piatok 8. septembra 2023

Aktuálne: Pôžičky na školské potreby

Na školské potreby si potrebuje vziať pôžičku približne 5 % slovenských domácností. Prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika zistil, že rast cien školských pomôcok slovenské domácnosti zatiaľ spravidla zvládajú bez nutnosti vziať si úver. Cena nevyhnutnej školskej výbavy pre prváčika môže pritom tento rok presiahnuť aj 200 eur. Najviac rástli ceny výrobkov z papiera, ale medziročne zdraželi aj písacie a výtvarné potreby. 

Pôžičku na školské potreby pre deti si berú predovšetkým rodičia vo veku 25 až 34 rokov, a to spravidla nad rovnakou mierou vo výške nad 200 eur. Najčastejšie si na školské potreby museli požičať obyvatelia Prešovského a Košického kraja (zhodne 8 %). Oproti predchádzajúcemu prieskumu si častejšie potrebujú požičať rodičia s tromi a viac deťmi a tiež nezamestnaní, ktorí potrebujú finančnú výpomoc častejšie než rodičia na rodičovskej dovolenke. Trochu prekvapivým zistením prieskumu je, že okrem nezamestnaných a rodičov na rodičovskej dovolenke si na školské pomôcky požičiavajú vo veľkej miere aj zamestnanci z odboru informačných technológií a telekomunikácií, nasledovaní zamestnancami v priemysle a stavebníctve. Na výbavu do školy si tiež častejšie požičiavajú ľudia so základným vzdelaním alebo vyučení bez maturity a s osobným príjmom do 600 eur.

„Po nákupe základnej výbavy na začiatku školského roka čakajú na rodičov ďalšie výdavky spojené so školskými výletmi aj mimoškolskými aktivitami, ako sú rôzne záujmové krúžky. Rodiny, ktorým ich príjmy a úspory nestačia na nákup školských pomôcok pre deti, majú možnosť obrátiť sa na rôzne neziskové a charitatívne organizácie alebo kúpiť lacnejšiu výbavu z druhej ruky,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Súčasne štát vypláca rodičom prváčikov jednorazový zvýšený príspevok na dieťa 110 eur. Rodičia oň nemusia žiadať, štát ho posiela automaticky spolu s prídavkami na dieťa. Okrem príspevku od štátu pomáhajú rodičom s prváčikmi aj samotné obce alebo mestské časti, ale obec je nutné požiadať.

štvrtok 7. septembra 2023

SR: Mzdy v 2. štvrťroku 2023

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023 bola podľa štatistického úradu 1.419 eur. Pri medziročnom raste o 9,9 % v hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 128 eur viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Mzdy však stále ešte nedokázali odolať vysokej inflácii. Pokles reálnej mzdy pritom druhý kvartál výrazne spomalil, aktuálne sa medziročne znížil o 2 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2023 vzrástla o 2,5 %.

Relatívne najrýchlejšie vzrástli mzdy v oblasti nehnuteľností (o 15,4 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 13,8 %) a vo verejnej správe (o 13,6 %). Naopak najvýraznejší prepad reálnej mzdy od 3,6 % do 4,8 % pocítili zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, v odvetví informácie a komunikácia a predovšetkým v umení, zábave a rekreácii. Priemysel ako najväčší zamestnávateľ vykázal medziročný rast miezd na úrovni 9,8 % (na 1.518 eur), reálne však mzdy klesli o 2,1 %. V obchode, v ktorom pracuje druhý najväčší počet osôb v SR, nominálne mzdy vzrástli o 9,1 % (na 1.356 eur). Reálny pokles platov pracovníkov v obchode dosiahol 2,8 %, čo bolo viac ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu, na úrovni 2,4 tisíca eur a viac, mali v odvetví finančné a poisťovacie činnosti, dodávka elektriny, plynu a pary a informácie a komunikácia. V jedenástich z 19 odvetví ekonomiky bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu, ktorá nedosiahla ani tisíc eur, mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, ostatných činnostiach. Tretiu najnižšiu mzdu mali pracujúci v stavebníctve, ktorí sa ale prvýkrát dostali tesne nad hranicu tisíc eur.

Z územného hľadiska bola priemerná nominálna mesačná mzda vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR iba v Bratislavskom kraji (1.737 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 1.080 eur v Prešovskom kraji do 1.339 eur v Košickom kraji. Vo všetkých regiónoch bola priemerná mzda vyššia ako v 2. štvrťroku 2022, s najvyšším relatívnym prírastkom o 11 % v Nitrianskom kraji. Reálne mzdy klesli najmenej v Nitrianskom (o 1,1 %) a najviac v Košickom kraji (o 5,3 %).

V 1. polroku 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1.373 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,7 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 2 p. b. Reálna mzda klesla o 3,4 %. Tempu inflácie stačilo odolať, aj keď len minimálne, jedno odvetvie - stavebníctvo.

streda 6. septembra 2023

Trend: Útoky v štýle stavebníc

Štvrťročná správa HP Wolf Security Threat Insights Report ukazuje, ako útočníci zostavujú rôzne vzory útokov štýlom detskej stavebnice, aby sa vyhli detekcii. Vďaka izolácii hrozieb, ktorým sa podarilo obísť detekčné nástroje v počítačoch, má HP Wolf Security podrobný prehľad o najnovších technikách používaných kybernetickými zločincami v rýchlo sa meniacom svete počítačovej kriminality.

Na základe analýzy údajov z miliónov koncových zariadení chránených systémom HP Wolf Security 2 výskumníci dospeli k nasledujúcim zisteniam:
● Kyberzločinci zostavujú svoje útoky, ako keby sa hrali s detskou stavebnicou: Reťazec vedenia útoku často pozostáva z osvedčených, dobre prešliapaných ciest, ktorými sa dostanú k cieľu útoku. V kreatívnych kampaniach QakBot však útočníci použili rôzne stavebné prvky, z ktorých sa takéto útoky skladajú, na vytvorenie jedinečných útočných reťazcov. Striedaním rôznych typov súborov a techník dokázali obísť detekčné nástroje a bezpečnostné politiky. 32 % útočných reťazcov QakBot, ktoré spoločnosť HP analyzovala v druhom štvrťroku, bolo jedinečných.
● Poznajte rozdiel - blogger alebo keylogger: útočníci, ktorí stoja za nedávnymi kampaňami Aggah, infikovali populárnu blogovaciu platformu Blogspot škodlivým kódom. Keďže kód je skrytý v legitímnom zdroji, pre bezpečnostných expertov je ťažšie určiť, či používateľ číta blog alebo vykonáva útok. Útočníci potom využijú svoje znalosti systémov Windows na deaktiváciu určitých antimalvérových funkcií v počítači používateľa a spustia červa XWorm alebo trójskeho koňa AgentTesla Remote Access (RAT), aby sa zmocnili citlivých informácií.
● V rozpore s protokolom spoločnosť HP identifikovala aj ďalšie útoky Aggah, ktoré na infikovanie počítača škodlivým softvérom AgentTesla RAT využívali dotaz na záznam TXT DNS - textový záznam, ktorý sa zvyčajne používa na prístup k základným informáciám o názve domény. Pôvodcovia hrozby vedia, že protokol DNS často nie je monitorovaný alebo chránený bezpečnostnými tímami, čo veľmi sťažuje odhalenie takéhoto útoku.
● Viacjazyčný malvér: Útočníci v poslednom čase používajú viacero programovacích jazykov, aby sa vyhli odhaleniu. Najprv zašifrujú svoj škodlivý kód pomocou šifrovacieho programu napísaného v jazyku Go, čím znemožnia antivírusovému programu jeho skenovanie a inú detekciu. Útok potom pokračuje v jazyku C++, ktorý mu umožňuje komunikovať s operačným systémom obete a vykonávať škodlivý softvér napísaný v jazyku .NET v pamäti - pričom v počítači zanecháva minimálne stopy.

Správa podrobne opisuje, ako skupiny páchajúce počítačovú kriminalitu diverzifikujú metódy útokov s cieľom obísť bezpečnostné politiky a detekčné nástroje. Medzi hlavné zistenia patria:
● Už piaty štvrťrok po sebe boli archívy najobľúbenejším typom súboru na doručenie škodlivého softvéru, čo predstavuje 44 % prípadov analyzovaných spoločnosťou HP.
● V 2. štvrťroku došlo v porovnaní s 1. štvrťrokom k 23 % nárastu počtu hrozieb HTML, ktoré spoločnosť HP Wolf Security odstránila.
● Medzi 1. a 2. štvrťrokom sa počet hrozieb v podobe spustiteľných súborov zvýšil o 4 % zo 14 % na 18 %, najmä v dôsledku používania súboru PDFpower.exe, ktorý obsahoval škodlivý softvér na zneužitie zraniteľností prehliadača.
● V prípade škodlivého softvéru v súboroch Excel zaznamenala spoločnosť HP v 1. štvrťroku pokles o 6 percentuálnych bodov v porovnaní so 4. štvrťrokom (z 19 % na 13 %), keďže útočníci prestávajú používať súbory balíka Office, v ktorých sa makrá spúšťajú ťažšie.
● Jeden alebo viac skenerov mailových brán obišlo v 2. štvrťroku aspoň 12 % mailových hrozieb identifikovaných programom HP Sure Click.
● V 2. štvrťroku boli najčastejším zdrojom hrozieb maily (79 %) a stiahnuté súbory z prehliadača (12 %).

utorok 5. septembra 2023

Aktuálne: Koniec lineárnych žiariviek

Direktíva Európskeho parlamentu a rady 2011/65/EÚ, známa pod označením RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances), ktorá obmedzuje používanie nebezpečných látok, zasiahla bežných spotrebiteľov už niekoľkokrát. Naposledy vo februári 2023, kedy ukončila výrobu kompaktných a kruhových žiariviek. Najnovšie výroby lineárnych žiariviek T5 a T8. Dôvodom je, žeobsahujú nebezpečnú a zdraviu škodlivú ortuť. Zákaz uvádzania lineárnych žiariviek na trh vstúpil do platnosti 25. augusta 2023. Na Slovensku pritom približne 15,5-tisíc verejných budov stále používa lineárne žiarivky a potrebujú ich výmenu. 

Zákaz výroby a predaja neefektívnych svetelných zdrojov s obsahom nebezpečnej látky núti doterajších užívateľov žiariviek postupne siahať po modernejších riešeniach. Súčasný zákaz je podľa Pavla Góru ideálnou príležitosťou na zníženie emisií prostredníctvom modernizácie osvetlenia: „Správnym riešením sa dá prispieť ku schopnosti monitorovať a udržiavať nízko uhlíkové alebo dosiahnuť absolútne nulové emisie CO2. Nahradiť žiarivky za spoľahlivé a kvalitné osvetlenie však nie je také jednoduché. Zatiaľ čo žiarovky so závitovou päticou majú k dispozícii veľký výber náhrad, LED alternatívy pre lineárne a kompaktné žiarivky nie sú úplne bežné.“ Výmena len svetelného zdroja sa bez úpravy svietidla podľa neho nezaobíde. Táto zdanlivo jednoduchá výmena si vyžaduje technickú aj elektrickú úpravu komponentov. Zásah do výrobku pritom znamená stratu platnosti certifikátov a aj garancie bezpečnej prevádzky. Z tohto dôvodu je potrebné svietidlá nanovo otestovať v laboratórnych priestoroch a získať novú certifikáciu. „Netreba zabudnúť, že správne zvolené nové svietidlo podporuje zdravie a výkon človeka. A tak, hoci sa na prvý pohľad môže kompletná náhrada za LED svietidlo zdať drahšou alternatívou, je napokon, pri celkovom pohľade, predsa len výhodnejšia,“ skonštatoval P. Góra. Ako dodal, prostredníctvom inteligentného riadenia, doplneného senzormi denného svetla a pohybu, ktoré zabezpečia pružné prispôsobovanie intenzity osvetlenia aktuálnym potrebám, sa dá ušetriť až 30 percent energií. A to nad rámec 40 až 50-percetnej úspory, ktorú získame pri výmene svietidla so žiarivkou za LED svietidlo.

Keďže výroba jednotlivých svetelných zdrojov končí a zásoby sa budú zmenšovať, je včasné plánovanie nevyhnutné. Kvôli stúpajúcim cenám materiálov a pre zníženie nákladov za elektrickú energiu je skorý prechod na energeticky efektívne svietidlá viac ako prezieravý. Včasná príprava rekonštrukcie môže pomôcť zmierniť rastúce náklady. „Jednoducho povedané, tí, ktorí plánujú a implementujú prechod na energeticky účinnejšie alternatívy teraz, ušetria viac energie. Len prechodom na LED je možné znížiť spotrebu energie takmer o 50 % a získať návratnosť investície do dvoch rokov,“ uzatvára P. Góra.

pondelok 4. septembra 2023

Výzva: Podpora elektromobility

Ministerstvo hospodárstva SR otvorilo 28. augusta 2023 novú výzvu z Plánu obnovy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. Zámerom je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach na Slovensku. Cieľom výzvy je vybudovanie 800 AC verejne prístupných nabíjacích bodov a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30. septembra 2023.

Celkový vyčlenený objem prostriedkov na podporu budovania nabíjacích bodov je vo výške 6.084.500 eur bez DPH, najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov pre oprávnených žiadateľov, maximálne však do výšky 50 % z uvedených maximálnych jednotkových cien na jeden nabíjací bod. To znamená:
· na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1.500 eur z 3.000 eur bez DPH,
· na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14.500 eur z 29.000 eur bez DPH.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby definované podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 03I04-26-V02 sú dostupné na webovom sídle ministerstva v časti Plán obnovy, ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti: Výzva pre podporu budovania verejnej prístupnej nabíjacej infraštzruktúry pre právnické osoby.