piatok 17. júna 2022

Aktuálne: Ceny plynu

Inflácia na Slovensku láme rekordy a spotrebiteľov netrápia iba vysoké ceny potravín. Veľké obavy sú aj z očakávaného rastu cien energií ako aj ich dostupnosti. Prvé konkrétnejšie ceny plynu od budúceho roku boli oznámené pre domácich odberateľov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP).

Ceny plynu pre slovenské domácnosti majú byť v budúcom roku podľa ministra hospodárstva vyššie o 34 až 59 %. Nižšiu sumu majú získať tí odberatelia, ktorí od augusta do konca tohto roka uzatvoria s SPP štvorročnú zmluvu. Domácnosti, ktoré uzatvoria zmluvu iba na jeden rok, zaplatia za dodaný plyn viac.

Pri štvorročnej zmluve na odber plynu tak má cena plynu pre domácnosti na Slovensku vzrásť o 20 % a aktuálnu 12 % infláciu: zo súčasnej ceny 43 eur za megawatthodinu (MWh) vrátane prepravy, distribúcie a DPH vzrastie koncová cena pre zákazníkov na 57 eur. V ďalších rokoch zmluvy by sa cena mala zvyšovať už iba o infláciu. Pri jednoročnej zmluve sa má cena plynu zvýšiť o 42 % a percentá inflácie.

EU: Prísnejšie proti šíreniu dezinformácií

Pri príprave sprísneného kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií vychádzalo jeho 34 signatárov: platformy, technologické spoločnosti aj občianske organizácie z usmernení Európskej komisie z roku 2021 a zároveň sa zohľadnili skúsenosti z pandémie ochorenia COVID-19 ako aj vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Nadväzuje na prvý kódex postupov z roku 2018, ktorého rámec sa vo svete považuje za priekopnícky. 

V novom kódexe sa stanovuje množstvo konkrétnych záväzkov, ktoré musia platformy, ako aj celé odvetvie dodržať v boji proti dezinformáciám. Spolu s nedávno schváleným aktom o digitálnych službách a pripravovanými právnymi predpismi o transparentnosti a cielení politickej reklamy je prísnejší kódex základnou súčasťou súboru nástrojov komisie na boj proti šíreniu dezinformácií v Európskej únii.

Medzi 34 signatárov patria významné on-line platformy, konkrétne spoločnosti Meta, Google, Twitter, TikTok a Microsoft, ale aj iné subjekty, menšie alebo špecializované platformy, zástupcovia odvetvia on-line reklamy, reklamné technologické spoločnosti, overovatelia faktov, zástupcovia občianskej spoločnosti alebo tí, ktorí ponúkajú špecifické odborné znalosti a riešenia na boj proti dezinformáciám. Účelom sprísnenia kódexu je riešiť nedostatky toho predchádzajúceho zavádzaním silnejších a podrobnejších záväzkov a opatrení vychádzajúcich z prevádzkovej praxe nadobudnutej v posledných rokoch.

Nový kódex obsahuje konkrétne záväzky:
 • Širšia účasť: kódex nie je len pre veľké platformy, ale zahŕňa aj viacero rozličných subjektov, ktoré zohrávajú úlohu pri zmierňovaní šírenia dezinformácií, a je otvorený aj ďalším signatárom.
 • Krátenie finančnej podpory pre šíriteľov dezinformácií tým, že sa zabezpečí, aby prišli o príjmy z reklamy.
 • Doplnenie nových foriem manipulatívneho správania, akými sú falošné účty, boty alebo škodlivé deepfakes, ktoré šíria dezinformácie.
 • Vybavenie používateľov lepšími nástrojmi na rozpoznávanie, pochopenie a označovanie dezinformácií.
 • Rozšírenie overovania faktov vo všetkých štátoch EÚ a ich úradných jazykoch a zaručenie spravodlivého odmeňovania overovateľov.
 • Zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy zlepšením jej označovania, informovaním o sponzoroch a o dĺžke nasadenia a zobrazovania reklamy tak, aby ju používatelia vedeli ľahšie rozpoznať.
 • Viac podpory pre výskumníkov zlepšením ich prístupu k údajom platforiem.
 • Posúdenie vplyvu kódexu využitím stabilného monitorovacieho rámca a pravidelnými správami o plnení záväzkov platformami.
 • Zriadenie centra a pracovnej skupiny pre transparentnosť v snahe získať jednoduchý a transparentný prehľad o implementácii kódexu, jeho pripravenosti na budúce výzvy, ako aj o tom, či naďalej spĺňa svoj účel.
Cieľom kódexu je v neposlednom rade aj to, aby sa stal uznávaným kódexom správania v zmysle ustanovení aktu o digitálnych službách a pomohol veľmi veľkým on-line platformám zmierniť riziká vyplývajúce z dezinformácií.

Novinka: Pre správcov verejných budov

Na Slovensku na nachádza vyše 15.000 verejných budov, ktoré tvoria hlavne školy a administratívne budovy. Ide často o energeticky neefektívne stavby, kde spotreba energie na vykurovanie tvorí viac než 80 % nákladov. Súhrn praktických riešení, ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií, im ponúka dokument Desatoro riešení pre správcov verejných budov, ktorý pripravila Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov tvoria podľa autorov rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase do začiatku budúcej vykurovacej sezóny. Navrhnuté opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do dvadsať percent. Niektoré opatrenia sú takmer zadarmo, iné si vyžadujú menšiu investíciu, ktorej náklad sa bude kompenzovať zníženou spotrebou energií. Ide napríklad o meranie spotreby energie, o vyregulovanie vykurovacích sústav, útlmové režimy v budovách na noc či na víkend, zavádzanie termostatických hlavíc alebo zatepľovanie striech.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov je dostupné na internetovej stránke planobnovy.sk Na výstavbu a obnovu budov je v pláne obnovy vyčlenených vyše 2,7 miliardy eur. V rámci realizácie investičnej obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených verejných budov je cieľom obnoviť aspoň 117.000 m2 a predpokladá sa obnova až 130.000 m2, s cieľom investovať 200 miliónov eur. 

Radíme: Ako zistiť napadnutie hekermi

Používatelia sú síce voči podvodom obozretnejší, ale kybernetické útoky na mobilné technológie sú na druhej strane čoraz sofistikovanejšie. Aj štatistika vyhľadávania na Google potvrdila množstvo dopytov na témy, ako zistiť, či je mobilné zariadenie napadnuté hekermi. Experti z Bespokesoftwaredevelopment.com sa tak rozhodli poskytnúť zoznam typických príznakov, ktoré pomôžu zistiť, či ste sa nestali obeťou kybernetického útoku aj vy.

Hneď ako zistíte, že vaše mobilné zariadenie bolo napadnuté hekermi, musíte kontaktovať políciu a oznámiť, že ste sa stali obeťou krádeže totožnosti. A samozrejme následne aj svojho poskytovateľa s policajnou správou.

Typické signály
 • Životnosť batérie sa oslabuje: Čím dlhšie máte telefón, tým nižšia je životnosť batérie. Ak je však váš telefón relatívne nový a v dobrom stave, existuje veľká šanca, že ak bol váš telefón napadnutý hekermi, všimnete si, že sa vám výrazne vybije batéria. Dôvodom je, že do zariadenia bol nainštalovaný malvér, ktorý tajne využíva existujúce zdroje a aplikácie vášho telefónu a prenáša všetky údaje späť hekerovi alebo serveru.
 • Mobil sa prehrieva: Nadmerné používanie telefónu môže spôsobiť, že bude o niečo teplejší ako zvyčajne. Signálom napadnutia je aj fakt, že sa mobilné zariadenie zahrieva bez nadmerného používania. Je to opäť preto, že heker nainštaluje malvér spustený na pozadí, čo vedie k ďalšej aktivite spôsobujúcej prehrievanie.
 • Hluk na pozadí pri hovoroch: Ak bol váš telefón napadnutý, môžete si počas telefonovania alebo zapnutého zvuku všimnúť veľa hluku na pozadí. Môže to byť znamenie, že niekto počúva vašu konverzáciu, alebo že do vášho zariadenia vstúpil heker.
 • Konzistentné vyskakovacie okná a tajomný zážitok z prehliadania: Vyskakovacie reklamy sú relatívne normálne. Ak si ale zbadáte neustále vyskakovacie reklamy, v ktorých sa spustil adware nútiaci klikať na stránky, ktoré prinášajú príjmy, to už nie je bežné. Musíte sa tiež vyhnúť klikaniu na akékoľvek odkazy, ktoré vyžadujú osobné alebo finančné informácie. Rovnako ak váš prehliadač vyzerá zvláštne a každá webová stránka, ktorú navštívite, nevyzerá správne, alebo ste boli presmerovaní na iné stránky, je pravdepodobné, že ste boli napadnutí. Opäť platí, že najlepšie je vždy zmeniť heslá a odinštalovať programy, ktoré nepoznáte.
 • Pomalý výkon: Aj ak sa vaše zariadenie spomalí, často zamrzne, alebo jednoducho zasekne, môže ísť omalvér, pretože opäť zaťažuje telefón. Môžete sa tiež stretnúť s tým, že budete musieť vynútiť reštart zariadenia, aby ste zatvorili aplikácie, ktoré ukazujú, že sú stále spustené napriek ich zatvoreniu.
 • Aplikácie, správy, odchádzajúce hovory, ktoré nepoznáte: Silnými signálmi, že váš telefón mohol byť napadnutý, je príval neznámych čísel, textových správ a stiahnutých aplikácií, ktoré používajú vaše údaje. Buďte opatrní, pretože ste sa pravdepodobne stali obeťou porušenia ochrany údajov, a je dôležité, aby ste na nič neodpovedali ani nereagovali. Ak máte podozrenie na neobvyklú aktivitu, zablokujte volajúceho a nahláste to ako spam svojmu poskytovateľovi. Ďalším dôvodom, prečo sa vyhnúť odpovedaniu na číslo, ktoré nepoznáte, je, že často ide o drahé čísla s vysokým príplatkom, z ktorých všetky výnosy idú priamo späť kyberzločincom. Najlepšie je teda skontrolovať si aj svoje mesačné účty.
 • Spotreba dát je nezvyčajne vysoká: Väčšina používateľov mobilných telefónov bude zhruba vedieť, koľko dát v priemere spotrebuje za mesiac. Akékoľvek nezvyčajné špičky môžu signalizovať malvér v telefóne. Niektoré varovné signály zahŕňajú nahrávanie veľkých dátových súborov a načítanie aplikácií vo všeobecnosti trvá dlho. To všetko môže pochádzať zo špionážnych aplikácií alebo malvéru, ktorý beží na pozadí a odosiela informácie späť na server, z ktorého pochádzajú.
 • Podozrivá aktivita na osobných účtoch: Od aplikácií sociálnych médií až po emaily sú vaše osobné údaje zraniteľné voči hekerom a jasným varovným signálom, že váš telefón mohol byť napadnutý, je podozrivá aktivita na akomkoľvek prepojenom účte. Dávajte si pozor na maily o obnovení hesla alebo bezpečnostnú správu o prepojení nového zariadenia. Ak ste osobne neurobili žiadnu z týchto vecí, neotvárajte žiadny e-mail, odkaz ani aplikáciu. Najlepšie je zmeniť si heslá ihneď po prihlásení sa do on-line prehliadača mimo vášho zariadenia.
 • Váš signál zmizol: Známy prípad, kedy od svojho mobilného operátora dostanete upozornenie alebo správu o zmene vo vašom účte, ktorú ste neurobili. Nakoniec úplne stratíte signál a nebudete sa môcť prihlásiť do žiadnych bankových účtov alebo emailov.

štvrtok 16. júna 2022

NCZI: Slováci a lieky

Spotreba liekov vlani na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) medziročne opäť rástla. Aj v roku 2021 boli najviac predpisovanými lieky na srdcovo-cievny systém. Z voľnopredajných liekov si pacienti kupovali najčastejšie lieky na dýchacie cesty.

Po roku 2020, kedy sa objavila pandémia ochorenia COVID-19 a spotreba liekov medziročne poklesla, bol už v roku 2021 zaznamenaný opätovný medziročný nárast spotreby humánnych liekov. Celková finančná úhrada za lieky medziročne stúpla o 7,7 % na 1.968,3 mil. eur, z čoho zdravotné poisťovne uhradili 1.467,1 mil. eur a pacienti zaplatili 501,1 mil. eur. Spotreba liekov vyjadrená počtom balení medziročne vzrástla o 7,3 % a predstavovala 159,6 mil. balení. Z tohto počtu najväčší podiel vydaných balení tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (58,6 %) a voľnopredajné lieky (25,7 %). Nasledovali lieky vydané na recept, ktoré si však platili pacienti v plnej výške (8,0 %) a lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie (7,7 %).

K najviac predpisovaným liekom patrili lieky na kardiovaskulárny systém (25,9 mil. balení) a nervový systém (14,1 mil. balení). Z konkrétnych liekov boli najčastejšie predpisované analgetikum NOVALGIN a lieky na kardiovaskulárny systém NEBILET a AGEN. Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli lieky na ochorenia respiračného systému (10,0 mil. balení), tráviacieho traktu a metabolizmu (8,7 mil. balení) a nervového systému (7,6 mil. balení). Najviac zaplatili pacienti za lieky na respiračný systém (56,7 mil. eur), tráviaci trakt a metabolizmus (55,1 mil. eur) a muskuloskeletárny systém (42,6 mil. eur). Najviac kupovanými voľnopredajnými liekmi boli PARALEN, MUCONASAL PLUS a ACYLPYRIN.

Spotreba predpísaných zdravotníckych pomôcok (212,3 mil. balení) sa oproti roku 2020 zvýšila o 0,2 %. Poisťovne za ne uhradili 506,4 mil. eur a pacienti doplácali 47,2 mil. eur. Množstvo vydaných dietetických potravín (4,0 mil. balení) sa medziročne zvýšilo o 2,9 %. Úhrada poisťovní predstavovala 32,4 mil. eur a doplatok občanov 5,9 mil. eur.

EU: Obrana a energetická autonómia kľúčové

Európski občania podporujú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a očakávajú, že Európska únia postupne ukončí svoju závislosť od ruských zdrojov energie. Prieskum Eurobarometra č. 526 – Kľúčové výzvy súčasnosti: EÚ v roku 2022 sa uskutočnil prostredníctvom 26.578 osobných aj on-line rozhovorov medzi 19. aprílom a 16. májom 2022 v 27 členských štátoch EÚ. 

Obrana a bezpečnosť – Prevažná väčšina občanov EÚ (81 %) podporuje spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku medzi členskými štátmi EÚ, pričom tento názor vyjadrili v každej krajine najmenej dve tretiny respondentov. Okrem toho 93 % z nich súhlasí s tým, že členské štáty by mali konať spoločne, pokiaľ ide o obranu územia EÚ, a 85 % sa domnieva, že spolupráca v otázkach obrany na úrovni EÚ by sa mala zintenzívniť.

Energetická autonómia – Eurobarometer poukazuje aj na to, že ciele stanovené v pláne RePowerEU majú veľkú podporu. Podľa 87 % respondentov by EÚ mala svoju závislosť od ruských zdrojov energie znížiť čo najskôr. 80 % z nich súhlasí s tým, že energetická politika môže prispieť k ochrane strategických záujmov EÚ. 86 % oslovených sa domnieva, že zníženie dovozu ropy a plynu a investovanie do energie z obnoviteľných zdrojov je dôležité pre našu celkovú bezpečnosť, a 87 % si myslí, že vďaka zvýšeniu energetickej účinnosti budeme menej závislí od výrobcov energie mimo EÚ. 85 % respondentov by si prialo, aby EÚ masívne investovala do obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia proti zmene klímy – 85 % Európanov si myslí, že opatrenia proti zmene klímy môžu prispieť k zlepšeniu ich zdravia a blahobytu a rovnaký počet verí, že vďaka tomu môžu vzniknúť nové príležitosti pre inovácie, investície a tvorbu pracovných miest. Hoci sa 49 % respondentov obáva, že by opatrenia proti zmene klímy mohli uškodiť nášmu hospodárstvu, 83 % si myslí, že môžu v budúcnosti prispieť k zníženiu nákladov spojených s väčšími ekologickými škodami. Okrem toho sa 81 % respondentov domnieva, že energia z obnoviteľných zdrojov môže z dlhodobého hľadiska obmedziť cenu, ktorú platíme za spotrebu energie.

Kľúčové priority – Z Eurobarometra vyplýva, že podľa Európanov by sa vzhľadom na súčasnú situáciu mala v roku 2022 najväčšia pozornosť venovať obrane a bezpečnosti (34 %) a tomu, aby „EÚ a jej členské štáty boli v oblasti dodávok energie nezávislejšie“ (26 %). Hneď za tým nasleduje riešenie hospodárskej situácie (24 %), otázok životného prostredia a zmeny klímy (22 %) a nezamestnanosti (21 %).

Pandémia koronavírusu – Väčšina respondentov je spokojná so spôsobom, akým očkovaciu stratégiu riešila EÚ (58 %) a ich vlastná vláda (59 %).On-line: Cirkulárne huby IKEA

Ponuka výrobkov, ktoré IKEA predáva v tzv. cirkulárnych huboch, je už dostupná on-line. Na webových stránkach spoločnosti tak pribudol aktuálny prehľad tovaru, ktorý sa touto formou ponúka, či už ide o použitý nábytok alebo dopredaj výrobkov, ktoré už nie sú v štandardnej ponuke. 

Na webe bude možné si vybraný výrobok zarezervovať a počas nasledujúcich 48 hodín si ho aj vyzdvihnúť. Produkty ponúkané za výhodné ceny sú čoraz viac obľúbené. Sprístupnením aktuálnej ponuky na webe sa má nakupovanie uľahčiť a a má tiež získať nových zákazníkov.

Služba Druhý život nábytku umožňuje ponúknuť použitý nábytok na odkúpenie späť do IKEA priamo cez web druhyzivotnabytku.sk. Dohodnutá výkupná cena sa zákazníkom vypláca pomocou elektronickej refundačnej karty.

SEPA: Okamžité platby

Okamžité platby sa za prvé tri mesiace fungovania stali na Slovensku veľmi obľúbené, čo potvrdzujú aktuálne údaje Národnej banky Slovenska: na účty v rámci Slovenska bolo ku koncu apríla tohto roku odoslaných 5,590 milióna okamžitých platieb, cezhranične bolo odoslaných 242.000 a prijatých 202.000 platieb. Ďalším míľnikom bude zapojenie ostatných slovenských bánk a aj štátu prostredníctvom Štátnej pokladnice.

Keďže okamžité platby sú dostupné pre klientov prakticky nepretržite, ich zavedenie si vyžaduje značný zásah do bankových systémov. Musia byť pritom zachované prísne štandardy z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí. Systémy monitorovania rizík a podvodov musia byť nastavené tak, aby poskytovali a podporovali dobrú používateľskú skúsenosť, zároveň, aby dokázali čeliť výzvam vyplývajúcim z nepretržitej prevádzky.

Výhody SEPA okamžitých platieb
• rýchlosť - prevod finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi v priebehu niekoľkých sekúnd,
• elektronické platby uskutočniteľné kedykoľvek a kdekoľvek,
• lepší cash-flow manažment vďaka nepretržitej dostupnosti 24/7/365,
• jedna schéma pre národné aj cezhraničné platby v eurách,
• maximálna suma pokrýva potreby príslušných segmentov (transakčný limit 100 000 eur),
• podpora nových technológií,
• potenciál náhrady hotovosti,
• harmonizácia platieb v eurách,
• bezpečnosť a súlad s ďalšou legislatívou.

streda 15. júna 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy v apríli 2022

Mzdy v apríli 2022 síce na Slovensku medziročne rástli, opäť však prevažne pomalšie ako inflácia. Najdynamickejšie sa podľa Štatistického úradu SR dvihli v ubytovaní, skoro o tretinu. Naopak klesli vo vybraných trhových službách a priemysle. Aj počet zamestnancov výraznejšie vzrástol v ubytovaní o 16,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 % a tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 %. 

O menej než štyri percentá sa zvýšila zamestnanosť v doprave a skladovaní, maloobchode, predaji a oprave motorových vozidiel, stavebníctve a vo veľkoobchode. Pokles počtu zamestnaných ľudí do 1 % vykázali dve odvetvia – priemysel, ktorý zamestnáva najviac ľudí, a to o 0,2 % a súčasne vybrané trhové služby o 0,5 %. V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 8 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 8,9 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,8 %. V predaji a oprave motorových vozidiel sa počet zamestnancov počas prvých štyroch mesiacov 2022 nezmenil, mierny úbytok nastal len v priemysle (o 0,1 %).

V apríli 2022 sa medziročne majvýraznejšie zvýšili mzdy v ubytovaní (o 29,7 % na 908 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 13,1 % na 630 eur). Dvojciferný rast miezd bol zaznamenaný aj v stavebníctve (o 11,9 % na 896 eur), predaji a oprave motorových vozidiel (o 11,6 % na 1.229 eur) a v maloobchode (o 11,3 % na 944 eur). Najnižší rast miezd bol v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, v informačných a komunikačných činnostiach (o 4 % na 2.276 eur). V priemysle, kde je zamestnaných najviac ľudí, mzdy oproti aprílu 2021 vzrástli o 7 %. Po zohľadnení vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) sa reálne mzdy zvýšili najviac v ubytovaní, a to až o 16 %. Reálna mzda klesla najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach o 7 %, vo vybraných trhových službách o 5,7 % a v doprave a skladovaní o 5,5 %. V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 27,5 % (862 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali informačné a komunikačné činnosti o 6,2 % (2.260 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda reálne vzrástla najviac v ubytovaní (o 16 %). Naopak, najvyšší pokles reálnej mzdy bol v informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 %.

EU: Certifikát Digital COVID

Európsky parlament a Rada prijali návrh Európskej komisie o predĺžení platnosti certifikátu EÚ o digitálnom COVID o jeden rok. Predĺženie umožní osobám naďalej používať svoj certifikát na cestovanie po celej Európskej únii po dátume uplynutia platnosti nariadenia, ktorým je 30. jún 2022.

Európsky parlament a Rada sa tiež dohodli na zavedení niektorých dodatočných zmien do systému digitálnych certifikátov COVID EÚ, aby bol pre občanov ešte dostupnejší. Členské štáty budú môcť najmä vydávať osvedčenia účastníkom klinických skúšok a budú uznávať ďalšie typy testov na antigén.

Európsky parlament a Rada budú musieť formálne prijať politickú dohodu. Do 31. decembra 2022 Európska komisia zverejní správu o digitálnom certifikáte COVID EÚ, ku ktorej môže byť priložený návrh na skrátenie obdobia uplatňovania nariadenia s prihliadnutím na vývoj epidemiologickej situácie.

Trend: Bankové útoky

Finančné inštitúcie čelia zvýšenému počtu deštruktívnych útokov a stávajú sa obeťami ransomvéru väčšou mierou než v minulých rokoch. Sofistikované kyberzločinecké skupiny upúšťajú od podvodov s bankovými prevodmi a zameriavajú sa na trhové stratégie, preberanie kontroly nad maklérskymi účtami a na útoky prostredníctvom tretích strán. Spoločnosť VMware, Inc. zverejnila svoju piatu výročnú správu o moderných bankových lúpežiach, ktorá skúma postoje popredných manažérov informačnej bezpečnosti vo finančnom sektore k vývoju správania kyberzločineckých kartelov a posuny v kybernetickej obrane. 

V štúdii Modern Bank Heists 63 % finančných inštitúcií priznalo, že zažíva nárast počtu deštruktívnych útokov, pričom kyberzločinci ničia dôkazy, ktoré by sa inak objavili pri vyšetrovaní bezpečnostných incidentov. Navyše 74 % oslovených subjektov za posledný rok zaznamenalo aspoň jeden útok ransomvéru a 63 % zaplatilo výkupné. Väčšina finančných inštitúcií má najväčšie obavy z Ruska kvôli pokračujúcej eskalácii geopolitického napätia v kybernetickom priestore. Autori štúdie ďalej zistili, že akonáhle kyberzločinci získajú prístup do finančnej inštitúcie, už ich nezaujímajú bankové prevody alebo prístup ku kapitálu. Namiesto toho teraz hľadajú neverejné trhové informácie, akým sú odhady ziskov, verejné ponuky alebo významné transakcie. Útoky zamerané na trhové stratégie zaznamenali dve tretiny (66 %) finančných inštitúcií. Táto moderná manipulácia s trhom je zladená s ekonomickou špionážou a je možné ju zneužiť na digitalizáciu obchodovania zasvätených osôb.

Ďalšie dôležité zistenia štúdie 2022 Modern Bank Heists Report:
 • 60 % finančných inštitúcií zaznamenalo zvýšené množstvo útokov prostredníctvom tretích strán, čo predstavuje 58 % nárast oproti minulému roku. Ide o novú situáciu, keď zločinci zneužívajú digitálnu transformáciu finančnej inštitúcie na útok na vzájomne prepojené partnerské subjekty.
 • 67% finančných inštitúcií zaznamenalo manipuláciu s časovými pečiatkami, teda útok zvaný Chronos pomenovaný podľa boha času v gréckej mytológii. Za pozornosť stojí zistenie, že 44 % útokov typu Chronos cielilo na pozície na trhu.
 • 83 % respondentov sa obáva o bezpečnosť kryptomenových búrz. Výhodou pre kyberzločincov pri zacielení na burzy kryptomien je, že úspešné útoky je možné okamžite a priamo premeniť na digitálne peniaze. Väčšina finančných inštitúcií plánuje tento rok navýšiť rozpočet o 20 - 30 %. Medzi hlavné investičné priority patrí rozšírená detekcia a reakcia (XDR), zabezpečenie pracovných záťaží a bezpečnosť mobilných zariadení.
„Kryptomeny sú skutočné meny, ale spotrebitelia s nimi často zachádzajú, ako by neboli. Ľudia dôverujú novo vznikajúcim burzám, hoci dostatočne nechránia svoju menu alebo dokonca svoje vlastné účty správcov. V krypto-svete by spotrebitelia mali prevziať určitú mieru zodpovednosti za ochranu svojej kryptomeny. Neexistujú žiadne záruky, že kyberzločinci nebudú cieliť burzy, aktívne využívané peňaženky aj prostriedky uložené offline. Je nutné predpokladať, že nech sú peniaze uložené kdekoľvek, nájdu sa zločinci, ktorí sa ich pokúsia ukradnúť,“ hovorí Rick McElroy.

Aktuálne: Finančné problémy aj zmena klímy

Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey (14.808 príslušníkov generácie Z a 8.412 mileniálov, 46 krajín) príslušníci generácie Z a mileniáli sú hlboko znepokojení stavom sveta a aktívne sa snažia nájsť rovnováhu medzi výzvami každodenného života a túžbou po spoločenskej zmene.

Mileniáli (36 %) a generácia Z (29 %) sa zhodujú v tom, že ich najväčšou obavou sú rastúce náklady na život. Takmer polovica príslušníkov týchto generácií žije od výplaty k výplate a obáva sa, že nebude schopná pokryť svoje výdavky. To pravdepodobne ovplyvňuje aj ich schopnosť sporiť a vysvetľuje, prečo zhruba tretina respondentov necíti finančnú istotu a obáva sa, že nebudú môcť spokojne odísť do dôchodku. Viacerí príslušníci generácie Z (43 %) a mileniáli (33 %) majú popri svojom hlavnom zamestnaní druhú platenú prácu na čiastočný alebo plný úväzok. Malé, ale rastúce percento sa tiež sťahuje do lacnejších miest a využíva finančné výhody práce na diaľku.

Obrovským problémom pre obe generácie sú klimatické zmeny. Tri štvrtiny respondentov súhlasia s tvrdením, že pokiaľ ide o klimatickú krízu, svet sa nachádza v zlomovom bode, a menej ako polovica je optimistická, že úsilie o záchranu planéty bude úspešné. Prevažná väčšina oboch generácií (90 %) vynakladá aspoň určité úsilie na zníženie vlastného vplyvu na životné prostredie, pričom sa primárne zameriavajú na bežné činnosti, akými sú používanie recyklovateľných predmetov alebo nakupovanie lokálnych a ekologických potravín. Viacerí sú dokonca ochotní míňať za svoje rozhodnutia viac peňazí – 64 % príslušníkov generácie Z by zaplatilo viac za nákup ekologicky udržateľného výrobku v porovnaní s 36 %, ktorí by si vybrali lacnejší, no menej udržateľný výrobok.

Pre mileniálov a generáciu Z sú dôležitými témami aj stres a snaha o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Približne štyria z desiatich respondentov uviedli, že sú v strese stále alebo väčšinou, a takmer polovica opýtaných sa cíti vyhorená v dôsledku pracovného tlaku. Tri štvrtiny respondentov tvrdia, že by uprednostnili hybridnú prácu alebo prácu na diaľku, a mnohí by chceli flexibilnejší pracovný čas. Zamestnávatelia by preto mali podnikať také kroky, aby nemali problém získať a udržať si kvalitných zamestnancov. Ak budú zamestnanci vidieť, že sa firma usiluje o vytváranie zdravého pracovného prostredia a kladie dôraz na udržateľnosť a budovanie rozmanitejšej a inkluzívnejšej kultúry, je veľká pravdepodobnosť, že u svojho zamestnávateľa zostanú dlhodobo.


utorok 14. júna 2022

Inflácia: V máji už vyše 12 %

Inflácia na Slovensku je najvyššia od júna 2000. Naďalej stúpajú ceny potravín, pohonných hmôt a energií, ale tiež v reštauráciách a kaviarňach, za ubytovacie služby a aj za odevy a obuv. Medziročne inflácia podľa Štatistického úradu SR rástla už šestnásty mesiac za sebou, a kým jej hodnota v januári bola na úrovni 8,4 %, v máji sa dostala na nové 22-ročné maximum 12,6 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 12,1 % a čistá inflácia hodnotu 10,7 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,9 % a čistá inflácia hodnotu 1,3 %.

Medzimesačný rast cien v máji o 1,6 % ovplyvnili najmä vyššie ceny potravín o 3,8 %. Rast cien bol u mäsa o 4,6 %, mlieka, syrov a vajec o 4,1 % a chleba a obilnín o 3,8 %, ale najviac rástli ceny olejov a tukov o 10,4 % (z toho maslo o 10,2 %, olej o 14,5 %). Klesli len ceny zeleniny o 0,7 %. Náklady na bývanie boli vyššie o 2,6 % a údržbu a opravy obydlia o 2,2 %. Z energií sa výraznejšie navyšovali len ceny za pevné palivá o 1,9 %, ceny pohonných hmôt o 4,5 %. Vzrástli tiež ceny v reštauráciách a kaviarňach o 2,2 % a ubytovacie služby o 1,9 %. Drahšie boli aj telekomunikačné služby, odievanie a obuv a tiež potreby a zariadenia na rekreáciu a do záhrady.

Medziročne boli ceny potravín drahšie až o 16,6 %, ceny mäsa o 16,5 %, chleba a obilnín o 18,8 % a mlieka, syrov a vajec o 17,4 %. Naďalej rástli ceny olejov a tukov o 40,1 % a výrazne sme si museli priplatiť aj pri nákupe zeleniny o 19,6 % viac. Náklady na bývanie stúpli o 15,6 %, za imputované nájomné o 19,4 %, údržbu a opravy obydlia o 20,7 %. Ceny za elektrinu, plyn a tepelnú energiu vzrástli sumárne o 15,7 %. Pohonné hmoty sa medziročne zvýšili o 36,8 %,  reštauračné a kaviarenské služby o 13,5 % a ubytovacie služby o 8,3 %. Rástli ceny aj za telekomunikačné služby, odevy a obuv, či pomôcky a služby osobnej starostlivosti.

Index spotrebiteľských cien sa v máji oproti aprílu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,5 %, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 1,7 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 12,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 12,7 %, za domácnosti dôchodcov o 13,5 %. V súhrne za päť mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 10,4 % (za domácnosti zamestnancov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 10,4 %, za domácnosti dôchodcov o 11,3 %). 

EU: Dohoda s USA v oblasti zdravia

Európska komisia a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA podpísali dohodu o posilnení spolupráce v oblasti pripravenosti a reakcie na ohrozenia verejného zdravia. Vďaka nej budú môcť Európska komisia a Spojené štáty spolupracovať na širokej škále tém v záujme spoločného riešenia núdzových zdravotných situácií.

Transatlantickú dohodu, ktorá bola podpísaná 19. mája t. r. v Berlíne, bude na strane EÚ koordinovať Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) a Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, na strane USA to bude ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb. V rámci tejto dohody bude Európska komisia so Spojenými štátmi spolupracovať v oblasti informácií týkajúcich sa epidémií a dodávateľských reťazcov, výskumu a inovácií, ako aj výroby zdravotníckych protiopatrení vrátane vakcín a terapeutík. 

Tým, že sa vďaka dohode uľahčí výmena informácií, poznatkov a údajov, zníži sa miera duplicity a zabezpečí sa silná súčinnosť našich snáh v oblasti pripravenosti a reakcie. Európska komisia a Spojené štáty americké posilnia vzájomnú spoluprácu najmä v týchto oblastiach:
 • revízia spoločných posúdení hrozieb s cieľom identifikovať aspoň jedno najrelevantnejšie ohrozenie verejného zdravia za rok a spolupracovať na jeho riešení,
 • zdieľanie zabezpečených údajov na účely globálneho dohľadu v záujme včasného odhaľovania nových ohrození zdravia,
 • podpora obstarávania vrátane posudzovania platforiem pre vakcíny a výmeny najlepších postupov v súvislosti s dohodami o vakcínach,
 • koordinácia podpory výskumu a vývoja inovačných zdravotníckych protiopatrení,
 • podpora tretích krajín v oblasti pripravenosti a reakcie na ohrozenia verejného zdravia,
 • boj proti nepodloženým tvrdeniam a dezinformáciám v súvislosti s ohrozeniami zdravia výmenou osvedčených postupov a prijímaním spoločných krokov.

Digitalizácia: Často končí pri Facebooku a e-shopoch

Polovica Čechov vníma svoje digitálne schopnosti na nadpriemernej, alebo dokonca na veľmi vysokej úrovni. Medzi Slovákmi je podiel takýchto ľudí dokonca ešte o niekoľko percent vyšší. Vysoké je aj percento Slovákov a Čechov, ktorí si nové technológie a aplikácie osvojujú s radosťou. Napriek tomu sa stále nájdu oblasti, kde digitálne riešenia populárne nie sú. 

Prevažná väčšina Slovákov a Čechov (vyše 80 %) podľa prieskumu, ktorý pre IT spoločnosť Solitea vypracovala agentúra EMA dáta (31.3.2022, 1.145 respondentov) každodenne používa e-mail, nasledujú sociálne siete – tie každý deň otvárajú zhruba tri štvrtiny ľudí v oboch štátoch. Polovica každodenne používa on-line bankovníctvo a nejakú formu zábavy, či už ide o streamovanie videa, hudby, hranie hier alebo hazard. Necelých 40 % Slovákov tiež na každodennej báze nakupuje on-line a 20 % navštevuje on-line bazáre. Medzi Čechmi je to veľmi podobné. Nezanedbateľný podiel oboch národov používa on-line služby, ktoré boli pred pandémiou ešte málo populárne. Niekoľkokrát do týždňa si objednáva jedlo on-line s donáškou každý piaty Slovák či Čech. Pri covidových lockdownoch, kedy reštaurácie fungovali len v donáškovom režime, si ľudia na túto službu zvykli a ani pri uvoľnení opatrení ju neprestali využívať. Časť populácie mala v poslednom roku skúsenosť s on-line vzdelávaním (26 % SK, 29 % CZ) či on-line voľnočasovými aktivitami, ako sú cvičenia, hobby a kurzy (17 % SK, 20 % CZ). Okolo 21 % Slovákov aj Čechov v poslednom roku tiež komunikovalo on-line s úradmi alebo zdravotnými poisťovňami. 

Na Slovensku prevládajú ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že technologické novinky a aplikácie vyhľadávajú. Do tejto kategórie sa zaradilo 38 % respondentov. O percento menej bolo tých, ktorí údajne už žiadne nové digitálne pomôcky nepotrebujú. Práve do tejto skupiny sa zaradilo najviac opýtaných v Česku, presne 42 %. Čechov, ktorí idú novým aplikáciám proaktívne naproti, je tretina. Slováci si nové technológie a aplikácie osvojujú rýchlejšie než Česi, čo potvrdili aj odpovede na otázku, aké komunikačné kanály oba národy využívajú so svojimi blízkymi. Zatiaľčo v Česku stále prevláda klasický telefonický hovor (45 %), Slováci so svojimi blízkymi najčastejšie volajú prostredníctvom aplikácií ako Whatsapp, Messenger a pod. (40 %). Telefonát volí o 3 % menej respondentov. Tretím najpopulárnejším kanálom pre komunikáciu so svojimi blízkymi je v Česku aj na Slovensku chat (SK 19 %, CZ 17 %).

Hoci sa on-line verzie mnohých ešte donedávna čisto off-line oblastí v životoch Čechov a Slovákov ujali na každodennej báze, niektoré činnosti riešia stále po starom. To je prípad účtovníctva. Hoci existuje množstvo nástrojov, ktoré účtovníctvo automatizujú alebo prinajmenšom sprehľadňujú a zjednodušujú, najväčší podiel Čechov (30 %) aj Slovákov (34 %) ho radšej delegujú na niekoho iného, napríklad na účtovníčky. Ďalej 11 % Čechov a 15 % Slovákov si ho vedie v počítačových tabuľkách, 14 % a 18 % na papieri a nejaký digitálny účtovný nástroj používajú jednotky percent opýtaných respondentov.


Novinka: Aplikácia VRP 2

Od 1. júla tohto roka budú môcť podnikatelia na Slovensku využívať na evidenciu tržieb novú aplikáciu VRP 2. Dostupná bude od tohto dátumu v Google Play a okrem iného ponúkne aj funkciu zaokrúhľovania cien. Fungovať bude na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez podporované webové prehliadače. Finančná správa pracovala na vývoji aplikácie od decembra 2021. Celkovo by si mohlo Android verziu VRP 2 stiahnuť až 18 tisíc používateľov.

Aplikácia bude disponovať všetkými dôležitými funkciami ako predošlá aplikácia Pokladnica. Bude podporovať aj tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a bude obsahovať aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb. Prínosom je zapracovanie responzívneho dizajnu, ktorý robí použitie aplikácie komfortnejším, napr. aj pri použití webového rozhrania na mobilnom telefóne. Novinkou bude funkcia zaokrúhľovania. K 1. júlu tohto roka totiž nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorá má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Podnikatelia sa nemusia tejto zmeny obávať, nakoľko VRP 2 bude disponovať aj touto funkcionalitou.

Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, tak budú môcť dočasne používať aj pôvodnú aplikáciu Pokladnica. Finančná správa im však odporúča, aby si stiahli a nainštalovali už novú aplikáciu VRP 2 a starosť so zaokrúhľovaním im tak ubudne. Zároveň finančná správa upozorňuje, že jej cieľom je doterajšiu aplikáciu Pokladnica čoskoro odstaviť z prevádzky. V prvej fáze programovania bol primárne dôraz kladený na podporu tlače pokladničných doklado LPv, preto nie je VRP 2 zatiaľ dostupná pre iOS zariadenia. Finančná správa však vyvíja maximálne úsilie, aby bola nová aplikácia čím skôr dostupná aj pre týchto používateľov. Dovtedy budú môcť využívať webové rozhranie, kde bol zapracovaný responzívny dizajn a pokladničné doklady budú môcť tlačiť vo formáte A4, A5, A6 alebo použiť niektorý z na trhu dostupných ovládačov pre tlač na príslušnej mobilnej tlačiarni.


pondelok 13. júna 2022

Upozorňujeme: Nebezpečný zdvihák aj náušnice

Na nové nebezpečné výrobky: nožnicový zdvihák Compass ST-105 SCISSOR JACK item 09 227 a náušnice La Tienda del Colombiano upozorňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Opäť môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

Nožnicový zdvihák Compass ST-105 SCISSOR JACK item 09 227 z Číny s maximálnou nosnosťou 1500 kg slúži na zdvihnutie vozidla pri výmene kolies.  Pozostáva zo zdviháku, oddeliteľnej kľuky a návodu. Pri jeho zaťažení na maximálnu nosnosť hrozí z dôvodu nedostatočnej konštrukčnej pevnosti preťaženie, následne deformácia zdviháka a zrútenie vozidla. Pokiaľ sa bude osoba obsluhujúca zdvihák nachádzať v bezprostrednej blízkosti vozidla, môže dôjsť k zraneniu. Slovenská obchodná inšpekcia odporúča, aby ste tento výrobok vo vlastnom záujme prestali používať. Pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu máte právo na vrátenie kúpnej ceny.

Náušnice La Tienda del Colombiano z Peru v rôznych tvaroch hnedej farby s rôznymi farebnými vzormi (12 párov na jednej papierovej podložke) obsahujú nadlimitný obsah kadmia a niklu. Kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele, kde môže poškodiť orgány a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny Nikel je silný senzibilizátor a môže spôsobiť rôzne alergické reakcie, ak sa vyskytuje v predmetoch, ktoré prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou. Tento výrobok Slovenská obchodná inšpekcia v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR zadržala pri kontrole vonkajších hraníc a zakázala uviesť na trh Európskej únie.

EU: 2,4 miliardy eur na urýchlenie zelenej transformácie

Tretí investičný cyklus modernizačného fondu uzatvára 2,4 miliardy eur pre 7 prijímateľských krajín na modernizáciu energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energií vytýčené na obdobie do roku 2030: v Rumunsku (1391,6 milióna eur), Česku (520 miliónov eur), Poľsku (244,2 milióna eur), Litve (85 miliónov), Maďarsku (74,3 milióna eur), na Slovensku (49,5 milióna eur) a v Chorvátsku (40 miliónov). 

Z modernizačného fondu sa podporuje 45 investičných návrhov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, modernizácie energetických sietí a energetickej efektívnosti v sektore energetiky, priemysle, budovách i doprave, ako aj náhrada výroby energie z uhlia výrobou z paliva s nižšou uhlíkovou náročnosťou. Príklady investícií:
 • modernizácia systémov verejného osvetlenia v obciach, premena uhlia na biomasu a plyn v diaľkovom vykurovaní a zariadeniach ETS, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti v Česku,
 • výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Chorvátsku,
 • renovácia verejných budov, zvyšovanie energetickej efektívnosti v Litve,
 • výstavba ôsmich fotovoltických parkov a dvoch plynových turbín s kombinovaným cyklom, v ktorých sa lignit na výrobu elektriny nahradí obnoviteľnými zdrojmi a plynom, a modernizácia elektrických sietí v Rumunku,
 • zlepšenie energetickej efektívnosti priemyslu v Poľsku,
 • inštalácia zariadení na uskladňovanie energie na zlepšenie bezpečnosti siete v Maďarsku,
 • obnova a rozšírenie sietí diaľkového vykurovania a chladenia na Slovensku.
Lehota, ktorú prijímateľské členské štáty majú na predloženie investičných návrhov na možnú pomoc z modernizačného fondu, uplynie 16. augusta 2022 v prípade neprioritných návrhov (teda investícií, ktoré nespadajú do prioritných oblastí fondu) a 13. septembra 2022 v prípade prioritných návrhov (teda investícií, ktoré spadajú do prioritných oblastí).

SR: Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2022

Počet ľudí bez práce v priebehu 1. štvrťroka 2022 na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahol 174,9 tis. osôb. Počet nezamestnaných bol medziročne nižší o 8,1 %, klesol o 15-tisíc osôb. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa počet nezamestnaných po sezónnom očistení znížil o 3 % na 177,5 tis. osôb. Miera nezamestnanosti oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesla o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,4 %.

V prvom štvrťroku 2022 tvorili dlhodobo nezamestnaní (bez práce 1 rok a viac) 116 tis. osôb, čo predstavovalo takmer 36 % medziročný nárast. Podiel dlhodobo nezamestnaných bol oveľa vyšší než pred rokom. Ešte v 1. štvrťroku 2021 tvorili ľudia bez práce dlhšie ako 11 mesiacov len 45 % spomedzi všetkých nezamestnaných, aktuálne to bolo vyše 66 %. Krátkodobá nezamestnanosť klesla na začiatku roka 2022 o takmer polovicu, naďalej bolo bez práce menej ako 12 mesiacov necelých 59 tis. osôb. Úbytok nezamestnaných nastal len vo vybraných vekových skupinách, opačný trend nárast počtu nezamestnaných nastal v skupine mladých ľudí vo veku 25 až 34 rokov, v skupine 50 až 54 ročných, ako aj v skupine osôb tesne pred dôchodkom (60 a viac rokov). Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, v obchode a v stavebníctve. V týchto skupinách však nastal medziročný pokles nezamestnaných. Doposiaľ nikdy nepracovalo 49,6 tis. osôb, čo predstavovalo viac než štvrtinu spomedzi nezamestnaných.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v 1. štvrťroku 2022 medziročne klesol vo všetkých ôsmich krajoch SR. Relatívne najviac nezamestnaných medziročne ubudlo v Žilinskom kraji (pokles o 22,2 %) a Bratislavskom kraji (pokles o 18,7 %). Naopak, len minimálny pokles počtu nezamestnaných nastal v Banskobystrickom kraji (o 1 %). Najviac nezamestnaných bolo aj naďalej v Prešovskom kraji (viac ako 40 tis. osôb), v Košickom kraji (takmer 35 tis. osôb) a v Banskobystrickom kraji (vyše 31 tis. osôb). Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji (11,8 %), tesne pod úrovňou 10 % bola miera nezamestnanosti v Banskobystrickom a Košickom kraji. Naopak najnižšia miera nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji (2,5 %) a v Trenčianskom kraji (3,2 %). Vo všetkých krajoch SR došlo k zníženiu miery nezamestnanosti, relatívne najdynamickejšie v Žilinskom kraji, kde miera nezamestnanosti klesla o 1,4 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 4,3 %.

Trend: Falšované výrobky a nelegálne zdroje

Viac ako polovica (52 %) opýtaných Európanov vo veku od 15 do 24 rokov si za posledný rok kúpila na internete aspoň jeden falšovaný výrobok a tretina (33 %) mala nelegálny prístup k digitálnemu obsahu. Úmyselne si kúpilo falšovaný výrobok 37 % a 21 % používalo, prehrávalo, preberalo, alebo v reálnom čase vysielalo obsah z nelegálnych zdrojov. Slovensko je pod priemerom EÚ: 26 % mladých ľudí si falzifikát kúpilo úmyselne a 17 % vedome využívalo pirátsky obsah. Na druhej strane 60 % mladých Európanov uprednostňuje prístup k digitálnemu obsahu z legálnych zdrojov, pričom v roku 2019 to bolo 50 %. Na Slovensku tento podiel predstavuje 62 % mladých ľudí.

Hlavnými faktormi nákupu falzifikátov a digitálneho pirátstva sú naďalej cena a dostupnosť, ale čoraz dôležitejší je aj vplyv rovesníkov a spoločnosti. Jeden z 10 respondentov uviedol ako dôvod odporúčania influencerov alebo známych osobností. Výsledky štúdie zameranej na duševné vlastníctvo a mládež za rok 2022 (22.021 respondentov vo veku 15 – 24 rokov, 27 členských štátoch EÚ, od 7. do 28. februára 2022), ktorú zverejnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), potvrdili výrazný nárast nákupu falšovaných výrobkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (14 % v roku 2019). Najvyšší podiel bol v Grécku (62 %) a najnižší v Česku (24 %). Medzi falšované výrobky, ktoré mladí ľudia najčastejšie úmyselne kupujú, patria odevy a doplnky (17 %), nasleduje obuv (14 %), elektronické zariadenia (13 %) a hygienické potreby, kozmetika, prípravky na osobnú starostlivosť a parfumy (12 %). Mladí ľudia sú tiež uvádzaní do omylu: neúmyselný nákup falzifikátov predstavuje 37 % a respondenti potvrdili, že je ťažké rozoznať pravý tovar od falzifikátov. Až 48 % respondentov si takéto výrobky nekúpilo, alebo si neboli istí, či si ich kúpili.

Pokiaľ ide o digitálny obsah, medzi mladšími je čoraz bežnejšie využívanie obsahu z legálnych zdrojov: 60 % uviedlo, že v minulom roku nepoužívali, neprehrávali, nepreberali ani nestreamovali obsah z nelegálnych zdrojov v porovnaní s 51 % v roku 2019 a 40 % v roku 2016, čo spomínaný trend potvrdzuje. Úmyselné pirátstvo však zostáva na stabilnej úrovni, pričom 21 % mladých spotrebiteľov (každý piaty) priznalo, že za posledných 12 mesiacov vedome využívali pirátsky obsah. Výrazná časť mladých ľudí bola pri využívaní pirátskeho obsahu uvedená do omylu: 12 % sa k pirátskemu obsahu dostali náhodne a 7 % to nevie posúdiť.. Hlavným typom pirátskeho obsahu boli filmy (61 %) a televízne seriály (52 %), či hudba (36 %), a to predovšetkým prostredníctvom webových stránok, aplikácií, či kanálov sociálnych médií.

Riziko kybernetických podvodov hroziace ich osobe a kybernetických hrozieb sú tie dôležité faktory, ktoré by ich správanie obmedzili. Oslovení respondenti tiež čoraz častejšie uvádzajú lepšie pochopenie negatívneho vplyvu na životné prostredie alebo na spoločnosť ako ďalšie dôležité faktory.