piatok 4. decembra 2020

Bankroty: Najviac v Bratislavskom kraji

V novembri zbankrotovalo 1.147 obyvateľov Slovenska, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 484 osobnými bankrotmi nárast o vyše 136 percent. Vlani zbankrotovalo v novembri 484 ľudí. Oproti októbru tohto roka sa počet osobných bankrotov zvýšil o viac ako 41 percent. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Crif - Slovak Credit Bureau.

,,Počet osobných bankrotov v jednom mesiaci naposledy prekročil tisícku v máji a v novembri sa dostal na úroveň, ktorú sme zaznamenávali v prvých troch mesiacoch tohto roka, teda pred zavedením protipandemických opatrení", uviedla hlavná analytička Jana Marková. Minuloročný počet bankrotov však podľa nej tohoročné výsledky zrejme neprekoná, aj keď záver roka ešte môže prekvapiť. Vlani v decembri totiž súdy vyhlásili rekordných 2.073 osobných bankrotov.

Najviac osobných bankrotov (267) bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji (91). Najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov tvorili muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 30,95 percenta, nasledovali tridsiatnici s podielom 24,85 percenta.

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca novembra 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 48-tisíc obyvateľov Slovenskej republiky, v tomto roku už viac ako 10-tisíc. Zároveň v novembri 2020 súdy zrušili 800 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 723 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 77 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.

COVID-19: Povinné testy pre pendlerov - aktualizácia

Od pondelka 7. 12. 2020 sa budú musieť opäť preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19 na hraniciach Slovenskej republiky aj tzv. pendleri. Test nesmie byť starší ako 14 dní. 

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR  táto povinnosť platí pre osoby staršie ako sedem rokov, ktoré pravidelne prekračujú hranice SR, teda slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do desať kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a testov. Výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov), pričom odberové miesta mali byť pôvodne výhradne na území Slovenska. Výsledok antigénového testu mal byť zaznamenaný na certifikáte Ministerstva zdravotníctva SR alebo v tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky. To už neplatí a akceptované budú aj testy z krajín Európskej únie.

Výnimky z domácej izolácie či testov sa budú týkať nielen vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, ale aj členov posádky. Vo vyhláške sa upravuje tlačivo pre cezhraničných pracovníkov, aby z neho bolo zrejmé, že neplatí len pre zamestnancov, ale aj pre iné formy práce, ako napríklad pre živnosť.

Upozorňujeme: Zámena liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí z trhu lieku Losartan Zentiva. Dôvodom je zámena blistrov v balení lieku v šari číslo 2140420. 

Ak máte Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49527, č. šarže: 2140420 a Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49530, č. šarže: 2140420, načaté aj nenačaté balenie je potrebné čo najskôr vrátiť do lekárne, najlepšie do tej, v ktorej bol liek vydaný. Bezodkladne kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára s cieľom predpísania lieku, aby nedošlo k prerušeniu liečby. Pokiaľ má pacient inú šaržu než vyššie uvedenú, liek môže užívať aj naďalej.

V balení lieku Losartan Zentiva sa nachádzal liek Zodac s účinnou látkou cetirizin určený pre ruský trh. Tablety Zodac, ktorých prítomnosť sa zistila v balení šarže 2140420 lieku Losartan, Zentiva 50 mg, sú indikované na liečbu alergie a sú určené dospelým a deťom od šiestich rokov na zmiernenie prejavov alergickej nádchy a žihľavky. Losartan sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých a detí od šiestich rokov, na ochranu obličiek u niektorých hypertenzných pacientov, na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory na prevenciu vzniku cievnej mozgovej príhody.

Blistre lieku Losartan Zentiva a Zodac sú od seba navzájom rozlíšiteľné voľným okom. Blister lieku Zodac je okrem toho v ruskom jazyku. Podľa odborníkov sa však môže stať, že si pacient pri rutinnom užívaní lieku zámenu nevšimne. 

Upozorňujeme: Nebezpečné kaše Nestlé

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) rozoslal oznámenie Poľska - Kadmium v ryžovom výrobku pre dojčatá a malé deti pôvodom z Poľska. 

V Nestle Sinlac® Bezgluténovom výrobku od 4. mesiaca veku, značka: Nestle Sinlac, 500 g, výrobné č.: 01970291R, DMT: 30/09/2021, krajina pôvodu: Poľsko, výrobca: Nestle Polska S.A., balený: Nestle Spain bol laboratórnou analýzou zistený obsah kadmia 0,067 mg/kg (max. povolený limit podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 je 0,04 mg/kg). Možným zdrojom kontaminácie je ryža pôvodom z Talianska.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať aj v Slovenskej republike, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča, aby ste uvedené výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do predajní.

štvrtok 3. decembra 2020

Trend: Drahšie bývanie

Štatistický úrad SR zverejnil na svojich webových stránkach porovnanie vývoja cien nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku. Potvrdil sa ich opätovný rast.

Ceny nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2020 vzrástli oproti 3. štvrťroku 2019 o 8,5 %. Zvýšili sa ceny nových nehnuteľností o 7,9 % a ceny existujúcich nehnuteľností o 8,4 %.

V porovnaní s cenami 2. štvrťroku 2020 sa ceny nehnuteľností určených na bývanie zvýšili o 1,5 %. Ceny nových nehnuteľností vzrástli o 3,8 % a ceny existujúcich nehnuteľností klesli o 0,4 %.

EU: Digitalizované súdne konania

Cezhraničné videokonferencie, bezpečná výmena dokumentov alebo zjednodušenie súdneho papierovania. Európsky parlament prijal 23. novembra t. r. dva návrhy zamerané na modernizáciu súdnych systémov v Európskej únii (EÚ) s cieľom zabrániť prieťahom, zvýšiť právnu istotu a zjednodušiť prístup k spravodlivosti. Obe nariadenia nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vďaka novým nariadeniam budú v EÚ existovať digitálne riešenia pre cezhraničné zabezpečovanie dôkazov a doručovanie písomností, čo by malo zefektívniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi súdmi v rôznych krajinách EÚ. Komunikácia na diaľku by sa mala stať normou, napríklad v cezhraničnom konaní bude možné vypočuť svedkov cez videokonferenciu a nemusia byť fyzicky prítomní. Toto pomôže značne znížiť náklady. Vytvorí sa decentralizovaný IT systém, ktorý spojí národné systémy a v rámci ktorého bude možné vymieňať dokumenty elektronicky, čo bude rýchlejšie a bezpečnejšie. Nové pravidlá obsahujú aj ustanovenia na ochranu údajov a súkromia pri prenose dokumentov a predkladaní dôkazov. Nariadenia pomôžu zjednodušiť postupy a poskytnú právnu istotu občanom aj podnikom. Očakáva sa, že ich to povzbudí k cezhraničným transakciám a posilní sa tak nielen demokracia, ale aj vnútorný trh.

Tieto dva návrhy aktualizujú existujúce nariadenia EÚ o doručovaní písomností a zabezpečovaní dôkazov - s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie moderných digitálnych riešení. Ide o jedny z krokov EÚ pri digitalizácii súdnych systémov. Zatiaľčo v niektorých krajinách sa digitálne riešenia už osvedčili, cezhraničné súdne konania stále prebiehajú väčšinou na papieri. Cieľom EÚ je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu na úrovni EÚ, zachovať vymáhanie práva a účinne chrániť občanov. Napokon aj koronakríza priniesla súdom v Európe veľa problémov: došlo k oneskoreniam pri osobných vypočutiach a pri doručovaní písomností a z dôvodov meškania uplynuli rozličné lehoty. Okrem toho musia riešiť rastúci počet prípadov platobnej neschopnosti a prepúšťania v dôsledku pandémie. 


Trend: Digitálne monitorovanie pneumatík

Nový seriál pretekov Extreme E, ktorý štartuje v marci 2021, zavedie profesionálny motoristický šport na elektrických SUV do najvzdialenejších končín našej planéty. Kalendár podujatí obsahuje preteky v saudskoarabskej púšti, v Senegale, v brazílskom pralese a v ľadovcovom patagónskom regióne. Tímy sa budú musieť vyrovnať nielen s veľmi rozdielnymi podmienkami, budú tiež musieť zvládnuť extrémne náročný terén na tratiach, ktoré budú obzvlášť namáhavé pre pneumatiky. Seriál pretekov v teréne Extreme E sa organizuje v spolupráci so seriálom Formuly E. 

„Tieto preteky sa nebudú odohrávať na štandardizovaných dráhach s rovnakými asfaltovými povrchmi. Tentokrát budú tímy súťažiť v prírodnom prostredí a na rôznorodých a veľmi odlišných povrchoch, ako napríklad piesok, štrk, kamene, bahno a ľad“, upresnila Sandra Roslan. Pretože ide o preteky, nebude núdza o extrémne zrýchlenia, prudké brzdenie, vysoké rýchlosti aj v ostrých zákrutách, šmyky a dokonca aj skoky. Pneumatiky budú namáhané aj vlastnosťami samotných vozidiel, ktoré sú tiež vyvinuté špeciálne pre tento konkrétny seriál pretekov Extreme E. SUV s názvom ODYSSEY 21 majú elektrický výkon zodpovedajúci 550 koňom, čo im poskytuje trojnásobný krútivý moment v porovnaní s pretekárskym vozidlom Formule E 2. generácie. Za volantom každého automobilu je profesionálny pretekár. O nový titul majstra Extreme E sa chystá zabojovať aj úradujúci svetový šampión vo Formule 1 - Lewis Hamilton a jeho novozaložený tím X44.

Aby mohli vodiči ísť s pneumatikami až na limit v priebehu celých pretekov a zároveň zabezpečili maximálnu bezpečnosť pre svoje vozidlá aj seba samých, SUV sú vybavené špeciálnym systémom na monitorovanie pneumatík. V každej pneumatike je umiestnený čip na monitoring tlaku a teploty špeciálnych pneumatík. Senzor vo vnútri každej jednej pneumatiky neustále meria a analyzuje tieto údaje a prezentuje ich aj vodičovi na displeji v kabíne. Zmeny v tlaku a teplote pneumatiky spustia vizuálny a zvukový varovný signál pre vodiča, ktorý môže následne konať a predísť prasknutiu pneumatiky. Údaje z pneumatiky sa zároveň prenášajú cez systém ContiConnect do monitorov a počítačov technického podporného tímu a ukladajú sa na neskoršiu analýzu po pretekoch. Systém bol pôvodne vyvinutý pre odvetvie nákladnej prepravy. Aplikácia poskytuje manažérom vozových parkov prístup k údajom o tlaku a teplote v pneumatikách každého jedného vozidla prostredníctvom webového portálu. Údaje o pneumatikách sa prenášajú jedným z dvoch spôsobov, stacionárne – keď vozidlo prejde okolo čítacej stanice – alebo naživo, pri jazde na cestách prostredníctvom aplikácie, ktorá zároveň informuje vodiča. SR: Dočasná ochrana

V novembri 2020 súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi 30 podnikateľským subjektom. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy súdy povolili dočasnú ochranu 34 podnikateľom, ich počet klesol o 11,76 percenta. V novembri bola na základe vlastnej žiadosti zrušená ochrana 12 spoločnostiam a dvom firmám ju zrušil súd, pretože sa dodatočne zistilo, že nespĺňali podmienky na jej udelenie.

Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) od 12. mája do konca novembra 2020 dočasnú ochranu využívalo celkovo 288 podnikateľských subjektov, čo je o 5,88 percenta viac než na konci predchádzajúceho mesiaca. Najväčší podiel z nich - 89,58 %, pripadal na právnické osoby podnikateľov. Od začiatku poskytovania dočasnej ochrany súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 347 podnikateľských subjektov, ale 48 z nich ju zrušili na základe vlastnej žiadosti a 11 firmám dočasnú ochranu zrušili súdy na základe vlastného rozhodnutia. „Nárast počtu rozhodnutí o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi v októbri tohto roku sa v novembri nezopakoval. Toto opatrenie štátu na zmiernenie účinku pandémie COVID-19 na podnikateľov sa javí ako nedostačujúce. Podnikatelia si okrem poskytnutia ochrany pred veriteľmi zároveň uvedomujú, že takáto verejne dostupná informácia im môže zhoršiť povesť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Od 12. mája do konca novembra 2020 bolo vydaných 48 rozhodnutí súdov o zrušení dočasnej ochrany na základe žiadosti samotných podnikateľov, z toho sedem ich bolo vydaných v rovnakom mesiaci, v ktorom o dočasnú ochranu podnikatelia požiadali. Ani v decembri preto neočakávame výrazný nárast počtu rozhodnutí súdov o poskytnutí dočasnej ochrany“, uviedla Ing. Jana Marková.

Podľa obratu aj počtu zamestnancov najväčšou spoločnosťou, ktorá dočasnú ochranu podnikateľov pred veriteľmi začala využívať v novembri 2020, je spoločnosť SK Air Cargo s. r. o. z Považskej Bystrice, ktorá poskytuje služby nákladnej dopravy. Jej obrat sa pohyboval v rozmedzí od 3 miliónov do 3,999 milióna eur a zamestnávala od 10 do 19 pracovníkov. Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využíva, tvorí 65 (22,57 %) podnikateľov, ktorí sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G), za ňou nasleduje 35 (12,15 %) podnikateľov z priemyselnej výroby (sekcia C), 34 (11,81 %) podnikateľov z oblasti ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I) a 33 (11,46) stavebných firiem (sekcia F). Spolu tieto sekcie predstavujú až 57,99 % z celkového počtu podnikateľov pod dočasnou ochranou. Z celkového počtu podnikateľských subjektov, ktoré dočasnú ochranu využívajú, ich najviac sídli v Bratislavskom kraji - 91 subjektov (31,60 %) a v Banskobystrickom kraji – 46 (15,97 %); najmenej využívateľov dočasnej ochrany sídli v Nitrianskom – 19 (6,60 %), v Trnavskom – 20 (6,94 %) a v Trenčianskom kraji – 21 (7,29 %).  Výrazne najväčší podiel majú právnické osoby podnikatelia (89,58 %), na fyzické osoby podnikateľov pripadá podiel 10,07 % a na jediný štátny podnik 0,35 %.

Dočasnú ochranu podnikateľov definuje Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol vyhlásený 25. marca 2020 s účinnosťou od 12. mája 2020. Predĺženie trvania dočasnej ochrany do 31. decembra 2020 ustanovilo Nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z. zo dňa 16. 9. 2020, ktoré nadobudlo účinnosť od 19. 9. 2020. Dočasná ochrana je určená poctivým podnikateľom, ktorí sa kvôli pandémii korona vírusu ocitli v zlej ekonomickej situácii. Pre žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany to znamená viacero výhod, napr.: veritelia nemôžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu a prerušuje sa konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu a ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu; exekúcie začaté po 12. marci 2020 sa prerušujú; nie je možné začať výkon záložného práva na majetok podnikateľa; podnikateľovi nemôže byť vypovedaná žiadna zmluva z omeškania podnikateľa s plnením.

streda 2. decembra 2020

Novinka: Identifikačné číslo právneho vzťahu

Zamestnávatelia budú mať od nového roku povinnosť uvádzať pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV). Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá v tejto oblasti nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ tak bude povinný uvádzať pridelené IČPV napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

Sociálna poisťovňa bude zamestnávateľovi sprístupňovať IČPV zamestnanca prostredníctvom svojich elektronických služieb (e-Služby), ktoré zamestnávatelia využívajú v komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Podrobnejšie informácie pre zamestnávateľov o dátume začiatku zobrazovania IČPV v e-Službách, kontrolách, vystavení XSD schém ako aj PDF formulárov budú postupne zverejňované v systéme e-Služieb.

EU: Farmaceutická stratégia

Európska komisia prijala farmaceutickú stratégiu pre Európu s cieľom zabezpečiť pacientom prístup k inovačným a cenovo dostupným liekom a podporiť konkurencieschopnosť, inovačnú kapacitu a udržateľnosť farmaceutického priemyslu Európskej únie (EÚ). 

Európska farmaceutická stratégia má štyri hlavné ciele:
 • zabezpečovať pacientom prístup k cenovo dostupným liekom a reagovať na neuspokojené zdravotné potreby (napr. v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, rakoviny, zriedkavých chorôb),
 • podporovať konkurencieschopnosť, inovácie a udržateľnosť farmaceutického priemyslu EÚ a vývoj vysokokvalitných, bezpečných, účinných a ekologickejších liekov,
 • posilňovať mechanizmy pripravenosti a reakcie na krízy a riešiť bezpečnosť dodávok,
 • zabezpečovať, aby mala EÚ vo svete silný hlas, a to presadzovaním vysokej úrovne noriem kvality, účinnosti a bezpečnosti.
Hoci táto stratégia predstavuje oveľa viac než len nástroj reakcie na krízu, čerpá zo skúseností nadobudnutých počas prvotnej reakcie na pandémiu COVID-19 a zlepšuje pripravenosť a odolnosť európskeho farmaceutického odvetvia. Uvádzajú sa tu konkrétne opatrenia na zabezpečenie prístupnosti, dostupnosti a cenovej prijateľnosti liekov. Podporuje diverzifikované a bezpečné dodávateľské reťazce, zabezpečuje otvorenú strategickú autonómiu EÚ vo svete a propaguje environmentálne udržateľné lieky. Zároveň ma zabezpečiť, aby farmaceutická politika EÚ v neustále sa meniacom prostredí vedeckých a obchodných zmien aj naďalej slúžila verejnému zdraviu. Bude pritom podporovať inovácie zamerané na pacienta a zohľadňovať digitálne a technologické zmeny.

Výzva: Dotácie na zber bioodpadu

Environmentálny fond poskytne pre samosprávy dotácie na zber bioodpadu a výstavbu malých kompostární v maximálnej výške 150.000 eur. O dotáciu môžu samosprávy žiadať do 15. decembra tohto roka.

Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR môžu samosprávy v rámci tejto výzvy požiadať o financie na zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na bioodpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského odpadu na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, tvrdí odbor komunikácie. Môžu tiež požiadať o dotácie na osvetu vo forme letákov v kombinácii s výstavbou kompostárne alebo zakúpením zberných nádob, alebo na kombináciu všetkých aktivít.

V rámci prvého oddielu dokumentu Špecifikácie činností podpory na rok 2021 je maximálna miera podpory formou dotácie 95 percent z oprávnených nákladov projektu, pričom podmienkou je minimálne päť percent spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu a v rámci druhého oddielu je maximálna miera podpory formou dotácie 100 percent oprávnených nákladov projektu.  Na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška žiadanej dotácie 50.000 eur.

Obce a mestá by mali od 1. januára 2021 zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Cieľom opatrenia je eliminovať a odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. K doterajším farebným kontajnerom na triedený zber odpadu by mal pribudnúť ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Na Slováka ročne pripadá 100 kilogramov potravinového odpadu.

Trend: Poistné podvody

Poisťovacie podvody sú aktuálnym a celosvetovým problémom, s ktorým sa snaží bojovať každá poisťovňa. Pokusy o podvody v súvislosti so životným poistením narástli v roku 2019 medziročne až o 30 %. Stúpa však aj počet odhalených pokusov o podvody, a to vďaka práci profesionálnych anti-fraud officerov, ktorí sa zaoberajú odhaľovaním poistných podvodov.

Tím špecialistov, ktorý odhaľuje poistné podvody a snaží sa im predchádzať, je už dnes samozrejmosťou v každej poisťovacej spoločnosti. Medzi odborníkov, ktorí aktívne odhaľujú poistné podvody v oblasti životného poistenia a snažia sa im svojou činnosťou predchádzať, patrí aj anti-fraud officer Jozef Harvan. V boji s poistnými podvodmi považuje za dôležitú prevenciu, ktorá prebieha v troch stupňoch. V prvom rade sa inštitúcie snažia zabrániť rozličnými opatreniami samotnému vzniku podvodného konania. Ďalej identifikujú konkrétne problémy jednotlivcov alebo skupín. No a v neposlednom rade sa prijímajú opatrenia na základe poučení zo vzniknutých podvodov alebo protiprávneho konania. Anti-fraud officer však nepôsobí iba v prípade, ak sa objaví podozrenie na spáchaný podvod. „V rámci riadenia rizík podvodu (tzv. Fraud risk managment) sme v rôznych procesoch spoločnosti zahrnutí prakticky skoro vždy. Či už ide o nastavenie predajných procesov, odmeňovanie, zmeny procesov alebo pri vývoji produktov. Snahou je nastaviť, okrem iného, akýkoľvek proces tak, aby sa zamedzilo aj vzniku podvodu“, vysvetľuje J. Harvan.

Medzi najčastejšie prípady pokusov o podvod, ktorých sa dopúšťajú klienti NN Životnej poisťovne, patrí snaha o antidatovanie zmluvy, keď sa klient snaží uzatvoriť zmluvu až potom, ako sa mu prihodil nejaký úraz alebo falšovanie lekárskej dokumentácie. „Najčastejšie riešime trestné činy v súvislosti s podvodom, poisťovacím podvodom či neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. V niektorých prípadoch ide aj o jednočinný alebo viacčinný súbeh trestných činov, tzn. ak páchateľ jedným alebo viacerými skutkami spácha viac trestných činov“, hovorí Harvan. Upozorňuje tiež na fakt, že ľudia, ktorí páchajú poistný podvod, si nie vždy uvedomujú závažnosť svojich skutkov v snahe zabezpečiť si finančný prospech. V súčasnej situácii, kedy je na Slovensku vyhlásený núdzový stav, je pritom možné za trestné činy uložiť oveľa prísnejšie tresty. V núdzovom stave môže byť podvodníkovi aj za „obyčajný podvod“ uložený trest v rozmedzí 10 až 15 rokov.

utorok 1. decembra 2020

Trend: Posilnenie internetu

Podľa lokálneho prieskumu GFI Software medzi českými a slovenskými IT pracovníkmi, chce v súčasnosti takmer dve tretiny firiem predovšetkým posilniť svoju konektivitu. Až 82 % respondentov uviedlo, že v dôsledku koronavírusovej krízy im ich organizácia umožnila prácu z domu aspoň čiastočne, v 15 % prípadov využíva home office dokonca celá firma.

V dôsledku intenzívnej práce na diaľku sa značne zvyšujú bezpečnostné riziká pre firemné siete. Jednak pripojenie cez domáci internet neposkytuje takú úroveň ochrany ako pripojenie v kancelárii a tiež práca na nezabezpečených domácich zariadeniach, ktoré môže využívať viac členov rodiny, znamená vyššie riziko zavlečenia malvéru do firemnej siete. Navyše, slabé a často nestabilné pripojenie spomaľuje prácu s podnikovými aplikáciami a znižuje kvalitu spolupráce. Rad organizácií preto plánuje posilniť a
zabezpečiť svoju konektivitu.

Z prieskumu vyplynulo:
 • 15 % respondentov uviedlo, že celá firma pracuje z domu, u 30 % viac ako polovica, u 37 %
 • menej ako polovica, u 18 % nie je na home office nikto.
 • Najväčším rizikom práce na diaľku je podľa 52 % opýtaných práca používateľov na súkromných zariadeniach, 28 % nechránené internetové pripojenie a 8 % horšia technická podpora.
 • 62 % firiem plánuje v najbližšom období zlepšenie konektivity, 44 % posilnenie VPN sietí a 19 % nasadenie firewallu.
 • Na koronavírusovú krízu reagovalo 44 % organizácií poklesom, 19 % rastom a 37 % nezaznamenalo žiadny rozdiel v porovnaní so štandardnými ekonomickými podmienkami.
„Hlavným rizikom práce na diaľku je stále práca z domácich zariadení, kde hlavne SMB spoločnosti nemajú prostriedky na zaistenie zabezpečených firemných PC pre všetkých svojich zamestnancov. Okrem toho ale firmy veľmi trápi aj nekvalitné pripojenie z domácich sietí, ktoré neumožňuje pracovať s rovnakou kvalitou ako z kancelárie. Rad našich zákazníkov preto okrem VPN pripojenia a firewallovej ochrany posilňuje a optimalizuje využitie svojej konektivity“, doplnil Zdeněk Bínek.

EU: Podpora rodovej rovnosti

Žiadna krajina vo svete nespeje k tomu, aby do roku 2030 dosiahla rodovú rovnosť a posilnila postavenie všetkých žien a dievčat. Navyše aj zdravotné a sociálno-ekonomické dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zasahujú nepomerne viac ženy a dievčatá. Napríklad neformálnu prácu a prácu v zraniteľných odvetviach vykonáva viac žien ako mužov, a preto je aj miera straty zamestnania v prípade žien 1,8-krát vyššia ako v prípade mužov. Miera chudoby žien by mohla stúpnuť až o 9,1 %.

Nový akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajšej činnosti na roky 2021 – 2025 (GAP III) rieši tento problém tak, že sa snaží urýchliť posilňovanie postavenia dievčat a žien a chrániť výsledky, ktoré sa dosiahli v oblasti rodovej rovnosti za 25 rokov od prijatia Pekinskej deklarácie a jeho akčnej platformy. Akčný plán pre rodovú rovnosť III poskytuje únii politický rámec s piatimi akčnými piliermi, ktorý má pomôcť urýchliť napredovanie k plneniu medzinárodných záväzkov, ako aj pri budovaní sveta, v ktorom každý dostane priestor na svoj rozvoj. Presadzovanie rodovej rovnosti kladie medzi priority všetkých vonkajších politík a činností; ponúka plán spolupráce so zainteresovanými stranami na vnútroštátnej, regionálnej aj multilaterálnej úrovni; zintenzívňuje činnosť v strategických tematických oblastiach; vyzýva inštitúcie, aby išli príkladom a zaisťuje transparentnosť výsledkov.

Podrobné informácie o piatich akčných pilieroch:
1) 85 % všetkých nových činností v rámci vonkajších vzťahov bude prispievať k tomu, aby sa do roku 2025 dosiahla rodová rovnosť a posilnilo sa postavenie žien. V GAP III sa zavádzajú prísne pravidlá uplatňovania a monitorovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých odvetviach. Všetka vonkajšia pomoc, ktorá sa poskytuje v jednotlivých sektoroch vrátane infraštruktúry, digitálneho sektora, energetiky, poľnohospodárstva a kombinovaných fondov atď., by mala zahŕňať rodové hľadisko a podporovať rodovú rovnosť.
2) Spoločná strategická vízia a úzka spolupráca s členskými štátmi a partnermi na multilaterálnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých krajín. Podľa GAP III je nutné, aby sa vypracoval spoločný prístup, ktorý budú uplatňovať všetci aktéri EÚ na úrovni jednotlivých krajín, a aby sa pozornosť upriamila na vybrané strategické otázky. Pomocou dôkladnej rodovej analýzy a úzkej konzultácie s členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti, aktivistami za práva žien a mládežou sa vytvorí pevný základ pre vykonávanie opatrení v praxi.
3) GAP III vyzýva na urýchlenie pokroku tak, že sa treba zamerať na kľúčové tematické oblasti angažovanosti, ako napríklad boj proti rodovo motivovanému násiliu a posilňovanie hospodárskeho, sociálneho a politického postavenia žien a dievčat. Opätovne kladie dôraz na všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti, na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, na rodovú rovnosť vo vzdelávaní, ako aj na presadzovanie rovnakého zapojenia žien a dievčat a ich pôsobenia vo vedúcich pozíciách. V plnej miere integruje rámec politiky EÚ uplatňovaný v prístupe k ženám, mieru a bezpečnosti a vnáša rodové hľadisko do nových oblastí politiky, ako je zelená a digitálna transformácia.
4) Ísť príkladom. V akčnom pláne sa vyzýva, aby Európska únia išla príkladom, a to napríklad aj vytvorením rodovo responzívneho a rodovo vyváženého vedenia na najvyššej politickej a riadiacej úrovni.
5) Meranie výsledkov. GAP III zaujíma nový prístup k monitorovaniu, hodnoteniu a vzdelávaniu a kladie väčší dôraz na meranie výsledkov. EÚ zriadi kvantitatívny, kvalitatívny a inkluzívny monitorovací systém s cieľom zvýšiť verejnú zodpovednosť a zabezpečiť transparentnosť, ako aj prístup k informáciám o pomoci, ktorú EÚ poskytuje s cieľom podporiť rodovú rovnosť vo svete. Komisia bude v spolupráci s ESVČ každý rok monitorovať pokrok vo vykonávaní GAP III.

GAP III bude podporovať transformačný a prierezový prístup a rodové hľadisko začlení do všetkých politík a opatrení. Jeho cieľom je riešiť štrukturálne príčiny rodovej nerovnosti a rodovej diskriminácie, a to aj pomocou aktívnej účasti mužov a chlapcov na spochybňovaní rodových noriem a stereotypov. Aby sa na nikoho nezabudlo, akčný plán sa snaží riešiť v neposlednom rade aj všetky prelínajúce sa rozmery diskriminácie. Osobitná pozornosť sa pritom venuje napríklad ženám so zdravotným postihnutím, migrantkám a diskriminácii na základe veku alebo sexuálnej orientácie.

SR: Vývoj cien v 3. štvrťroku 2020

Podľa Štatistického úradu SR sa na Slovensku ceny vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2020 znížili v porovnaní s 3. štvrťrokom 2019 o 0,6 %. Nezmenené zostali ceny v právnych a účtovníckych službách.

Znížili sa ceny najmä v službách v poštových a kuriérskych službách o 15,5 %, oblasti počítačového programovania o 1,4 %, finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 1,1 %, poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 8,4 %, právnych a účtovníckych službách o 4,0 % a v architektonických a inžinierskych službách o 2,7 %. Na druhej strane sa zvýšili ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 1,2 %, v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 5,3 %, telekomunikáciách o 1,4 %, službách v oblasti nehnuteľností o 2,9 %, oblasti vedenia firiem o 1,1 % a v reklame a prieskume trhu o 6,6 %. 

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 3. štvrťroku 2020 zvýšili v porovnaní s 2. štvrťrokom 2020 o 0,4 %. Zvýšili sa ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 0,3 %, telekomunikáciách o 0,1 %, službách v oblasti počítačového programovania o 0,3 %, finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 1,5 %, službách v oblasti nehnuteľností o 3,5 %, oblasti vedenia firiem o 0,7 % a v architektonických a inžinierskych službách o 12,5 %. Naopak znížili sa ceny najmä v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 0,1%, poštových a kuriérskych službách o 13,0 %, poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 1,0 % a v reklame a prieskume trhu o 2,9 %.


Novinka: Národné superpočítačové centrum

Národné superpočítačové centrum (NSCC, National SuperComputing Centre), ktoré vzniklo 18. novembra 2020, bude na Slovensku zastrešovať HPC (High Performance Computing) aktivity, vrátane posilňovania HPC kompetencií v úzkej spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC, rozvoja HPC infraštruktúry, podpory projektov a investícií v oblasti HPC.

Víziou projektu ako združenia štátnych inštitúcií a súkromného sektora je okrem iného vybudovať na Slovensku nový superpočítač, ktorý by bol na konkurenčnej výkonnostnej úrovni v rámci európskeho priestoru a umožnil by rozsiahlejšie a efektívnejšie využívanie HPC technológií, ako aj utilizáciu nástrojov vysokovýkonnej dátovej analytiky, umelej inteligencie a strojového učenia slovenským používateľom. NSCC sa bude v spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC podieľať na zvyšovaní kompetencií v týchto oblastiach, a to najmä poskytovaním bezplatných konzultácií a vzdelávacích aktivít určených malým a stredným podnikom, priemyselným spoločnostiam, subjektom štátnej správy a v neposlednom rade akademickým inštitúciám. Aktívne sa má zapájať do európskych projektov a medzinárodných grantových výziev. Očakáva sa, že v budúcnosti bude zastupovať Slovensko v európskych projektoch, ako je PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) či EuroHPC (European High-Performance Computing Joint Undertaking).

Národné superpočítačové centrum vzniklo ako konzorcium Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV), Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a združenia I4DI (Innovations for Digital Infrastructure), ktorého členmi sú spoločnosť Tachyum, Towercom a PosAm. 

pondelok 30. novembra 2020

On-line: Nebezpečné reklamy

Azda nikomu neunikli pribúdajúce reklamy na on-line hazard, s ktorými sa denne stretávame na internete, v živých vysielaniach v rádiách a televízií. V hlavnom vysielacom čase tak sledujeme reklamy, ktoré promujú hazard ako jednoduchú cestu k zárobku, kde je prípadná výhra prezentovaná ako splnenie si snov o rozprávkovom živote. Takto neregulovaná reklama však môže mať až fatálne následky. Vzhľadom sa neustále stúpajúci počet reklám na online hazard preto môžeme očakávať nárast závislých hráčov, nehovoriac o tom, že ohrozenou skupinou sú aj mladiství. 

Spoločnosti prevádzkujúce hazard používajú celý rad reklamných stratégií, ktorými ľahko upútajú aj deti a mladistvých. V štúdii Centra pre závislosti a mentálne zdravie v Kanade vďaka reklamám na hazardné hry ich chce 42 % mladých ľudí vyskúšať a 61 % si predstavuje, alebo sníva o tom, čo by si za svoju výhru mohli kúpiť. Neskoršia štúdia, ktorú vydalo v marci 2020 Ipsos MORI v spolupráci s GambleAware, vysvetľuje, že medzi reklamami zameranými na hazard vyskytujúcimi sa na internete a v televízií a správaním detí a zraniteľných dospelých osôb existuje jasná súvislosť. Ďalej poukazuje na pomerne prekvapivé kľúčové zistenia: štyria z desiatich respondentov vo veku od 11 do 24 rokov, ktorí sa zúčastnili prieskumu ScotCen vo Veľkej Británii, boli identifikovaní ako už súčasní hráči, z čoho 23 % sú deti vo veku 11-17 rokov. Zároveň 4 z 10 respondentov, ktorí s hraním hazardných hier ešte nemali skúsenosť, uviedli, že v najbližšom období pravdepodobne plánujú tiež skúsiť hrať za peniaze. Budujeme si tak aj my prostredníctvom reklám promujúcich hazard generáciu gamblerov? Na problematiku reagujú aj domáci odborníci. „Reklamy na hazard by mali byť jednoznačne obmedzené, prípadne by ich obsah mal prezentovať zodpovedný prístup k hraniu alebo jeho riziká. V prvom rade si musí hráč uvedomiť potenciálne riziko prehry. Vždy si musí položiť otázku, či mu hranie prináša radosť z hry a či si môže dovoliť prehrať peniaze, o ktoré hrá. Zodpovedné hranie je totiž len s jednou z foriem zábavy, od ktorej neočakávate možnosť rýchleho zárobku, a s ktorou dokáže kedykoľvek prestať”, vysvetľuje Daniel Dolejší. 

Ako sú regulované on-line kasína a reklama na Slovensku? Úprava zákona, vďaka ktorej bol zrušený monopol štátneho Tiposu, umožnila vstup na trh novým súkromným online kasínam. Jedným z cieľov zmeny legislatívy bolo vytlačiť nelegálnych prevádzkovateľov na internete a tak zmenšiť čierny trh, čím by sa čiastočne vyriešil problém s hraním Slovákov v zahraničných on-line kasínach. Zmena so sebou prináša aj pozitívny dopad na našu ekonomiku, nakoľko peniaze z licencií aj z daní z príjmov viac nebudú odtekať do zahraničia. V rámci nového zákona sa však nekládol dostatočný dôraz na prevenciu, ktorej cieľom by malo byť zabrániť vzniku závislosti na on-line hazardných hrách. „Práve dostatok informácii vie byť užitočným a podstatným nástrojom v rámci prevencie patologického hráčstva. Preto v rámci nášho projektu hráči nájdu na stránke informácie o bezpečnom a zodpovednom hraní a samozrejmosťou je číslo na linku pomoci a odkazom na žiadosť o zápis do Registra vylúčených osôb“, dodáva Daniel Dolejší. Vláda pri zmene legislatívy podcenila tieto riziká, no vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020-2024 hovorí o obmedzení reklamy na hazard v printových, on-line a televíznych médiách či billboardoch. Môžeme sa domnievať, že jedným z hlavných cieľov rastúcej ponuky reklamy na hazardné hry je prilákať na tento trh nových hráčov a práve adolescenti sú pri tejto výzve obzvlášť zraniteľnou skupinou. Regulácia tak presýteného trhu reklamy na hazard je teda úplnou nevyhnutnosťou. Príkladom regulácie reklám týkajúcich sa hazardných hier sú obmedzenia, ktoré už dávno pridal do platnosti Reklamný kódex vo Veľkej Británii. Ich cieľom je nie len obmedziť reklamy na hazard ako také, ale aj obmedziť ich príťažlivosť voči deťom a mladistvým. Len čas ukáže, či a kedy budú reklamy na hazard vo väčšej miere regulované aj u nás.

EU: Dátová stratégia

Európska komisia navrhuje nové pravidlá správy údajov, pretože chce lepšie využiť potenciál neustále rastúceho množstva dát a vytvoriť na to dôveryhodný európsky rámec. Nariadením sa uľahčí zdieľanie údajov v celej Európskej únii (EÚ) a medzi sektormi. Občania aj podniky zároveň budú mať väčšiu kontrolu nad tým, ako sa nakladá s ich údajmi a budú môcť tomuto procesu dôverovať. Vznikne tak alternatívny európsky model k postupom, akým spracúvajú dáta hlavné technologické platformy.

Množstvo údajov, ktoré generujú verejné orgány, podniky a občania, neustále rastie. Očakáva sa, že medzi rokmi 2018 až 2025 sa späťnásobí. Nové pravidlá umožnia tieto údaje zužitkovať a pripravia pôdu pre odvetvové európske dátové priestory v prospech spoločnosti, občanov aj podnikov. V dátovej stratégii z februára tohto roka bolo navrhnutých deväť takýchto dátových priestorov, od priemyslu cez energetiku a zdravie až po Európsku zelenú dohodu. Prispejú napríklad k zelenej transformácii zlepšením riadenia spotreby energie, prácou na tom, aby sa personalizovaná medicína stala skutočnosťou, a uľahčením prístupu k verejným službám.

V súlade s oznámením v dátovej stratégii sa nariadením vytvorí základ pre nový európsky spôsob správy údajov, ktorý je v súlade s hodnotami a so zásadami EÚ, akými sú ochrana osobných údajov (podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov), ochrana spotrebiteľa a pravidlá hospodárskej súťaže. Predpis ponúka alternatívny model k postupom spracúvania údajov veľkých technologických platforiem. Tie totiž môžu nadobudnúť veľkú trhovú silu vzhľadom na obchodné modely, z ktorých vyplýva kontrola veľkého množstva údajov. V rámci tohto nového prístupu sa v záujme upevnenia dôvery navrhuje model založený na neutralite a transparentnosti sprostredkovateľov údajov, ktorí zastrešujú zdieľanie alebo združovanie údajov. Na zabezpečenie tejto neutrality sprostredkovateľ nebude smieť nakladať s údajmi na vlastné účely (napr. ich predávať inému podniku, alebo ich používať na vývoj vlastných produktov) a bude musieť spĺňať prísne požiadavky.

Nariadenie zahŕňa:
 • viacero opatrení na zvýšenie dôvery v zdieľanie údajov, keďže jej nedostatok je v súčasnosti jednou z hlavných prekážok a vedie k vysokým nákladom,
 • nové pravidlá EÚ týkajúce sa neutrality s cieľom umožniť novým sprostredkovateľom údajov plniť úlohu dôveryhodných organizátorov zdieľania údajov,
 • opatrenia na uľahčenie opakovaného použitia určitých údajov, ktoré má k dispozícii verejný sektor; napríklad opakované použitie údajov týkajúcich sa zdravia by mohlo urýchliť výskum pri hľadaní liekov na zriedkavé alebo chronické choroby,
 • prostriedky na to, aby Európania mohli kontrolovať využívanie údajov, ktoré generujú, tým, že pre podniky a jednotlivcov bude ľahšie a bezpečnejšie dobrovoľne sprístupňovať svoje údaje v záujme širšieho spoločného dobra, a to za jasných podmienok.
Návrh je prvým výsledkom úsilia v rámci európskej dátovej stratégie, ktorej cieľom je uvoľniť hospodársky a spoločenský potenciál údajov a technológií, akou je umelá inteligencia, a zároveň dodržiavať pravidlá a hodnoty EÚ (napríklad v oblasti ochrany údajov či rešpektovania duševného vlastníctva a obchodného tajomstva). Stratégia bude vychádzať z veľkosti jednotného trhu ako priestoru, v ktorom môžu údaje prúdiť v rámci EÚ a medzi sektormi v súlade s jasnými, praktickými a spravodlivými pravidlami prístupu a opakovaného použitia. Dnešným návrhom sa podporuje aj širšia medzinárodná výmena údajov za podmienok, ktoré zabezpečujú súlad s európskym verejným záujmom a oprávnenými záujmami poskytovateľov údajov. Očakáva sa, že v roku 2021 budú nasledovať špecializovanejšie návrhy týkajúce sa dátových priestorov, ktoré ešte doplní akt o údajoch na podporu ich zdieľania vzájomne medzi podnikmi, ako aj medzi podnikmi a vládami.

COVID-19: Očkovanie na Slovensku

Očkovanie proti COVID-19 bude na Slovensku  na dobrovoľnej báze a bez doplatku pacienta. Vakcíny máme zakontrahované cez Európsku úniu, prvých 300.000 kusov by malo byť na našom trhu v druhej polovici decembra t. r. Počas vyjednávaní o nákupe Slovensko môže časť vakcín dať od tzv. bazaru, z ktorého si ich môže zakúpiť iný štát.

Súčasťou Pandemického plánu SR je aj Imunizačná stratégia - očkovanie proti epidemickým / pandemickým ochoreniam. Imunizačná stratégia popisuje pokrytie populácie očkovania, logistiku očkovania, jeho realizáciu aj vyhodnotenie. A to už v čase, kedy konkrétna vakcína k dispozícii na priame použitie na trhu ešte nie je. Už dnes tak vieme, na ktoré skupiny musí byť očkovanie proti COVID-19 imunizačne nastavené.

Keďže proces výroby vakcíny je postupný, rovnako tak očkovanie nebude okamžité pre všetkých ale postupné. V prvom rade musí byť zabezpečené očkovanie pre zdravotníkov a orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napr. policajti, hasiči a pre osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu (dodávky energií a pod.), ako aj pre skupiny, u ktorých má ochorenie najťažší klinický priebeh. V prípade potreby sa môže človek poradiť so svojím všeobecným lekárom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta, jeho aktuálne ochorenia, ako aj liečbu, ktorú pacient absolvoval. V druhej línii bude môcť byť očkovaná širšia populácia.

Radíme: Plán finančnej budúcnosti

Plánovať budúcnosť, aj tú finančnú, je dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. To je jedno z najpodstatnejších poznaní, ktoré nás naučila koronakríza. Pandémia COVID-19 v priebehu niekoľkých mesiacov pretransformovala našu spoločnosť a ukázala nám, ktoré priority sú dôležité. Samozrejme, na prvom mieste stojí zdravie a nemenej podstatné sú aj finančná istota.

Ukázal to aj výskum psychológov z holandských univerzít v Tilburgu a Utrechte. V ich prieskume považuje až 46,2 % respondentov za najväčšiu starosť kvalitu zdravia svojich blízkych a 19,5 % sa obáva kolapsu zdravotníckeho systému. Na treťom mieste je strach z negatívnych dopadov na ekonomiku, ktorého sa bojí 18,1 % a ďalších 9,6 % opýtaných sa obáva straty zamestnania a následných finančných problémov. To, že sú tieto obavy opodstatnené, dokazuje aj stúpajúca nezamestnanosť a desaťtisíce ohrozených pracovných miest na Slovensku. Práve teraz je teda vhodné myslieť na budúcnosť a začať plánovať vo finančnej oblasti. Nielen dlhodobo, ale aj krátkodobo.

5 rád, ako zlepšiť svoj vzťah k financiám a zabezpečiť si pokojnejšiu finančnú budúcnosť
1. Začnite pohľadom do minulosti: Dôležité je neopakovať chyby a poučiť sa z vlastnej minulosti. Platí to aj pri financiách. Obzrite sa a skontrolujte, ako ste zvykli narábať s financiami. Zistite, kde ste urobili chybu a prečo a kedy ste míňali príliš veľa. Buďte k sebe úprimní a buďte disciplinovaní.
2. Nastavte si rozpočet: Pozrite sa na všetky svoje finančné príjmy a nastavte si reálny rozpočet na povinné výdavky. Pracujte s peniazmi opatrne. Ideálne nastavenie rozpočtu je také, aby ste dokázali vytvárať aj nevyhnutnú rezervu. Hoci minimálnu.
3. Rátajte s problémami: Finančnej kríze sa zrejme nevyhneme. Počítajte preto s ťažkosťami, ktoré môžu nastať. Napríklad s tým, že môžete prísť o zamestnanie a na nejaký čas vám vypadne pravidelný príjem. Zosekajte všetky nepotrebné výdaje na minimum. Napríklad, zrušte predplatné online služieb, ktoré využívate len občas, odpustite si nohavice navyše, nakupujte potraviny s rozvahou a kontrolujte skutočný stav vašej chladničky či špajze a pod.
4. Plánujte dlhodobo: Myslite dopredu a ak vám to váš rodinný alebo osobný rozpočet dovolí, investujte do svojej budúcnosti. „Aj vďaka pandémii väčšina z nás vie, aké dôležité je myslieť na budúcnosť a na zadné vrátka. Je lepšie sporiť si pravidelne aj menšiu sumu, ako vôbec žiadnu. Napríklad aj investovanie do starobného a doplnkového dôchodkového sporenia je rozumná voľba, ktorou si dokážeme zabezpečiť kvalitnejší život na penzii, teda v etape života, keď sme finančne zraniteľnejší ako v produktívnom veku“, odporúča Daniela Tomášková.
5. Pozor na dlhy: Nezabudnite, že teraz skutočne nie je čas na úvery a nové dlhy. Dbajte na to, aby ste sa zbytočne nedostávali do mínusu a nepožičiavajte si ľahkovážne peniaze. Zvážte aj väčšie investície, ako je napríklad kúpa nového auta.