piatok 18. decembra 2020

Vianoce 2020: Ako sa vyvíjajú ceny potravín?

Na základe najnovších údajov Štatistického úradu SR sa ceny tovarov a služieb v slovenských obchodoch v novembri medziročne zvýšili o 1,5 %, čo predstavuje druhý najpomalší rast v tomto roku. Na začiatku roka spotrebiteľské ceny rástli ešte tempom 3,0 %, ale pod vplyvom koronakrízy začali spomaľovať. Čo nás pred tohtoročnými Vianocami vychádza drahšie a čo lacnejšie? 

Napriek spomaľovaniu inflácie podľa analýzy Poštovej banky zaplatíme dnes menej ako pred rokom jedine za dopravu, a to o -4,6 %. Vďačíme za to výraznému poklesu cien ropy na svetovom trhu kvôli slabému dopytu, ktorý ochromila koronakríza. Ceny ostatných položiek boli v novembri vyššie ako vlani. Najviac sa v novembri medziročne zvýšili ceny v reštauráciách a hoteloch (o 4,1 %), ceny rozličných tovarov a služieb (o 3,8 %) a ceny v zdravotníctve (o 3,7 %). Medzimesačne, teda v porovnaní s októbrom, sa v novembri celkové spotrebiteľské ceny zvýšili len o 0,1 %. K zlacneniu došlo v prípade rozličných tovarov a služieb (o -0,3 %) a v zdravotníctve (o -0,1 %). Najrýchlejší rast bol dosiahnutý v oblasti rekreácie a kultúry o 0,6 % a v doprave o 0,5 %. Ostatné položky stagnovali alebo rástli medzimesačným tempom 0,1 % alebo 0,2 %.

Počas prvej vlny pandémie sa rast cien potravín nezastavil, keďže dopyt po potravinách počas krízy rástol. Až s príchodom leta sa dostavilo upokojenie a rast cien potravín začal výraznejšie spomaľovať. V septembri dosiahol už len 0,1 %, v októbri však opäť zrýchlil na 1,0 % a na podobnej úrovni sa udržal aj v novembri (0,9 %). Môžeme teda povedať, že vianočné nákupy potravín nás tento rok vychádzajú v priemere o jedno percento viac ako vlani. Samozrejme ale záleží hlavne od toho, ktoré potraviny zvykneme pred Vianocami nakupovať. Hlbšie do vrecka budeme musieť siahnuť hlavne pri nákupe mäsových výrobkov, akými sú šunky, salámy a klobásy. Drahšia je aj kvasená kapusta a rybacie filé či mrazené ryby. Lacnejšie dokážeme kúpiť viaceré druhy zeleniny vrátane zemiakov, maslo a iné mliečne výrobky a napríklad aj vajcia.

Na čele cenového rebríčka sú potraviny, ktoré môžeme zaradiť do kategórie „vianočných potravín“. Najvýraznejší medziročný rast dosiahlo údené bravčové mäso, ktoré je medziročne drahšie až o cca 14 %. Dvojciferný rast ale zaznamenali aj ďalšie mäsové výrobky – párky a šunková saláma sú o 11 % drahšie ako vlani a za klobásy, slaninu a salámu si priplácame 10 %. Do zoznamu potravín s dvojciferný rastom cien sa dostali ešte jablká, ktoré sú o 13 % drahšie, a cesnak, ktorého cena sa zvýšila o 11 %. Okrem rôznych mäsových výrobkov si tieto sviatky zrejme priplatíme aj za vianočnú kapustnicu. Zvýšila sa totiž nielen cena klobásy, ale aj kvasenej kapusty, a to o 7,5 %. Lacnejšie si ale budeme môcť na vianočný stôl pripraviť zemiakový šalát, keďže cena zemiakov medziročne klesla až o -23 % a vajíčka sú tiež mierne lacnejšie (o -2 %). Ceny kaprov síce zo štatistík nepoznáme, ale drahšie ako pred rokom nás tieto Vianoce vychádza aj rybacie filé a filety, a to o takmer 6 %, a mrazené ryby o takmer 2 %. A koľko nás vyjde pečenie vianočných koláčov? Pšeničná múka je drahšia o 3,5 %, cukor o cca 2 až 3 % a olej až o viac než 6 %. Na druhej strane nás ale lacnejšie vychádza maslo (až o -8 %) a ďalšie mliečne výrobky, vajcia (o -2%) a med (o -6 %). Nájdu sa aj potraviny, ktorých ceny sú pred tohtoročnými sviatkami oveľa nižšie ako vlani. Najvýraznejšie medziročne zlacnela kapusta a petržlen, a to až o zhruba -24 %. Zemiaky sú lacnejšie o -23 % a zeler o -22 %. Približne -15 % ušetríme aj pri kúpe banánov.

EU: 47,5 miliardy eur v rámci REACT-EU

Poslanci Európskeho parlamentu schválili dodatočnú pomoc pre regióny Európskej únie (EÚ) na riešenie pandémie COVID-19 a jej dôsledkov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. K dispozícii bude prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, pričom 37,5 miliardy eur sa vyčlení na rok 2021 a 10 miliárd eur na rok 2022. Oprávnené operácie by však mohli byť financované retroaktívne od 1. februára 2020, pričom zdroje bude možné využiť až do konca roka 2023.

Krajiny EÚ budú môcť časť finančných prostriedkov vyčleniť na Európsky sociálny fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj na cezhraničné programy (Interreg). Investície financované z nových prostriedkov by sa mali zamerať na odvetvia, ktoré boli najviac postihnuté hospodárskymi následkami pandémie.

REACT-EU, t. j. iniciatíva pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe, je návrh z dielne Európskej komisie zameraný na riešenie hospodárskych a sociálnych následkov pandémie. Formálne ide o novelu nariadenia o spoločných ustanoveniach, známeho tiež ako všeobecné nariadenie, ktoré predstavuje právny rámec pre politiku súdržnosti počas programového obdobia 2014 – 2020. Nová právna úprava nadväzuje na dva predchádzajúce návrhy v oblasti kohéznej politiky (politiky súdržnosti): Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Obe iniciatívy zmenili pravidlá pre regionálne výdavky s cieľom uľahčiť obnovu Únie po pandémii. Iniciatíva REACT-EU bude financovaná z prostriedkov nástroja na obnovu EÚ pre budúce generácie (NGEU).

On-line: Kalkulačka uhlíkovej stopy

Ako prispievame ku globálnemu otepľovaniu a klimatickej kríze? Inštitút environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia sprístupnil na svojom webe on-line kalkulačku na výpočet uhlíkovej stopy. Uhlíková stopa je množstvo emisií plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom sú dôsledkom činnosťou človeka. Produkujeme ich pri väčšine aktivít, napríklad pri spotrebe fosílnych palív v doprave alebo spotrebe tepla vyrobeného z uhlia či elektriny. A ako sa počíta uhlíková stopa?

Prvým krokom na výpočet uhlíkovej stopy je stanovenie využitia zdrojov pri výrobe a spotrebe jednotky produktu či služby. Následne sa k týmto zdrojom priradí zodpovedajúci emisný faktor, ktorý spája množstvo uvoľnenej znečisťujúcej látky s aktivitou spojenou s jej vypúšťaním (napr. 0,2 g metánu na kilogram spotrebovanej nafty). Výsledné emisie tak získame prenásobením emisného faktora mierou aktivity: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒𝑥 = 𝐸𝐹𝑥 × 𝑄 × 𝐺𝑊𝑃𝑥, kde 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒𝑥 sú emisie znečisťujúcej látky x, 𝐸𝐹𝑥 je emisný faktor znečisťujúcej látky x, 𝑄 je miera aktivity, spotreby alebo produkcie a 𝐺𝑊𝑃𝑥 je potenciál globálneho otepľovania danej látky.

V akých jednotkách sa meria uhlíková stopa? Keďže medzi skleníkové plyny patrí viacero látok (oxid uhličitý, metán a iné), emisie týchto látok sa prevádzajú do ekvivalentov emisií oxidu uhličitého (CO2e) prenásobením s potenciálom pre globálne otepľovanie (Global Warming Potential – GWP). Emisie skleníkových plynov, ktoré škodia v rôznych pomeroch, tak môžeme pomocou CO2e vzájomne porovnávať.

Novinka: e-PIN

Krátko pred koncom tohto roku plánujú banky na Slovensku zaviesť tzv. silné overenie klienta v zmysle Nariadenia Európskej komisie v prenesenej právomoci (EU) 2018/389. Pri platbe kartou v e-shope bude v niektorých prípadoch potrebné potvrdiť transakciu okrem overenia 3D Secure (kódom z SMS) ešte e-PINom. Vďaka dvojitému overeniu majú byť peniaze na účtoch ešte viac chránené a riziko zneužitia platobnej karty menšie.

E-PIN je trojmiestne číslo, ktoré nájdete vo svojom internetbankingu alebo smartbankingu v detaile platobnej karty. Každá naša platobná karta má vygenerovaný originálny e-PIN, ktorý je nemenný a platí po celú dobu jej platnosti. Tento ďalší faktor overenia sa týka klientov, ktorí svoje platby kartou na internete autorizujú pomocou SMS kódu. Ti, ktorí platby kartou na internete overujú v mobilnej aplikácii, už podmienky silného overenia spĺňajú, kde je to jednoduchšie a rýchlejšie. 

Pre bezpečné platenie na internete nie je na škodu pripomenúť dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel a odporúčaní. Buďte obozretní, kde citlivé údaje o svojej platobnej karte zadávate a e-shop si radšej vopred overte. Nikdy nezadávajte svoje platobné údaje na základe podozrivých emailov alebo SMS. Limity platobnej karty pre internet si môžete znížiť až na nulu a zvýšiť až v okamihu platby.

štvrtok 17. decembra 2020

IFR: Trh AMR a AGV v roku 2019

Podľa správy World Robotics 2020 Service Robots vydanej organizáciou IFR (International Federation of Robotics)  na konci roku 2019 veľkosť globálneho trhu s logistickými autonómnymi robotmi (AMR) a AGV systémami (AGV) dosiahla 1,9 miliardy USD. Spoločnosti a organizácie na celom svete si kúpili 75 tisíc AMR robotov a AGV systémov - o 42 % viac než v minulom roku. IFR odhaduje, že rast tržieb v tomto segmente zostane v roku 2020 na podobnej úrovni. 

Kľúčovými trendmi ovplyvňujúcimi trh sú digitalizácia výroby, flexibilné modely RaaS (Robot ako služba) a záujem o autonómnu dezinfekciu. „Autonómne mobilné roboty sú využívané tak v skladoch, ako aj v moderných priemyselných podnikoch. Na konci rokov 2019 a 2020 došlo tiež k výraznému nárastu používania AMR robotov v oblasti dezinfekcie rôznych typov priestorov - v zdravotníctve, priemysle a verejných zariadeniach. Ukazuje to, aké univerzálne a flexibilné sú AMR roboty - v závislosti od potrieb môžu podporovať prakticky akýkoľvek sektor“, uviedol Søren E. Nielsen. 

Správa organizácie IFR zdôrazňuje, že AMR roboty sú odolné voči koncentrovaným látkam a UV žiareniu –vďaka tomu môžu dezinfikovať vybrané oblasti, pričom zamedzia ich kontakt s personálom. V priemyselných podnikoch a skladoch zas AMR zvyšujú efektivitu internej prepravy, znižujú náklady na intralogistiku a zaisťujú bezpečnosť, hlavne v dynamickom prostredí. K najvýznamnejším udalostiam na českom a slovenskom trhu v roku 2020 patrilo predstavenie dezinfekčného robota na báze MiR100 od spoločnosti AMTECH.

EU: Lepší prístup ku kvalitnej pitnej vode

Európsky parlament schválil novelu smernice o pitnej vode, ktorá by mala všetkým občanom Európskej únie (EÚ) vrátane zraniteľných skupín zlepšiť prístup ku kvalitnej pitnej vode z vodovodu. Nová právna úprava je reakciou na požiadavku vyše 1,8 milióna Európanov, ktorí podpísali prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov s názvom Right2Water (Právo na vodu) zameranú na zlepšenie všeobecného prístupu k bezpečnej pitnej vode.

Novela vyzýva členské štáty, aby zabezpečili bezplatné poskytovanie pitnej vody vo verejných budovách. Žiada tiež, aby podporovali poskytovanie vody z vodovodu bezplatne alebo maximálne za servisný poplatok aj v reštauráciách, jedálňach či stravovacích službách. Krajiny EÚ by zároveň mali prijať opatrenia zamerané na zlepšenie prístupu k vode pre zraniteľné skupiny, napríklad pre utečencov, kočovné komunity, bezdomovcov či menšiny vrátane Rómov.

Súčasťou novej legislatívy je sprísnenie maximálneho povoleného obsahu niektorých znečisťujúcich látok vo vode vrátane olova. Výsledkom by mala byť vyššia kvalita vody z vodovodu, ktorá by mohla povzbudiť ľudí, aby namiesto fľaškovej vody pili vodu z vodovodného kohútika. Komisia by do začiatku roku 2022 mala vypracovať a následne pravidelne aktualizovať zoznam látok alebo zlúčenín, ktoré u verejnosti alebo vedeckej obce vzbudzujú obavy z hľadiska zdravia. Súčasťou tohto zoznamu by mali byť lieky, endokrinné disruptory a mikroplasty. Exekutíva EÚ by tiež mala zostaviť európsky zoznam povolených látok, ktoré môžu prísť do kontaktu s pitnou vodou. Členské štáty majú zase zabezpečiť, aby opatrenia prijaté s cieľom zaviesť nové normy do praxe vychádzali zo zásady predbežnej opatrnosti a v žiadnom prípade nespôsobili zhoršenie súčasnej kvality pitnej vody.

Parlamentom schválená smernica vstúpi do platnosti 12 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na zosúladenie svojich vnútroštátnych predpisov so znením novej smernice.

Podľa Európskej komisie by nižšia spotreba fľaškovej vody mohla pomôcť domácnostiam v EÚ ušetriť viac ako 600 miliónov eur ročne. Zvýšenie dôvery občanov k pitnej vode z vodovodného kohútika by mohlo prispieť aj k zníženiu objemu plastového odpadu z fľaškovej vody, čo by zároveň znamenalo zníženie množstva odpadu v moriach. Plastové fľaše patria medzi najčastejšie nachádzané jednorazové plastové predmety na európskych plážach.

Koronakríza: Negatívny vplyv aj na Slovákov

Pandémia koronavírusu zapríčinila v tomto roku aj globálne znižovanie stavov zamestnancov alebo ich miezd. V dôsledku zmien na pracovnom trhu prišlo o celý alebo takmer celý mesačný osobný príjem 8 % Slovákov, o väčšinu mesačného príjmu 11 % a menšiu časť svojho príjmu stratilo až 21 % opýtaných. Podľa on-line prieskumu agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre mBank (november 2020, populácia SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 935) v dôsledku koronakrízy prišli o svoj príjem najmä tí opýtaní, ktorí pochádzajú z nízkopríjmových domácností. 

Až pätina (21 %) respondentov z domácností s celkovým mesačným príjmom do 600 EUR uviedla, že v dôsledku koronakrízy prišli o celý príjem. Ďalšia pätina (20 %) takýchto respondentov uviedla, že prišli o väčšinu mesačného príjmu. „Koronakríza najťažšie dopadá na tie domácnosti, ktoré mali už pred samotnou krízou hlbšie do vrecka. Často ide o ľudí, ktorí pracovali, alebo pracujú v menej kvalifikovaných profesiách, s čím súvisí aj ich nižší príjem. Tieto domácnosti sa tak dostávajú do začarovaného kruhu finančných problémov, z ktorého sa len ťažko budú vedieť bez pomoci zvonka dostať“, konštatuje sociológ Martin Slosiarik. Najpostihnutejším regiónom na Slovensku je v tomto ohľade Prešovský kraj, v ktorom mesačný príjem úplne stratilo 16 % opýtaných a ďalších 14 % stratilo väčšinu mesačného príjmu. Viac ako polovici Slovákov sa ich plat nezmenil (53 %) a sú na tom rovnako ako pred začiatkom koronakrízy. Naopak, 7 % opýtaných sa ich osobný príjem v porovnaní pred začiatkom koronakrízy dokonca zvýšil. Pozitívnou správou je, že viac ako dve tretiny (69 %) Slovákov vo veku od 18 do 60 rokov disponujú finančnou rezervou. Po premietnutí výšky vytvorenej rezervy na veľkosť ich priemerného mesačného platu sa ukázalo, že viac ako pätina opýtaných (22 %) má odloženú rezervu na úrovni jedného mesačného platu, 21 % ľudí má pre prípad núdze odložené financie vo výške dvoch až troch mesačných platov. Viac ako jedna desatina (11 %) respondentov má rezervu vo výške štyroch až šiestich platov. „Slováci sú napriek aktuálnej nepriaznivej situácii finančne zodpovední a väčšina z nich myslí aj na horšie časy. Pätnásť percent opýtaných si dokonca dokázalo ušetriť peniaze vo výške viac ako šiestich mesačných platov. Pri dlhodobejších krízach však finančná rezerva na pár mesiacov nemusí byť dostatočná a treba viac myslieť aj na nepredvídateľné okolnosti“, dodal Robert Chrištof.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že až približne jedna tretina ľudí (31 %) nemá odloženú žiadnu finančnú rezervu a v prípade náhleho výpadku príjmu tak nebudú schopní vykryť dieru vo svojom rozpočte. V súvislosti s koronakrízou zmenila svoje finančné správanie viac ako polovica (52 %) Slovákov. Až 37 % opýtaných znížilo svoje výdavky a začalo míňať menej. Pravidelne sporiť si začalo 15 % respondentov a ďalších 5 % začalo investovať vo fondoch. Ľudia obmedzili svoje výdavky aj inými spôsobmi – napríklad zrušili nejaký typ poistenia (6 %) alebo, požiadali svoju banku o odklad splátok (4 %).

Home Office: Každý desiaty zamestnanec pracuje z domu nahý?

Ľudia pracujúci počas pandémie z domu objavili niektoré drobné radosti. Podľa najnovšieho prieskumu realizovaného pre spoločnosť Kaspersky, ktorý bol zameraný na správanie zamestnancov malých a stredných podnikov, 11 % respondentom sa napr. zapáčilo pracovať bez oblečenia, zdriemnutie počas pracovného dňa ocenilo 36 %, sledovanie ponuky Netflixu zaradom 23 % a zriadenie pracoviska vonku na záhrade či balkóne 27 %.

Podľa Svetového ekonomického fóra čelili zamestnanci, ktorí v tomto roku pracovali na diaľku, výzvam v oblasti duševného zdravia a pohody, rovnako tak aj tlaku ohľadom starostlivosti o deti či digitálnej konektivite. Niektorí zamestnanci, ktorí prešli z práce v kancelárii na prácu z domu si však túto zmenu užívali a objavili drobné radosti, ktoré by si radi ponechali. Okrem možnosti pracovať v nahom šate, čo je však stále ďaleko od najpopulárnejších želaní, väčšina respondentov profitovala z toho, že mohli pracovať v pohodlnom oblečení – 48 % pracovníkov si na tento životný štýl vyslovene zvyklo a želalo by si ho nastaviť ako pracovnú normu v budúcnosti. Rozlúčka s dochádzaním do práce takisto urobila zamestnancov šťastnejšími, pretože sa mohli zobudiť päť minút pred začiatkom práce, zatiaľčo mnohí si tiež zdriemli počas dňa (36 %). Ľudia však aj naďalej objavujú výhody nového normálu. Napríklad 27 % respondentov sa páčilo, že si mohli pracovisko zriadiť vonku či už na záhrade alebo na balkóne a 23 % dokázalo popri práci sledovať streamovaciu službu Netflix. Medzi ďalšie výhody, ktoré zamestnanci uprednostňujú, patrí aj viac času na videohry (18 %), donáškové obedy (16 %) a menej sprchovania (8 %). Táto novoobjavená otvorenosť však nevedie len k ziskom, ale aj k istej úrovni zodpovednosti týkajúcej sa digitálnej bezpečnosti. Spoľahlivé bezpečnostné riešenia naprieč zariadeniami budú mať zásadný význam pre ochranu nášho individuálneho súkromia, zatiaľ čo si užívame nové spôsoby odreagovania sa.

Aby ste sa ubezpečili, že vaše zariadenia zostanú bezpečné počas ich pracovného aj súkromného využívania, spoločnosť Kaspersky odporúča dodržiavať:
 • Nezdieľajte osobné údaje ani nepovoľujte tretím stranám prístup k svojim účtom, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Takto minimalizujete šance, že ich bude možné nájsť na internete.
 • Bez ohľadu na to, či rád pracujete nahý, alebo si len ceníte svoje súkromie, používajte prekrývač webkamery, alebo použite integrovanú ochranu webkamery, ktorá zabráni neoprávnenému prístupu k vašej webkamere. 
 • Začnite používať Privacy Checker na konfiguráciu svojich profilov na sociálnych sieťach podľa vami preferovanej úrovne ochrany osobných údajov. Pre tretie strany tak bude náročnejšie nájsť citlivé osobné údaje bez vášho vedomia.
 • Zabezpečte svoje Wi-Fi. Pretože väčšina routerov má predvolené používateľské meno a heslo, predvolené nastavenia vášho routera môžu byť ľahko dohľadateľné na internete. Odporúčame preto nastaviť nové heslo a aktualizovať firmvér routera.
 • Použite spoľahlivé bezpečnostné riešenie na generovanie a zabezpečenie jedinečných hesiel pre každý účet a odolajte tak pokušeniu používať opakovane to isté heslo.

streda 16. decembra 2020

IT SPY: Unikátne riešenia

Diplomová práca na prvom mieste v 11. ročníku IT SPY prináša prielom v efektivite strojového učenia vďaka lepšiemu spracovaniu veľkého množstva “špinavých dát. Druhá najlepšia práca sa venuje návrhu aplikácie na zjednodušenie a zrýchlenie tvorby kombinačných obvodov. Tretie miesto oceňuje softvér, ktorý ako prvý na svete dokáže sám generovať dostatočne náročné geometrické úlohy pre matematické súťaže.
 

Z vyše 1.400 diplomových prác z Českej republiky a Slovenska vybralo víťazov 19 porotcov zložených z popredných českých akademikov a zástupcov biznisu. Šimon Mandlík (1. miesto) predstavuje framework s potenciálom skokovo zlepšiť efektivitu umelej inteligencie v úplne konkrétnych odvetviach, ktorý úspešne otestoval v spolupráci so spoločnosťami Cisco a Avast. Našiel spôsob, ako zaistiť automatizované vyhodnotenie a do budúcnosti významne prispieť k lepším a rýchlejším aktualizáciám bezpečnostného softvéru. Autor vo svojej práci demonštruje, ako rýchlejšie a lepšie chrániť používateľa pred novým malvérom a bezpečnostnými hrozbami. „Veľké firmy dnes vlastnia obrovské objemy dát, ktoré častokrát patria k tomu najcennejšiemu v ich vlastníctve. To, že spracovanie niektorých dátových zdrojov je veľmi náročné, a tak k nemu vôbec nedochádza, je obrovskou premárnenou príležitosťou, čo som chcel zmeniť práve týmto programom, ktorý je vo svojej funkcionalite unikátny. V momente, keď sa objaví nový malvér, stačí spustiť skript, ktorý si prejde dostupné dáta a natrénuje nový model pre detekciu, čo umožní presnejšie návrhy pre aktualizáciu bezpečnostných programov. Softvér sme testovali spoločne s firmami Cisco a Avast, s ktorou ho ešte ďalej rozvíjame, preto sú prezentované projekty zamerané hlavne na kybernetickú bezpečnosť, ale využitie je do budúcnosti ďaleko širšie“, dodal Šimon Mandlík. 

Na druhom mieste sa umiestnil Juraj Síč z Fakulty informatiky na Masarykovej univerzite v Brne, ktorý vytvoril aplikáciu zefektívňujúcu proces návrhu kombinačných obvodov. Tie sú jedným zo základných stavebných kameňov elektroniky a nachádzajú sa napríklad v procesoroch alebo grafických kartách. Táto aplikácia dokáže overovať rovnosť neúplných obvodov - v praxi teda dokáže na základe parametrov obvodu aj napriek chýbajúcim dátam zistiť, či je postup smerujúci k výslednému obvodu správny. Už pri návrhu obvodu si tak môžu vývojári overovať, či postupujú správne a prípadné chyby detegovať na samom začiatku. Ide o jedno z najlepších dostupných riešení na svete, ako potvrdzuje aj sám autor. „Moja aplikácia prešla úspešne jednou z najťažších skúšok, keď som mal možnosť ju porovnať s podobnými riešeniami na medzinárodnej súťaži QBF Evaluation 2020. Všetci súťažiaci dostali rovnaké vstupné dáta, na ktorých vykonali výpočty, a moja aplikácia zvíťazila s obrovským náskokom, čo ukazuje jej kvality“, hovorí Juraj Síč. 

Tretie miesto mieri za Patrikom Bakom na Prírodovedeckú fakultu košickej UPJŠ. Jeho diplomová práca predstavuje prvý softvér na svete, ktorý dokáže automaticky vygenerovať dostatočne zložité a zaujímavé geometrické úlohy, ktoré môžu byť použité na matematických olympiádach a iných súťažiach. Tvorba dostatočne náročných a zároveň elegantných geometrických úloh je náročným procesom, ktorý vyžaduje nielen odbornú znalosť, ale aj kreativitu a množstvo času. Softvér prešiel aj úspešným testom, ktorý autor približuje: „Softvér sme úspešne odskúšali na 4500 procesoroch, ktoré v súčte pracovali 40 tisíc hodín a vytvorili státisíce geometrických úloh. Kvalitu môjho programu potvrdzuje to, že dve z nich sa dostali medzi osem najlepších geometrických úloh navrhnutých na Medzinárodnú matematickú olympiádu a budú použité nielen v prestížnej iránskej geometrickej olympiáde, ktorej sa zúčastňuje viac ako 50 krajín, ale aj v ďalších medzinárodných a českých a slovenských súťažiach“, uviedol hovorí Patrik Bak.

Cenu verejnosti tento rok získala Zuzana Tocimánková z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach so systémom, ktorý na základe porovnania vstupných dát u kardiologických pacientov dokáže vyhodnotiť závažnosť upchania srdečných tepien a pomôcť lekárom s vyhodnotením, či a ako rýchlo je potrebné poslať pacienta na vyšetrenie. Táto práca vznikla a bola experimentálne otestovaná v spolupráci s Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb.

Súťaž IT SPY sa v tomto roku konala už po jedenásty raz. Zúčastnilo sa jej 1468 absolventov z akademického roka 2019/20 zo 16 IT fakúlt v Českej republike a na Slovensku. Víťaz okrem akademického uznania získal aj 1000 eur na ďalší rozvoj projektu. Na všetky projekty sa môžete pozrieť na itspy.cz/sk/galerie-nejlepsich/.

EU: Mobilná aplikácia Re-open EU o koronakríze

Občania Európskej únie (EÚ) už majú prístup aj k celoeurópskej mobilnej aplikácii Re-open EU, ktorá je k dispozícii zadarmo pre telefóny so systémom Android a iOS. Pomáha v boji proti šíreniu nového typu koronavírusu a nadväzuje na webovú platformu Re-open EU, ktorá bola od svojho spustenia v polovici júna navštívená takmer osemmiliónkrát.

Podľa Európskej komisie je Re-open EU jednotným kontaktným miestom, ktoré poskytuje komplexné a aktuálne informácie o pandemickej situácii, bezpečnostných a cestovných opatreniach vo všetkých členských štátoch EÚ, ale aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. Jej používatelia môžu získať najnovšie informácie o vnútroštátnych karanténnych opatreniach, požiadavkách na testovanie a aplikáciách na varovanie a sledovanie kontaktov nakazených osôb. Informácie pre používateľov sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ vrátane slovenčiny s využitím overených údajov z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a členských štátov EÚ.

Platforma Re-open EU bola jedným z opatrení, ktoré Európska komisia oznámila v rámci širšieho balíka opatrení v oblasti cestovného ruchu a dopravy v máji 2020. Týmto balíkom chce pomôcť Európanom bezpečne cestovať pri plnom rešpektovaní zdravotných pokynov. Všetky informácie o platforme Re-open EU sú aj naďalej ľahko dostupné na webovej stránke: https://reopen.europa.eu/.

Vianoce 2020: On-line nákupy už neodkladajte

Sezóna vianočných nákupov je už v plnom prúde a tento rok to ešte viac než minulé roky pociťujú aj e-shopy, keďže e-commerce v roku 2020 zaznamenalo rast o desiatky percent. Popularitu internetových nákupov potvrdzuje aj prieskum Heureky zo začiatku jesene – len menej ako 5 % opýtaných Slovákov sa nechystá nakupovať vianočné darčeky on-line. Internetoví obchodníci upozorňujú nakupujúcich, aby vianočné nákupy nenechávali na poslednú chvíľu! 

Zakúpený tovar z dôvodu vyťaženosti kuriérskych služieb totiž nemusí stihnúť doraziť ešte pred Vianocami. „Aj napriek tomu, že e-shopy aj kuriérske spoločnosti posilňujú svoje kapacity, pred Vianocami je nápor na doručovanie enormný a tento rok obzvlášť. Posledné dni, kedy môžu darčeky doraziť včas, sú 14. – 17. december“, radí Tomáš Braverman. Kým po minulé roky si mohli Slováci nechať tovar na poslednú chvíľu doručiť do kamenných predajní alebo zásielkovní, tento rok to nebude možné. Budú totiž od 21. decembra zatvorené v súlade s protipandemickými nariadeniami.

A aké darčeky nakupujú Slováci? Tento rok sú vianočnými ťahúňmi podľa dátových predikcií Heureky kategórie, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom, a tiež čokoľvek, čo nám bude spríjemňovať množstvo času, ktoré musíme tráviť doma. Dátová analýza potvrdila záujem o zariadenia na prípravu smoothie, french pressy a kávovary, bezdrôtové slúchadlá či veci na domáce cvičenie. Ženy by mohli oceniť napríklad aromatické lampy alebo aróma difuzéry. V darčekoch pre mužov budú vládnuť bezdrôtové vychytávky typu slúchadiel, reprákov či nabíjačiek, populárnym darčekom budú aj tento rok smart hodinky. Nejeden muž tiež zaplesá nad hernou konzolou s obľúbenou hrou. Medzi deťmi budú vianočným hitom stavebnice Lego, zabodujete tiež kreatívnymi súpravami a interaktívnymi hračkami.

5G: Ďalšia sieť v Bratislave

Od 10. decembra 2020 pokrýva vybrané časti Bratislavy nová 5G sieť Slovak Telekom. Na dodávku 5G mobilnej prístupovej siete a zavedenie komerčných služieb 5G si operátor vybral spoločnosť Ericsson. 

Zámerom je zrýchliť a zefektívniť rozširovanie B2C a B2B podnikateľských aktivít v sieti spoločnosti Slovak Telekom. K funkcionalitám, ktoré sa budú využívať, patrí aj riešenie na flexibilné zavádzanie 5G, čím sa umožní rýchlejšia a plynulejšia adopcia technológie. Okrem komerčného uvedenia 5G na trh sa plánuje aj implementácia prvej kampusovej (privátnej) siete na Slovensku, ktorá prinesie inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie. 

Nová privátna sieť s podporou 5G vytvorí nové príležitosti pre digitalizáciu Slovenska. 5G sa môže stať hnacím motorom pre digitalizáciu ekonomiky a podľa nedávnej správy spoločnosti Analysys Mason o možnostiach využitia 5G sa tiež predpokladá, že prinesie čistý prínos pre HDP Slovenska vo výške 771 miliónov EUR.

utorok 15. decembra 2020

YouTube: Čo sledovali Slováci

Doteraz sme nikdy neboli nútení tráviť toľko času doma a mnoho aktivít sme presunuli do on-line prostredia. To však neznamená, že sme zásadne zmenili svoje zvyky týkajúce sa sledovaného obsahu na videoplatforme YouTube. Koncoročný rebríček populárnych hudobných aj nehudobných videí na slovenskom YouTube je toho dôkazom. Divákov YouTubu, podobne ako minulý rok, bavia zábavné videá či bizarné príbehy a čo sa týka hudby, tak hip hop a rap nemá na Slovensku konkurenciu.

Netradične obsadila prvé miesto v nehudobnom rebríčku reklama. Nebola to žiadna iná než ponožková reklama spoločnosti Dedoles, ktorá Slovákov roztancovala s tancujúcimi škrečkami. Legendárnou sa stala reportáž televízie JOJ z nočného sídliska v Michalovciach, kde mladík po náraze svojho auta tvrdil, že v ňom viezol psa na snowboarde, ktorý mu prepol pesničku a to bolo dôvodom jeho nepozornosti. Hláška „polievočku by som si dal“ doslova zľudovela. Rovnako ako minulý rok nechýba v rebríčku duo Zrebny & Frlajs, tentokrát si posvietili na „Typy frajerov vo vzťahu“. Silu YouTuberov v TOP 10 podčiarkujú populárny

Slovenský YouTube 2020 – najpopulárnejšie nehudobné videá:
1. Minútová verzia - Veselé ponožky, čo nemajú páru - Oficiálna Dedoles reklama –
Dedoles
2. Vodiča vyrušil pes na snouborde (NOVINY TV JOJ) – Televízia JOJ
3. Typy frajerov vo vzťahu | Zrebný & Frlajs – Zrebny & Frlajs
4. KÚPIL SOM SI VYSNÍVANÝ BYT – Expl0ited
5. 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House – Mr. Tfue
6. SuperStar - Sexy Timotej Májsky – Televízia Markíza
7. MÁM NOVÝ BYT, NOVÉ AUTO A...zásnuby? – MOMA
8. Ženy odpovedajú na otázky, ktoré sa muži hanbia opýtať – Nasklee
9. Ondra Vlček (OndraVlcek) – RECAST – Duklock
10. Otázky a Odpovede s MOONOM – Klarisa

Rebríčku slovenských hudobných videí žánrovo jednoznačne dominuje rap a hip-hop a potešujúce je tiež to, že až na dve výnimky sú v prvej desiatke zastúpené domáce produkcie. Speváčka Sima je tento rok kráľovnou hudobného rebríčka. Prvú priečku jej priniesla spolupráca s Kalim na pesničke „Toto leto“. Milým prekvapením je štvrté miesto kapely Hrdza s mladou speváčkou Luciou Gibarti, ktorej skladba Slovensko moje, otčina moja bola titulnou piesňou úspešnej slovenskej politickej drámy Sviňa.

Slovenský YouTube 2020 – najpopulárnejšie hudobné videá:
1. SIMA feat. KALI - Toto leto (prod. H0wdy & Gajlo) – SIMA official
2. 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video) – Tekashi 6ix9ine
3. SEPAR - OG (Official Video) – DMS RECORDS
4. Hrdza - Slovensko moje, otčina moja (SVIŇA - titulná pieseň) – CinemArt SK
5. Future - Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake – FutureVEVO
6. Peter Bič Project - Stoj – PeterBicProjectVEVO
7. EGO - PUMPA feat. BEN CRISTOVAO x SIMA prod. TOMÁŠ GAJLÍK x BIIZA –
PODZEMIE
8. Kontrafakt - Pocity feat. Sima (Official Video) – DONFANTASTICKYPESS
9. Nerieš - Ruka Na Volante |Official Video| – NeriesOfficial
10. Separ ft. Tina - Všetci za jedného (prod. Tomi Popovič) – DMS RECORDS

Rebríčky najpopulárnejších videí na slovenskom YouTube v roku 2020 sú zostavené na základe viacerých faktorov, ktoré určujú popularitu jednotlivých videí. Ide najmä o povahu sledovanosti, počet zhliadnutí vzťahujúcich sa na danú krajinu, a pod. Vzhľadom na rôznorodosť videí, ktoré používatelia na YouTube sledujú, je nehudobný rebríček obmedzený na 1 video od konkrétneho tvorcu či tvorivých zoskupení. Mnohé videá sa k vrcholu môžu priblížiť, no publikované rebríčky zahŕňajú vždy len TOP 10.

EU: Ekologická, inteligentná a cenovo dostupná mobilita

Európska komisia sa bude riadiť ďalšie štyri roky stratégiou udržateľnej a inteligentnej mobility spolu s akčným plánom 82 iniciatív. Tvoria základ pre to, ako môže dopravný systém Európskej únie (EÚ) dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a lepšie odolávať budúcim krízam. Podľa Európskej zelenej dohody bude výsledkom 90 % zníženie emisií do roku 2050 vďaka inteligentnému, konkurencieschopnému, bezpečnému, prístupnému a cenovo dostupnému dopravnému systému. 

Všetky druhy dopravy sa tak musia stať udržateľnejšími: ekologické alternatívy musia byť široko dostupné a transformáciu musia poháňať tie správne stimuly. Napredovanie európskeho dopravného systému smerom k inteligentnej a udržateľnej budúcnosti zabezpečia konkrétne míľniky: 
do roku 2030: 
 • na európskych cestách bude aspoň 30 miliónov automobilov s nulovými emisiami, 
 • 100 európskych miest bude klimaticky neutrálnych, 
 • vysokorýchlostná železničná doprava sa v celej Európe zdvojnásobí, 
 • plánované kolektívne cestovanie v prípade ciest do 500 km by malo byť uhlíkovo neutrálne, 
 • automatizovaná mobilita sa bude prevádzkovať vo veľkom rozsahu, 
 • námorné plavidlá s nulovými emisiami budú pripravené vstúpiť na trh, 
do roku 2035: 
 • veľké lietadlá s nulovými emisiami budú pripravené vstúpiť na trh, 
do roku 2050: 
 • takmer všetky automobily, dodávky, autobusy, ako aj nové ťažké vozidlá budú mať nulové emisie, 
 • železničná nákladná doprava sa zdvojnásobí, 
 • bude v prevádzke plne funkčná, multimodálna transeurópska dopravná sieť (TEN-T) pre udržateľnú a inteligentnú dopravu s vysokorýchlostnou prepojenosťou. 
Aby sa ciele stali realitou, v stratégii sa identifikuje celkovo 82 iniciatív v 10 kľúčových oblastiach činnosti („hlavné iniciatívy“), pričom každá zahŕňa konkrétne čiastkové opatrenia. 

Ak má byť doprava udržateľná, v praxi to znamená: 
 • podporovať zavádzanie vozidiel, plavidiel a lietadiel s nulovými emisiami, obnoviteľných a nízkouhlíkových palív a súvisiacej infraštruktúry – napríklad inštaláciou 3 miliónov verejných nabíjacích staníc do roku 2030, 
 • budovať letiská a prístavy s nulovými emisiami – napríklad vďaka novým iniciatívam na podporu udržateľných leteckých a námorných palív, 
 • zabezpečiť zdravú a udržateľnú medzimestskú a mestskú mobilitu, napríklad zdvojnásobením vysokorýchlostnej železničnej dopravy a rozvojom dodatočnej cyklistickej infraštruktúry v priebehu nasledujúcich 10 rokov, 
 • ekologizovať nákladnú dopravu – napríklad zdvojnásobením železničnej nákladnej dopravy do roku 2050, 
 • zaviesť cenovú prirážku na uhlík a poskytovať používateľom lepšie stimuly, napríklad uplatňovaním komplexného súboru opatrení na zabezpečenie spravodlivej a efektívnej cenotvorby vo všetkých druhoch dopravy. 
To, ako sa budú pohybovať cestujúci a náklad, ovplyvnia inovácie a digitalizácia – za predpokladu, že sa vytvoria tie správne podmienky. Stratégia má za cieľ: 
 • zabezpečiť, aby sa prepojená a automatizovaná multimodálna mobilita stala realitou – napríklad tým, že cestujúci si budú môcť kúpiť cestovné lístky na multimodálne cesty a že náklad sa bude môcť bezproblémovo presúvať medzi jednotlivými druhmi dopravy, 
 • podnecovať inovácie a využívanie údajov a umelej inteligencie na inteligentnejšiu mobilitu – napríklad plnou podporou zavádzania dronov a bezpilotných lietadiel a ďalšími opatreniami na vybudovanie európskeho spoločného priestoru údajov o mobilite. 
Doprava je jedným z odvetví, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla najviac, a mnohé podniky v tomto odvetví čelia obrovským prevádzkovým a finančným ťažkostiam. Komisia sa preto zaväzuje: 
 • posilniť jednotný trh, napríklad posilnením úsilia a investícií na dokončenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) do roku 2030 a formou podpory tohto sektora v záujme obnovy vďaka väčšiemu objemu investícií, či už verejných, alebo súkromných, do modernizácie všetkých druhov dopravy, 
 • zabezpečiť, aby bola mobilita spravodlivá pre všetkých, napríklad zaistením cenovej dostupnosti a prístupnosti novej mobility vo všetkých regiónoch a pre všetkých cestujúcich vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou a zvýšením atraktívnosti odvetvia pre pracovníkov, 
 • posilniť bezpečnostnú ochranu a bezpečnosť dopravy vo všetkých jej druhoch, a to aj znížením počtu úmrtí do roku 2050 takmer na nulu.

SR: Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2020

Podľa Štatistického úradu SR sa v novembri 2020 spotrebiteľské ceny udržali nízko, inflácia 1,5 % je druhá najnižšia v tomto roku a o polovicu nižšia ako pred rokom. Dynamika rastu cien v medziročnom porovnaní v priebehu novembra spomalila oproti októbru o 0,1 percentuálneho bodu, inflácia sa tak udržuje na minimách v porovnaní so situáciou pred koronakrízou. Aktuálna hodnota je druhá najnižšia v tomto roku.

V najsledovanejšej spomedzi 12 zložiek spotrebného koša - v zložke potraviny a nealkoholické nápoje, sa rast cien dostal pod 1 %, čo je výrazne menej ako sa prejavovalo v tomto odbore pred pandémiou. V druhej polovici minulého roka ceny potravín a nealkonápojov dosahovali rast od 4,7 % do 5,2 %. V novembri boli ceny medziročne vyššie najmä v zložkách, ktoré patria k menším v štruktúre výdavkov slovenských domácností, ako napr. v odbore hotely a reštaurácie, rozličný tovar a služby, ako aj zdravotníctvo. Rast inflácie zmierňovali hlavne nižšie ceny v doprave.

Spotrebiteľské ceny na Slovensku sa v novembri v porovnaní s októbrom t.r. v úhrne zvýšili o 0,1 %. Na medzimesačný vývoj mali vplyv najmä vyššie ceny v rekreácii a kultúre o 0,6 %, rástli najvýraznejšie od začiatku koronakrízy. Mieru medzimesačnej inflácie ovplyvnili tiež vyššie ceny za dopravu ako aj alkoholické nápoje a tabak. Ceny potravín sa medzimesačne nezmenili, z jednotlivých zložiek vzrástli ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 3,8 %. Mäso; mlieko, syry a vajcia vzrástli o 0,2 %, aj chlieb a obilniny sa zvýšili. Tieto rasty vyvážili poklesy cien ovocia o 4,1 %; ale aj olejov a tukov či rýb. Znížili sa tiež ceny nealkoholických nápojov o 0,5 % (s výnimkou cien minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav, ktoré sa zvýšili). V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá zostali ceny na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Z jednotlivých zložiek sa zvýšili len ceny služieb na údržbu a opravu o 0,2 % a imputované nájomné o 0,1 %. Vyššie ceny v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnilo zvýšenie cien alkoholických nápojov o 0,2 % (destilátov o 0,5 %); tabaku o 0,1 %. Zvýšenie cien v odbore rekreácia a kultúra až o 0,6 % ovplyvnili vyššie ceny novín, kníh a kancelárskych potrieb o 1,3 %; výraznejšie sa tiež zvýšili ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky alebo ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá. Klesli ceny organizovaných dovolenkových zájazdov.

Rast cien v doprave ovplyvnilo zvýšenie cien dopravných služieb o 3,1 % (najmä leteckej osobnej dopravy). Znížili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov, ako aj ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy. Rast cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnilo zvýšenie cien stravovacích služieb 0,2 % (úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,3 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,2 %, v jedálňach o 0,1 %). Klesli ceny ubytovacích služieb o 0,5 %. Vyššie ceny v skupine výrobkov nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,1 % ovplyvnil rast cien výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť; nástrojov a náradia pre dom a záhradu; tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti zhodne o 0,4 %. Naopak, klesli ceny bytových textílií alebo kobercov a podlahových krytín. Na zníženie cien v odbore zdravotníctvo o 0,1 % vplývali nižšie ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení. Na nižšie ceny v odbore rozličné tovary a služby o 0,3 % vplýval najmä pokles cien osobnej starostlivosti a nižšie boli aj ceny poistenia.

V medziročnom porovnaní rast cien v skupine potraviny a nealkoholické nápoje dosiahol 0,9 % pri samotných potravinách o 1 %. Spomedzi zložiek potravín boli vyššie najmä ceny mäsa o 4,5 %, ďalej potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných o 4,1 %, klesli ceny zeleniny o 3 %. Podobne z hľadiska váhy v najsilnejšej výdavkovej zložke - bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá boli ceny vyššie medziročne o 2,4 %. Výraznejšie rasty sa prejavili v odboroch, ktoré majú menšiu váhu vo výdavkoch v SR. Najvýraznejší rast vykázali ceny v odboroch reštaurácie a hotely o 4,1 %; rozličné tovary a služby o 3,8 %; zdravotníctvo o 3,7 %; vzdelávanie o 2,9 %. Medziročne nižšie boli len ceny v doprave o 4,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v novembri oproti októbru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil. Index spotrebiteľských cien sa v novembri 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 1,5 %, za domácnosti dôchodcov o 1,6 %. V priemere za jedenásť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,9 %, za domácnosti dôchodcov o 2,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,1 %.

Trend: Na Slovensku sme čelili hlavne ransomvéru

Pandémia koronavírusu spôsobila náhle a rozsiahle zmeny na celom svete vrátane Slovenska. Potrebné opatrenia v rámci sociálneho dištancovania, práca na diaľku a firmy snažiace sa prispôsobiť novému normálu priniesli isté rozdiely v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slovensko bolo tento rok oproti minulosti oveľa lepšie chránené pred bankovými trójskymi koňmi, mobilným malvérom a stalkervérom, ale bolo oveľa viac pod tlakom ransomvéru. No aj keď počet kyberútokov na Slovensku klesá, v skutočnosti sú útoky oveľa vytrvalejšie a viac zamerané na konkrétne ciele.

V porovnaní s rokom 2019 bolo na Slovensku v roku 2020 zaznamenaných o 22,64 % menej útokov na počítače a najväčší medziročný úspech zaznamenali bankové trójske kone. Po prvom štvrťroku, kedy bol zaznamenaný vyšší počet útokov, je ku koncu roka bankových trójskych koní v medziročnom porovnaní o 85,8 % menej. Podobná situácia nastala aj v oblasti malvéru a stalkervéru. Avšak podliehať falošnému pocitu bezpečia by bolo predčasné. Situácia je stále vážna. Dobrým príkladom je oblasť mobilného malvéru, ktorý síce zaznamenal pokles v počte útokov na unikátnych používateľov o 12,42 %, no v počte detekcií sa zvýšili o 0,51 %. To znamená, že viackrát bol napadnutý menší počet používateľov, takže záverom je, že hrozby sa stávajú cielenejšími a vytrvalejšími a kyberzločinci tak dostávajú „viac za menej“. 

Jediná oblasť, ktorá na základe údajov Kaspersky na Slovensku v medziročnom porovnaní rástla, sa týka ransomvéru. Len na rozdiel od mobilného malvéru, ransomvér stúpol v počte unikátnych používateľov o 86,64 % a počet detekcií sa znížil o 31,15 %. „Aj keď sme na Slovensku nezaregistrovali dramatický nárast celkového počtu hrozieb, štatistické údaje pri istých hrozbách naznačujú, že sa stali buď adresnejšími (napríklad mobilný malvér), alebo ovplyvňujú ešte väčší počet obetí (napríklad útoky ransomvéru). Je zaujímavé, že oproti regionálnym trendom celkový počet bankových trójskych koní tento rok na Slovensku nerástol,“ uzatvára Miroslav Kořen.

pondelok 14. decembra 2020

COVID-19: Čo robiť pri pozitívnom teste

V prípade pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 odporúča hlavný hygienik SR Ján Mikas spísať si zoznam stretnutí z posledných dvoch týždňov, informovať dotknuté osoby a tiež svojho lekára. Pozitívne testovanú osobu po zaznamenaní výsledku do systému následne kontaktujú epidemiológovia, ktorí vedú epidemiologické vyšetrovanie a dohľadávajú kontakty. 

Epidemiológom ste povinní oznámiť, s kým ste sa stretli, kedy a kde ste s nimi boli, ako dlho, aký druh kontaktu to bol, či úzky alebo bežný. Na základe týchto informácií osoby, ktoré sa mohli nakaziť, odborníci kontaktujú a nariadia im izoláciu. Kontakty sa dohľadávajú z dvoch až troch dní pred začatím klinických príznakov, pretože odvtedy infikovaný vylučuje vírus Dôležité je tiež informovať čo najskôr ľudí vo svojom okolí. Čím skôr sa o tom dozvedia, tým skôr vedia reagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a vyhýbať sa situáciám, ktoré zvyšujú riziko šírenia nákazy ďalej. Za úzky kontakt sa považujú osoby, s ktorými pozitívne testovaný strávil dlhší čas v jednej domácnosti, na pracovisku či v zasadačke, osoba, s ktorou bol tvárou v tvár na vzdialenosť menšiu než meter, v blízkosti ktorej kašlal a kýchal, alebo s ktorou mal fyzický kontakt kože na kožu. Rovnako osoby, s ktorými strávil viac než 15 minút vo vzdialenosti do dvoch metrov a osoby, s ktorými cestoval v aute alebo sedel vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v inom dopravnom prostriedku.

V prípade, že ľudia z okolia pozitívne testovaného nechcú čakať, kým ich kontaktujú odborníci, môžu sa nechať otestovať sami. Zoznam odberných miest na bezplatné antigénové testovanie možno nájsť na webe ministerstva zdravotníctva. Druhou možnosťou je požiadať o PCR testovanie na stránke korona.gov.sk. Pri vypĺňaní formulára je potrebné uviesť kontakt s pozitívne testovanou osobou. O pozitívnom výsledku  testu je potrebné informovať tiež lekára, a to aj v prípade, že ide o bezpríznakový priebeh. Oplatí sa to nielen pre prípad možných zdravotných komplikácií, ktoré súvisia s infekciou, ale aj z praktických dôvodov, napríklad, ak by ste potrebovali vystaviť potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

EU: Boj proti terorizmu on-line

Európsky parlament a Rada sa dohodli na novom zákone, ktorý pomôže v boji proti šíreniu teroristického obsahu on-line. Nový zákon sa zameriava na texty, obrázky, zvukové nahrávky alebo videozáznamy, ktoré podnecujú, vyhľadávajú či prispievajú k teroristickým trestným činom, poskytujú pokyny pre tieto trestné činy, alebo vyzývajú ľudí na účasť v teroristickej skupine. Zameriava sa tiež na boj proti obsahu, ktorý poskytuje usmernenie o tom, ako vyrábať a používať výbušniny, strelné zbrane a iné zbrane na teroristické účely. Definícia teroristických trestných činov je v súlade so smernicou o boji proti terorizmu.

Internetové platformy musia čo najskôr odstrániť teroristický obsah alebo vo všetkých členských štátoch zakázať prístup k nemu, v každom prípade do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie. Príkazy na odstránenie môžu byť zaslané orgánmi v ktoromkoľvek členskom štáte na internetovú platformu zriadenú v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ. Príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom má poskytovateľ služieb svoje hlavné sídlo, majú právo preskúmať príkaz na odstránenie a pozastaviť ho, ak sa domnievajú, že porušuje základné práva.

Ak sa materiál šíri na vzdelávacie, novinárske, umelecké alebo výskumné účely alebo na účely predchádzania alebo boja proti terorizmu, nebude sa považovať za teroristický obsah. Patrí sem aj obsah vyjadrujúci polemické alebo kontroverzné názory vo verejnej diskusii.

Internetové platformy nebudú povinné monitorovať alebo filtrovať všetok obsah. Ak sú však vystavení teroristickému obsahu, budú musieť prijať konkrétne opatrenia na ochranu svojich služieb pred jeho šírením. O týchto opatreniach rozhoduje poskytovateľ služieb. Poskytovatelia služieb budú tiež musieť zverejňovať výročné správy o transparentnosti opatrení podniknutých proti šíreniu teroristického obsahu.

Upozorňujeme: Kybernetické útoky hrozia aj počas predvianočných on-line nákupov

V „časoch covidových“ si viac ľudí namiesto pobehovania v obchodných centrách otvorí internetové stránky a objedná vianočné darčeky. Podľa Eurostatu v roku 2019 cez internet nakupovalo až 71 % Slovákov. Pandémia digitalizáciu každodenného života značne zvýšila a predpokladá sa, že bude ďalej narastať. Nakupovanie v e-shopoch však prináša pre zákazníkov aj značné bezpečnostné riziká. Na to, aby ste zostali v bezpečí aj on-line, je nevyhnutné osvojiť si základné zručnosti z kybernetickej bezpečnosti.

Päť základných bezpečnostných rád v on-line prostredí:
1) Neklikajte na odkazy v marketingových mailoch a príspevkoch na sociálnych sieťach.
2) Nenakupujte na neznámych stránkach ponúkajúcich nereálne nízke ceny.
3) Pozor na falošné alebo zavádzajúce „nákupné aplikácie“ vo vašich mobiloch.
4) Ak používate bezpečnostnú aplikáciu, uistite sa, že má poslednú aktualizáciu.
5) Pri on-line platbe sa uistite, že vaša komunikácia s bankou je šifrovaná platným SSL certifikátom. Aktivujte si SMS notifikácie o odchádzajúcich platbách z vášho účtu.

Overte si webovú stránku
Hekeri si vedia zaplatiť za reklamu a robia to radi, keďže sa môžete jedným kliknutím dostať na stránky, ktoré vyzerajú ako bežný e-shop. Na rozdiel od neho však obsahujú malvér (škodlivý kód). Ak vidíte niečo podozrivo lákavé, zadajte to radšej do vyhľadávača a nevyužívajte skratky. Väčšina oficiálnych webov (ak nie všetky) používa https, aby zaistila zabezpečené, šifrované spojenie. Podobne postupujte aj s reklamnými mailami. „Odporúčame skontrolovať, či webová stránka obsahuje aj zámok (platný SSL certifikát). Ak zámok nenájdete, stránku zavrite a tovar kúpte v inom e-shope. Komunikácia v tomto prípade nie je šifrovaná. Môžeme to prirovnať k situácii, keď ste pri bankomate a hlásite, aký PIN vyťukávate. Ak chcete byť ešte opatrnejší, kliknite na zámok, kde sa vám zobrazí, komu certifikát patrí. Keď sa zhoduje názov organizácie a stránky, na ktorej ste, považuje sa to za bezpečné. V neposlednom rade treba byť obozretný pri zadávaní domény, respektíve presmerovaniach z iných stránok, či ste naozaj na stránke vášho internetového obchodu alebo iba na podobnej stránke. To je veľmi častý trik podvodníkov. Váš internetový obchod je napríklad na adrese https://www.shoppingdaily.com a podvodná stránka by bola na podobnej doméne https://www.shopingdaily.com. Zdanlivo malá zmena, kde je vynechané jedno písmeno, ale v skutočnosti ste na inej lokalite s kópiou dizajnu vami používanej stránky. Pozorne preto čítajte web adresu a radšej ju vypíšte manuálne do adresného riadka v prehliadači alebo ju majte uloženú v záložkách (bookmarkoch)“, vysvetľuje Ondre Kováč. 

Vyhnite sa phishingu
Dostali ste už niekedy e-mail, ktorý na prvý pohľad vyzeral veľmi dôveryhodne a ktorého obsahom bola žiadosť o „potvrdenie“ prístupových údajov k vášmu účtu alebo čísla kreditnej karty? Ak áno, tak už pravdepodobne máte akú-takú predstavu, ako vyzerá bežný phishingový útok. Podľa prieskumu spoločnosti Veracomp Slovakia až 82,5 % používateľov na Slovensku prišiel podozrivý e-mail spojený s phishingom, pričom 36 % z nich ani nevie, čo tento pojem znamená. Kybernetickí útočníci sú čoraz sofistikovanejší a prichádzajú s novými kybernetickými útokmi, s ktorými chcú ľudí oklamať, čo sa im darí aj prostredníctvom už spomínaných falošných mailov. Tieto správy posielajú aj v mene známych spoločností, obchodných reťazcov či dokonca bánk, aby vyzerali čo najdôveryhodnejšie. Treba byť podozrievavý ku všetkým mailom s témami ako „Vianoce“ alebo „zľavy“ a v aktuálnom období hlavne s témou COVID-19. Taktiež je potrebné, aby ste neklikali na žiadne odkazy vo vnútri mailu, môže ísť práve o spomínaný phishing. Ak v maile zbadáte nejakú lákavú ponuku, radšej zadajte adresu URL do webového prehliadača sami a postupujte podľa prvej rady. Pri phishingu rovnako platí pravidlo bezpečnosti, teda chrániť kartu a nezdieľať údaje o karte a PIN kód s inou osobou. Ani banka tieto informácie žiadnym spôsobom a nikdy nepožaduje. Na akékoľvek takéto výzvy nereagujte.

Rovnaké prihlasovacie údaje = vyššie bezpečnostné riziko
Ak používate rovnaké prihlasovacie údaje do rôznych služieb, vystavujete sa vážnym bezpečnostným rizikám. Dôvodom je, že ak dôjde k odhaleniu prihlasovacích údajov v jednej službe, útočníkom stačí už len vyskúšať prihlásiť sa aj do ďalších služieb. Podľa prieskumu spoločnosti Veracomp Slovakia používa až 46,4 % používateľov to isté heslo už niekoľko rokov na rôznych účtoch. Ak sa registrujete, nepoužívajte „prihlásenie pomocou služby“, či už cez Facebook alebo Gmail. Vytvorte si nový účet a vymyslite si nové, silné heslo, ktoré nepoužívate nikde inde (aspoň 15 znakov, veľké a malé písmená, číslice a špeciálny znak). Dôvod je jednoduchý – ak sa zaregistrujete u pochybného obchodníka, ako prvé použije vami zadané heslo na prístup do vášho mailu. Ak zafunguje, dokáže resetovať heslá (cez funkciu „zabudnuté heslo“) a ovládnuť aj vaše ďalšie účty. Nové prístupy alebo odkazy na resetovanie hesla budú totiž chodiť do e-mailu, ktorý teraz ovláda. Heslo nie je dostatočná ochrana a je potrebné použiť kombináciu druhého faktora, tzv. Multi Factor Authetication MFA, na overenie identity. Tento druhý faktor môžete mať ako aplikáciu na mobilnom telefóne. Zvýšite ochranu svojich prihlasovacích údajov.

Ako na bezpečné platby kartou on-line?
Spozornieť by ste rozhodne mali, ak je na stránke len jeden spôsob platby, a to platba vopred. Na takejto stránke sa naozaj neodporúča nakupovať a už vôbec nie, ak s ňou nemáte predošlé dobré skúsenosti. Určite nedovoľte systému, aby si pamätal údaje vašej platobnej karty. Síce by vám to nabudúce ušetrilo čas, no cena týchto troch minút je určite nižšia ako zostatok peňazí na vašej kreditnej karte. Pre väčšiu bezpečnosť pri on-line platbách je dôležité mať kartu zabezpečenú službou 3D Secure, ktorú poskytuje už väčšina slovenských bánk a nakupovať len u obchodníkov, ktorí túto službu podporujú. Potom totiž každú vašu internetovú platbu musíte potvrdiť ešte aj SMS kľúčom. Obchodník môže požadovať len tie údaje, ktoré sú potrebné na správne dodanie tovaru, vystavenie faktúry a kontaktovanie zákazníka. V žiadnom prípade nemôže žiadať citlivé informácie a vždy by sme mali spozornieť, ak niekto od nás chce akékoľvek heslo, rodné číslo alebo prihlasovacie údaje do internet bankingu.

Aktuálne: Ako Slováci vnímajú hygienické opatrenia

Stravovacie zariadenia (reštaurácie, bufety aj rýchle občerstvenie) zaviedli už počas prvej vlny COVID-19 viacero hygienických opatrení. Ktoré z nich by Slováci uvítali aj po skončení pandémie? Prieskum agentúry MNForce pre McDonald’s na vzorke 1.000 respondentov ukázal, ako Slováci vnímajú hygienické opatrenia, aj to, či sa do prevádzok po otvorení vrátia.

Pre polovicu opýtaných (51 %) v prieskume je dôležitá pravidelná dezinfekcia vnútorných priestorov. Až 47 % respondentov označilo za dôležité dlhodobé hygienické opatrenie bezkontaktné platby a 42 % uvádza dezinfekciu rúk pri vstupe. Tretina opýtaných tvrdí, že bezkontaktné objednávky (napr. samoobslužný kiosk), by mali byť po ukončení pandémie v gastre štandardom. Naopak, až 67 % respondentov považuje meranie teploty pri vstupe za hygienické opatrenie, ktoré by malo byť zrušené. Podobne za vyjadrili o zrušení dvojmetrového odstupu zákazníkov, 43 %, a o hygienických rukaviciach pre personál sa vyjadrilo 23 %.

S rôznymi opatreniami sa menia aj zvyky a správanie zákazníkov. Menia sa aj kritériá výberu reštaurácií počas pandémie? Ak sa zameriame na všeobecné kritéria výberu reštaurácie, približne 61 % opýtaných považuje za dôležité dodržiavanie hygienických štandardov a približne rovnaká skupina (60 %) si stravovacie zariadenie vyberá podľa vyhovujúceho menu. Takmer polovica respondentov (48 %) sa pri výbere zameriava na cenu jedál a pre 46 % z nás je dôležitá kvalita personálu. Pri otázke ako sa všeobecné kritériá výberu zmenili počas pandémie z prieskumu vyplynulo, že pre polovicu respondentov je dodržiavanie hygienických štandardov dôležitejšie ako pred pandémiou. Pre 32 % opýtaných je počas pandémie dôležitejšie vyhovujúce menu či cena jedál (31 %). Iba 28 % respondentov odpovedalo, že je pre nich teraz dôležitejšia kvalita personálu, z čoho vyplýva zaujímavý fakt – väčšina Slovákov si nespája kvalitu hygieny v prevádzkach s vyškoleným personálom.

Dotazník ponúkol respondentom na hodnotenie z hľadiska hygieny viacero značiek reštaurácií a foriem rýchleho stravovania. Slováci tak hodnotili hygienické opatrenia v miestnej reštaurácií, Subway, Burger King, McDonald’s, KFC, na čerpacích staniciach a pri predaji na trhu alebo v stánku (street food). Škála odpovedí sa pri tejto otázke pohybovala v rozmedzí 1 (nízka hygiena) až 5 (vysoká hygiena). Po spočítaní posledných dvoch hodnôt, ktoré predstavujú hodnotenie vysokej a dostatočnej hygieny, najlepšie výsledky zaznamenali miestne reštaurácie, ktoré pozitívne ohodnotilo 69 % Slovákov. Z pomedzi prevádzok rýchleho občerstvenia získal prvenstvo s 57 percentami McDonald’s. Po ňom nasledovali čerpacie stanice (47 %), KFC (33 %), Subway (30 %), Burger King (29 %) a predaj na trhu alebo v stánku/stret food (26 %).

S príchodom pandémie museli mnohé prevádzky a reštaurácie rýchlo reagovať a začať ponúkať svojim zákazníkom jedlo prostredníctvom donáškových služieb či vlastného rozvozu. Spoločnosť McDonald’s tesne pred vypuknutím pandémie zaviedla pilotný rozvoz McDelivery v rámci Bratislavy a počas pandémie prišla s konceptom McWalk pre peších zákazníkov a tzv. takeaway obsluhu. Predaj jedla cez McDrive bol historicky na Slovensku veľmi silný, ale po vypuknutí koronakrízy sa predaj cez tento kanál dokonca zdvojnásobil či strojnásobil. Momentálne obsluhuje zákazníkov každý McDrive denne o stovky viac šoférov. Ako budú Slováci využívať služby v gastro segmente po odznení pandémie? Až 63 % respondentov uviedlo, že chce jedlo konzumovať v reštaurácii, rovnako ako pred pandémiou. Prísť do reštaurácie osobne a jedlo skonzumovať vo vonkajších priestoroch, kde je zabezpečené vetranie a odstup chce 14 % opýtaných. Iba 11 % chce po odznení pandémie jedlo v reštauráciách iba vyzdvihnúť, a rovnako menšiu podporu prieskum predpovedá donáškovým službám (9 %). Iba tri percentá z opýtaných neplánuje do reštaurácií chodiť po odznení pandémie.