piatok 12. januára 2018

Novinka: Šperky z recyklovaného zlata z elektroniky

Na veľtrhu CES 2018 bola predstavená aj kolekcia šperkov z recyklovaného zlata. Drahý kov pritom pochádza z použitej elektroniky.  

Nový rad šperkov predstavila herečka Nikki Reedová pod svojou módnou značkou Bayou with Love. Sériu prsteňov, náušníc a manžetových gombíkov zo 14 a 18 karátového zlata ponúka už dnes na internete a ich cena je od 78 dolárov. Recyklované zlato sa naďalej používa aj v matičných doskách nových IT produktov.

Podľa štúdie Trucost je dopad na životné prostredie pri recyklovanom využívaní zlata až o 99% nižší, ako keby sa malo vyťažiť. Nedávne prieskumy zároveň potvrdzujú, že iba 12,5% elektronického odpadu sa používa na výrobu nových produktov! V prípade mobilných telefónov napríklad Američania „vyhodia“ v zlate a striebre približne 60 miliónov dolárov ročne.

Na ilustráciu Dell používa vo svojich produktoch a baleniach recyklovateľné materiály už viac ako 10 rokov. Od roku 2012 zrecyklovalo takmer 23 tisíc ton použitých materiálov, medzi ktoré patrí aj plastový odpad z oceánov. Cieľom firmy do konca roka 2020 je zrecyklovať približne 45 tisíc ton odpadu.

e-Tlačivá: Prihláška na STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej forme poštou.  

Zmena v spôsobe prihlasovania na štúdium si vyžiadala úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby mohla univerzita  on-line  vyplnenú prihlášku pokladať za doručenú a pracovať s údajmi v nej. Pribudli napr. funkcie súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé a vkladanie dokumentov v pdf formáte –  ide najmä o vysvedčenia, ocenenia z olympiád a pod. Vyplnením všetkých údajov, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, čestného vyhlásenia a nahraním príloh sa prihláška považuje za doručenú. Ak by predsa nejaký údaj chýbal, uchádzačov budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení fakúlt.

Akademický informačný systém STU uľahčuje študentom komunikáciu aj štúdium po prijatí na univerzitu. V systéme je pre študentov bezplatne on-line dostupná všetka študijná literatúra, ktorá vyšla v univerzitnom vydavateľstve Spektrum. Cez AIS si môžu zapisovať termíny skúšok, zápočtov, univerzitným emailom konzultovať s vyučujúcimi. Systém informuje aj o najdôležitejších udalostiach na pôde školy, výskumných projektoch a ich riešiteľoch. 

Trend: Rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily

Pol roka od sprístupnenia rýchlonabíjacej stanice v Považskej Bystrici pribudla v regióne hornej Nitry druhá v Prievidzi. A čoskoro ich doplní tretia v Starej Turej.  

Rýchlonabíjacia stanica v centre Prievidze má výkon 50kW a ponúka tri typy konektorov, ktoré sú kompatibilné so všetkými typmi elektromobilov dostupnými na európskom trhu. Súčasne ju môžu využívať dve vozidlá na elektrický pohon, pričom sa batéria na 80% dobije do 30 minút, teraz je to navyše bezplatne.

V druhom polroku uplynulého roka jazdilo po slovenských cestách viac ako päťsto elektromobilov. Ministerstvo hospodárstva SR očakáva, že ich počet do roku 2025 vzrastie až na 20 tisíc. V súčasnosti sa na Slovensku nachádza vyše 100 verejných nabíjacích staníc a asi 350 neverejných.

„Naším zámerom nie je budovať iba rýchlonabíjacie stanice, sieť nabíjačiek chceme rozšíriť aj o tie klasické, ktoré by sme radi umiestnili do niektorých z 80 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja“,  uviedol župan Jaroslav Baška, autor myšlienky projektu Zelená župa. Samotný Úrad TSK dnes využíva tri župné elektromobily, štvrtý využíva krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región.   

EU: 1 miliarda EUR do špičkových európskych superpočítačov

Európska komisia predstavila plány spolu s členskými štátmi investovať do budovania infraštruktúry špičkových európskych superpočítačov. 

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov a prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. V súčasnosti európski vedci a priemysel čoraz častejšie spracúvajú údaje mimo EÚ, lebo výpočtový čas dostupný v EÚ nezodpovedá ich potrebám. Tento nedostatok nezávislosti ohrozuje súkromie, ochranu údajov, obchodné tajomstvá a vlastníctvo údajov – najmä na účely citlivých aplikácií.

Spoločný podnik EuroHPC bude slúžiť na nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky (high-performance computing – HPC) v celej Európe. Navyše bude podporovať výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj technológií a strojov (hardvéru), ako aj aplikácií (softvéru), ktoré budú nainštalované na týchto najvýkonnejších superpočítačoch. Príspevok EÚ do EuroHPC bude v súčasnom viacročnom finančnom rámci približne 486 miliónov EUR a podobnú sumu poskytnú členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa do roku 2020 mala investovať 1 miliarda EUR z verejných financií a súkromní členovia iniciatívy by okrem toho mali prispieť aj nepeňažnými príspevkami.

Spoločný podnik bude realizovať tieto činnosti:
1. Nadobudnutie a prevádzka dvoch špičkových superpočítačových strojov s predexaflopovou výkonnosťou a aspoň dvoch stredne výkonných superpočítačových strojov (schopných zhruba 1016 výpočtov za sekundu) a poskytovanie a riadenie prístupu k týmto superpočítačom širokej škále verejných a súkromných používateľov počínajúc rokom 2020.
2. Výskumno-inovačný program zameraný na HPC: cieľom je podporiť rozvoj európskych supervýkonných výpočtových technológií vrátane prvej generácie európskej mikroprocesorovej technológie s nízkou spotrebou energie a spoločné dizajnovanie európskych exaflopových strojov, ako aj zlepšovať kvalitu aplikácií, podporovať rozvoj zručností a propagovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

Spoločný podnik EuroHPC bude v prevádzke od roku 2019 do roku 2026. Plánovanú infraštruktúru budú spoločne vlastniť a prevádzkovať členovia. V prvom kroku pôjde o krajiny, ktoré podpísali vyhlásenie EuroHPC a o súkromných členov z akademickej obce a priemyslu. Ostatní členovia sa k tejto spolupráci môžu pripojiť kedykoľvek v závislosti od ich finančného príspevku. 

štvrtok 11. januára 2018

Aktuálne: Čo očakávajú Slováci

Takmer 90% obyvateľov Slovenska očakáva, že rok 2018 bude približne rovnaký alebo aj lepší, ako bol ten uplynulý. Najväčšími optimistami sú hlavne mladí ľudia do 30 rokov.  

V čom očakávame, že bude rok 2018 lepší? Takmer polovica respondentov prieskumu GfK (november 2017 na vzorke 1.000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov) si myslí, že sa im zlepší ich finančná situácia. Vyše dve pätiny z nich (42%) čakajú, že bude lepší aj ich život v osobnej oblasti (zážitky, skúsenosti, vzdelávanie). Zvyšujú sa tiež očakávania v oblasti pracovného života a úspechov, ale aj v oblasti rodiny a blízkych, kde v oboch oblastiach 37% očakáva lepší rok, než bol ten uplynulý. Najviac to čakajú ľudia do 30 rokov. Lepší rok v oblasti svojho zdravotného stavu alebo svojich blízkych čaká až 28% z nich, pričom sú to hlavne ľudia vo vekovej kategórii nad 60 rokov.

A čoho sa v roku 2018 obávame? Ľudia považovali rok 2017 za horší v prvom rade kvôli zhoršeniu svojej finančnej situácie a rovnako tieto očakávania sú dôvodom pesimizmu v roku 2018 (až 46%). Najviac sa toho obávajú ľudia s čistým mesačným príjmom do 800 euro. Horšiu politickú situáciu na Slovensku v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom očakáva až 38% ľudí, ktorí očakávajú horší rok. Vyše jedna tretina z nich čaká aj zhoršenie celkovej ekonomickej situácie v našej krajine. Zhoršenie zdravotného stavu či stavu svojich blízkych v roku 2018 očakáva jedna tretina z tých, čo očakávajú horší rok 2018. Rovnako 33% z nich čaká, že všeobecná nálada v slovenskej spoločnosti bude horšia ako bola minulý rok.

Aký bude život na Slovensku o 10 rokov - v roku 2028? Vyše jedna tretina obyvateľstva Slovenska si myslí, že o desať rokov bude na Slovensku život približne na rovnakej úrovni ako je teraz. A rovnako vyše jedna tretina (37%) očakáva, že v roku 2028 bude Slovensko lepším miestom na život ako v súčasnosti. Len približne jedna štvrtina ľudí si myslí, že život na Slovensku bude o desať rokov horší, ako je to v súčasnosti. 

Upozorňujeme: Nebezpečné krémy

Do rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) nahlásili kontrolóri v Nemecku, Estónsku a Francúzsku nové nebezpečné výrobky. Môžu sa nachádzať aj na Slovensku. 

Pílingový krém Naturschön Peelingmaske Peel-off mask (značka dm alverde), v sklenej hnedej nádobke s objemom 100 ml z Rakúska, obsahuje patogénny mikroorganizmus Pseudomonas aeruginosa.

V kréme na ruky Crema Mani dermoprotettiv (značka Envie), v bielej tube s objemom 100 ml z Talianska, sa nachádza zmes konzervantov Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, ktorá u citlivých používateľov môže spôsobiť alergickú reakciu.

Pleťový gél Lift gel activateur (značka NEWA) od neznámeho výrobcu z Izraela, ktorý sa predáva samostatne alebo s elektrickým prístrojom na spevnenie pokožky,  je nebezpečný kvôli obsahu látky N-nitrosodiethanolamine. 

Výzva: 10 miliónov eur na triedenie odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na podporu dotrieďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým tých, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

Od štvrtka 11. januára 2018 môžu v rámci novej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia žiadať o podporu fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom. Podpora bude poskytovaná na budovanie, resp. modernizáciu dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálneho odpadu, a to so zameraním na vytriedené zložky komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Cieľom je zvýšenie kapacity systémov na triedenie komunálnych odpadov, a tým zníženie celkového objemu odpadu ukladaného na skládkach.

Žiadosti je možné predkladať priebežne až do vyčerpania finančných prostriedkov. Podpora bude poskytovaná v súlade so schémou štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc). Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1,5 mil. eur. V snahe minimalizácie administratívnej záťaže žiadateľov ministerstvo v rámci predmetnej výzvy vytvorilo priestor na využitie elektronickej výmeny informácií priamo s príslušnými verejnými inštitúciami, ktoré nimi disponujú.

Úplné znenie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38) je dostupné na webovom sídle op-kzp.sk. 

Upozorňujeme: Babylove ovocný príkrm

Z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa dm drogerie markt sťahuje z predaja výrobok babylove ovocný príkrm.

Pri kontrolách boli v príkrme nájdené zvyšky čistiaceho prostriedku s obsahom chlóru!  Ide o výrobok s nasledovným dátumom minimálnej trvanlivosti: babylove ovocný príkrm jahoda, malina, jablko od 4. mesiaca, 190 g, dátum minimálnej trvanlivosti do 05.07.2019. Dátum spotreby nájdete jednoducho na bočnej hrane viečka.

Chlorečnan sa mohol do príkrmu dostať v dôsledku použitia chlórovanej vody pri procese spracovania surovín, prípadne pri dezinfikovaní prístrojov používaných pri spracovaní surovín. Zvýšené množstvo chlorečnanu počas jedného dňa môže u ľudí viesť k obmedzenej schopnosti krvi viazať kyslík a môže brániť príjmu jódu.

Zákazníci, ktorí si tento produkt kúpili, ho môžu vrátiť v ľubovoľnej predajni dm, a to aj bez dokladu o kúpe. Peniaze im budú samozrejme vrátené. V prípade akýchkoľvek otázok je možné volať každý pracovný deň v čase od 8:00 do 17:00 hod. na bezplatnú zákaznícku linku dm drogerie markt na číslo 0800 111 881.

streda 10. januára 2018

Radíme: Dôchodcovia zo zahraničia musia preukázať žitie

Aby mohli poberatelia dôchodkov s bydliskom v zahraničí poberať svoj dôchodok, musia preukázať žitie na špeciálnom tlačive.  

Tlačivo v rôznych jazykoch je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Formuláre - Dôchodcovia mimo SR. V prípade nepredloženia potvrdenia o žití, bude výplata dôchodku zastavená. Vyplnené, podpísané a úradne overené tlačivo poberateľ dôchodku zašle Sociálnej poisťovni.

Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí sa uskutočňuje pravidelne. U dôchodcov žijúcich v krajinách Európskej únie alebo vo Švajčiarskej konfederácii jedenkrát a u dôchodcov žijúcich mimo EÚ štyrikrát do roka (do 15.1., do 15.4., do 15.7. a do 15.10. bežného roka). Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EÚ alebo v Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie jedenkrát ročne, najneskôr do 31.1.2018. 

EU: Ako zvýšiť úroveň očkovania

Európska komisia spustila koncom minulého roka verejnú konzultáciu k aktivitám, ktoré sa majú začleniť do návrhu na užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti očkovateľným chorobám.

Zainteresované osoby a organizácie môžu prispieť k formovaniu tejto dôležitej iniciatívy vyplnením dotazníka, ktorý sa skladá z troch oblastí: riešenie odporu voči očkovaniu, udržateľné politiky vakcinácie v EÚ a spolupráca v rámci EÚ vrátane podpory dialógu zainteresovaných strán a celosvetového zdravia.

Konzultácia bude dostupná do 15. marca 2018 na https://ec.europa.eu/info/consultations/. Po tomto dátume sa z pripomienok vypracuje správa. 

On-line: Prekladový slovník slovenského a posunkového jazyka

Na webovej stránke posunky.sk je spustený dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka. K pondelku 8. januára tu bolo vložených 5.283 hesiel, ktoré sa budú ďalej dopĺňať, aby obsahoval najmenej 13.000 hesiel. 

Je určený pre všetkých záujemcov o posunkovú zásobu slovenského posunkového jazyka, prípadne aj o prevzaté posunky z národných posunkových jazykov. Práca na slovníku bola pôvodne zameraná na zemepisné termíny hlavne pre nepočujúcich moderátorov Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sa vysielajú každý večer na Dvojke, ďalej pre tlmočníkov aj divákov Správ RTVS.

Elektronický prekladový slovník pozostáva z dvoch základných vyhľadávaní z východiskového jazyka do cieľového jazyka. Prvým je zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a vyhľadáva sa podľa dvoch možností: podľa zadaného slova a podľa tematických celkov. Druhým typom vyhľadávania je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka a vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok jednoručný alebo dvojručný symetrický, ak majú dve ruky zhodné tvary, prípadne dvojručný asymetrický, ak dve ruky majú svoj navzájom odlišný tvar. Následne sa zisťuje podľa základných manuálnych častí posunku tvar rúk a ich pozícia v priestore. Pod slovníkovým heslom sa nachádzajú údaje, ktoré sú dôležité, napríklad uvedenie slov hovoreného alebo orálneho komponentu, ktorý je dôležitou súčasťou posunku.

Novinka: Mzdová kalkulačka

Inštitút zamestnanosti pripravil na svojich webových stránkach mzdovú kalkulačku, ktorá má pomôcť zodpovedať niekoľko základných otázok pre nezamestnaných.

Konkrétne, keď poberám dávky v hmotnej núdzi a zamestnám sa:
- Budem mať nárok na prídavky na deti?
- Budem dostávať daňový bonus?
- Budem dostávať dávky v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok?
- Budem platiť dane a odvody? V akej výške?
- Budem mať nárok na dovolenku? Stravné? V akej výške?
- Budú moje deti naďalej dostávať obedy v škole?
- A hlavne: Koľko bude v našej rodinne kase?

Kalkulačka po zadaní požadovaných informácií môže pomáhať aj sociálnym a terénnym pracovníkom či zamestnancom úradov práce. Autori pri jej tvorbe vychádzali z 18 základných zákonov vrátane ich novelizácie. V budúcnosti sa plánuje tiež ako mobilná aplikácia.   

utorok 9. januára 2018

Aktuálne: Digitálny temný vek

Veľká časť súčasných digitálnych informácií je vystavená riziku úplného zmiznutia. Znepokojuje to hlavne archivárov a archeológov.

Úplná digitalizácia nie je všeliekom na záchranu historických dokumentov, preto treba vymýšľať a zdokonaľovať techniky na záchranu pamiatok. Odborníci zo SAV vidia riešenie napríklad pomocou esenciálnych olejov.  Na rozdiel od predchádzajúcich desaťročí neexistuje v súčasnosti takmer žiaden fyzický záznam väčšiny digitálnych materiálov, ktoré vlastníme. Fotíme na digitálne aparáty, no len málokto si dáva vyvolávať fotografie, životnosť CD tiež nebude trvať viac ako pár desaťročí... Digitálny obsah po čase zmizne. Niektorí odborníci nazývajú 21. storočie „informačnou čiernou dierou", pretože digitálne informácie, ktoré v súčasnosti vytvárame, nemusia byť čitateľné softvérmi budúcnosti. Všetkým týmto údajom – „digitálnej histórii nášho storočia“ – hrozí, že nebudú nikdy obnoviteľné.

Viaceré z najväčších svetových firiem založených na zbieraní údajov sa stále spoliehajú na staré pamäťové médium: magnetickú pásku. V roku 1952 predstavilo IBM prvý systém na ukladanie dát na magnetickú pásku, čím sa uviedla elektronická výpočtová technika. Bude to riešením pre archív 21. storočia?   

25 rokov Slovenska: Na potraviny, elektroniku aj automobil pracujeme kratšie

Priemerne zarábajúci Slovák musí dnes na potraviny, ktoré bežne nakupuje, odpracovať kratší čas ako v čase vzniku Slovenskej republiky. Výrazne kratšie ako v roku 1993 musíme dnes pracovať aj na kúpu elektroniky, spotrebičov do domácnosti či automobilu. 

Rozdiely sú výraznejšie, ak ide o kúpu drahších potravín ako je mäso alebo syry.  Napríklad na kúpu 1kg trvanlivej salámy sme museli v roku 1993 odpracovať takmer 3 hodiny, ale dnes nám stačí len jedna hodina a 19 minút. Na jeden kilogram hovädzieho mäsa sme pred 25 rokmi museli pracovať 2 hodiny, dnes iba niečo vyše hodinu. Pri prepočtoch Poštová banka porovnala priemerné nominálne mzdy a priemerné ceny vybraných tovarov a vypočítala, koľko času musíme odpracovať na ich kúpu dnes a koľko sme museli v roku 1993. Opäť to však má svoj háčik, ktorý spočíva v tom, že prepočty vychádzajú z priemernej mzdy. Platí teda, že čím nižšiu mzdu zamestnanec dostáva, tým dlhšie musí pracovať na kúpu vybraných výrobkov a tým horšie vníma svoju životnú úroveň. Na porovnanie cien v roku 1993 a dnes poslúži napr. bežný nákup v potravinách obsahujúci 1 chlieb, 1 maslo, 20 dkg salámy, 20 dkg syru eidamu, 10 vajec, 4 jogurty, 1 liter polotučného mlieka, 0,5 kg bravčového bôčiku, 1 kg zemiakov, 1 kg jabĺk a 4 pivá. V roku 1993 sme za tento nákup museli zaplatiť 214 Sk a odpracovať naň 6 hodín a 22 minút. Dnes nás tento istý nákup vyjde 16,2 EUR a priemerne zarábajúci Slovák musí kvôli nemu stráviť v práci 2 hodiny a 48 minút.

Ak sme si v roku 1993 potrebovali kúpiť novú chladničku, museli sme na ňu vynaložiť všetky peniaze zarobené za 43 dní. Dnes nám na to postačí náš 9-dňový zárobok. Podobne je to v prípade nového televízora – 57 odpracovaných dní v roku 1993 verzus 8 dní v súčasnosti. A na kúpu nového auta sme pred 25 rokmi museli odpracovať až 3 roky a 4 mesiace, dnes nám stačí odpracovať jeden rok. Z uvedeného vyplýva, že pre priemerne zarábajúceho našinca sú dnes tovary bežnej aj dlhodobej spotreby cenovo dostupnejšie ako v roku 1993.

Ceny tovarov a služieb v obchodoch a úroveň miezd významne ovplyvňujú našu životnú úroveň. Jej vnímanie je však vo veľkej miere subjektívne a vplýva na to množstvo faktorov, ako je napríklad aj dostupnosť a kvalita tovarov, úroveň zdravotníctva a vzdelávacieho systému, rozvinutosť realitného trhu či dostupnosť bankových služieb.  

e-Tlačivá: Daňové priznania k dani z motorových vozidiel

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je jednoduchšie. Predvyplnené daňové priznania dostali daňové subjekty, ktoré ho podali už minulý rok elektronicky.   

Finančná správa zabezpečila pre 129.944 daňových subjektov predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV). Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si daňovníci nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a následne, samozrejme, podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2017 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2018. Podávajú ho daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. V prípade, že chce/musí daňovník podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný na portáli FS.

Sadzba dane (príloha č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel) sa odvíja od centimetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Následne sa upravuje podľa veku vozidla. 

Upozorňujeme: Problémový e-shop

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala ešte v minulom roku zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu s bielizňou rajpradla.sk. 

Podľa informácií po uskutočnení objednávky a jej zaplatení spotrebiteľom nie je tovar doručený. Viacero spotrebiteľov si uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im rovnako nevrátil. Navyše s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu.

Prevádzkovateľom je Youuu, s. r. o. so sídlom Vranovská 45/1, 61400 Brno, Česká republika. Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná ale len na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade problémov s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ je možné obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR (Ministerstvo hospodárstva SR), tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, e-mail: info@esc-sr.sk.

Vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov a skutočnosť, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame dôkladne zvážiť nákup prostredníctvom uvedenej webovej stránky. 

pondelok 8. januára 2018

Novinka: Prvá rýchlonabíjacia stanica s podpornou batériou

V Bratislave ako prvom meste v strednej a východnej Európe pribudla nová nabíjacia stanica pre elektromobily, ktorá má výrazne skrátiť čas dobíjania elektromobilov.   

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič vyhlásil, že do roku 2030 by malo mať každé tretie auto v EÚ čistý pohon, čiže aby bolo poháňané elektrinou, vodíkovým motorom alebo malo minimálne veľmi silnú hybridnú zložku. Najmä v mestách by sa mali využívať motory, ktoré neemitujú žiadne škodlivé emisie. Je to dôležité pre zdravie obyvateľov EÚ, kde každý rok predčasne zomiera 400.000 ľudí práve kvôli chorobám spôsobených nadmernými emisiami v mestách. A je to dôležité aj pre technologické líderstvo vo svete.

Pred pár mesiacmi bol prijatý balík opatrení tzv. čistej mobility pre Európu, v ktorom boli zdôraznené všetky parametre potrebné pre elektromobilitu v nasledujúcej dekáde. Zároveň sa tu zdôraznilo urýchliť budovanie infraštruktúry pre čistý pohon. V Európe potrebujeme 800.000 nabíjacích staníc, dnes ich má 200.000. Preto je do roku 2020 na podporu budovania infraštruktúry vyčlenených 900 miliónov eur. 

25 rokov Slovenska: Zarábame zhruba o 73% viac

Úroveň mzdy a to, čo si za ňu môžeme dovoliť kúpiť, je odrazovým mostíkom pri hodnotení životnej úrovne. Ako sa nám zmenila počas samostatnej Slovenskej republiky? Zhodnotenie pripravila Poštová banka.   

Nominálna mzda priemerne zarábajúceho Slováka sa zvýšila z 5.379 Sk v roku 1993 na úroveň 925 EUR v roku 2017 (priemer za 1. až 3. kvartál 2017). Po prepočte konverzným kurzom na eurá sme v roku vzniku Slovenskej republiky v priemere zarábali 179 EUR mesačne. Dalo by sa teda povedať, že naše príjmy za 25 rokov existencie Slovenska vzrástli viac než 5-násobne. Reálne však nie sme 5-krát bohatší ako vtedy. Nemôžeme sa totiž pozerať iba na nominálne zvýšenie miezd, ale treba brať do úvahy aj vývoj cien, ktoré sa počas tohto obdobia taktiež zvýšili, a to viac než 3–násobne. Na začiatku 90. rokov zaznamenávala naša krajina najvyššiu infláciu, ktorá dosahovala až dvojciferné hodnoty. Aj v roku 1993 predstavovala priemerná inflácia až 23%. V ďalších rokoch sa situácia už upokojila a inflácia sa znížila na normálnejšie úrovne. Na prelome milénia nás ale opäť potrápil dvojciferný cenový rast, netrvalo to však dlho. Od roku 2005 sa inflácia u nás držala pod 5% hranicou a v rokoch 2014 až 2016 sme dokonca prechádzali obdobím deflácie, teda poklesom cien tovarov a služieb v obchodoch.

Reálnejší pohľad na to, či zarábame viac alebo menej ako v roku 1993, tak prináša vývoj reálnych miezd, teda nominálnych miezd očistených o infláciu. Na začiatku 90. rokov naše priemerné zárobky síce v nominálnom vyjadrení rástli, a to aj dvojciferným tempom, ale vzhľadom na vysokú infláciu naše reálne mzdy klesali. Napríklad v roku 1993 náš priemerný reálny zárobok medziročne poklesol o takmer -4%. V roku 2016 boli naše reálne zárobky približne o 67% vyššie ako v roku 1993. A v roku 2017 sme reálne zarábali zhruba o 73% viac ako v roku vzniku našej krajiny. Znamená to, že priemerne zarábajúci Slovák si v súčasnosti môže zo svojho zárobku dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb ako pred 25 rokmi. Z tohto uhľa pohľadu vyplýva, že sa máme v priemere lepšie ako v roku 1993 a naša životná úroveň je vyššia. Ale aj tento pohľad na vývoj reálnych zárobkov je však do určitej miery skreslený.

Priemerná mzda v hospodárstve je síce veľmi dôležitý ukazovateľ, ale viacerí Slováci si na úroveň priemernej mzdy ani zďaleka nesiahnu. S tým úzko súvisí ďalší dôležitý faktor ovplyvňujúci životnú úroveň, a tým je príjmové rozdelenie v spoločnosti. Vysoký podiel nízkopríjmových zamestnancov a ľudí bez práce zhoršuje životnú úroveň v krajine. To, čo významne ovplyvňuje našu životnú úroveň, je samozrejme aj miera nezamestnanosti a úroveň trhu práce. Od toho totiž závisí naša možnosť či nemožnosť nájsť si prácu, špeciálne prácu, ktorá nás baví a prináša nám aj primeraný zárobok. Zatiaľčo v socialistickom režime nezamestnanosť takmer neexistovala, začiatkom 90. rokov sa vyhupla na dvojciferné hodnoty. V súčasnosti sa ale nachádza na historicky najnižších úrovniach a bez práce je len 8% nášho ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

Výzva: Malí farmári môžu získať grant 15.000 €

Celkovo agrorezort  poskytne malým farmárom 4,95 milióna eur. Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018 na Pôdohospodársku platobnú agentúru. 

Nenávratný finančný príspevok vyplatí platobná agentúra na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok počas max. päť rokov. Pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP sa vyplatí 50% a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu. Oprávneným žiadateľom na zapojenie sa do novej výzvy MPRV SR je malý poľnohospodársky podnik (fyzická alebo právnická osoba) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne dva roky. Výrobný potenciál malého poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4.000 eur a neprevyšuje 7.999 eur. Výnimku tvoria komodity, akými sú zemiaky; zelenina, melóny a jahody; vinohrady a dojnice, u ktorých hodnota štandardného výstupu prevyšuje 4.000 eur, ale neprevyšuje 9.999 eur.

Malí poľnohospodári sa tak v rámci výzvy môžu zaoberať napr. pestovaním zemiakov, aromatických, liečivých, koreninových rastlín a bylín, zeleniny, melónov, jahôd a ďalších druhov ovocia či chovom napr. koní, hovädzieho dobytka, dojníc, prasníc, oviec, králikov, včiel, kačiek alebo nosníc. Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne uvedené vo výzve, zverejnenej na webovom sídle apa.sk.

MPRV SR bude zároveň spolupracovať s malými farmármi aj v projekte Chcem dodávať, ktorý umiestnil za zvýhodnených podmienok produkty stovky produktov viac ako 100 slovenských výrobcov na pulty reťazcov. 

Radíme: Za volantom bez mobilu

Z vyhodnotenia dopravných nehôd na Slovensku za rok 2017 vyplynulo, že vodiči stále hazardujú s našimi životmi nevenovaním pozornosti vedeniu auta. A je za tým spravidla používanie mobilu. 

Slovenskí vodiči tak telefonujú, venujú sa SMS či MMS správam, alebo sú na internete aj priamo za volantom. V roku 2017 polícia zaznamenala 21 tisíc takýchto priestupkov, čo bolo o 4.400 viac než v roku 2016. Z tohto dôvodu bude polícia v tomto roku častejšie kontrolovať úseky, kde vodiči nevenovali pozornosť jazde. A naplánované sú aj kontroly na cestách 1. triedy, pričom sa budú využívať technické zariadenia – kamerové záznamy.

Mapa rozmiestnených kontrolných zariadení bude zverejnená na internete, aby si vodiči plne uvedomovali riziká svojho konania práve v kritických úsekoch.