utorok 23. apríla 2024

EU: Pomoc nájsť si prácu

Nová výzva Európskej komisie v hodnote 23 miliónov eur má pomôcť členským štátom Európskej únie vyvinúť riešenia dlhodobej nezamestnanosti a podporiť ľudí v návrate na pracovný trh. Prostredníctvom tejto výzvy v rámci iniciatívy „Sociálna inovácia+“ Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) chce komisia nadviazať na predchádzajúce iniciatívy a posilniť tiež úlohu organizácií sociálneho hospodárstva.

Hoci je zamestnanosť v EÚ rekordne vysoká a vo štvrtom štvrťroku 2023 dosiahla 75,5 %, v mnohých členských štátoch zostáva problémom riešenie dlhodobej nezamestnanosti ľudí, ktorí sú bez práce dlhšie než rok. V roku 2022 bolo v EÚ zaregistrovaných ako dlhodobo nezamestnaných 4,5 milióna ľudí starších než 25 rokov. Čím dlhšie je človek nezamestnaný, tým ťažšie je preňho nájsť si prácu, čo zvyšuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Tradičné opatrenia, ako napr. odborná príprava bez individualizovanej podpory, často nepostačujú. Pri hľadaní riešení sa v nedávnej správe financovanej z prostriedkov EÚ poukázalo na to, aký potenciál môžu mať pri podpore opätovného vstupu dlhodobo nezamestnaných ľudí na pracovný trh inovatívne prístupy, napríklad tzv. záruky pracovných miest. Takéto programy môžu poskytovať užitočné služby za prijateľné náklady pre miestnu komunitu, ponúknuť novú cestu k zamestnaniu pre ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce, a pomôcť vyplniť medzery v oblasti pracovných síl a zručností. Dlhodobo nezamestnaní môžu vďaka týmto programom začať budovať svoju finančnú nezávislosť, profesijný rast a sebadôveru. Tým sa zlepšujú ich vyhliadky na budúce zamestnanie na širšom trhu práce a podporuje sa ich sociálne a hospodárske začlenenie.

Organizácie musia do 30. septembra 2024 predložiť svoje návrhy podľa pokynov uvedených na webovom sídle výzvy. Do návrhov pritom musia byť zapojené organizácie z aspoň dvoch rôznych krajín EÚ, z Islandu, Čiernej Hory, Nórska a Srbska. Projekty môžu trvať až 36 mesiacov a môžu získať granty v rozsahu 1 – 3 milióny eur na projekt.