piatok 17. marca 2023

Trend: Kódovací asistenti s umelou inteligenciou

Inteligentný chatbot ChatGPT podnietil našu predstavivosť a hľadanie odpovede, akú úlohu bude mať umelá inteligencia (AI) v budúcnosti. Spoločnosť OpenAI vyvíja tiež nástroj Codex, ktorý by mohol úplne zmeniť spôsob práce vývojárov. Na základe dát zhromaždených z celého webu dokáže ChatGPT odpovedať na takmer akúkoľvek otázku, aj keď nie vždy presne, a to tak, že odpoveď vyzerá, akoby ju napísal človek. Codex  namiesto viet píše softvérový kód. Zadáte mu, aký typ softvérového problému sa snažíte vyriešiť a Codex vám navrhne riešenie pomocou kódu.
Ak už teraz môže nástroj AI písať kód za vývojárov, vyvstáva otázka, ako to ovplyvní študentov informatiky a či nezmiznú vysoko platené pracovné miesta softvérových inžinierov. 
 
OpenAI Codex alebo aj Tabnine, CodeT5, Polycoder a Cogram sú kódovací asistenti s AI. Boli vyvinutí s cieľom pomôcť programátorom písať kód rýchlejšie as menším počtom chýb, čo z nich robí skvelých pomocníkov. Pokiaľ ide o rozhodovanie, ktorý z nich je najlepší, záleží na individuálnych potrebách a cieľoch daného programátora. Kódovací asistenti sa medzi sebou líšia typmi podporovaných jazykov, možnosťami integrácií a tým, či sú open source, prípadne koľko stoja. Codex aj Polycoder majú širokú škálu podporovaných jazykov a ponúkajú užitočné odporúčania pre mnoho typov kódu. Každý model však využíva iný set trénovacích dát. Polycoder Codex dlho prekonával napríklad v jazyku C. Tabnine je zase obľúbenou voľbou vďaka svojmu užívateľsky prívetivému rozhraniu a jednoduchej integrácii s textovými editormi. Cogram a CodeT5 sa profilujú viac do správy projektov a zefektívňovania procesov, ktoré sú repetitívne a užívateľom len zbytočne zaberajú čas. CodeT5 je vyvinutý Salesforce, preto je logickým výberom pre Apex vývojárov. Cogram našiel využitie v data science pre lepšie pochopenie veľkých dát.

OpenAI Codex je model AI, ktorý procesuje prirodzenú reč a tvorí z nej kód. Inými slovami môžete vlastnými slovami popísať čo chcete, aby daný kus kódu robil napríklad v JavaScripte a Codex za vás kód napíše. Codex odpovede ponúka na základe svojich trénovacích dát, čím čím bežnejší problém popisujete, tým lepšiu odpoveď dostanete. To z neho robí skvelého pomocníka pri porovnávaní možností medzi jednotlivými programovacími jazykmi. Slúži aj ako užitočná nápoveda či inšpirácia pre riešenie problému, na ktorom daný programátor pracuje. Codex môže začínajúcim programátorom pomôcť, rovnako ako ChatGTP. Keď si nie ste istí správnosťou daného postupu, prípadne neviete, ako nejaký kus kódu napísať, tieto nástroje vám môžu pomôcť. Je však potrebné vedieť, ktorým smerom sa chcete uberať a prečo, inak slepo kopírujete kód. A namiesto toho, aby ste sa učili, tak skôr stagnujete. Avšak pre verifikáciu, pomocníka alebo na rozšírenie znalostí o ďalšie programovacie jazyky a technológie, môžu byť tieto nástroje užitočné. Relevantnosť výsledkov generovaných modelom ChatGPT závisí od mnohých faktorov, akými sú špecifikácia dotazu, kontext, aktuálne výcvikové dáta a ďalšie. Model ChatGPT je trénovaný na veľkom množstve textových dát a je schopný generovať odpovede s dobrou mierou relevancie na dostatočne špecificky položené otázky. Je ale rolou daného programátora si výsledky overiť. Všetky modely sú len algoritmy, ktoré boli trénované na veľkom množstve dát, aby dokázali odpovedať na špecifické otázky a generovať výstupy. Tieto modely nemajú schopnosť vlastného uvažovania ani rozhodovania, teda nemajú možnosť ani ďalšie umelé inteligencie vytvoriť.

A čo autorské práva? Na konci minulého roka bola na jeden z AI nástrojov na písanie kódu, GitHub Copilot, podaná v Amerike žaloba. Podľa žaloby Microsoft a OpenAI porušujú autorské práva všetkých vývojárov, ktorí publikovali svoju prácu na Githube pod open-source licenciou, pretože tieto dáta boli využité ako trénovacie. „Všeobecným pravidlom ohľadom autorských práv je, že pokiaľ si nie ste jednoznačne istí tým, že kód môžete voľne využiť, typicky preto, že je to vyslovene uvedené, tak by ste ho využívať nemali,“ vysvetľuje Jana Večerková .

štvrtok 16. marca 2023

SR: Zamestnanosť a mzda v januári 2023

Zamestnanosť na Slovensku v januári 2023 bola podľa zverejnených údajov Štatistického úradu SR medziročne vyššia vo väčšine odvetví, prepadu reálnej mzdy sa vyhli len ubytovanie a činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Počet zamestnancov sa medziročne zvýšil vo väčšine odvetví, zamestnanosť výraznejšie rástla v ubytovaní, s poklesom zápasili najmä vybrané trhové služby. Napriek dynamickému rastu nominálnej mzdy naprieč všetkými odvetviami, reálne rastu cien odolali len 2 z 10 odvetví.

Pri medziročnom porovnaní  v prvom mesiaci roka 2023 zamestnanosť rástla v 7 z 10 sledovaných odvetví. Počet zamestnancov sa zvýšil najviac v sektore ubytovania, a to o 5,8 %. V predaji a oprave motorových vozidiel medziročne vzrástol počet zamestnancov o 3,5 %, v informáciách a komunikácii o 2,3 %. K miernejšiemu zvýšeniu do 2 % prišlo aj v doprave a skladovaní, stavebníctve, maloobchode a činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Naopak, menej zamestnancov ako pred rokom mali vybrané trhové služby (o 3,5 %), ale aj veľkoobchod (o 1,4 %) a priemysel (o 0,9 %), ktorom sa zamestnanosť znižuje miernym tempom už 11 po sebe idúcich mesiacov.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v januári medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom stúpla v 8 z 10 sledovaných odvetví. Najvýraznejšie vzrástla v ubytovaní, a to o viac ako štvrtinu na 1.030 eur. Druhý najvyšší rast mali činnosti reštaurácií a pohostinstiev, kde mzdy v priemere stúpli o 16 % na 678 eur. Zamestnanci týchto dvoch odvetví mali aj reálne mzdy medziročne vyššie, v ubytovaní až o 9,7 %. Najnižším tempom rástli nominálne mzdy v informáciách a komunikácii (o 8 %) a vo vybraných trhových službách (o 9,4 %), čo sa prejavilo najvýraznejším prepadom reálnej mzdy o viac ako 5 %.

streda 15. marca 2023

Bankroty: Vo februári 2023 zbankrotovalo 514 občanov Slovenska

V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 732 osobnými bankrotmi to predstavuje podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) pokles o 29,78 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v januári zbankrotovalo 448 dlžníkov, ich vo februári bolo o 14,73 percenta viac. Z dlhodobých štatistík spoločnosi vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2023 bolo vyhlásených 68.698 osobných bankrotov.

„Medzi dlžníkmi, ktorí zbankrotovali vo februári, bolo aj 9 manželských párov a zaznamenali sme jednu príbuzenskú väzbu. Zbankrotovalo aj 58 ľudí bez domova, resp. s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch. Na celkovom počte bankrotov dosahujú podiel až 11,46 percenta. Z nich bolo 40 (68,97 percenta) mužov a 18 (31,03 percenta) žien. Zároveň tri osoby, ktoré zbankrotovali v minulom mesiaci, mali uvedené bydlisko na virtuálnej adrese Karpatské námestie 10A v Bratislave,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Vyhlásených bolo  506 konkurzov (98,44 percenta) a 8 dlžníkov (1,56 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov vo februári 2023 ich bolo 52 (10,12 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 462 (89,88 percenta) na majetok nepodnikateľov. Vo februári 2023 súdy zároveň zrušili 810 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 714 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 96 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2023 ich pripadalo na mužov 343 a na ženy 171. Stále viac bankrotujú muži, v medziročnom porovnaní s februárom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 3,48 percentuálneho bodu (63,25 percenta vo februári 2022 vs. 66,73 percenta vo februári 2023). Pomer žien vo februári 2023 medziročne o 3,48 percentuálneho bodu klesol (36,75 percenta vo februári 2022 vs. 33,27 percenta vo februári 2023). V minulom mesiaci zbankrotovala aj jedna osemdesiatnička. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali vo februári 2023, malo 3,50 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (vo februári 2022 ich bolo 4,10 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,51 percenta dlžníčok (vo februári 2022 ich bolo 2,97 percenta). Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli štyridsiatnici s podielom 28,86 percenta na bankrotoch mužov (vo februári 2022 najväčšou skupinou medzi mužmi boli takisto štyridsiatnici s podielom 28,29 percenta) a medzi ženami tridsiatničky s podielom 30,41 percenta (vo februári 2022 najväčšou skupinou medzi ženami boli štyridsiatničky s podielom 27,51 percenta). V druhom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom a Nitrianskom kraji – zhodne po 99, najmenej v Prešovskom – 18 a v Trnavskom kraji – 19. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov okrem dvoch klesol vo všetkých krajoch, najviac v Prešovskom – až o 77,22 percenta a podobne v Trnavskom – o 77,11 percenta. Až o 75 percent počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Žilinskom kraji a o 37,50 percenta v Bratislavskom kraji.

utorok 14. marca 2023

EU: Vyše 116 miliónov eur pre LIFE

Investíciou vo výške viac než 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE podporí Európska komisia 8 veľkých projektov v Belgicku, Estónsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku v oblasti klímy a životného prostredia. Očakáva sa, že prostredníctvom projektov sa zmobilizuje aj významné množstvo ďalších finančných prostriedkov z iných zdrojov Európskej únie vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ktoré doplnia vnútroštátne a súkromne investície.


Projekty pomôžu úspešne vykonávať Európsku zelenú dohodu. Podporujú aj stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, akčný plán pre obehové hospodárstvo, akčný plán nulového znečistenia, právny predpis o obnove prírody a prispievajú k prechodu na čistú energiu. Vzťahujú sa na nasledujúce oblasti:
  • Ochrana a obnova prírody: V Belgicku partneri v rámci programu B4B LIFE rozšíria chránené územia, zlepšia prepojenosť a vypracujú akčné plány pre kritické biotopy a druhy v celej krajine. Tím venujúci sa programu Wetlands Green LIFE v Poľsku bude pomáhať pri vykonávaní politiky EÚ týkajúcej sa chránených území a podporovaných biotopov a druhov. Dôraz sa bude klásť na močiare, rašeliniská a mokrade v rôznych lokalitách sústavy Natura 2000. Oba projekty podporujú aj vykonávanie smernice EÚ o vtákoch a o biotopoch.
  • Kvalita vody a odpadové hospodárstvo: Program LIFE Living Rivers na Slovensku je zameraný na zachovanie kvality vody, ochranu prirodzených biotopov a pôvodné druhy, ako aj podporu udržateľného lesného hospodárstva a riadenia rybárstva. Projekt prispeje k vykonávaniu rámcovej smernice EÚ o vode a smernice o biotopoch. Tím, ktorý stojí za programom PlastLIFE, pomôže Fínsku s realizáciou plánu v oblasti plastov. Práca bude zahŕňať zníženie plastového odpadu, celkové obmedzenie odpadu a spotreby plastov a podporu recyklácie.
  • Adaptácia na zmenu klímy: Estónsky tím pôsobiaci v rámci projektu LIFE-SIP AdaptEs zvýši schopnosť tejto krajiny adaptovať sa na zmenu klímy tým, že pomôže pri vykonávaní jej plánu rozvoja pre adaptáciu na zmenu klímy. V Španielsku sa projektom LIFE eCOadapt50 zvýši informovanosť o adaptácii na zmenu klímy tým, že sa samosprávy a podniky zapoja do miestnych stratégií adaptácie na zmenu klímy. Partneri projektu LIFE Climax PO v Taliansku budú na úrovni povodia testovať inteligentné vodné hospodárstvo so zameraním na klímu a zlepšia riadenie vodných zdrojov. Tieto tri projekty podporujú vykonávanie adaptačnej stratégie EÚ.
  • Zmiernenie zmeny klímy: tím programu LIFE AFTER COAL PL podporí v Poľsku realizáciu stratégie pre klimatickú neutralitu vo východnej časti Veľkopoľského vojvodstva do roku 2040 (RSCN), pričom sa osobitne zameria na sektor verejných služieb a dopravy. Tento projekt je v súlade s právnym predpisom EÚ v oblasti klímy.

pondelok 13. marca 2023

Radíme: Šetríme pri nízkych príjmoch

Každá tretia slovenská domácnosť pociťuje napätie vo svojom rodinnom rozpočte. Ľudia vnímajú svoju finančnú situáciu negatívnejšie ako pred rokom V prieskume pre 365.bank (agentúra 2muse, október 2022, 1.000 respondentov) sa 22,7 % respondentov vyjadrilo, že sa im výrazne zhoršila. Takmer každý tretí Slovák nemá finančnú rezervu a ani si ju netvorí a približne 40 % ľudí žije od výplaty po výplatu. V takejto situácii môže podľa banky pomôcť prehodnotiť hospodárenie domácnosti. Mesačne tak možno ušetriť desiatky eur, ktoré poslúžia na tvorbu finančnej rezervy.


Hoci sa podľa údajov Štatistického úradu SR rast cien v januári zmiernil, stále zostal nad úrovňou 15 %. Potraviny pritom medziročne zdraželi o viac ako štvrtinu a bývanie s energiami o vyše 14 %. Viac zaplatíme aj za ošetrenie u zubára, za vzdelávanie či stravovanie. Aj z toho dôvodu cíti pätina Slovákov výrazne horšiu finančnú situáciu. Od výplaty po výplatu prežíva až 40 % našincov a tretina opýtaných nemá vôbec žiadnu finančnú rezervu, ktorá by mohla pomôcť preklenúť náročnejšie obdobie. 365.bank (nielen) v takomto prípade odporúča spraviť si detailnú revíziu príjmov a výdavkov a doslova prekopať svoj rodinný rozpočet. „Na začiatok je dobré spraviť si prehľad o tom, na čo a koľko míňame. Rodinné financie by v ideálnom prípade mali byť rozložené v pomere 40:30:20:10. Na chod domácnosti a bežnú spotrebu by sme si mali vyčleniť zhruba 40 % mesačných príjmov. Splátky úverov, pôžičiek či hypotéky by nemali presiahnuť tretinu mzdy. Približne 20 % príjmu by malo smerovať na sporenie vrátane investovania a zvyšnú desatinu by sme si mali odkladať ako rezervu, ktorá nám môže neskôr pomôcť pri neplánovaných výdavkoch alebo pri výpadku príjmu,“ radí Linda Valko Gáliková.

Banka radí vyhýbať sa neuváženým nákupom, porovnávať ceny tovarov a služieb a vyberať si tie, ktoré sú cenovo výhodnejšie. Peniaze by sme nemali míňať na veci, ktoré nepotrebujeme a rovnako by sme nemali zbytočne platiť za služby, ktoré nevyužívame, alebo nie sú vyslovene nevyhnutné. Prípadne môžeme nájsť ich výhodnejšie alternatívy. Výraznú čiastku možno ušetriť aj revíziou pôžičiek a úverov a ich konsolidáciou, resp. refinancovaním. Práve výdavky súvisiace s úhradou záväzkov bankám by totiž nemali presiahnuť tretinu mesačných príjmov. Podľa 365.bank by mali zvážiť refinancovanie tie domácnosti, ktoré napríklad čerpajú úvery z viacerých bánk či nebankoviek, splácajú dlh na kreditnej karte alebo dofinancovali hypotekárny úver spotrebným. Konsolidácia je opodstatnená vtedy, ak klient získa nižšiu mesačnú splátku. Takto ušetrené peniaze si môže odložiť napríklad na finančnú rezervu. Čo sa týka optimalizácie bankových výdavkov je vhodné spraviť si revíziu aj v oblasti bežných bankových služieb. Človek môže ušetriť napríklad tým, že bude využívať účet, ktorého vedenie je zadarmo. Zároveň odporúča pozrieť sa na možnosť využívať programy benefitov, v rámci ktorých môže klient získať zľavy na vybraných nákupoch vo forme cash backu. Ušetriť sa dá aj tým, že budeme vo väčšej miere využívať on-line bankové služby. Tie, ktoré sú naviazané na fyzický kontakt sú totiž spravidla spoplatnené, a tak ich online alternatíva môže vyjsť klienta výhodnejšie. Pokiaľ ide o ostatné položky rodinného rozpočtu, okrem výdavkov by sme mali myslieť aj na vytváranie úspor. Nevyhnutné je odkladať si na horšie časy, tj do rezervy, a to aspoň 10 % mesačného príjmu. Zabúdať by sme nemali ani na pravidelné sporenie a investovanie. Celkovo by sme si mali za týmto účelom šetriť sumu, ktorá zodpovedá dokopy pätine mesačných príjmov. Vhodné je pritom kombinovať viazané, resp. neviazané sporenia s dlhodobým investovaním. Dôležité je pritom odkladať si pravidelne, hoci aj v malých sumách a na začiatku mesiaca. Začať sporiť či investovať sa pritom dá už od centových súm, a to zaokrúhľovaním platieb na účte alebo na karte.