piatok 23. novembra 2018

Black Friday: Výhodné ceny sa môžu výrazne líšiť


Zľavová akcia Black Friday (Čierny piatok) prišla do Európy zo Spojených štátov amerických a udomácňuje sa aj na Slovensku. Obchody počas nej ponúkajú výrazné zľavy na sortiment, niekedy aj od 50 do 80 %. Tento rok akcia pripadá na piatok 23. novembra.
      
Podľa Ľubomíra Drahovského chcú predajne počas Čierneho piatka predovšetkým vyprázdniť sklady pred prichádzajúcimi Vianocami, aby mali priestor pre nový sortiment. Mrzí ho však, že niektoré spoločnosti zneužívajú túto akciu a nerobia ju len pár dní okolo Čierneho piatka, ale napríklad aj celý mesiac. Tento rok bude pritom podľa Drahovského pre maloobchod a jeho tržby mimoriadne úspešný. Príjmy domácností sú vyššie ako v predchádzajúcom období a zároveň ľudí lákajú aj splátkové úvery, aby si na nákupy požičiavali.

Portál Heureka.sk tiež upozorňuje, že Black Friday sa už netýka len piatka, ale akcie prebiehajú často aj celý mesiac. „V tomto čase evidujeme, že sa ceny rovnakých produktov u rozličných predajcov môžu líšiť až o 43 %. Znamená to, že fantastické zľavy často nemajú nič spoločného s výhodnými ponukami, ale reálne často znamenajú len návrat k priemernej cene na trhu. Je preto dobré porovnávať si ceny po zľave s ďalšími predajcami", vysvetlil Michal Vodák. Zľavnenými ponukami sa podľa neho netreba nechať hneď opantať a treba si ich dobre pozrieť: „Môže sa stať, že rovnaký tovar nájde spotrebiteľ v inom e-shope za ešte výhodnejšiu cenu, ako ponúkajú iní obchodníci v zľave."

Aktuálne: Od roku 2018 nové pravidlá čerpania superodpočtov


Za rok 2017 objem superodpočtov, ktorými si daňové subjekty odpočítali zo svojho výsledného daňového základu 25 % vynaložených prostriedkov na realizáciu projektov výskumu a vývoja za účelom zvýšenia svojej konkurencieschopnosti, dosiahol výšku približne 20 miliónov eur. Uplatnilo si ho 158 spoločností.

V porovnaní s rokom 2015, v ktorom bola táto daňová výhoda zavedená, sa počet subjektov takmer zdvojnásobil a objem uplatneného superodpočtu vzrástol viac ako dvojnásobne. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Buraeu (CRIF SK) v zoznamoch užívateľov výhody superodpočtu v roku 2017 pribudlo 80 nových podnikateľských subjektov a len 36 subjektov využilo túto daňovú úľavu každoročne. Za tri roky fungovania tohto vládneho nástroja na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja superodpočet znížil výsledný daňový základ podnikateľov celkovo o 45,8 milióna eur. Podľa Jany Šnircovej, finančnej analytičky spoločnosti, tento výsledok stále nezodpovedá očakávaniam.
      
Superodpočet v roku 2017 najviac využili podnikatelia z odvetvia priemyselnej výroby a počet subjektov zaoberajúcich sa priemyselnou výrobou medzi užívateľmi tejto daňovej úľavy v roku 2017 prvýkrát prevýšil polovicu, ich podiel na celkovom objeme uplatneného superodpočtu sa medziročne zvýšil zo 66 na necelých 70 %. V tomto roku platili ešte pôvodné podmienky pre uplatnenie tzv. superodpočtu na výskum a vývoj, ktoré dovoľovali odpočítať od základu dane 25 % hodnoty vynaložených výdavkov. Nové, výhodnejšie pravidlá čerpania superodpočtov, ktoré o. i. umožňujú odpočítať až 100 % nákladov na výskum a vývoj, budú uplatnené až v daňových priznaniach za rok 2018.

Trend: Zdieľané pracovné miesto


Vyše 69 % mladých ľudí vymení akýkoľvek zamestnanecký benefit za možnosť pracovať variabilne. Zdieľané pracovné miesta, s ktorými sa spája flexibilný pracovný čas, sa tak stávajú úspešnými čoraz viac.

Podľa prieskumu spoločnosti Regus voľný pracovný režim láka mileniálov viac ako vyššia mzda. Od roku 2005 vzrástol počet ľudí pracujúcich „odkiaľkoľvek“ až o 103 %, pričom viac ako polovica profesionálov dnes odpracuje väčšinu zo svojho týždňa mimo štandardnej kancelárie. Tento voľnejší štýl, ktorý zamestnancom dovoľuje zariadiť si prácu a súkromný život podľa vlastných možností a aj napriek tomu odviesť 100 % výkon, preferuje čoraz viac ľudí. Jedným z najväčších vplyvov na zmenu starej kancelárskej klasiky sú moderné technológie. Až dve tretiny mladých ľudí v prieskume uviedli, že k spokojnosti v zamestnaní potrebujú najmodernejšie technológie a kvalitné internetové pripojenie. Internet je podľa prieskumu najdôležitejším kritériom až pre 81 % ľudí pri voľbe pracovného miesta.

Zdieľané kancelárie sú zaujímavé pre firmy aj z finančného hľadiska. Na nákladoch môžu ušetriť až pätinu. V spojitosti s coworkingovým centrom sú pre zamestnávateľov zdieľané kancelárie zaujímavé aj z hľadiska efektivity. Zamestnávatelia nemajú počiatočné investície do zariaďovania ani dlhodobé záväzky súvisiace s prenájmom, objednávajú si len toľko pracovných miest, koľko aktuálne potrebujú. V prieskume sa uvádza, že až 80 % firiem si volí zdieľané kancelárie práve z dôvodu redukcie nákladov. Ušetria najmä na obstaraní nehnuteľnosti, platbách za nájom, opravách či administratíve. Tretina spoločností z celkového počtu viac ako 18.000 dopytovaných podnikateľov z 96 krajín uviedla úsporu 5 až 10 %, polovica potvrdila úsporu 10 až 20 % a necelá pätina tvrdí, že jej náklady klesli o viac ako pätinu.

štvrtok 22. novembra 2018

Novinka: Zelená nafta


Projekt spočíva v uplatňovaní vratky spotrebnej dane z minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na 1 liter nafty. Nepôjde o automatickú celoplošnú dotáciu, ale o podporu odvetví poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, akými sú špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba a živočíšna výroba. Očakávaným efektom je okrem udržania prvovýroby zvýšenie zamestnanosti v regiónoch ako aj zvýšenie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti.

Výška štátnej pomoci bude vychádzať z normatívu spotreby motorovej nafty, čiže prevádzkových ukazovateľov nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) už začalo zbierať údaje o poľnohospodárskej technike na území Slovenska so zameraním na zistenie jej vekovej štruktúry a dosahovaných ukazovateľov vybraných samohybných strojov. „Výška štátnej pomoci bude vypočítaná zo súčinu maximálnej spotreby motorovej nafty a maximálnej výšky kompenzácie sadzby spotrebnej dane z plynového oleja pre danú komoditu“, spresnil Štefan Ryba. Ak teda napríklad poľnohospodár pestuje hrušku obyčajnú na výmere 129 ha, pri stanovenom normatíve 244,78 l/ha a kompenzácii spotrebnej dane z plynového oleja vo výške 0,347 €/l dostane štátnu pomoc vo výške takmer 11 tisíc eur.

V rastlinnej výrobe bude podpora zameraná na pestovanie ovocia, zeleniny, konzumných zemiakov, strukovín, cukrovej repy, sóje, maku, ľanu, konope, chmeľu, koreninových a liečivých rastlín. V živočíšnej výrobe pôjde o podporu chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní a hydiny.

EU: Čistá energia pre všetkých Európanov

Do roku 2030 by sa energetická účinnosť v Európskej únii mala zvýšiť o 32,5%. Podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe by mal v rovnakom čase dosiahnuť aspoň 32%. Oba ciele by mali byť v roku 2023 prehodnotené, pokiaľ by sa však mali meniť, tak len smerom nahor, znížiť sa nemôžu.

Plénum schválilo novú smernicu v oblasti energetickej, text smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a nariadenie o riadení energetickej únie. Europoslanci očakávajú, že efektívnejšie využívanie energie ušetrí domácnostiam peniaze, zníži závislosť únie na externých dodávateľoch ropy a zemného plynu, zvýši kvalitu miestneho ovzdušia a zlepší ochranu životného prostredia. Nové pravidlá po prvýkrát zaviažu členské štáty prijať samostatné opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, ktoré budú zamerané na pomoc energetickou chudobou postihnutým domácnostiam. Občanom tiež umožnia za účelom vlastnej spotreby vyrábať a uskladňovať energiu z obnoviteľných zdrojov a v prípade prebytku ju aj predávať.

Biopalivá druhej generácie môžu podľa poslancov zohrávať významnú úlohu pri znižovaní uhlíkovej stopy v sektore dopravy. Na základe novej legislatívy by aspoň 14% paliva využívaného v doprave malo do roku 2030 pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Produkcia biopalív prvej generácie je však spojená s vysokým rizikom takzvanej nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC), teda konverzie pôdy, na ktorej nedochádzalo ku kultivácii plodín - napríklad pozemkov s trávnatými porastmi či lesmi, na pôdu využívanú na produkciu potravín. Využívanie biopalív prvej generácie sa preto od roku 2030 nebude považovať za súčasť úsilia o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V rámci kalkulácie dosahovania týchto cieľov bude príspevok prvej generácie biopalív od roku 2019 postupne znižovaný a v roku 2030 dosiahne nulovú úroveň.


Po schválení Európskym parlamentom musí nové právne normy formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpia dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Nariadenie o riadení energetickej únie bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch. Dvojica smerníc - o energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojoch energie - podlieha transpozícii do vnútroštátneho práva, na ktorú budú mať členské štáty 18 mesiacov.

Každý členský štát predstaví do 31. decembra 2019 prvý desaťročný integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý bude obsahovať vnútroštátne ciele, príspevky, ako aj politiky a opatrenia zamerané na ich dosiahnutie. Takého plány by členské štáty mali vypracovať každých desať rokov.

SR: Najmodernejšie platobné metódy väčšina firiem odmieta


Iba tretina firiem na Slovensku ponúka zákazníkom, aby faktúry platili najmodernejšími metódami – on-line prevodom, z digitálnej peňaženky alebo kryptomenami. Uprednostňujú radšej bankové prevody alebo iné spôsoby s dlhšou tradíciou a v budúcnosti to ani neplánujú meniť. Vyplýva to z najnovšej štúdie European Payment Practices 2018.

Digitálne platobné metódy vo firmách nie sú populárne, napríklad on-line prevod ponúka na Slovensku len 28 % obchodníkov. Nie je to preto, že čakajú na príležitosť, alebo im v tom bránia technické možnosti. Až 58 % uviedlo, že nad on-line platbami ani neuvažuje a 14 %, že to teraz ani neplánuje. Ešte slabšia ochota je pri zavádzaní mobilných platieb, digitálnych peňaženiek či kryptomien, ako je napríklad bitcoin. Platbu pomocou nich ponúka len minimum firiem a zavádzať ich ani neplánujú. Napríklad nad mobilnými platbami ani neuvažuje 82 % firiem, nad kryptomenami až 95 %.

„Paradoxom je, že hoci firmy nechcú moderné platobné metódy používať, až tretina z nich si myslí, že ich zavedenie môže zvýšiť percento načas uhradených platieb. Podobné zmýšľanie vidieť v celej Európe, firmy jednoducho ostávajú pri formách platieb, ktoré roky poznajú“, dodal Peter Hetteš. Na Slovensku sú najviac rozšírené bankové prevody či nákupy na faktúru, ktoré ponúka vyše polovica firiem, ale aj zálohové platby, hotovosť či splátkové kalendáre, ktoré má asi tretina z nich.

Reprezentatívna EOS štúdia European Payment Practices sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3.400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.

streda 21. novembra 2018

EU: Vyššie náhrady za meškania vlakov a dostupnejšia pomoc pre osoby so zníženou pohyblivosťou


Schválená reforma pravidiel prijatých v roku 2007 by mala zaistiť vyššiu informovanosť o právach cestujúcich, zlepšiť pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou, uľahčiť cyklistom prístup do vlakov, vyjasniť postupy týkajúce sa riešenia sťažností a zvýšiť náhrady cestujúcim v prípade meškania vlakov.

Europoslanci prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov zvýšili náhrady za meškanie dlhšie ako 60 minút z 25 % na 50 % z ceny prepravného dokladu, a to bez straty práva cestujúceho na samotnú prepravu do miesta určenia. V prípade, že meškanie presiahne 90 minút, cestujúcim by mal vzniknúť nárok na náhradu vo výške 75 % z ceny ich lístka, pri meškaní nad 120 minút by im mal byť preplatený celý cestovný lístok, pričom ich právo na prepravu do cieľovej destinácie zostane nedotknuté. Parlament tiež predefinoval pravidlá týkajúce sa situácií, keď si cestujúci zakúpi viacero cestovných lístkov na jednu cestu s nadväzujúcimi železničnými spojmi a to tak, aby z nich jasne vyplývalo, že právo cestujúceho na informácie, asistenciu a náhradu musia byť rovnaké ako pri zakúpení jediného priameho lístka. Poslanci zároveň odmietli návrh na oslobodenie železničných dopravcov spod povinnosti vyplatiť cestujúcim kompenzáciu za meškanie v prípadoch, keď nastane nepredvídaná mimoriadna situácia.

Asistencia osobám so zníženou pohyblivosťou by mala byť poskytovaná bezplatne a na väčších staniciach aj bez toho, aby bol o tom personál vopred informovaný. Poslanci tiež skrátili lehotu na avizovanie potreby asistencie pri menších staniciach a jasne zadefinovali zodpovednosť prevádzkovateľov služieb železničnej prepravy a prednostov staníc za plnú kompenzáciu v prípadoch, keď stratia alebo poškodia vybavenie, ktoré cestujúcim zabezpečuje ich mobilitu. Cestujúci by mal mať nárok vziať si do vlaku bicykel, a to aj do rýchlika, diaľkového vlaku, cezhraničného a regionálneho vlaku, uvádza sa v schválenom texte. Všetky nové alebo renovované vlaky osobnej prepravy by tiež mali mať dobre označený priestor určený na prepravu zmontovaných bicyklov.


Parlament tiež presadzuje skoršie ukončenie dočasných výnimiek z uplatňovania pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej preprave, ktoré využíva viacero členských štátov. Podľa poslancov by všetky výnimky mali byť zrušené najneskôr do roka od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel. Nové pravidlá by sa na základe schváleného textu mali vzťahovať aj na prímestskú železničnú dopravu. Parlament je pripravený na rokovania s Radou o konečnom znení nových predpisov, ktoré však môžu začať až keď sa na spoločnej pozícii dohodnú aj ministri členských štátov.

Trend: Vychytávky a inovácie Slováci najčastejšie využívajú pri nakupovaní


Podľa prieskumu pre spoločnosť Home Credit sú Slováci vo všeobecnosti vynaliezaví, často aj pohodlní a väčšina z nich sa snaží pri každodenných výdavkoch ušetriť aspoň nejaké drobné. Výsledok? Tretina dospelých ľudí na Slovensku tak pravidelne používa rôzne vylepšenia, triky, vychytávky či inovácie. Ďalších vyše 50 % ich využíva aspoň občas.

„Slovákov k tomu motivuje predovšetkým túžba usporiť nejaké peniaze, čo uvádza vyše 80 percent opýtaných. Ďalších trinásť percent respondentov za tým vidí šetrenie svojho času a šesť percent to zase robí pre vlastné pohodlie a ušetrenie námahy“, hovorí Miroslav Zborovský. Vychytávky a inovácie Slováci najčastejšie využívajú pri nakupovaní, čo v prieskume uviedli takmer dve tretiny respondentov. Ide tu hlavne o využívanie zľavových portálov, porovnávačov cien alebo rôznych služieb, napríklad nakupovanie on-line či dovoz potravín priamo domov. Zlepšenia sa uplatňujú vo veľkom v domácnostiach. Skoro 40 % ľudí používa vylepšenia v domácnosti, hlavne pri domácich prácach alebo pri využívaní praktických úložných priestorov. Len o niečo menej Slovákov používa zlepšenia a inovatívne riešenia pri šetrení energiami alebo pri cestovaní. „Ľudia využívajú svoje triky pri snahe úsporne jazdiť a ušetriť na benzíne alebo pri efektívnom balení sa na dlhšiu dovolenku. Taktiež sú populárne aplikácie na vyhľadávanie ideálnych trás, rezervácie ubytovania či hodnotenia reštaurácií. Takéto inovatívne riešenia a vychytávky dokážu ľuďom ušetriť množstvo peňazí ale aj času a urobiť im cestovanie pohodlnejšie a príjemnejšie“, dopĺňa Miroslav Zborovský. Ďalšia skupina ľudí zase používa vylepšenia na skrášlenie okolia svojich domov, v záhradách či pri starostlivosti o svoje zdravie, či už ide trebárs o domáce recepty alebo vlastné návody na chudnutie.

Viac ako polovica Slovákov používa aj svoje vlastné originálne vylepšenia najrôznejšieho zamerania. Ide hlavne o jedinečné kreatívne nápady, ako si niečo doma vyrobiť alebo upraviť svojpomocne. Taktiež sú to ich odskúšané postupy, ako využívať rôzne zľavy, kupóny a zákaznícke karty. Majú aj vlastné metódy, ako sa efektívne starať o domácnosť, kontrolovať si výdavky, alebo ako sa obmedzovať pri zbytočnom míňaní peňazí. Respondenti uviedli konkrétne napríklad aj to, že nakupovať odporúčajú zásadne tesne pred výplatou, alebo kupovať menej vecí ale zase kvalitnejších. „Nemalé výdavky z rodinného rozpočtu sa dajú ušetriť aj pri efektívnom využívaní služieb finančných inštitúcií. Napríklad je dobré si zvážiť, či je nutné mať účty vo viacerých bankách súčasne, ku ktorým majú ľudia často nevyužívané platobné karty a platia za ne zbytočné poplatky. Ak už máte kreditku, je dobré si každopádne zistiť, aké asistenčné služby ponúka zadarmo, môžu sa vám hodiť v rôznych krízových životných situáciách, ako je náhla hospitalizácia alebo porucha auta“, radí Zborovský.

utorok 20. novembra 2018

Upozorňujeme: Nové odvody do Sociálnej poisťovne


Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa. 

Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila novú tabuľku platenia poistného od 1. januára 2019, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk. V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity.

Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. Sú v nej tiež sadzby poistného pre platby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. V texte pod tabuľkou poistenci nájdu ďalšie doplňujúce informácie k poistnému v roku 2019.

Eurobarometer: O antibiotikách chceme vedieť viac

Podľa novej štúdie v Európskej únii došlo v používaní antibiotík k pozitívnemu vývoju: 32 % respondentov uviedlo, že v posledných dvanástich mesiacoch brali antibiotiká, kým v prieskume z roku 2009 to bolo 40 %. 

Mnohé z týchto antibiotík sa však užívali zbytočne: 20 % antibiotík sa užívalo na chrípku alebo prechladnutie a 7 % ľudí ich bralo bez lekárskeho predpisu. Už 66 % respondentov vie, že je zbytočné užívať antibiotiká na prechladnutie a 43 % je si vedomých, že antibiotiká sú neúčinné proti vírusom. Viac ako dve tretiny Európanov by radi získalo viac informácií o antibiotikách.

Minulý rok bol prijatý nový a komplexný akčný plán EÚ, v ktorom sa stanovujú ciele pre boj proti antimikrobiálnej rezistencii v rámci politík ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia. A aké majú vedomosti o antibiotikách Slováci?
* 64% respondentov neužívalo antibiotiká posledných 12 mesiacov, 34% antibiotiká užilo.
* Až 55% si nesprávne myslí, že antibiotiká zabíjajú vírusy. Správnu odpoveď poznalo 39%.
* 58 % opýtaných vie, že nádchu antibiotiká nevyliečia a až 91% vedelo, že zbytočné užívanie antibiotík znižuje ich účinky.

On-line: Rady pre diabetikov

Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov. Za účelom podpory diabetikov vznikol edukačný portál, ktorý pacientom priblíži nové terapeutické možnosti a aktívnu podporu. Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje najnovšie kampaň #OneThing - Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Ide o Vaše srdce – ochraňujte si ho!

Na portáli Slovenskej diabetologickej asociácie nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy, či dokonca vianočné recepty. Dozvedia sa napríklad aj to, čo sa varí v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, presne podľa doporučeného obsahu sacharidových jednotiek. Edukačný portál môže diabetikom pomôcť zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla ako je vhodné a potrebné či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov. Je dôležité poznamenať, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.

Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Odborníci upozorňujú na nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom 2. typu a rizikách spojených s týmto ochorením. Alarmujúci je aj každoročne vzrastajúci počet novodiagnostikovaných pacientov. Kampaň v rámci Svetového dňa diabetu poukazuje na možnosti, ktorými je možné riziko pre srdce znížiť a cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec pôsobí o problematike informuje aj na sociálnych sieťach.

pondelok 19. novembra 2018

Aktuálne: Spoločný poradenský deň k dôchodkom

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a slovenská Sociálna poisťovňa (SP) uskutočnia už po desiatykrát spoločný poradenský deň k dôchodkom.
     
Odborníci z oboch inštitúcií budú k dispozícii záujemcom o informácie vo štvrtok (22.11.) na okresnej správe sociálneho zabezpečenia (OSSZ) v Uherskom Hradišti. Cieľom poradenského dňa je poskytnúť osobné konzultácie ľuďom, ktorý získali nárok na sociálne zabezpečenie v Českej aj Slovenskej republike. Na jednom mieste sa dozvedia, aké sú podmienky dôchodku v oboch štátoch, ako majú postupovať pri vybavovaní žiadosti o dôchodok, aké podklady k tomu potrebujú, akým spôsobom sa dôchodky z Českej republiky na Slovensko a naopak vyplácajú a podobne.
     
Priznávanie všetkých druhov dôchodku za odpracované roky v spoločnom štáte má svoje špecifické pravidlá, ktoré sú zakotvené v zmluve medzi ČR a SR. Pre ľudí s pracovnou históriou v spoločnej federácii je poradenský deň ideálnou príležitosťou ako získať fundované informácie o tom, ako sa im poistenie získané do roku 1992 započíta na dôchodok. ČSSZ odporúča dohodnúť si vopred čas stretnutia na telefónnom čísle +420 572539196 alebo mailom iva.dvouleta@cssz.cz. Ľudia, ktorí prídu na konzultáciu, by si nemali zabudnúť občiansky preukaz alebo cestovný pas a doklady o dôchodkovom poistení príp. ďalšie súvisiace dokumenty. Poradenstvo je poskytované bezplatne.

On-line: Čo pre mňa robí Európa

Podľa aktuálneho Eurobarometra si až 68% respondentov myslí, že ich štát má výhody z členstva v Európskej únii. Nová webstránka by mohla pred blížiacimi sa májovými eurovoľbami ukázať rozdiel a prínos, aký predstavuje členstvo v únii.

Interaktívna webstránka prináša stovky krátkych príkladov zmien, ktoré priniesla EÚ. Používatelia môžu ľahko nájsť konkrétne informácie o tom, čo únia urobila pre ich región, profesiu, alebo obľúbenú voľnočasovú aktivitu. Obsahuje približne 1.800 správ, ktoré si môžete prečítať, zdieľať, alebo použiť ako on-line stránky či PDF súbory.

Prvá sekcia V mojom regióne umožňuje používateľom zvoliť miesto, kde oni alebo ich rodiny žijú. Ako je Európa prítomná v našich mestečkách, mestách a regiónoch? Čo urobila EÚ na západnom, východnom či strednom Slovensku alebo aj podrobnejšie v jednotlivých krajoch? Vedeli ste napríklad, že únia prispela viac ako 700 miliónmi EUR na modernizáciu piatich úsekov železničnej trate z Nového Mesta nad Váhom do Žiliny? Alebo že európske príspevky na renováciu a modernizáciu získalo takmer 90 materských či základných škôl a desiatka stredných škôl v Nitrianskom kraji? Táto sekcia webstránky pokrýva vyše 1.400 lokalít vo všetkých častiach Európskej únie.

Druhá sekcia stránky V mojom živote dovoľuje každému používateľovi vybrať si zo skupiny približne 400 príkladov tie, ktoré majú pre neho osobný význam. Ako EÚ ovyplyvňuje rodiny, zdravotníctvo, rôzne záľuby, cestovanie, bezpečnosť, možnosti spotrebiteľov a sociálne práva? Ako podporuje únia ľudí v ich pracovnom  živote v rôznych povolaniach - od chovateľov včiel, cez šoférov autobusov, až po pivovarníkov? Vedeli ste, že vďaka grantom únie vycestovalo v roku 2015 do zahraničia viac ako 100.000 učiteľov? Čo spravila EÚ pre ľudí, ktorí majú radi voľnočasové aktivity, ako šport, hudba alebo sledovanie televízie? Dozviete sa tu aj to, že v inej členskej krajine únie žije až 15 miliónov Európanov. Rozhodnutia únie zabezpečili, že sa môžu voľne zamestnať, neprichádzajú o sociálne zabezpečenie, môžu si založiť účet v ktorejkoľvek európskej krajine a pri vybavovaní dlhších pobytov na nich nečaká neprimeraná administratíva.

Články ponúkajú náčrt skutkov EÚ pre občanov, ktoré sú založené na zaujímavých príkladoch s odkazmi na podrobnejšie informácie. Tie budú doplnené v tretej sekcii obsiahlejšími dokumentami o európskych politikách, ktoré priblížia úspechy súčasného volebného obdobia, ako aj vyhliadky do budúcnosti so zameraním na verejnú mienku, obavy občanov a očakávania od EÚ.

Radíme: Ako správne skladovať potraviny

Chlad síce pomáha uchovať potraviny dlhšie čerstvé, ale aj pri ich skladovaní v chladničke sa oplatí dodržiavať zopár pravidiel. Dokonca existujú výnimky, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nelogické, ale fungujú. 

BYLINKY: Ideálne je mať bylinky vždy čerstvé v kvetináči a jednoducho si z nich len odstrihnúť, keď ich potrebujeme. Často si ich ale kupujeme v trsoch či v škatuľkách. Rozmarín a tymian sa odporúča umyť, zatočiť do papierovej utierky a odložiť do chladničky. Čerstvá bazalku však absorbuje pachy chladničky a lepšie jej bude v nádobe s vodou.
HORČICA: Všetky horčice obsahujú semienka, ocot a soľ a celkovo im príliš nesvedčia teploty nad 20 stupňov. Vtedy sa už môžu zraziť, strácajú farbu a „francúzsku chuť“, špeciálne to platí pre Dijónsku horčicu. Preto je najlepšie uchovávať ich po otvorení v dvierkach chladničky a spotrebovať do troch mesiacov.
HROZNO: Bobuľky hrozna patria medzi potraviny, ktoré je ozaj dobré držať v chlade. Hrozno pred skladovaním určite neumývajte, inak by splesnivelo. V chladničke ho umiestnite dozadu, kde je chladnejšie a ďalej od aromatických potravín. V pôvodnom balení vydrží až tri týždne. Pár bobuliek môžete aj zamraziť – poslúži, ak si chcete robiť populárne smoothie.
CITRÓN, POMARANČ A LIMETKA: Citrusy sú špecifické, môžu sa skladovať pri izbovej teplote aj v chladničke - tu vydržia až 4-krát dlhšie. Citrusové plody sa totiž začnú pomaličky vysušovať hneď po odtrhnutí zo stromu a skladovanie v chlade im len prospeje. Odborníci na pestovanie citrusov odporúčajú najprv ich dať do chladničky a tesne pred konzumáciou vybrať von, aby sa ohriali na izbovú teplotu, budú tak chutnejšie a šťavnatejšie.
RASTLINNÉ MLIEKA: Sójové, ryžové, mandľové, makové, ovsené či kokosové sú náhradou pre tých, ktorí nemôžu konzumovať klasické mlieko. Aj keď to nie sú mliečne výrobky, po otvorení sa odporúča dať ich do chladničky (do otvorenia to nie je potrebné). Ideálne teplota na skladovanie je 7 stupňov, vypiť by sme ich mali do 7 dní od otvorenia. To isté platí aj pri mliekach, ktoré si vyrobíme sami, tieto môžeme dať do chladničky hneď po ich príprave.
CHLIEB: Skladovanie pekárenských výrobkov, špeciálne chleba, je často diskutovanou témou. Jeden tábor zastáva názor, že chlieb sa najlepšie cíti pri izbovej teplote v chlebníku a že jeho schladením naberie vlhkosť a stratí chuť. Druhá skupina tvrdí, že skladovanie v chladničke predĺži jeho trvanlivosť. Toto možno platí pri bezlepkových výrobkoch, ktoré sú balené vákuovo a im chlad naozaj prospieva, lebo sa správajú inak ako klasický chlebík. Kompromisom je nechať chlieb v chlebníku, no maximálne deň-dva, inak sa už v ňom začnú rozmnožovať plesne. Ak chcete predĺžiť trvanlivosť pekárenských výrobkov, dajte ich do látkového vrecka a vložte do mrazničky. Po rozmrazení budú mať vlastnosti presne ako čerstvý chlieb. Pozor, nezmrazujte ich za tepla!
AVOKÁDO A BANÁNY: Tieto dve zdanlivo nesúvisiace potraviny majú jednu vec spoločnú. Kým nedozrejú, najlepšie sa cítia uložené voľne v kuchyni. Ak sú banány príliš zelené, vložte ich do hnedej papierovej tašky a pridajte jabĺčko alebo paradajku, urýchli to proces zretia. Akonáhle sú zrelé – avokádo mäkké na povrchu a banány krásne žlté – vložte ich do chladničky. Spomalíte tým ich nadmerné prezretie a sú dlhšie vhodné na konzumáciu. Zábavným tipom je, položiť zrelý banán k nezrelému avokádu. V banáne sa proces zretia spomalí, kým avokádo dozreje vďaka banánu skôr.
ZEMIAKY: Chladné miesto im robí dobre, napríklad taká pivnica alebo suchý balkón. Najlepšie ak budú v kartónovej škatuli, drevenej debničke, papierovej taške, alebo v košíku. Chladnička by im dala čudnú nasladlú chuť a mohli by ľahšie zhniť.
PARADAJKY: Podobne ako zemiaky sú na tom aj paradajky. Vedecky bolo preukázané, že ak ich uskladníte v teplote pod 12 stupňov, schladí sa aj ich schopnosť „voňať“ a prídu o svoju sladkú chuť. Nechajte ich preto v košíku na mieste bez priameho slnečného žiarenia.
SÓDA BIKARBÓNA: Jedlá sóda je definitívne jednou z vecí, ktoré by sme mali mať v chladničke. Má totiž superabsorbčné vlastnosti a dokáže pohltiť všetky nepríjemné pachy, ktoré chladnička z času na čas ponúka. Nasypte na tanierik, dajte na poličku a po dvoch dňoch spolu s ňou odstránite aj akýkoľvek zápach, ktorý v chladničke bol.