piatok 20. októbra 2023

EU: Strategické technológie pre Európu

Európsky parlament prijal právny predpis na vytvorenie platformy „Strategické technológie pre Európu (STEP)“ určenej na podporu kritických strategických technológií prostredníctvom finančnej podpory, v rámci tzv. „Značky suverenity“ a „Portálu suverenity“. Rokovania s členskými štátmi sa môžu začať ihneď, ako sa Rada dohodne na spoločnej pozícii.

Cieľom „Platformy strategických technológií pre Európu“ je posilniť európsku konkurencieschopnosť a odolnosť v strategických odvetviach a znížiť ich závislosť na zahraničných dodávateľských reťazcoch. Predpokladá sa v ňom podpora rozvoja a výroby kritických technológií a rieši sa nedostatok pracovných síl a zručností. Zámerom je posilniť rôzne programy a fondy EÚ a nasmerovať až 160 miliárd eur do nových investícií spolu so stimulmi politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Platforma podporí rast kľúčových technologických hodnotových reťazcov v digitálnom hospodárstve, priemyselných odvetviach s nulovou bilanciou a biotechnológiách, a zamerá sa aj na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností a podporu inovácií. Poslanci sa vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zasadzujú za ďalšie 3 miliardy eur nad rámec sumy navrhovanej Komisiou, čím sa rozpočet STEP zvýši na 13 miliárd eur v nových fondoch.

STEP by mal fungovať aj ako „test pre plnohodnotný fond suverenity v budúcom období VFR“. Poslanci žiadajú Európsku komisiu, aby do roku 2025 vykonala priebežné hodnotenie vrátane návrhu na zmenu STEP alebo nového návrhu na plnohodnotný Európsky fond suverenity. Trvajú na tom, že STEP a dlhodobá revízia rozpočtu EÚ by mali byť dohodnuté čo najskôr, keďže balík by sa mal začleniť do budúceho ročného rozpočtu, o ktorom sa bude rokovať v novembri 2023.

štvrtok 19. októbra 2023

Radíme: Ako si ochrániť peniaze

Chránite si svoje peniaze dostatočne? Podľa prieskumu mBank má skúsenosť s ohrozením svojich financií takmer každý tretí Slovák (30%) a s ohrozením citlivých informácií takmer každý druhý Slovák (47%). Na čo si treba dávať pozor?

Expert na kyberbezpečnosť Karol Suchánek odporúča pri problémoch s bankovou kartou jej okamžitú blokáciu a telefonicky ihneď kontaktovať banku. Pre bezpečný on-line nákup je vhodná samostatná karta, na ktorú si prevediete iba časť finančných prostriedkov. Rovnako je dôležité vybrať si dobrý e-shop a neklikať automaticky na rôzne zľavové ponuky doručené do mailu. Najskôr je vhodné overiť, či ide o e-mail skutočného e-shopu, jeho kontaktné informácie, recenzie na jeho služby. Nenechajte sa zlákať príliš výhodnými ponukami ani stresovať sa časovými limitmi. Nepodliehajte nátlaku a overujte si informácie. Rovnako neodklikávajte bezmyšlienkovito všetky správy, notifikácie a žiadosti o autorizácie. Nepreposielajte autorizačné kódy. Notifikácie z banky o pohybe na účte vás môžu upozorniť, či platby odišli a v akej výške. Pre istotu využívajte aj mesačný výpis z účtu a skontrolujte si transakcie. Na internetbanking vždy používajte mobilné dáta. Vo verejnom priestore si môžete myslieť, že sa pripájate napr. na nejakú hotelovú wi-fi, a pritom môže ísť o útočníka, ktorý si vytvoril falošný wi-fi hotspot. Alebo sa stáva, že je hacknutá existujúca wi-fi sieť. Buďte preto obozretný.

Tomáš Mika, špecialista IT bezpečnosti, upozorňuje na dôležitú ochranu citlivých údajov: heslo, číslo karty, PIN. Nepodliehajte nátlaku, či už cez telefón alebo maily. Banka, polícia, aj vaši najbližší buď všetky potrebné údaje majú, alebo ich poznať nepotrebujú. Netreba podceňovať ani heslo - malo by mať aspoň 8 znakov, obsahovať malé a veľké písmená aj číslice. Pre každý svoj účet používajte unikátne heslo. Skontrolujte si na haveibeenpwnd.com, či sa vaša mailová adresa aj s heslom neobjavila v databázach, ktoré unikli. Najlepšie je, ak si heslá zapamätáte, prípadne využívajte správcu hesiel. Nezabúdajte na svätú trojicu: sťahovať z overených zdrojov, používať antivírus a neodkladať aktualizácie. Nespúšťajte svoje zariadenie z očí. A čo najviac zálohujte! Chcete sa prihlásiť do internet bankingu? Nehľadajte webovú adresu svojej banky pomocou vyhľadávača, ale napíšte mBank.sk priamo do adresného riadku prehliadača. Podvodníci totiž využívajú reklamy v prehliadačoch, takže sa podvodné weby dostávajú medzi prvé výsledky. A potom je to už len o vašej pozornosti, či si všimnete, že je odkaz na mbank.sk alebo rnbank.sk. Nezabudnite, že vaša banka od vás nikdy nechce prihlasovacie údaje, rodné číslo, číslo karty a nikdy vás do ničoho nenúti.

streda 18. októbra 2023

SR: Drogy lákajú najmä mužov

Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2022 na Slovensku liečilo 2.977 drogovo závislých osôb, najviac vo veku 30 až 39 rokov (1.106 osôb) a 20 až 29 rokov (889 osôb). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo o 58 osôb viac, pričom najčastejším dôvodom liečby bola závislosť na pervitíne, heroíne a marihuane. Z hľadiska pohlavia jednoznačne dominujú muži (2.363) nad ženami (614), z hľadiska trvalého pobytu vedie Bratislavský kraj (885), najmenej liečených je v Prešovskom (130).

Až 41,4 % pacientov (1.232 osôb) bolo liečených pre užívanie stimulancií ako primárnej drogy (t.j. drogy, ktorá spôsobuje užívateľovi najväčšie problémy a pre ktorú bola zahájená jeho liečba), a z nich väčšina užívala drogu zo skupiny amfetamínov, najčastejšie pervitín (1.173 osôb). Zo závislosti od opiátov ako primárnej drogy sa liečilo 665 osôb (22,3 %), a z nich až 592 užívalo heroín. Užívatelia primárnej drogy zo skupiny kanabis (konope) tvorili 18,3 % (544 osôb), prevažná väčšina z nich užívala vňať konope - marihuanu (520 osôb). Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy u liečených užívateľov drog bolo fajčenie (36,6 %, 1.089 užívateľov). Injekčne si drogu aplikovalo 26,9 % zo všetkých liečených (801 užívateľov). Užívanie šnupaním uviedlo 22,6 % liečených užívateľov drog (674 užívateľov).

Najviac liečených užívateľov drog v minulom roku bolo vo veku 30 – 39 rokov (1.106 osôb) a 20 – 29 rokov (889 osôb). Medziročne stúpol počet pacientov najmä vo vekovej skupine 40 a viac rokov (+ 104 osôb). V dlhodobom vývoji od roku 2004 vzrástol počet 40-a viacročných pacientov viac ako 5-násobne a počet 30 – 39-ročných pacientov 3,6-násobne. Pokles oproti roku 2021 nastal vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (- 47 osôb) a 30 – 39 rokov (- 13 osôb). Od roku 2004 klesol počet liečených pacientov do 19 rokov o 57 % a počet 20 – 29-ročných o 34 %. Z celkového počtu 2 977 liečených drogovo závislých bolo 43,4 % (1.291 osôb) už v minulosti liečených, 33,7 % (1.003 osôb) sa liečilo prvýkrát v živote, resp. dovtedy neboli nikdy liečení a 17,6 % (525 osôb) pokračovalo v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku. Údaj o predchádzajúcej liečbe nebol známy v 158 prípadoch.

utorok 17. októbra 2023

On-line: ESG skóre

Od začiatku roka 2024 budú musieť aj stovky slovenských firiem zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti. Nefinančné informácie ESG za rok 2024 musia byť súčasťou reportov vydaných začiatkom roka 2025. ESG skóre sa premietne nielen do poskytovania úverov, ale aj do výberu obchodných partnerov a dodávateľov. Novinka, vychádzajúca zo smernice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a nariadenia ESRS (European Sustainability Reporting Standards), sa bude týkať už všetkých firiem z kategórie väčších než malé a stredné podniky. Odhaduje sa, že sa dotkne 50.000 spoločností v celej Európe oproti súčasným cca 11.000 firmám, ktoré reportovali v súlade s doterajšou reguláciou.

„Na Slovensku sa nová povinnosť bude týkať približne 700 spoločností z kategórie „väčších“. To však neznamená, že ostatné spoločnosti sa vykazovaniu ESG údajov v najbližšej dobe úplne vyhnú. Veľa z nich bude oslovených v rámci dodávateľských reťazcov, či pri posudzovaní bankami v úverových procesov. Vo výsledku tak v podstate hovoríme o tisícoch slovenských firiem, ktoré by už mali začať so zberom nefinančných parametrov o pôsobení v oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov v oblasti riadenia,“ vysvetľuje Matej Repa. Využiť môžu on-line nástroj Synesgy (synesgy.sk) hodnotiaci aktivity z hľadiska ESG prostredníctvom štandardizovaného dotazníka. Po jeho vyplnení získa firma ESG skóre, ktoré môže zdieľať so svojimi partnermi, klientmi či dodávateľmi. Výsledkom je certifikát určujúci „zelenosť“ spoločnosti na päťstupňovej škále A až E s platnosťou 12 mesiacov. Aby bolo možné správu o udržateľnosti zodpovedne zostaviť, bude potrebné poznať aj to, do akej miery spĺňajú ESG princípy firemní dodávatelia, resp. celý dodávateľský reťazec. Navyše získaný výstup bude plne porovnateľný s hodnotením, ktoré si urobí iná spoločnosť v niektorej z množstva krajín sveta, kde je platforma Synesgy k dispozícii. Okrem dotazníkovej časti bude služba naďalej aktualizovaná v súlade s vývojom súvisiacej legislatívy.

Cieľom európskej smernice CSRD a nariadenia ESRS je štandardizácia dát a informácií o meraní dopadov spoločností na životné prostredie, sociálne a korporátne dopady na spoločnosť a rad ďalších tém zameraných na plnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja podľa OSN. Medzi hlavnými ukazovateľmi bude aj spotreba energií a energetická efektivita, uhlíková stopa ukazujúca množstvo vypúšťaných emisií skleníkových plynov, vodná stopa, odpadová stopa, schopnosť recyklácie, posúdenie zelenosti a mnoho ďalších doteraz nie úplne známych konceptov vrátane posúdenia fyzického rizika a rizika klimatickej zmeny ohrozujúcej spoločnosť. K aktuálne platnému finančnému hodnoteniu firiem v Európe na základe IFRS tak pribúda hodnotenie na základe európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti ESRS, ktoré v auguste 2023 schválila Európska komisia a nadobudnú účinnosť od 1. januára 2024.

pondelok 16. októbra 2023

Inflácia: V septembri 8,2 %

Podľa slovenského štatistického úradu domáca inflácia na medziročnej úrovni pokračovala v útlme a v septembri t. r. klesla z augustových 8,9 % na 8,2 %. Medzimesačne sa zvýšili ceny v priemere o 0,3 % najmä vplyvom tradičného septembrového zvyšovania cien v školstve, ktoré podporil pokračujúci rast cien benzínu a nafty ako aj niektorých služieb. Pri septembrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 8,2 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 8,8 % a čistá inflácia hodnotu 8 %, medzimesačne jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla hodnotu zhodne 0,3 %.

Ceny tovarov a služieb v septembri v porovnaní s augustom na Slovensku vzrástli o 0,3 % najmä vplyvom vyšších cien v odbore vzdelávanie o 3,1 %. Druhý najvýznamnejší vplyv mal rast cien v odbore doprava o 0,5 %, ktorý spôsobili najmä vyššie ceny pohonných látok o 1,2 %. Medzimesačne vzrástli tiež ceny odevov a obuvi o 1,2 %, v zdravotníctve ceny za služby zubných lekárov o 2,2 % a významnejšie sa zdvihli aj ceny telekomunikačných služieb (2,6 %) a stravovania v jedálňach (1,8 %). Stúpli tiež ceny alkoholických nápojov a tabaku o 0,6 %, predovšetkým však piva a destilátov. Z potravín zlacnela najmä zelenina o 2,3 %, mlieko, syry a vajcia o 0,5 % (ovplyvnené znížením cien syrov, jogurtov). V porovnaní s augustom klesli aj ceny ovocia, olejov a tukov. Naopak mierne vzrástli ceny chleba a obilnín, mäsa, a tiež cukru a cukroviniek. Ceny sa medzimesačne nezmenili v najvýznamnejšej výdavkovej položke slovenských domácností, v odbore bývanie a energie. Klesajúci trend zaznamenali iba rekreácia a kultúra a rozličné tovary a služby. Nižšie ceny ako v auguste mali organizované dovolenkové zájazdy, kancelárske a školské potreby aj ceny osobnej starostlivosti.

Najväčší vplyv na celkovú medziročnú infláciu 8,2 % majú dlhodobo vyššie ceny potravín (o 11,3 %) s nealko nápojmi. Vyše 20 % medziročný rast cien zostal pri cukre, džeme a cukrovinkách. Rast cien v porovnaní so septembrom 2022 v odbore bývanie a energie klesol na úroveň 6,5 %, najnižšie od konca roku 2021. Napriek medzimesačnému zdraženiu boli pohonné látky stále o 0,6 % lacnejšie než pred rokom. Dopravné služby však vzrástli o 22,5 %. Výraznejšiemu poklesu celkovej inflácie zabránil tiež nárast cien v odbore pošta a spoje, najmä zvýšenie poplatkov telekomunikačných operátorov o 5,1 %. Vzrástli aj ceny alkoholu a tabaku v priemere o 9,4 %.

Index spotrebiteľských cien sa v septembri oproti augustu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,3 %, a v domácnostiach dôchodcov o 0,2 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 8,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 8,5 % a za domácnosti dôchodcov o 7,9 %. Spolu za deväť mesiacov roka 2023 spotrebiteľské ceny dosiahli medziročný rast 12 % (domácnosti zamestnancov 11,9 %, nízkopríjmové domácnosti 12,7 %, domácnosti dôchodcov 12,5 %).