piatok 1. júna 2018

Novinka: Výbor pre kvantovú výpočtovú techniku

Cieľmi nového výboru sú výskum a inovácie v oblasti kvantovej výpočtovej techniky a vývoj kvantového počítača. Ten by mal v nadchádzajúcich rokoch priniesť revolúciu do spôsobu spracovania informácií a umožniť zvládnuť explóziu dát, ktoré prinesú koncepty Big Data a internet vecí.  

Kvantové technológie vyžadujú obrovské úsilie pri výskume a vývoji a tiež spájanie akademických tímov s podnikmi. Na činnosti nového výboru sa budú podieľať Atos a CEA-CNRS s podporou Národnej výskumnej agentúry. Atos už v roku 2016 spustil aprogram kvantovej výpočtovej techniky, vďaka ktorému sa už v júli 2017 dostal na trh Atos Quantum Learning Machine, prvý stroj schopný simulovať až 40 qubitov, ktorý dnes simuluje fyzické qubity pre zvýšený výkon. Daniel Estéve a skupina Quantronic z Oddelenia fyziky pevných látok (Spec, CEA-CNRS, Paris-Saclay) sú priekopníkmi v oblasti znalostí a ovládania kvantovej informácie. Skupina vymyslela napríklad takzvaný obvod s Cooperovými pármi, ktorý viedol k dnes používaným supravodivým kvantovým bitom.

Výbor Nasniq bude spájať základný výskum tímu Spec (CEA-CNRS) s vývojom Atosu v oblasti algoritmickej simulácie a bude ďalej posilňovať synergie medzi všetkými aktivitami CEA na tomto poli. Okrem toho budemonitorovať technologický vývoj tejto inovatívnej oblasti. Hlavné výzvy:
- návrh a testovanie nových typov qubitov a lepšia kontrola kvantovej kohézie: tímy Spec pracujú na ovládaní kvantovej kohézie vývojom robustnejších kvantových bitov;
- kvantový softvér pre hybridné qubity: Atos prispeje svojimi znalosťami kvantového softvéru a algoritmov ako aj v číselných simulácií pri vývoji nového softvéru relevantného pre jadrové qubity.
Posilnením interakcie medzi výskumnými a priemyselnými tímami Nasniq navyše umožní lepšie vyškolenie budúcich inžinierov a výskumníkov v tejto oblasti. 

Upozorňujeme: Podvodné vstupenky na FIFA 2018

Experti identifikovali phishingové emaily ponúkajúce vstupenky na Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA 2018. Podvodníci predávajú lístky často až za desaťnásobok ceny, pričom pre fanúšika sú nepoužiteľné. Okrem finančnej straty riskuje aj zneužitie svojich osobných údajov vrátane prístupu k platobným účtom.    

V procese nákupu lístkov na Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA 2018 existuje veľa prekážok. Lístky je možné zakúpiť na oficiálnej webovej stránke FIFA, postup je ale z bezpečnostných dôvodov viacstupňový. Proces objednávania vstupenky sa uskutočňuje v troch etapách a je povolené objednať iba jeden lístok na osobu. Výnimkou sú hosťovské vstupenky, kde je umožnené kupujúcemu zaobstarať až tri ďalšie kusy. Tieto údaje sa však registrujú na konkrétne mená a môžu sa zmeniť iba vtedy, ak ich držiteľ požiada o prevod určeného príjemcu na iného.

Ihneď po spustení predaja vstupeniek zaznamenala oficiálna webová stránka masívny nárast počtu objednávateľov vstupeniek, čo viedlo k problémom s pripojením. Keďže oficiálne sú lístky už vypredané, mnohí ľudia nemajú inú alternatívu, ako sa obrátiť na tretie strany. Podvodníci vytvorili stovky domén týkajúcich sa majstrovstiev sveta, kde sa snažia predať svoje hosťovské lístky. Mnohí z nich zvýšili cenu na viac ako dvojnásobnú nominálnu hodnotu, pričom niektoré vstupenky sú k dispozícii až za 10-násobok pôvodných nákladov, tvrdia experti Kaspersky Lab. Pri nákupe lístkov žiadajú zálohové platby v plnej sume, a tak neexistuje žiadna záruka, že podvodníci odovzdajú lístky a že vstupenky rezervované na mená iných ľudí budú akceptované na štadióne, alebo že sú skutočné. Zaručené však je, že platobné informácie použité na zakúpenie vstupeniek poskytnú podvodníkom všetko, čo potrebujú na to, aby v budúcnosti získali dodatočné finančné prostriedky od používateľa.

Nezabúdajte na bezpečnostné rady:
· Buďte opatrní. Nakupujte lístky len z oficiálnych zdrojov a vždy skontrolujte adresu stránky a odkazy, ktoré chcete sledovať.
· Neklikajte na odkazy v emailoch, textoch, okamžitých správach alebo príspevkoch na sociálnych sieťach, ak pochádzajú od ľudí alebo organizácií, ktoré nepoznáte, alebo obsahujú podozrivé či nezvyčajné adresy.
· Majte osobitnú bankovú kartu a účet s obmedzenou sumou peňazí špeciálne pre on-line nákupy. Toto opatrenie pomôže vyhnúť sa vážnym finančným stratám v krádeže bankových údajov.
· Chráňte svoje dáta. Radšej si nainštalujte spoľahlivé bezpečnostné riešenie s aktuálnymi databázami škodlivých a neoprávnených stránok. 

Novinka: Bioplasty rozložiteľné v pôde aj vo vode

Na patentové úrady mieri zo Slovenska nová prihláška na bioplast druhej generácie.  

„Keď hovoríme o  bioplastoch, rozumieme buď plast vyrobený z obnoviteľných zdrojov surovín alebo biologicky rozložiteľné plasty. Pre prírodu sú samozrejme najpriaznivejšie tie, ktoré sú aj z obnoviteľných surovín aj biologicky rozložiteľné, teda nepretrvávajú v prírode ako odpad desiatky rokov. A také sú naše bioplasty“, vysvetľuje profesor Pavel Alexy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bioplast druhej generácie má ďalšie ekologické bonusy. Ako zdroj polyhydroxybutyrátu môže slúžiť použitý fritovací olej, ktorý je dnes nebezpečným odpadom produkovaným vo veľkých množstvách. Navyše sa tento bioplast už nerozkladá len v podmienkach priemyselného kompostu, teda pri teplote 50 a viac stupňov, ale aj v podmienkach domáceho kompostu pri teplote  20 - 30 stupňov a testuje sa rozloženie v bežnej pôde aj v morskej vode, kde tiež dokáže degradovať.  

Kým pri vývoji bioplastu prvej generácie spolupracoval profesor Alexy najmä so Slovenskou akadémiou vied, teraz spolupracuje s VUT Brno, kde sa vedci spolupodieľali na vývoji technológie na spracovanie odpadových olejov na polyhydroxytbutyrát. Tím STU spolupracuje aj s firmami a univerzitami pri hľadaní možností, ako vynález využiť v praxi. Jednou z ciest je masové komerčné využitie v spolupráci s výrobcami plastových nádob, príborov, obalových fólií či mučovacích fólií, ktoré sa v poľnohospodárstve kladú na polia, aby udržiavali vlhko a bránili rastu buriny. Druhou cestou sú originálne aplikácie v oblasti dizajnu a módy. Chemici tu spolupracujú s dizajnérmi z crafting plastics! studio. Ich nápad využiť bioplasty pri tvorbe rámov slnečných okuliarov získal už Národnú cenu za dizajn 2017 v kategórií Dizajn s pridanou hodnotou a bol nominovaný na nemeckú cenu za dizajn.  Mladým dizajnérom sa podarilo získať podporu pre projekt aj cez crowdfundingový portál Kickstarter.com. Treťou cestou na využitie sú medicínske aplikácie. Tu tím STU spolupracuje s Lekárskou fakultou UK a odborníkmi na vývoj implantátov z Technickej univerzity v Košiciach. Z bioplastov môžu byť dočasné implantáty pri riešení komplikovaných zlomenín. Výskum prebieha aj v oblasti tkaninového inžinierstva - v laboratóriách by mohli rásť celé náhradné orgány na biopodklade, ktorý sa postupne rozloží.

Radíme: Dopravná nehoda

Vodiči, ktorí sú účastníkmi dopravnej nehody, musia pamätať na viacero povinností. Ich porušenie sa neodporúča.

Povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, je bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, kedy by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. „Podľa zákona o cestnej premávke je účastník dopravnej nehody povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou", priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Poskytnutie prvej pomoci po dopravnej nehode môže zachrániť ľudský život, prípadne zmierniť následky zranení.

Účastník dopravnej nehody musí zotrvať na jej mieste až do príchodu policajta, alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí či privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Musí sa rovnako zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.  Sú však potrebné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb a samozrejme preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody.  

štvrtok 31. mája 2018

EU: Opätovné využívanie vody na zavlažovanie pôdy

Európska komisia navrhla nové pravidlá na uľahčenie opätovného využívania vody v únii na zavlažovanie pôdy. 

Nové pravidlá pomôžu poľnohospodárom čo najlepšie využiť úžitkovú odpadovú vodu a zmierniť nedostatok vody, pričom sa zároveň zaistí ochrana životného prostredia a spotrebiteľov. Čo navrhuje komisia?* Minimálne požiadavky na využívanie odpadovej vody čistenej v čističkách komunálnych odpadových vôd vrátane požiadaviek na mikrobiologické prvky (napríklad hladiny baktérie E. coli) a na bežné monitorovanie a jeho overovanie. Stanovenie minimálnych požiadaviek bude zárukou toho, že recyklovaná voda vyrobená v súlade s novými pravidlami bude bezpečná na zavlažovanie.
* Riadenie rizík, ktorým sa zistia všetky dodatočné hrozby pre bezpečné opätovné využívanie vody.
* Zvýšená transparentnosť. Verejnosť bude mať prístup k informáciám o postupoch v oblasti opätovného využívania vody v členských štátoch.

Opätovné využívanie vody v EÚ ani zďaleka nedosahuje svoj obrovský potenciál, hoci čerpanie a preprava sladkej vody má na životné prostredie a spotrebu energie oveľa väčší vplyv. Navyše nedostatok vody, ktorým celoročne trpí až tretina územia EÚ, aj naďalej trápi mnohé členské štáty EÚ. Čoraz viac nepredvídateľných poveternostných podmienok vrátane mimoriadneho sucha môže mať negatívny vplyv na kvantitu aj kvalitu zdrojov sladkej vody. Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť čo najlepšie využitie vody čistenej v čističkách komunálnych odpadových vôd, ktorá bude poskytovať spoľahlivé alternatívne zdroje. Prispeje sa tak k šetreniu hospodárskych aj environmentálnych nákladov súvisiacich s vytváraním nových dodávok vody.

Technology Fast 50: Registrácia do 19. ročníka

Technologické spoločnosti majú opäť príležitosť prezentovať svoju pozíciu v odvetví. Registrácia do súťaže skončí 31. júla 2018.    
Súťaž je rozdelená do troch kategórií: Fast 50 (hlavná kategória), Vychádzajúce hviezdy (najmladšie spoločnosti) a Veľká päťka (najväčšie spoločnosti) a udeľujú sa v nej dve ceny – Cena za najväčšiu inováciu a Cena za sociálnu inováciu. Víťaza alebo víťazov vyberie nezávislá porota na základe hodnotenia viacerých kritérií.

Deloitte Technology Fast 50 hodnotí rýchlo rastúce technologické spoločnosti v nasledujúcich odvetviach: komunikácie, zelené technológie, fintech, hardvér, zdravotníctvo a biotechnológie, médiá, zábavný priemysel a softvér. Všetky zúčastnené spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá, sa zaradia aj do rebríčka Deloitte Fast 500 pre región EMEA. Minulý rok využilo šancu zapojiť sa 20 slovenských firiem.     

Výzva: Spoločné cloudové testovacie prostredie

Národný projekt Platforma ako služba (Platform as a Service, PaaS) je predmetom výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII – PO7). Dátum uzávierky je 4.9.2018. 

Vzniknúť má jednotné testovacie prostredie, ktoré budú pre svoje informačné systémy používať všetky verejné inštitúcie. Motiváciou na zavedenie PaaS služieb vládneho cloudu je snaha o efektívne a hospodárne narábanie s technickými aj personálnymi zdrojmi pri prevádzke a vývoji aplikácií. Umožní totiž centralizovanie aktivít, ktoré sú spoločné pre väčšinu aplikácii a projektov a automatizovanie činností náročných na ľudskú prácu.

Úrady, ktoré si budujú informačné systémy, budú odbremenené od správy hardvéru a softrvéru a ich verejné obstarávanie. Ministerstvo vnútra SR, ktoré prevádzkuje vládny cloud, bude mať pri centrálnom nákupe techniky aj licencií na počítačové programy lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Na licenciách sa má usporiť vďaka modelu pay-as-you-go, čiže platiť sa bude iba za reálne využitie licencie, nie za jej vlastníctvo.

Národný projekt Zavedenie služieb Platform as a Service má celkovú maximálnu hodnotu pribl. 18 miliónov a 975 tisíc eur. Vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími informáciami zverejnené na informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk. 

SR: Energetická chudoba

Experti úradu vypracovali návrh novej verzie Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.  

Úrad iniciuje rokovania a spoluprácu medzi zainteresovanými ministerstvami a inštitúciami, aby sa mohli prijať praktické, systémové legislatívne opatrenia, ktoré budú predovšetkým fungovať v praxi. Zároveň dlhodobo upozorňuje, že komplexné riešenie energetickej chudoby nemôže v žiadnom prípade patriť prioritne ÚRSO, lebo nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu! Prax ukazuje, že tento problém sa musí riešiť najmä ako problém sociálnej politiky a chudoby ako takej. Komplexné riešenie napríklad zahŕňa rozširovanie implementácie energetických balíčkov Európskej komisie, energetickú efektívnosť, ale aj problematiku príspevku na bývanie, opatrovateľského príspevku, potravinových balíčkov, výšky minimálnej mzdy, dávky v hmotnej núdzi či odstraňovania dlhodobej nezamestnosti a problém marginalizovaných sociálnych skupín. Tým pádom logicky do riešenia prioritne vstupuje agenda, vzájomná spolupráca a dohoda príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Už dnes však na Slovensku máme opatrenia, ktoré sekundárne prispievajú v boji proti energetickej chudobe. Je to napríklad systém podpory zateplovania bytových a rodinných domov, implementácia novej tarifnej štruktúry, príspevok na bývanie, štátne programy zamestnanosti a ďalšie. Faktom je, že vhodné riešenie energetickej chudoby stále hľadá celá EÚ a pre energetickú chudobu stále ani v rámci EÚ neexistuje jednotná definícia, či kritériá. Reálne riešenie otázky energetickej chudoby prostredníctvom jednotlivých orgánov štátnej správy môže posunúť Slovensko do popredia v rámci EÚ. Návrh Koncepcie ... obsahuje konkrétne návrhy riešení. Ich možnosti realizácie v praxi však závisia výlučne od rokovaní a vzájomnej legislatívnej spolupráci príslušných ministerstiev ako orgánov štátnej správy. 

streda 30. mája 2018

Radíme: Výber klimatizácie

Heslo čím vyšší výkon, tým lepšie, nie je práve pri výbere klimatizácie najrozumnejšie. Dôležitý je totiž priestor, ktorý je potrebné vychladiť. Týka sa to nielen jeho veľkosti, ale aj členitosti, presvetlenia, veľkosti okien či kvality tesnenia dverí a okien. Svoju úlohu zohráva aj zateplenie celej budovy.  

Ak potrebujete klimatizovať jednu miestnosť, najlepšie je zvoliť delený (split) systém s jednou vnútornou jednotkou, ktorá byt chladí a s jednou vonkajšou odvádzajúcou teplý vzduch. Rozmýšľate nad mobilnou klimatizáciou? Energetický audítor Vladimír Balaj upozorňuje, že kompresor mobilnej klimatizácie sa pri činnosti zohrieva a otepľuje vzduch v miestnosti. Mobilná klimatizácia je tak výrazne menej účinnejšia a náklady na jej prevádzku sú značne vyššie. Na dosiahnutie rovnakej teploty v izbe sa môže minúť až o 80% elektriny viac než pri delenej klimatizácii. Keď potrebujete vychladiť viacero miestností, zvoľte multisplit systém s jednou vonkajšou a viacerými vnútornými jednotkami, ktoré by mali byť racionálne rozmiestnené v priestore. Ak si myslíte, že dokážete celý byt vychladiť z jedinej miestnosti, napríklad z chodby, je to omyl.      

Samozrejme je potrebné zvážiť aj výkon klimatizácie. Ak je príliš nízky, nebude stíhať vychladiť miestnosť, pôjde na maximum, čo znižuje životnosť a zvyšuje prevádzkové náklady. Dostatočne výkonná jednotka vychladí priestor za kratší čas a následne sa sama „stíši", vďaka čomu môžete ušetriť. Pre miestnosť s rozmermi 5 krát 4 metre by mala mať minimálny výkon 1.600 wattov chladiaceho výkonu. V prípade menšej spálne s rozmermi napríklad 4 krát 3 metre, postačuje 1.000 wattov. Dôležité je aj zateplenie budovy, veľkosť okien, ich tienenie či orientácia bytu. Ak je miestnosť výraznú časť dna presvetlená slnkom, vzniká skleníkový efekt, ktorý izby výrazne prehrieva. V takom prípade odporúča V. Balaj silnejšiu klimatizáciu. 

EU: Rôzne opatrenia pre rôzne plasty

Až 72% Európanov obmedzilo používanie plastových tašiek po tom, ako boli v roku 2015 prijaté súvisiace opatrenia (Eurobarometer). EÚ teraz obracia svoju pozornosť na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré spolu tvoria 70% morského odpadu v Európe.  

Novými pravidlami sa zavedú tieto opatrenia:
* Zákaz niektorých plastových výrobkov: Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Zákaz sa bude vzťahovať na plastové vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré budú musieť byť vyrábané výlučne z udržateľnejších materiálov. Jednorazové nádoby na nápoje vyrobené z plastov budú na trhu povolené len vtedy, ak ich viečka a uzávery zostanú pripevnené k nádobe.
* Ciele zníženia spotreby: Členské štáty budú musieť obmedziť používanie plastových nádob na potraviny a pohárov. Môžu napríklad stanoviť vnútroštátne ciele zníženia spotreby, poskytovať na mieste predaja alternatívne výrobky alebo zabezpečiť, aby sa plastové výrobky na jedno použitie neposkytovali zdarma.
* Povinnosti výrobcov: Výrobcovia pomôžu pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj na opatrenia na zvyšovanie povedomia o jednorazových plastoch, ako sú nádoby na potraviny, sáčky a obaly potravín (napr. zo zemiakových lupienkov a sladkostí), nádoby na nápoje a poháre, tabakové výrobky s filtrami (napr. cigaretové ohorky), vlhčené utierky, balóny a ľahké plastové tašky. Podniky zároveň dostanú stimuly, aby vyvíjali menej znečisťujúce alternatívy týchto výrobkov.
* Ciele v oblasti zberu: Členské štáty budú povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90% jednorazových plastových fliaš z nápojov, napríklad prostredníctvom systémov zálohovania.Požiadavky na označovanie: Niektoré výrobky budú musieť mať jasné a štandardizované označenie, ktoré obsahuje informácie o tom, ako odpad triediť, o negatívnom vplyve výrobku na životné prostredie a o prítomnosti plastov v ňom. Táto požiadavka sa bude vzťahovať na hygienické vložky, vlhčené utierky a balóny.
* Opatrenia na zvyšovanie povedomia: Členské štáty budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky.

Pokiaľ ide o rybársky výstroj, ktorý predstavuje 27% všetkých odpadkov na pláži, chce Európska komisia doplniť existujúci rámec politiky o systémy zodpovednosti výrobcov rybárskeho výstroja, ktorý obsahuje plasty. Bp0udú povinní hradiť náklady na zber odpadu z prístavných zberných zariadení, jeho prepravu a spracovanie, ako aj náklady na opatrenia zamerané na zvyšovanie povedomia.   

Aktuálne: Kontroly igelitových tašiek

Slovenská obchodná inšpekcia plánuje v júni t.r. kontroly dodržiavania povinnosti spoplatnenia igelitových tašiek, ktorá platí na Slovensku od 1. januára tohto roka. 

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov, povinný poskytovať ich za úhradu. Výnimkou sú veľmi ľahké plastové tašky (s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov), ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov, alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami. Zároveň platí povinnosť poskytovať aj iné druhy tašiek.

Poskytovanie obalového materiálu okrem zákona o odpadoch rieši aj zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch, alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Obalový materiál v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa nie je len veľmi ľahká plastová taška; obalovým materiálom môže byť aj termo obal, papierová taška a pod. 

Smart city: Prvá dotácia na recykláciu plastov

Plasty predstavujú obrovskú environmentálnu záťaž. Prvú verejno -súkromnú dotáciu od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a Parzlich (NWT) tak získal inovatívny projekt na recykláciu plastov.  

Ročne sa vo svete vyprodukuje približne 407 miliónov tón plastových výrobkov. Podľa štúdie OECD s názvom Improving Markets for Recycled Plastic je celosvetová recyklácia plastov poddimenzovaná, napr. v Európskej únii sa recykluje iba 30%. Slovensko by malo dosiahnuť stopercentnú recykláciu všetkých obalových plastových materiálov do roku 2030.

Projekty a riešenia zamerané na udržateľný spôsob nakladania s plastovými odpadmi tak získajú plnú podporu.  Koncom marca 2018 ÚPVII vyhlásil spoločne s firmou Parzlich výzvu na podporu experimentálneho vývoja a inovácií v oblasti manažment odpadov. Zmluva s úspešným žiadateľom o poskytnutie pomoci a podpory, ktorým je slovenská spoločnosť ENVIROCARE je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

utorok 29. mája 2018

Radíme: Povinná elektronická komunikácia

Od 1. júla 2018 majú všetky fyzické osoby – podnikatelia registrovaní na daň z príjmov (živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a iní) komunikovať s finančnou správou už iba elektronicky.

Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje (napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia). Musia byť teda splnené obe podmienky súčasne: fyzické osoby podnikajúce v zmysle podmienok obchodného zákonníka a registrované na daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Zaregistrovať sa na portáli finančnej správy na účely elektronickej komunikácie je možné pomocou eID karty (občianskym preukazom s elektronickým čipom) alebo pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu. Ďalšou možnosťou je dohoda o elektronickom doručovaní: fyzická osoba - podnikateľ uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní priamo na daňovom úrade a ak je zároveň platiteľom spotrebných daní, tak aj na colnom úrade.

Pozor si dajte najmä na júnové termíny! Posledný termín na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018 je potrebné podať do konca júna. Kvôli víkendu však termín posledného dňa na podanie prehľadu zo závislej činnosti (a aj odloženého daňového priznania k dani z príjmov) pripadne až na 2. júla. Ak teda chce fyzická osoba - podnikateľ podať tieto podania ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do konca júna.

Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní – napríklad z motorových vozidiel alebo k dani z príjmov za rok 2018. Samotný proces registrácie a autorizácie trvá v priemere tri pracovné dni, v prípade väčšieho počtu subjektov aj dlhšie. 

Novinka: Potvrdenie o odoslaní elektronického podania

Od 1. júna 2018 sa do elektronických schránok zriadených na slovensko.sk bude zasielať nová správa Potvrdenie o odoslaní elektronického podania. Slúžiť bude práve na účely preukázania presného momentu odoslania elektronického podania.  

V zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronické podanie považuje za podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Potvrdenie o odoslaní elektronického podania má význam najmä z pohľadu počítania a zachovávania niektorých (procesnoprávnych) lehôt ustanovených právnymi predpismi. Zasielať sa bude do elektronickej schránky odosielateľa elektronického podania a zároveň aj do schránky orgánu verejnej moci, ktorý je prijímateľom (adresátom) podania. Vyhotovené potvrdenie bude zobrazovať údaje o odosielateľovi a prijímateľovi podania, časový údaj o prijatí podania modulom G2G na spracovanie, identifikátor a predmet správy a môže obsahovať aj doplnkové informácie uvedené v definícii dátovej štruktúry.

Odosielateľom správy bude Úrad vlády SR ako správca ÚPVS, ktorému povinnosť zabezpečiť vyhotovenie tohto potvrdenia vyplýva priamo zo zákona o e-Governmente (§ 5 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente). Do 31. mája 2018 sa potvrdenie o odoslaní elektronického podania vyhotovuje na požiadanie odosielateľa a od tohto dátumu sa už bude vytvárať automatizovane prostredníctvom správy. U zasielaných elektronických podaní nová správa „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“ nahradí pôvodne zasielanú správu „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“. Potvrdenie bude pečatené kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu vlády SR vo formáte XAdES_ZEP, pričom v najbližších týždňoch bude formát zmenený na ASiC-E XAdES. U zasielaných elektronických úradných dokumentov sa bude naďalej zasielať správa „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“, a to bez pečate. 

EU: Nové pravidlá pre spotrebné dane z alkoholu

Európska komisia predložila návrh na prepracovanie európskych pravidiel pre spotrebné dane z alkoholu, čím pripravila pôdu aj pre vyššiu ochranu zdravia spotrebiteľa. 

Nový návrh konkrétne prinesie:
* Zavedenie jednotného systému certifikácie, ktorá sa bude uznávať vo všetkých krajinách EÚ a poslúži ako osvedčenie statusu nezávislých malých výrobcov v celej EÚ. Tým sa znížia náklady na administratívu a dodržiavanie predpisov pre malých výrobcov, ktorí by mali mať možnosť za určitých podmienok využívať znížené sadzby spotrebnej dane.
* Presnú a konzistentnú klasifikáciu cideru v celej EÚ. Tá v súčasnosti chýba, čo je hlavnou prekážkou pre malých výrobcov cideru, ktorí nemajú prístup k zníženým sadzbám, ktoré sa priznávajú malým výrobcom piva a liehovín.
* Objasnenie správnych výrobných postupov a podmienok pre denaturovaný lieh v EÚ. Tento alkohol sa používa pri výrobe tovaru, akými sú čistiace prostriedky, prípravky na čistenie okien, parfumy či nemrznúce zmesi a je oslobodený od spotrebnej dane. To zneužívajú bezohľadní výrobcovia, ktorí používajú denaturovaný alkohol na výrobu a predaj potenciálne nebezpečných falšovaných nápojov, z ktorých nezaplatia daň, a hlavne pritom ohrozujú zdravie spotrebiteľov. Návrh prinesie moderný systém na oznamovanie zneužívania určitých alkoholických zložení, ktoré sa už potom nebudú môcť používať ako denaturačné prostriedky.
* Aktualizáciu informačných systémov. Nové pravidlá nahradia už prekonané papierové postupy na sledovanie pohybu určitého denaturovaného alkoholu a povedú k povinnému používaniu kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (systém EMCS). To by malo uľahčiť sledovanie pohybov týchto vysokorizikových výrobkov v reálnom čase, a znížiť tak zneužívanie tohto oslobodenia od dane podvodníkmi a chrániť spotrebiteľov.
* Zvýšenie hranice pre pivo s nižším obsahom alkoholu z 2,8 objemového % na 3,5 objemového %, pri nepresiahnutí ktorej platia znížené sadzby dane. Cieľom je povzbudiť pivovary, aby boli inovatívne a vyvíjali nové výrobky. To by malo motivovať spotrebiteľov, aby uprednostnili nápoje s nízkym obsahom alkoholu pred štandardnými alkoholickými nápojmi a znížili tak konzumáciu alkoholu.

Súčasťou návrhov sú aj zmeny všeobecných pravidiel pre spotrebné dane s cieľom odstrániť prekážky pre malé a stredné podniky. Malé a stredne veľké firmy budú môcť využívať moderné IT systémy a zruší sa ich povinnosť využívať služby daňového splnomocnenca. Členské štáty dnes môžu vyžadovať aj od predajcov na diaľku, ktorí predávajú tovar podliehajúci spotrebnej dani, aby využívali daňového splnomocnenca, čo môže viesť k finančnej neudržateľnosti takéhoto zákonného obchodovania.

Facebook: Falošné stránky tvorili 60% phishingu

Začiatkom tohto roka zabránili antiphishingové technológie Kaspersky Lab viac než 3,7 milióna pokusom navštíviť podvodné verzie stránok sociálnych sietí. Až 60% z nich tvorili falošné stránky na Facebooku.

Aj ďalšie zistenia v správe Spam a phishing v prvom štvťroku 2018 dokazujú, že kyberzločinci robia všetko preto, aby získali osobné údaje. Phishing na sociálnych sieťach je formou počítačovej kriminality, ktorá zahŕňa krádež osobných údajov z účtu sociálnej siete. Podvodník vytvorí kópiu webovej stránky sociálnej siete a pokúša sa na ňu nalákať nič netušiace obete a prinútiť ich, aby zdieľali svoje osobné údaje (meno, heslo, číslo kreditnej karty, PIN kód a ďalšie). Podľa bezpečnostnej analýzy v prvých troch mesiacoch tohto roku bol práve Facebook najviac zneužívanou sociálnou sieťou na podvodné phishingové aktivity. Ide o dlhodobý trend, aj v rovnakom období minulého roku patrila sieti Facebook jedna z prvých pozícii v rebríčku najatraktívnejších cieľov pre phishing s takmer 8% podielom útokov, druhá pozícia patrila webovým lokalitám Microsoft Corporation (6%) a PayPalu (5%). Na škodlivé aktivity boli tiež často zneužívané ďalšie sociálne siete ako ruská verzia VKontakte či v biznis komunite obľúbená sieť LinkedIn.

Dôvodom je s najväčšou pravdepodobnosťou počet používateľov. Facebook má 2,13 miliardy aktívnych mesačných používateľov a veľkú časť z nich tvoria práve takí, ktorí sa s obľubou prihlasujú do neznámych aplikácií pomocou svojich poverení na Facebooku, a tak umožňujú prístup k svojim účtom. To robí z neopatrných používateľov sociálnej siete ideálny cieľ pre phishingové útoky. Osobné údaje majú dnes vo svete informačných technológií vysokú hodnotu, a to nielen pre legitímne organizácie, ale aj útočníkov. Kybernetickí zločinci neustále hľadajú nové metódy na zasiahnutie používateľov, preto je dôležité poznať podvodné techniky. 

pondelok 28. mája 2018

SR: Zakázaných webov je viac

Zoznam finančnej správy po vyradení 25 subjektov s ukončenou činnosťou aktuálne obsahuje 190 webstránok. Opatrenia boli vykonané už voči 381 webovým sídlam, pričom 11 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy.  

Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom na základe výzvy tak urobilo 144 z nich. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 73 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.    

Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo iba 10 webstránok. 

Luxus: Tržby takmer miliarda ročne

Sto najväčších výrobcov luxusného tovaru zaznamenalo vo finančnom roku 2016 (od začiatku júla 2016 do konca júna 2017) rast tržieb z predaja na úrovni 1% (medziročne pokles o 5,8 percentuálneho bodu). Vzrástol predaj kozmetiky a parfémov, tržby z oblečenia a obuvi naopak už druhý rok po sebe klesali.  

Piaty prieskum Globálni lídri v luxusnom tovare (Global Powers of Luxury Goods, Deloitte) je zameraný na rebríček 100 najväčších svetových výrobcov luxusného tovaru. Medziročný nárast tržieb z predaja zaznamenalo 57 spoločností. Traja z top 10 výrobcov sú konglomeráty pôsobiace vo viacerých odvetviach trhu s luxusným tovarom. Ďalej sa v prvej desiatke umiestnili dvaja výrobcovia šperkov a hodiniek, dva módne domy a dve kozmetické spoločnosti. Jediným výrobcom doplnkov je popredný svetový výrobca okuliarov.

Medziročný nárast tržieb z predaja luxusného tovaru zaznamenalo z prvej stovky 57 spoločností, pričom 22 dosiahlo dvojciferný rast. Takmer jedna tretina dosiahla vo finančnom roku 2016 vyššiu mieru rastu tržieb než vo finančnom roku 2015. Celkový výsledok rebríčka ovplyvnilo najmä 10 spoločností, ktoré zaznamenali dvojmiestny pokles tržieb z predaja.

Celkové tržby sto najväčších výrobcov luxusného tovaru vo finančnom roku 2016 dosiahli hodnotu 217 mld. USD a priemerné ročné tržby výrobcov z prvej stovky predstavujú 2,2 mld. USD. Až 83% z nich a 90% tržieb z predaja pochádzalo z Číny, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva a USA. Najvyššiu mieru rastu tržieb z predaja luxusného tovaru zaznamenalo Španielsko a Francúzsko. Taliansko je opäť lídrom v luxusnom tovare z hľadiska počtu spoločností.

Najväčší výrobci luxusného tovaru podľa predaja 
1. LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA (Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, EmilioPucci, Acqua di Parma, Loewe, Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics, Francúzsko)
2. The Estée Lauder Companies Inc. (Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda, Jo Malone; licencované značky parfumov, USA)
3. Compagnie Financiere Richemont SA (Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Piaget, Chloé, Officine Panerai, Švajčiarsko).

EU: Lepšia ochrana obetí nehôd

Európska komisia (EK) navrhla posilniť pravidlá EÚ v oblasti poistenia motorových vozidiel s cieľom lepšie chrániť obete dopravných nehôd a posilniť práva poistníkov. 

Obete dopravných nehôd majú dostať plné odškodnenie, na ktoré majú nárok, a to aj vtedy, keď je poisťovateľ insolventný. Zároveň sa zabezpečí, aby sa s osobami, ktoré majú poistné nároky z minulosti v inom členskom štáte EÚ, zaobchádzalo rovnako ako s domácimi poistníkmi a aby mohli prípadne profitovať z lepších poistných podmienok. Návrh na zmenu smernice o poistení motorových vozidiel tiež uľahčí boj proti používaniu nepoistených vozidiel. Zosúladí minimálne úrovne krytia v poistení motorových vozidiel v celej EÚ. Napokon sa ním objasňuje rozsah pôsobnosti smernice o poistení motorových vozidiel v nadväznosti na nedávne rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.

Hlavné  zmeny
Insolventnosť poisťovateľa: Ak je poisťovateľ vozidla zodpovedného za dopravnú nehodu insolventný, obete budú urýchlene a v plnej miere odškodnené v členskom štáte svojho bydliska. V cezhraničných situáciách sa tým zabezpečí, aby konečnú finančnú zodpovednosť niesol poistný sektor domovského členského štátu poisťovateľa, pričom sa umožní rýchle odškodnenie obetí.
Potvrdenia o histórii poistných nárokov: Poisťovatelia budú povinní zaobchádzať s potvrdeniami o histórii poistných nárokov, ktoré vystavil poisťovateľ v inom členskom štáte rovnako ako s potvrdeniami vystavenými v domácom členskom štáte. Malo by sa tým zabezpečiť, aby občania, ktorí si zaobstarávajú poistenie v zahraničí, mohli profitovať z výhodnejšieho poistného na rovnakej úrovni ako domáci spotrebitelia.
Používanie nepoistených vozidiel: Posilnia sa právomoci členských štátov v boji proti využívaniu nepoistených vozidiel. Malo by to pomôcť odstrániť využívanie nepoistených vozidiel, ktoré predražuje poistné pre poctivých vodičov.
Minimálna výška krytia: Pre všetkých občanov EÚ bude pri vycestovaní do iných krajín EÚ platiť rovnaká úroveň minimálnej ochrany. V návrhu sa stanovujú harmonizované úrovne minimálnej ochrany pri škode na zdraví a hmotnej škode v celej EÚ, pretože doterajšie minimálne úrovne sa v jednotlivých členských štátoch mierne líšili.
Rozsah pôsobnosti: V snahe zvýšiť právnu istotu sa návrhom do smernice zahŕňa nedávna judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. V pravidlách sa odteraz objasňuje najmä to, že nehody, ku ktorým dôjde počas bežného používania vozidla na účely prepravy vrátane jeho používania na súkromnom majetku, sú kryté.

Smart city: Platobná karta a cestovný lístok

Cestujúci mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Bratislave si môžu od mája zakúpiť  predplatný cestovný lístok priamo cez bezkontaktnú platobnú kartu.  

Lístok sa kupuje on-line cez e-shop Dopravného podniku Bratislava (DPB) a priradí sa ku platobnej karte. Kontrola vo vozidlách MHD prebehne priložením karty k revízorskej čítačke. Podmienkou je registrácia cez internet na dpb.sk. V systéme budú predávané všetky typy predplatných cestovných lístkov, a to obyčajné aj zľavnené 7, 30, 90 a 365 - dňové na kartách Mastercard a VISA platné pre mestské zóny výhradne vo vozidlách MHD v Bratislave. Pri zakúpení predplatného cestovného lístka na BMK – Bratislavskú mestskú kartu, bude cestujúcim automaticky poskytnutá 10% zľava.

Ďalšou novinkou bude možnosť kúpy jednorazového cestovného lístka bežnou platobnou kartou priamo vo vozidlách MHD. Nové vozidlá, teda 90 nových autobusov a 18 elektrobusov, sú už vybavené označovačmi, ktoré umožňujú použitie platobnej karty na nákup lístka vo vozidle. Všetky ďalšie, ktoré v budúcnosti DPB zakúpi, budú vybavené touto funkcionalitou automaticky.