňujú, že nemá žiadne alebo len nízke poplatky za vedenie účtu (31 %). 

Ďalším rozhodujúcim kritériom, ktoré berú Slováci do úvahy pri výbere banky je kvalitný internet banking, ktorý vyžaduje až 41 % klientov. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre 24 % opýtaných a moderná banková aplikácia na spravovanie svojich financií je kľúčová pre 23 % klientov bánk (minulý rok to bolo 18 %). Na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 10 % respondentov a veľkosť banky berie do úvahy 6 % oslovených. Prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal aj to, že viac ako tri štvrtiny klientov bánk (76 %) majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. Minulý rok malo presný prehľad o výške týchto poplatkov 69 % opýtaných - zdá sa tak, že Slováci si svoje financie začali kontrolovať viac. Stále je však takmer jedna štvrtina klientov (24 %), ktorá nemá presný prehľad o výške poplatkov vo svojej banke (naposledy to bolo 31 %).

Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina Slovákov je so svojou hlavnou bankou spokojných. Svoju spokojnosť vyjadrilo až 93 % respondentov – z nich je veľmi spokojných 42 % a skôr spokojných 52 %. Celková spokojnosť klientov bánk je tak porovnateľná s predchádzajúcim rokom (92 %). Naopak, nespokojných je 7%  klientov (minulý rok to bolo 8 %).

APT: Predpovede pre rok 2021

Experti Kaspersky pripravili predpoveď pre oblasť pokročilých pretrvávajúcich hrozieb APT (z angl. Advanced Persistent Threats) pre rok 2021 a zároveň načrtli, ako sa zmení prostredie cielených útokov. Nové vektory útokov, akými sú cielenie na sieťové zariadenia a hľadanie zraniteľností v 5G sieťach, prebehnú popri viacstupňových útokoch a aktivitách umožňujúcich kyberútoky, napríklad tzv. zero-day výpredaje.

Prognóza bola vytvorená na základe zmien, ktoré zachytil tím GReAT (Globálny výskumný a analytický tím) spoločnosti Kaspersky počas roka 2020. Jedným z kľúčových a potenciálne najnebezpečnejších trendov, ktoré experti očakávajú, je zmena prístupu útočníkov k realizácii útokov. Cielené ransomvérové útoky dosiahli novú úroveň prostredníctvom využitia generického malvéru ako prostriedku na získanie počiatočnej pozície v napadnutých sieťach. Boli zaznamenané prepojenia medzi nimi a etablovanými hráčmi kybernetického podsvetia, napríklad Genesis, ktoré štandardne obchodujú s odcudzenými prihlasovacími údajmi. Experti veria, že aktéri APT hrozieb začnú na kompromitáciu svojich cieľov používať rovnakú metódu. Organizácie by mali venovať zvýšenú pozornosť generickému malvéru a vykonávať základné úkony v oblasti reakcií na incidenty na každom napadnutom počítači, aby sa zabezpečilo, že sa generický malvér nepoužil ako prostriedok na realizáciu sofistikovanejších hrozieb.

Ďalšie predpovede v oblasti cielených hrozieb pre rok 2021
 • Viac krajín bude využívať právne žaloby ako súčasť svojej kybernetickej stratégie: Predchádzajúce predpovede týkajúce sa poukázania na vinníka a odsúdenia APT útokov uskutočňovaných nepriateľskými stranami sa naplnili a budú ich nasledovať ďalšie organizácie. Odhalenie súborov nástrojov APT skupín používaných na úrovni vlád prinúti viac štátov urobiť to isté, čiže v snahe o odvetu poškodiť aktivity a vývoj útočníkov zničením existujúcich nástrojov ich protivníkov. 
 • Viac spoločností zo Silicon Valley prijme opatrenia proti sprostredkovateľom zero-day zraniteľností: Po škandalóznych prípadoch, kedy boli v populárnych aplikáciách zneužité zero-day zraniteľnosti na špionáž rozličných cieľov, je pravdepodobné, že viac korporácií v Silicon Valley zaujme voči sprostredkovateľom zero-day zraniteľností tvrdý postoj v snahe ochrániť svojich zákazníkov aj reputáciu.
 • Intenzívnejšie cielenie na sieťové zariadenia: S rozšírením práce na diaľku sa prioritou stala bezpečnosť pripojenia zariadení do korporátnej siete a očakáva sa zintenzívnenie útokov na sieťové zariadenia, akými sú VPN brány. Môže sa tiež objaviť snaha získať prístupové údaje ku korporátnym VPN bránam prostredníctvom tzv. vishingu cez pracovníkov pracujúcich na diaľku.
 • Vydieranie, požadovanie výkupného: Zmeny v stratégii ransomvérových skupín vedú ku konsolidácii stále veľmi rôznorodého, no pomerne úzkeho ransomvérového ekosystému. Po úspechu predošlých stratégií cielených útokov začne viac kľúčových ransomvérových hráčov cieliť svoje aktivity a získavať schopnosti podobné APT útokom – s peniazmi, ktoré tieto skupiny nadobudli vydieraním, budú schopné investovať nemalé prostriedky do nových pokročilých súborov nástrojov, pričom výškou svojich rozpočtov sa blížia tým, aké majú k dispozícii už niektoré zo štátom sponzorovaných APT skupín.
 • Útoky s cieľom väčšieho narušenia: Tieto útoky budú výsledkom riadeného útoku, ktorý bol navrhnutý tak, aby ovplyvnil kritickú infraštruktúru, alebo spôsobil rozsiahle vedľajšie škody – pretože naše životy sa stali ešte viac závislými na technológiách, takže majú k dispozícii širšie pole pôsobnosti než kedykoľvek predtým.
 • Vznik 5G zraniteľností: S rozširovaním tejto technológie, ako aj čoraz väčším počtom zariadení závislých od konektivity, ktorú 5G poskytuje, útočníci budú mať väčšiu motiváciu hľadať zraniteľné miesta, ktoré môžu zneužiť.
 • Útočníci budú naďalej zneužívať pandémiu COVID-19: Aj keď pandémia nepriniesla rapídne zmeny v taktike, technikách či postupoch útočníkov, koronavírus sa stal pretrvávajúcou témou v centre záujmu. A keďže pandémia bude pokračovať aj v roku 2021, útočníci neprestanú zneužívať túto tému na prienik do cieľových systémov.

EU: Opatrenia voči COVID-19

Európska komisia vyzýva členské štáty, aby urýchlili nasadenie vakcíny v celej EÚ: do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti. Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať aspoň 70 % dospelej populácie.

Komisia takisto vyzýva členské štáty, aby s cieľom bojovať proti riziku vyplývajúcemu z nových variantov vírusu naďalej uplatňovali dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, obmedzovali sociálne kontakty, bojovali proti dezinformáciám, koordinovali cestovné obmedzenia, zvyšovali mieru testovania, vyhľadávania kontaktov a genómového sekvenovania. Keďže počet nových prípadov ochorenia v posledných týždňoch neustále narastá, je potrebné v nadchádzajúcich mesiacoch urobiť viac na podporu systémov zdravotníctva, ako aj na riešenie problému „únavy spojenej s COVID-om“, počnúc zrýchlením očkovania všetkých skupín a vo všetkých oblastiach po pomoc našim partnerom na západnom Balkáne, v južnom a vo východnom susedstve a v Afrike.

V oznámení sa stanovujú kľúčové opatrenia pre členské štáty, Európsku oomisiu, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA), ktoré pomôžu znížiť riziká a udržať vírus pod kontrolou:

Urýchlené nasadenie vakcíny v celej EÚ
 • Do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti.
 • Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať 70 % celkovej dospelej populácie.
 • Komisia, členské štáty a EMA budú spolupracovať s príslušnými spoločnosťami, aby v plnej miere využili potenciál EÚ na zvýšenie výrobnej kapacity očkovacích látok.
 • Komisia spolupracuje s členskými štátmi na vakcinačných certifikátoch, ktoré sú v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov a ktorými možno podporiť kontinuitu starostlivosti. Do konca januára 2021 má byť dohodnutý spoločný postup, ktorý má umožniť rýchle používanie certifikátov členských štátov v systémoch zdravotnej starostlivosti v celej EÚ i mimo nej.
Testovanie a genómové sekvenovanie genómu
 • Členské štáty by mali aktualizovať svoje testovacie stratégie tak, aby sa v nich zohľadnili nové varianty, a rozšíriť používanie rýchlych antigénových testov.
 • Členské štáty by mali bezodkladne zvýšiť mieru genómového sekvenovania aspoň na 5 %, v ideálnom prípade na 10 % pozitívnych výsledkov testov. V súčasnosti testujú mnohé členské štáty menej ako 1 % vzoriek, čo nestačí na to, aby bolo možné určiť vývoj variantov alebo objaviť akékoľvek nové varianty.
Zachovanie jednotného trhu a voľného pohybu popri posilňovaní zmierňujúcich opatrení
 • Mali by sa uplatňovať opatrenia na ďalšie znižovanie rizika prenosu ochorenia spojeného s dopravnými prostriedkami, akými sú hygienické opatrenia a opatrenia na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti v dopravných prostriedkoch a na staniciach.
 • Kým sa epidemiologická situácia výrazne nezlepší, mali by sa dôrazne neodporúčať žiadne cesty, ktoré nie sú nevyhnutné.
 • V prípade cestujúcich, ktorí prichádzajú z oblastí s vyššou incidenciou obávaných variantov, by sa mali by sa zachovať primerané cestovné obmedzenia vrátane testovania.
Zabezpečenie vedúceho postavenia Európy a medzinárodnej solidarity
 • V záujme zabezpečenia včasného prístupu k očkovacím látkam Komisia zriadi mechanizmus Tím Európa (Team Europe) na koordináciu dodávok vakcín, o ktoré sa delia členské štáty s partnerskými krajinami. Tým by sa mal umožniť spoločný prístup členských štátov a partnerských krajín k niektorým z 2,3 miliárd očkovacích dávok, ktoré sa zabezpečili vďaka stratégii EÚ v oblasti vakcín, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať západnému Balkánu, krajinám vo východnom a v južnom susedstve a Afrike.
 • Európska komisia a členské štáty by mali naďalej podporovať nástroj COVAX, a to aj prostredníctvom včasného prístupu k očkovacím látkam. Pomocou mechanizmu Tím Európa sa už zmobilizovalo 853 miliónov EUR na podporu nástroja COVAX, vďaka čomu sa EÚ stala jedným z najväčších darcov tohto nástroja.

Trend: WiFi 6

Niektoré produkty s označením WiFi 6 podporujú štandard 802.11ax iba v pásme 5 GHz, a nie aj v pásme 2,4 GHz. Nedokážu tak využívať všetky výhody WiFi 6 a pri zvýšení prevádzky v pásme 5 GHz používatelia okamžite zaregistrujú pokles rýchlosti pripojenia. 

WiFi 6 zariadenia, ktoré konektivitu podľa štandardu 802.11ax zaisťujú v pásme 5 GHz aj 2,4 GHz, umožňujú na maximum využívať výhody technológií OFDMA (dynamické zoskupovanie jednotlivých subnosných do menších blokov) a BSS (farbenie Basic Service Set). Vďaka týmto technológiám je WiFi 6 omnoho efektívnejšia než predchádzajúca verzia štandardu WiFi. 

Technológia OFDMA umožňuje súbežné odosielanie viacerých signálov po rovnakej linke alebo kanáli, čím efektívne zjednodušuje spojenie a umožňuje viac prenosov bez toho, aby medzi nimi dochádzalo k súpereniu. Podobne funguje aj farbenie BSS, ktoré sa však používa na skrátenie oneskorení medzi prístupovými bodmi, a nie na samotnom pripojení. Kombinácia týchto technológií prináša najlepší možný výkon WiFi viacerým používateľom, čo je skutočná výhoda WiFi 6, vďaka ktorej používatelia nezaznamenajú v dôsledku pripojenia veľkého počtu zariadení do siete žiadny pokles výkonu.

streda 20. januára 2021

Upozorňujeme: Podvodníci v mene Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa opäť zaznamenala prípady, kedy sa podvodníci vydávajú za jej zamestnancov. Snažia sa tak zneužiť situáciu, že pobočky poisťovne aktuálne fungujú v obmedzenom režime.

Podvodníci sa pokúšajú dohodnúť si stretnutie spravidla so starším občanom v mene Sociálnej poisťovne, pričom ho žiadajú, aby prišiel na určené miesto a priniesol si doklady totožnosti. V ďalších prípadoch neznáme osoby telefonicky žiadajú o osobné údaje občanov v mene Sociálnej poisťovne. Tieto prípady sa vyskytli na východe Slovenska, ale aj v ďalších regiónoch. Sociálna poisťovňa preto varuje pred podvodníkmi a upozorňuje občanov, aby na takéto požiadavky neznámych ľudí nereagovali.

Sociálna poisťovňa už v minulosti zaznamenala podobné prípady a upozorňuje, že takýmto spôsobom nikdy občanov neoslovuje, nevyberá ani nevypláca peniaze, ani takto nepoisťuje. S týmto zámerom taktiež nikdy nenavštevuje ľudí v ich bydlisku, nedohaduje si stretnutia mimo svojich pobočiek alebo vysunutých pracovísk. Toto platí aj v aktuálnej pandemickej situácii. Preto by občania nemali prijímať takéto oslovenie, ponuku ohľadom sociálneho poistenia alebo sporenia od neznámych osôb, ktoré ich oslovia telefonicky, navštívia v mieste bydliska alebo ich oslovia na ulici. Občania si môžu všetky záležitosti spoľahlivo vyriešiť v kontakte s pobočkou Sociálnej poisťovne, telefonicky či emailom v Informačno-poradenskom centre SP. Telefónne linky 0800 123 123 (dôchodky) alebo 0906 171 989, 02 3247 1989 (ostatné poistenia) môžu využiť aj na to, aby si riešenie svojej situácie preverili priamo v Sociálnej poisťovni a presvedčili sa, že ich v akejkoľvek záležitosti naozaj oslovuje Sociálna poisťovňa.

Takéto prípady sú  pokusom o podvod a je vhodné kontaktovať políciu.

EU: Jednotný postup pri vakcinácii

Európsky parlament diskutoval o globálnej stratégii Európskej únie (EÚ) pre očkovanie proti novému koronavírusu s portugalskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Anou Paulou Zacarias, ktorá v pléne zastupovala predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ, a komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakides.

Väčšina poslancov podporuje jednotný postup EÚ, ktorý napomáha rýchlemu vývoju vakcín a zaisťuje ich dostupnosť pre všetkých občanov EÚ. Zároveň kritizovali takzvaný zdravotný nacionalizmus, ktorého prejavom sú napríklad možné paralelné zmluvy o dodaní vakcín údajne iniciované niektorými členskými štátmi či pokusy o vzájomné predbiehanie sa jednotlivých krajín. EÚ musí podľa poslancov zaujať v súčasnej situácii jednotný a solidárny postoj, v rámci ktorého budú všetky úrovne verejnej správy spolupracovať, aby mohol európsky projekt úspešne pokračovať.

Poslanci tiež vyzvali na úplnú transparentnosť zmlúv medzi EÚ a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sa týkajú verejných zdrojov. Nedávny ústretový krok Európskej komisie, ktorá poslancom umožnila nahliadnuť do jednej neúplnej zmluvy, označili za nedostatočný. Zákonodarcovia opätovne zdôraznili, že iba úplná transparentnosť môže pomôcť v boji proti dezinformáciám a umožniť budovanie dôvery v očkovacie kampane v celej Európe. Poukázali na globálnu dimenziu pandémie ochorenia COVID-19, ktorá si vyžaduje globálne riešenia. Európska únia má zodpovednosť za využitie svojho postavenia na podporu susedných a partnerských krajín. Pandémiu bude možné prekonať až vtedy, keď budú mať rovnaký prístup k očkovaniu všetci ľudia, a nie iba obyvatelia bohatých krajín.

Rozprava sa zamerala aj na ďalšie otázky vrátane potreby získavania a výmeny porovnateľných vnútroštátnych dát či vzájomného uznávania očkovania. Poslanci tiež vyzvali na zintenzívnenie úsilia o zrýchlenie očkovania a upustenie od nekonštruktívneho obviňovania EÚ či farmaceutického priemyslu za všetky chyby či zlyhania.

5G: Bezpečný prechod

Národné centrum excelentnosti pre kybernetickú bezpečnosť (NCCoE) spustilo projekt 5G Cybersecurity. Poskytovateľom technológie a spolupracovníkom projektu bude Nokia. Pre bezpečný prechod zo sietí 4G na 5G má pomôcť vylepšiť referenčný dizajn a postaviť prípady použitia na riešeniach založených na štandardoch.

Projekt 5G Cybersecurity identifikuje množstvo prípadov použitia 5G a demonštruje, ako môžu komponenty architektúry 5G poskytovať bezpečnostné schopnosti na zmiernenie identifikovaných rizík a splnenie požiadaviek priemyselných sektorov na zabezpečenie súladu. Cieľom tohto projektu je využiť štandardizované bezpečnostné prvky 5G, ktoré sú definované v štandardoch 3GPP, na zabezpečenie vylepšených schopností kybernetickej bezpečnosti zabudovaných do sieťových zariadení a zariadení koncových používateľov.

5G sa dotkne všetkých aspektov nášho života a bezpečnosť musí byť integrovaná skôr ako doplnkový prvok sietí 5G. Raghav Sahgal uviedol: „Predchádzajúce generácie mobilných technológií boli vedené priemyslom, zatiaľčo vývoj 5G sa musí vyvíjať v spolupráci s vládami, aby sa zabezpečila dostupnosť a prístup k zabezpečeným dôveryhodným sieťam. Projekt 5G Cybersecurity napĺňa túto úlohu prierezom vládnych a priemyselných spolupracovníkov. V spoločnosti Nokia začleňujeme zabezpečenie do každého riešenia, ktoré dodávame, a zaviazali sme sa umožniť bezpečný prechod do cloudu spoluprácou s vládnymi agentúrami a priemyslom na zdokonalení kybernetickej bezpečnosti pre prípady použitia 5G, ktoré využívajú otvorené aj komerčné komponenty." Riešenia spoločnosti, ktoré budú nasadené pre tento projekt, zahŕňajú špičkový softvér v odbore, 5G RAN a základné riešenia a IP-Backhaul, ako aj inovácie od Nokia Bell Labs.

Radíme: Pomoc pre rodičov

R
odičia sa počas pracovných dní môžu bezplatne poradiť so psychológom, ale aj špeciálnym pedagógom. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil telefonické aj emailové linky pomoci.

„Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na psychiku detí“, hovorí psychologička Beáta Sedlačková. Podľa nej sú deti v dôsledku dlhodobého dištančného vzdelávania apatickými a psychológovia evidujú zvýšený výskyt ich depresívnych prejavov práve v dôsledku sociálnej izolácie. On-line vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede, vzťah medzi učiteľom a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi navzájom. Počas dištančného vzdelávania žiaci strácajú pracovné návyky, nemajú presne stanovený režim dňa. Veľa detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame. Škôlkári či deti vo funkčnej rodine podľa nej netrpia. Ohrozené sú však deti v konfliktných a nefunkčných rodinách. Tie sú vystavené najčastejšie domácemu násiliu či hádkam. V súčasnosti však majú problém aj deti ohrozené generačnou chudobou. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie preto zriadil telefonické aj emailové linky pomoci. Rodičia sa tak môžu počas pracovných dní poradiť so psychológom ako aj so špeciálnym pedagógom. Podľa ústavu  kontaktujú odborníkov dva typy rodičov. Sú to buď rodičia, pre ktorých je už situácia v niečom neudržateľná a bojujú s pocitom, že niečoho je už veľa a nevedia si s tým dať rady. Alebo riešia zlozvyky, disciplínu a motiváciu dieťaťa. V poslednom čase zaznamenávame však aj telefonáty od rodičov, ktorí prežívajú veľmi silné emócie v rodine v dôsledku úmrtia alebo hospitalizácie blízkeho na COVID-19. Cítia úzkosť a chcú vedieť, ako sa s tým vysporiadať a ako to sprostredkovať dieťaťu. Ústav pripravuje k týmto témam špeciálnu sériu podcastov Nahlas o deťoch a spúšťa aj odborný kanál pre odborníkov pod názvom Odborne na slovíčko. Informácie sú denne aktualizované aj na Facebooku  ústavu.

Kontakty pre rodičov, ktorí potrebujú poradiť: 
 • e-mail potrebujem-poradit@vudpap.sk,
 • v pracovných dňoch od pondelka do piatka od 9.30 - 16.00 je bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860, 
 • konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.

utorok 19. januára 2021

On-line: Energeticky úsporné domy

Všetky budovy, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po 31. decembri 2020 už musia spĺňať štandard takmer nulového domu - energetickú triedu A0. Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) odporúča pri navrhovaní domov v energetickej triede A0 zohľadniť viaceré aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty.

Tými najdôležitejšími sú: tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, vhodný tvar budovy, vhodná orientácia na svetové strany a spôsob vetrania. „Všetky tieto faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať ich dopad na celkovú energetickú bilanciu“, hovorí Martin Mihál. Pri použití vhodných materiálov viac zatepľovať netreba. To by len zbytočne mohlo navýšiť náklady na celú stavbu. „V snahe dosiahnuť potrebné tepelnoizolačné vlastností konštrukcií je vhodné voliť postupy, ktoré zbytočne nekomplikujú realizáciu domu. Aj s jednovrstvovou obvodovou stenou sa môže dostať dom do štandardu A0 pokiaľ dosahuje požadované parametre. Pri návrhu tvaru treba dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo zvyšuje potrebu energie na vykurovanie“, dodáva  Gabriel Szöllösi. 
 
Pri návrhu domu v triede A0 je dôležité zvážiť aj tvar domu a jeho orientáciu. Pri modelovom bungalove s faktorom tvaru 0,99 použitie plynového kotla na vykurovanie a prípravu teplej vody nestačí. Musí byť doplnený krbom, resp. rekuperačnou jednotkou a fototermickými kolektormi. Tepelné čerpadlo by však v prípade bungalovu mohlo zabezpečiť, že sa dom dostane do triedy A0. V  prípade dvojpodlažného domu (s faktorom tvaru 0,72) a vhodnej orientácii netreba navrhovať toľko technických zariadení ako pri bungalove, aby sa znížila potreba primárnej energie pod hraničnú hodnotu triedy A0 (54 kWh/m2rok).  Použiť by už bolo treba len malý doplnkový zdroj využívajúci obnoviteľné energie, aby sa finálne zlepšila hodnota primárnej energie. 

Na webe ZVMM je možné si stiahnuť novú bezplatnú publikáciu Ako stavať domy z murovacích materiálov v A0. Prináša prehľad riešení, ako naplánovať dom v energetickej triede A0. Každý stavebník môže príklady v publikácii skonzultovať aj so svojím projektantom či architektom.

EU: Nový európsky Bauhaus

Európska komisia otvorila fázu koncipovania iniciatívy Nový európsky Bauhaus, ktorú ohlásila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Európskej únie nie v roku 2020. Environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt má cieľ kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať európsku zelenú dohodu. Jeho kľúčové hodnoty sú teda udržateľnosť, estetika a inkluzívnosť. 

Cieľom tejto fázy je zapojiť zainteresované strany, aby koncepciu formovali spoločne a preskúmali nápady, určili najpálčivejšie potreby a výzvy a vytvorili medzi sebou pevné prepojenia. Jej súčasťou je aj prvý ročník ceny nového európskeho Bauhausu, ktorý Európska komisia vyhlási na jar tohto roku. Na jeseň tohto roku sa v rámci prvej fázy uverejnia výzvy na predkladanie návrhov v snahe uviesť do života nápady nového európskeho Bauhausu na minimálne piatich miestach v členských štátoch EÚ, a to pomocou finančných prostriedkov EÚ na vnútroštátnej i regionálnej úrovni.

Nový európsky Bauhaus je kreatívna iniciatíva stierajúca hranice medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy. Umelci, dizajnéri, inžinieri, vedci, podnikatelia, architekti, študenti a všetci zainteresovaní sa môžu na dnes spustenej špeciálnej webovej stránke podeliť o príklady inšpiratívnych úspechov nového európskeho Bauhausu, o svoje nápady, ako ho formovať a ako by sa mal vyvíjať, ako aj o svoje obavy a problémy, ktorým čelia. Má to byť začiatok inovačného procesu spoločného koncipovania. Organizácie, ktoré sa chcú intenzívnejšie zapojiť, môžu zareagovať na výzvu uverejnenú na webovej stránke a stať sa „partnermi Nového európskeho Bauhausu“.

Komisia v budúcich mesiacoch udelí ceny existujúcim príkladom začlenenia kľúčových hodnôt iniciatívy, ktoré môžu byť inšpiráciou pre diskusie o miestach, kde žijeme, a o ich premene. V ďalšej fáze iniciatívy („fáza realizácie“) sa zavedie päť pilotných projektov zameraných na spoločné koncipovanie nových riešení, ktoré budú nielen udržateľné a inkluzívne, ale takisto budú mať štýl. Cieľom tretej fázy („šírenie“) je prostredníctvom nových projektov, vytvárania sietí a výmeny poznatkov v Európe i mimo nej šíriť nápady a koncepcie, ktoré sú podstatou nového európskeho Bauhausu.

Osobné údaje: Na predaj?

Dátum narodenia, adresa, informácie o zdravotnom stave alebo nákupné správanie – to všetko sú osobné údaje, ktoré sú ľudia ochotní predávať. Štúdia skupiny EOS „Aká je hodnota údajov?“ odhalila, že každý šiesty respondent už pristúpil na tento typ obchodu a zdieľal svoje údaje so spoločnosťou za protislužbu.

Štúdia zo 16 európskych krajín a USA tiež ukázala, že medzi jednotlivými národmi existujú rozdiely. Španieli sú častejšie ochotní zdieľať svoje dôverné dáta (26 percent) za protihodnotu, nasledujú Rumuni s 24 percentami. V iných krajinách juhovýchodnej Európy, ako je Slovinsko (10 percent) alebo Severné Macedónsko (7 percent), sa na takýto obchod pristupuje pomenej. Zarážajúce je, že v niektorých prípadoch býva ochota spotrebiteľov predávať svoje vlastné údaje vyššia ako samotný dopyt spoločností. Ochotu konať tak vyjadril každý tretí respondent. Avšak, doteraz bola za predaj údajov ponúknutá protislužba iba každému piatemu. Peter Hetteš uviedol, že pre firmy teda existuje veľká šanca, že so spotrebiteľmi uzavrú obchod – ak si získajú ich dôveru: „Spotrebitelia sú v zásade ochotní poskytnúť osobné údaje dôveryhodným spoločnostiam. Ale práve v tejto oblasti je čo dobiehať, pretože mnohým ľuďom chýba dôvera v zodpovedné zaobchádzanie s ich osobnými informáciami.“ Odborník je presvedčený, že najväčšou výzvou pre spoločnosti bude preto znižovanie tejto nedôvery prostredníctvom primeraného a transparentného využívania údajov.

Väčšina spotrebiteľov podľa výsledkov štúdie nevie, ako možno obmedziť nechcené využívanie údajov. V Európe to bolo 58 percent, v USA 62 a v Rusku dokonca až 66 percent ľudí, ktoré nepoznajú napríklad možnosť blokovať sledovacie súbory cookie. V snahe vyhnúť sa zdieľaniu svojich údajov tak robí len každý tretí používateľ. Okrem nevedomosti v súvislosti s cieleným blokovaním prenosu citlivých údajov sa podľa štúdie väčšina používateľov často cíti nútená poskytnúť svoje dáta. Vyjadrilo sa tak 66 percent respondentov z Európy, 58 z USA a 81 z Ruska. „Skutočnosť, že určité služby možno využívať v plnom
rozsahu iba s poskytnutím množstva údajov, zvyšuje nedôveru voči spoločnostiam a vysvetľuje všeobecnú skepsu“, podotkol ešte Peter Hetteš.

Radíme: Jednoduchší home office

Pandémia COVID-19 zasiahla veľa spoločností, ale malé podniky utrpeli viac ako iné. Podľa viacerých zistení z prieskumu spoločnosti Kaspersky v niektorých krajinách zažilo negatívne dopady pandémie viac než 90 % malých spoločností. Súviseli najmä s poklesom výroby, predaja a tržieb, či dokonca úplným zavretím prevádzky. Spôsoby, akými zamestnanci prekonávajú tieto výzvy, môžu v spoločnostiach s tuctom a menej ľuďmi výrazne ovplyvniť stav celého podnikania. Preto je dôležité, aby vedúci pracovníci sledovali, ako sa zamestnanci cítia a dohliadali na následky, ktoré by to mohlo mať na ich podnikanie.

Najväčší rozdiel v očakávaniach, čo sa týka podpory, je podľa prieskumu v oblasti sociálnej pomoci a ďalších výhod, ako je pokrytie účtov za internet či telefón: 41 % zamestnancov malých spoločností by zo strany zamestnávateľov v tomto ohľade chcelo väčšiu podporu v porovnaní so 47 % spomedzi tých, ktorí pracujú v stredne veľkých podnikoch. Rovnaký vzorec platí aj pre požadovanú technologickú podporu, akou je napríklad pomoc so zabezpečením správneho vybavenia a IT nástrojov (35 % v porovnaní so 41 %). Môže to byť spôsobené tým, že ľudia si v malých firmách častejšie upravujú svoje vlastné pracovné prostredie, na prácu používajú osobné zariadenia a starajú sa aj o prístup k pracovným službám. Emocionálna či psychická podpora je v takmer rovnakom rozsahu potrebná pre všetky podniky bez ohľadu na veľkosť: 23 % v malých a 25 % vo väčších firmách. Dopad COVIDU-19 neovplyvnil iba prácu a každodenný život ľudí, ale vyvolal aj strach o ich zdravie a zdravie ich blízkych a takisto ovplyvnil aj úroveň optimizmu pri pohľade do budúcnosti. Podpora duševného zdravia je teda pre akéhokoľvek zamestnanca dôležitá.

Na uľahčenie práce na diaľku spoločnosť Kaspersky odporúča:
 • Otvorená a úprimná komunikácia je pre zamestnancov najdôležitejšia, keďže odpovede na to, ako reagovať na krízové situácie hľadajú u svojich manažérov. Usporiadajte s vrcholovým vedením spoločnosti stretnutia typu „Opýtajte sa ma na čokoľvek“, kde zamestnancom môžete priblížiť, ako bude vaša firma pokračovať v práci za nových okolností.
 • Realizujte prieskumy, aby ste pochopili emocionálny stav vašich zamestnancov, ich pracovné zaťaženie, či majú všetko, čo potrebujú na prácu na diaľku a či majú jasno vo firemných procesoch. Umožní vám to lepšie pochopiť špecifické okolnosti, v ktorých sa ľudia v súčasnosti nachádzajú a pomáha vám to tiež prijímať vyváženejšie rozhodnutia.
 • Pomôžte svojim zamestnancom zvládnuť informačný pretlak a ťaživý pocit v týchto neistých časoch. Svoje tímy pravidelne a fakticky informujte o aktuálnej situácii, ako aj o tom, ako zostať v bezpečí a zdraví.
 • Vytvorte komunikačné on-line kanály v oblasti HR a IT, aby mohol každý ľahko vyriešiť svoje problémy. Poskytnite všetkým zamestnancom návod, ako môžu začať s prácou na diaľku a používať daný softvér. Uskutočniť sa to dá prostredníctvom webinárov či skupinových hovorov.
 • Vzdelávajte zamestnancov, aby pri práci na diaľku používali základné bezpečnostné postupy, napríklad ako zabrániť tomu, aby sa nestali obeťou mailového phishingu na webe, alebo ako spravovať svoje účty a heslá. Spoločnosť Kaspersky v spolupráci s Area9Lyceum vytvorili bezplatný kurz, ktorý pomáha zamestnancom pracovať bezpečne z domu.
 • Aplikujte cloudové bezpečnostné riešenie. Aj malé spoločnosti by sa mali chrániť pred kybernetickými hrozbami bez ohľadu na to, či zamestnanci pracujú na firemných alebo súkromných zariadeniach. 

pondelok 18. januára 2021

Google: Najpopulárnejšie počítačové otázky

Na Google hľadáme odpovede na najpálčivejšie otázky života. Výnimkou nie je ani oblasť technológií. Otázky typu „ako nainštalujem Word“ a „prečo moje emailové adresy nefungujú“ patria medzi najčastejšie na celom svete. Spoločnosť Broadband Deals analyzovala údaje z vyhľadávania Google, aby zistila, ktoré otázky týkajúce sa počítačov sú na celom svete najčastejšie.

Otázky typu „Ako na ... “ majú najväčší počet vyhľadávaní na svete každý mesiac, v priemere 674.570! Podľa analýzy „spôsob snímania obrazovky“ je najpopulárnejšou počítačovou otázkou na svete s obrovským počtom vyhľadávaní 603.000 mesačne. Ako resetovať počítač získa každý mesiac 20.400 vyhľadávaní a tretí najpopulárnejší dopyt typu „ako na ...“ súvisí s kopírovaním a vkladaním. Používatelia počítačov sa obrátili na Google a požiadali o úspešné vykonanie tejto akcie 19.900-krát mesačne. Časté sú aj dotazy „čo je“, ktoré vo vyhľadávači na celom svete každý mesiac uskutočnia 39.390 vyhľadávaní súvisiacich s počítačom. Najobľúbenejšie otázky sú: čo je počítačový vírus (21.900 vyhľadávaní), aký je môj operačný systém (5.700 vyhľadávaní) a čo robí RAM v počítači (4.600 vyhľadávaní).

Analýza ďalej zistila, že pri otázkach týkajúcich sa napájania počítača je celkové globálne vyhľadávanie 28.640 za mesiac. Najpopulárnejším vyhľadávacím dotazom, ktorý požadujú používatelia služieb Google po celom svete, je „ laptop / počítač / počítač sa nezapne “ (27.700 vyhľadávaní mesačne). Každý mesiac sa tiež uskutoční 24.800 vyhľadávaní súvisiacich s pripojením Wi-Fi. „ Ako sa pripojiť k Wi-Fi “ je najčastejšia otázka pri 11.500 vyhľadávaniach, nasleduje „ aký je môj prehliadač “ (10.100) a „ ako sa pripojím k internetu “ (1.200). Každý mesiac sa na celom svete uskutoční 39.860 vyhľadávaní týkajúcich sa výkonu počítača. Veľa z nás vyhľadáva dotazy, ako napríklad „zvuk notebooku / počítača / počítača nefunguje“ (11.200), „ má môj laptop / počítač / počítač Bluetooth “ (8.400) ) a „ Prečo je môj laptop / počítač / počítač pomalý “ (7. 700).

Ktorá značka počítača najviac zmätie používateľov tak, že sa obrátia na Google so žiadosťou o odpoveď? Za týmto účelom sa analyzoval počet vyhľadávaní týkajúcich sa výkonu počítača, napájania, Wi-Fi a vytvárania obrazovky / obrazovky tlače, po ktorej nasledovali slová „MacBook“, „HP“, „Dell“ a „Chromebook“ ( napr. „Ako snímať snímku obrazovky na prenosnom počítači Dell“). Prieskum zistil, že počítače Apple MacBook majú najvyšší počet vyhľadávaní Google za mesiac vo všetkých štyroch témach (182.890). V tesnom závese nasledujú Chromebooky Google, kde používatelia vyhľadávajú vyhľadávací nástroj v priemere každý mesiac zhruba 156 580-krát! Používatelia spoločnosti HP kladú Googlu každý mesiac 99.800 otázok týkajúcich sa napájania, internetu, výkonu a snímania obrazovky. Zdá sa však, že zariadenia Dell patria k jedným z najjednoduchšie použiteľných, pričom v priemere sa ich cena pohybuje len okolo 50.000 vyhľadávaní mesačne - čo je o 133.800 vyhľadávaní menej ako v prípade Apple MacBookov! Spôsob, ako vytlačiť údaje z obrazovky, je najspoľahlivejšou akciou vo všetkých štyroch počítačových značkách v našej štúdii (MacBook, HP, Dell a Chromebook) s celkovým počtom 386.600 vyhľadávaní mesačne. Screenshots najviac zmätie majiteľov MacBookov, pričom používatelia sa každý mesiac pýtajú, ako vykonávať túto funkciu, na celom svete 143.000 krát! Používatelia Chromebookov sledujú 135.800 vyhľadávaní (o 7.200 menej ako MacBook) a používatelia HP a Dell 71.100 a 36.700 dotazov.

Každý mesiac sa na celom svete uskutoční 86.120 otázok týkajúcich sa výkonu počítača (vrátane problémov s rýchlosťou, zvukom, klávesnicou alebo pripojením Bluetooth) na zariadeniach MacBook, HP, Dell a Chromebook. Najčastejšie to boli práve používatelia počítačov MacBook, ktorí sa pýtali na väčšinu otázok týkajúcich sa tejto témy. Vo vyhľadávači bolo každý mesiac vykonaných 36.720 vyhľadávaní. Zvyšné značky sa umiestnili v tomto poradí: HP (23.400), Chromebook (16.670) a Dell (9.330). Otázky, ako zapnúť zariadenia a prečo sa nezapínajú, zvýši o 9.970 vyhľadávaní vo všetkých štyroch skúmaných značkách, ale práve títo používatelia spoločnosti HP sa na tieto otázky pýtajú najviac (3.320). Chromebook s 3.320 tesne nasleduje a používatelia MacBookov každý mesiac zadajú 2.540 dotazov. Používatelia spoločnosti Dell opäť najmenej vyhľadávajú na celom svete (760). Vyhľadávania týkajúce sa pripojenia k internetu sa uskutočňujú každý mesiac 5.670-krát okrem výrazov „MacBook“, „HP“, „Dell“ a „Chromebook“. Z týchto značiek sa používatelia Dell obracajú na spoločnosť Google, aby riešili problémy s pripojením Wi-Fi najviac - 2.300-krát mesačne. Používatelia počítačov HP a Chromebook kladú otázky v priemere 1 950 a 790 krát mesačne, najmenej to dosahujú používatelia počítačov MacBook (630).

Koľko používateľov by zvážilo vytvorenie vlastného počítača? Z 3.962 respondentov prieskumu  si takmer polovica (48 %) už vytvorila vlastný počítač. Z 52 %, ktorí tak neurobili, takmer polovica (47 %) uviedla, že by v budúcnosti uvažovali o vybudovaní vlastnej firmy, takmer štvrtina (22 %) to môže zvážiť a tretina respondentov (31%) odpovedala záporne. Dôvody, ktoré odradia od výroby vlastného počítača: cena - 60 %, nedostatok vedomostí - 53 % a nedostatok inžinierskych schopností - 33%.

EU: Právo na odpojenie

Európsky parlament by mal tento týždeň vyzvať na prijatie právnej normy, ktorá by v celej Európskej únii zaviedla právo digitálne sa odpojiť od práce bez negatívnych následkov. Rozprava o predloženom uznesení je naplánovaná na stredu, výsledky hlasovania by mali byť k dispozícii vo štvrtok.

Návrh legislatívneho uznesenia z dielne Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) požaduje, aby bolo právo na odpojenie, ktoré zamestnancom umožňuje nevenovať sa pracovným úlohám, telefonátom, emailom či inej pracovnej elektronickej komunikácii mimo pracovného času - vrátane sviatkov či dovoleniek, zadefinované ako základné právo v celej EÚ. Predložený text preto vyzýva členské štáty na prijatie potrebných opatrení, ktoré zamestnancom umožnia využívať toto právo, a to aj prostredníctvom kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi. Požaduje tiež adekvátnu ochranu pred viktimizáciou a inými negatívnymi dôsledkami pre osoby, ktoré využijú právo na odpojenie.

Právo na odpojenie nie je v súčasnosti zakotvené v právnych predpisoch EÚ. Parlament preto pravdepodobne požiada Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý právo na odpojenie zadefinuje na úrovni EÚ. Poslanci vypracovali aj návrh takejto smernice, ktorý ako prílohu pripojili k návrhu uznesenia.


SR: Konkurzy a reštrukturalizácie 2020

V roku 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 167 konkurzov a povolených 22 reštrukturalizácií dlžníkov. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau  (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rokom 2019, v ktorom bolo vyhlásených 248 konkurzov, ich počet v roku 2020 klesol o 32,66 %, pričom dosiahol historicky najnižší počet v jednom roku. Počet povolených reštrukturalizácií  v porovnaní s 13 povolenými reštrukturalizáciami v roku 2019 medziročne vzrástol o 69,23 %.

„Vývoj počtu vyhlásených konkurzov dlhodobo odrážal dobrú kondíciu slovenskej ekonomiky, ich mierny prechodný nárast sme zaznamenali v posledných piatich rokoch iba v roku 2018. Hoci sa rast ekonomiky v roku 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu spomalil a niektorí analytici preto očakávali nárast počtu zbankrotovaných podnikateľských subjektov, ich očakávania sa nenaplnili", dodáva analytička Jana Marková. Predpokladá, že na viac ako 32 percentnom medziročnom poklese počtu konkurzov sa mohla prejaviť aj Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi - vládne opatrenie na pomoc podnikateľským subjektom v boji proti pandémii koronavírusu. Pravdepodobne sa prejaví v nízkych počtoch konkurzov aj v tomto roku.

Po piatich rokoch medziročného poklesu počtu povolených reštrukturalizácií po sebe, pričom v roku 2019 bol ich počet najmenší za predchádzajúcich jedenásť rokov, v roku 2020 došlo k ich výraznému percentuálnemu medziročnému nárastu. „Hlavným dôvodom poklesu počtu povolených reštrukturalizácií v posledných rokoch bola legislatívna zmena v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa od konca apríla 2015 výrazne sprísnili podmienky riešenia úpadku dlžníka reštrukturalizáciou. Ich nárast v roku 2020 mohol byť vyvolaný aj nenaplnenými očakávaniami dlžníkov o zjednodušení podmienok a procesu reštrukturalizácie od roku 2021 v príslušnej legislatíve“, zdôvodňuje Jana Marková.

V roku 2020 bol najviac zasiahnutou skupinou odvetví s 50 vyhlásenými konkurzmi (29,94 % z ich celkového počtu) veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. Najviac, 7 reštrukturalizácií (31,82 % z ich celkového počtu) bolo povolených podnikom v priemyselnej výrobe. Najviac konkurzov bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji – 41 a s rovnakým počtom 4 povolené reštrukturalizácie sa o prvenstvo podelili tri kraje: Banskobystrický, Bratislavský a Trnavský kraj. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v roku 2020 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť Wirecard Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá poskytovala ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov a zamestnávala od 250 do 499 pracovníkov. 

V analýze CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

COVID-19: Domáca liečba

Zvýšený počet pacientov s ochorením COVID-19 v domácej liečbe, ktorí sú dehydrovaní, neprijímajú potravu, nevládzu chodiť, až sa dopracujú k pneumónii zaznamenali o
perátori na tiesňovej linke 155 a záchranári.

Pacienti by mali zostať v kontakte so svojim všeobecným lekárom a akékoľvek zhoršenie stavu s ním riešiť priebežne. Aj pri bezpríznakovom priebehu infekcie je dôležité o pozitívnom výsledku informovať  svojho lekára. S dodržaním protiepidemických opatrení by sa o pacienta mali postarať príbuzní a osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Nesmie sa pritom zabúdať na zabezpečenie pitného režimu, stravy a potrebných liekov. Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková odporúča pacientom s ľahkým priebehom liečiť sa ako pri bežných respiračných ochoreniach: „Nezabúdať na dostatočný príjem tekutín, vitamínov, ľahšie sa stravovať a dodržiavať šetriaci režim. Podľa potreby užiť voľno predajné lieky na teplotu, bolesť hrdla, zapchatý nos a na kašeľ.“ Príznaky by mali do pár dní ustúpiť.

Buďte v kontakte so svojim všeobecným lekárom. Zvlášť ho upozornite, ak:
a) teplota nad 38 stupňov trvá viac ako 72 hodín,
b) máte neutíchajúci kašeľ,
c) zhoršujúce sa dýchanie,
d) začínajúce bolesti na hrudníku, napr. pri dýchaní,
e) prijímate menej tekutín a začínate menej močiť.

Varovné príznaky, kedy volať tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby (pacienti s COVID-19):
a) máte pocit nedostatku vzduchu pri rozprávaní alebo minimálnej námahe (bežné aktivity sú pre vás problémom),
b) bolesť a tlak na hrudníku,
c) poruchu vedomia,
d) vykašliavanie krvi,
e) fialové pery, bledá tvár.

POZOR: Nezabudnite operátorovi na linke oznámiť, ak ste mali pozitívny test na COVID-19 vy alebo niekto z vašej domácnosti!