piatok 25. augusta 2017

GfK TEMAX:  Slováci majú záujem o smartfóny s čítačkou odtlačku prstov.
V druhom kvartáli 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesol trh technického spotrebného tovaru na Slovensku o takmer 1%. Do červených čísel sa dostali telekomunikácie (na open markete), informačné technológie aj kancelárska a výpočtová technika. 

Telekomunikácie (dáta za „open market“): Zvyšuje sa síce dopyt po smartfónoch vybavených čítačkou odtlačku prstov a rastie aj priemerná cena smartfónov, ale negatívnym trendom bol celkový pokles objemu trhu.

Informačné technológie: Pozitívny vývoj zaznamenal predaj ultratenkých zariadení v rámci prenosných počítačov. Pokračujúci rast mali herné zariadenia v kategórii stolových a prenosných počítačov. Negatívny vývoj majú naďalej stolové počítače a dvojciferný prepad objemu aj obratu bol u tabletov (dáta za „open market“).

Kancelárska technika: Pozitívny trendom bol medziročný rast predajov atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Na druhej strane poklesol dopyt po laserových tlačových zariadeniach.

GfK TEMAX® sleduje predaje technického tovaru vo viac ako 41 krajinách. Výsledky sú založené na maloobchodnom paneli GfK, do ktorého je zapojených približne pol milióna maloobchodných predajní po celom svete.   
e-Schránka: Podporované platformy IMAP
Služba sťahovania notifikácií z ústredného portálu verejnej správy cez protokoly IMAP (Internet Message Access Protocol) je podporovaná len na niektorých platformách. 

Uvedená služba sťahovania notifikácií z ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) cez protokoly IMAP slúži na komunikáciu s poštovým serverom.  Podľa aktuálnej informácie na portáli slovensko.sk je zo strany ÚPVS podporovaná len na niektorých platformách, a to konkrétne Thunderbird, MS Outlook do verzie 2013 a emailový klient pre Mac.

Nastaviť zasielanie notifikácií do vybraného priečinka si môžete v záložke Nastavenie notifikácií v hlavnom menu priamo nad hlavnými priečinkami schránky alebo v sekcii Správa priečinkov cez záložku Notifikácie. Vybrať si môžete z týchto možností: notifikácia pri doručení novej správy do priečinku, pri presune správy do priečinku, príp. obidve možnosti. Pri každej z nich môže byť notifikácia zaslaná prostredníctvom notifikačného modulu (vybraný preferovaný kanál SMS/e-mail v sekcii Môj profil) alebo na inú emailovú adresu, ktorú si definujete. V tomto prípade je však potrebné emailovú adresu vpísať do zoznamu adries, a to prostredníctvom tlačidla + pridávate emailovú adresu do zoznamu a cez tlačidlo x zasa adresu odstraňujete. Nastavenie mailovej adresy ešte uložíte rovnomenným tlačidlom v dolnej časti.    

štvrtok 24. augusta 2017

GfK TEMAX:  Slováci nakupujú najmä výrobky na zubnú hygienu
K pozitívnemu vývoju trhu technického spotrebného tovaru v druhom kvartáli t.r. na Slovensku  prispeli okrem spotrebnej elektroniky a fotografickej techniky aj domáce spotrebiče. 

Veľké domáce spotrebiče: Rýchlo rastúcou skupinou stále zostávajú sušičky bielizne, veľký záujem je aj o práčky so sušičkami a darilo sa aj sporákom a vstavaným rúram. Naopak s najhorším výsledkom za domáce spotrebiče skončilo chladenie, ktoré v hodnote medziročne zaznamenalo mierny pokles.

Malé domáce spotrebiče: Predaje malých domácich spotrebičov rastú o viac ako 12%, a to tak v druhom štvrťroku, ako aj v celom prvom polroku. Najviac rastúcou kategóriou je zubná hygiena nasledovaná kávovarmi, napriek tomu sú stále najdôležitejšou kategóriou malých domácich spotrebičov na slovenskom trhu vysávače. Medziročne sa v hodnote, ako aj v predaných kusoch naopak nedarí odšťavovačom, elektrickým panviciam, hrncom a v hodnote tiež fritézam.

GfK TEMAX® sleduje predaje technického tovaru vo viac ako 41 krajinách. Výsledky sú založené na maloobchodnom paneli GfK, do ktorého je zapojených približne pol milióna maloobchodných predajní po celom svete.
Aktuálne: Dôvera Slovákov voči značkám je veľmi silná
Pre tri štvrtiny Slovákov (vyše 74%) je značka zárukou kvality, dôvery a bezpečnosti. Toto percento je takmer identické tak u mužov (74,86%) ako aj u žien (73,54%). 

Najviac značkám dôverujú obyvatelia Trenčianskeho kraja, kde až 78,34% obyvateľov vníma značku ako záruku kvality, dôvery a bezpečnosti. Najmenej naopak Žilinského kraja, kde s týmto tvrdením súhlasilo 70,50% opýtaných. Konkrétne značkovým potravinovým výrobkom predávaným na Slovensku dôveruje až 70,16% respondentov, rovnaké percento žien (70,03%) ako mužov (70,29%). Najvyššia dôvera v značkové potraviny je v Košickom kraji (73%), najnižšia v Banskobystrickom (65,70%). Výraznejší rozdiel vnímania medzi mužmi a ženami je pri spájaní značky a inovácií. Viac ako polovica Slovákov (52,92%) je presvedčená, že výrobcovia potravín neustále zdokonaľujú a inovujú svoje produkty s využitím surovín vysokej kvality, pričom s týmto výrokom viac súhlasia ženy (58,52%) ako muži (47,29%).

Podľa takmer dvoch tretín opýtaných (65,31%) výrobcovia poznajú očakávania spotrebiteľov, na základe ktorých sa snažia uviesť na trh čo najlepšie výrobky. Aj v tomto prípade je takéto presvedčenie silnejšie u žien (68,74%) ako mužov (62,14%). To, že sa výrobca snaží prispôsobiť skutočným preferenciám spotrebiteľa si myslí najviac obyvateľov Žilinského (71,43%) a najmenej Trenčianskeho kraja (60,51%).

Reprezentatívny telefonický prieskum realizovala počas prvých dvoch júnových týždňov pre Slovenské združenie pre značkové výrobky spoločnosť Communications & Campaigns v súlade s pravidlami ESOMAR na vzorke 1.404 respondentov.    

streda 23. augusta 2017

 GfK TEMAX: Slovákov lákali zrkadlovky aj kompakty s výmenným objektívom 
Trh technického spotrebného tovaru na Slovensku v druhom kvartáli 2017 klesol v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 1 percento. Najdynamickejšou kategóriou bola fotografická technika a malé domáce spotrebiče.  

Spotrebná elektronika: Priemerná cena televíznych prijímačov medziročne rástla vďaka pokračujúcemu dopytu po prijímačoch s veľkými uhlopriečkami. Dynamický medziročný nárast predajov pokračoval vo väčšine audio kategórií, ťahúňmi rastu boli domáce audio systémy s pripojením, multiroom systémy a Bluetooth náhlavnej súpravy. Trh TV prijímačov však zaznamenal celkový medziročný pokles predajov v objeme aj hodnote, na ktorom sa najviac podieľali stredne veľké uhlopriečky. Klesol aj dopyt po tradičných audio systémoch a systémoch domáceho kina.

Fotografický trh: Zrkadlovky a kompakty s výmenným objektívom prispeli k medziročnému nárastu hodnoty tohto segmentu. Naopak negatívny vývoj zaznamenali kompakty s pevným objektívom.

GfK TEMAX® sleduje predaje technického tovaru vo viac ako 41 krajinách. Výsledky sú založené na maloobchodnom paneli GfK, do ktorého je zapojených približne pol milióna maloobchodných predajní po celom svete.
Radíme: Nechajte si skontrolovať svoje lieky 
Bezplatné vyhodnotenie rizík užívanej kombinácie liekov sprostredkuje najväčšia databáza liekových interakcií pre lekárne a aplikácia pre pacientov.  

Pri vyššom klinickom riziku získa pacient aj možnosť konzultácie v niektorej z lekárni zapojenej do projektu podľa miesta svojho bydliska. Databáza obsahuje takmer 600 tisíc citácií odbornej literatúry a podrobnú charakteristiku vyše 160 tisíc potenciálnych liekových interakcií aj s ich klinickým významom a návrhom riešenia.

Pacienti môžu aplikáciu použiť po prihlásení sa na http://www.interakcieliekov.sk/. V časti založiť nový účet je možná bezplatná registrácia, pri ktorej pacient zadá o. i. svoju emailovú adresu na komunikáciu s lekárňou. Po prihlásení sa uvedie pohlavie a vek, následne lieky, ktoré užíva, či už na lekársky predpis, alebo bez neho. Pre účely čo najlepšieho zhodnotenia potenciálnych interakcií sa zadáva aj čas, kedy svoje lieky užíva. Po vyplnení sa pacientovi zobrazí zoznam liekov a informácie o prípadných nežiaducich účinkoch s možnosťou objednania sa na konzultáciu v niektorej z lekárni zapojených do projektu.

Zoznam všetkých zapojených lekární sa nachádza na internetovej stránke slek.sk. Informácie o sídle, možnostiach dopravy a otváracích hodinách zapojených lekární sa nachádzajú priamo v aplikácii pre pacientov.     

utorok 22. augusta 2017

Treenium: Prvý dom s horizontálnym lesom na Slovensku
Prvý obytný dom na Slovensku, na ktorého fasáde budú rásť stromy a iná zeleň vzniká v bratislavskej štvrti Ružinov. Zeleň bude nielen na fasáde domu, ale aj na jeho streche.

Bude na ňom rásť takmer tisíc rastlín: vyše 80 stromov, 130 tují, 60 borovíc, vyše 500 kríkov a a viac ako 150 plazivých rastlín, ktoré sú vhodné do slovenských klimatických podmienok a sú odolné voči mrazom. Automatický zavlažovací systém bude založený na odkvapkávaní vody do betónových kvetináčov. Okrem iného bude zbierať a využívať aj prebytočnú dažďovú vodu. Korene stromov budú zakotvené dvomi prekríženými lanami z tkaniny. Veľkosť a váha rastlín sa zohľadnila v prepočtoch statikov.

Zelený porast znižuje v dome Treenium podľa zvukových analýz okolitý hluk približne o 8 decibelov. Okrem toho znižuje ozvenu, ktorá sa môže objaviť vo vnútorných blokoch. Zeleň je na ploche 2 hektáre, čo ročne dokáže absorbovať 50 ton nečistôt. Približne dva stromy, v závislosti od ich veľkosti, sú potrebné na produkciu kyslíka pre jedného človeka.    
Aktuálne: Daňové novely
Vláda SR schválila sériu zákonov, ktorými rezort financií prináša ďalšie opatrenia do akčného plánu boja proti daňovým únikom. Väčšina z nich by mala začať platiť od januára budúceho roka.

Dôležité zmeny prináša zákon o správe daní, ktorý reformuje a uvoľňuje daňové tajomstvo. Od budúceho roka tak budú informácie, ktoré doteraz podliehali daňovému tajomstvu, prístupné širšiemu okruhu ľudí. Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať zoznamy daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu a priznanej vlastnej daňovej povinnosti. Okrem toho bude od budúceho roka interne „známkovať“ firmy podľa toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Zodpovední podnikatelia môžu počítať s pozitívnym prístupom zo strany FR SR.

Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj zo súčasných 25% na 100% a možnosť zvýšenia tejto základnej sumy odpočtu o ďalších 100% z upraveného medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj prináša novela zákona o dani z príjmov. Okrem toho dochádza k stimulácii produkcie s vyššou pridanou hodnotu a zamestnávaniu vysoko-kvalifikovaných pracovníkov zavedením tzv. patent –boxov.

Zavádzajú sa aj stimuly na podporu kúpeľníctva na Slovensku. Pracujúci, ktorí počas roka absolvujú kúpeľný pobyt, pričom preukázateľne zaplatia najmenej 50 eur za služby súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, budú mať nárok uplatniť si odpočítateľnú položku od základu dane do výšky 50 eur. MF SR predpokladá, že pri súčasných parametroch si uvedenú úľavu uplatní cca 200 tisíc pracujúcich, ktorí platia daň z príjmov fyzických osôb.

V rámci boja proti daňovým únikom pripravilo MF SR aj zmeny v spotrebnej dani z minerálnych olejov. Reaguje tak na poznatky FR SR o podvodoch na spotrebných daniach, najmä pri pohonných látkach. Zákon sprísňuje podmienky pre obchodníkov s minerálnymi olejmi a zavádza možnosť pozastavenia činnosti, ak vznikne podozrenie, že subjekt porušuje daňové a colné predpisy.

Krokom proti podvodníkom je aj predĺženie doby archivácie účtovných dokladov zo súčasných 5 na 10 rokov. Zároveň zákon o účtovníctve prináša možnosť archivácie v elektronickej podobe.   

pondelok 21. augusta 2017

Novinka: Národný potravinový katalóg 
Elektronický nástroj verejného obstarávania na nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov môže slúžiť všetkým záujemcom o nákup potravín najmä od regionálnych výrobcov. 

Obstarávatelia si budú môcť nakúpiť potraviny s vysokými kritériami bezpečnosti, kvality a výživovej hodnoty, ktoré si budú môcť priamo objednávať v požadovanom množstve a frekvencii. Katalóg zabezpečí zvýšenie podielu čerstvých potravín, teda potravín bez vysokého podielu konzervačných látok. Lokálnym producentom prinesie možnosť uchádzať sa o zákazky financované z verejných zdrojov. A bude mať významný environmentálny prínos na zníženie odpadového zaťaženia a najmä zníženie uhlíkovej stopy.

MPRV SR spúšťa Národný potravinový katalóg (NPK)v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou komorou Slovenska a Agrárnou komorou Slovenska. Komory majú pripravené vyškolených pracovníkov a poradcov pri práci s katalógom. V rámci NPK vznikne 30 kontaktných miest po celom Slovensku. Odborným garantom je Výskumný ústav potravinársky NPPC.

V súčasnosti je spustená prvá fáza projektu. Ide o testovací elektronický formulár informácií o sortimente. Aktuálne sprístupnená demo-verzia slúži na úvodné zoznámenie sa s obsahom sortimentu a formulárom produktového listu. Jej účelom je získanie spätnej väzby zo strany dodávateľov. Vypĺňať produktový list bude možné od 4. septembra 2017. Katalóg je k dispozícii na internetovej stránke www.npkinfo.sk. Od pondelka 21. 8. 2017 je spustené tiež call centrum na čísle 0800 700 706 a emailová podpora helpdesk@npkinfo.sk.   
e-Schránka: Nové zmeny
Vo štvrtok 17.8.2017 boli uvedené úpravy portálu slovensko.sk. Najvýraznejšou vizuálnou zmenou je odstránenie obrázka z úvodnej stránky.

Upravil sa aj vzhľad prihlasovacieho panela, v ktorom sa už neuvádza údaj o zaplnení schránky (túto informáciu nájdete priamo v schránke v časti Nastavenia - Informácie o schránke - Kapacita schránky). Ďalej sa zmenila ikona na odhlásenie z portálu a zjednodušili sa názvy položiek Môj profil a Zobraziť elektronickú schránku: po novom sa jednoslovne nazývajú Profil a Schránka.

V sekcii Oznamy sa zobrazujú už len tri najnovšie informácie. Všetky zverejnené oznamy z tohto roka nájdete po prekliknutí položky Zobraziť všetky oznamy a k informáciám publikovaným v uplynulých rokoch sa dostanete cez Archív oznamov.