piatok 24. marca 2017

Hodina Zeme 2017: Každý môže pomôcť
V sobotu 25. marca 2017 si vďaka svetovej kampani Hodina Zeme už po desiatykrát pripomenieme zodpovednosť každej firmy aj jednotlivca za udržateľnú budúcnosť našej planéty.

Aj keď sú klimatické zmeny viac-menej cyklický jav, ktorý sa vyskytoval aj v minulosti, boli podmienené prirodzenými faktormi. Zmeny v súčasnosti sú však vo veľkej miere výsledkom ľudskej činnosti a postupujú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Vplyv človeka na globálny klimatický systém sa preto označuje ako klimatická zmena. Jedným z dôsledkov je aj to, že rok 2014 až 2016 boli postupne vôbec najteplejšími rokmi v histórii meraní a sú súčasťou celkového trendu rýchleho globálneho otepľovania. Za 137 ročnú históriu meraní bol tohtoročný január v priemere tretím najteplejším januárom globálne a aj na severnej pologuli, a to napriek tomu, že bol na Slovensku relatívne studený až veľmi studený.

Zapojte sa do Hodiny Zeme a pomôžte šíriť povedomie o klimatickej zmene a jej dôsledkoch na našu planétu - 25. marca o 20:30 zhasnite na hodinu svetlá a vyjadrite tak spolu s miliardou ľudí po celom svete symbolickú podporu projektu. Zapojiť sa môžu aj mestá a obce, pamiatky, organizácie či školy, a to vyplnením krátkeho registračného formulára na hodinazeme.svetelneznecistenie.sk, kde je tiež zoznam zapojených inštitúcií. Projekt môžete podporiť aj zmenou profilovej fotky na sociálnych sieťach (zmenu profilovej fotky môžete zrealizovať na earthhour.org/changeprofile), prípadne zdieľaním odkazov s hashtagom #changeclimatechange.

Pri príležitosti Hodiny Zeme vás WWF Slovensko v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a OLO pozýva na stretnutie na Primaciálnom námestí v Bratislave, kde okrem sprievodného hudobno-zábavného programu na hodinu oficiálne zhasnú svetlá dominantných budov v historickom centre ako vyjadrenie podpory hlavnej myšlienky projektu. Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré už v minulosti podporili akciu zhasnutím sa objavili napr. Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Brazílii, parížska Eiffelova veža, most Golden Gate v San Franciscu, rímske Koloseum, reklamy na Coca-Colu na námestí Times Square alebo reklamy na hoteli Jumeirah v Dubaji.
Upozorňujeme: Nebezpečné sérum na riasy
Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na ďalšiu nebezpečnú kozmeticku v Európskej únii nahlásenú do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) v Nemecku.

Ide o sérum podporujúce rast rias Eyelash Enhancing Serum značky 4 LongLashes (výrobná dávka/typ: čiarový kód: 5 900116 025018) z Poľska. Výrobok obsahuje látku Bimatoprost zo skupiny prostaglandínov, ktorá sa používa na liečenie očných ochorení. V tomto sére sa nachádza v koncentrácii 0,03% používanej v očných kvapkách viazaných na lekársky predpis!

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm.
Trend: Vyššie nároky na compliance vrátane GDPR  
Zostrujúca sa situácia v IT bezpečnosti si vyžiada stále komplikovanejšie regulujúce predpisy. Napríklad už schválená smernica Európskej únie o ochrane dát (GDPR), podľa ktorej budú od roku 2018 môcť úrady za nedostatočné zabezpečenie osobných údajov pokutovať firmy a organizácie až do výšky 4% ročného obratu, bude implikovať potrebu sofistikovanejších riešení s logovacími a reportovacími funkciami. 

Už dnes musia firmy a organizácie spĺňať najrôznejšie normy ISO, z pohľadu IT oddelení je najdôležitejšia ISO 27011. Norma ISO 27001 je medzinárodne platný štandard, ktorý definuje požiadavky na systém správy informačnej bezpečnosti, predovšetkým na riadenie bezpečnosti dôverných informácií pre zamestnancov, procesy, IT systémy a stratégiu firmy. ISO 27001 podľa najnovšej verzie z roku 2013 zaručuje súlad s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami, predovšetkým s ochranou osobných údajov.

Prudký nárast ransomvéru, krádeží prístupových údajov k emailovým účtom a krádeží identít na sociálnych sieťach vedú k tomu, že štandardne využívané bezpečnostné postupy prestávajú byť efektívne – podľa januárového prieskumu GFI Software má obavy z krádeže citlivých firemných dát 25% slovenských SMB firiem. Je preto potrebné zamerať sa na monitorovanie logov udalostí v reálnom čase a pravidelnú analýzu logov relevantných z hľadiska informačnej bezpečnosti a správy udalostí (SIEM).

Väčšina štandardov a predpisov pre bezpečnosť dát požaduje, aby všetky relevantné logové dáta boli riadne spravované, zhromažďované, konsolidované a bezpečne ukladané tak, aby mohla spoločnosť preukázať zodpovednosť za úkony prebiehajúce na jej pracovisku.
Obaly: Z plastov zozbieraných v oceánskych vodách
K prvým zariadeniam expedovaným v obaloch vyrobených recykláciou oceánskych plastov bude patriť notebook. Už v roku 2017 sa v rámci pilotného programu využije takmer 7,3 ton plastov, ktoré by inak naďalej znečisťovali oceán. 

Balenie bude obsahovať aj edukatívnu časť so zámerom zvýšiť povedomie o riešeniach ozdravenia  oceánskeho ekosystému. Aby sa zaistilo, že recyklované balenie neskončí opäť ako odpad v oceáne, bude označené symbolom pre druhotnú recykláciu. Tieto obaly sú navrhnuté ako HDPE (vysokohustotný polyetylén, ktorý je bežne recyklovateľný) tak, aby ho bolo možné z 93 % hmotnosti recyklovať a využiť v rámci takzvanej cirkulárnej ekonomiky (využíva primárne recyklované materiály).

Dodávateľský reťazec oceánskych plastov tvorí viacero článkov. Partneri zachytia vyhodené plasty ešte pred vstupom do oceánu (na plážach, pobreží aj vo vodných tokoch). Použitú umelú hmotu potom zmiešajú s plastom priamo z oceánu (25%) a ďalšími recyklovanými HDPE plastmi (zvyšných 75%) zo zdrojov ako fľaše či krabice od jedla. Nakoniec sa z toho vymodeluje nová plastová výplň  v balení na laptop. 

Nový pilotný program nasleduje po úspešnej štúdii udržateľnosti spustenej v marci 2016 na Haiti. Podľa nedávnej  štúdie sa len v roku 2010 dostalo do oceánu 4,8 až 12,7 ton plastového odpadu.

štvrtok 23. marca 2017

e-Bezpečnosť: Konkurenčný boj medzi ransomvérovými gangmi
Pri vzniku nebezpečného malvéru PetrWrap sa použil kód ukradnutý od iného ransomvéru Petya. Aj medzi kyberzločincami tak rastie rivalita.

Takmer pred rokom objavili v Kaspersky Lab ransomvér Petya. Nielenže zašifruje dáta uložené v počítači, ale zároveň prepíše celý hardisk a znemožní infikovanému počítaču načítať operačný systém. Je priam dokonalým príkladom modelu „ransomvér-ako-služba“, kedy tvorcovia poskytujú jeho softvér na predaj a ďalšiu distribúciu iným kyberzločineckým skupinám na čiernom trhu. Aby sa poistili, vložili do softvéru istý druh tzv. kontrolného mechanizmu, ktorý znemožní použitie Petye „neautorizovaným“ vzorkám.

Tento mechanizmus sa však podarilo obísť tvorcom ransomvéru PetrWrap, ktorého aktivity boli prvýkrát zaznamenané začiatkom tohto roku. Po preniknutí do systému najskôr zašifruje dáta obete a až potom požaduje výkupné. Jeho tvorcovia používajú vlastné šifrovacie kľúče, odlišné od ponuky v predávaných verziách Petya. Aj preto dokážu fungovať úplne samostatne. Poznáme veľa prípadov, kedy sa vďaka chybám v šifrovaní podarilo bezpečnostným expertom nájsť spôsob, ako dešifrovať napadnuté súbory a zmariť tak škodlivé kampane kyberzločincov. To bol prípad niektorých predchádzajúcich verzií Petye, čo motivovalo jeho vývojárov k tomu, aby odstránili všetky chyby a urobili z neho neprelomiteľný ransomvér. Navyše, v napadnutom zariadení sa neobjavuje ani zmienka o Petyi. Pre bezpečnostných expertov je tak skutočne ťažké zistiť, o akú rodinu ransomvéru ide.

Opatrenia, ktoré sa oplatí dodržiavať:

  • Uskutočňovať pravidelnú a poriadnu zálohu dát, ktorá môže poslúžiť na obnovenie originálnych súborov po napadnutí a ich následnej strate.
  • Používať bezpečnostné riešenia, ktoré obsahujú technológie na detekciu správania. Sú schopné zachytiť malvér, vrátane ransomvéru tým, že si všimnú, ako sa pohybuje v napadnutom systéme, čo umožní zachytiť aj nové a doteraz neznáme vzorky. 
  • Vykonávať pravidelné bezpečnostné hodnotenie kontrolného siete (ako napr. bezpečnostný audit, penetračné testy, analýzu zraniteľností) s cieľom identifikovať a odstrániť prípadné bezpečnostné medzery. Preveriť externých dodávateľov a ďalšie tretie strany podieľajúce sa na bezpečnostnej politike v prípade, že majú priamy vstup do kontrolnej siete. 
  • Požiadať o externý prieskum renomovaného dodávateľa, ktorý môže napomôcť predvídať budúce útoky na spoločnosť. 
  • Venovať špeciálnu pozornosť školeniam zamestnancov v oblasti zvyšovania povedomia o súčasných hrozbách a útokoch. 
  • Zabezpečiť dokonalý súlad medzi vnútornou a vonkajšou ochranou. Správna bezpečnostná stratégia musí počítať s vynaložením značných zdrojov do detekcie a schopnosti odpovedať s cieľom blokovať útok ešte predtým, ako zasiahne mimoriadne dôležité objekty.
EU: Jasnejšie pravidlách označovania elektrospotrebičov
Označenie energetickej účinnosti domácich elektrospotrebičov sa zmení. Súčasné triedy A+++ až G budú nahradené zrozumiteľnejšími označeniami A až G.

Spotrebiteľské prieskumy ukazujú, že približne 85% európskych občanov hľadí pri nákupe výrobkov na označenia energetickej účinnosti. Označenia tých najlepších v rozmedzí kategórií A+ až A+++ boli zavádzajúce a skrývali potenciálne zásadné rozdiely v energetickej úspornosti. Poskytnutie prístupnejších informácií o energetickej spotrebe domácich spotrebičov zákazníkom uľahčí identifikáciu najúspornejších spotrebičov a zároveň prispeje k realizácii energetických a klimatických cieľov do roku 2020 a 2030. Predpokladá sa, že nové označenia energetickej účinnosti môžu domácnostiam ušetriť ročne až 480 EUR, zvýšiť celkové ročné zisky výrobcov a predajcov o viac ako 10 miliárd EUR a ušetriť ročnú spotrebu energie v rozsahu spotreby troch pobaltských štátov.

Nové označovanie
-      Návrat k jasnejšiemu označovaniu tried A až G odstránením komplikovaných tried A+ až A+++ zo súčasných energetických označení v presne vymedzenej časovej lehote.
-          Zavedenie registračnej databázy produktov na podporu aktivít členských štátov pre dohľad nad trhom. Odhaduje sa, že 10 až 25% výrobkov na trhu nespĺňa požiadavky označovania energetickej efektívnosti a kvôli tomuto nesúladu sa nevyužije približne 10% predpokladaného objemu úspor energie. Je to prinajmenšom čiastočne spôsobené nedostatočným presadzovaním predpisov zo strany národných orgánov dohľadu nad trhom.

Vďaka databáze budú štítok a kľúčové informácie o výrobkoch k dispozícii aj spotrebiteľom a predajcom, čím získajú lepší prehľad o energetickej účinnosti domácich spotrebičov.
PaperLab: Papier pre bezpečnú skartáciu
Nový systém dokáže vyrobiť nový papier z bezpečne skartovaného odpadového papiera (formát A3 a A4) za použitia suchého spracovania, a vytvoriť tak tisíce listov recyklovaného papiera za deň.

Systém PaperLab je ideálny pre organizácie, ktoré potrebujú bezpečne skartovať dôverné informácie a chcú recyklovať papier ekologicky efektívnym a udržateľným spôsobom. Koncepcia systému bude v Európe prvýkrát predstavená na veľtrhu CeBIT (Hannover, 20. – 24. marca). V Európe by mal byť uvedený na jeseň 2018. Pomocou PaperLab sa bude vyrábať papier rôznej veľkosti, hrúbky a typu – od kancelárskeho papiera až po vizitky a farebný papier.

Vlastnosti PaperLab:
- Technológia suchých vláken - jednotka na rozomletie vláken bez použitia vody mechanicky rozmelie použitý papier na dlhé tenké vlákna. Všetky stopy po informáciách sú okamžite úplne a bezpečne zlikvidované. Vlákna z použitého papiera spojí dohromady spojivový materiál dostupný v rôznych farbách a umožní vyrobiť papier v celom spektre farieb aj zvýšiť jeho belosť. Na spojené vlákna sa vyvíja tlak, ktorý vytvaruje nové listy papiera. Používatelia systému môžu vyrábať listy vo formáte A4 a A3 v rôznej hrúbke nastavením ovládacích prvkov hustoty papiera, hrúbky a tvaru.
- Lepšie zabezpečenie - bezpečné skartovanie dôverných dokumentov. Namiesto toho, aby boli dokumenty odvážané, sa odpadový papier rozomelie na jemné vlákna priamo v organizácii. Na rozdiel od papiera, ktorý prešiel skartovačkou, vlákna na sebe nemajú žiadnu rozpoznateľnú informáciu. Systém je preto ideálnym riešením pre kancelárie miestnej samosprávy a ostatné inštitúcie, ktoré spracovávajú veľký objem dôverných dokumentov. Inštitúcie, obyvatelia či zákazníci sa nemusia obávať úniku informácií.
- Rýchla výroba rôznych typov papiera - systém dokáže vyrobiť prvý nový list papiera približne za tri minúty od okamihu, kedy vložíte odpadový papier a stlačíte tlačidlo Start. Za hodinu vyrobí približne 720 listov papiera A4. Premieňaním použitého papiera s vyššou hodnotou (kopírovací papier, tvrdý papier na navštívenky alebo farebný papier na letáky) si môžu firmy alebo miestna samospráva vytvoriť akýkoľvek druh nového papiera, kedykoľvek ho potrebujú.
- Menší dopad na životné prostredie - na výrobu jedného listu papiera A4 je obvykle potrebný približne jeden hrnček vody. Nový systém dokáže vyrobiť papier s minimálnou spotrebou vody.
Radíme: Ako maximalizovať životnosť batérie
Hlavným nepriateľom každého používateľa mobilných zariadení je vybitá batéria. Tá má pevne danú kapacitu, ktorá sľubuje určitú výdrž. Kapacita batérie sa však používaním zariadenia postupne znižuje. Aj preto vám vydrží smartfón či notebook po dvoch rokoch používania o niečo kratšie na jedno nabitie, ako tomu bolo v období, kedy ste si zariadenie kúpili a bolo nové.

Ide o prirodzené opotrebovanie, správnou starostlivosťou o batériu však môžete jej životnosť predĺžiť. Odporúčame preto dodržiavať užitočné tipy.

1.  Snažte sa udržiavať batériu na úrovni 40 – 60% kapacity
Práve vtedy sa batéria pri nabíjaní najmenej opotrebováva. Aj keď je to zložitejšie, pokúste sa pripojiť zariadenie k nabíjačke na úrovni 40% a odpojte ju najneskôr po dosiahnutí 80%. Každá batéria má totiž určitý počet cyklov nabíjania a po jeho dosiahnutí sa začne prejavovať jej opotrebovanie. Jeden cyklus však neznamená pripojenie a odpojenie zariadenia od nabíjačky, ako si niektorí mylne myslia, ale úplné nabitie 0 – 100%. Čiastočné nabíjanie je pre batériu šetrnejšie, a preto je z hľadiska jej životnosti lepšie udržiavať úroveň 40 – 60% kapacity.

2.  Nenechávajte zariadenie pripojené k nabíjačke po nabití
V praxi nie je vždy možné riadiť sa prvým pravidlom. Niekedy potrebujete mať k dispozícii plne nabité zariadenie, ktoré zvládne fungovať bez dobíjania počas celého pracovného dňa. V takom prípade si dajte pozor, aby ste nenechávali zariadenie pripojené k nabíjačke aj po dosiahnutí úplného nabitia. Z dlhodobého hľadiska to batérii neprospieva. Pokúste sa teda vyhnúť zlozvyku, akým je pripojenie zariadenia k nabíjačke pred spaním s tým, že ho necháte nabíjať celú noc.

3. Nabite zariadenie, keď kapacita batérie klesne pod 20%
Taktiež nie je dobré čakať, až je batéria skoro vybitá. Optimálne je pripojiť zariadenie k nabíjačke po poklese pod 40% kapacity, avšak aj pokiaľ sa touto radou nebudete riadiť, určite sa pokúste pripojiť zariadenie k nabíjačke v momente, kedy batéria klesne pod 20%. Takmer úplným nabíjaním sa batéria rýchlejšie opotrebováva.

4. Nepodceňujte dobrú ventiláciu a chladenie
Posledný tip nesúvisí priamo s nabíjaním, ale so všeobecnou starostlivosťou o zariadenie. Tá je často nemenej dôležitá. Základom je zabezpečiť dobrú ventiláciu a chladenie – to sa týka najmä notebookov. Naozaj nie je dobrý nápad používať notebook tak, že zakrývate jeho vetracie otvory. Neprospieva to samotnému zariadeniu ani jeho batérii. Rovnako si dajte pozor na to, kde nechávate notebook či smartfón. Nie je napr. rozumné nechať zariadenie nabíjať na parapete okna počas horúceho slnečného dňa tak, aby naň priamo svietilo slnko.

streda 22. marca 2017

Upozorňujeme: Brazílske mäso sa nesmie predávať
Na Slovensku začali veľké kontroly zamerané na všetky živočíšne produkty vyrobené v Brazílii. Dôvodom je vážne podozrenie z veľkých podvodov na mäse dovážanom do Európskej únie, ktoré bolo spracované po záruke a napadnuté salmonelózou.

Predmetom cielených kontrol je podľa ministerstva pôdohospodárstva zisťovanie, či sa na slovenskom trhu nachádzajú produkty živočíšneho pôvodu vyrobené v Brazílii a ich odber na laboratórne vyšetrenie. Maloobchody musia pozastaviť predaj brazílskeho mäsa až do vykonania laboratórnych vyšetrení. Cielené kontroly sa budú vykonávať až do odvolania.

Brazília je najväčší svetový vývozca červeného mäsa a svoje mäsové výrobky ako aj produkciu vyváža do 150 krajín sveta. Výsledkom dvojročnej akcie federálnej polície bolo obvinenie viac ako 100 ľudí z korupcie a brania úplatkov, pozastavenie prevádzky 21 mraziarenských závodov a obvinenie 33 skorumpovaných inšpektorov, ktorí povoľovali spracovanie mäsa po záruke a napadnuté salmonelózou. Domáci spracovatelia a vývozcovia roky predávali pokazené hovädzie a hydinové mäso, polícia okamžite uzavrela tri fabriky. Medzi obvinenými firmami je aj najväčší svetový vývozca hovädzieho mäsa spoločnosť JBS a popredný brazílsky producent hydinového mäsa BRF. Podľa polície používali výrobcovia kyseliny a ďalšie chemikálie, aby zamaskovali, že tovar je pokazený. V niektorých prípadoch dokonca karcinogénne prostriedky, do hydinového mäsa primiešavali kvôli zisku aj zemiaky, vodu či lepenku. Niektoré exportné dodávky vykazovali stopy salmonely.
Novinka: Biometria tváre do 500 milisekúnd aj so slabším smartfónom
Technológia rozpoznávania tváre IFace 3.0 je určená na overenie identity prostredníctvom tváre na mobilných (tzv. SELFIE LOGIN) aj desktopových zariadeniach.

Proces viacfaktorového overovania identity sa stáva čoraz diskutovanejšou témou najmä v súvislosti s novou reguláciou v oblasti platobného styku a kartových transakcií z dielne EÚ známou ako PSD2, ktorá zásadne zmení správanie sa vo finančnom svete. Bankové inštitúcie a iné komerčné spoločnosti, ktoré budú poskytovať platobné služby, budú musieť riešiť okrem iného aj otázku bezpečnosti. Práve to je príležitosť pre technologické spoločnosti poskytnúť adekvátne riešenia na zabezpečenie bezproblémových platobných operácií s využitím vyspelých bezpečnostných prvkov.

IFace 3.0 a IFace Mobile dokážu splniť aj tie najnáročnejšie kritéria práve pri viacfaktorovom overovaní identity klienta. Celý proces overenia identity zvládne aj slabší smartfón do 500 milisekúnd, pričom veľkosť aplikácie nepresiahne 10MB.  Nová technológia je určená predovšetkým mobilným vývojárom a systémovým integrátorom, ale aj spomínaným bankovým a iným komerčným organizáciám, ktoré budú využívať biometriu tváre alebo tzv. selfie login ako súčasť viacfaktorovej autentifikácie v mobilných aplikáciách. Ponúka široké možnosti využitia – od AFIS platforiem (systém automatickej identifikácie odtlačkov prstov), často využívaných v systémoch kontroly štátnych hraníc alebo v oblasti civilnej identifikácie, až po technológie rozpoznávania tváre, ktoré si môžu nájsť svoje uplatnenie nielen v spomínanej komerčnej oblasti, ale aj v bezpečnostných riešeniach či platformách zameraných na analýzu a rozpoznávanie tvárí.
Radíme: Daňové priznanie elektronicky II.
Po úspešne ukončenej registrácii na portáli Finančnej správy, ktoré sme presne popísali v prvej časti nášho príspevku, je možné pristúpiť k samotnému prihláseniu sa.

Ak uprednostníte prihlásenie pomocou eID a BOK, môžete použiť aj Ústredný portál verejnej správy. Pri ďalších prihláseniach už môžete použiť prihlásenie cez identifikátor a heslo. Identifikátor sa nachádza v pravom hornom rohu stránky už po prihlásení a heslo sa vpisuje do prihlasovacieho formulára. Ak sa budete prihlasovať pomocou elektronického podpisu (KEP), kliknite na možnosť prihlásiť sa cez Zaručený elektronický podpis a podpíšete sa svojim elektronickým podpisom. Pri ďalších prihláseniach môžete rovnako použiť prihlásenie cez identifikátor a heslo. Pri prihlásení po registrácii pomocou registračného formulára zvolíte možnosť Identifikátor a heslo. Do formulára vložíte dané údaje a pokračujete na stránku.

Pri zastupovaní daňových subjektov je potrebné sa už priamo na stránke, v ich osobnej internetovej zóne, autorizovať. Spravia tak kliknutím na „Žiadosť o autorizáciu“ a vyplnením príslušného formulára. K autorizácii k príslušnému objektu dôjde až po tom, ako bol používateľ upozornený emailom. Dovtedy sa mu bude zobrazovať len fiktívny subjekt. Autorizácia môže trvať od 24 hodín do 10 dní. 

Finančná správa má pripravenú aj aplikáciu na vypĺňanie tlačív eDANE. Všetky aktuálne tlačivá sa v nej dajú vyplniť, podpísať kvalifikovaných elektronickým podpisom  alebo elektronickou značkou a následne odoslať ako podanie. Aplikáciu si môžete stiahnuť na stránke Finančnej správy, kde si v sekcii „Technické predpoklady na strane klienta“ stiahnete „Java, verzia 6 a novšia“ a potom aj formuláre v ikone „eDane java verzia“.
Výzva: 6 miliónov EUR na systém centrálneho zásobovania teplom
Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov EUR. Žiadosti je možné podávať priebežne.

Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. marca 2017. Výzva je otvorená, takže žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl: prvé koncom marca, ďalšie v apríli a neskôr budú projekty hodnotené v dvojmesačných intervaloch. Na jeden projekt a jeden podnik je možné získať príspevok maximálne 6 miliónov EUR. Miera podpory je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci najviac 85% z celkových oprávnených nákladov.

Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov CZT, ktoré spĺňajú definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo po realizácii projektov túto definíciu energeticky účinného systému CZT budú spĺňať. Účinný systém centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom využíva aspoň 50% energie z obnoviteľných zdrojov, 50% odpadového tepla, 75% tepla z kombinovanej výroby alebo 50% kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov. Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

utorok 21. marca 2017

Aktuálne: Bezplatný rozbor vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody sa na Slovensku opäť ponúka bezplatný rozbor vody z domácich studní.

Bratislavská vodárenská spoločnosť vykoná bezplatnú analýzu vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Záujemcovia môžu 22. marca (streda) v čase od 8.00 do 18.00 hodiny priniesť vzorky vody do budovy divízie chemicko-technologických a laboratórnych činností BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave. Aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava v stredu 22. marca bezplatne laboratórne vyšetrí vzorky vody zo studní na dusičnany a dusitany. Záujemcovia môžu vzorky priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra v čase od 8.00 – 13.00 h na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. Výsledky vyšetrení budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla.

Vodu zo studne si môžu nechať bezplatne skontrolovať tiež ľudia z východného Slovenska. Rozbory sa budú v tento deň vykonávať v zákazníckych centrách príslušných závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Košice v čase od 8.00 do 14.00 h. Záujemca môže priniesť vzorku v čistej 0,3 litrovej PET alebo sklenenej fľaši. Najlepšie odobratú v ten istý deň a výsledok mu bude oznámený na mieste. V prípade záujmu o hromadnú analýzu organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov je potrebné vopred dohodnúť termín telefonicky.

Počas celého marca t.r. ponúka bezplatný rozbor vody zameraný na množstvo dusičnanov vo vode a na tvrdosť vody aj BR-A1 zo Žiliny. Žiadosť o bezplatný rozbor vody je možno odoslať na mailovú adresu grajciarova@cistavoda.sk alebo sa skontaktovať cez telefónne číslo 0905 063 936 (po. - pia. od 7:30 do 15:30). Po prepláchnutí niekoľkých litrov vody (je potrebné nechať vodu min. 2 minúty odtiecť) odoberte z vodného zdroja dostatočnú vzorku vody a nalejte ju do čistej fľaše s objemom 0,5 l. K fľaši so vzorkou vody je potrebné napísať kontaktné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a adresu. 

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody v roku 1992 so zámerom upozorniť na dôležitosť zachovania a ochrany zdrojov vody. Témou tohtoročného Svetového dňa vody sú odpadové vody. Celosvetovo sa ročne vyprodukuje 1500 kubických kilometrov odpadových vôd rôzneho stupňa znečistenia. V rozvojových krajinách sa vyše 80 percent všetkých odpadových vôd vypúšťa bez akéhokoľvek čistenia.
Jasná: Nová atrakcia pre lyžiarov
V stredisku Jasná Nízke Tatry pribudla v programe GOPASS novinka - videozáznam slalomovej jazdy v novej profesionálnej ski aréne na zjazdovke.

Prostredníctvom používateľského konta na internetovom portáli Skiline si lyžiari v Jasnej budú môcť porovnávať nielen štatistické diagramy, zdieľať fotografie zo svahu či sledovať poradie najlepších lyžiarov, ale portál vyhotoví už aj videozáznam z ich jazdy. Bezplatná služba slalomu s časomierou je vhodná pre širokú verejnosť, ktorá sa chce priblížiť k zážitku špičkového svetového pretekára.

Okrem lyžiarov v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách majú už aj lyžiari na Chopku svoju ski arénu vybavenú profesionálnymi slalomovými bránkami s časomierou. Lyžiari, ktorí majú závodného ducha a chuť vyskúšať si novú atrakciu, môžu zamieriť na severnú stranu Chopku do lokalita Priehyba - Záhradky, kde na nich čaká 300 m dlhá meraná trať. Táto trať je označená bezpečnostnými sieťami a dobre viditeľná časomiera je umiestnená pri dojazde, ktorým lyžiar prechádza.
Radíme: Daňové priznanie elektronicky I.
Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má momentálne na Slovensku daňový subjekt - platiteľ dane z pridanej hodnoty a jeho zástupca, ďalej daňový poradca a advokát za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní.

Prvým krokom pri podaní daňového priznania elektronicky je registrácia na portáli Finančnej správy. Ak vlastníte občiansky preukaz s elektrickým čipom (eID) a aktivovaným BOK kódom, môžete sa registrovať pomocou neho. Stačí sa prihlásiť cez portál ÚPVS a doplniť údaje do vygenerovanej tabuľky. Po registrácii obdržíte e-mail s aktivačným linkom. Po kliknutí naň sa zobrazia údaje, ktoré skontrolujete a potvrdíte. Tým aktivujete registráciu a dostanete druhý aktivačný e-mail s uvedeným identifikátorom. Druhou možnosťou je kliknúť na Registráciu KEP-om a podpísať sa svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom (predtým ZEP, zaručený elektronický podpis). Vyplníte údaje v tabuľke a pošlete. Následne obdržíte e-mail s aktivačným linkom, na ktorý kliknete a potvrdíte napísané údaje. Tým sa aktivuje registrácia a dostanete druhý aktivačný e-mail.

Môžete sa zaregistrovať aj cez formulár na stránke Finančnej správy, ktorý vyplníte a odošlete. Následne obdržíte e-mail s aktivačným linkom, na ktorý kliknete. Potom dostanete notifikačný e-mail, ktorý si vytlačíte a osobne donesiete na Finančnú správu. Pri osobnej autorizácii na Finančnej správe predložíte: notifikačný e-mail, 2 x dohodu o elektronickom doručovaní (s úradne overeným podpisom, prípadne podpísané priamo pred správcom dane), fyzická osoba – vyplnený evidenčný list, podnikatelia živnostenský list alebo výpis z obchodného registra a v prípade zastupovania úradne overené splnomocnenie. Tieto dokumenty s úradne overenými podpismi môže žiadateľ poslať aj poštou, ale odporúča sa predtým kontaktovať Finančnú správu so žiadosťou o ukončenie registrácie len zaslaním dokumentov. Žiadateľ následne dostane elektronickú značku, pomocou ktorej sa bude na portáli Finančnej správy autorizovať.
Proces registrácie, prihlásenia a autorizácie môže trvať aj niekoľko dní. V prípade, že budete na odpoveď čakať dlhšie ako 24 hodín, odporúča sa telefonicky kontaktovať s Daňovým úradom alebo Finančnou správou.
Upozorňujeme: Ekologická likvidácia batérie
Batérie nepatria v žiadnom prípade do odpadkového koša, popolnice ani kontajnera s komunálnym odpadom, pretože môžu vážne poškodiť životné prostredie.

Nepoužívané batérie patria do červených košov pre elektroodpad. Zberné boxy na staré batérie (tužkové, gombíkové, monočlánky a akumulátory) nájdete aj v niektorých predajniach. Po roztriedení podľa elektrochemických typov putujú do recyklačných zariadení, kde sú z nich zložitými technologickými postupmi získavané najmä kovy, akými sú napr. olovo, nikel, zinok, mangán, kadmium, kobalt a ďalšie.

Dôležitá je však aj úspešnosť recyklácie – na opätovné využitie sa vráti vyše 60% spotrebovaných surovín! A že má recyklácia zmysel, dokazujú aj čísla - v roku 2016 sa len v predajniach Datartu vybralo 921 kg batérií.

pondelok 20. marca 2017

SR: Transformácia vdeckých inštitúcií
Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila zákon o verejných výskumných inštitúciách ako základ ich modernizácie a transformácie, a to vrátane Slovenskej akadémie vied. Zadefinovala opatrenia na dosiahnutie obratu v efektívnosti a výkonnosti systému výskumu a inovácií s perspektívou udržateľnosti po roku 2020.

Hlavným bodom rokovania bol návrh Zákona o verejných výskumných inštitúciách, ktorý po miernych úpravách Rada vlády schválila a odporučila ministrovi školstva predložiť na rokovanie vlády. Umožní Slovenskej akadémii vied (SAV) ako aj ostatným výskumným inštitúciám na Slovensku transformovať sa na moderné verejno-výskumné inštitúcie, čo by malo prispieť k ich zefektívneniu a zlepšeniu samotného výkonu. Rada vlády uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu a predsedovi SAV predložiť do septembra 2017 legislatívny zámer nového zákona o SAV a  návrh nového zákona o SAV do 31. marca budúceho roka tak, aby v roku 2019 mohlo dôjsť už k transformácii SAV.

Ďalším bodom rokovania bola diskusia o Návrhu na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike. Boli prijaté konkrétne úlohy a opatrenia pre jednotlivých členov Rady s cieľom vytvorenia štátnej politiky podpory vedy a výskumu a efektívnejšieho využitia existujúcej infraštruktúry a zvyšovanie pomeru súťažného modelu financovania oproti inštitucionálnej forme financovania výskumu.

Rada vlády zároveň odporučila ministerstvu financií výrazne zvýšiť doterajšiu podporu vedy a výskumu formou tzv. „superodpočtu“ a zároveň zjednodušiť samotný spôsob vykazovania týchto výdavkov. Členovia vlády sa zároveň zhodli na potrebe vykonať medzinárodný nezávislý audit vedy a výskumu na Slovensku podľa vzoru Slovenskej akadémie vied.
Trend: Dátová analytika v najbližších troch rokoch zažije rozmach
Podľa nezávislej štúdie bude v roku 2020 využívať dátovú analytiku 90% spoločností. Dnes ju využíva v kľúčových oblastiach svojho podnikania už 40% firiem a takmer štvrtina plánuje takéto riešenia zaviesť v priebehu najbližšieho roka.

Podľa analýzy Forrester Consulting na základe prieskumu pre Atos až 44% respondentov vníma ako významný problém nárast rozmanitosti neštruktúrovaných typov dát. Tradičná prax dátových síl a nedostatok koordinácie IT a biznis funkcií zase znepokojuje 35%. Firmy však už podnikajú kroky na prekonanie týchto problémov. Väčšina opýtaných spoločností označila nasledovné iniciatívy za kritické priority pre nasledujúcich 12 mesiacov: zlepšenie vzťahu IT a biznisu (71%) a reorganizácia IT tak, aby lepšie zodpovedali potrebám biznisu (66%).

Prieskum skúmal aj ambície a priority v rámci 11 priemyselných odvetví. V sieťových odvetviach sa napríklad dátová analytika vníma ako predpoklad rozvoja inteligentných sietí. V oblasti priemyselnej výroby je zase úzko spájaná s inteligentnou továrňou, zvlášť s oblasťou prediktívnej údržby. Forrester upozorňuje najmä na potrebu dôsledne si stanoviť jasné a vyčísliteľné obchodné ciele pre všetky iniciatívy dátovej analytiky – táto zmena je rovnako o procesoch a kultúre ako o technológiách.

Prostredníctvom elektronického dotazníka bolo oslovených 583 obchodných a IT lídrov z firiem v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Prieskum pokryl 11 odvetví vrátane energetiky a sieťových odvetví, finančných služieb a poisťovníctva, telekomunikácií, maloobchodu, štátnej správy a priemyselnej výroby. Priemyselná výroba zahŕňala high-tech výrobu, automobilový priemysel, výrobu spotrebného tovaru, farmaceutickú výrobu, chemický priemysel a kovospracujúci priemysel. Na prieskume sa zúčastnili riaditelia, viceprezidenti a osoby z najvyššieho vedenia s rozhodovacími právomocami. Štúdia sa začala v septembri 2016 a bola zavŕšená v novembri 2016.
EU: Obehové hospodárstvo
Napriek zlepšeniu nakladania s odpadmi v Európskej únii za ostatné desaťročia končí dodnes temer tretina komunálneho odpadu členských štátov na skládkach.

Podľa štatistických údajov za rok 2014 sa v EÚ recykluje alebo kompostuje 44% komunálneho odpadu, pričom do roku 2020 by členské štáty mali dosiahnuť cieľ 50%. Recykluje alebo kompostuje sa teda menej ako polovica komunálneho odpadu, pričom rozdiely v prístupe k nakladaniu s týmto druhom odpadu medzi členskými štátmi sú značné. V roku 2014 neskončila temer žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta viac ako tri štvrtiny ich komunálneho odpadu. Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 12%). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (cca 88%).

Európsky parlament schválil pozmeňovacie návrhy k legislatívnemu balíku o odpadoch (štyri smernice). Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, verejného zdravia aj ekonomiky. V rámci snahy priblížiť EÚ k obehovému hospodárstvu predložila Európska komisia štyri legislatívne návrhy, ktoré by mali zaviesť nové ciele pri nakladaní s odpadom, a to v oblasti opätovného využitia odpadu, recyklácie a skládkovania. Legislatívne návrhy tiež upravujú ustanovenia EÚ v súvislosti s predchádzaním vzniku odpadu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Objasňujú tiež definície, povinnosti predkladania správ a metódy výpočtov jednotlivých cieľov.
Radíme: Ako dlho batéria vydrží
Aj technológia čiže zloženie batérie rozhoduje o tom, ako dlho vám vydrží. Pokračujeme v našich užitočných tipoch.

Najčastejšie sa stretnete s nikel-metal hydridovými článkami (NiMH). Neobsahujú toxické prvky a majú vyššiu kapacitu, trápi ich však pamäťový efekt, takže sa odporúča batériu nabíjať len plne vybitú, inak sa jej kapacita znižuje. Významným defektom je tiež samovybíjanie, dosahujúce 15 - 30% maximálnej kapacity za mesiac. Líthiové batérie (Li-ion) riešia niektoré nedostatky NiMH batérií. Samovybíjanie je u nich rádovo menšie (2 - 3%) a nedochádza k pamäťovému efektu. Nemajú však radi teplotné extrémy alebo nadmerné vybíjanie či naopak udržiavanie na 100% nabití. Líthium polymérové ​​akumulátory (Li-pol) sú veľmi podobné typu Li-ion. Starnú o trochu rýchlejšie, ale sú ľahšie a lepšie sa tvarujú. Najstarší typ, nikel-kadmiové články (NiCd), už našťastie skoro nestretnete: majú nízku kapacitu, trpí samovybíjaním a navyše sa dlho nabíjajú. Jedinými výhodami sú nízka cena a schopnosť fungovania aj pri nízkych teplotách.

U nenabíjacích batérií sa ponuka delí medzi články alkalické, ktoré sú častejšie a články líthiové, vhodné predovšetkým do fotoaparátov, pretože vydržia dlhšie pri intenzívnom odbere typickom pre blesk.

Kapacita batérií znamená ich výdrž a meria sa v miliampérhodinách (mAh). Aby ale nebolo všetko čiernobiele, tak nabíjacie batérie s vysokou kapacitou zaplatí za svoju výdrž daň vo forme obmedzeného počtu nabíjacích cyklov.
Napätie batérie je určené jej typom. Ak do zariadenia vložíte správnu veľkosť batérie, môžete si byť istí, že má aj správne napätie. Zaujímavé je, že nabíjacie batérie majú napätie 1,2 V a alkalické 1,5 V. Je to dané materiálom a elektronika sa s tým dokáže vyrovnať.