piatok 22. februára 2019

Aktuálne: Slovensko zavádza mimoriadne núdzové opatrenie

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná vydala pokyn hlavnému veterinárnemu lekárovi SR na mimoriadne núdzové opatrenie na dovoz hovädzieho mäsa z Poľska. Každá zásielka musí oddnes prejsť najprv laboratórnymi testami a až po kontrole môže smerovať na slovenský trh.

Každý príjemca poľského hovädzieho mäsa je povinný nahlásiť dodávku do elektronického systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy najneskôr 24 hodín pred dodaním. Inšpektori ŠVPS z neho odoberú vzorky a príjemca bude musieť počkať na výsledky testov. Poľská hovädzina bude môcť byť uvoľnená na trh až po tom, ako prejde riadnymi vyšetreniami na zdravotnú bezpečnosť. Prísne opatrenie je podľa MPRV SR reakciou na ďalší prípad nevyhovujúceho mäsa z Poľska. V Česku v 700-kilogramovej zásielke hovädziny tento týždeň odhalili nebezpečné baktérie salmonely. Na Slovensko sa z tejto dodávky dostalo 40 kilogramov mäsa. Kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR však celú zásielku zachytili, a tá sa tak nedostala k spotrebiteľom.

Potravinoví inšpektori podrobia poľské mäso laboratórnym vyšetreniam na prítomnosť baktérií, zvyškov veterinárnych liekov, zneužívaniu rozmrazeného mäsa a aj kontrolám označenia prevádzok, z ktorých mäso pochádza. V prípade podozrenia z falšovania mäsa sa vykoná súčasne senzorické (zmyslové) testovanie a kvalitatívna detekcia druhu mäsa. Od prepuknutia škandálu s poľskými bitúnkami sú slovenskí potravinoví inšpektori neustále v pohotovosti. Doposiaľ uskutočnili viac ako 550 cielených kontrol poľského hovädzieho mäsa. Kontrolám podrobujú všetky druhy mäsa v skladoch, maloobchodoch, baliarňach, spracovateľských prevádzkach a aj na cestách.

Novinka: Prvé skladacie mobilné zariadenie

Kompaktné zariadenie je výsledkom vyše osemročného vývoja, ktorý nasledoval po predstavení prvého prototypu ohybného displeja v roku 2011.

Galaxy Fold je vybavený prvým 7,3-palcovým displejom Infinity Flex na svete, ktorý umožňuje zložiť prístroj do kompaktných rozmerov s displejom na vnútornej strane. Úplné ohnutie vnútorného displeja umožňuje nová polymérová vrstva, vďaka ktorej je displej približne o polovicu tenší než bežný displej smartfónu. Sofistikovaný pántový mechanizmus s do seba zapadajúcimi ozubenými kolieskami je umiestnený v skrytom puzdre.

Spoločnosť Samsung spolupracovala s Google a s komunitou vývojárov aplikácií pre Android. Čipový balík AP novej generácie a 12 GB RAM približuje výkon osobným počítačom. Špeciálne bol navrhnutý systém s dvoma batériami. Galaxy Fold je po pripojení k bežnej nabíjačke schopný nabíjať súčasne sám seba a prostredníctvom technológie Wireless PowerShare druhé zariadenie. Vďaka šiestim objektívom – trom vzadu, dvom na vnútornej strane a jednému na vonkajšej – je sústava fotoaparátov Galaxy Fold mimoriadne flexibilná. Zariadenie prináša novú úroveň multitaskingu, ktorá napr. v priebehu videohovoru umožní používať ďalšie aplikácie.

ELA: Európsky orgán práce

Európsky parlament a Rada (členské štáty) dospeli k predbežnej dohode o návrhu Európskej komisie zriadiť Európsky orgán práce (ELA). Nový orgán Európskej únie (EÚ) bude podporovať mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ za spravodlivých podmienok.

Predbežná dohoda bude predložená na schválenie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý funguje v rámci Rady. Keď ju stáli predstavitelia členských štátov potvrdia, bude predmetom záverečného hlasovania na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Európsky orgán práce bude mať podobu novej agentúry EÚ a po konečnom prijatí základného nariadenia svoju činnosť začne v roku 2019 a stane sa plne funkčným v roku 2023.

Konkrétnymi úlohami Európskeho orgánu práce budú:
* podpora členským štátom pri uľahčovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach v oblasti mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia, ako aj prístupu k relevantným službám;
* podporovanie operačnej spolupráce medzi jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi pri cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane podpory spoločných inšpekcií;
* poskytovanie mediácie a sprostredkovanie riešení v prípade sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi.

štvrtok 21. februára 2019

Vedec roka : Návrhy na ocenenie

Do 15. marca 2019 môžete poslať nominácie do súťaže Vedec roka. Ide v poradí o 22. ročník súťaže, ktorú v tomto roku organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Súťaž má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nominácie za rok 2018 možno zasielať v 5 kategóriách: vedec roka SR, mladý vedecký pracovník, inovátor roka, technológ roka a osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať emailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.

EU: Reforma autorského práva

Znenie novej legislatívy, na ktorom sa neformálne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady ministrov Európskej únie (EÚ), by malo rozšíriť pôsobnosť ustanovení autorského práva EÚ na internet. Nové pravidlá sa tak priamo dotknú aj služieb poskytovaných platformami ako YouTube, Facebook či Google News.

Zákonodarcovia sa však zároveň snažili zaistiť, aby internet ostal priestorom s garantovanou slobodou prejavu. Úryvky z novinových článkov, pohyblivé obrázky GIF, ako aj obrázky s komentárom meme budú naďalej voľne šíriteľné. Smernica tiež umožní využívanie a zdieľanie diel chránených autorským právom za účelom ich citácie či parafrázy, kritiky alebo recenzie, prípadne karikatúry či paródie. Obrázky GIF a meme tak bude možné naďalej zdieľať a voľne šíriť na sociálnych sieťach. Text dohody stanovuje, že nekomerčné nahrávanie obsahu do on-line encyklopédií, napríklad Wikipedie, či softvérových platforiem s otvoreným zdrojovým kódom, akou je GitHub, bude z pôsobnosti smernice vyňaté. Miernejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na začínajúce platformy.

Odmeny pre umelcov a novinárov: Predbežný text neformálnej dohody by mal zvýšiť šance nositeľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov, scenáristov či vydavateľov, vyjednať si lepšie zmluvy s vyššou odmenou za využívanie ich diel internetovými platformami.

Ochrana slobody prejavu: Zdieľanie úryvkov novinových článkov nebude považované za porušenie autorských práv vydavateľa. Súčasťou dohodnutého textu sú však aj ustanovenia, ktoré by mali takzvaným agregátorom správ zabrániť zneužívať túto situáciu. Dĺžka úryvkov, ktoré bude možné zverejniť, napríklad na platforme Google News, či ktoré bude možné voľne zdieľať na Facebooku, bude obmedzená.

Silnejšia vyjednávacia pozícia pre autorov a umelcov: Autori a umelci si budú môcť nárokovať dodatočnú odmenu od distribútorov svojich diel, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými príjmami distribútora.

Odporcovia pripravovanej smernice EÚ o autorských právach na jednotnom digitálnom trhu odovzdali nemeckej vláde petíciu za „zastavenie cenzorskej mašinérie" a „záchranu internetu", ktorú podpísalo 4,7 milióna Európanov vrátane zhruba 1,3 milióna Nemcov.

Malvér: Neopatrné otváranie príloh

Prieskumu GFI Software medzi českými a slovenskými predajcami tak potvrdil, že najväčším rizikom pre bezpečnosť podnikových sietí zostáva nezodpovedné správanie sa pracovníkov. Podľa 87 % respondentov z radov IT administrátorov je na vine predovšetkým neopatrné otváranie súborov priložených k elektronickej pošte, najčastejšie spustiteľných EXE súborov, textových dokumentov a HTML súborov.

Vynaliezavosť kybernetických útočníkov pritom nepozná hranice, a tak sú používatelia kontaktovaní stále zákernejšími metódami sociálneho inžinierstva vo forme zasielania výhodných obchodných ponúk, exekučných upomienok aj vyhrážok, či odosielateľa maskovaného za dôveryhodnú osobu. Neskúsení používatelia po kliknutí na priložený súbor nevedomky pustia do svojho počítača a následne do celej firemnej sieti malvér, ktorý ukradne citlivé dáta, znemožní prístup k nim, či využije IT zdroje na iné účely.

Kľúčové zistenia prieskumu:
- IT administrátorom najviac komplikuje prácu neopatrnosť používateľov (52 %), neadekvátne zaistenie IT ochrany (43 %) a príliš komplikovaná správa bezpečnostných nástrojov (30 %).
- Podľa respondentov sú najväčším ohrozením pre firemných IT administrátorov zo strany používateľov neopatrné otváranie poštových príloh (87 %), surfovanie na webe (38 %), používanie výmenných pamäťových médií (31 %) a ignorovanie softvérových aktualizácií (24 %).
- Najrizikovejšími poštovými prílohami sú spustiteľné EXE súbory (68 % respondentov), dokumenty typu Word (38 %), HTML súbory (38 %) a tabuľky/databázy (25 %).

streda 20. februára 2019

Aktuálne: Vysokoškoláci reagujú aj na ponuky pre stredoškolákov

Ľudia, ktorí vyštudovali vysokú školu, reagujú častejšie na ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí s nižším vzdelaním. Za tento jav však môže najmä skutočnosť, že na Slovensku až toľko ponúk pre vysokoškolákov nie je.

Poukázala to analýza portálu Profesia.sk. Napriek veľkému záujmu maturantov o štúdium na vysokých školách platí, že na Slovensku je oveľa viac pracovných príležitostí, ktoré sú vhodné pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním. Pracovný portál eviduje vyššie čísla pri ponukách, ktoré sú vhodné pre stredoškolsky vzdelaných ľudí. Napríklad maturita bola vyžadovaná v roku 2018 v 38 % ponúk, stredoškolské vzdelanie bez maturity v 24 %. V roku 2018 bolo na portáli 100.336 ponúk, ktoré vyžadovali maturitu. Ponúk, ktoré vyžadovali napríklad vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, bolo iba 20.793.

V tom istom roku zareagovalo na ponuky práce, ktoré boli vhodné pre ľudí s maturitou či vyšším odborným vzdelaním až 55 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí z databázy portálu. Analýza tak ukazuje, že v roku 2018 reagovali ľudia s vysokoškolským titulom na ponuky, ktoré vyžadovali stredoškolské vzdelanie častejšie ako na tie, ktoré vyžadovali akékoľvek vysokoškolské vzdelanie. Na ponuky pre stredoškolákov reagovalo v roku 2018 až 9.619 ľudí s vysokoškolským titulom 2. stupňa. Pričom na ponuky pre vysokoškolsky vzdelaných reagovalo v tom istom období „iba“ 6.340 ľudí s titulom.

Z regionálneho hľadiska platí, že tento jav, kedy vysokoškolsky vzdelaní sa hlásia častejšie na ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí so strednou školou, platí bez jedinej výnimky pre každý jeden slovenský kraj. V Bratislavskom kraji až desatina uchádzačov so stredoškolským vzdelaním zareagovala v roku 2018 aspoň raz na ponuku s minimálnou požiadavkou vysokoškolského vzdelania.

EU: Civilná ochrana

Európsky parlament schválil novelu pravidiel upravujúcich fungovanie mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie (EÚ), ktorý počas lesných požiarov, búrok a povodní v rokoch 2017 a 2018 dosiahol svoje limity. Schválená legislatíva by mala efektívnejším zdieľaním prostriedkov civilnej ochrany umožniť členským štátom rýchlejšiu a účinnejšiu reakciu na prírodné a ľudskou činnosťou spôsobené katastrofy.

Europoslancom sa v novej právnej úprave podarilo presadiť vytvorenie rezervy zdrojov RescEU, ktorej súčasťou budú napríklad lietadlá na hasenie lesných požiarov, vysokokapacitné čerpadlá, poľné nemocnice a pohotovostné lekárske tímy využiteľné v prípade krízovej situácie. RescEU by mala byť aktivovaná Európskou komisiou v prípade, ak postihnutý členský štát nebude disponovať dostatkom svojich zdrojov na zvládnutie následkov katastrofy. Parlament tiež posilnil takzvanú Vedomostnú sieť únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá by mala podporovať výcvik, spoločné cvičenia a výmenu poznatkov mladých profesionálov a dobrovoľníkov civilnej ochrany.

Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť ešte pred letom, najprv ich však musí formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Mechanizmus civilnej ochrany EÚ je v súčasnosti dobrovoľným systémom, prostredníctvom ktorého únia koordinuje dobrovoľné príspevky participujúcich štátov na pomoc postihnutej krajine. Extrémne poveternostné podmienky a iné javy viedli v ostatných rokoch k maximálnemu využitiu kapacít vzájomnej pomoci členských štátov, a to najmä v prípadoch, keď viacero z nich čelilo v rovnakom čase podobnej katastrofe. EÚ doteraz nemala rezervy, ktoré by členským štátom dokázali pomôcť v prípadoch, keď si nedokážu pomôcť navzájom.

Trend: Jeden z desiatich ľudí už použil kryptomenu na platbu za nákup

Počet firiem, ktoré ponúkajú platbu kryptomenou ako platobnú metódu, neustále rastie. A hoci ľudia prejavujú záujem investovať do kryptomien svoje peniaze, ich finančné prostriedky sú zraniteľné voči krádežiam z kryptopeňaženiek, na nezabezpečených burzách či v tzv. Initial Coin Offering, čo v preklade znamená prvotné uvedenie digitálnej meny na trh známe ako ICO.

V niektorých prípadoch došlo k odcudzeniu tokenov v hodnote až do výšky 530 miliónov dolárov. Útočníci podľa Kaspersky Lab využívajú na krádež finančných prostriedkov z kryptopeňaženiek, z kryptobúrz či ICO širokú škálu postupov. Najvážnejšie prípady, vrátane tých, kedy bolo počas štyri a pol roka odcudzených 120 tisíc bitcoinov z peňaženiek zákazníkov na Bitfinex, alebo keď bol v roku 2018 hacknutý Coincheck za 530 miliónov dolárov, sú podľa expertov dôkazom nekvalitného zabezpečenia týchto búrz a ľahkej dostupnosti siete kyberkriminálnikom, ktorí dokážu spôsobiť rozsiahle a nenapraviteľné škody.

Ak by boli všetky peniaze z kryptoburzy ukradnuté, jednoducho sa uzavrie a investorom sa nič nevráti. „Aj napriek poklesu cien kryptomien stále existuje medzi spotrebiteľmi vysoký dopyt po digitálnych transakciách. Náš spotrebiteľský prieskum ukázal, že prekvapivo až 13 % ľudí používa kryptomenu ako platobnú metódu. S on-line burzami sa však spájajú aj nebezpečenstvá, a to najmä preto, že sú stále ešte len na začiatku“, dodal Vitaly Mzokov.

utorok 19. februára 2019

Umelá inteligencia: Negatívne vplyvy

Obavy z negatívnych dopadov umelej inteligencie na vzťahy so zákazníkmi nútia firmy rozmýšľať, ako vytvárať autonómne inteligentné systémy, ktoré budú slušné a zodpovedné. Približne polovica firiem, ktoré využívajú umelú inteligenciu, sú s ňou spokojné. Väčšina manažérov sa však zároveň obáva možných negatívnych dopadov autonómnych „strojov“ na vzťahy so zákazníkmi.

Podľa medzinárodného prieskumu Forbes Insight pre SAS, Accenture Applied Intelligence a Intel má obavu z toho, že umelá inteligencia vystupujúca pod značkou firmy sa bude správať a konať nemorálne, neférovo, arogantne, alebo jej skrátka zákazníci nebudú dôverovať až 60 % z firiem, ktoré už umelú inteligenciu používajú, alebo ju plánujú používať. Vzhľadom na to, že umelé inteligencie pri doterajších experimentoch a testoch už viackrát prejavili rasistické sklony, alebo mali sexistické či homofóbne narážky, sú takéto obavy opodstatnené. Preto ak sa má umelá inteligencia stať tvárou značiek a reprezentovať ich obdobne, ako dnes obchodníci alebo pracovníci zákazníckych služieb, budú musieť firmy zabezpečiť, aby sa „stroje“ správali slušne a zodpovedne. „Všetko nasvedčuje tomu, že firmy si budú musieť umelú inteligenciu vychovávať, obdobne ako to robia rodičia so svojimi deťmi. Inteligentné systémy, ak sú schopné učiť sa a konať samostatne, musia mať logicky v sebe vštepené princípy morálky a isté spoločenské normy", komentoval výsledky prieskumu Richard Kraus.

Vlani v decembri expertná skupina Európskej únie predstavila prvý návrh etických noriem pre vývoj a využitie umelej inteligencie. Finálnu verziu odprezentujú odborníci tento rok v marci. Viaceré firmy však v tomto smere konajú už dnes. Takmer tri štvrtiny podnikov, ktoré v súčasnosti umelú inteligenciu úspešne využívajú, na ňu starostlivo dohliadajú a najmenej raz týždenne vyhodnocujú jej výsledky. Väčšina spoločností tiež robí pre svojich technologických odborníkov školenia v etike a vyše polovica (63 %) zriadila aj interné etické komisie, ktoré pravidelne vyhodnocujú, ako sa u nich umelá inteligencia využíva.

EU: Cezhraničné platby mimo eurozóny

Nová legislatíva by mala ukončiť diskrimináciu používateľov platobných služieb v krajinách Európskej únie (EÚ), ktorých menou nie je euro. Obyvatelia eurozóny využívajú výhody jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), občania EÚ žijúci v členských štátoch mimo eurozóny však platia za cezhraničné platby v eurách vysoké poplatky.

Na základe novej právnej úpravy by sa v priebehu roka mali poplatky za cezhraničné platby v eurách v rámci EÚ dostať na úroveň poplatkov za vnútroštátne platby v miestnej mene. Členské štáty budú môcť naviac zaviesť vo vzťahu k bankám pravidlá, ktoré ustanovia rovnakú výšku poplatkov za cezhraničné a domáce platby v inej mene, ako je euro. Nové opatrenia, na ktorých sa už poslanci predbežne dohodli s ministrami členských štátov v Rade, by mali zároveň chrániť spotrebiteľov pred neprimerane vysokými poplatkami za menovú konverziu. „Stopäťdesiat miliónov občanov EÚ a šesť miliónov spoločností žijúcich a operujúcich v krajinách mimo eurozóny platí omnoho vyššie poplatky za prevody eur ako ich susedia v eurozóne. To sa však stane minulosťou. Všetci Európania budú platiť výrazne nižšie poplatky, ktoré im ušetria viac ako miliardu eur ročne. Ide o druhú malú revolúciu v EÚ po zrušení roamingových poplatkov‟, uviedla spravodajkyňa Eva Maydell.

Platcovia by mali byť pri každej transakcii informovaní o sume, ktorá im bude stiahnutá z účtu v miestnej mene, ako aj v mene ich účtu. Za účelom sprehľadnenia konverzných poplatkov sa bude ich výpočet realizovať na jednotnej báze v mieste predaja pri platbách kartou alebo pri výbere hotovosti v bankomate. Pôjde o referenčnú úrokovú sadzbu ECB navýšenú o poplatok, ktorého maximálnu sadzbu si samostatne stanovia jednotlivé banky.Klient dostane elektronickú push notifikáciu, napríklad vo forme textovej správy, emailu alebo avíza mobilnej alebo webovej bankovej aplikácie, ktorá ho bude informovať o výške poplatku za danú menovú konverziu. Táto notifikačná služba bude bankami poskytovaná bezplatne. Banky budú musieť informovať aj o odhadovaných celkových nákladoch menovej konverzie pri bankových prevodoch, a to ešte pred ich zrealizovaním.

Priemerné poplatky za cezhraničný prevod v miestnej mene zodpovedajúcej sume 100 eur:


Krajina/Rok
2012
2017
Bulharsko
18,68 €
19, 98 €
Česko
9,50 €
8,71 €
Dánsko
2,17 €
2,69 €
Chorvátsko
N/A
8,23 €
Maďarsko
15,32 €
5,93 €
Poľsko
2,73 €
1,54 €
Rumunsko
12,58 €
11,19 €
Spojené kráľovstvo
15,63 €
9,26 €
Švédsko
0 €
0 €Radíme: Spätné uznanie práceneschopnosti

Dočasná pracovná neschopnosť, ktorá je jednou z podmienok na priznanie a výplatu dávky nemocenské, sa začína až dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu. Príslušný ošetrujúci lekár môže v prípade chrípkového ochorenia uznať človeka za dočasne práceneschopného spätne najviac tri kalendárne dni iba na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby. 

Ak nie sú splnené podmienky na spätné vystavenie práce neschopnosti, ošetrujúci lekár uzná dočasnú pracovnú neschopnosť odo dňa, kedy sa k nemu poistenec dostavil, ak ešte v tom čase trvá medicínsky dôvod na jej uznanie. Ak ochoriete, odporúča sa ešte v ten deň navštíviť svojho ošetrujúceho lekára, príp. lekársku pohotovostnú službu. Spätné vystavenie práce neschopnosti nie je totiž možné ani v prípade, ak zamestnanec najskôr čerpá dovolenku. Podľa Zákonníka práce sa následne dovolenka prerušuje dňom uznania dočasnej pracovnej neschopnosti, čiže ak počas čerpania dovolenky zamestnanec ochorie a je uznaný lekárom ako dočasne pracovne neschopný, v zmysle zákona sa mu táto dovolenka preruší.

Prvých desať dní počas práce neschopnosti vypláca zamestnancom náhradu príjmu zamestnávateľ. Dávku nemocenské vypláca po splnení všetkých zákonných podmienok Sociálna poisťovňa od 11. dňa jej trvania zamestnancom, povinne nemocensky poisteným samostatne zárobkovo činným osobám a dobrovoľne poisteným osobám už od 1. dňa jej trvania.

pondelok 18. februára 2019

Výzva: Grant na podporu mladých inovátorov

AXA Nadačný fond a Nadácia Pontis, ako správca fondu, už po ôsmy raz otvára grantovú výzvu pre študentov a mladých inovátorov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu so zameraním na prevenciu. Grant prvýkrát podporí aj pedagógov, ktorí mladé talenty vedú po odbornej stránke.

Grantová výzva je určená pre študentov vo veku 15 – 26 rokov, ktorí sa venujú vede a výskumu so zameraním na prevenciu a túžia na sebe pracovať. Príspevok od nadačného fondu môžu inovátori použiť na náklady spojené s výskumom, vedeckým projektom či vyvíjaním produktu alebo na rozvíjanie nadania žiaka alebo prípravu na súťaže a konferencie. Maximálna výška grantu, o ktorú môže študent žiadať, je 3.000 eur.

Tento rok porota v programe rozdelí celkovo 30 tisíc eur. Svoj projekt budú môcť študenti prihlásiť do 13. marca 2019 prostredníctvom stránky axafond.sk. Tu sú k dispozícii všetky informácie a podmienky registrácie projektov. O výzve sa žiadatelia dozvedia aj na web stránke Nadácie Pontis.

EU: Konope v zdravotníctve

Európsky parlament vyzval členské štáty, aby plne využili potenciál liekov na báze konopí a odstránili prekážky, ktoré bránia ďalšiemu vedeckému výskumu v tejto oblasti.

Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali Európsku komisiu a vnútroštátne orgány, aby spoločne vymedzili jasnú hranicu medzi využívaním konopí na lekárske a iné účely a podporovali výskum a inovácie týkajúce sa projektov spojených s ich použitím na liečebné účely. Schválený text vyzýva Európsku úniu aj členské štáty na vyriešenie problémov súvisiacich s regulačnými, finančnými a kultúrnymi prekážkami, ktoré bránia vedeckému výskumu. Uznesenie tiež požaduje riadne financovanie výskumných činností a podporu rozširovania poznatkov o liečebnom využití konopí medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

Parlament vyzval členské štáty, aby umožnili lekárom riadiť sa pri predpisovaní regulačne schválených liekov vyrábaných z konopí vlastným odborným úsudkom. Na tieto lieky, pokiaľ sú účinné a schválené, by sa podľa poslancov mal vzťahovať systém verejného zdravotného poistenia rovnako ako na iné lieky. Poslanci zdôrazňujú, že regulácia liekov na báze konopí by viedla k ich kvalitnejšiemu a presnejšiemu označovaniu a premietla by sa tiež do ďalších zdrojov verejných príjmov. Zároveň by sa podľa nich obmedzil čierny trh, ako aj prístup maloletých k tejto látke.

Konope alebo kanabinoidy môžu byť účinné pri potláčaní nechutenstva a znižovaní úbytku hmotnosti spojených s HIV/AIDS, zmierňovaní symptómov mentálnych porúch, ako je psychóza či Tourettov syndróm, pri zmierňovaní príznakov epilepsie, ako aj Alzheimerovej choroby, artritídy, astmy, rakoviny, Crohnovej choroby a glaukómu, vymenúva uznesenie. Prispievajú tiež k zníženiu rizika obezity a cukrovky a zmierneniu menštruačných bolestí, dodáva schválený text. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne odporučila, aby sa kanabidiol (CBD), ktorý je zložkou konopy, neuvádzal v zozname medzinárodne kontrolovaných látok. Legislatívna úprava týkajúca sa liečebného využívania konopí je však v jednotlivých členských štátoch odlišná.

Novinka: Register mimovládok

Ministerstvo vnútra (MV SR) má do 1. januára 2021 povinnosť sprístupniť nový register mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa budú zapisovať údaje o nadáciách, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom.

Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. decembra 2018 majú v tejto súvislosti povinnosť oznámiť MV SR do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Zákon č. 346/2018 Z.z. novelou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov zaviedol povinnosť do 31. decembra 2019 pre existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky konajúce vo svojom mene. Ak tieto organizačné jednotky nezanikli pred 1. januárom 2019, je potrebné písomne zaslať MV SR aktuálne údaje o nich v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.

Ministerstvo v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravilo pre mimovládky odpovede na najčastejšie kladené otázky vyplývajúce z aplikácie nového zákona. K dispozícii sú tiež upravené formuláre, prostredníctvom ktorých je potrebné zasielať oznámenia. Informácie i formuláre sú dostupné na https://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii.