piatok 9. marca 2018

EU: Ženy v digitálnom veku

Komisia pri príležitosti 110. Medzinárodného dňa žien vydáva správu o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá aj správu o ženách v oblasti technológií. 

Technologický sektor do roku 2020 vytvorí 500.000 nových pracovných miest. Z uverejnenej štúdie  o postavení žien v digitálnom veku vyplýva, že väčší počet žien na digitálnych pracovných miestach by mohol posilniť HDP v EÚ o16 miliárd EUR ročne. Ženy však predstavujú iba 24,9% absolventov technicky zameraných vysokých škôl. Pokiaľ ide o podnikanie v oblasti technológií, majú začínajúce podniky, ktoré vlastnia ženy, väčšiu šancu na úspech, avšak štúdia ukazuje, že len 14,8% začínajúcich podnikov zakladajú ženy.

Zároveň s touto správou Európska komisia pripomenula už v minulý rok predložený návrh na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre pracujúce rodiny, akčný plán na boj proti rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a financovanie opatrení na zvyšovanie povedomia vyzvala na ukončenie násilia páchaného na ženách. V správe sa poukazuje na to, že ženy stále čelia problémom v rôznych oblastiach.

* Hoci majú európske ženy lepšie vzdelanie ako muži (v roku 2016 malo vysokoškolské vzdelanie 44% žien vo veku 30 – 34 rokov v porovnaní s 34% mužov), v rozhodovacích pozíciách v spoločnostiach sú naďalej zväčša nedostatočne zastúpené a ešte stále zarábajú v priemere v celej EÚ o 16% menej ako muži.
* Ženy sú nedostatočne zastúpené aj v politike. V šiestich krajinách (Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko a Malta) predstavujú ženy menej než 20 % členov parlamentu.
* V priemere 44% Európanov si myslí, že ženy by sa mali starať o domácnosť a o rodinu. V jednej tretine členských štátov EÚ zastáva tento názor najmenej 70% obyvateľov.
* Násilie je naďalej príliš rozšírené: každá tretia žena v Európe už od svojich 15 rokov zažila fyzické či sexuálne násilie. Takisto 55% žien v EÚ čelilo sexuálnemu obťažovaniu.

Trend: Priekopníkmi inovácií najmä etablované spoločnosti

Až 72% respondentov, špičkových manažérov vyhlásilo, že inovácie v ich oblasti prinášajú existujúce organizácie, a nie nováčikovia. Oproti tomu iba podľa 22% z nich sú nositeľmi inovácií primárne menšie spoločnosti či začínajúce firmy. 

Podľa novej globálnej C-suite štúdie realizovanej IBM Institute for Business Value lídrami nasledujúcej vlny inovácií tak budú najmú etablované spoločnosti s vlastnými údajmi, dlhoročnými skúsenosťami a novými technológiami, akými sú cloud, umelá inteligencia či blockchain. Rozhovory s vyše 12.500 vedúcimi pracovníkmi ukázali, že etablované firmy už nemajú veľké obavy z digitálnych firiem. Podľa štúdie IBM z roku 2015 až 54% vrcholových manažérov očakávalo narastajúcu konkurenciu z iných odvetví, o dva roky neskôr tento počet klesol o polovicu na 26%. Dnes viac ako jedna tretina (36%) vrcholných manažérov vyhlásila, že v ich odvetví sa noví hráči na trhu podieľajú na nových trendoch a inováciách len minimálne alebo vôbec.

Najsilnejšími zbraňami zavedených spoločností sa stali dáta – vlastnia až 80% svetového objemu dát. Využívajú sa na optimalizáciu podnikania a firemných procesov. Umelá inteligencia umožní rýchlejšie využitie údajov aj čoraz cennejších odborných znalostí. Podľa štúdie sa do umelej inteligencie a kognitívnych technológií chystá investovať 43% podnikov, ktoré chcú tak splniť strategické ciele, u ostatných firiem je to iba 25%. Faktor, ktorý výrazne odlišuje lídra v oblasti umelej inteligencie, je schopnosť používať údaje na rozpoznanie neuspokojených potrieb zákazníka. Až 80% dopytovaných ich vie efektívne rozpoznať!

Jedným z najvýznamnejších trendov posledných rokov je záujem o maximálne využívanie technológií. V roku 2004 prikladali manažéri technologickým faktorom iba malú dôležitosť – až do piateho miesta. V roku 2012 sa dostali technológie už na prvú pozíciu, na ktorej zotrvávajú dodnes. V roku 2017 sa pozornosť manažérov obrátila späť na ľudí. Vedúci pracovníci sa zaoberajú nielen meniacimi sa zákazníckymi preferenciami, ale zameriavajú sa aj na to, ako nájsť tých správnych ľudí, ako ich zaškoliť a udržať si ich. 

Aktuálne: Slovenky mimo hlavného mesta zarábajú o štvrtinu menej ako muži. Je to najväčší rozdiel z krajín V4

Mzdové rozdiely na Slovensku zostávajú pomerne výrazné. Zárobok ženy, ktorá pracuje mimo Bratislavy je o 25% nižší ako plat muža, v hlavnom meste je tento rozdiel 20%. 

Analýza Platy.sk porovnávala mediány platov žien a mužov v hlavnom meste aj mimo neho. Pri porovnaní s výsledkami z ostatných platových portálov pod záštitou medzinárodného webu Paylab.com sú rozdiely mimo hlavného mesta na Slovensku najvyššie zo všetkých krajín V4. Čo sa týka rozdielov v hlavnom meste, z krajín V4 sú rozdiely menšie iba vo Varšave. Kým v Poľsku a na Slovensku boli vždy platové rozdiely medzi pohlaviami nižšie v hlavnom meste, Česká republika a Maďarsko zostávajú výnimkou. Napríklad zamestnankyne v Prahe zarobia o 23% menej ako muži. Mimo stovežatej sú však rozdiely menšie. Tento jav však môže byť spôsobený najmä tým, že v hlavných mestách je vyšší počet manažmentu, v ktorom je vyšší podiel mužov.

Najlepšie platená desatina zamestnancov v Bratislave zarobí vyše 2.500 eur. Z celkového počtu ženských zamestnankýň v hlavnom meste však takúto métu dosahuje iba 4,8 a mužov je 14,5%. V najlepšie platenej desatine Bratislavčanov je tak 20% žien a 80% mužov. Ešte horšie zastúpenie v najlepšej zarábajúcej desatine majú ženy na zvyšku Slovenska. Iba 4,3% žien zarobí vyše 1.743 eur v hrubom. Z mužských zamestnancov má vyšší plat na trhu presne 14%. V najlepšie platenej desatine Slovákov mimo Bratislavy je tak podľa Platy.sk 18% žien a 82% mužov.

Podľa Paylab Compensation Monitora je mať za šéfa muža oveľa pravdepodobnejšie, ako mať za šéfa ženu. Z celkového počtu manažérskych pozícií je totiž na Slovensku iba necelá štvrtina obsadená ženami. Manažérske pozície pritom patria k tým najlepšie ohodnocovaným.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

V Írsku a v Estónsku boli nahlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii. Vyskytovať sa môžu ale aj v iných krajinách. 

Paleta očných tieňov Eyeshadow palette značky The Bronze Palette (výrobná dávka: neznáma, krajina pôvodu: neznáma, výrobca: neznámy) obsahuje zakázané ťažké kovy (arzén, chróm, olovo a nikel). Podobne ceruzka a rúž na pery Lipstick & Liner značky Matte Liquid (výrobná dávka: neznáma, výrobca: neznámy) obsahuje arzén, chróm a olovo.

V ochrannom kréme na tvár SPF 30 Haute Protection značky Lovea (výrobná dávka: 203577/2, LOT 0641C9901, EAN: 3506770303022) z Francúzska bola zistená konzervačná látka methylisothiazolinone (0,011%), ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov. U citlivých osôb tak môže spôsobiť alergickú reakciu.

Databáza výrobkov hlásených do RAPEX je dostupná na stránke Európskej komisie:  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm. 

štvrtok 8. marca 2018

Interrrail: Bezplatné cestovanie pre mladých Európanov

Európska komisia schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa týka návrhu Európskeho parlamentu o bezplatnom poukaze na Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov.  

Na program sa v roku 2018 vyčlení 12 miliónov eur, čo by malo umožniť približne 20.000 až 30.000 mladým ľuďom cestovať a získať skúsenosti, ktoré prispejú k posilneniu európskej identity a spoločných európskych hodnôt a podporia spoznávanie európskych miest a kultúr. Návrh je v súlade s ambíciami Európskej únie na podporu vzdelávacej mobility, aktívneho občianstva, sociálneho začlenenia a solidarity všetkých mladých ľudí. Jeho cieľom bude ponúknuť mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálne zázemie alebo vzdelanie, vrátane mladých ľudí so zníženou pohyblivosťou, možnosť cestovať do zahraničia.

Informácie o novej príležitosti pre mladých 18-ročných Európanov prinesie propagačná kampaň, ktorej súčasťou môže byť verejné výberové konanie na výber prvých cestovateľov. Tí by mali na cesty po Európe vyraziť už toto leto. Cestovanie bude vo všeobecnosti prebiehať vlakom, cestujúci by však v prípade potreby mali mať k dispozícii aj alternatívne druhy dopravy zohľadňujúce environmentálne hľadisko, čas a vzdialenosť.

Radíme: Chyby pri pracovnom pohovore

Úspešne zvládnuť pracovný pohovor nemusí byť vždy jednoduché, najmä ak s tým človek nemá skúsenosti. Osobný pohovor je pritom dôležitou časťou výberového procesu. Ako sa teda vhodne pripraviť? 

Podľa skúseností personalistov ľudia chodia na pohovory často nedostatočne pripravení a o neúspechu rozhodujú neraz zdanlivé maličkosti. Napriek stresu, ktorý môže pohovory sprevádzať, by sa uchádzači nemali báť byť otvorení a úprimní a zároveň reálne zhodnotiť svoje možnosti.

Najčastejšie odporúčania
Dajte si záležať na životopise: veľa napovie už jeho forma – chronologicky usporiadané pracovné skúsenosti svedčia o pripravenosti a schopnosti uchádzača. Z pracovných skúsenosti treba najskôr uvádzať tie najnovšie, až potom tie staršie. Pre potenciálneho zamestnávateľa je dôležité vedieť, s čím všetkým má uchádzač skúsenosti a čo bolo jeho pracovnou náplňou. Na druhej strane však neradno do životopisu písať ani dlhé opisné vety. Pôsobí to neprofesionálne, životopis sa má písať v bodoch, stručne a výstižne. Súčasťou je tiež vhodná fotografia, najlepšie preukazová a čo najaktuálnejšia. Profesionálna by mala byť rovnako mailová adresa, určite sa vyhnite infantilným adresám typu medvedik82@azet.sk.

Pripravte sa na rozhovor v cudzom jazyku: jazykové zručnosti sú pre zamestnávateľov stále veľmi dôležité. Je zbytočné sa v úrovni angličtiny či iného cudzieho jazyka preceňovať. Množstvo ľudí má potom problém na pohovore plynulo prejsť do cudzieho jazyka, hoci uviedli, že ho uvádzajú na dobrej úrovni.

Nečakajte na otázky, hovorte o sebe: ľudia na pohovoroch bojujú so stresom, čo sa nepriaznivo odrazí na celom dojme z pohovoru, najmä ak nie sú úplne pripravení. Podľa personalistov problém nastáva najmä vtedy, keď majú uchádzači hovoriť sami o sebe. Nevedia, čo o sebe povedať a často tápajú - sú pripravení odpovedať len na vopred pripravené otázky.

Majte prehľad o mzdách: ľudia sa často buď podceňujú, alebo preceňujú. Na pohovor by mali prichádzať s presnou predstavou, akú mzdu si na danej pozícii  predstavujú a čo je minimálna suma, pod ktorú by nešli. Svoju predstavu by tiež mali vedieť odôvodniť. „Mzda sa odvíja od mnohých faktorov. Uchádzači často prídu na pohovor s celkom konkrétnym mzdovým očakávaním, pričom poukazujú na mzdy svojich známych. Zabúdajú však brať do úvahy, že daný človek môže vo firme pracovať oveľa dlhšie alebo je jeho pracovná náplň úplne iná. Omnoho relevantnejšie je vychádzať z prieskumov, ktoré ukazujú priemerné mzdy pre jednotlivé odvetvia a pozície a hlavne v konkrétnom kraji“, objasňuje Michal Batis.

Dôležité je ukázať svoju motiváciu a záujem: zistiť si niečo o firme a o pozícii, o ktorú sa človek uchádza. Ľudia to často neurobia, a potom na pohovoroch tápajú. Nevedia povedať, prečo majú vlastne o túto prácu záujem, prečo si zvolili túto firmu a prečo by mali byť vhodnými kandidátmi. Veľa ľudí problém zhodnotiť nielen svoje pracovné skúsenosti, ale najmä silné a slabé stránky či osobnostné vlastnosti, ktoré sú pre niektoré pozície dôležité.

Všetky skúsenosti sa rátajú: je dôležité objektívne zhodnotiť, čo všetko z pracovných aj mimopracovných skúseností je dôležité povedať. Ľudia často v životopisoch neuvádzajú veci, ktoré by z nich razom spravili najlepších kandidátov na určitú pracovnú pozíciu. Aj mimopracovné aktivity dokážu zavážiť. 

DCOM: Žiadne „papierovačky“

V decembri 2015 bol do prevádzky uvedený systém Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Obce a mestá prostredníctvom neho spĺňajú povinnosť z takzvaného zákona o eGovernmente – komunikovať s občanom elektronicky. V roku 2020 by malo byť do DCOM pripojených 86% miest a obcí Slovenska. 

Od uvedenia systému do ostrej prevádzky do konca januára 2018 obce a mestá pripojené do systému spracovali 320.250 podaní - 219.245 prijatých a 101.005 odoslaných. Využíva sa už pri riešení takmer každej požiadavky občana: sociálne dávky, upomienky k nezaplateným poplatkom alebo dane, spolu ide o 138 elektronicky poskytovaných služieb. Pôvodný cieľ projektu bol pripojiť do systému 1.057 obcí, začiatkom tohto roka ich však bolo už 1.451. DCOM je jedna pritom dobrovoľný. Na Slovensku vzbudil záujem najmä u menších obcí a miest, pre ktoré sú vlastné systémy finančne nedostupné. Až 75% z nich tvoria mestá a obce do 1.000 obyvateľov.

Na prevádzku systému bolo založené združenie DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska). Štát v ňom zastupuje ministerstvo financií a samosprávu zase ZMOS. Ministerstvo poskytlo peniaze na spustenie projektu a prevádzku na úvodné dva roky. DCOM umožňuje ťažiť z integrácie štátnych registrov. Ak občan vypĺňa tlačivo, nemusí zadávať údaje, ktoré o ňom štát má  k dispozícií, napríklad číslo občianskeho preukazu, rodné číslo alebo údaje o parcelách a nehnuteľnostiach, ktoré vlastní. Podľa princípu „jedenkrát a dosť“ by občan mal každý osobný údaj poskytnúť verejným inštitúciám iba raz. Potom by si ho štátne inštitúcie mali vymieňať medzi sebou. Podľa odhadov združenia dokáže občan vďaka DCOMu ušetriť pri jednom podaní v priemere až tri hodiny času.

Bankrot: Rok s novými pravidlami

Od účinnosti nových pravidiel pre osobný bankrot uplynul rok. Za toto obdobie bolo na súd podaných 7.402 návrhov a schválených 4.330 osobných bankrotov + 68 splátkových kalendárov. Osobný bankrot sa stal výrazne dostupnejší.  

Do konca februára 2018 Centrum právnej pomoci zrealizovalo takmer 90 tisíc konzultácií s klientmi o osobnom bankrote. Zároveň bolo podaných vyše 11 tisíc žiadostí o konkurz a 270 žiadostí o splátkový kalendár. Nárok na konkurz bol priznaný vo viac ako 9,5 tisícoch prípadoch, na splátkový kalendár 167 osobám. Vyhlásený konkurz bol v 4.330 prípadoch, vyhlásený splátkový kalendár v 68 prípadoch. Na porovnanie za celý rok 2016 (pred zmenou pravidiel) bolo podaných 497 návrhov a schválených 141 osobných bankrotov.

Skladba ľudí, ktorí sa obracajú na centrum so žiadosťami o osobný bankrot, je rôznorodá. Častými žiadateľmi sú živnostníci, dôchodcovia (vrátane invalidných dôchodcov), nezamestnaní, ale tiež ručitelia. Záväzky, ktoré dlžníci žiadajúci o osobný bankrot zväčša majú, sa pohybujú v objeme minimálne 100.000 EUR, zvyčajne je to niekoľko 100.000 EUR. Maximálny dlh bol vo výške 5 miliónov EUR. Rôzne sú aj počty exekučných konaní vedených voči dlžníkom, ktorí žiadali o osobný bankrot. Všeobecne sú tieto počty okolo 40 – 50 až 80 exekúcií. Osobitným prípadom je dlžník s 305 veriteľmi. 

streda 7. marca 2018

EU: Finančná kriminalita

Európsky parlament zriadil nový osobitný výbor pre finančnú kriminalitu, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky.
Nový výbor, ktorého zriadením parlament reaguje aj na minuloročné odhalenia vyplývajúce z takzvaných Paradise Papers, by mal nadviazať na činnosť bývalých osobitných výborov pre daňové rozhodnutia (TAXE a TAX2) a pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA).

V novom osobitnom výbore, ktorého mandát potrvá 12 mesiacov, zasadne 45 poslancov. Presné zloženie výboru by mali poslanci schváliť počas marcového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

SR: Sanácia enviromentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu ďalších 10 území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Využijú sa peniaze z Operačného program Kvalita životného prostredia - 180 miliónov eur z európskych fondov. 

Ide o lokality v Starej Turej (skládka komunálneho odpadu Drahý vrch), Bošanoch (dve skládky priemyselných odpadov z výroby koží), Horných Našticiach (skládka popolčeka), Leviciach (práčovňa a čistiareň po priemyselnej výrobe), Novej Dedine (sklad pesticídov), Utekáči (bývalé sklárne Clara), Giraltovciach (skládka tuhého komunálneho odpadu), Starej Ľubovni (skládka komunálneho a priemyselného odpadu) a v Čeľovciach (sklad pesticídov). Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na odstránenie environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód v jednotlivých lokalitách. Rezort životného prostredia teraz do jedného roka predloží na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja.

Doteraz už bolo sanovaných 32 environmentálnych záťaží, pričom náklady predstavovali takmer 80 miliónov eur. Ďalších asi 270 envirozáťaží je v rôznom štádiu rozpracovanosti. Pri 100 pokračuje, alebo sa pripravuje geologický prieskum, ktorého výsledky určia metódu či náklady. Pri asi 140 sa už geologický prieskum uskutočnil. Pri necelých 10 prebieha verejné obstarávanie a pri 20 už bolo verejné obstarávanie aj ukončené. 

Trend: Wi-Fi v mestskej doprave

V uliciach Bratislavy bude jazdiť 266 vozidiel s wi-fi, čo je takmer 50% vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy. Všetky vozidlá s wi-fi pripojením sú označené piktogramom. 

Wi-fi bolo nainštalované doteraz do 48 autobusov, kde sa mesačne eviduje 390 tisíc pripojení. Aktuálne sa zavádza do 50 autobusov a do 60 nových električiek. Zároveň 90 nových autobusov a 18 nových elektrobusov je už vybavených wi-fi pripojením priamo od výrobcu. V nových vozidlách s wi-fi priamo od výrobcu sa spustila testovacia prevádzka pripojenia. Dôvodom je analýza objemu prenesených dát, aby mohol dopravný podnik optimálne nastaviť objem dát na jednotlivé vozidlo.

V blízkom čase tak bude po Bratislave jazdiť spolu 266 vozidiel MHD vybavených wi-fi pripojením, čo je vyše 450% nárast v porovnaní s minulým rokom. Koncepciu Smart city by mala čoskoro doplniť o.i. platba za lístok platobnou kartou aj nový web dopravného podniku.

EU: Špeciálna delegácia pre Slovensko

Európsky parlament vyšle na Slovensko osemčlennú delegáciu.

V súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka odsúhlasila Konferencia predsedov politických skupín Európskeho parlamentu vyslanie osemčlennej delegácie na Slovensko.

Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) zostavia spoločný pracovný program. Členovia delegácie by mali byť z týchto dvoch výborov parlamentu.

utorok 6. marca 2018

e-Government: Nové projekty

Lepšie zdieľanie dát a zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne aj Centra právnej pomoci sú eurofondové projekty, ktorými pokračuje ťaženie proti byrokracii. Nové IT projekty prinesú technické riešenia na realizáciu princípu Jeden krát a dosť. 

Projekty na zníženie byrokracie, centrálne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe, zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci schválil Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) v decembri 2017. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejnil vyzvania na 3 národné projekty:
Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS) - cieľom je vybudovanie nadrezortného personálno-informačného systému, ktorý bude fungovať ako centrála riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe. Uchádzači a zamestnanci budú proaktívne informovaní o voľných pracovných miestach a výberových konaniach pre celú štátnu správu.

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne (MÚSP) - zabezpečí, že Sociálna poisťovňa bude používať kvalitné a jednotné údaje získané od ostatných orgánov verejnej moci, aby tieto údaje nemuseli žiadať od fyzických alebo právnických osôb. Rovnako bude jednotný spôsob poskytovania údajov Sociálnej poisťovne platiť smerom k iným úradom a inštitúciám.

Informačný systém Centra právnej pomoci (IS CPP) - nahradí existujúce, nedostatočné riešenie a zároveň poslúži ako IT podpora pre pripravovanú reformu na posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencie eskalácie právnych problémov. Projekt zabezpečí nielen softvérové riešenie, ale zároveň aj IKT vybavenie jednotlivých pracovísk Centra právnej pomoci tak, aby bolo možné plnohodnotne poskytovať právnu pomoc, konzultácie a iné služby a zároveň eliminovať administratívnu záťaž pre obe zúčastnené strany. Súčasne sa pokryjú procesné zmeny súvisiace s rozšírením agendy Centra právnej pomoci o oblasť osobného bankrotu.

Spoločným zámerom je znižovanie administratívnych nákladov, zvýšenie automatizácie procesov, podpora zdieľania údajov medzi registrami a úspora času aj peňazí.

Súťaž: Aj slovenské startupy môžu získať až 150 tisíc EUR

Startupy sa môžu prihlásiť do štvrtého ročníka PowerUp!, súťaže pre začínajúce firmy v oblasti čistej energie v strednej Európe. Okrem finančných odmien sa víťazi môžu zapojiť do špeciálneho programu Highway®.  

Začínajúcim podnikateľom ponúka financovanie až do výšky 150 tisíc eur a podporu v oblastiach vývoja a ochrany produktov, budovania tímov a prístupu k medzinárodným zákazníkom a externým zdrojom financovania. Organizátor InnoEnergy zdôrazňuje, že na trhu s energiami je mimoriadne vyhľadávaná mobilita, kybernetická bezpečnosť a riešenia uskladnenia energie. Záujem je aj o technológie, ktoré umožňujú zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia a technológie, ktoré bojujú proti smogu.

Víťazom predchádzajúceho ročníka bola maďarská spoločnosť HeatVentors, ktorá predstavila inovatívnu metódu skladovania tepelnej energie vyžadujúcu o 90% menej priestoru a umožňujúcu ušetriť 20 až 40% energie. Finále súťaže PowerUp! v Prahe a desiatim národným finále budú predchádzať tzv. Bootcamps. Tieto workshopy s európskymi podnikateľskými mentormi poskytujú príležitosť na overenie vlastného podnikateľského modelu a zlepšenie prezentačných zručností účastníkov. Pre účasť v súťaži je potrebné mať produktový prototyp a tím a vyplniť do 15. apríla formulár na stránke powerup.innoenergy.com. 

EU: Ochrana proti teroristickému obsahu na internete

Z hľadiska bezpečnosti európskych občanov predstavuje teroristický obsah na internete obzvlášť závažné riziko, a problém jeho šírenia sa teda musí riešiť ako absolútna priorita.

Teroristickým obsahom sú všetky materiály, ktoré podnecujú k páchaniu teroristických činov v zmysle smernice EÚ o boji proti terorizmu alebo vnútroštátnych právnych predpisov vrátane materiálu, ktorého obsah priamo pochádza od teroristických organizácií uvedených na zoznamoch EÚ alebo OSN, prípadne im ho možno pripísať. Európska komisia odporúča viac konkrétnych opatrení, ktorými sa výraznejšie obmedzí výskyt teroristického internetového obsahu.

Pravidlo jednej hodiny: Vzhľadom na to, že teroristický obsah má najškodlivejší vplyv v prvých hodinách svojho výskytu na internete, malo by pre všetky spoločnosti platiť všeobecné pravidlo odstránenia takéhoto obsahu do hodiny od nahlásenia podnetu na jeho odstránenie.

Rýchlejšie odhaľovanie a účinnejšie odstraňovanie: S cieľom účinne a promptne odstraňovať alebo zablokovať teroristický obsah, ako aj zabrániť jeho opätovnému výskytu po jeho odstránení by internetové spoločnosti mali okrem nahlasovania internetového obsahu realizovať aj proaktívne opatrenia, medzi ktoré patrí automatické odhaľovanie takýchto príspevkov. V záujme pomoci menším platformám by si spoločnosti mali vymieňať a optimalizovať náležité technologické nástroje a uplatňovať dohody o pracovných podmienkach, vďaka čomu sa zlepší spolupráca s príslušnými orgánmi vrátane Europolu.

Zlepšený systém nahlasovania internetového obsahu: Mali by sa zaviesť zrýchlené postupy slúžiace na čo najrýchlejšie spracovanie podnetov týkajúcich sa nebezpečného obsahu. V tejto súvislosti musia členské štáty zabezpečiť potrebné kapacity a zdroje na odhaľovanie, identifikovanie a postupovanie podnetov týkajúcich sa teroristického obsahu.

Pravidelné podávanie správ: Členské štáty by mali komisii pravidelne, podľa možnosti každé tri mesiace podávať správu o nahlasovaní internetového obsahu a následných opatreniach, ako aj o celkovej spolupráci so spoločnosťami s cieľom obmedziť výskyt teroristického internetového obsahu.

Na účely monitorovania účinkov odporúčania sa od členských štátov a spoločností bude vyžadovať, aby do troch mesiacov predložili relevantné informácie o teroristickom obsahu a do šiestich mesiacov informácie o inom nezákonnom obsahu.  

SR: Fajčíme menej

Fajčiarov je na Slovensku čoraz menej, ale neplatí to pre mladú generáciu. Až takmer 78% respondentov uviedlo, že nefajčí, pričom žien je viac. 

Najviac fajčiarov (takmer 30%) bolo vo vekovej skupine menej ako 25 rokov, najmenej (13%) bolo vo vekovej skupine 65+.Viac ako polovica respondentov (58,8%) konzumuje destiláty len zriedka, alebo nikdy, muži viac ako ženy. Takmer 15% mužov a 2% žien si doprajú každý deň alebo obdeň pivo, víno konzumujú necelé 4% mužov a 1% žien. Väčšina respondentov (96%) za posledných 12 mesiacov neužila drogu.

V prieskume sa 56,4% mužov a 58,3% žien vyjadrilo, že trpí dlhodobou chorobou alebo zdravotným problémom pretrvávajúcim dlhšie ako šesť mesiacov. Ich podiel sa so stúpajúcim vekom štatisticky významne zvyšuje. Najviac sa vyskytuje: vysoký krvný tlak (27,4%), alergia (19,9%), nasleduje ischemická choroba srdca (9%) a diabetes mellitus (8,5%). Takmer 54% opýtaných sa nikdy nedalo zaočkovať, iba 10% bolo očkovaných pred menej ako rokom (očkuje sa cca 4%) a 11% očkovanie proti chrípke podstúpilo v období medzi jedným až dvoma rokmi, vyše štvrtina respondentov pred viac ako dvoma rokmi. Najmenej očkovaných bolo vo veku 25 – 64 rokov.

Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvovalo za posledných dvanásť mesiacov 57,8% opýtaných žien. Disciplinovanejšie sú mladšie – vo veku od 25 do 64 rokov ich prišlo takmer 75%, oveľa menej (iba 42%) bolo žien vo veku 65+. Preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov podstúpila iba štvrtina respondentiek. Iba 18% mužov absolvovalo urologickú preventívnu prehliadku. Návštevu zubnej preventívnej prehliadky absolvovalo z opýtaných 68% mužov a takmer 75% žien. Necelých 15% mužov a 9% žien nebolo na žiadnej preventívnej prehliadke.

Podľa prieskumu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý realizovalo 36 regionálnych úradov v roku 2016. Výskumnú vzorku tvorilo 3.773 respondentov (1.872 mužov a 1.901 žien). Najpočetnejšiu tvorili respondenti vo veku 25-64 rokov (38,9%), nasledovala skupina menej ako 25 rokov (31,2%) a skupina nad 65 rokov (29,9%).

pondelok 5. marca 2018

Novinka: Centrum pre deti s poruchami sluchu

V bratislavskom Národnom ústave detských chorôb bolo slávnostne otvorené špeciálne centrum určené pre deti s poruchami sluchu.

Pod jednou strechou bude v novozriadenom centre fungovať multidisciplinárny tím na komplexnú diagnostiku aj liečbu detí s poruchami sluchu. Na rozdiel od zahraničia je táto liečba na Slovensku hradená zo zdravotného poistenia. Ladislav Kužela, generálny riaditeľ NÚDCH, odhaduje, že jedno z 1.000 narodených detí má u nás ťažkú a dve až štyri deti stredne ťažkú poruchu sluchu.

Ročne teda pribudne na Slovensku cca 220 detí s poruchami sluchu, ktoré môžu viesť až k vyradeniu z bežného života. Ak by deti nedostali dostatočnú starostlivosť, hrozila by im hluchonemota, pretože by sa nenaučili rozprávať. Ak sa ale akákoľvek porucha sluchu dokáže správne a včas zachytiť, šanca na vyliečenie bez chirurgického zákroku je vyše 60%. 

EU: Čo je nelegálne off-line, je nelegálne aj on-line

Internetové spoločnosti dnes odstraňujú 70% nezákonných nenávistných prejavov, pričom vo vyše 80% prípadov to bolo v rozpätí 24 hodín. Šírenie nezákonného internetového obsahu oslabuje dôveru občanov a predstavuje bezpečnostné hrozby.  

Za nelegálny obsah sa považujú teroristické informácie, materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí, nelegálne nenávistné prejavy, klamlivé a podvodné postupy v obchodnom styku, prípadne porušenia práv duševného vlastníctva. Európska komisia pripravila ďalšie prevádzkové opatrenia na zabezpečenie rýchlejšieho odhaľovania a odstraňovania nezákonného internetového obsahu.

Jasnejšie postupy týkajúce sa oznámenia a následného opatrenia: Spoločnosti by mali definovať jednoduché a transparentné pravidlá oznamovania nezákonného obsahu vrátane zrýchlených postupov týkajúcich sa „dôveryhodných oznamovateľov“. S cieľom zabrániť neúmyselnému odstráneniu obsahu, ktorý nemá nezákonný charakter, by poskytovatelia obsahu mali byť o takýchto rozhodnutiach informovaní a mali by mať možnosť ohradiť sa proti nim.

Efektívnejšie nástroje a proaktívne technológie: Spoločnosti by mali zaviesť používateľsky zrozumiteľné systémy oznamovania. Mali by disponovať proaktívnymi nástrojmi na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu, a to najmä v prípade teroristického obsahu a obsahu, ktorý možno aj bez ohľadu na kontext považovať za nezákonný, akým je materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo falšovaný tovar.

Posilnené záruky na zaistenie základných práv: S cieľom zabezpečiť presnosť a podloženosť rozhodnutí o odstránení obsahu, osobitne v prípade využívania automatizovaných nástrojov, by mali spoločnosti zaviesť účinné a primerané záruky vrátane dohľadu a overovania vykonávaných človekom, pri plnom rešpektovaní základných práv, slobody prejavu a predpisov v oblasti ochrany údajov.

Osobitná pozornosť venovaná malým spoločnostiam: Na základe dobrovoľných dohôd by sa v internetovom odvetví mala rozvíjať spolupráca a výmena skúseností, osvedčených postupov a technologických riešení, ako aj nástrojov umožňujúcich automatické odhaľovanie nezákonného obsahu. Táto spoločná zodpovednosť by bola prospešná najmä pre malé platformy s obmedzenejšími zdrojmi a znalostnou základňou.

Užšia spolupráca s orgánmi: Ak existujú dôkazy o závažnom trestnom čine alebo podozrenia, že nezákonný obsah predstavuje ohrozenie života alebo bezpečnosti, spoločnosti by o tom mali bezodkladne informovať orgány presadzovania práva. Komisia vyzýva členské štáty, aby na tento účel zaviedli náležité právne povinnosti.

Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od charakteru nelegálneho obsahu. Spoločnosti by pri odstraňovaní nezákonného obsahu mali postupovať v súlade so zásadou proporcionality. Komisia bude monitorovať opatrenia podnikané v reakcii na toto odporúčanie a rozhodne o potrebe prijať dodatočné opatrenia, podľa potreby aj vo forme právnych predpisov. Zároveň bude v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami ďalej vykonávať analýzy a v tejto súvislosti v nasledujúcich týždňoch otvorí verejnú konzultáciu venovanú danej problematike.

SR: O krok bližšie k bezplatnému internetu na verejných miestach

Wifi pre Teba je národnou nadstavbou pripravovaného európskeho projektu Wifi4EU, prostredníctvom ktorého je možné získať finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na vytvorenie prístupu k bezplatnému internetu. 

„V európskom projekte nebude pre Slovensko až tak veľa peňazí, pretože balík bude rozdelený medzi všetkých 27 krajín. Na Slovensku bude môcť byť úspešných možno 15 – 20 obcí. Preto pripravujeme Wifi pre Teba, kde bude môcť dotáciu získať až niekoľko stovák subjektov“, uviedol vicepremiér Peter Pellegrini a dodal, že je jeho prioritou zabezpečiť všetkým občanom možnosť prístupu k internetu bez ohľadu na to, z akej oblasti či sociálnej skupiny pochádzajú a či si to môžu dovoliť vo svojej domácnosti.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zahájil vytváranie databázy odborných hodnotiteľov pre projekty na zavedenie WiFi zdarma pre občanov v rôznych verejných priestoroch po celom Slovensku. Záujemcovia o hodnotenie takýchto projektov sa môžu prihlásiť do 29. marca. 

SR: Hýbeme sa málo

Slováci si uvedomujú, že zdravý životný štýl vplýva na dĺžku života. Ale viac ako polovica respondentov (61,3% - takmer 65% žien a 58% mužov) sa nevenuje pravidelne žiadnemu športu a s pribúdajúcom vekom záujem o pohyb ešte klesá. 

Vyše 92% opýtaných si myslí, že môže ovplyvniť dĺžku svojho života spôsobom ako žije a stará sa o svoje zdravie. Muži a ženy sa líšili v názoroch na svoju fyzickú kondíciu. Muži ju hodnotia častejšie ako výbornú. Vyše 59% opýtaných uviedlo, že fyzickú kondíciu má celkom dobrú. Takmer polovica (49,2%) uviedla, že spí 7-8 hodín denne. Až 58,7% má spánok 7 - 8 hodín, alebo viac ako 8 hodín denne. Muži aj ženy sú na tom rovnako. Čo sa týka kvality, väčšina opýtaných (57,3%) považuje svoj spánok za celkom dobrý.

Hoci v posledných rokoch odborníci často upozorňujú, že popularita a spotreba mlieka prudko klesá, v prieskume sa to úplne nepotvrdilo. Takmer 40% respondentov pije mlieko každý deň alebo obdeň, najviac ľudia do 25 rokov (polovica opýtaných). Najmenej pijú mlieko (necelých 32%) ľudia od 25 do 64 rokov. Viac žien (vyše 41%) konzumuje každý deň surovú zeleninu, mužov je podstatne menej (necelých 27%). Raz až dva razy do týždňa konzumuje varenú a dusenú zeleninu 54,6% respondentov a rovnaké percento si dopraje každý deň ovocie. Ženy výrazne častejšie (až 62 %) než muži (46%). Zaujímavé je, že so stúpajúcim vekom sa významne znižuje konzumácia citrusových plodov a banánov, podobne aj každodenné maškrtenie sladkostí.

Väčšina respondentov (58,2%) konzumuje bravčové mäso raz až dvakrát týždenne, muži častejšie (64,3%) ako ženy (52,2%), takmer 66% respondentov konzumuje raz až dvakrát týždenne hydinu. Menej často zaraďujeme do stravy hovädzie mäso – raz až dva razy mesačne rovnako ako údeniny. Polovica opýtaných raz alebo dvakrát do mesiaca konzumuje čerstvé alebo mrazené ryby, rybie konzervy a šaláty. Diéty sú skôr doménou žien. V období posledného roka podľa našich zistení držalo diétu vyše 22% opýtaných žien, mužov bolo iba necelých 13%.

Podľa prieskumu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý realizovalo 36 regionálnych úradov v roku 2016. Výskumnú vzorku tvorilo 3.773 respondentov (1.872 mužov a 1.901 žien). Najpočetnejšiu tvorili respondenti vo veku 25-64 rokov (38,9%), nasledovala skupina menej ako 25 rokov (31,2%) a skupina nad 65 rokov (29,9%).